You are on page 1of 48

Ante Vranković Domjanićeva 15 10380 Sveti Ivan Zelina

Sveti Ivan Zelina, 2. siječnja 2013.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske Porezna uprava

Nada Čavlović Smiljanec, ravnateljica
Boškovićeva 5, 10000 Zagreb Na znanje: Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Deutscher Bundestag Bundestagspräsident prof. dr. Norbert Lammert

Predmet:
Upit glede postojanja zakonskog temelja koji bi opravdavao službeni stav Hrvatske odvjetničke komore (HOK) da u prijavljenom i s 95 dokumenata dokazanom kaznenom djelu utaje poreza i drugih davanja (KZ, čl. 286) - počinjenje kojeg kaznenog djela u HOK-u zbog te množine i jasnoće dokaznog materijala, kojeg i ovdje djelomično prilažem (Dokumenti 3-10 i 12-32) nisu niti negirali - „nema elemenata teže niti lakše povrede dužnosti i ugleda odvjetništva“ (Dokument 33, 34), iz čega proizlazi da je službeni stav HOK-a da plaćanje poreza ne spada u dužnosti odvjetništva, čega su se naši odvjetnici, kako je to pokazalo istraživanje „Jutarnjeg lista“ objavljeno 19. 12. 2012. pod naslovom „Najviše varaju na porezima odvjetnici i ugostitelji“ (Dokument 1), u pravilu i pridržavali, postavši tako najvećim utajivačima poreza u državi.

Poštovana gospođo Čavlović Smiljanec, predmet zbog kojeg Vam se obraćam je kako ste to već zacijelo učili vrlo neobičan: kako ćete vidjeti iz cjelokupne relevantne dokumentacije (Dokument 1-44), radi se o službenom stavu Hrvatske odvjetničke komore da u temeljem 95 dokumenata nepobitno dokazanom kaznenom djelu utaje poreza i drugih davanja počinjenom od njihove kolegice Diane Zoričić, počinjenje kojeg HOK zbog množine i jasnoće priloženih dokaza uopće nije negirao „nema elemenata teže niti lakše povrede dužnosti i ugleda odvjetništva“ (Dokument 33, 34), iz čega se ne može zaključiti ništa drugo nego da HOK smatra da naši odvjetnici nisu dužni plaćati porez i druga davanja. Takvim svojim sramnim službenim stavom HOK je stvorio preduvjet da odvjetnici, kako je to pokazalo istraživanje „Jutarnjeg lista“ provedeno na 1000 ispitanika objavljeno 19. 12. 2012. pod naslovom „Najviše varaju na porezima odvjetnici i ugostitelji“ (Dokument 1) zauzmu vodeće mjesto među utajivačima poreza u našoj državi, svjesno time rušeći same njezine temelje, koje su po Ustavu, Zakonu i propisima dužni čuvati. Obzirom da Vam neki od čelnika HOK-a odgovornog za to i takvo stanje putem novina prijete „revolucijom“ ukoliko im budu uvedene fiskalne blagajne („Ako nam uvedu fiksne blagajne, nastat će revolucija“ - rekao je za „Jutarnji list“ od 26. 7. 2012. bivši predsjednik HOK-a Leo Andreis – vidjeti Dokument 39)), čime bi se njihovim rekordnim poreznim utajama djelomično stalo na kraj, smatram da je potrebno da Vam uz moju molbu za odgovorom glede eventualnog postojanja zakonskih osnova koje bi hrvatske odvjetnike izuzele iz ustavne i zakonske dužnosti plaćanja poreza, u kratkim crtama objasnim čitav „slučaj“ uzrokovan neprikrivenom korupcijom u radu disciplinskih tijela i bivšeg predsjednika Hrvatske odvjetnička komore. Osnovne informacije o predmetu možete pročitati u novinskim člancima priloženim u Privitku 2: 1 - HHO: Ante Vranković je u pravu, Slobodna Dalmacija, 31. 3. 2012. 2 – Štrajk glađu – Dokumente o navodnom kriminalu poslao u Bundestag, Večernji list, 9. 11. 2012. - Smršavio 60 kilograma zbog istjerivanja pravde, Slobodna Dalmacija, 9. 11. 2012. 3 – Štrajka glađu zbog korupcije, izgubio već 60 kg, 24 sata, 8. 11. 2012., dok se nešto detaljnije obrazloženje predmeta nalazi u „Informaciji za tisak“ (Privitak 3), u kojoj su detaljno navedeni svi dokumenti koji dokazuju točnost mojih u „Informaciji“ i drugdje iznesenih tvrdnji, a koje dokumente je lako pronaći na ondje navedenim linkovima na Internetu, na koje ću se pozvati kada to bude potrebno i u bilješkama uz ovaj tekst. Ukratko, radi se o sljedećem: Nakon što mi je odvjetnica Diana Zoričić nezakonito oduzela sredstva za život, osporivši mi time moje Ustavom RH čl. 21, i međunarodnim konvencijama (npr. Opća deklaracija o ljudskim pravima, čl. 3) zagarantirano pravo na život čime je radikalno prekršila čl. 6 i 7 Kodeksa odvjetničke etike koji od odvjetnika zahtijevaju da budu „primjer humanosti i poštovanja ljudskog dostojanstva i progresivnih nastojanja u ostvarivanju ljudskih prava … ne samo u obavljanju svojeg poziva, nego i u privatnom životu“, ja sam u studenom 2009, bio stupio u štrajk glađu pred Općinskim sudom u Starom Gradu na Hvaru.1

1

O tome vidjeti moje Otvoreno pismo g. Travašu od 22. 10. 2012., str. 10-11 i ondje citirane priložene dokumente. Pismo je dostupno na web adresi: http://www.scribd.com/doc/112352394/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012

Kada je moje zdravstveno stanje postalo zabrinjavajuće, početkom siječnja 2010. iz Hrvatske odvjetničke komore mi je sugerirano da im protiv Diane Zoričić, protiv koje je „Disciplinsko tužiteljstvo Hrvatske odvjetničke komore, u povodu napisa iz dnevnog tiska, počelo postupati već 16. studenog 2009. pod brojem 8714/09.“ (vidjeti Dokument 34/a) pošaljem svoju formalnu disciplinsku prijavu.2
Ja tada, u siječnju 2010. tu prijavu nisam mogao podnijeti za prekršaj osporavanja prava na život 3 - obzirom da je isto osporavanje nastupilo tek od 1. 6. 2010., pa sam stoga Komori 17. 1. 2010. poslao disciplinsku prijavu, koju sam dopunio 16. 4. 2010. (vidjeti Dokumente 3-7 i 8-10), u kojoj sam temeljem 357 priloženih dokumenata dokazao 30 kaznenih djela, odvjetnice Zoričić od kojih je ono najteže svakako bilo utaja poreza i drugih davanja (Kazneni zakon, čl. 286), kojim je ona iz činjenice da pok. ocu nije pružila nužnu pomoć, radi čega je on umro, izvukla veliku materijalnu korist, lažno prijavivši svoje prebivalište u njegovom derutnom montažnom stanu u Domjanićevoj 15 (fotografiju tog stana vidjeti u Dokumentu 24 i 32) u Svetom Ivanu Zelini, iako je zapravo prebivala u Zagrebu (Varšavska 2, Radnički dol, Stjepana Ljubića vojvode 22) a što je učinila kako na prihode od svoje odvjetničke kancelarije u Zagrebu, u kojoj je tada imala 5 zaposlenih, ne bi morala plaćati zagrebački gradski prirez (sve to sam u glavnim crtama bio obrazložio još u svojem Otvorenom pismu g. Travašu od 22. 10. 2012.4 na str.: 3-4 (pod: 6), 11, 12, 28-33, 83, 115, 116, 130 i 131 koje sam poslao na znanje i predsjedniku Bundestaga prof. dr. Lammertu, koji je 13. 10. 2012. kazao da zbog korupcije u pravosuđu kojeg je HOK sastvni dio „Hrvatska još očito nije spremna na ulazak u EU“) jer se prirez tada u Sv. Ivanu Zelini uopće nije plaćao. Osnovni sadržaj te disciplinske prijave moguće je vidjeti u priloženim Dokumentima 3-7. Uz njega Vam kao Dokument 8-10, ovdje prilažem i dio obrazloženja moje prijave od 16. 4. 2010. u kojem sam temeljem 95 dokaza (spomenuti u prijavi kao Dokazi 251-346), od kojih Vam ovdje kao Dokumente 12-32 prilažem 21 najvažniji dokaz, temeljito i nepobitno dokazao je odvjetnica Diana Zoričić tijekom 7 godina kontinuirano utajivala zagrebački gradski prirez, što je kazneno djelo za koje Kazneni zakon, čl. 286, propisuje 3-10 godina zatvora!

Najznakovitiji od svih tih dokaza vjerojatno je polica osiguranja imovine na 39.325 eura (Dokumenti 22-23) iz koje se vidjelo da dok je Diana Zoričić službeno imala prijavljeno prebivalište u ruševnom očevu stanu (fotografiju tog stana vidjeti u Dokumentu 24 i 32) u Domjanićevoj 15 u Svetom Ivanu Zelini (na polici jasno stoji: „Osiguranik: Vranković Zoričić Diana, 10380 Sveti Ivan Zelina, Domjanićeva 15“), čija je tržišna vrijednost 15.000 kuna, dotle je na 39.325 eura osiguravala inventar svojega stana u ulici Stjepana Ljubića vojvode 22 u Zagrebu u kojem je ona zapravo prebivala (na polici jasno stoji: „Mjesto osiguranja: 10000 Zagreb, Stjepana Ljubić vojvode 22“ (Dokumenti 22-23)), pa ga je zato i osiguravala. Disciplinsko tužiteljstvo HOK-a uopće nije negiralo da su navodi moje prijave u kojoj sam temeljem 95 priloženih dokumenata dokazao ovu višegodišnju utaju točni, ali je prijavu ipak odbacilo s nevjerojatnim obrazloženjem da oni u tom teškom kriminalu utaje poreza i drugih davanja (Kazneni zakon, čl. 286) „nisu našli težu niti lakšu povredu dužnosti i ugleda odvjetništva“ (Dokument 33/a - 10. 5. 2010.), i čak još arogantnije, da u toj višegodišnjoj utaji „nema elemenata teže niti lakše povrede dužnosti i ugleda odvjetništva“ (Dokument 34/a 12. 5. 2010.)5 iz čega direktno proizlazi da je službeni stav HOK-a da hrvatski odvjetnici nisu dužni plaćati porez i druga davanja, čega se oni, kako je to pokazalo istraživanje „Jutarnjeg lista“ objavljeno pod naslovom: „Najviše varaju na porezima odvjetnici i ugostitelji“ (vidjeti Dokument 1-2), i drže, postavši tako zahvaljujući navedenom šokantnom službenom stavu svoje Komore najvećim utajivačima poreza u državi.6
Dobivši iz Odvjetničke komore rješenje o odbacivanju moje disciplinske prijave obrazloženo na tako šokantan način, koji bi bio primjeren napuljskoj Camorra-i, a ne Hrvatskoj odvjetničkoj komori, na njega sam 7. 6. 2010 uložio Žalbu (Dokument 36-37) u kojoj sam odgovornima u Komori naglasio da: - „Vi čak niti u sedmogodišnjoj milijunskoj poreznoj utaji „niste našli težu niti lakšu povredu dužnosti i ugleda odvjetništva“ iz čega nije moguće zaključiti ništa drugo do li da HOK tj. Vi smatrate da hrvatski odvjetnici nisu dužni plaćati porez…“ (Dokument 37/a) - „U prilog tome ste u dopisu od 2. lipnja čak naveli da pitanje o „eventualnim“ (kako ste ih nazvali, a što je krajnje neobično obzirom na 95 priloženih dokaza o istima!, op. a.) „poreznim povredama poreznih zakona ne spada u nadležnost disciplinskih tijela Hrvatske odvjetničke komore.“ To je doduše točno, no posve irelevantno jer Vam ja tu poreznu malverzaciju nisam prijavio kao poreznu, već kao disciplinsku povredu poreznih zakona tj. Kaznenog zakona, i to počinjenu upravo u obavljanju odvjetništva (neplaćanje zagrebačkog prireza za odvjetničku kancelariju, radi lažno prijavljenog prebivališta u Sv. Ivanu Zelini u razdoblju 1996.-2002./03.) a što se vidi kako iz činjenice da sam svoju Prijavu od 16. travnja naslovio na Disciplinar HOK-a, a ne na DORH, tako i iz samog prvog odlomka moje Prijave od 16. travnja u kojem se taksativno spominju jedino članci Kodeksa odvjetničke etike koje je svojom poreznom utajom prijavljena kršila, a ne članak Kaznenog zakona koji je time također od nje bio kršen.“ (vidjeti Dokument 36/c-d, te ga usporediti s Dokumentom 35/a) - „takva upadljiva nezakonitost u Vašem postupanju… bjelodano upućuje na mogućnost korupcije i klanovskog pristupa u HOK-u…“ (Dokument 37/b).

2 3 4 5

O tome vidjeti moje Otvoreno pismo g. Travašu od 22. 10. 2012., str. 12, na gornjem linku. Prema nepodijeljenom mišljenju nekolicine bivših i sadašnjih članova tijela HOK-a osporavanje prava ne život je težak disciplinski prekršaj koji se nalazi tik uz bok fizičkog ubojstva. Pismo je dostupno na web adresi: http://www.scribd.com/doc/112352394/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012

Znakovito je da je ovakvim „obrazloženjem“ apriorno odbijena bilo kakva mogućnost prekršaja, i da se nije ni pokušalo pozvati se na eventualnu zastaru, već jedino na to da u neplaćanju poreza i drugih davanja „nema elemenata teže niti lakše povrede dužnosti i ugleda odvjetništva“ što na najbolji način očituje kriminalno stanje u HOK-u. 6 Najodgovorniji za takvo stanje svakako je donedavni predsjednik HOK-a Leo Andreis, koji je i nakon svojeg odlaska s te funkcije koje nije bio dostojan, ostao žestok protivnik uvođenja fiskalnih blagajni tj. strože fiskalne discipline i smanjenja mogućnosti rekordnih poreznih utaja u naše odvjetništvo (vidjeti o tome Dokument 39).

2

Na tu žalbu u kojoj sam jasni istako konkretne nezakonitosti u postupanju disciplinskog tužiteljstva HOK-a, ubrzo sam iz Komore dobio odgovor da ja nemam pravo na žalbu, da je stoga ona bespredmetna i da je „naša korespondencija ovime završena.“ (sic! : Dokument 38/a-b). Ovakva neprikrivena, radikalna korupcija u radu HOK-a, po načelu: „mi smatramo da utaja poreza i drugih davanja ne predstavlja kršenje dužnosti odvjetništva i vi tu ne možete učiniti baš ništa“7 nepobitno dokazuje da je prof. dr. Norbert Lammert doista imao pravo kada je nedavno kazao da zbog korupcije u pravosuđu Hrvatska još nije spremna za ulazak u EU, pa je to razlog zbog kojeg sam ga o čitavoj toj stvari odlučio detaljno obavještavati, i zbog kojeg sam se odlučio na miran (apelacijski) prosvjed ispred veleposlanstva SR Njemačke, u nadi da će to primorati HOK da svoje daljnje postupanje uskladi sa zakonom. Ta i takva radikalna korupcija pokazuje i da je poznati zagrebački odvjetnik g. Jadranko Črnko nažalost doista imao pravo kada mi je u siječnju 2012. kazao da „s njima u Komori nitko normalan ne želi imati posla“.8 Zanimljivo je dodati da mi se gđa Tamara Abel u siječnju 2012. indirektno ispričala za ovakva (nezakonita) rješenja donesena na moju štetu, kazavši mi da je to što je napisala bio službeni stav Komore, a ne njezin osobni, da ona više nije mogla niti htjela raditi na taj (radikalno nezakonit) način i da se zato nedugo nakon što je potpisala ta rješenja, ona svojevoljno povukla s dužnosti disciplinske tužiteljice HOK-a.9 Na njezino mjesto je međutim došao bjelovarski odvjetnik g. Predrag Laban, koji je mi je, nakon što sam mu prethodno faksom poslao dokumente koje sam pribavio nakon lipnja 2010., a koji nepobitno dokazuju da mi je njegova kolegica Diana Zoričić u periodu od lipnja 2010. nadalje doista osporila pravo na život 10, 14. veljače 2012. u telefonskom razgovoru kazao: „Ja sam volonter, zašto bih Vam ja to riješio?“, te mi, vodeći se istom tom logikom iza koje se očito krije iznuđivanje mita tj. korupcija, niti na jednu od dviju mojih disciplinskih prijava koje sam poslao HOK-u 13. 3. i 13. 9. do dana današnjeg, niti nakon preko 60 izgubljenih kg, niti g. Laban, niti bilo tko drugi iz disciplinskih tijela HOK-a nije poslao nikakav odgovor. Obzirom da sam shvatio da će Laban i njegova korumpirana svita --- ne zaboravljajući tu naravno ni korumpiranost bivšeg predsjednika HOK-a dr. Lea Andreisa koji je moj predmet „rješavao“ lažnom prijavom za koju mi je načelnik I. PP Zagreb g. Zvonimir Petrović osobno izrijekom potvrdio da u provedenoj istrazi navodi te prijave nisu potvrđeni (Dokument 40-41), medijskim klevetama11 i najvulgarnijim uličnim nasiljem koje potvrđuju otisci njegovih prstiju (vidjeti Dokument 4244) --- koja smatra da u neplaćanju poreza i drugih davanja nema elemenata teže niti lakše povrede dužnosti i ugleda odvjetništva, čime su svoje članstvo potakli na kriminal rekordnih razmjera (Dokument 1-2), radije uništiti moje zdravlje ili me čak pred veleposlanstvom SR Njemačke spektakularno poslati u smrt, braneći pritom svoju kolegicu koja mi je po mojoj odvjetnici gđi Ivke Dropučić iz Sv. Ivana Zeline poručila da umrem12, nego da bez primljenog mita „jer su oni volonteri, pa zašto bi mi prijave onda riješili?“ pravično i pravomoćno riješe moje dvije disciplinske prijave što su po zakonu dužni učiniti, odlučio sam čitavu tu stvar prijaviti USKOKU - Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, o čemu ću Vas po potrebi pravodobno obavijestiti. Obzirom da sam u komunikaciji s novinarima i običnim građanima na moje usmeno prenošenje ovih događaja u više navrata čuo komentar da odvjetnici „možda i nisu dužni plaćati porez“, odlučio sam Vas ovim dopisom temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama zamoliti za Vaše očitovanje glede eventualnog postojanja zakonskih osnova koje bi hrvatske odvjetnike izuzele od Ustavne (čl. 51) i zakonske (Kazneni zakon, čl. 286) dužnosti plaćanja poreza i drugih davanja. Nadam se i vjerujem da razumijete hitnost situacije u kojoj mi je zdravlje ozbiljno narušeno (bradikardija, hipoglikemija, oteknuće jetre, hipokalemija, bakterijska upala i polipi na žuči – nalazi u Privitku 4) i da će te okolnosti utjecati na Vaš čim skoriji odgovor i prije konca zakonskoga roka od 15 dana, na čemu Vam unaprijed zahvaljujem! Tome se iskreno nadam, tim više što je HOK svojim implicitnim poticanjem odvjetnika na utajivanje poreza i drugih davanja svjesno učinio već previše štete R. Hrvatskoj da bi njihovo uporno nerješavanje mojih disciplinskih prijava, (kojim produžuju i čine sve stravičnijim i po našu državu sve sramotnijim moj miran prosvjed pred veleposlanstvom SR Njemačke, i to upravo u vrijeme kad se ta prijateljska nam država zbog enormne količine korupcije u našem pravosuđu još dvoumi hoće li potpisati pristupni Ugovor RH u EU) imalo ikakvog daljeg iole logičnog opravdanja. Stoga smatram da će i odgovorne osobe u HOK-u Vaš decidirani, pravodobni odgovor na ovaj, držim, jednostavan i jasan upit, potaknuti da postupanje u mom slučaju usklade sa svojim zakonskim dužnostima i obavezama, i da napokon prestanu i dalje svjesno RH nanositi financijsku i političku štetu.

S iskrenom zahvalnošću na Vašem razumijevanju i s poštovanjem,
Ante Vranković, s. r.
U privitku: 1 - Dokumenti 1-44; 2 - Novinski članci 1-3; 3 - Štrajk glađu ispred Veleposlanstva SR Njemačke u zagrebu, od 8. XI. – INFORMACIJE ZA TISAK 4 – 9 specijalističkih medicinskih nalaza o ozbiljnom narušavanju mojeg zdravlja, zbog HOK-ova nerješavanja mojih prijava od 13. 3. i 13. 9. 2012.

7 8

Znakovito je da ni u jednom od 3 ovdje navedena HOK-ova rješenja i dopisa od 10. i 12. 5, te 17. 6. 2010. perfidno nije naveden pravni lijek, premda je on postojao.

O tome vidjeti istoimeni odlomak na str 4-5 na linku: http://www.scribd.com/doc/112377515/Osnovne-informacije-o-mojem-%C5%A1trajku-gla%C4%91u-ispred-Veleposlanstva-SRNjema%C4%8Dke-u-Zagrebu-od-8-11-2012-dalje 9 O tome vidjeti moje Otvoreno pismo g. Travašu od 22. 10. 2012., str. 14, na linku:: http://www.scribd.com/doc/112352394/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012 10 O tome vidjeti moje Otvoreno pismo g. Travašu od 22. 10. 2012., str. 3-4, 12-18 i ondje citirane priložene dokumente. Pismo je dostupno na web adresi: http://www.scribd.com/doc/112352394/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012 11 Vidjeti o tome Otvoreno pismo g. Travašu od 22. 10. 2012.., str. 17, 18, 68-72 na gore navedenom linku. 12 Vidjeti o tome Otvoreno pismo g. Travašu od 22. 10. 2012., str. 3 i 87 na gore navedenom linku.

3

DOKUMENT 1

4

DOKUMENT 2

5

DOKUMENT 3

6

DOKUMENT 4

7

DOKUMENT 5

8

DOKUMENT 6

9

DOKUMENT 7
Potvrda o slanju disciplinske prijave i 357 dokaza na adresu HOK-a 16. travnja 2010.

10

DOKUMENT 8

11

DOKUMENT 9

12

DOKUMENT 10

13

DOKUMENT 11

14

DOKUMENT 12

15

DOKUMENT 13

16

DOKUMENT 14

17

DOKUMENT 15

18

DOKUMENT 16

19

DOKUMENT 17

20

DOKUMENT 18

21

DOKUMENT 19

22

DOKUMENT 20

23

DOKUMENT 21

24

DOKUMENT 22

25

DOKUMENT 23

26

DOKUMENT 24

27

DOKUMENT 25

28

DOKUMENT 26

29

DOKUMENT 27

30

DOKUMENT 28

31

DOKUMENT 29

32

DOKUMENT 30

33

DOKUMENT 31

34

DOKUMENT 32

35

DOKUMENT 33

36

DOKUMENT 34

37

DOKUMENT 35

38

DOKUMENT 36

39

DOKUMENT 37

40

DOKUMENT 38

41

DOKUMENT 39

42

DOKUMENT 40

43

DOKUMENT 41

44

DOKUMENT 42

Ante Vranković Domjanićeva 15 10380 Sveti Ivan Zelina
Sveti Ivan Zelina, 30. srpnja 2012.

Ministar pravosuđa RH g. Orsat Miljenić Dežmanova 10 10000 Zagreb
Na znanje:
Uredu predsjednika RH dr. Ive Josipovića Hrvatskom helsinškom odboru Udruzi za zaštitu žrtava pravosuđa Veronika Vere Juris protecti Delegaciji Europske Unije u R. Hrvatskoj

Poštovani g. ministre, u prilogu Vam šaljem dva dokumenta koja rječito svjedoče o nekulturnom, arogantnom i drskom javnom ponašanju donedavnog predsjednika Hrvatske odvjetničke komore dr. Lea Andreisa dana 24. 7. o. g. Obzirom da mi je rečeno da je dr. Andreis u stručnim, ali i u širim krugovima poznat kao osoba upravo ovakvih mentalnih, kulturoloških i karakternih odlika kakve je potvrdio (i) opisani događaj, sumnjam da Vas je ovaj moj dopis previše iznenadio, no ako ipak jest, i/ili ako dr. Andreis bude negirao da se doista ponio na način naveden u priloženim dokumentima, predlažem da se u tom slučaju provede ispitivanje otisaka prstiju dr. Lea Andreisa sa stolčića na kojem sam pred njegovim uredom bio sjedio, jer će isti otisci, uz izjave očevidaca, nepobitno i jednom za svagda dokazati da su se događaji o kojima govore priloženi dokumenti, nažalost doista dogodili. S poštovanjem,

Ante Vranković (v. r.)
PS: Svjestan sam da obzirom kako sam mogao, ja zapravo još dobro i prošao. Jakša Denich, otac četverogodišnjeg djeteta, kojem je kolega dr. Andreisa Darko Zadro nedavno prosuo mozak, premda ga uopće nije poznavao - nije bio takve sreće.

U prilogu:
1) Potvrda I. policijske postaje zagrebačke od 27. 07. 2012. o prijavi događaja koji se zbio te je prijavljen 24. 07. 2012. 2) Dopis poslan od Ante Vrankovića na fax I. policijske postaje zagrebačke dana 26. srpnja 2012.

45

DOKUMENT 43

46

DOKUMENT 44

47

Potvrda o primitku ovog upita u Ministarstvu financija – Poreznoj upravi, dana 3. siječnja 2013.

48