Tim Webb és Sarah Brewer

:

Blöffölni tudni kell – Szex
Fordította: Nagy Sándor Eredeti megbízó: Móra Kiadó Megjelent: nem Megjelenik?: talán ha az olvasók közt akad valaki, aki befolyásos is, és fantáziát is lát benne

A SZERZÕKRÕL
Tim Webb 1955-ben született. Fogékony éveit Birminghamben töltötte el, a közép-brit iparvidék bûnös városában. Enyhe túlzás volna azt állítani, hogy orvosi egyetemet végzett, de rendesek voltak hozzá, és végül is adtak neki egy diplomát azzal a feltétellel, hogy elmegy máshová. Jelenleg pszichiáterként pátyolgatja a rászoruló elméket Plymouthben. A szexuális problémák kezelésétõl óvakodik, minthogy roppant kínosnak érzi az ilyesmit. Élete legnagyobb csalódása a pubertás volt, amely minden vágyát elvette, hogy Warwickshire elsõ krikettjátékosa váljék belõle, s ehelyett ráébresztette arra az idegesítõ tényre, hogy felerészben nõk veszik körül. Fõ érdeklõdési területei: az önfenntartás, a Bathams sör élvezete, valamint a cipzár nélküli anorák utáni kutatás. Szerzõtársával való kapcsolata tisztára intim természetû. Sarah Brewer 1958-ban született Sommersetben, de Cornwallban nevelkedett. 1977-ben felvették a cambridge-i Selwyn College-ba, ahol tengerbiológiát tanult, de orvosként végzett. Így jár az, aki eltéveszti a sort a menzán. Jelenleg családi orvosként praktizál Devonban. Eddig több mint ötven családnál fordult meg, s tervei szerint felviszi százig, mielõtt rajtakapnák. Amikor épp nem a szex jár az eszében, akkor dugványokat hajtat, bort készít mindenféle lehetetlen növénybõl, és intelligens társalgást folytat a dartmoori birkákkal. Nem õ találta fel a sörfuccsot, de többeket ismer, akiknek esetleg közük lehetett hozzá.

TARTALOMJEGYZÉK
BEVEZETÉS TÉNYEK Férfiak Nõk Mûködés Fogamzásgátlás Betegségek SZEX A NAGYVILÁGBAN Csonkítás

Nevelés Szokások Hiedelmek SZEXKÉZIKÖNYVEK SZEXBAJNOKOK Dávid és Salamon Csou Hszin és Jang Ti Messalina Kleopátra Casanova Nagy Katalin Futottak még... AZ ANGOL JOG ÉS A SZEX A SZEX TÖRTÉNETE SZÓTÁR

BEVEZETÉS
Hogy mindjárt az elején hû képet alkothassunk a szex jelentõségérõl (és legyen mivel meghökkenteni ismerõseinket), gondoljuk csak meg, hogy minden áldott másodpercben 19.000 férfiorgazmus következik be világszerte. Másképpen fogalmazva: tetszõleges pillanatban közel hatmillió olyan emberi lény akad, aki épp másvalaki testébõl merít élvezetet. És akkor még nem számoltuk azokat, akik az efféle élvezetet a saját testükbõl merítik. Ha a fenti adatokat összevetjük a nemzetközi születési ráta 3,8 KPM-re (azaz Kölök Per Másodpercre) becsült értékével, akkor nyomban kitûnik, mekkora marhaság az a feltételezés, miszerint az emberi kopuláció célja a szaporodás volna. Egy biztos: az egységnyi erõfeszítésre jutó haszon aligha kápráztatná el a monetaristákat. Ehhez persze az is hozzájárul, hogy a monetaristák többsége már évekkel ezelõtt felhagyott az effajta világi élvezetekkel. A szex számos elõnnyel rendelkezik más passziókhoz képest. Például olcsóbb, mint a golf vagy a tenisz, hiszen az alapeszközök ingyen vannak. Nem kell akkora ügyesség se hozzá, mint a biliárddákó kezeléséhez, ami nem jelenti azt, hogy ne tenne jót a gyakorlás vagy a puszta igyekezet. A szex rendszerint nagyobb élvezettel jár, mint a bélyeggyûjtés vagy a TNT csatorna programja. És végül lényegesen kevesebb játékos kell hozzá, mint egy futballmérkõzéshez. Talán épp azért mert olyan egyszerû, élvezetes és többnyire ártalmatlan tevékenység, volt az oka annak, hogy annyi támadás érte a szexet az elmúlt évszázadok során. Amint a történelemkönyvekbõl kitûnik, az összes nagy népvezér – különösen azok, akik utóbb félrevezetett és kétbalkezes zsarnokoknak bizonyultak – olyan politikát szorgalmazott, amely kevesebb szexet engedélyezett a tömegeknek. Ennélfogva úgy a legkönnyebb kiszúrni egy mai diktátort, ha kifigyeljük a tiltott szexrõl alkotott nézeteit. Régebben minden egyszerûbb volt. Úgy voltak a szexszel is, mint az evéssel és a légzéssel: csinálták és kész! Az, hogy mindenki más csinálja, megnyugvást jelentett, nem fenyegetést. Így aztán alig beszéltek róla, s ha igen, az ilyen beszélgetések helyszínei barakkok, kocsmák és más olyan helyek voltak, ahol a szexuális tevékenység korlátozott volt, és így fantasztikus állítások és ellenállítások hangozhattak el, mit sem zavarva a realitásoktól.

A penicillin hajnalán, a hatékony fogamzásgátlás, a Cosmopolitan magazin és a Ford Escort XR 3i korában aztán mindez örökre megváltozott. A szexuális erkölcs érett felfogása (valamint az újabb, kifinomult módszerek ismerete) nemcsak hogy elfogadható, de alapkövetelmény bizonyos körökben. A jelen könyv célja mindazon ismeretek közlése az Olvasóval, amelyekkel felruházva nagyobb önbizalommal foghat a vetkõzésbe, ha arra kerül a sor.

TÉNYEK
Elég egy röpke pillantás a férfi és nõi nemi szervek anatómiai felépítésére és elhelyezésére, hogy rájöjjünk: midõn az Úr hozzálátott a Homo sapiens megszerkesztéséhez, az esztétika és a könnyû hozzáférés vajmi kevés súlyt kapott a munkaleírásban. Az emberi genitáliák korántsem nevezhetõk felhasználóbarátnak. Érdekes belegondolni, hogy egy igényesebb mérnök hogyan közelítette volna meg a feladatot. Brunel például minden bizonnyal tekintetbe vette volna mindazokat a mechanikai feszültségeket, amelyek a férfi lökõmozgásai következtében még inkább megterhelik az amúgy is igénybe vett gerincoszlopot. Da Vinci kétségtelenül jobban kiaknázta volna a köldökben rejlõ lehetõségeket. Talán ki is aknázta. Ez jelentõs mértékben közelebb vinne Mona Lisa mosolyának megértéséhez.

Férfiak
A pénisz
A péniszt tucatnyi tréfás néven illetik, noha ezek az elnevezések fele olyan mókásak sincsenek, mint a puritán pléhpofával kimondott “pénisz” maga. A Teremtõ sikerültebb tréfái közé sorolható, hogy éppen azt a nyomorúságos kis húsfüggeléket szánta arcmása szaporítására, amely úgy lóg a férfiról, mint egy lankadt gyermeknapi lufi elcsomózott fúvókája. A szerkezet lelke egy felfújható hólyag. Két funkció ellátása nem könnyû egy szerv számára, márpedig az a hólyag épp ezt teszi lehetõvé. A lankadt péniszen át lehet pisálni, ám az ejakuláció igen valószínûtlen. Mihelyt azonban a férfi szexuális izgalomba jön, a felfújható hólyag vérrel telik meg, a szerv kitágul, megmerevedik és mintegy varázslat által a lecsapoló mechanizmus leblokkol, s erekció közben az eredeti vizelési funkció szünetel. A merev pénisz átlagos mérete kb. 16 cm, amennyiben a mérést a csúcs és a tõ között egyenes vonalzóval eszközöljük azon az oldalon, ahol az a kék ér tekereg. A méretbeli különbségek sokkal csekélyebbek, mint azt a férfimagazinok el szeretnék hitetni velünk, amennyiben a péniszek 95 százaléka kb. 15 cm és 17,5 cm közé esik. A férfivécék falára vésett méretek nyugodt lelkiismerettel figyelmen kívül hagyhatók ebben a tekintetben.

A here
A “tanú” jelentésû testis, mely az orvosi megjelölést szolgálja, középkori prûd elmék latinos tréfája. Csaknem minden nyelven golyóként vagy labdaként hivatkoznak rá, noha az utóbbi

Kétségtelen. abban nyerték el a kétes értékû halhatatlanságot. Bizonyítékok vannak rá. amelybe a római legionáriusok a kardjukat dugták. mint pl. a herékre marad a munka keményebb része. amelyik leginkább a szakállas Che Guevarára emlékeztet. A vagina Ez az a része a nõi anatómiának. Ezért van az. továbbá azok a félelmetesen bonyolult változások. 1969re pedig teljesen vissza kellett fejleszteniük emlõiket. hogy nevük gusztustalan és jelentéktelen mirigyek azonosítására szolgál valahol a vezetékrendszer mélyén. kezdve a spermiummilliárdok elõállításától egészen a nemi hormonok vérbe bocsátásáig. a herék a hideget részesítik elõnyben. akik évtizedeken át metélték apróra hullák testrészeit. A mellméret hímnemû megszállottjai legjobb ha felkeresnek egy olyan freudista pszichológust. amelyek a pubertás küszöbén zajlanak le a hormonszintekben. A rendszerben több az oldalcsatorna és a zsákutca. 1963-ban kötelezõ volt a nagy mell. Számos primitív kultúrában a nõi mell erotikája egy szinten van a frizuráéval és az ajkakéval. mint Velencében. Nõk Az emlõ A kebelméretet a genetikai örökség határozza meg. akik a Második Világháború alatt születtek.elnevezés egészen a rögbi feltalálásáig meglehetõsen pontatlan volt. Miközben a pénisz a nyilvánosság rivaldafényében fürdik. hogy egy állítható méretû zacskóban lógnak a férfi testérõl. King Kong és Szent tehén. A legrosszabb helyzetben azok a szegény európai nõk voltak. sem a Korán nem méltatja. Az európai mûvészet hasonló hozzáállást sejtet a reneszánsztól egészen a XIX. Csövezet A heréket egy-egy csõvezetékrendszer kapcsolja a péniszhez. Ásatag anatómusok. A romantikus szerelmesektõl eltérõen. hogy az emlõszövet körüli nagy felhajtás már a Playboy magazin elõtt is megvolt. aki az Ödipusz-komplexus irányában specializálódott. . A középkori orvosi elmék abból a hüvelybõl származtatták le a szót. Az egyik vezetõ melltartógyártó cég négyfokozatú skálát használ a kebelméret osztályozására: Pingpong. akik leginkább a meleget szeretik. Mindazonáltal – a kerekded csípõkkel és a karcsú lábakkal ellentétben – a keblek szexuális vonzerejét sem a Biblia. Ding-dong. Cowper. század közepéig. 1967-re ugyanezt melltartó nélkül kellett viselniük. Ezek olyan tudományos neveket viselnek mint vas deferens. hogy a kebel méret és alak szerinti megítélése a divat függvénye. arcán függõleges mosollyal. epididymis és urethra. lévén hogy ez a szerv – egyik magyar nevéhez híven – leginkább tojásra emlékeztet.

s ezek termelik azokat a hormonokat is. Elég egy felszínes pillantást vetni a modernebb felfogású mai pornóra. kár is többet beszélni a hormonokról. Ezek a nyûgös kis szervek köpik ki egy-két havonta a parányi emberpetét. illetve – nagyon ritkán – a normális havi ciklusokért felelõsek. hogy eltakarta a kíváncsi szemek elõl. Minden férfiban csörgedeznek nõi hormonok és minden nõben – akár olimpiai diszkoszvetõ az illetõ. Sokan “elsõ bejárat”-ként emlegetik a vaginát. Ezt a vezetéket célozza meg a nõgyógyász sterilizáló csipesze is. Libidó . Ezek szabályozzák a szõrösséget. a tejtermelést és – korlátozott mértékben – a hangulatot és a házsártosságot szabályozzák. amelyek különbözõ mirigyekbõl szivárognak a véráramba. Egy csomó rendkívüli dolgot mûvelnek az ember testével. sejtes szerkezetû bársonyhuzat takar. A karok végén. amelyek a menstruáció elõtti idegességért. amelyek a termékenységet. Minthogy annyi a finom részlet. amelyet eldobható. petevezeték-elzáródást okozó fertõzések lopódzanak. akik életükben egyszer is rágták a körmüket. a szülés utáni depresszióért. King Kong karjai a petevezetékeknek felelnek meg. Mûködés Hormonok A hormonok meglepõen ravasz vegyületek. a terhességet. A hím nemi hormonok mindegyike egyazon téma variációja. A nõi hormonnak öt alaptípusa van. akkor a Kossuth téren hanyattdõlve könnyûszerrel le tudnák vizelni a Parlament tetejét. Elég ha azt tudjuk. Valójában pedig egy olyan zsákutcáról van szó. és tiszteljük õket elképesztõ bonyolultságukért. a változáskori hõhullámokért. melyeken át alkalmanként egy-egy pete halad lefelé. Az uterus fala erõs izomból van. a gyengéd ujjak között helyezkednek el a bágyadt és sérülékeny petefészkek. a nemi szerv kifejlõdését és – korlátozott mértékben – a hangulatot és a házsártosságot is.Korábban az erotikus mûvészet azáltal fokozta a nõi test eme részének érzéki vonzását. Hogy az arányokat érzékeltessük. hogy mûködésük “nem egészen tisztázott”. a szexuális vágyat. hogy rájöjjünk miért. megjegyezzük. A belsõ szervek A nõi szaporítószervek függõleges keresztmetszete leginkább a New York fölé tornyosuló King Kong sziluettjére emlékeztet a klasszikus némafilm verzióból. a rendszertelen és fájdalmas havivérzésekért. hogy ha a többgyermekes nõk húgyhólyagja ugyanolyan izmos volna mint a szüléstõl meggyengült méhük. nyilván õk tudják legjobban ennek az okát. amelybe állítólag mindazok visszavágynak. akár nem – vannak férfi hormonok is. míg felfelé – ugyancsak alkalmanként – csúf. A hatalmas majom teste felel meg a méhnek. a nemi érettséget. amelynek felsõ végébõl parányi kapu nyílik a többnyire egykedvû és rendíthetetlen méh (uterus) nyakába (cervix).

míg a Chanel No. a primitív viselkedési formákért (mint pl. órárólórára változik. mennyi energiát fektettek már a depresszió megértésébe. A férfiak orgazmusát csaknem mindig ejakuláció kíséri. mint a banktisztviselõk körében. hogy a végén még tudományos alapot nyer az az állítás. napról-napra. A szexuális vágy oka ismeretlen. Magyarország nemzeti összterméke 111. . Feromonok A feromonok a XX. a szerelem megõrzéséért.000. A kombinációk végtelen változatosságot mutatnak fajról-fajra. nyomban az ifjú hímek érdeklõdésének középpontjában találják magukat. a felvételi beszélgetés sikeréért. egy kávéskanálnyi. A feromonhívõk számára a csókolódzás bensõséges szimatolást jelent. hogy az erõs fizikum és az edzettség nem feltétlenül bizonyítéka a férfierõnek. Az átlagos ejakulátum térfogata 3 ml. Az elmélet szerint az emlõsök különbözõ illatanyagokat választanak ki parányi mennyiségben. A libidó emberrõl-emberre. vaginális (nagy öröm) és többszörös (hívjál fel a jövõ héten!). Ezt az egész komplexumot hívjuk orgazmusnak. hogy a csövecskéin apró izomgörcsök akaratlan sorozata fut végig. amelynek skálája a “nem is volt olyan rossz”-tól az ájulásig terjedhet. öreg csimpánzhölgyek. a kopuláció az aromák orgiája. akinek a teljesítményét csak a turbó jelzõvel lehetett jellemezni. 5 a mustárgáz szociális megfelelõje. hogy az orgazmusról halvány dunsztja sincs senkinek.000 spermium évente. A nõi orgazmusnak állítólag számos változata van.000. Jó ha minden nõ tudja. meglehetõsen furcsállom. a többes szám használata ma már úgyszólván kötelezõ ezen a téren. Ezek a feromonok. század jobb találmányai közé tartoznak. Amikor egy szexuális aktust végzõ férfi vagy nõ olyan messze jut a nevezett cselekményben. Ismeretes. amelyek három fõ típusba sorolhatók: klitorális (kis öröm). Az impotencia éppoly gyakori a bokszolók között. mihelyt beszórják õket egy kis csimpánzferomonnal.Így hívják szemérmesen a nemi vágyat. sõt.000. a futballmeccsek utáni randalírozás) és a modern kor egyéb rejtelmeiért. Az orgazmus erõssége változó. hogy az orgazmus bizonyos szempontból a tüsszentéshez hasonlít. Aszott. az agy olyan érzéssel reagál. Az idegkutatók eddigi legpozitívabb eredménye abban az eléggé bágyadt kijelentésben foglalható össze. Elképzelhetõ. akik egyébként banánnal lennének kénytelenek beérni minden vonatkozásban. Orgazmusok Amint a cím is jelzi. sõt egyedrõl-egyedre is. azaz kb. hogy a korosodó hollywoodi szexbálványok ugyancsak efféle hatásra törekednek mósuszolaj és Grecian 2000 segítségével. de a típusa valószínûleg nem. hogy néhány éve az egyik leghíresebb lifeshow-csillag egy fergeteges libidójú törpe volt.579. Ha belegondolok. Egy ilyen kávéskanálban 300 millió mikroebihal nyüzsög. A sperma A férfimagot tiszteljük ezen a tudományos néven. A mély növésû férfiak ellenben vigaszt meríthetnek a ténybõl. miszerint a feromonok hatással vannak a szexuális vonzerõre. A spermium mikroszkopikus ebihalra emlékeztet. A felfedezésük óta eltelt rövid idõ alatt – joggal vagy anélkül – ezeket tették felelõssé a szexuális vonzerõért.

hogy a spermium átjusson a méhnyakon. a mell. számos nagyléptékû katonai térkép. A G-pontot gyengéden birizgálva az illetõ egyed állítólag hiperérzéki kocsonyává redukálódik. igazi herkulesi tettet hajt végre. akkor mi magunk is azok vagyunk. ha megvizsgáljuk fantáziálásainkat. ha a várható élettartamuk nem korlátozódna egy hosszú víkendre. A G-pont izgága hölgyek részére írt amerikai magazinok találmánya. ám ez a taktika mégis elkerülhetetlen az emberi szaporítószervek elképesztõen kis hatékonysága miatt. a nyak és a nemi szerkezet tizenöt centis környezete elég jó kiindulási alapnak tekinthetõ. a becslések szerint minden harmadik embrió természetes módon abortál a “terhesség” elsõ két hetében. hagyjuk ezeket. Az erogén zónákat feltüntetõ térképek a legtöbb rosszhírû könyvesboltban beszerezhetõk. felkússzon a méhfalon és megtalálja a petevezetéket. . úgyhogy le a kalappal elõtte. hogy a sötétben összefusson egy szembe igyekvõ és hajlandóságot mutató petével. Úgy jöhetünk legkönnyebben tisztába önmagunkkal.A spermiumok 18 cm per órás sebességgel úsznak. Megtermékenyítés A hím magvetõ “sörétet bele!” megközelítése pazarlásnak tûnhet. úgyhogy már maga a megkeresés is izgató feladat. Ahhoz. Ezzel a tempóval 44 év alatt jutnának el Keszthelytõl Siófokig. a térdhajlatok és a lábujjak (feltéve. Ezeket a részeket hívjuk erogén zónáknak. Az a spermium. Mindazonáltal azt javaslom. amelyik képes megtenni a petéhez vezetõ utat. hogy a partner nem visel cipõt) ugyancsak meglepõ érzékenységet mutathatnak. hogy ezek olyan helyeken vannak elrejtve. Na persze csak akkor. A partnerek ugyanis különbözõk. Erogén zónák Mind a férfiak. De még ha mindez sikerül is neki. anélkül hogy az “anya” bármit is sejtene. hogy felszíni anatómiájuk egy része érzékenyebb a többinél a cirógatásra. Nem meglepõ. Az elmélet szerint ez a pont kimondhatatlanul illetlen helyeken fordulhat elõ. 1% esélye lesz rá. és induljunk el a magunk szakállára minden alkalommal. Ha ezek kizárólag homokosak. Még ha bekövetkezik is a megtermékenyítés. Hajlam A legtöbb homokos a pubertás elérésekor vagy kicsivel azután ismeri fel ez irányú hajlamát. rendelkeznie kell egy lángvágó. A fülcimpa. A köldök. mind a nõk abban a szerencsés helyzetben vannak. mindössze kb. egy alpesi hágóvas. a csókolgatásra és egyéb érdekes behatásokra. valamint egy arany hitelkártya fiziológiai megfelelõivel. hogy érintésük nagy valószínûséggel elkerülhetõ legyen a normális hétköznapi munka során.

mint bármely más pattanásos kamasz. hogy ártatlansága még mindig makulátlan volt. ugyanúgy hat a szárnyalásukra. hogy a delikvens fütyije túl aprónak bizonyulhat. ám azzal nyugtatják magukat. A biotechnológiai alapokon nyugvó fogamzásgátló tabletták feltalálása elõtt minden fogamzásgátló módszer azon alapult. További ok a gyenge apa. Ezzel szemben a helyzet az. Ami a másik – ugyancsak ritka – végletet illeti. két szép gyereket a világra hozni. nem készít fel bennünket a való életre. vagy épp a becsületes színvallást követõ diszkrimináció okán – ugyanolyan alapról indul. megházasodni. nyolcvanévesen halt meg. amely a szociológusok szerint minden bajunk forrása. A klimax ti. Egy másik 10% biszexuális. Ezek számára az aszexualitás a dolgok rendjéhez tartozik. akikbõl egyszerûen mindenfajta nemi vágy hiányzik. hogy a technikájuk folyamatosan tovább javul 40-50 éves korukig. Társadalmi hatások A “társadalom”. A férfiak 4%-a és a nõk 2-3%-a kimondottan homoszexuális vagy csaknem teljesen az. addig vannak olyanok is. akiket annak hisz Fogamzásgátlás A fogamzásgátlási módszerek szerfelett találékonynak mutatják a Homo sapienst. valamint a félelem.A pszichoanalitikusok és más gyötört lelkek többnyire a domináns anyára vezetik vissza a férfihomoszexualitást. Gyakoriság Emmanuel Kant. Sajnos a változás kora letéríti õket a felfelé ívelõ pályáról. Felserdülni. a filozófus. A nõk a negyedik X-ben érik el a maximumot mind gyakoriságban. Míg a szexuális aktivitás sokszor csak a be nem vallott homoszexualitás leplezését szolgálja. A férfiak tinédzserként jutnak a csúcsra. hogy valahogy keresztbe tettek a természet szándékának. hogy • • • • • minden tizedik menyasszony eleve terhes minden harmadik terhesség véletlenül jött össze minden ötödik tinédzserházasság tönkremegy 10 éven belül a házasok 40%-ának volt (vagy lesz) házasságon kívüli afférja tíz gyerek közül egynek nem azok a szülei. . ami – ahogy Woody Allen helyesen rámutat – megduplázza az esélyt egy jól sikerült szombat éjszakára. mind pedig a technika terén. megbízható adatok vannak olyan. ez az arc nélküli emberfaló óriás. Ezzel szemben a legtöbb meleg – noha gyakran válik neurotikussá a bujkálás és a hazudozás miatt. szexualitásukkal elégedett egyénekre. akik évtizedeken át napi háromszor szeretkeztek. mit sem zavartatva a ténytõl. majd boldogan élni míg meg nem halunk – ilyesmi a legritkább esetben fordul elõ a valóságban. mint az albatroszéra egy DC 10essel történõ frontális ütközés. További 10% az élete valamely szakaszán jut homoszexuális élményhez.

Óvatos párok számára az éves sikertelenségi ráta mindössze 3%. A citromerõnek három összetevõje volt. az a természetes fogamzásgátlás. Az eredeti koton anyaga kinyújtott birkabél volt. Mindazonáltal nem javasoljuk a módszert. hogy körülvette a méhnyakat. hogy ti. hogy ingyen van. és csak akkor ismerte fel az eszköz fogamzásgátló hatását. Károly udvari orvosa volt. Ha valami kellemetlen dolgot csinálunk. . mert a citrom pokolian csíphet. megspóroljuk az orvosi vizitet. akik ragaszkodnak gyermektelen státusukhoz. A véletlen terhesség évi 15%-os gyakorisággal következik be a rendszeres elkövetõknél. de hát ez van. hogy a fentiek bármelyikét a “természetes” jelzõvel illetni durva túlkapás a magyar nyelv normális használata ellen. A komolyabb hívõk mindennap mérik a testhõmérsékletüket. A módszer elõnye. ámbár hogy ez kinek jó. Sajnálatos módon az Úr nem értékelte ezt az eljárást és halállal sújtotta õt. Condom találta fel. A diafragma Ez a sapka formájú eszköz a koton nõi megfelelõje. köznéven “kirántásos módszer” vagy körülírva: “Kelenföldön kiszállni a Déli-pályaudvar helyett” (holott végig szólt a helyjegy!). Elõször ezzel a módszerrel ismerkedünk meg. A narancs feltehetõen kíméletesebb. az Úr más módot eszközöl a beavatkozásra. az nem teljesen világos. Évi 15%-os felsülési ráta mellett semmiképp sem ajánlható azoknak. Joggal mondhatná bárki. a citrom fizikai gátként is mûködött azzal. Az efféle kifejlet persze ritka manapság. Akadnak olyan modellek is. Az ananász viszont feltétlenül mellõzendõ. ti. Periódusmódszer (a termékenység figyelembevétele) A módszer a hüvelyváladék szemrevételezésén alapszik.Ha valami kellemetlen dolgot helyezünk magunk és a partnerünk közé. Az volt a célja vele. A középkorból ered. Megszakított közösülés Tudományos nevén coitus interruptus. annak állaga egyezik-e a tojásfehérjéével. nevezetesen: a citromlé spermiumölõ hatása. aki II. amikor “a magot a földre vesztegette”. azt mûvi fogamzásgátlásnak nevezzük. nyomban beszüntetik a szexuális tevékenységet. A Bibliában ezt a módszert alkalmazta Onán. A modern változat áttetszõen vékony vulkanizált gumiból készül. miközben sógornõjével múlatta magát. és ha az a fok tört részével emelkedik. A koton Állítólag egy bizonyos dr. amikor a király terméketlenségének okát kezdte kutatni. hogy õfelségét megóvja a szifilisztõl. és többféle színben fordul elõ. végül a citrusaroma kedvezõ benyomást tett a kuncsaftokra. mint a Rolls Royce. amelyeken különbözõ bütykök kívánják fokozni az érzékekre gyakorolt hatást. és nem lehet otthon felejteni nyaraláskor. amikor is az európai prostituáltak félbevágott citromot használtak terhességmegelõzésre.

Amszterdamból. A széttrancsírozott farkashere és az olajjal átitatott gyapjú Kelet-Európában örvendett korábbi népszerûségnek. Az anyagukat olyan spermiumölõ krémmel impregnálják. platinát és gyémántot alkalmazott privát betegeinél és üveggyöngyöt az SZTK rendelésen. A spirál hátránya. csúszós trutyigombóccal egy olyan pillanatban. ami bizonyára jelent valamit. 2500 éve a kószi Hippokratész elefántcsontot. Spermicidek A mûvi fogamzásgátlás alkalmazói a nagyobb biztonság érdekében gyakran folyamodnak különbözõ spermiumölõ hatású krémekhez.A modern gumióvszer a XIX. és hogy még valami vidítót mondjunk: a rendszeres használók 25%-a csalódik évente. Az ókori egyiptomiakról úgy tudjuk. és képesek is azt elsõre eltalálni egy nyálkás. A dél-amerikai indiánok által használt anyagok közt szerepelt a péppé zúzott kaktusz. század végérõl származik. Sajnos. A világban hatvanmillió nõ járkál egy-egy ilyen idegen testtel a méhében. hol van a méhnyakuk. Az éves felsülési ráta 15%. hogy felhelyezése fájdalmas lehet. hogy mézbõl és langyos krokodilpotyadékból gyúrt pesszáriumot használtak. Ragyogó módszer mindazoknak. hogy a nõ benedvesíti a szivacsot. zselékhez vagy hasonlókhoz. Ja. és olykor fertõzés léphet fel a használat következtében. rézbevonatú mûanyag drót. Emiatt nem egészen egyértelmûek azok az irodalmi referenciák. majd feldugja a méhnyakig. és azt sem. akik pontosan tudják. a feljegyzések nem árulják el. mért olyan hatékony fogamzásgátló ez a kunkori. hogy ezzel védje arra érdemes hölgyeit. Elõnye viszont. amelyek Casanova golyóit emlegetik. amely csak akkor mûködik. . A fogamzásgátló szivacs ötlete azonban alighanem olyan elmétõl ered. Ezek az eldobható poliuretán párnácskák igen népszerûek az Egyesült Államokban. ébenfát. A spirál Senki sem tudja pontosan. A szivacs Az ember elég könnyen beleélheti magát a koton és a diafragma feltalálójának lelkivilágába. ha habot vernek belõle. hogy menet közben nem kell más után kapkodni. Az az elképzelés.3-6% között van a kialakítástól függõen. ezért is hívják az angolok holland sapkának. hogy a hatás a spermiumölésen alapult vagy pedig a behatoló összeszurkálásán. Casanova mindig magánál tartott egy zacskóra való aranygolyót. amely személyiségzavarban szenvedett. továbbá. másrészt a kijjebb található goromba kövek egykettõre lehûtik a virgonc teveifjak hevületét. Az arabok évezredek óta kövekkel “védik” tevéiket. hogy az éves sikertelenségi ráta mindössze 0. Közülük negyvenmillió a kínai. habosra nyomkodja. A kövek szerepe kettõs: egyrészt a méhnyakba helyezett kisebb kõ megakadályozza a vemhességet. amikor valami sokkal izgatóbb körül forog az agyuk. hogyan is mûködik.

Manapság vagy fél tucat különbözõ hormonkoktél áll a védekezõk rendelkezésére. A modern pirulák épp csak annyi hormont tartalmaznak. Azóta se hallani a dologról. Pincus és az õ Tablettája egy teljes fejezetben kerül terítékre. aki azáltal sterilizálta idõlegesen a férfiakat. Ha majd az unokáink megírják a XX. Férfiak esetében a spermavezetéket szó szerint elmetszik (vaszektómia). A (nem kívánt) terhesség lehetséges egészségkárosító hatása sokkal nagyobb. hogy a partnere idejében beszedje azt.e. akkor ez a szám megduplázódna. Azt állították. ha semmi más nem segít. ám a sterilizált férfiak újracsövezése valószínûleg hatástalan. század történetét. A kudarcráta mindössze 0. ti. Alternatív fogamzásgátlás . A mexikóiak már évszázadokkal ezelõtt rájöttek arra.3 per év. Sztálin és Hitler nyilván megkapja a maga egy-két bekezdését. ellenben dr. hogy flambírozott öszvérherével ízesített fûzfakéregfõzetet itatott velük. hogy ez a megoldás az esetleges késõbbi helyreállítás lehetõségét szolgálja. hogy a kutatóknak komolyabban kéne venniük az i. Jellemzõ. VI. Sterilizáció Ez jön akkor. A 70-es évek elején New York-i orvosok egy háromágú aranycsövecske elhelyezését javasolták az elvágott vezetékvégek közé. Nõk esetében az operáció egy-egy csiptetõ elhelyezését jelenti a petevezetékekre a hasfalon ejtett parányi metszésen át. Ez is meghiúsult a tabletta sajnálatos mellékhatása miatt. hogy a test enyhén terhesnek higgye magát. elítéli a hímek által uralt gyógyítótudományt a tabletta kifejezetten soviniszta társadalmi szerepéért. gyatrán tervezett kutatások. Ha a Szentatya mentesítené a Harmadik Világot az örökös termékenység “áldása” alól. Aetiosz munkásságát. Az utóbbi években egyetlen kísérlet történt férfiaknak szánt pirula értékesítésére. megkérdõjelezi az egészségre gyakorolt hosszú távú hatást. A legelfogadottabb álláspont szerint helyes. hogy az egyik Dioscorea faj. hogy a forgalmazók által “arany csôcsap”-nak titulált terméket a szakmai zsargon csak “arany pöcscsap”-nak említette. században élt görög gyógyszerész. hanem az USA-ba.750 millió fogamzásgátló tablettát nyelnek le világszerte. és ne fáradozzon újabb peték érlelésével. A tabletta elsõ kereskedelmi változatai is ebbõl a növénybõl készültek. A háromhavonta beinjekciózható verzió nagy segítségére van a feledékenyeknek. mint a pirulaszedéssel kapcsolatos – sugallják a legújabb. Lehet. és végül átkozottul odafigyel arra. fogamzásgátló és abortív hatással egyaránt rendelkezik. A nõi mûtétek egy része helyrehozható.A tabletta Évente 17. ám a profit nem Mexikóba vándorolt. a szemgolyó rózsaszínûre változott tõle. a vad jamsz. ha egy férfi morális dilemmákat táplál a fogamzásszabályozással kapcsolatban.

Nagy-Britanniában például évente mindössze 1. Az õsi betegségeket latin néven említik. szifilisz). századból származik. Charlemagne. akkor legközelebb a méhevés következett. A nemi betegségek legyõzésére szánt elsõ kísérlet i. mint: Ábrahám.Az ókori Kínában a nõknek huszonnégy ebihalat kellett meginniuk tavasszal. A mai kínaiak a gossypol nevû anyaghoz folyamodnak. melynek tagságát egykor olyan személyiségek “élvezték”. A modern fertõzõ betegségeket ellenben betûszavakkal azonosítják a rémült tudósok. amelyek a partnerváltogatókra. A Treponema pallidum (vérbaj. hogy az illetõ belépett a szifiliszfertõzöttek elit klubjába. 24. a ki férfit ismert azzal való hálás végett”. hogy a gyapot (Gossypium herbaceum) magjából készített olaj elõállításával foglalkozó férfiaknak nehezen megy a gyermeknemzés. VIII. Goya. Egészen mostanáig a penicillin szaga is elég volt ahhoz. . Megállapítást nyert ugyanis. az újabb gonococcusokat keményebb fából faragták. A nemi szervek tájékán megjelenõ nagy folt (fekély) nyomban elárulja.000 újabb beteget érint Nagy-Britanniában. Betegségek A szexuális aktivitás legkevésbé erotikus aspektusai mikroszkopikusak. hogy ezáltal tiszteletre méltóbbnak tûnjenek a laikusok szemében. Sajnos. A kór évente 20. Egyes hormonszakértõk ezt hívják “kínai hímdrómá”-nak. ill. egyúttal a gerjedelmüket is dramatikusan mérsékli. a pechesekre várnak. miközben az érintettek jelentõs százaléka képtelenné válik az anyaságra. hogy a nyár folyamán ne essenek teherbe. Kankó A londoni bordélyházakban leselkedõ “veszedelmes égetõ kór” elsõ angol leírása a XII. hogy elõbbutóbb összefut egy olyan lénnyel. a Pediculosis pubis (lapostetû) és a Herpes genitalis (herpesz) csupán néhány az olyan meglepetések közül. tripper). meghala”).e. Ha a módszer csõdöt mondott. Kleopátra. Henrik. 3000-re tehetõ.300 új fertõzés fordul elõ. Betszabé. Az AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) olyan rémisztõ. Heródes (ki a “férgektõl megemésztetvén. amelyik az ember legeldugottabb részeit szemeli ki lakhelyének. Ezért aztán a szent próféta elrendelte népének. az számíthat rá. Szifilisz A vérbaj szerencsére ritka manapság. Ady. hogy akár a spanyol inkvizíció is kitalálhatta volna. Mózes szerint napokon belül “lõn csapás az Úr gyülekezetén”.000 hullával késõbb a ragálynak vége szakadt. Izrael fiai a midániták leverése után a szó szoros értelmében élvezték a diadal formás gyümölcseit. A mindig is nyersebben fogalmazó franciák a “la pisse chaude” elnevezést preferálták. hogy a bacik tömeges öngyilkosságot kövessenek el. Sajnos. A kínai tudósok el is különítettek egy vegyületet az olajból. a Neisseria gonorrhoea (kankó. Keats. Aki határozatlan természeténél fogva több szexuális partnerrel is kísérletezik. hogy öljenek meg “minden asszonyt is. Julius Caesar. Így aztán. amely garantáltan csökkenti a férfiak termékenyítõ képességét. a pubertás elõtti szintre süllyesztve azt. A Nem Specifikus Urethritis (NSU) például szép csendben gyulladásra lobbantja a nyugati világ nõi ágyékait.

“manka bassam”. Napóleon. hogy a tetes a Chlamydia trachomatis. és elhelyezkedésükbõl kifolyólag szexuális úton terjednek. Kétségbeesésre semmi ok azonban: mint jó baráthoz illik. mint a mandragóra gyökérkivonata. a vérbajt az angolok francia betegségnek hívták. Mussolini. hogy a szemölcsölõ csodaszer. Trichomonas Különös lényrõl van szó. miközben (gyakran végleges) terméketlenséget okoz. az olaszok spanyolnak. Amikor a japánok bevezették Kínába. akkor olyan fertõzés jön létre. még mielõtt azt a kellemetlen vég elérné. ezeket is vírusok okozzák. gyakran az õrületbe kergetve szállásadóját. többnyire kínos pillanatban. Egészen mostanáig akár RTM-nek (Rosseb Tudja Micsodának) is lehetett volna hívni. Azóta kiderült.Kolumbusz Kristóf. sõt még a jó Szent Vencel cseh fejedelem is. A szifilisz fõ hátránya. s végül a spanyolok azzal zárták a kört. Schubert. Van Gogh. amely könnyen átragad másokra. században. A XVI. amikor egy alaposan ellenõrzött tudományos vizsgálat kimutatta. amely a vécéülõkétõl is megkapható. hogy a kettõs hónapokig észrevétlen maradhat a szervezetben. mintha békén hagynák õket. Condyloma A nemi szerveken és a végbél körül burjánzó szemölcsöket tisztelik ezen a néven. amikor kiderült. Ami a jó hírt illeti: tetraciklin-származékokkal könnyû a bacikat kifüstölni. hogy ha nem kezelik. azt az olvasó találékonyságára bízom. Mint minden szemölcsöt. a podophyllin. semmi egyéb. amely ott tanyázik minden ötödik nõ hüvelyében. Aki elkapja a herpeszt. akkor egy-két évtizedig elidõz a testben. Sámson (és Delilah). azaz portugál betegség néven hivatkoztak rá. hogy hadat üzentek Angliának. Herpesz A genitális herpeszt ugyanolyan vírusok okozzák. Ezért a szakértõk az orális szex népszerûségét okolják a fertõzés gyakoriságáért. minthogy a kórokozója ismeretlen volt. mint az ajkakon lévõt. Nagy Katalin. A rossz hír az. Csak akkor jött meg a kuruzslók szava. Az alternatív gyógyászat felkentjeit elég kínosan érintette. hogy a különbözõ ráolvasások semmivel sem hatékonyabbak a szemölcsök ellen. hogy bármi zûrt okozna. NSU Egyedül Nagy-Britanniában 117. amely egy baci és egy vírus jól sikerült szövetsége. Hogy hogyan. A számtalan szexuálisan terjedõ betegség közül ez az egyetlen. az elkészülhet rá. Ha azonban mértéktelenül elszaporodik. hogy egy életre szóló barátot szerzett magának.000 ember fertõzõdik meg évente. elterjedése csúcsán. a herpesz is csak alkalmanként lep meg látogatásával – igaz. A látogatások gyakorisága csökken az életkor elõrehaladtával. . anélkül. a franciák olasznak.

A legveszélyeztetettebb csoportok a partnereiket sûrûn cserélgetõ homoszexuális vagy biszexuális férfiak. Csonkítás Van egy dolog. Az USA nyugati partjának leggazdagabb ökorendszereitõl KeletAfrika háborútépázta és éhségsújtotta síkságaiig az emberek mindenfelé idõt. miáltal a péniszük a kenguru kétfejû szerszámához . SZEX A NAGYVILÁGBAN A szex mindenütt elõfordul. akinek volt már szexuális kapcsolata. mint Lucrezia Borgia. a prostituáltak. A világ távoli vidékein a szexpraktikák legkülönösebb válfajai õrzõdtek meg és virágoznak mind a mai napig. meddig marad az. hogy képesek maguk végrehajtani a mûtétet mindenféle fájdalomcsillapítás nélkül. Lapostetû Ha a fenti betegségeket a lenti régiók flórájának fogjuk fel. mintsem módja lenne a megfertõzõdésre.Ha az olvasó egyszer arra kényszerülne. amely halálosabb. vírushordozó lehet. Az ausztrál bennszülöttek egy lépéssel továbbmennek. helyet és energiát találnak a szeretkezés valamilyen formájára. AIDS Az AIDS nem egy vicces dolog. ám ha minden új partnert potenciális betegségforrásnak tekint az ember. egy sokoldalú vírus. és nem tudni. Mindazonáltal nem illik társaságban a genitális sövényben ugrándozó parányi állatokról regélni. amely. ti. hogy mûanyag gyöngyöket ültetnek a péniszük bõre alá. kevésbé visszafogott természetû népeitõl. s nem törekszünk annak újraszabására. Elméletileg bárki. a közös tût használó kábítószeresek és általában bárki. Egyelõre gyógyíthatatlan. Kórokozója a HIV. ezzel kívánván fokozni partnerük élvezetét. Olyannyira meg vannak gyõzõdve a technika hatásosságáról. hogy egy nemkívánatos vendég agyában felébressze a hazatérés eszméjét.és gyomorerõsítõt. A könyv tanulmányozása elõtt nem árt bevenni egy kis szív. kinek az ágyában feküdt le az este. melegen ajánlom a genitális szemölcsök részletes leírását valamilyen bõr. akkor elõbb fog becsavarodni. csökkenti a fertõzés veszélyét. A körülmetélés – azaz a fityma csonkítása – évezredekre visszanyúló praktika. mégpedig az. akkor abban a Pediulosis pubis képviseli a faunát. ami jellemzõen megkülönbözteti az európait a világ más. úgymond. akinek reggel nem jut az eszébe.és nemi gyógyászati tankönyv alapján. felhasítják a makkjukat. hogy alapjában véve meg vagyunk elégedve az anatómiánkkal. A thaiföldi férfiak körében elterjedt gyakorlat.

Az efféle hívságok idegenek a mbuti pigmeusoktól. valamint az ara házasság elõtti tisztaságát. A kelet-afrikai változat a szeméremajkak “stuccolását” jelenti. ám annál dúsabb kebelzsírszövettel áldottak meg. a szexuális aktus elsajátítására nevelik a serdületlen gyermekeket. hogy a “botlott” nõk gyakran összevarratják szûzhártyájukat. A nõk körülmetélése rendszerint valamilyen rítushoz kötõdik. hogyan kell szeretkezni és elõjátékot játszani. A mammoplasztika – amely orvosul a kebel kisebbre szabását jelenti – a harmadik leggyakoribb nélkülözhetõ mûtét az USA-ban. Az Irán észak-keleti részén élõ kurdok szemében az összevérzett nászlepedõ örömteljes látvány. hogy ez által szívják magukba a férfiasságot. mely egyszerre bizonyítja a nász beteljesedését. Közép-Afrika déli részén a csevák azzal segítik leányaikat a megfelelõ férj megtalálásában. a ghotulokban. hogy azok egymást sorra kipróbálva választhassák ki a legmegfelelõbb partnert. Az utóbbi esetben az az ideológia. Az utóbbi egy lágy szilikoncsomag beültetését jelenti az emlõbe. miközben a falu vénei csendesen virrasztanak odakünn. akiket génjeik alacsony termettel. akik házasulatlan ám szexuálisan aktív fiataljaikat egyfajta koedukált szexkollégiumban szállásolják el. minthogy az ilyesmit a megrontással asszociálják. Hasonlóan állnak a kérdéshez a Fülöp-szigetek ifugorói. ahol a fiatalabb legényeket fellációra biztatják az idõsebbekkel szemben. de egy füst alatt megszabadítják õket egyik golyójuktól is. A szüzesség és vidéke számos kulturális hókuszpókusz tárgyát képezi. hogy a falun kívül kunyhókat építenek nekik szexuális játszadozás és kísérletezés céljából. Sok afrikai varázsló hurcol magával egy házassági pálcának nevezett zsíros botot deflorálás céljából. Az amerikai nõk rítusai a mellükkel kapcsolatosak. míg a Közép-Keleten maga a csikló is áldozatul eshet. Az indiai szubkontinens délebbi vidékén élõ muriák szent építményeiben. hogy ezzel javítsák házasodási esélyeiket. Ugyanez nem mondható el a világ minden részérõl. hogy a szexuális élvezetre képtelen asszony hû marad az urához. Férfiszemszögbõl a legsajátosabb szexuális oktatás az egyik melanéziai szigeten dívik. Népszerûségben csak a rhinoplasztika (az orr átszabása) és a kebelnagyobbítás elõzi meg. A mbuti nõk nem hordanak melltartót. akik így már hatéves korukban elveszítik szüzességüket. Egyes szomáli törzseknél az ifjú házasoktól elvárják. hogy a násznépet magára hagyva az esküvõi kunyhóban gyakorolják kötelességüket. Szegény pohnpeieknek (Karolina-szigetek) nemcsak a makkjuk alsó felét hasítják fel. A legtöbb nyugati kultúra rossz szemmel nézi a gyermekek közvetlen szexuális élményhez juttatását. .válik hasonlatossá. Nevelés A modern európai iskolák szexuális nevelést is nyújtanak. A tárgyalásmód meglepõen realisztikus és csaknem informatív. Bizonyos konzervatív kultúrák a Távol-Keleten valamint a Földközi-tenger Törökország felõli mellékén annyira megszállottjai a házasság elõtti szüzességnek. A himalájai lepcsák ellenben szándékosan megmutatják gyermekeiknek. ehelyett a felesleges mellhosszt egyszerûen hátravetik a vállukon.

a dél-amerikai sirionóknál pedig a szimpátiamegnyilvánulások sorában a “Szép jó estét kívánok!” után rögtön az üzekedés következik. Pays de Mont lakói találták fel. hogy egy férfinak annyi asszony dukál. az anális vagy akár a csoportszex is bitang jó dolog lehet. amikor is a hadba vonuló francia katonák dildóval ajándékozták meg szerelmüket. Nem volt kedvük elköltözni és pénzük se új házakat építeni. A maszturbálás mindenfelé elterjedt idõtöltés. amiért a fogpasztagyárosok azóta is hálásak nekik. India és Nepál bõvelkedik a hindu templomokban. hogy volt egyszer (s talán lesz is még) egy olyan kultúra. A kwakiutl indiánok egymás nyelvét szopogatják. Pedig a “Nyolcvan has alatt a föld körül” garantált bestseller volna. Még olyan ártalmatlan dolog sem mindenütt egyformán népszerû. Ugyanilyen szexisták a komancs indiánok. hogy azzal kösse le magát a boldog viszontlátásig. elkerülhetetlenül szûkébe kerül a házasodásra alkalmas férfiaknak. így aztán a közösség érdekében elhatározták. így aztán inkább szabad kezet adnak nekik (hogy úgy mondjam). akik úgy vélték. hogy egy olyan nép. Az eszkimók pl. Ezek külsõ falát kopuláló sokaság faragványai díszítik. másfelõl viszont az arab erotikus mûvészet hosszú és viszonylag tiszteletreméltó múltra tekinthet vissza. amelyik elismerte. amely folyton harcban áll másokkal (Allah nagyobb dicsõségére). hogy a városuk túlnépesedett. hogy a sógor szolgálatára álljon (ill. amennyit egyfektében ki tud szolgálni. amely még mindig szerzõkre vár. A nyelves csókot egy aprócska breton város. Mindazonáltal számos jel utal rá. Mert egyfelõl a mindent elfedõ csador és arcfátyol szexfóbiáról árulkodik. a közbülsõ fokozatok hiányzanak. hogy a szexuális praktikák megítélése kultúráról kultúrára nagy különbségeket mutat. . Ebbõl következik. bárcsak az afrikai congák közé születtek volna. de a kelet-afrikai moszlim közösség az egyetlen olyan csoport. A moszlim hozzáállás zavarba ejtõ a nyugati elme számára. A legegyszerûbb magyarázat az. hogy néhány évre felhagynak a gyermeknemzéssel. nehogy kicserepesedjen az ajkuk. amelyik kifejezetten üdvözli ezt a gyakorlatot a házas nõk körében. Az elmaradt örömöket orális kísérletezéssel igyekeztek pótolni. Kéjenc természetû férfiak alighanem azt kívánnák. Az egyetlen feljegyzés hasonló nyugati hozzáállásról a napóleoni háborúkra datálódik.Szokások Eléggé meglepõ módon egyetlen komoly könyvet sem írtak eddig a szexuális ízlés és technika nemzetközi variációiról. Elgondolásuk szerint csak egy szuperférfi képes kielégíteni egy átlagos nõ szexuális és érzelmi igényeit. inkább az orrukat dörzsölik össze. A poligámiát ugyancsak helytelenül fogják fel Európában. feküdjön) a kritikus idõszakban. akik úgy tartják. akik egy elõrehaladott terhességû asszony nõvérétõl elvárják. hogy megfelelõ körülmények között az orális. mint a csók.

Az emberi faj. Sajnos a lista ezzel nem ér véget. A moszlimok és az ortodox zsidók még mindig “tisztátalan”-nak tartják a maszturbáló asszonyokat. ugyanúgy. Kétségtelen. A meleg szarvasvérnek szintén megvoltak a maga hívei. Csakhogy ezt nem megenni kell. Az indonéziai buddhista templomokban ugyanez a felfogás dívik. hogy ezek könnyen beszerezhetõk a csatában megölt ellenség tetemeibõl. ginzenget. impotencia és korai halál. akik úgy gondolták. s nagyon helyesen rámutattak. A japánok hasonlóan vélekednek a száj és a vagina közötti kapcsolatról. különösen annak hímnemû változata. ahogy a frissen leölt bika széttrancsírozott heréinek. ha szárított saspotyadékkal itatták fel használat elõtt. Az ínyencek az emberi testszövetekre esküdtek. leépülés. az aszalt gyümölcsdenevér. vagy ugyanez szarvasagancsból (mindkettõ a merevedés elõsegítésére). A viszonylag ésszerû elképzelések közé tartoznak. A kínaiak mindig is találékony elmék voltak. Ehhez képest a hagyományos nyugatafrikai fõtermék. azok a fõzetek. úgymint: függõség. akiknek nemi szervei eltérõ méretûek. szerény véleményem szerint. hogy a férfiak orrmérete egyben a pénisz nagyságát is elárulja. okra (hogy jobban csússzon) és a bors (erõsítõként). ha frissen lefejezett bûnözõk még meleg agyából fogyasztanak. ámbár az utóbbinak sajnálatos mellékhatásai is vannak. pl. anyagi csõd. A leendõ rokonságnak való bemutatás – amely minden kultúrában kritikus mozzanat – itt azáltal válik még izgalmasabbá. ami megmagyarázza ódzkodásukat a szájra tett megjegyzésektõl. mielõtt a vásárlást szentesítenék. még mindig határozottan étvágygerjesztõ fogásnak számít. Számos afrikai törzsben él az a felfogás. olajbogyó és tojás (a herék erõsítésére). osztriga (a lédús szeméremajkak végett). Mindezekkel ellentétben. hogy tõrõlmetszett részeik ismét kinõnek. idõtlen idõk óta kutat olyan anyagok után. ezért gyakran alkalmaznak speciálisan kiképzett ebeket a nõi bõrbe bújt gonosz kiszimatolására s a szent helyektõl való távol tartására. A szimbolikus anyagok közé tartozik az orrszarvú tülkébõl készült õrlemény. Mindkettõt hatásosabbnak vélték. A friss méhlepény – akár nyersen. A bizarr hiedelem és a nyilvánvaló tévedés közötti mezsgyét az aphrodisiacumok terén a legnehezebb kitapogatni. hanem merevítõ kötéshez sínként alkalmazni.Hiedelmek A viktoriánus erkölcsök nem állnak egyedül szexfóbiájukkal. hogy a sógorságnak szemrevételezés útján kell ítéletet mondania a tartalék alkatrészek megfelelõ voltáról. SZEXKÉZIKÖNYVEK . melyek híg alkoholt. hogy a legundorítóbb és legszomorúbb hiedelem a kínai császár eunuchjai körében terjedt el. akár rántotta módjára kisütve – állítólag meggyorsította az anya libidójának visszatértét. Õk javasolták elõször a sperma és a menstruációs vér erõsítõként való fogyasztását. az egyetlen hatékony aphrodisiacum a zellerszár. A tajok úgy hiszik. amelyek fokozzák a szexuális teljesítményt. hasist vagy ópiumot tartalmaznak. hogy a házasság nem ajánlatos olyan felek között.

500 éve jelen vannak. aki ritkán váltja be ki nem mondott ígéretét. nem volt olyan dolog. s egyúttal a megbecsült nászajándékok közé tartozott. mint a szerelmi bájitalok. Malac hírnevét – igaz. A szerzõ leszögezi. házias típust testesíti meg. A szexrõl szóló kézikönyvek már vagy 4. hogy nélkülözni tudnánk õket. aki mindenféle szexuális trükkre megtanítja a Császárt és rajta keresztül az olvasót. az erogén zónák ingerlését és az optimális löketfrekvenciát. A szexuális partner kielégítése – hogy úgy mondjam – azonos súllyal szerepelt a hálózati csatlakozó szétszedésével. a marketingje pedig egyenesen zseniális. mint a kertészkedésre. Az eredeti Huang Ti. hogy az egészséges nemi élet növeli az ember várható élettartamát. az Egyszerû leány. hogy nem egyébrõl van szó. Amatõr szexbúvárok gyakran azt hiszik. Legkiemelkedõbb mûveik: Szu Nu Csing (Szu Nu könyve). mivé silányította enciklopédiáját modern korunk. Néhány tucatnyi. Ez fõleg azért van így. A “tények” közlése párbeszédes formában történt a Császár és három elképzelt nõszemély között. nyomban szemet szúrna a javaslatok lehetetlensége. A szerelem mûvészete . A Választott Leány az a fajta kacér nõ. amely 1000 éven át szolgálta azokat. mint a vagina udvarképes szinonimájáról. A szeplõ eltüntetésének módozatai ugyanúgy megvoltak benne. de ezek csupán a könyv közepének egy részét tették ki. Ez éppúgy igaz a szexre. királyéhoz méltót – talán azokért a cikkelyekért kapta. 2600 körül rendelte el az elsõ szexkönyv megírását. Végül a Sötét Leány technikai szakértõ. valahol ne tudott volna jobban. mert többségük elkeserítõen nagy csalódást okoz az olvasónak. hogy a jade szoba valamiféle császári bordély volt. században élt brahmanista pap. ha látná. Kamaszútra Vátszjájana.Amióta ember az ember. Õ maga alig folytatott szexuális gyakorlatot. szerelmi akrobatikát ábrázoló illusztrációja helytelen arányokkal készült. a tiszta. amit valaki. amelyek a nemi szerv megnövelésérõl szóltak. Tartalmazott ugyan szexuális utalásokat is. A könyv tematikája kifejezetten színvonalas volt. de még mindig nem tanultunk annyit. Ju Fang Mi Csue (A jade szoba titka) és a Ju Fang Csiu Jau (Útikalauz a jade szobához). arról: mit visel egy menõ bráhmin a nemesebb testrészein. Ebben megtaláljuk a csókolódzási technikákat. a IV. akik felfelé óhajtottak kapaszkodni az indiai társadalom ranglétráján. Nem meglepõ. aki a “Bika a tehenek között” figurára vállalkozik. A jade szoba A legtermékenyebb szexkézikönyvszerzõk a Han-dinasztia írnokai voltak idõszámításunk elsõ három évszázadában. Egy blöffmesternek azonban illik tudnia. hogy ínszalaghúzódás lesz a dolog vége. mint egyfajta Háztartási ismeretek úrhölgyeknek. elhamvasztották). megfordulna a rostélyán (ti. számíthat rá. Bármely férfi.e. a legendás Sárga Császár. hogy kultikus olvasmánnyá vált. Szu Nu. i. ill. Ha nem így volna. Valójában ugyanis a Kamaszútra nem volt más.

Megfizethetetlen receptek Szun Szumo udvari orvos volt a IX. hogy senki sem hallott róla a társaságban. amikor a “közösülés” járt az eszében. mint: “unikornisszarv”. ezért 35 körül tanácsos megtanulniuk a fejlett technikákat. aki “mûvészet”-rõl beszélt. amely rámutat. pl... a férfi természetes részeit úgy alkotta meg. a VII. A szexualitást – intelligens módon – a filozófia oldaláról közelítette. Csaknem mindenre volt valami elmélete. Szerepelnek benne A jó asszony ismérvei.. A koitusz tudománya Kevéssé ismert (jobb is) Dzsalal al Din al Szijuti arab teológus. “ugró fehér tigris” és a lenyûgözõ “visszafelé repülõ kacsák”. hogy ennél korábban a férfiak túl éretlenek. aki.Ting Hszuan. hogy a legnagyobb öröme legyen benne az asszonynak”. Szun Szumo úgy tartotta. századi Kínában.. mint passzív tárgyat egy olyan rituáléban. hogy a férfiak potenciája csökkenni kezd a 40-edik életév után. Úgy vélte. amikor “módozatok”-ra gondolt és “szerelem”-rõl. könyvében. A szex pszichológiája Havelock Ellis a modern szexológia nagyatyja. mire kell ügyelnie a férfinak leendõ párja kiválasztásakor. A vaginát. mert akkoriban senki másnak nem volt. Ennek a könyvnek is voltak moszlim felhangjai. amely egy elfogadható férfi kötelezõ pótalkatrészeit és opcionális tartozékait ismerteti. században.” Az Illatos kert Az eredeti Illatos kert a lélek gyönyörködtetésére c. Ez az a fickó. de hiányzott belõle Dzsalal al Din hímsovinizmusa. Ez volt az elsõ közép-keleti összefoglaló a házasélet mûvészetérõl. késõbb viszont túl gyengék ahhoz. aki. továbbá A jó férj ismérvei. akit esti összejöveteleken idézni érdemes. A szerelem mûvészete 30 kitekert pózzal lepi meg a kéjre szomjazó gumitestû akrobatákat. században élt kínai író volt az elsõ. egyebek közt “mély völgy”-nek. A Szexuálpszichológiai tanulmányok elsõ kiadása 1896-ban jelent meg az Egyesült Államokban. a “duzzadó gomba” és a “csúcs” kifejezést használta. amelyhez alig-alig van bármi köze. mert tuti. “nyíló bazsarózsá”-nak és “csibenyelv”-nek becézte. mûvet egy bizonyos Al Nafvazi tunéziai sejk írta a XVI. Erotikus mestermûként tisztelik. Az egyes figurákat olyan jellemzõ nevekkel illeti. “galoppozó mén”. de emellett hasznos is. aki vélhetõleg az Iszlám felfogását adta vissza a “Bevezetés a koitusz tudományába” c. Különben is sajátos érzéke volt a szavakhoz. . az asszony combjait üllõül alkotta meg a férfi dárdamarkolata számára. ami azért jó. Elsõként ábrázolta úgy a nõt is. Sokkal méltányosabb volt az indító szövege is: “Dicsértessék az Úr. majd a javított kiadások sorozata következett további harminc éven át. A hím ivarszervre viszont a “teknõcfej”. Íme a kezdõ sorok: “Dicsértessék az Úr. hogy ilyesmit elsajátítsanak.

amely honfitársai szexuális szokásairól szólt. míg a méhnyak még 30 perc múlva is tátog egy kissé. Õ találta fel újra a többszörös orgazmust is. ha egy nemileg érett férfi vagy nõ élvezi a szexet. hogy a férfiak 3-7 alkalommal ejakulálnak orgazmusonként. . Valószínûnek tûnik. hogy közös élményeik nagyban hozzájárultak ahhoz. Amennyiben “normális”-nak fogadjuk el. 1953-ban hasonló könyvet jelentetett meg a nõkrõl. A rekord 25 összehúzódás volt 43 másodperc alatt. Leghíresebb könyvük. hogy a férfiak 4%-a és a nõk 2%-a kimondottan homoszexuális. Az ember szexuális reakciói “Szaporodásbiológiai kutatási program” volt az elnevezése annak a projektnek. s teszik mindezt 1. de csak a nõk számára. a vagina esetében ugyanez 15 perc. Õ állította elõször azt is. Ugyanezt a módszert több ezer szexuális esetleírásra alkalmazva. hogy a férfiak 98%-a és a nõk több mint 50%-a maszturbál. melyet a kísérleti alany jade szobájába dugtak. aki álmatlanságban szenved. Számos eredmény egy újításukhoz kötõdik. Ez lehetõvé tette. amelyen William Masters és Virginia Johnson dolgozott a St. de egyszersmind eszméletlenül unalmas is. ezzel alapozva meg ezirányú szaktekintélyét. 1960-65 között egyfolytában azt figyelték. mit jelent az “átlagos” a normális szexuális gyakorlatban. Mastersre változtatta a nevét. Lousi-i Washington Egyetemen. 1966. hogy az nemcsak újszerû. az évek során megállapította.000. továbbá a férfiak 6%-a folytat homoszexuális gyakorlatot kamaszkora jelentõs részében.25 ejakuláció per másodperc sebességgel.000 példányt fogdosott össze belõlük. hogy valaki hajlandó közösülni egy laboratóriumban. Szexuális viselkedés 1948-ban Alfred Kinsey egész Amerikát sokkolta A férfi szexuális viselkedése c. Megállapításaik között szerepel.Kötelességem felhívni a könyv tanulmányozására készülõk figyelmét. A nõk viszont akár 12 összehúzódást is produkálnak orgazmusonként. azaz egy csapat teljesen közömbös szakember szeme láttára. Az ember szexuális reakciói. Ezalatt 382 névtelen nõ és 312 névtelen férfi maszturbált vagy közösült összesen 10. könyvével. hogy üvegszáloptika és kamerák segítségével minden történést megfigyeljenek. Johnson Mrs. 3. és hol vannak az utóbbi határai. Egy átlátszó mûpéniszrõl van szó – az illetõ hölgy egyedi igényeinek megfelelõen kialakítva –. akkor elmondhatjuk: ezek a megfigyelések határozták meg több mint húsz éven át. Végzettsége szerint Kinsey zoológus volt. A csikló az orgazmus után 10 másodperccel visszanyeri eredeti állapotát. mi történik. s egyesek közülük azonnal képesek a mutatvány megismétlésére. Ezért csak az próbálja meg ágyban olvasni. hogy késõbb Mrs. áprilisában látott napvilágot e munkának köszönhetõen.000 alkalommal laboratóriumi körülmények között. gondolatébresztõ és a korát évtizedekkel megelõzõ olvasmány. érdeklõdése középpontjában pedig a gubacsdarazsak álltak. s valósághû ritmusban mozgattak.

Alex Comfort. Cosmopolitan beütéssel. Ekkor következett be az. mint valami pénisznövelõ krémé. Az “ismer” ige pl. A tehetség. Feltûnõen rút arc vagy test. Mindkét mû jó olvasmány hosszú úton egy elhagyott vasúti kupéban. hogy élénk színekkel ecseteljék saját szexuális hõstetteiket. egy kedves öregúr. négy közös vonásuk volt: 1. holott a hölgy amerikai újságíró volt. Csak jóval a nyugdíjkorhatár elérése után hanyatlott ereje.A Hite-jelentés Shere Hite neve úgy hangzik. ha lefekszik egy híres személlyel. közönséges halandók találkozunk. alkalmazzon egy csipet egészséges kétkedést. SZEXBAJNOKOK A híres szeretõ címe keveseknek adatott meg. hogy érdekesebbé tegyük a szexet. amirõl így ír a Biblia: “bár . de akkor rohamosan. Mindenesetre az alábbi választék a megbízhatóbb sztorik közül való. 3. Dávid és Salamon Az Ótestamentum fordítói ügyes eufémizmusokat használtak a szex leírásánál. Szerzõje. A Hite-jelentés egyfajta népszerûsítõ Kinsey. Azoknak. akik ezt mégiscsak elérték. gyakorta a “magáévá tesz” vagy az “odaadja magát” kifejezéssel helyettesítendõ. amelyekkel mi. aki azzal szerzett vagyont és dicsõséget magának. 2. Mint minden vállalkozásban. az úgy alapozhatja meg legkönnyebben a jövõjét. miközben azon fáradozunk. Mielõtt bárkinek elsorolná tetteiket. aki egyszerûen és megértéssel ír mindazokról a problémákról. ám ezzel tökéletesen kifejezésre jut benne a XX. ámbár az óvatosság nem árt. mint egy biológiai felvételi elõkészítõben. itt is igaz. század szextanácsadóinak “szopdmeg-és-okulj” attitûdje. hogy a 35 alatti nõk 39%-a Barry Manilow orrát idézi maga elé maszturbálás közben. Hite asszony 1981-ban hasonló tanulmányt készített férfiakról. Legalább annyi romantika. A szex öröme A szex öröme egymillió példányos bestseller a modern szexkézikönyvek között. akkor ez az értesülés nagy valószínûséggel Hite-tól ered. Fontos megjegyeznünk egypár nagymenõ nevét e téren. Véletlen ismeretség egy éppen ráérõ íróval. 4. aki kész az egészet világgá kürtölni. Ha az olvasó netán úgy hallotta. A régi kínaiak bizonyára hiányolták volna a könyvbõl a lelket. Megjegyzem. Dávid királynak nyolc felesége és tíz ágyasa volt. hogy újsághirdetésre válaszoló nõket faggatott ki a nemi életükrõl. hogy aki alacsony sorban született.

A pszichológusok késõbb azzal próbálták megörökíteni hõstetteit. Messalina több mint 50 római elõkelõséget gyõzött csípõvel. Tizenhat éves korában ment férjhez. 6 hivatalos felesége. Volt egy saját találmányú figurája is. Sajnos. minekutána az hamarosan meg is halt.leplekkel takargatták be. Valahányszor útra kelt a birodalmában. úgy mondják. Különös hírét a jó piknikrõl alkotott felfogása alapozta meg. Megpróbált szert tenni legalább egy hercegnõre az ismert világ minden államából. Sajna õ sem volt képes felmelegíteni a királyt. 700 felesége és 300 ágyasa volt. 1500 körül élt. Salamon igazi ínyenc volt. hogy a “felnyársalt” nõ a dereka köré kulcsolta a lábát. Messalina 30 évesen hunyt el. így övé lett a dicsõség. melyikük tud kiszolgálni több férfikuncsaftot egy menetben. beleértve Egyiptomot. A feltételek szerint a nyertesnek járt az összes bevétel. hogy õ volt az az egyetlen. gondoskodott róla. Kleopátra . században. aki a Szuj-dinasztia császára volt a VII. két királynéhelyettese. 72 királyi ágyasa és 3000 szobalánya. Volt egy királynéja. A bolondozásiról szóló egyik sztori a férj távollétéhez kötõdik (lám csak: már 2000 éve is!). a történet hitelességét nem fokozza a többi “tény”. így aztán kihívta versenyre az egyik híres római szajhát. valószínûleg aggkori végelgyengülésben. Csou Hszin és Jang Ti Csou Hszin a Sang-dinasztia playboytermészetû királya volt. akik szintén hajlandók voltak. hogy a nimfomániát Messalina-komplexusnak keresztelték el. Király lévén. aki i. mégsem bírt felmelegedni”. és puszta kézzel ölte meg a tigrist és a leopárdot. mivel a régi írásokban a találomra választott nagy számok mindössze “jó sok”-nak értendõk. Azt kellett eldönteni. Salamonnak egy tengelyen forgott az agya: a hozományvadászatra specializálta magát. akinek a nevét meg tudta jegyezni. Séba (Sába) királynéasszonya volt a kedvence. mint lazacos szendvicsen a garnéladíszítés.e. amelyek Jang Ti viselt dolgairól szólnak. melyek mindegyikén egy-egy mezítelen leányzó hevert. ehelyett hozattak neki egy szüzet: bizonyos Abiság nevezetût. miszerint két és fél méter magas volt. de csak ha megkérték õket. s így parádézott körbe vele a szobában. amely abból állt. Állítólag rendszerint tíz partnerrel hancúrozott egyszerre. hogy a karavánban legyen tíz piros szaténnal borított szekér is. Messalina Valeria Messalina Claudius császár felesége volt. Sokkal valószínûbbek azok a beszámolók. Hogy mit evett rajta? Én a magam részérõl arra tippelek. Halálakor. emberei nem merték bedugni az öregek otthonába. de már akkor kifejezetten férfifaló volt. Az asszony bosszús is volt meg kielégítetlen is. Ezt persze nem kell szó szerint venni.

majd a liezonból született gyermeket elvette anyjától. és a hölgy bal lábfejének elhelyezkedése az orgazmus pillanatában. herkulesi teljesítményt követelve tõlük. legalacsonyabb. Míg az elsõk mellett furcsa módon kitartott. hogy sohasem találkoztak. Nagy Katalin Hivatalos nevén: “Jekatyerina. a szex minden létezõ formában való kipróbálását elõsegítse. akit elzárt minden további dévajkodás elõl. A fiatal cárnõ egész hátralévõ életében lázadozott sorsa ellen. Vigasztaljuk magunkat azzal. Számára egy nõ legvonzóbb tulajdonsága nem az erénye volt. Köztudott volt róla. ha nem lett volna olyan csúf”. Harapott tehát mindenkire. hanem arról is. akin egyentunika feszült. ami. legöregebb. Rangját használta fel a férfiak csapdába ejtésére. Gyûjtõ típus volt. Hogy a halálok szifilisz lett volna. legkövérebb. “tízezerre tátogó”-t jelent. Képes volt felidézni olyan részleteket is. . 73 évesen halt meg. Csak azokról az aktusokról emlékezett meg. addig az utóbbiaknak az eleven dildó szerepét szánta. hogy õ volt az ókor legjobb pénisznyelõnõje. amelyeket a legfiatalabb. minden oroszok cárnõje” négy évvel volt fiatalabb Casanovánál. ha jól tudom. legmagasabb. Szomorú belegondolni. az ifjú cárhoz. hogy negyvenedik éve után fárasztóan unalmas fickónak könyvelték el. Csak az arcokat és a neveket nem tudta megjegyezni. pedig szép pár lehetett volna belõlük. hogy kegyeltjeit felemelte. ám tönkretette azokat. csupán irigyei kicsinyes koholmánya. továbbá arról.Az egyiptomi Kleopátra nemcsak Caesar nevû ismerõseirõl volt híres. s ez közbelépésre késztette anyját. Egyszer állítólag egyetlen éjszaka során 100 római katonán gyakorolta tehetségét. Giacomo Casanovának hívták – magyarul: Újházy Jakabnak –. és egyik kortársa szerint kimondottan “jóképû lett volna. aki a továbbiakban kénytelen volt pénzért kapható kalandokra szorítkozni. a színhelyként szolgáló nyilvános park neve. hogy szamártejben fürdött. Világos különbséget tett “szeretõk” és “szezonjátékosok” között. mint a mutatvány során alkalmazott székek száma. Fiatalon kezdte: erkölcstelen viselkedésével 16 évesen kirúgatta magát a papneveldébõl. hanem az a hajlandósága. Casanova A híres szeretõk leghíresebbike 1725-ben született Velencében. akik szembeszegültek óhajával. Katalin nem volt született szépség. legtorzabb és leghíresebb nõkkel követett el. Erzsébetet. Csak jóképû férfiakat szemelt ki magának. A férfi képtelen volt utódot nemzeni. Görögül Merichanénak hívták. Elõször is felbérelt egy Szaltikov nevû udvaroncot Katalin elcsábítására. aki borzasztó csalódást jelentett számára. Katalin 16 évesen ment hozzá Péterhez. hogy alapvetõen önzõ célkitûzését.

ha egy begyöpösödött mukit ki akarunk zökkenteni a kerékvágásból. hogy az újságírók képesek meghágni bármit. Kétségtelen viszont. a törvény akkor is lánynak tekinti a szakállas jobbszélsõt. Ha mindkét próbát kiállta. “az angol Casanova”. akinek érdekes kalandjairól Kronhausen számol be. 7 adag hármast és 4 adag négyest szült. és az is marad mindhalálig. Van egy kérdéses figura: Walter.. Vassziletné 16 pár közönséges ikret. hogy Walterral kapcsolatos megjegyzéseinket létezésének megkérdõjelezésére korlátozzuk.vagy a Turnerszindrómában szenvedõk kromoszómakészlete – a szexuális anatómiájukhoz hasonlóan – sehogy sem felel meg a genetikai normáknak. akkor inkább az alternatív verzió mellett dönt. Kevésbé mértéktartó életrajzírói szerint 67 évesen halt meg kopuláció közben egy igazi csõdör alatt.. ezért ebben sem lehetünk teljesen biztosak. hogy a törvény egyfelõl erõtlen. A legkiválóbb szexuális önéletrajz Frank Harris “Életem és szerelmeim” címû könyve. Ez nem is tûnik akkora marhaságnak. majd az egyik “elõkóstoló” udvarhölgy próbálta ki ügyesség szempontjából. Nem nehéz bebizonyítani egy angolnak. ezért azt javaslom. amikor egy genetikailag hímnemû bébi hormonális balesetet szenved a méhben. akkor megkísérelhette a cárnõ szórakoztatását. melyet az ágya fölé fogtak be. hogy élete során biztosan volt valamilyen törvénybe ütközõ szexuális kapcsolata. így a malackodásairól szóló beszámoló aligha érdemel több hitelt. Az effajta témafelvetés különösen akkor hasznos. ámbár kétségtelen. mint egy vezércikk. Valójában szívroham végzett vele hivatali íróasztalánál. Köztudott viszont. AZ ANGOL JOG ÉS A SZEX Az angol jog szexre vonatkozó része egyfajta zavaros erkölcsiség és mindenféle homályos precedensek egyvelegére épül. Harris újságíró volt. Nemi hovatartozás A brit törvénykezés szemében az ember vagy hím. hogy ha rajta múlik. Futottak még.vagy nõnemûnek születik. 69 gyermeke közül csak kettõ nem érte meg a felnõttkort. feltéve. Még ha egy késõbbi kezelés helyrehozza is a kisiklást.Minden “csõdört” elõször az udvari orvos vizsgált meg. A könyv nehezen hozzáférhetõ. . hogy minden idõk legtermékenyebb nõje egy bizonyos Fjodor Vasszilet elsõ felesége (1708-82) volt. A jog hihetetlen ostobasága akkor a legnyilvánvalóbb. hogy megfeledkezünk a népességnek arról a fél százalékáról. sem a másik csoportba nem tartozik. nincs-e nemi betegsége. másfelõl elnyomó. amelyik genetikai bibi vagy fejlõdési zûr folytán sem az egyik. Például a Kleinfelter. és kislánykülsõvel születik meg. ami mozog. A nemzeti szexfilozófia hiánya elkerülhetetlenül oda vezet.

feltéve.mentesítve õt a katonai szolgálat alól. hogy ki kivel megy ágyba. Ugyanezt a vállalati menzán tenni sorbaállás közben erõszakos nemi közösülés kísérletének minõsül. Nem így a házasság. hogy az illetõ az ember felesége volt. Elméletileg az exhibicionista férfit le lehet tartóztatni szeméremsértésért. ugyanakkor lehetetlenné téve. . 1908 óta törvény tiltja. hogy egy angol szexuális kapcsolatba lépjen a szüleivel. ám a féltestvérek. unokaöcsökkel. Vérfertõzés Egyéne válogatja. hogy az beleegyezik. Az unokatestvérek közt szabad a vásár. Dörzsölõdés Szexuálisan kihívó módon hozzádörzsölõdni egy idegenhez a vállalati bulin nem megy túl a jó modor határain. ugyanis ezen a téren nem létezik fogyasztóvédelem. sem a kliens nem fordulhat a bírósághoz az elmaradt fizetség. A magamutogatók céltáblái 50%-ban 16 év alatti lányok. ill. A férfiaknak továbbra sem tilos a liezon a nagymamival. Az exhibicionizmus angol definíciója: "egy személy obszcén magamutogatása egy nõ inzultálása végett". ami annál figyelemreméltóbb. Törvényes kor Az angol jog szerint egy nõ hozzájárulása tizenhat éves korától számít érvényesnek szexuális kapcsolat létesítésére. A viktoriánusok úgy tekintettek a molesztálókra. mert az bûncselekmény. s ugyanígy szabad a szex a nagynénikkel. valamint azt. 1929-ig akár egy tizenkét éves kislánnyal is lehetett szexuális kapcsolatot létesíteni. testvéreivel és a nagyapjával. 1885 elõtt egyáltalán nem szabtak meg törvényes korküszöböt: a bíróság a szerint döntött szexügyekben. mint akik veszélyes hiperszexualitásban szenvednek. hogy elvegyen egy nõt feleségül. feltéve. amely akár két év elzárással is büntethetõ. hogy nem állnak közeli rokonságban egymással. Nem árt azonban az óvatosság. hogy felfogja. mostohaanyák és mostohagyermekek közt tilos a szex. gyermekeivel. Ez esetben a törvényes kor 21 év. ezért elmegyógyintézetbe dugták a nyomorultakat. A férfiak esetében csak akkor játszik szerepet korküszöb. hogy bebocsátást nyerjen a Lordok Házába. míg egy nõ csak a közrend megbontásában lehet vétkes. unokahúgokkal. Prostitúció A test áruba bocsátása szexuális célokra nem számít bûnténynek. mit csinál. mostohaapák. nagybácsikkal. de egyre ritkább az ilyesmi. ha a kapcsolat egy másik férfihoz köti õt. feltéve. minthogy akkoriban a pubertás általában 16-17 éves korban következett be. A szokásos mérföldkõ a tizenkét-tizennégy éves kor volt. hogy az érintett gyermek elég érett volt-e ahhoz. Exhibicionizmus Férfi nem lehet áldozat ebben a mûfajban. Sem a prostituált. a nem kielégítõ szolgáltatás ügyében.

még akkor is. amely beteljesülés esetén kemény büntetést vonhat maga után. hogy ügyfélszerzéssel kísérletezik. Közterületen parkoló autóban szeretkezni közszemérem elleni vétség. a nyilvánosság tekintetétõl távol.) Másfelõl a laza öltözékû prostituált “megbotránkoztató vagy szeméremsértõ viselkedés” okán is elõállítható. Egyetlen kivétel van. ahová bárki bemehet. aki megalapozottan gyanúsítható azzal. Homoszexualitás Lehet. 1967 óta a férfi homoszexualitás legális az Egyesült Királyságban. hogy meggyõzzék Õ Királyi Hitetlenkedõ Felségét. Mindkét nembéli felelõs azonban alkalmazottainak befolyásolásáért. de az aktív prostituáltak 10%-a férfi. rendjén valónak számít. Meglepõnek tûnhet. még ha csak a nénikéjére várakozik is a színház elõtt. minthogy a viktoriánus törvényhozók képtelenek voltak rászánni magukat. feltéve hogy: • • • • • mindkét fél legalább 20 éves és 364 napos mindketten szabad akaratukból cselekszenek egyikük sem szolgál Õfelsége fegyveres testületeiben vagy a Kereskedelmi Flottában senki más nincs jelen a szobában az aktus magánterületen zajlik Angliában vagy Walesben. Míg egy férfit el lehet marasztalni erkölcstelen jövedelemforrása miatt. ahol egy 1825-ös. Az a férfi. Külön elbírálás alá esik az Oxfordi és a Cambridge-i Egyetem területe. hogy ez a fajta idõtöltés igenis létezik. A nemi egyenjogúság ugyanúgy áll a bordélyházak tulajdonosaira is. ha a résztvevõk elfelejtik bezárni az ajtót. Szodómia . hogy a homoszexuális viselkedést szabályozó törvények õrültek. ha a másik fél a saját felesége volt. aki a saját jószántából ment bele a dologba. de legalább világosak. amikor mindkét fél férfi (l. Nyilvános helyek Törvénybe ütközõ cselekedet nyilvános emlékmûvek stb. egyetemekre vonatkozó törvény alapján “léha és renitens” viselkedés címén büntetik meg a tettest. aki anális közösülés bûnében vétkesnek találtatik. közelében szeretkezni. két szempontból is bûnnek minõsülhet. mint a nõké. ami nem lehet nyilvános vécé. Törvény elõtti státusuk ugyanaz. Egyfelõl prostitúcióra való csábításnak – magyarán strichelésnek – tekinthetõ. A Tate Galery-ben kettyinteni vagy a Wembley Stadion megszentelt pázsitján kummantani olyan álom. A nõi homoszexualitás soha nem is volt illegális. Homoszexualitás).Annak dobra verése azonban. (Egy angol rendõrnek jogában áll bekísérni akárkit. mégpedig az. Ugyanez magánterületen. Anális közösülés Egyetértõ felnõttek közösülését csak annak anális formájában tiltja az angol törvény. akár életfogytiglani elzárással is sújtható. amiért maximum hét év szabható ki. egy prostituáltcsapatot irányító nõt nem ér el a törvény keze. hogy az ember lánya vevõt keres. A stricik helyzete más.

A házastársaknak három kötelességük van: 1. ha valamelyik fél be nem vallott nemi betegségben szenved. A házasság semmisnek mondható – ami ugyanaz tökben –. Van egy feljegyzett eset arról. mert az megtagadta tõle az “ésszerûen” elvárható kéthetenkénti mókázást.Mindenfajta szexuális cselekmény tilos más állatfajokkal szemben. Az idegen donor általi mesterséges megtermékenyítés például kizárt a férj hozzájárulása nélkül. A hûségi fogadalom megtartása Az elhálás annyit tesz. Kölcsönösen elviselhetõ nemi élet ápolása 3. kivéve persze. mint máskor”. vagy ha az ara korábbról terhesnek találtatott egy másik férfitól. ami utólagos helytelenítést vált ki házastársából. és ott is marad egy ésszerû idõtartamon át. Adott körülmények között az elmélyült petting vagy a botrányos flörtölés a házassági szerzõdés megszegésének minõsülhet. mint amilyennek vallotta magát. A házasságot akkor lehet érvényteleníteni – azaz olybá venni. Sokkal méltányosabb. ha Új-Zélandban házasodott. mert úgy reagált. ha a felek közeli rokonok. ám ettõl függetlenül rázós terület. A bíróság rendszerint nem méltányolja az olyan kifogást. ha elõtte olyan sûrûn kamatyoltak. ha az ember egyszerûen megeszi õket. Nekrofilia Tilos szexuális kapcsolatot ápolni a holtakkal. mintha meg sem történt volna –. ha nem egy arra illetékes személy adta össze a feleket. akkor a partnere kérheti a házasság megsemmisítését. mint pusztán a házasságtörésrõl. nem az a fajta egyezmény. Többrõl van szó. ha a feltételeket megszegik. Elhálás (konzumálás) 2. hogy helyt adnak a sértett fél válási vagy esetenként házasságérvénytelenítési kérelmének. A kölcsönösen elviselhetõ nemi életet nehéz definiálni. Ha . miszerint “nem lehetett észrevenni. amely alapján jogorvoslat kezdeményezhetõ. hogy a pénisz – legalább egyszer – behatol a vaginába egy bizonyos mélységig. A másik végletet annak az asszonynak az esete jelenti. mint a nyulak. A hûség ugyan kizárólag a szexre vonatkozik. még akkor is. A provokatív barátság újabb szép angol találmány. amikor egy férfit azon az alapon választottak el a feleségétõl. Ez ugyanis durva megsértése volna az állati jogoknak. Házasság A házasság – melyre Kant úgy tekintett mint a szaporító szervekre vonatkozó haszonbérleti szerzõdésre –. akkor a feleség hiába fordul a bírósághoz. ha eleve házas volt valamelyikük. mert a férje “ésszerûtlen” módon minden étkezés után kupakolni akart. hanem abban. Ha valai képtelen vagy nem hajlandó a konzumálásra. aki azért nyerte vissza szabadságát. vagy ha az egyik nem olyan nemû. ha valamelyikük nem töltötte be a tizenhatodik életévét. Ha ellenben a férfi süttet titkos kalácsot egy másik nõ kemencéjében. Ugyanígy a közösülés nélküli szexuális játszadozás. feltételes vagy tényleges szabadságvesztésben állapítják meg. A büntetést sem pénzbírságban.

ha egyikük szellemi fogyatékos. hogy viszont nem is bûntény. Mindenekelõtt célszerû némi megbízható információ begyûjtése. A SZEX TÖRTÉNETE A szex olyan. minekutána ugyanaz a ténykedés legálissá válik. Ilyenkor a megoldást a házasság jelenti. meg effélék. hogy a létezõ beszámolók nagy része mértéktelenül elfogult – vagy a cenzúrázás. pia. mint az aludttej: mindig is létezett. Ha valaki szexváltoztatáson ment át születése óta. az angol jog semmiféle anyagi követelését nem fogja támogatni. A nehézségeket fokozza. Kivéve azt az elméleti lehetõséget. amely az olyan lényegi dolgokat érinti mint: kaja. szex és népi tánc. Letûnt korok más sikeres civilizációival egybevetve. hogy még mindig létezik egy törvény. Ez a vélekedés nem állja meg a helyét. viszont egyikük nemváltoztatáson esett át az óta. Ritka az olyan forrás.) A helyzet az. birodalmi intrikák. Lehet. hogy a szexuáltörténészek egy rakás gyönyörû eszme mögötti tény átszitálásával nyerik eredményeiket. (Aki ezt ésszel feléri. Angliában nem létezik törvényes formája a házasságon kívüli szexuális együttélésnek. hogy megtegyem? . akkor nem köthet heteroszexuális házasságot. hogy ezek meg fognak lepõdni. A homoszexuális párok nem házasodhatnak. ha megtudják. a következõ kérdések alapján ítélheti meg azok igazságtartalmát: 1. ha elárulom.egy plátói viszonyról kisül. csak néha divatosabb volt. Ez a célja az alábbi példáknak is. az nyugodtan elmehet jogásznak. akkor ez kimerítheti a lelki gyötrelem okozásának tényálladékát. A szex csak akkor bûntény két össze nem házasodott együttélõ felnõtt között. hogy a szex törvénytelen közöttük. hogy valójában szexuális természetû. mert a törvény elõtt mindkét fél azonos nemûnek számít. és Platónt be lehet idézni tanúnak a válóperben. magyarul nincs törvényes élettársi viszony. Hagyta volna anyám. Együttélés A stabilan együtt élõ heteroszexuális párok 30%-a nincs összeházasodva az Egyesült Királyságban. Ha az olvasó újabb sztorikat hall. tömegmészárlások. mint máskor. korunk szexszel kapcsolatos érzékenysége a prûdséggel határos. ám semmiféle büntetés nincs kiszabva a megszegõire. amikor a felek ellenkezõ nemûnek születtek. Én is képes lettem volna rá? 2. Az elmúlt évszázadokból származó írásos feljegyzések olyan jelentéktelen dolgokról szólnak mint: politika. inváziók. Akartam volna egyáltalán? 3. vagy a hatásvadász túlzások miatt. de nyilván megkönnyebbülnek. Ha tehát az embert húsz év után faképnél hagyja az élettársa. Nem titok. Számos modern gondolkodó szerint jelenleg erkölcstelen (vagy ha így jobban tetszik: “felszabadult”) idõket élünk. amely ezt megtiltja.

Az európai királyi famíliákban az volt a szokás. de tény. A primitív ember Az i. sõt olyan is akad.e. és a harmadik “nem”. hogy a császári udvar csinos kézilányok seregét verbuválta össze. akkor lelke rajta: a sztori továbbadható. amelyek hagyománya egyenes úton vezet el a férfivécékben élvezhetõ grafitiig. hogy mindez csak pletyka. de a cselekmény lényegében ugyanaz maradt. a saját anyja 2. amelynek fõvárosáról az urológia jut az ember eszébe? Az egyiptomiak Az egyiptomiak találták fel a piramist. ti. Egy egyiptomi fáraófi számára az ideális arát (fontossági sorrendben) az alábbiak jelentették: 1. Egy idõben a taoisták azt vallották. Ezek a malac firkák talán a legõsibb földi mûfajt képviselik. szobrocskák. Mellesleg ez sokat lendített a taoizmus legmagasabb szintû elismerésén.Ha az elsõ két válasz “igen”. Az egyiptomiak még ennél is finnyásabbak voltak. A kínaiak Az i. hogy távoli unokatestvérekkel házasodtak. az arisztokráciát és az apródfrizurát. a saját lánya. aki magával csinálja. hogy ezek segítsék a császárt a nemes cél elérésében. Nincs semmi kifinomultság ebben a darabban. ékszerek. a poszterfesték és a prostitúció. Agyagvázák. Lehet. . A kevésbé ismert. ám összehasonlíthatatlanul hasznosabb találmányok közé tartozik az írópapír. embereket és állatokat. hogy az elsõ erotikus mûtárgy – egy alternatív közösülési módokat ábrázoló faragott asztal – tõlük származik. Ez oda vezetett. Mit lehet várni egy olyan civilizációtól. sõt még birodalmi érmék is szép számmal ábrázolnak a legkülönbözõbb helyzetekben párosodó férfiakat és nõket. A sumerok Mezopotámiának ezek a korai lakói az elsõ olyan kultúrcsoportot képviselik. mint bármely más civilizáció elõtte vagy utána.e. hogy a halhatatlanság könnyebben elérhetõ azok számára. de ezen kár is csodálkozni. hogy a technológia sokat fejlõdött ugyan. hogy a szex a családban maradt. a fáraói ház úgy maradt fenn több száz évig. A legmodernebb ilyen termékekkel összehasonlítva megállapíthatjuk. A szexmagazinok legkorábbi ismert elõfutárai a Nílus völgyében talált pornó hieroglifák és a csak felnõtteknek szánt papiruszok. elefántcsontfaragások. amelyik a primitív férfi és a primitív nõ üzekedését ábrázolja. akik jeleskednek a takaró alatt. amelyet erkölcstelennek bélyegeztek. a saját nõvére 3. elsõ évezred Kínája nagyobb változatosságban ontotta az erotikus mûtárgyakat. 4-5000-bõl származó szaharai sziklafestmények közt számos olyan akad. Az egyiptomiak még egy jogcímen pályázhatnak a hírnévre.

az erõszak és a káosz határait. ha vele azonos nemû rabok közé dugják õket. akik egy kis finomságot vittek az egymással való érintkezésbe. minélfogva olyan szabadon és olyan változatosan kell élni vele.Néhány évvel késõbb azzal álltak elõ. az athéniak úgy tartották. hogy halakat véstek a falakra. hogy az emberek egy bizonyos hányada a hasonnemû partnereket kedveli. . hogy egy ifjú magasabb spirituális szintre emelkedhet. Tiberius. Praktikus nép lévén felismerték. Nerót egy borbély és egy férfi táncos nevelte fel. kifejezetten flúgos császár egyre vadabb gyönyörszerzési formáknak hódolt. A görögök hozták elõ a homoszexualitást is a homályból. de az athéniak voltak az elsõk. A rómaiak A birodalom virágzása idején a rómaiak civilizált viselkedésükrõl és szigorú erkölcsi kódexükrõl voltak híresek. A hanyatlás korában azonban egy sor cselekvésképtelen. mielõtt végezne vele.e. hogy a szexualitás az istenek ajándéka. Ez átkozottul ügyes módja volt annak. ugyanakkor lehetetlenül szigorú törvényekkel korlátozva a köznép viselkedését. hogy törvénytelen dolog egy szüzet kivégeztetni. ma egész más lenne a nyugati világ története. hogy e mögött az a logika lappang. Az õskeresztények A keresztények voltak az elsõk Európában. hogy a hóhér nyilvánosan erõszakolja meg az áldozatot. hogy csak 1800 évvel késõbb talált méltó követõre Sigmund Freudban. a penicillint és a Családvédõ Ligát. hogy féken tartsák a szexuális úton terjedõ betegségeket és megakadályozzák az egyszülõs családok kialakulását egy olyan korban. Az volt a céljuk. Talán ha analízisre járt volna. ha mély és tartalmas barátságot ápol egy tehénnel. márpedig: – õszintén – mi erotikus van egy halban? Az Újszövetség erkölcsi kódexe monogám házasságot és házastársi hûséget követelt. hogy akkorára igen megcsappant a szabad kézilányok létszáma. Bordélyházakról már i. Az antiszociális viselkedésrõl alkotott elképzelésük annyiból állt. Nero a nagyobb látványosságok kedvelõje volt. 2000-tõl tudunk a Földközi-tenger keleti részén. hogy elejét vegyék a verekedéseknek és a betegségek terjedésének. A görögök Erkölcsös többség híján és az AIDS által nem fenyegetve. akik állami irányítás alá vonták õket. Az athéni kincstár ugyancsak söprögetett a kupiban: a történelemben elõször és (talán) utoljára a szex után is ÁFA-t kellett fizetni. Rendezvényei egybemosták az erotika. Nagy híve volt a nézõk bevonásának. Egy korabeli hivatalos történész "piszkos vénember"-ként jellemezte a császárt. és aligha téríthetõ el hajlamától. annyira. Feltehetõ. Õ volt a szexorgiák Busby Berkley-je. ahogy csak lehet. amely nem ismerte még a kotont. tudván. ill. elrendelte. aki alighanem a leglököttebb volt az összes közt.

Ebbõl az érából örökölte a modern angol nyelv az olyan egy szótagú szavak többségét. Jánosként az egyházszakadást lett volna hivatott megszüntetni. .Az õskeresztényeknél bevett dolog volt a házasság elõtti szex. mert bordéllyá változtatta a Lateránt. ti. XIII. hogy inkább a vallás és a kastélyépítés felé fordult. VIII. aki elég gyorsan futott. Nem csoda. Leó távozása kevésbé nyilvános volt – õt gutaütés érte aktus közben. A jobbakat a párizsi polgárokra kivetett dohány. XII. Emlékiratai szerint hódítottjai közt csak elvétve szerepeltek közeli rokonok. hogy a barátokkal és ismerõsökkel való kopuláció a bevett sportok közé tartozott. a Római Szent Birodalomé – amikorra a keresztény felbuzdulás túlbuzgalommá izmosodott. Az európaiak A vallás a hatalom és a szex mindig is összefonódott egymással. A britek Britanniában sem az ókori sem a keresztény római befolyás nem ismerhetõ fel egykönnyen. Lajos – mintegy kabalából – XIV örököst nemzett. feltéve. A francia Lajosokat aligha nevezhetjük az illem bástyáinak. XVI. Lajos 14 évesen nõsült. minek folytán az a nõ maradt szûz. amely a katolicizmus kipusztításával fenyegetett. Hozzájuk képest Balthasare Cossa egy szent volt. akik a legszorgosabb prütykölõk voltak a nézõk szerint. hogy a dézsmafizetõk költségén dõzsöl. a dolgok kicsúsztak a kezébõl. akiknek specialitása a vérfertõzés és az ifjak megrontása volt. amelyek a magyar négybetûsökéhez hasonló illetlen jelentéssel bírnak. mintsem halálos bûnnek. és volt egy sereg szeretõje is. A szex iránti korábbi attitûdöt leginkább a vikingek és más csavargók formálták. nem pedig a mag szétszórását. A szuperdáridóra meghívta a római prostituáltakat is. VI. Sajna. feltehetõen még a pubertás elérése elõtt. férjes asszonyok és apácák. Ugyanígy a homoszexualitás is inkább csak energiapocséklásnak számított. és a sötét középkor Britanniájának sem volt erkölcsi kódexe. hogy ez a lehetséges partner kipróbálását célozta. Chaucer Canterbury mesék-je a tanú rá. némi erõszakkal színesítve. A késõbbiek folyamán kifejlõdött végbélsipolya olyan gyötrelmessé tette számára a szexet. hogy 17 éves korában mert legközelebb vállalkozni a mutatvány megismétlésére. A nõgyûlölet. hogy meztelenül táncoljanak a pápai udvar elõtt. Ez a férfiú XXIII. Az angolszászok nem ismerték a nemi erõszak fogalmát. Szegény kölyöknek még aznap éjjel konzumálnia kellett a házasságot két nevelõnõ felügyelete alatt. Ez az ügy több száz évvel a Mediciek és a Borgiák elõtt történt. Sándort azon kapták. Megépítette a Palais aux Cerfs-t Versailles-ban.és húsadóból finanszírozta. XIV. s a végén már közönségdíjakat tûzött ki az olyan férfiak számára. Jánost távozásra szólították fel. a frigiditás és a képmutatás késõbbi kor terméke. Lajos szexuális kilengései nagyban hozzájárultak a francia forradalom kirobbanásához. ahol több tucat fiatal nõ leste óhaját a francia adófizetõk pénzén. mai árfolyamon számítva cirka évi egymillió fontért. Az elsõ pápák általában az utóbbi kettõt részesítették elõnyben.

228 dédunokája és 9 ükunokája volt. századi London bõvelkedett az olyan bordélyokban. akiknek specialitása a gúzsbakötés és a korbácsolás volt. a nála 25 évvel fiatalabb Goerge Villierst. Pepys és más XVII. Meglepõen keveset tudni a középkor szexuális gyakorlatáról. Ez az az õsi szokás. Anna királynõ tizenhét gyermeknek adott életet. . Condom erõfeszítéseinek (l. amikor elhunyt. egyszerûen csak zavarosak voltak. akkor a termékenység elég nagy gond lehetett a XVII. Feljegyeztek egy olyan esetet is. úgyhogy végül tizennégy törvénytelen utódot nemzett. amely a házasulandó falusi leányzók deflorálásának privilégiumát a falu lordjának biztosította az esküvõ éjszakáján. sírfelirata szerint. 114 unokája. nem pedig élvezetbõl. pedig tény. A földesuraknak jogukban állt továbbá a be nem fizetett dézsmát az asszonynép szexuális szolgáltatásaival pótolni. Nem szerepel a történelemkönyvekben. úgy említi mint “édes gyermek”-et és “feleség”-et. hogy a maszturbáció vaksághoz és õrülethez vezet. Nem mintha a morális feddhetetlenség oszlopai lettek volna. hogy a szakértõk 20 éven belülre jósolták az emberi nem kipusztulását. században. ami megmagyarázza. hogy Oroszlánszívû Richárd arra ocsúdott elsõ szentföldi hadjáratán. Ennek a lenhami hölgynek. Jakabot ismerõsei így jellemezték: “otromba fickó. A viktoriánusok A modern szexuális gátlások túlnyomó többségéért a viktoriánusok a felelõsek. mint bármi mást. Nem valószínû azonban. amivel el lehet ûzni egy csütörtök este unalmát. A szadomazochizmus és a pederasztia behozatala Angliába szintén viktoriánus elmék érdeme. Ha a Kent megyei Mary Honeywood példája jellemzõ a korra. Hogy a kopuláció csupán a populáció gyarapítását szolgálja. hogy egy hölgy csak kötelességbõl csinálja. amilyen volt. ami ékes bizonyítéka dr. hogy jó és hûséges lovagjai borra és asszonyokra költötték az összes pénzét. hogy a megátalkodott paráználkodókra a pokol örök tüze vár – ez mind viktoriánus elmék szüleménye. 16 gyermeke. Ezenkívül õ volt az elsõ olyan langyos uralkodó is. amelyek “gyermekszeretõ” urak kielégítésére szakosodtak. A katolikus monogámia és hûség sikerét az alapján lehet a legjobban megítélni. mért volt olyan a lába. századi szerzõk olyan természetesnek veszik a szajhák utáni koslatást. A jó Károly király nyílt viszonyt folytatott Nell Gwinnel és még néhány nõvel. aki sokoldalúságát nyílt sisakkal vállalta. aki visszataszító módon nyilvánosan üríti ki megtelt belsõ szerveit alul-felül”. hogy végül Buckingham hercegévé nevezte ki hõségéért. hogy a XV. továbbá olyan míderes hölgyeket alkalmaztak. amikor egy apát élt az elsõ éjszaka jogával. A XIX. század végén akkora szifiliszjárvány dühöngött. I.Az elsõ éjszaka joga normann hozomány volt. hogy ezek az aggodalmak sokat változtattak a britek promiszkuitásra való hajlamán. és VI. a Fogamzásgátlás alatt). Kebelbarátját. Nem csoda hát.

Bûntudat – Ütközési kár a tudatban. magyarán: minél több a változás. hogy igenis: rossz. Gyakori kifogás nõknél. annál inkább ugyanarról van szó. Római kollégáját Cupidónak hívták. Erotikus mûvészet – Pornográfia selyem alsónemûben. mely abból áll. Fetisizmus – Talizmán alkalmazása szexuális izgalom létrehozásához. Robin Hoodhoz hasonlóan elveszi a gazdagok pénzét – fõleg a nõkét –. A jobb körökben csaknem akkora vagyonra tett szert. kivéve a búvárokét. hogy jó. A “bukott nõk megmentése” egy volt ezek közül. egy meghatározott ruhafélétõl vagy más élettelen tárgytól. ha nincs kedvük hozzá. aki a nagyváros dzsungelében él. amikor valami. C-film – Úgy viszonylik a kotonhoz. A kapcából könnyen kibújik az ember lábujja. A gumiruhát ugyancsak fetisiszta szimbólumnak tekintik. Akkor következik be. A metresz elfogadható szerepet töltött be ebben az udvarias társadalomban. vagyis azokra az “örömökre”. összeütközik azzal a belénk sulykolt nézettel. a metrón vagy sorbaállás közben az APEH-nál – nekitörleszkedik az ember egy másnemû személynek. a nemibeteg-gondozók zsúfolt várótermeire és a vécékben látható grafitikra. de kínosan fokozza a libidót is. . A modern éra Elég egy pillantást vetni a kísérõközvetítõk és a szexhívások hirdetéseire. Érosz – Görög szerelemisten. az amszterdami könyvesboltokban nyáladzó kukkolókra. a félreesõ utcákban parkoló BMW-k belehelt hátsó ablakára. Fejfájás – A nyak felsõ végébõl sugárzó fájdalom. hogy bárki meggyõzõdjék róla: plus ça change. a bordélytulajdonos pedig. amirõl tapasztalatból tudjuk.A viktoriánusok rájöttek. mint gazdagabb kliensei. plus c’est la même chose. hogy egy zsúfolt helyen – pl. A hímnyomorúság kifejezésének szükségessége édeskés illatú ideologizálásokhoz vezetett. amelyek a fájdalom okozásából vagy elszenvedésébõl erednek. hogy az önmegtartóztatás nemcsak a lelket nemesíti. Viszont nyíl és kard helyett csakis tompa és életlen szúrófegyvert használ. Dörzsölõdés – Álcázott módja a szexuális örömszerzésnek. Megjegyzendõ: a másnemû személy ettõl még nem lesz dörzsöltebb. de a lóvét megtartja magának. mint kapca a zoknihoz. SZÓTÁR Algolagnia – Orvosi kifejezés a szadomazochizmusra. Exhibicionizmus – Erotikus mûvészeti bemutató. aki ugyanennek a spektrumnak a kommersz végét képviselte. A fetisiszta izgalomba jöhet egy bizonyos testrésztõl. Dzsigoló – Modern népi hõs. madámmá lépett elõ.

apró kvarcszemcsékkel beszórt vagy anélküli. Lovak – Mrs Patrick Campbell. Kukkolás – Emelkedettebb nevén szkopofília. szép tengerész!” Nimfománia – Nyomorúságos. akit igazán tisztel!” Mazochizmus – Szexuális élvezet merítése abból. Homokos – Homoszexuális. hogy: “Helló. ott). .) Love – Közismert angol szó a szerelemre (l. mely a vásárolt “love” ellentételét jelenti. Másképpen: “herekiri”. mert megijednek a lovak”. amikor egy erõs libidójú nõ képtelen elérni a szexuális kielégülést. s így azt hiábavalóan hajszolja. Gólya – Szexuális kicsapongásairól híres festõ neve fonetikusan. Fõszereplõk: Linda Lovelace és Harry Zwilvlancz. hanem konkrétan. Innen az a spanyol eredetû népi hiedelem. Táncban a kályha a megfelelõje. Gomorra – Szodoma testvérvárosa. aki imádta. Kiszívás – Kamaszok által okozott bélyeg a partner nyakán. mint Oscar Wilde. Gúzsbakötés – A ferdék sportja. a harakiri egy tompa és életlen késsel elkövetett módozata. Homokos bár – Helyesebben: “bár homokos”. Olyanokkal kapcsolatban jegyzik ezt meg irodalmi lebujokban. (Ezt gyõzze nyelvvel az ember lánya!) Misszionárius helyzet – A szexuális kísérletezés Genezis fejezete. Szexuális élvezet szerzése abból. mit csinál az ember a hálószobájában. aki – bár homokos volt – nagyon imponált a nõi olvasóknak. Nem tévesztendõ össze a ferde nyomással. (Lásd Nagy Katalint is. mely gyakran tovább tart.Gokuraku odzso – Extázisban bekövetkezõ halál. (Nem a kritikusok. Nem tévesztendõ össze a roma eredetû “lóvé” szóval. G. A szó Leopold von Sacher-Masoch osztrák regényíró nevébõl ered. csak az utcán ne csinálja. miszerint a kisbabát egy bizonyos hosszú csõrû gázlómadár hozza.B. A boldog nimfóról szóló legendák az éretlen hímelme szüleményei. Maszturbáció – Woody Allen szavaival élve: “Ne bántsátok a maszturbációt! Ilyekor az ember azzal csinálja. Show színésznõ barátja mondta velük kapcsolatban: “Nem számít. Necc harisnya – Ajakmozgásmentes közlési módja annak. hogy egy másik személy fizikailag kínozza vagy megalázza az embert. ha ostorozták. Kísérõnõ – Jól szervezett prostituált. ám szerencsére ritka állapot. mint a kapcsolat.) Mély torok (Deep Throat) – Minden idõk egyik leghíresebb pornófilmje. legyen az férfi vagy nõ. hogy valaki meztelen testeket vagy szexuális aktust les ki.

Károli Gáspár fordítása (la pisse chaude) forró pisa . Rózsacsokor – Áldozati ajándék. nõi ruhába öltözött férfi. Kívánság esetén sorba kapcsolható. melyet egy férfi küld egy nõnek röviddel elõtte. A szó de Sade márki nevébõl ered. vers. könyve. elöl dugasszal. A benne szenvedõk rendszerint egyéni dákómozgatással alkalmazkodnak a helyzethez. fejezet. anélkül. Transzvesztita – Férfiruhába öltözött nõ. mindössze két apró esetet bizonyítottak rá. Noha rengeteg írás szól állítólagos hajlamáról. amikor egy megzavart párnak hirtelen kell felöltöznie a sötétben. bárhol. Az illetõt kielégíthetetlen libidó hajtja. Szatiriázis – A nimfománia hím megfelelõje. Péniszgörbület – A péniszben lévõ rostos szalag miatt a megduzzadt hímtag bumeráng alakúra kunkorodik. hogy orgazmikus gyönyört volna képes elérni. utána vagy – alkalmanként – helyette. amelyhez lyuk is kell. valahol obszcénnak tart. Paráználkodás – Szexuális tevékenység.) Sörfuccs – Hitler merevedési problémája az ismert puccs után. Zsebhoki – Kis helyigényû sport magányos farkasoknak. akárcsak a makk. amit valaki. (Lásd a Bûntudat cikkelyt is. A hagyománytisztelõ magyarokat inkább a fröccsfuccs fenyegeti. Többnyire operálhatatlan elváltozás. Ez a gazdag pszichopata 22 évet töltött börtönben. Szerelem – A legõsibb ürügy. Ide vezet az. Szadizmus – Szexuális gyönyör merítése fájdalom vagy megaláztatás okozásából egy másik lénnyel szemben. 31. melyben része volt a nemi erõszaknak.Örömfiú – Többfunkciós szeretõ. felül-hátul dugaljjal. Nem tévesztendõ össze a minigolffal. Pornográfia – Bármi. VÉGE (lõn csapás az Úr gyülekezetén) Mózes IV. 16–17. Tök – A magyar kártya egyik színe.

szexuális teljesítményt fokozó szer) (okra) egy mályvaféle – Abelmoschus esculentus – magas nyálkatartalmú éretlen termése (Salamon & Séba) Tudomásom szerint csak üzleti kapcslat volt köztük (a ford. hogy tényleg Ázsiából jöttünk? (a ford.) (hal & erotika) Én el tudnék képzelni egy ilyen címet a Playboy-ban: A szûz és az angolna (a ford. aki több nemzetnek volt az uralkodója másmás sorszám alatt (a ford. Károli Gáspár fordítása (A tajok úgy hiszik) Ez a meggyõzõdés nálunk is elterjedt.) (Jakab) Egy és ugyanazon személyrõl van szó.) (aphrodisiacumok) Ejtsd: afrodiziákum. a. vers. 23. Lehet. 12.m.)  .(férgektõl megemésztetvén. fejezet. meghala) Apostolok cselekedetei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful