You are on page 1of 2

MOVEME TO OBREIRO O XIX

1-. Le o documento e contesta. O luns 7 do actual houbo Unha revolta de mulleres na fbrica da palloza da Corua. Parece que en lugar dos cigarros que se facan antes nesta fbrica, estn agora ensaiando a construccin doutros diferentes, cunha follas que van engomadas, (), e creando un obradoiro de pitos cunha mquina para picar o tabaco. Como mbalas das operacins son novas, non se prestan nin se axeitan a elas as cigarreiras, (). Isto, e o pouco satisfeitas que estn do director da fbrica, alporizounas, de xeito que o expresado da 7, sobre a unha da ma, alborotronse aquelas 4.000 mulleres, arremeteron contra os xefes e empregados do establecemento, destruron todo o tabaco picado, pitos e folla que tiveron a man, e o que haba tempo que estaba elaborado, pisndoo e botndoo todo o mar, rompendo en mil anacos as mquinas novas para picar o tabaco, que se di que custaron 14.000 pesos, botndoas mar, o mesmo que os mobles, papeis, libros de caixas e efectos que atoparon nas habitacins do director.

a) Por que protestan as traballadoras da fbrica de tabacos? b) Por que rompen as mquinas? c) Como se chama este tipo de protesta? Onde se produciron primeira vez? Por qu al? Busca informacin en http://www.claseshistoria.com/movimientossociales/m-ludismo.htm

2-. Le o documento e contesta Sabido que un gran nmero de obreiros intentaron mediante reunins e coalicins ilegais obter un aumento de salarios (...), fxose preciso tomar medidas mis enrxicas (...) impoendo s culpables un castigo exemplar. Polo tanto decrtase que (...) todos os acordos feitos entre obreiros co fin de obter un aumento de salarios (...) ou para impedir que calquera persoa poida empregar a calquera que el pense que axeitado para trballar na sa fbrica (...) ser ilegal (...). Combinatin acts, 1800 a) b) c) d) Indica a idea principal do texto Por que cres que se prohibiron as asociacins obreiras? Que un sindicato? cando nacen? que obxectivos tian? Que unha folga? cal o obxectivo dunha folga? Mis imformacin en http://www.claseshistoria.com/movimientossociales/org-sindicatos.htm

3-. Le o documento e contesta: a) Resume o texto b) Que obxectivos ten a AIT? c) Cando se funda? cando se disolve? por que? d) Con cal das ideoloxas do movemento obreiro relacionas mellor o documento? Xustifica a ta desposta co texto. Mis informacin en http://www.claseshistoria.com/movimientossociales/org-1internacional.htm Queremos a abolicin de todas as clases sociais e a sa conversin nunha soa de productores libres, honrados e intelixentes. () Queremos que os instrumentos de traballo, a terra, as minas, as fbricas () sexan propiedade da sociedade enteira sendo utilizadas unicamente polas colectividades obreiras () e no seu seo recibir o obreiro o producto ntegro do seu traballo () Este o socialismo que proclama a internacional; en economa o colectivismo; en poltica a (). O colectivismo, dicir, a propiedade comn dos instrumentos de traballo, utilizacin dos mesmos polas colectividades obreiras que os fagan producir directamente, e propiedade individual do froito ntegro do traballo de cada quen. A (), dicir, a abolicin dos gobernos, ou sexa, a sa conversin en simples administradores dos intereses colectivos. Traballadores: sade e xustiza social!.

4- Le o documento e contesta O partido socialista declara que ten por aspiracins: 1. A posesin do poder poltico pola clase traballadora. 2. A transformacin da propiedade individual ou corporativa dos instrumentos de traballo en propiedade colectiva, social ou comn. Entendemos por instrumentos de traballo a terra, as minas, os transportes, as fbricas, maquinas, (). En suma: o ideal dom Partido Socialista unha completa emancipiacin da clase traballadora; e decir, a abolicin de todas as clases sociais e a sa conversin nunca sociedade de traballadores, donos do froito do seu traballo, libres a iguais, honrados e inteligentes () Dono o proletariado do poder poltico, valerase del, non para tiranizar a unha parte da familia obreira, como equivocadamente () sosteen certos elementos revolucionarios, senn para arrancar a burguesa todos os seus pivilexios e monopolios e reducir s seus individuos categora de simples productores. Programa do PSOE 1888 a) Resume o texto b) Con cal das ideoloxas do movemento obreiro relacionas mellor o documento? Xustifica a ta resposta co texto? c) A quen se refire a ltima frase do texto cando di certos elementos revolucionarios? d) Que aspectos deste documento non seran aceptables para os anarquistas? Xustifica a ta resposta co texto. Podes buscaar axuda en http://www.claseshistoria.com/movimientossociales/anarquismoteoria.htm e) Cando se produce a ruptura entre anarquistas e marxistas? Cales son as principais diferencias entre eles Mis informacin en http://www.claseshistoria.com/movimientossociales/org-1internacional.htm