Nama:______________________________

Tuliskan bilangan wang yang sama dengan wang di dalam gambar.

=
=

=

_________ keping 50 sen

_________ keping 20 sen

_________ keping 10 sen

=

__________ keping 5 sen

=

_________ keping 1 sen

____________ keping RM 1 = ____________ keping RM 5 = ___________ keping RM 1 = .Nama:______________________________ Tuliskan bilangan wang yang sama dengan wang di dalam gambar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful