Tema 2 Evaluare

Universitatea ”Transilvania” din Brașov Anul universitar 2012-2013 Facultatea de Ș tiinț e Economice ș i Administrarea Afacerilor Departamentul Management

și Informaticș Economicș Master: ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN TURISM Disciplina: AFACERI Ș I ANTREPRENORIAT (anul I, sem. I)

Tema 2.
Pentru 3 (trei) unități turistice (hotel / vilă / pensiune / bază de agrement – cu aceeași categorie de încadrare) analizași modul în care variazș tarifele specifice, apreciați cum sunt acestea receptate de clienți și care ar fi tariful acceptat de piață. Precizările pe care le-ați primit odată cu tema 1 (privind extensia, conținutul și evaluarea lucrărilor) rămân în vigoare. Termen de predare: 27 nov. 2012. [Trimis tema pe net în 13 nov. 2012] N. Antonoaie Prof. univ. dr.

dr. lucrările individuale 50%. 2012 Antonoaie Master: ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN TURISM Prof. întocmirea a 4 (patru) referate. lucrarea de grup 35%. la un rând (”single spacing”). B. susținerea publică a lucrării finale. activitatea la seminar (inclusiv prezența) 15%. MSAT sem. în caz de nerespectare a termenului stabilit. – febr. b. format A4 (toate marginile fiind de 2. folosirea instrumentelor specifice de analiză a problemei în cauză. − pe prima pagină a referatelor se va insera următorul cartuş: Anul univ. I anul I [numele şi prenumele masterandului] [data predării] b. noutatea unor aspecte prezentate.Universitatea ”Transilvania” din Brașov * Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor Departamentul Management și Informaticș Economicș Anul universitar 2012-2013 PRECIZĂRI privind evaluarea studenților de la programele de studii de MASTERAT A.. utilizâd TNR 12 sau Calibri 11. b. Nota finală la disciplina studiată va avea următoarea componență: a. se va realiza o lucrare finală pe o temă dată. din nota cuvenită pentru conţinutul referatului se va scădea 1 punct pentru fiecare săptămână de întârziere a predării. c. − lucrarea se va preda (tipărită și în format electronic) la examen. 9 oct. . evaluarea activității de grup. univ. 2012-2013. fiecare. − referatele vor fi predate.) și va fi redactat cu diacritice (românești. − tema lucrării și modul de constituire a echipelor vor fi precizate în perioada 26-30 noiembrie 2012. activitatea la seminar. evaluarea activității individuale. în echipe de 5-6 studenți. N. Evaluarea studenților de la programele de studii de MASTERAT se va realiza prin: a. C. Evaluarea activității individuale a. Evaluarea activității de grup: a.5 cm.). de către întreaga echipă (utilizând prezentarea în ppt/pps) la examen (sesiunea ian. − elementele esențiale de care se va ține seama în aprecierea referatelor sunt: calitatea informațiilor și a surselor utilizate. modul de redactare a lucrării. în cea de-a treia săptămână de la primirea temelor. 2013). acuratețea concluziilor. b.. D. pe parcursul semestrului: − fiecare referat va avea exact 2 (două) pag.

îmbunătățire. . dr. anul univ. încredere. I. Noțiuni cheie: accesibilitate. 2012. 9 oct. navigare. interactivitate. univ. Pentru o firmă din domeniul turismului se va face o analiză a modului în care aceasta și-a organizat site-ul de prezentare. credibilitate.Disciplina: AFACERI ȘI ANTREPRENORIAT (anul I. 2012-2013) TEMA 1. acuratețe. N. informații. sem. Termen de predare: 30 oct. 2012 Antonoaie Prof. puncte slabe. puncte tari.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful