SMK LAMBOR KIRI RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2013 MATEMATIK TINGKATAN 1 Bul an Ming gu 1 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil

Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 1. NOMBOR BULAT (i) Membilang, membaca dan 1.1 Memahami konsep menulis nombor nombor bulat. bulat (ii) Mengenal pasti nilai tempat dan nilai setiap digit dalam nombor bulat. (iii) Membundarkan nombor bulat. Standard Prestasi Deskriptor B1D1 Mengetahui perkara asas tentang nombor. B2D1 Mengetahui dan memahami Nombor Bulat. B3D1 Melakukan pembundaran dan operasi asas ke atas Nombor Bulat. Eviden B1D1E1 Membilang, menyebut dan menulis nombor bulat sehingga juta. B2D1E1 Kenal pasti nilai tempat dan nilai digit nombor bulat sehingga juta. B3D1E1 Membundarkan nombor bulat.

Jan

2

1.2 Melakukan pengiraan yang melibatkan penambahan dan penolakan nombor bulat untuk menyelesaikan masalah.

(i) Menambah nombor bulat. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan nombor bulat. (iii) Menolak nombor bulat. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan nombor bulat.

B3D1 Melakukan pembundaran dan operasi asas ke atas Nombor Bulat.

B3D1E2 Melakukan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi ke atas nombor bulat.

1

1.3

Melakukan pengiraan yang melibatkan pendaraban dan pembahagian nombor bulat untuk menyelesaikan masalah.

(i) Mendarab dua atau lebih nombor bulat. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban nombor bulat. (iii) Membahagi suatu nombor bulat dengan suatu nombor bulat yang lebih kecil. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembahagian nombor bulat.

Bula n Jan

Ming gu 3

Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 1.4 Melakukan pengiraan (i) Melakukan pengiraan yang yang melibatkan melibatkan gabungan sebarang gabungan operasi operasi tambah, tolak, tambah, darab dan bahagi tolak, darab dan bahagi nombor bulat untuk nombor bulat menyelesaikan masalah. termasuk menggunakan tanda kurung. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi nombor bulat

Standard Prestasi Deskriptor B4D1 Melakukan operasi gabungan yang melibatkan nombor bulat. Eviden B1D1E1 Membilang, menyebut dan menulis nombor bulat sehingga juta.

B5D1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi.

B5D1E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi nombor bulat, pecahan dan nombor
2

perpuluhan.1 Mengenal dan melanjutkan urutan dan pola nombor yang terbentuk dengan membilang secara menaik dan secara menurun dalam selang pelbagai saiz.. (iv) Membina urutan nombor berdasarkan pola yang diberi. (iii) Melengkapkan sebutan dalam urutan nombor yang diberi. B3D2E1 Melengkapkan sebutan dalam urutan nombor yang diberi. B3D2 Menentukan urutan dan pola nombor. Bula n Jan Ming gu 4 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 2. URUTAN DAN POLA NOMBOR 2. B6D1E1 Menyelesaikan masalah matematik dalam suatu situasi dengan kaedah penemuan baru.termasuk penggunaan tanda kurung. (ii) Melanjutkan urutan nombor.2 Mengenal nombor (i) Mengenal pasti dan genap dan menghuraikan nombor genap nombor ganjil dan dan nombor ganjil. 3 4. Melanjutkan urutanurutan nombor. (i) Menerangkan pola bagi satu urutan nombor yang diberi. membuat (ii) Membuat pernyataan umum pernyataan umum berkenaan dengan nombor berkenaan Standard Prestasi Deskriptor Eviden B2D2E2 Menyenaraikan nombor ganjil dan nombor genap. B2D2 Menyatakan perbezaan 3 . B6D1 Menyelesaikan masalah dalam suatu situasi. B2D2 Mengetahui dan memahami pola dan urutan nombor. B2D2E1 Menghuraikan bentuk urutan nombor yang diberi.

4 dan Memahami ciri-ciri B3D2 Menentukan urutan dan pola nombor. Mencari faktor-faktor perdana bagi nombor bulat. (iii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor perdana bagi suatu nombor bulat yang lain. 2. antara nombor ganjil dengan nombor genap. (ii) Menentukan sama ada nombor yang diberi adalah nombor perdana. 2.3 Memahami ciri-ciri nombor perdana. B3D2E3 Menentukan faktor dan faktor perdana bagi suatu nombor bulat. B3D2E2 Menentukan nombor perdana. genap dan nombor ganjil.dengan nombor tersebut. (ii) 5 2.5 dan Memahami ciri-ciri menggunakan pengetahuan tentang faktor perdana bagi nombor bulat. (i) Mengenal pasti faktorfaktor perdana daripada senarai faktorfaktor. (i) Mengenal pasti ciri-ciri Mengetahui dan memahami pola dan urutan nombor. nombor perdana. 4 . menggunakan pengetahuan tentang faktor bagi nombor bulat. B2D2E3 Mengenalpasti ciri-ciri nombor perdana. (iii) Menentukan kesemua nombor perdana yang kurang daripada100. (i) Menyenaraikan faktorfaktor bagi suatu nombor bulat. (ii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor bagi suatu nombor bulat yang lain.

7 Memahami ciri-ciri (i) Mencari gandaan sepunya dan menggunakan bagi dua atau tiga nombor pengetahuan tentang bulat. (i) Mencari faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat. pengetahuan gandaan bagi (ii) Menentukan sama ada suatu nombor bulat. B4D2E4 Menentukan FSTB bagi dua atau tiga nombor. (iii) Menentukan FSTB bagi dua atau tiga nombor yang diberi. 2. B4D2E3 Mencari faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor. B4D2E2 Menentukan GSTK bagi dua atau tiga nombor. Eviden B2D2E4 Menyenaraikan gandaan nombornombor bulat.8 Memahami dan menggunakan pengetahuan faktor sepunya dan Faktor Sepunya Terbesar (FSTB) suatu nombor bulat.Bula n Jan Ming gu 5 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 2. (iii) Menentukan GSTK bagi dua atau tiga nombor yang diberi Standard Prestasi Deskriptor B2D2 Mengetahui dan memahami pola dan urutan nombor. 5 . gandaan sepunya dan Gandaan Sepunya Terkecil (ii) Menentukan sama ada satu nombor adalah (GSTK) suatu nombor bulat gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor yang diberi. 5 2.6 Memahami dan (i) Menyenaraikan gandaan bagi menggunakan nombor bulat. B4D2 Menyelesaikan urutan dan pola nombor. B4D2E1 Mencari gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor. nombor adalah gandaan bagi suatu nombor yang lain. (ii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat yang diberi.

(ii) Mewakilkan suatu nombor bercampur dengan gambar rajah. B2D3E2 Menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar dan sebaliknya. tentang pecahan setara (ii) Menentukan sama ada dua pecahan yang diberi adalah setara. PECAHAN (i) Menyebut suatu pecahan. 3.Bula n Feb Ming gu 6 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 6. (iii) Membandingkan nilai bagi dua pecahan yang diberi.2 Memahami dan (i) Mencari pecahan setara menggunakan pengetahuan bagi pecahan yang diberi. rajah. (iv) Menyusun pecahan dalam tertib menaik dan menurun. 3. B2D3E1 Mencari pecahan setara bagi pecahan yang diberi. pecahan wajar dan pecahan tak wajar. nombor bercampur. bercampur. (v) Mempermudahkan suatu pecahan kepada sebutan terendah. nombor yang mewakili (iii) Mewakilkan suatu sebahagian daripada pecahan dengan gambar keseluruhan. B2D3 Mengetahui dan memahami nilai Pecahan.1 Memahami dan (ii) Menerangkan pecahan menggunakan pengetahuan sebagai sebahagian daripada tentang pecahan sebagai keseluruhan. 3.3 Memahami konsep (i) Mengenal nombor nombor bercampur dan perwakilannya. 6 . (iv) Menulis pecahan berdasarkan gambar rajah yang diberi. (iii) Menulis suatu nombor Standard Prestasi Deskriptor B1D1 Mengetahui perkara asas tentang nombor Eviden B1D1E2 Mengenalpasti pecahan.

5 Memahami konsep penambahan dan penolakan melibatkan: a) Pecahan dengan pecahan untuk penyebut yang sama. e) Nombor bercampur. B1D1 Mengetahui perkara asas tentang nombor B1D1E2 Mengenalpasti pecahan. pecahan wajar dan pecahan tak wajar. b) Pecahan dengan penyebut Standard Prestasi Deskriptor Eviden B3D3 Melakukan operasi asas ke atas Pecahan. (ii) Melakukan penolakan melibatkan: a) Pecahan dengan penyebut yang sama. tolak. nombor bercampur. d) Pecahan dan nombor bercampur. darab dan bahagi ke atas 7 . (i) Mengenal pecahan wajar dan pecahan tak wajar daripada pecahan yang diberi. (ii) Menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Bula n Feb Ming gu 8 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: (i) Melakukan penambahan 3. B3D3E1 Melakukan operasi tambah. (iii) Menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur.4 Memahami konsep pecahan wajar dan pecahan tak wajar. c) Nombor bulat dan pecahan. b) Pecahan dengan penyebut yang berbeza. 3. menyelesaikan masalah. (iv) Membanding dan menyusun nombor bercampur pada garis nombor.bercampur berdasarkan gambar rajah yang diberi.

(i) Mendarab: a) Nombor bulat dengan pecahan atau nombor bercampur. d) Nombor bercampur dengan nombor bercampur. pecahan. d) Pecahan dan nombor bercampur. yang berbeza. c) Pecahan dengan pecahan. iii) Membahagi: a) Pecahan dengan nombor bulat. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan pendaraban pecahan. b) Pecahan dengan nombor bulat. b) Pecahan dengan pecahan.9 3.6 Memahami konsep pendaraban dan pembahagian pecahan untuk menyelesaikan masalah. (iii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan dan penolakan pecahan. c) Nombor bulat dan pecahan. c) Nombor bulat dengan pecahan. Bula n Ming gu Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: Standard Prestasi Deskriptor Eviden 8 . e) Nombor bercampur.8. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian pecahan.

c) Menukar pecahanpecahan kepada nombor-nombor perpuluhan dan sebaliknya. pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung.7 Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan. 7. (i) Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan. pecahan dan nombor perpuluhan. b) Mewakilkan pecahanpecahan dengan penyebut 10. B5D1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi.1 Memahami hubungan antara perpuluhan dan pecahan. pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung. B6D1E1 Menyelesaikan masalah matematik dalam suatu situasi dengan kaedah penemuan baru. 9 . B6D1 Menyelesaikan masalah dalam suatu situasi. 100 dan 1000 sebagai nombornombor perpuluhan. penolakan. PERPULUHAN Mac 10 4. pendarabaan dan pembahagian pecahan untuk menyelesaikan masalah. i) Mewakilkan pecahan-pecahan dan sebagai nombor-nombor perpuluhan dan sebaliknya. B2D4E1 a) Mewakilkan pecahanpecahan dan sebagai nombornombor perpuluhan dan sebaliknya. iii) Membaca dan menulis perpuluhan sehingga ‘perseribu’. ii) Mewakilkan pecahan dengan penyebut 10. iv) Menukar pecahan kepada perpuluhan dan begitu juga sebaliknya. penolakan. 100 dan 1000 sebagai perpuluhan. penolakan. B2D4 Mempunyai kefahaman tentang hubungan antara nombor perpuluhan dengan pecahan dan nilai nombor perpuluhan.Feb 9 3. B5D1E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi nombor bulat.

10 . (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan perpuluhan. (iii) Membahagi: a) Perpuluhan dengan nombor bulat. (iii) Menolak perpuluhan. (iii) Menyusun perpuluhan dalam tertib menaik dan menurun. B2D4E3 Membandingkan nilainilai bagi dua nombor perpuluhan. 11 . tolak.2 Memahami konsep nilai (i) Menyatakan nilai tempat dan tempat dan nilai setiap digit nilai bagi setiap digit dalam dalam perpuluhan. B3D4E1 Membundarkan nombor perpuluhan.Bula n Mac Ming gu 10 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 4. (i) Menambah perpuluhan.3 Memahami konsep penambahan dan penolakan perpuluhan untuk menyelesaikan masalah. (ii) Membandingkan dua nilai perpuluhan yang diberi. (i) Mendarab dua atau lebih perpuluhan. (iv) Membundarkan perpuluhan kepada nombor bulat yang terhampir atau sehingga kepada tiga tempat perpuluhan. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan perpuluhan. 12 4. B3D4 Melakukan pembundaran dan operasi asas ke atas nombor perpuluhan. Eviden B2D4E2 Menyatakan setiap nilai tempat dan nilai digit dalam nombor-nombor perpuluhan. 11 4. Standard Prestasi Deskriptor B2D4 Mempunyai kefahaman tentang hubungan antara nombor perpuluhan dengan pecahan dan nilai nombor perpuluhan. perpuluhan. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban perpuluhan. B3D4E2 Melakukan operasi tambah.4 Memahami konsep pendaraban dan pembahagian perpuluhan untuk menyelesaikan masalah. darab dan bahagi ke atas nombor perpuluhan.

8. pendaraban.b) Perpuluhan dengan perpuluhan. pecahan dan nombor perpuluhan. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian perpuluhan. c) Perpuluhan dengan pecahan. penolakan. 14 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 4. masalah. B6D1 Menyelesaikan masalah dalam suatu situasi. penolakan. B2D5E2 Menukar pecahan dan nombor perpuluhan kepada peratus dan 11 B2D5 Memahami konsep peratusan. pendaraban dan pembahagian perpuluhan. B6D1E1 Menyelesaikan masalah matematik dalam suatu situasi dengan kaedah penemuan baru. dan begitu juga sebaliknya. PERATUSAN (i) Menyatakan peratusan sebagai bilangan bahagian 5. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan. penolakan. dan pendaraban dan pembahagian pembahagian perpuluhan perpuluhan. Bula n Mac Ming gu 12 April 13 . Eviden B5D1E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi nombor bulat. Standard Prestasi Deskriptor B5D1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi. B2D5E1 Memberikan peratusan satu kuantiti. penambahan.1 Memahami konsep daripada setiap 100 bahagian peratusan dan hubungan (ii) Menukarkan pecahan dan antara peratusan dengan perpuluhan kepada peratusan pecahan atau perpuluhan. termasuk penggunaan tanda kurung. termasuk untuk menyelesaikan penggunaan tanda kurung.5 Melakukan pengiraan (i) Melakukan pengiraan melibatkan gabungan melibatkan gabungan operasi operasi penambahan. .

(v) Menyelesaikan masalah melibatkan peratusan. (v) Menulis nombor positif atau nombor negatif untuk mewakilkan kata Standard Prestasi Deskriptor B1D1 Mengetahui perkara asas tentang nombor. B5D2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan peratusan. (iv) Menyusun integer dalam urutan. (ii) Mewakilkan integer pada garis nombor. B5D2E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan peratusan. 12 . 5. (iv) Mencari peratusan bagi suatu kenaikan atau penurunan . (iii) Membandingkan nilai dua integer. B6D1E1 Menyelesaikan masalah matematik dalam suatu situasi dengan kaedah penemuan baru.1 Memahami dan integer. B2D6E1 Membandingkan nilainilai bagi dua integer dengan menggunakan simbol > dan <. menggunakan pengetahuan integer.2 Melakukan pengiraan dan menyelesaikan masalah melibatkan peratusan. (ii) Mencari peratusan suatu nilai apabila diberi nilai tersebut dan nilai keseluruhan. (iii) Mencari nilai keseluruhan apabila diberi nilai sebahagian dan peratusan bahagiannya.sebaliknya. B4D4E1 Mencari peratusan kenaikan atau penurunan. Eviden B1D1E3 Menyebut dan menulis integer. (i) Mencari suatu nilai apabila diberi peratusan nilai tersebut dan nilai keseluruhan. INTEGER (i) Membaca dan menulis 6. B6D1 Menyelesaikan masalah dalam suatu situasi. 16 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 6. B2D6 Mengetahui dan memahami nilai integer. Bula n Ming gu April 15 . B4D4 Membuat pengiraan melibatkan peratus.

(iv) Menyatakan sebutan serupa bagi suatu sebutan yang diberi. B2D7 b) sebutan algebra Mempunyai kefahaman dengan satu tentang Algebra. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan integer. 6. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan integer. (i) Menggunakan huruf untuk mewakili pembolehubah. 13 . B5D3E1 Menyelesaikan masalah integer yang melibatkan: a) penambahan. pembolehubah. b) penolakan. untuk mewakili pembolehubah. UNGKAPAN ALGEBRA 7. (iii) Menolak integer. 7. (i) Menambah integer. B1D2 B1D2E1 Mengetahui perkara asas Menggunakan abjad tentang algebra.1 Memahami konsep pembolehubah. B2D7E1 Menyatakan: a) pembolehubah dalam satu situasi. (iii) Mengenal pasti sebutan serupa dan sebutan tak serupa bagi suatu sebutan algebra dalam satu pembolehubah. (ii) Mengenal pasti pembolehubah dalam situasi yang diberi.2 Memahami konsep sebutan algebra.2 Melakukan pengiraan melibatkan penambahan dan penolakan integer untuk menyelesaikan masalah. B4D3 Melakukan operasi yang melibatkan gabungan jenis-jenis nombor. Mei 17 7. d) sebutan serupa dan tak serupa dengan satu pembolehubah. (ii) Mengenal pasti pekali bagi sebutan algebra dalam satu pembolehubah yang diberi.huraian. e) sebutan serupa bagi sebutan yang diberi. B5D3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan integer. c) pekali dalam sebutan algebra dengan satu pembolehubah. (i) Mengenal pasti sebutan algebra dalam satu pembolehubah. B4D3E1 Melakukan pengiraan yang melibatkan manamana gabungan jenisjenis nombor.

(iv) Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan panjang. B1D3E2 Menimbang dan 14 B3D5 Memudahkan ungkapan algebra. b) menentukan bilangan sebutan dalam ungkapan algebra. (ii) Menentukan bilangan sebutan dalam ungkapan algebra yang diberi. B1D3E1 Mengukur dan menyatakan panjang sesuatu objek menggunakan alat pengukur seperti pembaris dan pita ukur.. B2D8 Mempunyai kefahaman tentang anggaran dalam ukuran asas. m dan km). 8. cm. 20 8. B1D3 Mengetahui perkara asas . B1D3 Mengetahui perkara asas tentang ukuran.Bula n Mei Ming gu 18 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 7. 18 . 19 (i) Mengukur panjang objek. 8. algebra. (iii) Menganggar panjang objek dalam unit yang sesuai. B2D8E1 Menganggar dalam unit-unit yang sesuai: a) panjang sesuatu objek B4D5E1 Menggunakan operasi asas untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan: a) panjang. UKURAN ASAS Standard Prestasi Deskriptor B2D7 Mempunyai kefahaman tentang Algebra.1 Memahami konsep panjang untuk menyelesaikan masalah. B2D8E2 Membuat penukaran unit-unit: a) panjang (mm. B4D5 Menyelesaikan masalah berkaitan ukuran asas.2 Memahami konsep jisim untuk menyelesaikan (i) Mengukur jisim objek. Eviden B2D7E2 a) mengenal ungkapan algebra. (iii) Memudahkan ungkapan algebra dengan menggabungkan sebutan serupa. B3D5E1 Memudahkan ungkapan algebra dengan menggabungkan sebutan serupa. (ii) Menukar unit metrik ukuran panjang (mm. cm. m dan km).3 Memahami konsep (i) Mengenal ungkapan ungkapan algebra.

menyatakan jisim sesuatu objek menggunakan alat penimbang. (ii) Menukar unit ukuran masa (saat.jam. minggu. tan). 22 8. B2D8E1 Menganggar dalam unit-unit yang sesuai: b) jisim bagi sesuatu objek Bula n Jun Ming gu 21 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: (iv) Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan jisim.masalah tentang ukuran.hari. 15 21. jam. kg dan tan). g. B1D3 Mengetahui perkara asas tentang ukuran. b) Masa dalam sistem 12 jam c) Masa dalam sistem 24 jam B2D8E2 Membuat penukaran unit-unit: c) masa (saat. Eviden B4D5E1 Menggunakan operasi asas untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan:b)Jisim B1D3E3 Menyatakan: a) kesesuaian pengukuran masa bagi sesuatu peristiwa. (ii) Menukar unit metrik jisim (mg. B2D8 Mempunyai kefahaman tentang anggaran dalam ukuran asas. minit. bulan dan tahun. (i) Menentukan ukuran masa yang sesuai bagi peristiwa tertentu. hari. Standard Prestasi Deskriptor B4D5 Menyelesaikan masalah berkaitan ukuran asas. jam. bulan dan tahun). minit. Memahami konsep masa dalam saat. minit. hari. minggu. B2D8 Mempunyai kefahaman tentang anggaran dalam . jam. g. minggu. B2D8E2 Membuat penukaran unit-unit: b) jisim (mg. bulan dan tahun. (iii) Menganggar jisim suatu objek dalam unit yang sesuai.3 Memahami konsep masa dalam saat. hari.minit. kg.

(iv) Menentukan tempoh masa antara dua waktu yang diberi. 23 8. Standard Prestasi Deskriptor B1D4 Mengetahui perkara asas tentang sudut. 25 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 9. B2D8E3 a) Menukar masa dalam sistem dua belas jam dan sistem dua puluh empat jam. (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan waktu. sudut tegak. b) Menentukan tempoh masa antara dua masa yang diberi. SUDUT DAN GARIS (i) Mengenal sudut. (iii) minggu. (ii) Membaca dan menulis waktu dalam sistem dua puluh empat jam.4 Memahami dan menggunakan waktu dalam sistem dua belas jam dan sistem dua puluh empat jam untuk menyelesaikan masalah. Eviden B1D4E1 Mengenalpasti sudut tirus. Bula n Julai Ming gu 24 . sudut cakah dan sudut refleks. B4D5 Menyelesaikan masalah berkaitan ukuran asas. (iv) Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan masa.bulan dan tahun).ukuran asas.1 Memahami konsep sudut. B2D8E1 Menganggar dalam unit-unit yang sesuai: c) tempoh masa bagi sesuatu peristiwa B4D5E1 Menggunakan operasi asas untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan: c) masa Menganggar jangka masa suatu peristiwa. (i) Membaca dan menulis waktu dalam sistem dua belas jam. (iii) Menukar waktu dalam sistem dua belas jam kepada sistem dua puluh empat jam dan begitu juga sebaliknya. 9. 16 . B2D8 Mempunyai kefahaman tentang anggaran dalam ukuran asas.

c) Mengenal. membanding dan B2D9 Memahami konsep sudut dan garis. (vii) Menentusahkan bahawa sudut pada garis lurus bersamaan dengan 180°. (iv) (v) Melukis sudut dengan Mengenal. (i) Mengenal pasti garis selari. sudut tegak. B4D6 Membina sudut dan menyelesaikan masalah berkaitan ciri-ciri sudut. sudut cakah dan sudut refleks. membanding dan mengkelas sudut tirus. B3D6E1 a) Mengukur sudut menggunakan protraktor. (iii) Menyatakan bahawa sudut 25 9. B4D6E2 Menentukan: a) sudut-sudut pada garis lurus sama dengan 180◦. (ii) Mengenal pasti garis serenjang. tegak. B3D6 Mengenalpasti dan menentukan jenis-jenis dan ciri-ciri sudut. b) garis serenjang.(ii) Menanda dan melabel sudut. B2D9E1 Menandakan dan melabelkan sudut. B2D9 Memahami konsep sudut dan garis. B2D9E2 Menentukan ciri-ciri: a) garis selari.2 Memahami konsep garis selari dan garis serenjang. b) Melukis sudut menggunakan protraktor. protraktor. dan refleks dengan protraktor. cakah dan refleks. B4D6E1 Melukis sudut tirus. tegak. B2D9E3 Memahami sudut 90◦. yang terbentuk daripada garis serenjang ialah 90° 17 . cakah. sudut tegak. mengelaskan sudut sebagai tirus. b) satu pusingan lengkap ialah 360◦. (viii) Menentusahkan bahawa sudut yang dihasilkan oleh satu putaran lengkap ialah 360°. sudut cakah dan sudut refleks menggunakan protraktor. (vi) Melukis sudut tirus. (iii) Mengukur sudut dengan protraktor.

masalah. (iii) Menentukan nilai sudut pada suatu garis lurus apabila nilai sudut bersebelahan diberi. B3D6 Mengenalpasti dan menentukan jenis-jenis dan ciri-ciri sudut. bucu dan pepenjuru poligon yang diberi. heksagon. sisi empat. sisi empat. B1D5E1 Mengenalpasti ciri-ciri poligon. 10. heptagon dan oktagon). pelengkap dan menyelesaikan penggenap. B1D5 Mengetahui perkara asas tentang poligon. B4D6E3 Menyelesaikan masalah melibatkan sudut yang dibentuk oleh garis bersilang. (iv) Menyelesaikan masalah yang Standard Prestasi Deskriptor B2D9 Memahami konsep sudut dan garis. B2D10E2 Menyatakan ciri-ciri (bilangan bagi sisi. heksagon. ciri sudut yang berkaitan dengan garis (ii) Menentukan ciri sudut bersilang untuk bertentangan bucu. Ogo s 27 POLIGON (i) Mengenal poligon. B2D10 Mengetahui dan memahami konsep poligon. 18 . B3D7E1 Melakar poligon. Eviden B2D9E2 Menentukan ciri-ciri: c) garis bersilang. pentagon. (iii) Menentukan bilangan sisi.3 Memahami dan menggunakan bersilang. heptagon dan oktagon). B3D7 Mengenalpasti dan menentukan ciri-ciri geometri poligon. B3D6E2 Menentukan: a) ciri-ciri sudut bertentangan bucu.Bula n Julai Ming gu 26 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: (i) Mengenal pasti garis 9. melibatkan sudut yang dibentuk oleh garis bersilang B4D6 Membina sudut dan menyelesaikan masalah berkaitan ciri-ciri sudut. b) nilai sudut pada satu garis. B2D10E1 Menamakan poligon (segi tiga. 10. pentagon. bucu dan pepenjuru) bagi poligon. penggenap dan pelengkap. (iv) Melakar poligon.1 Memahami konsep poligon (ii) Menamakan poligon (segitiga.

B4D7 Membina bentuk geometri. 19 (iii) Menyatakan ciri geometri segitiga yang berlainan jenis dan menamakan segitiga tersebut. B4D7E2 Melukis segi tiga dan sisi empat dengan menggunakan protraktor dan pembaris.3 Mengenal pasti dan menggunakan ciri geometri segitiga untuk menyelesaikan masalah.Bula n Ogo s Ming gu 28 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: (i) Menentukan dan melukis 10. Standard Prestasi Deskriptor B3D7 Mengenalpasti dan menentukan ciri-ciri geometri poligon. 29 10. (iii) Melukis corak menggunakan konsep simetri. B3D7E4 Menyatakan ciri-ciri geometri segi tiga dan sisi empat yang berlainan dan menamakannya. . b) Melukis reka bentuk menggunakan konsep simetri. (i) Menentukan dan melukis garis simetri bagi segitiga yang diberi. B4D7 Membina bentuk geometri. B3D7 Mengenalpasti dan menentukan ciri-ciri geometri poligon. B4D7E1 a) Melengkapkan suatu bentuk apabila sebahagian bentuk tersebut dan garis simetri diberi. 28 . simetri suatu bentuk.2 Memahami konsep paksi simetri. Eviden B3D7E2 Menentu dan melukis garis-garis simetri bagi sesuatu bentuk. (ii) Melukis segitiga menggunakan protraktor dan pembaris. (ii) Melengkapkan suatu bentuk apabila paksi simetri dan sebahagian daripada bentuk tersebut diberi.

(iv) Menentukan bahawa hasil tambah sudut-sudut pedalaman suatu segitiga ialah 180°. B5D4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dalam poligon. B5D4E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dalam: a) Segi tiga. 20 . B3D7E4 Menyatakan ciri-ciri geometri segi tiga dan sisi empat yang berlainan dan menamakannya.4 Mengenal pasti dan (i) Menentukan dan melukis garis menggunakan ciri geometri simetri bagi sisi empat yang diberi. (iv) Menentukan bahawa hasil tambah sudut-sudut pedalaman suatu sisi empat ialah 360º. B3D7 Mengenalpasti dan menentukan ciri-ciri geometri poligon. Bula n Ogo s Ming gu 30 . B4D7E2 Melukis segi tiga dan sisi empat dengan menggunakan protraktor dan pembaris. (iii) Menyatakan ciri geometri sisi empat yang berlainan jenis dan menamakan sisi empat tersebut. (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan segitiga. menggunakan protraktor dan pembaris Standard Prestasi Deskriptor Eviden B4D7 Membina bentuk geometri. sisi empat untuk (ii) Melukis suatu sisi empat menyelesaikan masalah. 31 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: 10.

B3D8E1 Mencari perimeter bagi suatu gambarajah. (i) Mengenal pasti perimeter suatu kawasan. Bula n Sept Ming gu 33 . 36 Standard Kurikulum Standard Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: Deskriptor 11. PERIMETER DAN LUAS 11.(v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi empat. B5D4E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dalam: b) Sisi empat B2D11E1 a) Menyatakan perimeter bagi suatu kawasan. B4D8 Menyelesikan masalah melibatkan perimeter dan luas. melibatkan luas.2 Memahami konsep (i) Menganggar luas suatu bentuk luas segiempat tepat untuk menyelesaikan masalah B3D8 (ii) Menentukan luas segiempat Mencari perimeter dan tepat. (ii) Menentukan perimeter kawasan yang dilingkungi garis lurus. 34 35 . B4D8E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan: a) perimeter.1 Memahami konsep perimeter untuk menyelesaikan masalah.3 Memahami konsep (i) Mengenal pasti tinggi dan B2D11 luas segitiga. 32 11. memahami konsep Prestasi Eviden B3D8E2 Mencari luas a) segi empat tepat B4D8E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan: b) luas B2D11E1 b) Menentukan tinggi dan tapak 21 . 11. segiempat tapak segitiga. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter. segiempat selari Mengetahui dan selari dan trapezium untuk dan trapezium. B3D8 Mencari perimeter dan luas. B4D8 (iii) Menyelesaikan masalah Menyelesikan masalah melibatkan perimeter dan yang luas. B2D11 Mengetahui dan memahami konsep perimeter dan luas. B5D4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dalam poligon. luas.

(iii) Menentukan luas rajah yang terdiri daripada segitiga. segiempat selari atau trapezium. PEPEJAL GEOMETRI (i) Mengenal pasti pepejal geometri. B3D9 Menentukan ciri-ciri geometri bagi kubus dan kuboid. 12. Bula n Okt – Nov Ming gu 38 – 41 Standard Kurikulum Bidang/ Hasil Pembelajaran Objektif Pembelajaran Murid akan dapat: (iv) Membina model kubus dan kuboid dengan: a) Mencantumkan muka yangdiberi. segiempat tepat. B4D8E2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas segi tiga. B3D9E1 Melukis bentangan kubus dan kuboid. (ii) Menyatakan ciri geometri kubus dan kuboid. b) Melipatkan bentangan yang Standard Prestasi Deskriptor B4D9 Membuat model pepejal. 22 . B2D12 Mengetahui dan memahami konsep kubus dan kuboid. e) gabungan rajah. B1D6 Mengetahui perkara asas tentang kubus dan kuboid. segiempat selari dan trapezium. segi empat selari dan trapezium. segiempat tepat. segiempat selari dan trapezium. segi empat tepat. perimeter dan luas. segi empat selari dan trapezium.1 Memahami ciri geometri kubus dan kuboid.menyelesaikan masalah. B1D6E1 Mengenalpasti objekobjek kubus dan kuboid. B3D8E2 Mencari luas b) segi tiga. Sept 37 12. c) segi empat selari. Eviden B4D9E1 Membuat model kubus dan kuboid. (iii) Melukis bentangan kubus dan kuboid pada: a) Grid segiempat sama. B2D12E1 Menyatakan ciri-ciri geometri bagi kubus dan kuboid. b) Kertas kosong. B4D8 Menyelesikan masalah melibatkan perimeter dan luas. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas segitiga. B3D8 Mencari perimeter dan luas. (ii) Menentukan luas segitiga. bagi segi tiga. d) trapezium.

12. B4D10 Mencari isi padu bentuk tiga matra.2 Memahami konsep isi padu kuboid untuk menyelesaikan masalah. b) Mencari isi padu kuboid.diberi. B5D5 Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu pepejal. 23 . (i) Menganggar isi padu kuboid. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu kuboid. B5D5E1 Menyelesaikan masalah melibatkan isi padu kuboid. (ii) Menentukan isi padu kuboid. B4D10E1 a) Menganggarkan isi padu kuboid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful