You are on page 1of 123

Bu kitabn Trke Yayn Haklar, DNM YAYINCILIK DANIMANLIK TERAP ve SEMNER ORGANZASYON TC. LTD. T.'ne aittir.

Yazl zin Alnmadan Hibir Alnt Yaplamaz Derleyen ve Yayma Hazrlayan: Engin Emir zmir, 2006

ISBN 975-8519-55-7 Bask ve Cilt Kurti Matbaaclk San. ve Tic. Ltd. ti. Maltepe Mah. Litros Yolu Fatih San. Sitesi No: 12/74 Topkap / STANBUL Tel: 0 212 613 68 94 - 95 Faks: 613 68 96 http://www.kurtismatbaa.com Kapak Bask Matbaa zmleri San. ve D Tic. Ltd. ti. Maltepe Mah. Litros Yolu Fatih San. Sitesi No: 12/112 Topkap / STANBUL Tel: 0 212 674 39 80 - 81 Faks: 565 00 61 " Yayn DNM YAYINCILIK DAN. TER. ve SEM. ORG. TC. LTD. T. Dr. Mustafabey Cad. No: 1 /l D: 24 Alsancak / ZMR Tel: 0 232 421 44 49 Faks: 422 72 12 h ttp: //www.egemeta.com e-mail: info@egemeta.com

iindekiler
Yaynevinin Notu.............................-. v......7 Hermes evirileri zerine.............................8 Hermes Niin nemlidir? .............................9 Hermetik Metinlerin Tarihi ...........................11 Farkh Yerden Hermes evirisi......................13 Sonu.............................................19 Kaynaka..........................................20 I HERMETK RLER...............................21 Hermes'in Kehanetleri...............................23 Hermes'in nisiyasyonu..............................28 Atum'un Varl ....................................32 Yaratln Tefekkr Edilmesi..........................37 Yaayan Kozmos................................... .42 Yaam Dngs ....................................45 Tanrlar...........................................47 Yaratl Hiyerarisi .................................50 nsan Neslinin Yaratl..............................52 nsan Kltrnn Douu............................56 nsan Bir Mucizedir.................................58 Zodyak ve Kader ...................................63 Evrensel ve zel....................................66 Ruhun Enkarnasyonu ...............................69 lm ve lmszlk................................73 Ruhun Bilgisizlii...................................77 Atum'un Bilgisi.....................................80 Tekrardou .......................................84 Gizli retiler......................................87 Atum'a krederken................................90 II HERMETK METNLER............................97 Hermes'e Atfedilen Yazlar ...........................98 Birinci Kitap .......................................99 kinci Kitap: Poemander............................105 nc Kitap: "Kutsal Vaaz" . . . .'....................116 Drdnc Kitap: "Anahtar" .........................118 Beinci Kitap: "Tanr Aka Grnmez ve Ancak En ok Tezahr Edendir." .....................128 Altnca Kitap: Tanr'da Sadece yi Vardr...............133 Yedinci Kitap: Yeniden Doma ve Sessizlik Sanat

Hakknda Hermes'in Olu Tat'a Dadaki Vaaz.........137 Sekizinci Kitap: insandaki En Byk Ktlk Tanr'y Bilmemektir................................147 Dokuzuncu Kitap: Asclepius'a Evrensel Vaaz...........149 Onuncu Kitap: Zihin'den Hermes'e...................156 On Birinci Kitap: Ortak Zihinden Tat'a.................166 On kinci Kitap: Onun zi ve Odakland Yer...........176 On nc Kitap: Duyular ve Anlama zerine .........181 On Drdnc Kitap: ler ve Duyular Hakknda ........186 On Beinci Kitap: Hermes'ten Olu Tat'a Hakikat Hakknda .................................192 On Altnc Kitap: Varolan eylerin Hibiri Yok olmaz..................................197 On Yedinci Kitap: Doru Bilge Olmak in Asclepius'a .......................................200 III HERMETK FELSEFE ............................205 Grnmeyen Tanr, Aslnda En ok Tezahr Edendir....................................207 Birinci Ders: Btn simlerin tesindeki Tanr ..........212 kinci Ders: Tanr'nm Tezahr.......................223 nc Ders: Tezahr Eden Tanr ....................231 Drdnc Ders: Grnmeyen Tanr...................243 Beinci Ders: Tanr'nn Her Yerde Mevcut Oluu ....... .252 yilik Yalnzca Tanr'dadr ve Baka Hibir Yerde Deil.............................265 Altnc Ders: yi'nin Doas..........................269 Yedinci Ders: Kt'nn Pleromas ....................276 Sekizinci Ders: nsann indeki Ktlk...............282 Dokuzuncu Ders: Gzel ve yi .......................292 Onuncu Ders: yiliin Gnosis'i .......................299

Yaynevinin Notu
farkl kaynaktan derlenerek oluturulan bu kitabn sizlere ulatrlmasna deerli katklarda bulunan Sn. Semra Tuna ve Sn. Tufan Gbekin'e evirileri iin ok teekkr ederiz. Kitabn ikinci ksmn oluturan metinleri eviren ve "Her-mes evirileri zerine" balkl nszyle kitabmz zenginletiren Sn. Caner Ik'a ayrca teekkr ederiz. lkemizin fikir hayatnda nemli bir yeri dolduracana inandmz bu eseri sizlere sunarken, ilgilenen okurlarmza daha nce yaynlam olduumuz S. Hoeller'n Gnostik Jung ve Edouard Schoure'nij Kutsal Evrim kitaplarn da incelemelerini neririz. Ege Meta Yaynlar

Hermes evirileri zerine


Tarihin birok farkl dneminde, eitli kltrel ortamlarda, Hermes Trismegistus, Toth, Enoch, dris adlar ile anlan Hermes'e atfedilen metinler bulunmaktadr. Hermes'in orijinal yazlarnn eski Msr dilinde yazld sylenmektedir. Kendisi her evirinin byk bir kayp olduunu belirterek, Msr dilinde kelimeyi oluturan seslerin sylenen anlamla ilikili tesirler yaratabileceini sylemi ve zellikle Greke'ye evirmenin kendi szlerini anlalmaz hale getireceini belirtmitir. Hermes'in bu uyarsna ramen gnmze ulaan metinlerin hepsi eviridir. Hermes'in kim olduu, ne yapt hakknda birok farkl sz sylenmise de onun isel aydnlanma yolundaki birok kii tarafndan rehber alnd ve uygarln yaratlmasnda yine rehber olarak kabul edildii yadsnamaz bir gerekliktir. Kiilere hem isel bir hareketlilik salamas hem de madde dnyasnn organizasyonunu vurgulamas sebebiyle bu metinler insan varlnn btnsel geliimini hedeflemektedir.

Hermes'in szleri farkl iddialar olan eitli gruplar tarafndan farkl ifade edilse bile bizce asl anlamn, kiinin isel varlna Ve insanlarn oluturduu toplumsal btne verdii hz ve hareketlilikte bulacaktr. Hermes'in metinleri "aadaki yukardakine benzer" prensibi nda hem varln isel doasna hem de insanlarn oluturduu btnsel yapya uygundur. Metinler kii ve toplumlara ruhsal tekaml frsatlar sunacak bilgiler iermektedir.

Hermes Niin nemlidir?


nsanlk tarihi yce amalara doru kendisine hz vermi bilge kiiler ve inisiyelerle doludur. Bunlarn arasnda Hermes, en ok atf yaplanlardandr. Hermes farkl metinlerde Toth, Tehenti, dris, Enoch gibi farkl isimlerle anlmtr. Tm bu farkl isimlere ait metinlerin her birisinin ardnda ayn slubu grebiliriz ki bu metinlerin hepsi Hermetik sluptadr. Yahudi gizemciliinde Enoch adnda gizemli bir peygamber olarak zikredilen, Kuran- Kerim'de dris olarak anlan, Bahai metinlerinde Hermesi elvah olarak belirtilen, kadim Msr bilgilerinde Toth diye bahsedilen, eski Yunanda Hermes Trismegistus olarak belirtilen kiinin Hermes olduu yaygn olarak kabul edilir. Sz edilen isimler bulunduklar toplumu ve buna bal olarak gelien dnsel ortam dorudan etkilemilerdir. Bu anlamda birok toplum iin Hermes, balang szlerini syleyen kii olarak kabul edilmitir. Nitekim Hermes'e atfedilen metinler de bilinen en eski ezoterik metinlerdendir. Eski metinler olmas tarihsel olarak metinlerin etki sahasn kuvvetlendirmektedir. Hermes'e atfedilen yazlar gnmze kurumsal dinsel yaplar aracl ile deil de daha ok ezoterizme ve isel gelimeye nem veren kii ve gruplar aracl ile gelmitir. Bu anlamda dinlerin Batni taraflar sayesinde tarihin her dneminde varln srdrmtr. Tarihsel olarak Hermes'e ynelik yaplan yorumlarda u tip ortak noktalar tespit etmek mmkndr. Hermes bir Msrldr. Ve Msr uygarlnn ba mimardr. Bu Msr uygarlnn kuruluu Byk tufandan nce balam ve tufandan sonra Msr uygarl aka ortaya kmtr. Hermes'in yaad dnemin tufan ncesi ve sonras dnem olduu hakknda anlamazlklar olsa da onun Msr uygarlnn kurucusu ve temel retilerin olumasnda katk salayc olduu konusunda genel bir kan vardr. Hermes bu anlamyla insanln gelikin mirasn yeni bir ortamda yeerten insanln ruhsal babasdr. Bu babalk nosyonu gelecek nesilleri temsil eden Tat figrnde Hermes'in metinleri aracl ile sunulmutur. Hermetizm, Hermes'e atfedilen yazlarn gsterdii btnsel bir anlayn ismidir. Hermetik dnce sadece Msr ve Msr dinini deil btn insanl etkilemitir. Yeni platonculuk, r-nesans, reform hareketleri ve slam'daki mistisizm dncesinin temelleri Hermetik metinlere dayanr. Kabalist anlay, simya gelenei, hristiyan gnostizmi, pagan rahiplerin mistizmi Hermetik gelenee baldr. Hermetik dncenin Essenilerle de ilikisi olduunu belirtenler vardr. slam anlatlarnda ilk ge ekilen peygamber olarak dris kabul edilir. Ge ekilmek gksel olanla btnlemek ve fiziki olarak da orada ve yerde var olmak anlamndadr. Hermetik anlay slam iinde Rafizilik, Mutezile, smaililik olarak kendini aka sunmutur. lmi ncun (astroloji), ilmi simya ve hvan- safa risalelerinin ounluu hermetik metinlerle doludur. Bunlar arasnda Ebu Bekr Muhammet bn Zekeriyya El Razi (simyacdr) ve bir Karmarti olan Abdullah bn Meymun cesaretle Hermes'in ismini zikredebilenlerdendir. kere yce Hermes olarak Grek'lerin ortaya koyduu Hermes aslnda yerin, gn ve geiin simgesi olarak balang ve sonun kendisi olduunu gsterir. Yeni a mistiklerinin bazlarna gre de Hermes Baba olandr. Ve baba olann yeryzndeki tezahrdr. Hermes zerine tarih boyunca ok ey yazlm ve konuulmutur. Rnesansn balamasnda Hermetik dnceler etkin bir rol oynamasna karn aydnlanma dnemi sonras gelien sanayi toplumunda Hermetik metinler safsata yn olarak grlmtr. Fakat gnmzde sadece maddesel ynn gelitiren modern uygarlk, ruhsall ihmal etmi ve iki kanad olan insanlk kuunun maddi kanadm gelitirirken ruhsal kanadn clz brakmtr. Hermetik metinler maddesel ve ruhsal dengeler btn olmas sebebiyle amz insannn es getii baz deerleri dnmesine ve baz deerlerindeki abartlardan kurtulmasna yardmc olmaktadr. nk Hermetik metinler ruhsal olana yapt vurgu kadar maddi olann yetitirilmesine de nemli vurgular yapmtr. Bu anlamda insanln maddi ve ruhsal ynlerine bir btn olarak tesir etme ve ona rehberlik yapma imkanna sahiptir. Hermetika ve Hermes yeni a ile birlikte yeni uyanlara ve insanln rettii ve muhatap olduu maddi ve ruhsal bilgilerin sentezine ok nemli katklar salamaktadr.

Hermetik Metinlerin Tarihi


Hermetika gnmze kadar birok farkl evirisi ile karmza gelmitir. Hermes endi yazd dilden yaplacak evirilerin gizemli bann koparlacam ve sznn etkisinin azalacan vurgulamtr. Buna ramen Hermes'in metinleri farkl kltrler ve ortamlarda evirilerek insanlara isel dnm yolunda bir rehber olmutur. Konuyla ilgili eitli aratrmaclarn iddialarna gre, Hermetika aslnda kadim kutsal yaz ile yazlmtr daha sonra eski Msr dili ile kaynama olmu ve Msr diline dnmtr. Fakat bu metinler M.S. 3. yzylda mparator Theodosrus'un himayesindeki zamann skenderiye Patrii Theophilus'un ferman ile Msrca yazlan her eserin ortadan kaldrlmas ve Msrca konuanlarn ldrlmesiyle ortadan kalkmtr. Bu bask dneminden kaan mistikler kadim yaz formu ve Msrca yerine Grek alfabesini kullanarak birok teoloji kitabnn yazld Kopt dilini kullanmlardr. Bu dil 17. yzyla kadar yani bu dili bilen rahipler yaad sre iinde var olmutur. Gnmzde metinler eski Msrca deil, Greke, Latince, Arapa ve Kopt dilinde-dir. Hermetik felsefe, Msr uygarlnn iine sinmi bir ekilde yaarken rgtl bir dine dnen Gne Tanr dini, Hermetik dncenin rahipler arasnda bir sr olarak yaamasna sebep olmutur. Bu anlay piramitlerin birer inisiyasyon merkezi olarak almas ve bu inisiyasyonlardan yararlanan birok mistiin yetimesine olanak salamtr. Bunlarn arasnda Pisagor, Eflatun ve Hz. Musa saylabilir. Hermetika gnmze Greke'ye evrilmesi sayesinde ulamtr. M. 3. yzylda birok astroloji metni Greke'ye evrilmitir. Bu zamanda Toth'un yazlar da Greke'de dolamaya balamtr. Hermes Trismegistus'a atfedilen eserler Greke'de hem bir kadim bilgiler ansiklopedisi hem de simya, astroloji, tp, botanik gibi pratik amalara ynelik bilgi kayna olarak kullanlmtr. Hermes'in metinleri felsefi ve teknik olarak ikiye ayrlabilir. Felsefi ksm, isel dnya ve Tanrsallk hakknda bilgilerin ilendii; Corpus Hermeticum, Stobaeus Fragmanlar, Viyana ve Nag Hammadi papirsleri ve Logos Teleios isimleri ile bilinen ortak metinlerdir. Dier metinler ise astroloji, simya, anatomi, tp, botanik, ile ilgili bilgileri ierir. Greke'ye oradan da Latince'ye evrilen eserler 7. yzyldan itibaren Arapa'ya da evrilerek slam dnyasnda nemli bir yer tutmaya balad. slam dnyasnda Hermes, dris peygamberle ve mistik Enoch'la zdeletirildi. Greke'den Arapa'ya evrilen eserler arasnda unlar sayabiliriz. Hermese atfedilen Kitabu'l-esrar. Majinin kurallarnn belirtildii Nevamis Hirmis. El Kindi'nin yazd Hermesin Greke evirisi olan Risale fi ilm el-ketif. Arap yazarlarn hermetik felsefeyi konu alan ve hermetik etki tayan yaptlardan birka rnek vermek gerekirse unlar belirtilebilir. Farkl trde bitki retebilmek iin yazlm olan Kitab Esrar el-kamer. Hermes'in deyilerini ieren Adab l-felasifa. Simya zerine hermetik yapt olan Muhammet ibn Umeyl Teymimi'nin Kitab erh l-suver/i. By ve dua metinleri olan Kitab gayet l hakim. Bunun yannda hvan us safa risalelerinde ak bir hermetik etkiyi grebiliriz. 12 Gnmzdeki Hermetika evirileri Greke ve Latince eski belgelerden yaplm evirilerdir. Olabildiince baarl eviriler mevcuttur. Hermes'in metinleri yaygn olarak kullanlan btn dillere evrilmitir. Hermes'in kendisinin eviriden dolay oluabilecek anlam ve tesir azalmasna dair uyarsna ramen insanlk bu artc kaynaktan kendini uzak tutmam ve farkl dillere evirileri yaplmtr. Hermetika'nn her evirisi ann ve dneminin donanmnn stnde bir anlaya hitap edebilme imkann salamtr. Bu manada hermetik metinlerle bir vesile ile tank olmak onun tarihsel okumas iinde bulunduumuzu unutmamak metinlerin anlalmasmdaki gl de amamz salayacaktr. Birok sembolik anlatm gnmzde somut olarak anlalaca gibi birok problemli durum da gnmz koullarnda basit zmlerle halledilebilecek przler gibi grlebilecektir. Onun iin Hermes'in metinlerinin kendi syledii ve yapt gibi "tefekkr yoluyla eritim Atum'un bilgisine" ibaresinde olduu ekliyle tefekkr yolu ile okunmas gerekir.

Farkl Yerden Hermes evirisi


Bu derleme, Hermes'e ait olduu belirtilen nemli metnin bir araya getirilmesiyle oluturulmutur. Bu almalar Hermes zerine yaplm modern-postmodern dnem versiyonlar olup hepsi farkl ortamlarda yaygnlaan ve farkl beklentilerle oluturulan almalardr. Sz konusu almalar isel aydnlanma ve btnsel olana katk salama hedefleri ile ortak bir amaca sahiptirler. Bu metinlerin ilki Hermes'in mevcut metinlerinin derlenip iirsel bir dille yeniden yazlm halidir. kincisi internet orta-

mnda bulunan Corpus Hermeticum metinlerinin evirisinden olumaktadr. ncs ise baz gnostik rgtlerde ders olarak ilenen ve on dersten oluan 1916 tarihli bir derlemedir. almamzn ilk blm olan Hermetica evirisi, Timothy Freke ve Peter Gandy'nin zenle hazrlad 20 adet iir tarznda oluturulmu Hermetik metnin evirisidir . Bu iirler btn Her-metik klliyatn titiz bir ekilde taranmas, anlalmayan isel tutarszlk olan ksmlarn elenmesiyle oluturulmutur. Anlatm Hermes'in kehanetleri blmyle balar ve Atum'a kr blmyle biter. Hermetik metinler gnmze kadar ok farkl biimlerde gelmilerdir. Bu durum metinlerin farkll ve isel elikilerinin olmasna da imkan vermitir. Freke ve Gandy'nin almasyla bu metinler sade bir biimde, okunabilir bir forma getirilmitir. Yazarlarn oluturduu metin bir kurmaca deil Hermetik prensiplerin temel alnmas ve yine Hermes'in szleri aracl ile oluturulmu bir metindir. Tek yaratc, yukardakinin aadakine benzerlik ilkesi, dalite, ruhun enkarnasyonu, tekrar dou, zaman ve kozmos anlay ve prensipleri ok sade bir biimde anlatlmtr. Bu sayede temel prensipler gz nne kt gibi karmaa iinde olan Hermetik klliyata da bir anlamllk gelmitir. Temel prensiplerin ortaya kmasyla Hermetika'nn kadim bilgelik kaynaklar ile olan yakn temas ortaya kmtr. Metnin oluturulmasnda dilden, tarihsel kayplar ve eklemelerden dolay oluabilecek hatalar gerek kadim bilgelik kaynaklarna referansla, gerekse kutsal metinler vastasyla giderilmi, btnsel bir anlaya iaret eden Hermetika'nn salkl bir biimde sade haliyle 21. yzyl okurlaryla bulumas salanmtr. evirilerin evirisi olan ou metinden daha anlalr olmas hi olmazsa Hermes'in derdinin ne olduunu anlatmay baarmas sebebiyle ok nemlidir. Bu evirinin Hermes'in kendi metinlerine anlam bakmndan "aslna sadakat" noktasnda baarl olduu sylenebilir. iirin sembollere brnmesi anlatlmak istenen eyin yaamda karlnn olumamas sebebiyledir. Yaamdaki karlk somut maddesel bir karlktan te olan anlay olarak bir karlktr. Bu sebeble Greke evirilerde soyutlama ve sembolletirmeler anlam ou yerde bomutur. Yaadmz a Hermes'in dorudan alglanabilecei ve Hermes'in "tezahr ettiren zihin" dedii zihinle dorudan karlaabilecei bir dnemdir. Bu nedenle temel prensiplerin yanstld metinlerin sade bir dille ifade edilmesi zamann da bir gerekliliidir. Hermes'in kayp szleri ad altnda evrilen bu metinler gerekte de kaybolmu, varolsa bile anlalmazl ve karmaka-rkl ile gzden dmtr. Bu eviri Hermetika'ya itibarn teslim etmitir ve Hermes'in metinleri gnmz dnyas insanlar iin anlalr ve grnr olmutur. Bu noktada Freke ve Gandy'nin almas yeni bir Hermetika yazmak olmasna ramen ok nemli ve cesaret verici bir itir. Eserde tek tanrl dinlerden izler grlebilecei gibi spiritalist izler de fark edilecektir. Bunlarn Hermes'in orijinal metinlerine uyup uymadn test etme ansmz bulunmamaktadr. Fakat kadim bilgelik kaynaklarnn ortak bir zellii olan btnsellik ve insan varlnn aslna dair hakikatleri seslendiri noktasndan deerlendirildiinde ortaklklar ve anlam btnl tespit edilebilmektedir. Hermes'in eserleri tanrsal esinleri tayan bir kaynaktr. Bu nedenle yaratcnn kokusu olan her eyle balants ve benzerlii vardr. Hermetika bu manada hem benzerlikleri tamakta hemde baz ruhsal prensipleri daha dorudan ifade etmektedir. Freke ve Gandy'nin eseri bir balang olmas, kolay anlalabilir olmas nedeniyle nemli ve benzersizdir. Hermes seste ve ifadede majik bir eyler olduunu belirtmitir. Bu anlamda eviri bu sihirli esini almak iin elbette yeterli deildir. Simyaclarn bir ou Hermetikadaki baz kelimeleri mantra ve enerji ekirdekleri olarak kullanmaktadr. Ancak hi kukusuz burada hedef bu deildir. Derlemenin ikinci blm olan "Corpus Hermetica" evirisi, internet zerinde http://www.ancienttexts.org/library/egyp-tian/hermetica/hcenter.htm adresinde bulunan metnin evirisidir. Orijinali Eski ngilizce olan metin sz konusu sitede Hermes'in orijinal szleri olarak sunulmutur. On yedi blmden oluan metin baz yerlerde bir monolog ve vaaz eklinde iken/ baz yerlerinde ksa diyaloglar eklinde sunulmutur. Sz konusu metinlerde temel olarak tarz hitabet grlmektedir. Bunlardan ilki Hermes'in direk kendisine mutlak zihinden veya poemander (kutsal oban) diye sunulan bir varlktan aktarlan, Hermes'in durumu ve yaratcy nasl anlamas gerektii hakknda bilgiler ieren metinlerdir. Bunlar 12-3-8-10 no-lu kitaplar olarak belirtilebilir. kinci hitap biimi, Hermes'in olum diye hitap ettii Tat'a anlatt ya da vazettii metinlerdir. Bunlarda yumuak ve koruyucu bir slupla Tat'a Tanr, sessizlik sanat, iler duyular, odaklanma ve varolma hakknda eitli bilgiler sunulur. Tat'la Hermes'in arasndaki iliki inisiyatik bir doumun

gereklemesi sonucu olan bir iliki gibidir. Tat sanki Hermes tarafndan uyandrlm, fakat fark ettiklerini anlamlandramayan bir kii konumunda sunulmutur. Hermes Tat'a efkat dolu bir baba gibi davranmaktadr. Burada fiziksel bir baba oul ilikisinden ok ruhsal anlamda baba oulluktan bahsetmek kanaatimizce daha doru olacaktr. Tat'n Hermes ile arasndaki ilikiyi Hz.sa'nm Baba dedii btnsellikle arasndaki ilikiye benzetebiliriz. nc hitap biiminde ise Hermes'in Asclepius'a hitap ve vaazlar grlr. Bunlar metinde 4-6-9-1317 no'lu kitaplar olarak tespit edilebilir. Hermes burada Asclepius'a daha ok resmi ynn gstermi ve diyaloglarda daha mesafeli bir ilikiyi tercih etmitir. Sz konusu blmlerde Tanr, iyilik, duyular ve anlamann netlii ve bilge olma yollar hakknda bilgiler aktarlm, tler verilmitir. Asclepius ile Tat'n isimleri ortak olarak sadece anahtar isimli blmde zikredilmitir. Hermes Asclepius'a "Dnn konumasn senin adna sundum, bugnn konumas ise Tat'a uygundur" derken aslnda kendi inisiyasyonunun ynn de gstermektedir. Hermes gemii olanla gelecei olann arasndaki kavakta durmaktadr. Gemi bilgi ve anlaylarla Tanrsal bilgiye odaklanmak isteyenlerin
16

durumu Hermes'le Asclepius'un ilikisi gibi mesafelidir. Gelecek olan nesil ise ancak Hermes'in yaratc inisiyasyonu ile ruhsal doum gerekletirerek var olabilir. Ruhsal douma ulam kii babay tanr ve varln yeryzndeki en yce hizmetini, secde etme vazifesini yerine getirir. Babay tanyan Tanrya odaklanmay ondan renir ve Tanrnn btn iindeki' fonksiyonunu kavrar. Tanr btn bilinmezlii ile varln yaamna dolarken her ey anlamna kavuur ve gerek uyanma madde iinde gerekleir. Uyanan kii btnn eylemi olur ve babadan nasl olunmas gerektiini tekrar renir. evirimizin ikinci blm olan Corpus Hermetica evirisinde bilginin hiyerarik bir biimde inmesi sz konusudur. Mutlak zihinden Poemander'e ondan Hermes'e, Hermes'ten Tat ve Asclepius'a bu bilginin ak aslnda farkl anlay dzeylerini iaret ederken bu anlay dzeylerinin birbirini dlayc deil, birbirini yeniden gerekletirici olduu da grlr. Bu blm Hermetik metinlerin mevcut orijinal biiminin evirisi olarak kabul edilebilir. Baz yerlerinde sembolik ifadelerin younlamas metnin ifade tarzna sadk kalndndan dolaydr. Bunun yannda elikili gibi grnen unsurlarn btnsel bir gzden geirme ile anlaml hale gelmeleri mmkndr. kinci blm eviri metni internet ortamnda bulunmas ve metnin tamamna eriilme imkan olmas nedeniyle en rahat ulalabilen ve bu anlamda insanlarn en fazla karlat Hermetik metindir. Bu anlamda zellikle ngilizce'de Hermetik metin olarak popler bir biimde bilinen metin bu kitabn ikinci blmnde evirisini yaptmz metindir. Derlemenin nc blm ise Hermes'e ait olduu belirtilen iki temel metnin ders kitabna dntrlp on derslik bir anlatmla sunulmasndan ibarettir. Sz konusu metin 19. yzylda baz ezoterik bilgilenme hedefli cemiyetlerce kullanlm olup Kessinger yaynevi tarafndan 1916 tarihinde yaynlanmtr. Bu eviri "Grnmeyen Tanr aslnda en ok tezahr edendir" ve "yilik yalnzca Tanrdadr" balkl iki metinden olumutur. Bu iki metin gnostik bilgilerin nda yorumlanm ve her bir satr derin bir yorumlama srecine tabi tutulmutur. Metin btn olarak Tanrnn isel olarak deneyimlenmesi ve yaamn btnyle Tanrsal olarak alglanmas hedefiyle yorumlanmtr. eviride temel olarak unlar ifade edilmitir: "Tanrnn grnmemesi ve tezahr edebilmesi, dnerek tezahr edebilme zelliinin olmas. Bir ve tek olmas. Mkemmel olann Yaratcs olmas. Btn isimlerden yce olmas. Hem var olan hem de var olmayan olmas, var olanlar o tezahr ettirir var olmayanlar ise kendi iinde muhafaza eder. Hibir yer ve hibir yn yoktur ki Tanr'yi temsil edebilsin. (Tanrya) Her ey sensin senden gayr hi bir ey yoktur, var olan her ey sensin ve var olmayan her ey de sensin, sen dnrken zihinsin, yaratrken babasn, g verirken Tanr'sn, iyisin her eyin yaratcssn. yilik Tanr'nn kendisidir, iyilik retilmi olanda deil retilmemi olandadr. nsanlardaki iyilik ok kt olmayan iyiliktir. Gzellik ve iyilik Tanr'nn btnleyici paralardr ve yalnzca ona zgdr, Tanr'yi aryorsan gzelliin peine d, ona ulaan tek bir yol mevcuttur, isellik ve adanmlk." Yukardaki metinden alman alntlara bakacak olursak yaratc zerine teolojik olarak ok ciddi saptamalar yaplmtr. Derlemenin nc blm, on ders ile hermetik metinlerin nasl amlanabilecei ve ezoterik okullarn sz konusu metni nasl kullandn anlamak iin ok gzel bir rnektir. Hem metne bakp nasl derinleileceini gsterir hem de Hermes'in birok farkl hareket ve dnceye nasl kaynaklk ettiine bir rneklik tekil eder.'

Kitabn btnn oluturan eviri Hermetik metinlerin pratik olarak farkl yaam alanlarnda kullanmna dikkat ekmektedir. lk eviri akademik ve zahmetli bir uratan sonra gnmz insan iin Hermes'i anlalr klmay hedeflemitir. kinci eviri Hermes'in olabildiince orijinal metinleri ile insanlar kar karya getirmeyi hedeflemi ve bu metnin yaylm iin en 18 yaygn bilgi paylam sistemi olan internet gibi bir arac semi-lir. nc eviri ise kendi iine kapank ezoterik bir grubun I lormes metinlerini derinlemesine okuyup deerlendirmelerini rneklemektedir. Bu evirinin bu kitap iinde derlenmesi u noktalardan anlamldr: Hermes gemite olduu gibi gnmzde de inisiyatik faaliyetine devam etmektedir. Tanr Jner yerdedir ve Tanr'ya doru gidite Hermetik bilgiler herkese farkl bir hz vererek kendi cazibesi etrafnda bir ekilde insanlar toplamaktadr. Farkl okumalarn birletirilmesi ve birlikte sunulmas aslnda Hermetik maksadn yani Btnn Tanrsallamas-nn ve tezahr ettiren dncenin var ediciliinin bir rneidir.

Sonu
Hermes tarihin hangi dneminde ve nerede yaam olursa olsun btn insanln topyekn uyanmasnn beklendii bu dnemde artk btn insanla mal olmu bir inisiyedir. Nasl bakarsak bakalm, Tanrsal muradn bizi ulatraca yolun en ciddi ke talarndan biri olan Hermes, tezahr ettiren dnceye sahiptir ve onun dncesi iinde olmak yeryznn gzellik ynnde yeniden yaratlmasna katkda bulunmak olacaktr. farkl hermetik metnin bir araya getirilmesindeki temel ama, Hermes'in hem kapsamnn fark edilmesi, hem ana fikri ve hedefinin anlalmas hem de farkl okumalarla Hermes'teki btnln fark edilmesi isteidir. Hermetik metinler zerinde dnerek, tefekkr edilerek durulmas gereken metinlerdir. Ve insana zihinsel devinimi hzlandrmak asndan ciddi sratler kataca aktr. Baba olan Hermes'in gelecek olan bizler iin aydnlatc ve idrak ettirici olmas temennilerimle bu yazya son veriyorum. Tanrsal maksadn gereklemesi btn kainatlarn en derin arzusudur. Bizi bu derin arzumuzdan uzaklatran ve varlmz epeevre saran kabuklar, Hermes'inkiler gibi yaratc szler ve dorudan Tanr'nn kelam ile zlebilir.

KAYNAKA
Arabi Muhiddin, 1942, Fusus ul Hikem, eviren; M. Nuri Genosman, stanbul Hz. Bahaullah, 1994, Hz. Bahaullahm Levihleri, eviren; Mecdi nan, stanbul. Chaney Robert, 1996, Eseniler ve Srlan, eviren; Duygun Ara, RM yaynlan, stanbul. Copenhaver, B.P. 1992, Hermetica, Cambridge Uni. Press., Anan; zbudun, 2004 Festugiere, A.J. 1947, Hermetisme et Gnose Paienne, Histoire Generale des Religi-ons (eli), Maxime Gorce ve Raoull Mortier (eds.), Paris, Librairie Aristide Qulillet., Anan; zbudun, 2004 Freke Timothy & Gandy Peter, 2000, Hermetika, Hermesin Kayp Szleri, Ege Meta Yaynlar, zmir. Herbelot, B., 1995, Bibliotheque Orientale, ou Dictionnaire Universitaire, 1,11., Anan; zbudun, 2004 Kitab Mukaddes, 2000, Yeni Yaam Yaynlar, stanbul i Kuran- Kerim ve Trke Anlam, 1996, Hazrlayan Ali Bula, Birim Yaynlar, stanbul. Le Plongeon Augutus, 1914, Msrllarn Kkeni, Ege Meta Yaynlan, zmir. zbudun Sibel, 2004, Hermes'ten dris'e bir dinsel gelenein dnm dinamikleri, topya yaynlar, Ankara. Salt Alparslan - obanl Cem, 2001, Dharma Ansiklopedi; Parapsikoloji, Mistisizm, Okltizm, Ezoterizm, Teozofi, Spritalizm, Neospiritalizm, Dharma Yaynclk, stanbul. Schoure Edouard, 1999, nsanl Aydnlatan Byk nisiyeler, eviren; Yavuz Keskin, RM yaynlar, stanbul. Shervvood Keith, 1995, Ruhsal ifa Teknikleri, Akaa Yaynlar, stanbul. Sohravardi, 1986, Le Livre de la Sagesse Orientale (Kitab Hikmat al Ishraq), tr, et notes par Henry Corbin, Paris, editions Verdier. Anan; zbudun, 2004 Thorndike, Lynn, 1923, A history of magic and Experimental sciences during the First Thirteen Centuries of our Era, NY; Columbia Uni. Press. Anan; zbudun, 2004 Ullmann, Manfred,1994, slam Kltr Tarihinde Maji, z yaynlan, stanbul

1 HERMETK RLER
Hermes'in Kehanetleri Saf felsefe ruhsal abadr, srekli tefekkr yoluyla, Tek-Tanr Atum'un Hakikat Bilgisi'ne erimek iin. Ama imdi kehanette bulunarak diyorum ki, gelecek zamanlarda hi kimse tek bir ama uruna ve kalp temizliiyle felsefenin peinde olmayacak. Kskan ve hasis tabiatl olanlar engelleyeceklerdir insann kefetmesini paha biilmez lmszlk nimetini. Felsefe yolunu aracaktr, anlalmas zorlaacaktr. Yozlam olacaktr aldatmaca grlerle. Byk glkler iinde kalacaktr aritmetik, mzik ve geometri gibi iinden klmaz bilimler karsnda, Saf felsefeyi renen kii, aratrr bilimleri. Hayal mahsul teoriler olarak grmez, Atum'a adanm bilgiyi. nki o bilgidir ki ifa eder srlarn, saylarn gcyle dzenlenmi mkemmelen ileyen evrenin. nki o bilgidir ki, belirler denizlerin derinliini ve atein glerini ve fiziksel cisimlerin bykln, bunlar sayg dolu bir huu verir Yaratc'nn ustal ve bilgelii karsnda; nki mziin esrar tanklk eder Yce Sanat'nm emsalsiz dehasna. Gzel bir ahenkle birletirmitir her eyi tek bir Btn iinde tatl namelerle dolup taarak. Atum'u sevmek dncede, kalpten ve katksz biimde, ve onun iradesinin erdemliliini izlemek; felsefe budur, glge drmedii amasz fikirleri destekleyen zorlayc arzularn. Ancak imdiden gryorum ki gelecek zamanlarda zeki ve entelektel kiiler

yanl yola sevk edecek insan zihinlerini, onlar saf felsefeden saptrarak. Bizim kutsal adanmlmzm etkisiz olduu, kalpten hissedilen dindarlmzn ve biz Msrllarn Atum'u ululadmz zenli hizmetimizin dl getirmeyen bo bir aba olduu retilecek. Msr gklerin bir suretidir ve Kozmos tmyle burada ikamet eder, burasdr mabedi; ama tanrlar yeryznden gidecekler ve gkyzne dnecekler, ruhsallln eski vatann geride brakarak Misir terk edilmi ve ssz kalacak, tanrlarn mevcudiyetinden yoksun. Yabanclarn eline decek bizim kutsal adetlerimizi yadsyacak olan. Bu kutsanm tapmaklar ve trbeler lkesi cesetlerle, cenazelerle dolacak. Kutsal Nil kanla kprecek ve sular ykselecek, dklen kanlarla pislik iinde. Bu sizi alatyor mu? Daha beteri gelecek. Bu lke ki bir zamanlar, insanln ruhsal retmeniydi, bu lke ki yle sevmi ve adamt ki kendini tanrlara onlar bile tenezzl etmilerdi yeryznde ikamete, ama imdi sylyorum sizlere, bu lke zulmde geride brakacak dierlerini. llerin says yaayanlar kat kat aacak, ve hayatta kalanlar Msrl saylacaklar sadece dillerinden dolay, nki davranlarnda baka bir rkn insanlarna benzeyecekler. Ah Msr! Dininden hibir ey kalmayacak, bo bir masaldan baka, buna kendi ocuklarn bile inanmayacaklar. Geriye hibir ey braklmayacak bilgeliini anlatacak, eski mezar talarndan baka. nsanlar hayattan yorulmu olacaklar ve vazgeecekler grmekten sayg dolu bir hayranl hak ettiini evrenin. Ruhsallk, btn nimetlerin en by, sonuna gelmenin iaretlerini verecek ve itibar grmeyen bir yk gibi alglanacak. Dnya artk sevilmeyecek Atum'un emsalsiz eseri olarak; onun lksel Mkemmelliinin

ahane bir ant, Tanrsal rade'nin bir arac, ululamas ve kretmesi iin grenlerin. Msr yoksul kalacak. Her kutsal ses susturulacak. Karanlk aydnla tercih edilecek. Gzler gkyzne evrilmeyecek. Saf olanlarn akln kard dnlecek ve saf olmayanlar bilge diye sayg grecekler. Deliye cesur gzyle baklacak ve ktler iyi saylacak. lmsz ruhun bilgisine glnp yadsnacak. Gklere layk sayg dolu szler ne duyulacak ne kabul edilecek. te ben, Kere Yce Hermes, insanlarn ilki, erimek iin Tm Bilgiye, kazdm tanrlarn srlarn bu ta tabletler zerine kutsal semboller ve hiyerogliflerle. Ve onlar sakladm gelecekte bizim kutsal bilgeliimizi arayacaklar iin. Her eyi gren zihin vastasyla, ahitlik ettim bizzat Gklerin grnmez yzne, Ve tefekkr yoluyla eritim Hakikat Bilgisine, ite bu bilile yazyorum m bu msralar... Hermes'in nisiyasyonu Duyularm mistik uykuda askda kalmt; yorgun, yapay bir uyuukluk deildi bu, uyank ve uurlu bir boluktu. Bedenimden kurtulup, dncelerimle birlikte utum ve bolukta szlrken bana yle geldi ki, engin ve snrsz bir Varlk ismimle bana seslendi: "Hermes, ne aryorsun?" "Kimsin sen?" diye sordum. "Ben Yolun-Rehberi'yim, Yce Zihin, Tek-Tanr Atum'un dnceleri. Ben seninleyim; her zaman ve her yerde. Arzularn biliyorum. Sorularn uurlu olsun ve onlar yantlanacaktr." "Bana Gerekliin yapsn gster. Beni Atum'un Bilgisi'yle kutsa," diye yalvardm. Anszn deiti nmde her ey.

Bir anda ald Hakikat. Grdm snrsz grnty. Her ey In iinde eridi; Sevgiyle btnleti. Ancak Ik bir glge drd, amansz ve korkun, bu aa inerken alkantl sulara benzedi, duman gibi kpkler sayordu, karmakark. Ve tarifsiz bir at iittim; anlalmaz bir veda l. Ik o zaman bir Kelam syledi kaotik sular yattran. Rehberim sordu: "Bu vizyonun esrarn anlyor musun? Ben o Ik'm; Tanr'nn Zihni, ncesinde de var olan olasln karanlk kaotik sularnn, Tanr'nm Olu'dur benim sakinletirici Kelam' m mkemmel dzen fikri, her eyin her eyle uyumu. Asli Zihin Kelam'in atasdr, tpk sizin yaantnzdaki gibi, sizin zihninizden konuma doar. Onlar ayrlamaz birbirinden, nki Zihin ve Kelam'n birliidir hayat. imdi Ik'n stnde topla dikkatini ve onunla Bir ol." Tamamlayarak szlerini iime bakt benim. Ben bana kar, ta ki titreyerek grdm dncemde Ik'n iindeki, sonsuz fakat dzenli bir dnya oluturacak snrsz gc, ve hayran kaldm. Derinliklerin karanlnda grdm, tanrsal kudretin sptil ve zeki nefesinin formu olmayan kaotik sulara nfuz ettiini. Atum'un Kelam' dourgan sularn zerine dt, ve onlar tm formlara gebe brakt. Szn ahengiyle dzen kazanarak vcut buldu drt element, birleerek yaratmak zere canl varlklar neslini. Ate elementi, yrngelerinde sonsuza kadar dnecek takmyldzlarda ve yedi gk cisminin tanrlarnda ifade buldu. Kelam bundan sonra srad doann elementlerinden ve tekrar birleti Yapc Zihinle, salt zekadan yoksun maddeyi geride brakarak.

Rehberim dedi ki: "Snrsz asli fikri sezdin artk, balangtan nce var olan. Doann elementleri, Atum'un iradesiyle, olasln sular iinde, bu ilksel dncenin yansmalar olarak dodu. Bunlar ilksel eylerdir; asli eylerdir; evrendeki her eyin ilk prensipleridir. Atum'un Kelam' yaratc fikirdir; o, kendi vastasyla yaratlm olan her eyi besleyen ve destekleyen yce snrsz kudrettir. Sana her eyi gsterdim. Neden bekliyorsun? rendiin bilgelii yaz hiyerogliflerle, taa kaznm olarak kutsal tapnakta. Kendini bir ruhsal rehber kl, biIgi nimetine deer bulduklarna; bylece, senin vastanla, Atum'un insanl kurtarabilmesi iin." kranla dolup tayordum Babalarn Babasna bana ltfetmi olan Yceler ycesi bu vizyonu. Yakardm korku ve sayg iinde, Ne olur, beni asla uzak klma senin Varln hakkndaki bu Bilgiden, ben onunla aydnlatabileyim karanlkta olanlar." Sonra, onun gcn iimde bularak, konumaya baladm. Uzak duranlar alay ettiler szlerimle, ama dierleri ayaklarma kapandlar. Onlara kalkmalarn ve bu retilerle ilerine ekeceim bilgelik tohumlarn kabul etmelerini syledim. Haydi dinleyiniz, amurdan insanlar. Eger ok iyi dikkat etmezseniz, szlerim nnzden uup gidecek ve kanat ap dnecekler tekrar ayni kaynaa, geldikleri gibi.

Atum'un Varl
Btn dikkatinizi bana veriniz ve dncelerinizi toplaynz, nki Atum'un Varlnn Bilgisi derin anlay ister, sadece onun insanyla gelen bir ltuftur. Engel tanmayan bir sel gibidir, hzyla geride brakan onu izlemeye alan herkesi, nne getii dinleyiciler deildir sadece, retmen bile yetiemez ona. Atum'un kavranmas zordur. Onu tanmlamak imkansz. Mkemmel ve kalc olmayanlar kolay kavrayamazlar sonsuza kadar mkemmellemi olan. Atum btndr ve sreklidir. O, hareketsizdir kendi iinde, yine de kendini hareket ettirendir. O, kusursuzdur, bozulmaz ve sreklidir. O, Ycelerin Ycesi Mutlak Gerekliktir. O, fikirlerle doludur duyularn alglayamad ve her eyi kucaklayan Bilgi'yle. Atum Asli Zihin'dir. O, ok byktr, "Atum" adyla anlmayacak kadar. O gizlidir, yine de apaktr her yerde. Onun Varl bilinir dnce yoluyla ancak, Yine de onun suretini grrz gzlerimizin nnde. O bedensizdir, Yine de her eyde vcut bulmutur. Onun mevcut olmad bir ey yoktur. Ona hibir ad verilemez, nk btn adlar onun addr. O, her eydeki birliktir, Bu yzden onu btn adlarla bilmeliyiz ve her eye 'Atum' demeliyiz. O her eyin kkdr, kaynadr. Herr eyin bir kayna vardr kendinden baka, hilikten doan bu kaynan Atum bir says gibi tamdr, o kendisi kalr oalsa da blnse de, yine de tm saylar retir.

Atum Btn'dr; O her eyi ierir. O bir'dir, iki deil. O Btndr, okluk deil. Btn birok para deildir, Sadece ksmlardan olumu bir Btndr. Onlara ayr ayr baktnz zaman, hor eyin ok olduunu dnrsnz. Ama grdnz zaman hepsinin Bir'e ait olduunu ve Bir'den aktn, tm paralarn btnlemi olduunu Atum her yerdedir. Zihin hapsolunamaz, nki her ey Zihnin iinde mevcut olmaktadr. Hibir ey yle hzl ve gl deildir. Sen sadece kendi tecrbene bak. Kendini yabanc bir lkede hayal et ve niyetin gibi sratle orada olacaksn! Okyanusu dn ve ite oradasn. Cisimlerin hareket ettii gibi hareket etmemisindir, ama yolculuk etmisindir mutlaka. Gklere u, yksel; kanatlara ihtiyacn olmayacak! Seni engelleyemez hibir ey; ne Gne'in yakc scakl, ne de dnp duran gezegenler. Yaratlm olanlarn snrlarna ilerle. Tamak ister misin hi Kozmos'un snrlarnn tesine? Senin zihnin iin o dahi mmkndr. Hissedebilir misin hangi gce sahip olduunu? Eer btn bunlar yapabiliyorsan, yleyse ne dnyorsun Seni Yaratan iin? Anlamaya al Atum'un Zihin olduunu. Byle kontrol eder Kozmos'u. Her ne varsa dncedir, Yaratc'dan doan dnceler. 36

Yaratln Tefekkr Edilmesi


Atum'dan iste, onun nn bir parltsyla farkndalnn aydnlanmasn ve sana g vermesini dncelerinle kavrayabilmen iin onun yce varln. Aslnda grnmeyen, kendileri de grnmez olan dncelerle grlebilir yalnzca. Eer dnceleri gremiyorsan, Atum'u greceini umuyor musun? Yine de bak zihninle, o sana grnecektir,

saklamadan gsterecektir kendini evrende batan sona, kendi gznle grebilmen iin onun suretini ve iki elinle tutabilmen iin. Grnmez olduunu mu sanyorsun Atum'un? Bunu syleme sakn! Atum'dan daha grnr deildir hibir ey. O her eyi yaratmtr, ite onlar vastasyla grebilirsin onu. Atum'un Yce Kalbi'dir bu; her eyde gsterir kendisini bylece. Ne varsa bilmek mmkndr, maddesel olmayanlar da dahil. Zihin nasl dnceler vastasyla biliniyorsa, Atum da bilinir yarattklar vastasyla. Btnln her eyi kuatan yazardr Atum, her eyi dokuyan gerekliin kumana. Yarattklar grlebildiinden dolay, grebiliriz Yaratc'yi, onun yaratmasnn maksad da budur. O daima yarattndan dolay, grlebilir daima. Biz de dnp hayranlk duymalyz ve idrak etmeliyiz kutsandmz Babamzn Bilgisiyle. Atum'un Varln bilmek iin tefekkr et onu dncende. Gzlerinle grmek iin onu, mkemmel dzenine bak evrenin; Algladn her eyi yneten Zorunlu yasalara ve Olan ve olacak olan her eyin Mkemmelliine bak. Hayatla dolup taan maddeye bak ve gr Atum'u ierdikleriyle birlikte kalp gibi arpan. Tefekkr et Kozmos'u kadim bedeni olarak onun, her zaman olgunlam ve taptaze olan. Sonsuz zamanda dnen gezegenleri gr. Gklerin ruhsal ateini gr, Gne'le a dnen ve yeryzne iyilik olarak salan. Her zaman deien Ay' gr, doumu, bymeyi ve rmeyi yneten. Ay takmyldzn gr, Domayan ve batmayan,

ama hep sabit bir noktada kalan, yle bir eksendir ki evresinde dner Zodyak dairesi. Kuyruklu yldzlar gr, "Kahin Yldzlar" derler onlara, nki zamanla dnyann bana ne gelecekse, onlar ortaya karlar birka gn, grlmeyen evlerinden, Gne'in dairesinin altndan. Kimdir bu mkemmel dzeni srdren? Gne en byk tanrdr gklerde; dier herkesin egemenliini tand bir kral. Yine de alakgnlldr bu kudretli tanr raz olduundan kk yldzlarn daha yukarlarda dnmelerine. Kimdir onun saygyla itaat ettii? Uzayda kendine verilen yerde dolar her yldz. Niin btn yldzlar ayn yolu izlemezler? Her birinin yerini tayin eden kimdir? Kendi etrafnda dner Ay takmyldz ve tar btn evreni birlikte. Ona bu vazifeyi veren kimdir? Kimdir Yer'i sabit klan ve denizi sahilleri iinde tutsak eden? Bunlarn yapmcs ve sahibi olmaldr birisi. Mmkn deildir tesadfen ortaya kmalar. Dzen tmyle yaratlm olmaldr mutlaka. lye smayan sadece ortaya kandr tesadfen. Oysa dzensizlik bile tabidir Alemlerin Sahibi'ne. Bir mmkn olsayd kanatlarnn kmas ve havada szlmen; hareketsiz kalarak yerle gk arasnda, grecektin altnda uzanan yeryzn, akan nehirleri, dolap duran havay, yakp geen atei, daireler izen yldzlar ve hepsini rten gkleri. Nasl bir zevktir bunlar grmek, bir drtyle kendini koyuvererek alglamak devimsiz devindiriciyi, devinen devinmekte olan her eyde. Gizli olan o, apak btn eserlerinde. Bir an dn, nasl olutuunu ana rahminde. Aklna getir o usta iilii ve ara o sanaty, tanr benzeri byle gzel bir grntye ekil veren. Kim izdi gz yuvalarn? Kim at burun deliklerini, kulaklarn ve azn? Kim uzatt sinirlerini ve skca balad? Kim yapt kemiklerini ve etini deriyle rtt?

Kim ayrd parmaklarn ve dzletirdi tabanlarn? Kim hazrlad kalbini ve boluklar brakt cierlerinde? Kim grnr kld gzelliini ve saklad barsaklarn ierde? Ka eit beceri kullanld ve ka tane sanat eseri yaratld oluturmak iin bir insan? Heykeller ve portreler ylece olumazlar, bulunmadka bir heykeltra ya da ressam. Bylesine yce bir iin yok mudur yaratan?

Yaayan Kozmos
Asli Zihin, Hayat ve Ik olan, iki cinsiyetli olarak, dourdu Kozmos'un Zihnini. Asli Zihin devimsizdir her zaman, sonsuz ve deimezdir, kendisi ierir bu Kozmik Zihni, duyular iin alglanamaz olan. Duyularla alglanan Kozmos bir kopyas ve suretidir bu sonsuz Kozmik Zihin'in, aynadaki bir yansma gibi.
V

Her eyin ilkidir ve balangc olmayandr Atum. ikincisi Kozmos'dur, Atum'un suretinde yaplm olan. . Kozmos ikinci bir tanr olduundan, o da lmsz bir varlktr ve Kozmos'un iindeki her ey bir parasdr Kozmos'un, imkanszdr lebilmesi onun herhangi bir parasnn Kozmos, tm Hayat'tr. Onun ilk temellerinden tek bir ey bile var olmamtr canl olmayan. Yoktur ve hi olmamtr ve hi olmayacaktr l olan bir ey Kozmos iinde. Atum Ik'tr; sonsuza dek tkenmeyecek enerji kayna, Hayat'n ta kendisinin sonsuz datcs. Bir kere enerji datldktan sonra, Ynetilir onun kullanlmas sonsuz kozmik yasalarla. Kozmos'un varl Sonsuz Enerji dahilinde bulunur, oradan btn Hayat doar,

imkanszdr bu yzden onun durmas veya yok olmas bir zaman. kontrol altnda ve bir arada tutulur Sonsuz Yaam-Gc'yle. Kozmos datr bu Hayat' kendi iindeki her eye. ki katl bir devinimi vardr onun: sonsuzluktan enerji akar Kozmos'a ve o da Hayat aktarr iindeki her eye. Zihin ve Ruh tezahrleridir Ik ve Hayat'n.. devinir her ey Ruh'un gcyle. Kozmos'un bedeni, btn kitleleri iinde barndran, tam doymutur Ruh'a. Ruh tamamen aydnlanr Zihin'le. Zihne batan baa nfuz etmitir Atum. Ruh doldurur ve kuatr Kozmos'un btn bedenini. O, Hayat verir byk ve mkemmel canl varla Kozmos dediimiz, o da hayat verir iinde barnan btn daha ufak canl yaratklara. Kozmos btndr paralar reten ve besleyen, bir ana baba gibi ocuklarna bakan. O, Atum'dan alr yilik payn ve o, bu yilik'tir yaratmann hakiki gc olan. Kozmos suretidir Atum'un ve Atum Tm-yilik olduundan Kozmos da yi olandr.

Zaman Dngs
Kozmos'da deiim yoktur bir anlamda, nki onun hareketleri deitirilemez yasalar tarafndan belirlenir. O yasalar ki ebedi deveran salar balangc ve sonu olmakszn. tezahr eder, yok olur onun paralar ve yeniden yaratlr, tekrar tekrar zamann dalgalanan nabznda. zaman sreci boyunca, Kozmos'un iindeki hayat dzenlenir ve korunur. Yeniler her eyi zaman Kozmos iinde, sikluslu deiim sreci ile, llr gk cisimlerinin tekrar gelmeleriyle ilk konumlarna gklerde dnp dururlarken.

imdi gemiten doar, gelecek ise u andan. Her ey bir klnr bu sreklilikle. Bir dng gibidir zaman, btn noktalar yle birlemitir ki sylenemez nerede balayp, nerede bittii, nki her noktas hem nne geer, Hem de ardndan gelir birbirinin sonsuza kadar. Yine de daha derin bir anlay vardr. Gemi ayrlp gitmitir ve artk yoktur. Gelecek erimemitir ve daha olacaktr. imdi ise srp gitmez, nasl var olduu sylenebilir yleyse, bir an olsun yerinde duramyorsa?

Tanrlar
Kozmos'un Zihni Kader'i dzenleyen yedi yneticiyi yaratt ate ve havadan grdmz be gezegenle Gne ve Ay; onlarn yrngeleri kuatr duyular dnyasn. Bu gksel gler ancak dnceyle bilinen, tanr adn alrlar ve dnya zerinde hkm srerler. Kader tanrasdr onlara hakim olan, her eyi deitiren doal geliim yasasna gre, yaratan srekli deimez Hakikat'ten, hi durmadan deien bir dnyay. Gksel cisimlerin ynetimi Atum'un elindedir ve maddeye akar onlardan n hi kesilmeyen bir Ruh rma. Madde verimli bir ana rahmi gibidir, her eye gebe kalnr iinde. Btn formlar ekil verir maddeye ve Ruh enerjisi srekli deitirir onlar bir halden dierine. Bu sreci ynlendiren Atum'dur, her forma Can aktaran varlk silsilesindeki statsyle orantl olarak. Yeryz tm maddenin deposudur, O, maddeyi baheder ve karlnda Hayat alr yukardan.

Ra -gne- yeri ve g birletirir, Enerji gndererek yukardan ve ykselterek maddeyi aadan. O, Hayat' eker kendine ve Hayat verir kendinden durmakszn k saarak her eye. Ra g yararlandrmakla kalmaz sadece, ular Yeryz'nn gizli derinliklerine bile. O, yalnzca tefekkr ve dnce yoluyla bilinen Atum'a benzemez. Ra uzay ve zamanda var olur ve onu grebiliriz biz gzlerimizle, Kozmos'ta en parlak odur. Merkezde yer alm bulunarak ve taknarak Kozmos'u bir ta gibi evresine aydnlatr yukary ve aay. Onun izniyle yrr Kozmos kendi yolunda, ama asla izin vermez yolundan sapmasna, ve karmaa iinde kayp gitmesine nki, usta bir sava arabas srcs gibi, balamtr kendine Kozmos'u, k nlardr elindeki dizginleri. Gne bir suretidir gklerden yce olan Yaratc'nn Tpk her eye kadir Yaratc'nn hayat verdii gibi tm evrene, Ra da Hayat verir hayvanlara ve bitkilere. Onun madde bedeni kaynadr grnen n ve yle bir nesne varsa duyularla alglanamayan, gnein nda bulunmas gerekir o nesnenin. Yine de onun ne olduunu veya nasl aktn Atum bilir sadece. Gne hi durmadan Ik ve Hayat saar. Ra besler btn bitkileri, toplayarak nlarnn gcyle retilen, ilk meyveleri. Sanki onun kudretli elleri Tatl kokular karr gibidir bitkilerden. Tpk ayn ekilde, ruhlarmz, gksel iekler misali, beslenir bilgeliinin yla Atum'un ve karlk olarak kullanmalyz bizler de onun hizmetinde iimizde yeeren her eyi.

Yaratl Hiyerarisi
Atum Kozmik Zihin'i yaratr; Kozmik Zihin de Kozmos'u. Kozmos Zaman' yaratr; Zaman da Deiim'i. Atum'un z Asli yilik'tir. Kozmik Zihin'in z daimi ayniyettir. Kozmos'un z mkemmel dzendir. Zaman'n z devinimdir. Deiim'in z Hayat'tr. Atum, Zihin ve Ruh vastasyla; Kozmik Zihin lmszlk ve sreklilik vastasyla; Kozmos dn ve yeniden dn vastasyla; Zaman; artma ve azalma vastasyla. Deiim ise nitelik ve nicelik vastasyla i grrler. Kozmik Zihin Atum'dadr. Kozmos Sonsuzluk'tadr. Zaman Kozmos'dadr. Deiim Zaman'dadr. Kozmik Zihin, srekli biimde Atum'a baldr. Kozmos, Kozmik Zihindeki dncelerden olumutur. Kozmik Zihin Atum'un suretidir. Kozmos ise Kozmik Zihnin. Gne Kozmos'un bir suretidir. nsan ise gnein.

insan Neslinin Yaratl


Yaratc olan Tanr, ki biz ona "Atum" diyoruz, "ikinci tanr"y yapmt, bu Kozmos'tu ve ondan memnun olmutu. Yaratt gzeldi ve dopdoluydu iyilikle, onu sevdi ocuu gibi. efkatiyle istedi Atum buraya uygun bir yaratk olmasn, deerlendirecek gzelliini yaratt her eyin.

Bylece, iradesini geirerek eyleme yaratt insan neslini; tanrsal bilgeliini ve g veren sevgisini rnek almas dileiyle. Atum sordu her gksel tanrya birer birer, "Ne verebilirsin, yaratmak zere olduum insanoluna?" Btn gn parlayacan syledi gne, kahkahalar vereceini bir nee kayna olarak hem lml zihinler iin, hem de snrsz evrenin kendisi iin. Ay, uyku ve sessizlik szn verdi ve geceleri parlamak. Satrn adalet ve gereksinimi sundu. Bar sundu Jpiter, Mars ise mcadele. Ak ve zevk nerdi Vens, hermes adyla da arlan Merkr dedi ki: "Zeki yapacam insan neslini, aktaracam onlara bilgelii ve Hakikat Bilgisi'ni. asla vazgemeyeceim insanla yardmdan." tum memnun oldu bu szleri duyduuna emir verdi insann var olmas iin. Zihin, En Yce Baba, Hayat ve Ik olan, dourdu insanl, kendi suretini tayan, sonra holand yavrusundan. Bir akrabalk duygusuyla tanrlara balanan insanlk tapnd onlara inanla ve kutsal dncelerle; yaptlar tanrlar da kendilerine deni, gzettiler insanl efkatle ve sevecen merhametleriyle. Balangta lmsz ve ruhsald insan, ama Atum grd ki bu yeni yaratt emeini katamazd Yeryz'ne onu maddi bir zarfa sarmadka; bir lml beden vermek gerekti insana, lmsz bir ruh yannda. Bylece, Doa'nn var olmasn istedi Atum ve onun sesinden gelen kadn formu O kadar gzeldi ki tanrlar gnl verdiler gzelliine. Atum Doa'y sahibesi kld dnyann. O syleti kendisiyle her trl tohumu retti, Atum elleriyle tad bunlar ve serpti, btn dnyasal canllarn anas olan Yeryz'ne Atum'un gzel bir suretini grerek erkekte doyumsuz bir sevgiyle doldu Doa.

Erkekle kadnn sarlmasn istedi ve onlar akta bir olmak iin yaknlatlar. lml ile sonsuz bir araya geldiler ve birletiler, bylece insan karlayabilsin diye tabiatndaki her iki kaynan isteklerini. lk bata, Tanr'ya hizmet iin; ululayarak gn nimetlerini ve krederek onlara. kincisi, yardm ve hkmetmek iin Yeryz'nn varlklarna, topra ekerek, sularnda dolaarak, karada yaplar kurarak ve birbirlerine hizmet ederek. Bundan sonra Atum, yaratcln ustas, bahetti insanla kutsal reme ilevini; efkat ve sevinle dolu olan, mutluluk ve arzuyla ve onun Varlndan gelen btn gksel sevgilerle. Aklamam gerekirdi tabiatn bu zorlayc kutsal ban, bir erkei ve kadn birbirine balayan, eer iimizden her birimiz, en derin duygularmz aratrrken onu kendimizin de deneyimlemesi mmkn olmasayd. O yce an tefekkr et, Her cins kendisini dierine akttnda. Biri kendini verirken, tutkuyla sarlr dieri. Tam o anda, iki tabiatn biribirine karmasndan dolay, kadn erkein gcn kazanr, erkek de kadnn yumuaklnda rahatlar. vgyle sz ettiimiz bu tatl kutsal eylem paylalr gizlilik iinde, nki aka ilenirse iffetsiz gzlerin nnde, kmseyerek bakabilir cahil olanlar ve tanrsal g, her iki cinste tezahr eden, uup gidecektir.

insan Kltrnn Douu


Huu iinde seyretti nsanlk gzelliini yaratlanlarn ve sonsuza uzayan srekliliini. Latif gkyz dolup tat gne klaryla. Karanlk gecenin grkemi aydnland semavi mealelerle, kutsal gezegen gleri gkyznde yollarna giderken sabit ve dzenli bir lde; canllarn bymesine hkmederek

kendi gizli aktarmlaryla. insanolu bakt hayretle ve sorgulayarak ve Yaratc'nn aheserini grp seyrettikten sonra, kendisi iin bir eyler yaratmak istedi. Babalarnn izniyle Kozmos'u yneten tanrlar kendi glerinin bir parasn insanlkla paylatlar. Dnya Atum'un el emeiyle ortaya km olduundan, onun gzelliini devam ettirip artracak olanlar beden gleriyle katk yaparak Atum'un iradesiyle ibirlii iinde alrlar, canllarn almas iin onun maksadnn biimlendirdii ekli. Tesadf dzensiz devinimdir, beceri ise dzeni yaratan gtr. Yeryz dzen altnda tutulmaktadr insanln bilgisi vastasyla ve de sanatlarn ve bilimlerin uygulanmasyla; nki Atum'un iradesiyle evren tamamlanm olmayacaktr insan kendi roln oynayncaya dek. Atum, Kozmos'un imalats ereflendirdi Yeryz'n ksa bir sre babamz byk Osiris'le birlikte ve tanra byk sis'le, bize verebilsinler diye ok ihtiya duyduumuz yardm. nsanla tanr dinini getirdi onlar ve son verdiler vahetine kan davalarnn. Tapnmay balattlar ayinlerle, benzer ekilde kutsal glerine gklerin. Kutsadlar tapnaklar ve rettiler kurbanlar sunmay tanrlara kendi atalar olan. Yiyecek ve barnak armaanlar verdiler. Gsterdiler insanlara gzelce sarmay ryen cesetlerini llerin. Atum'un gizli yasalarn rendiklerinden yasa verici oldular insan nesline. Tanttlar kudretli yemin tanrsn ant ime ve iman btnlnn kurucusu olarak, adaletle doldurdular dnyay bylece. nisiyasyonunu ve eitimini tasarlad onlar kahin-rahiplerin. Artk felsefe yoluyla besleyebileceklerdi insanlarn ruhlarn ve bedenin hastalklarn iyiletirebileceklerdi ifa sanatlar ile.

insan Bir Mucizedir


Atum birincidir, Kozmos ikinci ve insan nc. Atum Bir'dir, Kozmos Bir'dir ve insan da yle; nki Kozmos gibi o da farkl farkl paralardan oluan bir btndr. Usta insan yapt, ynetmesi iin kendisiyle birlikte, eer bu fonksiyonu tam anlamyla kabullenirse insan, bir vasta olacaktr Kozmos'un dzeninde. Kendini bilebilir insan ve bylece Kozmos'u, Atum'un ve Kozmos'un bir sureti olduunu fark ederek. Dier canllardan farkldr o, Zihni bulunmas dolaysyla. Zihin yoluyla syleebilir ikinci tanr olan Kozmos'la; ve dnce yoluyla varabilir Bilgi'sine Tek Tanr Atum'un. nsan bedeni kuatr saf Zihin'i, duvarla evrili bir bahedeymi gibi, onu koruyan ve ayr tutan, yaayabilmesi iin bar iinde. u ikili tabiata sahiptir insan: bedeniyle lmldr, zekasyla lmszdr. Gn stne yceltilmitir, ama esiri olarak domutur Kader'in. ki cinsiyetlidir, Baba'snn iki cinsiyetli olmas gibi. O uykusuzdur, Baba'snn uykusuz olmas gibi. Yine de bedensel arzularn hkm altndadr ve unutkanlk iinde kendini kaybetmitir. Ruh'u olan btn varlklar arasnda, sadece insanda vardr ikili tabiat. Bir paras, "Atum'un Sureti" denilen, Tektir, blnmemitir, ruhsaldr ve sonsuzdur. Dier para drt maddesel elementten olumutur. Biri gelir Asli Zihin'den. Yaratc'nin gc vardr onda ve Atum'u bilme yeteneine sahiptir. Dieri verilmitir insana gklerin deveran ile.

nsan en tanrsaldr btn varlklarn, nki btn canllar arasnda Atum onunla iliki kurar sadece; geceleri onunla konuarak ryalarda, gelecei haber vererek ona kularn uuunda, hayvanlarn derin hislerinde ve fsldayan meede. Btn dier canllar Kozmos'un bir parasnda yaarlar sadece; balklar suda, hayvanlar karada, kular havada. Bu doa glerinin tmne nfuz eder insan. Grme duyusu ile gkleri bile kavramaktadr. Dile getirecek olursak korkusuzca, gkyz tanrlarnn stndedir insanlar ya da onlara e deerlidir en azndan; nki tanrlar aamayacaklardr asla gksel snrlarn ve inemeyeceklerdir Yeryz'ne, ama bir insan kabilir ge ve dahas, bunu Yeryz'nden ayrlmadan yapabilir; ylesine byk bir enginlii kuatacak gtedir. Atum'un iradesi ile, insan neslinde kaynamtr iyice tanrsallk ve lmllk. O yalnzca lml olmann stndedir ve tamamen lmsz olmaktan daha ycedir. Bir mucizedir insan, hak etmitir eref ve saygy. Tanrlarn niteliklerini almtr, onlarn iinden birisi gibi. Tanrlara ainadr, bildiinden dolay geldiini ayn kaynaktan. Gzlerini saygyla gkyzne evirir ve aada Yeryz'ne emek verir. Kutsanmtr arada olmakla. Kendi altndakilerin sever tmn ve sevilir stndekilerin tm tarafndan. Gven duyarak tanrsallna syrlabilir beeri tabiatndan. o her eye eriebilir. Keskin dncesiyle iner denizin derinliklerine, Gkler ok uzak gelmez bilgeliiyle ykselmesine, ilek zekas nfuz eder doa glerine. hava kr edemez onun mantal grn, en youn sisiyle bile. kaskat Toprak engel olamaz ona.

aklarn bulandramaz derin sular, insan her eydir. insan her yerdedir. insan tanrsal Hayatn In almakla kalmaz sadece, onu verir de. Tanr'ya erimekle kalmaz sadece, yaratr tanrlar bile. tpk Atum'un istedii gibi isel insann kendi suretinde yaratlmasn, bizler de Yeryz'nde yaratrz tanrlar kendi insan suretimizde. hayret etmeye demez mi bu? demek ki bu var; Atum, Kozmos, insan. Kozmos Atum'un kapsamndadr, insan ise Kozmos'un. Kozmos Atum'un oludur, nsan ise Kozmos'un; ve torunudur, diyebiliriz, Atum'un. Atum hie saymaz insan, onu kranla kabul eder, istedii gibi insann kranla karlamasn onu, nki sadece budur insann amac ve kurtuluu: gkyzne ykseli ve Atum'un Bilgi'si.

Zodyak ve Kader
Yaratc, bu mkemmel dzendeki evreni yarattnda dnyaya da dzen vermek istedi. Bunun iin oraya, lmsz bir varlk suretinde yaratlm lml bir yaratk olan insan indirdi, Kozmos'un tanrsal yapsn gzelletirmek iin. nsann ilevidir Atum'un eserini tamamlamak. O, evreni hayranlk iinde seyretmek iin yaratlm ve yaratcsn bilmesi iin. lk bata gksel tanrlar yaknarak konutular: "nsanl yaratrken aceleci davranyorsun. Aratrc gzlerle bakyor onlar ve duymay hak etmediklerini duyuyorlar. Kstaha el uzatyorlar. Kazp karacaklar bitki kklerini ve talarn zelliklerini aratracaklar. daha geri hayvanlar kesip biecekler ve birbirlerini de! Kefetmeye alacaklar neden canl olduklarn

ve ne sakl olduunu ilerinde. Kendi topraklarnn ormanlarn kesip bitirecekler ve denizin telerine yelken aacaklar ne olduunu grmek iin. Madenleri kazacak ve Yeryz'nn derinliklerini aratracaklar. Belki bunlara dayanmak mmkn olur, ancak daha da ileri gidecekler. Yukardaki dnyay kefetmek iin sabrszlanacaklar, gzlemler yaparak kefetmeye alacaklar yasalar gklerin hareketlerini yneten." Atum'un yant yle oldu: "Zodyak' yapacam; bir mekanizma ki yldzlarda gizli, amaz ve kanlmaz kadere bal. nsanlarn hayatlar, doumdan son ykma kadar, kontrol edilecektir gizli ileyiiyle bu mekanizmann." Ve bu mekanizma ilemeye baladnda, keskin gzl tanra Kader gzetip denetledi Zodyak'n devinimlerini. Bu mekanizma vastasyla, ayrlmaz oldular birbirlerinden Kader ve caplar. Kader tohumu eker. caplar zorlayarak sonular oluturur. Kader ve caplarn ardndan dzen gelir; zaman iindeki hadiselerin karmak dokusu. Alar bedenin iine Atum her bir insan ruhunu yardmyla gkyznde dolanan tanrlarn. Artk insana kalan hayatn yaamaktr, kendisi iin bitikleri kaderi bu dolanp duran gksel glerin; ve sonra gp gitmek ve ayrmaktr unsurlarna. smi yaayacak olanlar vardr, unutulmaz deerleriyle byk eserlerinin; ancak ounun isimleri gmlecektir karanla. Az insan kaabilir kaderinden ya da kar kabilir korkun basksna Zodyak'n; cnki yldzlar aratr Kader'in elinde, gelip geen ne varsa oluturan insanlarn dnyasnda. btn bunlarn stnde eer ruhunun aklc tarafyla bir insan aydnlanacak olsa tek bir nla Atum'dan gelen, bu tanrlarn ileri hemen hi kalr yannda; nki gszdr btn tanrlar Yce Ik'n nnde.

Ama az bulunur byle insanlar. ounu sevk eder, yol gsterir dnyasal hayat yneten tanrlar, Kader'in aralar olarak kullanarak bizim bedenlerimizi. benim dnceme gre, yine de, bize vazifedir dorudan boyun ememek nsan olarak bu halimizde; aksine, tanrsal niteliklerin youn tefekkr yoluyla kendimizi stnde tutmak tamamen lml olan tabiatmzn.

Evrensel ve zel
Atum dzenledi Zodyak takmyldzlarn Doa'nn devinimleriyle uyumlu olarak ve onlar grevlendirdi ekillendirmekle btn hayvan formlarn. Bu tanrlar kullandklarnda kendi farkl glerini, ortaya kt drt ayakl yaratklar, srngen hayvanlar, balklar ve kanatlar olan kular, otlar ve iekli bitkiler; hepsi de kendi farkl tabiatlarna greydi ve her biri kendi trlerinin devam iin gerekli tohumu ieriyordu. Yaayan her canlnn kendi zgn formu vardr, Zodyak'n gcyle ona verilmi olan. Bu form uygundur onun trlerine, yine de hepsi bireyseldir. rnein, insan rk ortak bir evrensel formu paylar, bununla biliriz ki insan insandr. Yine de btn insanlarn tamamen farkl zel bir formu vardr, bu yzden hibir ikili birbirinin ayn olamaz. zgndr her bir zel form, nki o zaman ve mekanda zgn bir yer igal eder. Bu zel formlar deiir 66 her saatin her annda, Zodyak tanrlar gksel dairelerinde dnerlerken. Evrensel formlar deimezler, tpk takmyldzlarn ayn kalmalar gibi. Ancak an be an deiime urar zel formlar, dndke deimesi gibi gk kresinin. Gk yaldr, sonra kuru olur, souk, sonra scak, parlak, sonra karanlk. Ama bu hzla deien formlarn hepsi de toplanrlar

evrensel deimez formu altnda gkyznn. Yeryz hep deimektedir, retmekte, rn vermektedir, farkl rnler sunarak; yine de kalr o Yeryz olarak. Su durgun olabilir, ya da akabilir; Ama hala sudur o. Dnyasal bir tapmaktr insan bedeni, yaplanmtr gcyle Zodyak'n, saysz formlar oluturan basit aretiplerden. On iki bur vardr Zodyak'ta ve onlarn rettii formlar on iki blme ayrlr. Onlar aslnda, yrlmaz ekilde birlemilerdir devinimlerinde. Doa'nn yapt insan bedeni, yle yanklanr ki bnyesi yldzlarn biimlerine gre; karlkl olarak tesir ederler birbirlerine. Bizler doduumuz zaman, tam o srada vazife gren gezegen tanrlar doumlarda yetkili olarak sorumluluk alrlar. Bu zel gler deiirler gezegenlerin dnlerine gre, bedeni dolar onlar ve kiiliimize ekil verirler. Nfuz ederler sinirlerimize ve iliklerimize, kan damarlarmza, hatta en iteki organlarmza. 68

Ruhun Enkarnasyonu
Bir ruhun parasdr btn ruhlar, O da Kozmos'un Ruhu'dur. Ruhlarn hepsinin de bir tabiat vardr. Ne erkek, ne diidir onlar. Byle cinsiyet farkllklar ancak bedende doar. Yukardaki alemde, iki tanr vardr, Atum'un iyiliine hizmet eden: "Ruhlarn Koruyucusu" ve "Ruhlarn Ynlendiricisi". Koruyucu, bedensiz ruhlardan sorumludur. Ynlendirici gnderir aa bu ruhlar zaman zaman fiziksel enkarnasyon haline. Doa alr yan sra bu tanrlarn, lml kalplar yaparak ruhlarn iine aktlaca. Doa'nn da iki yardmcs vardr, Hafza ve Maharet adlarnda.

Hafza'nn salad Doa'nn bireysel formlar yaratmasdr, asli evrensel formlarn kopyalan olan. Bireysel erevenin biimlendirilmesini salayan Maharet'tir, uyumlu olarak onu mekan tutacak ruh ile; ve neeli ruhlarn neeli bedenler kazanmasn, ar kanl ruhlarn ar kanl bedenleri olmasn ve gl ruhlarn gl bedenlere girmesini temin eder. Sptil bir varlk olan ruhun kendisine ait klflar vardr, bunlar da sptildir. Havadan yaplm katmanlardr bunlar. Bu katmanlar ince ve saydam olduklarnda, zekidir ruh. Youn ve bulank olduklarnda, frtnal zamanlardaki hava gibi, ruh uza gremez, sadece haberdardr hemen olacak hallerden. Firavunlarn karakterlerindeki farklar belirlenmez ruhlarnn tabiat ile, nki btn kral ruhlar tanrsaldr, onlar belirleyen tanrlardr ancak, ruha enkarnasyona kadar elik eden. Bu nitelikteki ruhlar, byle yce bir ama iin enkarne olanlar inmezler grevlilerini beraberlerine almakszn; nki tanrsal adalet bilmektedir her birini gerekli ilerle nasl grevlendireceini, Mutlu Topraklar'dan srgn edilmi olsalar dahi Sava tanrlar elik ettiinde ruhuna, o firavun sava aacaktr. Barl olduklarnda tanrlar, amayacaktr bartan. Yatkn olduklarnda mzie, o da mzikle ilgilenecektir. Tanrlar adil olduklar zaman, akllca ynetecektir o da. Hakikat a olduklarnda, filozof olacaktr firavun. Ruhlar zorunlu olarak kendilerini yeryzne getiren tanrlarn mizalarna bal kalrlar. nki insan haline dtkleri zaman, unuturlar kendi tabiatlarn ve yalnzca onlar bu lml mezara hapsetmi olanlarn eilimlerinin bilincinde olurlar. Ruha elik eden gler hep birlikte gelmezler. Bazlar girerler ruhla birlikte doum annda ve tesir ederler ruhun akld tarafna. Saf gler gelirler ergenlik dneminde

ve i birlii yaparlar ruhun aklc tarafyla. Ben bir vizyon grdm, bedenlere kapatlacak olan ruhlara dair. Bazlar feryat ediyor ve inliyordu. Bazlar mcadele ediyordu bu mahkumiyete kar, usta avclarn yakalad ve doal yurtlarndan srkleyip gtrdkleri soylu hayvanlar gibi. Biri lk la bakt bir yukar, bir aa ve bard: "Ey Gkler, Varlk'in kayna, parldayan yldzlar ve hep var olan Gne ve Ay, Bir Olan'n I ve Hayat soluu; yurdumuzu paylaan sizler, hepiniz, ne kadar zalimce koparlp alnyoruz bu gksel hametimizden! karp atacaklar bizi bu kutsal atmosferden ve burada yaadmz mutlu hayattan, hapsedilmek zere aalk ve zc bir yere. Hangi etin icaplar bekliyor bizi? Hangi nefret edilecek eyleri yapmak zorunda kalacaz ihtiyalarn karlamak iin abucak yok olacak bir bedenin? Az grecek gzlerimiz ve ancak gz krelerinin ierdii o svnn ardndan bakacak. Ve engin, gksel yurdumuzu grdmz zaman gz gibi kck bir hacime sktrlm olarak, asla dinmeyecek zntmz. Ak ak gremeyeceiz bile, nk mahkum edilmi olacaz karanla. , Ve kardelerimizin seslerini iittiimizde rzgarla birlikte savrulan ac duyacaz artk soluk almamaktan onlarla birlikte."

lm ve lmszlk
Oluun sonu ykmn balangcdr. Ykmn sonu oluun balangcdr. Yeryznde zorunludur her eyin yklmas, nki yklma olmasayd, yaratlamazd hibir ey. Eski olandan doar yeni. Canl bedenle her dou, tohumdan gelien her bitki gibi,

ykma urayacaktr sonunda. Ama rmenin ardndan gelen yenilenmedir, dairesel yollarnda gksel tanrlarn, ve Doa'nn gcdr bulan varln Atum'un Varl'nda. Zaman insan iin tahripkar bir eydir, ama Kozmos iin bir arktr hep dnp duran. Bu dnyasal formlar gelip giden, hepsi illzyondur. Nasl gerek olabilir hi ayn kalmayan bir ey? Doar ancak bu geici yanlsamalar temeldeki daimi gereklikten. Hayatn balangc deildir doum; bireysel bir farkndalk balar sadece. lm bir yok olu deildir, sona ermesidir bu farkndaln sadece. Bu hakikatten haberdar deildir ou insanlar ve lmdem korkarlar bu yzden, en byk ktlk olduuna inanarak onun. lm aslnda znmesidir ypranm bir bedenin. Bu dnyann bekileri olarak hizmet sremiz sona erer kurtulduumuzda balarndan bu lml yapnn ve iade ediliriz biz, temizlenmi ve arnm olarak, stn tabiatmzn asli haline. Bedeni terk ettikten sonra, tanrsal tabiat ile Zihin kurtulur btn kstlanmalardan. Brnerek bir Ik bedene dolar tm uzay. Hepsi ayn yere gitmez ruhlarn. Farkl farkl yerlere de dalmazlar Aslnda, tahsis edilir her birine ayr bir yer tabiatna uygun. Bir ruh bedeni terk ettiinde, gzden geirir yaamn tanrlarn huzurunda, Eer saf ve temiz hale gelmise, izin verilir yaamasna kendi niteliklerine uygun. Eer hakkndan gelmemise cehaletinin ve lekelenmise ktlklerle o zaman eker acsn bu halinin. Yalnzca iyi bir ruh kutsal ve tanrsaldr; kimseye ktlk etmemi ve Atum'u bilir hale gelmitir. te byle bir ruh tamamlamtr safiyet kousunu. Terk ettikten sonra fizik formunu,

Bir Ik bedenli varlk olur, Atum'a hizmet edebilmek iin. Bedenin znmesiyle, fizik form deiime urar nce ve artk gzle grlemez. Atmosfere dner hayati ruh. Evrene dner bedensel duyular ve tekrar birleirler yepyeni ekillerde baka iler yapmak iin. Ruh trmanr yukarlara o zaman geerek gklerin katlarndan. Birinci blgede brakr ardnda byme ve rmeyi. kincide, ktlk ve kurnazl. ncde, ehveti ve aldatc arzuyu. Drdncde, baskc kstahl. Beincide, dengesiz cretkarlk ve atakl. Altncda, servet hrsn. Yedincide, hilekarlk ve yalancl. Soyunmutur zerine yklenmi her eyden, gklerin katlarndan geerek, sahibidir imdi ruh kendi gerek gcnn ve kabilecektir artk sekizinci aleme; mutluluk iinde kendisini karlayanlarla birlikte ve ilahiler syleyerek Baba'ya. Sekizinci alemin stnde yaayan tanrlar sadece kendilerine zg bir sesle ilahilerini sylerler kranlarnn davet ederek her ruhu teslim olmaya tanrlara; bylece her biri bir tanr olacaktr kendi adna Atum'la birlik olmak suretiyle. Asli yilik'tir bu. Hakiki Bilgi'nin tamamlandr bu. lmszle ilk admn atm olan bir insan ruhu imdi bir tanrya dnm olarak katlr tanrlara dans eden ve ark syleyen, kutlamak iin ruhun bu ahane zaferini.

Ruhun Bilgisizlii
Mmkn deildir srekli mutlu olmak balanmken bir bedene. Ruhunu eitmelidir bu hayatta insan,

yani tealeme gittiinde, Atum'u grebilecei yerde, armasn yolunu. Her ruhun ebedi hayat midi bulunur burada, Yeryz hayatnda. Ama buna inanamazlar biroklar, ona bakarlar glp geilecek bo bir hikaye gzyle, nki bu hayatn mal mlk ok ho gelir insana ve bunlardan ald zevkler kavrar ruhunu boazndan, eker aaya Yeryz'ne. Sahip olduklarmz hkmeder bize. Hibir servetle domayz biz, sonradan kazanrz onlar. Bedenin tatmini iin kulland her ey insann yabancdr ilk bataki tanrsal tabiatna. Sadece mal, mlk, servetimiz deil; beden bile yabancdr bizim gerek Ben'imize. Kozmos'un Zihni bilinir dnce yoluyla sadece. sel vizyonu olmayan bir ruh krdr Atum'un Mkemmelliine savrulur ihtiraslar denizinde bedenden kaynaklanan. Hangi ate yanar kirlilik gibi? Hangi a canavar sahiptir bedeni sakatlamak gcne kirliliin ruhu sakatlad kadar? Gremiyor musun o strab saf olmayan ruhun katland? Feryat ediyor byle: "Yanyorum. Tutuuyorum. Bilmiyorum ne diyeceimi, ne yapacam. Mahvoldum ben bama gelen straplarla." Bu feryatlar deil midir yakarlar strap eken bir ruhun? Byle bir ruh tar bedeni bir yk gibi, efendisi olarak, klesi deil. * Yrt at bu glgeler kisvesini. Bu bilgisizlik an. Bu kokumuluun prangalarn. Yaarken byle lmeyi. Bu uurlu cesedi. Bu portatif mezar. Evindeki bu hrsz. Senin tm sevdiklerinden nefret eden bu dman. At bu kostm seni boan ve aa eken. Bilgisizlik sel gibi akyor topraktan. Akntlar ekip gtryor seni. Srklenip gitme aalara.

Yararlan geri aktan. Gvenli kurtulu limann ara. Oraya demir at ve bir rehber bul kendine yolunu Bilgi Evi'ne karacak olan. Orada greceksin gnlden prl prl ldayan parlakl. Eer ruhunu hapsedersen bedeninin iine ve kendini alaltarak yle konuursan: "Bilemem. Korkuyorum. Gkyzne kamam ben." O zaman Atum'la iin ne? Uyandr uyuyan ruhunu. Niin teslim oluyorsun lme, lmsz olabilecekken? Atum'u bilmemekten sarho olmusun sen. O, sana ok fazla g vermi olmal ki imdi onu kusuyorsun. Kendi karanln boalt, ardndan kla dolarsn. Olamaz daha byk bir hata Atum'u bilme gc varken onu kullanmamaktan. stemek sadece ve onu bilme midini tamak, bir yoldur dosdoru yilik'e gtren. Almas kolay bir yoldur bu. Gelecektir her yere Atum, seni karlamak iin. Bak, o grnr; hi beklemediin zamanlarda ve yerlerde. Sen uyurken ya da uyankken. Sen seyahat ederken, su ya da kara yoluyla. Gece ya da gndz. Sen konuurken ya da sessizken. Sebebi udur: Atum her eydir.

Atum'un Bilgisi
Bilmek iin Atum'u, paylaman gerekir onun kimliini; nki sadece benzer benzeri bilir aslnda. Maddi dnyay brak ardnda ve hayal et kendini llemeyecek derecede genilemi. Zamann dna k, uzan sonsuzlua. nan ki senin iin olanaksz deildir hibir ey. Anla lmsz olduunu ve her sanat ve bilimi renmi olduunu. Rahat hisset kendini her yerde. Kendini en yceden daha yce kl ve derinliklerden daha derin. Kendi iinde kucakla btn ztlar; sca ve souu, katy ve svy. Dn kendini her yerde bir anda;

karada, denizde ve gkyznde. Hayal et kendini domam, ana rahminde, hem gen hem yal ve oktan lm ve mezarn tesindeki alemde. Her eyin birlikte var olduunu gr Zihin iinde. Btn zamanlar ve btn yerlerin. Her ekil ve byklkte btn eylerin. Bileceksin o zaman sen Atum'u. Mmkn olsa eer konumak cevheri hakknda Atum'un, Zihin gerekten o tanrsal cevherdir o zaman; onun tabiatn tam bilen sadece Atum'un kendisi olsa da. Zihin ayr deildir Atum'dan, ama ondan doar ve yaylr k gibi gneten kan. nsan varlklarnda tanrsall retir Zihin. Bazlar tanr benzeri olur Zihin yoluyla, Osiris de bunu retmitir: "Tanrlar lmsz insanlardr ve insanlar da lml tanrlardr." Zihin insann tanrsal yandr ve ge kmak kudretindedir. Maddi yan, Ate, su, toprak ve havadan oluan maddi yan lmldr ve yeryzne bal kalr, kendisine emaneten verilmi olan bedeni terk etmemesi iin. Ruh beslenir atele ve havayla, beden ise su ve toprakla. Beinci paradr Zihin Ik'tan gelen ve sadece insan nesline baholunan. Ruha sahip tm varlklar arasnda sadece insan varlklar, bu Zihin armaan ile ululandndan, eriebilir Atum'un bilgisine. Zihin ve konuma Atum'un insanlara bahettii byk armaanlardr. Kullan akllca, bunlar insan lmsz tanrlar gibi yaparlar; aradaki tek fark, insanlarn fiziksel bir form ierisinde enkarne olmasdr. Geride braktnda bu bedeni, rehberleri olacaktr Zihin ve konuma, sevk ederek onu katlmaya tanrlar topluluuna ve dier ruhlar En Yce Mutlulua erimi olan. Dier yaratklarn da sesi vardr, ama konuamazlar. Yaayan her canlnn

sesi vardr kendine zg, ama szler paylalr, ve tm insanlar ortak olur ona. nsanlk birdir ve sz de birdir. Tercme edilir dilden dile. Msr dilinde olsun, Farsa ya da Yunanca, Ayn kalr anlam. nki sz zihnin suretidir ve Zihin de Atum'un. Zihin, insan ruhlarnn Atum'un iradesiyle kazanabilecei bir armaan gibidir. Kocaman bir ana o doldurdu Zihin'le ve indirdi Yeryz'ne, bildirmesini istedi bir haberciden: "Dinlesin her insan kalbi! Zihne daim kendiniz Ve anlayn ne maksatla doduunuzu. Ykselin bu ana gnderene doru." Kendi istekleriyle Zihin'e dalanlar Bulur Hakikat Bilgisini ve tamamlanr. Yine de bunlar ho gelmez insanlarn ounluuna. Deli der ve glerler onlara. Nefret ederler, aalarlar, lme bile mahkum ederler.

Tekrardou
Hi kimse kurtulmu olamaz yeniden douncaya kadar. Tekrar domak istiyorsan eer, temizle kendini maddenin akl d straplarndan. Bunlardan birincisi bilgisizliktir. kincisi keder. ncs nefse hakimiyet eksiklii. Drdncs arzu. Beincisi adaletsizlik. Altncs tamahkarlk. Yedincisi hilekarlk. Sekizincisi kskanlk. Dokuzuncusu hainlik. Onuncusu fke. On birincisi acelecilik. On ikincisi kt niyet. Bu on ikinin ardndan daha gelir biroklar, beden mahpesindeki insan zorlayan. Ancak Atum'un rahmetiyle uzaklaabilir tm bunlarn

ve anlay alabilir yerlerini. Byledir tekrardouun tabiat. Hakikate giden tek yoldur bu. Atalarmz da gemitir buradan kefetmek iin Asli yilik'i. O kutsaldr ve tanrsaldr, ama zorlu bir yoldur ruh iin, yolculuk beden iinde. nki ruhun ilk adm mcadele etmektir nefsiyle, bir i sava kararak. Uzun bir birlik davasdr o, ikilik karsnda. Birletirmek isterken biri, ayrmak ister dieri. Tekrardomu olan, irtibat kurar Ik ve Hayat olan Byk Yaratc'yla Ycelerden gelen bu vizyonu deneyimlersin bu konuda konumaktan vazgeersen ancak, nki derin sessizliktir bu bilgi ve duyularn sakinliidir. Bilen kii gzelliini Asli yilik'in, alglamaz baka bir eyi. Dinlemez hibir eyi. Bedenini oynatamaz asla. Unutur btn fiziksel duyular ve dingindir, iyilik'in gzellii gark ederken zihnini Ik'a ve alp gtrrken ruhunu bedeninden onu sonsuz Varlk'la Bir ederken. nki insan tanr olamaz beden iinde bulunduuna inandnda. Tanrsal olmak iin, deiim geirmesi arttr Asli iyilik'in gzelliiyle. Bilgeliktir ana rahmi tekrardouun.
Sessizliktir gebe kalma. yilik'tir tohum. Bu ekilde doanlar, ayn deillerdir. Tanrlardan gelmilerdir onlar ve ocuklardrlar Atum'un; Bir Olan Tanr'nn. Onlar ierirler her eyi. iindedir onlar her eyin. Onlar maddeden yaplm deillerdir. Onlar Tm-Zihin'dir. Tekrardou bir teori deildir, renmeye alacan. Ama istediinde Atum, esirgeyecektir seni yeniden. Atum'u bilmek isteyebilir insan sadece, kontrol altna alarak ihtiraslarn ve brakarak Kader'i istediini yapmas iin

amurdan baka bir ey olmayan ve doaya ait bedenine. Teebbs etmemelidir insan hayatn sihir yoluyla dzeltmeye ya da kar koymamaldr hayata, brakmaldr icaplar kendi yolunu izlemeye. Bir vizyon insan iin, iyidir btn olanlar, bakalarna kt grnseler bile. nsanlar fesat kurduklarnda kendisine kar, bunu grr nda Atum hakkndaki bilgisinin, ve o; ve sadece o, dntrr ktl yilik'e.

Gizli retiler
imdi sen bu srlar renmi olduuna gre, sz vermelisin sessiz kalacana ve asla aklamamaya tekrardouun nasl aktarldn. Bu retiler, zel olarak kaydedilmitir yalnzca Atum'un bilmelerini istedii kiiler tarafndan okunsun diye. Ancak eer tefekkr edersen sylediim her eyi greceksin doru olduklarn. Eer byle yapmazsan, inanmazsn bana. nki inan tefekkrden geliir ve inanszlk dnce eksikliinden. Sz tek bana aktaramaz Hakikat'i, oysa olaanstdr Zihin'in gc, ve sz yol gsterdii zaman ona dnmesi iin her eyi enine boyuna, bulabilir gerek inanlarn huzurunu. Bylece, dnce yoluyla kavranrsa ancak, Anlalacaktr retilerim. Senin iin resmettim, mmkn olduu kadar, Atum'un bir benzerini, ona bakarsan eer kalbinin gzleriyle,

gtrecektir seni ycelen yola. Rehberin olacaktr o vizyon zellikle, nki bu gc vardr onun ve kendine zg, hkmeder onu grm olan kiilere ve ekip karr onlar, tpk mknatsn demiri ektii gibi, kara topraktan. Bilgi'ye giden yolculuktur bu. Ko bu Bilgi'ye doru, nki zor olsa da terk etmek allan ve dnmek asli vatanmza. Asla boa kmaz Atum'un inayeti ve sonu yoktur cmertliinin. Tabiatna baklrsa o bir mzisyendir, besteleyen Kozmos'un ahengini

ve aktaran her bireye kendi mziinin ritmini. Ahenksiz hale geldiinde mzik, sulama sen mzisyeni, belki gevemitir ald lirin teli ve tatsz bir ses vermektedir bozarak melodinin kusursuz gzelliini Ama ahit oldum ben, bir sanat ilgi kurduunda soylu bir tema ile, gizemli bir biimde akortlanverir liri yaylr ahane bir mzik, dinleyenleri hayrette brakarak. Bana da byle olmutu. itiraf ediyorum zayflklarm, ancak Atum'un gcyle iyi hale geldi mziim ve o da ayn ekilde kusursuz yapacaktr senin mziini. Bulunmaz hibir ahenksizlik mekan gkyznde olanlar arasnda. Tek amac vardr hepsinin, tek zihin, tek his; nki balanmtr sevgi bysyle onlar tek ahenkli btne. Dnyasal ksm evrenin grnrd kaba ve vahi tatl melodiler olmasayd. Bu sebepten gndermitir Atum ilham perilerinin korosunu, insan nesli iinde yaamalar ve mzik ilham etmeleri iin; bylece Tanrsalla tapnmalar mmkn olur insanlarn kran ilahileriyle, okseslilik iinde gn ilahileriyle. Artk tapnalm Atum'a derinden minnet duyarak, nki szckler kranlarmz olur sadece onlar kabul ettii zaman.

Atum'a krederken
Gkyzne ak bir yerde, yzm batya dnerek gnein batt saatte ya da douya, gne doarken, dualarmda istiyorum Kozmos'un bana almasn ve tm doann alabilmesini ilahilerimin sesini. Al, ulu toprak ve aalar, susturun sallanan dallarnz, nki ilahiler sylemek zereyim Bir ve Tm olana krederek. Adalet, adil olanlara kret benim vastamla. yilik, iyi olanlara kret benim vastamla.

Doruluk, doru olanlara kret benim vastamla. Dierkamlk, kret Tm'e benim vastamla. Senin szlerindir benim vastamla sana kranlarn syleyen; nki senden gelir her ey ve sana dner her ey. Kabul et bu saf szlerle sunduklarm cokun bir kalp ve ruhtan. Sana, hibir szcn anlatamad, hibir dilin syleyemedii ve sadece sessizliin aklayabildii. krederim sana dopdolu bir kalple, nki senin ltfunla sadece k'n grrm ve bir gn seni bilirim. krederim sana, adn kimsenin bilmedii. Seni sayarz biz "Atum" adyla, nki bizim efendimizsin sen. "Baba" dediimiz sensin, nki bize sen gsterdin btn ilerinde sevgi dolu merhametini ve scak efkatini. Hayr, daha byk senin sevgin bir babann sevgisinden, nki bize veren sensin ihsanlarn, Zihin, sz ve Bilgi. Zihin, sana ulaabilmemiz iin. Sz, sana sesimizi duyurabilmemiz iin. Bilgi, seni deneyimleyebilmemiz iin; bularak kurtuluumuzu senin Ik'nda tam bir mutlulukla dolarak. Sana ancak bykln bilmeyi renmek suretiyle kredebiliriz. Ben rendim seni bilmeyi. Seni; en parlak biimde parldayan Zihnin In. Ben rendim seni bilmeyi. Seni; insanolunun gerek Hayat'. Ben rendim seni bilmeyi. Seni; dourgan rahmi, kendi kendini dlleyen. Ben rendim seni bilmeyi. Seni; sonsuz deimezlik, devinimsiz duran ve sebep olan tm evrenin dnmesine. Kim konuabilir senin hakknda? Kim konuabilir seninle? Nereye bakacam sana kretmek iin; yukar m, aa m? nki sen boluksun her eyi iinde barndran. Senden baka bir yer yoktur.

Her ey senin iindedir. Sunmak iin neler getirebilirim sana? nki sen her eysin. Sen her eyi verirsin ve hibir ey almazsn. Sende noksan bir ey yoktur. Ne iin kredeceim sana? Tezahr ettirdiklerin iin mi Yoksa gizlediklerin iin mi? Nasl sana ilahiler syleyebilirim ki? Ben, benim miyim? Kendime ait bir eyim var m? Senden ayr mym ben? Sensin, benim olduum ne varsa. Sensin, benim yaptm ne varsa. Sensin, benim sylediim ne varsa. Sensin, olagelen ne varsa. Sensin, olmam olan ne varsa. Sensin, kendi dncende Zihin olan. Sensin, kendi, yaratnda Baba olan. Sensin, her eyi yapan, Atum. Sensin, her yerdeki Asli iyilik. Varlk'n akladn sen Ve kendimden getim ben. Henz bedenimdeyken bir tanr yaptn beni insanyla sonsuz hayatnn ve doldum mutlulukla. Bu kran szckleriyle tapyorum, Saf yilik olan sana. Daha baka dua etmiyorum; senin iradenle daima byle kalaym hep bilerek ve severek seni ve asla uzak dmeyeyim bu kutsanm hayattan. Beni doldurdun bu iyi ve gzel vizyonla. Zihin gzm kr oldu neredeyse ihtiamndan, grnen ktan daha ok nfuz eden, yine de lmsz Hayat'la o kadar dolu olan, bu yzden incitmeyen, bana zarar vermeyen. Senin rahmetinle, bir form ekillendi iimde maddeden yaplm olmayan ve lmsz bir bedene girdim. Yeniden dodum Zihin'de ve brakp gitti beni nceden sahip olduum bedensel biim. Artk bir nesne deilim ben; elle tutulabilir, renkli, hacmi, boyutlar olan. Yabancym grlen her eye bedene ait grle.

Bu trl gzlere grlr deilim artk. Ara oldum senin elinde. Zihin senin mzrabn ve bilgeliin bende mzik alar. Ruhumun arksn sylerim, nki sevgin erimitir bana. Sen yeni bir varlk yarattn benden, bedensel gzlerle grmyorum artk, ama ahit oluyorum Zihin'le. Yeniden doduunda bir insan, Deildir boyutlu bir beden. Tm-Zihin'dir o. imdi Zihin'le grdmden dolay, alglyorum kendimi Tm olarak. Ben yerde ve gkteyim. Ben suda ve havadaym. Ben hayvanlarda ve bitkilerdeyim. Ben yeni domu bebeim. Ben hala ana rahmindeyim. Ben henz dllenmi deilim. Ben her yerde var olan varolu'um. nanlmaz derinlikler gryorum. Nasl anlatabilirim bu vizyonu? Zihnimle gryorum Zihin'i. Biliyorum Bir'i beni uyandran unutkanlktan. Gryorum ruhumu. Konumaya korkuyorum. Buldum kaynan tm glerin gcnn hi balangc olmayan. Hayat'la kaynayan bir pnar gryorum.

Ben Zihin'im!
Ben grdm! Aradm eyi buldum. Senin amacnda huzuru biliyorum. Senin iradenle, yeniden dodum ben. Lisan yeterli deil. Bir sessizlik ilahisi sylyor tanrlar, ben de ilahiler sylyorum sessizce.

II HERMETK METNLER
HERMETIKANIN OZU HERMES'E ATFEDLEN YAZILAR
Bu eski yazlar, Latin ve Yunan felsefesinin dorukta olduu zamanlarda Msr'da ortaya kmtr. Bu yazlarn hitap ettii kiilerin hayali olduu dnlr. nk Yunan filozoflar byle hayali karakterler zerine yazmtr. Ancak bu zl szlerin ierii, byk lde Rnesans'tan nce Avrupa'da bir aydnlanmann temeli olarak gsterilir. Bunlar Hermetik yaam biimini etkileyen ve oluturan yazlardr. "Enok, ilk defa kitaplar icat eden ve farkl yazlar yazan kiidir. Eski Yunanllar Enok'un Mercury Trismegists (Hermes) ile ayn kii olduunu dnr. Enok insanlara ehirler ina etme sanatn ve takdire deer yasalar yapmay retmitir. Zodyak' ve Gezegenlerin yrngelerini kefetmitir. nsanlar Tanr iin ibadet etmeye, oru tutmaya, dua okumaya, sadaka vermeye ve adaklar sunmaya armtr. Kt yiyecekleri ve sarholuu yasaklamtr. Zodyak'in her bir iaretine gre gnee kurbanlar sunmak zere bayramlar tayin etmitir." - Hebraeus.

BRNC KTAP
- Ey Olum, bu birinci kitab hem nsanlk iin hem de Tanr'ya hrmet iin yaz. nk hibir din, var olanlar bilmekten ve var olan her ey iin O'na kretmekten daha doru ve tamamlanm olamaz ki ben bunlar yapmaktan hibir zaman vazgemeyeceim. - Ey Baba, insan burada hibir eyin hakiki olmadn grerek hayatn daha iyi ynetmek iin ne yapmal? - Olum, inanl ve dindar ol. nk byle olanlar, en iyi ve en deerli felsefecilerdir. Ve felsefe olmakszn, Tanr'ya hrmet ve dindarln doruuna ve kusursuzluuna ulamak imkanszdr. Var olan eyleri, bunlarn nasl dzenlendiini ve ynetildiini, bunlarn kimin tarafndan ve hangi nedenden tr ya da hangi amaca hizmet etsin diye yaratldn renip inceleyen kii, bunlara imzasn atana iyi bir Baba, kusursuz bir Bakc ve sadk bir Hizmetkar olarak kranlarn sunacaktr. kranlarn sunan kii daha nanl ya da Dindar olacaktr. nanl olan kii gerein nerede yattn, ne olduunu bilecektir. Bunu renerek daha da nanl olacaktr. Olum, Beden'in iindeyken kendi kendini hafifletip ykselterek yi ve Doru olan anlama ve bilmeye alan Can asla yanlmaz. nk ylesine byk bir ak duyar ki btn Ktlkleri unutur. Baha'sn ve atalarn renip bilince, artk inanlarndan dnmez ya da yilik'ten ayrlmaz. O btn ktlkleri unutmak iin sonsuz olarak sevmi, atalarn ve babasn bilmi, olumsuza gitmeyip iyiden ayrlmamtr. ite Olum, inancn ve Dinin hedefi bu olmaldr. Bu noktaya ulanca, hem daha iyi bir yaam srersin hem de kutsanm bir biimde lrsn. Can, geri dnmek ve tekrar geriye umak zorunda olup olmadn bilir. Olum, Doru'ya ulaan tek yol budur. Atalarmz bu yolu takip etmitir. Bu Yolculuu yaparak en sonunda yi'ye ulamlardr. Bu, Kutsal bir yoldur ve dzdr ama Beden'in iindeki Can iin zorluklarla ve glklerle dolu bir yoldur. lk nce kendi benlii ile savamas, byk Mcadele ve atmalardan galip kmas gerekir. Mcadelesinde ikiye kar tektir. O uup giderken dierleri onu tutmaya ve alkoymaya alr. Fakat iki tarafn zaferi birbirine benzemez; biri yi olana, dierleri ise Kt olan eylere yakndr. yi olan zgrl tesis etmeyi arzularken, Kt olanlar Esaret ve Klelii sever. Ve bu ikilinin stesinden gelebilirse, onlar yattrr ve onlar tarafndan Ynetici olarak kabul edilir. Ancak bu ikili hakim olursa, onlar tarafndan ynlendirilir ve buradaki varl ve devamll ile cezalandrlr, (zafer geri dnmenin stesinden gelene kadar) Olum, seni oraya ynlendiren bu yoldaki Rehber, lmden nce Beden'i ilk terk etmesi gerekendir. Zorluk ve Glklerle dolu bu yaamda zaferi kazan ve stesinden geldiinde, geri dn.

Fakat imdi Olum, var olan eyleri zet halde tek tek sunacam: Sana sylediklerimi anla ve iittiklerini aklnda tut. Var olan her ey hareket halindedir; hareket halinde olmayan hibir ey yoktur. Her beden deiime tabidir. Her beden yok olmaz. Baz bedenler yok olur. Yaayan her ey lml deildir. Yaayan her ey lmsz deildir. Yok olabilen, ayn zamanda bozulmaya aktr. Her zaman sabit duran, deimezdir. Deimez olan lmszdr. Her zaman oluan, her zaman bozulmaya aktr. Bir kez oluan, asla bozulmaz ve baka bir eye dnmez. lk nce Tanr, ikinci olarak Dnya, nc olarak nsan gelir. Dnya nsan, nsan Tanr iindir. Can asndan hissedilir olan ksm lml, idrak edilebilir olan ksm lmszdr. Her z lmszdr. Her z deimezdir. Var olan her ey ifttir. Var olan hibir ey hareketsiz duramaz. Her ey bir Can tarafndan hareket ettirilmez; var olan eylerin her biri, bir Can tarafndan hareket ettirilir. Ac duyan her ey anlayldr, anlayl olan her ey ac duyar. znt duyan her ey ayn zamanda sevin duyar ve lml bir Varlktr. Mutluluk duyan her ey ayn zamanda znt duymaz ve lmsz bir Varlktr. Her beden hasta deildir, hasta olan her beden yok olabilir. Zihin Tanr' dadr. Muhakeme etme (tartma ya da konuma) nsan'dadr. Akl, Zihin'dedir. Zihin acdan uzaktr. Bir Bedendeki hibir ey gerek deildir. Manevi olan her ey Yalandan uzaktr. Oluturulan her ey bozulabilir. Dnya zerinde iyi, Cennet'te kt yoktur. Tanr iyi, nsan ktdr. iyi, iradeye baldr ya da kendisine zg bir uyuma sahiptir. Kt, irade ddr ya da kendi iradesine kardr. yi eyler olarak, Tanrlar iyi eyleri seer. Zaman Kutsal bir eydir. Yasa insancldr. Ktlk Dnya'nn besinidir. Zaman, nsan'n bozulmasdr. Cennet'te olan hibir ey deitirilemez. Dnya stnde her ey deitirilebilir. Cennet'te hibir ey kle deildir, Dnya'da ise hibir ey zgr deildir. Cennette her ey bilinir, dnyada ise hibir ey. Dnya zerindekiler Cennet'te olanlarla haberleemez. Cennet'teki her ey masumdur, Dnya'daki her ey ise Tekdir'e tabidir. lmsz olan lml deildir; lml olan lmsz deildir. Ekilen ey her zaman vcuda gelmez; ancak vcuda gelen her zaman ekilmitir. Yok olabilir Beden asndan iki Zaman vardr; biri ekildikten sonra jenerasyona kadar geen, dieri jenerasyondan lme kadar geen. lmsz bir Beden asndan, zaman yalnzca doumdan balar. Yok olabilir Bedenler artar ve azalr.

Yok olabilir madde dnerek ya Bozulma'ya ya da Dou'a gider; lmsz madde ise kendi kendine ve benzerine dnr nsan'n Jenerasyonu Bozulmadr; nsan'n Bozulmas ise Jenerasyonun balangcdr. Bir bakasn reten ya da vcuda getirenin kendisi de baka bir ey tarafndan retilmi ya da vcuda getirilmitir. Var olan eylerden bazlar Bedenlerin, bazlar ise onlarn Fikirlerinin iindedir. ya da almaya ait olan her ey bir Beden'in iindedir. lmsz olan, lml olana itirak etmez. lml olan, lmsz bir Beden'e girmez; lmsz olan lml olana girer. ler ya da almalar yukarya tanmaz, ancak aaya iner. Dnya zerindeki eyler, Cennet'tekilere fayda salamaz, ancak Cennet'teki her ey Dnya zerindekilere fayda ve avantaj salar. Cennet sonsuz Bedenler iin uygun bir yerken, Dnya bozulmaya ak Bedenler iindir. Dnyada vahilik n plandayken cennet akla ve manta dayaldr. Cennettekiler onun altna yerletirilirken, dnyadakiler onun zerine yerletirilirler. Cennet birinci Unsur'dur. lahi Takdir, Kutsal Dzen'dir. Gereklilik, lahi Takdir'in elisi ya da hizmetkardr. ans, Dzen'den yoksun olann arac ya da etkisidir; geree dayanmayan bir hayal, ileyi hakknda yanl bir fikirdir. Tanr nedir? Sabit ya da deimez yi'dir. nsan nedir? Deimeyen bir Kt'dr. Bu szlerimi aklndan karmazsan, sana uzun uzun aklayacaklarm da unutmazsn; nk bu szler onlarn zeti ve ieriidir. Kalabalkta ve sradan insanlarla birlikteyken her trl konumadan uzak dur, nk kskanla maruz kalman ve de ciddiye alnmaman istemem. Benzer, her zaman iin kendisine benzeyeni seer ama benzemeyen asla kendine benzemeyeni semez; bu tr Konumalarn ok az Dinleyicisi vardr ve muhtemelen saylar ok az kalacaktr ama onlar yine de insanlara zg bir eyler tar. Bu szleri keskinletir ki kt niyetli kiiler istedii gibi kullanamasn; bu yzden kalabalklardan uzak tut ve bu konuya nem ver ki sylenenlerdeki erdem ve gc anlamasnlar - Kastettiin nedir Baba? - Ey Olum, canl eylerin Btn Doas ve Kompozisyonu olarak adlandrlan nsan, Kt'ye meyillidir ve buna alkndr. Ktlkle beslendii iin ondan zevk alr. Eer bu insan dnyann nasl yaratldn ve her eyin nasl da lahi Takdir ve Gereklilik, Kader ya da Yazg'ya gre gerekletiini, her eyi yneten bir Yasa olduunu bilirse ya da renirse daha da ok kt olmaz m? Bir zamanlar yaratld iin btn kk grmez mi? Kader ya da Yazg'y ktln nedeni olarak grrse, hibir ktlkten asla geri durmayacaktr. Bu yzden bu tr insanlara ihtiyatla yaklamalyz. Cahil kalrlarsa, daha az ktlk yapabilirler. Gizli ve sakl olan, onlarda korku yaratr.

KNC KTAP: POEMANDER


1-Dncelerim nce ciddi bir biimde var olan eylerle meguld, anlaym ykselmi tm bedensel hislerim byk lde engellenmiti. Bedenim, ya et ile dolu olmaktan ya da bedensel ilerin verdii yorgunluktan ar bir uykuya dalanlarla birlikteydi. ok byk bir grkem ve sonsuz bir byklk beni ismimle ard. Bana unlar syledi: "Ne ittin ve Grdn? renmek ve Bilmek iin ne anladn?" 2- Sonra dedim ki kendisine: "Kim yaratt seni?"

"Ben Poemander," diye karlk verdi, "en Kudretli ve mutlak mparator olan Byk Rabbin zihniyim: renecein her eyi bilirim ve her zaman senin yanndaym." 3- Ben de dedim ki: "Varlklar reneceim ve onlarn Doasn anlayacam, Tanr'yi bileceim." "Nasl?" diye sordu. "Bunu duymaktan memnun olurum," dedim. Sonra dedi ki: "Beni tekrar zihnine yerletir ve renmek istediin her eyi reteceim sana." 4- Bunlar sylerken, Dnce ya da Form itibariyle deiti. Gz ap kapayncaya kadar her ey gzlerimin nne serildi. Sonsuz bir Manzara idi gzlerimin nne serilen. Her ey hem ho hem de son derece gzel bir kla aydnland. Bu manzarann karnda bylendim kaldm. 5- Fakat bir sre sonra, aaya doru bir karanlk kt. irkin ve korkutucu bir karanlkt. Bana Akkan bir Doaya dnyormu gibi grnd. Ateten ykselen duman gibi bir duman karyordu ve tarifi imkansz bir biimde rahatsz ediciydi; sonra anlatlmaz ve ok dokunakl bir ses kard. Anlalmaz bir eydi. Sanki Ik'tan geliyormu gibiydi. 6- Sonra bu Ik'tan Kutsal bir Sz karak Doa'ya katld. Akkan Doa'dan yukarlara doru saf ve katksz bir Ate ykseldi. Son derece Parlak, Keskin ve Etkili idi. Aydnlk olan Hava, Ruh'u takip etti ve (Toprak'tan ve Su'dan ykselerek) Ate'e kadar trmand. Sonunda ona tutunur ve ona bal grnd. 7- Toprak ve Su birbirlerine ylesine kart ki Toprak Su'dan grnmyordu. Ancak sylenen Ruhsal Sz'den tr harekete getiler. 8- Poemander bana dedi ki: "Bu Vizyon'u anlyor musun? Sence anlam nedir?" "reneceim," dedim. Bana yle karlk verdi: "Ben, Karanln iinden kan, o Akkan Doa'nn nnde Im, Zihinim, senin Tanrnm ve Zihin'den doan Parlak ve Aydnlk Sz de Tanr'nin Olu'dur. 9- "Bu nasl olur?" diye sordum. "unu anlaman istiyorum," diye yant verdi, "grdn ve iittiin Rabbin Sz, Zihin, Baba, Tanr, Bir ve Ayn Olandr. Bunlarn birlii ise Yaam'dr." "Teekkr ederim," diyerek kranlarn sundu Trismegistus. "Ancak ilk nce kendi zihnindeki I iyice kavra ve ren," dedi Poemander. 10- Bunlar syledikten sonra, uzun bir sre boyunca gzlerini ayrmadan bana bakt. yle ki Fikri ya da Formu karsnda titredim. 11- Bana ban sallaynca, zihnimde saysz olan I ve gerekten sonsuz olan Deseni ya da Dnyay grdm. ok muazzam bir G, Ate'i iine alyor ya da kapsyordu ve Ate kendi yerini korumakla snrlandrlmt. 12- Poemander'in sylediklerini grnce, bunlar anladm. Bunlarn karsnda fevkalade arnca, bana dedi ki: "Zihninde ncesiz ve sonsuz Balangcn ncesindeki Aretipal Formu grdn m?" "Oluturulan Doa'nn Unsurlar nereden gelir ve nerededir?" diye sordum. "Tanr'ran radesi ve dyle," diye yant verdi Poemander, "Sz' alarak ve gzel Dnya'y (Aretip olarak) grerek onu rnek almtr. Bu Dnya, kendi kendisinin ilkeleri ve yaamsal Tohumlar ya da Can benzeri rnleri ile byle olumutur." 13- nk Zihin Tanr, Erkek ve Dii, Yaam ve Ik'tr. Bunlar, onun Sz ile ortaya kt. ilii stlenen bir baka Zihin de vard: Ate'in Tanrs idi ve Ruh dier yedi dareci'yi yapt ve oluturdu. Bunlar kendi Halkalarnda Alglanabilir Dnya'y barndrr. Bunun daresi ya da Yaradl Kader ya da Yazg olarak adlandrlr. 14- Derhal dar srad ya da Tanr'dan sonradan doan Unsurlarnn nnde kendini yceltti. Tanr'nn Sz, Doa'nn ar ve saf iliini getirdi. ilii stlenen Zihin ile birletirildi. nk tatmin edici deildi. Doa'nn sonradan doan Unsurlar Akl'dan yoksun brakld. Onlar yalnzca Madde olabilirdi. 15- ilii stlenen Zihin, Sz ile birlikteydi. Halkalar ieriyordu ve onlar dndryordu. Bir ark olarak kendi iliklerini rd. Onlar belirsiz bir Balang'tan tayin edilemeyecek bir Son'a kadar dnmeye ynlendirdi. nk onlar daima bittikleri yerde balyordu.

16- Zihnin istei dorultusunda, bunlarn etrafnda dn ya da Sirklasyon, sonradan domu ya da daha aa Unsurlarn dnda akl d ya da vahi yaratklar ortaya kard. nk bunlar akla sahip deildi. Havada uanlar ve Suda yzenler olutu. 17- Zihnin karar ile Toprak ve Su birbirinden ayrlmt. Toprak kendisinden drt ayakl ya da srngen Canllar yaratt. Bunlarn arasnda vahi olanlar da vard, evcil olanlar da. 18- Her eyin Babas, Yaam ve Ik olan Zihin, insanolunu yaratt. nsanolunun Douu zeldi. Onu kendisine benzetti ve sevdi. nsanolu btn gzelliklere sahipti. nk Babas'nn mgesine sahipti. 19- Gerekten de Tanr Kendi Formu ya da ekline son derece akt. Btn iliini onun iin sergiledi. Ancak onun da btnde Yaratc ilii grp anlamas ve kendi bana almaya koyulmas gerekiyordu. Bylece insan, Jenerasyon ve ileyiin srd krede, Baba'sndan ayr dt. 20- Btn Gce sahip olan insan, Yedi'nin ilii ve leyii zerine dnd. Onlar da insan sevdi ve her biri onu kendi Dzeninin bir paras kld. 21- Ve onlarn zn zenle ve sebat ederek renip anlad. Onlarn doasn paylat. Halkalarn evresini delip gemeyi ve Ate'ten gelen Gcn anlamaya karar verdi. 22- lml varlklarn, Yaamn ve Dnya'nn akl d Varlklarnn btn gcne sahip olduundan, ne eildi ve gizlice Uyum'u gzledi. Halkalarn gcn krd. Sonradan domulara zg Doa'sn aa kard ve gsterdi. Tanr'nn temiz ve gzel ekli'ni ya da Form'unu gzler nne serdi. 23- Yedi dareci'nin btn leyiini ve tarifi imkansz Gzellii, Tanr'nn Formu'nu ya da ekli'ni kendi iinde barndrdn grnce, sevgiyle doldu. ekli ya da Benzerlii Su'da grm gibiydi veyahut en gzel nsan formunun Dnya zerine den glgesini grm gibiydi. 24- Su'da kendisinin benzeri olan bir ekli grnce, onu sevdi ve onunla birleti. Derhal kararn verdi ve leyii takip etti. Akl d olan mge ya da ekli dourdu. 25- Doa, bylesine ok sevdiini ok gemeden kucaklad ve onu btnyle sarmalad. Birbirlerini sevdiklerinden, birbirlerine kartlar. 26- Bu nedenle, Dnya zerinde yaayan her eyden stn olan nsan, ifttir; hem Bedeni nedeniyle lml hem de z itibariyle lmszdr. lmszdr ve her eyin gcne sahiptir. Buna karlk lml olduu iin Kader'e ya da Yazg'ya tabi olur. 27- O, her trl Uyum'un zerindedir ve yaratldktan sonra Uyum'un hizmetkarna dnmtr. Hermafrodit ya da hem Erkek hem Dii olduu iin ve ayn zamanda uyank olduu iin, hem Erkek hem Dii olan ve ayn zamanda uyank olan bir Baba tarafndan ynetilir ya da o Baba'ya tabi olur. 28- Bunlardan sonra, dedim ki: "Sen, benim Zihnimsin ve ben Akl seviyorum." 29- Poemander yle karlk verdi: "Bu, bugne kadar gizlenmi ve sakl tutulmu bir Gizem idi. nk Doa, nsan ile birletiinde, en harikulade Mucize'yi dourur. Zira o, Ate ve Ruh ile birlikte Yedi dareci'nin Uyumunun Doasna sahiptir. Doa derhal Yedi dareci'nin Doalarna uygun olarak Erkek ve Dii, ulu ya da yce yedi nsan dourdu." 30- "Ey Poemander," dedim, "bu sylediklerinden sonra, iimde byk bir arzu dodu. Anlatacaklarn dinlemek iin sabrszlanyorum. Ltfen konumuzdan ayrlma ya da konumana son verme." 31- Ama o dedi ki: "Sessiz ol, ilk konumam henz bitirmedim." 32- "Tamam, sessiz kalacam," dedi Trismegistus. 33- Poemander szlerine yle devam etti: "Bu Yedilinin Jenerasyonu byledir. Hava, Diil'dir ve Su, iftlemek ister. Olgunluunu Ate'ten alr. Eter'den Ruhu alr. Doa insanlarn Tr ve ekli uyarnca bedenleri bylece retir." 34- nsan Yaam'dan ve Ik'tan yaratld. Can ve Zihne kavutu. Yaam'dan, Can ve Ik'tan Zihin olutu. 35- Bunun zerine Alglanabilir Dnya'nn Btn yeleri, kurala uyarak ve reterek sreci sonuna kadar srdrd. 36- Dinlemek iin can atyordun, imdi konumamn geri kalanna kulak ver. 37- Sre tamamlandnda, her eyin ba Tanr'nn iradesi dorultusunda zld ve serbest kald. Hermafrodit ya da hem Erkek hem Dii olan btn canl Varlklar, nsan ile birlikte zld ve serbest kald. Bylelikle Erkekler ve Diiler kendi balarna ayrldlar. 38- Ve Tanr derhal Kutsal Sz' syledi: "Hepiniz benim yarattm Varlklarsnz ve hepiniz benim Ustalm yanstyorsunuz. Artarak reyin ve kalabalklaarak oaln. Zihin ile kuanm olan O'nun

kendisinin lmsz olduunu bilmesine izin verin. Bilsin ki lm'n nedeni Beden'in Sevgisi'dir. O'nun var olan her eyi renmesine olanak verin." 39- O bunlar syleyince, Kader ve Uyum ile lahi Takdir karmlarn olumasn ve Jenerasyonlarn ortaya kmasn salad. Her ey kendi trne gre oald. Kendini bilen O, en sonunda her trl iyiliin tesine geti. 40- Ancak Sevgi konusunda Hataya derek Beden'i sevdi. Bu yzden karanlklar iinde dolap durdu ve lmn ilesine katlanmak durumunda kald. 41- "Peki onlar gnah nasl olur da bu kadar grmezden gelebilirler? lmszlkten bu yzden mahrum kalm olmallar," dedi Trismegistus. 42- "ittiklerini anlamam gibisin," dedi Poemander. 43- "Sana yle grnyor olabilirim ama sylenenleri hem anladm hem de aklmda tutuyorum," dedi Trismegistus. 44- "Anladysan senin adna mutlu olurum," dedi Poemander. 45- "Syler misin bana lmllere neden reva grlm lm?" diye sordu Trismegistus. 46- "nk Beden'inden nce kederli ve kasvetli bir karanlk hkm sryordu; onun karanl akkan bir Doa'dadr. O akkan Doa'dan, Beden alglanabilir Dnya'ya baland. lm buradan tredi. Bunlar iyi anlamalsn!" dedi Poemander. 47- "Peki ama o kendi kendini anlaynca, neden ve nasl oluyor da Tanr'ya gidiyor ya da geiyor?" diye sordu Trismegistus. 48- "imdi syleyeceim Tanr'nn Sz idi: nk her eyin Babas Yaam'dan ve Ik'tan oluur. nsan da bunlardan yapld," dedi Poemander. 49- "ok gzel sylediniz," dedi Trismegistus. 50- "Tanr ve Baba, Ik ve Yaam'dr. nsan bunlardan yaratld. Bu yzden kendinin Yaam'dan ve Ik'tan yaratldn renirsen ve buna inanrsan, tekrar Yaam'a ulam olursun," dedi Poemander. 51. "Ey benim Zihnim, bana henz Yaam'a nasl ulaacam sylemi deilsin," dedi Trismegistus. 52- "Tanr yle buyurdu; nsann bir Zihne kavumasn sala ki kendi kendini iyice dnebilsin, deerlendirebilsin ve bile-bilsin," dedi Poemander. 53- "Btn nsanlarn bir zihni yok mu?" diye sordu Trismegistus. 54- "Sylediklerine dikkat et. Benim iin Zihin kutsal ve iyi, saf ve balayc olan, ayn zamanda dindar ve inanl bir yaam sren insanlardan nce gelir. Varlm onlara yardm sunar. Onlar her eyi bilir ve Baba'ya sevgi dolu bir biimde inanp teslim olur. O'nu kutsayarak kranlarn sunarlar. O'nun iin ilahiler sylerler. Evlatlara yakr bir lgi ve doal bir Sevgi ile hareket ettiler ve buna uygun bir dzen olutururlar. Bedenlerinden, kendi lmleri iin vazgemeden nce, lerini ve leyilerini bilirler ve Duyularndan nefret ederler." 55- "Zihnin kendisi olduum iin, tamama ermek ve kusursuzlua ulamak zere bedende gerekleen ya da beden ile ilgili leyiler ya da almalar beni zorlamayacak. Ancak bir Kapc ve Koruyucu olarak Ktln girebilecei btn kaplar kapacam ve kt ilere dnk arzular kesip atacam." 56- "Bununla birlikte aptal, kt, gnahkar, kskan, agzl, katil ve saygsz olana gelince, atein hiddetini uygulayarak ve byk azaplar ektirerek intikam alan Zebani'ye yer amak iin ok uzakta olacam. Onun btn ktlklere bulamasna izin vereceim ki daha da byk bir cezaya arptrlsn." 57- "Byle biri asla durmaz; tatmin edilemeyen arzular ve doyuma ulatrlamayan ehvetlerin peinde koar. Karanln iinde mcadele edip durur. Sonunda Zebani'nin bitmek tkenmek bilmeyen eziyet ve ikencelerine maruz kalmaktan kurtulamaz. Altndaki ate gittike daha ok harlanr." 58- "Ey Zihin, her eyi istediim gibi en mkemmel ekilde rettin; ancak daha fazlasn anlat, dn gerekletikten sonra ne olur?" diye sordu Trismegistus. 59- "Her eyden nce maddi Beden zlnce, Beden'in kendisi deiimi brakr ve sahip olduu form grnmez hale gelir. Yararsz tavrlar serbest braklr ve Zebani'ye terk edilir. Beden'in Duyular kendi Kaynaklarna dner. Birer para vazifesi stlenerek tekrar leyii srdrmek zere bir araya gelirler." 60- "fke ve ehvet vahi ya da akl d Doa'ya geri dner. Geri kalan ise Uyum ile ycelmeye alr." 61- "lk Kuaa oaltma ve azaltmayla ilgili gcn verdi." 62- "kinciye, ktlkler yapma ve entrikalar evirmeyi sundu ki bu etkili bir dzenbazlk ya da marifetti."

63- "ncye evhvet'in bo aldatcln sundu." 64- "Drdncye, Ynetme arzusunu ve doyuma ulamayan Tutkular sundu." 65- "Beinciye, kutsal eylere kar Kstahl ve bo bir Gven'den kaynaklanan ihtiyatszl sundu." 66- "Altncya, beyhude Zenginlik frsatlarn ve Ktl sundu." 67- "Yedinciye Kuaa, her zaman pusuda bekleyen ince bir biimde hazrlanm Yalancl sundu." 68- "Uyum'un btn leyilerinden soyunduunda, sekizinci Doa ortaya kt. Uygun gce sahipti. Var olan eylerle birlikte Baba'ya dualar okudu. Var olan her ey onun geliini sevinle karlad ve bayram etti. Konutuklarna benzer bir biimde yaratlm olduundan, ayn zamanda kendilerine zg bir ses tonuyla Tanr'ya dua okuyan sekizinci Doa'nn zerindeki Gleri de iitebildi. 69- "Sonra sra ile Baba'ya dndler ve kendilerini glere teslim ettiler. Tanr'ya kavutuklarnda gce dntler." 70- "Bu, yi olandr ve bilenler iin Tanrlar." 71- "Sana sylenenlerden hareketle btn insanlar da anlayabildiinde, bir rehber olursun ve deerli olanlara yol gsterirsin. Bu nsanlk ya da nsanolu, Tanr tarafndan korunabilir." 72- Poemander bana bunlar syledikten sonra, Glerin arasna kart. 73- Ancak ben kranlarm sunmak ve her eyin Babas'n kutsamak iin kalktm. Bana elini uzatt ve Doa'y retti. Btnn Doa'sn rendim. En muazzam manzaray ya da tabloyu grdm. 74- Ve insanlara Tanr'ya Hrmet'in ve Bilgeliin gzellii ve iyiliine dair vaaz vermeye baladm. 75- Ey nsanlar, Toprak'tan yaratlan ve doan nsanoullar, Kendinize Sarholuk ve Uyku halindesiniz ve Tanr'y grmezden geliyorsunuz. Kendinize gelin ve Fazlalklarnzdan kurtulun. Vahi ve Akl D Uyku'nun size yapt daveti geri evirin. Onun cazibesine kaplmayn. 76- Beni iitenler, kendiliklerinden ve gnll bir biimde geldi. Sonra szlerime devam ettim. 77- Ey nsanlar, Topran Evlatlar, lmszl paylama Gcne sahipken neden kendinizi lm'e teslim ettiniz? Tvbe edin ve fikrinizi deitirin. Yanl yoldasnz ve Celahet'in Karanlndan syrln. 78- Karanlk Ik'tan kurtulun. lmszl paylan. Yozlamay brakn, Yozlamaktan vazgein. 79- Beni dinleyenlerden bazlar, alay edip kmsedi. Benden uzaklap kendilerini lmn yoluna teslim etti. 80- Ancak dierleri ayaklarma kapandlar ve renmeye hazr olduklarn syleyerek bana yalvardlar. Ben onlar ayaa kaldrdm. nsanolunun bir rehberi oldum. Onlara hangi yolla ve nasl kurtulabileceklerini rettim. Bilgeliin tohumlarn ektim ve onlar lmszln Esiz Suyu ile besledim. 81- Akam olduunda ve Aydnlk tamamen kaybolmaya baladnda, Tanr'ya kretmelerini byrdm. kranlar sunduktan sonra herkes ona dnd. 82- Kendi bama kaldmda Poemander'in cmertlii ve yardmseverliini dndm. En ok arzuladm ey ile doldum. Son derece mutlu oldum. 83- Beden'in uykusu, zihnin uyankldr. Gzlerimi kapadmda gerek Grn serildi nme; sessizliim iyiliklere gebeydi ve iyilik yklyd; kendi szlerimi telaffuz ettiimde, iyi eylerin ieklendi ve meyve verdi. 84- Bylece zihnimden, yani Poemander'den, Sz'n Efendisi'nden aldklarm meydana geldi ve gerekleti. Onun vastasyla Tanr bana Gerei vahiy etti. 85. te bu nedenle btn kalbimle ve btn gcmle Tanr'ya, Baba'ya dua ettim ve O'nu kutsadm. 86- Her eyin Babas Olan Tanr Kutsal'dr. 87- Kendi Glerini Uygulayarak radesini Ortaya Koyan Tanr Kutsal'dr. 88- Bilinmeye Karar Veren ve Kendisiyle ya da Kendisinin Olanlarla Bilenen Tanr Kutsal'dr. 89- Kutsal olan Sen, Sznle Her eyi Oluturdun. 90- Kutsal olarf Sen'in majndr Btn Doa. 91- Kutsal olan Sen, Doa tarafndan oluturulmayansn. 92- Kutsal olan Sen, btn Kuvvetlerden daha Glsn. 93- Kutsal olan Sen, btn Mkemmelliklerden daha Byksn. 94- Kutsal olan Sen, btn vglerden daha yisin. 95- Saf bir Can'n ve Sana ynelen bir Yrein sunduu bu Makul Adaklar kabul et. 96- Ey Sen, Anlatlmaz ve Dile Getirilemez Olan, yalnz Sessizlik ile vlebilirsin Sen!

97- Senden dileim, Senin Bilginden asla yanlmamaktr. Bana Merhamet et ve beni bala. Cehalet iindeki Kardelerimi, yani Senin ocuklarn bu nayetinle Aydnlat. 98- Sana nanyorum ve Tanklk Ediyorum. Yaam'a ve Ia yryorum. 99- Ey Baba, Seni kranlarm sunuyorum. nsanlarn, Seninle birlikte kutsanacak. Onlara btn Gc veren Sen'sin.

UUNCU KTAP: "KUTSAL VAAZ


1- Her eyin ulusu, yetkini ve ilah olan Tanr her eyin balangcdr. 2- Zihin, Doa, Cevher, leyi, alma, Gereklilik, Son ve Yenileme O'ndandr. 3- Su, sonsuz bir Karanlk ve dipsiz Derinlik, Kaos vard. G'te ince bir Ruh bulunuyordu. Ve lahi Ik oradan dar kt. Ya Cevher ile Kum kartrlp Unsurlar phtlatrld. 4- Btn Tanrlar, Tohumlarla dolu olan Doa'y ayrdlar. 5- Her ey yaplmamken kl eyler yksekte birbirinden ayrld. Ve ar eyler slak kumun zerinde kuruldu, her ey bitirildi ve Ate ile blnd. Onlarn tad Ruh artk hep onlarla birlikteydi ve Cennet Yedi Halka'dan gzleniyordu. 6- Tanrlar btn aretleri ile birlikte kendi Fikirlerinde grnyordu ve bunun yansmas olan Yldzlar Tanrlar ile numaralandrlyordu. Kre, Hava ile evrelendi ve Tanr'nn Ruhu tarafndan dairesel bir biimde hareket ettirildi. 7- Her Tanr kendi isel gc ile buyruu yrtt, orada drt ayakllar, srngenler, Suda yaayanlar, uabilenler, verimli Tohumlar, Yeillikler, iekler ve kendi kendine ekilip canlanan Tohumlar yapld. 8- nsann nesilleri lahi almalarn bilgisi ve Doa'nn canl tan gibidir. Gn altnda olan her eyin Egemenlii ve iyi eylerin bilgisi fazlalaarak artt ve kalabalkta oald. 9- Halkalardaki Tanrlarn mkemmel almalar sonucunda vcut bulan her Ruh Cennet, Tanrlar, lahi almalar ve Doa'nn leyileri grlsn diyedir. lahi Gcn bilgisi ve iyi eylerin sunduu aretler ise iyi eylerin ustalnn her inceliini renmek iindir. 10- Bylece onlarla yaamaya balad. Tanrlarn oluturduu Halkalarn leyii'ne gre bilge oldu, byk antlar gibi kalc olabilecek kararlar verdi, Dnya zerindeki byk almalarn Hatralarn, alarn karanl ierisinde okunmaya terk etti. 11- Vcut bulan her nesil, Meyve, Tohum ve kaybolmu btn Ustalklar bile, Tanrlarn yenilemesi ile yenilenmek zorundadr. Bu zorunluluk, srayla hareket eden bir Halka'nn Doa-s'ndandr. nk dnya zerindeki her eyin doa tarafndan yenilenmesinin gerekmesi Kutsal bir eydir. Doa da bu Kutsallk iinde oluturulmutur.

DRDNC KTAP: ANAHTAR'


1- Ey Asclepius, Dnn Konumasn sana adadm, bugnn konumas ise Tat'a uygundur. Bu anlatacaklarm onunla yaplan genel konumalarn ta kendisidir. 2- Ey Tat, Tanr yi ve Baba olduundan dolay ayn Doa'ya sahiptir ve ayn Eylem ve leyile grnr. 3- Doa'ya ve oalma'ya dair adlandrmada deiebilen eylere ilikin bir ad ve deimeyen ve hareket etmeyen eylere ilikin bir ad vardr. Bunlar, lahi ve Kutsal eylerdir. Her biri byle olmak zorundadr. lahi ve nsani olan baka eylerde rendiimiz gibi ileyite ve eylemde farkldrlar. Yalnz biz onlar buradan anlayabilmeliyiz, nemli olan budur. 4- O'nun leyi'i ve Eylem'i, O'nun radesi ve z'dr. Her eye byle tesir eder. 5- Bunlar yi ve Baba olan Tanrnn ne olduunu anlamak urunadr. Fakat bu henz olmayan eyleri oldurmak ve kendi kendine olan eylerle olmaktr. 6- Bu Tanr'dr, yi'dir, Baba'dr, hibir yerde hibir ey ona yaklaamaz Ve karsna kamaz. 7- Dnya ve ayn zamanda Katlm yoluyla bir Baba olan Gne yaayan canllar iindir. Hepsi yi'nin ve Hayat'n sebebidir. Eer byleyse, yi'nin radesi ile birlikte snrlanr. O olmakszn ne domak ne olumak ne de olmak mmkndr. 8- Baba ocuklarnn sebebidir, Oul sayesinde iyi olan beslemek yetitirmek niyeti gerekleir.

9- yi daima aktiftir ve yapmakla meguldr. O hibir eyde olmayan yapma imkanna sahiptir. Hibir ey almakszn her eyi yapmaya niyetlenir. Ey Tat, onlar yaptn sylemiyorum, nk onlar yapan ok zaman kusurludur. Onlar yapan, bazen nicelik ve nitelikten dolay bir ey yapmaz. Bazen de nicelik ve nitelie sahip olan eyler yapar ve bazen de bunun tam tersini yapar. 10- Her eyin iinde bulunan yi ve Baba olan Tanr'dr. nk O her eydedir. Btn her ey O'ndadr ve bunu grebilir. 11- Ey Tat, her ey bunun iindir, bu yi'dir ve bu iyinin zellii olarak bilinir. 12- "Ey Baba, bizleri hem iyi hem de adil bir grn ile sundun. Zihnimin grdkleri, bu grn ve manzara karsnda daha da kutsallayor," dedi Tat. 13- "Ben onu sylemiyorum, yi'nin Grn, Gnein ateli parlak nna benzemez. O'nun bir bak ile oluan ar Ik gzlerimizi kr eder. Buna karlk aydnlanmak iin gzn nn artrlmas gerekir. Her insan bu temiz ve anlalabilir etkiyi alabilir," diye karlk verdi Trismegistus. 14- nk Ik ok hzl ve keskindir. Bununla birlikte masum ve zararszdr, lmszlkle doludur. Onlarn bu grn ve manzaray saklayacak ve yapabilecek yetenei vardr. Bedenden uykuya girerken bunu birok defa yaparlar. Bu ok doru ve esiz Grnm'e ularlar; Atalarmzn ulat Celius ve Satrn budur. 15- "Ey Baba ben yapabilirim, biz yapabiliriz, bu yaplabilir," dedi Tat. 16- "Ey olum, ben yapabilirdim; fakat imdi bu Grnm iin yeterince niyetli deiliz ve yi'nin rmeyen ve tarif edilemeyen Gzelliini grebilmek iin zihinlerimizin gzlerini aamayz. Fakat daha sonra sylemek iin hibir eyimiz olmadnda, onu greceiz," dedi Trismegistus. 17- Onun bilgisi lahi Sessizliktir ve btn Duyularn susturulmasn gerektirir. nk ne anlayan baka bir eyi anlayabilir, ne gren baka eyleri grr ve ne de baka hibir eyi iitir, ksacas Beden'i hareket ettirir. 18- nk Ruhu aydnlatan O, btn Zihnin etrafnda srekli parlamak durumundadr. Onu Bedenin Duyularndan ve Hareketlerinden serbest brakr. Onu Beden'den eker ve btnyle deitirerek Tanr'nn zne yneltir. 19- Ey olum nk bu Ruh iin mmkndr. Eer yi'nin Gzelliini grrse, Ruh, nsan'n Bedeninde geici olduu halde Tanrlatrlabilir. 20- "Baba Tanrlamaktan neyi kastettiini aklar msn?" diye sordu Tat. 21- "Ey Olum, her Ruh iin farkl anlamlar vardr," diye karlk verdi Trismegistus. 22- "Fakat deiiklikleri nasl tekrar taksim edersin?" diye sordu Tat. 23- "Btn Ruhlar, Evren'in Ruh'undandr ve btn dnyaya rasgele salarak birok paraya blnmtr. Bunu genel konumalarda duymadn m? Bu Ruhlarda birok deiiklik vardr. Bazlar ok talihli durumda bazlar ise tersi durumdadr. Srnerek hareket edenler suya zg eylere dnmtr ve suda yaayanlar ise dnme urayarak Toprak'ta yaamaya balamtr. Hava'ya zg olanlar, insanlara dnmtr. lmszl yakalamaya alan insan Ruhlar ise eytanlara dnmtr," diye karlk verdi Trismegistus. 24- Ve bylece sabitlenmi Tanrlarn Diyarna ya da Kresine doru gittiler. Orada Tanrlarn iki korosu veya iki refakatisi vardr. Onlardan biri srekli hareket halindedir, dieri ise sabittir. Ve bu, Ruh'un en kusursuz grkemidir. 25- Fakat bir nsan'n Bedenine giren Ruh, eer o ktle devam ederse, o zaman ne lmszln tadn alr ne de iyinin orta olmay bilir. 26- Fakat ayn yoldan geri ekilmi olan, srngen eylere geri dner. Ve bu kt bir Ruh'un mahkumiyetidir. 27- Ve bir Ruh'un ktl cahillikten kaynaklanr; nk Ruh var olan eylerin hibirini bilmez. Ruh ne onlarn Doasn ne de iyiyi bilir. Ruh krletirilmitir, fiziksel Tutkulara doru koup durur. Ve kendini bilmedii iin mutsuzdur. O garip Bedenlere hizmet eder. Bedeni bir ykm gibi tayan ktler ynetemez, ynetilir. Ve bu Ruh'un aleyhinedir. 28- Bunun tersine, Ruh'un erdemi Bilgi'dir; iyiyi ve inanmay bilen de zaten kutsanmtr. 29- "Ey baba, kimdir o peki?" diye sordu Tat. 30- "Ey olum, o birok eyleri ne konuur ne duyar; o iki konumay veya iki duyulacak eyi duyar yani glgeler iindeki sava fark eder," diye yant verdi Trismegistus. 31- yi ve Baba olan Tanr ne konuur ne de duyar. 32- Bu yzden var olan her ey Duyumlardr; nk onlarsz olamazlar. 33- Fakat Bilgi Duyu'dan ok farkldr; Duyu'yu aan eyler vardr, Bilgi de Duyu'nun sonunda balar.

34- Bilgi Tanr'nn hediyesidir; btn Bilgi bedensizdir, Zihni bir Ara gibi kullanr. Zihin de Beden'i byle kullanr. 35- Bundan dolay anlalr ve maddi olan eyler, her ikisi zerinden bedenlere girebilir. Bu birinin dierine kar konumlanmasna dayanan kartlktr. Her eyi iine almas gereken bir Kartlktr ve baka trl imkanszdr. 36- "Bu maddi Tanr Kimdir?" diye sordu Tat. 37- "Doru ve gzel olan bu dnya henz iyi deildir; nk maddidir ve kolaylkla hissedilebilir. Hissedilebilir eylerin ilkidir; ikinci olan yoksundur ve baka bir eye ihtiya duyar. Bir zamanlar yaplmtr ve her zaman iin srekli reme srecinde olacaktr. Nicelik ve nitelie sahip eyleri srekli olarak retecek veya yapacaktr," diye karlk verdi Trismegistus. 38- nk o hareketlidir ve her maddi hareket remedir. Zihinsel sabitlik, maddi hareketi bu ekilde srmeye yneltir. 39- nk Dnya bir Kre'dir, bir Ba'tr. Ve ban zerinde hibir maddi ey yoktur. Bunun tersine altta ayaklar vardr. Orada da zihinsel bir ey yoktur. 40- Btn evren maddidir; Zihin ise batr ve bir ba gibi kresel bir biimde hareket ettirilir. 41- Ruh'un yer ald bu ban nce Zarna veya Tabakasna katlan ve balanan her ne varsa lmszdr ve yaplm bir Bedenin Ruhunda olduu gibi, Beden ile dolu Ruh'una sahiptir. Fakat Zar'n tesinde olanlar, Ruhla dolu Bedenlere sahiptir. 42- Btn bu ekilde yaar ve bundan dolay maddi ve zihinsel olan ierir. 43- Ve Dnya ilktir ve,nsan Dnya'dan sonra ikinci bulunandr, fakat lml olanlarn ilkidir ve bundan dolay dierlerinin sahip olduu Ruh'un her faydasna sahiptir. Bu nedenle bir lml olarak yalnzca iyi olmamakla kalmaz, ayn zamanda dorudan ktle bular. 44- Dnya hareket edebilir olduuna gre iyi deildir ve lmsz olduuna gre kt de deildir. 45- Fakat insan hem hareket edebilir hem de lml olduundan ktdr. 46- nsan'n Ruhu bu ekilde tanr. Zihin Akl'dadr, Akl Ruh'tadr, Ruh Can'dadr ve Can ise Beden'dedir. 47- Can yaylarak ve damarlar boyunca ilerleyerek kan ile birlikte canl yarat hareket ettirir ve belirli bir ekilde onu tar. 48- Bu nedenle, bazlar da Doa'da aklandklarndan ve ilk nce Can'n Ruh'a dnmesi gerektiini bilmediklerinden, Ruh'u doru deerlendirmitir. Kan phtlar, damarlar boalr ve yaayan ey lr: Bu da zaten Beden'in lmdr. 49- Her ey bir balangc gerektirir. Balang ise biri ve yalnz olan gerektirir. 50- Balang hareket ettirilir ve bu tekrar balang olabilir; fakat bir olan sabit ve deimezdir, hareket etmez. 51- Bundan dolay bu nn, yani yi ve Baba olan Tanr'nn Dnya'nn ve nsan'n ilikisini yle kurabiliriz: Tanr,Dnya'ya, Dnya da nsan'a sahiptir. Dnya Tanr'nn Oludur ve nsan da Dnya'nn Evladdr. 52- Tanr, Ruh'dan habersiz deildir, onu mkemmel bir ekilde bilir. Onun tarafndan da bilinecektir. Bu, yani Tanr bilgisi sadece insan iindir: Bu Olympos'un dndr. Can, sadece bununla iyiyi barndrr. Bazen iyi bazen kt deildir, muhakkak bir biimde yi'dir. 53- "Ey baba, anlatmak istediin nedir?" diye sordu Tat. 54- "Ey olum, bir ocuun Ruhunu gz nne al. Henz bymemiken, ok kkken Beden'i hibir yozlamaya uramaz. Kendine baktnda, kendindeki gzellii grr. nk Beden'in Tutkular ile lekelenmemitir. Henz Dnya'nn Ruhu'na bal durumdadr," diye yantlad Trismegistus. 55- Fakat Beden byynce ve dikkati baka ynlere ekilince, Ruh Unutkanlkla hissetmeye balar ve artk Doru ile Gzel'den ayrlr. Unutkanlk Ktlk anlamna gelir. 56- Bu olay Beden'den dar kanlar iin de benzerdir: Ruh kendine dnerken, Can kana ve Ruh Can'a ynelir. Zihin saf hale gelir ve bu giysilerinden kurtulur. Doa ile lahileir ve ateten bir Beden'e brnerek her yere uzanr. Ruh'u yarglanmaya ve hak ettii cezaya katlanmaya brakr. 57- "Ey baba, niin Zihnin Ruh'tan ayrldn ve Ruh'un Can'dan ayrldn sylyorsun? imdi sen Ruh'un Zihnin Giysisi veya Elbisesi olduunu ve Ruh'un Bedeni olduunu mu sylyorsun?" diye sordu Tat. 58- "Ey olum, iitenin konuan ile ortak bir anlayta olmas ve ayn dnceleri paylamas gerekir. itenin iittiklerinin, konuann sesinden daha hzl ve keskin olmas gerekir,"

diye yant verdi Trismegistus. 59- Bu Giysilerin veya rtlerin yaradl, Dnyal bir Beden ierisindedir; nk zihnin Dnyal bir Beden ierisinde, plak olarak kendi kendine kurabilmesi olanakszdr. Dnyal bir Beden byle bir lmszl tayamaz. Bundan dolay Zihin ylesine byk bir erdeme sahiptir ve adeta younlar. Bir Giysi veya rt olarak Ruhun hislere ak Bedenini kendine alr. Ve Ruh bir eit lahilik iindedir; Can' kendisinin Aracs ve Hizmetkar olarak kullanr. Ve Can yaayan eyleri ynetir. 60- Bundan dolay Zihin ayrldnda ve Dnyal Beden'den uzaklatnda, derhal Ateten Giysisini kuanr. Dnyal bir Bedende kalmas gerekmez. 61- Dnya atee katlanamaz; nk kk bir kvlcm onu tututurmaya yeter. Bundan dolay dnyann etrafnda sular seller gibi akar. Bir duvar gibi onu atein alevlerine kar korur. 62- Ancak Zihin lahi Dnmelerin en keskini ve hzlsdr. Btn Unsurlardan daha hzldr. Atei Bedeninde tar. 63- Zihin, kendi Ustalklarnda atei bir ara gibi kullanr. Zihin hepsinin Ustasdr ve her eyin yapmnda atei kullanlr. Ate insan tarafndan da dnyaya zg eyleri yapmakta kullanlr. Dnya zerindeki Zihin, atei kullanamadndan ve ateten mahrum olduundan, insann iini yapamaz. Yoksa Tanr'nn ilerinden fark kalmaz. 64- Fakat nsan'n Ruhu Meleklere zg ve lahi'dir. Ancak bu herkes iin deil, yalnzca inanl ve dindar olanlar iin geerlidir. Byle bir Ruh, Beden'den ayrldktan sonra, sahip olduu nancn mcadelesini verdikten sonra ya Zihin'e ya da Tanr'ya ular. 65- nancn mcadelesi Tanr'y bulmak ve hibir insan incitmemek iindir. Ve bu yolla Zihin'e ular. 66- Fakat Tanrdan korkmayan saygszlk yapan Ruh kendi z ile kalr. Kendi kendini cezalandrr. ine girmek iin dnyaya ve insana zg bir Beden arar. 67- Baka bir Beden, nsan'n Ruhu iin elverili deildir. nsan'n Ruhu'nun makul olmayan bir eyin Beden'ine dmesi uygun deildir, insan'n Ruhu'nu bu kadar byk bir hakaret ve lekeden korunmas, Tanr'nn Yasas veya Buyruu'dur. 68- "Ey baba, peki ama nsan'n Ruhu nasl cezalandrlacak ve onun iin en byk eziyeti nedir?" diye sordu Tat. 69- "Ey benim olum, Hrmetsizlik," dedi Hermes, "hangi atein onun kadar byk bir alevi vardr? Veya hangi vahi hayvan, onun Ruh'a at yaralar, Beden'e aabilir?" 70- Kt Ruh'un bana ne kadar ok felaket geldiini gzlerinle grmedin mi? Feryat figan alarlar: 'Yanyorum, Bitiyorum, Ne syleyeceimi ve yapacam bilmiyorum, Bitmi tkenmi ve mutsuzluk iinde kvranan bir sefilim, Her yanm ktlklerle evrili, Ne kadersizim, Hibir eyi gremiyorum, iitemiyorum!' 71- Bunlar cezalandrlan ve eziyet gren bir Ruh'un yakarlardr ve o kadar ok deildir. Ey olum, Ruh'un Beden'den karak hayvanilemesini veya bir Hayvan'a girmesini dn. Bu ok byk bir Hata'dr ve Ruh bu tavrdan dolay cezalandrlr. 72- Tanr'ya hizmet etmek sebebiyle ateten bir Beden almak iin atandnda Zihin, aa doru inerek kt Ruh'un iine girer ve onu Gnahlarn kamlar ile kamlar. Kt olan Ruh byle kamlannca Cinayetlere, Kfrlere, Saygszlklara ynelir. Zorbalklar yapar ve insanlara zarar verir. 73- Fakat Zihin inanl bir Ruh'a girdiinde, onu Bilgi'nin I'na ynlendirir. 74- Byle bir Ruh, Tanr'ya dua etmekle ve btn insanlarn iyilii iin konumakla asla yetinmez. Hem szleriyle hem de eylemleriyle her zaman iyiyi gerek klarak Babasn rnek alr. 75- Ey olum bundan dolay iyi bir zihin elde edebildiimiz iin dua etmeli ve kranlarmz sunmalyz. 76- Bundan dolay Ruh da daha iyisine dntrlebilir. Fakat daha ktye dnmesi imkanszdr. 77- Fakat Ruhlarn ve onlarn Tanrlarnn ilikileri vardr. Tanrlar insanlarn ruhlar ile haberleirler. Ve birok insanlarn ruhlar da Hayvanlarnkiyle iliki iindedir. 78- Daha iyi olan, daha kt olan her zaman ele geirir. Tanrlar nsanlar ve nsanlar da Hayvanlar. Ancak Tanr her eyin hakimidir. nk O hepsinden iyidir ve hibir ey onunla kyaslanamaz. 79- Bundan dolay Dnya Tanr'nn hkm altndadr. nsan Dnya' nn hkm altndadr ve muhakeme yeteneine sahip olmayanlar da nsan'n hkm altndadr. 80- Fakat Tanr her eyin zerindedir. Tanr kendi ileriyle hkmn srdrr, Dnya Doalar ile hkmn srdrr ve nsan da Bilim ve Sanatlar ile hkmn srdrr.

81- Ve Tanr'nn leri Dnya araclyla gerekleir ve Dnyann Doalar zerinden insan etkiler. Fakat Doalar Unsurlar araclyla alr. nsan Sanatlar ve Bilimler araclyla alr. 82- Ve bu, btnn Ynetimi'dir. Bir'in Doasna baldr ve Bir'in Zihni'nin tesiri altndadr. Hibir ey ondan daha ilahi deildir. Hibir ey onun kadar etkili ve ilevsel deildir. Hibir ey ok onun kadar birletirici deildir ve onun gibi Bir olamaz. nsan'n Tanr ile, Tanr'nn nsan ile ilikisi budur. 83- Bu, zel bir vasftr veya iyi bir aracdr. Onunla dolu olan Ruh mutlu iken ondan mahrum olan Ruh mutsuzdur. 84- "Peki neden Baba?" diye sordu Tat. 85- "Her Ruh'un yi bir Zihne sahip olduunu bil olum," diye karlk verdi Trismegistus, "u anda bunun hakknda konuuyoruz, daha nce szn ettiimiz Eli'den deil. O, Hkm dorultusunda gnderilir." 86- Ruh, Zihin olmakszn ne bir ey yapabilir ne de bir ey syleyebilir. Zihin birok defa Ruh'tan uzaklara uup gider ve o vakit Ruh ne grebilir ne duyabilir; adeta muhakeme yeteneini olmayan bir ey gibidir. Zihnin gc bylesine byktr. 87- Fakat zihin tembel ve enge bir Ruh'a tahamml edemez. Byle Ruhlar Beden'e hapseder ve bununla aalara eker. 88- Ey olum, byle Ruhlar zihne sahip deildir. Bunun iin byle biri de nsan olarak adlandrlmamaldr. 89- nk nsan lahi bir canldr ve Dnya zerinde yaayan vahi Hayvanlarn hibiriyle kyaslanamaz. Ancak Cennet'te olanlarla, Tanrlar olarak adlandrlanlarla kyaslanabilir. 90- Biz hakikati konumak iin yrekli olabileceksek, bilinmeli ki gerekten insan olan o her eyin stndedir veya en az onlarla eit gtedir. Yani onlarla mukayese edilebilir. nk Cennet'teki hibir ey dnya zerine gelmeyecek ve Cennet'in snrlarn hibir ey terk edemeyecektir. Fakat insan Cennet'e doru ykselebilir ve insan Cennet'in snrndadr. 91- Ve o hangi eylerin yksekte hangilerinin aada olduunu bilir. Ve btn dier eyleri kesinlikle renir. 92- Ve hepsinin by olarak, Dnya'y terk etmez ve yine de yukardadr. Onun Doas, ite bylesine byktr. 93- Bunu syleme cesaretini kendimizde bulmalyz: Dnya'ya ait olan nsan lml bir Tanr'dr ve Cennet'e ait olan Tanr ise lmsz bir nsan'dr. 94- Bu yzden, her ey bu ikisi, yani Dnya ve nsan tarafndan ynetilir. Onlar ve dier her ey ise Bir'e aittir.

BENC KTAP: "TANRI AIKA GRNMEZ VE ANCAK EN OK TEZAHR EDENDR."


1- Ey Tat, sana daima hatrlatacam bu Konuma, Tanr'nn en yetkin olan smini grmezden gelmemen iindir. 2- Fakat Zihnine daldnda veya Zihninde gezip dolatnda, biroklarna gizli ve aklanmam grnenin, senin iin nasl ok ak hale geldiini anlarsn. 3- nk grnrde olsayd hi olmazd. nk ortada olan oluturulmutur veya yaplmtr. nk aa karlmtr. Aa kmam olan ise ebedidir. 4- Aa karlmaya ihtiyac yoktur ve daimidir. 5- Ve dier her eyi, O aa karr. Aa kmam olmak, daimi olmaktr. Dier eyleri grnr yapar fakat kendisi aa kmaz. 6- Kendisi yaplmamtr, bununla beraber her eyi dnde dler veya grnmde onlar grnr yapar. Grnm sadece yaplan ve neslen tretilen bu eylerdir, nk grnm tremeden baka bir ey deildir. 7- O, yaplmam ve retilmemi olan Bir'dir. Aa kmaz ve grnmez. 8- Her eyi grnr klarken, O her ey ile ve her eyin iinde grnr. Fakat zellikle kendisini ynlendirdii eylerde tezahr eder.

9- Ey olum Tat, bunun iin, ilk nce Sahip ve Baba, Yalnz ve Bir olana dua et. O sana kar merhametlidir. Bylelikle, bylesine ulu bir Tanr'y en iyi bilebilir ve anlayabilirsin. Senin zerine ve senin anlayna kendi ile parlar. 10- Ak veya grnr olmayan yalnzca Anlay araclyla grebilirsin. Onun kendisi ak ve grnr deildir. Ey olum, eer bunu baarabilirsen, O senin Zihninin gznde grnr olacaktr. 11- nk Hakim, kendisini saknmayarak, btn dnyada tezahr eder. Sen O'nun tezahr ettiklerinde zekay grebilir, ellerinle tutabilir ve Tanr'nn Tasvirini hayranlkla seyredebilirsin. 12- Fakat sende olan, senin iin bilinmez veya grnmez ise, onu gzler araclyla nasl grebilirsin? 13- Sen onu grmek istersen Gne'i, Ay'n rotasn, Yldzlar'n dzenini gz nne alarak dn. 14- Bunlar dzenleyen kimdir? nk btn dzenler belli say ile ve belli bir yerde kontrol edilir ve sonlanr. 15- Gne, gkyzndeki Tanrlarn en bydr. Gkyzndeki btn Tanrlar'n nezdinde bir Kral ve hkmdardr. Bylesine uluyken, Toprak ve Su'dan bykken, sonsuz sayda yldzn kendi zerinde hareket etmesine izin verir. Ey olum bunu kimden duyduu korkudan yapar? 16- Gkyzndeki bu Yldzlarn hepsi birbirinden farkldr. Hibiri ayn rotay izlemez. Onlarn her birinin rotalarnn seyrini ve bykln belirleyen kimdir? 17- Byk Ay, kendi etrafnda dner ve btn Evren'i kendisiyle birlikte tar. Kimdir bu aracn sahibi ve kim kullanr onu? 18- Kim izdi Sularn snrlarn? Kim oluturdu Yeryzn? Ey olum, tm bunlar Yapan ve tm bunlara Hkmeden Biri vardr. 19- Ey olum, ne yer ne saylar ne de lmler bir Yapc olmakszn gzlenebilir, bu imkanszdr. 20- nk hibir dzen, dzensizliin ya da oranszln eseri olamaz. 21- Ey olum, kanatlara sahip olman ve Hava'da uabilmen, Gkyz ile Yeryz arasnda kalman ve Yeryznn duraanln gzlemleyebilmem isterim. Su'yun akkanln, Irmaklarn yatan, Hava'nn geniliini, Ate'in sratini ve keskinliini, Yldzlarn hareketini ve onlar evreleyen Gkyznn enginliini seyredebilmeni. O bunlarn hepsinin evresindedir. 22- Ey olum, btn bunlar bir anlna grebilmek ne byk bir mutluluktur. Hareketsiz olan hareket eder ve gizlenmi olan tezahr eder ve grnr olur. 23- Ey olum, O'nu hem yeryznde hem de derindeki lml eyler araclyla gr. Rahmin iinde ekillenen nsan' dn. Onu yapan Usta'nn yeteneini ve zekasn dikkatle incele. nsann bu gzel ve lahi eklinin kimin tarafndan tasarlandn ve yapldn ren. Kim onun gzyuvarlarn izdi? Kim onun kulak ve burun deliklerini deldi? Kim onun azn at? Kim onun kaslarn gerdi ve birbirine balad? Kim onun damarlarnn yolunu at? Kim onun kemiklerini gl ve sert yapt? Kim onun etini deri ile kaplad? Kim onun parmaklarn ve eklemlerini ayrd? Kim onun ayaklarnn tabann geniletti ve yayd? Kim onun vcudundaki gzenekleri at? Kim onun dalan gelitirdi? Kim onun kalbini bir piramit gibi ekillendirdi? Kim onun karacierini geni kld? Kim onun akcierlerini snger gibi ve deliklerle dolu yapt? Kim onun karnn geni ve byk yapt? Onun hayranlk uyandracak blmlerini gzle grlr klarken, daha az hayranlk uyandracak blmlerini gizleyen kim? 24- Bir Cevher'de, ne kadar ok Sanat'n uygulandn ve bir Taslakta ne kadar ok almann olduunu gr. Hepsi son derece gzeldir ve kusursuz bir l iinde yaplmtr. stelik hepsi farkl farkldr. 25- Btn bunlar kim yapt? Hangi Anne ve hangi Baba? Btn bunlar yapan, grnmeyen Tanr'dan bakas deildir ve her eyi kendi iradesi ile yapmtr. 26- Hi kimse syleyemez ki bir heykel veya tablo heykeltra ve ressam olmadan yaplabilsin. Ve bir Usta olmadan bu ustalk gerekleebilsin. Ey byk Krlk, ey byk nkarclk, ey byk Cehalet. 27- Ey olum Tat, Usta'nn ustalklarn asla grmezden gelemezsin. Tanr'nn isimlerinin en gzeli onu her eyin Babas olarak armak iin kullanlan Baba'dr. Tek olduu iin ve Baba olmak O'nun ii olduu iin, bu isim en gzel isimdir. 28- Ve eer beni daha yreklice bir eyler sylemek zorunda brakrsan, O'nun z' zengindir ve oluturduu her ey ile birlikte ok engindir. 29- nk Yapcs olmadan hibir eyin yaplabilmesi mmkn deildir. Bundan dolay Gkyznde, Havada, Yerde ve Derinlerde, btn Evrende, btnn olan veya olmayan her parasnda, her eyi srekli olarak oluturur.

30- nk btn Evren'de ondan olmayan hibir ey yoktur. Olan ve olmayan eyler onun kendindendir. 31- nk olan eyleri O tezahr ettirmitir, olmayanlar ise kendisinde saklamtr. 32- O btn isimlerin tesindeki Tanr'dr; O, gizlenmi olandr. O en ok tezahr edendir. O Zihin araclyla grlebilendir. O, gze grnr olandr. O, bedensiz olandr. O, saysz bedeni olandr. O'na ait olmayan hibir beden yoktur. 33- nk O her eyde yalnzdr. 34- Bu sebepten dolay O btn isimlere sahiptir. nk O tek Baba'dr ve Bir'dir. Her eyin Baba'sdr ve bundan dolay da simsiz'dir. 35- Bu yzden kim Sen'i kutsayabilir, Sen'in iin veya Sana kranlarn sunabilir? 36- Sana dua ederken hangi yne bakaym? Yukar doru mu? Aa doru mu? Dar doru mu? eri doru mu? 37- nk Seni hibir tarz, hibir yer, olan btn eylerin hibiri tarif edemez. Her ey olan ayn zamanda var olandr. 38- Fakat her ey Sen'dedir; her ey Sen'dendir; Sen her eyi verirsin ve hibir ey almazsn. nk her eye sahipsin ve sahip olmadn hibir ey yoktur. 39- Ey Baba, Sana ne zaman vgler sunabilirim? nk ne Senin saatini ne de Senin zamann anlayabilmek mmkndr 40- Sana ne iin vgler sunabilirim? Yaptn eyler iin mi yoksa yapmadn eyler iin mi? Aa karttn eyler iin mi yoksa sakladn eyler iin mi? 41- Sana kendim olmak iin mi, bir eylerin benim olmas iin mi veya daha dorusu bir bakasnn olmak iin mi vgler sunacam? 42- nk ben ne isem, ne yaparsam, ne sylersem Sen'sin. 43- Sen Her eysin ve Sen'in olmadn Hibir ey yoktur. 44- Sen Sen'sin, yaplm ve yaplmam olan Her eysin. 45- Anlayan Zihin. 46- Yapan ve ereveleyen Baba. 47- alan yi. 48- Her eyi yapan yi'sin. 49- Maddenin en gizli ve en ince blm Hava'dr, Hava'nn Ruh, Ruh'un Zihin, Zihin'in ise Tanr ile ilikisi bu ekildedir.

ALTINCI KTAP: TANRIDA SADECE Y VARDIR


1- Ey Asclepius, yi hibir eyde deil sadece Tanr'dadr ve Tanr'nn kendisi daima iyidir. 2- Ve eer yleyse, O'nun btn hareketten ve tremeden uzak bir z veya Cevher olmas gerekir. Hibir ey O'ndan uzak veya O'ndan yoksun deildir. 3- Bu z, kendi iinde bir Denge'dir ve deimez bir leyi'tir. Hibir eye ihtiya duymaz. En dolu olandr ve bol bol verir. 4- Her eyi veren, btn o eylerin Balangc'dr. Ben yi derken, btnyle ve her zaman yi olan kastediyorum. 5- Bu, baka hibir eye deil, bir tek Tanr'ya zgdr. O hibir eye ihtiya duymaz. Hibir eye sahip olma arzusu duymaz. O'ndan hibir ey alnamaz. nk bir eyi kaybetmek ac verebilir ve keder ktln bir parasdr. 6- Hibir ey O'ndan daha gl deildir ve hibir ey O'nun karsna kamaz. Hibir ey O'nunla eit deildir ve O hibir eye ihtiya duymaz. Kzgn olduu grlmemitir ve hibir akla gpta etmemi, zenmemitir. 7- Ve bunlarn hi biri O'nun znde bulunmaz. Geriye yilik'ten baka ne kalr? 8- nk bylesi bir z'de hibir ktlk bulunmaz. Bundan dolay dier eylerin hi birinde yilik bulunamaz. 9- En knden en byne kadar geri kalan hibir eyde ve en kk paralardan hepsinden byk ve kudretli olan bu Canl'ya kadar hibir eyde yilik bulunmaz.

10- nk retilmi ve yaplm olan her ey Tutku doludur. Treyi'in kendisi bir Tutku'dur. Tutkunun bulunduu yerde yilik yoktur. yiliin bulunduu yerde, Tutku'ya yer yoktur. Tpk gndzn yaand yerde gecenin, gecenin yaand yerde gndzn olmamas gibi birbirine zttrlar. 11- Onun iin tremeyle yi olmak imkanszdr. Fakat sadece yaplmam ve tretilmemi olanda yilik vardr. 12- nk btn eylerin kkeni iyi olsa da Madde snrlar iindedir. Bu anlamda Dnya iyidir, nk dnya zerinde olan her eyi yapmtr. retme veya yapma srecine katld oranda, yi'dir ve ancak dier hibir adan iyi deildir. 13- Hassas ve hareketli olduundan hassas olanlarn Yapcsdr. 14- nsanda yilik kt olan eyle karlatrlarak dzenlenir. Bu ise ok kt deildir ve burada bir derecelendirme sz konusudur ve iyi diye adlandrlr. Baka bir ifadeyle burada yi dediimiz ey, ktln az olmasdr. 15- yinin burada Ktden ayrlmas imkanszdr. nk burada yi Kty bytr besler; Kty besleyen yi, yi olarak kalamaz ve Ktye dnr. 16- Bundan dolay yalnzca Tanr'da yi vardr ve daha doru bir ifadeyle Tanr yi'dir. 17- Ey Asclepius, bundan dolay nsan'da ve nsanlar arasnda iyi hibir ey yoktur. Fakat sadece yinin ismi vardr. Bu durum kendi kendine bir anlam ifade etmez. Ve bunun sebebi alnan maddesel Beden'dir. nk onun drt bir yan epeevre ktlkle, ilerle, aclarla, arzularla, fkeyle, aldatmayla ve aptalca dncelerle sarlmtr. .18- Asclepius, tm bunlarn iinde en byk illet ise yukarda saydm eylerin her birinin, burada en byk iyilik olduuna inanlmasdr. zellikle Karn doyurmann verdii hazlarn peine dmek en byk yanllktr. Btn ktlkleri douran Hata budur. Hata yi'nin yokluudur. 19- Ve iyi'nin bilgisini ieren, Tanr'ya krler olsun ki, bu gerei benim zihnime yerletirdi: Dnyada yi'nin bulunmas imkanszdr. 20- nk Dnya ktlkle doludur; fakat Tanr yilikle doludur ve bu sadece Tanr'nn yiliidir. 21- nk btn grnen Gzelliklerin sekinleri ok saf ve ok samimi olarak z'dedir. Veya btn gzellikler zaten ancak O'nun z'nde olabilir. 22- nk biz Tanr'nn z'n sylemek iin yrekli olmalyz, Asclepius. ayet O bir z'e sahipse, bu yi veya Gzel bir z olmaldr. Fakat yi'nin bu dnyada anlalmas mmkn deildir. 23- nk gzn grebildii her ey Puttur (dol'dr .n.) ve adeta birer glge gibidir. zellikle yi ve Gzel'in z gzle grlmeyen eylerdedir. 24- Ve gz ne adili ne de iyiyi gremedii gibi, Tanry da gremez. 25- nk bunlar Tanr'nn btnleyici paralardr. Onun Doa'sn ayrlmaz ve en ok sevilen paralardr. Ayrlmaz bir btndrler. Tanr, Kendisini onlardan ayrmaz veya onlar Tanr'dan ayrlmaz. 26- Eer Tanr'y anlayabilirsen, Tanr tarafndan en aydnlatlm olan, yilii ve Gzellii de anlayabilirsin. yi, en ok parlayan ve aydnlatandr. 27- nk bu Gzellik her trl mukayesenin dndadr ve yi, tpk Tanr'nn kendisi gibi benzersizdir. 28- Bundan dolay Tanr'y anladnda, yilii ve Gzellii de anlarsn. nk bunlarla dier yaayan hibir canl iletiim kuramaz. yilik ve Gzellik Tanr'dan ayrlamaz. 29- Eer sen Tanr'y aratryorsan Gzellii de aratr ve sor. nk ayn eye kan tek bir yol vardr. Bu Bilgi ile Hrmet'tir. 30- Bunun iin cehalet iinde olanlar bu Yola girmeyenler, Gzellii ve yilii insanlara atfetme yanlgsna der. Bunlar iyi'nin ne olduunu bir ryada bile asla gremeyecektir. nk btn ktlklerle sarmalanm, kucaklanmtrlar. Ktnn iyi olduuna inanmlardr. Srekli ktle bavururlar. Ktlkten uzaklamaktan korkarlar. Ktl yalnzca srdrmek iin deil, ayn zamanda arttrmak iin de ellerinden geleni yaparlar. 31- Ey Asclepius, insanlarn yi ve Gzel bulduklar bunlardr. Biz bunlar ne sevebilir ne de bunlardan nefret edebiliriz. nk bu bizim iin gtr, hepsinin en zorudur. Onlara ihtiyacmz vardr ve biz onlarsz yaayamayz.

YEDNC KTAP: YENDEN DOMA VE SESSZLK SANATI HAKKINDA HERMES'N OLU TAT'A DADAK VAAZI
1- ... Ey Tat. 2- Dan ykseklerinde bana yaptn konumann ardndan, byk bir hevesle Yeniden Doma dncesini renmek iin sana alak gnlllkle yalvardm. nk btn dayanaklar arasnda, sadece buna yani bana syleyecein eye, dnyadan kendi kendime sourken uzak kaldm. Bana anlatacaklarn konusunda bilgisizim. Bunun zerine kendi kendimi hazrladm ve iimdeki anlay Dnya'nn aldatclndan arndrdm. 3- imdi benim hatalarm oktur. Yeniden domay, ya azdan kan szlerle ya da gizlice bana ret. Ey Trismegistus, z'n ne olduunu, neden yapldmz ve nsan'n nasl bir Rahim ve Tohumla doduunu bilmiyorum. 4- "Ey olum, bu bilgelik ancak sessizlik iinde anlalabilir ve Tohum gerekten yi olandr," dedi Hermes. 5- "Ey baba, kim ekti o Tohum'u? nk ben bu konuda tamamen bilgisiz ve phe iindeyim," dedi Tat. 6- "Ey olum, o Tohum, Tanr'nn Buyruu ile ekildi," diye yant verdi Hermes. 7- "nsann hangi davran, bu tohumdan domu olmasndandr? nk bu noktada grlen ey zn yokluudur ben bunu byle anlarm bana bylesi ak geliyor," dedi Tat. 8- "Tanr btn gleri ieren her eyin iinde olduu evreni yapt. Bu evrende Tanrnn Olu bakas olabilir," diye karlk verdi Hermes. 9- "Baba sen bana bir bilmece anlatyorsun ve oluna bir baba gibi konumuyorsun," dedi Tat. 10- "Olum bu tarz eyler retilemez ancak Tanr ile anlalabilir. Ona yaknlatnda O sana hatrlatr," diye yant verdi Hermes. 11- "Baba imkansz, uzaa ekilmi, zorlanm eyleri konuuyorsun ve bundan dolay anlattklarnla dorudan eliiyorum," dedi Tat. 12- "Ey olum, babann aslna kar yabanc m olacaksn?" diye sordu Hermes. 13- "Baba beni baka bir noktaya koyma ve beni bala, ben senin Doal Olunum; Yeniden domann nasl gerekletiini anlat bana." 14- "Ey olum ne sylemeliyim? Bu sylediklerimden baka bir eye sahip deilim ki ben kendi kendimde iten gelen grn ve iaretlerle grdm. Tanrnn balamas ile grdm ve sonra kendi kendime lmsz bedenime girdim. Ben imdi gryorum ve nce ne olduuma isyan ediyorum. Fakat ben daha nce Zihin'de yaratlmtm bunu fark ediyorum," diye aklad Hermes. 15- Bu ne retilebilir ne de bu oluturulmu Unsur araclyla grlebilir; nk ilk btnlkl biim benim ile gz ard edilmiti ve ben imdi ondan ayrym; nk ben henz onlardan yabanclamadm iin hem dokunabilir hem de uzak durabilirim. 16- Ey olum, sen zayf gzlerle grdn, fakat salam bir ekilde bana asla bakmadn. Hep Beden ve bedensel iaretler zerinden baktn. Ve bundan dolay benim imdi ne olduumu ne grebilir ne de anlayabilirsin. 17- "Ey baba, en ufak lde fkeye ve zihinsel karmaaya srkleme. nk imdi ben kendimi gremiyorum," dedi Tat. 18- "Ey olum sen onlarn uykularndaki dlere benzer bir ekilde kendinden dar karldn," diye karlk verdi Hermes. 19- "O halde bana bunu anlat, Yeniden Douu Yapan ve Oluturan kimdir?" diye sordu Tat. 20- "Tanrnn ocuu, Tanr Buyruu ile olacak bir insandr," diye yant verdi Hermes. 21- "Ey baba, imdi sen sessiz olmak ve sessizlii kavramak iin eski dncelerimden vazgememi ve onlar terk etmemi istiyorsun. nk ben buradaki, aadaki btn eylerin bykln ve eklini grdm. Hibirinde yalandan baka bir ey olmadn anladm," dedi Tat. 22- "Ve bu lml Form gnden gne deitirilir ve bu ekilde zamanla azalr veya oalr. Hepsi yalandr. Peki, ama gerek nedir, Ey Trismegistus?" diye sordu Tat.

23- "Ey olum, bu rahatsz edilemez, snrlandrlamaz, renklendirilmez, ekillendirilmez ve deitirilmez; ayn zamanda plaklatrlmtr, parlaklatrlm ve yalnz kendisi ile kavranlabilirdir, deitirilmez ve bedensizdir," diye yant verdi Trismegistus. 24- "Baba imdi gerekten kafam kart, delirdim; nk senin bu dncelerle beni bilge bir insan yaptn dnsem bile btn duyularm krletiriyor ve nemsizletiriyorsunuz," dedi Tat. 25- "Bu kadar yeter, nk yeterince syledim. Ey olum, yalnzca Ate gibi yukar doru taman, Toprak gibi aada duran, Su gibi akkan olan, Hava gibi esen ve kavrulabilen eyler zerine bakan O'dur. Ne sert, ne akkan, ne elle tutulabilir olan, bu kadar hassas bir biimde nasl anlalabilir. Yalnzca g ve ileyi zerinden anlalabilir. Fakat ben Tanr'da olan Yaratm' anlayabilen Zihin'e yalvarp dua ederim," diye yant verdi Hermes. 26- "Ey baba, ben de mi tam olarak yapamam?" diye sordu Tat. 27- "Olum, Tanr yasaklad, seni onu bilmen iin kendi zerine ekti. O'nu renmek iin al. Ve o gelecek, yeter ki stekli ol ve o zaman olacak. Maddenin akl d, makul olmayan eziyetlerinden arn ve Beden'in Duyularn sustur," diye yant verdi Hermes. 28- "Baba, kendi kendimizde alc ve eziyet ektiriciler var mdr?" diye sordu Tat. 29- "Evet, vardr ve hi de az deildir. Sayca okturlar ve kayg vericidirler," diye yant verdi Hermes. 30- "Baba ben onlar bilmiyorum," dedi Tat. 31- "Birinci eziyet olum grmezden gelmedir, ikinci keder, nc lszlk, drdnc ehvet, beinci adaletsizlik, altnc agzllk, yedinci aldatma(yalan), sekizinci kskanlk, dokuzuncu dolandrclk yani yolsuzluk, onuncu fke, on birinci dncesizlik, on ikinci geimsizlik yani huysuzluktur," diye yantlad Hermes. 32- Onlar on iki tanedir ve bunlarn altnda daha biroklar vardr. Bazlar beden hapishanesine dorudur ve iine yerletii nsan ac ekmeye iter. 33- Ve onlar insandan birdenbire veya kolayca ayrlmazlar. Tanr' nn merhametine kalmtr. Yeniden douun hem nedeni hem de usul burada yatar. 34- Ey olum, dinlenmek iin huzurunu koru ve Tanr'ya sessizce dua et. Bizim zerimize olan Tanr'nn rahmeti hi son bulmayacaktr. 35- Olum, bundan byle, Tanr'nn gleri ile arn ve Hakikat'in Bilgisi ile mutlu ol. 36- nk Tanr'nn bir eyleri aa vurmas bizim iindir. Ve bu olduunda, btn grmezden gelmeler aka grlr. 37- Neenin bilgisi bize gelir ve geldiinde keder, kendisiyle dolup taanlardan uzaklar. 38- Ben neeye arrm, kendini tutmann gc ve gcn erdemi ok tatldr, haydi onu kendi kendimize kadar alalm. Ve lszl aalm bilki olum ok isteklilik her geliinde lszln ortaya koyar. 39- Drdnc Erdem ise El ekmek'tir. Bu ehveti kontrol edebilecek bir gtr. Olum, bu ayn zamanda Adalet'in dengeli ve salam temelidir. 40- Ey olum, adaletsizlii nasl kolaylkla defettiini ve adaletsizlik bizden uzak olduunda nasl temize ktmz gr. 41- Bizim gelen altnc Erdem'e liki, yani dnce ve duygu ortakl diyoruz. Bu agzllk ve kskanmaya kardr. 42- Ve bu agzlln ortadan kalkmasna Hakikat denir ve o geldiinde Aldatma ve Dzen ortadan kalkar. 43- Ey olum, Hakikat'in gelmesi ile yiliin nasl ortaya ktn gr. Bu ekilde, Kskanlk bizden uzaklar. nk Hakikat yilik ile ortak ve yoldatr. Ve ayn zamanda Hayat ve Ik ile birliktedir. 44- Ve orada Karanln hibir eziyeti yoktur. nk Karanln stesinden gelinmitir. Onlar aniden ve grltl bir ekilde uup gider. 45- Ey olum, Yeniden Dou'un yolunu anladn. Bu On Gcn gelii ile birlikte, Entelektel Nesil kusursuz hale getirildi ve on iki kovuldu. Ve biz bu uray Nesil'in kendi iinde aka grebiliyoruz. 46- Tanr'nn Merhametine kavuan herkes, Tanr'ya gre bu Nesil'e ular. Btn bedensel hislerini terk eden kii, kendisinin ilahi eyleri ierdiini anlar. Tanr tarafndan deimez ve sabit klnarak mutluluu yaar. 47- "Ey baba, gzlerimin gsterdikleri ile deil, glere dayanan Entelektel leyi araclyla anladm ve ikna oldum. Ben Gkyz'nde, Toprak'ta, Su'da, Hava'daym. Yaayan Canllarn iinde, Bitkilerde, Rahimde ve her yerdeyim,"

dedi Tat. 48- "Henz bir ey bilemiyorum bana daha fazlasn anlat. Karanln eziyetleri nasldr? On ki zellik iinde bulunmak, On g ile bunu kovmak ve uzaklatrmak nasldr? Trismegistus bunun yntemi nedir?" diye sordu Tat. 49- "Ey olum; bu Tapnak, Zodyak emberini ierir. Bu, On ki'yi ve tek bir Fikir'i ierir. Oluturulan btn Doa, nsan iin aldatc olan Birlemeleri kabul eder," diye yant verdi Trismegistus. 50- Ve kendi ilerinde farkl olmalarna ramen, eylemde birletirilirler. rnein Dncesizlik Kzgnlk'tan ayrlamaz. Ve onlar ayn zamanda belirsizdir. Bu yzden, iyi bir Neden ile ayrlrlar. Onlar, On G tarafndan, yani lm araclyla uzaklatrlrlar. 51- Ey olum, bu On says Ruhlar bytenin kkenidir. Ve orada Hayat ve Ik birletirilmitir. Ve Birliin says, Can'n douundan gelir. 52- Bu sebepten, Birlik On saysna sahiptir. Ve On says da Birlie sahiptir. 53- "Ey baba imdi kendimi Zihin'de grebiliyorum ve Evren'i gzleyebiliyorum," dedi Tat. 54- "Ey olum bu yeniden doutur. Artk imgelemimizi, bu Beden'e sabitlememiz gerekir. Bu konumaya gre, imdi zerinde durduumuz boyutla snrldr. Bu ise bizim Evren hakknda yanl yorumlar yapmamza neden olur," diye karlk verdi Hermes. 55- "Ey baba, syle bana, Glerle donatlm olan bu beden her zlmeyi kabul eder mi?" diye sordu Tat. 56- "yi kelimelerle iyileri konu, imkansz eyleri deil; nk bundan dolay gnah ileyebilirsin ve senin zihninin gznde ktlk yetiebilir," diye karlk verdi Hermes. 57- Doann hissedilebilir Beden'i Nesil'in temelinden uzaktr. Bunun iin ilki sona ermeye tabiyken ikincisi deildir. Biri lml iken dieri lmszdr. Sen de benim gibi Bir in Olusun ve bir Tanr olarak doduunu bilmiyor musun?" 58- "Ey baba, bir lahi ile sunulan bu vgy duyunca ne kadar ok memnun oldum. Bunu ben Sekizlide iken Glerden duyduunu sylemitin," dedi Tat. 59- "Poemander, bunu Sekizliye Kahin araclyla syledi. Ey olum, kutsal bir eyin sakland yerin zmn istemen ok gzel. Ve sen arndrldn," diye karlk verdi Hermes. 60- Mutlak Gcn ve Yetki' nin Zihni olan Poemander, bana yazlanlardan daha fazlasn sylemedi. Kendimi bilerek her eyi anlayabilir, duyabilir ve ne olacan grebilirim. Ve iyi olan bu eyleri yapmam iin beni O ynetir ve bundan dolay bende olan btn gler ark olarak sylendi. 61- "Ey baba, sizi duyabilir ve bunlar anlayabilir miyim?" diye sordu Tat. 62- "Ey olum, sessiz ol ve imdi o ahenkli kran ve kutsamay, yani Yeniden Dou ilahisini duyacaksn. Bunu bylesine sade bir biimde syleyemem, en sonunda kendi kendine duyacaksn," dedi Hermes. 63- Bu retilemez ve sessizliin iinde sakldr. 64- Ey olum, bundan sonra ak Hava'da ayakta duracaksn. Gne batarken Kuzey Rzgarlarna dnp dua edeceksin. Gne ykselirken Gneye dnp dua edeceksin. Ve imdi sessiz ol, ey oul. GZL ARKI KUTSAL KONUMA 65- Dnya'nm btn Doas, bu Tanrsall duyunca neelenir. 66- Ey Dnya al ve brak Yamurun btn Hazineleri alsn. 67- Aalarn titremesin, nk ben Evren'in Hakimine ilahi syleyip Btn'e ve Bir'e vgler dzyorum. 68- Alsn Gkyzn. Evet, Rzgarlar kprdamasn ve brak Tanr'nn lmsz Dairesi bu kelimeleri kabul etsin. 69- nk ben ark syleyip her eyi yaratana, Topra oluturana ve G asl tutana ve Okyanustan dar tatl Su'yu karana, her canlnn ve insanlarn beslenmesi ve kullanmas iin Dnya'ya yerletirilen ve yerletirilmeyen her ey iin O'na vgler dzeceim. 70- Tanrlara ve nsanlara ok kuvvetli parlamas iin atee emir vermitir. 71- Haydi hep birlikte onu kutsayalm. Gkyzn sren, btn Doa'y yaratan O'dur. 72- O, Zihnin Gz'dr ve Glerimin vgsn kabul edecek rade'dir. 73- Evet bende olan btn Gler, Btn'e ve Bir'e vgler sunar. 74- Benim yapacaklarmla birlikte ark syler, bende olan btn senin glerin. 75- Ey Sen'in tarafndan aydnlatlm olan Kutsal Bilgi, ben aydnlatc olan I byttm ve Zihnin Neesinden memnun oldum.

76- Btn Glerim benimle birlikte vgl arklar syler ve sen benim el ekmelerim, benim doruluum ile birlikte ark syle ve hakl olan v. 77- Ey bende olan birleik ilikiler, Btn' v. 78- Benimle olan Hakikat, arklarn vgleri Hakikat'edir, yi yi'yi ver. 79- Ey Hayat, ey bizden gelen Ik bu vg ve kr senden gelir. 80- Ey Baba, btn Glerimin hareketi ve fiili olan sana kranlarm sunarm. 81- kranlarm sunarm, hareketlerimin gc olan ey Tanr. 82- Benimle birlikte senin Sz'n de sana ark ve vgler sunar, benim araclmla bu makul (veya szl) adanml kabul et. 83- imdeki gler bu eyleri haykrr, onlar Btn' ver, onlar Sen'in radeni yerine getirir; Sen'in raden ve Tavsiyen Sen'den Sana'dr. 84- Ey Btn, her eyin sunduu makul bir Adanml kabul et. 85- Ey Hayat, bizde olan btn koru: Ey aydnlatan Ik, ey Tanr, Can; Zihin iin klavuz olan ve Sz' besleyen; ey Usta'y tayan Can. 86- Sen Tanr'sn, bu eyleri Sen'in nsan'n Sana syledi. Atele, Havayla, Toprakla, Suyla, Canla ve Sen'in Yarattklarnla. 87- Sen'i kutsamay ve vmeyi sonsuzlukta buldum ve ne aradm biliyorum ve ben ancak Sen'de dinleneceim. 88- "Ey baba, seni btn iradenle bu vg ve kutsama arksn sylerken gryorum ve bundan dolay bunu aldm ve kendi Dnya'ma yerletirdim," dedi Tat. 89- "Ey olum, idrak edilebilir Dnyanda bunu syle," diye karlk verdi Hermes. 90- "drak Edilebilir Dnyamda bunlar sylemek isterim. nk senin lahin ve vg arkn ile zihnim aydnland. Bu Anlaym dorultusunda, Tanr'ya gnlden bir kran sunmak istedim," dedi Tat. 91- "Ey olum, atlgan ve dncesiz olma," dedi Hermes. 92- "Benim zihnimde bu ey baba," diye karlk verdi Tat. 93- "Grdm ve hayranlkla seyrettiim u eylerde senle doluyum ve bundan dolay diyorum ki sen olum Tat, kendinden sonra gelecek Nesillerin Yazar, bu makul fedakarlklar Tanr'ya gnderiyorum," dedi Hermes. 94- Ey Tanr, Sen Baba'sn, Sen Hakim'sin, Sen Zihin'sin, Ben'den beklediin bu makul Fedakarlklar kabul et. 95- nk her ey Zihnin niyeti sayesinde yaplr. 96- Sen ey olum, bu kabul edilebilir fedakarlklar her eyin Babas olan Tanrya gnder. Ey olum bunu Sz araclyla ile arz et. 97- "Baba, vg ve kranlarm sunmay bana rettiin ve bunu tavsiye ettiin iin sana teekkr ederim," dedi Tat. 98- "Ey olum, ben memnunum nk yi eylerin Meyvelerinden lmsz kollar ve dallar gibi Hakikatin doduunu grdm," dedi Hermes. 99- Ve bunu rendim: Her eyden nce dier btn erdemler Sessizlii ngrr ve ftirac diye karalanmamak iin, Yeniden Dou gelenei hi kimseye bildirilmemitir. Ben konumada siz duymadasnz, imdi yeterli arabuluculua sahibiz. Ve imdi siz kendinizi ve bizim Baba'mz daha kapsaml biliyorsunuz.

SEKZNC KTAP: NSANDAK EN BYK KTLK TANRIYI BLMEMEKTR.


1- Ey nsan, Vefaszln gl arabn ierek sarho bir ekilde nereye gidiyorsun? Ve senin bu arab tayamayacan grnyor, niin tekrar kusmuyorsun. 2- Ayaa kalk, ll ol ve kalbinin gzleri ile tekrar yukar bak ve sen bunlarn hepsini yapamyorsan, elinden geldii kadar ounu yap. 3- nk Vefaszlk hastal btn Topra sard ve Ruh'u rtt, Beden'e hapsetti ve Kurtuluun cennetine varmasn engelledi. 4- Kendinin byk akntyla birlikte srklenmesine izin verme, akntya kar ilerle. Gvenliin cennetine ynlenebilirsin. Btn akn ona ynlendir.

5- Elini tutarak seni ynlendirecek ve Hakikat ile Bilgi'nin kapsna kadar getirecek birini ara. Burada temiz Ik, Karanlktan arnm olandr, burada hi kimse sarho deildir, fakat hepsi lldr ve hepsinin kalbi ona bakar, grebilmek ise onlarn zevkidir. 6- nk o kulaklarla duyulamaz, gzlerle grlemez ve kelimelerle aklanamaz, fakat sadece akl ve kalple fark edilebilir. 7- Fakat ilk nce giydiin giysileri paralamal ve yrtmalsn; Vefaszln a; btn Yanllklarn temeli; rmenin ba; karanlk rt; yaayan l; hisseden Ceset, bizimle birlikte tanan Mezar; bizi seven, bize kzan, bize imrenen tandk Hrsz'dan kurtulmalsn. 8- Giydiin bylesine zararl giysidir ve seni kendisiyle birlikte aaya doru eker. Yukar bakp Hakikat'in gzelliini grp ve onun iindeki dinginlik olan yi'yi grp, bu giysinin ktlne, hainliine kzmaksn. Senin iin hazrlanm olan glgeleri, tuzaklar anlamalsn. 9- Bundan dolay, duyular ile olan ve grlen bu eyleri iyi yapmak iin aba sarf et. Bunlar yarglanm ve deerlendirilmitir. Ve doru olan eyler, benzer bir madde iine saklanp gizlenir. Sana sunulacak olan gerekletirir. Hem fke hem de zevk bulunan hallerle doludur. Ne duyman gerekeni duyabilir ne de grmen gerekenleri grebilirsin.

DOKUZUNCU KTAP: ASCLEPUS'A EVRENSEL VAAZ


1- "Ey Asclepius her ey hareket ettirilirse, bir eylerin iinde veya bir eyler tarafndan hareket ettirilmez mi?" diye sordu Hermes. 2- "Evet, gerekten yle," diye yantlad Asclepius. 3- "Hareket ettirenin, hareket ettirilenden byk olmas gerekmez mi?" diye sordu Hermes. 4- "Gerekir." 5- "Ve bu, hareket ettirilenden daha gl deil midir?" diye sordu Hermes. 6- "Hareket ettiren daha gldr," diye yantlad Asclepius. 7- "iinde hareket edilen eyin, iindekilerin aksine bir Doa'ya ihtiyac olmas gerekmez mi?" diye sordu Hermes. 8- "htiya duymas gerekir," diye yantlad Asclepius. 9- "Bu byk Dnya, kendinden daha byn olmad bir beden deil mi?" diye sordu Hermes. 10 "Doruyu sylemek gerekirse evet," diye karlk verdi Asclepius. 11 "O birok byk bedenlerle ve aslnda var olan btn bedenlenlerle doldurulmuken, kat deil midir?" diye sordu Hermes. 12- "Evet yledir," diye yant verdi Asclepius. I3- "Ve Dnya hareket ettirilen bir Beden deil mi?" diye sordu Hermes. I4- "Evet/" diye yant verdi Asclepius. 15- "O halde, nasl bir yer olmaldr, nasl bir prensiple hareket ettirilir ve hangi Doa'ya sahip olmaldr? O Hareket'in devamlln salayabilmek iin ok byk olmak zorunda deil midir? Hareket ettirilen ey bo yere ihtiya duymasn diye, durabilir ve Hareket'ini durdurabilir mi?" diye sordu Hermes. 16- "O ucu buca belirsiz bir ey olmal. Fakat o zaman nasl bir Doa'ya sahip olmal?" diye karlk verdi Asclepius. 17- "Ey Asclepius, kart bir Doa'ya sahip olmaldr. Bu, bedensiz eylerin Doasdr ve bu Beden'in tersine olandr," dedi Hermes. 18- "ok artc," diye yant verdi Asclepius. 19- "Bundan dolay yer bedensizdir; fakat bu bedensiz olan, biraz lahi bir eydir veya Tanrnn kendisinden ve lahi bir eydendir. Bu sylediklerim ise yapld ve yaratld manasna gelmez," dedi Hermes. 20- Eer bundan dolay o lahi ise, bir z ve Cevher'dir. Ancak eer o Tanr olmaksa, o Cevherin stndedir. Her iki durumda da anlalrdr. 21- nk birincisi Tanrnn anlalabilirliidir bu onun kendisi iin deil bizim iindir. nk anlalabilir olan, Duyularla anlayabilene dnktr. 22- Bundan dolay Tanr kendisi iin deil bizim iin anlalabilirdir. nk anlalabilen dier eylerden deildir. O'nun kendi gerei kendisi ile anlalamaz. 23- Fakat o bizim iin baka bir eydir ve bundan dolay O bizim tarafmzdan anlalabilir.

24- Eer bundan dolay Yer anlalabilirse, o Yer deil Tanr'dr. Tanr'nin varl anlalabilir ise de gc tahayyl edilemez. O'nun yalnzca ileri grlebilir. 25- imdi hareket ettirilen her ey, hareket eden bir eyin iinde veya hareket ettirilen bir ey tarafndan deil, duran veya bekleyen bir eyde ve durup bekleyen bir ey tarafndan hareket ettirilir. nk onunla hareket ettirilebilmesi imkanszdr. 26- "Ey Trismegistus, burada hareket ettirilen eyler ile hareket ettirilenler nasl oluur? nk dedin ki hareket eden Kreler, hareket etmeyenler tarafndan hareket ettirilir," diye sordu Asclepius. 27- "Ey Asclepius, bu birlikte olan bir hareket deildir fakat bir kar harekettir. nk onlar benzer bir ekilde hareket ettirilmez, fakat tersine birbirine kar hareket ettirilir. Ztlk hareketin direnci ile ilgilidir, nk diren bir eit harekettir," diye yant verdi Hermes. 28- Bundan dolay dolaan Kreler dolamayan Kre'nin tersine hareket eder ve kendisinin kart duruunu karsndakine borludur. 29- Ne ykseldiini ne alaldn grrsn Byk Ay'nn. Her zaman ayndr. Peki, onun hareket ettiini mi yoksa durduunu mu dnrsn? 30- "Ben O hareket eder diye dnyorum," dedi Asclepius. 31- "Ey Asclepius, hangi hareket?" diye sordu Hermes. 32- "Daima ayn olana dnen bir hareket," diye karlk verdi Asclepius. 33- "Fakat ayn olana doru Dn ve ayn olana doru Hareket, durgunlukla rtlr. nk ayn olan, ayn olana kar durmas halinde ayn olann zerindeki eyi engeller," dedi Hermes. 34- Ve bu sebeple kart ynde hareket daima hzldr ve var oluu terslik zerine temellenir. 35- Fakat ben sana bu konu ile nasl ilgilenileceini, yani gzle grlebilen dnyasal rneklerle gstereceim. 36- Dnya zerinde yaayan bu Canllara bak, rnein nsan' yzerken gzle. Su bir yne doru aktka, elleri ve ayaklarnn suya gsterdii direnle, olduu yerde durabilir. Yani ne su ile tanr ne de aaya batar. 37- "ok ak bir rnek verdin Trismegistus," dedi Asclepius. 38- "Bundan dolay btn hareketler bir duraanlk iindedir. Ve duraanla doru hareket ettirilir," dedi Hermes. 39- Dnyann ve yaayan her maddi eyin hareketinin, Dnya'nn dndaki eyler tarafndan yaplm olmas beklenmez. Onlar hareket ettirenin, Dnya'nn iinde olmas gerekir. Bir Can veya bir Ruh ve yahut bedensiz bir ey olmaldr. Dnya'dan ayr olmamas gerekir. 40- nk canszlatrlm bir Beden, btnyle cansz ise hareket eden bir Beden deildir. 41- "Bununla neyi ifade etmek istiyorsun, Ey Trismegistus? Tahta ve Talar veyahut dier cansz eyler, hareket eden Bedenler deil midir?" diye sordu Asclepius. 42- "Ey Asclepius hibir koulda, nk cansz eylerin hareketinin olduu Beden bir Beden deildir. Hem tad Beden hem de iinde doduu Beden olarak hareket etmez. nk l veya cansz olan ey, bakasn hareket ettiremez. Hareket edenin, hareket edebilmek iin canl olmas gerekir," diye yantlad Hermes. 43- Bundan dolay ruh iki Beden tarken, zerine nasl fazla yk bindiini grebilirsin. 44- Ve artk hareket ettirilen eylerin bir ey iinde ve bir ey tarafndan hareket ettirildii akla kavumutur. 45- "Ey Trismegistus, var olan eyler, hareket edebilmek iin bolua gereksinim duyarlar," dedi Asclepius. 46- "Ey Asclepius, bu sana sylendi. Olan hibir eyde bolua rastlanmaz. Yalnzca olmayan botur ve olmaya veya var olmaya yabancdr," dedi Hermes. 47- Fakat bu olan ey, eer o var olula dolu deilse olamaz. nk bu oluta ve var oluta olan, asla bo klnamaz. 48- "Peki ama bo bir f, bo bir varil, bo bir kova, bo bir arap iesi ve bunlar gibi daha pek ok eyde boluk yok mudur, ey Trismegistus?" diye sordu Asclepius. 49- "Ey Asclepius, ite senin en byk hatan bu. ok dolu olan ve tekrar doldurulan bu eyleri bo mu sayyorsun?" dedi Hermes. 50- "Trismegistus, dediklerinizden ne mana karabilirim?" diye sordu Asclepius. 51- "Hava bir beden deil midir?" diye sordu Hermes. 52- "Evet bir bedendir," diye yantlad Asclepius.

53- "Peki, bu Beden niin her eyin iinden geip gidemez ve nfuz edip onlar doldurur? Ve Beden 'drdn' karmndan olumaz m? Bu yzden bo dediklerinin hepsi Hava ile doludur," dedi Hermes. 54- Bundan dolay bo olarak adlandrdklarn, oyuk diye adlandrmasn. Onlar bo deildir. nk vardrlar; Hava ve Ruh ile doludurlar. 55- "Ey Trismegistus, bu sylediklerin hi tartma gtrmez. Fakat btn Evren'in hareket ettii Yer'i nasl adlandrmalyz?" diye sordu Asclepius. 56- "Ey Asclepius, cismani olmayan diyebilirsin," eklinde yantlad Hermes. 57- "Bedensiz olan veya cismani olmayan nedir?" diye sordu Asclepius. 58- "Zihin ve Akl, kendi kendini kapsayan btn, her trl Beden'den zgrdr. Hibir ekilde aldanmaz, grnmez, hislerden uzaktr, kendi iinde hzldr. Her eyi yapma kapasitesine sahiptir ve olan eyleri de dllendirir," dedi Hermes. 59- yi'ye, Hakikat'e, lksel Yapdaki Ia, Ruh'un lksel Yapsna neden olan nlar gibidir. 60- "Peki yleyse Tanr nedir?" diye sordu Asclepius. 61- "Bu eylerin hibiridir ve btn eylerin balangc olandr ve her eyin O'ndan kaynaklanr. nk O yoksunluu terk etmitir," dedi Hermes. 62-Ve btn eyler, olmayan eylerle deil, olan eylerle yaplr, nk bir ey yoksa yaplabilirlik doas tekrar edilemez. Olan eyler, olmak iin ve olmamak iin gerekli doaya ve karara sahip deildir. 63- "Neden bu ekilde uzun uzadya Tanr'y anlattn?" diye sordu Hermes. 64- "Tanr bir Zihin deil fakat Zihnin Sebebidir; Ruh deil fakat Ruh'un Sebebidir; Ik deil fakat In Sebebidir," dedi Hermes. 65- Bundan dolay yalnz O'na yarar ve ondan baka hibir eye yarar olmayan bu iki zellii zikrederek Tanr'ya ibadet etmeliyiz. 66- nk ne Tanrlar diye adlandrlanlar ne insan ne eytanlar ve melekler Tanr karsnda hibir ey olamaz ve ok kktrler. Sadece Tanr yi ve Koruyucudur. 67- Ve Tanr sadece kendisidir baka bir ey deil, fakat btn dier eyler yi'nin doasndan ayrlr. 68- Beden ve Ruh, yi'yi tayabilen veya kapsayabilen bir yere sahip deildir. 69- nk yi'nin bykl, bedene sahip olan ve olmayan, kavranabilir olan ve olmayan her eyin Varlndan byktr. 70- Bu yi'dir ve yi'nin anlatm Tanr'ya benzer. 71- Bundan dolay gr. Sen hibir zaman iyilikten baka bir eyi armamalsn ve bundan baka bir ey yapmamalsn nk bunu yapmazsan Tanr'ya kar saygsz ve Tanr'dan bakalarna sman olabilirsin. Fakat yalnz iyiye dnmelisin nk iyiden ayrlrsan tekrar kfre dnebilirsin. 72- Btn insanlar sk sk yi'den bahseder. Fakat yi'nin ne demek olduunu her insan anlamaz. Cahilliklerinden tr hem Tanrlar hem de baz insanlar yi diye arrlar. Halbuki insanlar asla iyi olamaz ve yle yaratlmamtr. 73- Bundan dolay btn dier Tanrlar, Tanr'nn ad ve sfatlar ile onurlandrlr. Fakat sadece Tanr yi'dir. Bu Cennet'e (Gksel'e) gre deil doaya gredir. 74- nk Tanr'nn Doas birdir, yi'dir ve Tanr birdir ve btn eitler birden gelir. 75- nk yi olan O her eyin vericisidir ve hibir ey almaz, bundan dolay Tanr her eyi verir ve hibir ey almaz. 76- O'nun dier ad ve sfat, Baba'dr. nk O her eyin yapcsdr. nk yapmak Babaln bir parasdr. 77- Bundan dolay O bu hayatn iinde en byk ve en lahi olandr. Bilge ve iyiliin peinde olanlar iin byledir. 78- Ayn ekilde O'nun insandan ayrlm olmas ve ocuksuz kabul edilmesi en byk talihsizlik ve saygszlktr. Bu insanlar lmden sonra ktler tarafndan cezalandrlacaktr ve ceza budur. Bu insan ruhuna sahip olmak bedenin zorunluluu ve aybdr. Bu gne altnda seilemeyen ne erkek doasnn ne de kadn doasnn ykanmasdr. 79- Bundan dolay, ey Asclepius, ocuksuzluk asla tebrik edilmemeli fakat tersine onun hangi ceza ile kar karya olduunu bilerek onun talihsizliine acmal ve bu ceza iin hazrlanmaldr. 80- Ey Asclepius, birok benzer eyler sanki her eyin Doasndakinin tantlmas gibi syletildi.

ONUNCU KTAP: ZHN'DEN HERMES'E 1- Ey Kere Yce Hermes, konumaktan kanma ve bu sylenenleri zihninden karma: Ben zihnime gelenleri konumak iin bekletmeyeceim, nk birok insan bir sr ey syler, Evren ve yi hakknda ok farkl eyler konuur; fakat ben daha hakikati renemedim. 2- te bu yzden, her eyin Hakimi bu noktay bana ak etti. Bundan dolay ben bu eylerin tezahr iin yalnzca size inanacam. 3- Daha sonra bu durumun nasl olduunu Zihin'e syle. 4- yi ve Btn. 5- Tanr, Sonsuzluk, Dnya, Zaman, Nesil. 6- Tanr Sonsuzluu, Sonsuzluk Dnyay, Dnya Zaman, Zaman Nesli yapt. 7- nk Tanr'nm z yilik, Adalet, Kutluluk ve Bilgelik'tir. 8- Sonsuzluunki Kimlik veya ahsiyet, 9- Dnyannki Dzen, 10- Zamannki Deime. 11- Nesil ise Yaam ve lm'dr. 12- Fakat Tanr'nn i, Zihin ve Ruh'tur. 13- Sonsuzluk, Devamllk veya Kalclk ve lmszlk, 14- Dnya, Geri Dn ve rme veya Bozulma, 15- Zaman ise Art ve Azal anlamna gelir. 16- Ve Neslin ii daha nitelikli hale gelmektir. 17- Bundan dolay sonsuzluk Tanr'da, 18- Dnya Sonsuzluk'ta, 19- Zaman Dnya'da, 20- Nesil de Zaman'in iindedir. 21- Sonsuzluk Tanr hakkndadr. 22- Dnya Sonsuzluk'ta hareket ettirilir. 23- Zaman Dnya'da belirlenir. 24- Nesil Zaman'da yaplr. 25- Bundan dolay her eyin Balangc ve Kayna, Tanr'dr. 26- (Tanr) Sonsuzluun zdr. 27- Madde Dnya'dr. 28- Tanr'nn Gc Sonsuzluk'tur. 29- Ve Sonsuzluun i daha gerekletirilememi olan Dnya'dr ve henz Sonsuzluk ile yaplmamtr. 30- Bundan dolay hibir ey hibir zaman yok edilemez, nk Sonsuzluk rtlemez olandr. 31- Dnyada hibir ey ne yok edilebilir ne de ortadan kaldrlabilir, Dnya Sonsuzluk ile kapsanr ve kucaklanr. 32- Fakat yilik, Adalet, Kutsallk, Erdemler ve Sonsuzluk gibi olan Tanr'nn Bilgelii nedir? 33- Sonsuzluk Cevherin iine lmszl ve Kalcl yerletirdi; nk bunun Nesli Sonsuzlua ve hatta Sonsuzluk Tanr'ya baldr. 34- nk nesil ve zaman cennette ve toprakta doasnn iki Katdr. Cennette onlar deitirilemez ve rtlemezdir. 35- Ve Sonsuzluun Ruhu Tanr'dr ve Dnya'nn Ruhu '" sonsuzluk'tur ve Yerin Ruhu, Cennet'tir. 36- Tanr Zihin'dedir, Zihin Ruh'ta, Ruh Madde'de ve her ey sonsuzlukladr. 37- Btn bu Bedenleri ieren Evrensel Beden, Ruh ile doludur, Ruh Zihin ile doludur ve Zihin Tanr ile doludur. 38- nk onlarn iine dolar ve onlar ierir ve Evren'i O hzlandrandr. 39 - Bu mkemmel yaam yeri olan Dnya O'nsuz hareketlenmez ve btn yaayan Yaratklar onun iindedir. 40- Ve O Cennet'in zerinde Kendi Kendine veya Kendi ile kalr. Ancak aada olan Yeryznde Nesli deitirir. 41- Dnyann Sonsuzluunun kavranmas, gereklilik, ilahi takdir veya doa aracl ile olur. 42- Ve insan dier eyleri dnerek her eyi yneten ve harekete geiren Tanr'y anlamaldr.

43- Fakat Tanr'nn Eylemleri ve gleri almaz gtedir. Hibir eyle, ne nsan ne de lahlarla karlatrlamaz. 44- Bundan dolay, ey Hermes, aadaki bu eyleri ve yukardakileri dn. Hibir bilgelik Tanr'nn zerinde deildir ve O'na benzemez. Eer byle benzerlik kurarsan sende Hakikat'te yanlgya dersin. 45- nk hibir ey Tanr'nn benzersizliine benzetilemez ve sadece O Bir'dir. Onun baka dier eylere verdii Glerini dnmemelisin. 46- nk O'ndan sonra olan ne Yaam ne de lmszlk, ne Deiim ne de Nitelik yaratamaz. Her eyi ortaya karan Kendi'sidir. 47- Tanr vaktini boa harcayan deildir, btn eyler serbest brakld; nk btn eyler Tanr ile doludur. 48- Fakat Aylaklk yani vaktini boa harcama, dnyann hibir yerinde yoktu. nk Aylaklk, Yapan'da ve yaplan bir eyde boluu ve ie yaramazl artran bir sfattr. 49- Fakat her ey o yerin doasna uygun biimde daima yaplmak zorundadr. 50- nk her eyin iinde olan O, yapan ve oluturandr. Fakat O hibir eyde balanmam, kavranlmamtr ve bir eyle yaplmamtr, her eyle vardr. 51- nk O kendi kendine yeterlidir, aktif ve ileyen bir G'tr. Ve yaplm eyler O'nun altndadr. 52- Benim araclmla yukarya doru bak, Dnya senin grne aktr. Gzellii tam olarak anla. 53- O daimidir. O'ndan daha eski bir ey yoktur, fakat O daima din ve gentir. 54- Bizim zerimizde kurulmu olan 7 Dnya'y gr, srekli bir Dzen ile sslenmitir ve farkl bir ynde Sonsuzlukla doludur. 55- nk her ey Ikla doludur, fakat Ate hibir yerde deildir. . 56- Dostluk, kartlarn ve birbirine benzemeyenlerin birlii Ia dnr. Bu, Tanr'nn inden veya eyleminden gelir. O btn yiliin Babas, btn Dzenin Ba ve 7 Dnya'nn Yneticisidir. 57- Ay'a bak; btn hepsinin belirtisini, Doa'nn Aracn ve buradan aa olan Maddenin deimesini grrsn. 58- Yer'e bak; btnn ortasn, Adil Dnya'nn salam ve duraan Temelini, Yeryzndeki eyleri nasl beslediini ve byttn grrsn. 59- yle dn; o byk okluk hem yaayan lmsz eylere hem de lmllere sahiptir ve ikisinin yani lml ve lmsz eylerin arasnda kalm Ay' gr ve Ay'dan ibret al. 60- Fakat var olan her ey Ruh ile doludur ve her ey onunla mkemmel bir ekilde hareket eder; bunlarn bazlar Gk, bazlar ise Yer'dedir. Ne sa eldeki sol ele dorudur ne sol eldekiler sa eldekilere doru; ne bu eyler yukar ve aa doru ne de stne ve aasna dorudur. 61- Ve btn bu eylerin hepsi yaplmtr. Ey sevgili Hermes, benim rettiklerime senin ihtiyacn yok. 62- nk onlar Ruh'a sahip Beden'lerdir ve hareket ettirilirler. 63- Ve btn bunlar mutlaka Bir olanda birlemesi gerekir. Bir olan O'nun olmadan, bir araya gelebilmeleri imkanszdr. 64- Bundan dolay benzerler birlik olmal ve O hep beraber bir olmaldr. 65- Hareketin farkllk olduunu, okluk olduunu ve Bedenlerin benzersizliini ve onlarn arasndaki hzlln dzenini gr. Bunlar yapann iki ve daha fazla olmas imkanszdr bunu fark edebilirsin. 66- nk bir dzen, birden fazla dzenleyici tarafndan himaye edilemez. 67- Fakat daha zayf olanda gly kskanma olabilir ve bundan dolay z gldr ve birdir. 68- Ve eer deiebilir ve lml olan canllarn bir Yapcs varsa, O lmsz olanlar yapmay arzulamtr. lmsz olanlarn Yapcs olarak da lml olanlar yapmay arzulamtr. 69- stelik Madde birken, O iki olsayd, hangisi ba olur ve yaradl hangisine bal olurdu? Birin isteine uygun olmak zorunluluktur. 70- Veya onlarn hangisi daha byk bir para olurdu? 71- Dn, nk btn yaayan Bedenler, Ruh ve Madde'den oluur. Bunlardan biri lml ve makul olmayandr, dieri ise lmsz olandr. 72- nk btn yaayan bedenlerin ruhu vardr; yaamayan eyler yalnzca maddedir. 73- Ve Ruh kendi kendine Yapcsna doru ilerler. Ruh Yaam'n ve Var olabilmesinin Sebebi'dir. Yaam'n Sebebi olan Ruh, lmsz eylerin sebebidir. 74- lml olan insanlar, lmsz olanlardan nasl ayrlr? 75- Veya insanlar yapan O, nasl lmsz eylerin ve lmszln sebebi olamaz?

76- Bu eyleri yapan baz Bedenler grnrdedir ve O daima birdir ve en ok grnendir. 77- nk bir Ruh vardr, bir Hayat ve bir Madde. 78- Bu kimdir? Kim olabilir? Tanr'dan bakas olabilir mi? 79- Tanr dnda baka kim, bu yaayan eyleri yapabilir? 80- Bundan dolay tek Tanr vardr. 81- nk Dnya'ya bir Gne, bir Ay ve bir lah olduunu aklamak anlamszdr ve ben henz ne kadar ok tanr olduunu bilmiyorum ve dnemiyorum. 82- O, Bir olarak, btn eyleri okluk iinde yapmtr. 83- Kendi kendine birok eyi yapyorken, Tanr iin Yaam ve Ruh'u, lmszl, Deiimi yapmak ne kadar byk bir eydir? 84- nk siz grr, konuur, koklar, duyar, tadar, dokunur, yrr, anlar ve nefes alrsnz. 85- Ve gren, duyan, konuan, dokunan, koklayan, yryen, anlayan, nefes alp veren farkl farkl deildir. Tm bunlar yapan Bir'dir. 86- Ve Tanrsz hibir eyin olmas mmkn deildir. 87- Eer siz bu eyleri yapmazsanz, artk bir insan olmazsnz. Tanr'da bu eyleri yapmazsa (ki bunu sylemek caiz deildir) artk Tanr olamaz. 88- nk hibir eyin bo veya nedensiz olamayaca ortaya konmuken, Tanrnn daha nasl dorulama yapmas beklenebilir? 89- nk onun yapmad bir ey varsa, O bu durumda (ki byle sylemek caiz deildir) kusursuz olmayacaktr. 90- Eer O nedensiz deil kusursuz ise, her eyi yapann O olduu kesindir. 91- Ey Hermes, imdi bana kulak ver, nk birazdan daha kolay anlayacaksn. Her eyi yapmak Tanr'nn iidir. Gemite yaplanlar, ileride yaplacaklar O'na baldr. 92- Ey ok Sevgili Hermes, bu yaamdr. 93- Bu Adil'dir. 94- Bu yi'dir. 95- Bu Tanr'dr. 96- Ve bu ileyii anlarsan, yaratlrken kendine de ne olduunu fark et. 97- Ve bu onun gibi deildir; nk O ne zevkin duyarlldr ne de onun bir benzeri ve ei vardr. 98- Fakat o daima iin iinde olan tek (benzersiz) ve kendi kendine bulunan Usta'dr. O kendi kendine yapmak veya oluturmak iin bulunandr. 99- nk btn eyler O'ndan ayrlrsa dmek ve lmek zorunda kalr. nk onlarda O'nsuz bulunmak hayatsz kalmaktr. 100- Ve yine, btn eyler Gk'te ve Yer doru bir biimde yaatlyorsa ve Tanr tarafndan yaratlm her eyin iinde bir hayat varsa ve bu Tanr ise, btn eyler kesinlikle Tanr tarafndan yaplm ve oluturulmutur. 101- Hayat Zihin ve Ruh'un birliidir. 102- Fakat lm bu birlikte toplanlm eylerin bozulmas deildir. Fakat Birliin sona ermesidir. 103- Bundan dolay Tanr'nn maj Sonsuzluk'tur, Sonsuzluun maj Dnya'dr, Dnya'nn maj Gne'tir, Gne'in maj da nsan'dr. 104- Fakat insanlar bu deiime lm derler, nk Beden sona erdirilir ve Hayat grnmez olann iine girer. 105- Sevgili Hermes, bu sylem ile sizin deitirilmi Dnya hakknda duyduklarnz dorularm. nk her gn ondan olan para gittike grnmez olur. Fakat bu asla sona ermeyecektir. 106- Ve Devrimler, Gizlemeler, bunlar Dnya'nn Tutkular'dr. Devrim deitirici, fakat Gizleme yenileyicidir. 107- Ve Dnya btn formlara sahiptir, formlar O'nsuz oluamazd, fakat o kendi kendine kendi iinde deiti. 108- Bundan dolay (O) dnyada grnen btn formlardr, O Dnya'y nasl yapmtr? nk form olmadan, onun olabilmesi mmkn deildir. 109- Ve O eer btn formlarsa, Dnya gibi srecektir, fakat o btn bunlara sahip bir formda ise onun ilikisi Dnya'dan daha azdr.

110- Peki onun ne olduunu syleyeceiz? Bizim konumamz ile hibir pheyi artrmayacaz, nk Tanr ile ilgisi pheli olan hibir ey henz bilinmemektedir. Her eyin Tanr ile ilikisi vardr.

111- O bundan dolay onun hakknda dzgn, doru olan bir Fikir'e (Idea) sahiptir. nk O bedensizdir ve hibir iaretle belirtilemez. O, Bedenler araclyla btn formlar grnr klar. 112- Ve orada rmez bir Fikir olmas artc ve hayranlk verici deildir. 113- nk onlar yazda olan konumann vurgularna benzer; nk onlar yksek, kabarm grnrler, fakat onlar doann dz ve engebesiz hali gibidir. 114- Fakat sylediim bu eyleri iyi anlamak byk yrekliliktir, nk bu dorudur. Nasl ki insan hayatsz yaayamaz, Tanr da iyilik yapmadan yaayamaz. 115- nk dorusunu sylemek gerekirse, her eyi hareket ettiren ve hzlandran ey, Tanr'nn Hareketi ve Hayat'tr. 116- Fakat sylemi olduum baz eylerin, zel bir aklamas olmaldr. Bu yzden, sylediklerimi anlamaya al. 117- Her ey bir yerde yaylm halde deildir, Tanrda'dr; nk Yer hem bir Beden'dir hem de hareketsizdir. Ve bu yerletirilmi olan eylerde hareket yoktur. 118- nk onlar dsellik iinde grnr olmak iin yaylr. Aksi takdirde bedensiz olann iinde kalrlar. 119- Her eyi kapsayan O'na dikkat et ve anla ki hibir ey esiz olandan daha engin deildir. Hibir ey daha kapsayc veya daha gl deildir. O en engin olandr, en kapsayc ve en gl olandr. 120- Ve bunu kendi kendine deerlendir. Emir sizlerin Ruhunuzun aslna dorudur ve bu sizin bildiklerinizden size daha yakndr ve yakn olacaktr. 121- Bunu Okyanus'u geerken dile, hibir ey grnmediinde o aniden orada olacaktr. Gereksiz yere o yerden o yere gezme, ihtiya duyulduunda o orada olacaktr. 122- Onun emri, Cennet'e doru kanatlara ihtiya duymadan umaktr. Ona hibir ey engel olamaz ne Gne'in atei, ne Yer'in ekimi, ne Kre'nin dnmesi, ne de baka Yldzlarn bedenleri... Onlarn hepsini dorudan geer. O sona doru ve en uzak bedene doru uar gider. 123- Ve gerekirse, btn boz ve tm bu eylerin Dnya olmadan, olup olamayacan gr. 124- Ne kadar byk bir gce ve ne kadar byk bir hza sahip olduunu anla! Btn bu eyleri sen yapabilirsin de Tanr yapamaz m? 125- Bundan dolay hayranlk verici Tanr, btn dnyaya kendi kendine sahiptir; nk O btn dncelerde ve zihinlerdedir. 126- Eer kendinin Tanr karsndaki konumunu dnmezsen, Tanr'y anlayamazsn. 127- nk ancak benzerler birbirini kavrayabilir. 128- Snrsz byklk iinde, her Beden'i aarak kendi kendine yksel, ve btn Zamanlar a, Sonsuzlua gel ki Tanr'y anlayabilesin: Hibir eyin imkansz olmadna, her eyin mmkn olduuna ve kendini lmsz olarak deerlendirirsen, o zaman her eyi, btn Sanatlar, btn Bilimleri ve her canlnn zelliini anlayabilirsin. 129- Btn yksekliklerden daha yksee, btn diplerden daha aa gelmelisin ve kendi kendine btn Yaratklarn, Atein, Suyun, Islak ve Nemli olann zelliklerini kavramalsn. Bunu kavrayarak Toprakta ve Denizde her yerde olabilirsin. 130- Kendi kendini bir rpda anlayabilirsin; henz ana rahmine dmemiken genlie ve genlikten yalla, sonra lm ve lmden sonras, tm bunlar btn zamanlarda, yerlerde, nitelik, nicelik, eylemde birliktedir. Aksi takdirde Tanr'y anlayamazsn. 131- Fakat Beden'nindeki Ruh'un sesini kesersen ve onu su istimal edersen, hibir ey anlayamazsn, hibir ey yapamazsn, enginlikten korkarsn, Cennet'e doru trmanamazsn, kim olduunu bilemezsin, ne yapabileceini anlatamazsn. Tanr karsndaki konumunu bilemezsin. nk Adil ve yi olan hibir eyi anlayamazsn. Beden'in ve eytan'n peinde koarsn. 132- nk en byk ktlk Tanr'y bilmemektir. 133- Fakat olabilmek, bilmek, yapabilmek ve umut edebilmek iin, iyilie uygun Sonsuz yolda ve dosdoru yolda ol. Ve onunla her yerde karlaabileceksin. Her yerde sana ak ve kolay bir biimde grnr. Sen onu beklemez ve aramazken bile onu grrsn. O seninle gece gndz yrrken, uyurken, yzerken ve seyahat ederken, sen konuurken ve sessiz kalrken seninle karlaabilir. 134- nk Tanr'nn maj olmayan, Tanr'y yanstmayan hibir ey yoktur. 135- Ve Tanr grnmezdir, fakat fark edilir; nk ok ak olandan daha ortadadr. 136- nk O her eyi yapmtr ve sen her ey aracl ile O'nu grebilirsin. 137- Bu Tanr'nn yiliidir, her eyde tezahr etmek ve her eyde grlmek O'nun Erdemidir. 138- Orada hibir ey grnmez deildir, eriilmez gibi olan eyler bile grnmez deildir.

139- Zihin Anlay'ta grnr. Ve Tanr yaplan ve oluturulan eylerde grnr. 140-Ey Trismegistus bu eyler zerinde dn ve akla kavumalarn sala. 141-Bu tarzla btn dier eyleri kendi kendine anlayabilirsin ve aldanmazsn

ON BRNC KTAP: ORTAK ZHNDEN TAT'A


1- Ey Tat, Tanr'nn z varsa, Tanr'nn gerek z Zihin'dir. 2- Bunun nasl bir z olduunu, tam olarak bir tek Kendisi bilir. 3- Bundan dolay Zihin Tanr'nn aslndan blnemez ve kesilip ayrlmaz. Gnein gibi birlik halindedir. 4- Ve insandaki zihin Tanr'dr, bundan dolay baz insanlar lahi'dir ve onlarn nsanlklar Tanrsalla yakndr. 5- nk iyi Ruhlar, Tanrlar lmsz insanlar olarak adlandrr ve insanlar bundan dolay lml Tanrdrlar. 6- Bunun yan sra vahi Hayvanlarda ve belli bir olgunlua gelmemi cinslerde, Zihin sadece onlarn doalar gibidir. 7- nk nerede Ruh varsa, orada Zihin vardr. Hayat'n olduu yerde de Ruh vardr. 8- Bundan dolay Akl'dan yoksun olarak yaayan yaratklarda Ruh Hayat'tr ve bunlar Zihin ilerinden yoksundur. 9- nk Zihin insanlarn Ruhlarnn Emanetidir ve Zihin doruya ve iyiye ynelik alr. 10- Ve akldan yoksun olan eylerde, Zihin onlarn her birinin doas ile ibirlii yapar. Fakat insanlarda onlarn doalarna kar alr. 11- Bedende bulunan Ruh Keder, Ac ve Zevk, Nee zerinden Kt'ye sapar. 12- nk ac ve zevk meyvenin suyu gibi bedenin azalarndan akar ve ruh girinceye veya aa ininceye kadar beden onlarla slanr ve lekelenir. 13- Bundan dolay Zihin birok Ruhu ynetir ve ynlendirir. Onlarn dalgnlna veya cretine kar karak, kendi kendisinin In gsterir. 14- yi bir Hekim olarak, hastala tutulmu Beden'i salna kavuturmak ister. Bunun iin yakarak veya dalayarak ona ac verir. 15- Sonra benzer bir tarzda Zihin, Ruh'a ac verir. Onu Zevk'in dna srkler. Bu sayede Ruh, Zihin vastasyla btn hastalklarndan kurtulur. 16- Ruh'un en byk hastal Tanr'y reddetmektir; nk bu fikir btn Ktlkleri besler ve hibir yilik barndrmaz. 17- Bundan dolay Zihin, Ruh iin yi'yi retmek adna diren gsterir. Tpk Beden'i salna kavuturmak isteyen bir Hekim gibidir. 18- Fakat insanlarn Ruhlar, Zihni kendi Yneticileri olarak kabul etmez ve gz nnde bulundurmazsa, akldan yoksun yaratklarn Ruhu ile ayn strab paylaacaktr. 19- nk akldan yoksun yaratklarla ibirliine girer. Onlarn arzularna gz yumar veya onlar serbest brakr. Onlar da Alklarn gidermek iin oradan oraya srklenir ve vahilie ynelir. 20- Ve Vahi Hayvanlar gibi, sebepsiz yere kzarlar, sebepsiz yere arzularlar ve sebepsiz yere yokluk ekerler. Bu asla bitmez ve ktlkle doyuma ulalmaz. 21- nk makul olmayan Kzgnlk ve Arzular, tatmin edilmesi mmkn olmayan Ktlklerdir. 22- Bundan dolay Tanr onlarn bu makul olmayan yaps zerine Zihni yerletirdi ve bu onlarn kendilerini snrlandrmasn salad. 23- "Ey baba, sizin Kader veya Yazg hakkndaki syleminiz, devrilme tehlikesindedir. nk eer bir insann alnna zina yapmak, hrmetsizlik etmek veya herhangi bir ktlk.yapmak yazlysa, Kader ve Yazg'nn gereini yerine getirmi olacaktr ki cezalandrlmas makul olmayacaktr," dedi Tat. 24- "Ey olum, her ey Yazg'nn iidir, Yazg harici bir ey yoktur; hibir ey, ne yilik ne Ktlk bu Yazg'nn dnda yaplamaz," diye karlk verdi Hermes. 25- Kader tarafndan buyrulur ki herhangi bir ktle sapan kii bunun cezasn ekecektir. 26- Ve ktle sapan kii, ekmesi gereken cezay ekecektir. nk bunu hak etmitir. 27- imdilik Ktlk ve Kader ile ilgili bu konumamz bir kenara brakalm, baka bir zaman bu konu hakknda konuuruz.

28- Konumuz Zihin hakkndayd. Zihnin neler yapabileceini, nasl farkl olabileceini, insanlarda byleyken vahi hayvanlarda nasl deiebileceini konuuyorduk. 29- Zihin, Vahi Hayvanlarda yararl deildir, fakat insanda Kzgnlk ve Kskanlk onu sndrr. 30- nsanlarn bir ksmnn mantkl ve akla uygun hareket ettiini, bazlarnn ise bunun tam tersi ynde hareket ettiini anlamalsn. 31- Btn insanlar Kader'e, Neslin icaplarna ve Deiime maruz kalr. Bu durum balangtan Yazg'nn veya Kader' in sonuna kadar geerlidir. 32- Ve btn insanlar Yazg ile emredilen bu eylere uymadklarndan dolay ac eker. 33- Fakat zerinde konutuumuz aklc insan, Zihnin kurallarn bilir ve baka insanlar gibi ac ekmez. O gnahlara batsa dahi kt deildir. Zihne uymayanlar ise bizzat ktlkten muzdariptir. 34- "Baba siz nasl bunu sylersiniz, zina kt deil mi, cinayet ve dierleri kt deil mi?" diye sordu Tat. 35- "Ey olum, aklc insan zinadan dolay strap ekmeyecek, fakat zinay anlayacak ve cinayetten dolay muzdarip olmayacak fakat katili anlayacak. 36- Deiimin ve Neslin beklentisinden kamak imkanszdr, fakat Zihin sahibi insan zinadan kaabilir. 37- Ey olum, ben srekli iyi Ruhani Gcn sylediini duydum ve bunlar yazl olarak gnderse idi insanlk ok daha fazla kazanl olacakt: nk O yalnzdr, ilk doandr, Tanrdr, her eyle grnendir, lahi kelimelerle doru konuandr. Ben O'nun sylediklerini, her eyin aslnda bir ey olduunu ve zellikle Dnebilen Bedenler, btn Dnebilen Bedenlerin bir olduunu ara sra duyarm. 38- Biz G'te, Hareket'te ve Sonsuzluk'ta yaarz. 39- Bundan dolay iyi bir Zihin, onun Ruhundan olandr. 40- Eer byle ise, aklsal olanlarn birbirinden hibir fark yoktur. 41- Bundan dolay her ey mmkndr, her eyin hkmdar olan Zihin her ne yapacaksa yapabilir ki O Tanr'nn olan Ruh'a benzerdir. 42- Bunu iyi anlayn, nk bu Sylem nceden bana ynelttiiniz sorular cevaplamak iindir. Bence anlam Kader ve Zihin ile ilgilidir. 43- Ey olum, Kader'i anlamak iin ilk nce, btn isel konumalardan kendini kararllkla uzaklatrmalsn, her eyi doruda bulmalsn. Tanr'nn Ruhu olan Zihin, her eyin zerine yani Kader, Kanunlar ve dier eyler zerine kurallar koyar. 44- Ve onun iin hibir ey imkansz deildir ve her ey onun belirledii Kader iindedir. 45- Bundan dolay dn, insan Ruhu onun stnde bile olsa, Kaderden dolay gerekleen eyleri gz ard etmesine izin verme. 46- Ve bunlar, buraya kadar, iyi Ruhsal Glerin syledii mkemmel eylerdir. 47- "ok ilahi, hakikatli ve yararl konuan baba, bu anlattklarndan sonra bana bir konuyu aklar msn?" diye sordu Tat. 48- Vahi Hayvanlarda, Zihnin Doa'nn pei sra ilediini veya altn akladn. Onlarn gdsel eilimleri ile ibirlii yaptn syledin. 49- Benim anladm Vahi Hayvanlarn, igdsel eilimi Arzulardr. Ve bundan dolay Zihin bu igdsel Eilimlerle, hayvanca olan Tutkularla ibirlii yapar. Buna gre Zihin de bir Tutku'dur ve kendini Tutkulara uydurur. 50- "ok iyi olum, gzel bir soru sordun ve bunu sana aklamalym," dedi Hermes. 51- Ey olum, beden iinde, btn tinsel eyler mmkndr, stelik bunlar tam anlamyla stek'lerdir. 52- Hareket eden eyler ruhsaldr, hareket ettirilen eyler ise Beden'dir. Ve Bedenler, Zihin vastasyla hareket ettirilir. Hareket stek'tir ve orada (yani ruh ve bedenin birlikte olduu yerde) onlarn ikisi de hareket etmek ve hareket ettirmekten, ynetmek ve ynetilmekten muzdariptir. 53-Beden'den serbest kalmak, steklerden serbest kalmak gibidir. 54- Ey olum, orada hislerden uzak hibir ey yoktur, her ey hislere aktr. 55- stek, hislere ak olandan farkldr. nk stek eyleme geer fakat hislere ak olan maruz kalandr. 56- Bedenlerin kendisi de eylem yapabilir. nk onlar ya hareketsizdir ya da hareket ettirilir, her iki durumda da bu bir stek'tir. 57- Ruhsal eyler srekli eylem iindedir ve bu yzden hislere aktr,

58- Bu isimlendirmeler seni skntya sokmasn; Eylem ve stek, ruh iin ayn eydir, ancak daha saygdeer isimleri kullanmak uygunsuz olmayacaktr. 59- "Ey baba, bu sylemi ok ak bir ekilde dile getirdin," dedi Tat. 60- "Ey olum bu bahsettiklerim hakknda dn. Tanr insana serbestlii yani seme hakkn vermitir, bu dier canllara tannmamtr. nsanda Zihin ve Sz, veya Akl, lmszlkle e deerdedir," dedi Hermes. 61- nsan sahip olduklarn bilir ve kullanrsa, lmszlerden fark kalmayacaktr. 62- Evet bedenden kp giderken, bunlar ona rehberlik edecektir. Her ikisi de Tanrlarn Katma ve Kutsanm Bir'e yneliktir. 63- "Ey baba, dier yaayan Canllar Sz kullanamaz m?" diye sordu Tat. 64- "Hayr, olum dierleri sadece Sesi kullanabilir. Sz ile Ses arasnda byk farklar vardr. nk Sz btn insanlar iin ortakken, Ses sadece o yaayan tr iin geerlidir," diye karlk verdi Hermes. 65- "Evet, fakat insanlarn Szleri farkldr baba, her insan kendi milletine gre konuur," dedi Tat. 66- "Doru olum, Msrlnn, Acemin, Yunanlnn szleri farkl fakat anlaylar benzerdir," diye karlk verdi Hermes. 67- Olum, Erdem veya G'ten, Sz'n Yceliinden habersiz grnyorsun. 68- Kutsanm Tanr, iyi Ruh, Ruh'un Beden'de olmasn emretmitir. Zihnin Ruh'ta, Sz'n veya Konuma'nn veya Akln ise Zihin'de olmasn emretmitir. Zihin ise Tanr'dadr ve hepsinin babas olduu iin Tanr'ya hamd edilir, kredilir. 69- Kelime Zihnin maj'dr. Ve Zihin, Tanr'nn maj'dr. Beden, Fikrin maj'dr. Fikir de Ruh'un maj'dr. 70- Bundan dolay Maddenin en sptil veya en kk paras Hava'dr; Hava Ruh'un, Ruh Zihnin, Zihin Tanr'nn z ve en kk parasdr. 71- Ve Tanr her ey hakkndadr. O her eye dorudur; fakat Zihin Ruh hakknda, Ruh Hava hakknda, Hava Madde hakkndadr. 72- Gereklilik, Rahmet ve Doa, Dnya'nn Aralar ve Organlardr. Ve Maddenin dzenidirler. 73- Anlalabilir olan bu eylerin her biri bir kimlik iindedir. Fakat bu bahsedilenler onlarn z'dr. 74- Btnn Bedeninde veya evrenin bedeninde, her biri birok ey ifade eder. 75- Birlikte oluturulmu bedenler, birbirlerini etkileyerek deiirler ve bu Kimlie sahip olarak, Kimliin zlmemesini salarlar ve onu korurlar. 76- Fakat birlemi Bedenlerin her birinde, bir numara vardr. 77- Numaralar olmadan, uyum veya bileimin olmas imkanszdr. Birleme veya zlme bu numaralar vastasyla anlalr. 78- Birlikler Numaralar yaratr ve artrr; tekrar zlmeyi ve tekrar kendi kendilerine gelmelerini salar. 79- Ve Madde birdir. 80- Fakat bu dnyann btn, Yaratc'nn maj olan byk Tanr onun zerinde birleir. Bu, Baba'nn Dzeni ve radesini yanstr, Hayat'n btnldr. 81- Ve orada Deiimlerin btn Sonsuzluu boyunca ne btnn ne de yaamn dnda rtlm paralarnn iinde baka bir ey yoktur. 82- Dnya'da gemite, imdide ve gelecekte l olan hibir ey yoktur. 83- nk Baba, onu sonuna kadar canl bir biimde brakacaktr ve bundan dolay Tanr olmaya da ihtiya duyacaktr. 84- Ey olum, byleyse Tanr'da, Evren'in maj'nda, Hayat'n btnlnde l olan eyler bulunabilir mi? 85- nk lm rmedir ve rme ykmdr. 86- O zaman nasl ryemez olann herhangi bir paras ryebilir ve Tanr'ya dair eyler yok olabilir? 87- "Ey baba, Dnya'da yaayan eyler, onun paralar olduklar halde lmez mi?" diye sordu Tat. 88- "Sylediklerine dikkat et, ey olum, bu sznde eylerin isimlerinde yanllk olmaz bunu unutma," diye karlk verdi Hermes. 89- Olum nk onlar lmez, fakat birlemi Bedenler olarak zlrler. 90- Fakat bu zlme lm deildir ve onlar zlseler de yok olmaz. Yeniden yaplabilirler. 91- "Hayatn ileri nedir? Hareket deil midir?" diye sordu Tat.

92- "Olum. Dnyada hareketsiz bir ey var mdr? Hibir ey hareket deildir," diye karlk verdi Hermes. 93- "Peki, Dnya neden hareketsizmi gibi grnr?" diye sordu Tat. 94- "Hayr. Dnya birok hareketlere maruz kalr. Ancak o yalnzca bir tarzda sabitlenirse doru grlebilir," diye yantlad Hermes. 95- Her eyi balatan ve besleyen, her eyin Anas olan Dnya'nn hareket olduunu dnmek anlamszdr. 96- Her eyi douran Onun, bunu Hareket olmadan yapabilmesi imkanszdr. 17- Ve btnn ileri paras bouna deildir. nk hareketsiz kelime veya hareketsiz grnt, belirtisizdir. 98- Ey olum, Dnya' daki her ey hareket halindedir; ya oalr ya da azalr. 99- Hareket ettirilen ey, yaamaktadr; ancak yaayan bir eyin ayn olmas veya ayn kalmas art deildir. 100- Btn Dnya bir aradayken, deiime tabi deildir, fakat btn paralar ayr ayr deitirilebilir. 101- Ne var ki hibir ey rtlebilir, tahrip edilebilir ve ortadan kaldrlabilir deildir; fakat iaret edilen eyler insan iin skntdr. 102- nk Treme, Hayat deildir, btnn anlamdr; hibir ey lmle deimez, fakat unutkanlk ya da gizlemeyle arkasna saklanlr. nk reme Yaamn yaratlmas deildir, fakat baz eylerin duyumlar asndan retilmesi ve grnr yaplmasdr. Deiim, lm anlamna gelmez, fakat var olann gizlenmesi veya saklanmasdr. 103- Bu yzden, hibir ey lml deildir. Madde, Hayat, Can, Ruh, Zihin gibi eyler rnektir, bunlar her yaayan eyin btnn ierir. 104- Her yaayan ey, Zihinden dolay lmszdr. zellikle Tanrdan alan ve onunla syleen nsan da lmsz'dr. 105- nk Tanr'ya benzer olan, sadece yaayan kutsal insandr. O gece ryalarla, gndzde sembol ve iaretlerle ortadadr. 106- Ve rtl olan btn eyler zerinden ona haberler verilir. Ruh, Doa, Rzgar ve Kular araclk eder. 107- Bu yzden, insann baz eyleri gemiteki, imdiki ve gelecekteki halleriyle bilmesi mmkndr. 108- Buna ok dikkat et olum, yaayan her Yaratk, Dnya'nn bir parasna gnderilir. Bazlar Sularda yzer, bazlar Toprakta yaar, bazlar da Havada uar. 109- Fakat insan bunlarn hepsini kullanr. Toprak, Su, Hava ve Ate'ten faydalanr. Kendi duyumlar araclyla Cennet'i grr ve ona dokunur. 110- Tanr her ey hakkndadr ve her eye dorudur; nk O hem Eylem ve hem G'tr. 111- Ey olum, Tanr'y anlayabilmek hi zor deildir. 112- Eer O'nu grmek istersen, grnen eylerin Gerekliliine, olmu ve yaplm olan eylerin sunduu Rahmet'e bak. 113- Hayatla dolu olan Madde'ye bak. Tanr ylesine ycedir ki hem Tanrlar, hem Ruhlar, hem de insanlar ile birliktedir ve btn yilii ve Adaleti ile karna kar. 114- "Ey baba, bunlar btnyle ler veya Eylemlerdir deil mi?" diye sordu Tat. 115- "Onlar yalnz ler ve Eylemlerden ibaret olsayd, ey Olum, onlar Tanr dnda kim tarafndan yaplabilir veya gerekletirilebilirdi?" diye karlk verdi Hermes. 116- Gn, Yerin, Suyun ve Hava'nn Evren'in paralar olduunu bilmez misin? Tanr da benzer bir biimde Yaam, lmszlk, Sonsuzluk, Can, Gereklilik, Rahmet, Doa, Ruh ve yi olarak adlandrlan tm bu eylerin Devamll veya Korunmasdr. 117- Gemite ve imdi olan her ey varln Tanr'ya borludur. 118- "Ey baba, yleyse Maddenin ii nedir?" diye sordu Tat. 119- "Olum, Madde'yi Tanr'dan bamsz deerlendiremezsin ve onu doru olarak anlayamazsn," diye karlk verdi Hermes. 120- Veya onun deerini nasl lebileceini dnyorsun? Onu bilmelisin, bu iletilmeyen ve kullanlmayan baz ynlarn kefedilmesine benzer. 121- Fakat madde iletilecekse kimin tarafndan iletilir? Bunu bilmek lazm. nk biz syledik ki Eylem ve ler Tanr'nn paralardr.

122- Btn yaayan eyler, kim tarafndan canlandrld? lmsz, kimin tarafndan lmszletirildi? Deitirilebilir olan eyler, kim tarafndan deitirildi? 123- Madde'den, Beden'den veya z'den sz ederken, tm bunlarn Tanr'nn eylemleri olduunu unutma. 124- Ve bu Madde'nin Eylemi maddeselliktir, Beden'in Eylemi bedenselliktir ve z'n Eylemi zselliktir ve bunlarn btnsellii Tanr'dr. 125- Ve btnde Tanr'nn olmad hibir ey yoktur. 126- Onun iin Tanr hakknda Byklk, Yer, zellik, ekil veya Zaman sz konusu deildir. nk O btndr ve btne dorudur, btn hakkndadr. 127- Ey olum, bu Szler, O'na sayg ve hrmetin ifadesidir. Ve Tanr'ya yaplacak tek hizmet, iyi olmaktr.

ON KNC KTAP: ONUN Z VE ODAKLANDII YER


1- Evrensel Dnya'y yapan Usta, onu Elleri ile deil Sz ile yapt. 2- Bu yzden her yerde olan ve her zaman bulunan O'nu dn; bu ekilde btn eyleri yapan Bir, kendisi tarafndan olan eyleri erevelemi olur. 3- O'nu dnmek O'nun Bedeni'nde bulunmaktr. Bedeni elle tutulabilir deildir; ne grnr, ne llebilir, ne yaylabilir, ne de dier vcutlara benzer. 4- nk ne Ate, ne Su, ne Hava, ne de Rzgardr; ama bu eylerin hepsi btnsel olarak O'ndandr. yilik de O'ndandr ve bunu yalnzca kendisiyle snrlamtr. 5- O, Dnyay, lahi bir Beden ile ssleyecektir. 6- O, lmsz nsan, lml bir bedenle yollad. 7- nsan, btn yaratklardan daha ouna ve Dnya'ya sahipti. Sz ve Akl kendisine bahedilmiti. 8- nsan, Tanr'nn lerini grd ve izledi. Bunlar yapan merak etti ve sonunda Usta'y tand. 9- O, Zihni deil de Sz btn adamlar arasnda bld iin, farkllklar ve kskanlklar ortaya kt. Birlik insanlarn Ruhlarnn aalarnda idi ve buna sahip olmayanlar vard. 10- "Ama baba, Tanr Zihni btn insanlara datmad m?" diye sordu Tat. 11- "Zihin ona aittir olum, bir hazine gibi btn ruhlarn en ortasna yerlemitir," diye karlk verdi Hermes. 12- "Peki oras neresidir?" diye sordu Tat. 13- "nsan byk bir kab veya fincan doldurur gibi doldurdu ve aaya yollad. Bu inie elik etmesi iin Haykran ve lan Eden'i gnderdi," dedi Hermes. 14- Ona, insanlarn ruhlarna doru olan eyleri ilan etmesini emretti. 15- Bir kap veya fincan gibi dolu olan sen, kendini yka ve arndr; inanan olarak O'na dn ve bu kab O'na gnder; bu sayede O'na ait olduunu itiraf etmi ve kantlam olursun." 16- Birou duyurulan bu lan' anlad ve vaftiz edilip Zihni arad. Bylelikle bunlar Bilgi'yi paylatlar ve mkemmel insanlar olarak Zihne kavutular. 17- Ama birou, duyurulan bu lan' anlamad ve Zihni deil, Sz' ald. Nasl yapldklarn ve kim tarafndan yapldklarn renemediler. 18- Onlarn hisleri sadece vahi Hayvanlarn sahip olduu trdendi. fke ve Gazap'tan asla uzaklaamadlar. Baklmaya deer eylere sayg gstermediler. 19- Beden'lerin arzular ve zevklerine bsbtn baml idiler ve onlar insanln kendileri iin yapldna inanrlard. 20- Ey olum, Tanr'nn bu armaann ne kadar ok paylaan olursa, bunlar, yaptklar iler kyaslandnda, lmlden ok lmsz olacaktr. 21- Btn eyler yani Yeryz'nde, Cennet'te ve Cennet'in stnde olanlar, onlarn Zihinlerinde mukayese edilir. 22- Ve onlar kendilerini yukarya doru kaldrrlar, bu ekilde yilii grrler ve onu grnce, burada olmay ac bir felaket olarak deerlendirirler. 23- Buradaki bedenli ve bedensiz btn eyleri kmseyerek, sadece Bir ve Tek olana ynelirler. 24- Ey Tat, Zihnin Bilgisi, lahi eyleri grmek ve Tanr'y anlamak, bir Fincan gibi doldurulmu olduunu grmek ite byledir.

25- "Ey baba, bende iinde iyice slatlp, vaftiz edilip arndrlacam," dedi Tat. 26- "Ey olum, ilk olarak kendi bedenine kzacaksn ve kendini sevmeyeceksin; ancak Zihne sahipsin ve bunun iin kendini seveceksin; Zihne sahip olduun iin Bilgi'yi veya Bilim'i paylaacaksn," diye karlk verdi Hermes. 27- "Ey baba, niin bu manalar byledir?" diye sordu Tat. 28- "Ey olum, lml ve lahi eyleri bilen olmak imkanszdr," diye karlk verdi Hermes. 29- nk olan eyler iki Beden'lidir; ve bunlarda, cisimsiz eyler olarak hem lm hem de lahi yan vardr. kisinden birini semek, seimi yapacak olan kiiye kalmtr. Her ikisini de semek mmkn deildir. 30- Ne zaman bir seim yaplrsa, birisi dierinin etkisini azaltr ve dierinin ilerinin, eylemlerinin etkisini azaltr. 31- yi'nin seilmesi, bu seimi yapan insan iin en iyi seimdir, nk onu tanrlatrr; ayn zamanda doru eylemleri ve iman ile onu Tanr'ya ynlendirir. 32- Kt'y semek ise insan mahveder. Tanr'ya kar hibir ey gizlenemez; Gsteriler veya Tantanalar dnda, hibir ey yapamazlar, sadece engellerler; ayn biimde Beden'in zevklerinin peine derek, Dnya'da Gsteri veya Tantanalara kaplrlar. 33- Ey olum, bunlar srekli gerekleir, Tanr'dan bize doru kesintisiz bir ekilde akar. Bunlarn kesintiye uratmadan veya esirgemeden, bizden de ileriye gitmesine izin ver. 34- nk Tanr kesin bir ekilde masum ve susuzdur, olan ktln sebebi bizleriz. Biz iyiden nce ounlukla ktl tercih ederiz. 35- Gr, ey olum, bizler ka tane bedenin tesine gidebiliriz, ka ktlk odandan teye uzanabiliriz, bizler yldzlarn dzeninin srekliliini salamak iin ivedilikle Bir olan Tanr'ya doru gitmeliyiz yani tek olan Tanr'ya. 36- nk yilik alamaz. yilik snrsz ve sonsuzdur; iyilik kendi iinde balangszdr. Ancak bizim iin bir balangc varm gibi grnr ve onun bilgisine ulaabiliriz. 37- Bizim bilgimiz, onun balangc hakknda deildir; fakat onun varln ve balangsz olduunu bilgimizle fark edebiliriz. 38- Bu yzden bilgimizin balangcn fark edebilmek iin bize izin verilir ve biz bu ekilde btn eylere doru gidebiliriz. 39- Bu gerekten zor bir eydir. Mevcut olan ve allabilir olan o eyleri brakp eskiden olana ve balangtaki haline dnmemizi gerektirir. 40- Grnen eyler bize haz verir, fakat grnmeyen eyleri yapmaya inanmak zordur veya grnmeyen eylere inandrmak daha da zordur. 41- ok ak grlebilir olan eyler Kt'dr, ama yi srdr, gizlidir veya ieride sakldr. yiliin gzkt eyler, hibir formu ve ekli olmad iin gizlidir. 42- Bu nedenle, baka herhangi bir eye deil yalnzca kendi kendisine benzer. Cisimsiz olan hibir eyin bilinmesi veya grlmesi mmkn deildir. 43- nk bu durum benzemek ve benzememek arasndaki farktr ve benzersiz olan daima benzerin baz durumlarn yanstr. 44- Birlik, Balangtr ve her eyin Kkdr. 45- Her eyin bir balangc vardr, ama Balang hibir eyden deildir, nk Balang kendindendir ve O dier eylerin Balangcdr. 46- Bu yzden O'nun kendisi baka bir balangca sahip deildir. 47- Bu yzden birlik btn saylar ieren Balangtr, ama kendisi hibirini iermez. Kendisi baka bir saydan olma deilken, her sayy o yaratr. 48- Yaratlm (veya yaplm) olan her ey kusurludur, blnebilir, arttrlabilir, snrlandrlabilir. 49- Ama mkemmel olan, bu zelliklere sahip deildir. 50- oalan ey, Birlik tarafndan oaltlr. Birliin etkisine uzak kalanlar azalr ve zayflayarak ortadan kaybolur. 51- Bu sana tarif ettiim, Tanr'nn maj'dr, Ey Tat. Benim tarifim bu kadardr, sen de kendi zihin gzlerinle ve kalbinle grebilir, duyabilirsin. nan bana olum, yukarya uzanan yolu bulabilirsin veya O'nun kendi maj sana ulaabilir ve yol gsterebilir. 52- Gsterilen veya iaret edilen, bu zellie ve uygunlua sahiptir; Grebilenleri ve bunu anlayanlar hzla kendi zerine eker, dedikleri gibi, tpk Mknats'n Demir'i ekmesi gibi.

ON UUNCU KTAP: DUYULAR VE ANLAMA ZERNE


1 - Asclepius, dn mkemmel bir sylev verdim, fakat buna uygun olarak, Duyular hakknda da bir sylev vermem gerektiini dnyorum. 2- nk Duyular ve Anlam birbirinden farkl grnr, nk biri maddeseldir br ise ze ilikindir. 3- Fakat benim iin de ikisi de bir ve birlik iinde grnr ve bence insanda bunlar blnemez. 4- nk baka yaam biimlerinde, duyular doal yaplarnda birletirilir, fakat sadece insan anlay sahibi olmas ile farkldr. 5- Tanr nasl Sonsuzluktan farkl dnlemezse, Zihin de Anlay'tan farkl deildir. 6- Nasl sonsuzluk Tanrnn altndaysa veya Tanr'dan geliyorsa, Anlama da Zihin'den gelir. Szn veya Konumann kardeidir ve birbirlerinin aracdrlar. 7- nk ne Sz Anlam olmakszn sylenebilir ne de Anlam Sz olmakszn ifade edilebilir. 8- Bundan dolay Duyumsamak yani duyularla alglamak ve Anlamak insanda beraber iler ve birinin eksiklii dierini etkiler. 9- nk ne duyular olmadan anlayabilmek ne de anlamadan duyumlara sahip olabilmek mmkndr. 10- Zamann balangcndan beri bu ayrlk, yani Duyular ve Anlamann ayrl mmkn olmamtr. Byle bir ey, yani Duyumlar olmadan olan Anlama bir Rya veya Fantezidir. 11- Fakat bana gre, her ikisinin ileyii de Dlerin Grnmndedir ve Duyular uykudan uyankla geitir. 12- nk insan Beden ve Ruh'a blnmtr; iki parann duyumlar birbiri ile ilikilidir, ya birine ya dierine uyum salar. Daha sonra anlay ortaya kar veya Zihin tarafndan ortaya konur. 13- nk Zihin btn Dnsel ve Anlamsal eyleri oluturandr. Tanr'dan iyilik Tohumlar alrsa yi eyler ortaya kar ve tersine kt ruhtan ktlk tohumlar alrsa, kt eyler ortaya kar. 14- nk Dnya'nn hibir yerinde kt ruhtan ka yoktur. Gizlice girer ve kendine has tarzyla ktlk tohumlarn eker. Zihin buna gebe kalr ve ktye imkan tanr. Bu sayede zihin zinaya, aldatmaya, cinayete, hrmetsizlie, kfre, inkara, kskanla, ihtiyatszla ve kt glerin ileri olan btn dier eylere imkan tanr. 15- Tanr'nn Tohumlar azdr, fakat Byk, Adil, yi Erdemli, Ilml ve nanldr. 16- Ve nan Tanr Bilgisidir; inanl olanlar btn iyi eylerin bilgisi ile doludurlar, bu ekilde biroklarnn aksine sonsuzluu anlayabilir. 17- Onlarn Bilgisi ounluu memnun etmeyecektir. ounluk da onlar lgnm gibi grecektir ve onlarn yzne glecektir. Onlardan nefret edip onlar kmseyecektir. Birok defa olduu gibi onlar katledecektir. 18- nk biz burada hainlik ve ktln olduunu, onun kendi-blgesinde bunlarn bulunduunu zaten sylemitik. 19- nk onlarn blgesi Dnya'dr Evren deil; bu sebeple bazlar bazen kutsal eylere svecektir. 20- Tanrsal olan ve ibadet eden insan, btn bu eylerin tehdidi altnda bilgide duracaktr. nk baka insanlara kt gibi grnseler de, onun iin her ey iyi olacaktr. 21- Olgun bir deerlendirmenin nda, her eyde Bilgi'ye bavurur. nsanlarn ounu artsa da bir tek o kt eyleri iyi klar. 22- Ben Duyular hakkndaki sylemine geri dneyim. 23- Duyumlar ve Anlayn ilikisi ve balanmas, insan iin uygun bir eydir. 24- Her insan daha ncede sylediim Anlay rtsn kuanmaz; ve bir insan maddesel olanla ilgili iken bir bakas zle ilgili olabilir. 25- Ve Anlay Tohumunu, kt ruhtan alanlar, daha nce sylediim gibi maddesel olana ynelirler ve ktlk batana saplanrlar. z itibariyle yi'nin yannda olanlar ise Tanr tarafndan korunur. 26- nk Tanr her eyin yapcsdr ve o ne zaman bir ey yapmak isterse bunun iin Doay kullanr. 27- Tanr, her eyi kendisine benzeyen bir biimde, iyi klar. 28- Fakat iyiden yaplm bu eyler, bir takm leyilerin etkisi altnda kalr. 29- Dnyann hareketi Nesilleri retir, Nitelikleri oluturur ve bazlarna ktlkleri yerletirir, bazlarn ise iyilik ile arndrr.

30- Asclepius, aslnda Dnya kendine zg Duyulara ve Anlaya sahiptir; bu ne insannkine ne de grdklerine benzer, onunki daha iyi ve basittir. 31- Dnyann Duyu ve Anlay birdir; O her eyi yapar ve tekrar bozar. nk dnya Tanr'nn bir paras ve aleti gibidir. 32- Ve Dnya snrlandrlm ve organize edilmitir. Tanr tarafndan bir ara olarak yaplmtr. Tanr'dan gelen btn Tohumlar alr ve kendi iinde saklar. Her eyi bu ekilde yapar Ve sonra onlar bozarak yeniler. 33- Dnya, Hayatn iyi bir E'i gibidir. Ne zaman bir ey zlrse veya geverse, O tohumlarn atar ve her eyi yeniden byyp yenilenmesi iin alr. 34- Bundan baka hibir ey hayat douramaz veya ortaya karamaz; onun Hareketi ile her ey canlanr. 35- Ve Dnya, Hayat'n hem Ustas hem de Yer'idir. 36- Bedenler farkl tarzlarda Madde'lerden oluur. Bazs Toprak, bazs Su, bazs Hava, bazs Ate'tendir. Ve hepsi birletirilmitir, ancak bazlar karmak birletirmeler zellii gsterirken bazlar daha basittir. 37- Daha birleik olanlar, daha ardr. Daha az birleik olanlar ise daha yksektir. 38- Dnya'nn Hareketi, Neslin Niteliklerinin eitliliini ortaya karr. nk salnm ve etki farkl frekanslarda olur. Bu etki, bir btn olarak, Bedenlerin niteliklerini belirler. Ki bu Hayat'tr. 39- Bundan dolay Tanr, Dnya'nn Babas'dr ve Dnya da Dnya'daki eylerin Babas'dr. 40- Dnya Tanr'nn Olu'dur, Dnya'daki eyler de Dnya'nn Oullardr. 41- Ve bundan dolay Dnya diye arlmas uygundur. nk Dnya Neslin eitlilii ve Hayat'in gereksinmeleri ile gzelletirilmi ve sslenmitir. lerin devamll ve Gerekliliin hz ile birlikte Elementlerin karm ile bir eylerin dzeni oluturulur. 42- Bunlardan dolay doru bir biimde Dnya olarak adlandrlr. Ona bundan baka bir ad vermek dnlemez. 43- nk btn yaam biimlerinin Duyular ve Anlaylar Dnya'dan ayr deildir. Onun iinden gelir, ondan esinlenilir ve btnleerek devam ettirilir. 44- Dnya yaplr yaplmaz bunu Tanr'dan almtr. Bir -zamanlar alm olduu eyi de halen saklamaktadr. 45- Bununla birlikte Tanr, Saygszlarn yanl grd gibi duyuuz, aklsz ve anlaysz deildir. 46- Ey Asclepius, her ey Tanr'dadr ve O'nun tarafndan yaplmtr ve O'na baldr. Bazlar Bedenlerle alr, bazlar Ruh benzeri bir z ile hareket eder, bazlar bir Can ile hzlandrlr, bazlar usandrc olan eyleri alr ve hepsi layk olduu ekildedir. 47- Onlara sahip olduunu sylemekten ok, Hakikati aklamak gerekirse, O Her ey'dir. Onlar dardan almaz ancak kendisinden darya yanstr. 48- Bunlar btn eylerin daima hareket etmesini salayan Tanr'nn Anlay ve Duyular'dr. 49- Ve orada asla zaman yoktur, dier eylerin hibiri bozulmaz veya eksik hale dmez. 50- Ben olan eyleri sylediimde, bundan sadece Tanry anlarm; nk btn eyler O'ndandr. Ne hibir ey O'nsuz olabilir ne de O onlarsz olabilir. 51 - Ey Asclepius, eer onlar anlarsan, bu eyler sana doru biimde grnecektir, fakat onlar anlamazsan bunlar sana inanlmaz gelecektir. 52- nk inanmak anlamak iindir, inanamayan anlayamaz. nk benim szm veya kelimelerim Hakikat'e ulaamaz. Fakat Zihin byktr ve Sz ile ynlendirilebilir, harekete geirilebilir. Bylelikle Hakikat'e ulaabilirsin. 53- Btn bu eyleri anlamak, bunlarn arasndaki uyumu bulabilmek, gnderilmi veya aklanm Szler ile olan eyleri kabul edebilmek, inanabilmek ve iyi inanta huzura erebilmek iindir. 54- Bundan dolay bu Szler, Tanr tarafndan sylenmi eyleri anlayabilenler iin inanlabilir eylerdir, fakat anlamayanlar iin inanlmazdr. 55- Anlama ve Duyular hakknda birok ey sylemi olduk, bunlar dn.

ON DRDNC KTAP: LER VE DUYULAR HAKKINDA


1- "Ey baba, bu konular ok gzel anlattn, imdi daha fazlasn anlat; Sanat ve Bilimin Akln leri olduunu sylemitin, oysa hayvanlarn akldan yoksun olduunu ve onlarn akllarnn eksik olduunu, bu nedenle vahi olduunu sylyorsun. O halde, Akl'dan yoksun olan Yaratklarn, Bilim'i paylaamayaca aktr," dedi Tat. 2- "yle olmal olum," diye karlk verdi Hermes. 3- "Peki ama neden akldan uzak baz yaratklarn hem Sanat hem de Bilimi kullandn grrz? rnein, karncalar k iin yiyecek biriktirir. Uan kular yuva yapar ve drt ayakl hayvanlar inlerini bilir," dedi Tat. 4- "Ey olum, onlarn yapt eyler doalar gereidir, fakat Bilim ve Sanat'a uygun deildir. nk Bilim ve Sanat bir eyler dndrendir. Buna karn yabanl eylerde dnce younluu yoktur," diye karlk verdi Hermes. 5- Bu eyler onlarda doal olarak bulunur ve doa ile ilenir, bunda Bilim ve Sanat'n ilevi hepsini deil, bazlarn kapsar. 6- nsanlarn da bazlar Mzisyen'dir, ama hepsi deildir; hepsi Oku veya Avc da deildir. lerinden bazlar insanlar Bilim ve Sanat zerine alarak bir eyler renebilir. 7- Karncalar iin de aynsn dnebilirsin. Bazlar yiyecek biriktirirken, bazlar da biriktirmez. Biriktirenlerin bunu Bilim ve Hner aracl ile yaptn syleyebilirsin. 8- Onlar buna ynlendiren Doa'dr, iradelerinden bamsz ayn eye ynelirler. Yani yaptklar ilerde Bilim ve Sanat' kullanmazlar. 9- Ey Tat, ler bedenin iinde olur fakat bedensizdir ve ancak beden araclyla gerekletirilir. 10- Onun iin ey Tat, bedensiz olduklar lde, onlarn lmsz olduunu syleyebilirsin. 11- ler, Bedenler olmakszn gerekleemezler ve bu yzden devaml bir Beden'dedirler. 12- nk belli bir ey iin olmayan eyler veya Yaratc'nn Rahmeti ve Gereklilii zerinden ortaya kanlar, kendilerine uygun leri grmemezlik edemezler. 13- nk bu olanlar her zaman olur. Ve hem Beden hem de onun Hayat' iin ayndr. 14- Ve bu sebep ile o Bedenlerin srekli olmas salanr: Bu sreklilik daima ve Eylem iledir ve onlar iindir. 15- nk dnyasal beden zlmeye maruz kalsa da, bu bedenler ve Eylemlerin paralar, organlar ve yerleridir. 16- Bu manada ve Eylemler lmszdr ve lmszlk daima eylem iindedir ve bundan dolay da btnn geliimi devamldr. 17- ve Eylemler Ruh'u takip eder, aniden ve rastgele gelmez. Fakat bazlar insan yapm olarak ortaya kar, bu makul olmayan ksmlar kaba bir biimdedir. 18- Saf ve temiz ler zamann deiimine tabi deildir ve Ruh'un dolambal yollar ile birlikte alr. 19- Bu ler, Bedenlere baldr ve Sonsuz Bedenler ile lml olanlar arasnda btnselliin taycs olurlar. 20- Onlarn her biri Ruh ve Beden ile gerekleir ve Bedensiz olduklarnda da Ruh ile gerekleir. 21- Onlar daima ve Eylem ile birliktedir; fakat Ruh daima lml Beden iinde deildir. nk Ruh bedensiz olabilir, fakat ve Eylem ancak Bedenle olabilir. 22- Olum; bu kutsal bir konumadr, Beden Ruh olmadan birletiremez. 23- "Ey baba, bu sizce ne anlama gelir?" diye sordu Tat. 24- "unu anla ey olum, Ruh Beden'den ayrldnda, geriye ayn Beden kalr," diye karlk verdi Hermes. 25- Ve bulunduu yerin zamanna gre bu ayn kalan Beden, harekete geirilir zlnceye veya grnmez oluncaya kadar iletilir. 26- Beden, ve Eylem olmakszn bunlara maruz kalamaz, bu yzden ve Eylem ayn Beden ile kalr. 27- Bu lml ve lmsz Beden arasndaki farktr. lmsz olan bir Cevheri ierirken lml olan bunu iermez. lmsz olan bir eyi yapar, lml olan buna maruz kalr. 28- ve Eylem gerekletiren her ey gl ve dzenlidir. ve eylemle harekete geirilmi veya iletilmi olana kural koyulmutur. 29- Ve yneten, serbest bir biimde ynetir ve ynlendirir, ynetilen ise bir hizmetkardr.

30- ve Eylemler sadece canl, nefes alp veren ve Ruh'a sahip olan Bedenler araclyla gereklemez. Ayn zamanda nefessiz Bedenler, ta ve tahta gibi Ruh'u olmayan eyler araclyla da gerekleir. Meyveleri bytr, yetitirir, saflatrr, krar ve benzeri iler yapar ve cansz Bedenler de bunlara maruz kalr. 31- Ey olum, ve Eylem her ne olursa olsun gndeme getirilir, yaplr, edilir; i ve eylem her eyle yaplr. 32- nk Dnya hibir zaman bu eylerden yasaklanm ve ayrlm deildir, olmak daima kendi kendisi ile tanmak ve hareket etmektir. Yukardaki eyleri oluturmak emek ister. O hibir zaman rmesi veya bozulmas iin retilmez. 33- Bundan dolay btn ve Eylemleri anlamaya al, hangi Beden tarafndan gerekletirilirse gerekletirilirsin, onlar her zaman lmszdr. 34- Ancak ve Eylemler'in bazlar Sonsuz Beden'lere, bazlar ise zlebilen Bedenlere mahsustur; bazs evrensel, bazs kendine zgdr, bazs genel ve bazs da her eyin parasdr. 35- Sonsuz i ve Eylem bundan dolay vardr ve uygun bedenler araclyla gerekleirler. Kusursuzdurlar ve kusursuz Bedenler'de veya kusursuz Bedenler araclyla gerekleirler. 36-Yaayan Yaratklar tarafndan gerekletirilen ve Eylemler, kendine zgdr. 37 Olan eylerin herhangi birini gelitirmeleri uygundur. 38- Ey olum, bu Konumadan u sonucu karabilirsin; Her ey ve Eylemlerle doludur. 39- nk ve Eylemler, gerektiinde her Beden'de yaar ve Dnya'da bir ok Beden vardr, Ben ok iyi bir ekilde dorulayabirim ki orada ihtiya olan bir ok i ve eylem vardr. 40- nk bu evrensel ilerin dnda, bir Beden'de birok zaman bir tane, bir ikincisi ve bir ncs de bulunur. 41 - Ve ben evrensel leri, aslnda onlar bedensel iler diye adlandrrm, Duyular ve Hareketle gerekletirilir. 42- nk bunlar olmakszn yani Beden'in ierdikleri olmakszn olmas imkanszdr. 43- Dier ler ise insann Ruhu iin uygundur; Sanatlar, bilimler, almalar ve Eylemler araclyla gerekletirilir. 44- Duyular da bu leri takip eder; daha dorusu bu lerin etkisidir veya onlar tamamlar. 45- Ey olum lerin arasndaki fark anla, bu yukardan gnderilendir. 46- Beden'in iindeki duyular, onun zn tarlar. Ne zaman ve Eylemler balar, o zaman grnr olur. Bu durum ibirlii iinde ortaya kar. 47- Bu yzden, Duyular hem birletirici hem de lmldr, Beden gibi btnsel bir var olua sahiptir. nk Beden ile doarlar ve onun ile lrler. 48- lml eyler kendi kendine Duyu sahibi deildir, yani bu tr bir z iermez. 49- nk Duyular btnsel bir kavraytan baka bir ey deildir; Beden'e iyi veya kt bir biimde gelirler. 50- Sonsuz Bedenlere hibir ey gelmez ve onlardan da hibir ey ayrlmaz, bundan dolay onlarn iinde duyu yoktur. 51- "Bundan dolay m Duyular her bedenin iinde kavranr ve alglanr?" diye sordu Tat. 52- "Evet, ey olum, her bedende," diye yantlad Hermes. 53- "Ve bu ekilde ler ve Eylemler her eyin iinde iler ve alr m?" diye sordu Tat. 54- "Cansz eylerde bile, ey olum. Ancak Duyular farkldr," diye karlk verdi Hermes. 55- Aklsal eylerin duyular bir sebepledir ve aklsal olmayan eylerin duyular sadece var olu niteliine uygun olarak vardr. Fakat cansz eylerin duyulan artma ve azalmaya gre son derece pasiftir. 56- Tutku ve Duyu bir ba ve bir bedene baldr; ler ve Eylemler araclyla bir araya toplanr. 57- Canllarda tutku ve duyular takip eden iki farkl ey daha vardr. Bunlar znt ve Zevk'tir. 58- Bunlar olmadan, canllarn ve zellikle akldan mahrum olmayan insann, anlamas ve kavramas imkansz hale gelir. 59- Bunlar zellikle akldan mahrum olmayan insanda hkm sren Tutkularn Fikirleridir. 60- ler gerekleir, ancak onlar duyuran ve tezahr ettiren Duyular'dr. Bedenle ilgili olduklarndan, Ruh'un kaba tarafnn etkisi altndadrlar. Bu yzden hem zararl hem de ktdrler. 61- nk Duyular ile Zevk'e ulamaya almak, onun muzdarip olduu birok ktln sebebidir. 62- te yandan zntler ok etkilidir ve byk ac verir. Bundan dolay hem znt hem de Zevk zararldr.

63- Ayn ey, Ruh'un Duyular iin de sylenebilir. 64- "Ruh sonsuz deil mi ve Duyular Beden'e zg deil mi? Daha dorusu Beden'de olup bitmez mi?" diye sordu Tat. 65- "Ey olum, eer biz onu bir Bedene koyarsak, onu Ruh Veya ler ile kartrabiliriz. nk bunlar bedensizdir ve biz onlarn bedenler iinde olduunu syleyebiliriz. 66- Fakat Duyu ne 'tir ne de Ruh'tur. Sadece Beden'e ait de deilldir. Bu yzden tinsel deildir. 67- Ve Duyu, tinsel deilse, bu bir Beden'e ihtiyac vardr anlamna gelir. nk bizim srekli sylediimiz gibi, bazen bedenseldir bazen tinseldir.

ON BENC KTAP: HERMES'TEN OLU TAT'A HAKKAT HAKKINDA


1- "Ey olum, kusurlu yelerin bilekesi olan insan iin Hakikat mmkn deildir. Onun kutsal yeri ve anlam, farkllklar ve birok Bedeni ierir. Ve Hakikat ancak gven ve inan ile konumaldr," dedi Hermes. 2- Bu baka trl mmkn olamaz. Hakikat, sadece Sonsuz Beden'in iindedir ve Beden'i hem ok hem de dosdorudur. 3- Ate sadece atetir baka bir ey deil; Toprak sadece topraktr baka bir ey deil; Hava sadece havadr baka bir ey deil; ve Su sadece sudur baka bir ey deil. 4- Bizim Bedenimiz ise hepsini ierir; nk Bedenler Ate, Hava, Toprak ve Su'ya sahiptir. Ve orada ne Ate ne Toprak, ne Su, ne Hava, ne de sadece onlara ait bir doru vardr. 5- Burada yle bir soru akla gelebilir; bizim bileimimiz balangta Hakikat deilse, Tanr haricinde insan nasl Hakikat'i grr, konuur veya anlayabilir? 6- Ey olum, Dnya zerindeki her ey Hakikat deildir fakat Hakikat'in taklitleridir. Baka bir ifade ile sadece ok az Hakikat vardr. 7- Ey Tat, dier eyler yanllk ve aldatmacadr. Fikirler ise dsel imajlara ve grnmlere benzer. 8- Hayal ayet yukardan etkilenirse, Hakikat'in taklidi olur; fakat bu yukardan etkilenmezse bir yalandan teye gemez. 9- maj, sadece tarif edilen Beden'i gsterir ve grnr olan Beden'in ayns deildir. Gze sahipmi gibi grnr ama gremez; kulaa sahipmi gibi grnr ama duyamaz; grnte sahip olduu her ey aldatcdr. Grnen aldatcdr, grneni bilenler Hakikati grdn dnr, Onlar gerek zanneder fakat aldanr. 10- Bundan dolay birok Yanlln Yanllk olduu grnmez ve birok Hakikat'in Hakikat olduu grnmez. 11- Bundan dolay bizim olan eylerin gereini grebilmemiz iin, bizim doru bir biimde grebilmemiz ve anlayabilmemiz gerekmektedir. 12- Fakat biz olan eylerin dnda ya da tesinde bir eye odaklanrsak, Hakikat'i ne anlayabilir ne de bilebiliriz. 13- "Ey baba, bu anlattklarna bal olarak Hakikat dnya zerindedir diyebilir miyiz?" diye sordu Tat. 14- "Ey olum, sen iareti gzden karma. Dnya zerinde, hakikat'in yerine geecek yoktur. nk o ne genellenebilir ne yaplabilir," diye karlk verdi Hermes. 15- Fakat Hakikat ile ilgilenmek sadece baz insanlar iin mmkn olabilir. Tanr, iyilere bunu anlayabilme gc Verecektir. 16- Bundan dolay Zihin ve akln zerinde, Dnya'da hibir hakikat yoktur. 17- Gerek Zihin ve Akl iin, btn bunlar hayal, grnm Ve fikir dnda bir anlam tamayacaktr. 18- "Biz ise olan eyleri konuup anlamak iin bunlar Hakikat diye adlandrmamal myz?" diye sordu Tat. 19- "Evet, dnya zerindeki hibir ey Hakikat deildir," diye yantlad Hermes. 20- "Peki, Hakikat nasldr? Biz hibir doruyu bilmiyorsak, burada Hakikat nasl yaplabilir?" diye sordu Tat. 21- "Ey olum, Hakikat en mkemmel haldir, aslnda kendi kendine yksek olan iyidir; madde ile bozulmaz ve bir Beden ile snrlandrlm deildir; yaln, ak, deimez, deitirilemez olan yi'dir," diye karlk verdi Hermes.

22- Fakat olum, burada olan eyler gzle grlebilirdir, Iyi'yi ieremez, bozulabilir, hislere aktr, zlebilir, deiebilir, srekli farkllar ve birbirini etkiler. 23- Kendi kendisi iin doru olamayan eyler, nasl dorulanabilir ve nasl hakikat olabilir? 24- Deitirilen her ey yalandr ve ne olduu belirsizdir, fakat deiimin olmas onun srekli baka grnmlere uymasna sebep olur. 25- "Baba insan, aslnda doru deil mi?" diye sordu Tat. 26- "Olum, insan da doru deildir. nk doru olan ey yalnz kendisine sahiptir. Onun bileimi ve ierii de kendisine gredir," diye karlk verdi Hermes. 27- Fakat insan birok ey ierir ve kendi kendine kalamaz; adan aa, dnceden dnceye, formdan forma dner ve deiir. Ve kutsal olan, henz onda kendi kendine deildir. 28- Ve birok insan, kendi ocuklar kkken onlar hakknda gerek bilgiye sahip deildir. Ve birok ocuk, benzer ekilde de ebeveynlerini tanmaz. 29- Ey Tat, bu kadar deien ve bu yzden tannamayan kii, nasl doru olabilir? Bilakis, insan deiimin birok Grnmne brndnden doru olamaz. 30- Hakikat'i anlamak iin, ayn kalana ve Sonsuz olana bakmalsn. Doru sonsuzdur, oysa insan sonsuz deildir. Bundan dolay da doru deildir. nsan belirli bir Grnm'dr ve hakikate gre Grnm en byk Yalan veya Yanllk'tr. 31- "Baba, bu Sonsuz Bedenler, bu deiim srecinde doru deil midir?" diye sordu Tat. 32- "Yaratlm ve deitirilmi olan hibir ey doru olamaz, fakat bizim Atalarmz tarafndan yapldklarndan, doru bir Cevher'e sahip olabilirler," diye karlk verdi Hermes. 33- Fakat deitikleri lde, kendi ilerinde yanl olan bir eyler barndrrlar. 34- nk kendi kendinde kalamayan hibir ey Hakikat deildir. 35 "Peki baba, dier eylerin Doasnn tesindeki gne deimez ve kendi kendine kalr, Gne'e Hakikat diyebilir miyiz?" diye sordu Tat. 16- "Evet, Gne Hakikat'tir ve bundan dolay Dnya'nn leri le ilgilidir, her eyin kuraln koyan ve yapandr. Onun hakikat'ine hayranlk ve kran duyarm. Bir ve lk Olan'dan sonra, Gne'i Usta olarak tanrm," dedi Hermes. 37- "Ey baba, lk Hakikat olabilmeyi nasl dorulayabilirsin?" diye sordu Tat. 38- "Olum, Bir ve Tek Olan, maddeden deildir, bir beden iinde deildir, renksizdir, ekilsizdir, deimezdir, sabittir ve daimidir. Ancak Yanl olan rmeye tabidir. 39- Ve rme Dnya zerindeki her eyi etkiler. Hakikat'in rahmeti her eyi epeevre sarar ve saracaktr. 40- nk rmenin varl Neslin varln salar. 41 - nk rme her Nesli takip eder ve Nesil tekrar devam ettirilir. 42- nk neslen oaltlm bu eyler, ryebilir eylerin neslinin devam iindir ve bu eylerin Nesli rmeye gereksinim duyar. 43- Bundan dolay, lk Usta'nn kim olduunu bu eylerin Nesli araclyla tanyabilirsin. 44- Sonu olarak rme zerinden retilen eyler yanltr. Bazen bir ekilde, bazen bir baka ekilde karmza kar. nk kendi gibi bir eyi tekrar yapabilmesi imkanszdr ve ayn olmayan ey nasl hakikat olabilir? 45- Bundan dolay, olum, biz bu eyleri hayal ve grnm olarak adlandrrz. 46- Ve eer biz bir insana uygun bir isim vermek istersek, onu nsanln grnm olarak armalyz. Bir ocuk, ocuun grnm veya d; bir yal, Yalnn grnm veya d; gen bir adam, gen adamn grnm; olgun bir insan, olgun yataki insann grnmdr. 47- nk ne insan insan, ne ocuk ocuk, ne gen gen ne de yal yaldr. 48- Fakat nceden var olan ve sonradan deitirilen eyler doru deildir. 49- Ey olum bunlar anla, kendileri doru olmayan bu ler, yukardan bir eylerin ve hatta hakikatin kendisinin yansmalardr. 50- Olan biten bunlardr ve Grnr olan, Hakikat'in i'dir.

ON ALTINCI KTAP: VAR OLAN EYLERN HBR YOK OLAMAZ


I- "Ey olum, Beden ve Ruh hakknda konumalyz; Ruh'un zellii lmsz olmasdr ve yapt iler Beden ile birleir ve Beden'den zlr. 2- Ruh iin lm yoktur. lm, yalnzca bir adlandrmadr; ya bo bir kelimedir ya da hatal bir biimde lm olarak adlandrlr. lk harfi yanl okunmutur ve lmsz yerine yanllkla lml denmitir. (("') Burada lmn kiiletirilmesi olan Thanatos ve Athanatos isimlerinde, "t" ve "a" harflerinin yer deitirmesi
kastedilmektedir, .n.)

3- nk lm bir ykmdr, fakat btn dnyada yok olan hibir ey yoktur. 4- Dnya, ikinci bir Tanr ve lmsz bir nsan olacaksa, llmsz bir nsann herhangi bir parasnn lmesi mmkn deildir. 5- Fakat Dnya'da olan her ey, Dnya'nn parasdr ve bu zellikle insan, akla sahip canl iin geerlidir. 6- Her eyin ilki Tanr'dr; O, Sonsuz'dur ve Yaratlmamtr; Tanr her eyin Yaratcsdr. 7- kinci gelen Dnya'dr; Dnya Tanr tarafndan yaplmtr; O'nun kendi imaj ile birlikte ortaya km ve lmsz klnmtr; kendisini var eden Baba's gibi srekli yaayacaktr. 8- lmsz olduu iin, srekli yaayacaktr ve her zaman lmszdr. 9- Srekli yaayan ey ile sonsuz olan ey birbirinden farkldr. 10- Sonsuzluk bakas tarafndan yaplamaz ve dourulamaz. Eer sonsuzluk yaratlm veya dourulmusa, bakas tarafndan deil, kendi kendisine yaplm olmas ve her zaman yaplmas gerekir. 11- nk Sonsuzluk Evren'dir ve Evren Sonsuz'dur. 12- Sonsuzluk kendi kendinin Baba's, kendi kendinin Sonsuzluudur; buna karn Dnya Baba's tarafndan yaplmtr ve bu yzden srekli yaayacaktr. 13- Ve Madde O'nun tarafndan topland ve Baba hepsini bir Beden iinde yourdu; eklini bir kre gibi yaparak ona nitelik atfetti; onu lmsz kld ve Sonsuz bir Maddesellie sahip olmasn salad. 14- Fikirlerle dolu olan Baba, Kre'de Nitelikleri oluturdu ve onlar bir Halka'nn iine kapatt. Sonradan yaplacak eylere, her Nitelie bir gzellik atfetti. 15- Daha sonra Evrensel Beden'i lmszlk ile rtt. Madde, bu Bileimden ayrldnda, zlmek ve kendi dzensizliine ynelmek zorundayd. 16- nk Madde vcutsuz olduunda, dzenini kaybeder. Dier rutin eylerin gnlk karmaasna srklenir. Azalma ve Artma gibi Niteliklere sahiptir. nsanlar bunlar lm diye adlandrr; dnyasal yaam hakknda dnmede hatal hareket eder. 17- nk Ge zg eylerin Bedenleri, bir dzene sahiptir. Bu onlarn Balanglarndan itibaren Baba'dan aldklar ile ilgilidir. Ve onlarn her biri korunur ve zlmezdir. 18- Fakat Dnyasal Bedenlerin yenilenmesi, onlar tutarl klar. Onlar zlrlerken, zlemez olana, yani lmsz'e doru kendilerini yeniden yaplandrm olur. 19- Ve bundan dolay orada zel Duyular vardr, bununla birlikte Bedenlerin yaps bozulmaz. 20- nc lmsz yaam biimi ise nsandr. nsan Dnya'nn imajndan sonra yaratlmtr ve Baba'nn iradesi dorultusunda kendisine Zihin bahedilmitir. Bu onu dier canllardan stn tutar. 2I - Ve nsan'in, ikinci Tanr olan Dnya ile bir yaknl vardr; ayn zamanda birinci Tanr Olan da anlayabilir. 22- nsan, kinci Tanr olan Dnya'yi bir beden iinde grr; fakat Birinci Tanr'yi Tinsel olarak ve yiliin Zihni olarak anlayabilir. 23- "Bu yaam biimleri yok olabilir mi?" diye sordu Tat. 24- "Ey olum, Tanr'nn ne olduunu, Dnya'nn ne olduunu, lmsz nsan'n ne olduunu ve zlebilir olann ne olduunu ren ve iyice dnerek konu," diye yantlad Hermes. 25- Ve anla ki Dnya Tanr'nndr ve sadece Tanr'dadr. Fakat insan Dnya'nndr ve Dnya'nn iindedir. 26- Balang ve Son, bunlarn Btnl, Tanr'dr.

ON YEDNC KTAP: DORU BLGE OLMAK N ASCLEPUS'A


1- nk Ey olum, olan eylerin Doas'n renmelisin: Her bireyin bilgisi her yerdedir, bunu bilen ve kendisini anlamayacak durumda iken bizim karmza gelen O'nun tarafndan gnderildi. Bu O'nun noktadan noktaya olduka basit ve baarl olarak hayranlkla seyredilmesidir. 2- Sana anlatmay dndm iyi eylerin ba olan prensipleri setim. Bunlar daha mistik bir biimde yorumla. nk sen birok yldr Doa'nn bilgisine sahipsin. 3- Grnen her ey, yaplmtr ve yaplmaya devam eder. 4- Yaplan bu eyler kendi kendine deil bakas tarafndan yaplr. 5- Ve yaplan birok ey vardr, fakat zellikle grnen ve farkl olanlar birbirine benzemez. 6- Bunlar bakas tarafndan yaplm veya oluturulmusa, bunlarn hepsini yapan hepsinden eski olandr. 7- nk yaplm eylerin bakas tarafndan yaplm olmasn akladm ve hibirinin ondan daha eski olmas imkanszdr, sadece yaplmam olan eskidir. 8- O gldr, Bir'dir ve sadece O'nun bilgisi her eyin yerine geer ve O'nun kendisinden daha eski bir ey yoktur. 9- nk O hem okluk hem byklk stne, yaplm eylerin farkll stne ve srekliliin etkisi ve ilerin devam zerine kurallar koyar. I0- Yaplm olan eyler grlebilir, fakat O grlmezdir; Bu sebeple O onlar yapmtr, yalnzca bunlar araclyla grlebilir ve bu sebeple O daima yapmaya devam eder. II - Bu bilginin kayna olan doal Baba'yi, anlay ve hayranlkla tanmann verecei mutluluu dn ve O'nu anlamaya al. 12- nk doal Baba'dan daha mutluluk verici ne olabilir? - Bu kimdir ve biz O'nu nasl bilebiliriz, diye sorabilirsin? 14- Tanr, Yapc veya Baba Adlar veya bunlarn yle birlikte arlmas uygun mudur? Gcnden dolay Tanr'dr; ilerinden ve Eylemlerinden dolay Yapc'dr; yiliinden dolay Baba'dr. 15- nk G, yaplm olan eylerden farkldr, fakat ve Eylemler yaplm eylerin hepsinde grnr. 16- Onun iin bouna konumay bir tarafa brakarak bu yaplm olan ve yapc olan iki eyi anlamalyz. nk ikisinin arasnda hibir ey bulunmaz, ncye yer yoktur. 17- Bundan dolay her eyi anlamann balangc bu ki eyi hatrlamaktr; her ey bu ikisidir, hibir phen olmasn; ne yukardaki ne aadaki eyler; ne deiebilir ne de gizli ve karanlkta olan eyler bunlarn dndadr. 18- Yapan ve yaplan olan bu iki ey birbirinden ayrlamaz ve blnemez, nk bunlar her eydir. 19- Sadece kendi bana yapc olmak mmkn deildir; nk her ikisi de ayn eydir. Birbirlerinden ayrlmazlar. Tek bir ey hile kendisinden ayr dnlemez. 20- nk yapan olan O, baka hibir ey olamaz; O yalnzca yapar. Basit ve Birleik yapdadr. Kendi kendisine benzer eyi yapmas gereklidir. Yaplan btnde olmak iin, Yapan'n Nesli olduu iin Yapan'dr. 21- nk yaplan ve neslen reyen eylerin bakas tarafndan yaplmas zorunlu ve retilmesi gereklidir. Fakat yaplm olup yapcs olmayan yoktur. nk yaplan yapansz olmaz; biri olmadan dieri kendi Doasn yitirir. 22- Bundan dolay, bu kisi, Birliin iindeki Bir olarak kabul edilir. Birisi nde giden, dieri takip edendir. 23- Ve nce giden, Yapc olan Tanr'dr ve takip eden ise yaplandr. 24- Yapan, insan yaplm eylerin eitliliinden dolay korkak halde brakmaz. nsan o kadar gz karadr ki Tanr'ya hrmetsizlik veya saygszlk suunu ileyebilir. Ama bilmez ki bunu bile yapmak Tanr'nn yceliindendir ve her eyi yapan O'dur. 25- Ve bunu yapmak Tanr'nn Bedenine benzer; bundan dolay yaplan her ey O'na benzer; orada hibir ktlk, pislik, aalk, kt dnce bile yoktur. 26- Bunlar nesli takip eden Tutkular veya Bedenin kendi ihtiyac sonucu oluan eylerdir.

27- Ne bakrc bakra sert davranr, ne yapc eserine uygunsuz davranr ne de Tanr ktlkle davranr. 28- Fakat Neslin deiimi iin gerekli olanlar yapar; gereklilii aklamak iin Deiim'i balatr ve Nesil bu deiime maruz kalr. 29- Hem Cennet'i hem Tanrlar hem de Topra, Denizi, nsan, vahi Hayvanlar, cansz eyleri ve Aalar yapan ayn Usta'dr. Bunlar yapmak Tanr iin imkansz olabilir mi? nsanlar Tanr ile ilgili konularda ne kadar cahildir ve bu ne byk bir lgnlktr! 30- nk byle dnen insanlar, her eyden daha acsna maruz kalr. Tanr'ya dua edip taparken, O'nun her eyin yapcs veya yaratcs olduunu anlamazlar. Onlar O'nu bilemezler. 31- O'nu bilmedikleri gibi, O'na kar saygszlk da ederler. O'na kibirlilik, ilgisizlik, kskanlk, zayflk, dikkatsizlik gibi Tutkular atfederler. 32- nk Tanr'nn her eyi yapan veya yaratan olduunu dnmemek, O'na kibirlilik, ilgisizlik, kskanlk, zayflk ve dikkatsizlik atfetmekle ayn anlama gelir. 33 Tanr'nn sadece bir Tutkusu vardr; iyi olan O, ismi ile yidir. Ne marur, ne iktidarsz, ne de rahatdr; fakat Tanr kendi kendine yi'dir. 34- nk yi, her eyi yapma gcne sahiptir. Ve yaplm olan herey, Tanr tarafndan ve yilik ile yaratlmtr. Her eyi yapan veya yaratan O'dur. 35- O'nun her eyi nasl yaptn ve her ey nasl yaplyor gr. Sen bunu renirsen, ok gzel ve benzer olan maj da grebilirsin. 36- Elere bak nasl topra tohumluyor, buraya buday oraya ,arpay ve baka yere dier tohumu ekiyor. 37- Benzer olarak nsana bak; arap yetitiren, elma, incir veya dier aalar yetitirenlere bak. 38- Bunlara benzer olarak Tanr da Dnya'da btn Hayat'a dair Deiim ve Hareketi, Cennet'te lmszln tohumlarn eker. 39- Ve bu eyler ok deildir, azdr ve kolayca belirlenebilir. nk onlarn hepsi Su, Toprak, Hava ve Ate olmak zere drt tanedir. Tanr ve Nesil ise her eyde olandr.

THAF Hermetik Felsefe Dersleri'nden oluan bu dizi, Hermes Trismegistus'un Vaazlar ve Paralar'n baskya hazrlayp Kere Yce Hermes bal altnda yaynlayarak ingiliz Dili Okurlarnn burada yatan Hermetik Bilgeliin zengin hazinesinden yararlanabilmesini mmkn klan; bylelikle Hermetik Felsefe'nin akn gereklerini Modern dnyann bilgi daarcna kazandrmak gibi byk bir greve nemli bir katkda bulunan; bata Gnostik Paralar'n baskya hazrlamas ve Gnostik Paralar zerine yazlar araclyla Gnosis'in yeniden retilmesinde rol oynayan; bylelikle Zihnin Gnosisi'nin restorasyonuna katkda bulunan G. R. S. Mead'a sevgiyle ithaf edilmitir. Yazar

Hermetik Felsefe
(Grnmeyen Tanr, Aslnda En ok Tezahr Edendir.
(Metin: G. R. S. Mead. Kere Yce Hermes; Corpus Hermeticum (VI); G. Parthey, Hermetis Trismegisti, 41-48; Patrizzi, Nova de Universis Philosophia, 12b-13b) 1. Ey Tat, bu vaaz (logos) sana yeniden anlatacam ki btun isimlerin tesindeki Tanr'nn gizemlerinden habersiz kalmayasn. Biroklar iin grnmez olann, senin iin en ok grnen haline geleceini iyice anlayabilesin. Eer kendisini aka gsterseydi, O varolmazd. nk grnur olan her ey varolua meyillidir ve bylece tezahr ettirilmitir. Ancak Grnmeyen sonsuza dek vardr ve bu yzden grnmeyi arzulamaz. O hep vardr ve dier btn varlklar grnr klar. O kendisini gstermeyerek hep varolur ve her eyi tezahr ettirse de kendisini grnr klmaz. O kendisini oluturmaz; dnerek tezahr ettirme yoluyla her eyi dnerek oluturur. "Dnerek tezahr ettirme" oluturulmu eylerle ilgilidir, zira dnerek tezahr ettirme oluturmaktan baka bir ey deildir. 2. O ki oluturulmayan tek eydir, bu aktr. Btn, dnerek tezahr ettirme gcnn tesindedir ve grnmeyendir. Her eyin tezahrn dnrken, her eyle birlikte ve her eyde tezahr eder; ve en ok da tezahr etmesini arzuladklarnn iinde tezahr eder. Olum Tat, en bata Rabbimize ve Babamza dua et. O, Bir ve Yegane Bir'dir. Bir, O'ndan gelir. Sana O'nun merhametini gsterir. Bylesine kudretli bir Tanr dncesini yakalama gcne sahip olabilirsin. O'nun tek bir n, senin dnmene k tutar. nk Grnmeyeni "gren" yalnzca dncedir. O'nun iinde kendisi grnmezdir. Sen gce sahipsen Tat, O zihninin gzlerine tezahr edecektir. Rab, kendisini hibir eyden esirgemez ve btn dnya araclyla Kendisini tezahr ettirir. Dnceyi alma, onu grme ve onu kendi "ellerinle" kavrama gcne sahipsin. Tanr'nn imgesi ile yz yze gelebilirsin. Ancak senin iinde olan bile senin iin grnmez ise, senin iinde olduu halde O, [d] gzler araclyla senin iin nasl grnr olabilir? 3. Eer O'nu "grmek" istersen gnei dn, ayn seyrini dn, yldzlarn dzenini dn. O dzeni koruyan Bir kimdir? nk her dzenin yer ve saylarla belirlenen snrlar vardr. Gne gkyzndeki tanrlarn en ycesidir. Btn semavi tanrlar onu kral ve stat mertebesine karr. Bylesine yce olan gne, yeryznden ve sudan daha ycedir. Kendisinden kk yldzlar, onun zerinde halka oluturur. Kime olan saygsndan ya da Kimden korkusundan, olum [bunu gerekletirir]? Gkyznde betimlenen bu yldzlarn hibirinin seyri ayn ya da benzer deildir. [O halde] onlarn seyrini ve bykln belirleyen Kimdir? 4. Yukarda kendi etrafnda dnen ve btn evreni kendisiyle birlikte tayan Byk Ay Takm Yldz; Kimdir bu aracn sahibi? Kim izdi sularn snrlarn? Kim belirledi yeryznn konumunu? uras bir gerek ki Tat, tm bu eylerin Yaratcs ve Rabbi vardr. Onlar oluturan biri olmakszn, yer ve lnn korunabilmesi mmkn deildir. Hibir dzen, yer ve lden yoksun oluturulamaz. Hayr olum, bir Rab olmakszn da olamaz. nk dzensiz olan, bir eyden yoksun olsa da, yani dzenin yolundan uzak olsa da, bir efendinin etkisindedir; henz ona dzeni emretmemi bir efendinin hizmetindedir. 5. Kanat takman, havada szlmen ve yeryz ile gkyz arasnda asl kalman; yerznn katln, suyun akkanln (rmaklarn akn), havann ferahln, atein sratini, [ve] yldzlarn seyrini, onlar evreleyen gkyznn enginliini hepsini grebilmen mmkn m? En kutsal olan, olum, tm bunlar bir hkmn kontrolnde grmektir. Deiimin iindeki deimeyeni fark etmektir; grnmeyen tezahr eder; kozmosun bu dzenini oluturur ve biz kozmosta dzeni grrz. 6. O'nu hem yeryznde hem de derinde lml olan eyler araclyla gremiyorsan, rahmin iinde ekillenen bir insan dn olum. Kendisini ekillendiren O'nun sanatna dikkatle bak. Bu gzel ve tanrsal nsan imajn kimin ekillendirdiini ren. [O halde] gz yuvarlarn izen; burun deliklerini ve kulaklar delen; az [azn giriini] aan; sinirleri uzatp balayan; damarlar deyen; kemikleri glendiren; vcudu deri ile kaplayan; parmaklar ve

eklemleri ayran; zerinde yrnmesi iin ayaklar gelitiren; vcuttaki salglar tayan ince ve dar kanallar aan; dala gelitiren; kalbi bir piramit gibi ekillendiren; kaburga kemiklerini birletiren; karacieri gelitiren; akcierleri bir snger gibi yaratan; karn bylesine esnek yaratan; daha az hayranlk uyandracak olanlar gzle grlemesin diye gizleyen, belli bal paralar en ok hayranlk uyandracak ekilde yaratp gzle grlebilir klan O, kimdir? 7. Bir insanda ne kadar ok sanatn [uygulandna] ve tek BR taslakta ne kadar ok emek olduuna bak; hepsi son derece gzel ve kusursuz bir l iindedir. stelik hepsi trl trldr! Tm bunlar yaratan kimdir? Hangi anne ya da baba? radesiyle btn her eyi yaratan grnmeyen Tanr dnda kim? 8. Hi kimse bir heykelin ya da resmin, bir heykeltra [olmakszn] ya da ressam olmakszn ortaya ktn syleyemez; [o halde] bylesi bir sanat eseri Sanat olmakszn varolabilir mi? Bu ne krlk, bu ne saygszlk, bu ne cehalet! yleyse gr olum Tat, eserleri Yaratcsndan ayrdn! Yalnz bu deil, O btn isimlerden ycedir. ylesine ycedir ki btn hepsinin Babasdr. nk gerekte O, Yegane Bir'dir ve bu eser O'nundur. O bir babadr. 9. Eer beni fazla ak konumaya zorlarsan, O'nun varl her eyi tasarlar ve [onlar] oluturur. Nasl ki yaratcs olmadan hibir eyin varolabilmesi mmkn deildir, O srekli olarak gkyzndeki, havadaki, yerdeki, derindeki ve tm kozmostaki varolan ve varolmayan her eyi yaratmasayd, O da varolmazd. nk tm dnyada O'nun dnda hibir ey yoktur. O hem varolan hem de varolmayan her eydir. Varolan eyleri O tezahr ettirir; Varolmayan eyleri Kendisinin iinde muhafaza eder. 10. O, btn isimlerin tesindeki Tanr'dr; O, grnmeyendir; O en ok tezahr edendir; O [bir tek] zihnin dnebildiidir; O [ayn zamanda] gzlerin grebildiidir; O, hibir bedeni olmayan, saysz bedeni olan, daha dorusu her beden Kendisinin olandr. O'nun olmad yerde hibir ey yoktur. nk her ey O'dur ve O her eydir. Bu nedenle O btn isimlere sahiptir. Zira onlar O'nun yarattklardr. Bu nedenle Kendisinin hi ismi yoktur, zira O [onlarn] hepsinin Babas'dr. Kim Senin iin methiyeler dzebilir ya da Seni [methedebilir]? Sana methiyeler dzerken, gzlerimi nereye dikeceim; yukarya m yoksa aaya m, ieriye mi yoksa darya m? Hibir yn, hibir yer yoktur ki Seni temsil edebilsin. Varolan hibir ey yoktur ki seni yanstabilsin.

Birinci Ders
Btn simlerin tesindeki Tanr
1. Ey Tat, bu vaaz (logos) sana yeniden anlatacam ki btn isimlerin tesindeki Tanr'nn gizemlerinden habersiz kalmayasn. Biroklar iin grnmez olann, senin iin en ok grnen haline geleceini iyice anlayabilesin. Eer kendisini aka gsterseydi, O varolmazd. nk grnr olan her ey varolua meyillidir ve bylece tezahr ettirilmitir. Ancak Grnmeyen sonsuza dek vardr ve bu yzden grnmeyi arzulamaz. O hep vardr ve dier btn varlklar grnr klar O kendisini gstermeyerek hep varolur ve her eyi tezahr ettirse de kendisini grnr klmaz. O kendisini oluturmaz; dnerek tezahr ettirme yoluyla her eyi dnerek oluturur. "Dnerek tezahr ettirme" oluturulmu eylerle ilgilidir. Zira dnerek tezahr ettirme oluturmaktan baka bir ey deildir. Ey Tat, bu vaaz (logos) sana yeniden anlatacam ki btn isimlerin tesindeki Tanr'nn gizemlerinden habersiz kalmayasn. Biroklar iin grnmez olann, senin iin en ok grnen haline geleceini iyice anlayabilesin. Bu vaazn konusu, btn isimlerin tesindeki Tanr'nn gizemidir. nsann btn isimlerin tesindeki Tanr'nn doasn anlamasn salamak, bu hitabenin amacdr. Bu bilgi, Hermetik Felsefe'de her zaman iin temel ilkedir. Bu anlay olmadan, konumu/, zerinde yaptmz almada ilerleyemeyiz. Felsefemizin tamam, bu bilgiye dayanmaktadr ve o halde bu gizemi anlamaya almak ilk admmz olmaldr. Her eyden nce btn isimlerin tesinde olmann ne anlama geldiini anlamamz gerekir. Szckler, belirli sayda heceden oluur ve her hece belirli bir sesi temsil eder. Konuma dilinde, belirli bir ses, nefesin o sesin karlmasn salayacak biimde deitirilmesi sonucunda ortaya kar.

O halde szckler seslerin bir araya gelmesinden oluur ve bylelikle nefesin belirli bir biimde deitirilmesinin sunucudur. Nefes, hareket halindeki havadr. Bylelikle i ve d ynl hareketlerin etkisiyle, bir baka deyile Merkezcil ve Merkezkal hareketin periyodik olarak birbirini izlemesiyle aa kan tm enerjinin sembol haline gelir. Sonuta bir szck, gcn iki ya da daha fazla kez deitirilmesiyle oluur ve gcn karmak ya da sentetik bir biimde deitirilmesinin rndr. Bize, szcklerin dea'larn iaretleri olduu sylenmitir. Bir idea, dinamik bir anlam katmak iin gerekli olan g deiikliine neden olur. Bu yzden szckler dea'larn adlardr ve her zaman iin ifade ettikleri dea'lara bal kalrlar. Yani deatif Yetenek, bir dea yaratr; bu dea, dinamik irade gcn harekete geirir; bylece ona dinamik ifade katar; bu da vokal organlar harekete geirir ve nefesin belirli bir biimde deitirilmesini salar; sonu olarak balantl ses araclyla o dea ifade edilir. O halde szckler balantl dea'larn canl ifadeleridir. nsanlar istedii gibi deil, olmas gerektii gibi dnr. nsandaki deatif Yetenek aslnda Logos, Kozmos'un deatif lkesi'nin yansmasdr. Bir baka deyile, dea'larn formasyonunu yneten mutlak bir Yasa vardr ve baka hibir ekilde oluturulamazlar. Irksal Zihin bir btn olarak faaliyet gsterir ve Dil, bu Irksal zihnin ifadesidir. Herhangi bir Dil icat deil, bir Evrim'dir. Irkn evrim geiren Psikolojisinin Kesin Karl'dr. Evrensel Dil oluturmaya dnk her trl abann baarszla uramas ve her zaman da baarszla mahkum olmas bu yzdendir. Dil, mutlak bir yasa uyarnca evrim geirir. Hibir dil farkl bir biimde evrim geirmez. Herhangi bir dildeki bir szcn, olduundan farkl bir biimde dnlmesi mmkn deildir ve farkl bir anlama gelmesi de mmkn deildir. Bu szce yanl bir anlam yklenmesi, dorudan doruya insanlarn kendi dilini anlamamasndan kaynaklanr. Szckler kullanla kullanla deiir. nk insanlarn dea'lar deiir ve kukusuz misyonu kendisini kullanan insanlarn Idea'larn ifade etmek olan dil de dea'larla birlikte kendiliinden deiir. Keyfi bir biimde belirlenen teknik szckler var olsa da genel olarak burada aklanan bu ilke geerli olacaktr. Nesnelere atfedilen szckler, onlarn ayrt edilebilmesini salar. Genel olarak nesnelerin adlandrlmasnda kendi nitelikleriyle balantl szckler kullanlr. Yani szcn dinamik gc ile onunla adlandrlan nesnenin dinamik gc arasnda kusursuz bir uyum vardr. O halde bir isim yalnzca szcn dinamik unsurlarna uygun niteliklere sahip nesnelere atfedilebilir. simler, bylelikle yalnzca doalar baka eylerle karlatrma ya da kartlk zerinden belirlenen nesnelere verilebilir. Mutlak Tanr'ya bir isim veremeyiz. nk bunu yaparsak O'nu doal olarak baka eylerle kyaslam oluruz ve O'nun belirli niteliklere sahip olduunu kabul edersek, dier tm niteliklerini yadsm oluruz. Tm nitelikler O'ndan kaynaklandna gre, bunu yapamayz. O'na btn isimleri bile veremeyiz. nk O'nu varolanlarla snrlam oluruz. Halbuki O, bunun ok tesindedir. Varolanlarn toplamndan ziyade her eyin Kaynadr. te bu nedenle btn isimlerin tesindeki Bir'dir ya da simsiz Bir'dir. Dnya iin grnmeyen olan bu simsiz Bir, uurlar nesnelerin uurundan olutuu iin Kendisini onlarn uurlarna ak klmamtr. Buna karn Ruhsal Soyutlama araclyla gizemi zebilen kii iin en ak olan O'dur. Eer kendisini aka gsterseydi, O varolmazd. nk grnr olan her ey varolua meyillidir ve bylece tezahr ettirilmitir. Ancak Grnmeyen sonsuza dek vardr ve bu yzden grnmeyi arzulamaz. O hep vardr ve dier btn varlklar grnr klar. Tezahr bir durumdur, Varolu bir baka durumdur. Her tezahr, varolu halindedir. Tezahrler, yalnzca varolular dizisidir. Kalclk ise bir tek Grnmeyen'e zgdr. Tezahr, varolma etkinlii sresince devam eder. Her varolu, dier varolularla balantldr ve bu yzden her varolu zamanla balantldr. Herhangi bir ey var olduunda ya da olutuunda, varolduu srece grnr klnr. Bu tr varolular ya da tezahrler, ilgili nedenlerle balantl etki niteliindedir. Bu yzden nedenselliin birer sonucudur. te yandan Grnmeyen, srekli olarak ayndr. Deiime ya da bakalama tabi deildir. Bir etki deildir. Btn etkilerin Nedensiz Nedeni'dir. Tm tezahrler O'ndan gelir ve ancak O asla grnmez. O'nun asla grnr olmamasnn nedenini anlamak g deildir. Grnr olmak varolmaktr. Varolmak, varolma etkinliinden nce varolunmayan bir duruma dnmektir. Hibir ey eski halinden farkllamakszn dnemez. Grnmeyen, bu nedenle kendisini asla grnr klmaz. nk bunu yapmas halinde, Kendisinden farkl bir eye dnmek zorunda kalacaktr. Grnt varolduunda, nceki haliyle ayn olmaz. Sonu olarak Grnmeyen, asla grnmez ve ancak grnen her eyi grnr klan O'dur. sonsuza dek deimeden ayn kalacaktr. Tm tezahrler ondan gelir; bu ekilde varolur ve oluur. Deimez bir z olan grnmeyen, asla hibir eye dnmez ve olduu

gibi kalr. O'nun grnts bu nedenle tartma gtrmez. O'nun, grntde faaliyet gsteren tm nedenlerin Nedensiz Nedeni olmas gerekir. O kendisini gstermeyerek hep varolur ve her eyi tezahr ettirse de kendisini grnr klmaz. O kendisini oluturmaz; dnerek tezahr ettirme yoluyla her eyi dnerek oluturur. Tanr, daha nce de belirtildii gibi Kendi iinde grnmezdir. O'nun doas, sonsuza dek hep ayn kalmak ve srekli olarak grnr klmaktr. O, Kendisini grnr klmaz. O'nun gerek doas, srekli grnmez halde kalmaya devam eder. Tanr, Kendisini yaratmaz; O her zaman vardr ve hi deimeden ayn kalr. O her eyi dnerek tezahr ettirme yoluyla onlarn varolmasna neden olur. O'nun dncesinin, dnd ekliyle tezahr etmesi gerekir. "Dnerek tezahr ettirme" oluturulmu eylerle ilgilidir. Zira dnerek tezahr ettirme oluturmaktan baka bir ey deildir. Dnerek tezahr ettirme, yani O'nun her eyi dnce yoluyla tezahr ettirmesi, oluturma srecinin ta kendisidir. Hibir ey farkl bir biimde oluturulamaz. Tanr, her eyi dnerek oluturur ve dncenin biim almasna neden olur. Bu sreci anlamak iin Tanr'daki l lkeyi aklmzda tutmamz gerekir: Birinci olarak Tanr'nn Annelii, Kutsal lke'nin Gizli Varoluu olan Ku, lahi z ya da daha uygun bir adla Esse; ikinci olarak Ku zerinde faaliyet gsteren Zihin, ya da Zeka ya da Babalk lkesi; nc olarak tezahr ettirmek iin darya akan Merkezkal hareket ya da Kutsal Enerji. Dnerek tezahr ettirme srecinde, Tanr'nn Dncesi Ku zerinde etkinlik gstererek, bu Ku cevherinde bir tohumun domasna neden olan hareketi balatr. Bu Kutsal rade'nin bir etkinlii olarak darya doru Merkezkal hareketlere dnr. Tanr'nn her bir dncesi bu yolla tek tek Ku tarafndan canlandrlr. Bylece kendi bana aktif olur ve kendisine zg bir irade gc tar. Bir eit dinamik Dnce Formu'na dnr. Bunlar sra ile lkelere gre organize olur ve kendileriyle balantl formlarla temasa geer. Sonu olarak tezahr eden her ey, Tanr'nn aktif dncesinin dourduu bedenden baka bir ey deildir. O halde Tannn btn dnceleri kendiliinden birer nesne olarak tezahr eder. Kendilerini dierlerinden farkl klan niteliklerini orjinall dnceden alrlar. Dnerek tezahr ettirme, Tanr'nn her bir dncesi formunda tezahr etmek anlamna gelir. Bu sre, kendiliinden iler ve iinde hibir tasarm unsuru tamaz. Tezahr, Tanr'nn dncesi tarafndan varsaylan formdan baka BR ey deildir. Tanr'nn Zihni ok aktif olduu iin, srekli olarak tezahr eden bir dnce ak mevcuttur. Tezahr, Kutsal Dnce'nin srekli akyla birlikte sonsuza dek yenilenir. Tanr hibir eyi baka trl yaratmaz. O'nun Dncesi, sonsuza dek tezahr eder. Bu yzden her ey Tanr'nn Dncesi'nin tezahr etmesidir. Tanr'nn Dncesi tarafndan varsaylan form olduu iin Evren'in de imdiki halinden farkl olmas mmkn deildir. Tm Noumena bu ekilde varolur. Monad Tanr'nn Dncesi tarafndan varsaylan orijinal formdur. Tanr'nn Dncesi'nin yaratc kudreti olmakszn hibir ey varolamayacana gre, Tanr'nn radesi, yani Kutsal Dnce'nin Merkez- KAl Etkinlii her eyin nedenidir. Bu adan Ksmet, son derece dorudur ve bu, Kader ya da Sonsuz Gereklilik ynndeki nihai lkedir. Sonu olarak dnerek tezahr ettirme yoluyla, Tanr her eyi tezahr ettirir. Tanr'nn dnerek tezahr ettirmesinin dnda herhangi bir olas yaratma modeli yoktur. Bu, Kutsal simya'nn gerek gizemidir. Buradaki szlerimizi idrak eden insan, Yaratma Sanat'nn stad haline gelebilir. 2. O ki oluturulmayan tek eydir, bu aktr. Btn, dnerek tezahr ettirme gcnn tesindedir ve grnmeyendir. Her eyin tezahrn dnrken, her eyle birlikte ve her eyde tezahr eder; ve en ok da tezahr etmesini arzuladklarnn iinde tezahr eder. Olum Tat, en bata Rabbimize ve Babamza dua et. O, Bir ve Yegane Bir'dir. Bir, O'ndan gelir. Sana O'nun merhametini gsterir. Bylesine kudretli bir Tanr dncesini yakalama gcne sahip olabilirsin. O'nun tek bir n, senin dnmene k tutar. nk Grnmeyeni "gren" yalnzca dncedir. O'nun iinde kendisi grnmezdir. Sen gce sahipsen Tat, O zihninin gzlerine tezahr edecektir. Rab, kendisini hibir eyden esirgemez ve btn dnya araclyla Kendisini tezahr ettirir. Dnceyi alma, onu grme ve onu kendi "ellerinle" kavrama gcne sahipsin. Tanr'nn mgesi ile yz yze gelebilirsin. Ancak senin iinde olan bile senin iin grnmez ise, senin iinde olduu halde O, [d] gzler araclyla senin iin nasl grnr olabilir?

O ki oluturulmayan tek eydir, bu aktr. Btn, dnerek tezahr ettirme gcnn tesindedir ve grnmeyendir. Bunun anlam, Bir ve Yegane Bir'in hibir zaman oluturulmad ve sonsuza dek varolacadr. O, dnerek tezahr ettirme gcnn tesinde, sonsuza dek kalacaktr. Tezahr ettirdii dnce, O'nun Zihni'nden dosa da oluturulduunda tezahr kouluna dnr ve bylece Zihin'de kald sreteki gibi olmay brakr. Bu yzden tm tezahrler, Zihin'den doan dnceler olsa da O'nun Kendisi asla grnmez. Zihin asla grnmez ve ancak tm tezahrler O'ndan kaynaklanr. Benzer bir biimde Ku da asla grnmez, ancak tm tezahrler O'ndan doar. Tezahr gerekletiinde, artk Ku deildir ve bylece Ku grnmez. Ku'nun zihni de grnmese de tm tezahrler Zihin' den kaynaklanr ve Ku'dan doar. Sonu olarak Tanr, her eyi tezahr ettirirken Kendisi Grnmeyendir. Her eyin tezahrn dnrken, her eyle birlikte ve her eyde tezahr eder; ve en ok da tezahr etmesini arzuladklarnn iinde tezahr eder. Tanr her eyi dnerek tezahr ettirdike her ey araclyla ve her eyde tezahr eder. Tanr'nn gerek doas hibir eyde grnmezken, O'nun radesi ya da mgesi dnerek tezahr ettirdii her eye yansr ya da akseder. Tanr'nn Kendisi hibir eyde olmasa da O'nun mgesi her eydedir. O'nun tezahrn her eyde grebiliriz. Doa'nn Analojisi araclyla Tanr'nn kavrayna ulaabiliriz. O'nun imgesi, Kendi radesi' nin dorudan tezahrlerinde daha aktr. Bunlar Zeki Kozmos'un en saf formlardr; Tanr'nn gerek ve kusursuz mgesidir. Bunlarda Tanr'nn Kendisinin en ak yansmasn grebiliriz. nk lk ve Dorudan Yaynmn doasn tarlar. Olum Tat, en bata Rabbimize ve Babamza dua et. O, Bir ve Yegane Bir'dir. Bir, O'ndan gelir. Sana O'nun merhametini gsterir. Bylesine kudretli bir Tanr dncesini yakalama gcne sahip olabilirsin. O'nun tek bir n, senin dnmene k tutar. nk Grnmeyeni "gren" yalnzca dncedir. O'nun iinde kendisi grnmezdir. Bir ve Yegane Bir, dnerek tezahr ettiren Grnmeyen Tanr, Ku, Zihin ve rade'dir. Bir, Tezahrdr; Tanr'nn mgesinin en saf halidir. Tanr'nn Zihni'nin kendiliinden etkinlii araclyla dnerek tezahr ettirilir. Bylesi kudretli bir Tanr dncesini yakalabilmemiz, byk nem tamaktadr. Kendi zihnimizin iinde O'nun Dncelerinden birini yakalayabiliriz. O'nu kendi zihnimizle dnemeyiz ve ancak O'nun Zihninin bir Dncesi zihnimize girebilir ve onu aydnlatabilir. Bu bilgiye kendi dnme srecimiz sonucunda ulaamayz. Bilgi O'nun dnme etkinlii araclyla bize gelir ve zihnimizi st seviyelere doru ynlendirir. Dnce, duyular tarafndan alglanamaz. Bu yzden Grnmeyen'in dncesiyle birleebilir ve bu yolla zihnimize Grnmeyen'in doasnn farkndaln kazandrr.Sonu olarak insan Grnmeyen Tanr'y ancak dncesinde grebilir. Zihinsel bir kavram olmak dnda, Tanr'y bir baka ekilde grdn iddia edenler, Tanr ile Grnmeyen'i kastediyorlarsa, yalan sylyordur. O yalnzca Zeka araclyla ve Kutsal Dnce insann dncesine nfuz ettiinde grlebilir. nsann dncesi, bylece Grnmeyen Tanr ve O'nun Dnce Seviyesi'ne ykselir. Bu esriklik koulu, dier btn armaanlardan ok peinde komamz gereken eydir. Sen gce sahipsen Tat, O zihninin gzlerine tezahr edecektir. Rab, kendisini hibir eyden esirgemez ve btn dnya araclyla Kendisini tezahr ettirir. Tanr, Kendisini hi kimseye ya da hibir eye kapamaz. Aksine Kendisini btn dnya araclyla tezahr ettirir. O'nun tezahr olmayan hibir ey yoktur. Dncemizi ruhsallatrma araclyla, Kutsal Dnce'nin bizim dncemizle birlemesine izin verme gcne sahibiz. Bylece Tanr'nn Kendisini zihnin gzlerinde tezahr ettirmesine izin vermi oluruz. Zihnimizin kavray gc, Tanr'nn Bir ve Yegane Bir'in Kavray'na ulam olur. Bizi O'nu grmekten alkoyan, O'nun grnme noktasndaki steksizlii deildir. O'nun Kendisini bizim zihinlerimizde tezahr ettirmesini engelleyen, kendi dnce koulumuzdur. Sonu olarak Kusursuz insan Tanr'y grmek durumundadr. Sradan insan, Grnmeyen'i grmekten alkoyan kendi kusurlu yapsdr. Dnceyi alma, onu grme ve onu kendi "ellerinle" kavrama gcne sahipsin. Tanr'nn imgesi ile yz yze gelebilirsin. Ancak senin iinde olan bile senin iin grnmez ise, senin iinde olduu halde O, d gzler araclyla senin iin nasl grnr olabilir? nsann zihni, duyular araclyla nesnelerden izlenimler elde etmesinde olduu gibi, ayn yetenekle saf dneyi kullanmaya muktedir ekilde oluturulmutur. nsann, herhangi bir Grnmeyen sorununa girimeden nce, bu Soyut Dnce sanatnda ustalk kazanmas gerekir. Bylece en soyut dnceler imgelenebilir ve o insan iin gerek haline gelir. nsan onlar bilindik nesnelermi gibi kavrayabilir. En saf dncelerin ve dea'larn kendisi iin kusursuz bir biimde gerek oluturduu

dzeye Ulatnda; onlarn kendi uurunda gerekten nesnelere dnt ve nesneler olarak snflandrlabildii soyutlama dzeyine ulatnda, insan, Tanr'nn mgesini, yani Anlalabilir Kozmos'u grebilir. Bu Soyut muhakeme sreciyle O'na zg lk Elden bilgi'ye ulalabilir. Bu suretle Anlalabilir Kozmos kavraymiz, Duyumsanabilir Kozmos kavraymzla eit lde kesin olacaktir. Tm bunlar insann kendi zihninin ustal asndan mmkn olabilse de insan kendi zihninin nihai almalarnn farknda olaca noktaya henz ulamamsa ve kendi iinde ilemekte olan sreci "gremiyorsa" rehberlik iin yalnzca d duyularna bal kalarak onun gerisinde olan ve insan zihninin dnesinden ok daha sptil ve kavranmas ok daha g olan Kutsal Zihnin almalarn nasl kavrayabilir? Sonu olarak g bir sanat olan Zihinsel e Bak Sanat'nda ustalk kazanmadka, hi kimsenin bu Tanr kavrayna ya da hatta Tanr'nn mgesine ulaabilmesi mmkn deildir. Zihne, kendi potansiyellerinin en derinlerine ulaana dek, kendi kendini etkilemesi ve kendi kendine analiz yapmas retilmelidir. Zihin kendi labirentlerinin tmne hakim olunca, soyutlama glerini kullanarak Tanr'nn mgesi ne, Anlalabilir Kozmos'a bakabilecektir. Tanr'nn bu mgesin grmenin gl yetersizlikten deil, aslnda ok az insan: nasl bakmas gerektiini bilmesindedir. Dnyada ok az eitim li zihnin bulunmas da bu yzdendir. Zihnin eitimi, asl ne: tayan Soyut Dnce'ye dnk kapasitenin arttrlmas ile de il, Somut Dnce ile balantl olarak deerlendirilmektedir. Ne var ki Somut Dnce, bu aratrma alannda kullanlamaz Bir baka deyile bize nesneleri gzlemlemek retilirken, t: nesnelerin gerisindeki gereklikler olan dea'lar retilmez. Ge nel kannn aksine, bu e Bak gc ve zihinsel Soyutlama sra dan bir zekaya sahip herkese retilebilir. Uygun bir eitimle g rece ksa bir zaman diliminde olduka kolay bir biimde renilebilir. Glk, ilk planda bu aratrma alanna ok az nem verilmesi ve ayrca bir zihni nasl eitebileceini bilen ok az insan olmasndan kaynaklanmaktadr. Ancak esas glk, herkesin insan zihni iindeki bu muazzam Soyut deasyon alannn varl konusundaki cehaletinden kaynaklanmaktadr.

kinci Ders
Tanr'nn Tezahr 3. Eer O'nu "grmek" istersen gnei dn, ayn seyrini dn, yldzlarn dzenini dn. O dzeni koruyan Bir kimdir? nk her dzenin yer ve saylarla belirlenen snrlar vardr. Gne gkyzndeki tanrlarn en ycesidir. Btn semavi tanrlar onu kral ve stat mertebesine karr. Bylesine yce olan gne, yeryznden ve sudan daha ycedir. Kendisinden kk yldzlar, onun zerinde halka oluturur. Kime olan saygsndan ya da Kimden korkusundan, olum [bunu gerekletirir]? Gkyznde betimlenen bu yldzlarn hibirinin seyri ayn ya da benzer deildir. [O halde] onlarn seyrini ve bykln belirleyen Kimdir? Eer O'nu "grmek" istersen gnei dn, ayn seyrini dn, yldzlarn dzenini dn. O dzeni koruyan Bir kimdir? nk her dzenin yer ve saylarla belirlenen snrlar vardr. Tanr'nn mgesi'nin dorudan grlebildii en yksek zihin gcne henz ulaamam olmasna karn, sorunu zmlenmesi ve Tanr'nn bir sezgisine ulamas gereken insan iin, doann dzeni aratrmaya dnk ideal bir alan sunar. nsann, gnein seyrini ve turunu dnmesi salk verilir. Gnein genel olarak gkyzyle ve zel olarak gne sistemimizle ilikisini deerlendirmesi istenir. nsan, ayrca ayn seyrini ve yldzlarn dzenini dnmeye; bir baka deyile Astronomi bilimini incelemeye ynlendirilir. Gkyzn gerektii gibi incelerse, insan her eyin Matematiksel olarak dzenlendiini; gkyzndeki her cismin kendisini belirli bir blge ile snrladn; buna karn her birinin kendi seyrini izleyerek hareket ettiini; o seyirden asla sapmadn; snrlarnn asla kar koyamadklar bir g tarafndan belirlendiini grecektir. Evren saylarla belirlendiine gre, tm saylar gerekte kat matematiksel yasann etkisi altndaki glerin ritmik gruplandrmalardr. Astronomi de gkyzndeki cisimlerin ayr ayr kendilerinden menkul olmadn, her birinin gcn ritmik dzenlemelerine gre ynetildiini ak bir biimde gstermektedir. Bu aslnda bir g senfonisidir; gksel cisimlerin dndadr ve ayn zamanda onlarn ncesindedir. Bu g uyumu, gkyzndeki btn cisimler varolmadan nce ortaya kmtr. Aksi halde onlar bu kadar kusursuz kontrol edebilmesi mmkn deildir. Onlar yaratldktan sonra kontrol altna alm olsa, dzenlemede bir eit eliki olmas gerekir. Gkyzndeki cisimler bizzat bu g uyumuna gre yaratlmtr ve bu dzenleme kkeni itibariyle tesadfi olamaz. Mekanik Bagdalk gerek olamaz. Bu hareketler badak olmad iin, birlikte eitlilik ve eitlilikte birlik temelinde bir sistem, kavraymza yansr. Nereye bakarsak bakalm, kusursuz dzeni grrz. Bu dzen zekidir; yani

kusursuz bir zeka tarafndan retilebilecek bir dzendir. Bu dzeni reten g, zeki bir biimde etkinlik gstermitir. Bu dzen, aktif bir zekann rndr. Peki bu ynlendirici zeka nedir? Gne gkyzndeki tanrlarn en ycesidir. Btn semavi tanrlar onu kral ve stat mertebesine karr. Bylesine yce olan gne, yeryznden ve sudan daha ycedir. Kendisinden kk yldzlar, onun zerinde halka oluturur. Kime olan saygsndan ya da Kimden korkusundan, olum [bunu gerekletirir]? Bu paragrafta, daha nce zerinde durulan argman daha da ayrntlandrlmaktadr. Burada sz edilen tanrlar, gkyzndeki cisimlerdir. Tanrlar olarak adlandrlmalar, Hermes'in daha sonraki filozoflardan daha bilgili olmasndandr. Hermes, gkyzndeki cisimlerin canl varlklar olduunu; kendi farkndalklar olduunu; kendilerine zg bir iradelerinin olduunu kendi zekalarnn olduunu bilmektedir. Doalar itibariyle mekanik olmadklarn, tamamen farkl olduklarn da bilmektedir. Bu argman, aslnda Newtoncu Evrensel ekim Teorisi'nin nceden tahmin edilmesi ve bu absrd teorinin yalanlanmas niteliindedir. nk Newtoncu Teori'ye gre, gnein Evren'in geri kalanndan daha byk bir ekim gcne sahip olmas gerekir. Gnein, gne sistemini evrenin geri kalanndan bamsz kalacak lde ekim gc uygulayabilmesi iin, uzak yldzlarn ekim glerini asgariye indirmesi gerekir. O halde Evrensel ekim Teorisi'nin bu rnekte neden baarl olamad sorusu sorulmaldr. Evrensel ekim Yasas'nn geerli olmas halinde, gnesi yapmas gerekeni tam olarak yapmaktan alkoyan nedir? ekimden daha stn bir g vardr. Gcn etkinlii dorultusunda ekim Yasas'nn ileyii ortadan kalkabilir. ekim daha yce bir nedenin rettii bir etkiden ibarettir. Bu g, onu srekli kontrol altnda tutar. Sonu olarak ekim, bilimin kendisine addedtii mutlak gce sahip deildir; gerekte bir baka nedenin rettii bir etkidir. Bylesi kusursuz sonular srekli olarak ortaya koyabilmesi iin, bunun zeki bir neden olmas gerekir. Peki bu nedenin doas nedir? Gkyznde betimlenen bu yldzlarn hibirinin seyri ayn ya da benzer deildir. [O halde] onlarn seyrini ve bykln belirleyen Kimdir? Burada trl yldzlarn seyirleri arasndaki byk farklla dikkat ekilmektedir. Her birinin kendi seyrini takip ettii hatrlatlmaktadr. Her biri kendi hareketinde mutlak bir biimi de ayr olmasna karn, tm bu hareketlerin arasndaki uyumun korunduu vurgulanmaktadr. Bu yolla, Fiziksel ve Matematiksel Astronomi'nin bir aklamas olarak Evrensel ekim Teorisi'nin kesin yanlgsna bir kez daha dikkat ekilmektedir. Gkyzndeki her cisim birbirini etkiliyorsa, hareketin badaklndan sz edebilmek iin btn ekim glerinin ortalamasnn geerli olmas gerekir. Halbuki btn gkyznde seyri eit ya da benzer iki cisim bile yoktur. Hareketlerinde onlar ynlendiren g, her yldz gkyzndeki dier cisimlerle etkileimini de ayr ayr ve btnyle bamsz bir biimde belirlemek zorundadr. Bu, hi kukusuz, gcn her zaman karlk verdii ayrt edici bir zeka tarafndan, etkinliklerinin tmnde ynlendirildii anlamna gelir. Ayrca bu Zeka'nn, gcn tm etkinliklerinde Mevcut olduu sonucu kar. O halde soru, bu gcn ve bu ynlendirici Zeka'nn doasnn ne olduuna ilikindir. Evreni kontrol eden nedir? Kendini Evren'in her hareketi araclyla ifade eden, temeldeki Zihin ve rade nedir? Tasarm tartmas bununla kyaslandnda fazlasyla zayftr. Burada mevcut, zeki, uurlu, ynlendirici bir rade'nin srekli olarak devrede olduunu ak bir biimde grrz. Etkinliinde ok karmak va sentetik bir zihin gcn ifade eder. Evrenin her paras ayr ayr ve aralksz olarak ona karlk verir. Etkinliindeki bu eitlilie karn, Evren bir btn olarak her zaman iin sentetik bir biimde karlk verir. Bir baka deyile evreni hem bir btn olarak hem de ayr ayr her bir parasyla, ileyiinde en ufak bir aksama olmakszn her zaman ynlendirmeye yeterlikli bir zekann srekli etkinlii mevcuttur. Bylesi bir Zeka iin insann nereye bakmas gerekir? Hi kuku yok ki Maddi Dnya'ya baklmamaldr. Onun, maddi dnyann her parasn ve ayrca btnn ynlendirdiine gre Maddi Olmayan bir doaya sahip olmas gerekir. Bylesi bir Zeka ve rade'nin ok Kutsal olmas gerekmez mi? Aslnda Tezahr Eden Tanr olmas gerekmez mi? Bu ekilde Tezahr Eden Tanr' nn varln, onu aa karmadan kantlam m olur? Bylesi bir ilke olmakszn Evren'in imdi olduu gibi olmasnn imkanszln gzler nne serer. Bunu ynlendiren ilkeyi gizem X olarak brakr. 4. Yukarda kendi etrafnda dnen ve btn evreni kendisiyle birlikte tayan Byk Ay Takm Yldz; Kimdir bu aracn sahibi? Kim izdi sularn snrlarn? Kim belirledi yeryznn konumunu?

uras bir gerek ki Tat, tm bu eylerin Yaratcs ve Rabbi vardr. Onlar oluturan biri olmakszn, yer ve lnn korunabilmesi mmkn deildir. Hibir dzen, yer ve lden yoksun oluturulamaz. Hayr olum, bir Rab olmakszn da olamaz. nk dzensiz olan, bir eyden yoksun olsa da, yani dzenin yolundan uzak olsa da, bir efendinin etkisindedir; henz ona dzeni emretmemi bir efendinin hizmetindedir. Yukarda kendi etrafnda dnen ve btn evreni kendisiyle birlikte tayan Byk Ay Takm Yldz; Kimdir bu aracn sahibi? Kim izdi sularn snrlarn? Kim belirledi yeryznn konumunu? Yaygn olarak kabul gren Astronomi Teorisi, yldzlarn her birinin, ekim gcyle kendisini etkileyen bir baka yldzn etrafnda dndn varsaymaktadr. Halbuki bu, rnein Byk Ay Takm Yldz iin geerli deildir. Byk Ay, kendi etrafnda dnmektedir; yani kendi ekim merkezinin etrafnda dnmektedir. Bunu hesaba katacak hibir ekim teorisi mevcut deildir. Dier yldzlarn ekim gcnn bunu kontrol ettiini varsayarsak, onlara alternatif bir ekim gc atfetmemiz gerekecektir. nk ekim gleri srekli ise, Byk Ay'y tam olarak hareketsiz tutmas gerekecektir. ekim gleri alternatif ise, Bilim'in ekim kavram yerine, yalnzca nceki bir baka neden tarafndan retilen bir ekim etkisi olacaktr. Gerek olan u ki Byk Ay Takm Yldz kendi gc nedeniyle hareket etmektedir ve seyri, belirli bir kavis ls tamaktadr. Bu kavis, onun seyrini imdiki ekliyle srdrmesini salamaktadr. Dardan hibir gcn etkisi altnda deildir. ekim gc tarafndan kontrol edilmeyen Byk Ay, kozmosun geri kalanna ekim etkisi uygulamaktadr. Byk Ay'nn etkiledii Evren'in kesimi, bizim iin btn kozmostur. Byk Ay, kendisinin iinde yer alan ve kendisini ynlendiren bir g olarak gkyznde hibir eye tabi olmayarak, kendisini oluturan yldzlarn tmne belirli bir ynde hareket etmeye dnk ortak bir irade mi vermektedir? Byk Ay'da mevcut olan ve hareketlerinin tmne yn verip ama sunan ruhsal bir g olduuna phe yoksa, bunun doas nedir? Ayrca denizlerin ve karalarn konumunu belirleyen gcn ne olduu sorusu gndeme gelmektedir. Bu sorulara verilen olaan yantlara fazlasyla ainayz; ne var ki bunlar yeterince derinlere inememektedir. ekim gcnn, zeki bir nedenin ileyiinin rettii bir etkiden ibaret olduunu halihazrda grm bulunuyoruz. O halde ekim gcnn temelinde hangi ilkenin yattn bulmamz gerekmektedir. ekim Yasas nedir? Sorulmas gereken soru budur. uras bir gerek ki Tat, tm bu eylerin Yaratcs ve Rabbi vardr. Onlar oluturan biri olmakszn, yer ve lnn korunabilmesi mmkn deildir. Hibir dzen, yer ve lden yoksun oluturulamaz. Hayr olum, bir Rab olmakszn da olamaz. nk dzensiz olan, bir eyden yoksun olsa da, yani dzenin yolundan uzak olsa da, bir efendinin etkisindedir; henz ona dzeni emretmemi bir efendinin hizmetindedir. Yukarda sz edilen her ey, zamann belirli bir noktasnda ortaya kmtr. Madde ya da Hyle'in lmsz olduu doru ise de bu datlm ya da inorganik halinde geerlidir. Organik Madde, lmsz deildir ve zamann belirli bir noktasnda organize olmutur. Maddi bir nesnenin organize halinden doan gler, organizasyondan sonra bunu devam ettirmeye yeterlikli deildir. Organik operasyonun bir sonucu olmalarndaki gibi, formu organize edebilmeleri mmkn deildir. Bir baka deyile hibir beden kendi kendini organize edemez. Tm organizmalar zamann belirli bir noktasnda organize olduuna gre, o andan nce varolmadklar sonucu kar. Bu doru ise, bir organizmay organize eden eyin, o organizmadan nce varolan ve o organizmadan farkl olan bir ey olmas gerekir. Bunun, doasnda inorganiklik tamas da gerekir. Tm bu eyler belirli bir zamanda ortaya ktna gre, bir ey tarafndan oluturulmalar gerekir. Belirli bir ekilde oluturulduklarna gre, oluumlarnda, onlar ynetmeye devam edecek belirli glerin bulunmas gerekir. Bu yzden kendilerini oluturann, ilerine yerletirdii eylere gre ynetilmeleri gerekir. Zamann belirli bir noktasnda organizmay oluturann, ilk olarak varolmas ve onu srekli ynetmesi gerekir. Sonu olarak tm maddi eylerin bir yaratcs vardr ve halen Rab'leri olmaya devam eder. Tm formasyon ve etkinlik iin gereken ey olan say, yer ve l onlardan nce varolan bir eyin eseridir. l bir g izgisinin ya da bir vibrasyon akmnn seyridir. Kendisinden nce var olan bir ilke, onu hareket ettii dorultuda ilerlemesine neden olmadka bir g izgisinin herhangi bir yere hareket etmesi imkanszdr. l, bu yzden daha nce varolan bir nedenin rndr. Yer, vibrasyonun iinde HAREket ettii alandr ve vibrasyonun orada balamasyla varolur, O halde yer, o alana vibrasyon gnderen daha nce varolan bir nedenin rndr. Say, Zeka'nn neden olduu vibrasyondaki ritmdir ve bu yzden nedensel bir ilke olarak daha nce varolan zekann rndr. Sonu olarak say, yer ve

lnn, baka bir ey tarafndan oluturulmas ve kendilerinden ayr bir ey tarafndan srekli olarak olduklar gibi korunmas gerekir. Dolduraca bir yer ve etkinliklerinde gzetecei bir l olmakszn, hibir dzen ortaya kamaz. Dzenin yer ve lsnn oluturulmas, her nasl olacaksa olsun dzenin oluturulmasndan nceki koullardr. Bu yzden oluturulan her eyin ortaya kmasndan ncesine dayanan yaratc bir zeka mevcuttur. Dzensizlik, olumsuz bir koul olarak deerlendirilemez; aksine dzenin kendisi kadar olumludur. Dzensizlik, dzenin tezahrn engelleyen bir gcn ve zeki bir ilkenin rndr. Doada dzenleyici ya da sentez yoluyla birletirici bir zeka vardr. Bu, dzensizlik ya da kaos halinin srmesini salayan bir zekann ileyinin sz konusu olmamas durumunda, her eye dzen getirecektir. Her nerede dzensizlik varsa, bunun nedeni kaosu yaratan zekadr. Sonu olarak kozmosta dzeni balatan bu ynlendirici zeka, bazen dzeni balatan ve bazense dzensizlii devam ettiren ayrt edici bir zekadr. Bu, Evren'in zeka ilkesini her zamankinden daha karmak klmakta ve aslnda Tezahr Eden Tanr olan bu zihnin yce nemine dikkat ekmektedir. Doa, bylelikle Tezahr Eden Tanr'y insann gzleri nne sermektedir.

nc Ders
Tezahr Eden Tanr
5. Kanat takman, havada szlmen ve yeryz ile gkyz arasnda asl kalman; yerznn katln, suyun akkanln (rmaklarn akn), havann ferahln, atein sratini, [ve] yldzlarn seyrini, onlar evreleyen gkyznn enginliini [hepsini] grebilmen mmkn m? En kutsal olan, olum, tm bunlar bir hkmn kontrolnde grmektir. Deiimin iindeki deimeyeni fark etmektir; grnmeyen tezahr eder; kozmosun bu dzenini oluturur ve biz kozmosta dzeni grrz. Kanat takman, havada szlmen ve yeryz ile gkyz arasnda asl kalman; yerznn katln, suyun akkanln (rmaklarn akn), havann ferahln, atein sratini, [ve] yldzlarn seyrini, onlar evreleyen gkyznn enginliini [hepsini] grebilmen mmkn m? nsann dnyadaki evresinden alnp kozmosu dnyadaki bak asyla deil, dardan bir gzlemci olarak seyredebilmesi salansayd, dnyevi koullardan hibir ekilde etkilenmeyen BRi olarak kozmik ve olaan yaamn tm tezahrlerinde Tezahr Eden Tanr'y grebilirdi. Dnya neden katdr? Maddelerin tmnn molekler olduunu ve bu yzden her kat maddenin moleklleri ok yakn bir temas halinde biraraya getirildii iin kat olduunu biliyoruz. Neden byledir? Dnyay oluturan molekller neden dalm olmak yerine temas halindedir? Bu soruya yaygn olarak verilen yant, ekim'in onlar bir arada tuttuudur. Ne var ki bu kaamakl bir yanttr. ekim nedir? ekim'in, bir cismin bir bakasn etkileme eilimi olduu sylenmektedir. Bir baka deyile, bu rnekte kullanld ekliyle, ekim, molekllerin temas kurma eilimidir. Dnyann molekllerini, katl oluturacak ekilde bir araya getirenin ekim olduunu sylemek, molekllerin yakn bir temas iine girmelerinden tr yakn bir temasa yneldiini sylemekle e deerdir. Tm cisimlerin ktleleri ile orantl olarak dier cisimleri etkilemesine neden olan ve bu etkiyi uzakln karesi orannda azaltann ekim olduu varsaylmaktadr. Ancak bu dnyann, zamann belirli bir noktasnda oluturulduu gz nnde bulundurulmaldr. Kat bir dnyann olmad ve onun imdiki molekllerinin tmnn dank bir halde olduu bir zaman kesiti yaanmtr. Belirli bir noktada, bu dalm molekller bir araya gelmi ve bu yolla kat dnyay yaratmtr. Onlar birbirini ekmeye ynelten g, ister istemez saysz molekl ayr ayr etkileyen bir gtr. Molekllerin younlaarak kat dnyay oluturmasna neden olan bu gcn, onlarn younlaarak kat dnyay oluturmasn salamadan nce varolmas gerekir. Bu g, Bilim tarafndan anlald ekliyle ekim deildir. O halde bilimin ekim kavramndan farkl bir g, dnyann katln oluturmaya yeterlikli ise, belirsiz bir sre boyunca -yani katlk devam ettii srece bu katl srdrmeye neden yeterlikli olmasn? Bu doru ise bu katl srdrme amac iin, baka hi bir gce ihtiya duyulmaz ve bylece ekim gcnn bu sorunla hibir ilgisi yoktur. Aslnda ekim Gc ya da ekim Yasas trnden hibir ey yoktur. ekim, dnyann katlatrc gc olarak deerlendirmemiz gereken bu molekler etki gcnn rettii bir fenomendir. Molekllerin dnyann katln oluturacak ekilde hareket etmesine neden olan g, molekler vibrasyon gcnden baka bir ey olamaz. Molekller arasnda etkili olan bir

Merkezcil G olmas gerekir. Bu gcn her bir molekulun zerinde ayr ayr etkinlik gstermesi ve fakat onlarn toplamnda, bir etkinlik btnl yaratmas gerekir. Bu yalnzca saysz moleklde, vibrasyon asndan iki kutupluluk olmas halinde geerli olabilir. Bundan hareketle saysz molekln vibrasyonunu kutuplatrarak kendi aralarnda Merkezcil bir hareket retmesini salayacak bir g dalitesine sahip olmamz gerekir. Dnyann katlnn gerek nedeninin bu olduu aktr. O halde bylesi bir gcn kaynann ne olduu sorusu derhal bilimlerde belirmektedir. Bu kanlmaz olarak organize edilmi bir maddeden doamayacak olan ve aslnda kayna molekllerin kendisinde olmayan bir gtr. Molekllerin hareketlerini ynlendirdiine gre, molekllerin varoluundan ncesine dayanan bir g olmaldr. Molekllerin vibrasyonunun imdiki ekliyle olumasn, ancak onlarn Atomlarn dorudan doruyu etkileyerek salayabilir. Bu yzden atomik bir g deil, Atom'un varoluundan ncesine dayanan bir ey olmas gerekir. iki kutuplu oluu, hem Elektriksel hem de Manyetik olduuna iaret eder. Gcn kendisi Elektronlar araclyla etkinlik gstermek zorundadr ve buna gre bir g olarak, varoluu itibariyle Elektron'un varoluundan ncesine dayanmaldr. Vibrasyon u salamak iin yon zerinde etkinlik gstermek zorundadr ve bu yzden yon'un varoluunun ncesinde etkinlik gstermelidir. Astral Ik'ta Aktif G olmak zorundadr ve bu anlamda bir g olarak, Astral In varoluundan nce varolmak zorundadr. Manasik bir G olmaldr ve bu adan dnldnde zeki olmas gerekir. Bu ekilde, dnyann katln oluturan bu gc Tezahr Eden Tanr' nn bir ifadesi olarak grebiliriz. Denizin akkanln oluturan nedir? ki Hidrojen atomunun bir Oksijen atomuyla birlemesinin su molekln oluturduunu biliyoruz. Hidrojen ve Oksijen neden bu oranlarda birlemektedir. ki elementte geerli olan iki kutupluluk ilkesinden kaynakland aktr. Peki neden tam olarak bu oranlar geerlidir? Elementlerin iki kutupluluundaki bir modifikasyondan kaynaklandna phe yoktur. Neden tuz ve dier baz elementler suya karr? Bu kombinasyonda geerli olan iki kutupluluk ilkesindeki bir baka modifikasyon nedeniyle byle olur. Suyun moleklleri kendi aralarnda neden topran molekllerinin kenetlendii g dzeyiyle ayn oranda kenetlenmemektedir? nk aralarndaki yaknlk dzeyi, topran moleklleri arasndaki kadar yakn deildir. Denizlerin akkanlnn nedeni buymu gibi grnmektedir. Peki tm bunlar neden su iin; geerlidir? Suyu oluturan titreimsel glerin kayna, topra oluturan titreimsel glerin kayna ile olduka benzerdir. O halde aralarndaki bu fark yaratan nedir? Astral Ik'ta hem topraa hem de suya zg bir ilke olmasndan ve bunlarn fiziksel dnyann toprak ve suyuna yansmasndan kaynakland aktr. Astral Ik'ta bu farkllama iin hibir neden yoktur; yalnzca topraa ve suya zg Astral Ik olduunu grrz. Bu farkllamann nedeni, Astral In varoluundan ncesinde aranmaldr. nk farkllama srecine burada rastlanamaz; burada dorudan doruya Astral Toprak ve Astral Su ile karlarz. Bunun nedeni doann Astral Dzeyi'nin varoluunun ncesinde aranmaldr. Sv Doa'nn (Moist Nature .n.) iinde yer ald ve ortaya kt bir yerlerde, farkllatrc bir ilke olmas gerekir. Bu elbette ki Tezahr Eden Tanr'dr ve denizlerin akkanln incelemek bize Tezahr Eden Tanr'nn varoluunun ak bir kantn sunar. imdi de havann yaylmacln ele alalm. Havaya boluu doldurma gcn veren nedir? Hava kat deildir ve damla formunda da deildir. Hava dolu boluktaki yap birimi, hava kreciidir. Bununla birlikte hava damlalar oluturabilir ve bylece soutulmas halinde svlar. Is dmeye devam ederse kat hale geer. Scaklk bir hareket tr olduuna gre, hava vibrasyonunun drlmesiyle sv hale geer ve vibrasyon daha dtnde kat hale geer. Havann akkanl, bu yzden vibrasyon oranna baldr. Hava, oluumunda Nitrojen'in ar bol bulunmas sonucu ortaya kar. Peki neden bu belirgin doaya sahiptir? Vibrasyonun izlerini, dier elementlerde olduu gibi ayn noktaya kadar srebiliriz. Astral Ik'ta Havaya zg lke' nin sonucunu ve tezahrn grrz. Hava, Astral Ik'ta ortaya kmaz. Astral Ik, sadece Toprak ve Su ile birlikte Hava'yi ierir. Bu nedenle havann kkeni, Astral In varoluundan nceki Kuru Doa'da aranmaldr. Havaya zg lke'nin Manas' ta, Manas'n varoluunda tam olarak hazr bulunmasndan tr, bu Manas'ta bile aranmamaldr. Hyle'de ortaya km olmas gerekir. Kuru Doa iin tek bir yer vardr ve Hava'nn ortaya kt yer de orasdr. Bu, Tezahr Eden Tanr'dadr. Hava'nn ferahl ve aslnda her nitelii, hibir kukuya yer brakmayacak ekilde Su ve Topran yan sra Hava'nn nedeni olarak Tezahr Eden Tanr'nn varln kantlar. Bylece Tezahr den Tanr'nn bir baka kant ile karlarz. Ayrca atein sratini dnn. Hareket ederken bu srate nasl ular? Bu ak bir biimde atei oluturacak atomlarn iddetli vibrasyonundan kaynaklanr. Scakl da iddetli vibrasyonun bir sonucudur. Peki bu vibrasyonun iddeti nereden gelmektedir? Atomlarnn birbirine daha seyrek bir

yaknlk ilikisiyle balanmasndan ve birim olarak bir krecie bile sahip olmamasndan kaynakland aktr. Bu ekilde dier btn elementlerden ok daha hzl bir biimde titreebilir. Doa'nn Dzeylerinin tmnde izini srecek olursak, Ate'in hepsinde Ate olarak varolduu ve baka hibir ekilde varolmad sonucuna ularz. Dier btn elementlere hzla nfuz ettiini grrz. Her kat maddede, suyun her damlasnda ve havann her kreciinde hapsolmu ate mevcuttur. Ate, buna ek olarak doada serbest bir biimde de mevcuttur. Yaratc lke'nin ilk tezahrlerinden biri olan Scak Doa olarak Hyle'ye kadar Ate'in srebiliriz. Ate, lk alara Dayanan bir Element'tir. Bu, bizi dorudan doruya Ate'in Tezahr Eden Tanr'dan geldiini kabul etmeye ynlendiren bir noktaya tar. nk Ate'in O'nun dnda hibir kkeni yoktur. Aslnda Scak, Souk, Islak ve Kuru olmak zere bu drt doann, Tezahr Eden Tanr'nn varlnda mevcut olduu aktr. Ate ve Su, Toprak ve Hava haline gelecek ekilde darya vurulurlar ve karlnda Evren'in yap talarna dnrler. Bu, bize Tezahr Eden Tanr'nn gerekte Anima Mundi ya da Dnya'nn Can olduunu ve kozmosun da kendisinin can olan Tezahr Eden Tanr'nn Gksel Bedeni olduunu gsterir. Sonu olarak tm kozmosun Hyle'e zg bir Canl'dan (Hylic Animal) baka bir ey olmad gerekten dorudur. Yldzlarn seyri ve onlarn evresinde uzanan gkyznn enginlii, Tezahr Eden Tanr'nn etkinliini ak bir biimde kantlayacaktr. Onlar grnd gibi deil, gerekte olduu gibi grebilirsek, itici gcn gkyznde retilmedii ve gkyznn varoluunun ncesinde tm ile varolduu sonucuna ularz. Gkyzn oluturan ve onlarn hareketlerini ynetmeye devam eden bu gtr. Gkyznden daha yce bir doaya sahip olan bu g, Tezahr Eden Tanr'nn Kendisi'dir. En kutsal olan, olum, tm bunlar bir hkmn kontrolnde grmektir. Deiimin iindeki deimeyeni fark etmektir; grnmeyen tezahr eder; kozmosun bu dzenini oluturur ve biz kozmosta dzeni grrz. nsan her eyi olduu gibi grebilirse, tm evrenin kusursuz bir uyum iindeki tek bir sistem olduunu kefedecektir. Her ey, deiimde srekli olarak varolan kusursuz uyumu salayan tek bir ilkeye gre ynetilir. Bu, hi kuku yok ki greli bir ifadedir. Son tahlilde deimeyen hibir ey yoktur. Byle deimeyen alanlar mevcut olmasna ramen, deiim onlarn iinde srekli meydana kar. Grnmeyen srekli tezahr eder. Kozmosun bu dzeninin srmesi, Grnmeyen'in srekli olarak tezahr etmesindendir. Kozmos'un bir dzenin olmasnn yan sra muhtelif sistemin muhtelif paralarnn tm arasnda srp gitmekte olan bir dzen vardr. Bu, kendini kusursuz bir kozmossta ifade eder. Yani, Grnmeyen Tanr'nn imgesidir ya da bir yansmadr. 6. O'nu hem yeryznde hem de derinde lml olan eyler araclyla gremiyorsan, rahmin iinde ekillenen bir insan dn olum. Kendisini ekillendiren O'nun sanatna dikkatle bak. Bu gzel ve tanrsal nsan imajn kimin ekillendirdiini ren. [O halde] gz yuvarlarn izen; burun deliklerini ve kulaklar delen; az [azn giriini] aan; sinirleri uzatp balayan; damarlar deyen; kemikleri glendiren; vcudu deri ile kaplayan; parmaklan ve eklemleri ayran; zerinde yrnmesi iin ayaklan gelitiren; vcuttaki salglar tayan ince ve dar kanallar aan; dala gelitiren; kalbi bir piramit gibi ekillendiren; kaburga kemiklerini birletiren; karacieri gelitiren; akcierleri bir snger gibi yaratan; karn bylesine esnek yaratan; daha az hayranlk uyandracak olanlar gzle grlemesin diye gizlerken, belli bal paralar en ok hayranlk uyandracak ekilde yaratp gzle grlebilir klan O, kimdir? O'nu hem yeryznde hem de derinde lml olan eyler araclyla gremiyorsan, rahmin iinde ekillenen bir insan dn olum. Kendisini ekillendiren O'nun sanatna dikkatle bak. Bu gzel ve tanrsal nsan imajn kimin ekillendirdiini ren. Tanr, ayn zamanda lml olan eylerle de grlebilir. Tm bunlar lmsz dnya dzenine karttr. Topraa ya da suya zg bir doaya sahip olan varlklar olmalarnn hibir fark yoktur. Bunun en kusursuz rnei, yapsnn son derece karmak doas nedeniyle anne rahmindeki cenin ekillenmesidir. Bu gzel ve tanrsal nsan imajnn ekillenmesinde, Tanr'nn sanatnn tm eserlerinin en girift olan ile karlarz. Burada nsan, her erkek ve kadnn bir imaj olduu Aretipal lah ya da Semavi Erkek-Kadn'dr. Bu durumda insan yapsnn amac, Erkek-Kadn'n tm niteliklerinin aa kmasna izin vermektir! Birey olarak insann iinde ve onun araclyla her birinin ilenmesi gerekir; bu yzden onun paralarnn her biri ayr ayr nsan'n Fonksiyonunu yerine getirmesi iin uyarlanan bir organn doasndadr. Aretipal nsan, bu durumda, tm insan yapsnda takip edilecek olan model olmaldr. Hi kuku yok ki bata anne olmak zere ebeveynlerin

etkinliinden kaynakl farkllamalar ortaya kacaktr; ancak bu tr etkinlikler bile genel modele uymak zorundadr. Bu, nsan'n her insan yapsnn oluumunda aktif olduu ve bylece Semavi nsan modeline zgl tm nemli motiflere uygun hale gelebilmesini salad anlamna gelir. Ebeveynler, bu yzden, organizmann oluumundaki tek faktr deildir ve hatta en nemli faktr bile deildir. Kendilerine gsterilen diyagrama uygun hareket edebilirler ve etkinlikleri her motifinde ona uygun olmak zorundadr. Elbette ki bu rehberliin engellendii rnekler mevcuttur ve byle durumlarda normal d bir bebekle karlarz. nsan'n ynlendirmesinin engellendii tm rnekler, ocuklarn normal d olmas ile sonulanr. Gerek anlamda bir ocuk, yalnzca nsan'n ynlendirmesi harfiyen takip edilerek yetitirilebilir.
4

[O halde] gz yuvarlarn izen; burun deliklerini ve kulaklar delen; az [azn giriini] aan; sinirleri uzatp balayan; damarlar deyen; kemikleri glendiren; vcudu deri ile kaplayan; parmaklar ve eklemleri ayran; zerinde yrnmesi iin ayaklar gelitiren; vcuttaki salglar tayan ince ve dar kanallar aan; dala gelitiren; kalbi bir piramit gibi ekillendiren; kaburga kemiklerini birletiren; karacieri gelitiren; akcierleri bir snger gibi yaratan; karn bylesine esnek yaratan; daha az hayranlk uyandracak olanlar gzle grlemesin diye gizlerken, belli bal paralar en ok hayranlk uyandracak ekilde yaratp gzle grlebilir klan O, kimdir? Bedenin oluumu, gerekte bir ina srecidir. Ceninin, ilk bata belirli bir formu yoktur. Cenin, yalnzca gelecein insan organizmasnn oluturulaca yorulabilir bir maddedir. Srecin tamam, aama aama gerekleen bir dnmdr. Her adm, ayr bir oluum almasdr. Bu durumda bylesi her alma, baka hibir ekilde deil, belirli bir dorultuda ileyen ayr bir gcn etkinlii ile gerekleir. Demek oluyor ki gzler, baka hibir eyi deil kendisini oluturan belirli bir gcn almasyla geliir. lk nce bu g tarafndan balatlan ekirdek ya da tohumdan gelierek kusursuz gzler haline gelmeleri, insan trnde gr gcne karlk gelen Aretipal nsan'daki o gcn sunucudur. Bu fonksiyon gz organn oluturduuna gre, onu yaam boyunca fonksiyonunu srdrebilecei bir organ olarak oluturduu sonucu kar. Ayns burun delikleri ve kulaklarn geliimi iin de geerlidir. Burun delikleri ve kulaklar, Aretipal insan'daki ses ve Koku yeteneinin ileyiiyle geliir. Bu fonksiyonlar, onlar yaam boyunca ileyiini srdrebilecei organlar olarak oluturur. Azn geliimi de organ olarak onun araclyla fonksiyonunu srekli srdrecek olan nsan'daki o gcn eseridir. Sinirler kendiliinden gelimez; aksine bu ok yava bir sretir. Bu, doas itibariyle tam olarak otonom bir sretir. Bir baka deyile, bu nsan'n vibrasyonunun cenin zerindeki etkinliidir. nsan organizmasmdaki sinir gc olarak fonksiyonunu srdrmesini salayacak olan organlar olarak sinirleri gelitirir. Toplardamar, atardamar ve klcal damarlarn oluumu, Insan'daki Suya zg ilke'nin etkinlii ile tamamlanan bir dier aamal geliimdir. Onlar, kendi fonksiyonunu srdrebilmesini salayacak organlar olarak kullanr ve kanda fonksiyon gsterebilecei yere sahip olur. Kemikleri gelitiren aamal dnm, Semavi Insan'daki Topraa zg lke'nin eseridir. Onlar, kendi etkinliini srdrebilmesini salayacak organlar olarak kullanlmak zere gelitirir. Kemiklerin byk neminin farknda deiliz. Kemikler, Semavi nsan'daki Topraa zg lke'nin organlanlardr ya da daha dorusu onun insandaki karldr. Vcut deriyle kaplanmtr. Bunun vcudun korunmasyla ok fazla ilgisi yoktur. Deri, Semavi nsan'n onun karl olan niteliinin ifadesine dnk bir organ olarak geliir. Deri, aslnda Merkezci kal ve Merkezcil Glerin ileyebilmesini salar ve onlarn etkinliinin seviyesini dzenler. Bu ekilde kullanlmak zere, bu g tarafndan gelitirilir. Parmaklar ve eklemler, onlara karlk den glerin etkinliiyle orijinal cevherden gelitirilir. Bu glerin fonksiyonunu yerine getirmesini salayacak organlar olarak gelitirilir ve srekli byle kullanlrlar. Ayaklar, kendi fonksiyonlarn yerine getirmek iin onlar organ olarak kullanan yaratc g tarafndan oluturulur. Vcuttaki salglar tayan ince ve dar kanallar, kendi zel organlar olarak onlarn iinde ve onlar araclyla srekli fonksiyon gsteren Suya zg lke'nin baz ynlerinin etkinliiyle alr. Dalak, organ olarak kendisinin iinde srekli fonksiyon gsteren yce g tarafndan gelitirilir. nsanlar, dnyevi karl dalan iinde fonksiyon gsteren Semavi Gcn stn neminin ok azn tasavvur edebilir! Kalp, Semavi Su tarafndan oluturulur. Bylece dnyevi karl orada srekli fonksiyon gsterebilir ve kalbi en nemli organ olarak kullanabilir. Az saydaki bilge Yogi'nin dnda ok az insan kalbin nemini kavrayabilir. Semavi Su'yun, yalnzca onun dnyevi karlyla deil ve dorudan kalbin araclyla fonksiyon gstermesi dnldnde, yeni Kalbe ulamak ne anlama gelir? Kalbe, Temiz Su serpilmesi baka nedir? Sz, sana yakndr, senin Kalbindedir! Von Eckerthausen'in Glten

Ekmei, Semavi suyun dorudan Kalbine ve oradan da kana girii deildir nedir? Su ile Vaftiz ve Sudan Domak baka nedir? Kaburga kemikleri, ileyiinin organlar olarak onlarda fonksiyon gsteren belirli glerce oluturulur. Temel fonksiyonlar, yalnzca hayati organlar korumak deildir. ok daha soylu bir amaca hizmet ederler. Tanr'nn Havva'y yaratmak iin Adem'in bir kaburga kemiini kullanmas hakkndaki yknn anlamn, belki de imdi kavrayabilirsiniz! Karacier, onun iinde fonksiyonunu yerine getiren ilke tarafndan oluturulur. Karacierin fonksiyonu, Safra salglamak olarak grlmektedir; peki Safra nedir? Yce Alkalik ilke'dir ve Simya'daki en nemli unsurlardan biridir. Safra, Semavi Su'yun Safraya zg ya da Alkalik lkesi'nin tezahrne dnk bir ara olarak grev stlenen fiziksel bir svdr. Bedeni yenileyebilen ve onu yeniden gen klabilen Semavi Su'yun Simyasnn tezahrn mmkn klan organ, karacierdir. Genlik Pnar' nn kollarndan biridir. Akcierler, Havaya zg lke tarafndan oluturulur; bylece orada fonksiyonunu yerine getirebilir ve dnyevi karl, atmosferin can onlar araclyla etkinlik gsterilir. Akcierler, Atmosferik havann teneffs edilmesinden ok daha soylu bir amaca hizmet eder. Karn orada fonksiyon gsterecek gler tarafndan oluturulur. Gbek kordonu gelitirilir ve orada fonksiyon gsterecek gler Yaam Aac'n oluturur. nsan, ancak orada fonksiyon gsteren daha alt bir g tarafndan Yaam Aac'ndan ayrlr. Semavi G dorudan doruya bu organ araclyla fonksiyon gsterdiinde, bir kez daha Yaam Aac' na kavuulur. Karn ayn zamanda Formatif Zihin, Sekhet'in merkezidir. Bu, onu gelitiren ve orada fonksiyon gsterebilecek eydir. Chinaman'n karn Zeka'nn merkezi olarak grmesi ve Yogi'nin gbee odaklanmas tesadfi deildir! Onlar bunu kavramaya ynlendiren kimdir? Yazdklarm anlayabilecek kavramaya sahipsen, sana Kutsal Simya'nn son gizemini aklyorum! Bedenin tm paralarndaki dzenlemenin toplam, Semavi nsan'n eitli glerinin eseridir. Bedenin paralarnn tm, bu glerin fonksiyonlarn srdrebilmesini salayan organlardr. Daha uygun bir ifadeyle, onlar araclyla fonksiyon gsteren glerini kendisi deil, glerin dnyevi karldr. Kutsal Simya'nn gizemi yaln bir biimde budur: Organlarn yle bir eit ki fonksiyonlar aama aama Semavi nsan'n glerinin onlarn araclyla dorudan doruya fonksiyon gsterebilecei noktaya ykselsin. Bylece artk nsan'n imaj olmayacaksn, onun dorudan doruya iinde yaayabilecei ve dolaysz fonksiyonlar' nin tm araclyla ileyebilecei Canl Ara haline geleceksin. Bu durumda Tezahr Eden Tanr'nn bu organlar araclyla dorudan doruya fonksiyon gstermesine izin ver ve zaman geldiinde Grnmeyen Tanr'nn iine girip onlar araclyla fonksiyon gstermesine izin ver. O'nun yalnzca senin cann araclyla fonksiyon gstermesi yeterli deildir. O'nun ayn zamanda senin fiziksel bedeninin organlar araclyla da dorudan doruya fonksiyon gstermesi gerekir. Senin bedenini, KUTsal Ruh'un Tapna klmak baka ne anlama gelebilir ki? Yeryzne in; yldzlar seyreylemeyi brak; kendi bedeninin Tanr'nn tapna olduunun farkna var. Bedenini O'na adarsan, bedeninin her parasnn, doruluun bir kanal olduunu greceksin ve Yce Eser'deki son unsuru zeceksin. Bizim Gizli Sanatmla budur. Sonu olarak Tezahr Eden Tanr'nn kusursuz bir ifasn grrz. O'nun en yce tezahr insandr. O, senin iinde yaar. Tapnan Gizli Odas Perde'nin Arkasndadr ve bu yzden oraya giremeyiz.

Drdnc Ders
Grnmeyen Tanr
17. Bir insanda ne kadar ok sanatn [uygulandna] ve tek bir taslakta ne kadar ok emek olduuna bak; hepsi son derece gzel ve kusursuz bir l iindedir. stelik hepsi trl trldr! Tm bunlar yaratan kimdir? Hangi anne ya da baba? radesiyle btn her eyi yaratan grnmeyen Tanr dnda kim? Bir insanda ne kadar ok sanatn [uygulandna] ve tek bir taslakta ne kadar ok emek olduuna bak; hepsi son derece gzel ve kusursuz bir l iindedir. stelik hepsi trl trldr! Tm bunlar yaratan kimdir? Hangi anne ya da baba? radesiyle btn her eyi yaratan grnmeyen Tanr dnda kim? Tanr'nn eserlerinin yceliini tam olarak kavrayabilmek iin, nesnelerin kendiliinden retildii ya da yaratc bir abann sonucunda yaratld eklindeki hatal kavraytan kanmamiz arttr. nsan cenininin yorulabilir materyali, herhangi bir seviyede nsan maj'na yaklamadan nce, zerinde yzlerce ayr sanat uygulanmaktadr. Bu muazzam saydaki sanat, birey olarak insanda ihtiya duyulan fonksiyonlarn eitlilii nedeniyle gereklidir. Yeni insanda fonksiyon gsterecek her ayr

g, kendisine fonksiyon gstermesini salayacak organ yaratmak zorundadr. Bu yzden o ayr organlarn yaratlmas, kendi iinde, bir anlamda daha sonra onlar araclyla fonksiyon gsterecek olan glerin etkinliklerinin sonucudur. Onlar yaratacak Hkm'n, kendisini farkllatrarak ayr ayr birok gce dnmesi gerekir. Bunlarn her biri, onun yaratc etkinliklerini de ayr ayr vazife stlenir. Yine de ortaya kan sonu, kendilerini yaratan glerin sentezine karlk gelen organlarn sentezi olmak zorundadr. Bu ayr sanatlarn tmnn, materyal zerinde uygulanmas arttr. Bu etki altnda, tm bu glerin kusursuz bir biimde tezahr zgrlne kavuabilecei birer araca dntrlebilirler. ok sayda olan bu glerin her birinin maddeye uygulanmasnn yan sra bu glerin her birinin aama aama ilemesi de nem tar. Doada bir anda yaratlm hibir ey yoktur. Orijinal titreimsel drtnn gelierek kusursuz bir organda kusursuz bir sonuca varmas iin, birbiri ardna alma yaplmas gerekir. Her ey kusursuz olana dek, taslan aama aama izilmesi ve ardndan da o kabataslak resmin iinin birbiri ardna izgilerle doldurulmas gerekir. Merkezin, orijinal kavraytan, Kutsal Aretip'in iindeki modelin kusursuz bir biimde gereklemesine kadarki geliimi aama aamadr. Her ey olaanst uygundur. Hibir ey izginin dnda deildir. nsan organizmasnn oluumu, gerekten de bir sanat eseridir. Bu eserin yaratcs da Kutsal Sanatkardr. ller kusursuzdur, Tm izgiler, tam olarak doru uzunluktadr. Bylece gler tam olarak doru etkinlii gsterir ve bunun dna kmaz. Bu eserde (matter .n.) hi ksa devre olmamaldr. Ak devre de olmamaldr. Her devre kapal olmaldr. Akm tam olarak olmas gerektii kadardr ve bunun dna kmaz. Ayrca hi kopya da bulunmamaldr. Her bir parann, yerine getirecei ayr bir grev olmaldr. Yalnz bu da deil, bedenin oluumu srasnda etkin olanlarn yan sra potansiyel gler iin de organlara sahip olmas gerekir, insanda henz aktif olmayan glerin ortaya kmas halinde, daha sonraki geliimlere dnk gelimemi organlara sahip olmas gerekir. Ait olduu tr amas gerekirse, cann gelecekteki evrimi iin hazrlkl olmas gerekir. nsan organizmas Bylesine kusursuz bir biimde oluturulduuna gre, bu tr bir eseri Grnmeyen Tanr'nn dnda kim yaratabilir? Arac Gler yalnzca O'nun etkinlik gsterdii kanallardr. Bu yce eseri meydana getiren yaratc glerin asl kayna, yalnzca Grnmeyen Tanr'da bulunabilir. O, oluturulan her eyi, rade Gc'nn kendiliinden yaratc kudretini uygulayarak oluturur. nsan, Tanr'nn cenin maddesi zerinde etkinlik gstererek onu olduu gibi karmak bir organizmaya dntren gleri ortaya karan Tanrsal niteliklerinin aktif bir ifadesi olmas anlamnda, Tanr 'nn imajnda oluturulur. Form araclyla ifade bulan bu glerdir ve fonksiyonlarnn tm, bedenin muhtelif paralar araclyla fonksiyon gsteren Kutsal Gler'in karldr. Bizler, formda ifade bulan Tanr'nn radesi'yiz ve olduumuzdan baka trl olamayz. Ancak bu yalnzca insan iin deil, varolan her ey iin geerlidir. Hepsi, Tanr'nn dinamik rade Gc'nn etkinliinin kendiliinden ortaya kard formlardr. Yapnn karmaklk dzeyindeki farkllklar, organizma iin tezahr mmkn olan uur dzeyindeki farklln belirlenmesinin aracdr. Sonu olarak, Grnmeyen Tanr'nn canl aklamasn, evremizde grebildiimiz tm yaam formlarnda grebiliriz. 8. Hi kimse bir heykelin ya da resmin, bir heykeltra [olmakszn] ya da ressam olmakszn ortaya ktn syleyemez; [o halde] bylesi bir sanat eseri Sanat olmakszn varolabilir mi? Bu ne krlk, bu ne saygszlk, bu ne cehalet! yleyse gr olum Tat, eserleri Yaratcsndan ayrdnl Yalnz bu deil, O btn isimlerden ycedir. ylesine ycedir ki btn hepsinin Babasdr. nk gerekte O, Yegane Bildir ve bu eser O'nundur. O bir babadr. Hi kimse bir heykelin ya da resmin, bir heykeltra [olmakszn] ya da ressam olmakszn ortaya ktn syleyemez; [o halde] bylesi bir sanat eseri Sanat olmakszn varolabilir mi? Bu ne krlk, bu ne saygszlk, bu ne cehalet! yleyse gr olum Tat, eserleri Yaratcsndan ayrdn! Burada ileri srlen argman, nedenselliktir. Her sonucun kendisiyle balantl bir nedeninin olmas gerekir. Evrendeki her eyin bir eser olduunu; operatif bir g tarafndan oluturulduunu; hibir eyin kendi bana ortaya kmayacan; her eyin yaratldn grm oluruz. Her eseri yaratan bir sanatnn olmas gerekir. Bir insan organizmas en azndan bir heykel kadar sanat eseridir. Heykeller, heykeltralardan bamsz ortaya kamayacana gre, insanlarn kendilerini yaratandan bamsz ortaya kabileceini varsaymak mantkszdr. ocuun annesi ve babas tarafndan yaratldn varsaymann ne kadar mantksz olduunu grrz. nk tm yaratc fonksiyonlar, zeki izgiler boyunca iler; bedenin her paras, baz glerin ileyiine kusursuz bir biimde uyarlanr; beden paralarndan biri olmakszn eksik kalacaktr. Bu durumda iki olaslktan birinin doru olmas gerekir. Ya o fonksiyonlar ebeveynlerin zekas tarafndan ynetilir ya da ebeveynlerin organlar kendilerinin

dndaki bir g tarafndan kullanlr ve bylece ynlendirici zeka ebeveynlerin dndadr. u anda dnya zerinde bedenin muhtelif paralarnn tmnn fonksiyonlarn bilen bir erkek ya da kadn olmadna gre, ilk olaslk doru olamaz. Aksi takdirde, insan zekas, erkek ya da kadn tarafndan kesin olarak bilinmeyen bir fonksiyona sahip baz glerin ileyiine uyarlanm bir organ nasl oluturabilir? nsan organizmasnn oluumunu ynlendiren zeka, imdiye kadar yaam btn erkeklerden ya da kadnlardan daha stn bir zekadr. nsan zekasnn, imdiye kadar insan fonksiyonunun gizemine hakim olamamas bunu gsterir. Bu ynlendirici zekann, reenkarnasyon yaayan cann zekas olduu da dnlemez. Zira cann, reenkarnasyondan nceki zekas, bylesi bir reenkarnasyondan sonra sahip olaca zeka ile ayndr. Can, zekasn reenkarnasyona tadna gre, bu tr bir bedeninin oluumunu ynlendirmeye yeterlikli bir zekaya sahipse, kusursuz insan fonksiyonlarnn gizemini bilmesi ve bylelikle dnyadaki yaamnda Yaratma Sanat'nn ustas olmas gerekir. Ancak bylesi varlklar yoktur ve hibir zaman olmamtr. Organizmann yaradln ynlendiren zeka annede, babada ya da reenkarnasyona hazrlanan ruhta bulunmuyorsa, bu oluumun, anne ve babann reme organlarnn, kendileri araclyla etkinlik gsteren insan st enerjinin gc dorultusunda mekanik olarak ilemesi sonucu ortaya kmas dnda bir olaslk dnlemez. Tm muhakeme yeteneimiz, bu gcn son tahlilde gnmeyen Tanr'nn rade Gc'nn enerjisi olduuna iaret etmektedir. Operasyonlarnn tmnde onu ynlendiren Zeka, grnmeyen Tanr'ya aittir. Bu yaratma ii, kutsal bir i olduuna gre, bu eseri yaratan bir Kutsal Sanat'nn olmas gerekir. Aksi halde, bir sanatnn belirli bir eseri yaratmaya dnk etkinlii olmakszn bir eser ortaya kamaz kural bozulmu olur. Hibir eserin Yaratcs olmakszn varolamayacan hep aklmzda bulundurmamz gerekir. Son tahlilde, hangi trde olursa olsun tm eserlerin yaratcs Bir ve Yegane Bir, Tanr'dr. Yalnz bu deil, O btn isimlerden ycedir. ylesine ycedir ki btn hepsinin Babasdr. nk gerekte O, Yegane Bir'dir ve bu eser O'nundur. O bir babadr. Bu Tanr, btn isimlerin Babas'dr. Hepsi, O'ndan gelir. Btn isimler Ku'da retilir ve oradan doar. Tanr, btn isimlerin Babas-Annesi olarak hepsinden ycedir. Zira nedenin, her zaman iin tm etkilerinin toplamndan byk olmas gerekir. Douran, kendisinden doanlarn tmnden ycedir. Tanr, Yegane Bir'dir. nk her ey O'ndan gelir. O'ndan gelenler, meydana kmadan nce O'nun iindedir ve bu yzden O'nda olmayan, O'ndan ayr hibir yer yoktur. O'nun iinde olup da meydana kanlar, halen O'nun iindedir. Zira halen O'nun bir parasdr ve O'nun dnda hibir ey yoktur. te bu yzden O, Yegane Bir'dir. lahi z'n hareketlerinin tm yaratma ve retme hareketleri olduu iin, O'nun stlendii grev Baba olmaktr. Gerekten de Tanr'nn z, Saf retme'dir. Zihnin tek bir Dncesi bile karln retmemezlik etmez ve bu yzden Zihnin btn Dnceleri retici'dir. Dier varlklar zaman zaman tohumlar retir; fakat O, Ebediyete kadar ve znn usuz bucakszl boyunca kendiliinden, ayn anda ve srekli olarak reticidir. O'nun z, mutlak retmedir. Evreni srekli klan, O'nun srekli olarak uretmesidir. Bu yzden, Babalk basite O'nun niteliklerinden biri deildir. Babalk, O'nun mutlak z'dr. Sonu olarak Tanr imdiye kadar varolmu olan, imdi varolan ve gelecekte varolacak olan her eyin Mutlak Annesi-Babas'dr. Sonsuz balanglardan, hi gelmeyecek bir sona kadar bu byledir. O'nun yaratmada baarszla urad hibir an olmamtr ve yaratmaya ara verecei hibir an asla olmayacaktr. O, tm zamanlar boyunca ve Ebediyete kadar Her eyin Annesi-Her eyin Babas'dr. 9. Eer beni fazla ak konumaya zorlarsan, O'nun varl her eyi tasarlar ve [onlar] oluturur. Nasl ki yaratcs olmadan hibir eyin varolabilmesi mmkn deildir, O srekli olarak gkyzndeki, havadaki, yerdeki, derindeki ve tm kozmostaki varolan ve varolmayan her eyi yaratmasayd, O da varolmazd. nk tm dnyada O'nun dnda hibir ey yoktur. O hem varolan hem de varolmayan her eydir. Varolan eyleri O tezahr ettirir; Varolmayan eyleri Kendisinin iinde muhafaza eder. Eer beni fazla ak konumaya zorlarsan, O'nun varl her eyi tasarlar ve [onlar] oluturur. Tanr'nn mutlak varl, ikili fonksiyon ierir; O her eyi tasarlar ve tasarladklarn oluturur. Bu ikili fonksiyon, Erkek ve dii olmak zere kili doasnn sonucudur. Bu iki doa, Zihin'dedir; eril ilke aralksz olarak Dnceler'in ortaya kmasna neden olur ve bunlarn her biri Ku'da, lahi z'de, Dii'de kendi aktif ifadesini tasarlar. Dnceler, Ku'da O'na Zeki bir Drt aktaracak ekilde etkinlik gsterir. Bu drt, tasarm etkinliidir ve Kutsal Dnce iin mmkn olan tek dorudan etkidir. Ku'da Zihnin Dncesi'nin bu tasarm ya da drtye neden olmasyla ayn anda, lahi z ya da Ku bu drtye karlk verir ve kendisine Yaam'n bu Zihinsel Tohumu'nu atan dnce'ye karlk gelen kendi zn yaratmaya geer. Tasarlanan Dnce, Ku'da oluturulduunda, rade Gc'nn

Merkezkal etkinlii ile dar karlr. Bylece, adeta Ku'nun rahminden doar gibi, Anne Ku'nun oluturma fonksiyonu araclyla Tezahr' e doar. Bir anlamda Tezahr Eden Tanr'ya nfuz eder. Formatif Hyle, sis'in zerinde Formatif Zihin, Sckhet'in operasyonu araclyla en st formuna ular. Sonu olarak bu srete basamak vardr: Zihnin dncesi araclyla Tasarm olan Yaratma; gebelik ve Ku'dan dou olan oluturma; Sekhet ve sis'in formatif etkinlii araclyla tezahr ettirme olan Formasyon. Her ey bu ekilde tezahr ettirilir. Evrensel Tasarlayc, eril Zihin ve evrensel retici, dii Ku olarak bu ikili varolu, aslnda Grnmeyen Tanr'y tekil eder. O, bunun dnda bir ey deildir. O, Ezeli ve Ebedi Anne-Baba'dr. Nasl ki yaratcs olmadan hibir eyin varolabilmesi mmkn deildir, O srekli olarak gkyzndeki, havadaki, yerdeki, derindeki ve tm kozmostaki varolan ve varolmayan her eyi yaratmasayd, O da varolmazd. nk tm dnyada O'nun dnda hibir ey yoktu Tanr'nn varl, mutlak bir biimde nesnelerin oluumuna dayanr. Tanrsalln mutlak bir biimde baka fonksiyonu yoktur. Zihnin Esse'si dnce etkinliindedir. Zihin dnmeye ara verirse, bu ne kadar ksa bir zaman dilimi olursa olsun, kendi varln srdremez. Zira Zihin srekli Dnce akndan baka bir ey deildir. Bir Dnce'nin varl, ayn anda Ku ile kurduu te-1 masa ve O'na verdii Drt'ye dayanr. Dnce, o drtde yaar ve iinde yaad Ku'daki bu drt olmakszn derhal sonu gelir. Ku'nun Esse'si, Dnce'nin drtsne verdii karlkta ve oluturmaya dnk ayn andaki harekettedir. Bir baka deyile Ku, oluturma etkinliinde varln srdrr. Ku, bir an bile oluturmaya ara verirse, doal olarak kendisinin sonu gelir. Grnmeyen Tanr, bu yzden srekli tasarlama ve oluturma akndan baka bir ey deildir. Grnmeyen Tanr'nn Esse'si tam olarak bunlardr. Hangi Dzey'de olursa olsun her ey gerekte Ku'da oluturulur. Nesneler orada oluturulur ve oluturulduktan sonra Tezahr'e doar ya da yanstlr. Tezahr ettirilmeleri, aslnda Ku'dan domalar anlamna gelir. Tezahr Eden Tanr, bu tr eylerin Ku'dan doarak kozmosa yaylmasndan oluan srekli aktan baka bir ey deildir. Tezahr, Formasyon Alan'dr. Tezahrde form verildikten sonra kozmosa gnderilirler. Varolan ve varolmayan her ey Ku'da oluturulur. Hem varolanlar hem de varolmayanlar Kendi Annelik z'nn derinliklerinde oluturur. Sonuta tm dnyada Grnmeyen Tanr dnda hibir ey yoktur. Tezahr Eden Tanr, Grnmeyen Tanr'nn tezahrdr ve kozmos, ayn Kutsal Ku tarafndan oluturulan formlarn sentezidir. Bu yzden, dnya deil, Grnmeyen Tanr tezahr ettirir ve grnr klar. O, Evren'in Enerjisi, Cevher ve Formu'dur. Bir ve Yegane Bir olan Tanr olmakszn hibir ey varolamaz. O hem varolan hem de varolmayan her eydir. Varolan eyleri O tezahr ettirir; Varolmayan eyleri Kendisinin iinde muhafaza eder. Dorudan doruya oluum srecinde olmayan eyler, Ku' nun derinlikleri iindedir. Henz oluum srecindeyken ve Ku' da yer alrken, Tezahr etmezler ve Ku'dan bir para olmalar anlamnda henz nesneler olarak varolmaya balamazlar. Bir nesne oluturulduunda ve oluum sreci kusursuz bir biimde tamamlandnda, Ku'dan dar yanstlr ve bu ekilde tezahr ettirilir. Bir nesne olarak varolmaya balad iin, artk Ku'nun saf esse'sinden ayr bir varolua kavuur. Bu ekilde tezahr etmi hale dnr. Varolan ve tezahr ettirilen eyler, Ku'da oluturulmalar anlamnda halen Ku'dur. Onlara nfuz eden Cevher bundan baka bir ey deildir. Her zaman Ku'nun doasna sahiptirler. Ancak ayn zamanda kendilerine zg bireylikleri de vardr. Nesnelerin tezahr ettirilmesinin gizemi, budur. Ku'nun bireyletirmesinin gizemi, budur. Ku, lahi z'n Birlii'dir ve evrensel'dir. O, zel ve farkllam nesneler olarak tezahre eder. Bu nesneler, nesne eklinde ayr ayr tezahr olan Ku'nun zgnldr. Sonu olarak nereye bakarsak, Grnmeyen'in Birlii'ni grrz. Hepsi ve her biri O'nun tezahrleridir.

Beinci Ders
Tanr'nn Her Yerde Mevcut Oluu
10. O, btn isimlerin tesindeki Tanr'dr; O, grnmeyendir; O en ok tezahr edendir; O [bir tek] zihnin dnebildiidir; O [ayn zamanda] gzlerin grebildiidir; O, hibir bedeni olmayan, saysz bedeni olan, daha dorusu her beden Kendisinin olandr. O'nun olmad yerde hibir ey yoktur. nk her ey O'dur ve O her eydir. Bu nedenle O btn isimlere sahiptir. Zira onlar O'nun yarattklardr. Bu nedenle Kendisinin hi ismi yoktur, zira O [onlarn] hepsinin Babas'dr. Kim Senin iin methiyeler dzebilir ya da Seni [methedebilir]? Sana methiyeler dzerken, gzlerimi nereye dikeceim; yukarya m yoksa aaya m, ieriye mi yoksa darya m? Hibir yn, hibir yer yoktur ki Seni temsil edebilsin. Varolan hibir ey yoktur ki seni yanstabilsin. Her ey Sen'dedir; her ey Sen'dendir. Her eyi veren Sen, hibir ey almazsn. nk Sen her eye sahipsin ve sahip olmadn hibir ey yoktur. O, btn isimlerin tesindeki Tanr'dr; O, grnmeyendir; O en ok tezahr edendir; O [bir tek] zihnin dnebildiidir; O [ayn zamanda] gzlerin grebildiidir; O, hibir bedeni olmayan, saysz bedeni olan, daha dorusu her beden Kendisinin olandr. (Grnmeyen Tanr, btn isimlerin tesindeki Tanr'dr; nk varolan btn isimler Ku'dan domutur. Kozmostaki btn Gler ve Nfuzlar, Ku'da ayr ayr ekillendirilmitir ve O'nun Anneliinin Derinlikleri'nden dar yanstlmtr. Btn limler, Mistik Szler, G Szleri, Tanr'nn szleri, hepsi ve her kiri Ku'da tasarlanm ve O'nun barnda oluturulmutur. Bu yzden btn isimler, tek bir istisna olmakszn, orada oluturulmutur ve oradan domutur. simlerin hepsi olutuktan sonra, geriye tek bir isim bile kalmamtr. Btn isimleri oluturan iin Hibir isim kalmamtr. Hem mtereken hem de ayr ayr btn isimlerin kayna olduuna gre, Grnmeyen Tanr'ya hibir isim verilemez. O, bildiimiz gibi grnmeyendir. O'nun gerek z' asla tezahr etmez. Yine de tasavvur edilebilir btn eylerin en ok tezahr edenidir. nk tezahrn her bir motifi, kendi iinde srekli gizli kalan ayn z'n tezahrnden baka bir ey deildir. Tanr'nn gerek z', sadece Soyutlamalarnn en derininde olan zihin tarafndan kavranabilir. Zira Tanr z'n duyulara ak klmaz. O, z'nde, ancak bu ekilde kavranabilir. Tezahrlerinde ve brndkleri formlarda ise O'nu gzlerimizle grebiliriz. O'nu btn duyularmz araclyla alglayabiliriz. O'nun fiziksel ifadelerini deneyimleyebiliriz. Zihin Ve Ku olarak saf z'nde, O beden trnden hibir eye sahip deildir. Tezahrde, O birok bedene brnr. Btn Tanrlar ve Gler'de karmza kar. Kozmosta ise O, en bynden en kne varolan her bir bedende grlebilir. Ksacas, Grnmeyen Tanr dnda hibir ey yoktur ve bu Tanr, Kendisinden ortaya kan btn formlarda Mevcut'tur. Her eyi tezahre gnderen Kadnlk ya da Annelik boyutu, Ku'dur. O'nun olmad yerde hibir ey yoktur. nk her ey O'dur ve O her eydir. Bu nedenle O btn isimlere sahiptir. Zira onlar O'nun yarattklardr. Bu nedenle Kendisinin hi ismi yoktur. Zira O hepsinin Babas'dr. Btn evrende hibir yer yoktur ki Tanr'nn olmadn syleyebilelim. Tanr'nm dnda herhangi bir ey olmas mmkn deildir. O'nun Dnce'sinden domam hibir Zeka yoktur. Bu yzden btn Evren'de, O'nun Zihni'nin tezahr olan dnda hibir zihin de yoktur. O'ndan gayr, herhangi bir eyin yaplabilecei hibir Cevher yoktur. Hangi dzeyde olursa olsun btn cevherler, O'nun Cevheri'nin, yani Ku'nun deiime uramasndan ibarettir. Hibir yerde, eit eit ifadeleri ve farkllamalar zerinden Kutsal Enerji'den doanlar dnda hibir Enerji yoktur. O'nun Yaam'ndan doan dnda hibir yaam yoktur. O'nun Zihni'nin ortaya kardnn dnda hibir Zeka yoktur. O'nun znden doan dnda, hibir cevher yoktur. Sonu olarak btn dnyada Tanr ve Grnmleri ya da ifadeleri dnda hibir ey yoktur ve olamaz. Her ey O'dur ve O, her eydir. Bu kendi kendini doyuran Pan-Teizm, mutlaktr. Baka hibir eyin doru olmasna imkan yoktur. Bu, her a ve her rk iin tek doru din ve felsefedir. O, btn isimlere sahiptir. nk hepsi, O'nun iinde oluturulduktan sonra Ku'dan doar. Kullandmz isimlerin her birini atfettiimiz nesneler, gerekte Tanr'dr. Tanr'nn dnda hibir ey olmadna gre, varolan her ey Tanr'dr ve bu yzden isim verdiimiz her ey O'dur. Demek oluyor ki btn isimler, O'nun ismidir. Btn isimlerin tek bir Annesi-Babas vardr. Tanr olan bir eye atfedildiklerine gre, isimler gerekte bu tek Anne-Baba'nn

isimleridir. Sonu olarak kullanabileceimiz her szck, Tanr'nn bir ismidir. Kullanabileceimiz btn isimler, O'nun farkllamalarnn ve tezahrlerinin isimleridir. Tanr'nn Tezahrleri'nin Pleroma's* isimlerin Pleroma'sn kapsar ve bu yzden Anne-Baba'nn Kusursuz z iin geriye hibir isim kalmaz. O'nun Kendisi'nin hibir ismi olmamas bu yzdendir. O, Mutlak olduu iin ve isimler greceli ayrmlar esas ald iin, O'nun Mutlaklnn Grecesizliine uygun hibir isim bulunamaz. (*) Latince Doluluk anlamndadr. Kim Senin iin methiyeler dzebilir ya da Seni [methedebilir]? Btn isimlerin tesindeki bu Tanr'ya hi kimse methiye dzemez. nk ebedi ve ezeli, hi kimse O'nun Yceliinin hakkn veremez. O'nun hakknda syleyebileceimiz her ey, iftiradan baka bir ey olmaz. O'na belirli nitelikler atfetmek, belirtilmeyenleri O'ndan esirgemek anlamna gelir ve bu O'na iftira etmektir. O'nun karakteristiklerinin birinden sz etmek, sz edilmeyenlere kyasla ona daha ok nem vermek anlamna gelir. Oysa ki Tanr'nn btn karakteristikleri eit neme sahiptir. O'nun her ey olduunu sylemek, O'na iftira etmekle birdir. Zira Tanr'yi varolanlarla snrlam oluruz ve bunu yapnca svm oluruz. O'nun Btnl, szcklerle ifade edilemez. Bu nedenle O'nu anlatmaya almak, O'na kar hrmetsizliktir. O'nu methedemeyiz; nk btn methiyelerin yetersizlii, yaptmz methiyeyi bir iftira klacaktr. Bylesi yce olan bu Tanr'yi, bir tek sessizlik ifade edebilir. O'na methiyeler dzmeyin, bunun yerine O'nun karsnda sessizliinizi koruyun. Sana methiyeler dzerken, gzlerimi nereye dikeceim; yukarya m yoksa aaya m, ieriye mi yoksa darya m? Hibir yn, hibir yer yoktur ki Seni temsil edebilsin. Varolan hibir ey yoktur ki seni yanstabilsin. Kitab Mukaddes, Tanr'nn Gklerde olduunu syler. Ancak bu, Tanr'ya kar ak bir hrmetsizliktir. nk O'nun bulunabilecei tek yerin bu olduunu ima eder. Tanr'nn insanlarn kalbinde olduunu syleyenler de Tanr'ya kar hrmetsizlik yapm olur. nk O'nu bu ekilde yerelletirir ve O'nun insann kalbi dnda olamayacan ima etmi olur. Neresi olursa olsun, O'nun herhangi bir yerde ya da herhangi bir blgede olduunu ima etmek, Tanr'ya kar hrmetsizliktir. O'nun hibir mekana ait olmamasnn tesinde, her yerde ve her mekanda olduunu im etmek de ayn lde hrmetsizliktir. Yahudilerin, Tanr'nn Kuds'te durduunu sylemesi, kendileri asndan ciddi bir hrmetsizliktir. Hristiyanlarn, Tanr'nn Salonlarda olmadn ima ederek O'nun Kiliselerde olduunu dnmesi hrmetsizliktir. Tanr'nn Komnyon Sofras'nda olduunu sylemek, bir bakma O'nun ahlaksz bir kadnn yatanda olduunu sylemek kadar ciddi bir hrmetsizliktir. Katoliklerin, O'nun Kutsal ekmek'te olduunu dnmesi, duvarclarn harcnda olduunu sylemek kadar ciddi bir hrmetsizliktir. Tanr iin hibir yn yoktur. nk O, her ynn kaynadr; her yn muhafaza eder ve zapteder. O'na dair hibir mekan yoktur. nk O, btn mekanlarn kayna, kurucusu ve sahibidir. O'nun iin hibir yer yoktur. Tanr iin, varolan eylerin hibiri geerli deildir. O ne buradadr, ne de oradadr. O ne imdidedir ne de sonradadr. O ne budur, ne de udur. O ne vardr, ne de yoktur. O ne mevcuttur, ne de mevcut deildir. O ne yaar, ne de lr. O ne lmldr, ne de lmszdr. O hem her eydir, hem de hibir eydir ve ayn zamanda O ne biridir ne de tekidir. O isimlendirilemez, aklanamaz, kavramaz ve dnlemez. O, O'dur ve deildir. Her ey Sen'dedir; her ey Sen'dendir. Her eyi veren Sen, hibir ey almazsn. nk Sen her eye sahipsin ve sahip olmadn hibir ey yoktur. Her ey Tanr'da varln srdrr; ebediyen O'nda olmayan hibir ey yoktur. Ayn zamanda her ey Tanr'dan kaynaklanr. Yaylma yoluyla her ey O'ndan doar. O, her eyin hem kayna hem de taycsdr. Her eyi O verir. nk varolan her ey O'nda balar ve O'ndan doar. Her ey O'nda baladna gre, O'nun verdiklerinin dnda hibir ey yoktur. Btn zamanlar boyunca her eyi sonsuza dek O retir ve yaratt tm bu eylere hkmeder. Bu yzden O'nun her eye sahip olduu sylenir. O'nun sahip olmad hibir ey yoktur. Tanr uruna bir eyler yapmak anlamnda her trl ibadet, ak bir biimde hrmetsizliktir. nk insann Tanr iin bir eyler yapabilmesi, Tanr'nn insandan bir eyler beklemesi anlamna gelir. Her ey Tanr'da olduuna gre, O her eye sahiptir ve halihazrda sahip Olmad hibir ey yoktur. Bu yzden insann O'na sunabilecei hibir ey yoktur. Bundan, kurbanlarn aslnda O'nu rahatsz ettii sonucu kar. nk durumun doas gerei, Tanr'nn, insann sunabilecei bir eylere ihtiya duyduu kabul edilmi ulur. Bu, Eski Ahit'teki ifadelerden birini hatrlatr: "Senin sunduklarn, sunduun Et ve sunduun arap, Bana kar saygszlktr. Eer acksaydm, sana sormazdm. Binlerce tepenin zerindeki sr benimdir." Peygamber tarafndan burada retilen din, Musa'nn rettiinden olduka farkldr. Buradan, kanlmaz olarak orijinal Yahudi dininin, daha alt dzeydeki tanrlardm birine adanmlk olduu sonucu kmaktadr.

Peygamber burada dini, btn isimlerin tesindeki Tanr'ya ibadete dntrmeyi kabul etmitir. Bir baka deyile Hermetizmin takdimini, Yahudiliin dokusuna yerletirmitir. Spiritel bir yaamdan yana Ritualizme nem verilmediini grdmz her yerde, zihnin Dini'nin etkisi ile karlarz. Her ey O'dur ve halihazrda O'nun olduu iin O'na hibir ey veremeyiz. Tm olas methiyeler O'nun deerini yanstmakta yetersiz kalaca iin O'na methiye dzemeyiz. O'na sunabileceimiz tek hizmet, O'nun kusursuzluunu kendi yaamlarmzda sergilemektir. Sonu olanak O'na sunabileceimiz tek hizmet, tanrsal bir yaamdr. 11. Ey Baba, ben ne zaman Sana ilahi okuyacam? nk hi kimse Senin saatini ya da zamann lemez. Peki ben ne iin ilahi syleyeceim? Yarattn eyler iin mi, yoksa yaratmadn eyler iin mi? Grnr kldn eyler iin mi, yoksa gizli tuttuun eyler iin mi? Dahas Sana nasl ilahi syleceim? Kendim gibi olduun iin mi? Kendimden bir eylere sahip olduun iin mi? Yoksa farkl olduun iin mi? Ben, her ne isem Sen'sin; her ne yaparsam Sen'sin; her ne sylersem Sen'sin. Her ey Sen'sin ve Sen'den gayr hibir ey yoktur. Varolan her ey Sen'sin ve varolmayan her ey de Sen'sin. Sen dnrken Zihin'sin; Sen yaratrken Baba'sn; Sen g verirken Tanr'sn. Sen yisin ve her eyin Yaratcssn. Ey Baba, ben ne zaman Sana ilahi okuyacam? nk hi kimse Senin saatini ya da zamann lemez. Burada, Baba'ya sadakatin sunulmas iin belirli bir zamann olmad ilkesi ile karlarz. O, zamana gre ilemez. Btn zamanlar, tezahrn sonucudur ve bu yzden O'na uygulanamaz. Ayrca btn zamanlar O'ndan doar; O'ndan kaynaklanr; O'nda varolur. Bu yzden hepsi O'nun iin birdir. O'nun iin Kutsal Gnler, Kutsal Zamanlar, dua saatleri ya da Sebt Gnleri olamaz. Btn gnler ve saatler O'nundur ve O'nun iin birdir.O'na sevgiyi sunmak iin, belirli bir an, dierine gre daha uygun olamaz. Bu trden btn ayrmlar, daha alt dzeydeki tanrlara uygulanr, Baba'ya deil. Sonu olarak btn zamanlarna ve mevsimlerin kutsall, tanrlara zg grevlerin bir parasdr ve onlara ibadete kusursuz bir biimde uygundur, Ne var ki bunlar Baba-Anne'ye ibadet edilirken uygulanamaz. O'nun balangc ve sonu olmadndan ve O btn zamanlarda ayn olduu iin, O'na ibadetin de balangcnn ve sonunun olmamas gerekir. Kardeimiz Paul'n ifadesinin anlam da kukusuz budur: Hi aralksz ibadet etmemiz gerekir. Ballmz, Her eyin BabasAnnesi'ne dnk srekli bir ibadettir. Peki ben ne iin ilahi syleyeceim? Yarattn eyler iin mi, yoksa yaratmadn eyler iin mi? Grnr kldn eyler iin mi, yoksa gizli tuttuun eyler iin mi? Ona ne iin methiyeler dzebiliriz? Her ey, bir baka eyin kart olduundan, O'na dnk btn methiyeler greceli olacaktr. En nemlisi, hangisidir: O'nun oluturduklar m, yoksa O'nda sakl olan ve henz bireylie kavumayan eyler mi? Hangisi iin daha ok kranlarmz sunacaz: Tezahre doan eyler iin mi, yoksa O'nun Varlnn tezahr etmeyen tarafnda kalanlar iin mi? lk olarak bunlar bilemeyiz ve ikinci olarak Mutlak Tanr'nn bir boyutunun dierine oranla daha ok nem tadn varsaymak bizim admza ak bir hrmetsizlik olacaktr. O, birden ok deil, Bir'dir. O'nun Tanrsallnn muhtelif boyutlar arasnda ayrm yapmak, O'nun Birliine zarar vermektir, ki bu da O'nu yok saymak anlamna gelir. Bylesi bir hareket, Theoside ya da Tanr'nn katledilmesidir! Sonu olarak bu tr bir ayrmclk, olabilecek en kt kfrdr. Bu yzden O'na hibir ey iin methiyeler dzme. O vardr ve btn sylebilecekleriniz bundan ibarettir. Dahas Sana nasl ilahi syleceim? Kendim gibi olduun iin mi? Kendimden bir eylere sahip olduun iin mi? Yoksa farkl olduun iin mi? O'na nasl methiyeler dzeceiz? Bizim gibi olduu iin mi, yoksa bizden farkl olduu iin mi? O'na sahip olduu insanini zelliklerden dolay m, yoksa insan d niteliklerinden dolay m methiyeler dzeceiz. Sahip olduumuz niteliklerin tm, O'ndadr ve O'ndan gelir. Btn niteliklerimize O'nun araclyla ularz. Bizim gibi olmasndan kaynakl O'na, methiyeler dzmek, yalnzca Kendisi gibi olduu iin O'na methiyeler dzmektir! Bunun yan sra, insan d nitelikler de O'ndadr ve O'ndan doar. Bizden farkl olduu iin O'na methiyeler dzmek, dua etmek, yalnzca Kendisi gibi olduu O'na methiyeler dzmektir Ayn zamanda bizden farkl olduu iin O'na methiyeler dzer sek, Kendisinden de farkl olduunu ima etmi oluruz. Oysa nasil Kendinden farkl olabilir ki? Bizim gibi olduu iin O'na methiyeler dzersek, bize benzemezliine karlk, O'nun bize benzerliini ne karm oluruz. Bu, O'nu Kendisi ile tutarsz klar.O'nun hem kusursuzluuna hem de Birlii'ne zarar vermek anlamna gelir. Bu da ciddi bir hrmetsizlik olacaktr. Sonu olarak ciddi bir hrmetsizlik etme suuna bulamakszm O'na methiyeler dzebilmemizin hibir yolu yoktur. Bu onbirinci emire

kulak verin: "Tanrn Rabbim diyerek anma; nk bunu yapmadn gn En Yce'ye kar kfr suunu ilemi olursun!" Ben, her ne isem Sen'sin; her ne yaparsam Sen'sin; her ne sylersem Sen'sin. nsan olmak, Tanr'nn belirli niteliklerinin bireylemesinden baka bir ey olamaz. O, bundan ayr deildir. Tanr, her bibirimizin varln kapsar ve bu yzden O'ndan ayr bir varolu bi zim iin sz konusu olamaz. Kendi bamza, mutlak bir biimde hibir eyiz. Bu gerei grmek, insann tam anlamyla kendinden vazgemesi anlamna gelir. Kendinden vazgemek ise Tanr'nn onayndan baka bir ey deildir. nsan hibir eyi kendi bana yapmaz. nsann tm etkinlikleri, aslnda Tanr'nn niteliklerinin hareket ve hareketsizlik koullar erevesinde kendisini ifade etme yoludur. O'ndan ayr, kendi bamza hibir ey yapamayz. Yce stat sa'nn mesaj, budur. Biz hibir ey yapmayz; Tanr bizim iimizde iler. Bu, gerek eylemsizlik doktrinidir. Tm szckler O'ndan gelir. Tm O'nda oluur ve tezahre doar. O'nun tarafndan daha nce konuulmam olan tek bir szck bile konuamayz. Bu yzden biz hi konumayz; O'nun szckleri bizim araclmzla konuur. Yani konuan biz degiliz, Tanr'dr. Herkeste konuan aslnda Tanr olduu iin, O'ndan baka hi kimse tek bir szck bile konumamtr. Bu gerei grmek, Sessizlik Doktrini'nin asl gizemidir ve Sessizliin l'dr. Her ey Sen'sin ve Sen'den gayr hibir ey yoktur. Varolan her ey Sen'sin ve varolmayan her ey de Sen'sin. Sen dnrken Zihin'sin; Sen yaratrken Baba'sn; Sen g verirken Tanr'sn. Sen yisin ve her eyin Yaratcssn. Tanr her eydedir. O'nun dnda varolmu, varolan ya da varolacak hibir ey yoktur. imdiye kadar varolan her ey ve bundan sonra varolacak her ey O'nun iinde balayacak ve oluacaktr; bylece O her eyin iinde varolduu srece kalacaktr. O'ndan ayr tek bir ey bile yoktur. Bu yzden tam olarak Tanr diyebileceimiz hibir ey yoktur. O, varolan her eydir. nk varolan her ey O'nda balar ve oluur; O'ndan doar ve bylece kendi varolu srecini balatr. O, ayn zamanda varolmayan her eydir. nk henz varolmayan eyler, Kutsal Derinlikler' de balar ve oluur. Henz varolular balamad iin, O'nun iinde kalrlar ya da balama ve oluma srecinde olurlar. O, Hem varolan eylerde, hem de varolmaya balamayp Kendi iinde olan eylerdedir. O dnrken, Zihin'dir. nk tm Dnceler bu Zihin'de tasarlanr. Tm zekann gerek kayna budur. O, retirken, her eyin Baba's ve Annesi'dir. nk varolan hor ey, Zihin tarafndan tasarlanr ve Ku'da retilir. O, her eyi retirken Baba-Anne'dir. Baba-Anne'nin bu retimi dnda varolabilecek tek bir ey bile yoktur. O, retilen her eye g verirken Tanr'dr. Tm Yaam, tm Enerji ve tm rade Gc O'nundur. O'nun rade Gc'nn etkinlii, retilen her eyin iine girer ve onlarda Yaam'a, Enerji'ye ve rade'ye dnr. Her eyin yaam, O'nun kendi iinde ilemekte olan Yaam'dr. Her eyin gc, O'nun kendi iinde ilemekte olan Enerjisi'dir. Her eyin radesi, O'nun kendi iinde ilemekte olan Iradesi'dir. O, her eye g verirken Tanr'dr. O, g veren ve ayn zamanda hem evrensel anlamda hem. de ayr ayr tm evrenin enerjisi olarak Tanr'dr. O, yi'dir. nk O'nun dnda yi olan hibir ey yoktur. O her eyin reticisidir. Her ey Ku'da retilir. Bu Yce Tanr'nn retmedii hibir ey yoktur. O'nun dnda ne vardr? ASlnda, O'nun her eyi yarattn sylemek bir hatadr. Bu kavram, yanltc olabilir. O her eyin Baba's-Annesi'dir. Ne trden olursa olsun ve ne seviyede olursa olsun her ey O'nun ocuudur; Baba tarafndan tasarlanm ve Anne'den domutur. O halde bu yce Tanr'ya nasl hizmet edebiliriz? Yalnzca zihin ile.O'nun ycelii zerine tefekkr edebiliriz ve O'nu mmkn olabildiince ak bir biimde kavramaya alabiliriz. Kutsal lke zerine yaplacak bu tefekkr almasyla ve O'nun kusursuzluklarna saygmz gstermek suretiyle, O'na hizmet edebiliriz. Tm bunlar yaparak, O'nun niteliklerini bireyletirebilir ve O'nun Doas'na can verebiliriz. O'na hizmet etmek, O'nun gibi olmaya almaktan geer. Bu yzden Tanr'ya hizmet etmenin tek bir yolu vardr; bu da Gnosis ile birlikte Adanmln ok ok Eski Yoludur. (Maddenin sptil ksm havadr; havannki candr; cannki zihindir; zihininki Tanr'dr. Burada, btnn birliinin muhtelif boyutlar arasndaki iliki anlatlmaktadr. Tanr, nihai lahi z'dr. Tanr, Zihin'in iindedir. Zihni bir Ara olarak kullanarak altndakilerin tm zerindeki erkinliinde kendini tezahr ettirir. Zihin, Can'n iindedir. Can araclyla nfuz eder ve tezahr eder. Bu ekilde zihnin, can araclyla havada etkinlik gstermesine izin verilir. Sptil hava maddededir. Maddeye nfuz eder ve onu Ara olarak kullanr. Bylelikle madde ve tm materyal formlardaki etkinlikte tezahr edebilir. Objektif dnyann, Birin Muazzam Bedeni olduunu syleyebiliriz. Madde, onun Eterik Karldr. Hava, madde ile can arasndaki balant kuran ilkelerdir. Can, candr ve Zihin, Ruh'tur. Tanr, Ruh'un iinde gizli olan HicIik ya da

Ego'dur. Tm bunlarn iinde, kendini tek bir yce btnn nemli paralar olarak sunan bir Varlk vardr. Bu soylu gerek, u dizelerde ima edilmitir: "Her ey tek bir uyumlu btndr, btnn bedeni doa ve can Tanr'dr." iir gerei biraz kaba bir biimde ifade ederken, Hermes bunu Kutsal Felsefe'mizin grkemli gcyle ortaya koymaktadr. Yine de z itibariyle anlam ayndr. Bu, gerek Pan-Teizm ya da daha doru bir ifadeyle Omni-Teizm'dir.

yilik Yalnzca Tanr'dadr ve Baka Hibir Yerde Deil.


(Metin: G. R. S. Mead. Kere Yce Hermes; Corpus Hermeticum (VII); G. Parthey, Hermetis Trismegisti, 48-53; Patrizzi, Nova de Universis Philosophia, 14a-15a) 1. Ey Asclepius, yilik Tanr'nn dnda hibir yerdedir; daha dorusu yilik, sonsuza dek Tanr'nn Kendisi'dir. yleyse, [yilik] z olmaldr. Hareketin her trndedir ve (hibir ey Ondan bamsz deilken) serbest kalr. Kendisinin etrafnda hibir zaman ok az olmayan ve hibir zaman da ok fazla olmayan, srekli olarak tam olan dengeli bir enerjiye sahiptir. [Eer] hepsinin kayna bir tek [O] ise, hepsini besleyen yilik'tir. Dahas [hepsini] hep birlikte [beslediini] sylersem, bu sonsuza dek yilik'tir. Ancak bu, bir tek Tanr dnda hi kimse iin geerli deildir. O hibir eyin yokluunu hissetmez; bu yzden hibir eyi arzulamaz. Herhangi bir eyi arzulamas, kt olmasn gerektirir. Tek bir ey bile O'ndan kopamaz. Hibir eyi kaybetmediinden ac duymaz. nk ac da ktln bir parasdr. O'ndan stn hibir ey yoktur. Hibir eye boyun emek zorunda kalmaz. O'na e hibir ey yoktur. Hibir ey O'na zarar veremez. Ve [bu yzden] O kendi adna hibir eye ak duyamaz. O'na kulak vermeyecek hibir ey yoktur. Hibir eye fkelenmek zorunda kalmaz. O'ndan daha bilge hibir ey yoktur. Hibir eyi kskanmak zorunda kalmaz. 2. Peki, tm bunlar O'nun varlnda bulunmuyorsa, iyilik'ten baka geriye ne kalr? Bylesi akn bir Varlk'ta hibir olumsuzlua rastlanamayaca gibi, geri kalan hibir eyde iyilik olmayacaktr. Geri kalan her eyde, olumsuzlukla karlalacaktr. En knden en byne hibir eyde durum deimeyecektir. Hem ayr ayr hepsi iin, hem de hepsinden byk ve [onlarn iinde] en kudretli olan bu canl Kozmos iin, ayns geerlidir. Doumu yaayan her ey tutkularla doludur. Doumun kendisi, tutku zerinden gerekleir. Oysa ki tutkunun olduu yerde, yilik'ten sz edilemez. Nerede iyilik varsa, orada tek bir tutku yoktur. Tpk gndzn yaand yerde gecenin, gecenin yaand yerde gndzn olmamas gibi birbirine zttrlar. te bu yzden yilik retilende deil, retilmemi olandadr. Ancak maddeye her varln paylat zelliin bahedildii dnldnde, yilii de paylamaktadr. Bu adan, Kozmos iyidir; yani her eyi oluturmas anlamnda, oluum sz konusu olduu mddete yidir. Ne var ki dier btn eylerde yi deildir. nk hem tutkuya aktr hem de deiime tabidir ve tutkuya ak eyleri oluturur. 3. nsanda iyilik, ktln azl ya da okluuna gre deiir. Bu dzeyde ok kt olmayan iyidir ve iyilik bu dzeyde ktlkle kyaslandnda azdr. Bu nedenle, bu dzeyde iyiliin ktlkten tamamen arnm olmas mmkn deildir. Bu dzeyde iyilik, ktlkle kirlenmitir. Kirlendii iin de artk iyi deildir ve zamanla ktye dnr. te bu yzden bir tek Tanr'da yilik mevcuttur ya da daha dorusu yilik, Tanr'nn Kendisidir. yleyse Asclepius, insanda Tanr'nn yalnz ad bulunur. Kendi ise [onda] hibir yerdedir. Bu asla gerekleemez. nk hibir maddi beden O'nu ieremez. Maddi bedenin, her yan ktlkle, angaryalarla, aclarla, arzularla ve tutkularla, hatayla ve aptalca dncelerle doludur. Tm bunlarn iinde en byk illet ise, Asclepius, yukarda saylan eylerin her birinin burada en byk iyilikmi gibi retilmesidir. ., Daha da byk bir illet vardr ki dier btn illetlere yol aan bir hatadr. Bu illet, bizleri burada Tanr'dan uzaklatran ehvettir. 4. Ve kendi adma, Tanr'ya krler olsun ki, yiliin Gnosisi' ni zihnime gnderdi. O yilik ki dnyada asla bulunamaz, nk dnya ktlkle "doludur". Oysa ki Tanr yiliktir ve yilik Tanr'dr.

Gzelliin stnlkleri, [yiliin] gerek z() ile ayndr; dahas ok saf ve el dememitir. Byle olmalar, kendilerinin onun z olmasndandr. yleyse Asclepius, gerekte O'nun sahip olduu z dnldnde, Tanr'nn znn Gzellik olduu sylemeye cesaret edilebilir; Gzellik de ayn zamanda yilik'tir. Dnyadaki objelerden edinilebilecek hibir yilik yoktur. nk gz nndeki her ey adeta resimler ve imajlardr. Oysa unlar [gzleri ile grdklerini] gerek sananlar, Gzellik ve yiliin [z] kendisi ile karlamazlar. Gz nasl Tanr'y gremiyorsa, Gzellii ve yilii de kavrayamaz. Gzellik ve yilik, Tanr'nn btnleyici paralardr ve yalnzca O'na zgdr. Ayrlmaz bir btndrler. En ok sevilenlerdir. Tanr'nn Kendisini onlardan ayrmaz ya da onlar Tanr'dan ayrlmaz. 5. Eer Tanr'y kavrayamazsan, Gzellii ve yilii, Tanr tarafndan Ik'tan daha parlak klnan akn I kavrayamazsn. Hibir ey, o Gzellik ile kyaslanamaz ve hibir ey, o yilii yanstamaz. nk, onlar Tanr'ya zgdr. O halde, Tanr'y kavrayabilirsen, Gzellik ve yilii kavrayabilirsin. nk onlar, Tanr'dan asla ayrlamayacak olduklarndan, yaayan varlklarn hibiriyle birleemez. Tanr'y aryorsan, Gzelliin peine d. Ona ulaan tM bir Yol mevcuttur: Gnosis ile birlikte Adanmlk. 6. Adanmlm Yolu'nu bilmeyen ve O Yol'da adm atmayan, gzellii ve iyilii insana atfetme yanlgsna der. Oysa ki bu vizyonunda, yiliin krntsna bile asla rastlayamaz. He tr trl ktlkle kuatlr. Bylece ktnn iyi olduunu dnr ve devaml ktle bavurur. Hatta ve hatta ktln elinden I alnacandan korkmaya balar. Ktl yalnzca srdrmek iin deil, artrmak iin de elinden geleni yapar. nsanlar, ite bu tr eyleri iyi ve gzel olarak niteler, Asclepius. Onlardan kaamayz ya da nefret edemeyiz. En g olan da onlara ihtiya duyarz ve onlarsz yaayamayz.

Altnc Ders yi'nin Doas


1. Ey Asclepius, yilik Tanr'nn dnda hibir yerdedir; daha dorusu yilik, sonsuza dek Tanr'nn Kendisi'dir. yleyse, [yilik] z olmaldr. Hareketin her trndedir ve (hibir ey Ondan bamsz deilken) serbest kalr. Kendisinin etrafnda hibir zaman ok az olmayan ve hibir zaman da ok fazla olmayan, srekli olarak tam olan dengeli bir enerjiye sahiptir. [Eer] hepsinin kayna bir tek [O] ise, hepsini besleyen yilik'tir. Dahas [hepsini] hep birlikte [beslediini] sylersem, bu sonsuza dek yilik'tir. Ancak bu, bir tek Tanr dnda hi kimse iin geerli deildir. O hibir eyin yokluunu hissetmez; bu yzden hibir eyi arzulamaz. Herhangi bir eyi arzulamas, kt olmasn gerektirir. Tek bir ey bile O'ndan kopamaz. Hibir eyi kaybetmediinden ac duymaz. nk ac da ktln bir parasdr. O'ndan stn hibir ey yoktur. Hibir eye boyun emek zorunda kalmaz. O'na e hibir ey yoktur. Hibir ey O'na zarar veremez. Ve [bu yzden] O kendi adna hibir eye ak duyamaz. O'na kulak vermeyecek hibir ey yoktur. Hibir eye fkelenmek zorunda kalmaz. O'ndan daha bilge hibir ey yoktur. Hibir eyi kskanmak zorunda kalmaz. Ey Asclepius, iyilik Tanr'nn dnda hibir yerdedir; daha dorusu yilik, sonsuza dek Tanr'nn Kendisi'dir. yilik ve Tanr arasnda hibir fark yoktur; ayn anlama gelirler. yilik, Tanr'nn znn doasdr ve Tanr'nn dnda hi bir yerde bulunmaz. yilik, yaln bir biimde Kutsalla ya da Tanrsalla verilen bir baka addr. Bu nedenle, yilik'ten sz ettiimizde, yalnzca Tanr dediimizi anlamalyz. yilik, Tanr'nn Kendisi ile zdetir. Tanr'nn doasnn anlalmas, yiliin doasnn anlalmasn salayacaktr. yiliin, ayn zamanda Tanr'nn doasnn yalnzca bir boyutu olduu unutulmamaldr. Tanr, Zihin'dir. O, Baba'dr ve de Tanr'dr. yleyse O yi'dir. yilik, kesin olarak Tanr'nn Annelik boyutunun Ahlaki yndr. Bununla birlikte Tanr'nn Anneliinin bu Ahlaki boyutu, gnlk dilde kullandmz ekliyle ahlaktan ok daha kapsaml bir anlamda anlalmaldr. Zihin, Baba ve Tanr olarak, O'nun doasn halihazrda grm durumdayz. yilik olarak O'nun doas zerinde henz

durmadk. imdi yi Annemizin doasn grmemiz gerekiyor. Annenin yilii'nin kutsal gizemini aklarken, bana kulak verin ve kalplerinizi an. yleyse, [yilik] z olmaldr. Hareketin her trndedir ve (hibir ey Ondan bamsz deilken) serbest kalr. Kendisinin etrafnda hibir zaman ok az olmayan ve hibir zaman da ok fazla olmayan, srekli olarak tam olan dengeli bir enerjiye sahiptir. [Eer] hepsinin kayna bir tek [O] ise, hepsini besleyen yilik'tir. Dahas [hepsini] hep birlikte [beslediini] sylersem, bu sonsuza dek yiliktir. Ancak bu, bir tek Tanr dnda hi kimse iin geerli deildir. yilik, Tezahr Etmeyen Tanr'nn bir boyutu olduuna gre, z olmaldr. lahi z, Ku'dur. Demek oluyor ki yiliin gizemi, Ku'nun gizeminden baka bir ey deildir. Ku, Kutsal lke'nin Kadnlk ve Annelik z'dr. Bu z, kendi iinde kusurlu bir biimde serbesttir. Olas her trl hareket, onun derinliklerinde gerekleir ve ancak kendisi, bu hareketlerin hibirinin etkisi altnda deildir. Her hareket dngs tamamlandnda, z bir kez daha pasif hale dner. Her hareket dngsnden sonra, dinlenme konumuna geer. O, tm bu hareketlerden serbest kalma gcne sahipken, hibir ey bu z'n mutlak kontrolnden uzaklaamaz. nk her ey onun tarafndan oluturulmutur ve hibir ey onun etkinliklerinden bamsz varolamaz. Bu Ku, Kendisini btnyle evreleyen dengeli bir enerjiye sahiptir. Bylece Kendisinin btn hareketleri, bu enerji duvar inde gerekleir. Hareketleri, d snrnda deil, Kendi derinliklerinde gerekleir. Bu nedenle Ku'nun etkinlikleri gizlidir ve onlara asla ulalamaz. Ku'nun Rahminin gizemi, ne tanrlar ne ile insanlar tarafndan asla zlemez. Hatta Baba bile onun gizli mahremiyetine sayg gsterir. Bu dengeli enerji alan, her zaman iin etkinlik, hareket ve dinlenme dngsn srdrmeye tam olarak yeterlidir ve bunu ylesine besler ki her eyin oluturulmas iin gerekli olan cevher, her zaman iin hazr bulunur. Bu Ku, mutlak Birlik'tir. eitli unsurlarn biraraya gelmesinden olumaz; aksine Kendi iinde doas itibariyle mutlak bir biimde ayrlamaz olan tek bir Basit Unsur'dur. Varolan her eye cevher ve enerji sunan bu z'dr. Bu bakmdan O, her eyin tek ve yegane kaynadr. Cevherini ve enerjisini tamamlayarak, her eyi oluturan ve besleyen kaynak olduundan, O yi'dir. Her ey O'ndan gelir. Baka hibir eyin yardmna ihtiya duymadndan ve Kendi iinde mutlak bir biimde kendi kendine yeterli olduundan, O yiliin doasna sahiptir. Hibir eyi eksik deildir. Her eyi hep birlikte beslediinden, herhangi bir eyin bu Ku'dan bamsz bir ey tarafndan beslenmesi asla mmkn deildir. Bu nedenle de O her zaman yi'dir. Ku mutlak bir biimde kendi kendine yeterli ise, varolan her ey varln srdrebilmek iin mutlak bir biimde Ku'ya bamldr. Ku, O'ndan tamamen bamsz olduu iin Tanr'ya yer kalmayacaktr ve Ku, Tanr'nn yapabilecei her eyi Kendi bana yapabilecektir. Gerekte, Ku Tanr'dr. O hibir eyin yokluunu hissetmez; bu yzden hibir eyi arzulamaz. Herhangi bir eyi arzulamas, kt olmasn gerektirir. Tek bir ey bile O'ndan kopamaz. Hi bir eyi kaybetmediinden ac duymaz. nk ac da ktln bir parasdr. , Ne yazk ki yilik'ten bahsedilirken erkek kimlii kastedilir. Halbuki bu yanltr. yilik, Ku olan lahi z'den, yani Anne'den baka bir ey deildir. Bu nedenle biz kadn kimliini n plana karacaz ve olmas gerektii, Ku'dan ne zaman sz edersek, bunu vurgulayacaz. (ngilizce metinde bu noktada She szc kullanlyor, .n.) Zihin'den sz ettiimizde ise erkek kimliini vurgulayacaz. (ngilizce metinde'bu noktada He szc kullanlyor, .n.) Ku hibir eyin yokluunu hissetmez. Zira varolan her ey, her zaman iin O'nun tarafndan oluturulur. Kendi z itibariyle Sonsuz lde her eyi oluturabildiine gre, neye ihtiya duyabilir ki! stedii an, istedii eyi oluturur. Bu ekilde hibir eyin yokluunu hissetmez. Hibir eyi arzulamaz. nk O'nda oluturulmayan hibir ey yoktur. Her ey varolmaya baladktan sonra bile O'nda kalr ve varln O'nun iinde srdrr. te bu yzden hibir zaman O'nun iinde olmayan hibir ey yoktur. Her ey Kendi iinde olduundan hibir eyi arzulamaz. Oluturmaya dnk snrsz kapasitesi, O'nun oluturamayaca hibir eyin olmad anlamna gelir. Oluturma kapasitesi sonsuzdur ve bu yzden hibir eyi arzulamaz. Kendisini kusursuz ve btn klmak iin hibir eksii olmadndan, kt de olamaz. Tm snrlamalar ktdr. O mutlak bir biimde snrsz olduu iin, kt olamaz. Sonu olarak O, sonsuza dek kusursuzdur ve mutlak Iyi'dir. Tek bir ey bile ondan kopamaz. nk varolan her eyin O'nun iinde kalman gerekir. Bu nedenle hibir ey O'ndan ayrlamaz. He ey varln srekli olarak O'nun iinde srdreceinden, hibir eyi kaybetmez. Kendisinin olan herhangi bir eyden ayr kalmayaca iin ac duymaz. Ac da ktln bir parasdr. O, Kendisinde kusursuz lde ve btnyle kendi kendine yeterli olduundan, herhangi bir eyin yokluundan kaynakl ac ekmez, zira hibir eyin yokluunu hissetmez. Bu nedenle ac duymaz. O, ac gibi kt bir koulu yaamadndan, yi'dir.

O'ndan stn hibir ey yoktur. Hibir eye boyun emek zorunda kalmaz. O'na e hibir ey yoktur. Hibir ey O'na zarar veremez. Ve [bu yzden] O kendi adna hibir eye ak duyamaz. O'na kulak vermeyecek hibir ey yoktur. Hibir eye fkelenmek zorunda kalmaz. O'ndan daha bilge hibir ey yoktur. Hibir eyi kskanmak zorunda kalmaz. Her ey O'nun tarafndan oluturduu iin ve her ey O'nun tarafndan beslenmesi artyla varln srdrebildii in, varln btnyle O'na borlu olmayan hibir ey yoktur. O'ndan daha byk bir gce sahip hibir ey yoktur. Bu nedenle hibir ey O'na hkmedemez ve dahas O'nu en ufak lde etkileyemez. O, her eyi kontrol eder ve hibir ey tarafndan kontrol edilmez. te bu yzden O, yi'dir. Zira kendisinin dnda baka bir eye tabi olmak ktdr. Her g O'ndan kaynaklna ve O'nda kaldna gre, O'nunkiler dnda hibir g yoktur. Hibir ey O'na asla zarar veremez. O'na kar en ufak bir yanl davran sergilenemez. Her g O'nun olduu iin, hi kimse O'ndan ayr bir gce sahip olamaz. O'na e hibir ey yoktur. te bu yzden O, yi'dir. Zira her zaman iin kusursuz bir biimde kontrol edemediiniz bir gce maruz kalmak ktdr. O yalnz bana olduundan ve her varlk O'na bal olup aslnda O'nun iinde kaldndan, Kendisinin dnda hibir ey gremez. Kendisinin dnda grebilecei hibir ey olmadndan hibir eye ak duymaz. Ak olmak, ok ktdr. nk ak olan, mutlu olduu hallerde bile, kendi kendine yeterli olmay srdremez. Sevdiinin arzularna bal kalmaya balar. Halbuki mutluluu iin kendisinin dnda herhangi bir eye ya da herhangi birine bal olan kimse talihsizdir. te bu yzden O yi'dir. Zira O'nun iin Kendisinden baka dnlmesi gereken hibir ey yoktur ve bu anlamda O, iyi'dir. Her ey Kendisinin rn olduu ve Kendisi tarafndan oluturulduu iin, her eyi doas ve iradesi O'nun rndr. Hibir eyin O'ndan farkl bir iradeye sahip olma kapasitesi yoktur. Bu nedenle hi kimsenin O'na itaatsizlik etmeye gc yetmez. Her eyin, her zaman iin O'nun iradesini yanstmas gerekir. Hibir ey O'nun iradesinin dna kamayaca iin, O'nu honut etmekten baka bir ey yapamaz. Bu nedenle O'nun fkelenmesi imkanszdr. Gerekte, O'nun dnda hibir varolu bulunmadndan, fkelenebilecei hibir ey yoktur. Her bilgelik, O'nda doar ve O'ndan yaylr. Hibir varoluta O'nun bilgelii dnda bir bilgelikten sz edilemeyeceine gre, her eyin sahip olabilecei bilgelik O'nun tarafndan paylalr. Aslnda bu kendilerinin deil, ; O'nun bilgeliidir. Hi kimse O'nun bilmedii bir eyi bilemeyecei iin, tm evrende O'nun kskanabilecei hibir ey yoktur. te bu yzden O, mutlak bir biimde yi'dir. Zira O'nun iin daha iyisi diye bir ey olmas imkanszdr. yiliin z, birisinin, halihazrda olduundan daha iyi olabilmesinin imkanszlnda yatar. Ku, halihazrda olduundan daha iyisi olamayacandan yi'dir. Sahip olduu yilii herhangi bir ekilde yitirmek ve bylece ktlemek, O'nun iin imkanszdr. yiliinin herhangi bir boyutunu kaybetme tehlikesi duymamak ve iyiliine iyilik ekleyemeyecek kadar iyi olmak, kusursuz yiliin Pleroma's olmaktr. Ku, tm bunlara Sonsuz lde sahip olduundan, mutlak bir biimde yi'dir. O, yi'dir ve Tanrsalln Ahlaki boyutudur. 11 er eyin Annesidir ve yilii burada yatar. O, akla gelebilecek I u T eyin Sonsuz Annesidir. O, kendi kendine yeterli olan yi An-e'dir. yilii, Anne Ku dnda hi kimseye atfetme. Bunu yakarsan, ok ar bir gnah ilemi olursun. nk bunu yapmakla, Tek Mutlak Anne'nin dnda bir baka mutlak Anne daln olduunu sylemi olursun. Bu, ikisinin arasnda mukayese yapman anlamna gelir ve Anne'nin Mutlakl'n inkar etmekle edeerdedir. O'nun Mutlakl'n inkar etmek, her eyin Annesi olduunu ve bylelikle senin Anne'n olduunu inkar etmektir. Bu, Anne'yi yok saymak anlamna gelir. Bu da kendi Anne'ni ldrmek olacaktr ve yi Anne, yani yi, lmsz Ku'yu ldrmek olacaktr. Bu, ayn zamanda ahlaki adan yilii de yok etmekle ayn anlama gelir. yilii, tm evrenden ve gerisinden kovmak demektir. Bu korkun suu ilemek istemiyorsan, yi dnda hibir eyi yi olarak niteleme. Baka hibir yi yoktur, bir lek yi vardr. Baka hibir ey yi deildir, bir tek Anne yi'dir. yilik, bir tek Ku'ya zgdr. yilik, bir tek Tanr'dadr. yili-i,Tanr'dan asla ayramazsn. Onlar asla birbirinden ayr deildir, birdir. Tanr ve yilik, Bir'dir. te olum, yiliin Gnosisi'ni sana aklyorum. yiliin Gnosisi, Ku'nun Gnosisi demektir. Bu Tanr'nm Bilgisi'dir. Bu, Ku'nun Sezgisi'dir. Bu, Zihin'in Dini'dir. Bu Kutsal Gnosis'ten asla uzaklama olum. nk Gnosis, seni dorudan doruya Gklerin Anne Kalbi'ne ve yi Anne'nin sevgisine ulatracaktr. Btn yilik, O'nundur. Btn yilik, O'ndadr. yilii ancak ve ancak O'nda bulabilirsin. yilii baka yerde arama. nk, gnah ilemi ve saygszlk etmi olursun.

Yedinci Ders Kt'nn Pleromas


2. Peki, tm bunlar O'nun varlnda bulunmuyorsa, yilik'ten baka geriye ne kalr? Bylesi akn bir Varlk'ta hibir olumsuzlua rastlanamayaca gibi, geri kalan hibir eyde yilik olmayacaktr. Geri kalan her eyde, olumsuzlukla karlalacaktr. En knden en byne hibir eyde durum deimeyecektir. Hem ayr ayr hepsi iin, hem de hepsinden byk ve [onlarn iinde] en kudretli olan bu canl Kozmos iin, ayns geerlidir. Doumu yaayan her ey tutkularla doludur. Doumun kendisi, tutku zerinden gerekleir. Oysa ki tutkunun olduu yerde, yilik'ten sz edilemez. Nerede yilik varsa, orada tek bir tutku yoktur. Tpk gndzn yaand yerde gecenin, gecenin yaand yerde gndzn olmamas gibi birbirine zttrlar. te bu yzden yilik retilende deil, retilmemi olandadr. Ancak maddeye her varln paylat zelliin bahsedildii dnldnde, yilii de paylamaktadr. Bu adan, Kozmos iyidir; yani her eyi oluturmas anlamnda, oluum sz konusu olduu mddete yidir. Ne var ki dier btn eylerde yi deildir. nk hem tutkuya aktr hem de deiime tabidir ve tutkuya ak eyleri oluturur. Peki, tm bunlar O'nun varlnda bulunmuyorsa, yilik'ten baka geriye ne kalr? Kt doaya sahip eylerin tm bir bir saylmtr ve bunlarn hepsi Tanr'nn varlndan uzaktr. Kt eylerin hepsi Ku'dan temizlenmitir ve O'nda yi doaya sahip eyler kalmn Sonu olarak Tanr'da ya da Ku'da yilik dnda hibir ey yoktur. Ku, yiliin Pleromas'dr. yilik, O'nda tamdr ve yiliin baka hibir paras, hibir eye braklmamtr. Btn yilik, ' O'nun iindedir ve bir tek ktlk dta braklmtr. Bu nedenle O'ndan doan ey, kt olmak zorundadr. O'nun altndaki alemin btn, Ktln Pleromas'dr. Zira O, yiliin Pleromas'dr. O'nsuz dnya, Ktln Pleromas ise, btn ktl ierir. ermedii tek bir kt ey bile kalmaz. Ku'da kt olan hibir ey yoktur ve O, mutlak bir biimde yi'dir. (Bylesi akn bir Varlk'ta hibir ktle rastlanamayaca gibi, geri kalan hibir eyde yilik olmayacaktr. yiliin gerek ilkesi, sadece Ku'da bulunabilir. Grdnz gibi, yilik mutlak bir biimde Mutlak lahi z dnda hibir eyde varln srdrmesi mmkn olmayan koullara baldr. yiliin olumas iin zorunlu olan bu koullar baka hibir eyde bulunmaz. Doal olarak lahi z'n niteliklerinin Pleroma'sn tekil eder ve bylelikle lahi z' oluturur. Bu, iki tane Mutlak lahi z olduunu ima eder. Ancak bu durumda Mutlak lahi z'den sz edilemeyecektir. nk tek bir Mutlak olabilir. Aksi halde, lahi z'n kendisi ortadan kalkacaktr. Halbuki lahi z'de oluturulanlar dnda hibir ey var olamaz. lahi z budur ve yilik baka hibir yerde bulunamaz. Geri kalan her eyde, olumsuzlukla karlalacaktr. En knden en byne hibir eyde durum deimeyecektir. Hem ayr ayr hepsi iin, hem de hepsinden byk ve [onlarn iinde] en kudretli olan bu canl Kozmos iin, ayns geerlidir. Btn Tezahr'de ve altndaki Kozmos'ta, yi olmayan her ey bulunur. nk her ey Ku'dan yoksun ve uzaktr. Ku'yu iyi klan, bunlarn bulunmay ise, Tezahr'de ve Kozmos'ta bulunmalar ktl tekil eder. Tezahr ve Kozmos, saysz kt eyle doludur. Bu, onun hem en byk, hem de en kk paras iin geerlidir. Bu iki u arasndaki ara aamalarn hibirinde durum farkl deildir. Her biri ister tek tek ele alnsn, ister Hylic Canl, tek bir yaam ya da tek bir varlk olarak Kozmos't ele alnsn, ktdr. Bir baka deyile, Kozmos hem bir btn olarak ktdr hem de her bir paras ktdr. Kozmos'un niteliklerinin tm byledir. Kozmos muazzam ve kudretli olsa da aslnda ktdr. nk onu canlandran ve eit eit dnmlerine neden olan glerin her biri kt doaya sahiptir ve ilerinde bir teki bile iyiliin doasn paylamaz. Doumu yaayan her ey tutkularla doludur. Doumun kendisi, tutku zerinden gerekleir. Oysa ki tutkunun olduu yerde, yilik'ten sz edilemez. Nerede yilik varsa, orada tek bir tutku yoktur. Tpk gndzn yaand yerde gecenin, gecenin yaand yerde gndzn olmamas gibi birbirine zttrlar. Doumu yaayan her ey tutkuyla doludur. Doumun kendisi, dorudan tutku zerinden gerekleir. Her balang, tutkuyla gerekleir. retilen her ey, tutkuyla retilir. Bu nedenle, retilen hibir ey, kendilerini reten tutku olduu iin yi olamaz. Tutku etkinlii ile retilen her ey, kendisini reten

tutkuyu dar vurur ve o tutkuyu paylar. Tutkunun olduu yerde, yi diye bir ey yoktur. Tm kt eyler tutkunun sonucudur. Tutku, asla yi'ye yol amaz. Tutku ve yilik, gece ve gndz gibi birbirine kart iki kutuptur. Bir tek yi ey bile tutku zerinden gereklemez. Aslnda, yi hibir zaman retilemez. Bu, kukusuz yiliin kendi kendine var oluundan kaynakldr. yi'nin, yi olabilmesi iin kendi kendine var olmas gerekir. Baka bir ey tarafndan retilemez. Byle olduundan, kendi kendine var olma zelliini yitirir ve artk yi olamaz, kt olur. retim sonucu ortaya kan her ey, retim etkinliinin kendisinden kaynakl, iinde ktl barndrr. Bylelikle retim etkinlii sonucunda ortaya kan her ey, yani bir baka ey tarafndan retilen her ey ktdr. Bu, btn Kozmos'un ve iindeki her eyin kendi bana kt olduu anlamna gelir. te bu yzden yilik retilende deil, retilmemi olandadr. yi, asla retilemez ve bir baka ey tarafndan retilmeyende aranmaldr. yilik, hibir zaman retilmemi olandadr. yi, asla ortaya kmaz. Byle olmas durumunda, kendisini ortaya karana bal olmas gerekir. yiliin gerek z', baka hibir eye deil kendisine baldr. Tanr, hibir eyi yi klmaz, yi olan yalnzca Kendisi'dir. yi olan, kendi kendine yeterli olduu iin ve Kendisi'nden baka hibir eye ihtiya duymad iin, O hibir eye bal olamaz ve ancak byle yiliini korur. retilmemi olan, yani kendi iinde ba ve sonu olmayp kendi gcne sahip olan, yi olabilir. Bu yzden bir tek Tanr yi'dir. Kozmos, hem kendi iinde hem de tm unsurlaryla ktdr. nk varln, kendisine deil, bir bakasna borludur ve oluturulmutur. Kendi gcyle deil, Tanr'nn gcyle var olmutur. Kendi bana var olmayp Tanr'nn eseri olduu iin ktdr. Tanr, hibir yi eylem gerekletirmez, yalnzca Kendi iinde yi'dir. yilik, asla retilemez. Ancak maddeye her varln paylat zelliin bahsedildii dnldnde, yilii de paylamaktadr. Tanr, Mutlak yiliin bulunabilecei Tek'tir. Tanr, maddeyi Kendi niteliklerinin hepsini yanstacak ve aksettirecek ekilde oluturur. Bu anlamda, Tanr'nn yilii maddeye yansr ve akseder. Maddenin yanstlm bir yilii vardr ve ancak bu Ku'nun sahip olduu gibi pozitif bir yilik deildir. Madde, kendi iinde yanstlm bir yilik unsurunu, yiliin bir parasn tar. Ne var ki gerek doas ktdr ve temeldeki ktlk, bu yanstlm yilie hakim olur. Maddeye yilik yanstlm olsa da ktlk onun temelindedir. Bu adan, Kozmos iyidir; yani her eyi oluturmas anlamnda, oluum sz konusu olduu mddete yidir. Ne var ki dier btn eylerde yi deildir. nk hem tutkuya aktr hem de deiime tabidir ve tutkuya ak eyleri oluturur. Kozmos, her eyi retmesi anlamnda yi'dir. retici olarak sahip olduu bu kapasite asndan yi'dir. Ne var ki oluturulmas anlamnda ktdr. Kozmos, Ku tarafndan oluturulur. Bu yzden balangc, tutkusu olan bir varlktr ve bu ynyle ktdr. Ayn zamanda Kozmos, canl bir varlk olarak, ierdii eyleri retir ve bu ynyle yi'dir. Bir baka deyile, her ey kendi retimi asndan ve rettiinin zerinde kontrole sahip olduka yi'dir. Buna karlk retime tabi olmas asndan ve kendisini retenin kontrol altnda olmas asndan ktdr. Tutkuya ak ve deiime tabi olduu iin, yani kendisinin zerinde bir eyin eseri olduu ve onun hkm altnda olduu iin ktdr. Tutkuya ak baka eyleri oluturma kapasitesine sahip olmas ve onlarn hareketleri zerinde sz sahibi olmas itibariyle yi'dir. Yaratc olduu btn koullarda yi iken, Ku tarafndan yaratld btn koullarda ktdr. Bylelikle, her eyde iyi ve kty birbirinden ayrt edebileceimiz kusursuz bir lte sahip oluruz. Her ey, kendi eseri olarak bir eyleri ortaya karmas itibariyle yi'dir ve bir bakas tarafndan ortaya karlmas itibariyle ktdr. Bu yzden ktlk, kendisinin dnda baka bir eyin hkm altnda olmay ve ona bal olmay ierirken, yilik baka bir eyi hkm altnda tutmay ve var oluunu srdrebilmesi iin kendisine bal klmay ierir. rnek verecek olursak, kadnlar ocuk dourmalar asndan yi'dir ve ancak kadn olarak domu olduklarndan ve bu yzden yaamlarn domu olmaya borlu olduklarndan ktdr. yiliin lt, kendi gcne sahip olmaktan baka bir ey deildir ve ktln lt ise d bir gcn hkm altnda olmaktr. O halde Kozmos, yi ve ktnn bir karmdr. Her eyi reticisi olduu iin yi ve ancak kendisi de retildii iin ktdr; her ey onun hkm altnda olduu iin yi ve ancak kendisi de Tanr'nn radesine ve Ku'nun retici kudretine tabi olduu iin ktdr. te yandan Ku mutlak bir biimde yi'dir. O, hibir ey tarafndan retilmemitir ve var oluunu ya da varln baka hibir eye borlu deildir. Kozmos'un kendisi de dahil olmak zere her eyin Yaratcs ve reticisi'dir.

Sekizinci Ders
nsann indeki Ktlk
3. insanda iyilik, ktln azl ya da okluuna gre deiir. Bu dzeyde ok kt olmayan iyidir ve iyilik bu dzeyde ktlkle kyaslandnda azdr. Bu nedenle, bu dzeyde iyiliin ktlkten tamamen arnm olmas mmkn deildir. Bu dzeyde iyilik, ktlkle kirlenmitir. Kirlendii iin de artk iyi deildir ve zamanla ktye dnr. te bu yzden bir tek Tanr'da yilik mevcuttur ya da daha dorusu yilik, Tanr'nn Kendisidir. yleyse Asclepius, insanda Tanr'nn yalnz ad bulunur. Kendi ise [onda] hibir yerdedir. Bu asla gerekleemez. nk hibir maddi beden O'nu ieremez. Maddi bedenin, her yan ktlkle, angaryalarla, aclarla, arzularla ve tutkularla, hatayla ve aptalca dncelerle doludur. Tm bunlarn iinde en byk illet ise, Asclepius, yukarda saylan eylerin her birinin burada en byk iyilikmi gibi retilmesidir. Daha da byk bir illet vardr ki dier btn illetlere yol aan bir hatadr. Bu illet, bizleri burada Tanr'dan uzaklatran ehvettir. insanda iyilik, ktln azl ya da okluuna gre deiir. Bu dzeyde ok kt olmayan iyidir ve iyilik bu dzeyde ktlkle kyaslandnda azdr. nsanda, Tanr'da olduu gibi Mutlak yilik ya da Saf yilik diye bir ey yoktur. nsan her zaman iin yi ve ktnn bir karmndan oluur. Bir insann iyilii ya da ktl, yapsnda bunlarn hangi oranda bulunduuna gre deiir. nsanda iyilik yalnzca grecedir. yiliinin oran, ktlnn oranndan fazla olan, iyi insan olarak nitelenir. Buna karlk ktlnn oran, iyiliinin oranndan fazla olan, kt insan olarak nitelenir. Mutlak bir biimde iyi insan ya da mutlak bir biimde kt insan yoktur. yi insan greceli olarak iyidir ve kt insan da greceli olarak ktdr. Bu dzeyde yilik'ten sz etiimizde, yalnzca greceli ifadeler kullanabiliriz. Mutlak yilii, Tanr'nn dnda hi kimseye atfedemeyiz. Bu nedenle, bu dzeyde iyiliin ktlkten tamamen arnm olmas mmkn deildir. Bu dzeyde iyilik, ktlkle kirlenmitir. Kirlendii iin de artk iyi deildir ve zamanla ktye dnr. Bu dzeyde, yani maddi dnyada ve genel olarak kozmosta, iyilik asla tam olarak ktlkten arndrlamaz. Dnyadaki yilik saf kalamaz ve ktlkle kirlenir. kisi ayr kalmaz ve kozmik evrimin amacna uygun olarak birleir. Bu yzden kozmosun kendi iinde iyi olan ynleri, kendi etkinliklerinin sonucunda kt bir doaya sahip olanlarla birleir. yi ve ktnn bu birlii, iyilii kirletir. yi, artk iyi olarak kalamaz. Ktnn unsurlarnn tezahr ile birlikte, iyi olan da zamanla ktye dnr. Kozmosun tek fonksiyonunun, ierdii eyleri oluturmak olduuna dikkat ettiimizde ve oluturduu eylerin tmnn kt eyler olduunu gz nnde bulundurduumuzda, bu rahatlkla anlalacaktr.

Sekizinci Ders
nsann indeki Ktlk
3. insanda iyilik, ktln azl ya da okluuna gre deiir. Bu dzeyde ok kt olmayan iyidir ve iyilik bu dzeyde ktlkle kyaslandnda azdr. Bu nedenle, bu dzeyde iyiliin ktlkten tamamen arnm olmas mmkn deildir. Bu dzeyde iyilik, ktlkle kirlenmitir. Kirlendii iin de artk iyi deildir ve zamanla ktye dnr. te bu yzden bir tek Tanr'da yilik mevcuttur ya da daha dorusu yilik, Tanr'nm Kendisidir. yleyse Asclepius, insanda Tanr'nm yalnz ad bulunur. Kendi ise [onda] hibir yerdedir. Bu asla gerekleemez. nk hibir maddi beden O'nu ieremez. Maddi bedenin, her yan ktlkle, angaryalarla, aclarla, arzularla ve tutkularla, hatayla ve aptalca dncelerle doludur. Tm bunlarn iinde en byk illet ise, Asclepius, yukarda saylan eylerin her birinin burada en byk iyilikmi gibi retilmesidir.

Daha da byk bir illet vardr ki dier btn illetlere yol aan bir hatadr. Bu illet, bizleri burada Tanr'dan uzaklatran ehvettir. insanda iyilik, ktln azl ya da okluuna gre deiir. Bu dzeyde ok kt olmayan iyidir ve iyilik bu dzeyde ktlkle kyaslandnda azdr. nsanda, Tanr'da olduu gibi Mutlak yilik ya da Saf yilik il iye bir ey yoktur. nsan her zaman iin yi ve ktnn bir karmndan oluur. Bir insann iyilii ya da ktl, yapsnda bunlarn hangi oranda bulunduuna gre deiir. nsanda iyilik yalnzca grecedir. yiliinin oran, ktlnn oranndan fazla olan, iyi insan olarak nitelenir. Buna karlk ktlnn oran, iyiliinin oranndan fazla olan, kt insan olarak nitelenir. Mutlak bir biimde iyi insan ya da mutlak bir biimde kt insan yoktur. yi insan greceli olarak iyidir ve kt insan da greceli olarak ktdr. Bu dzeyde yilik'ten sz etiimizde, yalnzca greceli ifadeler kullanabiliriz. Mutlak yilii, Tanr'nm dnda hi kimseye atfedemeyiz. Bu nedenle, bu dzeyde iyiliin ktlkten tamamen arnm olmas mmkn deildir. Bu dzeyde iyilik, ktlkle kirlenmitir. Kirlendii iin de artk iyi deildir ve zamanla ktye dnr. B.u dzeyde, yani maddi dnyada ve genel olarak kozmosta, iyilik asla tam olarak ktlkten armdrlamaz. Dnyadaki yilik saf kalamaz ve ktlkle kirlenir. kisi ayr kalmaz ve kozmik evrimin amacna uygun olarak birleir. Bu yzden kozmosun kendi iinde iyi olan ynleri, kendi etkinliklerinin sonucunda kt bir doaya sahip olanlarla birleir. yi ve ktnn bu birlii, iyilii kirletir. yi, artk iyi olarak kalamaz. Ktnn unsurlarnn tezahr ile birlikte, iyi olan da zamanla ktye dnr. Kozmosun tek fonksiyonunun, ierdii eyleri oluturmak olduuna dikkat ettiimizde ve oluturduu eylerin tmnn kt eyler olduunu gz nnde bulundurduumuzda, bu rahatlkla anlalacaktr. Bu kt eylerin oluumu, zaman ierisinde oluum srecini dntrerek onun da ktye dnmesine neden olur. Bylece kozmosta iyi olan ey, tm pratik amalar erevesinde ktye dnr. te bu yzden bir tek Tanr'da iyilik mevcuttur ya da daha dorusu iyilik, Tanr'nn Kendisidir. iyilii, Tanr dnda hibir eyde arama. Oluturulan eyden, bir tek oluum etkilenmez. Yalnzca oluum, dier btn etkilerden uzaktr, iyilik, Tanr'nn doasdr ve bu yzden Tanr olmayan, yi olamaz. unu aklndan karma ki yilik yalnzca Tezahr Etmeyen Tanr'dadr. Tezahr Eden Tanr da bile bulunmaz. yleyse Asclepius, insanda Tanr'nn yalnz ad bulunur. Kendi ise [onda] hibir yerdedir. Bu asla gerekleemez. nsan, yiliin adn azna alr. nk yilik idealini her zaman iin tar. Bu ideal olmakszn, insan kendini kaybedecektir. nsan rkn ahlaki snrlar ierisinde tutan bu yilik idealidir. Bu ideal yitirilecek olursa, insanlar derhal hayvaniliin penesine decektir. nsan toplumunda yceltici bir doaya sahip btn gler, insan kalbinde hi snmeyen bir zlem olan kusursuz yi'ye kavuma zleminin ifadeleridir. Ayn zamanda, bu yilik idealinin, insan asndan asla ulalamayacak bir hedef olduunu aklmzda bulundurmalyz. nsann ii, yi'nin peinden komaktr ve ancak onu asla bulamayacaktr. nsan ycelten, hi bulamayacak olmasna ramen yilii aramasdr. Bylelikle kendi doasnda ykl bulunan ktln hi olmazsa belirli bir blmn temizleyebilir. Ayrca hi kimsenin iyi bir yaam sremeyecei de unutulmamaldr. nsan asla iyiyi uygulayamaz. Onu yalnzca sevebilir ve tasavvur edilebilecek btn eyler arasnda en arzulanr ey olarak ona hayranlk duyabilir. Ne var ki insann iyilii gerekten de kavrayabilmesi kesin olarak imkanszdr. yilii gerekletirmek asla mmkn olamasa da onun peinden komak, bu dzeyde mmkn olabilecek en yceltici eydir. nk hibir maddi beden O'nu ieremez. Maddi bedenin, her yan ktlkle, angaryalarla, aclarla, arzularla ve tutkularla, hatayla ve aptalca dncelerle doludur. yilik, asla maddi bir bedende bulunamaz. Herhangi bir dinin ya da felsefenin, maddi bir beden iinde yaarken insan yilie ulatracan dnmek mantkszdr. Maddi bir beden iinde yaad mddete, hi kimsenin iyilik yapmas ya da iyi bir yaam srmesi mmkn deildir. Bedenin sunduu ve beden iinde yaamak iin zorunlu olan maddi koullar, esas itibariyle ktdr. Bedenin her yan ktlklerle doludur. Bu illetlerin en byklerinden biri, almaktr. almann bir nimet olduu ynnde delice bir fikre ulaabilmek iin insann nasl akl yrtebileceini anlamakta glk ektiimi itiraf etmeliyim. nsann yaamasn srdrmek iin almak zorunda olmas byk bir

ktlktr. Varln srdrebilmesi iin bedenin ihtiyalarn karlamak zere, her gn uzun saatler boyunca angaryalara katlanmak zorunda kalmann anlamn dnn. ifti, mrnn en azndan yarsn, yaamn srdrmeye dnk gereksiz grevini yerine getirmekle harcar. Bedenine yiyecek ve barnak salamak uruna yirmi drt saatin en az on iki saati alr. Sekiz saatini de uyuyarak geirmek zorundadr. Zira fayda getirmeyen enkaza dnm bedeninin, bir sonraki gnn angaryalarn yerine getirebilmesi iin dinlenmesi arttr. En az bir saatini de hayatta kalabilmek iin bedenini beslemekle geirir. Bylece yirmi drt saatten geriye saat kalr. Bir baka deyile gnn yalnzca sekizde birinde, bedenini iler halde tutabilmek iin yaptklarnn dnda bir eyler yapabilmesi mmkndr. Buna karlk, bu sre boyunca da ylesine yorgun olur ki yorgun bedenini dinlendirmek dnda ok az ey yapabilir. nsan gnn sekizde birini kendisine ayrabilir ve bunun da te birden fazlasn istedii gibi kullanamaz. Demek oluyor ki yirmi drt saatin yirmi n bedenine ayrr ve sadece geriye kalan bir saati kendi amalarina dnk kullanabilir. rneimizdeki iftinin eini de ele alalm. Onun durumu daha da ktdr. iftilerin elerinin hibir anlaya sahip olmadna phe yoktur! Daha yce doalarna ayracak zaman nereden bulsunlar? adamnn durumu da neredeyse bunun kadar ktdr. Kalifiye bir iinin durumu ise hepsinden iyidir. Gnde sekiz saat alr ve sekiz saat uyur. e gidip gelmesi bir saatini alr. Bedenini beslemesi de en az bir saat srer. nsanlar iinde en talihli konumdaki iinin, maksimum alt saati kalr. Gnn drtte birini, yalnzca bedenini hayatta tutmann dnda herhangi bir eye ayrabilir. Zamanlarnn ve enerjilerinin byk blmn yalnzca hayatta kalma iine ayrmak zorunda kalan insanlarn nasl ilerlemesi beklenebilir? Canlarn beslemek iin gereken zaman ya da enerjiyi nereden bulabilirler? Buna karlk, srf hayatta tutmamz gereken maddi bir bedene sahip olduumuz iin bu ekilde almak zorundayz. Yaamak, gerekten de byk bir glk! Bedenlerimizin, bizleri meditasyona, aratrmaya ve gerei sorgulamaya ayrdmzdan daha fazla zaman angarya ilere ayrmaya zorlamas byk bir illettir. Srf yaamay srdrmek iin temel gereksinimleri karlamaya dnk mr boyu almak zorunda kalmamz yetmezmi gibi, saysz acya katlanmak zorunda kalrz. Bizi ac ekmenin iyi olduuna ikna etmeye alacak kadar nefret dolu insanlar da eksik olmaz! Bizim iin iyi olabilir; ne var ki gerekten de ok tatszdr! Sanki bu da yetmezmi gibi, mrmz boyunca asla tatmin edemeyeceimiz arzularn kurban oluruz. Hissettiklerimizin arzunun tesinde olduunu ve byk umutlar ve amalar peinde kotuumuzu iddia ederek kendimizi kandrmaya alabiliriz! yle olsalar bile, o umutlar ve amalar gerekletirebilir miyiz? Bizleri daha byk arzulara srkleyen birer kamdrlar. Ucu hibir yere varmayan birer basamak gibidirler. Arzularn yan sra bizlere kendimizi kaybettiren saysz tutkunun kurban oluruz. Ruhun yaam iin ylesine gerekli olan felsefi dinginlik, bizim iin kesin olarak imkansz hale gelir. En saf ve en yce drtlerimiz ile en byk erdemlerimiz, bizleri karl olmayan arzulara ve ykc tutkulara srkler. Tutkularmz, sevgi ve adanmlk olarak adlandrarak soylulatrabiliriz. Ne var ki sonucu deitirenleyiz ve aslnda bunlar da tutkudur. Elimizden gelenin en iyisi, almak ve keder ekmektir. Bundan daha byk bir illet olabilir mi? Duyularmz, zihnimize oyun alann sunarken bizi kt yollara srkler. Hatalar ve aptalca fikirleri besler. Bylece zihinsel anlamda duruluk, bizim iin kesin olarak imkansz hale gelir. Bir baka deyile, beden iindeki btn yaammz, dorudan ruh yaammz kstlamaya dnk bir tuzaktr. Ruhun yaam, bedende geliemez. Bu da yetmezmi gibi, lmle de bu rahatszlktan kurtulamayz. Bu yaamn snrlar ve rahatszlklar, bizleri lmden sonra da ilemeye devam etmesi gereken bir Karma yn ile kar karya brakr. Bu angaryalar sona erdiinde ve ruhun kendi yaamn srebilecei bir konuma geldiimizde, bir baka bedende enkarne olmamz gerekir ve ayn dertler yeni batan balar! Duyarl bir var oluun, vazgeilmez sefaleti! Her eye ramen, dnyada yaamn bir nimet olduuna kendilerini inandrmay baaran ve gerekten de tasavvur edilebilecek illetlerin hepsinden kt olan illete iyimser bir biimde yaklaan ok sayda yalanc vardr! Tm bunlarn iinde en byk illet ise, Asclepius, yukarda saylan eylerin her birinin burada en byk iyilikmi gibi retilmesidir. nsan, kendi aptall sonucunda, yaamay srdrebilmek iin btn mr boyunca almann iyi bir ey olduunu dnr. Ne byk aptallk! Yaamay ve almay srdrebilmek 288.sayfa eksik

snrl deildir ve daha da beter bir ilettir. En kt ekli, cinsel hazlara dnk ehvettir. Cinsel heyecana dnk bu ehvet, en byk illettir ve insan yilik'ten uzaklatrmakta dier btn illetleri geride brakr. Yz evlilikten doksan dokuzu, cinsel hazza dnk ehvetin tatmin edilmesi dnda bir amaca hizmet etmez. Evlenmek ve dnyaya ocuklar getirmek amacyla cinsel yaama balayarak canlarn enkarne olabilmesini salamak, insanlar iin yce ve kutsal bir eydir. Ne var ki evlenenlerden ok az bylesi bir amatan haberdardr. ou durumda ocuklar asla istenmeyen kazalar sonucunda meydana gelir. ehvetin tatmin edilmesinin bir yan rnnden ibarettirler. Buna karn remenin nasl snrlandrlabilecei konusunda kitaplar yazp bilgiler verecek kadar btnyle yozlamaya tenezzl edenler vardr. Hamileliin nlenmesiyle, bu aln hibir hamilelik riski olmakszn tatmin edilmesi amalanmaktadr. Cinsel ilikinin zevklerinin nasl arttrlaca konusunda da yazanlar eksik olmamaktadr, insanlar, bu ehveti tatmin etme arayn arttrarak devam ettirmeye tevik edilmektedir. Sonuta, insanolu srekli olarak hayvani doasnn tutkularn tatmin etmek, bedenini doyuma ulatrmak ve ona btn zevkleri sunmak iin abalamaktadr. te yandan iyilie ya ok az nem vermekte ya da hi nem vermemektedir. Bunlar dndke, insann, bedenin bu yaamn srerken iyilik iin aba harcamasnn bile ne kadar g olduunu ve yilii bulmann onun iin btnyle imkansz olduunu grm oluruz. Bedenin bu yaam, en iyi haliyle aka cehennem iken, en kt halini tarif etmek iin kelimeler kesinlikle yetersiz kalr. Hi kuku yok ki insann nefsinin isteklerini yadsyarak' ok sade bir yaam srerek, kendinden vazgeerek, kendini uzaklatrarak bu ktlkleri belirli oranda snrlamas ve bir lde onlar amas mmkn olabilir. Ne var ki beden ierisindeyken bunlardan tam olarak kurtulmas imkanszdr. Yani bedende yaayan biri iin yi'ye ulamak imkanszdr. lnce bedeni terk ettiimizde de bu durumdan kurtulamayz. Astral Beden, Arzularn Bedeni'dir. Bu dnyevi yaamn arzularnn hepsi, bedenden ayrldktan sonra da devam eder. Zira fiziksel bedende deil, Astral Beden'dedirler. Orada kalmaya devam ederler ve lmden sonra da onlara fiziksel bedende olduu kadar maruz kalrz. Durum byle olunca, astral yaam devam ettike, yani Astral Dzey'de yaadmz mddete, yilie ulamamzn nndeki stesinden gelinmez bir engel tekil eden arzulardan kurtulamayacamz rahatlkla grebiliriz. Dahas, Devachan' da da yi'ye ulaamayz. Astral Dzey ve Astral Beden'i geride braktmzda, Zihinsel Beden'imiz ile kaplandmz Devachan'a gireriz. Fiziksel beden iindeyken sahip olduumuz dncelerden olutuu iin, o da hatalarla ve aptalca fikirlerle ykldr. Bu yzden de orada yalnzca hatal ve aptalca dnceleri ifade edebilir. Devachan'da iken de yilik anlayna ulamamz bylece engellenir. Can, bu maddi rtden herhangi biriyle kapl olduu mddete, yi'ye ulaamaz. yi'ye ulaabilmesi, ancak tm bunlar btnyle asmasyla mmkn olur. Aslnda, yilie ancak Nirvana'da ulalabilir. Bu noktada, Budistler Nirvana dnda her eyi reddettiklerinde, gerek bilgeliklerini ve yiliin Gnosis'i kavraylarn sergilerler. Doum ve lm'n frtnal denizinde olduumuz srece, yi'ye asla ulaamayz. Ancak kar kyya geip Nirvana limanna ulatmzda ve onun kusursuz, Mutlu Huzuru'nu yaadmzda yi'yi bulabileceiz. Bu maddi var oluta yi'yi asla gremeyeceimize gre, ne yapmalyz? yilii anlamaya mmkn olabildiince aba gsterip bilincimizi yilik idealine ynlendirmeliyiz. Bunun ulalamaz bir ideal olduunu hibir zaman aklmzdan karmamalyz. Bunu yaamn ideali ve her eyin deerlendirilebilecei bir lt olarak kabul etmeliyiz. (*)Devachan: Egonun bedensel lm sonras iine girdii uur hali.

Dokuzuncu Ders
Gzel ve yi
4. Ve kendi adma, Tanr'ya krler olsun ki, yiliin Gnosisi'ni zihnime gnderdi. O yilik ki dnyada asla bulunamaz. nk dnya ktlkle "doludur". Oysa ki Tanr yiliktir ve yilik Tanr'dr. Gzelliin stnlkleri, [yiliin] gerek z() ile ayndr; dahas ok saf ve el dememitir. Byle olmalar, kendilerinin onun z olmasndandr. yleyse Asclepius, gerekte O'nun sahip olduu z dnldnde, Tanr'nn znn Gzellik olduu sylemeye cesaret edilebilir; Gzellik de ayn zamanda yilik'tir.

Dnyadaki objelerden edinilebilecek hibir yilik yoktur. nk gz nndeki her ey adeta resimler ve imajlardr. Oysa onlar [gzleri ile grdklerini] gerek sananlar, Gzellik ve yiliin [z] kendisi ile karlamazlar. Gz nasl Tanr'y gremiyorsa, Gzellii ve yilii de kavrayamaz. Gzellik ve yilik, Tanr'nn btnleyici paralardr ve yalnzca O'na zgdr. Ayrlmaz bir btndrler. En ok sevilenlerdir. Tanr'nn Kendisini onlardan ayrmaz ya da onlar Tanr'dan ayrlmaz. Ve kendi adma, Tanr'ya krler olsun ki, iyiliin Gnosisi'ni zihnime gnderdi. O yilik ki dnyada asla bulunamaz. nk dnya ktlkle "doludur". Oysa ki Tanr yiliktir ve yilik Tanr'dr. yilik dnyada ya da kozmosta asla bulunamaz. Kozmos, ktlkler btn ya da Pleromas'dr. yilik, bedende asla yaayamaz. yilik, ancak bedensizdedir. Beden ne kadar byk ya da ne kadar kk olursa olsun, yilik onda asla ifade bulamaz. Bu, doas her ne olursa olsun btn formlar iin geerlidir. Bir btn olarak ele alndnda kozmos, bu adan da snrlandrlmtr. Btn ktlklerin vcut bulmas ve buna karlk yiliin kendini onun araclyla asla tezahr ettirememesi, kozmosun doas gereidir. Kozmosun temel karakteristii budur ve bu kuraln hibir istisnas yoktur. Daha nce de belirttiimiz gibi Tanr, yiliin Pleroma'sdr ve yilik de Tanr'nn Pleromas'dr. Bu nedenle yilik ve Tanr, birbirinin yerine kullanlabilecek kavramlar olarak alnmaldr. Ayn Kutsal ilke tarafndan uygulanan farkl fonksiyonlara iaret ederler. Ayn Kutsal Birliin e zamanl ifadeleridir ve bu anlamda Bir'dirler. Gzelliin stnlkleri, [yiliin] gerek z() ile ayndr; dahas ok saf ve el dememitir. Byle olmalar, kendilerinin onun z olmasndandr. Gzellik, yilik ile birdir. yiliin, belirli bir anlamda Ku'nun Ahlaki boyutu olduunu daha nce de ifade etmitik. Ku'nun yi olmas, O'nun retici ynndendir. Ku, ayn zamanda retici olarak bu fonksiyonuyla Gzel' dir. Nasl ki yilik Ku'nun yapsnn ahlaki boyutunu tekil ediyorsa, Gzellik de O'nun bu yapsndaki ncelikleri ve Baarlar temsil eder. Gzellik, baka hibir yerde deil, Ku'nun z'nde vardr. Ku'nun bu z, mutlak Gzel'dir. Ne O'nu Gzellik'ten, ne de Gzellii O'ndan ayrabiliriz. Gerek Gzellik uyumdur, simetridir ve Ku'nun yaplarnn ncelikleridir. Anne Ku'nun sahip olduunun dnda gerek anlamda hibir Gzellik yoktur. Gzel olarak tezahr etmek ya da etkinlik gstermek O'nun zdr. O, tek ve yegane Gzel'dir. O'nunla kyaslandnda her ey irkin kalr. yleyse Asclepius, gerekte O'nun sahip olduu z dnldnde, Tanr'nn znn Gzellik olduu sylemeye cesaret edilebilir; Gzellik de ayn zamanda yilik'tir. Tanr'nn z, yani Ku, Gzellik'tir. Bir baka deyile btn Gzelliin zdr. Burada gzel eylerden sz etmiyoruz. Yani gze ho gelen ve ho bir duyuma yol at iin insann gzel olduunu syledii eyleri kastetmiyoruz. Dncede, zihinsel anlaya ho gelen gzellikten de sz etmiyoruz. Szn ettiimiz gzellik, deal Gzellik'tir. Bunun dncesi, can her zaman ve sonsuza dek kapp gtrr ki bir daha asla eskisi gibi kalamaz. Btn gzellik, bu akn, lahi' Gzelliin bir sembolnden ibarettir. Gzelliin Mutlak z, budur. Gzellik, bir nesne olarak deil, z olarak anlalabilir. Grekler, gzellik ideallerinin belirli bir boyutunu temsil eden Tanra'ya sahiptir. Afrodit, duyulara hitap eden gzelliin ta kendisidir. Atena, zihne hitap eden gzelliin ta kendisidir. Hera ise ruhu tesir altnda brakan muhteem ve grkemli gzelliin ta kendisidir. Ancak bunlarn her biri, her eyin Gzel Annesi olan Ku'nun z'nn Esas Gzellii'nin bir'tezahrnden ibarettir. Gzellik, Ku'nun z'dr. Tabir caizse, O'nun estetiidir. Bir baka bakmdan, O'nun Kalbi'dir. Daha da yksek bir anlamda, bu Gzellik, O'nun dealizmi'dir. O'nun srekli olarak Kendisi olmak ve Kendisini amak iin abalamasna yol aar. Bu, O'nun z'nn Mutlak Gzellii'dir; Ku'nun Cevheri ve Tanr'nn Kalbi'dir. Can bu akn, esas Gzelliin hzla akp giden vizyonunu bir anlna kavrayan kimse, bir daha asla gzellii baka hibir eyde gremeyecektir. O'nu olduu gibi grebilene dek de her zaman iin o Gzellik Vizyonu'nun etkisi altnda kalacaktr. Bu Gzelliin z, ayn zamanda yiliin zdr. Onlar birden fazla deildir ve bir tek zdr. Dnyadaki objelerden edinilebilecek hibir yilik yoktur. nk gz nndeki her ey adeta resimler ve imajlardr. Oysa onlar [gzleri ile grdklerini] gerek sananlar, Gzellik ve yiliin [z] kendisi ile karlamazlar. Dnya'daki objelerin hibirisi, insan yiliin Gnosisi'ne ulatramaz. Hibir yilik barndrmazlar ve onlardan hibir yilik elde edilemez. Duyulara hitap eden objelerin tm yalnzca imajlar ve resimlerdir. Bu imajlarn ve resimlerin gerisinde yatan ve bu objelerde imgelenen ve resmedilen gereklikler, duyularla alglanabilen alann tesindedir. Bu gerekliklerin srekli olarak iinde

bulunduu grnmezlik koulu nedeniyle duyular zerinde hibir etkide bulunmazlar. Birok insan, bu noktada byk bir hata yapmaktadr. Maddi doaya sahip objelerin gerek olduunu ve buna karlk maddi olmayanlarn yanlsama olduunu dnmektedir. Halbuki durum tam tersidir. Maddi olmayan ve duyularla alglanamayanlar, gerektir. Maddi olanlar ve duyularla alglanabilenler, aldatcdr ve bu gereklerin serabdr. Gzel bir kadn resmindeki grnrdeki gzelliine bakp, bunu resimdeki kadnn gzellii gibi kabul etmek, dnyadaki objelerin grnrdeki gzelliinin gerek gzellik olduunu dnmeye benzerdir. Kavrayabildiimiz btn gereklerin tesinde ya da var olan her eyin tesinde, onlarn iinde en gerek olan Gzellik ve yiliin zdr. Ayr ayr Gzelliin znden ve yiliin znden sz edilemez. Bilakis Mutlak Gzellik ve Mutlak yilii iine alan tek bir z mevcuttur. Onlar z itibariyle birdir. Mutlak Gzellik ve Mutlak yiliin Tek z, Tek Mutlak Gerei tekil eder. Geri kalan her ey yalnzca bir grnmdr. lahi Gzellik ve lahi yilik ayndr. Her ikisi de lahilik ile ayn anlama gelir. Aralarnda kesinkes hibir ayrm yoktur. te bu yzden, Gzel'i ve yi'yi birbirinden asla ayramayacan grmelisin. Eer bu hataya dersen, Tanr'ya kar saygszlk yapm olursun. Ayrca bunlar Tanr'dan da asla ayramayacan da grmelisin. Eer bu hataya dersen de Tanr'ya kar saygszlk yapm olursun. Gzellik ve yiliin znden baka hibir eye asla gereklik atfetme. Bunu yaparsan, Tanr'ya kar saygszlk yapm olursun. Gzellik ve yiliin bu zn, Ku'dan baka hibir eye yaktrma. nk bu z sadece O'ndadr. O'nun sahip olduu bu Mutlak Gzellik ve Mutlak yilik zn asla inkar etme. O'nun dnda herhangi bir eyi Gzel ya da yi olarak niteleyerek su ileme. O, btn Gzelliklerin Pleromas'dr ve O'nun dnda hi kimsenin payna hibir Gzellik dmez. Btn Gzellikler, O'ndadr. O'nun dnda hi kimsede yilik yoktur. Zira O, yiliin Pleromas'dr ve O'nun dnda hi kimsenin payna hibir yilik dmez. Bylece, O ayn anda hem Gzelliin hem de yiliin Pleromas'dr. Onlar birdir ve O'nun zyle ayndr. O, Gzelliin ve yiliin zdr. O, Gzellik ve yilik zdr. Ayn anda ve kendiliinden retici, Anne, Gzel ve yi olanda tek bir z vardr ve bu z Ku'dur. Gz nasl Tanr'y gremiyorsa, Gzellii ve yilii de kavrayamaz. Gzellik ve yilik, Tanr' nn btnleyici paralardr ve yalnzca O'na zgdr. Ayrlmaz bir btndrler,. En ok sevilenlerdir. Tanr'nn Kendisini onlardan ayrmaz ya da onlar Tanr'dan ayrlmaz. Gz, Tanr'y gremedii gibi, Gzellii ve yilii de gremez. nk Tanr'dakinin dnda hibir Gzellik ve hibir yilik yoktur. Ku'nun Gzellii dnda hibir Gzellik yoktur ve Ku'nun yilii dnda hibir yilik yoktur. Bir kadnn hem gzel hem de iyi olduunu sylediimizde, onun gzelliini ve iyiliini kendisinden ayrabilir ve gzel olduunu dndmz kadndan bamsz gzellik ve iyilik olarak grebilir miyiz? Krmz dudaklarn, gl rengi yanaklarn, mavi gzlerin, altn sars salarn, beyaz tenin gzel bir kadn oluturduu syleyebilir miyiz? Halbuki krmz, mavi, altn sars ve gl rengi sadece bu renkteki kat eritlerde gsterilseydi, yine gzel olur muydu? Gzel bir kadnn gzellii, ondan bamsz bir gzellik olarak deil, kadnda grlr. te bu yzden Gzellik, Ku'nun Gzellii olarak var olur. Ku'dan ayr olursa, Gzel kalamaz. Bir tek O'nun iinde Gzel kalabilir. O'nun Gzellii olduu iin, O'ndan ayr varln srdremeyecek bir Gzellik'tir. O, kusursuz bir biimde Gzel'dir ve kusursuz Gzellik, Ku'nun Gzellii'dir. Benzer bir biimde, bir kadnn iyi olduundan sz ettiimizde, iyilii o kadndan ayr dnebilir miyiz? O kadna zg iyilii, soyut bir biimde dnebilir miyiz? Bir erkekteki iyilikten sz ettiimizde, o adamn yaamndan ayr olarak dndmzde iyilik varln srdrebilir mi? yiliin iyilik olabilmesi iin, aktif olmas gerekmez mi? te bu yzden yilik, bir tek Ku'nun yilii olarak var olabilir ya da varln srdrebilir. Ku'dan ayrldnda, bir an bile yi olmay srdremeyecektir. Sonu olarak Gzellik ve yilik, Ku'nun z'nn etkinliinden baka bir ey deildir. Gzellik ve yilik, baka hibir eyin deil O'nun Gzellii ve O'nun yilii'dir. O'nun Esse'sinin btnleyici paralardr ve onlar olmadan Ku olamaz. Onlara sahip olan, onlarla birlikte Ku olacaktr. Bu nedenle de Ku'nun z dnda hibir eyde bulunamazlar. Tm bu koullarn var olduu bir kadnn Gzellii, Drstl, Sevgisi, Alak Gnlll, ffeti, Vicdanll ve yilii gibi bunlar da O'nun Ltuflardr. Ku, Kendisini Gzelliinden ve yiliinden ayramaz. Gzellik ve yilik, O'nun iin en kymetlidir. Ku, Gzelliini ve yiliini aziz tutar. Gzellik ve yilik, O'nun Kendisi'dir. Gzellik ve yilik, O'ndan ayrlamaz. O da Gzelliinden ve Drstlnden ayrlamaz. Gzellik ve iyilik, Ku'nun Oz'dr. Ayn ekilde, O da Gzellik ve iyiliin Esse'sidir. Gzellik ve iyilik, bir tek O'nda varln srdrebilir. Ayn ekilde O da yalnzca Gzellii ve yilii iinde varln srdrebilir. Gzellii ve yilii grmek istiyorsan, Ku'ya bak. nk onlar bir tek orada bulabilirsin.

Ku'daki Gzellik ve yiliin ilk ifadelerinden biridir. lahi Gzellik, aslnda lahi In Can'dr. Bu Gzellik ile hibir ey mukayese edilemez. Bu Gzellik ile herhangi bir ynden mukayese edilebilecek hibir eye sahip deildir. Nasl ki Gzellik mukayesenin tesindedir, herhangi birinin ya da herhangi bir eyin lahi yilie yknmesi kesinlikle imkanszdr. Ayn ekilde Ku'da varlklarn srdrrler ve yalnzca orada bulunurlar. Herhangi birinin bu yilie yknmesi, Tanr'nn Kendisine yknmesi ya da daha dorusu ifadeyle Ku'ya yknmesi kadar olanakszdr. Bu yilik ya da Gzelliin bir bakasnda bulunmas, Tezahr Etmeyen bir baka Mutlak Tanr'nn bulunmas kadar imkanszdr. Onlar her eyden btnyle ayrdr. Ku, Gzellii ve yilii'nden oluan bu Teslis varln mutlak bir biimde tek ve ayr srdrr. O halde, Tanr'yi kavrayabilirsen, Gzellik ve yilii kavrayabilirsin. nk onlar, Tanr'dan asla ayrlamayacak olduklarndan, yaayan varlklarn hibiriyle birleemez. nsann Tanr'y dndnde, zihninde Gzellik ve yiliin de belirmesi gerekir. nsan, Tanr'y tasavvur edebildii lde, Gzellik ve yilii tasavvur edebilir. Ancak daha ileriye gidemez. Gzellii ve yilii ne kadar takdir edebileceimiz, mutlak bir biimde, Tezahr Etmeyen Tanr'nn kusursuzluunu ne kadar takdir edebildiimize ve O'nu ne kadar tasavvur edebildiimize baldr. Zira onlar mutlak bir biimde ayndr. Bu yzden onlar tek ve ayrlmaz olarak gr. Ku'nun Teslisi, O'nun reticiliini ya da Anneliini, Gzelliini ve yiliini ierir. Birbirine eittirler; sonsuzdurlar; birbirlerinden ayrlamazlar. Tanr'y aryorsan, Gzelliin peine d. Ona ulaan tek bir Yol mevcuttur: Gnosis ile birlikte Adanmlk. Btn yaam ne iindir? Ahlak iyiliin peinden koar. Sanat Gzellii arar. Filozof Doruyu ya da Bilgelii arar. Eylem insan Gcn peinde koar. Geri kalan her ey ac vericidir. Yaamda yalnzca bu amalar deer tar ve btn insan rknda yalnzca bu amalarn peinden koanlar sz etmeye deerdir. Geri kalanlar yalnzca hayvani bir biimde doyum arayanlar ve hayatta kalmak dnda hibir ey dnemeyen klelerdir. Gerek insanlar Bilgelik, Doruluk, G ya da Gzelliin peinde koanlardr. Bunlar arayan, aradklarn nerede bulabilir? Aradklarn, bir tek Tanr'da bulabilir. Ayrca Tanr'y arayan Mistik de O'nu yalnzca Gzel'de ve yi'de bulabilir. Onlar Bir'dir ve bu yzden birlikte aranmaldr. En byk hata, biroklarnn Tanr'y bir Kii olarak aramasdr. Hi kuku yok ki aradklarn bulamazlar. nk Kiisel Tanr eklinde hibir Varlk'tan sz edilemez. O bir Kii olarak deil, lke olarak aranmaldr. O'nu bir lke olarak arayacaksak, aramaya balamadan nce, arayacamz lke'nin doasna ilikin bir kavraymzn olmas gerekir. Aksi halde ne aradmz bilemeyiz. O'nu bulabiliriz ve ancak O'nu tanmay baaramayz. Tanr'y Mutlak Gzel, Mutlak yi, Mutlak Bilge ve Mutlak G olarak aramalyz. Tanr'ya zg olanlar bu lkelerdedir. lahi yilik ve lahi Gzellik Anne'de, Ku'dadr. O ayrca her Gcn kaynakland Enerji olan Enerji Verici rade ya da Tanr'dr. Bu yzden her G, O'nda aranmaldr. Mutlak Bilgelik, Anne ya da Ku ile birleerek alan Baba ya da Zihin'dendir. nk Zihnin Dncesi, yalnzca Cevher ile kaplandnda ve rade tarafndan enerji ile yklendiinde Bilgelie dnebilir. Sonuta bunlar arayanlarn tm, aradklarn Ku'da bulabilir. Amalarna ulatklarnda, Tanr'y bulmu olurlar. Tm bunlar Gzellik'te kavranabilir ve bu yzden herkes Gzellii, yani Ku'nun Gzelliini, Anne'nin Gzel nceliini aramaldr. Bu Gzellii farkl ekillerde grebiliriz. Kimimiz Gzel yilii arayabilir; kimimiz Gzel Bilgelii arayabilir; kimimiz Gzel Gc arayabilir; kimimiz ise Gzel Gzellii arayabilir. Buna karlk hepimizin aramas gereken Gzel olandr. Ona ulaabilmenin bir tek Yolu vardr. Peine dlmesi gereken bir tek ey olduuna gre, ayn Yolu takip etmemiz gerekir. Adanmlk Yolu, her zaman iin baarszlkla sonulanr. Zira Bilgelii deil, Adanml gelitirir. Bilgelik Yolu, baarszlkla sonulanr. Zira Adanmlk olmakszn Bilgelii gelitirir. Eylem Yolu da baarszlkla sonulanr. Zira ne Adanml ne de Bilgelii gelitirir. Hinduizmin Margha'larndan hibiri Aray'n sonunda hi kimseyi Amaca ulatramaz. O halde bizleri Annemizin kalbine ve barna ulatrabilecek olan nedir? Bunu salayabilecek bir tek Yol vardr. Gnosis ile birlikte Adanmln ok, ok Eski Yolu'nu takip etmemiz gerekir. Gnosis'in kapsamn anlayabilmek ok gtr. Bilgi deildir. nk bilgi deneyim ve gzleme dayaldr. Gnosis'in oluumunda deneyim ve gzleme yer yoktur. Bilgi Nesneler ile ilgilidir ve Bilimin temelidir. Maddi eyleri konu alr. Kapsam alglanabilir kozmostur. Gnosis, kendini bununla snrlandrmaz. Gnosis, Bilgelik de deildir. nk Bilgelik, Akl ve Mantk araclyla gelir. Bilgelik, Felsefe'nin kaynadr ve Felsefe Gnosis deildir. Felsefe dealar ile ilgilenir. Kapsam Anlalabilir Kozmos'tur. Gnosis bununla ilgilenmez. Gnosis, Sezgi deildir. nk Sezgi Akln

yardmcsdr. Gnosis Tanr bilgisidir. Tanr ve lahi Zeka ile ilgilenir. Zihin'den gelen Bilgi'dir. Gnosis'in insanda doabilmesi iin, onda Doru'nun Saf ve Lekesiz Gz'nn domas gerekir. nsan Gnosis'i arayamaz ve bulamaz. Muhakeme ederek Gnosis'e ulaamaz. nsan bu tr hibir sre yaanmakszn dorudan doruya Gnosis'i bilebilir. Tanr'nn I, Can'a yansdnda ve Parlakl ile onu Ildattnda, Gnosis o insann iine doar. Baka hibir ekilde ortaya kmaz. Hi kimse Gnosis'i bir bakasna retemez. rencilere yalnzca Ik ile temas kurabilecekleri noktaya ulamalarn salayacak eyleri retebiliriz. Ik onlarn canna yansr ve onlara Gnosis'i ihsan eder. Gnosis'e sahip hi kimse, asla onu bir bakasna retmeye almayacaktr. Sadece ruhsal doasn gelitirmeye alarak Gnosis'in iine domasyla ona ulaabilecei noktaya ulamay amalayacaktr. Gnostikler doar, asla yetitirilmezler. Bu doum fiziksel deil ruhsaldr. Bununla birlikte Gnosis ne kadar yce olursa olsun, insan tek bana Gzellie tayamaz. Bunun iin Gnosis'e Adanmln elik etmesi gerekir. Bu Adanmlk, insann btn kalbiyle Gzellie ve yilie Adanmldr. Kusursuz Gzellik deali zaman boyunca ve sonsuzlua dek yaamn belirleyici tutkusu haline dnmedike bu Adanmla ulalamaz. Kusursuz iyilik deali, zamanla ve sonsuza dek, kalbin yaatlan sevgi haline, btn dnyalardaki hibir eyin asla sndremeyecei her eyi silip spren bir atee dnmedike Adanmla ulalamaz. Bir Btn olarak deal Gzellik ve deal yilie olan bu kusursuz Adanmlk Gnosis ile birletiinde, insan ok, ok Eski Yol'a girmi olur. Bu Yol'a girdikten sonra, insann Gzellik deali ve yilik deali'nin yan sra Doruluk deali'ne sahip olmas gerekir. Bu Yol'da zamanla Gzellii bulacaktr ve Gzellii bulduunda Tanr'yi da bulacaktr. Tanr'yi bulduunda ise her eyin Balangc ve Sonu olmayan Annesi Ku'yu bulacaktr. Gzellie, yilie ve bylece bir ve yegane Tanr'ya ulamak isteyen herkesin girmesi gereken bir tek Yol vardr. te bu Yol'a girildiinde Gzel ve yi olan Kutsal Anne'ye, lmsz Ku'ya ulalabilir. Byk bir heyecan duyuyor musun? Kalbin bu dnce karsnda alev alev yanyor mu? Bu aray dncesi karsnda tepeden trnaa titriyor musun? Bu aray dncesi karsnda iinde her eyi silip spren bir sevgi atei tututu mu; bedenindeki her life yayld m; bedenindeki her hcreyi istila etti mi? O halde sanat seni Gzellik aray iin arm ve halihazrda yiliin Gnosisi'ni arayna balamsn demektir. 6. Adanmln Yolu'nu bilmeyen ve O Yol'da adm atmayan, gzellii ve iyilii insana atfetme yanlgsna der. Oysa ki bu vizyonunda, yiliin krntsna bile asla rastlayamaz. Her trl ktlkle kuatlr. Bylece ktnn iyi olduunu dnr ve devaml ktle bavurur. Hatta ve hatta ktln elinden alnacandan korkmaya balar. Ktl yalnzca srdrmek iin deil, artrmak iin de elinden geleni yapar, insanlar, ite bu tr eyleri iyi ve gzel olarak niteler, Asclepius. Onlardan kaamayz ya da nefret edemeyiz. En g olan da onlara ihtiya duyarz ve onlarsz yaayamayz. Adanmln Yolu'nu bilmeyen ve O Yol'da adm atmayan, gzellii ve iyilii insana atfetme yanlgsna der. Oysa ki bu vizyonunda, yiliin krntsna bile asla rastlayamaz. Her trl ktlkle kuatlr. Bylece ktnn iyi olduunu dnr ve devaml ktle bavurur. Hatta ve hatta ktln elinden alnacandan korkmaya balar. Ktl yalnzca srdrmek iin deil, artrmak iin de elinden geleni yapar. Adanmln Yolu hakknda hibir ey bilmeyenler ve dolaysyla O Yol'da adm atmayanlar, Gerek Gzellik ve Gerek yilii hi bilmedikleri iin Gzellii ve yilii insanlara atfetmeye cret eder. Bunu yapmakla cehaletlerini ve saygszlklarn kantlam olurlar. Bu gerek Gzellik ve yiliin en ufak ipucuna sahip olmadklarn gsterir. te yandan insanlarda ne Gzellii ne de yilii asla bulamazlar. nsana zg nitelikleri aan hibir eyi tasavvur edemezler. inde bulunduklar cehalette, Gzellii ve yilii insanlara atfetmeleri bu yzdendir. Gzellik ve yilik hakknda hibir ey bilmezler. Kendilerinin kavrayabildiklerinden daha stn olanlar gzel ve iyi olarak nitelerler. Bunu yapmakla, hibir Tanrs olmayan inkarc kalabalklar olduklarn kantlarlar. nsan, bir kural olarak, vizyonlarnda yi olan bir zerreyi bile gremez. Bu onun ryasn bile gremeyecei bir eydir. nsann ryalarnda iyiliin zerresini bile grememesi bir tarafa, insann doas her trl ktlkle her ynden kuatlmtr. yle ki bu ktlk rtsn zerinden atamaz ve ondan tesini gremez. Ktnn iyi olduunu dnecek kadar krdr. yilik ve ktln arasndaki fark hibir surette bilemez. Dnyadaki en byk safsata, vicdann insan doruya ynelteceini ve insann bu yolla iyi ile kt arasndaki fark bilebileceini dnmektir. Dorusu u ki insann vicdan ktdr ve insan her zaman iin ktye ynlendirecektir. nsan ktle ynlendirmekte asla amaz. Gvenilir bir rehber olmak

yle dursun, durum bir krn bir baka kr ynlendirmesinden farkszdr. Sonuta her ikisi de ktlk ukurunu boylar. Adanmln Yolu'na girene ve Gnosis'e ulaana dek her insann vicdan btnyle ktdr. nsann yilii kavrayabilecek noktaya ulamas ancak byle mmkn olabilir. yilik ile Ktlk arasndaki fark yalnzca Gnostikler bilebilir. Sonuta vicdana asla bel balamamak gerektiini ve insan bir tek Gnosis'in doru ynlendirebileceini grm oluruz. Yanl ynlendiren vicdanlar ve iyilii grebilme noktasndaki yetersizlikleri nedeniyle insanlar kty iyiymi gibi kabul edip srekli ktle bavurabilir. Hi kuku yok ki btn yaamlar boyunca tek bir iyilik bile yapamam olurlar. Ahlak bozukluu doktrini bu yzden son derece dorudur. nk insan iyiyi ktden ayrt etme kapasitesine sahip deilse ve her zaman iin ktnn iyi olduunu dnyorsa, hibir zaman iyilik yapamaz ve iyilik yaptn dnrken her zaman iin ktlk yapar. Bu tr bir insann btn yaam, bir sr ktlkten oluur. are Gnosis'tir ve insan ktlkten koruyabilecek tek ey budur. Aksi halde insan srekli olarak ktlk yapar ve daha da kts her zaman iin ktle yaamdaki en deerli eymi gibi bal kalarak onun kendisinin elinden alnabileceinden korkmaya balar. Btn yaam boyunca kendini zorlayarak hibir ktlkten vazgemez ve dahas yapt ktlkleri srekli olarak arttrr. Bylece hibir zaman yapt ktlkle yetinmez ve asla iyilie adm atamaz. Btn gcn ktll her zaman iin daha da oaltmak iin kullanr. Bu, yaamlarmzn trajedisidir. imizdeki ktl srekli besleriz ve onun giderek bymesine yol aarz. nsanlar, ite bu tr eyleri iyi ve gzel olarak niteler, Asclepius. Onlardan kaamayz ya da nefret edemeyiz. En g olan da onlara ihtiya duyarz ve onlarsz yaayamayz. Ne yazk ki insanlarn iyi ve gzel nitelenmesine karn ok naho olduu phe gtrmeyen bu kt ve irkin eylerden kalamaz ya da nefret edilemez. Halbuki bizleri Gzellikten ve yilik'ten uzak tutan ok kt ve irkin eyler olduklar iin onlardan her eyden ok korkulmas ya da nefret edilmesi gerekir. Buradaki yaammzla ilgili en byk bela ve her eyden g olan, bu ok kt ve irkin eylere ihtiya duymamzdr. Bedenimizin iinde kaldmz srece onlarsz yaayamayz. Yaammzn kendisi onlarla ylesine i ie gemitir ki yaam onlarsz imkansz hale gelir. Bu yzden en byk bela, vcut bulmu varolutur ve tek kurtuluumuz bedenden zgrlmz kazanmaktr. nsann omuzlarna yklenen bela, fiziksel bedende enkarne olmaktr. Enkarne yaamdan zgrlne kavumadka kurtulmas mmkn deildir. Sonuta insan bu dnyada yaad mddete-Gzellie ve yilie asla ulaamaz. Peki, bu durumda ne yapmas gerekir? Ona ak bir tek kap vardr. Beden ierisinde ve bylelikle her zaman iin ktlkle kuatlm bir biimde yaarken, srekli olarak Gzellii ve yilii aramal ve onlarn peine derek Adanmln Yolu'na girmelidir. Bir baka deyile insann, bedeni ile kanlmaz olarak ktle hizmet etse de Kalbi ve Zihni ile Gzellie ve iyilie hizmet etmesi gerekir. Ona ak olan baka bir kap yoktur. Fiziksel yaamda, hi kimse kt bir yaamdan kaamaz. Zira bedenin yaam kendi bana ktdr. Buna karlk kalbin Adanml ve zeka onun zerine karabilir. Bilgelerin ahlaki bir yaamdan ok Ruhsal Dnceye byk bir nem atfetmeleri de bu yzdendir. nk ahlaki yaam kendini beden ile ilikilendirir. Beden ktlklerle kuatlm olduuna gre ahlak kurallarnn da kt olmas gerekir. Bir baka deyile en rnek ahlak her zaman iin kt bir ahlak olacaktr. yilik davranlarla ifade edilemez. nk tm davranlar kanlmaz olarak ktdr. yi Yaam, eylemlerle deil, dealler ile dolu bir yaamdr. Bu yzden insanlarn grece iyilii neler yaptklaryla deil, ideallerinin safl ve ruhsall ile deerlendirilmelidir. nsan toplumundaki ktl halihazrda grebiliyoruz. Aslnda insanlarn ideallerine ok az nem verilmekte ve en byk nem davranlara atfedilmektedir. Halbuki davranlar asla byk nem tamaz. Btn ahlak kurallar, .tm bu kt eylerin gerekletirilmesine dnk yeterince koul sunacak ekilde oluturulmutur. Bu ktlklerden biri almaktr ve lene dek almann herkesin grevi olduu kabul edilir. lene dek alma grevini yerine getirmeyen ve almaya ilgisiz kalan insan, ahlaksz olarak nitelenir. Bu dnyann nimetlerinden mmkn olabildiince ok yararlanmann herkesin grevi olduuna inanlr ve bunlar geri evirmek ahlak d olarak nitelenir. nsann sahip olduklarn datmas da ahlak d kabul edilir. nk insann asla gelirinin altnda bir yaam srmemesi gerekir ve bu yzden israf ahlak ddr. nsan zekasn lkenin refahn arttrmak iin kullanrsa, ki bu da ktdr, halkn karlarna uygun hareket ettiini dnlr. Bunu yapma frsatn geri evirirse, yeteneklerini heba etmi olur ve ahlak d davranmakla itham edilir. Bakalarnn sahip olduklarndan mahrum braklmas anlamna geldii iin hrszlk ve sahtekarln da ahlak d olduu sylenir. Yanl doru olarak kabul

edildii iin btn dnya yanllklar zerine kuruludur. Btn gerekler yalan syledii iin, insanlarn herhangi bir gerek hakknda yalan sylemesi imkanszdr. Buna karlk bu dnyada iinde yaadmz bu yalanlar am korumak zorunda olduumuz iin yalan sylemek ahlak ddr. nsann ailesinin maddi ihtiyalarn karlamamas ahlak ddr. Ne var ki bunlarn hepsi ktlkle ilikilidir ve dier eyler ok daha byk nem tamaktadr. Merhametin ok ahlaki olduu dnlr. nk bedeni hayatta tutar. Halbuki bu ktdr ve bu yzden merhamet de kendi iinde ktlktr. Arzular ve tutkular karlamak ahlaki kabul edilir. Halbuki arzular ve tutkular kt olduklar iin, bu da ktdr. Cinsellik konusundaki ahlak anlay, ehvetin doyuma oluturulmasn ylesine dzenlemektedir ki cinsel doyum temel lt olarak kabul edilmektedir. Ktle hizmet ettii iin cinsellik konusundaki ahlak anlay da ktdr. Btn ahlaki kurallarmz insanlar iinden olas en iyi vatandalar yaratmak iin oluturulmutur. Ne var ki bu onlarn iinden olas en kt erkekleri ve kadnlar yaratmak anlamna gelmektedir, insanda iyiliin gelitirilmesine en ufak lde ilgi gsterilmemektedir. nk yiliin bu dnya ile hibir ilgisi yoktur. nsann iyi bir vatanda olmas iin kt bir adama dnmesi gerekir. nsan grece iyi bir insan olursa, vatanda olarak hi de iyi olmayacaktr. Btn toplumsal yapmz, kt insanlar yaratmak ve her eyden nce her iyilii onlardan uzaklatrmak zerine kuruludur. Bu nedenle iyi bir insan ahlak kurallarna uyan bir insan deildir. Ayrca ahlak kurallarna uyan bir insann kendisinde iyilikten eser yoktur. nsan bedeninde ahlak kurallarna uygun.bir yaam srerken ktle hizmet etmek zorundadr. yilie hizmet edebilmesi ise Zekasn ve Kalbini O'na olabildiince yakn bir biimde iletebilmesi ile mmkn olur. Bu ifte yaam insan iin kanlmazdr. nsan iki dnyada yaar. Bunlardan biri canndaki Anlalabilir Kozmos'tur ve dieri ise bedenindeki Maddi Kozmos'tur. Bu ikisinin birletirilebileceini dnmek hatadr. Bununla birlikte en iyisinin bedeninin bedeninin ktgn asgariye indirmek ve cann iyiliini azamiye ykseltmek olduuna inanyorum. Bylelikle insan Adanmlin Yolunda en uzak noktalara ulaabilir ve Gnosis araclyla, baka her trl yola kyasla, Gzellie ve yilie daha ok yaklaabilir, fakat onun iindeki yiliin orannn, bedeninin alkanlklar ve eylemleri ile deil, Can'nn Adanml ve dealleri ile llebileceini asla unutmamasn sala.