You are on page 1of 26

Sem Separd - Lud od ljubavi

Sem epard Lud od ljubavi

Preveo: David Albahari Za Bilija Pirsna "Pravi odgovor na ljubav sastoji se u njenom prihvatanju. Ne treba nita raditi." Nadbiskup Entoni Blum Ovaj komad treba igrati nemilosrdno, bez prekida Lica: MEJ EDI MARTIN STARAC SCENA: Gola, jeftina saba u motelu na rubu pustinje Mohave. Izbledeli zeleni zidovi. Tamnosme linoleum na podu. Nema tepiha. Gvozdeni krevet sa etiri stuba, blago pomeren sa centra pozornice udesno, postavljen horizantalno prema publici. Krevet pokriven izbledelom, plavom upavom prostirkom. Metalni sto sa pohabanim utim plastinim vrhom. Dve odgavarajue metalne stolice, u "S" obliku iz pedesetih godina, sa utim plastinim seditima, podjednako pohabanim. Sto i stolice su postavljeni sasvim napred levo (sa glumake take gledita). Stolice su postavljene gore i desno od stola, sto je prazan. Izbledela uta ulazna vrata na sredini levog zida pozornice. Kad se ta vrata otvore, mala narandasta sijalica, na tremu, obasja sobu. uta vrata od kupatila na gornjem delu desnog zida. Ta vrata su u poetku otvorena, i kroz njih se vidi deo starinskog parcelanskog umivaonika, beli pekiri, gomila enskih predmeta, dok istovremeno uta svetlost prodire na scenu. Veliki prozor tano na sredini gornjeg zida, oivien prljavim, dugakim, tamnozelenim plastinim zavesama. ukasto-narandasta svetlost sa uline lampe probija kroz prozor. Napred levo, pored stola i stolica, nalazi se mala produena platforma u istom nivou sa pozornicom. Pod je crn i okviren je crnim zavesama. Jedini predmet na platformi je stara drvena stolica za ljuljanje okrenuta prema desnoj strani pozadine scene. Na seditu je jastuk bez navlake. Za naslon stolice privreno je karirano staro ebe. Boje ebeta treba da budu priguene siva i crna, Svetla na sceni su sasvim zamraena. U mraku se uje pesma "Probudi se" sa Marl Hagardovog albuma "The Way I Am". Page 1

Sem Separd - Lud od ljubavi Svetla poinju polako da se pojaavaju u skladu s tempom pesme. Zvuk postepeno raste sa svetlima, sve dok ne stignu da krajnje take. Platforma ostaje u mraku, ovla osvetljena scenski svetlom. Na sceni je troje glumaca. LICA: STARAC:edi u stolici za ljuljanje licem okrenut prema desnoj strani pozadine scene, tako da publika vidi samo deo njegovog profila. Na podu pored njega stoji flaa viskija. On uzima flau i naliva viski u au stiropora. On ima upavu riu bradu, nosi stari umaeni "stetson" eir (sa uskim obodom), tamnu postavljenu jaknu izbledelu od sunca, kojoj postava ispada na laktovima, crnobele karirane pantalone koje su isuvie kratke, ofucane, tamne zapadnjake izme, stari prsluk i bledo-zelenu koulju. On postoji samo u svesti EDIJA i MEJ ak i onda kada mu se direktno obraaju i potvruju njegovo fiziko prisustvo. STARAC:e prema njima odnosi kao da oni postoje u istom vremenu i prostoru. MEJ sedi na rubu kreveta, licem prema publici, sa stopalima na podu, rairenih nogu s laktovima na kolenima; ruke joj, prekrtene, mlitavo vise izmeu kolena; glava joj je pognuta lice uprto prema podu. Ona je potpuno mirna i zadrava takav poloaj sve dok ne progovori. Ona nosi suknju od teksas-platna, iroku belu majicu, stopala su joj bosa a na jednom lanku ima srebrni lani. Ona je u ranim tridesetim. EDI:edi u daljoj, gornjoj stolici, licem prema MEJ. On nosi blatnjave, iznoene kaubojske izme sa srebrnom trakom omotanom preko prstiju i risa, kao i izlizane, izbledele, prljave farmerke koje smrde na konjski znoj. Ima smeu zapadnjaku koulju s drikerima. Sa opasaa mu visi par mamuza. Kada hoda blago sepa i ostavlja utisak da retko silazi s konja. Njegovo telo u celini ostavlja izvesni skrhani utisak, kao da je prevremeno ostario. On je u poznim tridesetim. Na podu, izmeu njegovih stopala, nalazi se koni bi kakav koriste krotitelji divljih konja. Na desnoj aci nosi odgovarajuu konu rukavicu i mae je mau iz bele vreice. Dok to radi pilji u MEJ: ne obraa panju na STARCA. Kad se pesma priblii kraju, on se sagne, ruku u rukavici zavue u drku bia i okrene je tako da proizvede udan zvuk usled trenja masti i koe. Pesma se zavrava, svetla gore punom snagom. On izvlai ruku i skida rukavicu. EDI: (sedi, baca rukavicu na sto. Kratka Pauza.) Vidi, Mej, Mej? Nigde ne idem. Jel vidi? Evo me. Tu sam. Nisam otiao. Pogledaj. (ona nee da pogleda) Ne znam zato nee samo da me pogleda. Zna da sam to ja. Ko bi drugi bio? (Pauza) Hoe malo vode? A? (On lagano ustaje, obazrivo joj prilazi, neno je pomiluje po glavi, ona se ne pomera.) Mej? Ma daj. Ne moe samo tako da sedi. Koliko dugo ve tu sedi? Hoe da odem i da ti neto kupim? Prene krompirie ili neto drugo? (Ona ga iznenada sa obe ruke hvata za bliu nogu i vrsto je dri, zagnjurivi glavu izmeu njegovih kolena.) Neu otii. Ne brini. Neu otii. Ostajem ovde gde sam. To sam ti ve rekao. (Ona se jo vre pribije uz njegovu nogu, on stoji i neno je miluje po glavi.) Mej? Pusti me, jel hoe? Duo? Smestiu te u krevet. U redu? (Ona ga hvata i za drugu nogu i vrsta se dri za obe.) Smestiu te u krevet i skuvau ti neki vru aj. Hoe malo aja? (Ona silovito odmahuje glavom, ne poputajui stisak.) S limunom? Mej, mora sada da me pusti, vai? (Pauza, potom ga ona gura od sebe i zauzima prvobitni poloaj.) A sada lezi i probaj da se opusti. (Pokuava neno da je gurne na krevet i u isto vreme zadie pokriva. Ona besno eksplodira, Page 2

Sem Separd - Lud od ljubavi skae s kreveta i nasre pesnicama na njega. On uzmie, Ona se vraa na krevet i gleda ga besno i ljutito, pravo u oi.) (Posle pauze) Hoe da odem? (Ona odmahuje glavom.) MEJ: Neu! EDI: Pa, ta onda hoe? MEJ: Smrdi. EDI: Smrdim. MEJ: Smrdi. Stvarno. EDI: Danima sam vozio kola. MEJ: Prsti ti smrde. EDI: Na konje. MEJ: Na piku. EDI: Ma daj, Mej. MEJ: Smrde na metal. EDI: Ne zapoinji to sranje. MEJ: Bogata pika. Veoma ista. EDI: O da, to sigurno. MEJ: Zna da je tako. EDI: Doao sam da vidim da li je s tobom sve u redu. MEJ: Nisi mi potreban ! EDI: U redu. (Okree se, uzima rukavicu i bi.) Dobro. MEJ: Nemoj da ide! EDI: Idem. (On izlazi na leva vrata i zalupi ih za sobom; vrata odzvanjaju) MEJ: (muni krik) Nemoj da ide!!! (Ona zgrabi jastuk, pritiska ga na grudi, onda se baca licem na krevet, jeca i vue se s kraja na kraj kreveta na laktovima i kolenima. uje se kako se EDI izvana vraa do levih vrata, Ona skae s kreveta, i dalje stiska jastuk, stoje desno od kreveta, licem prema levim vratima, EDI ulazi na leva vrata, zalupi ih za sobom. Napolju je ostavio rukavicu i bi. Stoje m jedno prema drugom. On kree prema njoj. MEJ se povlai do najdaljeg desnog ugla sobe, pritiskajui jastuk na grudi. EDI ostaje uz levi zid, licem prema njoj.) EDI. ta da radim? A? ta treba da uradim? MEJ: Zna ti. EDI: ta? MEJ: Ubie me. EDI: ta to prias? MEJ: Ili e me ti ubiti ili e srediti da me ubiju. EDI: Zato bih to uinio? Jel me zeza? MEJ: Zato to ti smetam. EDI: Ne budi glupa. MEJ: Pametnija sam od tebe i ti to zna. Znam ti misli jo pre nego to ih smisli. (EDI se kree du zida do najdaljeg levog ugla, MEJ ostaje na mestu u suprotnom uglu.) EDI: Mej, ja nastojim da se brinem o tebi. U redu? MEJ: Nije tano. Kriv si. Kukavica si i kriv si. EDI: Lepo, bogami. (Kree se levom stranom do stola, dri se zida. Pauza.) Page 3

Sem Separd - Lud od ljubavi MEJ: (mirno, u uglu) Ubiu je, zna. EDI: Koga? MEJ: Koga? EDI: Ne govori tako. (MEJ poinje lagano da se kree desnom stranom prema prednjem planu pozornice, dok se EDI istovremeno kree levom stranom prema dnu pozornice. Oboje se pritom oslanjaju na zidove.) MEJ: Hou. Ubiu je, a onda u ubiti tebe. Sistematino. Otrim noevima. Sa dva zasebna noa. Jedan za nju a jedan za tebe. (Udara zid laktom. Zid odzvanja.) Kako vam se krv ne bi pomeala. Ali nju u prvo muiti. Tebe neu. S tobom u da sredim stvar jednim udarcem. Verovatno usred poljupca. Onda kada pomisli da se sve sredilo. U trenutku kada poveruje da si me izradio. Tada e umreti. (Ona stie do krajnjeg desnag ugla, na samom ruhu scene. EDI je u najudaljenijem levom uglu. Pauza.) EDI: Da li ti uopte zna koliko sam skrenuo s puta samo da bih doao ovde da te vidim? Da li uopte ima pojma koliko je to? MEJ: Niko nije traio da doe. EDI: Dve hiljade etiri stotine i osamdeset. MEJ: Ma nemoj? Gde si to bio, u Katmanduu? EDI: Dve hiljade etiri stotine i osamdeset milja. MEJ: Pa ta! (On savija glavu, pilji u pad. Pauza. Ona pilji u njega. On poinje lagano da se pomera prema prednjem delu scene, levom stranom, drei se zida dok govori.) EDI: Nedostajala si mi. Stvarno jesi. Nedostajala si mi vie od bilo ega drugog u mom ivotu. Mislio sam na tebe sve vreme dok sam vozio. Neprestano si mi bila pred oima. Ponekad sam video samo neki tvoj deo. MEJ: Koji deo? EDI: Tvoj vrat. MEJ: Moj vrat? EDI: Aha. MEJ: Nedostajao ti je moj vrat? EDI: Nedostajala si mi ti cela, ali zbog nekog razloga stalno se pojavljivao tvoj vrat. Plakao sam zbog tvog vrata. MEJ: Plakao si? EDI: (Zastaje kad levih vrata. Ona ostaje s desne strane.) Aha. Jecao sam. Kao beba. Nekontrolisano. Poeo bih, pa prestao, pa onda poeo iz poetka. I tako miljama. Nisam mogao da prestanem. Automobili su me mimoilazili. Ljudi su piljili u mene. Lice mi se skroz iskrivilo. Nisam mogao da ga obuzdam. MEJ: Da li je to bilo pre ili posle tvog muvanja s groficom? EDI: (Udara glavam u zid. Zid odzvanja.) Nije bilo nikakvog muvanja ni sa kakvom groficom! MEJ: Lae. EDI: U redu, jednom sam je izveo na veeru. MEJ: Aha! (Ona polazi ka dnu scene, drei se desnog zida.) EDI: Dva puta. MEJ: Tucao si je redovno! Ne zajebavaj me s tim sranjem. EDI: Veruj sta god hoe. Page 4

Sem Separd - Lud od ljubavi MEJ: (Zastaje kod vrata koja vode u kupatilo, nasuprot Ediju) Verovau u ono to je istina! Ona manje zbunjuje. EDI: Vodim te sa sobom, Mej. (Ona baca jastuk na krevet i odlazi do desnog ugla u dnu scene.) MEJ: Ne vraam se s tobom u tu idiotsku prikolicu ako si to imao na umu. EDI: Selim se. Nabavio sam pare zemlje u Vajomingu. MEJ: U Vajomingu? Jesi li ti lud? Ne idem u Vajoming! ta ima tamo? Kauboji s reklama za marlboro? EDI: Ovde ne moe da ostane. MEJ: Zato da ne? Imam posao. Postala sam pravi graanin. EDI: Ima posao? MEJ: (vraa se do kreveta) Nego. ta si ti mislio, da sam bespomona? EDI: Nisam. Mislim odavno nisi radila. MEJ: Sada sam kuvarica. EDI: Kuvarica? Pa ti ne moe ni jaje da ispri, zar ne? MEJ: Neu vie da govorim s tobom! (Okree se od njega, utrava u kupatilo, zalupi vrata za sobom, EDI polazi za njom, pokuava da otvori vrata, ali ona su zakljuana.) EDI: (Pred vratima kupatila) Mej, sve sam smislio. Nedeljama ve razmiljam o tome. Preboleu prikolicu. Sagradiu mali koral za konje. Imaemo veliku bastu s povrem. Moda i neke kokoke. MEJ: (ne vidi se, glas dopire iza vrata od kupatila) Mrzim kokoske! Mrzim konje! Mrzim celo to sranje! Zna ti to dobro. Pobrkao si me s nekim drugim. Dolazi ovamo s bednim seljakim snovima o ivotu s kokokama i povrem, a ja ne mogu da ih podnesem. Povraa mi se kada pomislim na njih. EDI: (za to vreme je preao na levu stranu pozornice, zaustavlja se pored stola.) Navii e se. MEJ: (izlazi iz kupatila) Ti si stvarno neverovatan! (Ona zalupi vrata od kupatila, odlazi do prozora.) EDI: Ovoga puta neu te pustiti, Mej. (On seda na stolicu bliu stranjem delu pozornice.) MEJ: Nikada me nisi ni drao, samo to da zna. (Pauza) Koliko puta si mi to ve uinio? EDI: ta to? MEJ: Navue me na neku malu glupu fantaziju, a onda me ispusti kao usijani kamen. Koliko puta se to dogodilo? EDI: Nije to nikakva fantazija. MEJ: Sve je to fantazija. EDI: I nikad te nisam ispustio. MEJ: Nisi, jednostavno si nestajao! EDI: Sada sam ovde, zar nisam? MEJ: Hvala gospodu bogu! EDI: Brinuu se o tebi, Mej. Hou. Ostau s tobom bez obzira sta da se desi. Obeavam. MEJ: Ma, zajebi. (Puaza) EDI: Zato si uopte morala da bei? Page 5

Sem Separd - Lud od ljubavi MEJ: Da beim? Ja? EDI: Da. Zato nisi ostala tamo gde si bila. Znala si da u se vratiti po tebe. MEJ: (prilazei krevetu) A ta ti misli kako je to kad mora nedeljama da sedi u metalnoj prikolici kroz koju zvidi vetar? Da eka da stigne plin. Da stopira po kii da bi odneo ve na pranje. Jel misli da je to jako uzbudljivo? EDI: (i dalje sedi) Kupio sam ti sve one asopise. MEJ: Kakve asopise? EDI: Kupio sam ti celu gomilu modnih asopisa pre nego sto sam otiao. Mislio sam da ti se dopadaju. Francuski su. MEJ: Da, naroito mi se dopao onaj s groficom na naslovnoj strani. Taj je ba lep. (Pauza) EDI: Dobro. (On ustaje) MEJ: Dobro ta? (On kree prema levim vratima) Kuda si poao? EDI: Samo da uzmem svoje stvari iz kamiona. Odmah se vraam. MEJ: ta, jel se ti to useljava? EDI: Pa, pomislio sam da ovde prespavam, ako je to u redu. MEJ: Zeza se? EDI: (Otvara vrata.) Onda, valjda, mogu da odem. MEJ: (ustaje) ekaj. (On zatvara vrata. Stoje neko vreme jedno naspram drugog. Ona mu lagano prilazi, Staje. On pravi nekoliko koraka prema njoj. Staje. Oboje nastave da se pribliavaju. Staju. Pauza dok se gledaju. Grle se. Dug, nean poljubac. Veoma su neni, Ona se malo odmie od njega, smei se, gleda ga pravo u oi, onda ga iznenada silovito udara kolenom u jaja. EDI se presamiuje i pada kao klada. Ona da stoji nad njim. Pauza.) Moe ti to da podnese. Ti si dubler. (Ona odlazi u kupatilo, zalupi vrata za sobom. Vrata su opremljena mikrofonima i bar bubnjem sakrivenim u okviru, tako da svaki put kada ih neki glumac zalupi, vrata odzvanjaju dugo i glasno. Isto vai i za vrata na levoj strani. EDI ostaje na podu, drei se za stomak, Svetla se smanjuju na pola jaine dok se reflektor blago usmerava na STARCA. On se direktno obraa EDIJU.) STARAC: Ja sam mislio da si ti tamo neki zanesenjak, je li? Zar nije tako kod tebe? Ti zamilja stvari. Jel tano? EDI: (ostaje na podu) Ne znam. STARAC: Ne zna. Pa, ako ti ne zna, onda ne znam ko bi to, doavola, znao. Hou da ti pokaem neto. Neto stvarno, vai? Neto pravo. EDI: Vai. STARAC: Pogledaj onu sliku tamo na zidu. (Pokazuje zid na desnoj strani scene. Tamo nema slike, ali EDI gleda u zid) Jel je vidi? Dobro je pogledaj. Vidi je? EDI: (zagledan u zid) Aha. STARAC: Zna ko je to? EDI: Nisam bas siguran. STARAC: Barbara Mendrel. Eto ko je to. Barbara Mendrel. Jesi uo za nju? EDI: Svakako. STARAC: E pa, da li e mi poverovati ako ti kaem da sam oenjen s njom? Page 6

Sem Separd - Lud od ljubavi EDI: (Pauza) Neu. STARAC: E pa, vidi, u tome je sva razlika. To ti je realizam. Ja sam u svojim mislima stvarno oenjen s Barbarom Mendrel. Moe to da razume? EDI: Svakako. STARAC: Dobro. Drago mi je to se razumemo. (STARAC pije iz ae od stiropora. Reflektor se lagano gasi, dok se scenska svetla pojaavaju do pune snage. Ove promene svetla su povezane sa otvaranjem i zatvaranjem vrata. MEJ ulazi iz kupatila, tiho zatvara vrata. U rukama nosi glatku sjajnu crvenu haljinu, hulahopke, cipele s visakom tiklom, crnu tanu s kaiem i etku za kpsu. Prilazi donjem delu kreveta i baca odeu na njega. Tanu obesi o naslon kreveta, seda u dno kreveta, leima okrenuta EDIJU i poinje da etka kosu, EDI ostaje na podu. Ona zavrava s etkanjem, baca etku na krevet, onda poinje da se svlai i da oblai odeu koju je donela na scenu. Dok govori EDIJU i oblai se u novu odeu, postepeno se preabraavi u veoma seksipilnu enu. To se dogaa gotovo neprimetno tokom njenog govora) MEJ: (veoma hladan, brz, gotovo monoton glas, kaa da mu pie pismo) Ne razumem svoja oseanja. Stvarno ih ne razumem. Ne razumem kako mogu toliko da te mrzim iako je proslo toliko vremena. I kako te, bez obzira koliko bih volela da te ne mrzim, sve vie i vie mrzim. Mrnje se uveava. Sada ak ne mogu ni da te vidim. Vidim jedino tvoju sliku. Ti i ona. Ne znam ak ni da li je slika stvarna. Svejedno mi je. Slika je izmiljena. Opseda me. Vas dvoje. A ta me slika vie vrea nego da sam te stvarno videla s njom. See me. See me toliko duboko da to nikada neu preboleti A ne mogu da se otresem te slike. Dolazi sama. Nepozvana. Kao neko malo muenje. I vise te krivim za to malo muenje nego za ono to si uinio. EDI: (lagano ustaje) Otii u. MEJ: Bolje je da ode. EDI: Zato? MEJ: Eto tako, bolje je. EDI: Mislio sam da eli da ostanem. MEJ: Neko treba da doe po mene. EDI: (kratka pauza, stoji) Ovde? MEJ: Da, ovde. Gde drugde? EDI: (kree prema njoj) Jesi viala nekoga? MEJ: (odlazi brzo napred levo, prolazi nadesno) Kada smo poslednji put bili zajedno, Edi? A? Da li ti pamenje toliko dosee? EDI: S kim si se viala? (On silovito kree prema njoj) MEJ: Da me nisi pipnuo! Nemoj ni da pomisli na to! EDI: Koliko se ve via s njim?! MEJ: Zar je to vano?! (Kratka Pauza. On pilji u nju, onda se naglo okree i izlazi na leva vrata, koja zalupi za sobom. Vrata odzvanjaju.) Edi! Kuda e? Edi! (Kratka Pauza. Ona gleda za EDIJEM, onda se brzo okree. Odlazi do prozora. Razdvaja trake na plastinoj roletni, gleda kroz prozor, vraa se u sobu. Pritrava udaljenijoj strani kreveta, sputa se na ake i kolena, izvlai kofer ispod kreveta, baca ga na krevet, otvara. Juri u kupatilo, nestaje, ostavljajui vrata otvorena. Vraa se sa raznim odevnim predmetima, ubacuje Page 7

Sem Separd - Lud od ljubavi ih u kofer, okree se kao da e se vratiti u kupatilo. Zastaje. uje EDIJA na levoj strani. Brzo zatvara kofer. Gura ga ispod kreveta, tri oko kreveta do njegove blie strane. Seda na krevet. Ponovo ustaje. Juri u kupatilo, vraa se s etkom za kosu, zalupi vrata od kupatila. Poinje da etka kosu kao da je samo to sve vreme radila. Seda na krevet i etka kosu. EDI ulazi sleva, zalupi vrata za sobom, vrata odzvanjaju. Zastaje s puskom u jednoj ruci i flaom tekile u drugoj. Prilazi krevetu, baca puku na krevet pored nje.) MEJ (ustaje, odlazi u dno pozornice, prestaje da etka kosu.) O, divno. ta e da radi s tim? EDI: Oistiu je. (On otvara flau.) Ima neke ae? MEJ: U kupatilu. EDI: ta rade u kupatilu? (EDI prilazi vratima od kupatila s flaom u ruci.) MEJ: Sve drim u kupatilu. Tamo je sigurnije. EDI: Hoe malo ovoga? MEJ: Ne pijem vie. EDI: Dobro. I vreme ti je. (On odlazi u kupatilo, MEJ se pribliava krevetu, zagleda puku.) MEJ: Edi, ta osoba koja dolazi ovde prijateljski je raspoloena. Nije ni u kom smislu zlobna. (Pauza) Edi? EDIJEV GLAS: (iz kupatila) Gde su te proklete ae? MEJ: U ormariu za lekove! EDIJEV GLAS: ta kog avola trae u ormariu za lekove! (Zvuk otvaranja i snanog zatvaranja ormaria s lekovima) MEJ: U ormariu za lekove nema nikakvih bacila! EDI: Bacili? MEJ: Edi, jesi me uo? (EDI ulazi s aom, lagano sipa tekilu u nju dok ne napuni, istovremeno prilazei stolu.) MEJ: Jesi uo ta sam rekla, Edi? EDI: ta to? MEJ: Za tog mukarca koji dolazi ovamo. EDI: Kog mukarca? MEJ: O, boe. (EDI sputa flau tekile na sto, potom seda na udaljeniju stolicu. Ispija dug gutljaj iz ae, ignorie STARCA) EDI: Pre svega, ta stvar ne moe da bude jako ozbiljna. MEJ: Ma nemoj? A zbog ega? EDI: Zato to si ga nazvala "mukarcem". MEJ: A kako je trebalo da ga nazovem? EDI: "Momak" ili neto slino. Da si ga nazvala "momak", zabrinuo bih se, ali poto si ga nazvala "mukarac", izdala si se. Nala si se u glupoj situaciji s tim momkom zato to ga naziva "mukarcem". Stavlja se ispod njega. MEJ: ta ti kog avola zna o tome. EDI: Taj momak je neki nikogovi. Mora da je majmun u obinom odelu od dva dolara. MEJ: Svi oni koji se napola ne ubiju prilikom pada s konja ili u skoku na bika za tebe su niko i nita. EDI: Tano. Page 8

Sem Separd - Lud od ljubavi MEJ: A ta si ti, "momak" ili "mukarac"? (EDI lagano sputa au. Pilji u nju. Pauza. On se nasmei, onda progovori smireno i odluno.) EDI: Rei u ti neto. Saekaemo da taj "mukarac" doe ovamo. Nas dvoje emo sedeti ovde i ekaemo ga. Onda u te pustiti da prosudi. MEJ: Zato sve, za tebe, predstavlja veliko nadmetanje? On se ne takmii s tobom. On ak i ne zna da ti postoji. EDI: Predstavi me oveku. MEJ: Neu te predstaviti. Sigurno te neu predstaviti. Bilo bi mu veoma neprijatno kada bi me ovde zatekao s nekim drugim. Osim toga, tek sto smo se upoznali. EDI: Bilo bi mu neprijatno? MEJ: Da! Neprijatno. On je veoma nena osoba. EDI: Jel tako? E pa, i ja sam veoma nena osoba. Moja oseanja se lako otete. MEJ: Koja oseanja? (EDI zauti, otpije gutljaj pia, zatim lagano ustaje s aom u ruci, ostavlja flau na sto, prilazi krevetu, seda na njega, sputa au na pod, uzima puku i poinje da je rasklapa. MEJ ga paljivo posmatra.) Ne moe vise tako da me muva. To ve predugo traje. Ne mogu vie da podnesem. Razbolim se svaki put kad se pojavi. A onda se razbolim kada ode. Ti mi doe kao neka bolest. Osim toga, nema prava da bude ljubomoran na mene posle svih sranja koja sam imala s tobom. (Pauza. EDI paljivo radi oko puke dok razgovara s njom.) EDI: Mi imamo sporazum. MEJ: O, boe. EDI: Sklopili smo sporazum. MEJ: Nema vise niega izmeu nas! EDI: Zbog ega se onda toliko uzbuuje? MEJ: Ne uzbuujem se. EDI: Van sebe si. MEJ: Ti me izluujes. Ti me potpuno izluujes! EDI: Zna da smo povezani, Mej. Uvek emo biti povezani. To je jos veoma davno odlueno. MEJ: Nita nije odlueno! Sve si to izmislio. EDI: Zna sta se desilo. MEJ: Obeao si mi da je s tim gotovo. Ne moe sada da zapone sve to iz poetka. Obeao si mi. EDI: Obeanje ne moe da zaustavi takvu stvar. Ona se desila. MEJ: Nita se nije desilo! Nikada se nita nije desilo! EDI: Nevina do poslednje kapi. MEJ: (Pauza, kontrolisano) Edi hoe li, molim te, da ode? Ovog asa. EDI: Doznae na ovaj ili onaj nain. MEJ: elim da ode. EDI: Ranije nisi elela da odem. MEJ: Sada elim da ode. I to ne zbog tog oveka. Ve zato to EDI: ta? MEJ: to je glupo. To bi ve trebalo da zna. Page 9

Sem Separd - Lud od ljubavi EDI: Misli, a? MEJ: Uvek e se ponavljati ista stvar. Kratko emo biti zajedno a onda e otii. EDI: Ja u otii. MEJ: Hoe. Zna ti to. Sada me eli samo zato to se viam s nekim drugim. im se to zavri, ponovo e otii. EDI: Nisam doao ovamo, zato to se via s nekim drugim! Ba me briga s kim se via! Mene nikada nee zameniti i ti to zna! MEJ: Nosi se odavde! (Duga tiina. EDI podie au i nazdravija joj, zatim lagano ispija ostatak pia, Palako spusta au na pod.) EDI: (Nasmei joj se) U redu. (On ustaje polako, skuplja delove puke. Stoji i naas se zagleda u delove puke, MEJ se mala pomeri prema njemu.) MEJ: Edi (On podigne glavu u naglom trzaju i zapilji se u nju. Ona se ukoi.) EDI: Ti si izdajica. (On izlazi nalevo s pukom, Zalupi vrata, Vrata odzvanjaju, MEJ pritra vratima.) MEJ: Edi!! (Ona se baca na vrata. iri ruke i grli zid. Plae i poinje lagano da se kree du levog zida do ugla u stranjem delu scene, grlei zid dok se kree i plae. STARAC poinje da pria svaju priu dok se MEJ lagano kree du zida. On se direktno obraa njoj, kao da je ona dete, MEJ ostaje obuzeta svojim oseanjem gubitka i nastavlja da se kree oko sobe, grlei zidove tokom prie, sve dok ne dospe do desnog ugla u stranjem delu scene. Onda pada na kolena. Lagano tokom MEJINOG tugavanja reflektor poinje da osvetljava STARCA, a scenska svetla se ponovo smanjuju na pola snage.) STARAC: Zna, jednu stvar neu nikada zaboraviti. Neu je zaboraviti dok sam iv, a ak i ne znam zato je tako dobro pamtim. Vozili smo je jedared kroz junu Jutu, mislim da je to bila Juta. Ja, ti i tvoja majka - u onom starom "plimutu" koji smo nekad imali. Sea se tog "plimuta"? Imao je na haubi ukras od plastike. Mali model "Mejflauera", ini mi se, nekakav brod. Svejedno. Vozili smo se celu no i ti si vrsto spavala na prednjem seditu. A onda si se iznenada probudila sva u suzama. Plakala si zbog neega na sav glas. Ne znam sta ti je bilo. Neki ruan san, moda. Odmah sam ti probudio mamu i ona je zajedno s tobom prela na stranje sedite i pokuala da te smiri. Ali ti, ni po koju cenu, nisi htela da zauti. Nastavila si da urla. I tako sam onda zaustavio "plimut" pored puta. Negde bogu iza lea. Ne znam ak ni gde smo to bili. Mrkli mrak. Uzeo sam te sa stranjeg sedita i poneo u polje. Mislio sam da e te hladan vazduh malo smiriti. Ali ti si nastavila da zavija. A onda, iznenada, video sam kako se neto pokree. Neto vee od nas dvoje zajedno. I onda je poelo polako da nam se pribliava. (MEJ poinje lagano da puzi na kolenima i rukama iz ugla prama krevatu. Kada stigne da kreveta, uzima jastuk i grli ga, i dalje na kolenima ljulja ga napred-natrag, grlei jastuk, dok starac nastavlja da pria.) A onda su tom stvoru poele da se pridruuju druga, takva stvorenja. Isti oblik i sve ostalo. Toliko je bilo mrano, da sam jedva mogao da nazrem svoju aku. Ali ta stvorenja su poela da nam se pribliavaju sa svih strana, u nekom velikom krugu. A ja sam samo stajao i onda sam se okrenuo prema kolima, jer sam hteo da vidim je li sve u redu s tvojom majkom. Ali vise nisam mogao da ih vidim. I zato sam je pozvao. Jasno i Page 10

Sem Separd - Lud od ljubavi glasno sam uzviknuo njeno ime. A ona mi je odgovorila iz mraka. Viknula je neto. I tada su ta stvorenja poela da muu. Mukala su sva u isto vreme. (On padraava mukanje krave.) I tako se ispostavilo da stojimo tano usred prokletog krda krava. E pa, nikada se nijedna beba nije tako brzo smirila. Nisi vie ni pisnula posle toga. Sve do kraja puta. (MEJ naglo prestaje da se ljulja. Iznenada, MEJ uje EDIJA na desnoj strani. Scenska svetla se naglo pojaavaju. Reflektor koji osvetljava STARCA gasi se. Ona skae na noge, potpuno naputa svaj oseaj bola, okleva naas, onda juri do stola i seda na dalju stolicu. Pije pie direktno iz flae, tresne flau na sto, zavaljuje se u stolicu i pilji u flau kao da tako sedi otkad je on otila. EDI brzo ulazi sa leve strane, nosi dva smotana konopca u rukama. Zalupi vrata. Vrata odzvanjaju. On potpuno ignorie MEJ. Ona potpuno ignorie njega i nastavlja da pilji u flau. On prilazi daljoj strani kreveta, baca jedan konopac na krevet i poinje da pravi omu na drugom konopcu, pavlaei ga levom rukom tako da zaiti kao zmija dok prolazi kroz alku. Sada poinje da obraa panju na MEJ, ali nastavlja da se zabavlja s konopcem. Ona i dalje pilji u flau s tekilom.) EDI: Odluila si da prestane da pije, a? (On zavrti laso iznad glave, zatim nabacuje omu na jednu krevetsku nogu, i uz otar prasak zatee konopac desnom rukom. Skida omu, ponovo je pravi, vrti laso i hvata drugu nogu. Nastavlja to redom oko kreveta, hvata lasom nogu za nogom i nikada ne promai. MEJ ponovo otpije i spusti flau) MEJ: (i dalje ga ne gleda) ta radi? EDI: Malo vebam. Moram da ostanem u formi. Sada ima klinaca koji uhvate tele za est sekundi. Veruje li ti to? Samo za est sekundi. Izleu sa sEDIa s desne strane kao majmuni. Kaem ti, razradili su to na naunoj osnovi. (Nastavlja da baca laso na krevetske noge, obilazei u krug oko kreveta.) MEJ: (tupo, zagledana u flau) Mislila sam da si otiao. Zar nisi rekao da odlazi? EDI: (dok baca laso) E, da, hteo sam. A onda mi je tamo nasred parkinga sinulo da nijedan ovek, po svemu sudei, ne dolazi ovamo. Nikakav momak i nikakav mukarac, niko ne dolazi ovamo. Sve si to izmislila. MEJ: Zato bih izmiljala? EDI: Da bi mi se osvetila. (Ona se lagano okree na stolici prema njemu, otpije tekilu, gleda ga, potom vraa flau na sto.) MEJ: Nikada neu uspeti dovoljno da ti se osvetim. (On se nasmeje, prilazi stolu, dobro otpije iz flae, zabaci glavu, izgrglja, proguta, zatim izvede salto unazad preko pozornice i tresne u zid na desnoj strani scene.) MEJ: Tako znai, sada emo postati stvarno opaki i brljivi, je li? Kao u stara vremena. EDI: Pa, dugo ve sebi nisam dao nikakvog oduka. Bio sam jako dobar. Jesam. Nita pie. Nita orka. Nita ene. Bas nita. Bio sam u stvari veoma dosadan momak. Mislim da to sebi dugujem. Bar jednom. (Nastavlja da baca lasa. Ona samo pilji u njega.) MEJ: Zato to radi? EDI: Ve sam ti rekao. Moram da vebam. MEJ: Nisam na to mislila. Page 11

Sem Separd - Lud od ljubavi EDI: Pa, kai onda ta misli, duo. MEJ: Zato radi sve to ponovo kao da pokuava da me impresionira ili ne znam ni ja ta. Kao da smo se tek upoznali. Ve si me upoznao sa svim tim sranjem u srednjoj koli. EDI: (bacajui laso) Srce, to je malo svedoanstvo moje ljubavi. Mislim, kada bih prestao da pokuavam da te impresioniram, to bi znailo da je sve gotovo, jel tako? MEJ: Sve jeste gotovo. EDI: I ti mene pokuava da impresionira, zar ne? MEJ: Zna me i spolja i iznutra. Nemam vie nita novo to bih ti pokazala. EDI: Ima tog momka koji dolazi. Tog novog momka. To je veoma impresivno. Mislio sam da si se ve sasvim sasuila. MEJ: O, ba ti hvala. EDI: ta je on, neki "mlai ovek" ili neto slino? MEJ: Nita se to tebe ne tie. EDI: Jesi se ve tucala s njim? (Ona ga besno oine pogledom.) Jesi li? Zanima me. (Pauza) Ne mora da mi kaes. Ve znam. MEJ: Ti si kao malo dete, jel zna? Ljubomorni balavi klinac. (EDI se nasmeje, pljune, iskrivi lice u izraz balavca, nastavi da baca laso.) EDI: Nadam se da e taj momak naii. Iskreno se nadam. Voleo bih da ga vidim kako ulazi na ova vrata. MEJ: ta e da uradi? (On prestaje da baca laso, okree se prema njoj. Nasmei se.) EDI: Zakucau mu bulju za patos. Smesta. (On iznenada baca laso na stolicu u prednjem delu scene, pored MEJ. Lagano zatee i onda je silovito povue prema krevetu. Pauza. Oni se netremice gledaju. MEJ iznenada ustaje, odlazi do kreveta, uzima torbu, zabacuje je na rame i kree prema levim vratima.) MEJ: Ovo me vie ne zanima. (Ona izlazi na leva vrata ostavljajui ih otvorena. EDI istrava sa scene za njom.) EDI: Gde si pola? MEJ: (izvan scene. levo) Skidaj te ruke s mene! EDI: (izvan scene. levo) ekaj malo, ekaj malo. Saekaj, vai? (MEJ vriti, EDI je donosi na scenu dok ona vriti i mlatara nogama. On je spusti, zalupi vrata. Ona odlazi njega udesno i ispravlja haljinu) Zna ta. Povlaim se. Biu strano fin. Hou. Obeavam. Biu miran ko maka, vai? Moe da me predstavi kao svog brata ili neto slino. Pa moda ne ba kao svog brata. MEJ: Moda ne. EDI: Kao roaka. Vai? Biu tvoj roak. elim samo da ga sretnem, to je sve. Onda u otii. Obeavam. MEJ: Zato eli da ga sretne? On mi je samo prijatelj. EDI: Samo da vidim kako si ovih dana. Moe mnogo da sazna o nekom oveku ako vidi s kim se drui. MEJ: uj. Ja sada izlazim. Idem u govornicu preko puta. Pozvau ga i rei mu da me zaboravi. U redu? EDI: Dobro. Ja u spakovati tvoje stvari za to vreme. MEJ: Ne idem s tobom, Edi! (Iznenada farovi prelete preko pozornice s desne Page 12

Sem Separd - Lud od ljubavi gornje strane, kroz prozor farovi prelete preko publike, onda se izgube na levoj strani. To treba da budu dva zraka prodorne bele svetlosti, a ne pravi farovi.) O, grozno. (Ona pritri prozoru, gleda kroz njega. EDI se smeje, otpije iz flae.) EDI: Zato ne izleti napolje! Ajde. Poleti. Baci mu se u naruje. Poljubi ga pod meseinom. (EDI se smeje, prilazi krevetu, skine par starih mamuza sa opasaa. Seda. Pone da stavlja mamuze na izme. Vano je da te mamuze izgledaju stare i koriene, sa malim vrkovima, da ne budu deje kaubojske mamuze. MEJ odlazi u kupatilo, ostavljajui vrata otvorena.) MEJ: (iz kupatila) ta radi? EDI: Stavljam svoje kuke. elim da dobro izgledam pred tim "mukarcem". Da ostavim pravi utisak. Konano, ja sam tvoj roak. MEJ: (ulazi) Ako ga povredi, Edi EDI: Neu ga povrediti. Ja sam fin momak. Veoma oseajan. Veoma civilizovan. MEJ: On samo dolazi na sudar, zna. Obian sudar. EDI: Stvarno? Onda bih mogao da ga slupam. (On poinje toliko da se smeje na svoju alu, da pada s kreveta na pod. Prolazi kroz pravi napad smeha i udara pesnicama o pod. MEJ krene prema vratima, onda zastaje i okree se prema EDIJU.) MEJ: Edi! Uini mi uslugu. Samo ovu, vai? EDI: (Smejui se) ta god eli, draga. ta god eli. (Nastavlja histerino da se smeje.) MEJ: (udaljavajui se od njega) Jebi ga. (Ona odlazi do levih vrata i otvara ih irom. Napolju mrkli mrak, svetli samo sijalica na tremu. Ona stoji na vratima, gleda napolje. Pauza dok EDI polako uspeva da se kontrolie i prestaje da se smaje. On gleda MEJ) EDI: (i dalje na podu) ta radi? (Pauza. MEJ gleda napolje) Mej? MEJ: (gladajui kroz otvorena vrata) To nije on. EDI: Nije, a? MEJ: Ne, nije. EDI: Pa, ko je onda? MEJ: Neko drugi. EDI: (lagano ustaje i seda na krevet) Aha. Verovatno nikada i nee biti "on". Zbog ega pokuava da me naini ljubomornim? Znam da si ivela sama. MEJ: Ovo je neki veliki, siroki, ekstra dugaki mercedes-benc. EDI: (pauza) Pa, ovo je motel, zar ne? Ljudi smeju da parkiraju ispred motela ako borave u njemu. MEJ: Ljudi koji ovde borave ne voze veliki, iroki, ekstra dugaki mercedes-benc. EDI: Ti ne, ali neko drugi moda. MEJ: (i dalje na vratima) Ovo nije tip motela za crni mercedesbenc. EDI: Ma, zatvori onda ta prokleta vrata i ui unutra, MEJ: Neko sedi u tim kolima i gleda pravo u mene. EDI: (brzo ustaje) ta rade? Page 13

Sem Separd - Lud od ljubavi MEJ: Nisu u pitanju "oni", ve "ona". (EDI lee na pod iza kreveta.) EDI: Pa, ta ona radi. MEJ: Samo sedi. I gleda me. EDI: Sklanjaj se s tih vrata, Mej. (Iznenada beli zraci farova osvetle pozornicu kroz otvorena vrata. EDI pritri vratima, zalupi ih z odgurne MEJ u stranu. Kad zalupi vrata, uje se prasak magnuma velikog kalibra sa leve strane, izvan scene, posle kojeg odmah, uje zvuk razbijenog stakla, a potom se oglasi truba na kolima i nastavi neprekidno da svira.) MEJ: (viui da bi nadglasala trubu) Ko je to! Ko je tamo napolju! EDI: Otkud znam. (On pritiska prekida pored levih vrata. Scenska svetla se gase. Svetlo u kupatilu i dalje gori) MEJ: Edi! EDI: Sagni se, jel ujes! Lezi na pod! (EDI je hvata i pokuava da je povue na pod pored kreveta. MEJ se bori s njim u mraku. Truba na kolima i dalje se uje, farovi poinju naizmenino da osvetljavaju kratkim i dugim svetlom, probijajui se na pozornicu kroz prozor.) MEJ: Ko je to? Jesi je doveo sa sobom? Ti, drkadijo! (Ona poinje da nasre na EDIJA, bori se s njim dok on pokuava da je spusti na pod.) EDI: Nisam je ja doveo! Ne znam ko je ona! Ne znam odakle je dosla! Lezi na patos, jel ujes! MEJ: Pratila te je dovde! Zar ne! Rekao si joj gde ide i ona te je pratila. EDI: Nikome nisam rekao gde idem. Nisam ni znao gde idem dok ni sam ovde stigao. MEJ: Platie mi za ovo! Kunem ti se. Platie mi. (EDI polako ustaje, povijen, obazrivo prilazi prozoru, razdvaja roletne i viri napolje.) EDI: (gledajui napalje) Jebi ga, razbila mi je vetrobran na kamionu. U pizdu materinu. MEJ: (i dalje na podu) Edi? EDI: (i dalje gledajui kroz prozor) ta je? MEJ: Je li otila? EDI: Ne znam. Ne vidim nikakve farove. (Pauza) Prosto ne mogu da poverujem. MEJ: (ustaje, prilazi prekidau) Da, trebalo je da misli na posledice pre nego sto si joj se uvukao u gae. (Ona pali svetio. EDI se naglo okree prema njoj.) EDI: (kreui prema njoj) Ugasi svetlo! Ne pali ga! (On pritrava prekidau i gasi svetlo. Scena ponovo tone u mrak. MEJ se probija pored njega i ponovo pali svetla. Scena se osvetljava.) MEJ: Ovo je moj stan! EDI: Sluaj, ona e se vratiti. Znam da e se vratiti. Ako nee da briemo odavde, onda svetla moraju da budu pogaena. MEJ: Zar nisi rekao da je ne poznaje! EDI: Uzmi svoje stvari! Briemo odavde. MEJ: Neu da idem! Ovo je tvoje sranje, nije moje. EDI: Doao sam po tebe! ta ti je? Prevalio sam toliki put da bih te poveo. Zar misli da bih to uinio da te ne volim! A? Ta kuka mi nita ne znai! Nita. Ti si Page 14

Sem Separd - Lud od ljubavi jedini razlog sto sam ovde. MEJ: Ja ne idem, Edi. (Pauza. EDI pilji u nju. Reflektar jae osvetljava STARCA. Scenska svetla ostaju ista. EDI i MEJ samo stoje i gledaju se dok STARAC govori. Oni nisu "zamrznuti", ve samo i gledaju se u produenom trenutku prepoznavanja.) STARAC: Zapanjuje me to mi nijedno od vas dvoje ne izgleda poznato. Nije mi to jasno. Ne prepoznajem sebe ni u jednom od vas dvoje. Nikad nisam. Naravno, vase majke su ostavile svoje tragove na vama. To se odma' vidi. Ali s moje, strane, smatram, niega nema. Nita se ne vidi. Mogli bi ste da budete bilo ija deca. Verovatno jeste. Ne mogu ak ni da se setim pravih okolnosti. Bilo je tako davno. Verovatno sam zaboravio mnoge stvari. Dobro je to sam se na vreme izvukao. To je najbolje to sam u ivotu uinio. (Reflektor uperen na STARCA lagano se gasi. Scenska svetla se ponovo pojaavaju. EDI uzima konopac i poinje da ga namotava. MEJ ga posmatra.) EDI: Ja ne idem. Bas me briga sta ti misli. Briga me ta osea. To vie nije vano. Ne idem i taka. Ostajem ovde. Briga me ako sto tvojih "sudara" proe kroz ta vrata srediu ih sve redom. Briga me ako me mrzi. Briga me ako ne podnosi moj izgled ili moj glas ili miris. Neu nikada otii. Nee me se nikada osloboditi. Nee mi nikada pobei. Uvek u te pronai, bez obzira kuda ode. Tano znam kako ti radi mozak. Svaki put sam bio u pravu. Svaki put. MEJ: Mora da prestane s tim, Edi. EDI: Neu da prestanem! (Pauza) MEJ: (mirno) U redu. Vidi, ja vie ne razumem ta ti se mota po glavi. Stvarno ne razumem. Nije mi jasno. Sad me oajniki treba. Sad ne moe da ivi bez mene. Sad e uiniti sve za mene. Zato bih ti verovala? EDI: Zato sto je istina. MEJ: I ranije si svaki put govorio da je istina. Svaki put. I sad je istina. Petnaest godina me tako cima. Petnaest godina sam ti sluila kao jojo. Nikad nisam bila podeljena. Nikad nisam imala podvojena oseanja prema tebi. Volela sam te ili te nisam volela. A sada te jednostavno ne volim. Razume? Da li to razume? Ne volim te. Ne treba mi. Ne elim te. Jel ti jasno? Ako i posle ovoga hoe da ostane onda si ili lud ili patetian. (Ona odlazi levo od stola, seda na dalju stolicu, licem prema publici, otpije tekilu iz flae, tresne flau na sto, farovi ponovo prelete preko pozornice a desne strane, preko publike, pa nestanu na levoj strani, EDI pritri prekidau, gasi svetlo. Scena i vanjska svetla i dalje gore.) EDI: (hvatajui je za rame) Idi u kupatilo! MEJ: (otima se) Neu da idem u kupatilo! Neu da se krijem u roenoj kui! Izii u napolje! Izii u i otkinuu joj glavu! Zgnjeiu je kao vaku! (Ona kree prema levim vratima, EDI je zaustavlja. Ona vriti. Bore se dok MEJ urla kod levih vrata.) Ulazi unutra! Ui i donesi taj tvoj usrani pistolj! Jel me ujes? Donesi sva oruja koja ima i to svoje mravo telo pride! ivu u te pojesti! (Leva vrata se iznenada silovito otvaraju i MARTIN ulee na scenu u mraku. On ima izmeu trideset i etrdeset godinar dobro je graen, nosi zelenu kariranu koulju, radnike pantalone sa tregerima, teke radnike izme. MEJ i EDI se razdvajaju, MARTIN hvata EDIJA oko struka i njih dvojica naleu na vrata od Page 15

Sem Separd - Lud od ljubavi kupatila na desnoj strani, Vrata odzvaniaju, MEJ pritrava prekidau, pali ga. Svestlost osvetljava pozornicu, MARTIN stoj i iznad EDIJa koji se, oslonjen na zid, sruio na pod. MARTIN upravo namerava da razvali EDIJA pesnicom po licu. MEJ ga zaustavlja glasom.) Martine, ekaj! (Pauza. MARTIN se okree i gleda MEJ. EDI, oamuen, ostaje na podu. MEJ prilazi MARTINU i odvlai ga od EDIJA.) Sve je u redu, Martine. Sve je, ovaj, u redu. Samo smo se, ovaj, malo raspravljali. Stvarno. Nita ne brini. U redu? (MARTIN se udaljava od EDIJA. EDI ostaje na podu. Pauza.) MARTIN: Jel? A ja uo vritanje kad sam se dovezao i onda su se sva svetla ugasila. Pomislio sam da neko pokuava da... MEJ: Sve je u redu. Ovo je moj roak. Edi. MARTIN: (pilji u EDIJA) Jel? Izvini. EDI: (iskezi se MARTINU) Ona lae. MARTIN: (pogleda MEJ) Jel? MEJ: (prilazai stolu) Sve je u redu, Martine. Hoe neto da popije? Zato ne bi neto popio? MARTIN: A, da. Svakako. EDI: (ostaje na podu) Ona lae im zine. MEJ: Idem po ae. (MEJ brzo odlazi u kupatilo, prekoraajui EDIJA. MARTIN pilji u EDIJA. EDI se kezi. Pauza.) EDI: ase dri u kupatilu. Zar to nije udno? (MEJ se vraa sa dve ae. Prilazi stolu, naliva pie iz flae u obe ae) MEJ: Ve sam pomipljala da se nee pojaviti, Martine. MARTIN: A, da, izvini. Morao sam da isprskam kolsko igralite vodom. Zaboravio sam. EDI: ta si zaboravio? MARTIN: Zaboravio sam da to treba da uradim. Prevalio sam ve pola puta kad sam se setio. Morao sam da se vratim. EDI: O, a ja pomislio da si zaboravio na nju. MARTIN: O, ne. EDI: Koliko je daleko pola puta? MARTIN: Izvini? EDI: Koliko si bio daleko kad si bio na pola puta odavde? MARTIN: Mmm ovaj ne znam. Par milja, tako neto. EDI: Par milja? I to je sve? Par malih piljivih milja? Hoe da zna koliko sam milja ja preao? A? MEJ: Mi smo malo pili, Martine. EDI: Ni kap nije popila. (Pauza) MEJ: (nudei pie MARTINU) Izvoli. EDI: Da, to je moja tekila, Martine. MARTIN: Jel? EDI: Ne smeta mi ako je pije. Samo sam hteo da zna ija je. MARTIN: Hvala. EDI: Ne mora meni da zahvaljuje. Zahvali Meksikancima. Oni su je napravili. MARTIN: Jel? EDI: Trebalo bi, u stvari, da zahvali celoj meksikoj naciji. Ovde dole sve Page 16

Sem Separd - Lud od ljubavi dugujemo Meksiku. Shvata li ti to? Verovatno ne shvata, a? Sada sedimo na meksikom tlu. ista je sluajnost to ti i ja nismo Meksikanci. Kog si ti porekla, Martine? MARTIN: Ja? Ovaj ne znam. Mene su usvojili. EDI: Ma nemoj. Onda mora da ima gomilu problema, a? MARTIN: Pa, ne ba. Ne. EDI. Ne? Vi siroii obino puno kradete, zar ne? Po radnjama i svuda okolo. Vi ste takoe glavna grupa koja je odgovorna za ubistva naih predsednika. MARTIN: Stvarno? Nikada nisam uo za to. EDI: Trebalo bi da ita novine, Martine. (Pauza) MARTIN: Stvarno mi je ao sto sam te oborio. Mislim, mislio sam da je ona u opasnosti. EDI: Ona jeste u opasnosti. MARTIN: (pogleda MEJ) Jel? EDI: U velikoj opasnosti. MARTIN: ta je bilo, Mej? MEJ: (prilazi krevetu sa aom u ruci, seda) Nita. MARTIN: Zato su ti svetla bila pogaena? MEJ: Mi smo, ovaj, ba hteli da izaemo. MARTIN: Stvarno? MEJ: Da ovaj, mislim, vratili bismo se. (MARTIN staje izmeu njih. On pogleda EDIJA, pa MEJ. Pauza.) EDI: (smeje se) Ne, ne, ne. Nismo to hteli da uradimo. Ti se zove Martin, jel tako? MARTIN: Tako je. EDI: E pa, nismo to hteli da uradimo, Marti. MARTIN: Jel? EDI: Moe da mi doda tu flau, molim te? MARTIN: (prilazei stolu po flau) Naravno. EDI: Hvala. (MARTIN se vraa do EDIJA sa flaom i dodaje mu je. EDI pije.) Raspravljali smo, u stvari, o tebi. Eto ta smo radili. MARTIN: O meni? EDI: Aha. Zatekao si nas usred velike rasprave o tebi. Stvar se toliko zagrejala da smo morali da ugasimo svetlo. MARTIN: I ta ste raspravljali? EDI: Da li si ti stvarno mukarac. Zna? Da li si "mukarac" ili samo "momak". (Pauza. MARTIN pogleda MEJ. MEJ se ljubazno nasmei, MARTIN ponovo pogleda EDIJA.) Vidi, ona kae da si ti mukarac. Tako te ona zove. "Mukarac". Jesi to znao? Tako te ona zove. MARTIN: (panova pagleda MEJ) Nisam. MEJ: Nikada te tako ne zovem, Martine. Nemoj da brine. MARTIN: Ne brinem. Ne smeta mi. EDI: Ne, ali vidi, ja sam joj, ovaj, rekao da ne sere. Mislim, rekao sam joj to pre nego to sam te uopte video. A sada kad te vidim, ne bih mogao to da povuem. Razume ta mislim Martine? (Pauza. MEJ ustaje.) MEJ: Martine, hoe da idemo u bioskop? Page 17

Sem Separd - Lud od ljubavi MARTIN: Pa, da mislim, zato sam i doao. MEJ: Idemo onda u bioskop. (Ona brzo odlazi prema kupatilu, prekorauje EDIJA, ulazi u kupatila, zalupi vrata, vrata odzvanjaju. Pauza dak MARTIN pilji u vrata od kupatila. EDI ostaje na podu, kezi se MARTINU) MARTIN: Da ona nije ljuta? EDI: Nemam pojma, drue. MARTIN: Nisam hteo da je naljutim. (Pauza) EDI: ta ete gledati, Martine? MARTIN: Ne mogu da se odluim. EDI: Kako to misli ne moe da se odlui? Trebalo je sve to unapred da spremi, zar ne? MARTIN: Pa jeste, ali nisam siguran ta se njoj dopada. EDI: Kakve pa to ima veze? Ti je vodi u bioskop, tano? MARTIN: Jeste. EDI: Znai, ti bira film, tano? Momak bira film. Momak bi uvek trebalo da odabere film. MARTIN: Jeste, ali ja ne elim da je odvedem da gleda neto to ne eli da gleda. EDI: Kako zna ta eli da gleda? MARTIN: I ne znam. Zbog toga i ne mogu da se odluim. Mislim, ta ako je odvedem da gleda neto to je ve gledala? EDI: Uopte ne kapira stvar, Martine. Ne vodi je u bioskop da bi gledala neto to jo nije gledala. MARTIN: Jel? EDI: Vodi je u bioskop zato to eli da bude s njom. Tano? elis da bude uz nju. Mislim, mogao bi da je izvede gde god hoe. MARTIN: Pa, jeste. EDI: Mislim, posle izvesnog vremena verovatno vie i ne bi morao da je izvodi. Mogao bi da ostane ovde. MARTIN: A ta bismo ovde radili? EDI: Pa, mogli biste, ovaj, da priate prie. MARTIN: Prie? EDI: Aha. MARTIN: Ne znam nijednu priu. EDI: Izmisli ih. MARTIN: To bi bilo kao da laem, zar ne? EDI: Ma, ne. Lae kada veruje da je istina. Ako zna da je la, onda ne lae. MARTIN: (Pauza) Jel ti treba pomo da ustane s poda? EDI: Dopada mi se ovako. Manje napetosti. Jesi li zapazio koliko je ovek napetiji kada stoji? MARTIN: Da, jesam. Kada radim, zna, esto moram da puzim na rukama i kolenima. EDI: Kojim poslom se ti bavis, Martine? MARTIN: Batenskim poslom, uglavnom. Na odravanju. EDI: Aha, travnjaci i ostalo? Page 18

Sem Separd - Lud od ljubavi MARTIN: Da. EDI: Obrauje travnjake na rukama i kolenima? MARTIN: Pa, na ivicama. Zna, kada potkresujemo oko ivica. EDI: Ma nemoj. MARTIN: I kad upam travu oko prskalica. EDI: Shvatio sam. MARTIN: Ali uvek sam primeivao koliko sam oputeniji kada se toliko pribliim tlu. EDI: Da. Pa, moe i ovde da se spusti na ruke i kolena ako eli. Nee mi smetati. MARTIN: (Naceri se, neprijatno mu je, gleda prema vratima od kupatila.) Ne stajau. Hvala. EDI: Kako hoe. Ovako e biti sve napetiji i napetiji. (Pauza) MARTIN: Ti si, ovaj, roak od Mej, a? EDI: Vidi, ba to. To to si me pitao. Ba to. To je posledica napetosti. Razume ta mislim? MARTIN: ta? EDI: To sto si me pitao da li sam njen roak. To je zbog toga to si napet. Zbog toga si me pitao. A ve zna da nisam njen roak. MARTIN: Kako to mogu da znam? EDI: Da li izgledam kao njen roak? MARTIN: Pa, ona je rekla da jesi. EDI: (iskezi se) Ona lae. (Pauza) MARTIN: A ta si ti onda? EDI: (smeje se) Sada stvarno postaje napet, a? MARTIN: Sluaj, moda bi bilo bolje da ja odem. Mislim (MARTIN krene da izae na levoj strani pozornice. EDI pritri levim vratima i pribija MARTINA uz njih. MARTIN se ukoi, onda potri prozoru, otvori ga, pokua da pobegne, EDI mu pritri i hvata ga za stranji deo pantalona, odvlai ga od prozora, tresne ga o desni zid, potom ga lagano vue niz zid i govori. Oni dospevaju do blieg desnog ugla.) EDI: Ne, ne. Ne idi, Martine. Ne idi. Bie tuan i usamljen u mrkloj noi. Znam. I ja sam lutao tako sam i usamljen. Strano. To moe da uniti oveka. (Obgrli MARTINA oko ramena i vodi ga do stola.) Doi sad ovamo i popiemo po jedno pience. Vai? MARTIN: (dok ide sa EDIJEM) E, ovaj, misli da je s njom tamo sve u redu? EDI: Sigurno da jeste. S njom je uvek sve u redu. Ona to voli natanane. Samo da bi te malo muila. MARTIN: Pa trebalo je da idemo u bioskop. EDI: Izai e ona. Ne brini. Ona voli filmove. (Sedaju za sto, EDI izvlai bliu stolicu i smeta MARTINA na nju, potom odlazi da dalje stolice i seda tako da delimino bude okrenut STARCU. Reflektor polako osvetljava STARCA, ali MARTIN je svestan njegovog prisustva. Scenska svetla se ne menjaju, MARTIN sputa svoju au na sto. EDI je puni piem iz flae. STAREVA leva ruka se lagano sputa i prua preko stola praznu au. EDI naas pagleda STARCA pravo u oi, potom i njemu nalije pie. Sva trojica piju. EDI pije iz flae.) Page 19

Sem Separd - Lud od ljubavi MARTIN: ta je, u stvari, s njom? EDI: Ona je u oku. (STARAC se zakikoe za sebe. Pije.) MARTIN: U oku? Otkud sad to? EDI: Pa, nismo se dugo videli. Mislim, ja i ona, mi se odavno znamo, zna. Jo iz skole. MARTIN: Jel? Nisam znao. EDI: Aha. Mnogo milja. MARTIN: I niste stvarno roaci? EDI: Ne. Stvarno Ne. MARTIN: Ti si njen mu. EDI: Ne. Ona je moja sestra. (On i STARAC se pogledaju, onda se on ponovo okrenu MARTINU) Moja polusestra. (Pauza. EDI i STARAC piju.) MARTIN: Tvoja sestra? EDI: Aha. MARTIN: Jel? Pa, vi se onda znate jo od pre kole, a? EDI: Ne, vidi, ja nisam ak ni znao da imam sestru dok nije prekasno. MARTIN: Kako to misli? EDI: Pa, kad sam to saznao, mi smo se ve zna zabavljali. (STARAC odmahuje glavom, pije. Duga Pauza, MARTIN samo pilji u EDIJA.) EDI: (iskezi se) ta je, Martine? MARTIN: Zabavljali ste se? EDI: Aha. MARTIN: Pa, ovaj, to je nezakonito, zar ne? EDI: Predpostavljam. STARAC: (EDIJU) Ko je ovaj momak? MARTIN: Mislim jel to tano? Ona je stvarno tvoja sestra? EDI: Pola. Samo pola. MARTIN: Koja polovina? EDI: Gornja polovina. Kod konja mi to nazivamo "gornjak". STARAC: Da, a ta ono bee kobila? Kobila je, mhm "maternjak", zar ne? To je donja polovina, jel tako? "Maternjak". Smeno je to sam se toga setio. MARTIN: I zabavljali ste se dok ste bili u srednjoj koli? EDI: Pa da. Sigurno. Svi se zabavljaju u srednjoj koli. Zar ti nisi. MARTIN: Ne. Nikad. EDI: Moda je to trebalo da uini, Martine. MART IN: Mislim, nisam sa svojom sestrom. EDI: A ne, to ne bih preporuio. MARTIN: Kako je to moglo da se desi? Mislim EDI: E pa, vidi (Pauza, gleda STARCA.) na tata se dva puta zaljubio. Tako se to desilo. Jednom u moju majku, a jednom u njenu. STARAC: Bila je to ista ljubav. Samo se podelila nadvoje, to je sve. MARTIN: Kako to da se niste znali pre srednje kole? EDI: On je vodio dva odvojena ivota. Eto tako. Dva potpuno odvojena ivota. Malo bi iveo sa mnom i mojom majkom, a onda bi nestao i otisao da ivi s njom i njenom majkom. Page 20

Sem Separd - Lud od ljubavi STARAC: Hajde, ne budi i suvie surov prema meni, deko. To moe da se desi i najboljima meu nama. MARTIN: I ti uopte nisi znao ta se dogaa? EDI. Nisam. Ni ja, ni moja majka. STARAC: Ona je znala. EDI: (MARTINU) Nikada nije doznala. MARTIN: Mora da je posumnjala da se neto dogaa. EDI: Ako jeste, nikad mi to nije rekla. Moda se bojala da otkrije ili ga je moda, jednostavno, volela. Ne znam. On bi nestajao na nekoliko meseci a ona ne bi nikada upitala gde je bio za to vreme. Uvek se radovala kad bi se on vratio. Nas dvoje bismo istrali iz kue im bismo ugledali kako "stadbejker" prelazi preko polja. STARAC: (EDIJU) Nije to bio nikakav "stadbejker", ve "plimut". Nikada nisam imao nikakav prokleti "stadbejker". EDI: I tako je to trajalo godinama. On je isezavao i ponovo se pojavljivao. Godinama. A onda, iznenada, jednog dana sve je prestalo. Ostao je kod kue. Nije izlazio napolje. Samo je sedeo na stolici i piljio pred sebe. A onda je poeo da odlazi u dugake etnje. etao je po ceo dan. A onda po celu no. Hodao je preko polja. Po mraku. Posmatrao sam ga sa prozora svoje sobe. A onda je nestajao u tami, odeven u kaput. MARTIN: Gde je iao? EDI: Samo je eao. STARAC: Donosio sam odluku. (EDI podie MARTINA na noge i vodi ga u eta oko cele pozornice dok pria priu. MARTIN se opire, ali EDI ga vue za sobom.) EDI:Ali jedne noi upitao sam ga da li mogu da poem s njim. I on me poveo. Zajedno smo hodali pravo preko polja. Po mraku. I seam se da je zemlja upravo bila poorana i stopala su nam tonula u nju i zemlja mi je upadala u cipele i sputavala me. Hteo sam da stanem i da ih ispraznim, ali on nije hteo da se zaustavi. Nastavio je da hoda a ja sam se plaio da u ga izgubiti negde u mraku i nastavio bih da ga pratim. I sve vreme smo samo utali. Nismo rekli ni re. Jedva smo mogli da vidimo svoja stopala, toliko je bilo mrano. A bele sove su izletale iz mraka i obruavale se na zeeve. Sunule si pored naih glava, potom bi nestajale. A mi smo samo utke hodali i hodali dok nismo stigli u grad. U daljini sam mogao da vidim bioskop za vozae. Prvo sam to video. Kvadrate boja koje su se menjale. Zatim su lica poela da se uobliuju. A kad smo prili blie, mogao sam da prepoznam jedno od lica. Bio je to Spenser Trejsi. Spenser Trejsi koji je pokretao usta. Govorio bez rei. Govorio nekoj eni u crvenoj haljini. Onda smo zastali kod prodavnice pia i on me je ostavio da ekam na parkiralitu dok je kupovao flau pia. A oko kamiona sa crvenkastim blatom na gumama stajali su meksiki radnici. Pili su pivo i smejali se i seam se da sam bio ljubomoran na njih i da nisam znao zato. I seam se kako sam kroz staklena vrata prodavnice video starog kako plaa za flau s piem. I seam se da mi ga je bilo ao i da nisam znao zato. Onda je on izaao sa flaom u smeoj papirnatoj kesi i im je izaao, svi Meksikanci su prestali da se smeju. Samo su piljili u nas dok smo prolazili. (Za vreme ove Page 21

Sem Separd - Lud od ljubavi prie svetla lagano dobijaju plaviaste i zelenkaste tonove - meseina) I proli smo kroz ceo grad. Pored pekare, pored igralita za minigolf, pored benzinske pumpe. A on je otvorio flau i ponudio me. Ponudio me pre nego to je sam otpio. I ja sam je uzeo i pio i vratio mu je. I tako smo je dodavali u hodu dok je nismo ispraznili do dna. I sve to vreme nismo rekli ni re. I tada, konano, stigli smo do bele kuice sa nadstrenicom od crvene cerade, sasvim izvan grada. Nikada neu zaboraviti tu crvenu ceradu jer je leprala pod nonim povetarcem i blestala osvetljena svetlom sa trema. Povetarac je bio topao, pustinjski, i vazduh je mirisao kao svee pokoena lucerka. Otili smo pravo do prednjeg trema i on je pozvonio i seam se kako sam postao nervozan jer nisam oekivao da emo ii u posetu. Mislio sam da emo samo etati. I onda je jedan ena prila vratima. Stvarno lepa ena, sa crvenom kosom. Bacila mu se u naruje. A on je poeo da plae. Plae preda mnom. A ona da ga ljubi po licu i vrsto ga grli, a on da plae kao dete. A onda kroz vrata, iza njih dvoje, vidim tu devojku. (Vrata od kupatila se veoma polako i tiho otvaraju i otkrivaju MEJ, koja stoji na vratima, osvetljena utom svetlou, u crvenoj haljini. On samo posmatra EDIJA dok pria svoju priu. On i MARTIN nisu svesni njenog prisustva.) Odjednom se pojavila. I tako ona stoji, gleda me, a ja gledam u nju i ne moemo da prestanemo da se gledamo. Kao da smo se odnekud ve poznavali, iako ne znamo odakle. Ali onog asa kad smo se ugledali, tog istog asa, znali smo da nikada neemo prestati da se volimo. (MEJ zalupi vrata od kupatila za sobom. Vrata odzvanjaju. Svetla se vraaju na prethodnu jainu.) MEJ: (EDIJU) O, pa ti si stvarno neverovatan! Grozan si. Martin dolazi kod mene. Uopte te ne poznaje a ti mu pria takvu priu. Jesi li lud? Martine, nita od svega toga nije istina. Ta udna, suluda ideja ve mu se godinama vrzma po glavi, i on ju je skroz naskroz izmislio. On je blesav. Ne znam odakle mu sve to. Potpuno je blesav. EDI: (MATRINU) Njoj je malo neprijatno zbog svega, zna. Ne moe joj se zameriti. MARTIN: Nisam znao da nas tamo moe uti, Mej. Ja MEJ: ula sam svaku re. Paljivo sam sluala. Hiljadu puta mi je ve ispriao tu priu i uvek je menja. EDI: Ja se nikada ne ponavljam. MEJ: To je sve sto radi. Jedino se ponavlja, nita vie. Samo ide okolo u velikom krugu. MARTIN: (ustajui) Pa, ja bih, moda, mogao da odem. EDI: Ne! Sedi. (Tiina. MARTIN lagano ponovo seda. MARTINU, tiho, naginjui se prema njemu) Jesi li pomislio da je to pria, Martine? Jesi li pomislio da sam sve izmislio? MARTIN: Nisam. Mislim, dok si priao, delovala je stvarno. EDI: Ali sada sumnja zato to ona kae da je la? MARTIN: Pa EDI: Ona ti tvrdi da je la i ti se iznenada predomisli? Je li tako? Ti u sekundi pree od istine do lai, a? MARTIN: Ne znam. MEJ: Idemo u bioskop, Martine. (MARTIN ponovo ustaje.) Page 22

Sem Separd - Lud od ljubavi EDI: Sedi. (MARTIN ponovo seda. Duga pauza.) MEJ: Edi (Pauza) EDI: ta je? MEJ: Mi elimo da idemo u bioskop. (Pauza. EDI samo pilji u nju.) elim da idem u bioskop s Martinom. I to smesta. EDI: Niko nee ii u bioskop. Nema tog filma u ovom gradu koji je bolji od prie koju u ispriati. Zavriu tu priu. MEJ: Edi EDI: Ti eli da uje ostatak prie, zar ne, Martine? (Pauza. On pogleda MEJ, potom ponovo EDIJA.) MARTIN: Naravno. MEJ: Martine, hajdemo. Molim te. MARTIN: Ja (Duga Pauza, EDI i MARTIN se gledaju.) EDI: ta ti? MARTIN: Ja bih ipak uo ostatak prie ukoliko eli da isprias. STARAC: (za sebe) I ja umirem od elje da je ujem. (EDI se zavaljuje u svoju stolicu. Isceri se.) MEJ: (EDIJU) I ta misli, emu sve to? Zar misli da e to neto da promeni? EDI: Ne. MEJ: Pa, zar to onda ima nekog smisla? EDI: Nema, potpuno je besmisleno. MEJ: Zato onda svi moramo da proemo kroz to? Martin ne eli da slua to sranje. Ja ne elim da sluam. EDI: Znam da ti ne eli da slua. MEJ: Ne pokuavaj da prebaci to na mene! Sve si pomeao, Edi. Sve si pomeao. Vie ne zna gde je kraj a gde poetak. U redu. U redu. Nije mi potreban nijedan od vas dvojice. Nije mi nita potrebno jer ve znam ostatak prie. Ja znam sve ostalo u toj prii, zna. (Ona se direktno obraa EDIJU, koji ostaje da sedi.) Znam tano kako se sve odigralo. Bez ikakvih pridodanih malih trikova. (STARAC se poverljivo naginje prema EDIJU) STARAC: ta ona zna? EDI: (STARCU) Lae. (Svetla poinju ponavo da slabe tokom MEJINE prie. Ona se veoma lagano kree prema prednjem delu pazornice, zatim dok pria prelazi do STARCA.) MEJ: Hoe da zavrim priu umesto tebe, Edi? A? Hoe da zavrim ovu priu? (Pauza dok MARTIN ponovo seda.) Vidi, moja majka lepa crvenokosa ena u beloj kuici sa crvenom nadstrenicom bila je oajniki zaljubljena u starog. Zar ne, Edi? To se odmah videlo. Videlo se u njenim oima. Toliko je bila opsednuta njime, da nije bez njega mogla da izdri ni jedan sekund. Proganjala ga je od grada do grada. Sledila male tragove koje si ostavljao za sobom, neku razglednicu ili ime motela na poleini ibica. (MARTINU) On joj nikada nije ostavio broj telefona ili adresu ili neto slino, jer je moja majka bila njegova tajna, zna. Ona ga je godinama jurila a on je nastojao da je zadri na sto veoj udaljenosti, jer je s pribliavanjem ta dva odvojena ivota, te dve odvojene ene, ta dva odvojena deteta, on postajao sve nervozniji. Sve vie ga ispunjavao uasni strah da e ta dva ivota doznati jedan za drugi i da e ga Page 23

Sem Separd - Lud od ljubavi celog proderati. Da e ga njegova tajna epati za grlo. Ali ona ga je na kraju stigla. Pronala ga je procesom eliminacije. Seam se onog dana kada smo otkrile grad. Ona je gorela od uzbuenja. "To je!" Govorila je. "To je taj grad'" Telo joj je drhtalo dok smo ile ulicama i traile kuu u kojoj on ivi. Toliko jako mi je stiskala ruku da sam pomiljala da e mi slomiti prste. U isto vreme plaila se da ga sluajno ne sretne na ulici jer je znala da ini prestup. Znala je da prelazi preko zabranjene zone ali nije mogla da se suzdri. Ceo dan smo hodale kroz taj glupi seljaki grad. Ceo dan. Obile smo sve delove, zavirile u svaki otvoren prozor, zagledali svaku tupavu porodicu, dok ga konano nismo pronale. (Pauza) Ba je bilo vreme veere i svi oni sedeli su za stolom i jeli peeno pile. Prile smo sasvim do prozora. Mogle smo da vidimo ta jedu. Mogle smo da ujemo njihove glasove ali nismo mogle da razaznamo ta govore. Edi i njegova majka su priali ali stari nije progovorio ni re. Jel tako, Edi? Samo je sedeo i utke jeo piletinu. STARAC: (EDIJU) Deko, ova je ba preterala. Morae neto da uini. MEJ: I zna sta je najsmenije? im smo ga pronale on je iezao. Ona je bila s njim samo dve nedelje i on je nestao. Niko ga vise nije video posle toga. Nikad. A moja majka ona se samo zatvorila u sebe. To nikada nisam mogla da razumem. Posmatrala sam je kako tuguje, kao da je neko umro. Sklupala bi se i piljila u pod. A ja nisam mogla da razumem jer su moja oseanja bila upravo suprotna. Bila sam zaljubljena, zna. Dolazila sam kui iz kole, posle sastanka sa Edijem, i bila sam sva puna radosti, a ona je stajala usred kuhinje i piljila u sudoperu. Oi su joj izgledale kao pogreb, a ja nisam znala ta da kaem. Nije mi je ak ni bilo ao. Mislila sam samo na njega. STARAC: (EDIJU) Prekardaila je, jel zna? MEJ: I on je mislio samo na mene. Nije li tako, Edi? Nismo mogli da udahnemo vazduh a da ne pomislimo jedno na drugo. Nismo mogli da jedemo kad nismo bili zajedno. Nismo mogli da spavamo. Nou, dok smo bili razdvojeni, bili smo bolesni. Strasno bolesni. Majka me je ak odvela kod lekara. I Edijeva majka je odvela Edija kod istog lekara ali lekar nije imao pojma ta nam je. Mislio je da je u pitanju grip ili neto tako. Ni Edijeva majka nije imala pojma ta mu je. Ali moja majka moja majka je tano znala ta je. Oseala je to do sri. Poznavala je sve simptome. I molila me je da se ne viam s njim ali ja nisam htela da sluam. Onda je molila Edija da se ne via sa mnom ali on nije hteo da slua. Onda je otila kod Edijeve majke i molila nju. A Edijeva majka (Pauza. Ona gleda pravo u EDIJA.) Edijeva majka joj je raznela mozak. Zar ne, Edi? Smesta joj raznela mozak. (STARAC ustaje, prolazi sa platforme na pozornicu izmeu EDIJA i MEJ.) STARAC: Hej, ekaj malo! ekaj malo. Saekaj, do avola. Ova pria nije tana. (EDIJU koji i dalje sedi.) Nee joj valjda dozvoliti da proe s tom priom, je li? To je najgluplja verzija koju sam uo u ivotu. Ona joj nije raznela mozak. Nikad mi to niko nije rekao. Odakle sad pa to? (EDIJU koji i dalje sedi) Ustaj! Di' se, do avola! Hou da ujem muku stranu u ovoj stvari. Ti sada treba da me predstavlja. Da govori u moju korist. Niko drugi sada ne moe da govori umesto mene! Ustaj! (EDI polako ustaje. Pilji u STARCA) Reci joj sad. Reci joj kako se desilo. Mi imamo sporazum. Ne zaboravi Page 24

Sem Separd - Lud od ljubavi to. EDI: (STARCU mirno) To je bila tvoja puka. Ona ista s kojom si lovio patke. "Brauning". Pre toga nikada u ivotu nije pucala. To joj je bilo prvi put. STARAC: Niko mi to nije rekao. Nita nisam znao. EDI: Otiao si. STARAC: Neko je mogao da me pronae! Neko je mogao da me otkrije. Nije to bilo nemogue. EDI: Otiao si. STARAC: U redu, otiao sam! Otiao sam. U pravu si. Ali nisam se odvojio. Nisam nita presekao u sebi. Sve je bilo kao i ranije, kao da nisam otisao. Ali tvoja majka tvoja majka ne bi odustala, zar ne? (STARAC kree prema MEJ, direktno joj se obraa. MEJ gleda EDIJA, koji se polako okree prema njoj dok STARAC govori. Kada se njihovi pogledi sretnu, oni vie ne prestaju da se gledaju. MEJ.) Privlaila me je sebi. Sve je inila da bi me privukla. Bila je jaka. Rekao sam joj da joj nikada neu popustiti. Rekao sam joj to jo na samom poetku. Ali ona je nastavila da mi se otvara. Nije htela da slua. Otvorila mi je svoje srce. Kako sam mogao da je ostavim kad me je toliko volela? Kako sam mogao da odem od nje? Bili smo kao jedno. (EDI i MEJ samo stoje i gledaju se. STARAC se vraa EDIJU. Direktno mu se obraa.) STARAC: (EDIJU) ta ekas? Kai joj neto. Privuci je na nau stranu. Mora da je navede da vidi celu ovu stvar u jasnom svetlu. (Sasvim lagano EDI i MEJ kreu jedno prema drugom. EDIJU) Ne pribliuj joj se! ta to do avola radi? Bei od nje! Vas dvoje ne moete da budete zajedno! Mora da podris moju stranu u svemu ovome. Sada nemam nikoga! Nikoga! Ne sme da me izda! Ti sada treba da me predstavlja! Ti si moj sin! (EDI i MEJ se sastaju na sredini scene. Grle se. Neno se ljube. Iznenada, farovi ponovo prelete preko scene s desna, probijajui se kroz prozor, potom nestanu na levoj strani. Zvuk glasnog sudara, razbijanja stakla, eksplozije. Jarki narandasti i plaviasti plamenovi zapaljenog benzina iznenada osvetle prozor. Potom zvuci divljeg njitanja kanja, kopite galopiraju preko plonika, udaljavajui se. Poitom potpuna tiina. Svetlost vatre se nastavlja do kraja drame. EDI i MEJ sve to vreme ne prestaju da se grle. Duga Pauza. Niko se ne pokree. Tada NARTIN ustaje i odlazi do prozora, proviruje kroz roletnu. Pauza.) MARTIN: (kod prozora gledajui vatru) Je li ono tvoj kamion s prikolicom za konje? EDI: (ostaje uz MEJ) Aha. MARTIN: Upravo gori. EDI: Aha. MARTIN: Svi konji su pobegli. EDI: (odvaja se od MEJ) Da, tako sam i mislio. MEJ: Edi. EDI: (MEJ) Samo u izai da pogledam. Moram bar da pogledam, zar ne? MEJ: Nema razloga. Zato bi izlazio? EDI: Pa, ne mogu tek tako da je pustim posle ovoga. ta da radim? (Prilazi levim vratima) Odmah se vraam. MEJ: Edi Page 25

Sem Separd - Lud od ljubavi EDI: Odmah se vraam. Samo da pogledam i odmah se vraam) Vai? (EDI izlazi kroz leva vrata. MEJ pilji u vrata, ostaje gde je. MARTIN ostaje u gornjem delu scene. MARTIN se lagano okree od prozora i gleda u MEJ. Pauza. MEJ prilazi krevetu, izvlai kofer ispod njega, baca ga na krevet i otvara. Odlazi u kupatilo i vraa se sa odeom. Slae odeu u kofer. MARTIN je neko vreme posmatra, pa joj lagano prilazi dok ona i dalje pakuje stvari) MARTIN: Mej (MEJ se vraa u kupatilo i donosi jo odee. Pakuje je.) Da li ti treba neka pomo? Imam kola. Mogu da te odvezem negde ako elis. (Pauza, MEJ i dalje pakuje odeu.) Ide s njim? (Ona staje. Uspravvlja se. Gleda MARTlNA. Pauza.) MEJ: On je otiao. MARTIN: Rekao je da se odmah vraa. MEJ: Otiao je. (MEJ izlazi s koferom kroz leva vrata, koja ostavlja otvorena. MARTIN neko vreme samo stoji i pilji u otvorena vrata. STARAC gleda levo u stolicu za ljuljanje, potom malo iznad nje, u prazan prostor. STARAC poinje polako da se vraa na platformu pokazujui prazan prostor, na levoj strani ) STARAC: Vidite onu sliku tamo? Vidite je? Znate ko je to? To je ena mojih snova. Eto ko je to. I ona je moja. Samo moja. Zauvek. (Dolazi do stolice za ljuljanje, seda, ali nastavlja da gleda imaginarnu sliku. Poinje polako da se ljulja kada STARAC sedne, poinje MERL HAGARDOVA pesma "Ja sam onaj koji te voli" dok svetla poinju lagano da tamne. MARTIN polako odlazi do prozora i staje. On gleda napolje leima okrenut publici, svetluca kroz prozor dok scenska svetla gasnu, STARAC se polako ljulja. Svetla polako gasnu do potpunog zatamnjenja. Vatra jo malo svetluca u mraku, onda se i ona pesma se nastavlja u mraku, znatno glasnije.) KRAJ

Page 26