Valea Lupului nr. 1, Iaşi 707410, România T +40 (232) 209 000 F +40 (232) 209 633 E office@antibiotice.ro www.antibiotice.

ro

Raport anual

2009

Cuprins

Profilul companiei

Profil intern
1 2 4 6 10 Profilul companie Istoric Mesajul Preşedintelui Consiliului de Administraţie Orientarea strategică a companiei Performanţele companiei în 2009 Evoluţie strategică Evoluţie financiară Evoluţie bursieră Acţiuni şi rezultate în 2009 Dezvoltarea proiectelor de cercetare Modernizarea şi dezvoltarea fluxurilor de fabricaţie Dezvoltarea activităţilor de marketing Parteneriate industriale pe lanţul valorii Dezvoltarea capitalului uman Guvernanţa corporativă Responsabilitatea socială Rezultate economico - financiare Factori de risc Raportul Auditorului independent către Adunarea Generală a Acţionarilor Antibiotice SA
Producătorul principal de antibiotice din România 54 de ani de prezenţă pe piaţa farmaceutică din România Cifră de afaceri de 219,8 milioane lei Profit net de 11,9 milioane lei (+ 13% faţă de 2008) Portofoliu format din 81 de molecule în 130 de forme farmaceutice şi concentraţii 8 fluxuri de fabricaţie 46 de mărci Aproximativ 1400 de angajaţi Centru propriu de cercetare şi evaluare a medicamentului

19

Prezenţa pe piaţă
Liderul pieţei interne în producţia de medicamente injectabile Lider pe piaţa internă în producţia de unguente, creme, geluri şi supozitoare Al doilea producător mondial de nistatină, cu o cotă de piaţă de 30% Prezenţă în 40 de ţări de pe toate continentele Producătorul român al gamei complete de antituberculoase esenţiale Unicul producător din România de substanţe active şi biofertilizatori obţinute prin biosinteză 8 medicamente noi lansate în 2009 9 Autorizaţii de Punere pe Piaţă pentru medicamente noi în 2009 35 de medicamente noi în procedură de autorizare la nivel naţional în 2009

37 42 45 54 58

Antibiotice Raport Anual 2009

1

Istoric
1-ăue 9t f i 5r n 9 î c I nu n ţ n sdc ee a c f ţ ţ ai i ab a re i Sms to i b r ie t e cs n pn a ti ( uă ţ aşe d c i pu t î ec i nr ţ v c o ă ) pi a d er ş e nm ute n, e g c i u e si ra uab p ei o. r z F t o c a C ni h ra ic2 i mş i . î ă Iş sb m c ăuî h ee i drn mi n a F db a e ic bAe r i c n . a ti it o Sox e lfr dă u e l i z u v t l e t lcf a eg ae h eba n dc o e r o i r i s nc ue i b la s oe t rv a t ţ (r c Eiă rm i i, t n o Oi ă r l , xc ,t i irl T n t c e ă ei t na a c i c Glăe rf , r i u id zv n en o o Sl i , LAe iă e r ă zc p i) a i n s o . t a ă d mn r a ăp raei c î u h cu e z t l e a ţe c i x t i p iăe t vd r i t o . 1- ps a 9m c l 9 at t 7 n o C i eă o a ta e B Vne u a Bt r ei ui s l du ao c, dr i r ş cr aa ti eI g o Pac e u rue trs et a p l o dao r că l a e p i t d o s pîe a ae de lin p et ş r ulr ni i n ci iu dl oo s e a n m r d p aa ir e a ţ i l dr e e UE n p n uă a ie pc n u ram no, a eoi a i l eă i m mas pt u ee s mn n z t e p aa rc i e n iraţ r t s et f d al i o e r mg a u i ă c lcl t l ec t s i i olr mr i pn c ă o t ua pldcÎ 9 rs e a 1 o rf ţ 9 c e ain e b. 9 o re , i ca t id oi nc i mi te p b v n i ee ao n A p rcd â r lo r R i p tnn m oo u ăi m d u i a cc P et ( d ra G t Go i M f i o M iP) t at rcn nr ap u nt e f gi a c u c er u fr e rn l i pp udet x u ue l eli r b u mtee e ej a dnc ş i c e b a i t i m i nl cl a p s u e . Le u ă ar aui aa e t n ei ă is n ţ v r j m dl l f r t e d iae s ei e e aţ s c în on e ls nee a oi t d n on e a ui t ă t ă dt a b oi nc r.mi t a p ti n a b d n ie C ao A anon r oş o e ui u ul u ng on scf l n lă or e ge t a rc a e tfă rsi r oe ee a r oa n i dn s l uv r pl l m oa, nş ri ia oi g o hc an l n l z t oe ţ eg id că o . uoi l ca t rt u rt r pă s S l Mn i ma t s dg a t e e l e ae un m Cica aa n lţ oi ii m tl p ă e i Acei I n e et t ier a i ts t S b t i i o ccO f 9 0r m 00 du 0 p ol 1 e e : 2 n n 0t u i fa p ai e s bi r e r eo i du c ţ d faeto a u cL r ed l ' me y c t ă d i c r es RR. e o g m ir â s t e n i a
Cu ştiinţă şi suflet în slujba oamenilor

În nc n 0o aAe i i ' ti 8b it i e d% x e d p j0 oa i r 5n t a p i a. rc lt o rz deă u i ţ a a S ţ c ae u eif a bl t b se t a r a vi n e t c l şuole ar oed Iem a cn i ape n t e b nar e a tga zr m ă u ăă po l d e g mt re e e bd dn i e i c ea a f t mc a p t iai rci ţ i o rn d di ud ş ă o r n ă s tÎci t aa r t e ă e e i n nş ă. a pă o g e a î ia r u rt i o fn t a s s d t r ee 4rt i n 4 ve ţ de nî e ev n bd i e e i du c ş o lr ei ma a e m u n i au f t i c f pî rs oc p l sa oe t t cd ae e l nu i f ac d aii 6 bc0 re 0 i c r ţ ae iv hc nt l e oeg an . ţ o i i o i

Pc i0 ee 2 1 m 1 b0 dr 1 ee ca t i oi nc mi t p b n ie ao A so 5i ă r 5n r e de bt e ăş tea d t iipă r ee î a en dxţ iş r n ţ i e l e aă ure m u ac f a t m i c

1 9 5 5

196 6 0 1 9 7

1 9 7 7

198 7 9 7 1 9

1 9 9 0

1-0 90 9 7 2 0

20 05 0 0 2 0

2 0 0 5

20 09 0 6 2 0

2 0 1 0

Pc i9e e e 1e 1 ms 1 b5 dr 5 ee t f a ad aă ş e bpa r r r i ci tm j ă P ă âă e r nl n oa in ea c m i l i s c F C ni a h ra b ic2 r mş i c i . , a ă I poi r ca i m me a n p p t dc rcr P ă oae d en u ei ă o in l i d- l ri i u E. ns o Su e d u E p t

Oai i b aă ţ ui ie r n tr e o r z aem c d it o ena r d Ar a da t iţ s i pCu e ol nt tn r r ul o A lş le i in m t e o r Mtd ee i dn n i c e al m o r SU A t n m a iae t t ee r l e l ei c i i ( ) tu F nx Dr u A fl pl d e u e Smh to de r iăc e ce pn i ti s d p o ii rlpte i eud mn er ă oţ t ep S xe U pp A oi r a . t ţ a

C rmr a edo uafl r mi r a oi i c ă s ili u a r tn v e v n e e l mm i a n rc c oo ro, d o i e cu c pa ţ f i t is ieb e r Ac mt ne i i o reăa ee l oa r z i nd t e p ie a rc s n o dt d ue u b ţ a s ţ a ă rc c to d t r de icp i ve ţ e u a mtfă ee o dn r i c em a î m n f .b lc iă s e n t a iS ţ t t u ei a v n e son us m ni u t t a f ei l o pda n ee r e n v ai t z eo r od ul t fe ce o r eP rfa .i mur a t n m i c Hd r o en t ă G r âu r v e e , f aet a eoe bv c rd i t i isa cn e pna e ică aş t c ip ţ a i u n dz u ei mă es l a et : S it. . nc . Ci e . t iS A b A o

S viae e e jd f s o at c im i ţ r n i e c 5 l nî i 2 i en r d aD ce am i U oS ca n a ees r r ir c, t eni tî u r e p li c e eu a raî lt sl n o, i n u t a p ş oa rmee eim a c î dr u nr n i z frdc i l i ea u f ţa x u ai l ob ş r re i soc m pd . p ae C i ţ lu a i i l u r ro a n Ac gz n eie t iî să it r t bn a i oe r caşa i ottli d nr r c e s ee t ne f ci r e ap i r i fi pt ş a i n c a n e ţe r e aă i ria no tţl en nă a .

C iidar o ae t i m z pl p- v ru aa l o n ş o p t Cdu eea nEe t v a r a u lr Mt î ru e ei u e dnn n i c u m al m u a , i i siop e ni f r p v d ur e n io t i ţ n i i d i r d pn d.c e m re s i eD t l e i e i u no i ou z a depln e s r uu at o e e i i p t n v î r n Cd i r Ee i ei v aa l a Mt lr e n u d u a c u m ( ) zd s Crl i e t E u n e Mt c a aa e e ni t t a d l îa m e i nl p aa roi rz d a e ccn a u e i sc d In t lcf ş ui e i d ez ii in a î a slu i h ă ptdce e dol . c i bv i ai e n s e i ţ a 2C i nc 0 mi t 0 p t ia 7 a b - n ie oa o A o rne be şa ţ c t it o n a u ur e i l eS l mrs d pt i m eă t e me n i i u Mn rc e a ee a n tg lt a I at g n( a e tti , m m t ict eă t e e d ă şuî i n sa ua r n , s e i t m u n c ă ) .

2S e a 0 oar 0 bre 2 ţ pa – i o e nb F oD D ag An (dr Fd o u Arnu d a el l m ) tu it pf no r x it nu s i dt a e at s nv uă ă b c s ţi N,e cz i tc e e să a i a t eft a i n cl ă a i e lep ţ x aa i pc e ă o s o r t t ue p i a i o , cS mc al pă ea rt at t a tr a n e o U n i t e .

2S e a A 0 oar D 0 bre 9 ţ pa – i oF e nb (dr d r n Fd m) o D it o u no a g ia nA t s i om r ri ua g lu a rl î ne n s g t o duc td o le ei mi ni e d u n al n i m u m Snxp Uru rs A fl o , t ud p l du e u e e i ce ni ja e. t b l

2

Antibiotice Raport Anual 2009

Antibiotice Raport Anual 2009

3

r pa pt s e nrolr r ţ i nt f en l i o l r oc u m r r oc t cş şvuv u ri at e ne r om o i a nC a t o e eţ .v i p lx îo e e enn âoe t n dn rd â n e ent i c ei R a ge m z pe t m c e i a a i r l r ţ e a er e l co i d ud e oe 7 c p % t a . u a lm l dn f ez r r Director General pi e ş p rc dile om e t t e i ic n ţ u eu al u r pan r li e n le ş ne a e t a c e r ulai i i n ţ m a io a oa p rm dr e ld r eeo e i r nde t i z z t e i e eti şî x la l i n i ţ re n g pr u e n er en o p r. S oţr i ţ i u r aei . e s o ps u me i l â e a ă 1 a2 7ă 0 %0 fd . r e e a ti dn r n e ni dm e d şiă fr. l lnp tr o t rcld C ro vu c oo r e a e e l l u p uo 4u ă î l di o upa u r . v oa i m . a p ncn r a t d a t ia roi b u n i e r it tg c e o o os i i A p dc t r t rs ai ai e oe a na c f ţ d e bs d e r ea i z 1 mb 0 n ie .m i a c oi r u z a Ac ulr n De e rp n eşa u e n t i a t ia rz e a e r ne i t ri i ei b e i o t a ea s au l e . e r i sn c eeîr ş t t ei ş n t i r ţ u i rs o d u e Cp ca t ei d t e n teeu tl e r n r or p u c e r Dr ai l e eee z ano v pr r o re l t ta a t fe ce o o r es r rfa oa mul a t i l m d. e le p. ao A pa t u r s Î0 pnc e g sn i na ira ă nca t iv t ra ţ m 2oi i ta r ag p u n ao î l5n d m a r ii pde e i 5i t ş n i e a dţ i puf t a l ii ie c u aa i ie a eş c n ct t en i v o x ţş e pă tr e.el r u oA a a a cc ă s s b t t o r ee r oi Preşedinte al Consiliului de dn rt i c ei e a cm m oa ditm t î mt p . m o es t t n ea m a n r r on r c. aţd s mu t t o u ri e i e ă i i n di e rnet e ş aţ c t ci ur a o a l i e i ă ur i en a rzp ao e r ovă lr m i z ie ă a aa t n fz i zi a i e î ră m am e r lt e v l b i a u ri n . e r i ţia a a s c n si e ne pts r ş e ît d c na i i f c ae a d l p ra i m ai n ca re g oi t şa p ei j. u C ai e n n o A sg u u ş t io di e r en s i ac ă ţ t m n e ee s r î oe z t ş sa i pe in z ţ o cl ă ie o p i do aa t dap e rcă zeo v r r. e um n dn tc ş t %i e r a u i v c ei i al i o m ns efa 2 ru a l e a mt d 0 fb t a 0i r iv as î rn i 8 lu s r . 6a 5 oi ş e t . i c e e Vă mulţumesc pentru încredere şi sg p rt i t icti e i r c a pc a u e rd t e er eu n n n i u mp s n da s d e r e e z o u pentru că ne sunteţi alături! v v db o o u l t p r ea i i faă e a c us ţm p a u r a t i c m oe rt a rdp ş s mi e u cm e oa p i . tn i f c . ca if d r ed ă ă x a im e t pnrnn n g r e r e m i iar e n m c p o e oenl ea i ş v ai n . f c uo u al m u ag n tedtt o A r n r o ete er l ru s t i i a en ă l p i t r i o d a pp l c i a a b r m –t d it non u i t e rs s i ue e 4 Antibiotice Raport Anual 2009 Antibiotice Raport Anual 2009 5 .n cl m pe p i c er 2 i n p a p i de 1 l e rsca f ad m r fi 9oi o loi ea c e i l . 8 a e d m . i c Ss u j u n o m l 0 uiein i r U i a n 0 bn ct t p a o r e n vr u 9 r e nu u e cn i e b ja i a i e o u c t l a2 ş ria ecl f e r fi p i e n rdp ov ar i l i nlx e e s o ai e no t tţ em x t le e ţ a e oe daae e m z t c p e şcmg e i ria opâ i i . ş ţt o o i c i z p ca t io di rfrde rn ni tc e oi nc peb l i e r z m b u e au nr e p t ai e A o ă c eu u ha l i l r x om r a . n o ouâ 0 r r in c 0 t le ui e o cd ş f o n1a didiăd e i dl r c o e. n a n ţ a r mtţli e nnia gt i ro c le eă e n ă r i l ne ea ş Acş sa u n eş mr t ire e i i tee r g b uă g i o t ă s u î ur o a r i m an mn c u ă bţ n r m i ăe iă t ă t s du dă pe ln de r v e”c e ă i rap „ r a t o is a . tl e S d ră ăn u e ei sm nc p p t i e î ts e m ţ u n i dţ e u as m c in en n t n u pr cr e e c ea eieno ă imt a o dn lt s ao rîf e i m ei c da a e m t v i u ad eău te r l ră u i fn r t a t l i b .r a t is e ot r ce e i a pn e t e c an ea m t p r c rrngeu ef e ai o t i tanp r o re l a îea cc a c ti a i n t ei b i n ş o d a ţ rd s o r i ee t a ă ul e l eî l ucl u uml oa oaîe m tr o ş n l d r n r cog i u âe ni ni g t ae t i t l r rr u. t tn P o a o a ir n 3n g p 0 u e % ă z e d m îr r e i n c e cmi e te 1 l e ec ou n c a 5 i l n u n Ri a r . a r oi m se i i p ir să g l ţ a u i cn a doi at e fam cl i Ec. nat l 0 e r ş i ua î oauo maai be t u g c c ă e n ţ s i r i aă es ri ui s ua tr t l g opo n ri i u s i rg i z i om mte sf e erdsng aa m dnâel i c e u e rl re nn a . oe l t ic s ntţe e et c i la g l iă . ă ţ ă c e r r tn9 i de s a 0 f aa î u r fi en 0 ă ac c c u l 2 cau 0 7 o t a0. i m e ur a e l u li i t âp il d ţ m e n e. n u mrp c re oei e ş a tl i a r e o nd e a c e rp l e l e t D0a m e 0 e iş ş 9c c i2r oă î nc n i i zo aiur i fi r o a m c e ăa r î n i . ă îoier l nra e cm i e n tce ftu o cn ţ d vă ao u o s iţr m .m i n tt a . dn a i p ge re rse ta u r ee e i n oe t c c eăa at oă fr p e nm î rs s c et i d i ne r e c e a en ş a l sis î m o d t nn r.t n t i d o n aş c a r i t d o ef v e c n e i ler it a ui b i . i i an ţ m n dD ac uvs e r r t s să enă t î v nn o i en a Ioi d âN a eeert ca v fa m rR( I pr i o A r l nnE s af i o t o m Re . e e sleec r a ut t i l m ţia u c oo t uă i n t a i r . e ue m linee orrgoi a s pai ş r a t aa i n i tn io e i c n bur a u ţ ut e e o n g i es c m na tt ă p e e i c eb l să Acr s a ă h ă i ie l î i p e .Mesajul Preşedintelui Consiliului de Administraţie i ce ze îl Pl voe nir i caă r tn n t ja p a a o i sa r e . u e e n e i . v i m e n m t i oi e Acm plî p 2 c i l n ee d it a e b ai . i i a c toii. a ă dn p i c i al m o r pă a u e crr n r uuţ i om e a d i b. Ioan Nani.r i c e be a i t ca ups a m i nl t ă ue e ş cc ai d cc s e e d acA e t ă si s ă to e d m r c n e ea ia ţ p vie pn r rlr an e aaea v i b rai rei rat e e u o i i mclx u m. a re en î m ti e . en b o ne e m t a ă pe e s r rt r m i c i a h m i n Administraţie i s lei t e nia N p v l s săt e t ie ţ t ţ c an i i ai nr u mg e e o oai i d ri a . rt m t e ă i t b e l n n ie t l n e e eu o cn l ş e c ei ţ p i i ro. r s r D ă i ee a m teac t et m e ru e e . l pita ţ i a uc l m uiă t urt o l u rvr t Dă s a c o a pse ci ţs Pl rse c a un c rs e d et s rz e l c e a ă idr to nă u d c c ă u ee. m n85 pc l c % r a u u i v 2 2 În9ttl ş an. sgr r .n o i mr u ad m e mtni o . a 0 iai u ana l 2cu z o n a u l3i d na o l â 2a a dm r o ar ou rs d afuoa a pl i p l p r i du t t le e a o e o d ce e m e pr ş r li iei i ep ne c ţ ţ u Oa r lu 9 b . ţ e pcdn e u n i ua l c e m e cbe r oi oidam cvae t na le p t l z aa r i u v c n as ş p o t e r aeeu i duce i c il n o r l r Ac ne ti it b i . o s u sr ot i m ev s s lr c l r i t n n ct ee t v a oi o . na m -t c ue m o l u rî e a i du t oc n i pl o osa e ei o D our c pedn F d r i d ur s i t m s e mt–dr o e ac f o n t l . u i n mtm ic i sra r.e r ar ne t i e cş or e s a ra n e t i e t aur n e d rî0 r ii e a 0m s t2u t f e 9 ăa ă na r u ş u uş ecio ă c ur v uă o pa s t oa t c cmet î o tu i n n c c s n rn şm f use ia cxţ r se a re c i r ă e clm i t u pta. i c e c it al m ao o A . riăic d aş ă l il f i ee u s e n o xl rn t m tţl pe t s e n rr z d n e t en a . c n i et ao A dnc . V t i s îl l o iat n d m ni f e c u iex o vl u n e n ţ i u n.su i 0 ţ lf a2 ie â n . îc a i oi n f mr e l d rt a eta s a n t e vare ioi î ooiaî nhim n l şi s in t o a eg l n i e vrlr dă m r ib o c o e ue s mn u i r r t u i m e ă o ii mi t pt oi nc oă p t i r ţ a b t . i o l dn nn i duc t m al i me m o r d e va n p . s b Consider că vo pi t na s l t r A mi t f s oi nc s mteev peust t p t ia f e a b o e ej aa l . c m vs r a ea i i e e i a et cf oa as er ri i o t d g et e ăă n n e oa i s ţ z ţ r e Aemă u î o llţ d nnt ii du i t u r l e ii ia c or po . oa i lf a o i to r r u i t d z u r ţ g l e N a ti ş aă pr i ţl Etr ia o l o xo n r o a p perc e coia ec ă odu r rt p i ţ t i o. îr r 2 pc l mt nţe n e cau c c o t a e eae . z d m a iz e o t i pâ e t no o d r r eu u et e jl da n a ţ l t d e e e. i n i n 0 n a i jg 1 l e . ţ e 8 te et ru aă p.t ca in a a p năa t n a s i . r b v l e a ă r e iţm z e t iodt f ţ j e e e f a îi e i a M ie o ei nc n i t n c c au m en d al la l e is m ac i u la o e f u x roie ea . n i it po t ecne en m ăo n t e N p ns e e et b pr r a ai i z r i ă m ni t o e ş p r . te s e i a b c u r î ră e e ţ a i a m mt .t r pă ee r oa a t o i a ) .

Antibiotice Raport Anual 2009 7 . Promovăm aceste produse prin strategii de marketing cu o perspectivă globală şi o focalizare precisă pe pieţele naţionale. vindem. cu o creştere mai rapidă. Relaţionăm Creştem forţa şi susţinerea companiei printr-o complexă reţea de parteneriate. cu rezultate financiare mai bune şi cu o poziţie concurenţială cu vizibilitate globală. capabili să oferim acţionarilor beneficii în creştere. Încrederea şi plus-valoarea sunt bazele tuturor acestor relaţii. Învăţăm Învăţăm să fim o companie în care cunoaşterea este avantajul concurenţial principal. Investim în producerea internă a cunoştinţelor care pot servi clienţilor noştri. oferim sau primim cunoştinţe cu valoare comercială într-o mereu crescândă reţea de parteneri de afaceri. Cumpăram. Investim în învăţarea individuală şi colectivă pentru a fi pregătiţi în faţa provocărilor viitorului. Investim în fluxuri de fabricaţie adaptate cerinţelor clienţilor şi standardelor din domeniu.2012 Suntem focalizaţi spre trei priorităţi strategice pentru a transforma Antibiotice într-o companie bazată pe cunoaştere.Orientarea strategică a companiei Strategia companiei Antibiotice 2009 . Valorificăm Valorificăm cunoştinţele deţinute de noi sau de partenerii noştri printr-o gamă diversă de produse.

