Садржај

Увод ....................................................................................................2
1. Видеонадзорни системи .............................................................. 2
1.1. CCTV - Систем видео надзора - превентивни заштитни систем .........3

1.2. IP системи видео надзора - IP камере .......................................3
2. Надзор прилаза објекту и активности унутар објекта ...............4
3. Коришћена опрема ........................................................................4
3.1. Siemens 1/3'' колор камера високе резолуције .........................5
3.2. Siemens fiksne kamere sa varifokalnim sočivom tip ...................7
3.3. 21" (55cm) Kolor Video Monitor .................................................10
3.4. SISTORE AX Дигитални видео рекордер AX9, AX16 ............12
3.5. Држачи камере за монтажу на зид и плафон ............................14
Закључак ..............................................................................................16
Коришћена литература .......................................................................17

1

Увод
Видео надзор системи од великог су значаја власницима приватних
фирми, јер пружају увид у могуће корекције пословања и омогућују мерење
учинка запослених, што у збиру знатно утиче на увећање прихода и профита.
Систем видео надзора служи и за превенцију крађе, идентификацију
починиоца и као доказни материјал за евентуалне наплате од осигурања.
Захваљујући комбинацији спољних и унутрашњих камера, могућност
спољне периметарске видео заштите објекта уз надзор активности унутар
објекта чини овај систем изузетно ефикасним решењем за трговинске,
магацинске и производне објекте. Шестнаест камера у систему омогућује
покривање више улазно-излазних тачака и пружају адекватнију заштиту
простора. Сектор привреде, малих и средњих предузећа активно користи овај
систем видео надзора ради ефикасне контроле радних процеса и унапређења
пословања.

1. Видеонадзорни системи
Видео надзор је саставни део било којег озбиљнијег интегралног система
обезбеђења. Основни циљ система јесте да се спречи одношење вредних
ствари из штићеног простора или објекта, да се смањи време боравка
провалника у простору доласком интервентних екипа, полиције и сл.
Целокупна инсталирана опрема за техничко обезбеђење, било да је реч о
против провалним алармним системима, системима видео надзора-CCTV
системима, може да се прати, контролише из једног центра. У Центру за
техничко обезбеђење објеката, путем рачунара и специјалних програмских
пакета, може се вршити надзор, управљање системом техничког обезбеђења,
сервисирање одређених функција система и сл.Веза између система
техничког обезбеђења и центра остварује се путем директне везе, попречних
веза, телефонске линије, мобилном телефонијом, радио везом.

2

1.1. CCTV - Систем видео надзора - превентивни заштитни систем
Системи видео назора (CCTV) углавном су конципирани на начин да су
надзорне видео камере размештене на кључним местима у и око објекта који
се штити системом видео надзора. Све видеонадзорне камере једног система
видео надзора повезују се у једну целину путем центрланог уређаја те таква
целина чини јединствен систем видео надзора или CCTV (eng. Close Circuit
TeleVision). Неколико целовитих система видео надзора се опет могу везати у
јединствену целину те поново чинити јединствен систем видео надзора.
Технолошки и изведбено данас се могу срести разни системи видеонадзора
али у пракси сви се системи своде на класичне видеонадзорне системе и IP
системе видео надзора.
Класични видео надзор гради се класичним дигиталним видеонадзорним
камерама чија је основна карактеристика класичини видео излаз те се помоћу
одговарајућих коаксијалних каблова повезују на уређаје за дигиталну обраду
слике (нпр. мултиплексер) или директно на видеонадзорни монитор. Системи
класичног видео надзора врло су једноставно примењиви а њихова
једноставност и примењивост најбоље долази до изражаја код примене на
мањим објектима и системима видео надзора са мањим бројем камера.

1.2. IP системи видео надзора - IP камере
IP видеонадзорни системи базирани су на дигиталним видеонадзорним
камерама које своје сигнале и сву комоникацију одашиљу и примају путем IP
везе између камере и уређаја за обраду сигнала насталог радом IP камере. IP
камере се повезују помоћу UTP Cat5е или сличних каблова. Како свака
камера има своју карактеристичну IP адресу могућности умрежавања и
манипулације сигналима IP видеонадзорних камера су практички
неограничене и месно неуветоване, што у пракси значи да се у исти систем
могу повезати IP камере монтиране на локацијама удаљеним и хиљадама
километара. IP видеонадзорни системи могу користити и постојећу мрежну
инфраструктуру на некој локацији што знатно олакшава уградњу система
видео надзора у већ постојеће објекте али и његово накнадно проширивање.

3

2. Надзор прилаза објекту и активности унутар објекта
Систем видео надзора састоји се од унутрашњих и спољних камера за
дан/ноћ снимање, повезане на ДВР дигитални видео рекордер. Спољне
камере опремљене су заштитним кућиштем и ЛЕД диодама за ноћно
снимање.
ДВР рекордер је 16-канални и подржава wеб сервер функцију, па је тако
омогућен преглед уживо и архивираног записа са удаљене локације, путем
Интернета.
Систем видео надзора са дигиталним видео рекордером обезбеђује
квалитетнији видео запис у односу на системе са ДВР картицом, захваљујући
првенствено напредној видео компресији, али и могућности приказа/снимања
записа у 100-400 ФПС (слика у секунди). Захваљујући томе омогућен је
приказ видео записа у реалном времену, као и лакше и брже претраживање
кроз снимљени материјал.

3.Коришћена опрема
На постојећем објекту за систем видео надзора коришћени су следећи
уређаји:
Siemens 1/3'' колор камера високе резолуције тип:
- CCBC1325 LP
- CCBC1325 MP
Siemens фиксне камере са варифокалним сочивом тип:
- CFVB1415 LC
- CFVC1415 LP
- CFVS1415 LP
Siemens 21'' (55cm) колор видео монитор тип: CMCC2120

4

Siemens Sistore AX дигитални видео рекордер тип:
- AX 9
- AX 16

3.1.Siemens 1/3'' колор камера високе резолуције тип CCBC1325
LP, CCBC1325 MP

Спецификација :
-

Лако подешавање на екрану свих оперативних параметара
Шест зона компензације позадинског светла
На располагању верзије са 12ВДЦ / 24ВДЦ и 230ВАЦ
Назив камере на видеу
Подржавају оба, директно и видео контролисана ауто-ирис сочива
Издвојен простор за кабл сочива
Аутоматско пребацивање између колор и монохроматског излаза

CCBC1325 је одлична колор камера која користи најновију ЦЦД
технологију и напредне технике обраде сигнала и на тај начин пружа јасне
5

слике, изоштрене корекцијом отвора, за апликације надзора где се захтевају
слике високе резолуције.
-Одличне пефрормансе при слабом светлу
-Због најновије цолор-цут технологије, CCBC1320 се може подесити да се
пребаци аутоматски са колор на монохроматско снимање када падне јачина
светла; на тај начин повећава се корисност камере.
-Лако подешавање
-Сва подешавања камере се врше преко интуитивног менија на екрану кроз
који се навигација врши преко пет тастера на бочном панелу.
-Компензација позадинског светла
-Може се бирати између шест зона компензације позадинског светла (BLC)
ради побољшања прегледа објеката који су у близини када се позадина јако
осветли.

Pogled od pozadi 90~260VAC

Pogled od pozadi 12VDC / 24VAC

Pogled sa strane kontrola

Технички подаци:
Телевизијски стандард
Сензор слике
Хоризонтална резолуција
Минимално осветљење
Назив камере

625 линија, 50 поља/с, 50 Hz (вертикално), 15.625 Hz
(horizontalno)
1/3 инча интерлине CCD
752 x 582 активних пиксела
480 линија
0.6 Lux (F1.2, AGC On) pri 50 IRE
16 карактера (позиционира се било где на екрану)

6

Електрична бленда

Компензација позадинског
светла
Видео излаз
Аутоматска контрола појачања
Однос сигнал/шум
Гамма
Контрола сочива
Синхронизација
Препоручљиви извор напајања
Потрошња струје
Опсег радне температуре
Релативна влажност
Димензије (Š x V x D)
Тежина

Ручна бленда:

1/50, 1/100, 1/250, 1/400, 1/1000,
1/2000, 1/5000, 1/10000 сек
AES 1/50 do 1/100,000 сек

Аутоматска
бленда:
6 zona: Centre 1, Centre 2, Doorway 1, Doorway 2,
Top Half, Bot Half
1Vpp композитни (75 Oma), BNC
Може се бирати између максимално 5 нивоа :
OFF / 12 dB / 18 dB / 24 dB / 30 dB / 38 dB (Sens up)
> 50 dB
Бира се : 0.45, 0.8, 1 (типично : 0.45)
Директна или Видео
Интерна : са кристалом
Екстерна : синхронизација напајања
CCBC1325-LP : 12VDC ili 24VAC
CCBC1325-MP : 90~260VAC
3.8 W
-10 do +50°C
30 do 95%, без кондензације
70 x 58 x 117 mm
CCBC1325-LP : 0.6 kg
CCBC1325-MP : 0.7 kg

3.2.Siemens fiksne kamere sa varifokalnim sočivom tip :
CFVB1415 LC, CFVC1415 LP, CFVS1415 LP

7

-Дискретна и компактна

-Варифокално ауто-ирис сочиво
-Механички ИЦ филтер (Дан-ноћ модел)
-Променљива БЛЦ- (6 софтверски предефинисаних поља)
-Дуални напон 12ВДЦ/24ВАЦ (подешавање лине-лоцк фазе)
-Затамњена зашитна купола
-Потпуно подешавање по X, Y и Z оси за монтажу на зид или плафон
-Једноставно подешавање преко конекторског порта
Атрактивне доме камере високе резолуције за монтажу на зид или плафон
са затамњеном заштитном куполом. Има конектор за сервисни монитор и
кабл за једноставно локално подешавање. Дизајниран за примену у
затвореном простору где је неопходан непрекидан надзор.

Свестрана примена
ЦФВ серија варифокалних доме камера са 1/3" Супер ХАД ЦЦД
варифокалним ауто-ирис сочивом користи се у широком опсегу апликација у
затвореном простору укључујући продавнице, комерцијалне зграде, музеје,
банке или хотеле.
Потпуна флексибилност је постигнута преко ДИП прекидача за Баланс

белине, Компензацију позадинског осветљења, Подешавање Лине-лоцк фазе
и АГЦ. Додатак за конфигурацију преко PC рачунара је на располагању за
колор моделе.

24-часовни надзор
Помоћу механичког IC филтра дан-ноћ модел обезбеђује оштре, јасне слике и
у колор моду по дану и у монохроматском моду када се користи IC
осветљење, ноћу.

8

Dimenzije:

97,5mm

112mm

Технички подаци:

9

CFVB1415-LC

CFVC1415-LP

CFVS1415-LP

Монохроматска
Високе Резолуције
1/4" CCD

Колор
Високе Резолуције
1/4" CCD

Дан-ноћ
Високе Резолуције
1/4" CCD

580 ТВ линија

480 ТВ линија

480 ТВ линија

Мимимално осветљење (на 50
ИРЕ)

0.2 Lux

0.6 Lux

С/Н однос

>50 dB

>50 dB

0.34 Lux - колор
0.15 Lux - моно
>50 dB

1/50 do 1/100K s

1/50 do 1/100K s
ON ili OFF
(софтвер дозвољава
6 зона)
AGC ON ili OFF

1/50 do 1/100K s
ON ili OFF
(софтвер дозвољава
6 зона)
AGC ON ili OFF

аутоматски

аутоматски

затамњена

затамњена

затамњена

CCIR, 625 линија

CCIR, 625 линија

CCIR, 625 линија

1Vpp, 75 Oma, BNC

1Vpp, 75 Oma, BNC

1Vpp, 75 Oma, BNC

Да
(кабл испоручен)

Да
(кабл испоручен)

Да
(кабл испоручен)

2.5 - 5.8 mm

2.5 - 5.8 mm

2.5 - 5.8 mm

подесив

подесив

подесив

Максимални релативни отвор

F1.4 - 360

F1.4 - 360

F1.4 - 360

Ирис

ауто-ирис

ауто-ирис

ауто-ирис

Хоризонтални угао гледања

38.2 - 76.7°

38.2 - 76.7°

35.9 - 74.7°

0.2m

0.2m

0.2m

12VDC / 24VAC
3.0W

12VDC / 24VAC
3.0W

12VDC / 24VAC
3.5W

0.29 kg
112 x 97.5 mm

0.29 kg
112 x 97.5 mm

0.29 kg
112 x 97.5 mm

Опште
Опис фиксне доме камере
Сензор
Хоризонтална резолуција

Електрична бленда (АЕС)
Компензација позадине
Контрола појачања

ON ili OFF
AGC ON ili OFF

Баланс белине
Тип куполе
Видео излази
Формат
Сигнал (композитни)
Излаз за локални сервисни
монитор
Детаљи о сочиву
Фокусна дужина
Тип фокуса

Минимална удаљеност објекта
Електрични
Напајање
РС232 конфигурација (опција)
Механички
Тежина
Димензије (Ø x V)

10

3.3 21" (55cm) Kolor Video Monitor

Siemens CMCC2120 колор видео видео монитор је погодан за задатке
CCTV надзора где се захтева економично решење и где је врло важан добар
квалитет слике и поузданост монитора. Дизајниран да се уклопи са Сиеменс
Цорпорате Производима овај монитор има исте дизајнерске особине као и
остали монитори из ове серије и представља професионално крајње решење.
Контроле се налазе на предњем панелу и лако се користе. На задњем панелу
монитора се налазе два БНЦ конектора за видео улаз и два одгова-рајућа
БНЦ конектора за видео излаз. Прекидачи на задњем панелу омогућавају
монтажерима да исправно подесе улазну импедансу.

Tehnički podaci:
Спецификације
ТВ Стандард

PAL / NTSC (аутоматско скенирање)

Катодна цев

Видљивост отприлике 21" ili 55cm

Хоризонтална резолуција

≥ 400 линија

11

Х/В фреквенција

15.625 kHz/50Hz (PAL) ili 15.750 kHz/60Hz (NTSC)

Улазни видео сигнал

1Vp-p

Видео улази

Два (BNC)

Видео завршетак

Висока импеданса или 75Ω прекидачи на задњем панелу

Аудио улаз

Два (RCA)

Видео завршетак

Један (Din 4Pin)

Прекидач за укључивање

On/Off тастер

Контрола контраста

Ротациони потенциометар

Контрола осветљења

Ротациони потенциометар

Контрола боје

Ротациони потенциометар

Контрола оштрине

Ротациони потенциометар

Контрола јачине звука

Ротациони потенциометар

Тинт контрола

Ротациони потенциометар (само NTSC)

Линеарност

H: 10% V: 10%

Опсег температуре

Радна 0°C-50°C

Опсег влажности

Радна 10%-85%

Кућиште

Метал

Димензије монитора

480mm x 462mm x 443mm (18.9" x 18.2" x 17.5")

Електрични подаци
Улазни напон

100VAC-240VAC, 50Hz-60Hz

Потрошња струје

70 W

3.4. SISTORE AX Дигитални видео рекордер AX9, AX16

12

9 или 16 видео улаза
Једноставан кориснички интерфејс и софтвер за даљински приступ
Пренос преко етхернет, LAN, PSTN ili ISDN
Дуални мод снимања (време и догађај)
1 канал за аудио снимање и плејбек
Контрола брзине доме / PTZ
SISTORE AX је компактан, лак за одржавање систем видео снимања који
комбинује брзо снимање са одличном функционалношћу. Он нуди
инсталатерима и крајњим корисницима предности флексибилног, entry-level
мултиплексера са Сиеменс технологијом у производу специјално развијеном
за мање апликације.
Модови снимања
Могуће је Time-lapse снимање, снимање догађаја и снимање пре догађаја.
Такође може се програмирати снимање по камери и по догађају.
Даљински приступ
Могућ је пренос видео сигнала преко различитих типова мрежа. Софтвер за
даљински приступ омогућава дуплеx рад преко ИП мреже, до 16 удаљених
СИСТОРЕ АX уређаја.
Безбедност
Јединствена структура базе података за чување слика обезбеђује снимљене
слике од недозвољеног коришћења, а енкрипција обезбеђује снимљене
податке од саботаже.
Логовање аларма
Подаци о аларму се чувају и могу се прегледати на екрану. То су губитак
напајања, губитак сигнала и аларми; обухватају број камере, време и датум.
13

3.5. Држачи камере за монтажу на зид и плафон

Laka montaža kamere direktno na držač
Opseg pozicioniranja 360°
Pogodni za montažu kamera na zid i plafon
Atraktivan dizajn
Ови држачи за камеру су погодни за монтажу CCTV камера у затвореном
простору. Заједно са робусним алуминијумом, завршеним са епоxy заштитом,
они пружају јак спојни шраф са округлим зглобом који омогућава
усмеравање камере у било ком правцу.
CWCB140 – држач за зид и плафон
Атрактиван држач камере сребрне боје, намењен за примену са новом
линијом Siemens CCBC, CCBB i CCBS камера исте боје.
CWCB210 & CWCB210-310 – држачи за зид и плафон
Држачи стандардних камера у две верзије, једна са фиксном дужином и једна
са подешљивом дужином – сива боја.
VCM900-140 & VCM900-190 – држачи за зид и плафон
14

Универзални држач камера у две верзије са различитим дужинама – боја
бела.
CCCB210 & CCCB210-310 – држачи за плафон
Специјално дизајнирани за монтажу камера на плафон – сива боја.
VCM910-HD – држач за зид и плафон за тешке услове
Чврст држач камере, погодан за зид и плафон – боја бела

Закључак
За квалитетан систем видео надзора потребно је пуно више од камере,
рекордера и монитора. Потребна су разна знања, способност пажљивог и
прецизног одабира опреме од које ће се правити систем видео надзора. Свака
компонента мора бити квалитетна, пажљиво и правилно одабрана, спојена
адекватним кабловима и на одогавајући начин, прописно уземљена и
заштићена итд.IP видеонадзорни системи се муњевито развијају и
свакодневно заузимају све већи удео у укупном тржишту видеонадзорних
система.IP системи видео надзора првенствено су замишљени као потпуно
модуларни и прошириви системи те уопштено не оптерећени системи
техничке заштите у односу на број елемената (видео надзорних камера) јер је
у правилу система све једно ради ли са 4 или 40 видеонадзорних камера. Ради
овога IP видеонадзорни системи су екстремно флексибилни и омогућују
сукцесивно проширење.Код израде система видео надзора потребно је
нарочиту пажњу посветити изради инсталације јер је добра инсталације
неопходна за добар систем. На лошој инсталацији, изведеној са јефтиним и
лошим кабловима ни најбољи систем неће радити добро.

15

Коришћена литература

Интернет форуми :
Elite Security - www.elitesecurity.org
My City - www.mycity.rs
Svet kompjutera - www.sk.rs

16

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful