You are on page 1of 69

Een site bouwen met

FrontPage 2000

Basis

Een site bouwen met FrontPage 2000 Basis Expert Syllabus: Hans De Four hans@klascement.net www.klascement.net Lesgevers:

Expert

Syllabus: Hans De Four

hans@klascement.net

www.klascement.net

Lesgevers: Gino Vanherweghe - Viviane Batens

ICT-dag KlasCement Anytime Anywhere Learning

10 november 2003

Een site bouwen

met

FrontPage 2000

DEEL 1

Hoofdstuk 1

Kennismaking

FrontPage 2000 starten

1. Kies START - PROGRAMMAS - MICROSOFT FRONTPAGE

2. Als gevraagd wordt of FrontPage de standaard webeditor moet worden, klik je op JA.

3. Dan wordt FrontPage 2000 met een leeg documentvenster geopend.

Werkbalk STANDAARD Werkbalk OPMAAK Werkgebied in NORMALE PAGINAWEERGAVE Weergaventabs Weergavenbalk
Werkbalk STANDAARD
Werkbalk OPMAAK
Werkgebied in NORMALE PAGINAWEERGAVE
Weergaventabs
Weergavenbalk

Hoofdstuk 2

1. De menubalk

BESTAND, BEWERKEN, BEELD, INVOEGEN, OPMAAK, EXTRA, TABEL, FRAMES, VENSTER, HELP.

De interface

Menubalk

2. De werkbalk

Hier doorlopen we de knoppen op bovenstaande figuur van links naar rechts.

Op de STANDAARD-werkbalk:

- NIEUWE PAGINA / WEB / MAP / TAAK (CTRL+N)

- PAGINA OPENEN / WEB OPENEN (CTRL+O)

- PAGINA OPSLAAN (CTRL+S)

- WEB PUBLICEREN (ALT+P)

- MAPPENLIJST WEERGEVEN

- PAGINA AFDRUKKEN (CTRL+P)

- VOORBEELD IN BROWSER (CTRL+SHIFT+B)

- SPELLINGSCONTROLE (F7)

- KNIPPEN (CTRL+X)

- KOPIËREN (CTRL+C)

- PLAKKEN (CTRL+V)

- OPMAAK KOPIËREN/PLAKKEN (CTRL+SHIFT+C)

- ONGEDAAN MAKEN (CTRL+Z)

- OPNIEUW

- ONDERDEEL INVOEGEN

- TABEL INVOEGEN

- AFBEELDING INVOEGEN

- HYPERLINK (CTRL+K)

- VERNIEUWEN (F5)

- STOPPEN MET LADEN VAN PAGINA

- ALLES WEERGEVEN/VERBERGEN (CTRL+*)

- HELP

Een site bouwen

met

FrontPage 2000

Op de OPMAAK-werkbalk

- TEKSTSTIJL

-

LETTERTYPE

- LETTERGROOTTE

- VET (CTRL+B)

- CURSIEF (CTRL+I)

- ONDERLIJND (CTRL+U)

- LINKS UITLIJNEN (CTRL+L)

- CENTREREN (CTRL+E)

- RECHTS UITLIJNEN (CTRL+R)

-

NUMMERING

- OPSOMMINGSTEKENS

- INSPRINGING VERKLEINEN (CTRL+SHIFT+M)

- INSPRINGING VERGROTEN (CTRL+M)

- MARKEERSTIFTKLEUR

- TEKSTKLEUR

3. Het werkgebied

In het werkgebied zorg je voor de vorm en de inhoud van je homepage.

4. De statusbalk

Op de statusbalk verneem je wat meer informatie over bepaalde opdrachten, wordt vermeld hoe lang het duurt om een pagina te laden en kan je zien welke actietoetsen vergrendeld zijn: CAP (Shift Lock), NUM (Num Lock).

Hoofdstuk 3

De interface aanpassen

Je kan de werkbalk en werkbalkknoppen van FrontPage aanpassen naar eigen wensen.

Standaard worden enkel de werkbalken STANDAARD en OPMAAK getoond. Wil je werkbalken bijplaatsen, dan kan dat door de gewenste werkbalk te selecteren uit de keuze die je krijgt via:

o

een rechtsklik op de grijze achtergrond van de menu- of werkbalk

o

BEELD WERKBALKEN

Om weinig gebruikte knoppen te verwijderen of om nieuwe knoppen toe te voegen kies je één van deze mogelijkheden:

o

Rechtsklik op de grijze achtergrond van de menu- of werkbalk en kies AANPASSEN

o

BEELD WERKBALKEN AANPASSEN

o

EXTRA AANPASSEN

De steekkaart OPDRACHTEN van het dialoogvenster AANPASSEN verschijnt dan:

van het dialoogvenster A ANPASSEN verschijnt dan: Duid de gewenste categorie aan en sleep de bij

Duid de gewenste categorie aan en sleep de bij te plaatsen knop naar een van de werkbalken bovenaan.

Een knop verwijderen kan je door de knop weg te slepen van de werkbalk.

Via de steekkaart WERKBALKEN kan je werkbalken bijplaatsen of aanmaken.

Een site bouwen

met

FrontPage 2000

Een site bouwen met FrontPage 2000 Via de steekkaart O PTIES kan je de werking en

Via de steekkaart OPTIES kan je de werking en lay-out van de werkbalk naar eigen voorkeur instellen.

en lay-out van de werk balk naar eigen voorkeur instellen. Hoofdstuk 4 FrontPage 2000 sluiten Kies

Hoofdstuk 4

FrontPage 2000 sluiten

Kies één van deze mogelijkheden:

o

Kies BESTAND AFSLUITEN

o

Klik op het kruisje in de rechterbovenhoek van het FrontPage-venster.

Als er nog pagina’s geopend zijn die nog niet zijn opgeslagen, zal FrontPage vragen om die op te slaan.

De volgende keer dat je FrontPage start, opent het programma in de weergave die je gebruikte toen je de laatste keer afsloot.

Hoofdstuk 5

Menu Venster

Het menu VENSTER is vooral interessant als er meer dan één pagina geopend is. Je kan hiermee overschakelen van de ene pagina naar de andere. Of sneller:

Overschakelen van de ene pagina naar de andere kan via CTRL+TAB.

Hoofdstuk 6

Menu Help

Je kan een beroep doen op de ingebouwde helpfunctie.

Contextgevoelige helpinformatie, d.i. uitleg over een bepaald onderdeel van je scherm, krijg

via een klik op de knop HELP wenst.

Algemene helpinformatie oproepen doe je via de sneltoets F1 of via HELP - MICROSOFT

FRONTPAGE HELP.

Daarna krijg je een dialoogvenster met drie steekkaarten: CONTENTS, ANTWOORDWIZARD, INDEX. Het werken met dergelijke steekkaarten kennen we van bij Windows.

met dergelijke steekkaarten kennen we van bij Windows. en daarna op het deel van je scherm

en daarna op het deel van je scherm waarover je uitleg

Een site bouwen

met

FrontPage 2000

Hoofdstuk 7

De zes weergaven

De informatie in FrontPage kan worden weergegeven d.m.v. weergaven.

Wisselen van weergave

Kies één van deze mogelijkheden:

o

Klik op de overeenkomstige knop in de weergavenbalk.

o

Kies BEELD GEWENSTE WEERGAVE.

§1

Paginaweergave

In deze weergave zal je het meest werken. Je gebruikt ze om de webpagina’s te bekijken en te wijzigen.

§2

Mappenweergave

Deze ziet eruit en werkt ongeveer als Windows Verkenner. Je gebruikt ze om de webpagina’s te beheren en te ordenen.

gebruikt ze om de webpagina’s te beheren en te ordenen. Mappenlijst Inhoudvak • Klik op de
gebruikt ze om de webpagina’s te beheren en te ordenen. Mappenlijst Inhoudvak • Klik op de

Mappenlijst

om de webpagina’s te beheren en te ordenen. Mappenlijst Inhoudvak • Klik op de naam van

Inhoudvak

Klik op de naam van een map in de MAPPENLIJST om de inhoud van die map te zien in het

INHOUDVAK.

Klik op de naam van een pagina of map en druk nadien op F2 om de naam van die pagina of map te wijzigen. Als je de naam van een pagina of map wil wijzigen, herziet FrontPage automatisch alle met die pagina of die map verbonden hyperlinks. Tenminste … als je in het dialoogvenster dat wordt getoond op JA klikt.

je in het dialoogvenster dat wordt getoond op J A klikt. • Rechtsklik op de naam

Rechtsklik op de naam van een map in de mappenlijst om een nieuwe pagina of een nieuwe map te maken in deze map.

Sleep een pagina vanuit het INHOUDVAK naar de gewenste map in de MAPPENLIJST om een pagina te verplaatsen. De links worden automatisch aangepast.

Om de bestanden in het INHOUDVAK te sorteren, klik je op de kolomtitel volgens dewelke je wil sorteren.

Een site bouwen

met

FrontPage 2000

Speciale mappen

_private Wat zich hierin bevindt, wordt niet getoond door webbrowsers die de FrontPage- serverextensies ondersteunen.

images Het is aan te raden om deze map te gebruiken om er alle afbeeldingen in te bewaren die je FrontPage-web bevat.

_borders Een map die erbij komt wanneer je gemeenschappelijke randen gebruikt.

_fpclass Een map die erbij komt wanneer je de FrontPage-onderdelen KNOP MET AANWIJSEFFECT of

RECLAMEVAANDELBEHEER gebruikt.

_themes Een map die erbij komt wanneer je een FrontPage-thema toepast op (een deel van) je site.

§3

Rapportweergave

Met de rapportweergave kan je belangrijke details over je website te weten komen. Deze weergave bevat 14 rapporten.

website te weten komen. Deze weergave bevat 14 rapporten. Maak gebruik van de werkbalk R APPORTEN

Maak gebruik van de werkbalk RAPPORTEN om te schakelen tussen de rapporten. Als deze werkbalk niet te zien is in de Rapportweergave, kies dan BEELD WERKBALKEN RAPPORTEN.

Dubbelklik in een van de rapporten op een pagina om ze te openen.

Site-samenvatting

Hierin lees je hoeveel hyperlinks en afbeeldingen de website bevat, hoeveel pagina’s verbroken hyperlinks bevatten, …

Alle bestanden

Hierin krijg je een lijst van alle bestanden in je website.

Laatst toegevoegde bestanden

Hierin krijg je een lijst van de bestanden die recent aan de website werden toegevoegd.

Recent wil zeggen: tijdens de afgelopen 30 dagen. Wil je dit aantal wijzigen, kies dan een ander tijdsinterval in de werkbalk RAPPORTEN of kies EXTRA OPTIES RAPPORTWEERGAVE

en tik een nieuw getal in het vak RECENTE BESTANDEN ZIJN MINDER DAN DAGEN OUD.

Een site bouwen

met

FrontPage 2000

Een site bouwen met FrontPage 2000 Laatst gewijzigde bestanden Hierin krijg je een lijst van de

Laatst gewijzigde bestanden

Hierin krijg je een lijst van de bestanden die recent werden gewijzigd.

Recent wil zeggen: tijdens de afgelopen 30 dagen. Wil je dit aantal wijzigen, kies dan een ander tijdsinterval in de werkbalk RAPPORTEN of kies EXTRA OPTIES RAPPORTWEERGAVE

en tik een nieuw getal in het vak RECENTE BESTANDEN ZIJN MINDER DAN DAGEN OUD.

Oudere bestanden

Hierin krijg je een lijst van de bestanden die gedurende een hele tijd niet werden veranderd.

Een hele tijd wil zeggen: tijdens de afgelopen 72 dagen. Wil je dit aantal wijzigen, kies dan een ander tijdsinterval in de werkbalk RAPPORTEN of kies EXTRA OPTIES

RAPPORTWEERGAVE en tik een nieuw getal in het vak OUDERE BESTANDEN ZIJN MEER DAN DAGEN OUD.

Niet-gekoppelde bestanden

Hierin krijg je een lijst van de bestanden die geen hyperlinks bevatten en niet bereikt kunnen worden m.b.v. hyperlinks op de openingspagina.

Langzame pagina’s

Hierin krijg je een lijst van de pagina’s waarvan het laden via een 28.8-modem naar schatting langer duurt dan 30 seconden.

Wil je deze instellingen wijzigen, kies dan een nieuw tijdsinterval in de werkbalk RAPPORTEN of kies EXTRA OPTIES RAPPORTWEERGAVE en tik een nieuw getal in het vak DOWNLOADEN

VAN LANGZAME PAGINAS DUURT TEN MINST SECONDEN. Kies daarna een VERBINDINGSSNELHEID.

Verbroken hyperlinks

Hierin krijg je een lijst van de hyperlinks die zijn VERBROKEN of nog niet gecontroleerd

(ONBEKEND).

Dit overzicht kan uiterst nuttig zijn om fouten uit webpagina’s te halen.

Fouten van onderdelen

FrontPage-onderdelen zijn dynamische programmaatjes (teller, zoekfunctie, …) die je in je website kan invoegen. Dit rapport geeft een lijst van de pagina’s met onderdelen die fouten bevatten.

Revisiestatus – Toegewezen aan

Deze rapporten geven weer wat de revisiestatus is van elke pagina en aan wie elke pagina werd toegewezen. Deze informatie kan worden gebruikt zodra je met een heel team aan een site werkt.

Categorieën

Je kan elke pagina toewijzen aan een bepaalde categorie. Hier krijg je een lijst van alle pagina’s en de categorieën waaraan ze zijn toegewezen.

Publicatiestatus

Dit rapport houdt bij wanneer pagina’s voor het laatst zijn gewijzigd en welke pagina’s klaar zijn voor publicatie.

Een site bouwen

met

FrontPage 2000

Uitcheckstatus

Dit rapport staat ter beschikking als het versiebeheer is geactiveerd. (EXTRA

WEBINSTELLINGEN – Steekkaart ALGEMEEN – DOCUMENT INCHECKEN EN UITCHECKEN GEBRUIKEN)

Dit is handig wanneer je met een team aan een site werkt. Elke medewerker moet dan een pagina waaraan hij wil werken eerst uitchecken. Zo kan er maar één auteur tegelijkertijd aan een webpagina werken.

Het rapport geeft een overzicht van status, de naam van de auteur, …. Een groene stip staat naast de pagina’s die zijn ingecheckt en een rood vinkje naast de pagina’s die zijn uitgecheckt.

§4

Navigatieweergave

In deze weergave kan je de structuur van je site in beeld brengen.

weergave kan je de structuur van je site in beeld brengen. Zo’n structuur maken is optioneel,

Zo’n structuur maken is optioneel, tenzij je de navigatiebalken of paginavaandels wil gebruiken. Een navigatiebalk bestaat uit hyperlinks en maakt het voor bezoekers gemakkelijker om door de website te navigeren. Een paginavaandel verfraait je pagina met het label uit de navigatiestructuur.

Om zo’n structuur te maken, denk je eerst na hoe je je website wil structureren. Daarna sleep je de pagina’s uit de mappenlijst naar het blauwe gedeelte rechts. Je begint met de openingspagina en koppelt er nadien de andere pagina’s aan.

Terwijl je de pagina’s naar de goede plaats sleept, verschijnt een lijn die de pagina die je sleept verbindt met een van de pagina’s in de navigatiestructuur.

Ga door totdat alle pagina’s die je in de structuur wil hebben, zijn toegevoegd. Dat hoeven niet alle pagina’s van je website te zijn. Veel hangt af van wat je later met deze structuur wil doen.

De navigatiestructuur kan eenvoudig worden herschikt door de pictogrammen te verplaatsen via de sleepmethode.

Wil je een pagina uit de structuur verwijderen, duid ze dan aan en druk op DELETE. Ze blijft wel bestaan in de website!

Wanneer je een nieuwe pagina in de structuur maakt (onder een bestaande pagina), komt deze pagina maar in de website terecht wanneer je erop dubbelklikt. Je kan ze dan meteen aanvullen en opmaken.

Met de Werkbalk NAVIGATIE kan je de weergave verkleinen of vergroten, de richting wijzigen, in- of uitzoomen, een externe koppeling leggen, pagina’s al dan niet opnemen in de navigatiebalk of alleen de substructuur weergeven. Als deze werkbalk niet te zien is in de Navigatieweergave, kies dan BEELD

WERKBALKEN NAVIGATIE.

Een site bouwen

met

FrontPage 2000

§5

Hyperlinksweergave

In deze weergave kan je zicht krijgen op de interne koppelingen die gelegd werden tussen de verschillende pagina’s in je site en op de externe koppelingen. Door in de mappenlijst te klikken op een pagina zie je meteen welke pagina’s naar de gelecteerde pagina verwijzen (linkerdeel) en naar welke pagina’s de geselecteerde pagina verwijst (rechterdeel).

Bij elke pagina staan specifieke pictogrammen die aangeven of je te maken hebt met een interne pagina, een externe pagina, een e-mailadres, een afbeelding, …

Een verbroken link wordt weergegeven door een onderbroken grijze lijn, i.p.v. een blauwe lijn.

Extra koppelingen kan je laten weergeven door te rechtsklikken op de gele achtergrond van de hyperlinksweergave.

op de gele achtergrond van de hyperlinksweergave. §6 Takenweergave Hier kan je bijhouden welke taken je

§6

Takenweergave

Hier kan je bijhouden welke taken je nog moet uitvoeren. Handig om je site te beheren en up-to-date te houden. Zeker als je met een team aan de site werkt.

Een nieuwe taak toevoegen kan via een rechtsklik in het TAKENOVERZICHT of via BESTAND NIEUW TAAK of door de te klikken op de knop TAAK TOEVOEGEN die je in heel wat dialoogvensters in FrontPage terugvindt.

Geef de taak een naam, bepaal de prioriteit en omschrijf de taak. Wanneer je met een team werkt, kan je de taak toewijzen aan een van de medewerkers.

werkt, kan je de taak toewijzen aan een van de medewerkers. Een taak starten doe je

Een taak starten doe je door erop te dubbelklikken. Klik nadien op de knop TAAK STARTEN in het dialoogvenster dat dan verschijnt.

Een site bouwen

met

FrontPage 2000

DEEL 2

Hoofdstuk 1

Paginabeheer

Een nieuwe pagina

Kies één van deze mogelijkheden:

Knop NIEUWE PAGINA

Sneltoets CTRL+N

mogelijkheden: Knop N IEUWE PAGINA Sneltoets CTRL+N Er wordt meteen een nieuwe, lege pagina geopend met

Er wordt meteen een nieuwe, lege pagina geopend met een voorlopige naam nieuwe_pagina_nr.htm.

Hoofdstuk 2

Een pagina openen

Kies één van deze mogelijkheden:

BESTAND OPENEN

Klik op het pijltje naast de knop OPENEN en kies OPENEN

Sneltoets CTRL+O

naast de knop O PENEN en kies O PENEN Sneltoets CTRL+O Dan krijg je dit dialoogvenster:

Dan krijg je dit dialoogvenster:

PENEN Sneltoets CTRL+O Dan krijg je dit dialoogvenster: Doorblader de schijven en duid de te openen

Doorblader de schijven en duid de te openen pagina aan.

Klik nadien op OPENEN.

In een dialoogvenster navigeren door mappen en bestanden

Gebruik het venster ZOEKEN IN

om andere mappen te selecteren.

Gebruik de knop B OVENLIGGENDE MAP Gebruik de knop N IEUWE MAP om naar hogergelegen

Gebruik de knop BOVENLIGGENDE MAP

Gebruik de knop NIEUWE MAP

om naar hogergelegen mappen te gaan.

om een nieuwe map te maken.

Dubbelklik op een bestaande map om die te openen. Dubbelklik op een bestand om het te openen.

Een pagina openen van de lokale schijf of van het netwerk

Door de schijven en mappen te doorbladeren, kan je pagina’s openen die zich bevinden in de huidige website of op je computer of netwerk.

Een pagina openen van een webserver

Maar met FrontPage is het ook mogelijk om een pagina te openen die op een webserver op het internet of op het intranet staat. Daartoe leg je eerst verbinding met de server, kies je BESTAND OPENEN en in het vak BESTANDSNAAM vul je het internetadres van de pagina in (Vb.: http://home2.planetinternet.be/deinsbek). Klik nadien op OPENEN.

Een site bouwen

met

FrontPage 2000

Staat de pagina op een server die de FrontPage-extensies ondersteunt, dan moet je je gebruikersnaam en wachtwoord invoeren. Daarna wordt zowel de pagina als de website geopend. Zodra je de gemaakte wijzigingen opslaat, zijn die voor iedere bezoeker van je site zichtbaar.

Staat de pagina niet op een server die de FrontPage-extensies ondersteunt, dan opent FrontPage een kopie van de pagina. Wil je de wijzigingen in deze kopie opslaan, dan moet je een plaats aanduiden op je eigen computer of netwerk.

Hoofdstuk 3

Een pagina opslaan

Het verschil tussen OPSLAAN, OPSLAAN ALS en ALLES OPSLAAN

OPSLAAN ALS gebruik je enkel wanneer:

- je een bestaand bestand op een andere plaats wil bewaren (bv. een bestand, geopend vanop de harde schijf, moet worden opgeslagen op diskette of in andere map op de harde schijf);

- je een bestaand bestand een andere naam wil geven.

OPSLAAN gebruik je in alle andere gevallen.

Met ALLES OPSLAAN worden alle geopende bestanden opgeslagen, alsof je voor elk bestand afzonderlijk OPSLAAN zou hebben gekozen.

~~~~~~~~~

Na de opdracht OPSLAAN ALS krijg je altijd een dialoogvenster waarin je het bestand een naam en een plaats kan geven.

Na de opdracht OPSLAAN krijg je enkel datzelfde dialoogvenster als je een nieuw bestand aan het opslaan bent (een bestand dat nog geen naam of plaats had gekregen). In alle andere gevallen zal de opdracht OPSLAAN resulteren in een stilzwijgend bewaren van het bestaande bestand onder dezelfde naam op dezelfde plaats, zonder dialoogvenster!

Je krijgt dit dialoogvenster bij OPSLAAN ALS of bij het OPSLAAN van een nieuw bestand:

O PSLAAN ALS of bij het O PSLAAN van een nieuw bestand: Geef je pagina hier
O PSLAAN ALS of bij het O PSLAAN van een nieuw bestand: Geef je pagina hier

Geef je pagina hier een titel.

De map kan worden geselecteerd door middel van

1 Open hier de map waarin de pagina moet worden opgeslagen.

2 Geef hier de naam van de pagina in.

- de knop BOVENLIGGENDE MAP

de naam van de pagina in. - de knop B OVENLIGGENDE MAP om inhoud van de

om inhoud van de bovenliggende map te tonen

- de knop NIEUWE MAP

van de bovenliggende map te tonen - de knop N IEUWE MAP om een nieuwe map

om een nieuwe map te maken

- dubbelklikken op een map om de inhoud van die map te tonen,

Naam

Kies steeds een naam van maximaal acht kleine letters. De extensie .htm wordt automatisch toegevoegd.

De openingspagina van de website en van elke map in je website moet index.htm heten. Deze pagina wordt standaard getoond, ook als de bezoeker de naam index.htm niet intikt in de URL. Op sommige webservers wordt een andere naam herkend (bv. default.htm).

Een site bouwen

met

FrontPage 2000

Titel

Geef elke pagina in de site ook een passende titel. Deze titel wordt in de browser getoond in de titelbalk en moet de bezoeker een idee geven van het onderwerp van de pagina. De titel is ook van belang voor zoekrobotten. Deze robotten gebruiken de titel om een site te vinden en tonen deze titel ook in de lijst van gevonden sites. Tot slot wordt de titel eveneens gebruikt als naam voor de pagina wanneer een bezoeker deze pagina bij zijn favoriete sites bewaart.

Je kan je pagina ook nog op andere manieren een titel geven:

1. Rechtsklik op de pagina-achtergrond en kies EIGENSCHAPPEN VAN PAGINA.

Via de NORMALE PAGINAWEERGAVE

2. Kies in het dialoogvenster de steekkaart ALGEMEEN.

2. Kies in het dialoogvenster de steekkaart A LGEMEEN . 3. Klik na het intikken van

3. Klik na het intikken van de titel op OK.

Via de MAPPENWEERGAVE

Tik hier de titel van de pagina in.

1. Selecteer de pagina.

2. Klik op de titel van de pagina.

Afbeeldingen

Als je pagina afbeeldingen bevat, worden ze automatisch mee opgeslagen. Na het opslaan verschijnt het dialoogvenster INGESLOTEN BESTANDEN OPSLAAN.

I NGESLOTEN B E S T A N D E N OPSLAAN . Hierin kan je
I NGESLOTEN B E S T A N D E N OPSLAAN . Hierin kan je

Hierin kan je de naam van de afbeelding wijzigen, de map wijzigen of aanduiden wat er met de afbeelding moet gebeuren (Zie dialoogvenster ACTIE INSTELLEN). Bevestig door op OK te klikken.

Niets dat eenvoudiger is. Automatisch wordt de HTML-code van de pagina zodanig aangepast het pad naar de afbeelding goed wordt weergegeven.

Tip

Je kan altijd terugkeren naar de laatste opgeslagen versie van de pagina. Dit is vooral handig als je al heel wat wijzigingen hebt aangebracht, maar deze nog niet bewaard. Klik daartoe op de

knop VERNIEUWEN

deze nog niet bewaard. Klik daartoe op de knop V ERNIEUWEN op de werkbalk S TANDAARD

op de werkbalk STANDAARD. Volgende verwittiging verschijnt dan:

op de knop V ERNIEUWEN op de werkbalk S TANDAARD . Volgende verwittiging verschijnt dan: ©

Een site bouwen

met

FrontPage 2000

Hoofdstuk 4

Een pagina afdrukken

Kies één van deze mogelijkheden:

BESTAND AFDRUKKEN

Knop AFDRUKKEN

Knop A FDRUKKEN

Sneltoets CTRL+P Het dialoogvenster AFDRUKKEN verschijnt.

Sneltoets CTRL+P Het dialoogvenster A FDRUKKEN verschijnt. Hierin geef je aan of je de hele pagina

Hierin geef je aan of je de hele pagina wil afdrukken of niet, hoeveel afdrukken je wenst, welke kwaliteit die afdrukken moeten hebben (via EIGENSCHAPPEN), … Nadien klik je op OK.

Alvorens af te drukken, kan je ook steeds een afdrukvoorbeeld bekijken via BESTAND

AFDRUKVOORBEELD.

Hoofdstuk 5

Een pagina sluiten

Klik op de sluitknop van het documentvenster (meestal het onderste kruisje van de twee rechtsboven in je venster).

Hoofdstuk 6

Een pagina verwijderen, verplaatsen, kopiëren

Voor deze bewerkingen is de MAPPENWEERGAVE van FrontPage2000 heel handig. FrontPage zal er bv. voor zorgen dat in alle andere pagina's de links automatisch worden aangepast, wanneer je een pagina verplaatst. FrontPage zal je ook inlichten over de gebroken links, wanneer je een pagina verwijdert.

Het verwijderen, verplaatsen en kopiëren van pagina’s gebeurt zoals in Windows:

Selecteer het gewenste bestand.

gebeurt zoals in Windows: Selecteer het gewenste bestand. Klik op een van de knoppen op de

Klik op een van de knoppen op de werkbalk:

of Gebruik het snelmenu door op het bestand te rechtsklikken:

Gebruik het snelmenu door op het bestand te rechtsklikken: Kies K NIPPEN , K OPIËREN (of

Kies KNIPPEN, KOPIËREN (of VERWIJDEREN).

Open de plaats waar de te verplaatsen pagina of de kopie moet komen.

Kies PLAKKEN.

Belangrijke opmerkingen

Door een pagina te verwijderen kan je dode links krijgen! Verwijder een pagina dus enkel als er in andere pagina’s geen links (meer) zijn naar de te verwijderen pagina.

Door een bestand te verplaatsen worden alle links naar deze pagina aangepast!

Door een bestand te kopiëren worden geen links aangepast!

Hoofdstuk 7

Documenten converteren naar webpagina’s

FrontPage kan onderstaande bestandsformaten converteren naar webpagina’s:

Microsoft Word-documenten (.doc - Windows 2.x, 6.0, 97 t/m 2000 en Mac 4.0 t/m 5.1)

Microsoft Works 4.0-documenten (.wps)

WordPerfect 5.x en 6.X-documenten (.doc, .wpd)

Microsoft Excel- en Lotus 1-2-3-werkbladen (.xls, .xlw, .wkl, .wk3, .wk4)

Windows Write-bestanden (.wrl)

Een site bouwen

met

FrontPage 2000

RTF-documenten (.rtf)

Tekstdocumenten (.txt)

De conversie lukt echter niet altijd even goed. Ze werkt goed voor tekstbestanden en eenvoudig opgemaakte tekstverwerkingsbestanden.

Documenten converteren naar webpagina’s

1. Maak een nieuwe pagina

2. Kies INVOEGEN BESTAND.

Het dialoogvenster BESTAND SELECTEREN verschijnt.

1 Duid eerst het bestandstype aan dat je wil laten converteren.
1
Duid eerst het
bestandstype aan dat je
wil laten converteren.

2 Doorblader de schijven en duid de te converteren pagina aan.

Klik nadien op OPENEN.

3.1 Als FrontPage het bestandstype herkent, converteert het de inhoud en plaatst die in de webpagina.

3.2 Als je een tekstbestand converteert, krijg je de keuze uit:

Als je een tekstbestand converteert, krijg je de keuze uit: 3.3 Als FrontPage niet meteen weet

3.3 Als FrontPage niet meteen weet hoe verder te gaan, wordt dit dialoogvenster getoond:

weet hoe verder te gaan, wordt dit dialoogvenster getoond: Dit dialoogvenster verschijnt ook als FrontPage merkt

Dit dialoogvenster verschijnt ook als FrontPage merkt dat het te converteren tekstdocument een HTML-bestand is. Door HTML aan te duiden, wordt de inhoud van het tekstdocument als HTML-code behandeld en worden de codes niet in de tekst van de webpagina weergegeven.

Gebruikers van Office2000 kunnen documenten in Word, Excel en Powerpoint rechtstreeks opslaan als webpagina’s. Deze mogelijkheid is vaak beter dan het converteren in FrontPage. Toch voegt Office enorm veel onnodige HTML-tags in je webpagina wanneer je een document opslaat als webpagina. Wil je zo’n bestand openen in FrontPage, kies dan BESTAND OPENEN (CTRL+O), selecteer het bestand via het dialoogvenster BESTAND OPENEN, klik op het pijltje naast de knop OPENEN en kies OPENEN IN MICROSOFT FRONTPAGE. Kies je OPENEN, dan zal het .htm-bestand worden geopend in de toepassing waarin het oorspronkelijk was opgeslagen als .htm.

waarin het oorspronkelijk was opgeslagen als .htm. Wanneer je in FrontPage een bestandstype tracht te

Wanneer je in FrontPage een bestandstype tracht te converteren, kan het gebeuren dat je deze melding krijgt:

converteren, kan het gebeuren dat je deze melding krijgt: In dat geval zoek je best de

In dat geval zoek je best de Office2000 CD-ROM om deze ontbrekende functie te installeren.

Een site bouwen

met

FrontPage 2000

Hoofdstuk 8

Paginavoorbeeld

FrontPage is een WYSIWYG-editor (What You See Is What You Get). Dat wil zeggen dat de pagina’s er tijdens het aanmaken al uitzien zoals ze er uiteindelijk op het web zullen uitzien. Toch raad ik je aan om een voorbeeld van je pagina’s te bekijken alvorens ze te publiceren. Zo’n voorbeeld geeft een veel nauwkeuriger voorstelling van hoe de webpagina er op het WWW zal uitzien.

Een voorbeeld bekijken kan op twee manieren:

1. Weergaventab VOORBEELD

Via deze weergaventab onderaan je werkgebied krijg je heel snel een indruk van hoe de pagina er op het internet zal uitzien. Daartoe wordt de versie van MS Internet Explorer gebruikt die op dat moment op jouw computer is geïnstalleerd.

Voordelen:

- je hoeft geen ander programma op te starten

- je hoeft de pagina niet op te slaan

2. Voorbeeld in browser

Deze mogelijkheid is beter en betrouwbaarder. Hiermee bekijk je de pagina in een echte browser. Je kan zelfs kiezen welke browser en welke resolutie je wil gebruiken om het voorbeeld te bekijken.

1. Sla de te bekijken pagina('s) op!

2. Klik op de werkbalk STANDAARD op de knop VOORBEELD IN BROWSER

3. De pagina wordt geopend in de browser die als standaard staat ingesteld in een resolutie die als standaard staat ingesteld.

Nu kan je de pagina in de browser zien en kan je de links testen en de wijzigingen controleren.

Wil je de standaardbrowser en standaardresolutie wijzigen, kies dan BESTAND VOORBEELD IN BROWSER. Je krijgt dan dit dialoogvenster:

I N BROWSER . Je krijgt dan dit dialoogvenster: (CTRL+SHIFT+B). Kies nu de gewenste browser en

(CTRL+SHIFT+B).

BROWSER . Je krijgt dan dit dialoogvenster: (CTRL+SHIFT+B). Kies nu de gewenste browser en resolutie en

Kies nu de gewenste browser en resolutie en klik op VOORBEELD. Vanaf nu zal de pagina steeds in de hier geselecteerde browser en resolutie worden getoond tot wanneer je deze instellingen opnieuw verandert.

Duid PAGINA AUTOMATISCH OPSLAAN aan als je wil dat de pagina elke keer automatisch worden opgeslagen als je de opdracht VOORBEELD IN BROWSER gebruikt.

Gebruik ALT+TAB of de knoppen op de Windows-taakbalk om te schakelen tussen de geopende programma’s.

Tip iv.m. resolutie

Bekijk je pagina ook geregeld in andere resoluties dan je standaardresolutie. Zeker wanneer je op een 17"-scherm werkt in een hoge resolutie, is het nuttig om de pagina af en toe eens in een resolutie van 800x600 te bekijken. De meeste surfers hebben momenteel immers een 14"-scherm met deze resolutie en ook zij moeten je pagina vlot kunnen lezen.

Een site bouwen

met

FrontPage 2000

DEEL 3

Hoofdstuk 1

Webbeheer

Een nieuw web

Een web is een verzameling bestanden die is opgeslagen in een map op de harde schijf. Elke pagina is een bestand met tekst, illustraties andere elementen. De pagina’s in een web zijn meestal aan elkaar gekoppeld door hyperlinks en kunnen ook zijn gekoppeld aan andere websites.

Wanneer je een web maakt in FrontPage, hoef je zelf geen HTML te gebruiken. De HTML-code wordt automatisch toegevoegd. Je hoeft alleen de inhoud van de pagina’s en de vormgeving en werking van elk item te bepalen.

Nadat je een planning hebt gemaakt van je website, kan je ze maken met FrontPage 2000.

Kies één van deze mogelijkheden:

maken met FrontPage 2000. Kies één van deze mogelijkheden: B ESTAND N IEUW W EB Klik

BESTAND NIEUW WEB

Klik op het pijltje naast de knop NIEUWE PAGINA Het dialoogvenster NIEUW verschijnt nu.

Klik op het pijltje naast de knop N IEUWE P A G I N A Het

en duid WEB aan.

dialoogvenster N IEUW verschijnt nu. en duid W EB aan. Maak een keuze uit de W

Maak een keuze uit de WEBSITES die kunnen worden gemaakt:

Web met één pagina Hiermee maak je een web aan dat al één lege pagina (de openingspagina index.htm) bevat.

Leeg web Hiermee kan je je website van het begin af aan zelf ontwerpen.

Sjablonen zijn een goede basis voor een website die je zelf kan aanpassen en waarop je kan voortbouwen.

Klantenondersteuning Met dit web kan je als bedrijf productinformatie en richtlijnen aanbieden op internet. Klanten bezoeken de weblocatie als ze nieuwigheden over een product willen lezen, als ze vragen beantwoord willen hebben of als met andere gebruikers willen overleggen.

Persoonlijk web Hiermee maak je een pagina met persoonlijke info, een fotocollectie en een lijst met favoriete links.

Projectweb Deze sjabloon bezit een ledenlijst, een statusrapport, een planning, een archief, een zoeklijst en discussies. Ideaal voor een intranet (een intern netwerk van een bedrijf of school, enkel toegankelijk voor werknemers).

Wizards helpen je stap voor stap bij het maken van een website. Er wordt een reeks dialoogvensters getoond waarin je uit verschillende mogelijkheden kan kiezen.

Wizard Bedrijsweb Deze wizard bouwt een professionele website op met grafische voorstellingen. Afhankelijk van de keuzes die je maakt, kan de website een productcatalogus, een discussieforum, … bevatten.

Wizard Discussieweb Hiermee maak je een interactieve website waar bezoekers opmerkingen kunnen plaatsen en antwoorden van anderen kunnen lezen over een bepaald onderwerp.

Een site bouwen

met

FrontPage 2000

Geef je web een eigen, unieke LOCATIE. Vb.: C:\MY DOCUMENTS\MIJN WEBS\SCHOOLWEB. Dan zullen alle onderdelen van het nieuwe web in de map SCHOOLWEB worden opgeslagen. Wanneer je hier een reeds bestaande map opgeeft, zal FrontPage vragen de map te converteren naar een FrontPage-web. Klik op JA.

Klik op OK.

Nu creëert FrontPage een nieuwe website. Als er al een andere website is geopend op het moment dat je de nieuwe aanmaakt, verschijnt de nieuwe website in een apart FrontPage-venster.

Hoofdstuk 2

Een bestaand web importeren

Als je al een website op je harde schijf hebt staan en je wil die bewerken met FrontPage, dan moet je die eerst importeren. Dit kan via de wizard WEB IMPORTEREN.

1. Kies BESTAND NIEUW WEB.

2. Kies in het dialoogvenster NIEUW de wizard WEB IMPORTEREN.

3. Geef de plaats van het nieuwe web op. Vb.: C:\MY DOCUMENTS\MIJN WEBS\SCHOOLWEB. Dan zullen alle onderdelen van het nieuwe web in de map SCHOOLWEB worden opgeslagen.

4. Klik op OK. Na een tijdje verschijnt het linkse dialoogvenster (het rechtse verkrijg je door de eerste optie aan te duiden):

rechtse verkrijg je door de eerste optie aan te duiden): 5. Hier geef je de plaats
rechtse verkrijg je door de eerste optie aan te duiden): 5. Hier geef je de plaats

5. Hier geef je de plaats aan van de website die je wil importeren. De bestanden kunnen al gepubliceerd zijn op het web of opgeslagen zijn in een map op je computer.

6. Klik op VOLGENDE. Afhankelijk van de keuze verschijnt één van onderstaande dialoogvensters:

de keuze verschijnt één van onderstaande dialoogvensters: 7. Wil je een website importeren die zich op
de keuze verschijnt één van onderstaande dialoogvensters: 7. Wil je een website importeren die zich op

7. Wil je een website importeren die zich op het World Wide Web bevindt, dan kan je nu de hoeveelheid van de website die je wil downloaden en importeren in de hand houden. Wil je een website importeren die zich op je harde schijf bevindt, dan kan je nu bepaalde bestanden uitsluiten.

8. Klik op VOLGENDE.

9. Klik op VOLTOOIEN. De website wordt nu geïmporteerd.

Een site bouwen

met

FrontPage 2000

Hoofdstuk 3

Een web openen

Kies één van deze mogelijkheden:

BESTAND WEB OPENEN

Klik op het pijltje naast de knop OPENEN en kies WEB OPENEN. Dan krijg je dit dialoogvenster:

en kies W EB O PENEN . Dan krijg je dit dialoogvenster: Merk op dat er
en kies W EB O PENEN . Dan krijg je dit dialoogvenster: Merk op dat er

Merk op dat er nu geen bestanden worden getoond!

Duid de map aan die het web bevat.

Klik op OPENEN. Het web wordt nu geopend.

Hoofdstuk 4

Een web publiceren

Opdat anderen uw website zouden kunnen bezoeken, moet je ze eerst publiceren. Daarvoor heb je het adres van de webserver nodig, een gebruikersnaam en een wachtwoord. Dit alles krijg je van een provider.

Je kan publiceren volgens het Hypertext Transfer Protocol (http) of volgens het File Transfer Protocol (ftp).

Om via http te publiceren moeten de FrontPage-serverextensies op de webserver van de provider zijn geïnstalleerd. Is dat niet zo, dan kan je de website enkel publiceren via ftp.

FrontPage ondersteunt zowel het publiceren via http als via ftp.

Een FTP-client (zoals WS_FTP of FTP-Voyager) laat alleen publiceren via ftp toe.

1. Kies één van deze mogelijkheden:

via ftp toe. 1. Kies één van deze mogelijkheden: • B ESTAND W EB PUBLICEREN •

BESTAND WEB PUBLICEREN

Klik op de knop PUBLICEREN

Het dialoogvenster WEB PUBLICEREN verschijnt.

P UBLICEREN Het dialoogvenster W EB PUBLICEREN verschijnt. 2. Tik in het vak W EB PUBLICEREN

2. Tik in het vak WEB PUBLICEREN NAAR het ftp-adres of http-adres in.

3. Klik op de knop PUBLICEREN. Bij succes, krijg je dit dialoogvenster:

knop P UBLICEREN . Bij succes, krijg je dit dialoogvenster: 4. Tik je gebruikersN AAM en

4. Tik je gebruikersNAAM en WACHTWOORD in en klik op OK.

Een site bouwen

met

FrontPage 2000

5. Bij goedkeuring, krijg je deze dialoogvensters:

2000 5. Bij goedkeuring, krijg je deze dialoogvensters: Nu begint het publiceren. Wanneer je via http

Nu begint het publiceren.

krijg je deze dialoogvensters: Nu begint het publiceren. Wanneer je via http publiceert op een server

Wanneer je via http publiceert op een server die geen FrontPage-extensies ondersteunt, krijg je dit dialoogvenster. Probeer in dit geval te publiceren via ftp.

dialoogvenster. Probeer in dit geval te publiceren via ftp. Een website openen Staat je website op

Een website openen

Staat je website op een server die FrontPage-extensies ondersteunt, dan kan je die site rechtstreeks openen vanaf de server en zo ook rechtstreeks bewerken (terwijl je on line bent).

1. Leg verbinding met je provider.

2. Kies de opdracht WEB OPENEN in het menu BESTAND.

3. Tik in het vak MAPNAAM de URL van je website in en klik op OPENEN.

vak M APNAAM de URL van je website in en klik op O PENEN . Na

Na enige tijd wordt de website in FrontPage geopend.

Wanneer je geen verbinding hebt met je provider, krijg je deze foutmelding:

verbinding hebt met je provider, krijg je deze foutmelding: Hoofdstuk 5 Een web verwijderen 1. Klik

Hoofdstuk 5

Een web verwijderen

1. Klik in de mappenlijst op de bovenste map van de weblocatie.

2. Druk op DELETE. Het dialoogvenster VERWIJDEREN BEVESTIGEN verschijnt.

3. Kies DIT WEB HELEMAAL VERWIJDEREN.

4. Klik op OK.

S T I G E N verschijnt. 3. Kies D IT WEB HELEMAAL VERWIJDEREN . 4.

Een site bouwen

met

FrontPage 2000

DEEL 4

Tekstopmaak

Vanaf nu werken we vooral in de PAGINAWEERGAVE. We zullen er de pagina’s openen, bekijken, bewerken, links leggen, afbeeldingen plaatsen, onderdelen toevoegen, … Doordat FrontPage een WYSIWYG-editor is, is het aanmaken van webpagina’s heel eenvoudig. Je hoeft immers niets of weinig te kennen van de HTML-code. HTML staat voor Hypertext Markup Language, een reeks codes (tags genoemd) die de opmaak en structuur van een webpagina bepalen.

die de opmaak en structuur van een webpagina bepalen. HTML-code voor deze pagina Toch is het

HTML-code

de opmaak en structuur van een webpagina bepalen. HTML-code voor deze pagina Toch is het aan

voor

deze pagina

Toch is het aan te raden om op de hoogte te blijven van HTML. Op die manier kan je – waar nodig – eigenhandig enkele wijzigingen aanbrengen in de code en kan je de laatste nieuwe snufjes gebruiken.

Hoofdstuk 1

Hulpmiddelen

Bij het intikken van tekst en het toevoegen van andere onderdelen, heb je heel vaak andere hulpmiddelen nodig. Vele van die hulpmiddelen herken je zeker vanuit een ander Office-pakket.

We overlopen even de mogelijkheden:

§1

Ongedaan maken / Opnieuw

FrontPage houdt de laatste dertig handelingen bij. Daardoor kan je haast elke ‘fout’ of elk ‘probeersel’ ongedaan maken. Ook indien je intussen zou opslaan, kan je nog terug. Bovendien kan je alles wat je ongedaan hebt gemaakt, opnieuw herstellen.

ONGEDAAN MAKEN kan volgens een van deze mogelijkheden:

 

o

Klik op de knop ONGEDAAN MAKEN

  o Klik op de knop O NGEDAAN M A K E N

o

Kies BEWERKEN ONGEDAAN MAKEN

o

Sneltoets CTRL+Z

OPNIEUW kan volgens een van deze mogelijkheden:

§2

o Klik op de knop OPNIEUW

een van deze mogelijkheden: §2 o Klik op de knop O PNIEUW Knippen, kopiëren en plakken

Knippen, kopiëren en plakken

Tekst, afbeeldingen, tabellen, … kan je steeds verplaatsen of kopiëren in pagina’s in FrontPage of in ander documenten in verschillende programma’s.

Om te kopiëren:

1. Duid aan wat je wil kopiëren

2. Sneltoets CTRL+C / Knop KOPIËREN / Rechtsklikken en KOPIËREN / BEWERKEN KOPIËREN

3. Ga naar de plaats waar de kopie moet komen.

4. Sneltoets CTRL+V / Knop PLAKKEN / Rechtsklikken en PLAKKEN / BEWERKEN PLAKKEN

Een site bouwen

met

FrontPage 2000

Om te verplaatsen:

1. Duid aan wat je wil verplaatsen

2. Sneltoets CTRL+X / Knop KNIPPEN / Rechtsklikken en KNIPPEN / BEWERKEN KNIPPEN

3. Ga naar de plaats waar je het object of de tekst wil plaatsen.

4. Sneltoets CTRL+V / Knop PLAKKEN / Rechtsklikken en PLAKKEN / BEWERKEN PLAKKEN

Je kan ook opmaak kopiëren. Dit is heel handig als je bepaalde delen in je tekst van dezelfde opmaak wil voorzien.

1. Selecteer de opmaak die wenst te kopiëren.

2. Klik op de knop OPMAAK KOPIËREN/PLAKKEN

(CTRL+SHIFT+C).te kopiëren. 2. Klik op de knop O PMAAK KOPIËREN / PLAKKEN 3. Sleep over de

3. Sleep over de tekst die dezelfde opmaak moet krijgen.

Wil je de opmaak toepassen op meer stukken tekst:

§3

1. Selecteer de opmaak die wenst te kopiëren.

2. Dubbelklik op de knop OPMAAK KOPIËREN/PLAKKEN

3. Sleep over de stukken tekst die dezelfde opmaak moeten krijgen.

.
.

4. Klik op de knop OPMAAK KOPIËREN/PLAKKEN

.
.

Slepen en neerzetten

Je kan een tekst, afbeelding, onderdeel of ander object steeds selecteren en nadien met de muis aanklikken en verslepen naar verschillende plaatsen in de pagina’s.

M.b.v. slepen en neerzetten kan je ook:

- afbeeldingen invoegen Selecteer de naam van de afbeelding in de mappenlijst of in Windows Verkenner en sleep die naar je webpagina.

- links leggen Selecteer de naam van een .htm-bestand in de mappenlijst of in Windows Verkenner en sleep die naar je webpagina.

- bestanden invoegen en laten converteren Selecteer de naam van bv. een .doc- of .xls-bestand in de mappenlijst of in Windows Verkenner en sleep die naar je webpagina.

§4

Zoeken en vervangen

Je kan de plaats van een teken, woord of zinsnede steeds terugvinden en zelfs laten vervangen in één of meer webpagina’s.

Zoeken

laten vervangen in één of meer webpagina’s. Zoeken Kies één van deze mogelijkheden: • B EWERKEN

Kies één van deze mogelijkheden:

BEWERKEN ZOEKEN

Sneltoets CTRL+F

Het dialoogvenster ZOEKEN verschijnt nu.

Vervangen

Kies één van deze mogelijkheden:

BEWERKEN VERVANGEN

Sneltoets CTRL+H

Het dialoogvenster VERVANGEN verschijnt nu.

E N V ERVANGEN • Sneltoets CTRL+H Het dialoogvenster V ERVANGEN verschijnt nu. © Hans De

Een site bouwen

met

FrontPage 2000

Je kan zoeken of vervangen naar tekst in de huidig geopende pagina of in alle pagina’s van het web. Door in de MAPPENWEERGAVE een aantal pagina’s te selecteren, kan je ook zoeken of vervangen in de geselecteerde pagina’s. Zodra je in meer dan één pagina zoekt, kan je zelfs zoeken in de HTML-code!

Om de pagina te openen waarin de zoekterm gevonden is, dubbelklik je erop in de lijst onderaan het dialoogvenster. Dan kan je aanduiden of je de tekst wil laten vervangen. Na vervanging verandert de rode status in een gele bewerkte status. Je kan de zoek- of vervangopdracht ook (pagina per pagina) toevoegen aan de TAKENWEERGAVE.

ook (pagina per pagina) toevoegen aan de T AKENWEERGAVE . §5 Synoniemenlijst en Spellingcontrole De ingebouwde

§5

Synoniemenlijst en Spellingcontrole

De ingebouwde synoniemenlijst kan je gebruiken om je woordenschat te verrijken.

De synoniemenlijst start je via:

EXTRA SYNONIEMENLIJST

SNELTOETS SHIFT+F7

Met de spellingcontrole kan je de tekst laten controleren terwijl je aan het typen bent. Door de controle te starten terwijl je in de PAGINAWEERGAVE zit, controleer je de spelling van de geopende pagina. Door de controle te starten terwijl je in de MAPPENWEERGAVE zit, kan je de spelling van de hele website controleren.

De spellingcontrole start je via:

EXTRA SPELLING

Knop

Hoofdstuk 2

Compatibiliteit

XTRA S PELLING • K n o p Hoofdstuk 2 Compatibiliteit • Sneltoets F7 Met de

Sneltoets F7

Met de compatibiliteitsfuncties kan je bepalen welke geavanceerde mogelijkheden je al dan niet wil gebruiken. Als je er bv. wil voor zorgen dat je webpagina ook kan worden bezocht in een browserversie 3.0, kan je dat aanduiden. Alle nieuwe functies zullen dan niet toegankelijk via de opdrachten. Als je je webpagina bv. moet publiceren op een server die geen FrontPage- serverextensies ondersteunt, kan je dat aanduiden. Alle opdrachten waarvoor deze extensies vereist zijn, zullen dan niet toegepast kunnen worden.

Om ervoor te zorgen dat je hele website in FrontPage specifiek wordt ingesteld voor bepaalde browsers of servers, doorloop je volgende stappen:

1. Kies EXTRA PAGINAOPTIES.

2. Kies de steekkaart COMPATIBILITEIT.

3. Kies in het vak BROWSERS de naam van de browser waarvoor je wil ontwerpen.

4. Kies in het vak BROWSERVERSIES de naam van de versie waarvoor je wil ontwerpen.

5. Kies in het vak SERVERS de naam van het serverprogramma dat wordt gebruikt door je provider.

6. Geef aan of de server de FrontPage-extensies ondersteunt.

7. Wil je een bepaalde TECHNOLOGIE in- of uitschakelen, dan kan dat door wel of geen vinkje te plaatsen in het betreffende vakje.

8. Klik op OK.

Toch blijft het aan te raden om je website steeds te controleren in verschillende browsers en browserversies. Zelfs wanneer je website compatibel zou zijn met browserversies 4.0, zal je zeker nog verschillen merken tussen Netscape 4.0 en MS Internet Explorer 4.0.

Een site bouwen

met

FrontPage 2000

Hoofdstuk 3

Kleur en Paginaopmaak

Je kan je site vrolijker en aantrekkelijker maken door kleuren te gebruiken. Maar overdrijf niet. Zorg ervoor dat de tekst duidelijk leesbaar blijft, gebruik rustgevende kleuren en goede contrasten. Kies voor elke rubriek in de site een andere kleur, zodat de bezoeker zich vlot weet te oriënteren. Pas de kleuren aan aan het onderwerp en aan het doelpubliek.

Je kan elk paginaonderdeel van een kleur voorzien: achtergrond, tekst, links, tabellen, randen, … Meestal doe je dit door te rechtsklikken op zo'n onderdeel en dan de kleur te kiezen uit de keuzelijst.

§1

Kleuren kiezen

dan de kleur te kiezen uit de keuzelijst. §1 Kleuren kiezen In de keuzelijst krijg je

In de keuzelijst krijg je de meest gebruikte kleuren te zien. Duid de gewenste kleur aan.

Kies je MEER KLEUREN, dan krijg je het KLEURENPALET. Hierin kan je nog meer basiskleuren kiezen of je eigen kleurencombinatie samenstellen.

Duid hier de gewenste kleur aan

samenstellen. Duid hier de gewenste kleur aan Ook via A ANGEPAST kan je een kleur selecteren.

Ook via AANGEPAST kan je een kleur selecteren.

Hier zie je de gekozen kleur.

Na een klik op AANGEPAST krijg je het dialoogvenster KLEUR te zien:

Tip

Duid hier de gewenste kleur aan

Hier zie je de gekozen kleur.

hier de gewenste kleur aan Hier zie je de gekozen kleur. Ook hier kan je een
hier de gewenste kleur aan Hier zie je de gekozen kleur. Ook hier kan je een
hier de gewenste kleur aan Hier zie je de gekozen kleur. Ook hier kan je een
hier de gewenste kleur aan Hier zie je de gekozen kleur. Ook hier kan je een
hier de gewenste kleur aan Hier zie je de gekozen kleur. Ook hier kan je een

Ook hier kan je een kleur selecteren

Door exact aan te geven hoeveel rood, groen en blauw je wil combineren in een kleur, kan je je kleur zelf samenstellen.

In het KLEURENPALET krijg je enkel de webveilige keuren aangeboden (deze kleuren worden op alle besturingssystemen en in alle browsers zo werkelijkheidsgetrouw mogelijk weergegeven). Via het dialoogvenster KLEUR kan je meer kleuren selecteren, maar die komen niet op elk computersysteem goed tot hun recht.

Een kleur zelf samenstellen

Een kleur voor een webpagina wordt weergegeven als een combinatie van drie basiskleuren: rood, groen en blauw. Per kleur kan je 256 waarden (0 t/m 255) kiezen en combineren. Enkele voorbeelden:

Rood

Groen

Blauw

Geeft

Rood Groen Blauw Geeft

255

255

255

Wit

0

0

0

Zwart

255

0

0

Rood

0

255

0

Groen

0

0

255

Blauw

255

255

0

Geel

255

0

255

Paars

Een site bouwen

met

FrontPage 2000

§2

Kleur voor tekst op de hele pagina

Via de pagina-eigenschappen kan je de tekst op je homepage een tekstkleur geven. Deze kleur wordt toegepast op alle tekst op de volledige pagina.

1. Rechtsklik in je pagina en kies EIGENSCHAPPEN VAN PAGINA. OF

Kies BESTAND EIGENSCHAPPEN.

2. Kies de steekkaart ACHTERGROND.

E IGENSCHAPPEN . 2. Kies de steekkaart A CHTERGROND . 3. Kies de gewenste tekstkleur uit

3. Kies de gewenste tekstkleur uit de lijst TEKST.

4. Klik op OK.

§3

Kleur van stukken tekst

Via de werkbalk kan je bepaalde tekst (een titel, een zin, een woord, …) binnen de pagina toch nog laten opvallen in een andere kleur.

1. Klik op het pijltje naast de knop TEKSTKLEUR

kleur. 1. Klik op het pijltje naast de knop T EKSTKLEUR 2. Duid de gewenste kleur
kleur. 1. Klik op het pijltje naast de knop T EKSTKLEUR 2. Duid de gewenste kleur

2. Duid de gewenste kleur aan.

op de werkbalk.

Opmerking

§4

Het onderscheid tussen de twee manieren om kleur te geven aan tekst is belangrijk. Een basiskleur kies je via ACHTERGROND. Een deel van de tekst laat je opvallen via TEKSTKLEUR.

Kleur van links

Hyperlink

Een hyperlink heeft meestal een blauwe kleur. Een gekoppelde tekst wordt blauw onderlijnd. Een gekoppelde afbeelding wordt omkaderd met een blauwe rand.

Bezochte hyperlink

Een hyperlink die je in de voorbije dagen hebt aangeklikt, krijgt echter meestal een paarse kleur.

Actieve hyperlink

Een hyperlink krijgt ook een andere kleur terwijl je hem aanklikt, meestal rood.

Deze kleuren kan je instellen via de pagina-eigenschappen.

Een site bouwen

met

FrontPage 2000

1. Rechtsklik in je pagina en kies EIGENSCHAPPEN VAN PAGINA.

OF

Kies BESTAND EIGENSCHAPPEN.

2. Kies de steekkaart ACHTERGROND.

E IGENSCHAPPEN . 2. Kies de steekkaart A CHTERGROND . 3. Klik op OK. Kies hier

3. Klik op OK.

Kies hier de gewenste kleuren.

Opmerking

§5

Blauw, paars en rood zijn de standaardkleuren en geven vele bezoekers van de site een houvast. Een gele link wordt vaak niet herkend. Verander deze kleuren dus niet te vaak.

Kleur van achtergrond

Ook de achtergrond van je pagina kan je een kleur geven.

1. Rechtsklik in je pagina en kies EIGENSCHAPPEN VAN PAGINA.

OF

Kies BESTAND EIGENSCHAPPEN.

2. Kies de steekkaart ACHTERGROND.

Kies hier de gewenste kleur.

3. Klik op OK.

A CHTERGROND . Kies hier de gewenste kleur. 3. Klik op OK. Hou er rekening mee

Hou er rekening mee dat de tekst en de hyperlinks op deze pagina nog steeds leesbaar moeten kunnen blijven. Een achtergrond mag niet dezelfde kleur hebben als een van de tekst- of hyperlinkkleuren.

§6

Kleuren baseren op een andere pagina

Je kan de kleuren van tekst, hyperlinks en achtergrond laten baseren op de instellingen van een andere pagina in je website. Dan hoef je maar één pagina de juiste kleurinstellingen te geven. De gekozen instellingen zullen meteen van kracht zijn op alle andere pagina’s die deze instellingen gebruiken.

Een site bouwen

met

FrontPage 2000

Kleuren baseren op een andere pagina

1. Rechtsklik in je pagina en kies EIGENSCHAPPEN VAN PAGINA.

OF

Kies BESTAND EIGENSCHAPPEN.

2. Kies de steekkaart ACHTERGROND.

Duid dit vakje aan.

. 2. Kies de steekkaart A CHTERGROND . Duid dit vakje aan. Klik op B LADEREN

Klik op BLADEREN.

3. Doorblader het HUIDIG WEB en duid de pagina aan waarvan de kleurinstellingen mogen worden overgenomen. Klik op OK.

de kleurinstellingen mogen worden overgenomen. Klik op OK. 4. Klik op OK in het dialoogvenster E

4. Klik op OK in het dialoogvenster EIGENSCHAPPEN VAN PAGINA.

Hoofdstuk 4

Opmaak van alinea

Zodra je op ENTER drukt, begin je een nieuwe alinea!! Wil je in dezelfde alinea toch naar een nieuwe regel, gebruik dan SHIFT+ENTER.

§1

Opmaakprofiel

een nieuwe regel, gebruik dan SHIFT+ENTER. §1 Opmaakprofiel Je kan opmaakprofielen gebruiken om belangrijke delen op

Je kan opmaakprofielen gebruiken om belangrijke delen op de pagina te accentueren of om titels aan te duiden.

Een opmaakprofiel kies je uit de lijst OPMAAKPROFIEL op de werkbalk OPMAAK.

Ga in de alinea staan die een bepaald opmaakprofiel moet krijgen

Kies het gewenste profiel uit de lijst.

NORMAAL is de standaardopmaak voor alinea’s (meestal Times).

OPGEMAAKT geeft alinea’s weer in een niet-proportioneel lettertype (meestal Courier).

ADRES (overbodige functie) geeft alinea’s cursief weer, wat nu veel sneller kan via CTRL+I.

KOP1 (groot) tot KOP6 (klein) zijn 6 niveaus waarin je bepaalde tekst kan weergeven. Kop1 wordt vaak gebruikt voor titels. De kleinere koppen worden gebruikt voor subtitels en verdelen de pagina daardoor in overzichtelijke delen.

LIJSTEN groeperen stukken tekst m.b.v. opsommingstekens, getallen of andere tekstopmaak.

Een site bouwen

met

FrontPage 2000

§2

Lijsten

Bij een opsomming van rubrieken is het fraai iedere rubriek (alinea) te laten beginnen met een nummer of met een speciaal teken zoals , , (Eng. bullets). In de afbeeldingen hieronder zie je een voorbeeld van zo'n genummerde lijst of opsomming (links) en een niet-genummerde lijst (rechts).

of opsommi ng (links) en een niet-genummerde lijst (rechts). Een genummerde lijst maken 1. Klik op
of opsommi ng (links) en een niet-genummerde lijst (rechts). Een genummerde lijst maken 1. Klik op

Een genummerde lijst maken

niet-genummerde lijst (rechts). Een genummerde lijst maken 1. Klik op de knop N UMMERING . Het

1. Klik op de knop NUMMERING

. Het nummer 1. verschijnt dan op je scherm.

2. Tik de tekst in bij dit nummer.

3. Druk op ENTER. Automatisch verschijnt het nummer 2.

4. Doe zo voort tot het laatste nummer.

.
.

5. Om de lijst te stoppen, druk je tweemaal op ENTER of klik je op de knop NUMMERING

Is de tekst bij een bepaald nummer langer dan een regel, dan springt de tekst automatisch naar de volgende regel (Automatische regelovergang).

Wil je echter vervroegd een nieuwe regel beginnen, zonder een nieuw nummer te beginnen (zoals bij het eerste en het derde pijltje hierboven), druk dan op SHIFT+ENTER (Normaal regeleinde).

Een niet-genummerde lijst maken

Dit doe je op dezelfde manier als bij een genummerde lijst, behalve dat je nu op de knop

OPSOMMINGSTEKENS

lijst, behalve dat je nu op de knop O PSOMMINGSTEKENS k l i k t .

klikt.

Alinea’s in lijsten omzetten

Bestaande alinea’s omzetten in lijsten doe je door die alinea’s te selecteren en dan te klikken

op

je door die alinea’s te selecteren en dan te klikken op of op . Een geneste

of op

.
.

Een geneste lijst maken

en dan te klikken op of op . Een geneste lijst maken Begin de hoofdlijst met
en dan te klikken op of op . Een geneste lijst maken Begin de hoofdlijst met

Begin de hoofdlijst met een klik op

of op

.
.

Zodra je een niveau wil inspringen, klik je tweemaal op de knop

INSPRINGING VERGROTEN

klik je tweemaal op de knop I NSPRINGING VERGROTEN . Nu begin je een sublijst. Door

. Nu begin je een sublijst.

Door op ENTER te drukken, blijf je deze sublijst aanvullen op het huidige niveau.

.
.

Wil je nog een niveau inspringen, dan klik je opnieuw tweemaal op

Zodra je terug wil naar het vorige niveau, klik je tweemaal op de knop

INSPRINGING VERMINDEREN

.
.

De lijst kan je beëindigen door terug te keren naar het eerste niveau en

dan eenmaal op

door terug te keren naar het eerste niveau en dan eenmaal op te klikken of tweemaal

te klikken of tweemaal op ENTER te drukken.

Een site bouwen

met

FrontPage 2000

Eigenschappen van lijst

Je kan de eigenschappen van de lijst bewerken door te rechtsklikken ter hoogte van de lijst en te kiezen voor EIGENSCHAPPEN VAN LIJST. Je krijgt dan één van onderstaande steekkaarten te zien:

Je krijgt dan één van onderstaande steekkaarten te zien: Via de steekkaart F IGUUR ALS OPSOMMINGSTEKEN
Je krijgt dan één van onderstaande steekkaarten te zien: Via de steekkaart F IGUUR ALS OPSOMMINGSTEKEN
Je krijgt dan één van onderstaande steekkaarten te zien: Via de steekkaart F IGUUR ALS OPSOMMINGSTEKEN

Via de steekkaart FIGUUR ALS OPSOMMINGSTEKEN kan je i.p.v. de saaie bolletjes of nummering een eigen figuur kiezen als opsommingsteken. Via beide andere steekkaarten kan je de standaardinstellingen aanpassen of de nummering bij een bepaald nummer laten starten.

Via de opdracht SAMENVOUWBARE OVERZICHTEN INSCHAKELEN kan je ervoor zorgen dat de subitems van

een ingesprongen sublijst pas worden getoond nadat er op het bijbehorend hoofditem in de hoofdlijst

wordt geklikt. Dit werkt echter alleen vanaf MS Internet Explorer 4.0.

Definitielijst

!NIEUW!

Een definitielijst is een lijst waarbij je een reeks termen vermeldt met bijkomende uitleg. De termen staan netjes opgesomd en de bijbehorende uitleg staat telkens wat ingesprongen op de regel eronder. (Zoals hier dus.)

1. Plaats de cursor waar je de definitielijst wil beginnen.

2. Kies GEDEFINIEERDE TERM in de keuzelijst OPMAAKPROFIEL in de werkbalk OPMAAK.

3. Tik de eerste term in.

4. Druk op ENTER. Een nieuwe regel begint wat ingesprongen.

5. Tik de definitie behorende bij de term in.

6. Druk op ENTER.

7. Doe zo voort tot het laatste nummer.

8. Om de lijst te stoppen, druk je tweemaal op ENTER.

§3

Inspringing en uitlijning

Inspringing

- Wil je een alinea een of meerdere niveaus laten inspringen, plaats de cursor dan in die alinea en klik op de knop

INSPRINGING VERGROTEN

dan in die alinea en klik op de knop I NSPRINGING VERGROTEN (CTRL+M). - Wil je

(CTRL+M).

- Wil je een niveau terug, klik dan op de knop

INSPRINGING VERMINDEREN

niveau terug, klik dan op de knop I NSPRINGING VERMINDEREN (CTRL+SHIFT+M). Je kan de inspringing aanduiden

(CTRL+SHIFT+M).

Je kan de inspringing aanduiden net voor het intikken van de alinea, maar ook door de cursor in een bestaande alinea te plaatsen en dan pas op de knoppen te klikken.

door de cursor in een bestaande alinea te plaatsen en dan pas op de knoppen te

Een site bouwen

met

FrontPage 2000

Uitlijning

Wil je een alinea uitlijnen, plaats de cursor dan in die alinea en klik op één van de knoppen:

- LINKS UITLIJNEN

- L INKS UITLIJNEN

- CENTREREN

- C ENTREREN

- RECHTS UITLIJNEN

- R ECHTS UITLIJNEN

Normaal wordt een alinea links uitgelijnd.

Meer mogelijkheden

wordt een alinea links uitgelijnd. Meer mogelijkheden Rechtsklik ter hoogte van een (selectie van) alinea(‘s)

Rechtsklik ter hoogte van een (selectie van) alinea(‘s)

Kies ALINEA. Het dialoogvenster ALINEA verschijnt dan.

Kies A LINEA . Het dialoogvenster A LINEA verschijnt dan. Hierin kan je aangeven welke uitlijning

Hierin kan je aangeven welke uitlijning je wenst.

In de sectie INSPRINGEN geef je aan hoeveel pixels de alinea moet inspringen. Met het vak VOOR TEKST regel je de inspringing aan de linkermarge. Met het vak NA TEKST regel je de inspringing aan de rechtermarge.

In de sectie AFSTAND geef je aan hoeveel pixels er tussen alinea’s, regels en woorden vrij moeten blijven. Met het vak VOOR regel je de witruimte boven een alinea. Met het vak NA regel je de witruimte onder een alinea. Met het vak REGELAFSTAND regel je de witruimte tussen de tekstregels in een alinea. Met het vak WOORD regel je de witruimte tussen de woorden in een alinea.

§4

Randen en arcering

!Cascading Style Sheets!

Je kan een alinea een rand of een achtergrond geven.

1. Klik ergens in de alinea (of selecteer verschillende alinea’s).

2. Kies OPMAAK RANDEN EN ARCERING.

Het dialoogvenster RANDEN EN ARCERING verschijnt.

3. In de steekkaart RANDEN bepaal je:

a. De INSTELLING van de rand

b. Het OPMAAKPROFIEL

c. De KLEUR van de rand

d. De BREEDTE van de rand

e. Welke randen je wil laten weergeven

f. Hoeveel pixels er tussen de tekst van de alinea(‘s) en de rand vrij moeten blijven

f. Hoeveel pixels er tussen de tekst van de alinea(‘s) en de rand vrij moeten blijven

Een site bouwen

met

FrontPage 2000

4. In de steekkaart ARCERING bepaal je:

a. De ACHTERGRONDKLEUR van de alinea

b. De VOORGRONDKLEUR van de alinea (dit is de TEKSTKLEUR)

c. Een ACHTERGRONDFIGUUR voor de alinea

d. De herhaling van de achtergrondfiguur STANDAARD: Afbeelding herhaalt zich voortdurend over de hele alinea HERHALEN-X: Afbeelding wordt enkel horizontaal herhaald (één rij) HERHALEN-Y: Afbeelding wordt enkel verticaal herhaald (één kolom) NIET HERHALEN: Afbeelding wordt maar één keer geplaatst

e. De VERTICALE POSITIE en HORIZONTALE POSITIE van de achtergrondfiguur

f. Of de afbeelding moet meebewegen met de pagina (DOORLOPEND) of niet (VAST). Dit doe je via BIJLAGE.

(D OORLOPEND ) of niet (V AST ). Dit doe je via B IJLAGE . 5.

5. Klik op OK.

Opmerking: Cascading Style Sheets.

De mogelijkheden die je krijgt in het dialoogvenster RANDEN EN ARCERING werken alleen met CSS. Dit zijn opmaakmodellen en worden niet door alle browsers ondersteund. Browsers die ze wel ondersteunen, doen dat niet consequent. Bekijk je pagina dus minstens in enkele browsers als je CSS gebruikt!

Hoofdstuk 5

Opmaak van tekst

Tekstopmaak kan je op twee manieren toewijzen: vóór of nà de invoer.

De tekstopmaak vóór de invoer instellen

1. Zet de cursor op de plaats vanaf waar de nieuwe tekenopmaak van toepassing is.

2. Zet de gewenste tekenopmaak aan.

3. Voer de tekens in. Deze krijgen de ingestelde tekenopmaak.

4. Zet de tekstopmaak nadien weer uit.

De tekstopmaak nà de invoer instellen

1. Selecteer de letter, het woord, … als tekstblok.

2. Activeer de gewenste tekenopmaak.

Tekstopmaak kiezen (ALGEMENE METHODE)

1. Bepaal waar het kenmerk moet komen.

2. Kies LETTERTYPE in het menu OPMAAK. Het dialoogvenster LETTERTYPE wordt nu weergegeven.

Een site bouwen

met

FrontPage 2000

Een site bouwen met FrontPage 2000 3. Klik in het dialoogvenster de gewenste opties aan. 4.

3. Klik in het dialoogvenster de gewenste opties aan.

4. Klik OK.

De meeste opmaakkenmerken kan je echter veel sneller kiezen m.b.v. de werkbalk of met sneltoetsen. Zo’n knop of sneltoets kan je zowel gebruiken om de opmaak te activeren of te inactiveren.

Voorbeeld

… gewone tekst [CTRL+B] vette tekst [CTRL+B] gewone tekst …

Je kan meer dan één opmaakkenmerk toepassen op een stuk tekst.

Voorbeeld

VET, CURSIEF EN KLEIN KAPITAAL

Tekstopmaak kopiëren

Je kan tekstopmaak ook kopiëren. Dit is heel handig als je bepaalde delen in je tekst van dezelfde opmaak wil voorzien.

1. Selecteer de opmaak die wenst te kopiëren.

2. Klik op de knop OPMAAK KOPIËREN/PLAKKEN

(CTRL+SHIFT+C).te kopiëren. 2. Klik op de knop O PMAAK KOPIËREN / PLAKKEN 3. Sleep over de

3. Sleep over de tekst die dezelfde opmaak moet krijgen.

Wil je de opmaak toepassen op meer stukken tekst:

1.

Selecteer de opmaak die wenst te kopiëren.

2.

Dubbelklik op de knop OPMAAK KOPIËREN/PLAKKEN

.
.

3.

Sleep over de stukken tekst die dezelfde opmaak moeten krijgen.

4.

Klik op de knop OPMAAK KOPIËREN/PLAKKEN

.
.

Alle tekstopmaak verwijderen

Sneltoets CTRL+Spatiebalk.

Een site bouwen

met

FrontPage 2000

§1

Lettertype

Men kan de lettertypes indelen op grond van een aantal kenmerken:

- proportionele

: de tekens inclusief witruimte nemen geen vaste breedte in. In Times New Roman neemt i minder plaats in dan m.

: ieder teken inclusief witruimte neemt dezelfde breedte in. Courier

: de tekens hebben kleine dwarsstreepjes op de uiteinden. Times New Roman, Courier

: de tekens hebben geen kleine dwarsstreepjes op de uiteinden. Arial

Voorbeeld

- niet-proportionele

Voorbeeld

- geschreefde

Voorbeeld

- schreefloze

Voorbeeld

Over het algemeen wordt in een webpagina enkel gewerkt met de lettertypes

- Arial

- Times New Roman

- Courier

Wil je toch een ander lettertype gebruiken, hou er dan rekening mee dat de bezoeker van jouw site dat lettertype enkel zal zien als het op zijn PC is geïnstalleerd. Is dat niet zo, dan krijgt hij jouw site te zien in het standaardlettertype van de browser. De browser bepaalt dus heel vaak het lettertype!

Een lettertype kiezen

(proportioneel schreefloos)

(proportioneel geschreefd)

(niet-proportioneel geschreefd)

(proportioneel geschreefd) (niet-proportioneel geschreefd) 1. Selecteer of zet de cursor op de juiste plaats. 2. Klik

1. Selecteer of zet de cursor op de juiste plaats.

2. Klik op het pijltje van de keuzelijst op de werkbalk

Kies OPMAAK LETTERTYPE.

3. Kies het gewenste lettertype

OF

Via de steekkaart STANDAARDLETTERTYPE in EXTRA PAGINAOPTIES kan je instellen welke lettertypes FrontPage standaard moet gebruiken.

welke lettertypes FrontPage standaard moet gebruiken. §2 Lettergrootte De lettergrootte drukt men meestal uit

§2

Lettergrootte

De lettergrootte drukt men meestal uit in typografische punten (PT). Eén punt is 0,35 mm.

Voorbeeld

Deze tekst is afgedrukt met Arial 10 punt.

De lettergrootte van de tekst in je webpagina kan je met verschillende methodes beïnvloeden, maar niet met de vertrouwde keuzelijst met puntgroottes die je vaak bij tekstverwerkers ziet. Waarom niet? Omdat je voor het web publiceert en dus voor een scherm dat bij elke gebruiker een andere grootte (resolutie) kan hebben, waardoor je de lettergrootte toch niet exact kan vastleggen.

Een site bouwen

met

FrontPage 2000

Welke methodes kan je dan wel gebruiken? Via de werkbalk OPMAAK:

1. Je kan kiezen voor opmaakprofielen NORMAAL, KOP1 (grootst), KOP2 (groot), … KOP6 (kleinst). Het profiel NORMAAL is het standaardprofiel. De profielen KOP1 t/m KOP6 worden vaak gebruikt voor titels en subtitels.

t/m K OP 6 worden vaak gebruikt voor titels en subtitels. 2. Je kan de lettergrootte

2. Je kan de lettergrootte ook wijzigen door een niveau van 1 (klein) tot 7(groot) te kiezen. Deze niveaus komen respectievelijk overeen met de puntgroottes 8, 10, 12, 14, 18, 24 en 36.

overeen met de punt groottes 8, 10, 12, 14, 18, 24 en 36. Het grootste lettertype

Het grootste lettertype kan je verkrijgen door te kiezen voor KOP1, gecombineerd met GROOTTE 7.

Wil je toch een nóg groter lettertype, dan moet je dit lettertype invoegen als een afbeelding (en dus overweg kunnen met grafische editors zoals Paint Shop Pro, CorelDraw, Adobe PhotoShop of PhotoDraw). Let dan wel op met de bestandsgrootte!

§3

Letterstijl

De term letterstijl is een verzamelnaam voor allerlei kenmerken van een teken. De meest bekende zijn:

- : normaal, vet.

de aanslag

- : recht (romein), cursief (Eng. italic), onderstreept.

de stijl

Een letterstijl kiezen

1. Selecteer of zet de cursor op de juiste plaats.

2. Kies één van de volgende werkbalkknoppen of sneltoetsen:

Functie

Tekst vet maken

 

CTRL + BTekst vet maken  

Tekst cursief maken

 

CTRL + ITekst cursief maken  

Tekst onderstrepen

 

CTRL + UTekst onderstrepen  

OF

Kies OPMAAK LETTERTYPE en duid een van de vele andere mogelijkheden aan.

ETTERTYPE en duid een van de vele andere mogelijkheden aan. Opmerking: Cascading Style Sheets De effecten

Opmerking: Cascading Style Sheets

De effecten LIJN BOVEN, KLEIN KAPITAAL, HOOFDLETTERS en BEGINHOOFDLETTERS werken alleen

met CSS en werken dus niet in alle browsers. Ook het effect DOORHALEN is een nieuwe toevoeging aan HTML en zal dus niet in elke browser werken.

Een site bouwen

met

FrontPage 2000

§4

Tekstpositie

Een site bouwen met FrontPage 2000 §4 Tekstpositie De term tekstpositie geeft de plaats van een

De term tekstpositie geeft de plaats van een teken aan t.o.v. de basislijn van een regel.

Standaard

Superscript :

Subscript

:

:

De tekens bevinden zich op de basislijn van de regel.

De tekens worden iets hoger dan de basislijn afgedrukt. Voorbeeld: Exponenten (3x +2x 2 -1=0).

De tekens worden iets lager dan de basislijn afgedrukt. Voorbeeld: Indexen (H 2 S0 4 , x 1 +x 2 =3).

4

De tekstpositie kiezen

1.

Selecteer of zet de cursor op de juiste plaats.

 

2.

Kies één van de volgende sneltoetsen:

 

Functie

Sneltoets

Tekst in superscript

CTRL + =

of CTRL + +

Tekst in subscript

CTRL + -

 

OF

Kies OPMAAK LETTERTYPE.

§5

Tekstkleur

Tot slot kan je ook nog de kleur waarin de tekst wordt weergegeven bepalen. Dit kan op twee manieren die je heel goed moet onderscheiden. Met de ene manier kies je de basistekstkleur van de volledige pagina, met de andere manier kan je één enkel woord laten opvallen door het een andere kleur te geven. We hebben dit al besproken in Hoofdstuk 3: Kleur en Paginaopmaak.

Opmerking

Je moet ervoor zorgen dat je pagina aangenaam om lezen is. Overdrijf dus niet met het door elkaar gebruiken van verschillende lettertypes, lettergrootten en kleuren. Wees zuinig met vet, cursief, onderstreept en andere effecten. De bezoeker moet de informatie die je biedt immers nog willen lezen.

Voorzie in voldoende witruimte en maak je pagina's niet al te lang.

Wees consequent in je opmaak en streef harmonie na in je hele website.

Een site bouwen

met

FrontPage 2000

Hoofdstuk 6

§1

Lijnen

Extra’s

Binnen één pagina kan het nuttig zijn om bepaalde onderdelen visueel van elkaar te scheiden met een horizontale lijn. Dit bevordert heel vaak het overzicht.

Er bestaan twee soorten horizontale lijnen:

- horizontale lijnen die geen afbeeldingen zijn. Deze komen aan bod in deze paragraaf.

Voorbeelden

zijn. Deze komen aan bod in deze paragraaf. Voorbeelden - horizontale lijnen die afbeeldingen zijn. Deze

- horizontale lijnen die afbeeldingen zijn. Deze komen aan bod in Deel 6: Afbeeldingen.

Voorbeelden

Deze komen aan bod in Deel 6: Afbeeldingen . Voorbeelden 1. Lijn invoegen Kies I NVOEGEN

1. Lijn invoegen

Kies INVOEGEN HORIZONTALE LIJN.

De lijn wordt meteen over de hele lengte ingevoegd. Voor en na de lijn wordt witruimte gelaten.

2. Lijn verwijderen

Selecteer de lijn en druk op DELETE.

3. Lijneigenschappen

Je kan de breedte, lengte en kleur van zo'n lijn wijzigen.

Dubbelklik op de lijn. Je krijgt dit dialoogvenster te zien:

Dubbelklik op de lijn. Je krijgt dit dialoogvenster te zien: Hierin kan je de B REEDTE

Hierin kan je de BREEDTE in stellen in percent of in pixels.

PERCENT

Zo laat je de lijnlengte bepalen door de schermbreedte. 100% geeft een lijn over de hele breedte van het scherm, 50% geeft een lijn die de helft zo breed is als het scherm.

PIXELS

Hiermee bepaal je de lengte van de lijn exact, ongeacht de schermbreedte. Je stelt de lengte best niet groter in dan 600 pixels, aangezien vele 14"-schermen slechts een breedte van 640 pixels hebben.

Je kan ook de HOOGTE (dikte), de UITLIJNING (links, midden, rechts) en de KLEUR van de lijn bepalen. Door het vak VASTE LIJN aan te kruisen, geef je de lijn geen schaduw.

Een site bouwen

met

FrontPage 2000

§2

Symbolen

Sommige tekens vind je niet terug op je toetsenbord.

Voorbeeld

Symbolen invoegen

ß

¾

®

1. Kies INVOEGEN SYMBOOL.

Het dialoogvenster SYMBOOL wordt nu weergegeven.

O L . Het dialoogvenster S YMBOOL wordt nu weergegeven. 2. Klik op het symbool dat

2. Klik op het symbool dat je wil invoegen.

3. Klik op INVOEGEN om het symbool in te voegen.

4. Herhaal stap 2 en 3 zolang je een van deze symbolen wil invoegen.

5. Klik op SLUITEN.

§3

Opmerkingen

Dit is een zeer handige optie om geheugensteuntjes en verklarende tekst (voor jezelf of andere medewerkers) toe te voegen aan een webpagina. De opmerkingen worden enkel getoond in FrontPage, niet in de browser (behalve in de onderliggende HTML-code).

Opmerking invoegen

1. Kies INVOEGEN OPMERKING.

Het dialoogvenster Opmerking wordt nu weergegeven.

N G . Het dialoogvenster Opmerking wordt nu weergegeven. 2. Tik je opmerking in. 3. Klik

2. Tik je opmerking in.

3. Klik op OK. De opmerking verschijnt in je webpagina als gekleurde tekst.

Opmerking bewerken

Dubbelklik op de opmerking.

Opmerking verwijderen

1. Klik op de opmerking.

2. Druk op DELETE.

Een site bouwen

met

FrontPage 2000

DEEL 5

Hyperlinks

Zonder hyperlinks geen wereldwijd web. De hyperlinks zorgen ervoor dat je via een klik erop van de enige naar de andere pagina gestuurd wordt, van de ene naar de andere website, van de ene naar de andere server.

Je hebt vijf soorten hyperlinks:

hyperlinks naar een pagina binnen je eigen site (Interne hyperlinks - §1)

hyperlinks naar externe pagina’s (Externe hyperlinks - §2)

hyperlinks naar een plaats op dezelfde pagina (Bladwijzers - §3)

hyperlinks naar een e-mailadres (§4)

hyperlinks naar een bestand (§5)

Elk van deze links zijn in de browser te herkennen aan een handje als je de muis over de link beweegt. De link kan zowel een tekst als een afbeelding zijn.

Een hyperlink leggen – Snelle methode

Als je tussen de tekst op je pagina een URL of e-mailadres intikt en daarna op de spatiebalk of op ENTER drukt, wijzigt FrontPage de link meteen in een hyperlink naar dat internet- of e-mailadres.

Een hyperlink wijzigen

1. Klik op de hyperlink die je wil wijzigen.

2. Klik op de knop HYPERLINK

hyperlink die je wil wijzigen. 2. Klik op de knop H YPERLINK (CTRL+K). Dan verschijnt het

(CTRL+K).

Dan verschijnt het dialoogvenster HYPERLINK BEWERKEN.

3. Breng de wijzigingen aan in het vak URL:.

4. Klik op OK.

Hyperlinktekst wijzigen

1. Selecteer de hyperlinktekst die je wil wijzigen

2. Tik de nieuwe tekst in. De onderliggende hyperlink blijft ongewijzigd.

Een hyperlink testen

Over het algemeen zal je de hyperlinks testen in je browser, in de VOORBEELDWEERGAVE of via de RAPPORTWEERGAVE, maar je kan een hyperlink ook testen in de NORMALE WEERGAVE van FrontPage. Dit is trouwens ook een zeer handige manier om pagina’s te openen.

1. Beweeg de muisaanwijzer over een hyperlink.

2. Hou CTRL ingedrukt.

3. Klik op de link. De gekoppelde pagina wordt nu geopend in de NORMALE WEERGAVE.

Een site bouwen

met

FrontPage 2000

Hoofdstuk 1

Interne hyperlinks

Een interne hyperlink leggen

1. Selecteer de tekst of de afbeelding die een link moet worden.

2. Klik op de knop HYPERLINK

(CTRL+K).die een link moet worden. 2. Klik op de knop H YPERLINK Dan verschijnt het dialoogvenster

Dan verschijnt het dialoogvenster HYPERLINK MAKEN.

Dan verschijnt het dialoogvenster H YPERLINK MAKEN . Duid in dit venster de pagina aan waarnaar

Duid in dit venster de pagina aan waarnaar de link gelegd moet worden.

Of tik hier de naam van de pagina in.

De pagina’s die geopend zijn worden weergegeven met een pictogram met een potloodje.

3. Klik op OK.

Is de hyperlink een tekst, dan wordt die nu onderstreept en gekleurd. Is de hyperlink een afbeelding (grafische hyperlink), dan verandert er weinig. Je kan merken dat een tekst of afbeelding ook een hyperlink is door er met de muis over te bewegen. Het doel wordt vermeld op de statusbalk.

Een grafische hyperlink kan je laten opvallen door een rand te plaatsen rond de afbeelding.

Tip

Een hyperlink maken kan ook door een pagina uit de MAPPENLIJST te slepen naar de pagina.

Een interne hyperlink leggen naar een nog aan te maken pagina

1. Selecteer de tekst of afbeelding die een link moet worden.

2. Klik op de knop HYPERLINK

(CTRL+K).die een link moet worden. 2. Klik op de knop H YPERLINK Dan verschijnt het dialoogvenster

Dan verschijnt het dialoogvenster HYPERLINK MAKEN.

Dan verschijnt het dialoogvenster H YPERLINK MAKEN . Klik hier. 3. Open een nieuwe pagina (maak

Klik hier.

3. Open een nieuwe pagina (maak je keuze uit het dialoogvenster NIEUW).

4. Sla de nieuwe pagina op.

Een site bouwen

met

FrontPage 2000

Hoofdstuk 2

Externe hyperlinks

Een externe hyperlink leggen

1. Selecteer de tekst of de afbeelding die een link moet worden.

2. Klik op de knop HYPERLINK

(CTRL+K).die een link moet worden. 2. Klik op de knop H YPERLINK Dan verschijnt het dialoogvenster

Dan verschijnt het dialoogvenster HYPERLINK MAKEN.

Dan verschijnt het dialoogvenster H YPERLINK MAKEN . 3. Klik op OK. Hoofdstuk 3 Bladwijzers Tik

3. Klik op OK.

Hoofdstuk 3

Bladwijzers

Tik hier de URL van de pagina in.

Of klik hier en surf naar je doel. Schakel via ALT+TAB terug naar FrontPage en de URL zal ingevuld zijn.

Een bladwijzer is een specifieke plaats op de geopende of op een andere pagina in je site waarnaar gelinkt kan worden. Dit wordt vaak gebruikt op langere pagina's: een klein overzicht met items wordt bovenaan de pagina geplaatst en elk item linkt naar het betreffende onderdeel. Een ander voorbeeld:

een klik op het woord ‘Top’ stuurt je meteen naar boven op dezelfde pagina.

Om een link naar een bladwijzer te maken, heb je de link zelf en de bladwijzer nodig.

Een bladwijzer maken

1.

2.

3.

Open de doelpagina en selecteer het woord of de zin die de bladwijzer (de bestemming van de link) moet worden.

Kies INVOEGEN BLADWIJZER.

worden. Kies I NVOEGEN B L A D W I J Z E R . Tik

Tik hier een unieke naam in of accepteer de voorgestelde naam.

OF Kies een al bestaande bladwijzer.

Klik op OK.

Als je geen tekst selecteerde, verschijnt op de pagina het symbool de bladwijzer.

Als je tekst selecteerde, wordt die nu met een stippellijn onderstreept.

selecteerde, wordt die nu met een stippellijn onderstreept. op de plaats van Een hyperlink naar een

op de plaats van

Een hyperlink naar een bladwijzer

1. Selecteer de tekst of afbeelding die een link moet worden.

(CTRL+K).Selecteer de tekst of afbeelding die een link moet worden. 2. Klik op de knop H

2. Klik op de knop HYPERLINK

3. Duid eventueel de pagina aan die de bladwijzer bevat.

4. Kies de bladwijzer via de keuzelijst BLADWIJZER.

5. Klik op OK.

Een site bouwen

met

FrontPage 2000

Een bladwijzer verwijderen

Bestaat de bladwijzer uit tekst, klik dan op de bladwijzer en kies INVOEGEN BLADWIJZER. Het dialoogvenster BLADWIJZER wordt weergegeven. Klik op WISSEN.

Bestaat de bladwijzer uit het symbool

Bestaat de bladwijzer uit het symbool , dubbelklik dan op het symbool en druk op DELETE.

, dubbelklik dan op het symbool en druk op DELETE.

Hoofdstuk 4

E-mailadressen

Je kan ook hyperlinks naar e-mailadressen leggen. Wanneer de bezoeker op zo'n link klikt, wordt zijn e-mailprogramma geopend en kan hij meteen een bericht sturen naar het opgegeven e-mailadres.

Het snelst kan dat door je e-mailadres in te tikken en daarna op de spatiebalk of op ENTER te drukken. Je kan er ook voor zorgen dat een bepaalde tekst of afbeelding een link wordt naar een e- mailadres.

Een hyperlink naar een e-mailadres

1. Selecteer de tekst of de afbeelding die een link moet worden.

2. Klik op de knop HYPERLINK

die een link moet worden. 2. Klik op de knop H YPERLINK (CTRL+K). Dan verschijnt het

(CTRL+K).

Dan verschijnt het dialoogvenster HYPERLINK MAKEN.

Dan verschijnt het dialoogvenster H YPERLINK MAKEN . 3. Klik op OK. Klik hier. Het dialoogvenster

3. Klik op OK.

Klik hier. Het dialoogvenster EEN E-

MAILHYPERLINK MAKEN verschijnt.

Het dialoogvenster E EN E - MAILHYPERLINK MAKEN verschijnt. Tik het e-mailadres in en klik op

Tik het e-mailadres in en klik op OK.

Of tik hier mailto: (i.p.v. http://) in gevolgd door het e-mailadres.

Hoofdstuk 5

Bestanden

Een bestand laten downloaden via je website, verloopt in twee eenvoudige stappen. Eerst importeer je het bestand in de site, daarna leg je de hyperlink naar het bestand. Als een bezoeker op die link klikt, zal de browser er meteen voor zorgen dat het bestand kan worden opgeslagen op de harde schijf van de bezoeker.

Een bestand importeren

1. Open of selecteer in de mappenlijst de map waarin je het bestand wil importeren.

2. Kies BESTAND IMPORTEREN