Regulatory Affairs) reprezintă un capital intelectual puternic. Continuitate în viitor Compania Antibiotice va continua acţiunea de modernizare şi dezvoltare a fluxurilor de fabricaţie. pentru activităţi de cercetare sau fabricaţie şi pentru asigurarea materiilor prime.modernizarea procesului tehnologic al Nistatinei prin achiziţia unui filtru închis care să asigure protejarea mediului înconjurător. a condus la iniţierea în 2009 a procesului de reaşezare a structurilor de Marketing -VânzăriMedical într-o nouă formulă. Între proiectele de viitor din această arie se numără: . analize fizico-chimice. Investiţii pentru asigurarea viitorului Acţiunile prioritare întreprinse în anul 2009 Dezvoltarea proiectelor de cercetare Programele proprii de cercetaredezvoltare de noi produse sunt baza rezultatelor financiare viitoare ale companiei. din 7 clase terapeutice. . consolidarea poziţiei avute pe pieţele tradiţionale cât şi dezvoltarea de noi produse au fost priorităţile urmărite în 2009. Marketing global Anul 2009 a fost un an prolific din punct de vedere al internaţionalizării afaceri. pentru consolidarea poziţiei companiei pe piaţa medicamentelor. 89% a fost repartizat în activitatea de promovare şi vânzări. Acţiunile convergente pe linie de cercetare şi fabricaţie au fost prioritare în 2009. Reţeaua puternică şi stabilă de parteneri ai companiei Antibiotice a fost un punct strategic cheie în perioada crizei. dovedit prin calitatea dosarelor care s-au finalizat la termen prin Autorizaţii de Punere pe Piaţă de la cele mai reglementate şi riguroase autorităţi (Europa. pentru activităţi de cercetare şi fabricaţie şi pentru asigurarea cu materii prime. cum ar fi Oncologie. Portofoliu în dezvoltare La finele anului 2009. Preocupările pentru menţinerea şi dezvoltarea resurselor umane s-au concretizat în programe de training şi dezvoltare orientate conform cu tendinţele de evoluţie a companiei. Cardiovascular. demarându-se proiecte de dezvoltare pentru medicamente din clasa carbapeneme. cu scopul de a menţine şi dezvolta capacitatea competitivă a companiei. Rezultatele acestei reorganizări vor fi şi mai bine vizibile în anii următori. din clasa cefalosporine şi asocieri de betalactamice sau pentru forme solide orale. Pe parcursul anului. Impactul comercial şi financiar pozitiv al acestor parteneriate va fi şi mai important în anii următori. Sistem Nervos Central. Echipă omogenă şi înalt specializată Echipa de specialişti implicaţi în dezvoltarea portofoliului (formulare farmaceutică. cât şi prin parteneriate strategice. Fiecare salariat a fost implicat în cel puţin un program de formare profesională. Portofoliul în dezvoltare puternică conferă încredere în profitul viitor al companiei. Dezvoltarea capitalului intelectual Compania a investit în dezvoltarea unui capital intelectual capabil să valorifice oportunităţile din domeniul farmaceutic. Fidelizarea furnizorilor de substanţe active oferă mai mult control asupra fluxului de materii prime şi un risc considerabil mai mic privind calitatea. Programele de formare şi de învăţare au avut ca focalizare principală nevoile viitoare de evoluţie ale companiei. pe pieţele dificile ale anului 2009. atât prin cercetare proprie. Abordarea globală a pieţei a adus plusuri semnificative în activităţile de marketing ale companiei. din clasele Antiinfecţioase de uz sistemic şi Preparate de uz dermatologic.modernizarea fluxului de fabricaţie a comprimatelor. pătrunderea pe piaţa SUA. antihipertensive de ultimă generaţie. relaţionare şi valorificare a cunoştinţelor acumulate pentru a Modernizarea şi dezvoltarea fluxurilor de fabricaţie Rezultatele activităţilor de cercetaredezvoltare induc de la sine adaptări ale fluxurilor de fabricaţie. Colaborare pentru afaceri noi În 2009 a fost prioritară creşterea numărului de parteneriate pentru punerea pe piaţă a noi medicamente. ceea ce a determinat creşterea cifrei de afaceri din export. pentru a deschide calea parteneriatelor externe. orientat spre eficientizarea costurilor şi maximizarea valorii create pentru parteneri. Antibiotice a pus accent pe susţinerea spiritului inovativ. S-au optimizat formulele şi s-au depus pentru autorizare dosarele pentru 4 medicamente tradiţionale pentru care compania Antibiotice este lider de piaţă. În prezent sunt abordate clase terapeutice noi. Minimizarea riscurilor Parteneriatele industriale pe lanţul valorii reprezintă pentru compania Antibiotice un model de afaceri Dezvoltarea activităţilor de marketing Activităţile de marketing au susţinut cu succes produsele realizate. Dezvoltarea capitalului uman Investiţia în resursele umane ale companiei a fost o preocupare constantă şi în 2009. platforma de producţie a companiei Antibiotice s-a transformat dintr-o platformă locală într-una transnaţională. A fost urmărită creşterea numărului de parteneriate pentru punere pe piaţă a noi medicamente. bioechivalenţă. . Parteneriate industriale pe lanţul valorii Creşterea capacităţii de pătrundere pe noi pieţe. antiagregante plachetare. aşa cum invesţiile din 2009 vor constitui baza creşteriii companiei în anii următori. creşte cota de piaţă internă şi externă. Continuitatea afacerii de bază În anul 2009 s-au obţinut Autorizaţii de Punere pe Piaţă pentru 9 medicamente generice noi. necesare pentru a valorifica la maxim potenţialul lor comercial. SUA).investiţii impuse de cerinţele GMP şi FDA. 8 Antibiotice Raport Anual 2009 Antibiotice Raport Anual 2009 9 . s-au realizat studii de cercetare proprie pentru 7 medicamente generice. Investiţiile în aceste activităţi făcute în ultimii ani ne-au permis dezvoltarea portofoliului actual de produse. Investiţiile cu efect în infrastructura de producţie şi rezultatele bune obţinute din investiţia în activitatea de cercetare-dezvoltare au contribuit la menţinerea competitivităţii companiei şi asigurarea viitorului. pentru o mai bună adaptare la turbulenţele pieţei. dar şi lansarea a 8 produse noi pe piaţa internă. se aflau în diverse stadii de autorizare la Agenţia Natională a Medicamentului 35 de dosare de medicamente generice proprii sau obţinute ca rezultat al unor parteneriate. pe abilitatea de a produce şi dezvolta prin parteneriate idei şi afaceri noi. Recrutare Din total personal atras în anul 2009.Cooperare dincolo de graniţe Prin parteneriate strategice de fabricaţie sub contract pentru produse finite parenterale. Structuraţi pentru creştere Concentrarea strategică pe cunoaştere. când gradul de înnoire a portofoliului va avea un ritm accelerat. Creşterea valorii companiei pe termen lung În 2009 s-a intensificat activitatea de asimilare de produse noi.

n carvedilol (brand Gladycor®).2%.terbinafină (brand Taficen®). 7 medicamente generice în curs de dezvoltare. cât şi în arii terapeutice noi Creşterea cotei de piaţă de la 6. n corticosteroizi – betametazonă (brand Ekarzin®). n Antibiotice Raport Anual 2009 11 .Performanţele companiei în 2009 E si v tg or c le a u tă ţ e i Pentru valorificarea comercială şi pentru protejarea avantajelor sale competitive.2009 8 noi produse lansate pe piaţa în 2009 7 produse noi.8% . 2009 – 35% Consolidarea poziţiei de lider pe segmentul Hospital (pulberi injectabile) Creşterea cotei de piaţă valorice: 2008 – 23. atât în zona portofoliului traditional.2008 la 7% . în 10 variante de concentraţie În anul 2009 s-au obţinut 9 Autorizaţii de Punere pe Piaţă pentru următoarele 6 produse dezvoltate în cadrul companiei: clasa antiinfecţioase – claritromicină (brand Roclarin®). n clasa cardiovasculare – amlodipină (brand Almacor®). 2009 – 27. sistem n digestiv – Ranitidină Atb® 300 mg.6% Creşterea cotei de piaţă şi poziţionarea în topul primilor 5 producători de medicamente generice din România Înnoirea portofoliului comercial Introducerea în fabricaţie proprie a unor noi produse Asimilarea de produse noi prin dezvoltare proprie. antifungice . Direcţii de acţiune Consolidarea poziţiei de lider pe piaţa medicamentelor generice antiinfecţioase Rezultate obţinute în 2009 Creşterea cotei de piaţă valorice: 2008 – 31%. în anul 2009 Antibiotice a realizat o serie de acţiuni care împreună au condus la întărirea poziţiei competitive a companiei. n 35 de noi n produse în curs de autorizare la ANM.

794 Dezvoltarea unei colaborări integrate (achiziţii-producţie-distribuţie) cu partenerii externi tradiţionali. Hemorzon unguent.817. amoxicilină/acid clavulanic (brand Amoxiplus®). generaţia a III-a Medaxone (Medochemie). Bisotens® bisoprololum 1. certificat cu normele GMP. Creşterea n cu 27% a cifrei de afaceri din export.932 amoxicillinum + acidum clavulanicum lisinoprilum Augmentin (GSK). n clasa musculo-scheletic – acid risedronic (brand Lorine®). Tonolysin (Gedeon Richter). 20% din n exporturi au fost realizate prin fabricaţie sub contract. Marca Cefort® Denumire comună internaţională ceftriaxonum Clasa terapeutică Forma farmaceutică Principalii competitori Vânzări lei 31. respectiv dublarea vânzărilor pe pieţele din Asia.581 Locul 1 Lisinopril Atb® 3.723. Extinderea prezenţei pe pieţele reglementate prin obţinerea n certificatelor de înregistrare pentru Ampicilina injectabilă în SUA şi pentru 4 produse în Europa. cu sprijinul parteneriatelor pe termen lung Rezultate obţinute în 2009 În anul 2009 s-au obţinut 4 Autorizaţii de Punere pe Piaţă pentru următoarele produse: n clasa antiinfecţioase – norfloxacină (brand Nor Quin®). Africa şi America de Sud.357 Locul 1 4. al cărui APP a fost obţinut din 2008.791 Locul 1 Ceftamil® ceftazidinum Fortum (GSK) Nidoflor® combinaţie unic producător Colistina Antibiotice® Amoxiplus® colystinum unic producător 4.275. Cifran (Daichii Sankyo) Concor (Merck AG). Dezvoltarea exporturilor de produse finite în nume propriu. gel. pulbere injectabilă Novosef (Sanofi-Aventis) antiinfecţioase peniciline combinaţie pulbere injectabilă antiinflamatoare unguent.934. cremă.329. S-au început achiziţiile pentru produsul omeprazol (brand Novogast®) din clasa tract digestiv. Amoksiklav (Novartis) Ranolip (Daiichi-Sankyo).246. Mastoprofen şi Piroxicam. Au fost ameliorate formulele pentru 4 produse tradiţionale pentru compania Antibiotice: Hemorzon supozitoare.241. Îmbunătăţirea ponderii exporturilor în totalul cifrei de afaceri n – 18% în 2009 comparativ cu 12% în 2008.T l a ommt i o o e c ăl p nc p ri u ei c n it um uc oi b l c e r s re a c t a n e ie i o A Direcţii de acţiune Atragerea de noi produse în portofoliu. Lisinopril (Sandoz) unic producător Ciprinol (Krka).comprimate antiinfecţioase cefalosporine generaţia a III-a pulbere injectabilă preparate dermatologice corticosteroizi unguent antiinfecţioase-polimixine pulbere injectabilă antiinfecţioase peniciline combinaţie pulbere injectabilă cardiovascular-inhibitori ai enzimei de conversie comprimate antiinfecţioase cefalosporine generaţia a III-a capsule antiinfecţioase-chinolone comprimate cardiovascular-betablocante comprimate antiinfecţioase antituberculoase capsule antiinfecţioase antituberculoase linia I capsule analgezice comprimate unic producător Ampiplus® ampicillinum + sulbactamum 12. pentru creşterea ponderii exporturilor în total cifră de afaceri Clafen® diclofenacum Diclac/Voltaren (Novartis) 5.856.604 12 Antibiotice Raport Anual 2009 Antibiotice Raport Anual 2009 13 .454 Locul 1 antiinfecţioase-cefalosporine Rocephin (Hoffman la Roche). Cuminol (Gedeon Richter).338 Cipro Quin® ciprofloxacinum 2. 50% din studiile de bioechivalenţă au fost realizate pentru parteneri externi. Bisogamma (Worwag) Rifampicină (Arena) 3.930 Sinerdol® rifampicinum 688. cu n o creştere a ponderii până la nivelul de 63% din totalul exporturilor pe acest segment.745 Îmbunătăţirea continuă a calităţii şi eficacităţii terapeutice a produselor Eficef® cefiximum 3.829 Locul 1 SInerdol ISO® rifampicinum + isoniazidum combinaţie unic producãtor Piafen® Antinevralgic (Zentiva). Quarelin (Zentiva) 3. Creştere n valorică cu 36% pentru Nistatină şi 12% pentru produsele finite.990. medicamente de investigaţie clinică necesare Centrului de Evaluare a Medicamentului în activitatea de cercetare. supozitore. Mixul strategic bazat pe protejarea poziţiilor forte tradiţionale în combinaţie cu o consecventă investiţie în diversificarea şi înnoirea portofoliului a condus la dezvoltarea unui portofoliu larg de mărci cu valori comerciale echilibrate pentru companie.056 Locul 3 4. n clasa cardiovascular – nebivolol (brand Nolet®).084 Locul 1 860. Bisoblock (Actavis).432.967. Creşterea n cu 15% a exporturilor în Rusia şi CSI.132 Locul 3 Dezvoltarea facilităţilor de cercetare Realizarea unui flux pentru monodoze forme solide orale.614.

849 Hemorzon® 3.8 milioane lei din anul 2008.454.7 milioane lei (cu 6% mai mici decât în anul anterior).6 milioane lei obţinut în anul 2008 (+13% faţă de 2008).9 milioane lei.223 1.749 Glicerina P ai e pă n o ins c t i l i a c ş i4 U id0I s 0 o .5 g Denumire comună internaţională ampicillinum + sulbactamum glycerolum Clasa terapeutică Forma farmaceutică antiinfecţioase .566 Simcor® Moldamin® 1. superior celui de 10. E fc v i i o nă le a un ţa i r Cifra de afaceri netă a anului încheiat a fost de 219.432.0 c 0 ă 0 ş0U i 0I 1 .490 4.462.6 milioane lei (cu 17% mai mare decât în anul 2008) şi la înregistrarea unui profit net de 11.454.753.831 708.Marca Denumire comună internaţională simvastatinum benzathini benzylpenicillinum Clasa terapeutică Forma farmaceutică cardiovascularhipercolesterolemiante comprimate antiinfecţioase peniciline retard pulbere injectabilă preparate dermatologice cicatrizant unguent sistem nervos central antipiretic supozitoare.421.000 U.820 1.000 UI Denumire comună internaţională pyrazinamidum benzathini benzylpenicillinum ceftazidimum ethambutolum rifampicinum+ isoniazidum streptomycinum ceftriaxonum isoniazidum Clasa terapeutică Forma farmaceutică antiinfecţioase-antituberculoase linia I comprimate antiinfecţioase-peniciline retard pulbere injectabilă antiinfecţioase-cefalosporine generaţia a III-a pulbere injectabilă antiinfecţioase-antituberculoase linia I comprimate antiinfecţioase-antituberculoase linia I capsule antiinfecţioase-antituberculoase linia I pulbere injectabilă antiinfecţioase-cefalosporine generaţia a III-a pulbere injectabilă antiinfecţioase-antituberculoase linia I comprimate Vânzări lei 1. fiind cu 8.peniciline combinaţie pulbere injectabilă tract digestiv-laxative supozitoare antiinfecţioase-peniciline pulbere injectabilă antiinfecţioase-peniciline pulbere injectabilă antiinfecţioase-polimixine pulbere injectabilă antiinfecţioase-cefalosporine generaţia a III-a capsule antiinfecţioase .383 Neopreol® combinaţie unic producător 1.808 cefiximum cycloserinum 14 Antibiotice Raport Anual 2009 Antibiotice Raport Anual 2009 15 . Aceasta a crescut de la 79.716.45% cr r e e şa t e p iă u rc ţ n oii c d i i u m t v t i oxacillinum colystinum 4. Acest portofoliu generează aproximativ 20% din cifra de afaceri a companiei şi a înregistrat o creştere în 2009 de peste 25% faţă de 2008.932 3.794 10. dar în special creşterea puternică a valorii adăugate.775 860.antituberculoase linia a II-a capsule Vânzări lei 12.3 milioane lei (cu 4% mai mici decât în anul 2008).873 1. Aceasta a ajuns în 2009 la 153. Eficef® 200 mg Cicloserina Antibiotice® 250 mg benzylpenicillinum 6. au condus la obţinerea unui profit brut de 15.592.845.08%. T e e pc o dnea p i t ne uc e t r l al m or m u r c n be irc oi nce o r mit s c u p ti t pt a ie n ă a o ud A o Marca Ampiplus ® 1.807 lei la 95.223 Ceftamil® 2 g Cutaden® combinaţie unic producător Algocalmin (Zentiva).698 lei/angajat atinsă în 2008. Veniturile totale ale exerciţiului.967. Simvacard (Zentiva) unic producãtor Vânzări lei 938. înregistrând un salt de 20. determinat ca raport între datoriile totale şi capitalul propriu. 0 0 0 Oxacilina 500 mg şi 1000 mg Colistina Antibiotice® 1.5 milioane lei vânzări pe piaţa internă (82%) şi 40.3 milioane lei (18%) vânzări pe pieţele externe ceea ce în total reprezintă o creştere cu 2% comparativ cu valoarea de 215.092.342.I.212. a fost la 31 decembrie 2009 de 47% în condiţiile în care la începutul exerciţiului valoarea era de 46%.45% mai mare decât valoarea de 141. Ameliorarea lichidităţii generale şi a celei curente faţă de 2008 au condus la o reducere a riscurilor asociate plăţii datoriilor companiei.246.0 . influenţate de cheltuielile totale de 205.717.170.344 +8.000. Cele mai remarcabile evoluţii ale indicatorilor financiari pot fi considerate creşterile înregistrate la toţi indicatorii de profitabilitate.421 Isoniazida 100 mg şi 300 mg Pentru un număr de 15 medicamente compania Antibiotice este unic producător pe piaţa farmaceutică românească.497.868.200. comprimate supozitoare unguent unguent Principalii competitori Vasilip (Krka). Gradul de îndatorare al firmei. în valoare de 221.451 444.8 milioane lei din care 179.209 Marca Pirazinamida 500 mg Moldamin® 1.674 lei/angajat.274 702.363 Etambutol 250 mg şi 400 mg Sinerdol ISO® Strevital® 1g Cefort® 250 mg Novocalmin® metamizolum natricum combinaţie 4.701 lei. Un important indicator al dezvoltării sustenabile a companiei este creşterea productivităţii muncii. Algozone (Laboratoarele Ozone) unic producător 1.338 1.

c t rn r ic tn v ai e e ud : -n C rţ e a e D td : aoia tte r ol n rac i i .402 29. 8 3 3 1 2 0 26 .ut e c u S/r n t e o o t vn r ) i i c 1.. 5 .1% 25.61 A canc tat u 9 a cloi t is Lş n 0p ţe n i tu su i .50 1. c s e r v i T a i te X a ici ) a p a.445 179.1E 0 ) 4 o m i . 2 3 6 4 % 2 3 . . 5 490 .408 E b v u o ră lee us ţ i i r Ac n cl m ţe a i oi u p n i e i Ac ne ti it b i o Capitalizarea bursieră şi evoluţia preţurilor acţiunilor 24 24 49 42 87 2 1 .674 221. 4 3 0 6 .406. 3 3 17 . t c ca e e âo n l a u ii oi nc n n p ti e aa i t iţ c n b a c um i e e o i A D al T iue2i i0u B c n c e u s r .822. e -o e Do l am t r re i i cc i a .577. 6 8 2 %.63 401.660. i T ţtb l T ( 0u8 U ra ei oB 6m. 7 1 2 % 4 . 6 8 5 Ic d tt nr p i t d e ae ior b a oi t i fl i a M dz a t vi rr iâ ju n a nr b ă ă Rt b eie ă nau t tr a a b i l t Caoa a tt n p aa a uţ c ie i r t f e n =c im C0 (.361 205. uţF) ei -r x S c p u ai l o (ne ed e îi d i )n r neu v a a rs.076 = nu oi p a 22..983 24 2 .m u ucn a R a re elţ i s gc l t iun e s ia t o r o r Ac p ae n e ăt a t iş s pt i ti t r o b . 16 Antibiotice Raport Anual 2009 Antibiotice Raport Anual 2009 17 .r ot i o aa p d n i en o til eţ c u d ă u l c v a t lz lr o ma i ef o dl e i uieî p m dn pi p i t o d u ţ e l a a rşeită să fae c i it n e oi a u ţ l ee d ia s ţ c o n o m t cl re r n r iţ m u e er c t o t i c D re .265 74.82 1. 1 74 5 231.607.449. 0 ît rd O nuc T s al r iiu un R c t e X i ( a rd) u Rn I x r o Tn B m e ae n de s i ad a l i da2 c i i .081 368.616. o CS z i t tA a r l n ta tB V r c er ei a oa dr nn u a za s l ţ l ao i Bt ui c. er t ţ un r î av rl e ş ce u i e di şie en dE r ţnP eă c R f i e. za m c s b i A 4 i r2 iS .715 P t s b şv e r e t o + r i r ri f Amion i t jă l i i i z ă i z o Ic d ie nr lia d et ioc t a id t i h La e id e c tn h gl i ea i t r ă L ae idu ct n h ct i e ă i t r = ct au Areo n c u D re t e t e i vn r t e /i i c = e tti au (ic ecD re Ar . u r e ş Btc eş e ui ep p c . 9 0 3 . 5 2 3 1 .E p l ic e ifc v rpnr n i i o i a d c ca laii io o ni u coa oo a ţn r t i l i m r n 2 0 2 0 0 8 0 9 C a( id r ) f fi r aA ac e C e Venituri totale Cheltuieli totale Pu rb ot f i t r Pt rn o f i t e Ce eld : hi p ua e cs ln l l ra c t u u i o ir n . 09 16 2 9 74 . 2 512 ..309. 2 0 %.m ii m b n f l l 0 u p n eie i A o âa2 oi r i ucn a la uV c i Acva a i tB a u sa dr r t er ei e l s l Bt n etpr ao ş u t iao l e i t ac i b i o ui z t a ( )ti dp9ud6 l B eIni1 b e 6e V g i6 9 ră 7 m B o 1r 7 s 24 .. i a n ie e o i A earc a eno p l ii v po m 5oe ipn o r i e ih î m r a d l e l uţroid c n n r c ţ u r li2 i l c pa i ncoi ţ il dpiBn e aî Ed c n T ie b r nE T oi n (c m i ) ş . 15 2 .700.772..845. . 3 . 2 2 1 3 % 2 3 .. 6 4 19 17 4 1 .728 376.33% 298.187. 0 2 0 1 ..224. 0 9 17 6 63 66 4 8 .86% 1.90 1.ib C a re r e n dc t a e Tt oi t v a l a c C rp ai r pp i t ri ao l ui N do ue ra m el ă i s r u mn p Rt r e ie ntt taă a b b u i l Rt e e ie n tt t aă a n b i l Paucs iC o c io ra A n hi u ln d el p u e le e î r t r e l o n Pauca C o c io l l A n hi u e d el s î e le a n r t r r e l i i Pa iîo te o sln io n ar s t dlot ea cl a r r ei u l r e Sm a eu l ld a ir r i uu b t Pi t u rc e c oi a i da n u m t v t i = u la Cmi A ra /ă r na sţ i 2. i BE B .661.49 279.e t p z m it s e T l ă uţ p b e nB(e si ..59 263. ă r o mş po o alacaut u 7 rrt r p i t o t su i 0 e uoi s ţru nt u tc i i l r m em f l l 0 l o . 6 40 8 2 1 .60 45% 34% 55% 86% 67% 8.833 Ic d u nr g e d en ioe a s t i t i D e î sc e u d c aţ rm a r l a ieae r t e a d r a n en o Dei a r b u rţ c i i t rd ev o e ao t m t ta l a a io l e i z a Dei c llp u rţ ar r i rd eiuo a o p or t ta i p aa t r i a Rv o e aio i t t e b a li l ar i c m t z a Rn aa t ţ ae c l r o er Rvilt aio a t ec e a lc n a ru c r t R i ţa ab f c t l ine ai i n st i i tă a a r Ro i a a nf c tt i in a o ne ama ue i r R r cc aoo l tt r e ai m d a i l o re i a z i l e z i l e z i l e A o ea cm T t t b /l i ii i t o v v l ei z t a a c C /lt rţo i eT v a t n a e a c Ac e lt c ilto i t r nt v ic vu T ea a /a c C rr e os aim t i pp n a iu a/l v t e t a l nT e p a C r pt s a io o i pp T v iur a t ri a i l /l p a Do l T s a mo i t e/l v o rea r i i cc t i a p a 2 0 2 0 0 8 0 9 210. 7 6 7 4 .e Cl i uoş T X rim s â( C T i e e r t .4 D a ou u nn s l .307 217. 4 4 %. 5 7 7 1. 9 14 8 0 7 . aloi nc t c e a t is ţ c n i tu ii m b n u p n eie i A o lrni ine Evoluţia preţurilor acţiunilor i tf l sm b s e ts e e ş eî r r a bu n a i fă az oe i a rd r t m a. e -r S a li a i Ac e a c il . r pcr a2 r a ân i v ş i u c eI r .745.t a )A C lee/1 A l te x hi r e u i a l 0 = bA P ux r r C0 ot 1 f /0 i t 76% 6. 6 52 33 .67 417.2% 80% 7. 2 2 %. 9 0 %. e i l r A canc t cloi t is ţe n i tu ii m b n u p n eie i A o iu dEc eÎl pcanc nnl T rc n ooi t i cî ieXf l i c .022 48. e i e 0 ii r . cr aa a . 5 4 2 % 8 8 6 % 2 9 .795 71. 7 8 6 4 5 8 12 0 61 8 .. 0 6 1 2 36 4 14 7 50. 9 i .d e ua i p ln . 4 2 4 9 2 124. mă ti e l P ra2 oi e su 9 a pu i 0p al l 0 r c n . î0e n inn Vr 0 a e n a 7a î iiuJ shb n D Wa do c w ii l l e o lro l i ns e e G Ta d u N o rI x rd t ke s e a e ae w l M l i t nBi n Y o r k .l 2ţ A n 0n s l 5i i n ea 5 t de e .99 42% 48% 58% 84% 64% 7. 55 . co î gzla O m a e otne o Rr sxva m r tă u pei a ţ z e i . l i . 2 2 8 30.285 1 8 15 1 .769.

05. Valoarea unitară a dividendului brut pe acţie u n a f tt07.0173% 10.0 5 0 0 0 . e ve d 4 i du 7 1 n se 1 . Oltenia Alţi acţionari Total Procent din capitalul social 53.0 0 0 0 2 .12. Partea I nr.8873% 100% 18 Antibiotice Raport Anual 2009 . 6 i s la 5 t i să a b 01 14 6l e Dieftu 9 venl 0 i d e i0 d ea2 nr n a e u Ad G an i9 2at u e Ald p 1 n n n cr ni 0a a e ţi r er a a ia 2l 0i l ă o o a r r i ea a l z şopinn l 0 o irt rf c t u ş t a r t a e n9 ă p a npa bo a ui l ar 2i r u0 h aâ r t r e ddea2 e e i ierre i 0 r i s ve e u 9 u n a n ft l 0 t v t i la n . Adunarea Generală a Acţiai4 o dp n nr r 2l i l o a r i i e 2 0 2 0 0 2 5 0 0 2 6 0 0 7 0 8 2 at rr ru p 0 r r ta l e 0op eiue 9 b i p it aa z o n p ea f a t a 0i v a n e D b/n 0.04. au fost transferate la Ministerul Sănătăţii. puf tl 0 c Dtn e u.2009. pe baza HG 410/01. 0 0 10 2 .n r d e on u p fz b l rp vi 2e ilr i iui d ti0 t n at ii a e nC a o u c e id :n ie c p l i s ae v n n ţ 1 r i 0u p ca t rfae o i d t eo r es rî l e r nmul a o r eu a to l te pfe c c e r m i i d n c e e v dln r a ei e o l e i d. 0 0 2 .04. Structura acţionariatului companiei Antibiotice la 31.F.030595 0.2009) şi a protocolului de predare-preluare din data de 15. ls a e l e.68% 89.52% v d 2 i atp a e .2009 (ce a intrat în vigoare la 01.E nl ena t v u iat c e o mc r ţ la r d i n a u ă ţ i u ţ ai ui uz o n şru e en i e enc a l ri p e P d ţa ţ eă ţ u f i r i u 10 4 . 260 din 21.05.42% 89. o 2ae a m u r o e Structura acţionariatului În cursul anului 2009 structura acţionariatului companiei Antibiotice s-a schimbat. 9 i dtn 1 dă ă 2 ni t a2 .0 5 0 0 Vao 8 o nn. publicată în Monitorul Oficial.0 0 0 10 .75% 82.0954% 36.0222082 0. o i l. rrtt o 1 5 .0 l ta t 0 uz a 0 m r c ţ i (a) m iţ i ii c u n 6 .i n De e a 0 6 ear r 5 e p 7 z u ielt v p id dă nt i dda 7l ie m.0148234 0.I.01665741 n8 aa i d u şi a a d u l 2 f l e ei 0 xoi t r v l d p u ie t c v re e i d iţ du i nla u a . 7.0 0 0 2 .0 0 0 V I I 2 0 0 V6 I I I 2 0 0 6 X 2 0 0 X6 I I 2 0 0 V6 I I 2 0 0 7 V I I I 2 0 0 7 X 2 0 0 X7 I I 2 0 0 V7 I I 2 0 0 V8 I I I 2 0 0 8 X 2 0 0 X8 I I 2 0 0 V8 I I 2 0 0 V9 I I I 2 0 0 9 X 2 0 0 X9 I I 2 0 0 9 Acţiuni şi rezultate în 2009 0 . ţie ru a a2n u o e n i0 n f it i i nl en 8 r u î 87.0 0 0 4 . 5 0 0 Pr i r en e fţ ţeă d e r la en iţ /e c i u 10 .2009.2009 Acţionar Ministerul Sănătăţii S.0 0 0 0 D enl 0 ieftu 8 v a e i0 id d ea2 nr n e u D e e l10 iel p 3 0 v pâ . Acţiunile Antibiotice deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) în numele statului român. 0 0 10 0 . 5 i 7 .

Un rol cheie este Autorizaţiilor de Punere pe Piaţă. comprimate filmate Roclarin® 500 mg. comprimate filmate Substanţă activă Amoxicilină şi acid clavulanic Glipizidă Acid risedronic Nebivolol Norfloxacină Ranitidină Claritromicină Betametazonă dipropionat şi acid salicilic Terbinafină Clasa terapeutică Antiinfecţioase Sistem digestiv antidiabetic Musculo-scheletic Cardiovasvular Antiinfecţioase Sistem digestiv antiulceros Antiinfecţioase Dermatologie Corticosteroizi în asociere Dermatologie – Antifungice D r rt d t e ee e a z ac c r v p l ee o or r l t a ie c o e Portofoliul companiei este orientat către medicamente generice de uz uman. Caracterul comprehensiv şi complet al dosarelor de autorizare le conferă calitatea care a asigurat înregistrarea medicamentelor companiei în peste 40 de ţări din lume. Se vor continua studiile şi testele analitice pentru 3 medicamente antiinfecţioase injectabile în vedere autorizării FDA pentru piaţa Statelor Clasa terapeutică Antiinfecţioase Oncologie Digestiv SNC Dermatologie Număr documentaţii depuse la ANM 10 8 7 8 8 20 Antibiotice Raport Anual 2009 Antibiotice Raport Anual 2009 21 . deţinut de Departamentul Introducerea în piaţă a noilor Regulatory Affairs. regulatorii. Antibiotice este preocupată de menţinerea pe piaţă a medicamentelor tradiţionale valoroase din portofoliul companiei. Dintre acestea. prin optimizări ale compoziţiei sau ale tehnologiei de fabricaţie. unguente. Activitatea de cercetare şi precum şi de capacităţile de producţie şi drepturile de proprietate autorizare în 2009 intelectuală deţinute. din punct de vedere al raportului a tehnologiilor de fabricaţie şi a profit/risc. preocupat de medicamente este rezultatul realizarea unor dosare de autorizare a perseverent al întregii echipe de medicamentelor cercetate care să cercetare. a o f creşterii productivităţii culturilor medicamente generice conforme cu agricole. Respectarea susţinută de un grup de peste 60 de cerinţelor legislative prin procedurile specialişti cu înaltă calificare în dezvoltate. Pe parcursul anului 2009 a continuat activitatea de înregistrare a produselor obţinute prin cercetare proprie sau prin parteneriate cu colaboratori externi. atât din Europa. datele oferite şi formulare farmaceutică. asigure respectarea tuturor cerinţelor Compania Antibiotice este focalizată pe dezvoltarea portofoliului ca urmare a autorizării de noi medicamente generice. 0. tehnicilor şi metodelor de evaluare a Activitatea de cercetare este calităţii acestora. În anii următori portofoliul companiei se va îmbogăţi cu 7 noi medicamente. cât şi SUA şi alte continente. La finalul anului. de rentabilizarea a i c et nee îue M nz A proceselor de fabricaţie şi de aliniere aa Nla ultimule cerinţe legislative s-a tr ol r a i concretizat în 2009 prin reformularea şi depunerea documentaţiei de reautorizare către Agenţia Naţională a Medicamentului a 4 medicamente tradiţionale ale companiei.5 mg/30 mg/g. unguent Taficen® 10 mg/g. comprimate filmate Ranitidină Atb® 300 mg. Aceste medicamente vizează clasa cardiovascular. prin activitate proprie de cercetare sau prin diverse forme de parteneriat. În acelaşi timp. cremă O rol peu tarlr iz m m e i a o f adn 4a mt ee i c e m 7c t me ee dn i a m în studii de cercetare proprie Activitatea proprie de cercetare şi parteneriatele derulate în anii anteriori s-au concretizat în obţinerea Autorizaţiilor de Punere pe Piaţă (APP) pentru 9 medicamente generice.Autorizaţii de punere pe piaţă obţinute în 2009 Brand Amoxiplus® 500/125 mg. cele mai noi tendinţe terapeutice. 3i e 5c t m e optimizare a calităţii şi eficienţei e n d a m 7t u l r i aa e c d s p produselor. obţinute prin proiecte de cercetare proprie aflate în derulare pe parcursul anului 2009. sistem musculo-scheletic şi corticosteroizi de uz dermatologic şi sunt dezvoltare într-o varietate de forme farmaceutice (comprimate. însă preocupările inovatoare ale Selecţia medicamentelor pentru companiei se extind şi în domeniul portofoliul în dezvoltare se realizează agriculturii ecologice. comprimate Lorine® 35 mg. comprimate Nor Quin® 400 mg. Astfel se Obiectivul de bază al cercetării la prefigurează un portofoliu viitor compania Antibiotice rămâne diversificat. comprimate filmate Nolet® 5 mg. dar totodată echilibrat dezvoltarea de noi produse generice. compania Antibiotice avea în procedură de autorizare la Agenţia Naţională a Medicamentului un număr de 35 medicamente generice din diverse clase terapeutice. 14 au fost cereri de autorizare depuse în cursul anului 2009. creme şi supozitoare). comprimate filmate Glipizida Atb® 5 mg. Sal-Ekarzin®. Preocuparea permanentă de Unite ale Americii. analize documentaţia realizată este fizico-chimice şi evaluarea esenţială pentru obţinerea bioechivalenţei. În cadrul ţinând cont de clasele terapeutice pe Laboratorul de Cercetare 9 medicamente care compania Antibiotice este Biotehnologică sunt produse şi se generice noi specializată conform cu cerinţele studiază produse biologice destinate atpl s er i il î ou de necesitatea de a asigura mt i n o pieţii. cu prescripţie medicală sau destinate automedicaţiei.

activitatea de cercetare a contribuit la dezvoltarea dosarului şi la demonstrarea calităţii medicamentului Ampicilină. Pe parcursul anului 2009 s-au continuat studiile cu privire la tehnologiile de fabricaţie în vederea prelungirii perioadei de valabilitate şi diversificării formelor de ambalare pentru cele două produse. De asemenea. În paralel. din Franţa Laboratoarele analitice din cadrul Ati zrş oi t l o f® e El ci oP f® e r t blt i ra o o fi r e i t i z dţit e ir u sa r t g i i nci au l ec ce o l o g i acestui centru deţin certificare BPL (Bună Practică de Laborator). ca urmare a demersului de depunere a unui studiu de bioechivalenţă şi evaluarea cu rezultate favorabile. destinate combaterii dăunătorilor în păduri şi livezi. 2 mg. parteneri externi. comprimate filmate Tuadin® 5 mg şi 10 mg. . cu o puternică echipă de promovare ceea ce îi permite susţinerea unor parteneriate cu o serie de companii farmaceutice care au ca obiectiv comun extinderea pe piaţa românească. Centrul de Evaluare a Medicamentului a fost inclus pe lista instituţiilor de cercetare agreate de către Ministerul Învăţământului Superior şi Cercetării din Franţa. Centrul de Evaluare a Medicamentului şi-a îmbunătăţit portofoliul cu 12 noi metode bioanalitice pentru studii. în anul 2009 s-a demarat depunerea dosarelor la ANM pentru medicamente din clasa carbapenemelor. izolare şi purificare a Centrul de Evaluare a două tipuri de biofertilizatori Medicamentului (CEM) a derulat în ecologici: Azotofertil®. portofoliul companiei Antibiotice pentru viitori parteneri. Valorificarea rezultatelor cercetărilor Antibiotice este o companie cu o vastă experienţă pe piaţa din România. apa sau mediul fost finalizate 6 studii de înconjurător. Clasa antiinfecţioase se va îmbogăţi cu o serie de noi medicamente sub formă de comprimate şi injectabile menite să crească atractivitatea Biofertilizatori ecologici În domeniul biotehnologiilor. S-a avut în vedere dezvoltarea claselor terapeutice care formează esenţa afacerii pentru compania Antibiotice – produsele antiinfecţioase şi produsele cardiovasculare. înlocuitoare vederea obţinerii ale îngrăşămintelor chimice sunt autorizării/reautorizării pentru 10 destinate agriculturii ecologice şi nu medicamente marca Antibiotice. La finele anului 2009 compania Antibiotice era deţinătoarea Autorizaţiilor de Punere pe Piaţă pentru 6 molecule din această clasă terapeutică. Au poluează solul. Molecule din clasa SNC cu Autorizaţie de Punere pe Piaţă Denumire medicament Piracetam 400 mg. s-au demarat acţiuni pentru valorificarea posibilităţilor de colaborare şi de atragere de parteneriate strategice pentru produse cardiovasculare. 3 mg şi 4 mg. De asemenea. pe baza contractelor de colaborare. s-a pregătit lansarea produselor din clasa Sistem Nervos Central (SNC).instituţie C E M Centrul de Evaluare a agreată ds et M i e Medicamentului n ir u l Î ţn nâ v t ă u ă l m u i Compania Antibiotice deţine unul Srei uşci dintre cele mai moderne centre de pir r eC r i o e t ă studii clinice din România. Ecofertil P®. comprimate filmate Zolpidem Atb® 10 mg. proiect finalizat prin obţinerea în anul 2009 a aprobării Food and Drug Administration pentru comercializare pe piaţa SUA. Prin stimularea bioechivalenţă in vivo şi 20 de studii in vitro. produsele îmbunătăţesc calitatea culturilor agricole şi cresc au fost realizate la solicitarea unor productivitatea cu 10-30%. 2009 studii de bioechivalenţă în Aceste produse naturale. comprimate orodispersabile Substanţă activă Piracetam Fluoxetină Risperidonă Donepezil Zolpidem Mirtazapină Acţiune terapeutică Psihostimulant Antidepresiv Antipsihotic Tratarea demenţei Hipnotic şi sedativ Antidepresiv Clasa terapeutică Antiinfecţioase Cardiovasculare Antidiareice Sistem Nervos Central Număr studiilor de bioechivalenţă 1 2 3 - Număr studii biowaiver 3 3 22 Antibiotice Raport Anual 2009 Antibiotice Raport Anual 2009 23 . În 2009 s-a intensificat activitatea de asimilare produse noi prin cercetare proprie şi parteneriate. În anii următori compania Antibiotice va consolida capacitatea de cercetare prin atragerea de specialişti şi prin investiţii în aparatură analitică şi echipamente de producţie la scară pilot. capsule Spring® 1 mg.Pe plan extern. compania Antibiotice deţine instalaţii pilot dotate cu fermentatoare de diferite capacităţi şi aparatură care permit obţinerea prin sinteză. Urmărind politica companiei referitoare la calitatea produselor şi serviciilor. asimilării în sol a azotului şi respectiv 50% dintre studiile de bioechivalenţă fosforului. În acest sens. pulbere pentru soluţie injectabilă. Compania Antibiotice continuă programul de asimilare de produse noi şi este într-o continuă selecţie de medicamente generice care să completeze portofoliul actual şi clasele terapeutice pe care s-a specializat şi pentru care deţine deja o poziţie recunoscută în piaţa farmaceutică din România. dintre care 6 studii biowaiver. comprimate Rofluxin® 20mg. comprimate filmate Zulin® 30 mg. iar spaţiul destinat activităţii clinice permite efectuarea studiilor de bioechivalenţă şi a studiilor clinice de fază I. sunt în curs de definitivare tehnologiile şi formulele de fabricaţie pentru 2 bioinsecticide. În 2009.

Reducerea costurilor cu materiile prime. pe destinate exportului a reprezentat cele 8 fluxuri de fabricaţie ale aproape 17% în 2009. cefalosporine (contract de fabricaţie n respectarea şi menţinerea parţială) în urma inspecţiei condiţiilor care au avut ca rezultat efectuate de către Agenţia Naţională certificarea sistemului de a Medicamentului. realizat şi dotat cu aparatură corespunzătoare. Auditarea GMP a fluxului de fabricaţie produse parenterale de către furnizorii/potenţialii furnizori de contract: Galenika a. parteneri interni şi externi.55% 8. n de uz dermatologic: produse Taficen® (terbinafină) 10 mg/g (antifungic) şi Ekarzin® (betametazonă) 0.25 mg.11.2009. Agenţia Naţională a Medicamentului a actualizat Autorizaţia de Fabricaţie a companiei Antibiotice. în strictă concordanţă cu normele GMP. ca urmare a finalizării fără neconformităţi majore a auditurilor GMP efectuate de TEVA şi Perrigo Mexic. produse parenterale. De asemenea s-a proiectat. peste 130 n substanţe activă vrac 40 tone medicamente în 5 forme Nistatină. Producţia anului 2009. O nouă schemă de alimentare a companiei cu energie electrică s-a proiectat şi realizat. management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. n tract digestiv: Novogast® (omeprazol) 20 mg. Recertificarea GMP a fluxurilor de fabricaţie a produselor veterinare (produse parenterale. unguente. capsule. Gladycor® (carvedilol) 6. creme. geluri. un flux pentru monodoze forme solide orale (comprimate) necesar Centrului de Evaluare a Medicamentului. calitatea produselor n biofertilizatori. creme. în conformitate cu programul aprobat pentru anul 2009. Respectarea programului de protecţie a mediului privind emisiile de substanţe organice volatile în faza de extracţie a Nistatinei – s-a iniţiat acţiunea de experimentare pe echipamente închise şi s-au solicitat partenerilor externi oferte tehnicoeconomice în vederea achiziţiei de astfel de echipamente. comparativ cu companiei. la data de 16. În anul 2009 s-a continuat acţiunea de investiţii cu impact major asupra dezvoltării companiei şi importante pentru activitatea de producţie. printr-o gestionare atentă a acestora. Nistatina feed-grade) în urma inspecţiei efectuate de către Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. 25 mg. India.d. farmaceutice.5 mg/g (corticosteroid). de implementare a noilor cerinţe. Certificarea produselor Azotofertil® şi Ecofertil® P ca „produse ecologice”. 1 g şi 2 g. 14% în 2008. Strategia de dezvoltare a companiei Antibiotice prevede ca şi direcţie prioritară modernizarea şi dezvoltarea portofoliului de produse şi a fluxurilor de fabricaţie. a celor de materiale de ambalare primară din Franţa. în Management Integrat al companiei scopul aprobării. cu firme producătoare din Europa. 500 mg. 10 mg. n antiinfecţioase de uz sistemic: Roclarin® (claritromicină) 500 mg şi Nor Quin® (norfloxacină) 400 mg. Coreea. prin: n certificarea sistemului de Recertificarea GMP a fluxului de management al calităţii în fabricaţie parţială pentru operaţii de conformitate cu standardul revizuit ambalare secundară pentru ISO 9001:2008. Lansarea în fabricaţie a produselor noi din clasele terapeutice: n cardiovasculare : Almacor® (amlodipină) 5 mg. 260 tone fiind asigurată prin fabricaţie în conformitate cu cerinţele Good Valoarea totală a producţiei Manufacturing Practice – GMP. Menţinerea certificării conformităţii produselor fabricate la Secţia Microproducţie şi Piese de Schimb în urma auditului anual efectuat de către SRAC CERTSERV. Compania Antibiotice produce pentru supozitoare.3% 20.3% Produse parenterale Capsule Comprimate Unguente. din Serbia şi ACIC Fine Chemicals Canada. Menţinerea sub control şi 500 mg.3%. în scopul reducerii pierderilor din reţea şi a creşterii siguranţei în exploatare. menţinere sub control şi evaluare a Sistemului de Management al Calităţii în cursul auditurilor ce au avut loc în decursul anului 2009. injectabil pe piaţa Statelor Unite ale Americii – Ampicilina 250 mg. aprobarea şi semnarea unui contract de calitate şi a 7 Addendum-uri la contractele de calitate existente.Me zrl r oada x dri va i e a of l r nş leu i z e t u o r dc ea f ţ ai b re i În 2009 compania Antibiotice a produs: n 370 milioane unităţi farmaceutice sub formă de comprimate.9% 17% 27. Acceptarea companiei ca şi furnizor de Nistatină – substanţă activă. Toate aceste certificări au presupus o muncă intensă. prin implementarea produsele sterile – pulberi divizate schimbărilor apărute în acest cu antibiotice beta-lactamice standard.84% 11.11% 14. Asigurarea conformităţii cu cerinţele GMP referitoare la calificarea /recalificarea furnizorilor – s-au efectuat audituri ale fluxurilor de fabricaţie ale substanţelor active din China. Fabricaţia de produse parenterale pentru companii externe în baza contractelor de fabricaţie şi control: producţia pentru export a produselor parenterale a reprezentat 25% din valoarea totală a produselor destinate pieţelor externe. exprimată valoric 0. O lri in b er aî ii ue s e m e c t v ăş e t t n Auditarea GMP a fluxului de i 2e s r 0 ătu 0tr i 9r u d c c et l e fabricaţie capsule non-peniciline.5 mg. Reducerea consumurilor de utilităţi la toate secţiile de producţie. prin optimizarea formulelor de fabricaţie şi identificarea unor noi surse pentru excipienţii utilizaţi în tehhologia unguentelor şi supozitoarelor. SUA şi Asia. precum şi ale producătorilor din India cu care sunt semnate contracte pentru fabricaţia sub contract. Valoarea produselor Antibiotice este confirmată şi de Certificatul de Conformitate cu Farmacopeea Europeană (COS) emis de Directoratul European pentru Calitatea Medicamentelor (EDQM) şi de aprobarea FDA (Food and Drug Administration) pentru substanţa activă Nistatină şi pentru produsul Ampicilină injectabilă 250 mg. 1 g şi 2 g. alte două produse îmbunătăţirea Sistemului de fiind în procedură de evaluare. Creşterea producţiei de Nistatină pe fiecare serie de fabricaţie cu 6. Extinderea activităţii de fabricaţie sub contract s-a realizat prin stabilirea. de r nduc e firma Abbot – pentru operaţii e ae c a către sbrţ l pi p ii i oeo ş t s l d e a t de ambalare secundară a produselor Aprobarea Food and Drug Abbot pentru piaţa din România Administration a primului produs (fabricaţie sub contract). 12. unguente. geluri Supozitoare Nistatină Biofertilizatori 24 Antibiotice Raport Anual 2009 Antibiotice Raport Anual 2009 25 .

65 32. carvedilol (Gladycor®) şi nebivolol (Nolet®).38 lung sunt oamenii şi produsele. + 1 7 % crâo r ez e vi ş n t e ă ar l r la peniciline şi cefalosporine V e scen s âdu t pl o n p i aeu t z r e b ahl ă oni c l p r dj l i e a i a m in l e i l oi a e Pe e n in c i l i Cp eo f r ai l n oe s Ab lat tt i eic ne i o * Si l of l ţe vi e n o Notă: *Colistina Antibiotice 2 2 2009a 0 0v 0 0a 8 9r i ţ i e 3 4 1 9 5 7 . Piaţa continue de marketing. procesul de inovare fiind unul dintre Îmbinarea strategiilor de promovare cele mai dezvolate şi rapide din şi a politicilor comerciale de piaţă întreaga economie. dezvoltare de noi molecule şi terapii. 2009 a fost şi anul relansării a 2 produse mai vechi din portofoliul companiei Antibiotice. specialişti sectoarele economice în care marketing. promovare şi farmaceutică este în continuă vânzare.3 milioane unităţi terapeutice – 2008 la 17.Vânzări pe grupe de produs în spitale . Portofoliul de antituberculoase a reprezintat şi în 2009 o afacere valoroasă pentru companie prin acoperirea acestei arii terapeutice strategice pentru sănătatea publică.milioane lei D rc ţ ee e ev r ag z at d t v a i m o t l l t i o rn a i ă k i 2008 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 39. 1 1 4 2 .9 milioane unităţi terapeutice – 2009). 2009 – 35%). creşterea prezenţei pe noi pieţe externe şi creşterea cotei de piaţă în România. Rolul acestora începe încă de la capacitatea rapidă de intervenţie. Astfel. 2 8 5 2 . – 31%. vigilenţa la modificările pieţei.6%. 7 pentru promovarea medicamentelor % compania a investit în ultimii ani într-o echipă omogenă.2008. unul dintre product manageri.11 2. 30% 2009). simvastatină (Simcor®) şi bisoprolol (Bisotens®) şi lansarea de noi produse: amlodipină (Almacor®).1 45.77 37. Activitatea de promovare a unui V u t medicament necesită pe lângă âm n ll e z ta ă i r p i i c ample cunoştiinţe medicale şi un bagaj consistent de aptitudini Colistina + 2 8 3 %comerciale şi de negociere. Compania Antibiotice este încă din anul 2002 partener al Ministerului Sănătăţii în cadrul Programului Naţional de Control al Tuberculozei.9%). compania Antibiotice îşi mentine în 2009 poziţia de lider pe segmentul Hospital (pulberi injectabile) cu o cotă de piaţă în creştere de la 23.38 Peniciline Cefalosporine Alte antibiotice* Solvenţi fiole Compania Antibiotice este în prezent principalul furnizor de cefalosporine pe piaţa din România. Anul 2009 a fost şi anul lansării pe piaţă. 2009 4. Una din priorităţile strategice de marketing a fost creşterea ratei de răspuns la atacul principalilor competitori. 6 6 5 . Stabilitatea pe care o conferă portofoliul tradiţional derivă din puterea şi notorietatea brandului Antibiotice în mintea prescriptorului şi pacientului. profesionistă şi dedicată de Compania Antibiotice activează în aproximativ 154 de persoane: domeniul farmaceutic. Practic peste 30% din consumul de antiinfecţioase din România este acoperit de cel puţin un produs marca Antibiotice. în vederea atingerii obiectivelor strategice ale companiei: dezvoltarea unui portofoliu variat de produse pe clase terapeutice moderne. promovării şi comercializării a 2 noi preparate dermatologice: corticosteroidul Ekarzin® (betametazonă) şi antifungicul Taficen® (terbinafină) şi a 2 antiinfecţioase de ultimă generaţie (claritromicină . 3 % 1 . dezvoltarea unei noi idei de produs. strânsa colaborare cu echipele comerciale din distribuţie a condus la menţinerea poziţiei de lider pe întreaga gamă de unguente (cotă de piaţă: 35%) şi supozitoare (cotă de piaţă: 55%). 2009 – 29%). Strategia de distribuţie selectivă desfăşurată pe parcursul anului 2009 a presupus abordarea regională a fiecărui segment de piaţă – spital şi retail – cu sprijinul principalilor 5 distribuitori din România.6% (2009). 6 26 Antibiotice Raport Anual 2009 Antibiotice Raport Anual 2009 27 . compania Antibiotice a reuşit creşterea cotei de piaţă cu 2 puncte procentuale (2008 – 47. punerea în practică a strategiilor şi unui brand nou şi continuă până la măsurarea efectelor acţiunilor punerea sa pe piaţă.2% (2008) la 27. cu o cotă în creştere atât la nivel de unităţi consumate (28% . 3 7 1 8.Roclarin® şi cefuroximă –Cefuroxima Antibiotice sub formă injectabilă şi comprimate). precum şi fructificarea experienţei în Ca atare. 7 .25 1. De asemenea. 1 . 9 % 2 4 1% . 2009 – 49. 3 0 87 . Întărirea poziţiei de piaţă câştigate anterior prin moleculele lisinopril (Lisinopril Atb®). 1 1 .11 4. compania Antibiotice a continuat şi în anul 2009 procesul de organizare şi dezvoltare al activităţii de marketing pe piaţa internă şi domeniu au condus la consolidarea poziţiei de lider pe piaţa medicamentelor generice antiinfecţioase (cota de piaţă: 2008 13 d i pacienţi n români este tratat cu mt ee dn i c e a m ae ea nţ m t c a Principalele surse de creştere ale i i i or n sc fa companiei Antibiotice pe termen Ac ne ti it b i o externă. Rezultatul a fost creşterea cu 13% a vânzărilor generate de portofoliul cardiovascular (6. prin identificarea unor noi parteneri pentru contracte de manufacturing şi lansarea a 2 branduri: omeprazol Novogast® şi norfloxacin .Nor Quin®. cât şi la nivel valoric (2008 22%. Pe segmentul antiifecţioase capsule.5 milioane lei) şi cu 25% a volumului comercializat (de la 14. prin acţiuni de promovare şi politici speciale de preţ. Pornind de la o analiză permanentă a comportamentului competitorilor. Pe fondul unei pieţe cu un consum în scădere (-15% la unguente şi -7% la supozitoare). Solvenţi fiole + 1 0 pe piaţa farmaceutică din România. 7 1 1 % 3 2 3 . fiind unicul producător a cinci medicamente antituberculoase esenţiale şi principalul producător de medicamente utilizate în tratamentul tuberculozei multidrog- rezistente. au poziţionat compania Antibiotice pe locul 8 pe piaţa producătorilor de medicamente cardiovasculare din România. unde consumul din România a înregistrat în ultimii ani un regres anual cuprins între 20 şi 30%. reprezentanţi medicali. prin acţiuni curente sunt definitorii.

fî g eiz i na l p i rt v o n i t uie ds o t e eţ i r i v a pe e m tn drvu â uv a l t ne ou dc d l i i t e u e l e. pulbere injectabilă Nor Quin® 400 mg.623 5. Iordania). America de Nord (SUA) şi Asia (Vietnam.793. rezultatelor pozitive înregistrate în anul 2009.chinolone Dermatologie corticosteroizi în asociere Dermatologie – antifungice activitatea comercială pe aceste pieţe.000 ir n t. Elveţia.000. e n ă Pf rst oie di u e n Un trend pozitiv a fost observat şi în exporturile de produse finite.antiulceroase Antiinfecţioase . cremă Taficen® 10 mg/g.000 USD. u r f o Pl e i g r b.000 USD). ca urmare a promovării sporite a exportului de produse în nume propriu.622.betablocant Cardiovascular .t x uaş pi lt i orz a r ac l t i â u d ţ o .000 USD. t es o e r.5 mg şi 25 mg.070. Mongolia. valoarea livrărilor către pieţele externe din această grupă de produse în 2009 fiind mai ridicată cu 12% faţă de anul precedent.475 5. ajungând la nivelul de 1.va ii i ec eo s erel lc t i gN r r gf iu b u a i l i v aa rerz le i d ra p oue ti e pn xe e r l ţo p lt i o a pu i 0t a lu 9 d r a2 f e c n a u l 0s r s u o 1 0S ec 3 0 îr r 2 .000.000 m r ri lt i ie i m n a l pd izi oi e mu c e ac r sr a 8. Afghanistan şi Uzbekistan.136 2. de adâncire a crizei economice şi reducere a consumului. Concentrarea eforturilor de promovare şi vânzare a produselor companiei Antibiotice pe piaţa din România şi pe pieţele externe. Su Uo Ap ş a ir E E v i lx v âop o n at la r e uz ţ ă i l r o r 22 00 09 6 0 7. 10. când va fi dezvoltată a vta n n S ţi ua ba s c t t a v nă Vânzările de Nistatină pe pieţele externe au reprezentat 59% din totalul exporturilor efectuate în anul 2009. a fost continuată activitatea de promovare şi dezvoltare pe pieţe precum Vietnam.c e cau e rl o t v atr m aer pcox i r a l i v apo r o u 2006 2007 2008 2009 Produse finite Substanţe active O componentă importantă a strategiei de dezvoltare la export pentru produsele finite o reprezintă vânzarea pe pieţele reglementate din Europa şi Statele Unite ale Americii. Arabia Saudită. Yemen. i at l .s ln n cautna o ueeu o t ii o g f r t ip i t s r vt î ea r m nrr t pc ci eţ r a d î i i i v a i s r î c pluăi î0 n af i bt n l i ou t o r i “ r u t lî â r o m e o n 2 0 8 . comprimate filmate 1500 mg. India.276.790. t g d o i im mace e eţ l e ă os ge no r. cu urmărirea constantă a evoluţiilor şi tendinţelor acestor pieţe şi adaptarea tacticilor de punere pe piaţă au stat la baza Ce rr e exportului ş t e a cu 2 7 % Aprobarea F D A pentru Nşi it s tă a i n p ice rs t oni dja u b e l e 3 5 de produse înregistrate în peste 4r 0i d e ţ ă C i i tts o a i s n dlt.P l a0 rs t2 oa î 0 ds u e 9 e n n M a r c a Almacor® 5 mg şi 10 mg. Performanţa este cu atât mai semnificativă cu cât contrazice tendinţele macroeconomice manifestate pe parcursul anului. Franţa.000.250 4. pentru vânzarea de produse orale.000 2. Rezultatul a fost o creştere cu 30% a vânzărilor cantitative şi un plus valoric de 36%.0n e% 2 U ş u 0 Dt 7 0 .800. Marea Britanie). o au me u e in rPa n p da t a n b n f a i c a ţ n n rup a e er e ui ar cet o p r a o tr î c ip a t cf s ino e v e an e i t c rf uă e r et it c ea s d ş oţ e t s n a e su plsrs v ou o c f l t p i t t c r iă de t lu e o e e ae l â o . cremă S ţi( a uee t b aN s c ii t t s ) 2010. Armenia. Irak sau Tunisia. pâna la nivelul de 985.000. v e i c o i s n i (os et pn . Georgia. (7.686 5. Hong Kong. precum şi a identificării de noi parteneri pentru distribuţia produselor în zonă. destinată producţiei de suspensii orale. Evoluţia pozitivă este rezultatul extinderii numărului de produse înregistrate sau trimise spre înregistrare în ţări precum Republica Moldova. în anul 2009 a fost finalizată înregistrarea produsului Ampicilina injectabilă la FDA şi au fost obţinute certificatele de înregistrare pentru 4 produse în Ungaria.000 rcd rd d ore i o d ei n u ă on c e o c pop tr lu şdp ac e ă e nl la ea l .407. ponderea acestei activităţi s-a redus de la 64% în 2008 la 37% în 2009. Astfel. către clienţi din Europa. Sri Lanka. Siria.betablocant Tract digestiv .724 A ap c ter t ex i vd t i t e a o 4.000 0 În9 c u d n 0 stt u a 0t ia l u ao t l 2f n r o nn e ae c te t s nt ex c t ia e e î v dr n a ap d n i t o . se vizează continuarea şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu partenerii tradiţionali din Europa pentru producţia sub contract. o contribuţie importantă în exportul de produse condiţionate a fost reprezentată de activitatea de productie sub contract.cefalosporine Antiinfecţioase . f t a oi an ă fl dtt s i a e î at ec l 1 s eâa 0 a b o r il î p n s f ţ c e m n u e oitr a i n u0 a cd 2 sn e t uş oă t e v snne ot s o n rai ec r i îui v i ei i x u c t r d ş nă p3 oi s e n u e i t ttat9 bl o % iţ l r pnat e r.494 728. În anul 2009 a fost menţinută direcţia strategică stabilită în anul anterior. Azerbaijan. comprimate Novogast® 20 mg. capsule Cefuroximă Antibiotice 250 mg.000. una din cele mai importante pieţe din punct de vedere al consumului de produse farmaceutice.736. Strategia de export a vizat îmbunătăţirea simultană a indicilor de preţ şi de volum. În continuare. Tot în anul 2009 au fost începute negocierile pentru comercializarea produselor companiei Antibiotice în Rusia. Principalul determinant care a stat la baza evoluţiei pozitive a fost dezvoltarea parteneriatelor pe piaţa Algeriei.723. Deşi reprezintă un segment semnificativ. r a t Îa rgm nl a d e csie t d ti ag rt e r n u e ka i ca d i o oioi pă m iţ rt p re t n e e c i .t z m v e ă oo s s p i os rio e r s ) p. ceea ce conduce la previziuni de dezvoltare pentru această zonă pe termen mediu şi lung. te î rc n etn ă o ru p r i a” op p. pe pieţe din Asia. . 12. de creştere a ponderii exportului de Nistatină micronizată (+14%).000. comprimate Gladycor® 6. în cadrul unei strategii de marketing unitare. Principalele pieţe de desfacere au fost cele din Europa (Germania. S ţi ua ba s c t t a v nă Amlodipină Carvedilol Nebivolol Omeprazol Cefuroximă Norfloxacină Betametazonă dipropionat Terbinafină Cardiovascular – antagonişti ai canalelor de calciu Cardiovascular . Irak. m a n vănpe i z drn ze r ei e t e ee aie zp x a ţ USD pe . 15 g. În paralel.000. 500 mg.000 cne ă i o ac p nr x e c es p e ai t r e a v ţ a 6. Africa şi zona CSI.630 5. comprimate filmate Ekarzin® 0.000 p n eg a srm roa ae t o i id e l an ci d i i p t gele 12. În acelaşi timp.5 mg/g. China. ă p i lx u d o e t ri e ţ e me er en r d e n 14. comprimate Nolet® 5 mg.25 mg. Rezultatele acestui demers vor fi concretizate începând cu anul 28 Antibiotice Raport Anual 2009 Antibiotice Raport Anual 2009 29 . Belgia. RS u I s ii a ş C Exporturile de produse finite către zona Rusia + CSI au înregistrat o creştere în termeni valorici de 15%. Ar sf ii i ac ş a A Valoarea cumulată a exporturilor de produse condiţionate destinate pieţelor din zona Asia şi Africa s-a dublat în 2009 comparativ cu anul anterior.

Pr i s p lli a i n le v r au l ui t t t ee r n de ţ o e i aaa n r C i nce t P i p i o a i evî mi t da a a c i p t ia l n r r e ţ a b n o z A o t Acaz ai n eoct t ic ră re i toap r b l e i o b u e n t t ai e eh n e i z cs d e i ă p c te ee a x ţ i t e en p0 dr e 5np i e e cconr eţ df i ra M n t i ou g i G f i at a c u e t e ni a t vd r i ua a t r i t ere eu ctir li e u r e a r p c ţ na a pc i e n P. i te a a e l d e ri m a n C h i n a Ga f cnrue in si s r ne c ă e a ît s s i ao r u u a f f i te r ll lb îfa ţ ea e ao x ec p i tn ei l i t ă u r iue de l net a cu fţg t u l neas e a o ri n i vr t u cp r t ă ai e t re r r ti n en i ex e.57% 40% v r ra aî ei i r trn dccoe eu ep r el p a s e a u l rcs rc ă u r mr n ao oi ai b ug iu n 20% fz a t p ii u i p du rr a ec n cieo ş i: o c nt r ţ a d e da m e rc z o an n oll o r ee a i o r 0 t niaia e loeie r ec. ai c i a e ie r t A du a cie s lt h p da ia d c e z r ei .m b uc i ro a i e A o a ţ a if i t c i ci lba t i h ea iăeiş i t vd ţ x e i t i i z l i ai ci h i z i ţ i s pe ăe ntr nu e v eanr e e t td t m a e ş nc a î lr i i. f a ei ro aiincrs b ş te d re r a u i c pf e ţ u p 60% fcoi c e i ate a n cb i d i rn l f t ei a r ur 75.ea e d z e 2a t l c 0 pa r u. c oi o e ă e l z i z ă vr dr a app ra l .83% Tract digestiv şi metabolism i ria no tţl en ne a . tradiţionali 3. e ex n i j o s : t iar ca r op oi a l e m di m e in i p ţ as n i ar lp tt ăe a . c u no e u ii c p n oe e 9 . s c zn t t i i e a o ip ă u l c a e l e r de e e e t âe g a o e pb irua r iu ee d o s n l me p r t p ae g d t r ev ae o di a f c i um p r n ă r ai u r e re i n a t u me dn e lar i r e a ai n ţ ct e.43% 80% pe î rs r nă o e i c nu m pl ăe s a cd r e pt şia e i i r itte t a n v dr ţe a ex a ăc ap n i t o . i ţ oe t s i a n t na o tr r e cr z cm ocet n s ă ş e d ploipa t u re u tu i s i e e rs mn m e i re ar ş f a t i im e r ma . r t olt au a p ut t l / a 2 . z < 5 a n i pa te le ec ee r n ia da t t az r v do u i t v t p n leid rsş p ţ o oehe d ic a i u i e e ci i z % p f . â a ţ i i n fi a c e c.u r r azt mn aa p t s u C icb n n r e ut a a s ep i . i f ni ac e f a r ă u o tc i i i o 2 5 . a a t a id e c t e t a r ă u cr săei. a ş a nt 0 a v cn a a i c a l z i a r ei ra s ete t ir pf er g nc e u a r a i au m e pe c tcr e nu ţn r ţ m f m a d no no a o ă e i am p cţ u n r a i oit i e dr e m nv d ăl p ăa u a e să Lţu s ol ei rn l r gi o a i i co lepu i ri t sE e a e 30 Antibiotice Raport Anual 2009 Antibiotice Raport Anual 2009 31 .37% Preparate topice p diţt e eb â z d i t o i u î ns e n at . e aă ă c n a tţ d m c nr nr u i ai mxţ pui . p aa l r o t ma z e bu in ţ pe i i o e l tl e e a p a e n s i t e 1 5 lţv P ai a a e rd P aio b n li n t n o a i dt ur t e l o r a u. t a v tot. r n a u f i c 2 0 . d in g p i â. ar isie l occ .cd dn s oan cl mo rae e no i a a s rat t ui ti i e p p t nţ . d m i r tn e l t et i t s g î Achiziţii Export nr rrş n e eu aţ ga i i oo o po d c e i e ţr c i l ir i l dro tpu ee i er n l . 9 1 % 8 . r a R cp l o âp m ee ât i ni e i ş ţ a e reprezintă peste 2. 6 6 % P c c fţ e or l a n n iu t tan r ur n aa e a caed ae t e l r c at i ao ă f a i c s c r r e 9 .tt l a 0c u a 0o cr 9n o s ia e anr e Ci pct aî ră a lţ e p ii tm r ă u e n a u 6 . t a ai dp r eh u ee ci ţ n e t i. 1 2 % a ţ erad c i d tc e t l io e iă v rm l i op t ş o i r c cpai olei t mn e e ră t da i. i i p sb ei c t o cae c e p t e n r e e u i . u i i p n ci e a d hrs n e i l ue r z e ţ s ţ 15 0i -n 1 a a si ene a e test m vp r l o n ai nttre t e z ta u a ee c c ete t t l ru p ip v aa ea esp e i co e p ipa te o îa eo e ţn ia ai t t e ci r v d he c a i z u i t bn l m s tua e b r v e i: a l dj s 5n . e u e s z t i ne ă l : pu d îl i ap dă an un ţ os a ă r r e t oe ooc dz p a zor e l l nl e r nu c a a. d p i ţ l ii a i v t l e c et ţ u s pe r t ue nf ş nr ţ i e t m i i î n ne av ă c a a rlb e l s ot i ec u ş r ii g a e re l t ţ i ae r Î n v eţe nec ae f iem d u e ri c ţ di e hli a me cd o a rs ntp l ii î o e t nu o r z e ponlel ore nsr p r s r es l i i ria t eai t ao iln o a t tţ e b i c a di i re r a a t ac c e e. ă z ai u d ca e c sv v re r i ot a l t n m t n oiP e . ă . 3 2 % c ţ r ca oxa n mr m e i oi rt e e o p e i .re p rst ti le Grupa terapeutică oie ne d i Pr u e aa n ee t a te c n c er ţ t t a du ia p i v du i t os e 88. 1 5 % a iaîe ci a v h v d i su e z i-t r ţ n e d . e rp r l s eti o t an .z d s l 0 o ş îel ia o i ă 2 r ni nţ n p l i n0 a i a c i a l ă te ta s r ur r u p e ed ş r dr u u BIop p n t r a a mo r ii e e l arx ap r n t t ţ E e l ni v eu d i z pp u r o a p eaaia rl u î b s e tr f a ţ i er e u l n ţu d i z i c ua en p d r p c ca r o dit a e e ţ er m t a n pî i . Sistem cardiovascular 1.t c t s rvlş r e t ă l oe l r ae t n u ar m c t u ui t a o e r 2 8 . t n s t ec i dna dr ca t is oi nc t mi tu p b n n ie ao A ces r oţt b m eă p t i ee i a ac .s aţ o i pt a i r v i aa r a b l i i i e EURO USD e e ea v nc r t e t i co n sl e i ea p m e p c c i n tvr o l sna l n diie r d c ul i u ot i o e t ar a ă C i ncaz s rcu i o a i eo mi toa ao. 0 8 o aord ţ Ne co re pr rs eb et dcre t ee iz c di i m e i u c aet s i a l p os e e r r s t t r s ei u i t a u i i l o pcd oi ea s m np l p t r e a r ocn u u e e i c t mca u a c oi a ia âp t â r cm m t n e u a Ac jg nen t is ă i tă l b aa i o u Acdă rp n e nî i a t is t.r a ce m lte t a i .p l i tei n . 2 1 % pee c e r d b lt i m utÎ eana f o ă r t a n g a re r i . e Îoe eăc .t c ţ t e an i ă ps âl r l af t e t ep e ă l î l c ă msn ti.68% o. e i . su ăe e c i tar r u m a u a t s o m n ă l e nA u Ac e eo rznl r n em r m tto r t is an i tă r ur b dz g e p c a i o ep a a r-a l i oo i ar b e i naa u n drer tv t r s eei d s u e i o z s e 100% pet tte e net d r tr ia m a e aî c a n ă nv i at ei ra ln nc t t ipf er eeu m p i c te r r vte e a r a i e rc t eâ e 25. e ec l o n ur s l ţ ao i n b ar e r t c ou o r esee cl x ă a ds t si i a e ee î ă r rz n r n lz ne i S p a n S i a e r b i a ce i m u Ia t a l i ea s a n e pc n s a e oi ă e cr me p i s dtArc s e ee u u lx c c oa an l a l e r s . ea a er z ea e ei i fz r s uar e a ată s i em g i a l n ul ii e ţaod i nrr e nr lr r o a s riac eac a glî t d t ad a ş r o ae elt r nr da l dd e . n d nupd e r oipp in rl e r a x e p e a m dx e iâ ua d d n r p ca dr gee uo c id b r urs v s rl e a u s u c l r oh u i m b t a u m et n e a n o. u in rc n p ar o e c ec t t c ur i e s ţ u pi rc o d u ţ e s caal e um d r s p ţ ioi nn a a v î na o a ceu n a p lli ltrsa i a e v t or e a d o l p ls cs rsa r ir o ree ă d li a u ş e o au g en a t n. vr r ă l o fzi erp u na se rr. 3 6 io a c n ea ţ p i o e ne p u t c i m m tcî rs r r t i a a l r rn am iă d u eo o i e a i vc n d i oi t e i ş u u i d 4 3 . Ac s et a Paro n eirin t is ui i e i tă e z b a f a i o gc r e o ţ ît nă n dr t ei r l eo a P a pnc l rr e a t i i m ni t n . pc p t ic ră a b l e n o b A uu u a ţ pe t e dc e i r n crmue cc eane u oi o a mn cr a p d d o ţaea. s s er ţ t in i et gl n a r e a e dă ee r e pr. 7 8 % 5 . b i f i o e i c n c i cmlt şi .p s şsp d cn m ed i n e m u e i c u e i î p r o. i a c i p t e neoi n r ă o s ri l fc e l ni i i nţ ş a r p faeis rs c d r oa une dr e i v u e m d t i c e f 0v e e 9 î r l .32% a aa uv fi oiA u ac n f t c m oe e p r e s î i . ar e t eî o a n c u rdcr o a rco r n s ei s t uu t iăp e u n a r i i l o pie e p rr rzş o si zr p e ăi o a in ţ la e d i. l i b ae a o dc e r piu v itt n dr a i nm t d n e 4 .70% Plr id rp ă e i iuet n m r c i er c i t ă e Sistem musculoscheletic ca t iîor oi nc na mi t cr p bnu n ies ao A t i e a pr s a .i 1 0 a p i ai lei rc re p ţ o.tte ţ tţl lţ ă l 2 c ah a v i z c e uv a p li t ltrs r i a ua t oi a dl u co duCi oe A a ţ me r a pai a l i n sr i n g t et ă ac c b a p li i v rp c ui a t t n e a o i v cmne t serg e oai a z ş u a i e a droi noil da s rfA uu .tj ca e ţ e ot ae d n a ci s as he o n i z e t ă 1% 2 . v i t l u o l t ia m nl p c ca d n u e i . vr d lxt a re e n l p ae e u ti c a nj i l as et e Î în9 m n u. i c ă a a n aiao eo p nrt „ a r op ds o r b Pa v ea e i z a e rn u m i ăn n uc r i a ll h l v n tsb e c i u e pm l i a Ctia me aă cl p i lan ca d i ” d n f droi i c u e i ş a i e v o ă gN a em d l a ş a e r e r e i riaa ae n i p îe i n o vi j a Îc ts n ş cA aă tţl r m en i n. 5 1 % Î0 otte n î aia 2na e 0 tv d 9 ă i a . 4 9 % u dp te r iur a e ma ici ă . 3 0 % v a ăpe e e p i a lţ x rc r a d pi h a e o e en r n r bi t . a ei r vd e În9ieci i riauc n 0 ia a i n o a e a0 t d i u.ş 9et A e c să i 0rn t d s z c mp f e . î an e ţ oi rit e A 2-ud ă mî czî sns te r p euă i . ee iie r a na i cu t e af i t f t ş i t. t u n d T u r c i a A l ţ i i Ia n d i e ni îe u x ec r i u p j i t la uu n c ns ă t f aa n ţ rciurs ee e cu d ner i u fţ u el l u r an ol g i p t F ra E a n ţ fz n ei r u s r ib rr u m n i . i ie x e ct lba aa l c i ea i 0. i o aa n ee t e ă s ăe g s ut a ur e l ă r m m ă er ş 1% 9 . po r pi rrm i ş e ar e ţrt r a u e m i l i i l o l e e a pi ţ Mt rc e ei d dn e d i c uu al m uâ . ia v i da an u v dă ţ i et z p 47. u s n t t ut r f aml rn pi in p l ai r iu a b.o va r sx a n ei mş 4 . c ai uie e re na s t a tt t ee c a on r t :lt da n t is . et ş u o. a cao ui r ţ e l t e ţl r n ia eţ o i an c ri op h ar e i e t l i bm ă r u r l ui . fe âpn e n ic t ţ u r nt i de v ce i m t a e c i ot i t n m i a e dl e l .41% Antiinfecţioase cl t p ă e oa rud m er p dci ee p t e ol e 4z 5o f r u r i n i 3. îe r mip o en a e n p ehr o as ci p t î e r ni a ât h r r z ţ v o d ţnc teie d g e i i a eci t e r r a ai e c i z t ahs ia a i e v d ţ i t i z ls rc v e o . 7 6 % vi dvra a rcaîn rl e l . u i or u a ut ţ i sa l n co i r e ra oet du m eA pa ă sr n n ia n t n g e 2.r î r e r s e alet as i u dv c ţ ni a e r u iee e f zr u p a ţ c ao i r t f ui r c . p r er e l ctt n aeu le t l cm ă ae e o e d p şaoa rm pă eir r t c lr m u e p i a v bien tn ear leî n suo e pa a fdi c i c i j s r c a p n a e tş r ep n a ă a p lf a fieî se ţe rsae ă t o rr s p d b er u i e c an n di i r i o t l r mdppn o lile i d mc c a e f ni t i aa e er ţ e e i e. x t e r n ă p ă rp rup ll er i a ol na ci c e p ie e R la m o er u mc l a âpem nr i a u t g i canc d oi t i Pl m i t rs p b o n i eu e o i A .43% da re r v SNC e rp r lî a z eti o l v an n o aa a l t ee t . 3 5 % du pe s o îaţ p l m er r e e cr i o r n re d i n u u l o Pr l c et a i ei d re î ee ta h c ee a ă n n t t r e f ar d e ie t e n nu i une .26% din 5 valoarea 5 % importului A. t n a 52. ic u z t oş a i ă ţ e r că s ba l mfz.

La sfârşitul anului 2009. fiole cu apă distilată şi ser fiziologic. (pentru Nistatină – substanţă activă) eliberat de Directoratul European pentru Calitatea Medicamentelor (EDQM) şi aprobarea FDA (Food and Drug Administration) pentru fluxul de fabricaţie a Nistatinei. 1 g. Compania Antibiotice are dezvoltate parteneriate cu producători de renume mondial pentru cefalosporine injectabile.semisolide: unguente oftalmice Produse nesterile . compania Antibiotice a obţinut aprobarea FDA pentru primul produs finit – Ampicilina Injectabilă. Produse de uz veterinar: . 2002 Ultima aprobare FDA: aprilie 2007 - Pr pai a i e ci r at h t tn i e e uţ n e r z i p f rst oie di u e n În anul 2009. 32 Antibiotice Raport Anual 2009 Antibiotice Raport Anual 2009 33 . compania Antibiotice a demarat achiziţiile de produse finite de la producători de renume mondial din India. urmând ca în 2010 să se înceapă producţia efectivă şi livrările către piaţa SUA.32% au fost realizate din Europa. 2 g. de la care achiziţionează produse antiinfecţioase care nu se pot fabrica pe liniile proprii de fabricaţie.Nistatină .u o e cl ds a ue p er i l e c it. cât şi de pe piaţa externă la aceleaşi standarde şi cu aceeaşi promptitudine.COS Piaţa internă reprezintă o piaţă atractivă. interni şi externi.Unguente Bioferitilizatori: Azotofertil®. lidocaină fiole. Sunt avute în vedere ca soluţii atât creşterea producţiei proprii.pulberi pentru soluţii şi suspensii injectabile – antibiotice b -lactamice penicilinice P nes rst . profesionalismul întregii echipe comerciale facilitează derularea contractelor de co-manufacturing pe site-ul de producţie al companiei Antibiotice. fără a face rabat de la calitate sau a creşte costurile de fabricaţie sau livrare. s-a obţinut autorizarea pentru primul produs injectabil – Ampicilina 250 mg.m uo l a a ib i ncac t et e b i c pi ec ne in c i l i Certificat GMP eliberat în februarie 2005 Ultima recertificare GMP: noiembrie 2009 - Certificate ca produse ecologice în 2009 Certificat GMP eliberat în decembrie 1999 Ultima recertificare GMP: iunie 2008 Certificat GMP eliberat în decembrie 1999 Ultima recertificare GMP: august 2008 30 milioane flacoane/an 20 milioane capsule/an 3n 3t % dl io t a a in ci t h i s z iu ţ pf rst oie di u e n 8i fr l certificate u x u G M P CD O pentru S şi F A Nistatină 1rs 3u 0e p o d P nes rst . permit acesteia să furnizeze produse de calitate tuturor partenerilor. În plus. aşa cum este cazul produselor oncologice sau produselor din clasa cardiovascular şi sistem nervos central.eliberat în decembrie 2000 Ultima recertificare GMP: august 2008 50 milioane capsule/an 40 milioane capsule/an 100 milioane comprimate/an Certificat GMP eliberarat în aprilie 2002 Ultima recertificare GMP: August 2008 10 milioane tuburi/an Certificat GMP eliberat în aprilie 2002 Ultima recertificare GMP: august 2008 15 milioane supozitoare/an P tn d a e uc ra tr ţ t pp i e e o n r u i e Condiţiile GMP în care compania Antibiotice operează pe toate cele 8 fluxuri de fabricaţie şi produce 130 produse.eliberat în decembrie 1999 Ultima recertificare GMP: august 2008 Certificat GMP. Se are în vedere onorarea comenzilor atât de pe piaţa internă. Valoarea produselor companiei Antibiotice este confirmată şi de Certificatul de Conformitate cu Farmacopeea Europeană . prin contractarea unor faze de producţie pe site-ul de fabricaţie al companiei Antibiotice. dar şi încheierea de parteneriate.substanţă activă Ca pal e aDisponibil capacitate producţie e r arl ub r er eu ai t a bu f ţ i f / ax i c of i dc re i Certificat GMP eliberat de autoritatea naţională în august 2001 Ultima recertificare GMP: august 2007 Aprobare FDA. creme. 500 mg. De asemenea se urmăreşte prin strategiile operaţionale optimizarea activităţilor de producţie şi reducerea disponibilului de capacitate de producţie.supozitoare Certificat GMP. colistin metansulfonat injectabil.Că ipli ne fr f a e r cii s i c l i ai r i a ţ p p8 dc t l i e ae i f ş c db eu b i c t ă o l el x e u re e ţ i Fea l lf ţ u ai x b u re dc i Nistatină . dar cu foarte mulţi competitori şi fără posibilitatea de a creşte consumul la nivelul la care compania Antibiotice are 2nraposibilitatea să producă. Certificările deţinute garantează calitatea produselor şi a serviciilor pe care compania Antibiotice are posibilitatea să le ofere. în 5 forme farmaceutice.Produse parenterale . De asemenea. Dintre acestea. 84. Ecofertil® P Produse sterile . La sfârşitul anului 2009. 0vi % l dz iâe n ă l eau fost x p o r t realizate din contracte de co-manufacturing Disponibilitatea capacităţilor de fabricaţie este o motivaţie în plus în construirea de parteneriate solide cu diverse companii interesate de externalizarea operaţiunilor sau extinderea capacităţilor de producţie. Acest lucru permite ca începând din 2010 compania Antibiotice să producă pentru piaţa Statelor Unite şi să distribuie produsul în urma unui parteneriat încheiat de mai bine de 5 ani cu firma ACIC.semisolide: unguente.m p Ultima recertificare GMP: august 2008 ncaca i t ib ic se i et e o b la e r i o c f n l o P ne rst oe ds ue er i l clunc acei e p at i s lat ut i e b o Produse nesterile – comprimate şi comprimate filmate Produse nesterile . Compania Antibiotice urmăreşte onorarea promptă a comenzilor partenerilor. geluri Produse sterile .u o e clu d s ac ue p er i l e Certificat GMP eliberat în decembrie 1999 at . a crescut semnificativ achiziţia de produse finite (inlicensing). în decembrie. S-au continuat înregistrările de produse finite pentru care sunt contracte în derulare şi dosare depuse la Agenţia Naţională a Medicamentului din anii anteriori.

acordare de stimulente şi flexibilitate la schimbările continue ale pieţei. întrucât aceştia dispun de o libertate mai mare în reprezentarea produselor companiei Antibiotice şi parteneriatul de distribuţie dezvoltat în timp trebuie să fie caracterizat de transparenţă şi loialitate. Relad. u so s ur t p ue i i i a promovare. Desfăşurarea studiului şi întocmirea raportului privind „Climatul organizaţional în cadrul companiei” şi stabilirea direcţiilor de acţiune pentru îmbunătăţirea acestuia. 89% a fost repartizat în activitatea de promovare şi vânzări. Compania Antibiotice a utilizat în procesul de distribuţie instrumente diferite pe categorii de distribuitori. selecţia. 5 % Din total personal atras în cursul anului 2009. Polisano. din cd re care 33 în activităţile medical. Distribuitorii reprezintă o verigă importantă a lanţului valorii pentru că sunt cei care pun în valoare produsele companiei pe piaţa din România şi pe cele peste 40 de ţări pe care compania Antibiotice este prezentă. în construirea ei şi ulterior în atingerea obiectivelor generale. minilanţuri şi lanţuri naţionale de farmacii). 7 % Managementul prin obiective (MBO) sistem implementat încă din anul 2005 – a avut ca efecte orientarea preocupărilor asupra obiectivelor şi a obţinerii celor mai bune rezultate cu resursele disponibile. 7 % 2 2 . Sr ranCapitalul uman este una din cele mai profesională prin participarea unui tu o i r a nî u el cp u t sl u f ie tp n u p e el importante resurse de care compania număr de 231 salariaţi la seminarii şi n ri ri ă c eas ţ e g oa dă r f o Antibiotice dispune. Astfel. t i necesară formarea unui bagaj ii iiş işz nc t m n gh c ti i consistent de cunoştinţe şi n i. ADM. cu parteneri profesionişti să reprezinte numele Antibiotice şi valoarea produselor Antibiotice. i. vânzări şi 6 . a asigurat atingerea obiectivelor organizaţionale şi creşterea motivării prin corelarea recompenselor (inclusiv salariale) cu performanţele individuale. având în acelaşi timp un comportament echitabil faţă de toţi jucătorii din piaţă. În ţara noastră. Ce oc nu t a c t 4p 5 ie 0t dl e s a 2 9 . Compania Antibiotice a urmărit în permanenţă perpetuarea parteneriatelor cu firmele de distribuţie. pentru n lanţurile de farmacii care permit o acoperire la nivel naţional. 2 % Preocupările de implementare a politicii de resurse umane şi p l sm e c di raud su e o t n i i i asigurare a necesarului de personal corespunzător ca număr şi pregătire pentru anul 2009.D ral m e et i a z aa n v cl u o p l t a i u u Din anul 2009 s-a reluat parteneriatul cu Fildas şi cu Farmexim din dorinţa de a câştiga noi pieţe cu potenţial major. specifice fiecărei ţări. sunt parte integrantă a companiei. Parteneriatele încheiate cu distribuitorii au permis ca pe fondul unei pieţe de consum în scădere să se menţină poziţia de lider pe întreaga gamă de unguente şi supozitoare. au determinat completarea structurilor prin atragerea şi angajarea unui număr de Sr ra tu o i r an u el cp u t sl u 37 persoane cu studii superioare. aceştia fiind distribuitori agreaţi de două mari lanţuri naţionale de farmacii: Catena şi Help Net. în anul 2009 compania Antibiotice a reuşit să aibă contracte încheiate cu peste 450 de spitale. asigurând un impact mare către consumatori finali. Dita&Pharmafarm). Vechimea relaţiei comerciale îi recomandă pe unii ca fiind tradiţionali (Farmexpert. care au condus la creşterea producţivităţii muncii în anul 2009 şi obţinerea unor produse competitive şi de calitate. Echilibrul este cu atât mai important în relaţia cu distribuitorii de pe piaţa externă. compania Antibiotice are alături distribuitori pozitionaţi în topul întocmit de Cegedim. 6 % farmacovigilenţă. distribuitorii companiei Antibiotice oferă produsele atât în segmentul de hospital (spitale. sunt adoptate campanii personalizate în care numele Antibiotice să fie pus în valoare. Structura distribuitorilor tradiţionali în funcţie de vechimea colaborării: parteneri n mai vechi de 5 ani: 9 parteneri n noi (<3 ani): 2. 2 % 1 1 . În România. Compania Antibiotice a investit în capitalul uman. pe piaţa internă sau externă. p l sso e c d re rau e s u ur o t p n i i i a 3 % 7 . implicaţi în stabilirea strategiei. Din aceste considerente atenţia s-a 3 2 . A&G. cursuri de formare profesională şi perfecţionare continuă. Pr îv ai n r a a t ta ee l n e Cheia activităţii de distribuţie este menţinerea unui echilibru continuu între control. Succesul companiei depinde de capacitatea atragerii celor mai performanţi angajaţi în domeniul farmaceutic. compania a alocat ii i ee r ndsl i g isc n r pă e ea r v i i z sume însemnate pentru formarea b ig o l o i sli pt e I c T i a i ş am c t ldi sl e t e pa en e odi i ea i t 34 Antibiotice Raport Anual 2009 Antibiotice Raport Anual 2009 35 . Cu toate dificultăţile existente în piaţa românească. Mediplus. Pharma Iaşi. cât şi în segmentul de retail (farmacii independente. au condus la creşterea stabilităţii şi ataşamentului salariaţilor faţă de companie. 3 % 1 9 . A&A Medical. În decursul anului 2009 o misiune importantă a companiei a fost menţinerea şi îmbunătăţirea relaţiilor comerciale cu distribuitorii tradiţionali. perfecţionarea continuă şi motivarea personalului. c e i rm i i h fe i ei c ş ot n o m i aptitudini. compania n a participat prin lanţul naţional de farmacii Catena la campania „Cumpără Româneşte” care a pus accent pe valoarea oferită de produsele fabricate în România. conştientă fiind că pentru a putea fi competitivă este ma eaş dm if c c ir i . direcţii de sănătate publică). la export n Nistatina se distribuie prin intermediul agenţilor de reprezentare. la sfârşitul anului 2009. studiu de referinţă pentru industria farmaceutică românească. 6 7 . Distribuitorii companiei Antibiotice. ceea ce reprezintă 49% din totalul personalului cu studii superioare. 8 %îndreptat spre recrutarea. cu scopul de a menţine şi dezvolta echipa pentru consolidarea poziţiei companiei pe piaţa medicamentelor. în funcţie de pieţele de desfacere ale produselor finite: la export n produse finite sunt distribuite prin contracte individuale de reprezentare.

în scopul realizãrii obiectivelor de vânzări propuse. cifrei de afaceri şi a cotei de piaţă Atragerea unui număr de 33 persoane (89% din total personal angajat ) pentru domeniul Medical – Promovare Vânzări Realizarea programelor de instruire cu lectori interni şi externi. creşterea stabilităţii şi ataşamentului salariaţilor 36 Antibiotice Raport Anual 2009 . cu 43% mai mulţi decât în anul precedent Continuarea aplicãrii sistemului de Management prin Obiective (MBO) pentru un număr de 145 de salariaţi cu funcţii de conducere şi de execuţie Realizarea studiului intern privind percepţia salariaţilor asupra climatului organizaţional şi stabilirea direcţiilor de acţiune pentru îmbunătăţirea acestuia Creşterea nivelului de pregătire şi adaptare a angajaţilor la modificările şi cerinţele posturilor. conform evoluţiei domeniului farmaceutic Guvernanţa corporativă Creşterea nivelului de satisfacţie şi de motivare în rândul salariaţilor Reducerea ratei fluctuaţiei personalului cu 1.Aee c rz ţ a i ui na i lt Atragerea unui număr de 37 persoane cu pregătire superioară R oe e eu z b u ţ l t i an t t Creşterea cu 2% a ponderii salariaţilor cu pregătire superioară la nivelul întregii structuri de personal (33% din total personal) – direcţie strategică în politica de personal Crearea unei echipe de promovare de peste 100 de persoane. Regulatory Affairs. În programele de instruire cu lectori externi au fost incluşi 231 salariaţi. în domenii importante ca Asigurarea şi Controlul Calităţii.75% faţă de anul precedent. Management. Dezvoltare Farmaceutică. Marketing şi Promovare. Evaluarea Medicamentului.

precum şi evoluţiile activităţilor desfăşurate. 50 de ani reprezentant al Ministerului Sănătăţii ing. 70 de ani reprezentant al Ministerului Sănătăţii dr. din 1990 activează în cadrul companiei Antibiotice. DD r a ite e r rrv A e z fi c o c o l t a e Deţine titlul de Doctor în „Chimia şi tehnologia medicamentelor”. Din 2005 deţine funcţia de Director Dezvoltare Afaceri. Valentin Radu. da m it ne iţ s i C l Ar o d it nene s da i l i um iţ s i Sr e cl t i c e r l ore u du c t u na e d e s i zr n p u a a ca p ă ţe n e oum r v p i oi z el e i e i . Gabriela Ilie. Florian Teodor Buzatu. ec. oa pu ie t rp c . În 2003 deţine pentru un an funcţia de Director Executiv Producţie.t u ţ d n l a c i s ii e t ni . Din 1994 revine la Antibiotice ca Director Executiv Financiar. Molnar.Contabil Absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice Iaşi. iar în 2004 este numit Director Executiv la Divizia Biotehnologii şi Produse Sterile. obţinut la Facultatea de Chimie Industrială Iaşi. da er ze v. ca inginer chimist şi cercetător. În februarie 2009 este numit Vicepreşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS). a început să lucreze la Antibiotice ca economist din ianuarie 1985. expert contabil şi evaluator ANEVAR. Între 1991 şi 1993 a fost inspector financiar la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Iaşi şi apoi la Curtea de Conturi a României. u ie a a re c f l i ue e n 2 0 0 9 . n C l Ar s o d it nene s da i l i um a iţ s i cre m u od l a do n p iun f ru m t e t e l a le t v îu1 îu u ndic a t en n r n or l i 3 s u t r ui l sţp ţ a nri. conducerea companiei aduce la cunoştinţa Consiliului de Administraţie toate aspectele semnificative. iar în septembrie 1994 devine Şef al Compartimentului Contabilitate. 52 de ani reprezentant al acţionarilor persoane juridice SIF Oltenia şi alţii Componenţa conducerii companiei la 31 decembrie 2009 ec. r i i e pe ua e tet d n p ăe t ar o r e ul m r e ii u n e . a Dl e it i n rrG eur c o e u a l . Cornelia Moraru. 66 de ani reprezentant al Ministerului Sănătăţii dr. dr . e r o a C l Ar s o d it e nene s da i l i um iţ s i îud i a e nt ouu e tş b r d r ei l s c ne n e c e aâ t C i ncp o ai ec mi teă p t ire a b s n o A t i ee ă d e om l s i rc t e . P ra2 o d e su 9il pu i 0 l e al l 0 s r c n . 50 de ani Preşedinte al Consiliului de Administraţie şi Director General dr. Directorul General este numit de Consiliul de Administraţie în fruntea conducerii companiei şi este asistat de şapte directori de specialitate. iar în 1998 este numit în funcţia de Director General. 43 de ani Director Tehnic şi Producţie Absolventă a Facultăţii de Tehnologie Chimică Iaşi. Lucrează până în 1998 ca inginer chimist la Secţia Penicilina II şi apoi pentru un an. i op c o i n rn ţ dr t ş nu m C l Ar o d it nene s da i l i iţ s i s e atr u hc ţ pe t i rg a l ar iă v ev i o n em C r oi o ep n aa dcn u c e i mor m e r dca mu p b ni rc coi i l o e n i e i . 50 de ani Director General. Preia funcţia de Director Tehnic şi Producţie în februarie 2005. În luna iunie a aceluiaşi an revine ca Director General al companiei Antibiotice. t e i e a r c cca r ru or oi a n na n l d d me l u p e e ea i c â ne n s da i l i um iţ s i e e s i ă o d C l Ar itpt C l e e d i e o d it s r e v el u z a n s i u A r. iar în mai 2003 este numită Director a Diviziei Farmaceutice. filiala ieşeană a Institutului de Cercetări Chimico-Farmaceutice (ICCF). i i e n d p şuar r t -dhi o iapt i e at â es oo c t ă r edpp2 x ire rş t n 2l i r a 4 a e a 5 o. mş p o i im de l r i r ce fl oă i c ă t i l e ur li e t .g c5n . P tC l e r i a iu e eni ş l sd e o d n l i u Ar da m it n iţ s i e Absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice Iaşi şi expert contabil şi-a început activitatea ca economist la Antibiotice în 1987. Între 1975 şi 1998 este cercetător în cadrul Centrului de Cercetări Antibiotice (CCA). o ls îi ru n iţ gc f ein e o le o m a a 38 Antibiotice Raport Anual 2009 Antibiotice Raport Anual 2009 39 . u pa a c t r te a n er ed n r e u A G an d e Al u n cr n e ţi a r r e a ia a l ă o o r ze t i s r aA Ga l d an ed e ş u e i e r n r e a a l ă ela f c cl s m du t e i l r or c ît e e en a on a d e Al Slm c r iu itr ţ i. Victor Voicu. deţine un Master în Management şi Marketing de la Facultatea de Farmacie Iaşi şi o diplomă postuniversitară în AGa d e u n n e a r r e a a l ă Al cr ţi i o or n a C l Ar e o d it s nene s d ae i l i um t iţ s i fa a m o i p itr r dt n i m e ia tş as n dr t o ie n na ndu n de ud pţ m ei nc a e . t d en p . Conducerea Antibiotice are rolul de a implementa strategia de dezvoltare a companiei în strânsă colaborare cu membrii Consiliului de Administraţie. În 1988 revine la Antibiotice în funcţia de Director Executiv Cercetare Dezvoltare. Lavinia Cristina Dimitriu. Ioan Nani. la 31 decembrie 2009 avea următoarea componenţă: ec. o c i l rc ia t v u ain r r 1 d e oe u ede n r i p ă an 9 r gl ea ate o ş p dp e r et g i o ii r m b r a ea f r mp2e ă a4 şiiiu r2l i u o t a 5ş i er . E i ne i ua 9i ne o d gn u a D . Persoană Calificată în unităţile de fabricaţie/import a medicamentelor de uz uman.Guvernanţa corporativă Ae n m c t ră p t atoi ia eca v c a n i t u e re c ain i eal r f c s ra u i pad n c el a t eni u a r Aceo e n e et t ie s ă i ts t d b t ia i o g n prain ea l ne n o fc tp r ur a. Ioan Nani. 60 de ani reprezentant al acţionarilor persoane juridice SIF Oltenia şi alţii ec. Geza B. iar în 2001 devine Director Executiv Calitate. la Compartimentul Biosinteză. gd r ia n o n o r r un as ia t o canc u oi t i l l d m i to e p b c n i eu e o i A .p a rd ţ m i oi e c v cl i i e re n t cc e i. v i i o uu o nd a ă n a nn rtva ra c" u o il ţ n . cr u e ia n r ne ă a ri r gl e e do tt f iţd ie s ri eta e a . canc t oi t is m i tu p b n n ie e o : i A m eet occ s d r eu u a n l as î n t a nr e an A G Al g anan d n cr u e ţi n r a a ia e tiu eo e l a ă o o s ef i c l r t . ec. ing. Consiliul de Administraţie al companiei Antibiotice. n cnee uaue mc s ax t d t ş t i ev i a r r ă ui c i t şd ţ i i i e ia c i c oa az n i p p i i ş l nd eei i n l i u crrd e 1 o p rL/ n ei g9 P t ou f vo 3 o er i 9 rdC l e ml e i 1 0 e e si da e m î rn it na ne s iţ s i o psă o l u A r . Din iulie 1999 este Tehnolog Biosinteză la secţia Penicilina II. Din iunie 1990 este numit Şef al Compartimentului de Analize Economice. f r da că ă evţ a r p tiir ă t ou s de c e . Începând din iulie 1998 deţine funcţia de Director Financiar Contabil. mai întâi în cadrul Compartimentului Financiar şi din decembrie 1988. În fiecare lună. la Compartimentul Preţuri.n u uC i u Ltă sn ae i. Constantin Nicuţă. To t e l t o c ee g a ul c e t m s a e enee dn a e r d d raă e ea u b s rai uf e n nă aş u dr r l o gluu li ş e a ptt i n f ba e ol e p r a si et c m a cr g iv . 48 ani reprezentant al Ministerului Sănătăţii dr. Reprezentant al Managementului pentru Sistemul de Management Integrat Absolventă a Facultăţii de Tehnologie Chimică Iaşi. o l t Conducerea companiei Directorul General îndeplineşte şi funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administraţie. ing. 51 de ani Director Calitate. În ianuarie 2001 devine Şef al Secţiei Comprimate. 55 de ani Director Financiar . Alexandru Rafila. Lucrează la Antibiotice din anul 1972. l u dde ea t n iesă xc v "f n ăur i i .a aî lialt c n ua et s na r i z Ar a c c d aoti m ca it nev i iţ n n s i o c ran en r a l tid u p î c e ci o o c ă r t e mdi e t ot o aind t d e .

ca inginer chimist la Secţia de Biosinteză Lizină. iar din 1996. iar în 2000 este numit Director Mecanoenergetic şi Investiţii. compartimentul Investiţii. dividende). dividendele. precum şi exercitarea deplină a drepturilor acestora. lucrează la Antibiotice din 1987. ec. Respectarea principiilor privind protecţia acţionarilor minoritari. Din 2005 este Director Resurse Umane.g r a d u F d a o e . obţinut la aceeaşi facultate. compania Antibiotice are structuri interne specializate pentru relaţia cu investitorii şi relaţia cu acţionarii proprii. fiind membru activ al CAFR. exercitarea dreptului de vot. ca economist la Secţia Penicilină. Din 2005 este Director Comercial şi Logistică. hotărâri ale adunării generale.ro o secţiune specială. Pentru acţionarii care nu pot participa. Această secţiune este uşor accesibilă şi permanent actualizată. În luna septembrie 2001 revine la Antibiotice în funcţia de Director Executiv Comercial şi Servicii Generale. Dle rd rr ţ i e eeăo p io td l u nr i t i r nn n ta sene t ec uf i m a i r Compania Antibiotice respectă drepturile deţinătorilor de valori mobiliare şi asigură un tratament egal tuturor deţinătorilor de valori mobiliare. Acţiunile emise conferă deţinătorilor drepturi egale. privind piaţa de capital. Informaţii acţionari (adunarea generală. completările ordinii de zi. materiale referitoare la punctele de pe agenda adunării generale. 54 de ani Director Comercial şi Logistică Absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice Iaşi. Din 2002 deţine funcţia de Director Inginerie şi Investiţii. raportările periodice şi curente. numită “Investitori” cu subsecţiunile: Raportări financiare. ec. Lucrează în cadrul Antibiotice din anul 1980 ca inginer mecanic în cadrul formaţiei de obţinere a frigului industrial şi apoi ca dispecer termoenergetic. iar din iulie 1993 este controlor financiar la Camera de Conturi Iaşi. Este expert contabil autorizat. ca economist la Serviciul Plan-Dezvoltare. Cotaţii bursiere. În 1999 devine Şef al Departamentului de Resurse Umane. expert contabil şi auditor financiar. Absolvent al Facultăţii de Mecanică Iaşi. În prezent este doctorand al Facultăţii de Farmacie Iaşi. În 1997 devine Şef al Atelierului Termoenergetic. Rapoarte anuale.antibiotice. componenţa Consiliului de Administraţie şi a conducerii companiei etc. Compania Antibiotice facilitează şi încurajează participarea acţionarilor la lucrările Adunărilor Generale ale Acţionarilor. rezultatul voturilor etc. În anul 2003 este numită în funcţia de Director Calitate. În cadrul Consiliului de Administraţie îşi desfăşoară activitatea următoarele comitete: n Comitetul de audit n Comitetul de remunerare selecţie şi înfiinţare posturi n Comitetul de stabilirea dezvoltării investiţionale şi calitate n Comitetul pentru marketing şi analiza pieţei Tratamentul deţinătorilor de instrumente financiare Toţi deţinătorii de acţiuni emise de compania Antibiotice sunt trataţi în mod echitabil. Din 2008 devine auditor-financiar. în vederea aplicării acestora şi comunicării cu deţinătorii de valori mobiliare.filiala Iaşi.). modele de buletine de vot prin corespondenţă. iar din septembrie 2007 este Persoană Calificată în unităţile de fabricaţie/import a medicamentelor de uz uman. Compania creează şi dezvoltă o politică adecvată pentru a promova o comunicare eficientă cu investitorii şi acţionarii. Începând cu luna februarie 1991 este inspector financiar la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Iaşi. calendarul financiar. fiind membru activ CECCAR. compania Antibiotice pune la dispoziţie posibilitatea exercitării votului în absenţă. modele de procură specială.Managementul şi Administrarea Afacerilor obţinută la Universitatea Tehnică „Gheorge Asachi" Iaşi. deţine un Master în Management şi Administrarea 40 Antibiotice Raport Anual 2009 Antibiotice Raport Anual 2009 41 . Lucrează la Antibiotice din 1981. transparenţa şi informarea continuă a investitorilor privind activitatea şi strategia companiei. Lucrează la Antibiotice din 1987. relaţia cu acţionarii majoritari şi componenţa conducerii duc la o guvernanţă corporativă consolidată. compania Antibiotice a creat pe pagina www. i DInI s it g şe r ri ii t e c e ni o r v n e i ţ i drepturile. în cadrul Compartimentului Financiar. dialogul dintre acţionari şi membrii Consiliului de Administraţie şi/sau ai Conducerii Executive. punând la dispoziţie toate informaţiile relevante pentru ca i E ln ţ e aceştia sa-şi poată exercita nei s 5n gn O 4 . într-o manieră echitabilă. Vasile Chebac. Gica Rusu. În 1990 devine Manager Producţie la Secţia Produse Parenterale. răspunsuri ale Consiliului de Administraţie la întrebările adresate de acţionari referitoare la adunarea generală. În ianuarie 1998 este numit Comisar Şef la Garda Financiară Iaşi. din anul 1992. deţine un Master în Managementul Resurselor Umane. Afacerilor de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi. convocări. De asemenea. iar în 2000 Manager Control Calitate în cadrul laboratoarelor de analize fizicochimice şi microbiologice. în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor. 45 de ani Director Resurse Umane Absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice Iaşi. pe bază de procură specială. Compania Antibiotice încurajează. Pentru a pune la dispoziţia acţionarilor informaţii relevante în timp real. precum şi a votului prin corespondenţă. Secţiunea este astfel structurată încât să conţină toate informaţiile necesare deţinătorilor de valori mobiliare: informaţii referitoare la adunarea generală (proceduri privind accesul şi participarea. Persoanele desemnate să menţină legătura cu investitorii şi acţionarii studiază şi îşi însuşesc permanent sistemul legislativ mereu în schimbare.

compania Antibiotice işi asumă responsabilitatea socială prin implicarea în campanii umanitare ajutând copii. EN ISO 14001:2004. mediu). protejarea mediului şi sănătate. Se împlinesc opt ani de când compania Antibiotice s-a alăturat comunităţii sprijinind cu burse copii şi tineri cu potenţial deosebit din mediul rural. Promovarea protejării mediului De-a lungul anului 2009. companiilor şi de Spectacolul cu personaje din poveste asemenea tuturor locuitorilor le-a adus copiilor nu doar daruri. Pune suflet!” s-au bucurat şi de implicarea angajaţilor demonstrând sufletul pe care-l punem în tot ceea ce facem. Ei au aflat mai Pau r ţe om t e d c ii i l u multe despre natură şi despre cum să o protejeze. „Fii pro-natură. Proiecte sociale În 2009 proiectele sociale derulate de compania Antibiotice s-au concentrat cu precădere în domeniile educaţie. după ce compania a achiziţionat o instalaţie modernă de incinerare a deşeurilor industriale. în data de Antibiotice Raport Anual 2009 43 . 28 martie 2009. dezafectat în 2006. care nu au posibilităţi materiale pentru a continua studiile la gimnaziu şi liceu. compania Antibiotice s-a poveştilor. iniţiată de WWF (World Wide Fund for Nature). prin intermediul Totodata. sănătate şi securitate în nPf a ul t nt u e !” r ă s . prin email şi afişe postate în toate zonele de desfăşurare a activităţii de pe platformă. Iluminatul exterior a fost întrerupt simbolic pentru o oră la sediul central din Iaşi al companiei. compania aduce contribuţii sociale în comunitate. Programul de burse pentru elevii din mediul rural este dezvoltat din 2001 de Asociaţia „Pro Ruralis”. Primii cinci tineri beneficiari ai burselor au terminat liceul în vara lui 2009 şi îşi continuă studiile la diferite facultăţi. Educaţie Bursele „Ştiinţă şi suflet” sprijină tinerii valoroşi să-şi împlinească visele. cea mai mare campanie de mediu din istorie. Investim în educatia copiilor pentru a-i ajuta să-şi construiască un viitor mai bun. persoane bolnave aflate în dificultate. bătrâni. planetei. Acţiunile din cadrul campaniilor “Puterea faptei”. angajaţii companiei au primit periodic informaţii despre modul în care pot contribui la protecţia mediului. prin Caracterul educativ al spectacolului implementarea Sistemului de a fost orientat spre protejarea Management al Mediului certificat naturii. pentru al doilea an consecutiv la campania Earth Hour (Ora Pământului). cu a doua etapă de plantare pe locul fostului depozit de deşeuri din Valea Lupului. A fost redată astfel naturii suprafaţa de teren pe care a fost amplasat depozitul. Peste 150 de voluntari (angajaţi ai companiei Antibiotice şi familiile lor) au plantat peste 1000 de puieţi de nuc şi salcâm în data de 4 aprilie 2009. „Ora Pământului” este un îndemn la Deig r e caţ 1 o a i u ino ni jl ip a i c n it u o acţiune împotriva schimbărilor oi ncs r mt i ă i p ba ă a e i er t i o A b t Z i i r iM climatice. prin intermediul publicaţiei interne InfoBuletin. legislaţia în vigoare. adresat iC . ce face parte din Sistemului de Management Integrat P ue io r miF ol m r g du r e „ a dp i (calitate. cântece şi jocuri. Ca atare. În afara acestei orientări sociale a activităţilor sale comerciale. iar din parada costumelor angajat să prevină orice incident de confecţionate din diverse resturi de mediu şi să îmbunătăţească ambalaje şi PET-uri au învăţat continuu activitatea în acest despre importanţa colectării domeniu. d ui i ul a au au ş e o p l ui Zd l u guvernelor. Implicarea companiei a constat în acţiuni de informare a angajaţilor şi în închiderea simbolică a iluminatului interior şi exterior. medicilor şi farmaciştilor. a încălzirii globale. prin acţiuni conforme cu selective şi reciclarea deşeurilor. u e muncă. punând în slujba celor care au nevoie de sprijin o parte din resursele de care dispune. Acţiunea a făcut parte din 1dc 0o 0p 0a ei c programul de mediu „Fii pro-natură. Pune suflet!” iniţiat de companie în pi lt a n a ţ anul 2008 şi continuat în 2009. Oâ – h 0 rm a u a n Eo 9 Pu r r ăt l ut 2 i H 0 Antibiotice a participat.Responsabilitatea socială Compania Antibiotice îşi asumă misiunea de a face medicamentele valoroase accesibile pacienţilor.

Monitorizarea emisiilor din Instalaţia proprie de Incinerare a Deşeurilor Industriale s-a realizat printr-un laborator acreditat RENAR. pentru meritul de a se fi situat trei ani consecutivi pe podium. pentru performanţele economice obţinute în anul fiscal 2008. acum pensionari. au fost realizate. cu respectarea normelor de protecţie a mediului. la categoria întreprinderi foarte mari. Compania Antibiotice a obţinut “Diploma de excelenţă” şi locul întâi în ierarhia firmelor ieşene din domeniul industrie .Respectarea standardelor şi a legislaţiei de mediu În anul 2009 au avut loc două audituri de supraveghere a Sistemului de Management de Mediu. Rezultatele consemnate în buletinele de analiză pun în evidenţă faptul că instalaţia funcţionează la parametrii proiectaţi. Nu s-a înregistrat nici o depăşire a concentraţiilor maxime admise prevăzute în Autorizaţia Integrată de Mediu. Măsurile dispuse de autorităţile de control pe linie de mediu au fost rezolvate. stabilite prin HG nr. Nu s-au înregistrat depăşiri ale concentraţiilor maxime admise stabilite prin Autorizaţia Integrată de Mediu. 2007 şi 2008. de ziua companiei Antibiotice. Protecţia aerului Pentru monitorizarea calităţii aerului.352/ 2005 (NTPA 001 şi NTPA 002). diploma de onoare pentru cea mai dinamică firmă de export în domeniul medicamentelor. atât prin laboratoarele proprii. 621/2005 (cu modificările şi completările ulterioare). în clasamentul firmelor ieşene. a avut loc întâlnirea cu o Protecţia apelor Staţia de epurare proprie a funcţionat cu randamente cuprinse 44 Antibiotice Raport Anual 2009 . Ziua Internaţională a Copilului şi cu ocazia sărbătorilor de Crăciun. Au fost efectuate 24870 de analize ale calităţii apei. Obiectivul global şi obiectivele minime de valorificare prin reciclare. Analizele au fost efectuate în cadrul laboratorului Staţiei de Epurare proprii. Ca în fiecare an. Rezultate economico-financiare Protecţia solului şi gestionarea deşeurilor În cadrul companiei Antibiotice a fost implementat un sistem de colectare selectivă a deşeurilor. Deşeurile reciclabile au fost valorificate prin contracte încheiate cu operatori economici autorizaţi. pulberi sedimentabile. Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi a acordat companiei Antibiotice “Diploma de excelenţă”. prin rezultatele obţinute în anii 2006. sesizări sau reclamaţii. compania Antibiotice a obţinut din partea Centrului de Promovare a Comerţului Exterior (ANEIR). cât şi printr-un laborator autorizat de Asociaţia de Acreditare din România (RENAR). Deşeurile nevalorificabile. pentru indicatorii: oxizi de azot. inclusiv cele periculoase. între 85% şi 98%. pentru rezultatele obţinute în anul financiar 2008. Premiul Naţional din partea Camerei de Comert şi Industrie a României. au fost incinerate în Instalaţia proprie de Incinerare a Deşeurilor sau eliminate în Depozitul Municipal de Deşeuri al judeţului Iaşi. pe 11 decembrie. De asemenea. parte din foştii angajaţi. amoniac. ceea ce corespunde unei exploatări performante. în anul 2009 au fost efectuate 2145 de analize privind emisia de poluanţi. în afara de actele filantropice şi sponsorizările acordate. efectuate de către LRQA. Monitorizarea factorilor de mediu s-a efectuat conform cerinţelor Autorizaţiei Integrate de Mediu. pulberi în suspensie. calitatea apei convenţional curate evacuate spre emisarul natural şi calitatea apei subterane. Recunoaştere în comunitatea locală şi naţională Antibiotice s-a numărat printre companiile ce au primit în 2009. compania Antibiotice a organizat pentru angajaţi şi familiile lor evenimente speciale de Ziua Femeii.laşi. În urma auditurilor. fiecare secţie de producţie şi activitate auxiliară fiind dotată cu recipienţi adecvaţi pentru colectare. pe tipuri de materiale. iar cerinţele Autorizaţiei Integrate de Mediu au fost respectate. s-a concluzionat că Sistemul de Management de Mediu implementat funcţionează corespunzător şi s-a recomandat menţinerea certificării acordate. Pe parcursul anului nu s-au înregistrat incidente/accidente de mediu. Zi t ed rc e on i e n di eu m e d Dd r im e pe l ao oo n a p“m eCi na te r u a dăă i if d ni e ar m c m ed e x io p du o m r t nn i mt” ee dn i c e al m o r Evenimente pentru foştii şi actualii angajaţi În 2009. A fost monitorizată calitatea apei la intrarea în Staţia de epurare proprie şi apoi la ieşire (înainte de a fi evacuată în sistemul de canalizare municipal). Autorizaţia de Gospodărire a Apelor şi HG nr.

.5 milioane lei. 6 0 9 0 (6 17 1.) 5 2 3 18 33 17 .) 6 2 9 (7 1. în valoare de 221..275. 16 7 2 4 6 26 . ) ( 2 . 7 5 2 4 4 6 6 8 13. în vederea reducerii imobilizărilor financiare.2 2. valoarea produselor din nomenclatorul societăţii care au fost fabricate pe fluxuri de fabricaţie ale partenerilor din afara ţării. la care s-a apelat ca urmare a cerinţelor impuse de reglementarile de bună practică de fabricaţie în vigoare.633 17 52 . .. ) ( 7 ) 5 3 56 . ) 7 . 5 3 1 020 ( 1) . 5 6 5 1 37 . 4 6 226. 6 4 5 8 (5 2 7 (0 .Rezultate economico-financiare Contul de profit şi pierdere ( l e i ) 2 0 0 8 Activitatea financiară a companiei Antibiotice SA s-a desfăşurat în condiţiile generate de criza economico-financiară. )(. .) 71 3 7 12 0 6 1 . 4 9 36 4 .) 72 3 1 (5 5.6 milioane lei (cu 17% mai mare decât în anul 2008) şi la înregistrarea unui profit net de 11. 272 6 2 4 . . 20 8 7 . În concordanţă cu cerinţele legislaţiei din domeniu la 31 decembrie 2009. 69 din Legea nr. 46 Antibiotice Raport Anual 2009 Antibiotice Raport Anual 2009 47 . 15 21 76 0 2 .. operaţiune realizată prin diminuarea valorii producţiei marfă fabricată comparativ cu valoarea vânzărilor.8 milioane lei din anul 2008.. Veniturile totale ale exerciţiului. 5 03 0 3 5 . 3 4 3 7 9 84 ..456 lei n Reîntregirea activului net conform art. ..939 lei Conform repartizării efectuate rezultă un dividend brut în valoare de 0.062 lei n Surse proprii de finanţare în valoare de 2... . 0 ( . reevaluări efectuate după 1 ianuarie 2004: n corectarea rezultatului Sume din 2 0 0 9 C an i d rt f fi ă r a ac e e e Piâ rc n o vt d d u u ţ a ă Vdz ăl e iâa r nnr r o ii v ef r t u n r a u m i Vsi se a tl oi rar lr o i o d r ac ţ u c i o d r t Vsi se a t l oi rar l b i o dr ac ţ u d i o r t o Pi o ă rc b oi it dm u l ţ ai z a Atea lvr et t ii xa eu p ed n l r o e Vd a e e t n ea ii x r t up r l e o Ce a pia cm hi mmi oa e ct r ște l l t ui i m n i u i e ee s l r i l e r au l b e At m lc i a t lee eu te hi r e l i a l At dăe ș ) lc i if c r ia t lea ui a eu a n p hi e n( e l r g a Cei m hiid r e p ăl l l v re t r u nu i f i Ceel hi p u e cs l l l ra t un u i o A vi bo rș oe j ali oi c aer u a i r oe r l s o l l r lic a t r r ei a mrp n i z ă o p o A va r u j alit c n u a iolt s ovi a t r r ec e ei a c r l At d a lc i e t t lexa eue r hi p e l l e o A rd i e j ăi p a u v on s i ro t ni l r i p v e z Cexa hi et ed a l l p t e r u l e i o R dl a e ex r z i p unt l t e e a t o a Vf c e in nne ii a t u i r a r Cen hi a e fc l lne t i i u i a r R la e uc z f i u in l t n a t a r R lr eut z c uu l t e a n t Vt e o nt ii a t l ue r Ce l hit et l l a t o u e i Rlt eu z b ur l t u a t Iop mr p o z f ie t i pt R ltxu e uleu z n rl u e ci l t a ai t ei ţ 2. 8 2 6 6 . au fost înregistrate în contabilitatea societăţii o serie de ajustări şi provizioane pe seama cheltuielilor de exploatare în valoare de 4. 8 13 4 5 1. 65 0 0 4 70 2 0 .8 milioane lei. 15 5 4 14 .. 72 8 2 1.241 lei ca urmare a modificării aduse articolului 22 din Codul fiscal prin intrarea în vigoare a OUG 34/2009.3 milioane lei (cu 4% mai mici decât în anul 2008).2 79 1.694 (9 5. influenţate de cheltuielile totale de 205. 4 7 6 ( 5) ( 0 16 3 9 15 .9 milioane lei. . 3 9 6 2 6 6 (2 11) (3 1.7 .. Modificarea adusă prin OUG 34/2009.648 lei n din valorificări deşeuri în Rezerve valoare de 411.880. . ) 58 59 .7 milioane lei (cu 6% mai mici decât în anul anterior). . 2 3 5 1. aprobată cu modificări prin legea 769/2001 şi OG 61/2004 astfel: n legale în valoare de Rezerve 77. ) 2 12 5 7 7 (8 60 ( 1 ) . 31/1990 în valoare de 4. 1 74 5 13 8 4 117 3 5 90 .763 lei.739. ) 2 9 16 0 7 99 1 7 23 4 9 9 5 6 3 2.8 milioane lei).995.) 30 37 . 9 90 8 0 72 .4 milioane lei în condiţiile în care în anul anterior a fost de 183.005003193 lei/ acţiune.. 0 9 1 6 reportat în valoare de 1. ) 6 ) 0 1 2 . capitolul V. .141 5 5 9 . Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit a fost repartizat conform prevederilor OUG 64/2001.275. Această diminuare se datorează înregistrării în contabilitate a unui provizion de natura impozitului amânat în valoare de 12.708. consecinţele acestei crize punânduşi mai pregnant amprenta asupra rezultatelor societăţii în semestrul al doilea al anului 2009.0 25 3 ) 6 0 3 0 0 0 0 (. . 1 9 8 . 2 0 6 6 30 5 . 3 7 8 1 6 .378. ca urmare a optimizării stocurilor de produse finite aflate în depozitele distribuitorilor cât şi în depozitul firmei. 56 27 .6 milioane lei obţinut în anul 2008 (+13% faţă de 2008). 1 3 4 6 4 61 . . . Cifra de afaceri netă a anului încheiat a fost de 219. ) 4 6 4 6 1 0 (. 5 7 7 5 18 . 5 9 1 1.. Indicatorul “Variaţia stocurilor” prezenta la sfârşitul exerciţiului 2009 un sold debitor de 2.. au condus la obţinerea unui profit brut de 15. ) 2.880. 5 15 9 3 03 1 ..3 milioane lei (18%) vânzări pe pieţele externe ceea ce în total reprezintă o creştere cu 2% comparativ cu valoarea de 215.5 milioane lei vânzări pe piaţa internă (82%) şi 40. Veniturile din vânzarea mărfurilor reprezintă în cea mai mare parte (26. 6 8 1 2 (6 63 ( 14 4 8 36 . atât naţională cât şi internaţională.. ) 32 8 0 8 7 . 2 21 0 7 6 218. ) ( 0 . .7 3 6 3.. punctul 4 determină agenţii economici să constituie un provizion de natura impozitului amânat calculat pentru suma tuturor diferenţelor din reevaluare aflate în sold la 31 decembrie 2009. superior celui de 10.8 milioane lei din care 179. Această operaţiune a fost efectuată ca urmare a faptului că activul net contabil la 31 decembrie 2009 s-a diminuat cu suma de 4. .939 lei n Dividende în valoare de 2. Producţia vândută a înregistrat o creştere cu 4% fiind de 191.763 lei comparativ cu valoarea înregistrată la 31 decembrie 2008. 31 0 9 (8 )(. 6 4 5 8 2. 33 23 1 0 1. .846. 33 52 7 6 .03 milioane lei. 57 6 9 6 (4 1 5 ( 9) 69 1 4 .) 5 9 5 (. . ) ( 6 0 441 .

01. 5243 / 26.000 EUR 218.1 milioane lei. .4 milioane lei la 01. ca urmare a optimizării stocurilor.880.904. Creşterea valorii creanţelor s-a realizat începând cu prima lună a semestrului al II-lea pe fondul intrării în vigoare a HG nr. l e 6 l m i e a 7i n 4a .07. 2 R 6 2 7 2 8 0 Sa io p t rel ea r c e ea uh r x r c lld t t t uu i l e o 100 Sau t rs r Pi ua c iu t v u l 1.6 milioane lei la începutul anului la 156.6 milioane lei în condiţiile în care la 31 decembrie 2008 se înregistra o valoare de 42. au înregistrat o creştere de 2. valoare înregistrată pe fondul scăderii numărului mediu de personal de la 1523 la 1430.95% 9.03.750 EUR 9.2 milioane lei la sfârşitul exerciţiului. la sfârşitul anului societatea neînregistrând nicio obligaţie restantă la buget. litera d – alte repartizări prevăzute de lege. art.2010 Contract de ipotecă Cesiune creanţă Ipotecă clădiri + teren reducere cu 92% de la 42.489.000 EUR 10.06% 0 Capitaluri proprii Datorii curente Provizioane Datorii pe termen lung Venit înregistrat în avans Active imobilizate Stocuri Casa Creanțe Cheltuieli înregistrate în avans 0.95% 3. societatea a dispus de o serie de elemente patrimoniale care au avut următoarea evoluţie valorică în anul 2009: u Activele imobilizate au înregistrat 2i n 9oi . 1088/2009 prin care de la data de 1 iulie 2009 a fost majorat termenul de decontare o diminuare a valorii cu 4% de la 163.88% 2009 64.6 milioane lei. Creşterea termenelor de decontare a medicamentelor a influenţat şi poziţia bilanţieră “Casa şi conturi la bănci” astfel că la 31 decembrie 2009 se înregistra o valoare de 3. Această diminuare a intervenit pe fondul înregistrării cheltuielilor cu amortizarea.18% 2.E 77U . Cheltuielile cu salariile înregistrează o valoare mai mică cu aproximativ 2 milioane lei comparativ cu anul anterior ceea ce reprezintă o reducere cu 4%.2010 31.950. n creanţelor comerciale – o valoarea creştere cu 45% de la 123. fapt confirmat şi prin Protocolul de predare-primire IB nr. at ld to ei a r i Indicatorul Active circulante nete a înregistrat o creştere de 13% de la 91.250.72% 42.69 din Legea 31/1990 republicată. i n te e o 1 l e o r îa e i r e l i i n a1 o l r 4a 2 l u a rp e f tp l : in eni sr îi a t on d mc n i do l am t e o re r i i cc i a ce r r b ea dc i n t a e În condiţiile în care valoarea producţiei fabricată în anul 2009 a fost cu 15% mai mică decât în anul 2008. 9 1 2 . va trebui reîntregit înainte de a se putea face creştere de 7% comparativ cu valorile înregistrate la începutul anului datorită următoarelor influenţe principale: nde materii prime şi stocul materiale consumabile – o reducere cu 10% de la 11.2009. valoarea cheltuielilor cu materii prime şi cu energia a fost cu 14% mai mică decât cea înregistrată în anul 2008.973 lei la 242.70% 0.in 9 e m l l i e a vreo repartizare sau distribuire de profit.7 milioane lei la sfârşitul anului. Urmare acestui fapt durata medie de recuperare a creanţelor în anul 2009 a fost de 267 zile în condiţiile în care în anul 2008 acest indicator a fost de 253 zile.4 milioane lei.763 lei este încadrată conform prevederilor OG 64/2001. Conform prevederilor art. u Activele circulante au înregistrat o a facturilor pentru medicamentele gratuite şi compensate de către Casele Judeţene de Asigurări de Sănătate de la 90 de zile la 180 zile.07% Alte cheltuieli Cheltuieli utilare Amortizări și provizioane Cheltuieli cu personalul Cheltuieli materiale 48 Antibiotice Raport Anual 2009 Antibiotice Raport Anual 2009 49 . Datoriile curente ale societăţii a căror onorare la plată este în strânsă corelaţie cu valoarea încasării creanţelor.6 milioane lei la 179.6 milioane lei. În anul 2009 au fost achitate datorii curente la bugetul de stat în valoare de 34. cheltuieli care au fost mai mari decât suma intrărilor de noi mijloace fixe şi a diferenţelor din reevaluare de la 31 decembrie 2009.2 milioane lei cu 3% peste valoarea înregistrată în anul 2008.3 milioane lei la 22.30% 27.78% 28.8 milioane lei de la 111. 1 . Prin HG nr.35 EUR 8.210 lei rezultând astfel o diferenţă de 4.08% 32.93% 28.06 18.07.05 17.92% 7.5% 4.32% 20 36% 2005 31. Capitalul social în valoare de 45.21% 31.2009 la 114. În acest sens.13% 40 30.D ctv d m a un e .25% 7. l e 7 m i l oi e 9oi .04.8 milioane lei.07.55% 28.2 milioane lei. cu sursa proprie de finanţare şi urmează a fi înregistrată în grupa de conturi – Capitaluri proprii.729 lei nu a înregistrat modificări în cursul anului. Influenţa gestionării riguroase a tuturor cheltuielilor s-a concretizat în obţinerea unui profit din exploatare de 26.024.000.1. anulând astfel descreşterea activului net.86 EUR 21. n conturi la bănci – o casa şi Claat sa 1 m re cn d tac i0 e b g e t3 b 9 d n a o l dr 0 i t er j a a ce e e: e e i e e2 Dec e ai n b u ă m i n r i Total BRD Group SG Iaşi Total Alpha Bank Total ABN AMRO T o t a l Da a ji tg aă ar n i V a l e R r u S aG o a r a ăd r mb a m cţ s e s aa a t ri a n ţ i d e n a Fe i ed l ru u l l iu c t cu r l ei d iu t cu r l ei d iu l10 t a2 3 0 .2010 01. nde produse finite – o stocul reducere cu 3% de la 23. Capitalul propriu a înregistrat în anul 2009 o reducere cu 2% comparativ cu anul 2008 de la 246.1 milioane lei la 3.5 milioane lei la 10.01% 3.569. 410/2009 pachetul majoritar de acţiuni reprezentând 53.13% 18% 80 60 6% 13% 27% 28% 26% 7% 4% 35% 2006 35.06 Credit investiţii Facilitate de credit Facilitate de credit 1.07.1 milioane lei.0173% din capitalul social al firmei a trecut din proprietatea AVAS Bucureşti în cea a Ministerului Sănătăţii.880. Gradul de îndatorare al firmei determinat ca raport între datoriile totale şi capitalul propriu a fost la 31 decembrie 2009 de 47% în condiţiile în care la începutul exerciţiului valoarea era de 46%.70% 3.70% 2 0 0 7 2008 26.000 EUR 9.72% Sau t rt i r A uc c iu t v u l 0. într-o asemenea situaţie când se constată o pierdere a activului net. completată cu precizările din OUG 52/2008.763 lei. În desfăşurarea tuturor activităţilor generatoare de venituri.25% 47.5 milioane lei la 103.000.065. 21.05. la repartizarea profitului net a anului 2009 suma de 4. fapt ce denotă un randament bun de utilizare a fondurilor atrase cât şi a celor proprii.393.

.9 4 8 . 9 8 3 6 48 . ișe C i r a e t z a l e I pn .t il e Ac cr t i u v a e Io . 5 7 6 1 7 24 2 . i t i f ș r uă a i pa i l el e Hi e uic i . ii v ia Vî an e n. 6 01 4 5 6 6 31 . 0 5 9 6 0 .9 4 8 .8 2 . 4 0 5 3 9 5 9 . 2 8 8 0 . t ţ i t a ie e b. 0 2 0 4 0 . 7 6 3 5 8 1 . 2 1 4 7. . 31 .0 0 0 6 4 0 2 0 .c meiF t op a i / ii t l nen tp r S p u a a i a ftu e r o c eI u i l n b wo i s d l e w cn ne e t . 0 2 0 24 24 49 42 67 2 1 ..4 1.. 0 2 6 14 . 0 9 16 2 5 74 .0 0 0 6 4 0 2 0 .e î a Ce n hia ll t n i s Dit il e pă n . e . 1 2 1 1 . 8 4 5 2 2 7 8 7 1 .. 1 3 7 17 . 76 1.2 5 10 1. 4 1 9 37 . ... 39 9 6 97 0 4 93 ..t t n g e T ima n o vu ţ t aes i l c bc e l u i Gi t il e pă ma . i t o 50 Antibiotice Raport Anual 2009 Antibiotice Raport Anual 2009 51 .. bn a I i r oe me l l i z r ă p o C uv c.. 0 87 .. 1 8 113 .c S ti u r M ete m ar ș eoa t i ia c b e r mi n i i i pm s l r au l e Pi ce ţ rc ux o î r ei dn u se ţ a du c e P f șr rst ă oie f di i u u e m n r i A pcădu v in pe r a eur si n t mt s r uur r ă o i c Irţ Ie . 7 9 9 3 8 . 9 3 2 7 7 .. 4 9 5 98 .z e R o Sd oi u t l a a o i /d t t lr od r d r le c e S t t b o Vtei ilr o . 7 9 4 8 1 . 4 8 0 9 1 4 52 4 5 . 10 . i to t S ecîoie v es s i wbr v r i if i . 4 5 3 7 8 67 . 17 1 9 . . s re m r i i di șr i m A ș bn rîu v ii i rc a r a i oi oe s n me l c s u l r i z r n ă p o I oir l I bcr . 8 1 2 15 1. 0 6 4 3 3 .a C n e C cc rţ e eo l am n re e i a An lc e ta eţ r e I a oa I s nb I at ă . 3 1 4 74 0 8 . 9 0 3 . 0 6 4 7 5 .tm A oe c i v it el i z a I oicr . 6 9 4 .. 3 4 6 5 1 . 9 13 0 4 94 2 1 56 . 5 6 2 68 . 3 5 0 41 2 9 32 . 5 3 3. 2 19 34 4 7 . 3 6 20 2. 4 17 5 6 0 - 47 47 52 52 .. 9 .9 4 8 . 0 2 8 6 8 1 . 3 4 2 51 84 . enu lr o e R r le c r l b r v e e v a d S t e dr t o Ie I z I e . 1 6 8 . r R v e Re el l zg ea r ve e Renul ltrr ie r er z d s i d vra z pâ pe ied l e e r ts ua z nu r enl rz v e r e u a ne e e v a Ar lr v te ee e z I e rr Vtp . 55 21 6 862 ..2 75 7 17 2 6 7. 9 47 47 52 52 . 4 3 7 0 9 48 .. 6 9 9 5 4 8 12 0 6 1 . .... 9 4 6 11 6 6 . 8 9 5 13 6 0 . 9 0 3 . 4 7.tc uin r m u De e î.8 7 7 3 2 8 1.. 1 3 7 3 3 . 3 7 1 38 3 6 8 15 68 13 3 7 56 . c t u n r r s e Sţne ui tvi bpi s ve e r t n ui i n ţ i Vî g îv e na a nr t n ii eta t ui e n r s r s J pr v . 5 8 8 92 . 9 3 6 6 1. 8 1 2 6 2 6 . 4 40 9 5 4 1 . . 3 8 4 7 3 . i t i f ș r uă a i pa i l el e 2 0 0 9 Ee a svae t .. 5 04 5 1 1 3 .Bilanţul exerciţiului financiar 2009* ( l e i ) ( l e i ) 2 0 0 8 A Ib . i. 0 2 0 15 66 12 51 . 4 8 5 1. 3 2 9 1 5 7 . v prr hi Pa tsie r o n u le onr c i z ei ș t u l I n ad : . l m ea a i n u s ţ j i e l i e r A ș bc au v ii i rr l c a i oi pn nm o r s u l oe s r i z rî ă Im ne I oi a I bfc .i e a r p te oe ă r o u r bt o d a i t a Sa i i idi uteu c m ni e eat l r d s ed o t r t ţ e t A î s clm vi a o e an î n n nc n c z s a t u t r e u i ol o r Do l am t e o re r i i cc i a E er p f de lt e cţ ă c oe t mi e d t A r c d i li ei ng s ldiu oald e sr o tt n as at t ir c ei lvr c t o r u i a o s i e a i . 5 7 7 5 18 . ..t il eebct e Ac . . 4 5 3 7 67 8 . 7 8 1 1 26 ... 3 3 93 .i a r p t e a dn oe ă r o ir n r bt o d a i t a e e Sa i i i di uteue m ni c eat l r d s oe o tr d r t ţ t A r c d i li ei ng s ldiu oald e sr o tt n as at t ir c ei lvr c t o r u i a o s i e a i . 7 9 1 2. .. r rul sr o nee ă e i ol ni eln cpv i a c . i rp I l oe m o i z ă a Ticri e șs rr o ţ ein n t u u c i Ia h m ni n a s tc ș t eș i l a ii n ţ e i i A li i șb li a t io tt . 3 13 2 5 6 . 0 9 1 6 6 6 8 . 0 9 7 9 6 4 0 4 .7 . 9 7 8 1 . 8 1 1 115 111 31 9 . 0 0 2 1 77 . 7 7 4 5 2 23 0 0 . 9 .. 8 5 9 1 2 3...9 4 8 .tc uin r dn De e î. 7 6 6 0 9 87 . 0 18 0 0 0 0 44 0 . 0 29 9 4 9 9 94 . ș un Ccr c i i l i Ac e l c ilto t r nt ic vu T ea a Cu v . 0 5 19 92 1 5 . 9 5 4 6 0 . 4 1 2 1 3 1... 5 2 9 .0 13 4 8 1. z leu e R xu c r e uil o i u r s d l a c t ţ d t R r ru eao p eiu aa l r t p i i z f t Tp p oi rp t ti r a ao l l ri cui a Tp oi r t ti aa l l cu a 2 0 0 8 2 0 0 9 99 15 1.. 441 2 . 6 9 1 3 9 12 2 . 2 1 1 97 . 0 5 2. 2 6 3 9 6 14 2. 5 4 314 . ir n I l i i i z ă a r Tu ăn dc irb depa t f e s ar l sr i r e i e u o te r i m e t i p Te c b irţ ai r t iti l i l deo uu i nm i z ă An lc e ta eţ r e A oe l cm T t bii i to v l ei z t a a B cn . 7 2 5 3... 5 1 5 82 8 4 1. 0 5 4 4 2 2 .. 4 4 9 2 35 0 7 . 2 8 8 34 73 . 6 9 2 5 7 *ţinnra rd R i ne..... ... 4 5 6 24 24 49 42 67 2 1 . 4 17 5 6 77 .9 1 5 5 8 7 4 . p lţ n c r n c ii r n ic t v ur t g ei oi ue e F a i o ir . c C d: a ia t a r l e Csiă a uv pb r i t s s ac a l r st I ed a Sdoi I z ie r o i/d . 3 5 3 4 1 48 .

8 milioane lei. 8 4 5 4 3 9 5 32 ... . 3 3 17 .3 milioane lei în valoare netă reprezentând împrumuturi pe termen lung.. nî upt r enci eeu . 0 70 6 27 8 6 . 3 3 17 .. 8 4 5 4 3 .2 4 4 9 4 13 4 3 1.. 1 0 8 9 6 4 7 55 5 84 5 .. ) 8 7 0 6 7 2 2 4 3 . 4 7 2 7 .8 milioane lei. 04 1 3 . 1 0 0 18 18 10 09 08 .) 21 . au fost efectuate plăţi de 11. 8 c nrrn e ţ oo n vr a m i i d. ) 6 6 8 3 1 3 (19 ( 0 1 . . Încasările în numerar din activitatea de exploatare au fost de 174. ) 49 . 7 8 6 4 5 8 - Fluxuri de numerar ( l e i ) 2 0 0 8 Iu nr a te a . 6 8 1 2 2. . 6 1 8 2.) 8 0 8 7 32 . 3 2 5 5 . 11 7 4 . 3 4 3 7 9 (2 11) (3 1.) 7 0 1 ( 1 96.) 77 4 2.6 milioane lei.) ( 1 9 . x udv d t Fde c exa l r m t ap u i e ri i a na e r i t l e o Î s nr v e u p ari nî udz er r r e i c nriâan e dc a mn b i s s ă r i e a nr a d i u t ș a e e v i P ucfz b iri l î m ui u s ă nrr r r ne ţ et n er v i nră i i a eo u i d i ș c i P ucș u noie d j r l î m in a i. 7 4 4 2 0 ( 1) ( 5 37 3 2 . x mt ii s Fde c d i u i e ri i a nă v i t e ţ i Î spnr a iă i s nșţ ud a ţ ni c i i mt v et a lî e l c i v ă ă r i nri et a nt d i i e ţ i P nr t ha tui c ...4 7 0 0 2.1 1 4 34 0 . . În ceea ce priveşte activitatea de finanţare s-au înregistrat rambursări de 4... .8 milioane lei şi s-au efectuat plăţi de 7. ) 60 ( 0 4 ) 00 .) 6 7 1 ( 1) ( 1 ) 7 4 28 . 8 2 6 6 . 0 6 2 1 6 1 . plăţi efectuate în legătură cu personalul. Soldurile intermediare de gestiune ( l e i ) 2 0 0 8 Ver â m n ă z ă r r i du f i Cei m hiid r e p ăl l l v re t r u nu i f i Mr a e rm jo l ac c i a ă Piâ rc n o vt d d u u ţ a ă Pită rc o os d c u a ţ t a Pi o ă rc b oi it dm u l ţ ai z a Pix l rc e u o ei i d r u c ţ i aţ u Mt au r dă j s a r I i nl a Cee hia em l l te t u r i i a l Mră a e ro l j m ac c i a Apie e lcăș le r t e r ci x ur hit m t e ă i u n l e V at a d l eu o ăă a g r aa Sţ et ui xa bd a ve r e p n l e i o Ce el hi p e do l l ra t en u s i Io t ma p ix z e iș t e E t up x u ea c l t xa e bet dr e d n l r o e Vd iaet e i r i ep nn o xa ii p n l r t u o da r v e z o e Atea lvr et t ii xa eu p ed n l r o e Cem ion p hi a ap aet e co av e l a l l t u ie i u i rr r i d a t ș z e r z o x e o At d a lc i e t t lexa eue r hi p e l l e o R lp i e ua z et u xă l t al r t o i Vf c e in nne ii a t u i r a r Cen hi a e fc l lne t i i u i a r R lr eut z c uu l t e a n t Ved e x ir nt n ii r a t a e uo r r Cea r hit i e e ed l l r n t x a u o i r R l tx l e u le u z b r i u r ei l t u c a ai t ţ u Iop mr p o z f ie t i pt R le u e uil z ei i ux l t ar t c ţ u 2 0 0 9 3..7 3 6 84 ( 1) . . 3 7 1 9 ..) 4 7 4 1 1 5 1 6 76(8 1 3 . s lt i ă Ngt xa u ed a ma p en et r e ar e r r l e o Dî s on bc âa na z t i e Dp o lt bă ât ni z e i Ioplt mr p p ot z fă ie t i i pt Fdet a ţ xa l r nrec i et u un t d a x mi i u i e re a dv e r nă p i t l e o Il r nr a ţni Iu udv et .. 0 9 0 1. 1 3427 4 6 . 04 13 .) 1 2 - Î snm r lg u ndru t n a ă c i pu m m a î ui e u b ă m pe / r r i te r n s r r i Î snm r sr u ndru t n a ă c i pu m m a î ui e c b ă m p et r r i te r u s r / r i P t e i e gc l pou l if i ă n r ne in ţ r a dn a i uţe sn ep l a a i r De e ielt v p id dă nt i Fdet a ţ i ţ l r nrec i f a u un t d r x mi i u i e re a dv e e nă n i t a n E ve d b tm fla ri s a e r u e r i e henr ș c i a c f t at e ţ ei e i m u li r e ei n a u ee de c ne r h e nr i t vl ao m l r u a FdeT l r nro u u—a x m l u i er t a N i ie nr cua uș v deî p r e m a e r nl i i ee n ul e p r c te m u o ah r l a a t e d N i ie nriea uș v def pe m a e r ni i ee n ul e o r c te m le ah r l a a r d 5 2 3 5 7 3 (9 . 3 0 1 9 0 0 1. 2 5 19 . .5 milioane lei reprezentând dividende şi 2. o t t i 6 8 5 7 0 ( 1) ( 0 6 3 24 . ll upa od rm ă nre ci r e i j e ţ muţ ee șl f i e en i n r i o e î ar z a e i n a i x a erș a e n c c al c t lg t oee p e in li vr ep a i o t ve u t er n m Dî s on bc âa na z t i e Dea ie c v îs id t dn n a e Fdet a ţne l r nrec i i s u un t d t x mi i u i e re a dv e i nă v i t e ţ i III. 3 0 0 (6 52 ( 8 1. ) 22 7 8 . 9 68 8 4 4 5 . 2 . 0 92 0 . 0 9 17 6 (4 66 ( 1) . impozite locale şi dobânzi bancare şi au fost efectuate plăţi pentru achiziţia de mijloace fixe de 2. ....Nivelul numerarului şi a echivalentelor de numerar la începutul perioadei a fost de 9.. 2 5 Î s nrv d v oi ma ii 1 . ) 79 4 6 ( 1) 26 . 2 21 0 7 6 ( 2) ( 3 14 45 15 . 4 7 6 (4 1.7 milioane lei. 7 8 6 4 5 8 (5 2 7 (0 . 57 6 9 6 (4 15 69 ( 9) .) 8 4 4 6 1 . 8 13 4 5 1.. 0 1.) 0 (7 2 1) . 9 6 7 49 . 5 9 1 1. . 7 0 5 . 6 52 33 . 7 3 4 2 . Totodată. ) 3 ) 0 1 2 .... 0 5 6 19 4 2 11 9 1. 9 48 6 9 6 5 .. ) 14 37 3 0 6 . . Plăţile în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii au fost de 98. . 6 0 7 5 (5 51 1.. 6 8 7 9 62 9 . ) 1 7 3 5 (7) (5 19 09 7 2 . 65 20 0 0 4 ..3 milioane lei. 02 18 ...1 7 9 27 6 6 (5 15 8 . 5 36 1 . 21 4 3 . TVA. La sfârşitul anului. .. 0 80 8 0 0 93 . 3 2 6 4 . 72 8 2 70 2 0 . Fluxuri de numerar din activităţi de finanţare 2 0 0 9 12 8 9 19 5 7 7. ) 25 25 .) 5 9 5 8 (3 35 ( 6 . ) 7 . 5 3 1 16 9. 7 55 6 6 9 2 ) . .4 8 4 9 5 68 .) ( 1) . .) 71 3 7 12 06 1.. . 3 4 9 . . ) ( 4 .2 2. . 8 3 5 (6 63 ( 14 4 86 6 . . 3 1 6 1 7 52 Antibiotice Raport Anual 2009 Antibiotice Raport Anual 2009 53 ... 5 6 (2 99 ( 2 81 93 .) 5 5 38 .2 79 1.3 milioane lei. ... 4 2 6 3 8 0 (9 1. 1 7 2 6 4 6 26 .. 3 9 9 (. ) 5 8 . r ă r i e e n n a ia l e a e e o e r sș n i . 9 6 6 2 4 4 - 1. 8 6 91 2 . 20 8 7 .. de 60.. . 1 495 5 7 5 .0 8 9 1 9 9 ( 1) ( 2 1. ) 6 15 5 4 . .. încasări din împrumuturi pe termen scurt de 4. 4 6 5 5 9 . 3 32 0 (1) ( 2 2 6 34 . iar cele către şi în numele angajaţilor. nivelul numerarului şi a echivalentelor de numerar a fost de 3.. 56 6 1 .05 milioane lei reprezentând impozit pe profit.5 9 3 6 24 7 . ţc e a ă nrr î mţp t a o ţ et nl g r e t n i nră a e e a l fa g ejl ă u a e a t î gcs l nr pl l t un e ă ue u ă ra o T v a at a a at i x l eult a od p p r ăă ă e a gă A z xă i at t li oa r n ie e tpt i stm e i e ă el p m ș mai t e v . 6 52 33 ..1 milioane lei plată contracte de leasing. ) . 1 9 8 .. .. 6 0 7 5 13 8 4 117 3 5 90 .. 3 7 8 1 6 . 5 7 7 5 18 . . 1 3 4 2 1. 5 2 9 73 .

a r re le i i c l iv c ol rdu n pal tu c r oi ui e ns d n ei eu o t dr p c a aa t uţ u e m ei t r n i e o z r mt p ş ee e i dn p i c e i al m a o ţ r ă p li ou a rsn o lr o d orz d pl ee u e r i a e t .s şc na t irţ r t Cl s e ero i eu t a s r r i ei t e t i i po u u r i r musb starl D e nsoa g tr t i in se or le eă n d î uţm e r i l oc e n l re b i t . c nr a in i a e d r s i t ţ e e i . a l tţ Îe e lca n at oi v x u n R t ge d pi m e o r er .r al pe ue i n o c p lx tr d tn o m e m s i en r ac l i z a o ec e m r daue. nd u e de o î r e Ada o m dp e Si l i r ep i i c uăt a l c i c m co n ţ o i a s ip de t e i i r r un fl e r î a i c ă p v a e id aiu c cî re s oecr n i n e j at o n m ad u r i e ţpt c i i e as e n uo d td r u ă rp l ae u fae ps a ucr ăd r el l i u m am c o nr t e i c i e î g .a is s ot t pe e t al e ar ua l i a l t i ud e e ene d g m ne a p e d e o r e r am t c a i cdr ee i na r De put e n r r a c efa ă e a e r i e asis îs s a i l d lte u p e . e om c ac i n e E SU A.v c d n e d n pal u c ue t r ui i mt p . n c ăl e ls li i ria ei a n o g eenl it n e n lv v a. g x p l ie a p rs n e o u t dr u e o sb ani c ă tc r hp ei i r dâ mu z i o î e tr s eî up a ci e i d d u tne i p a ne l np i r m ep e r a ţ A dr ire a ă e r i n s i e i t ss a t c pu a Antibiotice Raport Anual 2009 55 . i uz d tn mt p l e e e e Ac rz c dn p i c e i al m e o ţ r e n e ert t iaa a i tb ă i b o p i o do v ar ri ru ci i np e cr e r s upa t . ut n u r.Factori de risc rsit tg o ro ai d pc a u e o f e e t v R t g e p lş an e n it g ă s le ei er l m a i l v i u k n a paac l p n agl rd z in r ii ee i e i ue tl e l m ţ vt r o i o ş r nr a o v e riii. s ae u t lee ut t l r i a l oio l ri c c p o c r i a e ccmi u âneş r t s t r s ulim ş ui i od e me nt e p s p oetu r ţ t pa o i. a et ai e s aj pt e .năp ltn s î e t ă ţ t n e ca n ă t a c i a Aas v d lcp r a ae d p a re t a eei r e t e îă ms a a ne ne lr ţ e . p u a e n it g ă s le ei er l m a i l v tiă u rd r e să er e suv o b en e u s pei pr l pp c c i rd ar ş i oo l vl i i m ni t e c i a ă ls d e l t ei iă i e e ge r n e it nţ g lvţ t a a i ă d l e et uţ e er e aae e .te le n s mt A d e f c l a oe m r l d l t e lo ri e et d f . c v t aa p l an rs v v o râ e d. e t np ce e i aş r a l i eţ i t pp ă O do tsl a i . le tn i s es c c e i i x u ş te r m r lp acbs a nn ae e ii o .a e e i p m sg ac g traa le eă r i l o tr u o z sbd î g c ă o n ţ r m ei e hl p ls i r m t ei i e a i a e ndr . l i e c p rdre t ptro a u rd ei ş r ol aao c o t r c l o ţ ia c er u in u i o z o s i vec ae ina fr r ii sg e p lti c e oe t v rt a z r c a u e ai e .o i u i r d rdu it i c e i e c ns e g i i rdv rl e i ip ad t nn ir .t p r rt da i l ege e e e e i c p nc im rpâ u te e e hia . i a f r mi î rţ e nr n a di bvă u gtt p l es eac i r t v eă i n ei i h şd sdce s t e i n i u ol i i d e ţt a î gimr e di t rr i î nă p fae tt ii m r tca a u el e ue er i i s oi m s a n rn r n i l o c r t i c a ş b pă i r a şrs e aă i o rc ui pemr a e ă tţ p ld d u ot o r rl ei e e no i t r t do m a afl n ă ir i c ă d to ea l s ta ă e. r s ţ e nen ăm d s r e u ca Îcc ipc i rt s t l eg n o oa o ai l e e e t n n au ă pi o src i e rţ a e eu el u r n ad d pu r r i i e ei i s ai c e p aio ot a r e r i r n d eţ ea t i ă ir bo ds i l t e. e po a s ce e x t e r n e ca n i e ot t ţ a n po s eb t nr n ă ur e Îl uss nl p t ut e a t i ct i m ă m oo n cc i ria er n o r ă tţl t i en i l f on e i r a a t net î r eă ra n n ez t a l rdcaz dn ă ă i gl di ţ a er i e f i e at a u f ţc r x u ai u a l o b. e i ir m aţ n er r e e n p ee o n slţ da p ă et e r ze c i v d in a l oi î el n t pv psd oe r ăiit aai ue t l nr r .rc ee e Ţ u dn pă r i c e i al m ai s o ţ î r ă n pavie ol ei r t ulf a el aa n ţd c i o r do i srs e le i f a da Ai u e rnA z d. at e l a paa sl rd zîp i ue e v t rn î i o.

f t ă e nf i l . o m â n i a P st e r e ej as n pdt t r ur ae. e ş ţ t h eo ) e i e i m en v d t a e iu lo a e î l ar n m a dfBi c aagl e t ţl i a n n dit a ă ar s î t n u) ă a e ii r r m eă e ar d u u c i c cdn u n e m hi pmt e/a i e lei u a l t a e e lii uui u t l c e ta cnl m oru r di uo c d ă o i e s e ( 9 ra u 2 4c . u ir eP e e mi e l n g d o e peţru r e v x r f e ea e pa pi s r r i v m r nc i a e l at . ee o nm e iu r a n i ă r noi eo n c e i c e p i r pfz m rţd a n cui p e r e n e rr a a e ţe n l o pt i a ă a ii Acbl s . ln e or i i d e rn m şa a e cr di â t e l r dăe a n ts te rl i e a i d m p t o a e p ec fz u nr ul t ee i i e gao r i i d i o rr e nr o liă s ua idiim Î c ţ sln hdea n c pt m ii t n sr t i. s ţ rs i r ş sda t t c eA e u l a ă e ia . e nnia gt i ro le eă e n r i l ne ea . e t a e. ci c e ee t s ă n a i m e r i ra ne i n e t u i lg ă e er i l ea t o e c fiol v oc n ii n r t t te r ă r i o r a. r s v D do t o di e t n ec e d e n i a d e l ă a s m a aao e c r ve a c e tr t e aa g n aj l d t u n ee l a e r ece cnnGa s amh e . l u t e e Î ap Pl r i pu ni ş n ne co n clsa i i eu na l î ri îea a nia rce n l nec e u i dn t r rp rţ âo ua l z i r c r er me u e r en o ăc ţ r r tă s r d i î d damp e r oi e z ep i v aa a oc n ţ l t e a i p e. M de i l l u H i aiz e mu m l eş c p( a pai d l. ned o ed ei ge c c a o o. a ec c o s i canî d9 Nmu oi î p i0 mc n2 p ec 0 u ie c n u n a t a ă m pt ă cr ă r d u l or di o se rl de mu t r ş ă da e n oa m e . o dI H n t S) f e e o l m o a r l t h A tdrc ca u d e c cee s ol u t n f p e e a r a Îcc ie i r n op n a n pt e d i e nl rcla s i t ţ a n u io r c e i . e ăea o e nu ţ t ă p ş u rce cadan rm lă u ei ni r c de unţ i eî s n d oi i d ie epg tc mnş a p n I i i l o i Cs r n he si r m t p r itl e t rd s c l r ei lve a vl aa o e ge a e i rb e e da ocd e r f ft c z es t e v a aez d cim ou e l t t ar i a iemc. rr n ii o cre ld ş o tnp re e e i e re l l a oa am t r ă Fd ti ţ i rn e i eie s i c c iu a lr t e e a î so pi n. a e aD n p s a t a e . R e i aă emt l a n ş i b o p u E(n Îc t Ac e l î un e a i .u t o m ăe l eer da n s ş er t i o p len Drdţn m e e si pe ţ dţ a cmi d a e r e z e rt pdi e nai ie i t a i ne e . fa. D cae p oi r ţ z md i p n e ţ i c io a ni i Ia d d ii t C.red c cr o a e n a l ae r a e r i oi p i u n l asd te r c r aţ u i u i i a i vl an ţ t art c i ă l oe p r u s âl e cba r l e t f t e e l . lu p trr a 0e p t 0ui m : oa s 7/ t b rclc m o m oo lr e î j t u u d căa a ii u e ln r u r m e6 /a p au n s e ra e p dp 0a iu ă ui a n r t e o2o c r aeîlz e ao tn l r c ae oa no c s ae et r .p a i t i â f v d s n ce r m e e r l a i z nl du l uae a l i n s ev . e m s lx at e p o r . pe e pe e cţa vc i ne e tn dr ra i f dc d t e u v auş ne lne c dcr i l P o r a r r t eo dr ei n e n rc i i n t aes t r et c r aao uc c a s u r s rio c r ars o t p t a g ua p lnr p . c na e e tz a m u m i l i i p m d p1 um e7 luiu ă 0 stt t r c t e ra0 ui eri u s a n b e o( of ţ nn c aiăt t e r eă dc i r u p e p f dI uicraM rs b dor ra n t S p e au e oa m / o c t oe l o r e ăeea dsdi t i u r eu a . t r o p i m hl e a n u e i . tm a i r m f fi r n r ae e c de uiz p n a pa a r oui m oa t at t n s ln âr r d t ia t e ee eue r vt ue a ps l v e e i z c r i iuc ă ls d r do na bei i pi p fţ i r ge l s i it ni nt e hl n m lv oa r m e in ar. n eiă p t it ere i tr s b e ec i o u ee t R ac ui o r e nî m i l enE c am âef ir np i si a c ţ uă ş a îr e ee n a cs p uo ir l t r i ce les u e ru e r darr sz .a epc vi ia r Î emi aau li r i i n i p ia c a l ) a n ş t v t r e dă r e uţ s on t e l d is ăe e ţu t ai r e ci m h i er î z ş n d nf er r e d ţui de ă no en d n pţ eă a fz u pe revd u uă u e n l at e n nr s r ţ ea ţ m at i a cr c i no ă iă i i ume c ne s ud a r d i oc te t mt ex pa ap r ia e t v dr c i u t o . î l c ă îe as e ner u t rp l r ec i r u o d p e u 56 Antibiotice Raport Anual 2009 Antibiotice Raport Anual 2009 57 .zn n moă n pe ce r i am. g s e t uă l i r e e cri l e tc nl dee r e up e ae en e r i n. l sa s e uţ im ba tl e f rso i ee d na n r i rona ni l t re tţ s v en f b n u a a ai o l pi pp p rl er pi e ue r ţd e ţn u n i u e a ă s tr e a ă ee ă e ni dp ă. a.e e i î u c e i riarrc c i n 0a e ia 1 c i u n l0 2e n oii a a tţl pc en n a n e pr a ş t ie mtaan e ei l t i dnrc l v i c uoa a l eâ e m u t l p n o se u e p z rp drc a n l ds e e e pă s p ad ue t e u eer ourc . te a r n m u l e e î rr ei r n i vie pelf a ed c ţ u aa l o r nţlea i n şoî v iar n en p l o u. c e a e ra a r t aa ltd i le i aă ie t i ai ş n c d i l d nsg e e t ic pr r c ai a u r at t t e ee e Al i ra i n vF J n g ea p lE no i ţ ţ a a . fi a t i e o a t lu i p r ci aa at al e ga m f ţ i e i re d n ne s t p t e l ul m a o t r ă c uh r rc P e r c r r ud b e t e s e t c r i s . a ee p v l ş r î en ă n u i ea e sb rci u c ăae p h ş dt l e x ăee c dp nm e i r eim es a d s m u i i r i u i d t si i a e ee î ă r rz n r n lz n e r ia ar d i a oui i i or v et m i z ce r i pn are ee d. n z a t p ro s orp s irr o i lr g i i n e au m l us .n i ia or e o d i ţ n a p e ăş u cri t ur e m r i i dp a e Te ee e e lb ia n o bi d sln i e vl v n r ţ a l Mt cliu e ei t n dn â v i c uş e al m i u al . ţ ă a m uot ă p tr s r udi e u ă o o r p l ila xo s n car rp cr et i a a e ţ u eh i i nr c cl iu s epi su n b si di s ar sa t u a ţ ap l a ţ p t s dc rcit e a o r e na uie p c r di c e r u el î s ă o e n e n t.u upţ ş cd e ă i ă dn r ged n ne d o ri i i l r im a l i a i p f e i rp apt. r lgf ar uş r. B s am v a e . d a tgx o ua e t s d m e p e ee t a ir i p es i o m ş l o et i i r o aă h t t iei a i en d uc n e im r ao li ţ n n i t nul c di e u v is . b c t ec o u a i d e ora e d iă u e p o ui eţ a ă sîe p d e v oc a do e r e e lă n r i et i d i alda A8 p i ie p e t f ţ i oo i p 0 rc et e z e ra ţ v ş n ă e l r t red u o%ţ a io p n a d r vp lp o ed r m ui o rs n r a e o aîu e re m mt e pa o r cne le ec da l or z . t a l eă u r ee ăd em s i ma r n z i e p t nea rne rp ee l c r z r u u a pi m e em e t d r e e rc e şn o au ţ t e di i ţ e i im l u n c e s ua rţdea e p i ăspp e r i md rc r eta a i sln n n sr l o t i t o. a . e o a v t b eg s rc i l a es r l ă o ei r ge r îc ain â ă cp n dr e d e et nr e r ser u i a nţr iic u a ri it g eui s r arm e poa s r i ct i ue l a i e mt o lv su t le uleat nm n t i ni a s pe l m e r e . e l ă n t ao i se c e uc a f l i m e s t iaes r oa i un s u g r i riacş n op ii tţl e p en i n ef r a si c n pp cr ar Ac îe r i e eaom dr s et t t oî u e e i nl er i i l o n e v ue t ia d ă i tr b ee r i o n m r e r a î edr d r n an e a pi p p tr catn g e ceoei r r do e ă en a ţls l h ea a e i nt dp ote l ei a i e cc s r t t g u m rr e a e i . ră l a i cr i bu r r d a u d r s d n al ra ci e r i o tiu ia t e ic a ţ i u c a de uţ e e m e sa l i e i n u nr e r n ţ idă e i ozi ie t vi as t p o i el t ve a lr u t a u s ret l enda tlt d l e i ea c . xn ao p t trn o ee e ra e e t t p pe e e t r pmt i n dn m i eu a p t c e r m o Ad . t ia n l na t u o r îi dn i p i e l t c o e i m p a ţî r i r i n t o u o f i e Alhi pc m pl s e l ia i c a b c ei l t etou d a e/a e nn oe n l la o a t ) u t a rst c oţ oie ă m d iî r p u nr z e n o i i e s ţ 0e p ă i 0 ui n 2 7oa p f . c i . f ca oi m p n e i .u t e m ăei ao a U a eer î e n s ş n r ntS r i c ă An eî .a e anl a a l aO l ş i a ng .c l oiP a Să a o ca rr e c r t n mn . i cae e ă oir v ue mîe r i p n m n a d r a r e r a iatatl n i ar r f nr e e lo t şa ţ ec i is g e pş ut r irr u e i il r ţic a u r sa v e crdcîp c u d i ri o an tţ n t ţno t e l eiăn r n n i o a e o rf a sl s e ţ e t u ain î i l o b. craM. dn rm i c ee a al m u o r l aet z ţ aa al e rl r mt p ş ftean es m i e le r mgi e e . ă a n t df u aa ă ţ a de ar a cp ts p4şe en o l ă rc e e 0 l r lu d e to rt s r di e t e ă u o de e 2 iceo i m a e e du i nr e ţ pnn i d e z i l e . i rec i c en i e p p n c i ă ţ e i ş ozcse A mt oe azods i c l jis l st eo d cca c l i ă r ua n dt o i f e e e pa i dpaiviu s t e n ip oi i ct p răi c i m ee ai t ş l d ţ r ci r ă e s r t n e i v i rr i i s c u .pd o u i e n ep e dn n s i c e uu a c n m a r iue f î r l net cp fţpe i l s r t mrs as z e e e r iă e o a u p ive e t mt et b n e n l on ra o do lda u t bl . c r e in i a np c c i a oo l lec eş e l ă ră di m i t i a c eş sar ep cl t er t t e av o r ce u i i e m i l o Pr ei ria i faă nl a c no ţm tţ ă a u en a t i c a ar ntd r e a l a id pu e t i. i o e c ci md n r p vaa r t e tr . e . r r eu n e ă i i v ţ t du A aă e s gN a p p nţl r . Î ro ă n er i a utu o r ed pi m c n ăe e d r r r ş ee e ar i a rAce î c i n et n est ii s s ci t vt t . t r n i v i nm s ar c le . o t ă i i m d b ee g pg aes ee r c r r c t f a n t et c t s ao i r i u n s u oţu d oa i r pflţ r n oi t iee r s i s i c ş il r a e ă u m ci p lu e t e s aii pi i i e ţ . n . e ţ ro n ai n c t al e. a i e n p lf lxÎc vatir e l rsie o e e pm n r o ri at l d n pa u te n i dr â i t o e o r . a r mtţl e . ş l t a aa v i ţ e a d i rrm ţ p liec t u rpi rr t e e f . r m l a d c şt d i p iş e i ţn ca o r â ee i g ne r pi Ci c i oe m ne c d oe i ţ n i l o pa za r r aoc e s ia l efn u u ru a ue Să itn c rsî hl l e i i a m i b ev g i ro ni l tţ e en n a a p te ce rc d a c o rf e u di a u o u ă or t m i c R o m â n i a ps. m i a at l s t nn rit ă d i olv e a pc ee erţ t n nal r .n ţ i n r ă a n d ţe i aă altgr a l ţ r icpe i e t a rr as ceî na e e e at n î g a dp na p ş r t dur er e s i i er e s r o i n carcr m oip t d r m d ea p oa t n u ei i l e ă o e i eîls u . o f ) em i a c e fţ d i. i ol î e s r a nn f ă i t i c o i a r e l du u e ţ d e s ţt o s p ă i s mle nA â a ă. M M ds o c ă i u u t t i r z Pa mo im i f ul u r A a t îc t ai lzr ei f.lt e a u i ot r e bi n m gp c or r t a i c i u R. ea s mr n e e l n o Pi ar e .m t r e . n ee a c î ait n sfv nă ii îcc lilţ nln c i s or i i o ti t i p r aş uo ă ă f c e ta in c ăn nălşn a da u i a aî l r n aca p o c oi o p em t l i s p t e n âi i ani dd t c in p i t t ee i c p n ru ţ rd n ld e aeo e o et t t ă c. ii i e n ţ e l a i e ţ et e e şeî ă s ăcp oi ma ir n s u s a muo cu u r e at s m m rca lae nr ă ă ră t p a e n t n cr t dae a i l oiţl r n . e docu v t s cc / i rp er rr ă rd r ă ec i ti c i v i l e l i fot o i r f r n i f cit i e inm o ne t n a lie r i a a r ş i u re a n o eaeo a s r c rp pao e c t et m s r t e i f ţgu e c cu e i nn u u s er n l u ar i i c si n i eiă i i v ol p sl n ru o d t t a u e r c ai dş s cda o l bafr p i aă e tdu l r nurc t t c em oux o. x t e r n e dac oe e ra l i z eipd vp o rci l t t t ăi c r ndi e n oa mt t mec e âă e n e s d s c a u m a i mtn ci e e i hec ee d m cp i di n v z i ţ d l l a a m a oia r t de a e ir r î d fl e n ei c ă a P mfţ e i iiu n n ne t r uiz e a an m l l e c lt u sn cl itt şe e a n t n a g i rir n . cl rp i ria p ta t oa z tţl n eii e n re i i e s ain o o o i d ţ n e e i ra e a ţ vi . m ei a d a t p d e uc i l iă a ae e nm e ţ ţ iţ t e r p a o i r l ift n cre nA î o rmN n g trM f le o eă m r i l os a u n d ies e r Să a n e u a ae c r c o rs Dee e .a c e e n î n m n i i roe s hl m om b eei m c c iuspom ne arm fţ p ua l a ri x e u ţr i l n re l a e v ar e r e da s do du ep m r t ea ă e i sfvpe r da e ai e le mdod n e r ez e r i t n dc ii c i a i ă ve â. ă po z ri u ţr t u l pe c ip a oc ou t t t s ln r at i r e î um f n se l r e cae eiiţ oir v ob mîe d i p n n a dse a r t er u l t az e e lr g ca a t e e ua da i gf c aa e Fţpş u ec i t c a lu r i i r o e ă o g h.căsztî c rc t pa o m i fa aeieu u d er r u r m ţ ai i l o m r l il pa i rs arus o u ao u d t l r e u e cd e m u e ce e n i eeg t r ut l e p ts ea i emn p lz op c c r t ă Rî s te n rdtrs eţa ăiă d i l n l r arpc e u s ci e c aa no i a p l u ă m m l a u f ă p sra n r e i ct u a e i et m er i c d e v i i t oi na d u in e il . cia vie ş p aa u a l c e î r o p ni r i arsn a i .r gţa . i a Cu l rsş n .r e t i d t e rm r i i pa u ş p mr e i m R a ee ra o s v in mr o e âu l gl n aţ e i pu a a i e p lieou rsn plp o f do e d ii r i u t e e no t . ptr t a at a l mt g e t e e e (e dn n u i c e e g al m rb oi r c e M ă ţn itS i iu n nSl i r ă.aco ă ( 9 ra t ă i :0 t 4/. r t c c ii r i . s S mo ii I e N aş reR i c ru a d ş i C c cm e o l pt n io t d u s a e ia a b i l i z Eila N sb n irr e o N ear n A Ed a ( d nh hir r. p loi i rr rs m po as nt â o ca a i d u p e n e e e ţr t u ei cl i ş u l â b lc t t se. fz u. bn e u i i o e ş c rr u uu î n i fu e ţ u l i d m td v i p i rn l R r e u pe cr e âoa nt n en t z pt îo ă r l r i e a i l e i xe r năe ţ ă l a u stp l aî a n ă n a c er n i i ii a. oo zl i i ţ d i ă e În9 m n 0n d a 0o i ue i n l 2c i ol e Pr ed â i faăR a c io ţm nn a u a t i c m i a m ţr v a eoo jt ă da o r et r a ze i ai t l l t P gefţ e e l iu p nr l a i ae. n n m a d a o a np p l g t v o e em z pr e. .

a r u i s tp ee d la i d ed e c e t n [ n at r 2u oi e ]d Sţ Ce c i or i a c ee ă p e i ce nz iu e a r r n us a O r v a er ia ţmel ia lo l on fn t p o roiec ş e a am sb î ii pi t t r na o s l t ni i a ul n a uliu ve d ic d r i uz a t .â t ao v s u e c ane p ă ţinu d sif c c i i a ni tl u ei au r r n R lt e ul z n ue l t a a t c oe ă o d sd r nîu 3 ee m sn pt n e d ăm e r ne ni i t asfv t ea u r ii c. b u e ern c lr v o o a a r e e ernrn s i t e in t cbo î i oe a mi zl ă a l b e c s la im t r te c ad uţ e n . a te t p a ie s e u auc ă l t .t aa i ao u r ad t i ţin e t l ne o u ao a i ei ar r ă Pn/ c ur 2 u b. oer R b a u n e"e )e s i tu u t iS c a i t . e Antibiotice Raport Anual 2009 59 . A t da S a sn c e n a rt c r u l m s r: e tr ă ne e ţ e l ia e o fa n s ece e [ oe et r ă c e el r t r lt e 4t aia s eă i ea ] i t î gîu sm i p nc ţ li c i0ii ue 2e d nmvr i d r 0u e e nn b9 ti Ci pă s a. c er dp şl a u u u e e v a c du a u iţd 3 pl l a 1 rb l t i a n n ad e păt lf c rn u in er a ne zi ţ a esi ti i i o i r a r d r0 t pi[ e aes t e i 0 uo 3 oi a r e c e.Raportul auditorului Raportul Auditorului independent către Adunarea Generală a Acţionarilor Antibiotice SA c l i e oi n oln Sţ n ir ci tu a tU r o tl i .t s e n î t c e d et e m ur c o i li e s deo e ir t . e lo i x et . t î o c ă nm pa et l rn iă u er di ţ zel si e f a i t a a o r a l nim u vî r s l d a c t e O it F l ien a t t c n r e e uţ e r l ni a d iu n iM iţ n s nr u r l u e o fc a u ă in r ni ne ă o ac i ec a s n r ţ n d rş ceă Pn/ c a ns x r t u opi e i pr i . fl e i c ă r a fe r s ri r iu ee aai l a u e eş d oc sr t i . an s a zio u aet d on dt p r e i poa m or t sfv Ao ci l i cb n e u rad i l oe i t t n ea i c i l ii c d Fa ii inn t ni o r l i r ş npe i eet at l i l oiv t ea x . li m m nş e a i ră f e s i c ă v e uie âa s n n r eiş z o rt a df i r pl o a e m va fă d e e aî d c u t u in t ue l r e A/ ct t ie v n 24 oi e re i 4m i i ii ă o 2 ii b ug zl .tn d ne t u t e e o au Ucăfa n o e r e p lf s cî a n ea u s c d rsiefa dt i t î t n e u c lin 0 f una1s r uu 0l s i r . p rn i e rd t ţ a o po c eb e r n u ur i e rluil s e leu z ei it u xue t r e a c t ţ o eci b up e di o i v r e R bau prau l e a ed s i tor p l Ce rldt r a oi na ni s t c i pu m ra sd a u e e a . u a i S ec ni if i at l i a r A eae n u s nc o d t de i i cs r r t ea c .( i tc e a ei l b A t" i o S a a p l ao c c rme or eia n . âl a on e r u pădc si r rd t rn e ei ţ i i e u er l a t zi es u ef ao i ti i t a s rd a r c u er l o ne a r [ o oce 5 i n. a 3 n ar a e si r r b m sd i n e ălîu 5 o Tp o iu t t aa l cl ar i Rn r Od i Nc l . d î u a nl i m ur 2 u b.nee l epa r i R trr oOr l a a e u a i -i p r o f t o ri .b uc a m ni e r aitt e e o su l e ţ n sn u ft i ei in h xucc l e f in a r la e c nî i i ţ a a r t a crt r r uo s d dn ae i t f no u m ld l o d e a ş cpai ie e c t atnoi d v t n a r s eu t u a dua c a nr e t sa a ă u s ş m t i a l ad de u pe r dt C io t aa at m e a b i i ae.n r ş ] pi to s e 2 oe m cl b 9 dt R b n e f i s l na a s t t ă ltab u nu a s l.r nt o cua msa e â ebp n i at e a z z n z e iue l ee e oc r nt e i1 uala l m aa e d ga rt p o e n Sde n t r I ria ae nle Bp r v ne ae d no a tţ d a ii e l p2 ane a2 ţin g. r e ă xucc l e f in a r la e c nî i i ţ a a r t r a tti ş e pî ca l nr o i ee vn m t u r ne pal ole e spr nt rd t ace r be d ui i u i a d cra c a oie e t n t a ă ftu s . i g e op i i . i r li i c f a 9l i ţ n r 1 e 7 m N cv i n. 2 l 1 0 i c70 e5 5 en r c r r r Îve t c o aa i i r e ao . a n i uc i t e i pi e i nrin os f p a e m ur o i li e deo ir t . i n e n m er rl e a ve u d a a g i ar l a ue u adv ad c e poa lt or t fiş l i cb s i l oe e t no i i c i o l [mt lin 1 a sif c ] ui ţ ne Aa i a du i t a t ei a r rnts i e i em zl a ă o at l a er b i t i o r ae ci C nai ţ . l u es a s u mlna l r aiă a e if .pt i o aea ia e mr c e m n e a î cazel ne eriă ti ş e f a şu den o i nd m t e r pa r a i l r e re a i nr t f l x u up o mu r ar mu t t e ein e n nr r ţ ac l n si f c loi i n uo e r on i i ţ in et t l ne c i ei in h u a ai ţ a i o i r aS . a să t e S cbb e oe rd ne t c t l aă aa i o t l er e oi na d i s t t r Ac . a R uu ass i p pa or ţ r ai t a i l t o r fc i i ne a n a r a acoe p poa lr or t iet cb c li n a il i i l ata a d. 2 l 1 0 i c70 e5 5 d ăm deuia eţ e r n er ni i t a asfv o t ea t u r ii c. t . c l io si al r u a p pş ţ iupi a t a ri u ui t eăo sa xm u s po a c r i mi p t p re i n ao e r oă p dt nm e p s ăeu i d rl e o ed i frd r p l i e en u t re x u r i t l oeeu r z o r sine fa C rcb ae i ţa. ei ] p auţ Î ns x n i t ar ă c p a f cnra in c m ne fie a îo t u i a n t r o c sfvt l e asi maţ nă u it i i ii c a o r c rn pf ] e zer u lpa a l .uo i i e a do e si i r r i ţ fl dt mr r e ai c ă c b d fa a ziuu . 0l 2 eţ nu n i r om l e fr a m u rn e i i .t ui i l a2 e eA . ii ţ e i a r roie e e a iu sbn pi t l : na d s l t c c lnl nr ol e ve n te p tir e n r o n tt u r a u atac i0 Sţ 1e 2 oi 3m c i dr 0 i l ee e ă b9 p ri l e ş r t. e al î m n lo r p . c R. o tnr [ r eî a 4 et g a O it F l r l ni a d iu n iM iţ n s nr u r l u e o f cdee in a f iu sif c f ner r s a. 3 seolrn ui r ipa s v c a m me e fa et li ş nţ ze u ltu 2 i e t pSli c e i ţ ne îi ţin rd m N nu a t ti n r a u iFa e i r l e i R oO a nif cPr s i nee t l a. ei i a 1 m xu n 1 ii euc . c l u a e i o e i n. u ne ă acd e ule ea d ds e i ua . e t t f cAu u nm a i i i a e r c t c . a fl e A i c ă r a t ă au oa ulî nr di c e i ase t n r o r i d sfvo in e a p fc m ai ne n ez a it ii c.

p r r i3 ai ov 0 ş x 2 t i i m 0n e H Cea AI t t R . C aî a e o n Mn nţngt si uo n d l l t r a i e n m C n j a li C ţ iş. o aa r p3 t i R na u l paB i n dsJ ii e r taA t en ei u d t e t uc e M s at i et n ir ţ x ui l ep r asrn pn en i O u d r i ua ml f r i it o ct n rae ia t o e d r zţD s ec oa c ug i ui a on z s ţ n ţ et vo a. u r) o p e c i t rz ă eaa S e lt o ai c t e a a p f du c rlienţ i e el ă m ct u e r m a on s A C aî sio n o si c ia l l a uo t r nţ nţn ra i bo e rmr ee i r v al i l u ol a i z ă c li i g â a r nr n pve m i p tl t ar at a e os c Mn o a eR n t m a dâ g i e nn m i a c ap np a i r p lt oea i r u âo e ie r li t ui p n o o v ri ra o rd i l r r m . i Rz Lr oaid r r c g i a n 2t 1ui î ei eh 3e Bt na ş i e M.rr a i ei aa r t l rse e oa r i f l tş e i n i n o asr n m p ne d r i.a b9t Aţ n C u i oA t –d A o L( ) r i z a rC a .i a ml o it o u n r n ia t o Sd c e t r da ae aş nelt d e a l i i t ne a : i ttr ine i ria da mi c n o e i a na tţl n nţa r i f f i c e en i of a c i r ed t e u r i i z a C u rR a ddâ m r i m rd lu t e ii nn ol ul e r t ao l i a c eci n Ao o . diei l ţ E( l g n rp e ţ a un î ufut n ă un i a i f n9 n ia l9 a n ţa 1 1 i i nd n r E. a iFrm 7 0 o . v rd â ai nn ltr R u a l o m i a A Pn si rc r o c ln c iai o a t i e nţa i î [ăeae 6a a e ]ă plrr Fx t v r r ee i m . jd uir. o ţ ae r ei u v f i s a i c d r o oair i e a e t i nş o s i t T a a m n a E( C uE r F. iu ţ l s nr i r l u e c o e p t. p n cst d un b u o a Aa l o Ma c O tA R aa )i f l ia ţ ud li ci tni t i ţ i s ii e l i p să z e oi âc a ş t . z B iRe D S uO L şa A Bt u ui d c s t r s dp o i r I v na e n os o a a af l tm u t r t sa a e p u îi tn . b . pţÎe ţ p ra n r c d o r ta u păr e r r .nF oie m na uie ttdtm M c I ) a ee it l i r i i ji R ci i M iM M şl ( o C. ae ie ia ga n A tet U Is i ă es r Îoied nra r l cm i n tO ftu o cn u 5bî e0i BDî g l 8ri p d i DTna 5o s e dr e . t i n1 ţ u e ă 0r ş Oer t a R C auo elnC a g e lnţ iua s i s t on t r r l l l t r MF lPn a a 2re it inur ni a b. s it s i dir a s en li t t a oe e er a r a j m i vu i ria a f dnu ne r n oo d e tţl r ă i e C l mpl e nmm o Rl rn nă t r a f i n no Î r i s ât d i l i a ie n o r i bo r mrp oi c a i r oe l l rl i z ă o . oA p O a ) rac uee e t ţe e e en e t v onm l un ll n a i e B ism B necuaf D erMOA ţudt O t ab . aă E eed / A tt S 1 2 rl 6c.a uneă rv (C i ă si ră c . s us m te o r i i e e le o p c şei ă i a a i aa ţ ps r ă i t u z 1a1p l g. cace t B n u (C tl o C ) ob e c e a b r l oi z A m cpd a R p u l eO pa i ţin rn sif ca et t l ne zeu a l eî a tn i ei a r p i ria en o pe n l tţl an. u r e ş rr iml al d r i p asr o t u it oFF eBe niai nb un r i rrMO ia t o eiă b e c m Do Eetuo a e ms r ă t x voui p l r r l eu r a ţ b i e m c ane uifc s ii i iţ a tl n u e a r ee ie n nl l de t e pt i g eă t a nî a ă t nd n a i Mu tţ itJ ii e e et s t a n s ds ir ţ ui l e . i ţl V si i o a an r o r nc p oirr i to at t m u i a l fzsi cl ţ C N ai uz idu î r av o n o aă ll n e e t nm a o i ăc nă er i s a MN ex o ( M re bCc z r i e )c e l i aV n n r a o t asrasi dr i t i ţ ml a u it o ta n rşt l ia t o a i o îe m r n le ta.c a 0e r 0u i 2 r ş (R U N P L ) . Ae e D b i r i M u F m d i t r ă s a l ee o is l v n u s r o i r a c eş nt îep t b er t e in p e av r l e ce i e Bb o D lte Oer Gs ţ la o ea e Bsit n) u A r (A s da B i nm M e no . p r e u d s i mi i ă e di t n on î u f î ne a sfv m cn cBD îo e ă DTn a t Os tt r An a e Ut tt Iu l i C x r tş o p Cii r e oi pr n uţ l i l b l nEoa cranţ oie ol n ti r i ftu a o c m mf i e t i i l el i a aD Cirt ţC oi A iE. Bt ui c. s C d p o i r e nt Bt i Eiaa ve oc D D A i ţ up d e ne n r t r e s e e Ou ANa si aă o ia c ian a o nţ ţl 60 Antibiotice Raport Anual 2009 . na A E rt s a ţ oi o p Ci c i ae n ţ r i l b l n i xoa 3m a . iB i î u l ş i Bt ao c r B ş . 1e 2 te d r0 ş e i 0a c e. l r u a sif cÎ p i ţinn u rn î ri i t l ne o u a.r n r cu ă e Df e A ma v– b o o mu c a ţ rB i a l u ni e i r i R u fii MO r a ascr ţ eB ez ppo i o rnă r a m ma i z t a ot siei ria e l ţn o r ci tţl v n en i i l c on i i r a.n 55 u u 2 . i l3 t / a 2 u nae be P T s s e 0c t p 2 g i m ra l a i lMr j a ro e ţ ec . r u a g ie nrree ndn ea de t m pt u l t e pf ls nei i t f c i mla in nt a a ne ed g a ş rt p i aua r o ei n Pt oa b rt p nm p d att t i a f le n ri . ieia c l u ţl P o no t i e B t i n an rc r D A UN ain Ou C d n aă a i o t n . cb.Eoi o .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful