RANCANGAN PENGAJARAN BIOLOGI TINGKATAN 5 / 2013 MINGGU / TARIKH Minggu 1 2/1 – 4/1 OBJEKTIF & HASIL PEMBELAJARAN TEMA: FISIOLOGI KEHIDUPAN BAB

1: SISTEM PENGANGKUTAN 1.1:. Memahami keperluan sistem pengangkutan dalam organisma multisel  Mengenalpasti masalah yang mungkin dihadapi oleh organisma multisel untuk mendapatkan keperluan sel dan pembuangan bahan kumuh.  Mencadangkan bagaimana organisma multisel mengatasi masalah tersebut. Minggu 2 7/1 – 11/1 1.2:. Mensintesiskan konsep sistem peredaran darah.  Menyatakan sistem peredaran darah.  Menyatakan tiga komponen sistem peredaran darah dalam manusia dan haiwan.  Menyatakan medium pengangkutan dalam manusia dan haiwan. Menyatakan komposisi darah manusia. Menerangkan fungsi darah dan hemolimfa dalam pengangkutan. Menghuraikan struktur salur darah manusia. Menerangkan penghasilan daya yang menyebabkan peredaran darah dalam manusia.  Menerangkan secara ringkas bagaimana tekanan darah dikawal atur.  Membanding dan membezakan sistem peredaran darah dalam manusia, ikan dan amfibia.  Mengkonsepsikan sistem peredaran dalam manusia.     1.3:. Memahami mekanisme pembekuan darah.  Menerangkan keperluan pembekuan darah pada bahagian salur darah yang cedera.  Menerangkan mekanisme pembekuan darah.  Meramalkan akibat daripada mekanisme pembekuan darah yang terjejas dalam individu. 1.4:. Mensintesiskan konsep sistem limfa.  Menerangkan pembentukan bendalir tisu.  Menyatakan komposisi bendalir tisu.  Menyatakan kepentingan bendalir tisu.  Menghuraikan keperluan bendalir tisu dikembalikan ke dalam sistem peredaran darah.  Menghuraikan struktur sistem limfa.  Menerangkan bagaimana sistem limfa dan sistem peredaran darah saling melengkapi.  Membandingkan kandungan darah, bendalir tisu dan limfa.  Meramalkan apa yang akan berlaku sekiranya bendalir tisu gagal dikembalikan ke dalam sistem peredaran darah.  Mengkonsepsikan hubungan antara sistem limfa dengan sistem peredaran darah. 1.5:. Memahami peranan sistem peredaran darah dalam mekanisme pertahanan badan.  Menyatakan fungsi lain sistem peredaran darah selain daripada pengangkutan.  Menganalpasti tiga barisan mekanisme pertahanan badan.  Menghuraikan proses fagositosis.  Menyatakan pengertian antigen dan antibody.  Menyatakan pengertian keimunan dan pengimunan.  Menghubungkaitkan antara antigen dan antibody dengan keimunan.  Menamakan dan member contoh pelbagai jenis keimunan.  Menyatakan kesan HIV terhadap mekanisme pertahanan badan. LATIHAN K2 K3

K1

Minggu 3 14/1 – 18/1

Minggu 4 21/1 – 25/1

Minggu 5 28/1 – 1/2

Minggu 6 4/2 – 8/2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 5 @ 2013 1

 Menghuraikan kaedah pemindahan HIV.  Mencadangkan cara untuk mencegah penyebaran AIDS. 1.6:. Menghargai sistem kardiovaskular yang sihat.  Memilih dan mengamalkan cara-cara yang baik untuk mengekalkan sistem kardiovaskular yang sihat. 1.7:. Memahami pengangkutan bahan-bahan di dalam tumbuhan.  Menyatakan keperluan pengangkutan bahan dalam tumbuhan.  Mengenalpasti tisu vaskular dalam batang, akar dan daun.  Menyatakan peranan tisu vaskular di dalam pengangkutan bahan.  Mengenalpasti struktur tisu vaskular.  Menghubungkaitkan struktur xylem dengan pengangkutan.  Menghubungkaitkan struktur floem dengan pengangkutan.  Meramalkan kesan menggelang batang tumbuhan. Minggu 7 11/2 – 15/2 1.8:. Mensintesis konsep pengangkutan bahan di dalam tumbuhan.  Menyatakan pengertian translokasi.  Menerangkan kepentingan translokasi dalam tumbuhan.  Menghuraikan proses transpirasi.  Menerangkan kepentingan transpirasi.  Menghuraikan laluan air dari tanah ke daun.  Menyatakan faktor-faktor luaran yang mempengaruhi kadar transpirasi.  Merekabentuk eksperimen untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi.  Menerangkan peranan tekanan akar dalam pergerakan air pada tumbuhan.  Menerangkan peranan tindakan kapilari dalam pergerakan air pada tumbuhan.  Mengkonsepsikan mekanisme pengangkutan dalam tumbuhan. TEMA: FISIOLOGI HIDUPAN BAB 2: PERGERAKAN DAN SOKONGAN 2.1:. Memahami pergerakan dan sokongan pada manusia dan haiwan  Menerangkan keperluan pergerakan dan sokongan pada manusia dan haiwan  Menghuraikan masalah yang dihadapi oleh manusia dan haiwan berkaitan pergerakan dan sokongan.  Menerangkan bagaimana masalah berkaitan pergerakan dan sokongan pada manusia dan haiwan dapat diatasi.  Menamakan tulang-tulang yang membentuk rangka paksi dan rangka apendaj pada sistem rangka manusia.  Melabel tulang, otot rangka dan tendon pada rajah lengan manusia.  Menerangkan bagaimana pergerakan berlaku pada anggota hadapan.  Menyatakan fungsi rawan dan bendalir synovial pada sendi.  Menerangkan secara ringkas mekanisme pergerakan pada haiwan.  Menyatakan beberapa contoh masalah yang dihadapi akibat daripada sistem otot rangka yang terjejas. 2.2:. Menghargai sistem otot rangka yang sihat  Memelihara sistem otot rangka manusia 2.3:. Memahami sokongan dalam tumbuhan  Menerangkan keperluan sokongan dalam tumbuhan.  Menerangkan bagaimana sokongan diperolehi dalam tumbuhan akuatik.  Menerangkan bagaimana sokongan dalam tumbuhan daratan dicapai melalui pengubahsuaian tisu. TEMA: FISIOLOGI HIDUPAN BAB 3: KOORDINASI DAN GERAKBALAS 3.1:. Memahami koordinasi dan gerakbalas  Menyenaraikan perubahan persekitaran luar dan dalam yang dihadapi oleh organisma  Menyatakan mengapa organisma perlu peka terhadap perubahan persekitaran luar dan dalam  Menjelaskan melalui contoh maksud rangsangan dan gerak balas  Menyatakan komponen utama dan laluan yang terlibat dalam mengesan dan bergerakbalas terhadap perubahan persekitaran luar.

Minggu 8 25/2 – 1/3

Minggu 9 4/3 – 8/3

Minggu 9 4/3 – 8/3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 5 @ 2013 2

Minggu 12 1/4 – 5/4

 Menyatakan komponen utama dan laluan terlibat dalam mengesan dan mengawalatur perubahan persekitaran dalam.  Menjelaskan melalui contoh maksud ‘koordinasi’. MINGGU 10 (11/3 – 15/3) & MINGGU 11 (18/3 – 22/3) PEPERIKSAAN PENGGAL 1 3.2:. Menganalisa peranan sistem saraf dalam manusia.  Menyatakan peranan sistem saraf.  Melukis dan melabel gambar rajah tentang organisasi sistem saraf.  Menamakan bahagian utama otak dan menyatakan fungsinya.  Melukis dan melabel gambar rajah keratan rentas saraf tunjang.  Menyatakan fungsi utama saraf tunjang.  Melabel struktur neuron eferen.  Megenalpasti jenis-jenis neuron berdasarkan gambar rajah.  Menyatakan fungsi setiap jenis neuron.  Menyatakan cara penghantaran maklumat di sepanjang neuron.  Menghuraikan dengan ringkas laluan penghantaran maklumat daripada reseptor kepada efektor.  Melukis dan melabel gambar rajah ringkas sinaps.  Menghuraikan penghantaran maklumat melalui sinaps.  Menyatakan peranan sinaps dalam penghantaran maklumat.  Memberikan contoh tindakan terkawal.  Memberikan contoh tindakan luar kawal.  Membuat gambaran kasar laluan penghantaran maklumat dalam tindakan terkawal.  Membuat gambaran kasar laluan penghantaran maklumat dalam tindakan luar kawal.  Melukis rajah skema yang menunjukkan arka refleks.  Memberikan contoh penyakit yang berkaitan dengan sistem saraf. 3.3:. Menganalisa peranan hormon dalam manusia.  Menyatakan maksud hormone & sistem endokrin.  Menyatakan keperluan sistem endokrin.  Menyatakan proses fisiologi yang tidak dikawalatur secara langsung oleh sistem saraf.  Menerangkan bagaimana sistem endokrin menjadi pelengkap kepada sistem saraf.  Melabel kelenjar-kelenjar utama dalam sistem endokrin.  Menyatakan fungsi hormon yang terlibat dalam proses fisiologi tertentu.  Menerangkan dengan ringkas pengawalaturan rembesan hormon.  Menerangkan dengan ringkas koordinasi yang melibatkan kedua-dua sistem saraf dan sistem endokrin dalam situasi cemas.  Menyatakan kesan ketidakseimbangan hormon.  Menyatakan kegunaan hormon dalam perubatan.

Minggu 13 8/4 – 12/4

3.4:. Mensintesis konsep homeostasis dalam manusia.  Menerangkan keperluan untuk mengekalkan keadaan fizikal dan kimia yang optimum bagi persekitaran dalam.  Menyatakan maksud homeostasis.  Merekabentuk eksperimen untuk mengkaji kesan pengambilan kuantiti air yang berbeza ke atas penghasilan air kencing.  Menghubungkait perubahan tekanan osmosis darah dengan penghasilan air kencing.  Menerangkan pembentukan air kencing.  Menghubungkait pembentukan air kencing dengan perkumuhan.  Menghuraikan secara ringkas mekanisme pengosmokawalaturan.  Meramalkan kesan kegagalan fungsi ginjal.  Menghuraikan pengawalaturan suhu badan.  Mengkonsepsikan homeostasis. 3.5:. Mengamalkan gaya hidup sihat  Menerangkan kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada manusia.

Minggu 14 15/4 –

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 5 @ 2013 3

 Menerangkan faktor-faktor yang membawa kepada penyalahgunaan dadah dan alkohol.  Mengamalkan gaya hidup sihat. 3.6:. Memahami hormon pertumbuhan  Menyatakan maksud hormon tumbuhan.  Memberi contoh hormon tumbuhan.  Membuat inferens tentang kesan auksin ke atas gerak balas pertumbuhan.  Menerangkan peranan auksin dalam gerak balas tropisme.  Menyatakan kegunaan hormon dalam pertanian. TEMA: FISIOLOGI HIDUPAN BAB 4: PEMBIAKAN DAN PERTUMBUHAN 4.1:. Menganalisa pembentukan gamet  Menerangkan keperluan organisma untuk membiak.  Menyatakan jenis pembiakan.  Menerangkan keperluan pembentukan gamet.  Menghuraikan pembentukan sperma dalam manusia.  Menghuraikan pembentukan ovum dalam manusia.  Membandingkan pembentukan sperma dan ovum. 4.2:. Menganalisa peranan hormon dalam kitar haid  Menyatakan maksud haid.  Menghubungkaitkan haid dan kitar haid.  Menyatakan kepentingan kitar haid.  Menyatakan hormon yang terlibat dalam kitar haid.  Menerangkan peranan hormon dalam mengawalatur kitar haid.  Menghubungkaitkan aras hormon dengan perkembangan folikel, proses pengovulan dan pembentukan korpus luteum.  Menghubungkaitkan aras hormon dengan perubahan ketebalan endometrium.  Menyatakan maksud sindrom prahaid.  Menyatakan maksud putus haid. 4.3:. Memahami perkembangan awal zigot dalam manusia.  Menghuraikan proses persenyawaan.  Menghuraikan secara ringkas proses perkembangan awal pembentukan zigot.  Menamakan dua peringkat utama dalam pembentukan zigot sebagai persediaan untuk penempelan.  Menghuraikan proses pembentukan kembar.  Membandingkan kembar seiras dan kembar tak seiras.  Menyatakan fungsi plasenta dalam perkembangan fetus.  Menerangkan kelebihan fetus mempunyai sistem peredaran darah yang terpisah dari sistem peredaran darah ibu. MINGGU 18 (13/5 – 17/5) & MINGGU 19 (20/5 – 24/5) PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 4.4:. Menghargai sumbangan sains dan teknologi dalam pembiakan manusia  Menerangkan sumbangan sains dan teknologi dalam pembiakan manusia.  Menerangkan isu moral yang berkaitan dengan aplikasi sains dan teknologi dalam pembiakan manusia.  Memberi pengertian tentang penyakit kelamin.  Memberikan contoh penyakit kelamin. 4.5:. Mensintesis konsep pembiakan pada tumbuhan  Mengenalpasti struktur jantan dan betina dalam bunga.  Menghuraikan pembentukan debunga, pundi embrio di dalam ovul, pembentukan tiub debunga, pembentukan zigot dan nukleus triploid.  Mengkonsepsikan persenyawaan ganda dua.  Menghubungkaitkan struktur bunga dengan bahagian dalam bunga.  Menerangkan kepentingan persenyawaan ganda dua dalam kemandirian tumbuhan berbunga.

19/4

Minggu 15 22/4 – 26/4

Minggu 16 29/4 – 3/5 & Minggu 17 6/5 – 10/5

Minggu 20 10/6 – 14/6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 5 @ 2013 4

Minggu 21 17/6 – 21/6

4.6:. Memahami pertumbuhan dalam organisma multisel  Menerangkan secara ringkas keperluan pertumbuhan pada organismaa.  Menerangkan maksud pertumbuhan. 4.7:. Memahami lengkung pertumbuhan  Mengenalpasti parameter yang digunakan dalam pengukuran pertumbuhan.  Menghuraikan lengkung pertumbuhan sigmoid pada organismaa.  Menghubungkaitkan bentuk lengkung pertumbuhan dengan fasa pertumbuhan organismaa.  Menerangkan bentuk lengkung pertumbuhan serangga. 4.8:. Memahami pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder pada tumbuhan  Menyatakan jenis pertumbuhan yang terdapat pada tumbuhan.  Menamakan tisu yang terlibat dalam pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder.  Menyatakan kedudukan tisu yang terlibat dalam pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder.  Menerangkan kepentingan pertumbuhan primer.  Menerangkan kepentingan pertumbuhan sekunder.  Membanding dna membezakan antara tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder dengan tumbuhan yang tidak mengalami pertumbuhan sekunder.  Menyatakan kepentingan ekonomi bagi tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder. TEMA: VARIASI DAN PERWARISAN BAB 5: PEWARISAN 5.1:. Mensintesis konsep pewarisan berdasarkan eksperimen Mendel  Menyatakan maksud pewarisan.  Membezakan antara trait dan ciri.  Mengenalpasti ciri dan trait dalam eksperimen Mendel.  Menyatakan faktor pewarisan yang menentukan ciri tertentu.  Menganalpasti trait dominan dan resesif.  Menerangkan gen dan alel.  Menerangkan alel dominan dan alel resesif.  Menyatakan maksud fenotip.  Menyatakan maksud genotip.  Menghubungkaitkan kombinasi alel dengan genotip.  Menghubungkait fenotip pada genotip.  Menyatakan maksud homozigot dan heterozigot.  Menentukan nisbah fenotip generasi filial pertama dan generasi filial kedua.  Menentukan nisbah genotip generasi filial pertama dan generasi filial kedua.  Menyatakan maksud pewarisan monohibrid.  Mengkonsepsikan Hukum Mendel Pertama.  Menyatakan maksud pewarisan dihibrid.  Mengkonsepsikan Hukum Mendel Kedua. 5.2:. Memahami pewarisan  Menyatakan sistem kumpulan darah ABO dan faktor rhesus pada manusia.  Menerangkan pewarisan kumpulan darah ABO pada manusia.  Membezakan autosom dan kromosom seks.  Mengenalpasti pelbagai kariotip manusia.  Menernagkan penentuan seks anak.  Menjelaskan dengan contoh pewarisan terangkai seks.  Menghuraikan penyakit pewarisan. 5.3:. Memahami gen dan kromosom     Menyatakan unit pewarisan. Menyatakan kedudukan gen. Menghuraikan struktur asid deoksiribonukleik (DNA). Menghuraikan dalam istilah ringkas hubungkait trait dengan unit asas

Minggu 22 24/6 – 28/6

Minggu 23 1/7 – 5/7

Minggu 23 1/7 – 5/7

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 5 @ 2013 5

pewarisan.  Menerangkan secara ringkas kepentingan genetik kepada manusia sejagat.  Menghuraikan aplikasi penyalahgunaan pengetahuan genetik.  Membahaskan keperluan etika dan moral dalam penggunaan genetik. Tema: variasi dn pewarisan BAB 6: variasi 6.1:. Memahami variasi dalam organisma Minggu 24 8/7 – 12/7     Menyatakan kepentingan variasi dalam organismaa. Menyatakan contoh variasi pada manusia. Menyatakan jenis-jenis variasi. Membandingkan variasi selanjar dan variasi tak selanjar.

Minggu 25 15/7 – 19/7

6.3:. Memahami punca variasi  Menyatakan faktor yang menyebabkan variasi.  Menerangkan kesan faktor genetik ke atas variasi.  Menerangkan pengaruh faktor persekitaran ke atas variasi.  Menerangkan kesan interaksi antara faktor genetik dan faktor persekitaran ke atas variasi.  Menerangkan mutasi.  Menerangkan kepentingan variasi dalam kemandirian spesies. 6.3:. Menghormati sesama manusia walaupun terdapat variasi  Menerima hakikat kewujudan variasi di kalangan manusia.  Menghormati semua manusia di sekeliling kita.

19/8 – 6/9 4/11 – 5/12

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2013 PEPERIKSAAN SPM 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BIOLOGI TINGKATAN 5 @ 2013 6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful