Grigori KlLH Kapita

Şcoala bioenergeticii
werewert 2

Grigori Kapiţa

VAMPIRII ENERGETICI

Traducere din limba rusă Ina Arpard

13 e-mail: vladimed@pcnet.961 . Arpard. Moldova.) 159. '•:' . 2000. Drepturile de distribuţie în străinătate aparţin în exclusivitate . . KAPIŢA Copyright © 2000 by VES PABLISGING HOUSE Copyright © 2000 by ROVIMED PUBLISHERS Toate drepturile rezervate pentru România si Rep. Editura ROVIMED PUBLISHERS Bucureşti Str. Depărăţeanu 17 Tel/Fax (01) 223. : cm.ro Redactor: Alexandru Sokolov Coperta colecţiei: S. 2). KAHHLIA F.e-mail: mi@fx. Sikin Tehnoredactor: Marian Irimia . (Şcoala bioenergeticii.Bucureşti: Rovimed Publishers. ISBN 973-85473-2-6 I. p. M. Ina (trad. 3HepreTHHecKHe 3AO »BECt». Al. . : Ina Arpard.ro Copyright © 1999 by G. 2001.64. I. GRIGORI Vampirii energetici: metode de autoapărare / Grigori Kapiţa. trad.-.Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României KAPIŢA.

...81 Al cincilea nivel...................................... 18 Energia ....................................... Asasinatul energetic ...................56 Al treilea nivel....... Sa-l striveşti şi sa-l înghiţi ........................... Magia neagră ......................................................... Nu-mi sorbi iubirea............... 26 Distribuirea energiei................................................................91 Al şaselea nivel............................ Inimă flămândă........................................................ Debutul bolii....... 71 Al patrulea nivel.Cuprins Din partea autorului ... Stadiile bolii ..... 46 Primul nivel................... 22 Cum este oare alcătuit omul? Cele şapte corpuri ale omului .. 7 Cine sunt eu? ....................................... Contaminarea ...... 127 ........ nu-mi sorbi sufletul ................ 15 Atacul energetic ...............................................................................108 Al şaptelea nivel.......................................................... Ce-i de făcut?.........125 Aţi diagnosticat agresiunea vampirului......... Ceakrele................................................................................... 36 Ce este vampirismul energetic? ......................................... 40 Nivelurile de dezvoltare ale vampirismului........... 46 Al doilea nivel.........

............... 149 s fizice de apărare ....." ........................ 136 ararea cu ajutorul Divinităţii supreme .......................................................! de apărare................... 147 ararea prin rugăciune ......................... 138 tode de pătrundere în structura atacului ............................................. 155 jentru acumularea de energie .............. 141 ararea practica . 146 ararea prin intermediul forţelor naturii .................. 151 îrgetică ........... 161 ............ 158 şte-mă pe mine............................................................................................................. 139 toda răspunsului glacial .................. 130 ararea psihică ................................................... 136 alizarea scutului energetic ............................. 144 ararea informaţionala .......... 142 ararea prin acţiune ......... Doamne...............

DIN PARTEA AUTORULUI Te salut imaginarul meu interlocutor. supranatural ş. chiar îţi va fi de folos daca vei încerca să rememorezi împreună cu mine câteva din întâmplările propriei tale vieţi. Eu nu mai cred de mult în coincidenţa întâmplărilor. şi sper eu. sddd stăm puţin de vorbă. ce este natural şi ce nu este .a.. încercând parcă să alungăm nevăzutul (piei de-aici!) şi să le dăm un sens oarecum peiorativ. toate sunt cu adevărat supranaturale! Putem desigur să ne cramponăm de cuvinte. poate că tema acestei conversaţii te va interesa. îmi explică si mă-npunge cu degetul spre ceea ce este evident: toate sunt departe de a fi întâmplătoare.m. în concursul de împrejurări pe care obişnuim a le numi misticism. închipuitul sau posibilul meu prieten.d. Mie experienţa de viaţă îmi sugerează de mult.

Grigori Kapiţa natural. încercând adesea să mă edific asupra unei probleme intru din nou cu tine în polemică. interlocutorul meu. înseamnă că trebuie să duc la bun sfârşit o treabă începută dar nu şi terminată. Vorbesc cu tine în gând. îţi aminteşti câte controverse am avut? Cât de diferiţi eram prin educaţia noastră. iar . Până astăzi. Hai. doar din întâmplare. unde este susul şi josul şi tot aşa până reducem ideea la absurd. prin modul de apropiere faţă de studiul înţelepciunii omeneşti. nu ne-am intersectat pe cărările întortocheate ale vieţii. ce înseamnă „supra". ajuta-mă! Să încercăm să ne amintim ce am început împreună şi n-am dus la bun sfârşit. am început să ne adâncim în marile taine ale ştiinţelor ezoterice. nu este fără motiv. iar tu mă vei corecta dacă pe undeva nu am dreptate. Eu am o presupunere şi voi încerca să ţi-o expun. nului relaţionării umane: cât imprevizibil conţine. vechiul meu prieten. Am simţit în acelaşi timp că în acest fenomen este ascunsă o putere şi un sens pe care-1 voi lămuri dacă voi încerca să gândescj puţin altfel decât ne-am obişnuit şi să nu mă opresc! la suprafaţa lucrurilor. Poate că odată de mult ne-am cunoscut sau. Cu tine.' cum este adesea de neînţeles. încă din vremea îndepărtatei adolescente am reflectat asupra fenome-. Departe de mine această pornire: dar dacă ceva din închipuire s-a trezit şi mi-am amintit.

ideile şi patosul nu sânt de ajuns. cu o minte iscoditoare. interlocutorul meu. Atunci vom putea şi să privim altfel şi să înţelegem din alt unghi obişnuitul. De ce vreau să cobor până acolo? O lege veche spune: ce este sus este şi jos. dezbateri pătimaşe. în străfundul căderii. a fost cea a bioenergeticii. Dacă nu putem să obţinem una din părţi poate ca merită să o cunoaştem pe cealaltă. Chirurgul numai cu mâinile absolut curate. Au fost teorii excelente. specialişti în psihologie. asupra cărora meditează cele mai de seamă inteligenţe ale Planetei.Vampirii Energetici şi iar imaginarul sau poate foarte realul meu tovarăş şi combatant de idei. cu schimburile şi dinamica ei. în speculaţiile noastre. Numai cu o inimă şi o minte într-adevăr curate poţi să te apropii de zona periculoasă a existenţei şi conştiinţei. sterile poate realiza o operaţie complicată prin care să înlăture partea bolnavă fără o infectare ulterioară şi fără recidivă. Este . au fost şi germeni ai unor idei deloc rele dar mă tem că nu a fost nimic mai mult decât atât. Pentru a putea înţelege complicatele procese ale relaţionării umane. lipsită de orice rutină sau gândire şablonardă. a lumii nevăzute impregnate de energie. Probabil că de aceea îmi şi trebuie un om oarecum ideal pentru a putea cu el de mână „să cobor în iad". Una din temele pe care am încercat noi să le dezvoltăm atunci. aşa eşti tu. Excelent instruit.

Regulile se supun mai mult decât orice excepţiilor. realizând ca amintirea vie pe care mi-o trezeşti nu este întâmplătoare. Când intri în contact cu ştiinţa ezoterică. . să o părăseşti ca pe o îndeletnicire nefolositoare şi s-o uiţi. analizând-o.Grigori Kapiţa necesară. Pentru a demonstra prezenţa continuă a Armoniei Superioare în tot ceea ce există putem recurge la exemplele patologiei din schimbul energetic inegal şi să observăm către ce duce el. Va trebui să continuu studiul bioenergeticii folosindu-mă de experienţa de viaţă acumulată. Doar astăzi. o experienţă continuă şi susţinută pe mai multe planuri. când ai vrea sa cuprinzi necuprinsul şi crezi în viitorul cel fericit. formulând concluzii şi găsind legităţi. am dedus pentru mine însumi următoarele: trebuie sa clarific problema iscată încă de atunci. Experienţa acumulată în acest domeniu poate fi cea mai bună ilustrare. nu te mai poţi desprinde de ea. Şi iată prietene. doar astăzi pot să încerc să generalizez şi să fac o sinteză cu acele idei pe care le formulam pe sub bolţile universitare în frumoasele vremuri naive. în contactul cu oamenii. după ce a germinat în esenţa ei fizică şi a fost resimţită şi trăită | de propria-mi viaţă. Ea nu te va lăsa. după ce am asimilat o asemenea cantitate de informaţie încât s-a înscris în memorie deodată cu bătăturile din palme şi ridurile de pe piele. din timpurile de odinioară ale adolescenţei.

Prin urmare eu vreau să mă afund în noroi şi să rămân totodată curat. schimbul energetic inegal şi în consecinţă. de magia neagră. traiul unui ins pe seama altuia. Vreau să-mi lărgesc capacitatea de a cunoaşte pentru a şti mai mult. Poate că tocmai de aceea invoc sprijinul şi ajutorul tău. de satanism. Vreau sa încerc sa înţeleg. în felul acesta vreau şi eu să port o scânteie din cunoaşterea cea mai luminoasă prin întunericul şi teroarea căderii umane. Lujerii subţiri ai florilor răsar în lume şi cresc curaţi precum cristalul. Dar pentru a merge în Necunoscut trebuie să găsim malul de la care să pornim în această călătorie. De aceea iau asupra mea un anume curaj în abordarea unor teme atât de marcate de ambiguitate. putregai. Viaţa mea care n-a fost simplă. noroi în pofida tuturor nenorocirilor. Ea a fost întotdeauna legată de vrăjitorie. să fie mărturie despre adevărul deducţiilor mele. Patologia cea mai grea. din pământ. cea mai întunecată se constituie din cazurile în care o astfel de acţiune se petrece intenţionat şi în mod constant.11 Vampirii Energetici Aşa am ajuns la conţinutul fundamental al muncii mele: atacurile energetice. în matematică există o minunată noţiune axiomatică (în sensul ca nimeni nu . Cu ce vreau sa-mi încep reflecţiile? Vreau să înţeleg ce se întâmplă în oceanul infinit de energie ce umple şi hrăneşte lumea noastră. cu mintea mea slabă şi limitată. ce-i în jurul meu. interlocutorul meu imaginar.

Sunt multe. Aceste două puncte sunt apropiate pentru că sunt fraţi de sânge şi sunt depărtate pentru că locuiesc în oraşe diferite. El călătoreşte. nu l o dată. delimitări. să l găsesc o analogie cu o aplicaţie curentă.l Ieste reguli. Cu alte m cuvinte ceea ce i se întâmplă acestui punct este mai m important.l cercat să-mi închipui câte o asemănare concretă. intervale l de formă. la nivel matematic. Eu însumi. între ele pot fi distanţe. Acest l lucru cu dimensiuni infinit de mici în comparaţie cu f tot restul înconjurător şi care nu interesează pe. de la cele mai simple la cele m a căror complexitate puţini o înţeleg. se deplasează. l Relaţiile interumane sunt adesea analizate tot | aşa. . lungime şi orientare diferită.Grigori Kapiţa 12 întreabă de ce este tocmai aşa): PUNCTUL. de fapt. Matematica stabi. Nu am studiat niciodată punctul în sine. De multe J ori nu reuşeam. Aceste două puncte sunt I apropiate: sunt doi soţi. trece prin diverse B transformări şi situaţii. Dar nu asta e important. Dacă f dintr-odată cineva ar vrea să cunoască structura l .j nimeni. decât el însuşi.• puncte. El l există doar prin studiul interacţiunii punctelor.fţ| internă a punctului însuşi ar uita pe loc de legăturile l lui biunivoce cu alte puncte. Iată ce-mi f atrage atenţia: noi studiem relaţiile reciproce şi J acţiunea. Şi celelalte două puncte f sunt apropiate: sunt doi vecini. B are ceva legături de reciprocitate cu alte esenţe. ca obiect în sine. dând examen la aceasta disciplină am în.

Nu trebuie să încercăm să înţelegem ce se întâmplă cu punctul privind prin ochii punctului. Dar dacă înţelegem că senzaţia de foame se formează în stomac (de acolo a venit şi tot acolo se stinge). E adevărat. diverse însuşiri. abstracte. piele (mod anatomic). relaţiile între rude sunt de o anume formă (domoale. Doar modul nostru tradiţional de a vedea omul ca pe o configuraţie de came şi sânge (mod livresc) oase şi muşchi. chiar şi unii materialişti înveteraţi fac câteodată mici concesii. acest mod vede doar faimosul punct. Dar unde se află el şi cine 1-a văzut vreodată? Şi iată că imaginaţia oamenilor atribuie unor părţi din corpul fizic. El analizează nu omul ci învelişurile lui fizice şi atât.Câteodată se mai ia în seamă configuraţia lor. cu alte senzaţii este mai complicat. sau peste umărul stâng -parcă ar mai fi un oarecare suflet.privesc în sus sau spre un colţ al camerei. prezente în configuraţia anatomică. adică nu înţelege nimic din ceea ce este omul. mâini. cum că undeva acolo . Cum alt loc nu avem. Toate acestea sunt aproximări abstracte. între vecini ceva mai abrupte. picioare. doar că acesta pare să aibă cam prea multe funcţii. De exemplu. pe ele parcă ar trebui să le plasăm în creier. pe seama creierului se pun tot mai multe şi mai multe. trunchi (mod uzual). unduioase). . Pentru a ne închipui măcar ce se întâmplă în lumea din jurul nostru va trebui mai întâi de toate să ne rupem de înţelesurile primitive.

eu vreau să înţeleg unde şi în ce lume trăiesc şi cine sunt eu de fapt! .Grigori Kapiţa 14 S-ar putea ca ceva sa nu fie în regulă cu modul de abordare! Mie stilul acesta nu-mi place.

CINE SUNT EU? Eu sunt o fiinţă umană. Ce înseamnă asta? Prin ce se defineşte? Prin aceea că am două picioare. în jurul meu se află lumea imensă. Probabil că există alte criterii. nu tocmai evidente. îmbietoare şi minunată. căci cel mai frumos om se poate dovedi în final şi cel mai neplăcut. Eu reprezint o părticică din lume. reprezentanţi ai seminţiei omeneşti. în contactele personale? De ce în prezenţa unora simţi căldură şi linişte iar în prezenţa altora o stare de respingere la o simplă atingere? Nu are nici o legătură cu înfăţişarea exterioară. pe care nu le poţi descoperi la prima vedere. două mâini şi un cap care uneori mă încurcă şi mă doare? De ce am venit eu pe pământ? De ce în jurul meu sunt unii la fel ca mine. câteodată . identici după aspect (în planul apartenenţei la genul uman). Dar de ce sunt atât de diferiţi în relaţiile dintre ei.

eu vreau să înţeleg unde şi în ce lume trăiesc şi cine sunt eu de fapt! .Grigori Kapiţa 14 S-ar putea ca ceva sa nu fie în regulă cu modul de abordare! Mie stilul acesta nu-mi place.

câteodată . căci cel mai frumos om se poate dovedi în final şi cel mai neplăcut. două mâini şi un cap care uneori mă încurcă şi mă doare? De ce am venit eu pe pământ? De ce în jurul meu sunt unii la fel ca mine.CINE SUNT EU? ' l Ei • fiu sunt o fiinţă umană. identici după aspect (în planul apartenenţei la genul uman). îmbietoare şi minunată. reprezentanţi ai seminţiei omeneşti. Probabil că există alte criterii. nu tocmai evidente. în jurul meu se află lumea imensă. pe care nu le poţi descoperi la prima vedere. Dar de ce sunt atât de diferiţi în relaţiile dintre ei. Ce înseamnă asta? Prin ce se defineşte? Prin aceea că am două picioare. în contactele personale? De ce în prezenţa unora simţi căldură şi linişte iar în prezenţa altora o stare de respingere la o simplă atingere? Nu are nici o legătură cu înfăţişarea exterioară. Eu reprezint o părticică din lume.

mai apoi s-a văzut altfel: cărările erau înşelătoare şi abăteau de la munca necesară dezvoltării. Omul este înconjurat de forţe bune şi rele. Ea există independent de mine dar totodată există şi pentru că eu exist Este ţesută din energie. De aceea considerăm că forţele lumii înconjurătoare sunt sau bune sau rele pentru noi. Lumea înconjurătoare nu este omogenă. miturile. Din cele mai vechi timpuri ale istoriei umane. ca şi fiecare om. Şi invers. Şi eu. ceea ce înainte părea să ajute şi să acţioneze în sensul binelui. al căror efect îl resimţim interacţionând cu ea. ne influenţează în mod diferit. Forţele ei. tradiţiile reflectă această dualitate a fiinţării. Binele şi Răul sunt două dintre primele noţiuni existente. Şi ceea ce înainte a fost „rău" ulterior s-a dovedit o încercare în numele binelui şi de aceea a fost în esenţă bun. sunt unul din aceşti atomi ce alcătuiesc lumea. căutând un refugiu din calea lor. ele aparţin în mod corespunzător zeilor buni sau răi. de la ceilalţi aşteptau osânda. legendele. Trebuie subliniat faptul ca înţelegerea binelui şi răului este indisolubil legată de conştiinţa noastră. din particule infime care prin viaţa şi vibraţia lor o alcătuiesc.Grigori Răpită 16 înspăimântătoare şi periculoasă. N-aş vrea să rămân la nivelul unei astfel de . Am întâlnit adesea acest punct de vedere: „Omul prin natura lui este leneş şi zgârcit". Unora li se adresau pentru ajutor. Ele sunt absolute ca importanţă şi relative în înţelesul omenesc.

Vampirii Energetici naturi"! Lenea este însuşirea unei conştiinţe cu totul neevoluate. . Lenea este unul din obstacolele timpurii pe drumul lucrului asupra sinelui. Personalitatea este la nivelul embrionar.

De ce se întâmplă aşa ceva? Cum se resimte? în ce constă pericolul? Să încercăm să răspundem la întrebările puse. . Ne-am obişnuit să vedem doar o parte a lumii.ATACUL ENERGETIC Aşadar. Este vorba de aşa numita intervenţie energetică. înainte de toate o minte deschisă cunoaşterii. desprinsă din plasele raţionalismului. Ce ne trebuie pentru aceasta? Experienţa vieţii şi. Se poate spune şi astfel: atacul psihic. m-am apucat să studiez unul din fenomenele cele mai complicate. Uneori. dimpotrivă. El este pe atât de dificil pentru înţelegerea. percepţia şi lupta împotriva lui şi a efectelor sale pe cât de des se întâlneşte în viaţa de toate zilele. Ceea ce străbate câteodată întâmplător „printre rânduri" din Cartea Vieţii se întâmplă să fie greu de captat. scânteia cunoaşterii poate fi ascunsă sub un strat gros de reziduri mistice.

secolul cercetănlor şi descoperirilor fundamentale. trebuie căutată în feluritele învăţături filozofice şi în religiile diferitelor popoare. Ei bine. nas. • . Ei au fost receptaţi şi uşor reformulaţi de ocultismul occidental. Partea raţională este reprezentată în concluziile mele de ştiinţa tradiţională.Vampirii Energetici 19 . în continuare partea „mistică". ceea ce este iraţional şi inaccesibil înţelegerii. Astfel că împreună ei oferă acea metafizică în care m-am obişnuit să cred şi de care mă folosesc bazându-mă pe terminologia şi semnificaţiile ei.să detectezi pentru tine acest hotar PlT mlstică" în conştiinţa domestică (ceva ce îngust dmtr „ ^ ^ realitatea supusă legilor până la V1 Joilea pas trebuie să fie pătrunderea "atentă în profunzimea acestei treptată şi stări Tocmai atunci se iveşte şi posibilitatea avea ^upra tabloului adevărat al vieţii un punct dJ veTr'e "cât de cât corespunzător. Surprinzător prin frumuseţea şi construcţia lui este sistemul de cunoştinţe alcătuit de străvechii învăţaţi orientali. să recunoască şi ea că tradiţia şi drumul bătut sunt limitative şi să se dezvolte. a fost înfrântă m mod extrem de neplăcut de cele mai recente cercetări. Şi nu este obligatoriu să fii ex-cesiv de perspicace pentru a descoperi ce multe au în comun ideile unitare care le străbat. cum se împotriveşte ea şi nu vrea să admită concurenţa! Consolidându-se temeinic pe tot parcursul secolului al XK-lea. Dar şi ştiinţa trebuie să se schimbe.

gânduri. nu văd ce se întâmplă în jurul lor. Captându-şi energia necesară ei comit atacuri energetice. de strângeri de mână. Dar unii oameni. dar cât de frecvent este fenomenul scapă închipuirii multora. în esenţă. cuvinte. în felul acesta oamenii relaţionează. Toată viaţa lui este un circuit energetic în doze diferite de emisie şi absorbţie. fac schimb de senzaţii. intervenţiile energetice caut iar şi iar sprijjn şi explicaţii în această ezoterică. Aceasta se evidenţiază mai mult sau mai puţin conştient sau inconştient.Grigori Kapiţa 20 Studiind problema luată în colimator în aceasr lucrare. Dar oamenii sunt ca orbi. manent. Când omul produce el însuşi energie necesară pentru a exista în raport cu ceilalţi oameni. îşi dăruieşte energia primind-o în schimb pe a altora. adică neştiuta de toţi şi într-o oarecare măsură tainică. un furt de forţe vitale. în natură schimbul energetic se realizează per. ştiinţă. în lumea energiei trăieşte şi există de asemeni omul. Unde are el loc? Care sunt ţelurile lui? Lumea însăşi este acest război . ca urmare a unei imaturităţi sufleteşti şi a lenei sau însuşirilor egoiste preferă să ia mai mult decât oferă. Nu trebuie uitat că noi nu trăim pe pământ doar aşa de florile mărului şi în fiecare din noi are loc în permanenţă o luptă între Dumnezeu şi Diavol. de sentimente. ei nu ştiu. Iar războiul forţelor subtile este de asemeni invizibil pentru ei.

Ce fel de sânge beau şi ce fel de vampiri sunt? Astea sunt basme! Aşa ceva nu există! mi se va spune. ce se întâmplă în decursul schimbului energetic inegal? In ce constă pericolul? Acest fenomen este numit frecvent „vampirism". o dorinţă conştientă sau inconştientă de a trai pe socoteala altuia.nuu şl câmpul de operaţii îl reprezintă omul. Legendarii vampiri din poveste parcă se hrăneau cu sângele propriilor victime. desigur. Eu pot răspunde într-un singur fel: cât de mult aş vrea să fie acestea basme! în realitate. ar fi fost mai adecvat să numim fenomenul vampirism numai în cazul în care are loc un atac cu totul conştient. Astfel de cazuri există. indiferent de felul în care îl resimţim. Fenomenul despre care vorbim în fapt s-ar numi mai propriu parazitism. dar sunt foarte rare. . se înţelege.Vampirii Energetici . Prin urmare. Ele invadează în permanenţă şi se fac nrezente în acele manifestări ale vieţii omeneşti unde ntrolul minţii este slab. ° de ce am apelat la un termen militar precum e lataşl„ Forţele întunecate nu trebuie niciodată ^evaluate.

totul este puţin mai complicat dar ne putem limita la o astfel de definiţie. Fiecare popor are pentru ea o definiţie dar nimeni încă nu a reuşit s-o înţeleagă şi s-o explice. „energia dragostei" şi „energia de lucru". Prin „energie" se obişnuieşte să se înţeleagă acelaşi lucru cu cel desemnat în India prin „prana" şi „ci" sau „ţi" în China. De aceea denumirea ei depinde de felul în care se manifestă. materia fiind o formă cie existenţă a energiei . Este posibil să aibă dreptate. De fapt. Psihicul este legat de suflet iar noi cheltuim ceea ce uzual se numeşte puterea sufletului. Ea nu păcătuieşte prea mult împotriva adevărului. invizibilă.ENERGIA Despre ce fel de energie vorbim? Ocultiştii preferă expresia „energie psihică". Energia înseamnă vibraţiile care umplu cosmosul. Totul în spaţiu este alcătuit din materie. Ea poate fi „energie telurică". Este o forţă magică.

purtători în acest caz reprezintă energia acţmnn. — la te uită! Fii bun şi povesteşte-mi.de variabilă. o ^ ^ ^ ^^ vibrarn cu fr § concentrată şi se manifestă pe deplin în om. Elevul merituos s-a înmuiat şi mi-a spus ceva mai puţin sigur: — O citesc imediat. Enerria trece în om prin diferiti conductori. ce este aceea energie? Isteţul mi-a răspuns cu mândrie: — Bineînţeles că ştiu.toate sunt manifestări eterice Puterea sentimentelor este manifestarea astrală energia gândului reprezintă manifestarea mentală 'iar forţa superioară a iubirii şi credinţei . Semnificaţia de energie psi-mca s-a constituit în Agni Yoga şi în învăţăturile oculte. isteţ şi foarte bun şcolar: — Tu ştii. Kolenka. . m ^frecventa e c v e n ^ Este^ forţa originara.Vampirii Energetici 23 sub diverse aspecte. Mi-am scris definiţia în caiet. N-o ţin minte. însuşi termenul de „energie" a apărut pentru prima dată la Aristotel. diverse forme. vitalitatea . Aşa se întâmplă cu noi toţi.manifestarea spirituală. Ce este energia parcă am şti cu toţii. Am întrebat deunăzi pe un băiat din vecini. forţa existenţei. folosim concepte înalte fără sa ştim sau sa mai ţinem minte tocmai se găseşte . trebuie să mă uit.

„ ' Pin l următoarea lista: „Haosul anticilor. multe altele. Făclia lui Abraham. . Focul Sacru al lui Zoroastru sa Atash-Behram al parşilor. simbolul sau este câmpul de forţă. impulsul. Focul Sfântului Elm al germanilor. Chivotul lui Moise. Starea fluidă sau electromagnetică a echilibrului instabil corespunde curgerii şi de fapt doar ea exista în lumea reală. Limbile de foc ale Sfintei Treimi." şi multe. învăţăturile ezoterice evidenţiază următoarele forme ale energiei cosmice: Electricitatea sau manifestarea activă a energiei. Focul Veşnic al Beznei fără de Fund. Flacăra de pe altarul lui fw Focul nestins din templul de pe Acropole şi din templul zeiţei Vesta. Stâlpul de Foc din Cartea Exodului. Strălucitoarele Scântei de pe diademele Discurilor. de pe capul Gorgonei. Este aspectul masculin al forţei cosmice Yang. „aspectul feminin" Ynn. Făclia arzătoare a lui Apollo. simbolul lui este un principiu dinamic. Pala de foc de pe coiful lui Pluton. Totodată Biblia şi creştinismul pline de semnalări ale forţelor şi energiilor pi ' Blavatsky confirma în lucrarea „Devoalarea lui îs'«' infinitatea de nume ale forţelor nevăzute n • ..Grigori Kapiţa înţelesul lor. Fulgerul Cibelei.. de pe coiful lui Pallas Athena şi din sceptrul lui Mercur. Magnetismul sau manifestarea pasivă. un principiu static.. Focul lui Hermes.

feminin al absorbţie! şi manifestarea primelor două principii în care a'pătruns respiraţia vieţii ceea ce de fapt şi reprezintă energia psihică.. a principiului divin. ta ezoterică se fundamentează pe legea Sa identităţii conform căreia în tot ce există ermetica a rioare neântrupate. .Vampirii Energetici .li„ al voinţei. In felul se reflecta forţele f P ^ ^ ^ ^ energie: mă»"— principiului divin-.

CUM ESTE OARE ALCĂTUIT OMUL? CELE ŞAPTE CORPURI ALE OMULUI Mai tot timpul dau peste cuvântul „subtil". Câteodată se adaugă la apartenenţa propriului eu lumea sentimentelor. omul nu este doar o forma fizică vizibilă pentru toţi. învăţături şi practici. la delimitarea de ceilalţi. Ce înseamnă termenul acesta ? De ce este legat? Din punctul de vedere al marii majorităţi între diversele sisteme de opinii. adică la trasarea hotarului cu o linie cât mai groasa. şi mai mult. De obicei. sau „se activează planul subtil" sau se întâmplă ceva în „lumea subtilă". ele servesc chiar la configurarea propriei personalităţi. multe lucruri . în permanenţă. dorinţelor şi a emoţiilor. dar cu ea se identifică tot mai mult contemporanii noştri. Dar omul este departe de a fi doar atât.

pentru învăţătunlor ezo 1U1 metafizică a omu^^ ^ şapt£ corpuri T" He l îndeplinesc funcţiile în alte coordosubtile. compacte şi influenţele din planul fizic. încă macc Pentru a adresăm Anatomia înţelege. El receptează doar energiile grosiere. II. Salutare drăguţule. căci singur el nu simte nimic. sau într-o . dar numai cei hipersensibili. Dintre corpurile subtile el este cel mai dens. Corpul fizic este un suport şi un recipient pentru energia din planul subtil. ales pe cele patologice.Vampirii Energetici 27 sunt sibile simţurilor noastre. O expun într-o formă cat se poate de sumară: ^ Corpul fizic. n-ai nici o şansă sa te uităm. căldură sau dimpotrivă disconfortul le resimţim prin corpul eteric. . Iată-1. (extrasenzorialii. Dar plăcerea. „Şi Domnul Dumnezeu ă făcut pe om din ţărâna pământului. cunoscut până la dezgust. acest gen de informaţie nu poate fi ocolit. Ele îşi mu y accesibile "* r^Ele au alte v lbraţl. El este dublura corpului fizic. i-ă suflat în nări suflare de viaţă. Exista oameni care-1 pot percepe cu propriile organe de simţ. ceea ce percepem. şi omul a devenit un suflet viu"( Geneza. Este ceea ce ştim. cer^tor iscoditor subiectu! acesta este pentru a înţelege relaţiile dintre oameni. . Este putreziciune şi ţărână. iubit uneori pana la durere. El este un instrument. 7).

Din toate acele reacţii. cum se îndoaie degetele. Noţiunea de bi reflecta starea de sănătate a omului. El este acela nu mod curent biocâmp. mai exact re tele lor care se reţin instinctiv. în timp ce păşeşti se contracta articulaţia. Daca eu acţiunea mea. la c. descoperiri etc o vântul de relaţie al câmpului electric este viabil.. scheletul legăturilor psihologice H om. Nu este dorita pe aici. societate şi mediu. Daca în ace moment nu cazi cât eşti de lung înseamnă că ir desfăşori „înţelegerea" cu multa acurateţe. din reacţiile org. din primele impresii.Grigori Kapiţa alta terminologie senzitivii). Incearu sa înţelegi cum respiri.. cum se mişca diafragm-1 cuşca toracica. tatea. Presupun ca vei întrerupe foa"-repede experimentul! Conştiinţa provoacă un <»eze chilibru în planul eteric. n-am ajunge la nici un rezultat. Inexact. înălţime se ridica celalalt genunchi. Daca am încerca sa înţelegem câte un fras-ment izolat din întregul „marii" cunoaşteri instinctive. de simţ. distribui uniformitatea energetica la nivelurile corporal mai mult decât atât corpului eteric îi corespund ' fundamentul. îmi vine în minte următorul gând. pot sa intru în câmpul meu ete acelaşi fel este capabil şi altul sa intre în el- . Corpul eteric se compune din reacţiile acum ale omului. Conştiinţa noastră n-ar trebui sa se amestece i-aşa ceva. încearcă s înţelegi cum mergi: cum.

Poate cândva acestea vor deveni i ţaţe. . sufletul şi . De aici a rezultat concluzia lui ca nu oate construi un creier identic cu cel omenesc. însuti nu vei face aşa ceva . Moi putem de pilda sa deosebim instantaneu un >at de o femeie fără sa studiem. Chiar şi un . g â n . o baza de date uriaşa (la om 'sta este creierul) şi fantastica de ucrare a informaţiilor o viteza (la om deplasarea energiei corpul eteric).fic.ala. Computerul analogic trebuie sa aibă o incredibila none aplicata.realizeze computerul.ctiveze sa funcţioneze. reacţii. inteligenţa dlndu-se cum sa dlndu-se cum s art.1 aŞte ° T' t naca ti. ^s -. cărui sex aparţine fiecare.1 mic deosebeşte un „nene" de o „tanti". Astfel informaţii. sa deliberam Inindu-i. Uaca cinetici.Vampirii Energetici se Si întâmplă. cunoştinţe adunate încă din iul vârstei inconştiente şi care servesc la dotarea ilui pentru viaţa se acumulează în corpul eteric şi Cosesc ulterior în mod instinctiv. Doar ca asta presupune principi" aşa se 5 _ măiestrie Cea mai buna apărare j anume tehnica şi g & fi neîncrederea şi necu-in aCCSt " ne' asemenea inima curata. nu jugetul curat. a ştiut cum sa-1 înveţe sa calculeze. Dar n-a ştiut cum sa-1 înzestreze cu capacitatea specific umana de a recu-:>te figurile.

Deocamdată omenirea se înţelege atât de puţin pe sine. sa înţeleagă şi abia apoi sa stăpâneasca. Iată. dense. La unii este ca un firicel de an A P<l. Făcând un rău cuiva în final ne facem rău doar noua înşine. în decursul evoluţiei noastre ne-am separat unii de ceilalţi doar prin corpurile fizice. Putem sa ne studiem corpul astral dar toate profunzimile sunt accesibile iar stăpâni sentimentelor este o capacitate foarte rara. la alţii un ocean necuprins când in furtuna ^ 5 ^-ând liniştit. Adesea în loc de a stăpâni corpul astral se striveşte în mod primitiv un sentiment izolat. încât seamănă cu un sugar ce se agita în pătutul sau. copilul se joaca cu mânuţele sale şi nu vede ca ele sunt o parte a propriului corp. Pentru început sa perceapă. Prin co pul astral oamenii realizează legăturile dintre ei şi c Planeta. corpul astral se deformează.Grigori Kapiţa Urmează corpul astral. Stăpânire . se îmbolnăveşte şi întregul sistem „om nu mai poate funcţiona în deplinătatea lui. Dar prin sentimentele noastre suntem legaţi de fapt într-o singura fiinţa. corpul senzaţiilor ţiilbr şi patimilor. Iată-1 ca s-a lovit peste mânuţa-jucărie şi a izbucnit în plâns neînţelegând de ce îl doare. se mutilează. desprins şi chiar mai degrabă dorinţa din spatele lui-Prin aceasta. Ce mult mai are de învăţat. Acest lucru se reflecta şi j n porunca „lubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi" dată nouă spre izbăvire.

ce reprezintă un popas în existenţa spiritului nemuritor. bilitatea îndepărtării ei. dimpotrivă dacă autoevaluarea este ridicata. Şi cu cât greşeala este mai mare cu atât va fi mai greu vieţii s-o corecteze. Şi într-un caz şi în celalalt lipseşte armonia şi de aceea situaţiile de viaţa se vor dezvolta în aşa fel încât sa readucă sistemul în starea de echilibru. în planul astral multe sunt determinate tot de autoevaluare. muritor. Daca nivelul autoevaluării este foarte coborât. După moartea fizica. de data asta. Dar ea nu s-a schimbat. de exemplu corectarea dispoziţiei se corpului astial'u -utoml instrumentului-conştnnţa. atunci corpul astral va apărea înghesuit. în respectivul trup concret. neprelucrata. luând cu sine . In ce consta diferenţa? De ce. Metoda s ar putea numi „a privi de pe margine". corpul astral va avea goluri. prietene ca lovmdu-te de dorinţa care te încurca sa renunţi la ea. poate realiza cu stăpânite doar analizând "\f «pntimente pui Ll " Propriile w ^ ^ ^ schim b a t dispoziţia. exşi înţelegan^ ^^^ obiec tiv sau temporar al plicându-ţi ^ . nu s-a realizat. Dar este foarte posibil.Vampirii Energetici .în adâncul tău! . pur şi simplu a dispărut din orizontul vizibil. corpul astral nu va suferi deprecieri? Ai decis asupra refuzului în deplina conştientă fără sa transferi în subconştient o dorinţa informa primara. începe descompunerea succesiva a -<&&• AJT i-S^S .tot aceeaşi problema.

Legătură cu datinile cr* *• e /> „ . de lumea exterioară. Gândurile noastre sunt sângele lui. valabile doar pentru o viaţa. Aş spune ca aceste orientări se exprima prin „eu vreau". Sa intuiască şi să înţeleagă lucrul acesta sunt capabili iarăşi puţini. Dar în el sunt şi obsesiile adânci şi neplăcerile. Informaţia pe care a strâns-o o transmit experienţa corpului următor. aflat cu mult deasun lui. Hotarul dintre privat şi comun îl stabileşte conştiinţa noastră. către cea de-a nat ^ cea zi. Ce este el? Se constituie din gândurile noastre. care în mai mică. tocmai prin ea se reahze323 schimbul cu mediul extern indispensabil pentnl menţinerea vieţii şi dezvoltării personalităţii. La nivelul corpului eteric el se compune din ţelurile egoiste care întreţin activitatea vitală a corpului fizic. corpul mental. de întreaga lume. . Ea protejează embrionul delicat.Grigori Kapiţa învelişurilor eterice. Corpul ăst i^ descompune după cel eteric. Prin corpul mental suntem de asemenea legaţi. Orientările egoiste sunt coaja. care în mai mare măsură. Şurie ai înmormântam nu cere o atenţie deosebita evidenta. Aici ar încăpea o analogie cu oul.. conţinutul oului. Corpul eteric se descompune cam -^ noua zi şi duce cu sine amintirile minore de 3 durata. Corpul mental. în acelaşi timp.v^ orientările sunt prea rigide. capacitatea de a înţelege este una din însuşirile lui. Hotarul exista întotdeauna. impenetrabile .

morala. ^ ^ ^ m a i fi r a v a p e r g o _ ndlU lovindu-ne de egoismul celuilalt. începe sa se descompună înainte de s ^^ din afara gparge CQaja a se fi »asc ^ roc j asta poate duce la moartea înainte de ^ ^ ^ ^ pregăt ltă pen tru viaţa personalităţii. enervaţi. într-un fel oarecare nu mai este în nnexiune cu religia în înţelesul ei de fiecare zi. * La nivelul mental. suntem. Pentru acest om religia face parte din învelişul de protecţie al nivelului mental. Dar l ştie.lor acestu. e experienţa dar nu una personala. Toata experienţa noastră de viaţa cu greu ar i unge pentru alcătuirea corpului eteric. încercam spargerea con-nti. Apărarea icntala se compune din cunoştinţele de ordin general asimilate de om pentru sine. ideile şi principiile acumulate îşi găsesc un loc în corpul cauzal. om fără sa ne gândim la consecinţe. de evoluţia . Sa presupunem ca un om. „îi da dreptul la existenţa". religia constituite de-a lungul mileniilor. din etica. măcar în mod abstract. de încăpăţânarea lui. numit uneori al mutaţiilor alteori al lui Mânase.Vampirii Energetici cu atât este mai tare coaja din jurul dedet s. apăraţi de influenţele aenoare destructive prin acumularea de cunoştinţe. Prin el omului i se ransmite energia cosmica superioara. despre existenţa ei undeva în natura" şi în construcţiile sale mentale o onfirma. Orientările.

conştiinţa nu se poate ridica atât de sus. Fiecare corp are un înveliş după cum corpu ' ^ este acoperit de piele. Trebuie doar sa gă sim calea. . a simţului datoriei. afl orientarea evoluţiei şi relaţiile cauza-efect Mai sus. ca şi dezlegarea. şi binecuvântarea de a trăi. Prin piele corpul respira. la un grad superior de subtilitate încă doua corpuri care alcătuiesc împreuna mo T „scânteia divina" pusa în noi înaintea naşte Acestea sunt corpurile „buddhi" şi „atman" i nivelul actual de evoluţie a omului şi a societăt umane. Aceste corpuri sunt de asemenea unitare pentru întreaga omenire.Grigori Kapiţa acestui corp se leagă consolidarea structuri' autoperfecţionarea şi percepţia armoniei su 6rne ' pe care o receptam în forma conştiinţei a 3re ° ' ilor morale. e . Aici se etica. este conştiinţa superioară. Aceste trei corpuri în actualul stadiu de dez voltare al omenirii nu pot fi recunoscute de ea şi toate presupunerile despre ceea ce conţin. Doar câteva personalităţi din întreaga istorie a omenirii au confirmat regula prin excepţia pe care o constituie în aceste corpuri este punctul cel mai de sus al individualizării şi dezvoltării. Fără sa minţim putem spune ca în aceste corpuri ale noastre se afla învăluită acea împărăţie 2 lui Dumnezeu dinăuntrul nostru. Nici o noţiune nu li se poate adecva. ce se pe trece în ele nu sunt decât o palida copie după un grandios original.

protejează şi r ^ ^ rezistent şi plastic pentru a se învelişul trebu ^ ^ diversele condiţii ale spaţiului putea adapta rep^ ^ înve i işu i n u poate exista din jurul c°^al. îl apără de ^ lonează la influenţele exterioare. Daca în corpul subtil s-a petrecut un oarecare dezechilibru în mod corespunza-or se ftagilizează şi învelişul putând fi ulterior stra-nuns pnntr-o acţiune exterioara. condl .Vampirii Energetici n ostile ale mediului înconjurător. Dereglările vin dinăuntru. Dar niciodată nu se vor putea întâmpla astfel încât străpungerea înve-lişului sa se petreacă în primul rând.menteazz şi se susţine prin chiar t'nTJa corpului subtil. din corp şi numai ulterior se releva în contactul cu lumea exterioara.

DISTRIBUIREA ENERGî CEAKRELE Ar mai fi de menţionat felul în care energiile se răspândesc în corpuri. în mod tradiţional. punctele de distribuţie a energiei. şi daca ar fi sa le atribuim convenţional organelor corpului fizic rezulta următorul tablou: Moalele capului .Sahasrara . rolul de organe de simţ subtile îl joaca ceakrele.Vishuda . Gâtul .Ajna . .receptacolul energiei mentale. Punctul dintre sprâncene .receptacolul sentimentelor. Deoarece legăturile interactive dintre corpurile omului se realizează în speţa cu ajutorul curenţilor de energie.punctul intrării.receptacolul energiei formeiexpresiei. sunt amplasate în lungul coloanei vertebrale.Anahata . ceakrele sunt în număr de şapte. Inima .

Vampirii Energetici^ . nici mintea nu se poate exprima în mod optim. în conversaţiile uzuale prin mijlocirea expresiei „activitate cerebrala".mental". reacţiile se deformează. corpul c «te purtătorul minţii.. prin el trec mult mai perceptibil curenţi energetici ce leagă între ele corpurile subtile transferând informaţia. Puncte J acelaş. Daca trupul este vata-. manifestările afective se perturba. Creierul reprezintă (conform unei răspândite opinii ştiinţifice) organul activităţii mentale.receptacolul energiei Plexul soiai . învăţăturile ezoterice atribuie creierului doar capacitatea de a recepţiona stimulii senzoriali şi impulsurile motoare.receptacolul energiei vieţii Nu este de loc greu sa presupui că trupul. Şi iarăşi toate acestea se „înscriu la capitolul funcţionarea creierului. creierului i se asociază descifrarea termenului greu accesibil de . Am întâlnit în cercetările ocultiste o comparaţie deloc neizbutita cu „centrala telefonica a sistemului nervos". se apropie mult de adevăr. Creierul este punctul în care mintea intra în contact cu trupul.r Manipura . gen constituie în planul fizic glandele cu «ţie interna ce sunt legate de sistemul endocrin. După părerea mea. .

prin amplasarea lor în corn coincid îndeaproape cu organele sistem "^ crin. el devine ^ o a f i s ^^ Lumea fizica solida este mult mai acces . Multe din practicile orie» utilizează metode de dezvoltare a corpului f deschiderea ceakrelor şi transferul de energia planurile superioare în cel fizic. Medici practica. Totodată. avani legătura strânsă cu trecerea curenţilor energetici™ ceakre în cazul insuficientei lor permeabilităţi. De aceea este atât de dificila nosticarea.Grigori Kapiţa Ceakrele. compoziţia i •''' perturbarea funcţionarii uneia dintre ele se m H şi cantitatea de hormoni din sânge si nit • o y» "^erior produce o perturbare a schimbului de substanţe' J organismul. se ajunge la o perturbare care în viitor se proiecta pe corpul omului. studierea şi pe mai departe trata cazurilor din patologia endocrina. Iniţial este posibil cap turbarea sa se petreacă la nivelul corpului ass schimbând mediul emoţional al omului. dt chideri. din câte sunt informat. Daca orica ^ procedeele translatării se face printr-o con corecta la planul fizic. cunoaşte legau dintre starea emoţionala şi temperamentul omului Acest factor este de mult cunoscut adepp-diferitelor învăţături. ' ^ în planul fizic este greu de evaluat î nsem -glandelor cu secreţia interna: hormonii nr H ^ ele determina calitatea sângelui.

în mod practic nu vei întâlni a^.:. .a vitala curge dintr-o parte în alta purtând forţele v. Ţelul spre care trebuie sa tindem este realizarea Armoniei omului şi Naturii în toate planurile.i ceva în viaţa: cauza rezida în necunoaşterea Ic r Naturii. ' tena g daca nu vor fi trecute în fapt.Vampirii Energetici punctele de acces. motiv pentru care se îmbolnăvesc şi M oamenii ceea ce la rândul sau dăunează N.m. ener-j. r parca ar lucra în doua directa: primeşte. ' distribuie si radiază curen-corespunzători ei.. este ' onata şi trecuta în mod logic prin tot canalul ' într-un organism ideal aşa cum ar trebui sa i! nform proiectului Creatorului fiecare om. Păsesti . venind din afara. de contact ie sa şt" sa g ^ nstrucţllle mentale abstracte. şi cel fizic şi cele subtile.tale lin. şi pe verticala când u forma de curent. uşor şi liniştit prin toate ceakrele fără perturbări şi pierderi.

coboar înfig în corpul astral perturbat care nu . luminând de sus viaţa. descendenţi. seama altora. în distribuţia de eru nivelurile corpurilor subtile apare o ruptura: emergenţi poarta reacţiile şi senzaţiile acum sus prin corpul astral către niveluri mai înalte a fi prelucrate. Vampirismul este o boala care produce le corpul astral al omului. şi în aceeaşi măsura intensificarea forţelor pro. obiceiul de a trai pe seama lor. interpretate şi mai departe pe' reunite cu orientările normelor morale. p-vampirism se înţelege îndeobşte orice forma preluare a energiei sau a forţelor vitale de la c. cu f unea şi binecuvântarea din partea Suprema.CE ESTE VAMPIRISM ACELA Vampirism în accepţia noastră nu însear desigur sa sugi sângele cuiva în timp de noapte.

Iar energia din planurile fizic şi eteric nu ajunge pentru a corpului astral. faţa 'fspeda. omul ^ sufere de foamea energetica. el începe sa se entru propria alimentare de energia altor -ori aceasta se manifesta insesizabil. *te! E plicticos! Aşa se Pasează el singur la marginea . ea . Un astfel de om are . Daca este bine sau rău nu caută atâta timp cât valorile lui etice deja se la acest nivel neputând sa le primească pe sus. Dar din cauza închiderii traseului c la nivelul rupturii dintre corpuri. şi î" felul acesta. ar !!* ^ sa lucreze asupra sa? E o PSlta d< rezul .Vampirii Energetici sentimente impulsurilor superioare. dar ••lifica şi duce la urmări extrem de grave mpirului începător" consta în mcapaci--c a înţelege cauzele izbucnirii bolii. treptat se locuire a valorilor pe care omul nu o isle "din incapacitatea lui de a înţelege ! superioare. uk' Pn Ltia resentimentul faţa de lume.'a Cmc rea ^ ^ UŞOr Câte°dată °bstacolul ' . a-i umple viaţa de si satisfacţii.orea ca el este fiinţa cea mai importanta din ^ i ca t oţi trebuie sa îl slujească şi sa i se pentru â-1 îmbogăţi. . Deoarece omul nu mai este sa primească înaltele energii vitale din ubtile superioare.

• i• f i b'-rC COn. De ac cum şi cel mai mic păcat are o plata) om l "^ afunda şi mai mult V pentru a ajunge la o aleg ' . fiindu-ne clar ca nu este o întâmplare. nu înseamnă ca într-o noapte întunecata pe o ulicioara va ataca cineva cu colţii mari. coipul omului întreţinând viaţa.Grigori Kapiţa unui plan înclinat ce duce înspre abisul începe încetişor sa alunece. ştienta: sa mă ridic oare (dar asta este deja d'f sau sa continui alunecarea? ' Adresându-mă Bibliei am găsit o situaţie H opinia mea interesanta. tot aşa se mişca sufletul . La început nici a C este mare.. daune perfect vizibile. . Deşi tocmai aceasta imagine s-a păstrat în folclorul din aproape toate ţările. Vampirismul arareori este conştientizat. Sa facj vărsare de sânge. sângele este nem" locit legat de suflet. Sângele reprezintă substan-ţa fizica a sufletului. . Peste tot. aducând de altfel. sa iei sângele cuiva este un păcatf tot atât de intangibil este şi sufletul fiecărei fiinţe. nici răul provocat nu este H grav dar legile naturii sunt încălcate. avertizându-vă asupra lui. Mai degrabă se întâmplă în relaţii e fiecare zi. veţi fi muşcaţi-de carotida şi cineva vă va suge din sângele crud.intervenţiile rareori sunt orientate sp un ţel concret. După cum sângele cir-cula prii). atacun le energetice .curenţii energetici în corpul astral. • Când vorbim de vampirism. Dar asta nu se întâmplă doaj pentru ca în vechea limba ebraica cuvintele „sânge' şi „suflet" se scriu la fel.

Problema nu era ca necesitau multe îngrijiri ci ca pur şi simplu ne istoveau şi noi eram după o consultaţie ca nişte cârpe stoarse. In acest loc. un pic din energia altuia.J . sentimente. Cineva a pomenit întâmplător acest fapt în faţa unei surori medicale ce lucra la secţia tratamentelor electrice şi ea ne-a spus ca aceeaşi pacienţi dereglau Şi aparatura electrica şi ca ei. m-am pus sa o învăţ şi am devenit studentă iar apoi lector într-o clinica din Londra. sa-şi ia Tara sa ceara.. prietene şi câteodată "i tN s*>. am dat peste o cazuistica a dependenţei 81Ce mtre doi «şi. îşi transmit nul|te niveluriîmpreuna cu ele . cel mai adesea între mama "3 |° SaU lntre d °ua femei. desfăşurându-mi munca legata de Penaliza.Vampirii Energetici . dintre oameni au loc concomitent la Contactele a ^ fec schimb de cuvinte şi ^ ânduri.^ Daf fiecare are bilanţul ţiile şi ' nu em rea ii zea ză un Neapărat cineva sau vrea_ sa domme sa fie mă.. fără sa' clipească Puteau sa absoarbă tensiuni de intensităţi uimitoare. Dion Fortune. tare sau invers. Am găsit o mare asemănare cu orientarea mea. m lucrările^ unei cunoscute adepte a ocultismului occidental tradiţional. Iată ce scrie aceasta respectabila vrăjitoare: „Când a apărut pentru prima data psihanaliza în Anglia. Noi studenţii. am fost în curând uimiţi de faptul ca tratarea unor bolnavi ne extenua".

Grigori Kapiţa între mama şi fiu iar într-un caz din so ' femeie şi un bărbat. în i invariabil. boala P subtil numita „vampirism energetic" se . La tratament veneau" ^& 'n negativii acestor perechi. La vremea aceea. Noi eram capV^' oferim un ajutor considerabil prin metod '•' peutice. în astfd cazuri puteam sa obţinem rezultate bune destu repede şi în mod obişnuit. chiar un semicolaps la partenerul dominai. o stare de slăbiciune şi uşoara oboseai * asemeni toţi erau foarte sugestionabili şi de era uşor sa lucrezi cu ei. unei astfel de relaţii. După părerea mea. dar aceasta măsură. trezea un protest activ la partenerul de nant. toate le explicam în temi psihologiei lui Freud dar chiar şi aşa n-arn reuşi înţeleg influenţa stranie pe care o avea despart asupra insului considerat sănătos şi faptul ca an când unuia îi era mai bine. Caracteristice le erau întotdeaun simptome: paloarea feţei şi un aer istovit h *"' cios. Am descoperit ca pentru o i nătoşire efectiva era obligatoriu sa insistam aşi despărţirii partenerilor. în consecinţa. celuilalt îi era mai rău Strâns legata de vampirism mai este şi ° boala: alcoolismul. Asupra lui va trebui sa ne op în mod special. Un moment curios totuşi a fost acela ca rup legăturii patologice a provocat un dezechilibru • bil.

irl once ^ ^ uşof g împărţire este simbolica dar îngust. u o uof ga evalueze Wj1'"-'' sinie/a.nte niveluri. ca apoi sa realizeze .Vampirii Energetici . uu .

de exemplu. încerci o rezolvare a situaţiei am ocoli evoluţia ul-Ta a vam ir P ismului ca boala.... Dacă oir la bun început. aşa în treacăt). care tarea atol P °gica. rn sa te încălzeşti. în caz contrar. fsocietate. va pe acest drum şi se va afunda. bun. P b u l Mielul blând suge la doua are'dorinţa de a te sprijini pe cuiva sa-i plângi prietenului la piept. sa • ndio. planeta ce răspunde de schimbul de naţii şi de relaţionarea cu oamenii. început sa alunece pe planul înclinat. mereu nevoia sa vorbească cu cineva. care este normalitatea. Şi doar acest începutul. sen-tele. cu nu are de-a face foamea informaţionala când !imte nevoia sa se preocupe în permanenţa cu Omul absoarbe gândurile altor oameni. ca fiind patologic.ere. c familiară (bine ştiută). începe sa construiască în jurul sau un mediu ci t? IN| O nU H sine nu în armonie cu întregul. Desigur. poate chiar îi va fi mai simplu în viaţa. omul se . asta se datorează deteriorării funcţiei îercur. o data cu îmbolnăvirea. Iar totul începe în deplina nevinovăţie. zul în care comunicarea cu substitute c lipseşte. nu va înţelege întregul p1 păcatul şi consecinţele posibile. Din punct de vedere al ogului. odat. el este capabil sa citească tot . reacţiile (pe care le transmite apoi în alt ându-le adesea drept ale sale. sa se uite la televizor. în ţa faţa de sur sele de informare. Nimeni nu se va putea opri. atunci el se va bine.Vampirii Energetici NIVELURILE DEZVOLTARE VAMPIRISMULUI STADIILE BOLII PRIMUL NIVEL Contaminarea Primul nivel nici nu se consideră vreodati fiind boală. sa ai un apărător.. Şi chiar omul în cauza se Iţe sa fie blând. iar când nu are nimic la îndemâna chiar •ele vechi sau pentru a cincea oara. prietenos.o comunicare şi 0 relaţionare veritabile şi . Daca ar fi unoaştem imediat.

Grigori Kapiţa

de aceea, în curând, radioul şi telev mai fi de ajuns. Neştiind însă cum sa re!^ ^ oamenii, va începe sa ia de la ei en '^ lipseşte şi chiar fără nici o reţinere C Mercur, atunci când îi conduce pe oam • aceea că este exclusiv raţional şi Hps jt ^ .Vlr etica. Odată mi s-a spus o poveste al cărei" plasează în vremurile libertăţii studenţeşti ^i gaşca de tineri studenţi şi orice gaşca are Un ( altfel ce fel de gaşca ar mai fi. Sufletul respecţi Victor, Victoraş pentru prieteni. Gaşca noasti vesela şi fără probleme. Timpul trecea în disci controverse. In dezbateri, după cum va aştept; rezolvau chiar destinele omenirii. Să bea şi a El mai slăbea frânele şi înlătura barierele. Vu părea sa fie peste tot. Daca de undeva lipse; eram îngânduraţi, fără el petrecerea nu era petn Supa n-avea sare, vodca nu era destul de tar salamul chiar ca nu se aşeza bine pe farfurie. C cum se ivea Victoraş, ca întotdeauna clocotii idei în jurul lui se întemeiau toate relaţiile.... fost întotdeauna şi se părea ca aşa va fi mereu. Dar timpul trecea. Oricât de puţin ar fi studenţii se maturizau. Astfel de întâlniri avea tot mai rar. Pentru toţi în afara de Victoraş.^ foştii Saşa şi Vova au devenit Alexandr Petro-Vladimir Andreevici (nu pentru ca asta c-plăcut din cale-afara, dar aşa au început sa

Vampirii Energetici

nturprin^rămăşnele fostelor gaşti "ncetul cu încetul s-au transformat m ld alt statut. Când n-avea unde sa se isă în compania televizorului deschis îşi refuza U d> singurătatea, „îmi sunt de Tnsumr ne asigura în el. Dar şi omul care ,ele lui, nu are nevoie de •J nimeni m mod „« tot simte nevoia unei d< societăţi, a unui h de informaţii. Putea în c< orice moment sa-şi « din vechii prieteni, sa se dedea deliciilor conversaţii bărbăteşti. Soţiile politicoase ale mior îl detestau în tăcere. Cele nepoliticoase u-1 lăsau sa intre, sau îi arătau uşa. Şi într-r, până şi prietenii au observat ca nimeni nu lici cea mai mica dorinţa sa se întâlnească cu 3. După vizitele lui, erau prost dispuşi, cu ; slăbite, (şi nu doar pentru ca trebuiau sa ia eforturi şi sa găsească subterfugii pentru a sa-1 scoată din casă). El fusese atât de mult liderul gaştilor studenţeşti, motivul suspinelor • domnişoare, încât se obişnuise sa se scalde itr-o mare de adoraţie, în timpul în care prietenii lui ia> PUţ.n jnzestraţi au început sa lucreze şi sa ^ el, nestudiind temeinic mai nimic, a sufere de foamea de informaţii. A resimţit
C

nu

•ur Singur Vitoşa a rămas T nună hăţurile" de familist, putea sa-şi »H ^. ^ ^ s i t c m a r d
ccl dm

'

Soţiile prietenilor au i ntuif degrabă decât soţii lor. Şi a înce de pe la alţii. Ce ar fi de făcut unui asemenea interlocutor peste mas vorbăreţ. nu mai ter vorbit. Iar el. la telefon de exemplu draga numai ce a plecat de la noi Numai. A devenit . de nu ştiu ce idei. Nu merita sa te gândeşti ca supăra. Nerealiz societate şi fără sa aibă cineva nevoie de el nici măcar nu a înţeles asta. Deşi oricir şi omul inofensiv e puţin probabil sa aduc folos irosind timpul cu vorbăria lui goala. Probabil ca a luatvoi". femeile sunt maj Ele 1-au poreclit pe Victoraş: „Numai asta ni şi numeau între ele. forţa vitala. . Supărările lui nu sunt lungi. Oricum ^ cel mai dotat şi cel mai talentat A în C r^ CCPlT mai ajungă energia. pur şi simplu sa încercam sa limitam prezen viaţa noastră. se ambalează. mi-e bolnav băiatul. Crede ca şi înainte ca e în căutare de p potriviţi pentru discuţii dar nu-i reuşeşte d. beţiv? Da' nu e adevărat. Sfârşitul poveştii este trist.A nu 1-am primit. E foarte posibil sa deosebim un începător de un guraliv inofensiv. nu se linişteşte.Grigori Kapiţa desigur şi răcirea interesului fata 6 modificarea statutului social: nu mai supărat pe nedreptatea lumii.

La^fel de bine pot fi i vecine. primul l al vampirismului este cu precădere populat de :i. Ce sfat se poate . trăsătura fatalista a decăderii. n-au dobândit până la c°'ţu fioroşi. e neplăcut. după opinia celeilalte. Pentru femei. Se va duce sa-şi ' cC de alimentare. după cât se pare. ™ unele din ele nici nu apare. bărbaţii sunt tot mai numeroşi şi >ri sunt mai rai decât femeile vampir. Găsindu-şi o noua tC l ooate într-adevăr sa verse câte şi mai rdan. nu S-au adâncit şi mai mult în însă problema de aici nu tine de t cu UnlC femeiaSCa femeia se * bărbăteasca. De regula. în general. i .gur. colege de serviciu.urat Noroiul nu se va lipi de tine. Refuzându-i casa şi " 1U ' ne pentru consum nu e cazul sa te P t.Vampirii Energetici totul altele. Des. Dar la ui nivel. în mod sigur mai mult decât îi uie. de aceea dereglările sunt mai frecvente la Remarcabil este ca mai încolo la celelalte ni-n ale căderii. : tlCa va purta ranchiuna. în °a va „salva prin naşterile . ire daca nu totul. sunt mai multe . natura ului astral este mult mai importantă decât pentru aţi. la începutul bolii. Multe din ele] alimentarea cu energie străină încă din ndepărtat al tinereţii.Ş" în plus. U acest nivel tot atât de des se întâlneşte relaţia Ua de exemplu între doua prietene.

cea mai zitoare în seria războaielor. Copiii şi familia unei astfel d suferi pentru ea nelasând-o sa decad ^ ^ Copiii. omului? Femeia rusa a suportat tot. Rusia Cer egregorul poporului rus. Ar fi util de gândit l^ ^ pregăteşte femeia copilului ei ca zestre** 0 informaţia ereditara şi starea materiala P ° Pentru a susţine observaţia făcută în i vampirismul femeiesc. iau asupra l^ din Karma ei. Şi desigur ca în asemenea wr sistemul energetic al omului se deregle aza . din momentul naşterii. se poate aduce u cercetare. .Grigori Kapiţa de copii". femeia suporta şi mai cre. sa treci prin asemenea încercări sta în p. Nu este pentru nimeni un sec încercarea prin care a trebuit sa treacă Rusia în recenta etapa a istoriei ei. tot întunericul şi construirii şi înstăpânirii unei orânduiri. timpul asta şi copii.| • A<* a. reuşea sa-1 ajute şi pe bărbat. rolul cel mai greu i-a revenit femei dintotdeauna răbdătoare. Acolo unde bărbai rezistau şi se frângeau. îi îngrijea pe cei bătrâni . releva tuturor. coO'i apare şi nevoia imperioasa ae alimentarea. Sa suporţi o povai de cruda. Forţele cereşti. urmata de refacere podanilor. forţa uriaşă tăinuită m nai Dar noi toţi suntem departe de a trăi conştiinţa şi nu după minciuna. In ce imposibile o apăra pământul patriei.

ieşeau la pensie şi pierdeau bihiatca de a-şi completa rezervele de energie.un are.-ia cu un sistem energetic dereglat ruinează :lia existenţei.. la cei Tară ) la cei vinovaţi pentru toate" (soţi) T<Ta cei care avuseseră ghinionul de a se Sa sistemului.Vampirii Energetici scandaluri. Aceste femei luau fără sfiala gie de la alţii şi asta a intrat în obicei. e exphca .Da. Jm ce puteau să aleagă? Copilul ei sa fie and sau nu? Societatea este vinovata în faţa lor m ca a creat o lume improprie femeilor.. Da." ieşit din fire" multora le-a intrat la cei de slabi (copii). care răceau F intrigi. iiţnle materiale erau puse mai presus de toate.rcllc o făcea prin i ^^ IU d '° """lat de tensionaţi. condiţiile politice şi statutul îl. atât de obosiţi a mă abtm. astfel de femei căţăra pe nişte posturi in „andant" se lucere şi atunci. Iar . nu ^ntatea conştientizau asta şi motivau tristeţea „inutilităţii" prin neajunsurile 1• w--. S-au nbat vremurile.Şefele înveterate. Treptat. Eu nu pot şi nu am dreptul sa învinovăţesc pentru sărăcia spirituala. având puterea.. Esenţa consta în insuficienta ..mi-am ieşit din fire. obişnuite sa învârtă enu. aceste motive le oprimau dar ele .

m' eu. Aceste femei pur şis1^ avut timpul şi posibilitatea de a se mţ- .. care. Am multa considera femeie mai ales pentru cea în vârsta. Bunul simţ mă face sa mă expunerea pe faţa a unei astfel de situaţii aşa stau lucrurile. mă rog. adesea certând-o ca (fata era vinovată. Câne o intriga absorb liniştite energia celor < acest fel îşi completează ele alimentarea Aceste bătrâne nu sunt altceva decâ energetici. de exemplu. Mai mereu astfel de băbuţe pretutindeni în jur şi oriui nasc tensiuni. Cineva îşi D ' şi începe sa-i spună bătrânicii ca ea ar f la alta ora a zilei. turbulenţe energetice. câtă nerecunoştint-poate sa continue sceneta în felul sau bătrâne prefera transportul de la orele <t sprijinindu-se emoţionant într-un toiag. se urce în autobuz blocând urcarea şi sa s de pe scaun o tânăra. constat un fapt.Grigori Kapiţa Cui nu i s-a întâmplat sa întâlneas c-ciu într-un magazin aglomerat. încerc:.. ca nu a ob timp şi nu i-a cedat locul ). toata viaţa. car viaţa plina de greutăţi în condiţii difiţ urmare m-am sumeţit sa le judec! Nu. i ar ea nici' nu mai poate sa intre. când *'o băbuţă căruntă care încurcând rând i'-şi iar sa-şi numere restul.. Băbuţa face un scand-Ea..

dam 0ici Q şangaj .Vampirii Energetici . n e după aceea uneon cu ' ^ unu în contac. |ne e uneon < ^' sSfŞ ricât de blajin şi respectabil ar fi vampir o _. asta plătim noi acum interpentru ^ simţindu .

Şi compasiunea creşte. Evident. de-. Doar adesea îţi vine sa ocoleşti un astfel de „nefen*. începe alimentarea cu energie adesea i.Grigori Kapiţa AL DOILEA NIVEL Debutul bolii în fapt. Prim energia sub forma de compătimire un astfel de îşi primeşte un supliment de energie străină ned. Ce este interesant. tuturor apropiaţilor chiar şi unui ascultător întâmplător câteodată. legate de soarta. nimic în schimb. bolile. De regula aceste principii ce portamentale intra cu timpul în uz. Au fost vremuri odată când a trăiesc într-o localitate nu prea mare. începe vampirici boala. şi cerşeu energetica continua. doar ne ia din p«*F energie. rudele nerecunoscătoare. necazurile. omul. la deregU echilibrului. ştient. P ie . prea este proasta dispoziţia pe care ţi-° contactul cu el. la acest nivel. Cu siguranţa fiecare din noi a întâlnit n data în viaţa un om extrem de nefericit care PON teste mereu cunoştinţelor. câteodată se îmbolnăvc căpătând un motiv real pentru văicăreli şi lamen.

'. in palma lui Dumnezeu. o lţa Ş lar câm ie ' P = câmpie. Oamenii m micile °raşe sunt întotdeauna foarte . ~u prea vorbăreţi dar.Vampirii Energetici Iăr2inite A rfîîT'l /\jl** şi mohorâte ale ţinuturilor -" înnirile sunt numite „din afara IU*-'1-1-11 • 1 ia nof" ... Prea adie dinspre Ulna dC °natriotica de colhoz. locurile de ninC 7eeneroase iar pădurile sunt de nepătruns •'SU. dintre om şi cosmos. lăstăriş. în mijlocul urat diversităţii toare a ierburilor de realizam ca deasupra mea cerul şi nu sunt bariere între mine şi el. Cimitirul. :el orăşel îşi înconjura staţia de cale ferata. purtător de viaţa. Parca u. iar eu n sâmbure de preţ.. neprofanate inutil. biserica închisa P"l Puterii sovietice. unitatea de industrie a lemnului. dar mie nu mi-e la ' dC ^Tc aceasta calificare.. calda. eram nportant pentru el. Da. De câte ori străbătut aici copleşitorul sentiment al când -a într-o margine de pădure. ară ^°Zav de ?licticos şi mohorât. Se vede treaba ca doar Iu păstrat părţi din natura virgina.. mă ocrotea. se <rta de terasament pe un povârniş şi urcând se ua dincol ° de râpă. Ziom a Rusiei". muncita. numai aici am 'fătat de intens suflul viu al armoniei şi al . doar pentru bunul lui plac.. lului. şi nişte ferme neîngrijite |te animale. Satul era destul de î Ş' toamna se afunda într-un noroi gros.

Da. necazurile. iar eu i re de preţ.Grigori Kapiţa Vampirii Energetici . chiar şi unui ascultător întâmplător câteodată. nsit boala. ' e plicticos Oamenn dl " micile oraşe sunt întotdeauna foarte . de lăstăriş. Evident. Şi compasiunea creşte. câteodată se îmb căpătând un motiv real pentru văicăreli şi l legate de soarta. c • bolile. numai aici am '„"de intens suflul viu al armoniei şi al ure om şi cosmos. Se vede treaba ca doar istrat părţi din natura virgina. Au fost vremuri odată când trăiesc într-o localitate nu prea mare.. şi certe: energetica continua. răşel îşi înconjura staţia de cale ferata. la c echilibrului. o ca mpie. Satul era destul de mohorât. începe vamp. P lc ocunle sunt numite „din afara dar mie nu Rusiei mi-e la calificare. tuturor apropiaţii. omul. rudele nerecunoscătoare. Cu siguranţa fiecare din noi a întâlnit data în viaţa un om extrem de nefericit care teste mereu cunoştinţelor. biserica închisa sovietice.o m a r gi n e d e p ă d u r e . De regula aceste principii c portamentale intra cu timpul în uz. la acest nivel. purtător de viaţa. muncita. Cimitirul. doar pentru bunul lui plac. eram pentru el. Pnr energia sub forma de compătimire un astfel de îşi primeşte un supliment de energie străină ncc nimic în schimb. Prea adie dinspre „atnotica de colhoz. şi nişte ferme neîngrijite m. Parca ilma lui Dumnezeu. d n nor01 . Ce este interesant. mă ocrotea. adesea îţi vine sa ocoleşti un astfel de . începe alimentarea cu energie ade ştient. locurile de neroase iar pădurile sunt de nepătruns " ~ u prea vorbăreţi dar. neprofanate ui. în mijlocul diversităţii : a ierburilor realizam ca deasupra mea îl şi nu sunt bariere între mine şi el. De câte ori -trăbătut aici copleşitorul sentiment al c â n d î n t r .' prea este proasta dispoziţia pe care contactul cu el. câmpie.male: unitat ea de industrie a lemnului. calda. doar n e ia d» 1 energie. m: rgU tte şi mohorâte ale ţinuturilor DOILEA Debutul bolii în fapt. se le terasament pe un povârniş şi urcând se de râpă.

.

din simplitatea ei dintotdeauna. ' înverzeam. Căr am s acii primeam coletele.dar în lamentaţiile ei Şura nu mai era audă şi o alta voce. Nu reu?i Soţul. Pe urmele mele. Cu Şura era mai complicat. tânăr de tot. plecat. . secondându -mă toata b gănea tinicheaua reputaţiei de „deţinut e î< n p e găseam nimic bun în asta. un fost „orăşean" (categc bucura de simpatie). nerecunoscătorul. A avut un fiu. bâte în masa cu ştampila poştala. i-o. Adusa de spate. ca nu-i va . Ea e icni n-are nevoie de ea. A ve a m un or din angaja t la poş ta lo cal a. mă î ncur ca e c h a p atrăgând asupra mea o atenţie nedorita. aşteptam vagoanele mirosul dulce de ceară roşie topita. împreuna ci o femeie ce nu mai era tânără după norme şi d nu avea mai mult de patruzeci de ani. Ea este atât de itâta suferă şi se chinuie.a vedere. E adevărat ca pe băiat am încercat : . şi o femeie bătrână de tot. Vederea ei era însă numai uitate.Grigori Kapiţa Vampirii Energetici aproape de pământ şi trăiesc în strân ciclurile naturii. nu s-a mai întors din sat rude în fml. cu solicit îndrăgit corectitudinea în mod sincer. sa vorbeşti cu ea era imposibil. doar a f orturi P entru pregătirea lui încât de 11 '<> Şcoala. Şi irşit. a plecat la oraş. cum înfloream în timpul toamna oboseam şi eu. Petrovna. Ş ur. zura şi interlocutorul era copleşit de un irşit de văicăreli şi lamentaţii. Mari. trezea compătimire i ei aspect. Simţeam ne ~ r. nteresând pe nimeni. în plus şi „titrat" (< m-am mutat în acest fund de lume dimpotrivă toţi se zbat sa plece mai ret Nesterova se purta cu mine egal. se vede treaba ruce De pe faţa ei nu lipsea niciodată " Ta Şi se pare ca asta s-a petrecut cu ea uit' cutele amărăciunii de la obraji juri adânci pe faţa. ar fi rămas u ar f i găsi t al t e mot i ve pent r u 1 ''a împlinit aşteptările. n-ar f. un puşti firav şi zura ea însăşi venea de coala a plecat la oraş la şc ^utat sa se mai îndrepte iul era foarte harnic şi con-* S I* d e t ăcut şi cu mi nt e p ent r u nn perseverenta lui. c e ti locul unde mi-am formulat oarecum „dei nu mă vorbeau pe la spate dar presimţi devreme sau mai târziu totul se va descof pricepe de ce eu. Am înţeles ca oricare ^aţia ea tot nemulţumita ar fi rămas. mă posomoram ^ mi pier d f r unzele.

.

Deşi nu îmi plac suspn văicărelile nu le puteam întrerupe ca sa > nepoliticos. cred eu că prea puţina mulţu văzut el acasă. sa-şi profesie pentru a-i asigura pe viitor o bi decenta. Ce alte pricini conştiinţa bolnava de supărare pe • U v'a greu şi mă umplea de amărăciune sa ^ ^*' este capabila sa-şi însoţească f lu[ Ca cuvinte grele. sa-şi ci studiile. Dar. manifestare umana. pentru îngrijirea lui. Cu Şura era extrem de greu sa te înţei. sa-1 vorbească de rău p e "' înţeles ca băiatul a şi crescut atât H '^ cauza veşnicei deprimări a marnei cons'd conştient ca din pricina lui este ea atât d * Dacă n-ar fi trebuit sa cheltuie atâtea ef educaţia lui. ca p: venit. Dai cunoştinţa cu localnicii încă nu ştiai asta . din toate puterile sa-şi ajute mama. c mature. nu mândria mamei meritele lui i-a fost răsplata ci cuvinte < mulţumire. consideram de datoria mea sa accep. Dar. poate ca ar sa-şi refacă viaţa. Fiul se simţea obligat ş. Doar mai târziu poţi prevedea unei discuţii şi orientarea ei.Grigori Kapiţa asigura bătrâneţea. fiind mai întrerupi sau sa nu o începi deloc. Cu asemenea idei deloc copilăreşti. prima perioada. a plecat el sa dea examen. din păcate. abia ajuns în localitate.

sebit de grea. a fost o zi . M-am simţit proaspăt şi puternic. m-am hotărât sa mă spăl la râu. cultând-o pe Şura cum se plânge de viaţa nu r <*ut prin cap. u n rol erai uriaş în dirijarea biocâmpului corpul eteric.Vampirii Energetici O compătimeam ca pe nenu-n veac lipsit de mila le-a ăr T inumane de viata. cm la tren poşta. La '%»m'legătura între aceşti doi factori: cala" Credeam ca pur şi simplu obosesc nuncii fizice grele. cărasem atâţia saci ca de murdar şi plin de praf ce eram. ţie manifestările ei în contactul dintre oameni. Apa este vehicolul chiar o superstiţie: pentru a scapă Unei zgripţuroaice trebuie sa treci . O ascultasem şi pe Şura. Dar nu compasiunea mea. u-mă cu plăcere în apa curgătoare lina am -o data cum se duce cu adevărat tensiunea . c â n d se „H mă întorceam acasă stors ca o ° us Puterile mă lăsau cu totul. im deja familiarizat cu bazele bioenergeticii. ^ l l n c a r e l u cr a m c u Ş u r a . De urând în casa. Pentru nara m-am gândit ca nu este întâmplător. şi n-am •Ş o cauza energetica pentru oboseala mea. Dar odată. nu se ştie de ce. deşi abia m-am târât de mă acolo.

permis sa mă implic într-o discuţie emoţie susţinut conversaţia dar nu mai mult. politicos dar fără sa sufăr împreuna cu ea. în ziua următoare a trebuit sa mă întâi nou cu Şura. apoi indiferenţa. 1-a curăţat de legături! te restabilindu-i integritatea. Eu mă deschideam în f a t a -'^ iar ea începea fără sfiala sa se folosea '-^ mea. Am m cer echilibrai fondului energetic nelasând învelişul. jignire şi alte păcate. câmpul Se şi poţi scapă de atacul astral. apoi s-a apuc simplu sa strige la mine. Ea >- .Grigori Kapiţa printr-o apa curgătoare. Ea. Reiese ca Şura noastră veşnic tr' ° mita de viaţa era un vampir energetic refăcut corpul eteric. am început sa reflectez peni oara asupra naturii oboselii mele. i dramul sentimentelor. trezind compasiune ^ *"' nefericita. I s-a parat curioasa atitud. învinuindu-ma ^ rănie. Dar eram deja pregătit. Pentru prima oara după mu plecat acasă după servici uşor v-Ncsit Şura se lupta cu mine în disperare. în partea a doua a z deja era nervoasa. premeditata. Şi pentru ca petrecut atât de acut încât am simţit insta uşurare fizica. îmi distrage prin conin" • ^X> protector. Şi ce erau pentru mine atât de istovit " "^ cu Şura. N.

Să-i explic ar fi fost total inutil. mai reuşiţi au perturbat -monioasa a energiei între coipurile 1 '"' Şura nu putea fi "sancţionată". energiile vibraţiilor înalte. l>lUnea P . Ea acţiona prin "S al compasiunii şi primea pentru "t gl e strâmâ. nereuşita şi are "plângă. de sus. Lua energie de la toţi sefer C ^accesibila ei: vecini.ltora.0 cutorului pentru propria su-•' inte r . colegi de je la propriul fiu.ei era mijlocul prin care se ' altor oameni.. 'sa cârtească împotriva sorţii. lenea şi pizmuirea norocoşi. Când cinetat Pentru prima data compătimire rcat sa analizez . .âcar n-ar fi putut sa creadă ca trăieşte . De fapt era m mod . milt timp de când se folosea de astfel pentru a nu fi căzut într-o adâncă cauzele şi le-am în dereglarea funcţionării normale a :ral. hora u ] nu luminau vital corpurile ei jungeau forţele vitale. . ca viaţa ei este grea.Vampirii Energetici Folosindu-se de ea celor din jur. al scăzut în asociere cu trăsături atât de ecum zgârcenia. Evoluţia minimala (ignoranţa).

rârn Putut sa mă eliberez de o 'de dificila. a alegere. Mi-am apărarea împotriva atacului şi Şura a înc deteste.Grigori Kapiţa Vampirii Energetici ea a simţit un curent de criere' consecinţa. nu s-a d uc e cu serviciul în alt raion şi '. ia de vezi. mului. De câteva ori am sim ei atenta şi pătrunzătoare îndreptata asupra — Ce-i. vei ' Ş1 Protecţie şi izbăvire. După asta am avut o discuţie interesar noastră bunicuţa. fără întârziere: — Păcatul e pe capul ei f ml1 poruncit sa fim în deznădejde. ai reuşit sa te desco: neruşinata aia? Am confirmat şi. De-ar fi s-o spunem fără indi» bunăvoinţa vederea mea pur şi simplu o . • n umn. să' astfel de situaţie. proprie corpui protejează pe om de atacurile împotriva lui. la rândul meu am :' întreb pe bătrână cum înţelege ea natu. nu-şi împărtăşeşte sufletul '. cum poate explica ce se mu-.atâ P ca nu mai are suflet.-Mi-a răspuns simplu. este întotdeauna complicat să sa ştii ce-i de făcut. '' L ei este păcătoasă. în felul acesta s-a la cei din jur sentimentul de mila folosindu-se de asta sa ia fără sfiala' Au trecut câteva zile. Apărarea instinctiva. în mod inconştient. Şi pe mine mă iereu mustrările de conştiinţă după ce na închid în faţa interlocutoarei. în cazul te adună cu un astfel de om şi te pune ins cu el. fără consim-Oncum mi se părea mereu ca o supăr. trebuie sa te închizi şi sa '«trezi sau sa te aperi cu ajutorul rugă-«l'nţei ca Măria Nesterova. să-mi tegritatea creând în felul acesta neplă-i sa mă conving în gând că nu supăr pe â pur şi simplu nu-i dau lui Şura 4 ia din energia MEA. dar de conversaţia ei fugeau mult. dos. fiule. <> alta forma relaţie la nivelul me n i ' «re l a p r i r na ve d e r e s u m . Ca acum la biserica? Dar >nC se fie ea nu se poate împacă. Căci apro-rCd'nţa cu inima şi cugetul curate. Sincer nu-I invidiez pe cel sa lucreze împreuna cu Şura. Măria Nesterova. Ea a încercat chiar sa răspândească d nişte bârfe. Ea mine cu insistenţa. poate să oraşele mici şi la sate este atât de siguranţa n-aş putea vreodată sa fără sa mă uit în calendar. Nu are n are milă'" Inima.

.

neîngrijit. dar îl leasă n» Cr o u pc orn cunoştinţa datorată şi nevoia de a ră -asta voi aduce următorul exemplu. am înţeles foarte b măsură viaţa "la un singur cat" se deosebes orăşenească. sa nu rup din rădăcini! Dar în oraş daca te ceru': caţen . prea sulu este pe" pentru Natura. într-un oraş de provincie nu prea' venit toamna târziu şi am închiriat o cam! era în jur nearanjat. fondul radiant al oraş . şi ieşi pe acoperiş mai aproape. delăsat. fremătătoa: era faţa mohorâtă a Naturii.Grigori Kapiţa ^^.-• înalt etaj. eu simt cum îmi cresc rad atunci când trebuie sa părăsesc locul. ritmul şi alcătuirea vieţii. Recunoştinţa^ î!^ 1 ajunge. pentru n este un fapt fizic. Nu-i de ajuns să '"^ recunoştinţa altora. dar aşteaptă în u™ga mulţumiri fierbinţi. Rătăcind pe trăind în oraşe şi sate. visele ? Aici pământul este mai aproape. ei vor sa primească mai muh '^ scoţând-o practic cu forţa din om s * *'•' foarte apăsător. \ ochii privind. aproape dezinteresaţi s îşi oferă serviciile. Ţ răj " aminte. ultimul. Aici în oraşele mici nu di! oamenii. foarte buni. în oraş cerul este cui separ ecranului energetic. Astea ar fi atributele toamne purificatoare încă nu acoperise noroiul şi dar nici acoperita de frunze vii.

Spus în . proprie lor.Vampirii Energetici lui . Ce fel de SC ascun de în mine? Văzând ca . nu mă dumiream deloc a l a s e să stă^ de vorbă de vreo doua solicitudine.„n liniştea şi pacea nevăzute fiindcă ele lor zâzanii nu ieşeau din hotarele ne. locuia o femeie singura foarte cumse-j i se aranjase. Vera reu ajuta pe cineva. a ca lumea-i nedreapta. ea nu era iubita Eu însumi nu puteam înţelege de ce i strada pe femeia aceasta binevoitoare. foarte plăcută la 1 ce mă străduiam sa mă ascund pe g de o convorbire cu ea. . mă ajuta. şi e al capului de familie. si scene cu lacrimi. şi ţipete. . a fiuTuneori a unuia de către celalalt.ea Sincer. I-am îndră-oamenii aceştia. fără să fie ranchiunoşi. Dar ce ciudăţenie. ar fi mirat daca ar fi aflat ca n "*l \ Ltita. De când am ştiut-o. rintre feţele mohorâte. Doar nu e ab-«» sa-mi stârnească o reacţie atât de . îi preţuiam şi mă bucu-pciunea naturala. echilibrata. ^ n i c deosebit care sa fi evidenţiat lie de miile şi miile de familii identice. Ei îşi arătau ^ r and la pocnirea farfuriilor. . Ei se imflamau şi se descărcau fără ..rea.

Grigori Kapiţa Vampirii Energetici

nu doar eu dar şi alţi vecini Ivanovna, am înţeles ca aici ceva n°u hotărât sa o întreb pe gazda mea Je C'"' Aveam dintotdeauna un uriaş resn ^ ^ feminina nativă şi ea nu-mi înşela • Iată ca într-o dimineaţa Jenia a strigat. Frământa cu îndemnare c rostogolmd-o pe masa. Eu urmărind?* mişcările m-am aşezat laturi sorbind d', conversaţia s-a pornit singura. în cu " lemnele, fumul ieşea cu vuiet, în casa e-plăcut. Am întrebat-o atunci pe Jenia fără v fără sa-mi aleg vorbele, de ce nu este iui Ivanovna, vecina. Poate este ceva ce nu M ea, poate ca are vreun păcat de ispăşit, înfipt în coca chiar cu mânie: — Oare crezi tu, Grişa, ca ea vrea s bine cuiva? — Aşa se pare, se agită pentru toţi. — Se ajută pe ea. îţi dă de cim rămâi dator o rubla. Clopoţeşte în eforturi a făcut pentru tine. Tu, de pil sănătos, iar ea, lipsita de putere s-a s tine nu pentru mulţumiri ci pentr oamenii. Iar tu uite ce soi eşti, nu mulţumeşti nu poţi. Mai departe gazda mi-a poftit ca început toţi erau înduioşaţi de anp 1C-

. n împărtăşeau probleme de ""'' - ml Dar efectul nu era liniştirea ci Vîncă un sentiment de datornic, " jcideobligaţiedeafirecunos -iva novna, parca înflorea intrând în ţele omeneşti. Jenia mi-a spus ca la .'. C eva din ce am resimţit şi eu, evita întâlnirea cu "buna femeie" şi mustrările de conştiinţa legate de con-•opriei nerecunoştinţe. Cineva a spus ca v>cheata" de aceea fug oamenii de ea, " nu dispărea, şi Vera însăşi nu slăbea mpotriva tuturor "legilor deochiului". i:ăţat o coada, numele de "vrăjitoare" vremea împăratului Mazăre se explica iţelege. Apoi au început pur şi simplu că sa n-aibă de-a face cu ea. im înţeles ca Vera Ivanovna a noastră ampir energetic. Ajutând stăruitor pe mind o treaba nu numai ca se umple l mândriei pentru munca făcută, dar ^ştiinţa ca face un bine, ca merita ar energla recunoştinţei altora se varsă neconsimţit, luat cu forţa, în schimbul de energie.

orice

"ti V

fe»rt> .,$11* îwffî*?n£K"3?il'l:§î!)p3 t " t s,

'

f^

./ ' .•

Grigori Kapiţa

victima a vampirului, instinctul autoccn-servării încearcă sa-1 aper De aceea n-are nimeni chef „drăguţa doamna", întrucât poate fi uşor conştientizată, închipuindu-şi ca e nerecunoscător' ea bună (în timpul acesta energia lui 0 u^ n nou!), iar eu? Ce se poate face întâlnind în calea ta un "om bun"-vampir? Sa te aperi, desigur! Ir, acceptând ajutorul cuiva trebuie întotdea mulţumeşti, sincer, cu inima deschisa şi nu te formale. Sunt sigur, că după asta chiar şi continuarea ajutorului sub formă de conştiinţa omului va fi curata, echih energetic va rămâne stabil iar el va putea \ obiectiv sa înţeleagă situaţia şi în conse. rezolve mai repede şi cu mai puţine Neprimind ce-şi dorea, însetatul de a se înt contul altuia, se va indigna într-o oarecare i se va duce spre alt obiectiv. Nu trebuie re-nici un fel de emoţii, păreri de rău şi sentini. te faci daca rămâne?

ce poate fi mai bine. ' mare ' Natalia. pe bătrâni îi respectau. Familia era unita.Vampirii Energetici TREILEA NIVEL a fl ă mâ ndă im ajuns la tipul de situaţie cel mm Cimentarea cu energiile inimii. cam la un an după u se trăia u ?°r pe atunci. s-a născut tocmai când e i pe lume primul copil. de la zero. toata gospodăria. ce '• Şi totuşi au avut şi ei greutăţi. -Inima flămânda" neştiind sa iubească căuta pe acel semen care este gata sa-i icntele lui. îi vizitau şi echilibrata. în familia :uţi erau doua fiice. între soţul Fedor şi soţia ilaţiile erau excelente. îşi iubeau copiii. Je ei. proba timpului. 'Uv CUlt în căm in apoi şi-au contractat un Ve ?«'c nu le ajungeau banii. nţelegeau bine. Ce >chimb? Asta n-o interesează. aveau . Solicita iubirea altei inimi. ne ca şi-au construit-o singuri. iubire. plină de încredere şi respect.

Svetocika.: casa. stabila. cu aşa un copil era pă ca ^ ' *: Cu timpul viaţa s-a aranjat. isteaţa. Alte familii se desfac n astfel d i-au unit. învăţ ndl. norocul lor ca nu le-a creat nu probleme. suferise o trauma şi durerile n mai trecut. Dar în mod neaşteptat s-a dovedit ca Sve! depăşit bolile copilăriei.Grigori Kapiţa şi Irinei încă o fetiţa. în curând s-a măritat şi a plecat Nic i m ăca r nunta n -a u mai fă c ut -o. şi uneori se părea ca nu va supravieţui. s-a înălţat mult clasele finale şi a devenit o domnişoara cu atrăgătoare iar sănătatea s-a normalizat P fuseseră atât de chinuiţi de grija permanenta . Aş toata copilăria plina de spaima şi grijă penin. Svetocika creştea foarte greu. Fetiţa creştea. venit după multe ' suferi renta de vârsta dintre copile era de 10 ani De şi început greutăţile. ce mai. Nici naşter-fusese uşoara. Sveta încât au scăpat-o practic din vedere p mai mare. S-au gândit ™ nu chiar dintr-odată au decis Li s S 3U " ^ ' ^~" "** i . Era tot timpul cu feţişoara palida ş i o r i c e r ă c e a l ă d e c o p i l s e l a s ă c u o Părinţii se dădeau peste cap încercând s cei mai buni medici dar era zadarnic. ei. a datorii. copil nasc"' ' îndelung aşteptat. a devenit ^ "" l= mai puţin neteda.

de exemplu. Dar ceva n -a mers. .-au purtat de grija de mica ca nevoie de excesul de atenţie al părms e îngrijească unul de altul.a atâta . casa a devenit rea pustie. Nataşe. s. avea pretenţii. Părinţii au *** ca pe un reproş dar n-au putut înţelege la LTCa lca lor doar ţ| ' fusese un copil îndelung ' 3duse atâta ^enţie. Zbiera. Viaţa şi-a pierdut preţul.şi asta se punea pe seama să şocheze cu atitudinea impulsivă şi ile. faţă de părinţi. re . ceea nvocat bunei creşteri a Irinei o stare de şoc ind părinţii au încercat sa clarifice situaţia. A început sa i data nu a venit acasă peste noapte.Vampirii Energetici^ . Poate era un apropo •^ cu ea era totul în regula. ă la orice ora acasă. Irina şi văţaseră. doar n-o sa fac •remea la care nu am nevoie de ei. devăr şi-a petrecut noaptea cu un prieten.1 răspuns de parca nimic nu s-ar fi întâmplat. ici o regula din cele adoptate de familie.a urcat în avion de parca ar fi plecat ''' t â a venit vremea aceea mult ' ° a 'iţii şi-au găsit în sfârşit liniştea şi ^eo'tui'la odihna. le trimitea iunta . Şi >pus cu cinism: Nu va agitaţi. 7 început .. deşi fusese rugata sa :ste ora zece.

nici dragoste. prin scandalurile permanenţi părinţilor energia. Mai departe totul se dezvolta în Prietenii Svetei se schimbau (se vede ca r le făcea o buna impresie firea ei năbădaio. Nimic n-o împiedica S: mama ei. în schimb nimic. Pe Sveta vestea asta a supărat-o nu faptul ca un concediu medical putea sa-1 t. Au w-stea tot mai prost cu banii. iar în Sveta p .Grigori Kapiţa După aceea Sveta nu le-a mai lăs t S-a dovedit ca era atât de răsfăţata di şi îngrijirii de fiecare clipa încât nu '" ^ să se abţină. nici mila. trebuit într-adevăr amânată. Toate acestea stârneau în deznădejdea. Mama a clacat. dar îşi iubeau atât'"de" dobândită cu atâtea eforturi încât r nesfârşit ieşirile. Tatăl la fel. nici resp< lângă asta. prima pe tatăl ei şi atunci nu-i vor mai blana cea noua şi doar i-au promis! Cump. doar obişnuise sa iasă în evidenţa. cerea părinţilor haine noi şi altele. s-a ţinut cât s-a ţinut dt urma au început problemele cu ficatul şi a spital. a îmbătrânit -şi repede. aproape de ţipat şi asta străinilor. s-a îmbolnăvit. Tatălui i s-au medicamente care nu se găseau şi a tre ui tească mai mult pentru a le obţine.

s-a culcat ''iruncând peste tot ambalaje de me-lama s-a speriat şi a chemat salvarea. încercând s-o lămurească.ie admis în nici un caz. ' :n j de cumPărătun. chiar pentru încercat sa protesteze slab: . mama . Şi-a Jt doar cumpătul pentru ca nu-i putem acorda a necesara. o femeie trecută te a sunat-o după aceea pe Irina. doctoriţa s-a indignat de -va până nu este târziu. ce face fiica dumneavoastră! implu va şantajează! Şi cu ce metode! numai. educat. nu putem sa-i cumpăram blana *a.na noastră este un copil bun. iar fetiţa şi-o doreşte atât de mult. . în ce hal m-aţi adus! Aşa . Şi ^ -re daca se va îmbolnăvi cineva dm 'norul apropiat. pleca de catun suicid demonstrativ. us-o pe Sveta la spital şi foarte curând casă căci au înţeles ca fata îşi prostea Una dintre doctoriţe.Vampirii Energetici Făcea mereu scandal. Fetiţa dumnea-• a călcam picioare fâră sa clipească.. agă doamnă. brasc neaşieptata . sa însceneze o sinucidere! •i -va părinţi.

Cum adică se va îmbolnăvilegătura este între toate astea? .Este foarte posibil ca fi ica d se manifeste ca un vampir energetic r neavoastră şi de la soţul dumneavoastr * nu vă dă nimic în schimb. Mama s-a gândit şi a rugat-o fiica cea mare. Natalia. sa stea în ea. aştepta un s-a încumetat la un drum lung. acolo are casa ei. Feodor nu se înzdrăvenea. educate. i ne trimită nişte bani. a transir dar mama a înţeles ca în sufletul ei pncj Nimeni. şi-a cerut iertare. Aflând despre a sărit ca arsa: — Ce sa mai caute şi ea pe aici und avem loc. A trimis < calda şi tandra. ea mai trăi ? seama forţelor dumneavoastră vitale n * completează. Nataşa nu era .Grigori Kapiţa . care-şi iubea şi respecta pa părticică din atenţia pe care o t noscătoarea Sveta. P rjn Urmg e"c faptul ca o susţineţi material. Sveta se p fără jena. niciodată nu i-a acordat ei. scad în asemenea măsuri îşi pierde rezistenţa şi se poate îmbolnăv Irina n-a putut niciodată sa presupui între boala lui Feodor şi comportament un fel de sentiment de teama s-a instala ei. ca merg treburile şi t Dar Nataşa nu a putut veni.

de la Sveta pentru ca nu ă in sufletul ei dragostea şi bunătatea. . se găseşte mereu o pricina îşi 'bam. a pus i s-a rugat îndelung. de la soţ pe iltase când o prevenise ca prea tremura ika. dar s-a întâmplat ca.Vampirii Energetici copil dificil.tja ce sa facă. pe caz de boala m alta parte. la pe ea au înşelat-o. . şi-a cerut iertare în ie la toţi: de la Dumnezeu. u. e adevărat ca le scrie vne. de la Nataşa pentru asprimea su-isa de atenţie. familie toate se petrec la fel şi până :a lui Feodor s-a împuţinat. o Qs p eţ i enu p ammte pe uma teaşl amonia a insistat atunc. Ca o fiica buna loască aşa ceva.aadtrimite poze cuoţis a le arî nepoţn lor. S-a dus la biserica. a trebuit sie mai devreme. dar cu ea s-au pur-de aceea rămăsese supărarea.

. totul era armonios. sa ne scoată dm starea ' ««ni asta ex.Vampirii Energetici iar acum ar fi fost de folos o dinln ij 'F'urna M„ explica de ce n-a vrut chiar ea sa . Singuri or refuza niciodată măcar atâta timp l[ta Este greu de spus daca Sveta îşi ' Mai degrabă da. O inşi personajele ei. Ea a nivelul lui „da-mi". ricepe. Nimeni nu mai ţine minteC prietenii vechi ai acestei familii ca odată buna înţelegere şi linişte.' ii • • * • a lr >Vete piui surorii care câştiga onorabil. Aşa cum a avut ii dezvoltate instinctele supravieţuirii. Părinţii au protejat-o de orice fel ^ dar tocmai ele formează caracterul. pe seama forţelor vitale „.. Ea îi foloseşte. condiţii nu se descurca nefiind ^.. El poate sa distrugă ™s'na ş. Aşa s -' nemulţumita egoista Sveta şi părinţii^ caracterul ei. nu poate fără ei dar a într-o slujire bucuroasa lipsita de jr şi susţinere. De re Sveta puterea sa iubească pe altcineva. aşa au sa-i determine toata viaţa de adult. iar în \ dreptul de a o privi şi de a trai în i este convinsa în mod inconştient ca . „vreau". După opinia Svetei şi tatăl e ^ ^ de ea. Dar permit le fie mila de un copil bolnav.Etutrebme 'Intru completarea energie.sta felurite metode. n-a învăţat iască. Lui nu-i "e Provoace. lucru atât pentru o inima mare. Dar drăgălaşa 'c ra nu vor admite ca folosească de energia lor. Nu şi-au învăţat copila sa Cândva în aceasta familie totul era impregn. Morala acestei istorii este simpla. vreau sa notez teza principala fără de care tem niciodată sa înţelegem nici cazul nici atacurile energetice.. doar şi-a permis sa se îmbotăv"' aceea a strâmtorat-o cu banii. Ţine minte "ci un fel de vampir nu poate perfora ostru de protecţie. gia iubirii. Vampirul pătrunde în care * ni le facem singuri. pent neplăcut. . atunci noi înşine ne distrugem "f deschidem. Şi nu ne rămâne decât s-a ra pe Svetocika. numai duce la formarea integrităţii omului. ei înşişi i-au făcut un r S-au străduit într-atât sa-şi apere necazurile vieţii încât n-au învăţat-o Sufletul ei nu s-a format.onezecuenergie. Sveta va trai în mamei. căci de atâtea ori îi 'i pe părinţi ameninţându-i ca pleacă de acest lucru dă întotdeauna rezultate. sne Iar de acum. ca se iubeau şi se unii pe alţii.o fericire.

_ ft *fct.""'J *^r"«s viy • > . jŞ _ S.

Vampirul poate sa energia urii. ce alta c concreta se poate alege? . chiar a războiului. r tulburări. Chiar şi ura pe care o simţi este plăcută şi dulce. Sunt ^ d" simplu te provoacă prin prezentaT* ivi un astfel de om în jurul ]ui °. Cân considerabil mai puternica o cucereşte slaba şi îi utilizează bogăţiile natura! istovind-o şi spulberând-o. Războiul de fapt este tot vampirism nu suferă doar un ins izolat ci o comunr umană o grupare organizata. este foarte puternic. daca despre ea este vorba. al intrigilor. perturbări ale mediului T sunt gata sa se ia la bătaie î n numel' iniţiatorul scandalului adesea nu este" nu este resimţit de mulţimea în clocot sa nu participe la bătaie ci sa privească margine delectându-se cu ceea ce se degeaba se spune ca de la iubire Ia uri Ura. Dar cel mai des sa-i provoace pe alţii pentru manifer conflictelor.Grigori Kapiţa Vampirismul adesea se dezvo] scandalurilor.

sa încercaţi sa-i explicaţi cât este pentru el lucrul cu şinele. trebuie încercata^ totuşi nu ajungem în astfel de situaţii in pentru corectarea greşelilor noastre. Astfel de subiecţi mai degrabă pieselor de teatru decât s. Dar nu t faceţi speranţe şi sa credeţi prea mult îr astfel de acţiuni misionare. atunci pentru chiar salvarea^ încercaţi sa-i îndreptaţi atenţia asu probleme. Diavolul a puternic în sufletul lui şi o situaţie exci degrabă va putea sa-i deschidă ochii.. la r influenţei energetice care ne subjug distruge autonomia. spre Cc iad se îndreaptă cu grăbire. De obicei interacţiunea cu astfel c timpul vieţii nu ni se da întâmplător ci faptelor noastre. s bilitatea sa-şi vadă sufletul şi sa se în adâncimea căderii lui. reflectarea în viaţa reala.r Grigori Kapiţa nivelul al patrulea este nea . recunoaşteţi cât mai devreme fi reuşit sa va provoace Un străduiţi sa-1 ocoliţi. La acest nivel vampirul este chiar ruda dumneav*' apropiat. Adesea pentru exces orgoliu ni se trimite un om care sa n Adesea pentru lipsa noastră de respc răspunde în acelaşi fel. în orice caz. .

întunericul şi • • . lu ." rezolve prin fuga. m . Nu pot face recomandări în ţ» a ceea ce trebuie întreprins în mod practic. Un or: departamentele în armata. ^ de regula. Ierarhia comunităţilor din . Aşa sunt colectivele de familiile şi grupurile de oameni bine având condiţii de viaţa comune.. Puterea lui creşte devorării celor mai slabi. n a Şi pe viitor.cţii de lagăr de care nu mă voi putea elibera *i confirma asta.„. „>te construita după principiul animalic Cel tare va fi şi mai tare. De ifestări ce confirma principiul pedep-nimic nu este întâmplător se petrec elele de coşmar ale societăţii umane • detenţie. O zicala ruseasca spune: de 5] de traista săracului sa nu te juri că ln tara s-au petrecut transformări mari.~. **ta îi întoarce omului spatele şi-1 aduce în ^al durerii.Ele vor l!e Sa S oi fi prelucrate şi căinţa va Arului pe care soarta ni 1-a «tre Dar daca încercarea a "norocul de a ieşi de sub specimen trebuie sa-i mul'. e se întâlnesc. oamenii dintr-un anume spaţiu se dependenţa.

Aşa 1IU' postul de şef de laborator dintr-o se: institutului. îl făcea întemeiat după cum se dovedeai ce îi sporea reputaţia de savant. treptat. de . r e. de la i din colege se învoia neoficial. după cum se zice.are impusa. în contul lui erau o mulţim şi studii care-i conferiseră un nurm însemnat în cercul sau. de a face după posibilităţi' * P: mulare a energiei. El nu era capabil sa ia •I temea în sinea lui ca acest secret va fi * De aceea bântuia ca un uliu prin ins-urmarea pe colegi. Apucă-Cau ? a doar prin dorinţa de . i Va mai dau un exemplu de cum vampirismul de acest nivel în viaţa obis într-unul din serviciile nurneroa poştale" instituţii ştiinţifice secrete" Ministerului Apărării-a fost numit şef Boris Emanuilovici care lucra de n departament. autorului i s-ar fi garantat pi articole în reviste de ştiinţa prestigioase şi în străinătate. "L" un executant. Boris Emanuilovici ave: meritata printre colegi. tăia nana concediul. Daca cercetări k secrete. în tot ce putea îşi arata felul acesta. Singurul meu sfat poate fi d tatea. a instalat în subor-•sciplma ideala şi o supunere totala faţa «" vrea sa se ia în beţe cu un tiran daca el 0 P SlblUtate de a se p ute a° ex llc t'-o Plăti. când se serba ziua de naştere a ' bea ceai în timpul serviciului. •-'î î. urmarea pe coridoarele insti-"""Emanuilovici parca se îmbăta de 1fl:> o avusese niciodată înainte.. Direcţia de cerce-a erau indicate de plan. n-au fost îndoieli în pn «wlui de conducere.Grigori Kapiţa Vampirii Energetici este departe de a fi î mpărăţl primi o răsplată după faptă. modestul '«S schimbat pe furiş cu altul. Nici unul :yenţii" prinşi de noul şef nu a scăpat de Cu o mâna de fier el dădea mustrări. (fără ore de recuperare) pentru câteva ore sa policlinica. de distribuire U^' ns nu poate fi distrus. Unele din trasă caracter îl deosebeau de ceilalţi: era u căruia nu-i plăcea sa-i fie trimişi spec pentru ucenicie şi câteodată putea sa se i -aşa hal asupra unui coleg neglijent w inima cât un purice. de grafic. crea o aparenţa de • uncii pentru ca nimeni sa nu se poată posibilităţilor lui reale. i prindă pe cineva la „locul crimei" ->lu careva se întorcea cu cinci minute ât timpul afectat pentru asta.

.

Ea râdea mereu. Odată. Până atunci lucrase mir' 1 " asemănătoare şi venise la e j prj"° ' vesela. ea reuşea să le l Şi cu toate că funcţia ei de laborantă limitate. coautoare ci şef de lucrări era trecuta tânăra parveni Boris Emanuilovici n-a putut sa sur lovitura data orgoliului sau.oarâ'^ ? l reputaţia de buni specialişti şi i prin ceva. ea se ocupa de utilarea unor ce de complexe. lucrând cot la cot cu i Rezultatul a fost o nemaiauzita încalc donării în munca: în raportul întocmi1 lista lucrărilor ştiinţifice. Dar şi sa lase cazul fără unu .sârguinţa. Deşi în ochii şefului Nadia nu po principală . sus pe colegii care odin. spunea ban o adevărata florărie la ferestre şi contrasta cu dispoziţiile ascetice. sociabila. de c care mergea activitatea. s-a trezit într-un ' format.Grigori Kapiţa răzbunare pe martorii trecutulu. Procesul de „strivire" a colegi de fier a lui Bons Emanuilovici nu-1 putea deloc înţelege atmosfera ce laborator. Nu put» : Nadiei sa trimită lucrarea la conc ^ absurd ca el sa oprească tocmai uc_ lui. în laborator s-a"^' Nadenka.

Vampirii Energetici
sa caute un nod în papura. Cu •t.buşar cu atât i se strica c 131 L'se putea agăţa de nimic. Ea ''"'rvici lucra cu însufleţire şi nu la l'nână ş'i sarcinile suplimentare, mici ::irjire

.

"manifeste vreodată nemulţumirea, jport, o punea sa dea socoteala şi ea '., observaţii asupra muncii, dar •is,te erau deja corectate, şi reieşea ca ,| era incompetent din moment ce nu ştia Cu cât Boris Emanuilovici o persecuta :u atât îi era mai greu şi se posomora. : nu aveau de a face cu aceasta opoziţie, jin întâmplare în zona conflictului c trei ori mai multe neplăceri decât având capacitatea de a-şi inhiba colabo->e descărca chinuindu-i pe ceilalţi. Boris ci era un adevărat vampir energetic. >rca sa se certe cu el după câtâva vreme olit şi lipsit de puteri. Şeful însă dim-•ât ii mai producea slujbaşului o pierdere n " Şi era mai proaspăt, părea şi mai tare
1 1

reieşit, a înţeles asta pe data. Ea se de filozofia orientala şi de aceea • ? • cu bazele bioenergeticii. Ştia şi
a

^t ca doar din citit însă avea " «cunoşti şi sa te lupţi cu el. Şi

iată, parca spre confirmarea apărut un şef vampir, astfel de tovărăşie o încânta prea avea în acel moment, şi ea a făcea exerciţiile Puţ de acumulare în permanenţa starea de intermediul conştiinţei toate impuls^ iritării cu care era îmbibat mediul d încercat sa cureţe energia din în-oarecare măsura a reuşit. Ea percepe deschisa care străpungea slaba ener« în acelaşi timp înţelegea ca el pur si om cu un caracter mizerabil şi c\ turbate. Daca el ar fi fost un vampir avut în faţa lui un astfel de „os în doielnic era ea pentru el, ar fi con atac bine ţintit. Şi fiindcă ea se aştep era pregătită. Dar Boris Emanuilovici nu era un m. nu ştia sa manipuleze energia. Era mater fi mirat sincer de-ar fi aflat prin ce i întărit autoritatea şi a instituit disciplina: El a pregătit una din cele mai obişnu omeneşti: nu a trimis comisiei la vr<-ştiinţifica data lui pentru recomandare. _ intrat în concurs, laboratorul a ratnas pentru ast a li s-a dat o m ^t^rir lucrării: şeful de proiect şi-

llCf

fusese data de mult, înainte cu dreapta mame": ca sa va lSf>US rea" nedată la timp sunteţi tuiti pe mine de parca eu am T"! împotriva bănuitorilor şi-a .» de a constrânge. Le-a sugerat 'ie toate este vinovata laboranta, plina de ambiţie şi de aceea ahtiata
rea

•ifice Lipsa primelor prea îi lovea iţi l-au crezut. Lipsind-o pe Nadia ..gului colectiv, el a câştigat prima plit-o de lucrare dând-o altcuiva, n mustrare pentru un chiul ce nu observat ca nimeni nu-i mai ţinea ii apuca sa dovedească adevărul. ra o lumina pentru departament. a.uci a proiectat asupra ei conceptul şi i-a reuşit. Dar nu i-a ajuns ca orantei în departament slăbise, lui îi iesfiinţeze definitiv, s-o pună în geistrugâ şi s-o înghită. ' a pierdut multe forte în bătălie. » ticăloşia, neştiind sa mintă, suferea nedreptăţii, dar nu s-a lăsat, încetul nas fără prieteni, fără încurajări, versarului plin de putere şi răutate. Pentru un timp oarecare, nu a putut care i- a slăbit. Următoarea

Perspectiv?!!'*'' astfel de tovărăşie o încânta p rea avea în acel moment. Dar Boris Emanuilovici nu era un mag nu ştia sa manipuleze energia. laboratorul a răma> pentru asta li s -a dat o mustrare ^ lucrării: şeful de proiect şi. doielnic era ea pentru el. . Şi fiindcă ea se aştepta mcr era pregătită. ar fi comis OM atac bine ţintit.Grigori Kapiţa iată. Ea percepea o' deschisa care străpungea slaba energie a în acelaşi timp înţelegea ca el pur şi simr om cu un caracter mizerabil şi cu fon turbate. Daca el ar fi fost un vampir conşti avut în faţa lui un astfel de „os în gât" . parca spre confirmarea cel 0r apărut un şef vampir. şi ea a făcea exerciţiile de acumulare a ene în permanenţa starea de echilibru*2'1' intermediul conştiinţei toate impulsurile" iritării cu care era îmbibat mediul dml" încercat sa cureţe energia din încape^ oarecare măsura a reuşit. Era materia fi mirat sincer de-ar fi aflat prin ce mi întărit autoritatea şi a instituit disciplina în El a pregătit una din cele mai obişnuite omeneşti: nu a trimis comisiei la \ ştiinţifica data lui pentru recomandare intrat în concurs.Nadia.

Următoarea . . de toate este vinovata laboranta. Lipsind-o pe Nadia a întregului colectiv. u ticălos*. Dar nu i-a ajuns ca >orantei în departament slăbise. nai era o lumina pentru departament. ^rdat o mustrare pentru un chiul ce nu De observat ca nimeni nu-i mai ţinea >e mai apuca sa dovedească adevărul.Istr"gă şi s-o înghită.ar plina de ambiţie şi de aceea ahtiata i ştiinţifice. ' a P^ut multe forţe în bătălie. neştiind sa mintă. Le-a sugerat . înainte [a spus cu „dreapta mânie": ca să va ru lucrarea nedată la timp sunteţi f învinuiţi pe m jne de Parca eu am mul ei! împotriva bănuitorilor şi-a terea de a constrânge.Vampirii Energetici fusese data de mult. Lipsa primelor prea îi lovea si mulţi 1-au crezut. dar nu s-a lăsat încetul Ş1 Iucrarea . uilovici a proiectat asupra ei conceptul i şi i-a reuşit. s-o pună în ge. el a câştigat prima i a lipsit-o de lucrare dând-o altcuiva. suferea •««anedr Wi. lui îi desfiinţeze definitiv.

vampirul se crg ie sexuala. a i z b u c n i t ^ ţ* moment Pl. PUtt apoi cum parca Boris Emanu.mustrare impusa pentru o oare scos-o din sărite. în felurite 111 exprimate ecouri ale acestui odate cu înţelegerea de la nivelul 1( -Şti. energia sexuala este una J l e energiei Kundalmi care sta 1 ar ? Pe la baza coloanei vertebrale. mişcările mecanu ordinea sunt fără reproş. Ai întâlnit vreodată .1 minunată şi de neatins. dar nu mai mult de atât. după cum i-a atotputernicul şef. Şi a înghiţit-. de isterie.în vreun fel sa se apere pe sine . Bătea "'" acuzându . Lumea se NIVEL S0rbi iubirea. Nade. în aparenţă lucrurile arătau puţin alt un pahar cu apa. a liniştit-o şi a rugau lucrul. a început sa lupte p dându-i la o parte cu cruzime pe cei can Prin aceste acţiuni.J ceva ca un nor iar ea î ns ă şi . INCILEA .l peşef dei dei p^ J * 1 '" . Astfel. ea nivel de cădere. poate spune sigur: nici Nadejda^ Emanuilovici nu seamănă cu oamenii t sunt stinşi. Apoi. fără sa vrea. nu neapărat frumuseţi) i de curtezani şi de suspine.. N * semitransparenta şi ceva a scos-o din încet. : energie ce se produce la contactul oate corpurile şi planurile omului.a 11 sub . La început a d simplu indiferenta faţa de viaţa depana îndeplinea în mod mecanic sarcinile şi r deloc de colegi. atrăgătoare ce care te cheamă şi-ti promite din nepământeşti? în jurul unor astfel de :apărat femei. milimetru cu milimetru a începi" acelnor din spatele şefului. Iar iră arătându-şi farmecele. cuvintele lui din trecut şi îi sporea u primit destul de curând o avansare. . apoi spunea ca devenise amanta setului. promiţând.ii şi-ar fi pierdut sufletul. în jurul i m s. i sorbi sufletul. absoarbe •ilorsăi.^ dimensiunile. De atunci Nadejda s-a schimb. în stârnesc forţe atât de puternice încât le pătrunzi înţelesul.

.

De atunci Nadejda s-a schimbat ni şi-ar fi pierdut sufletul. fără sa vrea. milimetru cu milimetru a început s-< acel nor din spatele şefului. a liniştit-o şi a rugat-o s. ape spunea ca devenise amanta şefului.mecanIC^n)i ordinea sunt fără reproş. Ş ' ş. Şi a înghiţit-o în aparenţă lucrurile arătau puţin altfel un pahar cu apa. mişcările . Lumea se tei ' . a început sa lupte peni: dându-i la o parte cu cruzime pe cei care o Prin aceste acţiuni. Apoi. a izbucnit în D.' Nadia "' semitransparenta şi ceva a scos-o din Cl încet.Pr°St" moment de isterie. Bătea cu ^ Ş ' acuzându-1 pe şef de idei preconceput' în vreun fel sa se apere p e sine . Nade ' cuvintele lui din trecut şi îi sporea primit destul de curând o avansare. poate spune sigur: nici Nadejda Emanuilovici nu seamănă cu oamenii sunt stinşi. apoi cum parca Boris EmanuilOVjc dimensiunile.r Grigori Kapiţa mustrare impusa pentru o oarecar scos-o din sărite. după cum i-a fi atotputernicul şef. lucrul. La început a de\c simplu indiferenta faţa de viaţa departame îndeplinea în mod mecanic sarcinile şi nu -deloc de colegi. în jurul lui s-a subţiat şj ceva ca un nor iar ea însăşi.

Ai întâlnit vreodată fiinţa minunată şi de neatins. * . ne dar nu mai mult de atât. i sorbi sufletul. atrăgătoare ncoace care te cheamă şi-ţi promite din itâri nepământeşti? în jurul unor astfel de iu neapărat femei. Iar catură arătându-şi farmecele. promiţând.Vampirii Energetici ^ CINCILEA NIVEL u -mi sorbi iubirea.A fe r tarile ' îeiegerea de Stfe1 ener K 6COUn ' g^ sexuala este una 1 -dalmi care sta baza ^loane! vertebrale. Cincilea nivel de cădere. vampirul se j energie sexuala. absoarbe torilor săi. nu neapărat frumuseţi) plin de curtezani şi de suspine. Ne energie ce se produce la contactul toate corpurile şi planurile omului în *se staniesc forţe atât de puternice încât înţelesuL k ale .

Vor fi din nou ca zeii. în toate timpurile. I independent faţa de conştiinţa se imp oarecare din corpurile subtile şi cu cai este mai mare. Actul sexual propriu zis constituie c între corpurile fizice. El provoacă rea^ eteric-desfatarea. . încât zeii s-au sunt creaturile mai bune decât Spe noi deveni cumva mai puternici decât nor arunca din zenitul universului pe pămâr Nu ne vor învinge? Nu ne vor putreziciune? Şi atunci zeii i-au tăiat p jumătate: femei şi bărbaţi şi le-au dat d de fosta splendoare sa populeze pământ aceste doua jumătăţi pierdute se vo pământ. atunci vor rec putere. odată. cu atât mai multa torta energii înalte vin către aceşti oamen interacţionează corpurile lor la conta. I: practic nu exista astfel de cazuri. daca se vor reuni. zeii au dar aceia s-au dovedit atât de şi de independenţi.Când se descolăceşte şi Urcă progresiv centrele energetice^ VCrtlCi! de exprimat la nivelul conştiinţe^*' trec prin doi parteneri uniţi î n " 3 " După legenda. Iubirea divina. ideala şi unirea presu] deplina între toate corpurile celor doi.

dotat cu o forţa este capabil sa includă în sine J nl arca eterică. corpul astral se umple de mia a fericirii şi satisfacţiei. Atunci.s sacramental.se-nţelege. Sa ne amintim din folclor: te frumoasa din poveşti pe monstrul igostea ei. poate •c paroxistică şi când bucuria şi încântarea .fiinţa care având ambele sexe. o fiinţa .căci prinţul.""m». prefăcut într-un al. dar pe de alta parte îce cu străvechea teama a divinităţilor !osibil concurent atotputernic? După tâţile sexuale unindu-se. divin. adică îi răspunde cu un artăşit .Vampirii Energetici • . Aceasta desigur conserva l o societate umana încredinţata Activei relign. consistentă eterica. realizează . vie. Sexul este nil natural şi aproape cel mai eficace al vătămat. nu nici unul şi care. că s-a îndrăgostit de frumoasa noastră. trece fluidul energetic ce-i ' ° amem s e iveşte unul. lse ^ale amândurora sunt condiţii tru înf .-orpurile subtile. în interiorul căsătoriei şi numai ftfcopn. De aceea " ha sexul în postulatele lor ta. Iubirea reciprocă. aptuirea minunii. prin a . .

ele nu perechii acele miracole posibile. Freud s-a adâncit cât a putut în aceste ape tu. Când contactul ' arm ° încetează. In viaţa. slăbesc progresiv ş j i . ceva a lămurit.Grigori Kapiţa unitară şi puternica precum în basme fermecătoare. Din moment ce nu^ încredere în propria sexualitate. pac „înţelepciunea populară" exprimata în zical spune direct: Lucrul ruşinos nu-ţi cere multă ne întrebăm despre care lucru este vorba? Si. în mintea oamen rămân întrucâtva murdare. Uri'° corpurile subtile. josnice. Dacă ex' ea în sine este deja foarte buna căci în mod ne mulţumim doar cu lucirile slabe întâmplător ale intangibilului. Dar oamenii care f^1 alţii. Iarăşi nu avt sa uitam de tabuizarea şi de judecarea n sexuale de către societate. ceva nu. armonizaţi cu corpul astral alimenta ^ Cu siguranţa ca am în vedere un ideal. este greu sa s . oricât ar fi de trist sa recuno relaţiile sexuale arareori depăşesc straturile « Rămânând la limita corpului eteric. Ceea ce se întâmpla în viaţa reala ^ este doar o tendinţa către ideal. Dar toate aceste construcţii mentale şi cât timp şi efort inte pentru a primi binecuvântarea de a cobori i purile ceva mai dense. şi un sen i sfiala daca nu de ruşine.

uneori nici nu pot fi • Vampirii de la acest nivel. se . Omul intra într-un regim i inegal şi treptat se obişnuieşte. Variantele unt nenumărate. în vreme Iţă parte începe sa slăbească.Vampirii Energetici se ea sa distribuie uniform şi să . ln ţeleg. Vampirul vede o oarecare .-terica. Necazul este ca oprimarea :ner de către celalalt poate duce la boli ar la moarterîn cazul acesta vampirismul • c ?'a astrala a ceea ce la nivel fizic se llu "-e şi omor. El tăcut! Puterile îi cresc şi fără nici un fel de : nici suflet. Este recunoscut ca delict.de clare. masori cantitatea pe care trebuie sa o dai l b pentru ceea ce îţi oferă cu atâta aţe celalalt? Dar virusul vampirismului nu i te invita. Sau îşi :ază voinţa celei de a doua părţi. nici forţe proprii. te invita: mai ia o data. 'Tputere colosala dar se întâmpla ca unul U * • "si ia mai rnulta energie decât îi da Adesea lucrul acesta apare nedeliberat: este . ca ea »« •'!'' nlinU £t iar şi iar: contactul sexual duce ^lh'' reciproc de energie între oameni. de unde nu se consuma. j 1 ener e § tice cu astfel de consecinţe nu C evidente . Adesea ea nu poate sa rupă ntru ca nu poate sa suporte efortul. sa piardă din oi sănătatea. îi place.

vara fugeau la râu şi Sl în apa lui caldă. Mergeau împreuna la şcoa alăturat. sărăcie. Lena contabila şi a primit. în orice caz^ e existenţă. Şi Misa c luat-o devreme cu greutăţile. piacându-i orice fel de mecanic auto şi 1-au angajat imediat . poate închipui viaţa fără călăul sau ^ rea. Le-a oferit soarta regesc. în condiţii grele. de iubeşti. De copii nu s-au putut im. fără altul. hai sa ne despărţim) dar ' • *-*ul ^^ fiţţ niciodată partenerul. capra de lemne eşti" 'i?' te iubeşte". Multe proverbe susţin 7 situaţie pare a fi normala. nu doar că nu le prisosea nimic d ştiau cum arăta asta. se dezvolta mai repede. îşi ajutau munca deloc uşoara a câmpului şi ştiau ca trebuie sa îşi facă un rost şi numai după a gândească la o familie. copiii se maturi repede. împreuna au plecat la centrul i înveţe mai departe. Timpurile erau grele. Adesea • • .Grigori Kapiţa împotrivire (nu pot sa trăiesc Cu chinui. Au terminat şcoala profesionala.iubirea. în localitate. Iarna se dădeau ci înfundau în zăpada. o ca Mihail. Mihail şi Elena s-au născut şi au cresc sătuc pierdut între câmpii şi păduri nesfâr< viaţa au fost împreuna.

şi-a adus ha. a acceptat. Dar avea mana buna 'rit dm fire. toate. Nu se poate sa te Asemenea calităţi aici.'" doi copii. totul era bine. cum tre-" a venit în întreprindere un director '' PI l-a şi remarcat pe mecanicul cel \ oraş. lecat Mihail la centrul regional la facultate. automobilul viitorului! Lui Mihail.c trie 3 î. au ridicat o . racuo'gospodăne.Vampirii Energetici lemnului. ar s-a dovedit capabil.l . îşi ® cea datom *' I :ra CI il în curând s-au căsătorit. Aici era familia. du-te sa înveţi. la uzina de motoare ca inginer Mihail un apartament. ce savant iese din tine! Poate vei fi capabil ! e z j o nava cosmica sau te miri ce . sa ne ajute în gospodărie. iar noi vom locui «acu bătrânii. Mişenka! Sigur ca da. un serviciu bun dar îl atrăgea şi "roia sa ştie mai mult şi poate ca învăţând ui el singur maşini cu adevărat. Ii plăcea Iar când şeful i-a propus sa-i dea o reco-ji o bursa. tu eşti talentat! Ai mâini de "ie sa intri la facultate. i-au propus să n r ° aş. Vei > om cu totul respectabil. în fundătura asta.e. nu doar să şi sa le pună pe linia de plutire. deşi ne lauda îi era şi teama. spunea.

a început 0 no câştiga bine. Mergea la servici într-un birou 6 ^ pierdea în mulţimea de oameni. şi i se păl cea mai proasta. Apartamentul m copiii creşteau. pervertit de putere. în afara l ca era încântătoare. se intimida. ca nu le ajunge timpul şi nu stau în ordine i Oricât ar fi de frumoase şi atrăgătoare pe n atrage instinctiv femeia echilibrata şi a?a e alcătuită natura. nimeni.. îşi întreţinea familia T ^ fost în ordine daca. obligate sa muncească obosesc mereu. Era un om îngrozitor. Serviciul lui Mihail era import. avea o familie unita şi asta îi meînţeles liniştea şi frumuseţea sufleteasca.. orice om nărăvit m seducţii Lenocika Asigur ca era o bucăţica gustoasa. i se cerea părerea şi Lenka s-a in. un loc jemcrederea în sine. ra măritată. imei.I-a arătat de câteva ori Tenn* lui dar Lena nu i-a răspuns. serios. o lumina frumuseţea autentică şi sentimentul propriei demnităţi Distrează doar în locurile depărtate de lume. Da. o aibă cu orice preţ. sa-1 . fiecare ştie lucrul acesta :ea se fereşte de judecaţi şi vorbe în plus. şi c < specialista excelenta în profesia ei. dar aici la or piuliţa. după un an şi mai bine. Ea crescut •-n fem e le lre Ş1 de aceea n a a ' depus vreodată ?ti" pentru a cuceri un bărbat. a apărut Uri' '^ se simţea bine înainte deşi treburile " respire: şi casa. Iar ea suferea din pricina asta ceva de n: cris. casa. în colectiv. S-a angajat şi alitatea ei de contabila... se ştie. Necazul s-a furişat însă pe neaşteptate. secretarul organ tineret. pus ochii chiar Efimov. ri t e departamente. îşi petrecea mereu concediile m modern îmbrăcat şi părea bogat ca un naba secretarului era ceruta cu insistenţa de o n . iar se legau lucrurile. şi oraşele mici unde fiece om este la vedere >rtamentul se vede. a fost ''* pentru a ProteJa căminul. 01 simţea străină şi nu putea sa se obişnuia Roşea în permanenţa. a o fata drăguţă cu privirea calda . Chiar n-a mai răbdat şi a încercat sa îşi sdv serviciul. căldura şi ji Una avea un punct vulnerabil. cea mai neinteresanta.soţia cu copiii la oraş.-era respectat. Lena. S-a . s-a adaptat. prospatu ^mov m întâlnise încă aşa ceva 1 reţinUtC .e nu-i dădeau pace şi avea faţa de '* fde pretenţii. Nici acolo nu i-a fost uşor (pe ea o 2 numărul mare de oameni) dar era mai bine încetişor. s-a obişn. Femeia. şi gospodăria şi serviciul mai trebuia nimănui. Dar pe el îl " .

.

o şuviţa de par îi ieşise din coafura."• ovestit mai departe despre o fata care '*' 'i'* întâlnire sau ceva în genul asta. şi a a . r m examen. fe. i A. i-a luat bagajul din mana şi galant sa o conducă acasă. Cu el era atât de r şi uşor sa comunici deşi avea o funcţie au importanta la serviciu. cu scos o batista şi i-a .. Dai totul „întâmplător" peste ea în autobuz. Lena venea de la ma_-încărcată de plase grele şi cu o mâna încerca -ţină umbrela smulsa de vânt. Efimov a ajuns-o. lăudata.. după de servici. __f„ 1 ' ' . vroia sa fie .. Lena se i privirea tandră . apoi la magazin sau în alt loc oarec se făcea ca este uimit de aşa o coincidenţa. ea se va speria şi nu va ieşi nimic. Lena ' n l ' ' mulţumit pentru ajutor. Ea „dă pe data dar el. El ştia cun trateze pe femei şi a înţeles ca daca pe Len repede. îi plăcea întrucât 1. „Coincidenta" următoare a căzut într-o . curtata. ca ea este o w ca el n-o întâlneşte peste tot din întâm-m'aj ales într-o seara atât de posomorâtă. Era mereu st: ploaie. Dimpotrivă.O. Erau filme în şi spectacole-turneu ale teatrelor din i încă nişte cafe-baruri incredibile. f p„ frumuseţea se asocia cu stridenta §i şi-ar „ fi permis niciodată să se îmbra Ninocika de exemplu. .i sa intre cu iiua K W npa *—'" ' - j. ____________ _«•_•. Efimov s-a prefăcut '''. Le bănuia nimic.el la un cafe-bar. şi peste ' intra şi erau invitaţi. Nina era doar î n n îi devansa pe toţi în stilul de a se îmbrăca De aceea. Nu i-a spus lui Efimov că i un soţ. Au găsit o Efimov a licat. I n ochi şi Lena se topea. dar o considera modelul feminităţii. nceput sa se întâlnească. Vârtejul fermecat al a ademenit-o şi a ameţit-o pe Lenocika ^amintea câteodată cu un sentiment surd de r»c de familia ei (nimeni nu bănuia nimic) dar ca împotrivi. copii şi că ei o aşteaptă. Ea se corn alte femei şi mereu pica la ev* P « . când secretarul de organizaţie i începea să-şi manifeste interesul pentru ea simplu nu ştia unde sa se ascundă. cu o fraza glumeaţă împotrivirea. rimelul de pe gene i se scursese di apei. La uimirea enienea vreme..Grigori Kapiţa Vampirii Energetici facă sa-i merite dragostea. Efimov o ducea n unde ea nu fusese vreodată. atingându-i tandru mâna.v„ dârele de rimei de pe obraji..( vorbeaţ ca asta nu contează.. Ca orice femeie. "0 pe Lena 3a el când a decis ca ea lmtlv caP"lFusese o alta premieră. tânăr atât de nostim şi vesel. . Nimeni nu se uitase la ea aşa.. daca ar fi ştiut asta de seducător experimentat şi înrăit. ploioasa de toamna. .

.

O e de curata şi vie încă nu gustase. strivită de indiferenţa lui s-a sinu. Ştia să le r puleze şi sa le creeze o dependenţa totala. o doza mortala de medicamente. Lena nu rezistă ispitei m mustrările de conştiinţa o rodeau tW 6 ues f .el era mereu plin de viaţa şi a " fermecător. Apele l adânci. 'gur femeie. Un cele respinse. acestui lucra. Numai mulr.energiei venite în permanent^ afara . El a înţeles imediat ca nu şi-a pjercj Sl" degeaba cu aceasta fătuca modesta. se gândea la soţ dar nu nutea e uLc o. Şi iat-o în vizita la El ceT ° şi irezistibil. sa însăşi vroia asta şi s-a pomenit în aşternutul torului.j i . fusese vesel şi Zg0mQ unor figuri celebre. un cerc sofist^'-' însăşi aştepta continuarea.Grigori Kapiţa i apoi o masa. El se folose energia femeilor îndrăgostite de el. Acasă a ^ ' îşi serba ziua. El le sorbea sentimentele. era un vampir energetic tipic. Trebuie spus ca E. în Lena zăcea aţipită o asemenea f( dorinţei neexprimate încât era cât pe ce sa îl ar profesionist cu focul iubirii. simplu le arunca din viaţa lui. Cu ei s-a . El tri seama iubirii pe care i-o dăruiau cu genero: femeile. Dar părerile t nu-1 chinuiau pe mâncătorul de inimi. Ceea ce a întâlnit la Lena 1-a uluit. . puterea pa ultima picătura şi când nu mai rămânea nimic.

odată trezita. ea nu se Putea de loc realiza) de disperare e°a S urca ^ Pe pereţi. A pornit asl na unu. trăia în pragul I se părea ca în orice clipa totul va ieşi la se temea. A în-i se roage dar n-a putut. gândurile -•omilie şi faptul ca era conştienta de min-noroiul în care se scufundase cu totul. a revărsat-o . Şi atunci toata forţa ei 16 flămândă. în acelaşi timp a început sa o spaima ca în curând romanul ei cu Efimov se mă. Şi forţele au început \ntul ei a simţit imediat schimbarea. îşi 1 integritatea. forţa dorinţei. P ° lui se simţea femeie şi s-a deschis eZenta l îi sorbea energia râuri. Totuşi Lena din cauza acestei pasiuni tainice. cerea tl P de relaţie sexuala. Lui Efimov nu i se USa5Ssa tine atât de mult timp o relaţie cu s-a pHctisU. Lena îi era de ajuns şi nu se cerea deocamdată. Fiinţa ei de femeie. Ceva s-a it în relaţiile lor. „s-a saturat". Toate aces-at '^ e termine cumva. Lena era atrasa de el. energia s-a scurs din ea. pasionată umple tot Neprimind asta în decurs de câteva zile. nou obiect.Vampirii Energetici i si nebunesc. Lena nu putea înţelege. păcă-putea împotrivi propriei atracţii dar o i u se mereu mustrările de conştiinţa. era imanenta stare de nelinişte.

El nu se aştepta fost uluit. fericit şi tulburat iar ea. Soarta îi pedepseşte pe aceşti oameni cu ^ asprime. >-a înecat în cadă.t Alerga după Efimov. ă"Ş! ul acesta s-a istovit de tot. Accident. beată. căruia i-a consj viaţa pentru a-i satisface dorinţele. ul es te Soarta 1-a cruţat şi n-a aflat de trădarea şi prăbuşirea nevestei dar îl aştepta un şoc. Nu se ştie cum s-ar fi terminat toate cşirea din spital a lui Mihail.asupra propriului soţ.. De la neferi-îală Lena a reuşit să ia ceva energie care nu-\ dar nu i-a ajuns pentru mult timp.acu * ^ şi-a împlinit cu energia lui propriile liniştit. Să-şi deţină singură ene nu mai era în stare. S-a pier-. atrăgătoare. E greu să-ţi închipui ceva sav decât o bătaie între femei. pe jumătate °W s ei I-au făcut toate analizele. i se tira la picioare. Mihail. • morne: gândea deja la terminarea relaţiei din siunea lui se cheltuise. Energia ei dl?ePaU pentru sine. în cazul de faţă între L«»a şi amantul ei s-a stabilit o legătură puternică •™ curenţii energetici care leagă corpul eteric de P"! astral. a început dintr-un ir de neînţeles pentru el. Lena îl îngri. Efimov şi-a luat iute altă Una a urmărit-o până la intrarea în bloc şt o scenă oribilă. senzual. Legât( continua. Lena.i beţie. Mihail. de exemplu. soţul. Lena ÎM . a " aU e^acâ aproape o lună la staţionar. considerare educaţia ei sobră care Şi limitări mentale verificate . că avea copii. atât de slăbit. ea înţelegea că în el bunăstarea familiei sale şi de aceea şi viitoru însuşirile ei umane s-au schimbat mult m ui: vreme. scene. apoi s-a im năvit şi îi era din ce în ce mai rău. ale cărui forţe erau luate fără nici c de Lena pentru folosul ei. Lena avusese probleme cu înţelegerea timiditatea ei era o vătămare a corpului as-elişunle lui de protecţie nu corespundeau cu ei.. Pe ea o neliniştea doar propriul bine. Din Lena rămăsese doar li lişul şi un trup lacom.u încerca să-1 ţină în viaţă. La următoarea întâlnire cu (îi amantul i i • i . Elena era din n forţe vitale. ţipa şi-şi mozolea fardul de El şi-a pierdut interesul pentru ea. să obosească. Un putea să uite. Mihail a nimerit la spital cu atac ^ ^ Medicii au fost surprinşi că în absenţa unor«. Lena a sa bea şi-şi urmărea fostul amant într-o stare . şi minunata. plângea. adică lipsea echilibrul. cel ce nu bănuia nimic şi care d bucura de atenţia venită din partea nevestei i" energia şi o dădea altuia. De atunci aşa au rămas lucrurile.

* *|» .. ' .\^^m itfî^Ai ~*f"xS. I»u4^"'"-i4l •»*%?'>»S 'liPîţlfr . ' r^pCjfS"' ' -'.m.

se gândea şi-şi găsea justificări. Acest om se con-ce după torţele răului. el a căpătat acces l a ei. educaţie etic a) _ '' apăsa mereu minciuna. -a istenta Atunci. inegal. fidelitatea trăda • Lena a fost întotdeauna o femeie deloc rea. ea încearcă să nu-şi strice familia.f . ea nu era o excepţie. El îi i ua -sufletul.VamP irUa înţgles peric ol ul. Neconin J S . El îi lua energia psihică. . • . nu pute vorba de vreo susţinere din partea corpurilor si-superioare.Saţiului din jurul eroinei noastre. A trebuit să se adapteze Seducătorul a provocat o furtună 1 " Manifestarea atenţiei lui era neobişnuită o atrăgea ca multe din cele vicioase P pinarea lui. sus. l ea ÎOSaŞ1 reuşit să-şi dirijeze manifestările proprie . apărând . Nu trebuie să mângâiem cu speranţa că asta va fi după. se întăn adesea.. nu cum să se comporte. ştiau de romanul ei cu ui de organizaţie. O atrăgea bărbatul. câte femei nu au amanţi. Mai departe boala " ^ 'conform nivelurilor căderii. la înmormântarea Lenei. trimiţându-. între început un schimb constant de energie. ° L ena nu se putea opri. dar unul • culos. Ea realii. nu a putut şi c gr ^potrivească. asta-i normal.: cu noi sentimente corpul astral şi. VI HI' -au dovedit foarte plăcute. . Doar că va trebui să plătească. s-a deschis. nefamiliară " ^ tru Lena. Astfel esenţa delicată a sufletului ei a* T accesibilă pentru cel din afară. se pare că apărarea era slaba •• trusă. triata este inexorabilă. N-a •osiere inieni. îşi re formula corpul mental.Ea îşi iubea soţi copiii. ele sunt puternice şi-1 pro-cază. ea face aşa fel încât să nu afle soţul.Grigori Kapiţa moral. C Dre deosebire de soţ. Ea nu era vine'. se punea întrebarea: de ce? fată bună. (citeşte morală. Natura. ni i-a structura armo . nimic nu-1 doare? Răspunsul este unul: nu trebuie uitat că în lume nt multe forţe ale întunericului. A slăbit-o puternic mutarea ^ ^ plin de energie străină. Ea era plină de sentimente şi nu se înţelege pe sine. fU . Desigur. Adică se gândc permanenţă la ceea ce se întâmplă cu ea . .vatul real al decăderii şi morţii ei este bine . . legându-se de un ticălos a murit. r ^nirul î nralt l ' a J "' -----------------------------:i. Ea nu era vinc\ soţul nu-i arăta atenţia necesară.

.

devin asemănă sunt foarte strâns legaţi. în familie. Sunt atât de dese cazurile & te timpurie a unuia dintre soţi din pricina UIK plicabile acumulări de boii sau a unei pitf- . adesea îl pic Numai în familie. „Scara" mea ea! totul simbolică dar nu poate coborî mai jos La a" nivel se produce absorbţia totală a forţelor vitale celuilalt om. familia având menirea să-1 ajute pe om să sup necazurile lumii înconjurătoare. într-o relaţie îndelungată. dar poate avea extrem de grave. întotdeauna. chiar după £ ei.Grigori Răpită AL ŞASELEA NIVEL Asasinatul energ et i c Ajung la nivelul cel mai adânc al cădem forma cea mai gravă de boală. celălalt îi serveşte ca jertfă în mod inevital Uneori asta nu se observă. < „concresc" treptat unul în celălalt legându-> getic foarte strâns. poţi deosebi o pereche constituită de curai pereche în care s-a trăit umăr lângă umăr de ani! Soţii. în mod spe. de regulă. Dacă unul din soţi esr pir. încetul cu încetul. Se întâmplă.

Dacă vampirul. Omul mâncat' de Casnic iese în lume pentru a relaţiona şi a *P* seama prietenilor. Partenerul rămas în •şea suferă cumplit. vitale prin relaţiile sexuale care se amplifică o convieţuire permanentă. neputând să le completeze prin Situaţia se repetă. o parteneră neper-ea măcar are posibilitatea de a se reface. de nplu. Celălalt se simte pustiit. Şi asta sexuale care se transmit airii. rezerva de forţe se dimi-Omuî poate să slăbească şi să se îmbol-. cunoştinţelor întâmu Pa asta. '!• asta se întâmplă constant. Moartea victimei este punctul final spre ndreaptă fără greş asemenea familii în tim-:ungatei lor convieţuiri. căci a rămas fără porţia i de forţă vitală pe care o primea de la jumăcu La acest nivel parcă se adânceşte absorbţia de . slăbit.Vampirii Energetici totul lipsite de motiv.tură schimbul de energie ^arteneri primeşte mai mult şi se simte ' pa sătul. relaţii vampiriste alcătuiesc lanţuri oameni implicaţi în ele. îşi istoveşte amanta. în . în u există o astfel de şansă pentru victima ui. atunci jertfa îşi luterile. pierzând o parte din energia Se resta bileşte găsind un supliment la 1 de Inter .

Pe un astfel de teren format caracterul ei. Din acest motiv adesea copilu creşte şi se dezvoltă în mod inconştient i: concordanţă cu numele după care este chemat d obicei."' -r T 1 . r- Venus. Ela-de pildă. Eleonora aşa s-a şi maturizat sub influer: numelui său întreg. rar şi cumva mândru o evidenţia în medr Numele dintotdeauna şi-a lăsat amprenta asup-celor ce le poartă. ceea ce este d Uu pentru cei din jur.Grigori Kapiţa ^-~. grele. Cu alte cuvinte Alexandru va fi Alexandr dar se poate forma şi rămâne toată viaţa Sandu s?. " Eleonora întotdeauna a fost deosebită Pa -numele. în mod real hrana lui ' giile mult mai dense. omul poate Ji generos şi deschis ? donator de energie. se mândrea foarte cu numele sonor. Când cei din curte încercau să o strige pe fer cu un nume prescurtat. o femeie simplă şi fă: carte. găsit i ea. închisă în sine şi cu conştw propriei superiorităţi. Mama ei. ea resimţea ^ ca pe un atac la propria persoană. Aşa şi creştea. Şurik. puternic şi clar^ o n t n *^ numele ei rar şi aparte nu se putea trăi intr-o la demisol. Dificultatea în recunoaşter menea vampirism constă şi în aceea ^ U"U' este foarte greu să-ţi dai seama de asta r ^ principiilor planetare ale planetelor raniHP \. încă cineva. Să muncească precum m comun FitJ -C) ÎVJpfv .

în seara aceea ca în. la o fabrică de săpun. va muri. . studentul în arheologie Dimka . vrea să fugă. domniţa a ac ' lu n i hotărâte. De prinţesa provincială cu ochi enigmatici s-a •âgostit până la uitarea de sine şi a luat-o cu el în ki-Petersburg. este deja un fugar şi dacă totuşi ueuşi să iasă de acolo. dezgropa pe aici în timpul practicii.roina mea nu sclipea printr-o inteligenţă ircabilă (pentru ce mai trebuia să se străduiască iveţe dacă şi aşa era deosebită. Dimka era timid şi nehotărât şi nu se putea !0urn decide să-i declare Eleonorei dragostea lui. Congenerii ei puţin orgolioşi şi sfidători stăteau nopţile cu i în braţe şi plecau din oraşul natal intrând la [tale. oraşe >«. într-o exalaţie aux^ia ir ace l eaş i femei obosite şi • ntravuon. . mai bună decât l Ea a ales altă cale pe care adesea o folosesc cile pentru a-şi schimba viaţa : căsătoria.Se Ptimbau de mână pe aleile parcului . •. aşa ceva nici nu-şi putea închipui nu :hip'.Vampirii Energetici . . nţmd ca Perioada de practică a ipoteticului mire Dropie de sfârşit şi atunci nu-i va rămâne decât a primi scrisori triste. ' * ' S'ne micului oraş provincial este monotonă 'rTeeea ei este dură şi cu bisturiul taie toate ile şi năzuinţele de a pleca de acolo oriunde. .

ea s-a eschivat spunând ^ PFK • v*d~l Cf*\?i sonal. Cum se poate aşa repede? Dar cum răn cu mama? împotrivirea n-a ţinut-o mult. cererea în c torie şi esenţialul: să plece împreună. numărată fiecare lacn verificat fiecare gest) i-a mărturisit că nu ştie cur putea să se despartă de un om atât de deştept s admirabil ca el. Desigur că refuzat. şi bunicul nu mai . Atunci Fi ?' printre suspine. Bărbaţii. aplecându-şi tandru căpş0ru] ° ^c de zulufi luminoşi pe umărul cavale ^^ f izbucnit în plâns pe neaşteptate.Grigori Kapiţa orăşenesc după care se aşezau Eleonora. Alarm" "' ^u dentul a întrebat-o multă vreme car ^ lacrimilor. La Sankt-Petersburg s-au chiar bucurat Eleonora. cu ochii plânşi de nefericit" năsucul umflat de lacrimi (totul fusese nu repetat în faţa oglinzii. demult cu ele. Familia lui Dimka nu era mare: mân bunica. Ambele femei îl păstrau ca ochii din cap pe băieţelul lor isteţ şi groază momentul în care îşi va aduce in Nu prea răsfăţate de viaţa de familie ele au s la Dima totul se va aranja în cel mai satis . Mama ni putuse reface viaţa. Adolescentul a sfârşit prin a fi jmri ! mai putut renunţa la răspuns. până i Dima a cumpărat două bilete de tren. şi tatăl. în aceeaşi seară Eleonora a dobâ foarte mult: declaraţia de dragoste. Bunicul murise pe front.

Nu s-a gândit niciodată la a. -Şi . decât să se orienteze m ipunie contemporane. mergea la toaletă! Şi lucrul cel mai rău. El ştia că rufele murdare se pun in coşul din nară iar cele curate se iau din dulap. era deja necunoscut. ^-r^trazică pe „băieţelul lor". tăcută. Crescând 15 Ta două femei singure „băieţelul ^' C °pletel viaţa reală parcă exista undeva „atâmasba .Dimka s'a la mama lor după ajutor. nu H s-a părut prea arătoasă. •«> pretenţii. Mama nu . Exact la fel nu-şi închipuia Dimka. şi ^edibil.Vampirii Energetici cu privirea grea. tul-in frigider. IflSCă Cal ^ *"1" '•urile şi obiceiurile lui. îşi storcea coşurile. n iunie care erau fata l. îi trebuiau bani (de ce? doar tot ce pentru a tr ăi aveau deja! Pâinea era la locul n în dulap. A reieşit că înţesa lui era o simplă fiinţă pământeană. • ^^ ^ Q & m a i d e g r a b ă s ă : . Considera că pâinea "trăieşte" în cutia de pâine.\ituirii lumii.orp era vârsta unui craniu. Posibila lor absenţă îi putea răs-•na cu totul tânărului arheolog viziunea asupra . Nu se gândise niciodată la asta iar viaţa se >vedi atât de crudă şi de mizerabilă. . perspectivele vieţii de familie. mică. în ce fel x>rtă rufele o metamorfoză atât de fundamentală. îi trebuia un CUrat într un loc bun ' ). um un tânăr soţ. Se spăla ' dl"ţu îşi făcea unghiile. cafeaua pe masă).

Şi iat' odată când soţul era într-o nouă expediţie ştimţr iar fiul la ţară.. Ea începu să aibă amanţi. după care Eleonora s-a la el şi târziu în noapte. I Se acum că nu două femei îi întreţinuseră v capacitatea vitală. . să zicem ci trei. să-i schin dar nici asta nu uşura situaţia în vreun fel. îi ti scene. Ca s-o elibereze pe FI "" greutăţi. 1-au trecut imediat în grija bunicilor do de copii mici..^^ . sprijinindu-se de braţu nionului şi râzând cu poftă. Eleonora a resimţit acut răcirea relaţiei cu si înainte el o adorase.mtrc oficnle oarecare ca sa mişte cu un a hârtiile dintr-un loc în altul. s-a dus pe l a toate curând Eleonora s-a pus la birou . îi protejase unicitatea. Aşa cum fus ^( din prima clipă a întâlnirii lor aşa şi cont' ^ M S-a născut un fiu. se cei şi chiar câţiva prieteni neconvinşi. veselă. îi clama atenţia. a dat pe neaştep . liniştit fără ea. . s-au plin seara. Acum pute plece undeva.Grigori Kapiţa putea să-1 refuze. Ro^ obraji. Eleonora se întâlni noul ei curtezan. Ea tabăra pe el. cu bunicile. îşi consacră toată ziua nou atracţii. Au fost pe malul golfului. au mers la teatru. s-a întors acasă. Răspunsul lui era un zii indiferenţă. Dimka a terminat facultatea a d° un tânăr colaborator ştiinţific ca Dimitri lurevi uitat de tot că a fost în viaţa lui o prinţesă o romantică şi plimbări sub clar de lună.

Pe ea n-au reuşit s-o prindă la -au putut s-o găsească acasă. le îndeplinea în mod regulat şi cu coninrirv»it„»T ~. s-a repliat şi s-a pregătit. o y uar toţi cei din casă au început să le -«"ici ie nm • E1 Pl6a rămânea ceva ' neplăcut după ° ' 'c. s-a micşorat.. îl interesa cu totul alt-j aceia 11115" J ' unaseră că băiatul se îmbolnăvise grav şi-1 SU la spital. oe j~ lâneă ea. Ea aştepta deja . d şi liniştindu-se treptat după zbuciumul zilei ut să înţeleagă că mai devreme de dimineaţă poate ajunge la spitalul raional din satul de i. Ea parcă se mărise. Când soţul şi-a pnmat nedumerirea crescândă. Povestind aceasta. Şi spre uimirea soţul parcă s-a aricit. lipsite de nd. muncea şi în t0tUl în r Plin de trântori nu aceau ai ea ca . Aşa /barat de gândurile care-1 munceau şi şi-a dreptat atenţia asupra nevestei.vină cum a putut. num ^ ^ ' albină se străduia. de aceea s-a ' . „se vor descurca şi fără mine!" De atunci a început să provoace adesea scanda-|cu Şi fără motiv. Eleonora s-a dus în camera ei.icul. Ea nu fugea de treburile casnice '>nu 'te. i-a aruncat în plică toate nemulţumirile strânse. devenise mai puternică. Trebuia să se liniştească şi să aştepte. Trântind uşa. La spital nu s-a dus. El n-o întrebă unde a fost 'n|5re . iar reproşurile i fireşti au devenit cumva meschine.Vampirii Energetici • de soţul ei care se plimba ca o fiară în • a clădirii.

la servici. cu un ulcer grav. Nevasta. a căzut la pat. mai trebuia s -vasele după toţi. s-a îmbolnăvit. de parc viaţa s-ar fi scurs din ea. Apoi au început necazurile.vizor. Alung-o.. ceea a pentru Sankt-Petersburg nu este o raritate. Bunica congestie cerebrală şi a rămas cu pareză P Eleonora o îngrijea şi în ochii bunicii licărea * ^ îi era frică că de acum o va îndatora nr ^ Eleonora se agita. Copilul era mereu bolna\ până atunci cu totul sănătos.. După certuri. incapabil uneori să se uite şi la . Unde s-au •oate acestea? Şi iar îi apărea chipul mamei: „Ea supt viaţa". dar după o discuţie cu ea <n DCr u mai era frumoasă şi nici nu mai vroiai nimeni. . Când nevasta a plecat în concediu. Se pare că între ele fusese un fel de război inconştient.Grigori Kapiţa Vampirii Energetici plus aşa plină de treburi. Totul lla nţuia logic. Şi apărea aşa o expresie** întunecaţi încât toţi începuseră să se simtă '"i încercau să-i facă pe plac. ne lăsând-o să părăsească aşternutul. Are dreptate nevasta îl ceartă. o îngrijea dar puterile nu-i scădeau După aceea căzu la pat soacra. Bunica n-o iubise pe Eleonora. îi •. Se vede treaba că mama a simţit ceva. privind tavanul. în concluzie. Dimitri s-a gândit îndelung la 63 cuvintele culcat în pat. Medicii s-au mirat: nu se ştie de ce analizele di sânge erau mereu foarte proaste iar la exterior nu x vedea nimic. Şi pe urmă n-a mai rezistat. s. aluat ur taxi. O slăbiciune de neînţeles o apucă pe bia> femeie. T bil de vreo realizare. a ajuns la Dimitri şi intrând în salonul lui i--spus apăsat confirmând adevărul cu o privire tică pe faţă ei trasă „Toate ni se trag de la Ne-a supt viaţa. Ne va duce de pe în aceeaşi seară a murit bunica.punea trufaşă şi Elka. de parcă ar fi căpătat puteri. a fost de câteva ori internat ir spital. dar nu se certa cu ea pe faţă. Copilul este şi el bolnav în prezenţa ei. vara cu bilet """ştie micuţul s-a întremat în răstimpul acela. . când Dimitri stătea cu eolit pe divan. Apoi. se pare că spunea lâ S ^fect adevărate. a ajuns la spital soţul Mama care aproape nu mai cobora din pat. „Un cotei este până la bătrâneţe uş Doar el dăduse atâtea speranţe.0lab^ra Uţ nde am aflat toată istoria? Chiar Dimitri r Ştiinţific la universitate mi-a depănat-o. Dar cum putea soţia. n-a fost ""' r a rămas colaborator ştiinţific. iaţa asta^ grijile familiale că începeau de ''fUpa °idalurile. să le ia forMtale lor cel > or din jur? E pur şi simplu un fel de icism!.' prindă orice infecţie. El nu înţeleg 6 f era de-ajuns să se cufunde în lucru . Medicii nu putură f nimic. doar o stare de sănătate slabă. Aşa s-a * 't Dimitri să se considere un om mărunt. a început să răcească. se jgita prin casă. Eleonora.

.

Şi nu Dimitri a putut să o rupă ci ea ngură. L-a minţit încă de atunci pe tânărul adolescent înfiorat. că ea le lua fără prea pu in de faptul că spre ea . oferită. însă exprimândf se cu voce tare. nedezvoltată. Dar şi Dimitri era tulburat. şi o autoevaluare în mod evident crescută.j •.i care a fost pentru familie de criza . speriată cu un vârtej de senti-ente şi chipuri cutreierându-i conştiinţa. după cum se vede. Şi asta i-a plăcut. î n încercarea *" a stabili cauza bolii. preocupat de starea copilului. cel mai obişnuit vampir energetic.m ' ne ! l " tânăr dar aer extenuat. Căuta nu iubirea. nu putea deocamdată să creadă în aceste aiureli medievale. de pe băncuţa din parc (acest moment din viaţă este legat pentru el de chinuitor după iubirea pierdută). vorbind şi materializându-şi i n cuvinte toată viaţa trecută. ^ r cu " Apariţia propriei boli era neclară pent fusese niciodată suferind cu stomacul şi u ^ de grav de ulcer era pentru el cu totul neâ^ ^ Când am început să-i pun tânărului bărbat î ^ legate de familie şi mediul apropiat. cu atât mai mult la sine.t destu i timp pentru a absorbi această itte â echilibrului. în acel G P I n s '" e mbru al ei în parte. Eleonora căuta stabilisocial aducându-i jertfă familia şi pe valori în centrul căruia pusese perei sărăcăcioasă. şi mai ales minciună într-o sferă atât de delicată precum cea a sentimentelor. intimidată. Ea îşi construia proîn c -i. a închis inconştient învelişul folosind pentru aceasta energia soţului său ce se revărsa alături necontrolată.a ^ drumul. Era de-ajuns să ţipe la casa că se şi încărca cu energia lor. Dar ambiţia. cu o educaţie modernă. cu apărarea străpunsă. el nu se gândea în acel moment la ea.CU d Totul conv : " enea. străine de ea. el însuşi găsea confirmarea spuselor mamei. Vampirismul este o boală şi <»ca virusul ei a intrat în organism nu va mai ieşi de avoie. raţională. Dar ca un om cu mintea sănătoasă. nu armonia într -o a tjt de D 1 ne voitoare şi plină de energie la începuta . Ea avea un scop extrem de bine definit. el n-a putut nicicum să înţepa • legătura dintre ele şi îmbolnăvire. tendinţa spre un alt nivel social au făcut-o capabilă de minciună. Ea şi . Eleonora nici măcar nu se gândea să se cefd. Femeia speriată.când 10 tri â întâlnit-o pe nevastă cu amantul ei şi mai într-o situaţie critică (vestea despre boala 'nilului atinge şi pe cea mai insensibilă fire) s -a adus ruperea membranei energetice protectoare a leonorei. Soţia lui era. nesusţinută în planul fizic: Eleonora nu era o frumuseţe nu era nici deosebit de inteligentă.Soarta ne-a adus pe amândoi la spital P interesat foarte tare vecinul de salona ta . Am încercat să-i explic situaţia. îi era mai ccare emb se scu ur ' §ea forţe vitale. Ea singură ji-a pierdut echilibrul interior.

>.'...' «i . -*rH*S^ W'-X» ^Jffcrtf.

Asigurându-ne de sprijinul unui medic. se aflau sub ameninţare sănătatea şi chiar viaţa fiecăruia. cunoscut de-al meu. cu simţul datoriei * recunoştinţei (ce multe face ea în gospod" ? ' timp pentru toate. într-adevSr pentru o astfel de familie. s-a „sfătuit" şi ea 1-a susţinut. Să nu uităm că er familie de cu leningrădeni veritabili. pe care eu şi Dimitri 1-am pus la curent cu tot (era de acord cu mine în evaluării cauzelor fenomenului) am „fugă". ivindu-se la spital cu o perseverenţă de invidiat. era dificil dar împreună am izbutit să facem un plan. Sa scapi cumva de Eleonora care îşi vizita grijulie bărbatul.d) dar mai ales cu scur Y de energie din timpul certurilor şi scandaluri iscate de ea în permanenţă. Dimitri a sunat-o pe mama. Ce-i de făcut? 1-am sugerat să se despartă dacă era posibil. l. Astfel a învăţat treptat „să se hrâneasc-energia celor apropiaţi. Pe Dimitri „în scopul restabilim" transferat într-o pensiune din afara oraşului.m. cu bilete de odihna. Când scurgerea de energie a devenit considerabilă şi periculoasă. ş. nedând nimic în schimb. . î n etice nu intra sentimentul vinovăţiei n«^ regulile pentru asrfai Mte prostii. Au trimişi în acelaşi loc. au început îmbolnăvirile. a continua să trăiască mai departe era imposibil.a. deloc învăţaţi" intrigile temându-se de ele ca dracul de tămâie.Grigori Kapiţa să întrebe.

_ . i-am povestit despre natura energetică a pro-lemelor din familia ei. Am hotărât că venise timpul şi m intrat în vorbă cu ea. bântuia i stârnea pe acolo adevărate furtuni. Mă ^eptam la o reacţie mânioasă trecând spre isterie şi purificatoare. luând ocul asupra mea. uloarea feţei. a u convins cu adevărat ca au făcut o . că eu i-am sfătuit rudele să se scundă de ea o vreme în scopul supravieţuirii. i-am spus de asemeni. Dar a deversat spre mine un şuvoi bine ţintit de .ascunzându-l" pe soţ de ea. privirea stinsă. fără A &Z pen •/uitat. să pătrundă în interior . 1 atiile n-au satisfâcut-o pe doamnă.. mrsi ca emisiile atacurilor ei . spuneau că n-are estulă viaţă în ea. ea . » CP în concediu). Practic n-am recunoscut-o.edicului set. într-atât se urâţise.storci oa o lămâie după _ ledic». După două am întâlnit-o nu departe de biroul leacului şef unde încerca să obţină o audienţă.Vampirii Energetici tru nevasta tare speriată s-a pregătit o trans ferul bolnavului după indicaţiile iveşte d eS P ^ clinică (medicul şef tocmai . I-am explicat Eleonorei că sunt la curent cu ituaţia din familia lor şi prevenind-o asupra posi-ilei neplăceri ce i-ar putea-o provoca informaţiile iele. gră ' c °mplet formulată încercând în felul a ajungă până Ia mine. de obicei aşa se întâmplă.

putea întinde pe ani de zile. peste câteva săptămâni. Eroina noastră se folosea conştient d ° celor apropiaţi.Grigori Kapiţa şi să-mi facă rău. Totul era hota . S-au înţeles la telefon. un orăşel încântător. I-am explicat lui Dimitri şi mamei lui că Eleonora era periculoasă. mutarea. iar căsuţa şi gospodăria să le dea cu chirie. liniştit. Numai * n'L1 » . au_adus ° boare de ceva cald. drept care n-am mai dubiu că acţiunea era deliberată. de a omorî vampirismul d' M-am adunat numaidecât şi m-am dus la timele noastre la pensiune. Condiţiile păstrării sănătăţii şi vii erau divorţul şi cel mai important. care se pregăteau să se angajeze şi să plece undeva în Nord. Cuvintele despre Borovsk. trăia pe seama lor iar acum s şi se mânia V ca un câine de sub nasul căruia ° un os gustos. Cu „problema sovietică a locuinţelor" asta >. paşnic. Aşa au şi hotărât. Nu-i aveam la îndemână atât de istovite erau forţele lor vitale. Spre bucuria mea si * sprijinul ipotezei mele ei arătau ceva mai bine Dar trebuiau să înveţe să trăiască mai departe.^ se pregăteau într-adevăr să plece şi i ncă_ l^ curând.J» trimis o scrisoare. N-avea deloc intenţia de a se sch de a lucra asupra sa. ^^Hlniri inconştient se îngrozeşte când i se vorbe natura lui periculoasă şi se străduieşte să ^ ^ ceva. Mama lui Dimitri şi-a amintit că are nişte rude în oraşul Borovsk lângă Kaluga.

liniştită. dacă Eieonora ar fi încercat să rezolve problema prin justiţie totul ar fi putut avea consecinţe mult mai tragice. 6 mu|te fort . Eieonora a încercat sa-i caute dar nu i-au ajuns tenie. poate nu atât de grave. Şi aici.Vampirii Energetici • vâtat pe Dimitri cea mai simplă apărare i fl ' acasă să îşj ia iucrurile. Când s-au întâlnit după o vreme Eieonora deja le „dăduse drumu' " reorientându-se spre „devorarea" altcuiva. Dimitri şi-a găsit la Borovsk o mireasă. nu „o prinţesă" de data ^ ci o femeie.j onora. Grigori Ivanovici. tară supliment din afară. tot atât entuziasmat vorbea despre noua lui -Inch nevastă: 'Puiţi-vă. Eleonora s-a străduit să-1 deschi-^ 1 dn n ' ° ' fiu a retu rnată prin metoda oglinzii. Iar dorinţa de a-i apară 11 dădea şi mai ' ^Trtp în concluzie au plecat. De aceea s-au despărţit destul de uşor.rgetica. în multe situaţii asemănătoare. slavă Domnului. sunt convins. e infantilismul lui nu a reuşit să scape. toată energia şi vitalitatea ei s-au scurs ca dintr-un balonaş înţepat. Dintr-un motiv oarecare există o astfel de practică în dreptul familial. Ea s-a oprit la curtezanul următor (cine nu compătimeşte o femeie nenorocită atât de crud părăsită) şi a încetat căutările.in totulamersbme. Pe încercat să-i protejeze de întâlnirea imâ S1 P i «• j . trăim de un an şi . Acolo a şi rămas. simplă. Energia ^ ^ lt. după divorţ copii rămân mamei.

'"grozitoare. Cine nu are dreptul să folosească energia naturii? Şi acela care a făcut doar ca o fată să se îndrăgostească de el luându-i şi schimbându-i o parte din energie împotriva voinţei ei. ci doar pentru un folos neruşinat. ce rău a pricinuit. Când la Judecata de Apoi fiecăruia i se va face bilanţul „după legea mâinii drepte" va trebui cântărit în talerele balanţei ce folos a adus omului energia luată fără voie de la altul. împotriva orânduirii lumii. Şi acela care folosindu-se de manipularea conştientă a oamenilor cu ajutorul energiilor a ştiut să primească şi să ocupe un post important în sistemul de conducere. deşi în final ea nici n-a înţeles şi nici n-a simţit ceva. Şi dacă nu sunt pedepsiţi în mod . 'rect în tirnpul vieţii. Toţi ace $tia au păcătuit împotriva Naturii. .jumătate împreună şi ea nu a strigat odată Am venit de la ziua unui prieten la unu r a a nu m-a certat! Şi doar băusem iar ea nimic!' -sunt sincer bucuros pentru ei. atunci răsplata va fi pesemne. la forţele negre. Şi acela care a supt forţele omului apropiat fără milă fără să-1 fi iubit Deodată. îşi ucide lent sufletul muritor. ŞAPTELEA NIVEL a neagră consider că manifestarea vampirismului t este nivel separat indiferent de forma sub are Acela care apelează conştient la ajutorul golului.

.^liwy^ft '"1i"Ji'. .1j "1»fl?J'ws!i diSfr* 'iii &A.ts^j.X.

Deşi nu poţi fi sigur niciodată că nu te expui atacului unui vampir.AŢI DIAGNOSTICAT AGRESIUNEA VAMPIRULUI DE FĂCUT? CE-I Vampirismul conştient există dar el este atât de rar în timpurile noastre în ţările civilizate încât vom încerca să analizăm de fapt cazurile de „parazitism" obişnuit. Atacul conştient poate veni din partea celor care stăpânesc forţele întunecate. vrăjitori. întrucât mulţi au depn" . feluritelor Loji Secrete. a ep. magi. Nu toţi sunt şarlatani. Practicile de genul împrumutului de energie fără consimţământ sunt răspândite şi se p că de către discipolii învăţăturilor oculte.

Nu merită să îţi provoci soarta. oricât ar fi de straniu. .Vampirii Energetici început în lucrul cu energiile subtile. nu putem să'-l evaluăm pe adversar.natele lui o persoana reala. Modul cel mai sigur de a lupta cu atacul psihic. aceeia pe care omul o ştie. de-a face un pas. El trăieşte de ¥ ¥ Vearnri „ : . vreau [U comiterea unei grave greşeli. Cu îţi paşi înapoi va trebui să plătească evoluţia lui pentru asta? Forţele care conduc lumea sunt puternice. Nu trebuie să te lupţi cu răul de unul singur. Spunând o rugăciune (eu ştiu că pentru un cre dincios reflecţiile mele stârnesc râsul) omul se conectează la egregorul dreptei credinţe constituit de generaţiile. Nu putem şti ce forţe are şi ce putere. trebuie să ai cunoştinţe. La fel şi legile eticii universale sunt neînduplecate. Al doilea şi cel mai important: nu avem voie să ne folosim de aceleaşi metode. să străpungi 'onştient învelişurile de apărare şi să faci rău este destul de complicat. j t^nil si detectând de unde vine. Şi rugăciunea. oricare. Primul lucru este grija pentru securitatea personală. .l în nici un caz. . trebuie niciodată să ne supraevaluăm forţele. Sunt convins că: să ataci. In cazul acesta învelişurile de protecţie sunt mai greu accesibile. practică. experienţa. care ne pncmu. Acum omului îi va fi dată posibilitatea de a se apăra. veacuri Şi puterea lui este de neînchipuit. . nu este voie să intrăm în luptă '^atacatorul. de miile de credincioşi. adică vă-nitind ataoui ^ ./al1 . este să nu crezi în realitatea lui.

Laureatul premiului N h răspuns că nu. . celor care se îndoiesc. Până şi lor. el nu crede în superstiţii dar a au ' ' -şi celor care nu cred potcoava le ajută.Grigori Kapiţa Este cunoscută anecdota despre fî zjcBohr. rugăciunea le ajută. Careva dintre cunoscuţii săi a văzut ^ vă în cabinetul savantului şi a început să-1 creadă într-o astfel de prostioară medievală ' ^ cum poate creatorul teoriei cuantice. nu a fost învăţat să s roage şi nu ştie s-o facă. De ace * mă adresez omului care s-a confruntat cu prăbu ' energetică dar în virtutea unei gândiri raţionaliste proprie vieţii contemporane. Niel va 'a care aduce noroc. considerând rugăciunea o rămăşiţă a trecutului şi superstiţie.

care intensifică dezvoltarea şi ""culaţia energiei. Pe aceste baze se trezesc resur-de Şi capacităţile profunde ale omului. apoi dezvoltarea conştientă centrului inimii. supunerea voinţei » şi în continuare.EtODE DE APĂRARE >ilu Pe ce ne putem baza când ne pregătim să vorbim :spre apărarea împotriva atacurilor energetice. Pe npotrivire. ceea ce de 'emeni creŞte gradul de trezie al conştiinţei.a deliberată a membranelor energetice protectoare le altui om. infiltrarea în aura lui. Pentru asta ex istă un număr de tehnici şi exerciţii. în sens invers: pentru "iceput întărirea voinţei. apărarea se -onstruieşte. . deturnarea energiei lui înspre •zul propriu. ca să spunem aşa. în mod corespunzător. străpunge-. Principiul capital al vampirismului şi al ituror formelor de agresiune din acţiunea conştientă -o numim convenţional magie neagră).

Numai arun"'' posibilă lucrarea ulterioară. atât de dragi mie. direcţionate? Sunt ele pline di conţinut sau sunt de-o clipă? Care este starea minn noastre. Iar dac' lipseşte începutul mişcării atunci problema îj. starea aceasta trebuie să fie det *' adică să fie conturată. Dacă mişcarea este infinită atunci valoare a doua se ia în intervale de timp separate. Orice lucrare treh ^ ceapă de la o anume situaţie iniţială. Exemplele din tica abstractă. ne dă puterea de a supon încercările şi un coeficient de siguranţă? Toate răspunsurile la aceste întrebări tre u. şi cea mai grea întrebare: spiritualitatea O percepem? Ne susţine. schimbă în întregime sensul. & sănătate? Care este forţa emoţiilor? Sunt dorinţei. vor fi Hbinevenite: pentru a şti care este translaţia trebuie -r ştii neapărat punctul iniţial şi punctul fj nai 7 mişcării.-însumate într-o unică percepţie pe care . noastre constante. Cum să-ţi cunoşti starea proprie? Să te cercetex meticulos şi consecvent încercând să te evaluezi p< diverse planuri: care ne este cantitatea de energu vitală eterică? Care este rezerva de viabilitate. Pent £ '' punct de plecare pentru acţiunile îndreptat ^ dezvoltare.Grigori Kapiţa Pentru început este obligatoriu sa t' propria stare energetică. instrument al cunoaşterii? Care-i este capacitatea de a acţiona şi de a rezista la sarcini > tensiuni? Ei. fixată.

La o posibilă constatare a unor străpungeri şi scu rgeri de energie în planul subtil propriu. râmadă.Vampirii Energetici controlăm. Trebuie doar să-ţi faci un obicei din a te opri şi a reflecta în fiecare zi. Să desăti ascunse. Calmul şi raţiunea sunt cele mai bune ajutoare. La început. Oricât ar fi de greu străduieşte-te şi învaţă să fii obiectiv. Ce gânduri. nu mult. de două ori pe zi timp de 5-10 minute. să-ţi ofer un sfat: fereştete de anxietate. adunându-ne îndelung într-o . prietene. nu te aştepta la neplăceri căci atunci vor veni sigur.a ele răspunsuri. Omul e dator să-şi pună '. încât adesea nu îţi vine să o faci! Dacă insă execuţi genul acesta de exerciţii în mod regulat. ce s_o Trebuie să învăţăm să facem astfel de introspec-în permanenţă şi nu o dată la şase luni. nu este Cazul să vă enervaţi şi să suferiţi. ce fel de context şi cum ne influenţează neplăcen meni. . Cât de plăcut este să deţii înţelegerea de sine! Dă-mi voie. creşte controlul asupra sinelui şi introspecţia nu mai consumă atâtea forţe. iar apoi pătrunzând în ea cu multă trudă! Aceasta îndeletnicire este atât de dificilă şi de neplăcută. de emplu. ajunge o dată. Să-şi prindă necazurile de ' să le rotească înapoi în punctul din care au c ° Aşa se poate înţelege nu numai apariţia unei aPa • ^ar «i ce a provocat-o.

Grigori Kapiţa Dacă omul se obişnuieşte să fie atent — "*• J *H C i • sine dezvoltă viziunea subtilă asupra sinelui st" * mai bine organele energetice ale simţurilor V să-şi descopere pierderea de energie psihică suh' mă schimbării dispoziţiei. canalul intuiţiei nu răspunde la întrebarea ta încearcă să „roteşti" înapoi evenimentele. a rezervei de ^'CiPjf* reducerea disponibilităţii de a acţiona şi de t decizii. dispoziţii. încredinţează-i-te. în timpul acesta urmăreşte-ţi schimbările interioare: gânduri. Stabilind persoana concretă de care sunt legate neplăcerile rezultate. ce fel de întrebări au fost atinse în comunicarea cu ele. apăsare. Apărarea instinctivă. Cum să descoperim cauza? întâi de toate o va sugera intuiţia. ceakre. analizează-ţi relaţia cu ea mai în adâncime. Tipul acesta de reacţie apare întâmpla- . Dacă. neconştientizată venită din partea Naturii pentru copiii săi este foarte mare. şi pe cele exterioare: după contactul cu care persoane s-au petrecut schimbările. dintr-un anume motiv. Această percepţie trebuie transferată la ni Iul fizic pentru a determina zonele străpungerii E suficient să-ţi asculţi corpul. Se poate încerca să se treacă un curent prin centrele energetice. cu scopul de a constata dacă sunt goluri. De la momentul actual „acum când este râu". întoarce-te încet la „atunci când era bine". de ce. sentimente. poate nişte dureri surde. tensiune. insuficienţe. să stabileşti unde se resimte disconfortul.

Vampirii Energetici concentrat pe o anumită direcţie. când prin linguşire sau compătimire se adoarme vigilenţa. ca să zicem aşa. Determină modalitatea prin care s-a produs amestecul în sistemul tău energetic. ^ ionează mai departe. poate fi implicarea în probleme comune (finalizată prin captarea ta). Nu trebuie să consideri numaidecât ca pe o realitate obiectivă faptul că te-ai confruntat cu un atac astral (asta micşorează forţele). Cine stă în spatele lucrului? Un mag cu experienţă (vampir extrasenzorial) sau un începător. nu căuta motive în lumea de dincolo. conturează miezul proble. Poate fi un om cu tulburări vampiriste în Psihotip. adică cu un corp astral vătămat dar nicidecum acţionând conştient? Sau poate ai nimerit *u influenţa unui manipulator de conştiinţe iar de-llbrul energetic este un efect secundar provote saU . mai întampi^ y ----f 'tând în felul acesta factorul aleator putem bill'acţiunea intenţionată. Mai degrabă cauza stă într-un interes egoist pământesc din partea unui om cu intenţii nu tocmai curate. diletant.P lt şi înainte? -. poate fi o influenţă ocultă. Ea poate fi o furişare treptată în aura ta. ceea ce presupune un adversar experimentat şi periculos. Omul ovocat pentru prima dată neplăcerea tor & r sau acesta ţi. De ţi se va părea totuşi Sta '• devenit victima unei relaţii cu un vampir.3 • Care sunt motivele? De ce tocmai energia ta 1-a s ? Nu exagera. o lovitură astrală.

a . Unele ori c h' ^ înţelegerea acestui fapt este suficientă p ent ^ influenta să înceteze. Prin delimitarea genului şi a m H '' prin care se acţionează asupra noastră ne del' 3'" întâi de toate locul slab.Grigori Răpită cat de tine? Nu uita că „relaţia cu necesită întotdeauna două persoane: dacă c' ^^ capabil să ne ia energia înseamnă că sunten ^ ^ să o dăm.

Ea poate înlătura loviturile. să numim aşa această forţă. Lumina ta călăuzitoare îţi va hrăni aura.APĂRAREA PSIHICĂ î-ţ Apărarea cu ajutorul Divinităţii supreme Modalitatea cea mai eficientă şi cea mai bună de a te împotrivi oricărui atac este să te adresezi Divinităţii supreme şi să menţii o legătură deschisă şi permanentă. te va fortifica şi îţi va reface integritatea membranei protectoare perturbate de atacul energetic. învăţătorul tău. în cele mai multe cazuri lovitu- . Când omul are mereu în ln 'ma sa legătura cu Divinitatea supremă atunci îl va cr oti Voinţa lui Dumnezeu. Dumnezeul tău. dacă îi ceri cu mima deschisă să te susţină. le poate ora intensitatea.

. Nu se poate să-i ceri lui Dumnezeu să te miluiască dacă tu nu L-ai slavi niciodată.Grigori Kapiţa rile vor fi lipsite de fatalism. atunci întreaga energie a spiritului curge înspre apărarea lui. Şi eficienţa acestei modalităţi depinde de curăţenia inimii şi sinceritatea credinţei. Nu se poate să crezi în Dumnezeu numai atunci când ai nevoie de ceva de la el. tuturor adepţilor precum şi energia tuturor datinilor şi ritualurilor săvârşite. dacă acesta cere ajutorul spiritului supraveghetor al religiei sale. nu L-ai slujit cu puterea sufletului tău. Dar canalul acesta e foarte îngust. experienţa spirituală şi meritul tuturor sfinţilor. în cazul apărării prin intermediul egregorului omul primeşte şi energia strânsă de biserică din momentul apariţiei respectivei religii în ea se adună energia tuturor rugăciunilor care s-au spus. în cazul atacului energetic asupra omului. Mai mult transmisă din planurile superioare îi dă omul ' ^^ Pute rea de a trece peste încercări. pură ca un cristal. Apărarea Superioară se realizează uneor' intermediul egregorului propriu acelei relie" ^ învăţături pe care omul o ur mează . Canal l ^ legătură cu Divinitatea supremă poartă dinspre i £ nurile superioare direct spre om o energie datat de viaţă.

Dacă omul are o imaginaţie bogată şi îşi controlează propriile imagini şi gânduri atunci această imagine se va vizualiza cu o mare claritate. . el pune.Vampirii Energetici Realizarea scutului energetic Această metodă practică se recomandă adesea în diferite învăţături. Ea constă din construirea în jurul omului. influenţa din cealaltă lume şi voinţa întunecată. a sfântului. în gând. a unui scut de apărare. din materie subtilă. a învăţătorului îi cre?te puterea de protecţie. Spaima şi neîncrederea ratează posibilitatea de a construi un scut solid. între sine şi sursa pericolului un scut sau ecran energetic din energie subtilă. reunirea dintre imaginea scutului şi reprezentarea vizi-1 a a imaginei icoanei. Scutul subtil poate fi intensificat prin adăugarea de energie suplimentară din planurile înalte. Aşadar. saturată de lumină. dacă omul simte un pericol venind din partea cuiva. în acest caz. Spre exemplu. Lucrul de căpetenie la această modalitate de apărare este păstrarea calmului. vor fi reflectate pe direcţia atacatorului. care seamănă cu oglinda.

Grigori Kapiţa Metode de pătrundere în structura atacului între ele se pot număra următoarele: să nu identifici cu cel supus atacului. să schimbi imaginea atacatorului. Pentru a le realiza este obligatoriu să înveţi să discerrri. Prin asta îţi aperi personalitatea. Imaginează-te în partea sistemului închis. partea vătămată şi reface integritatea. înconjurat de un înveliş de protecţie luminos. o cădere. în gând. Priveşte-te în gând. să anihilezi lovitura direcţionată. închipuieşte-ţi că atacul care se desfăşoară nu te atinge. dintr-o parte. te vezi pe tine. amestecul în structura lui. Dacă atacul s-a petrecut şi în aura ta este o străpungere. Tu poţi să priveşti cum se desfăşoară atacul iar dacă nu ai puterea să i te opui păstrând privirea laterală. îl vezi pe atacator. inferioritatea şi integritatea solicitând un sprijin de la înălţimea spiritului tău. Aceste metode au la baza lor schimbarea naturii atacului. Cel mai adesea în cazul unui atac energetic parca s-ar ivi o reacţie de răspuns din partea victimei-constând în consimţământul şi supunerea ei. . se poate îndrepta.

r(je capacitatea de a se împotrivi în faţa vampirului. aşa şi omul cum i£P . Anihilarea este o metodă de apărare prin care acţiunea dirijată se transformă în imaginaţie într-o stare de linişte absolută. cu sentimentul că doreşti să-l ajuţi s-ar putea trezi în situaţia că este incapabil s-o primească într-o formă atât de pură. controlarea ei poate slăbi foarte 'ifluenta. Micşorarea spaimei Sf)a' ncentrare.Vampirii Energetici • urele înţepeneşte în faţa şarpelui. Compătimeşte-ţi atacatorul: el este atât de slab încât îi trebuie pentru a trăi o putere străină. Dacă ar fi să-i trimiţi energie atacatorului tău cu bunăvoinţă. Vidul saturat de energie. Dacă tu nu eşti sigur de nivelul atacatorului această modalitate poate fi periculoasă pentru că într-o astfel de ofertă tu te deschizi. Se poate folosi următoarea modali-ă-ti imaginezi că cel ce te atacă este un pitic de !r ensiuni foarte mici iar tu dimpotrivă ai o statură outere gigantice. să-i faci parte. din milă. Este o modalitate foarte eficientă dar ea trebuie utilizată numai în cazul clar al unui atac neconştientizat. Dacă are oarecare experienţă în tehnica meditaţiei omul poate să vizualizeze oceanul planetar de linişte. ransferând acolo influenţa negativă el primeşte un PnJin prin perceperea nemărginirii forţelor binelui . lucru ce se întâmplă din cauza 'ma^ ' fixate în conştiinţa lui. Vampirul de nivel înalt va putea să exploateze acest fapt pentru scopurile lui. Eşti chiar gata să-l ajuţi.

în speţă de către tine. Dacă atacul se produce la C astral trimite-1 în sus unde vei fi de neatins n vampir.Grigori Kapiţa în faţa meschinăriei. 6U noastră. în relaţia cu un vampir-participarea delicată şi convingerea rezonabila n . închipuieşte -ţi ce eforturi tre buie să fa că pentru a absorbi se n timentele tale dacă în acel moment tu distribui cu mult interes bălegarul peste straturile din grădină! Este o metodă foarte eficientă şi care nu cere efortun speciale. Asta nu este cruzime sau indiferenţă. La fel de posibilă este metoda schimbării miilor de acţiune. pure. Metoda glacial răspunsului Dacă omul care îţi ia energia este sâcâitor şi nu depune nici cel mai mic efort pentru a lucra asupra sa. iar forţele superioare. Tu îi faci un bine punându-1 sa decidă şi să acţioneze. nimicniciei forţelor aţa felul acesta atacul nu mai poate înraco '' ' n en ergi. dar vrea ca problemele lui să fie rezolvate de alţii. te vor spri" Sau dimpotrivă lovitura poate fi trimisă spre pâm" reflectând la nivelul pământului influenţa negativ' trimisă spre centrele noastre subtile. cel mai bun procedeu va fi o atitudine rece faţă de el.

Ea este legată de anumite ritualuri care ajută în mod esenţial la păstrarea integrităţii şi fortificarea membranei protectoare. canal i de rnfflUfllc<1 _şi suplime energia. Există de asemenea metode de apărare care folosesc diverse simboluri: trasarea unui cerc în jurul Persoanei. nicidecum sa se ^de dezvoltarea propriilor forţe. simboluri totemice. elaborată de multe generaţii. nta • •. Atunci îi vine în ajutor apărarea practică. De exemplu: te poţi spăla pe faţă ar de dragul curăţeniei sau se poate săvârşi o .Vampirii Energetici los sun Atâta vreme cât între voi există un tip -rare el va încerca să formeze un . Se poate numi apărarea prin obiecte pentru că se utilizează aşa numitele amulete şi talismane. prin forţa diverselor împrejurări. omul poate să fie incapabil. sigilarea cu pentagramă. atunci puterea ei este nelimitată. Energia legată de cruciuliţa de la gât constituie tot puterea apărării prin obiecte. suferind atacul unui vampir. Există diverse c ţiuni ritualice. de a folosi vreuna din metodele de apărare enumerate până acum. ocupe ut Apărarea practică în unele cazuri. Dacă la folosirea unei asemenea protecţii se invocă forţa superioară de protejare şi egregorul dreptei credinţe.

în dependenţă faţă de scopul orientâr" *" Multe religii. Poate ca o dată cu modalitatea de a face doi paşi pe un drum drept. şapte la dreapta. în etapa actuala de dezvoltare a omenirii când se întâmpla mereu ca centrul lumii sa fie transferat în corpul mental. înainte de a-1 folosi e cazul sa ne gândim în ce chip şi prin mijlocirea căror energii va primi capacitatea de a acţiona. Chemarea în ajutor a f ^ nevăzute trebuie totuşi sa fie făcuta cu o p Yt °r ircrni precauţie. „de apărare". De aceea nu avem voie sa utilizam metodele practice în absenţa totala daca nu a metodelor psihice. vom dobândi în plus obligaţia de a face trei paşi la stânga. Adică ne va separa de atingerea ţelului şi de ieşirea din fundătura o mult mai mare cantitate de timp. Şi ce vom face cu el după? Dând peste un desen tainic. Pentru a ne proteja de muşcăturile u minuscul căţel de interior. nu cumva aducem d ' neant un tigru mortal de periculos.Grigori Kapiţa abluţiune rituală şi rezultatele acestor actiu ' diferite. patru înapoi iar apoi alte câteva sărituri şi opriri. învăţături şi practici au con ^ un protocol ritualic de utilizare a simboluri] StltU" are un sens magic. multe practici astrale nu numai ca nu funcţionează dar pot fi şi dăunătoare. măcar a încercărilor oneste de a le realiza. reprezentând un repos al evoluţiei. . fără sa avem " aceeaşi timp nici cea mai mica idee despre genul d tigru.

Vei vedea. ca te vei elibera şi . picioarelor. mai ales cele folosite în procesul de lucru. ca pe un obiectiv impropriu. pot folosi următoarele reguli ale acţiunilor concrete. Lasă-1 pe colegul tău sa acâ măcar o parte din studiu singur în loc sa te sâcâie la nesfârşit cu întrebările „de ce?". (numai sa nu te intimidezi de propria „impoliteţe") şi aşa îl vei determina sa te părăsească. abaterea privirii şi refuzul oricărui contact. „cum se ace asta?". Folosirea unei astfel de practici a închiderii. Sa nu doreşti sa-i oferi din informaţiile pe care le-ai prelucrat de asemenea rupe legăturile nedorite ce apar anume prin informaţii. închiderea totală. va însemna de pilda sa-i refuzi vampirului casa ta. Prin asta vampirul poate fi aruncat în starea de disconfort. astuparea „ermetica" a tuturor planurilor subtile cu proiectarea în nivelul fizic se realizează prin încrucişarea mâinilor.Vampirii Energetici Apărarea prin acţiune Stabilind faptul ca s-a produs un atac energetic. compactă. prietene. sa nu-1 inviţi şi sa nu-i dai drumul în ea.

Dar aceasta actiu' a trebuie sa se desfăşoare pe baze emoţionale •• fel de mânie sau iritare.Grigori Kapiţa tu. Aceasta metoda presupune '" "' acţiune volitiva puternica. legăturile nu se vor rupe ci dimpotrivă vor fi mai puternice. "" lu ^ze z Daca vampirul este excesiv de s âcâitor • metode nu merg. Desparte-te de omul'ac gând şi împinge-1. respinge-l. Nu est permis ca astăzi sa respingi un om iar mine sa t „împaci" şi sa te întorci de unde ai plecat. imprevizibilitatea sunt atuuri în lupta cu adversarul. alimentate fiind de slăbiciunea noastră. Luminarea întâmplătoare. în genul acesta de metode poate fi inclusă şi cea paradoxală sau metoda spontană de apărare. Numai atunci energia ce se strânge în mod tainic poate primi o utilizare adecvata la momentu necesar. şi-i vei face şi lui un bine punându l sa l Ucre singur. . Te vei minţi pe tine. sau sa te antrenezi în permanenţa şi sa -ţi menţii structura interioara într-o stare de înalta capacitate de munca. o hotărâre conştienta d rupe relaţia şi nu suporta jumătăţi de maura. Trebuie sau sa contezi cu totul pe inima ta şi sa nu ai în ea nici o picătura de înşe lătorie. acţiunea fără legătura cu cea precedenta. Ea nu-i o modalitate de apărare special elaborata fiind legată de practicile sufiţilor şi mai ales ale zen-buddiştilor.

întâi şi-ntâi trebuie sa ne descotorosim de „vampirul" informaţional din noi. construieşte-ţi singur em oţiile. a programelor străine. Lasă numai a Pteie şi prelucrează-le singur. Pentru asta. Controlează emoţia indusa din afara. Deliniteaza lumea emoţiilor ta le de sentimentele aduse din afara. cât apărarea de informaţiile pe care încearcă sa ni le inducă alţii.m. al c °mpasiunii. întreabă-te ce atitudine ai faţa de informaţia care se prăvăleşte într-o avalanşa tot mai mare asupra omului modern.Vampirii Energetici Apărarea informaţională Nu este atât apărarea informaţiei pe care am acumulat-o şi prin care comunicam. a imaginilor. Revino periodic la un astfel de dialog interior. învăţaţi-vă sa nu resimţiţi o stare de plictiseala şi disconfort în absenţa comunicării şi fără un şuvoi constant de informaţii. ş. de introducerea gândurilor de alta natura. Din timp în timp îndepărtează vechiturile .a.d. Fii singur cu tine însuţi pentru o vreme şi vezi ce bine este. Adesea ni se oferă gânduri şi fapte m aşa fel încât ele ne provoacă sentimentul mâniei.

jiu te mândri cu intele £ tău. a concentrării gândului asupra tălpilor picioarelor şi asupra contactului tălpilor cu suprafaţa pământului. după cum simte şi omul. Cu cât reuşim sa . Dar nu te raporta la orice inform C introdusa cu superioritate. Un'e • în ceea ce la prima vedere pare neinteresant ' ascunde ceva cu adevărat valoros şi util pentru n ' toţi. Apărarea prin apelul Ia energia telurica începe de la a învăţa sa te simţi legat de pământ ca de o fiinţa vie şi ca de o sursa de putere. Nu te da în laturi de la „munca de jos". Trebuie sa înveţi sa te împamîntezi. Apărarea forţelor prin intermediul naturii Aceasta metoda se constituie din utilizarea uriaşelor energii ale naturii. adică sa simţi în fiecare clipa legătura cu pământul. Este vorba despre energia fundamentala a Pământului mama şi despre forţele naturii care. Pentru aceasta se foloseşte metoda lui Dao. Consider ca diferitele învăţături au elaborat metodici concrete.Grigori Kapiţa emoţionale. sprijinul acestuia. sunt înrudite cu el. ele ne astupa şi ne lipsesc de forţa • viteza reacţiilor.

măcar o data. până la scurgerea completa prin vârfurile degetelor. Acest exerciţiu se poate realiza şi cu ajutorul copacilor care poarta în ei energiile pământului. a încercat sa-şi refacă forţele corpului eteric căruia îi este frig şi nu-i ajunge energia pentru încălzire. ne desfacem mâinile m laturi şi ne lăsam în voia vânturilor. dizolvă-ţi în el oboseala şi ia din forţele curate ale naturii. cu atât legătura va fi mai solida. La fel se poate fortifica trupul cu ajutorul altor forţe ale naturii. încălzindu-se lângă un foc. Oferă-ţi oboseala copacilor receptori de energie şi apoi încarcă-te de la cei donatori de energie. fiecare. Putem sa transmitem în pământ energia negativă ce trece prin noi.. ma i clar. . cu atât mai puternica este protecţia. ca şi pământul. energia pura a forţei aeriene ne va umple. suntem în stare sa recepţionam energia cea mai pura a forţelor elementare şi sa ne umplem cu ea corpurile astral şi mental. telurică Cu cât o simţim mai tare. un şuvoi puternic de energie densă._. Privind focul.. în momentul în care asupra noastră acţionează o ţ rta străina. comutam pe simţul tălpilor şi în gând em sa treacă prin noi. Daca ne aşezam într-un loc deschis.Vampirii Energetici . simţi111mai activa. în sus către locul supus tacului. Este util sa apelezi la energia pământului pentru a-ţi menţine propriul sistem energetic la o cotă înaltă. Apa. Lipeşte-te de pământ.

când zona forţelor întunecate se lărgeşte şi cucereşte poziţii noi. fără rezerve. De aceea sunt . Judecata îl slăbeşte pe om. mai multe metode de apărare îşi pot pierde eficienţa tocmai din cauza ca omul care apelează la ele nu este în stare sa creadă în eficacitatea lor în mod deplin. Apărarea prin rugăciune Desigur.Grigori Kapiţa conferă o puternica susţinere în planul pasiv Şi este capabila sa ne cureţe de informaţia negat' Ascultă-ţi sinle. egregorului credinţei. în vremea de acum. Legătura se năruie şi îşi pierde forţa. Aceasta este legea legăturii inverse. draga prietene. De ce vreau sa mă opresc asupra lui mai în amănunt? în rugăciune se ascunde o uimitoare înţelepciune şi putere. Despre acest mijloc de apărare am vorbit deja. prin intermediul rugăciunii cerem ajutorul Divinităţii supreme. Este important ca rugăciunea sa se spună în mod conştient şi omul sa creadă în puterea ei. şi vei putea negre ' sa-ţi găseşti modalitatea de completare şi menţine a rezervei energetice. Omul din vechime credea cu sfinţenie în amuleta şi aceea îl apară intens. Omul contemporan nu este capabil sa creadă în felul acesta.

. Se încearcă subordonarea ta prin zonele marginale ale conştiinţei-în somn. Daca omul este bolnav şi forţele lui sunt prea slabe pentru concentrare şi focalizare interioara. pentru a te apară în astfel de cazuri de forţele întunecate. mai ales prin copii. voinţa şi rugăciunea constituie cea mai buna apărare împotriva atacului energetic. Daca încearcă sa te „apuce" prin intermediul legăturilor tale pământeşti. prin cei apropiaţi. el se fortifica prin rugăciune. prin sugestie.[49 Vampirii Energetici •gur încredinţat ca multe metode de protecţie sunt au slabe sau accesibile doar celor ce se cunosc bine ei înşişi. Şi de regula ştiu deja despre natura atacului şi despre pregătirea împotriva lui. prin alcoolism în cele din urma (fenomenul se întâlneşte prea des pentru a fi trecut sub tăcere) .roagă-te! Calmul. Omului care s-a confruntat pentru prima data cu un atac şi. mijlocul cel mai bun şi poate singurul este rugăciunea. oamenilor antrenaţi în cunoaşterea de sine. Ei sunt o minoritate. a-şi înţelege problemele şi dezechilibrele. trebuie sa încerci sa-i aperi pe ei. Roagă-te pentru ei. îi este greu în aceasta stare de confuzie sa înceapă prin a face ordine în sine. a aflat ca în spatele lui exista o voinţa străina şi duşmănoasa. în aceste cazuri.

este inutil sa-ţi echilibrezi câmpul | astral. într-un loc depărtat de lume. Radiaţia solară consolidează puternic aura umană. în timpurile actuale insuficienţa energetica produsa de influenţele străine se pune adesea pe seama oboselii provocate de viaţa la oraş Şi a tendinţei de a pleca în „pustietate". Daca nu ne place un om. Toţi îşi aduc aminte din tradi-ţie că vampirii nu suportă soarele. dar numai într-un loc mai mult sau mai puţin populat. Pericolul consta în aceea ca neavând o idee despre gradul de distrugere pricinuit corpurilor sale subtile. sa-ţi „piepteni" sentimentele. la fel. în compania lui ne simţim prost. Daca omul s-a simţit râu şi-1 nelinişteşte ceva în asemenea măsura încât este gata sa-şi . focarele de infecţie ale corpului fizic vor atrage după sine. membranei protectoare.starea corpului eteric şi de ceea mai mari vor fi: suportabilitatea. probleme în proiecţiile acestor organe din planul subtil. Nu este . cu atât ai buna este sănătatea. E greu de presu-PUS ca ar fi capabil. Cu cât starea fizica este mai buna. în corpul astral \ l pe locul ficatului se va găsi o gaura larg deschisa in care se vor absorbi toate bunele intenţii.Vampirii Energetici B e (şi mai degrabă aşa stau lucrurile) ca motivul *u înăvirii ficatului sa fie de origine mult mai sub. şi fără nici un fel de manifestări energetice. trebuie întâi de toate sa analizeze starea corpului fizic. Nu recomand în cazul real. imagineze un vampir drept cauza. De exemplu daca în planul fizic ficatul te doare. Pentru menţinerea sănătăţii corpului fizic este foarte de folos lumina soarelui. pierzându-şi echilibrul sa . evident pare al perceperii unei influenţe străine. în acest context vreau să fac o mică observaţie. controlul mental. . totodată „arde" punţile mărunte (lipsite de importanţă) de care este plină existenţa (mai ales la oraş). METODE FIZICE DE APĂRARE îrnbO'" • Poate fi omul convins că starea care-1 oprima este urmarea unor atacuri? Nu trebuie uitat ca adesea reacţiile comportamentale simple sunt confundate cu acestea. Părţile slabe.Dar daca nu ne vom ocupa de tratarea corpului *• • nici corpurile subtile nu se vor reuni într-un tot !Z onios. omul se trezeşte faţa în faţa cu puterea colosala a forţelor naturii. capacitatea & a rezista. în împrejurimile oraşului se poate. să ieşiţi în natură.

.

în cap se găsesc centrii importanţi de schimb energetic. O uşoara interacţiune cu forţele naturale. Am auzit ca ocultiştii adoptând termenul „atac psihic" le recomanda pacienţilor o localitate de odihna în regiunea interioara a ţarii ca fiind locul cel mai nepericulos. pentru o mai mare protecţie exterioara sa mănânci bine! în acelaşi timp. omul devine mult mai sensibil. în cazul unei aprovizionări sanguine diminuate. Marea reprezintă o manifestare magnifică a forţei naturale a apei. câmpul lor eteric scade. mai degrabă periculos decât sănătos este mersul la munte sau la mare. Apa calda nu poate desigur vindeca tulburarea echilibrului energetic provocat de influenţa energetica dar aduce o uşurare şi oferă un răgaz pentru refacerea propriei apărări. cald. Pentru a slabi tensiunea din plexul solar se poate pune pe el o sticla cu apa calda. se pot pune picioarele?doar într-un lighean cu apa fierbinte şi pe frunte un prosop umed. Desăvârşindu-se. altfel snus. ea ce înseamnă şi mai vulnerabil. în cazul de faţa cu pământul. Activitatea centrilor energetici poate fi de asemenea frânata prin apa calda. Ce-ăr fi sa încercam sa acţionam „pe invers"? Adică. Desigur. îi vor plăcea aerul proaspăt şi apa curata a lacurilor nepoluate de vilizaţie. insensibil. Este posibil ca emoţiile sa fie atât de profunde încât a le face fată să nu fie deloc simplu. în starea de dezechilibru nu merita riscul de a te da naturii sălbatice. Dar daca va întâlni o rusalca? O rn u pădurii? Un duh? Va putea el. printr-o acţiune energetica. Se poate face o baie calda relaxanta. • La fel. devenind mai btire şi niai curat.Grigori Kapiţa 153 Vampirii Energetici suporte relaţia cu ele. Creşterea ensibilităţii adesea se obţine prin post. Este bine sa te duci acolo complet sănătos. pe omul grosolan. . Munţii apropie de soare dar îl lasă pe om în voia vântului sub stăpânirea forţei naturale a aerului. condusă de Luna. cu o rezerva de energie.spirite]' Naturii? Mai bine sa se duca la casa de vacanta s' cultive castraveţi. este exact ce trebuie în aceasta situaţie. un stomac plin va micşora fluxul de sânge înspre cap. devine mult mai dens şi este mai greu de alterat. cu apărarea distrus sa suporte un foarte posibil contact cu ele. Toata lumea ştie ca este greu sa-1 ataci. Luna dirijează şi psihicul uman având o legătura directa cu corpurile lui subtile. încă un mijloc simplu de susţinere a corpului fizic este alimentaţia.

.

mecanica şi alte forme de energie legate de susţinerea vieţii omului. . în mod corespunzător fiecare fel de hrana poarta o anume energie specifica lui. exista câteva recomandări asupra modului de nutriţie. Pentru ca energia hranei sa fie folosita cu o mai mare eficienţa. trecând în sentimente.DIETA ENERGETICĂ Din punctul de vedere al învăţăturilor ezoterice omul trebuie sa se alimenteze cu trei tipuri de nutriment: hrana propriu-zisa care menţine viaţa corpului fizic. aerul care hrăneşte corpul eteric şi impresiile care. De fapt hrana îi aduce omului cele mai dense şi grosiere forme de energie: energia biochimica participând în mod nemijlocit la procesele metabolice de schimb din organism se transforma în energie musculara. vor hrăni corpul astral iar transformându-se în interpretări vor alimeta corpul mental şi pe cele superioare lui.

Mâncarea dura. foarte grasa. interlocutorul meu imaginar: ceea ce mâncăm. iritante. Soluţia va fi probabil vegetarianismul în comunităţi de adepţi ai aceloraşi idei. Se pot alege câteva indicaţii: Trebuie sa ne alimentam. fără a suprasolicita organismul pentru prelucrarea cantităţilor de hrana în surplus. Aici . energii mai grosiere. Exista diferite metode de corectare a respiraţiei. după un timp devine o parte din noi. în general regimul vegetarian după toate aparenţele nu-şi are locul la oraş deoarece duce la o sensibilitate crescută şi de aceea îl face pe om mult mai vulnerabil. Este util sa postiţi periodic şi să vă alimentaţi ţinând cont de mediu. în mod regulat. alimentele cuşer la evrei). Daca omul trăieşte în singurătate alimentaţia de provenienţă animală este obligatorie. >. înţelege. Trebuie sa avem faţa de hrana o atitudine echilibrata. sărata este un exces şi pa orice exces slăbeşte forţele. de respect.155 Vampirii Energetici Uneori ele sunt legate de nişte învăţături religioase (bucătăria vegetariana a Vedelor la indieni. Are loc o contradicţie. Regimul vegetarian este util pentru dezvoltarea lumii interioare. Niciodată să nu prepari mâncarea cu sentimente rele. picanta. pentru autocunoaştere dar în cazul unei posibile agresiuni este obligatorie o hrana mai solidă. Felul următor de hrana energetica este respiraţia. după posibilităţi.

Iată şi cel de-al treilea fel de hrana.Grigori Kapiţa 156 intra şi respiraţia superficiala. uşoara şi reţinerea e' la expiraţie. spontana. adevărata generează cea mai curata energie pentru corpurile subtile superioare. . Mai există un punct de vedere. nu oricine va fi primit. animalele -hrana omului. altfel decât la aer curat. trebuie privita în mod raţional. în orice caz. Plantele sunt create pentru a deveni hrana animalelor. Şi acolo unde aerul este greu trebuie respirat superficial. Omul. nefiind un specialist dar socotesc că respiraţia. nu numai în ceea ce se zăreşte la prima vedere şi se percepe prin înţelegerea celor văzute. impresiile care sunt propriu-zis nutrimentul planurilor subtile ale omului. ca şi existenţa omului în totalitate. în felul său este hrană pentru Dumnezeu. Nu avem voie sa le subevaluam. „In această lume omul va fi mâncat oricum dar este mare diferenţa între cel ce-o face-Arhanghel sau demon" spune o pilda sufită. prin om. adăugarea unui procent de conştienta în procesul respiraţiei permite controlarea energiei şi contribuie la o mai buna conservare a ei Nu vreau sa fac recomandări. Doar ca nu fiecare om este bun pentru aşa ceva. Am în vedere nu poluarea chimica a aerului atât de proprie acum oraşelor ci atmosfera psihologică nocivă. Trebuie sa învăţam sa privim lumea. Viziunea clara. sa ne bucuram de ea şi sa o vedem în toate manifestările ei.

Alungă-ţi tensiunea din toţi muşchii. Apoi încearcă să-ţi concentrezi percepţiile asupra muşchilor şi vei simţi că în corp există o oarecare tensiune legată de disponibilitatea permanentă pentru acţiune. Greutatea ta a crescut şi tu apeşi mai . Vei percepe o masă inertă. mâinile. Curăţă-ţi treptat mintea de gânduri de parcă nimic nu ar exista.EXERCIŢII PENTRU ACUMULAREA DE ENERGIE O ti 'Relaxarea R' fi • totală Aşează-te în fotoliu sau întinde-te pe o suprafaţă moale sprijinindu-te pe spate şi uneşte-ţi uşor. Bucură-te de un calm deplin.

dacă este posibil. apasă uşor cu degetul nara . Nu-ţi încrucişa mâinile şi picioarele. apleacă-te puţin pe spate şi în partea opusă. etajele. Antrenează-te şi încearcă să obţii un contact instantaneu. urmăreşte mental cum străbate canalul energetic ca o axă toate obstacolele. planşeele şi atinge pământul. Acum încearcă sâ-ti înscrii în memorie această senzaţie pentru a o putea actualiza integral. Dacă una din nări nu lucrează. iar acesta este un fenomen normal. Curăţă-ţi treptat mintea de orice.Grigori Kapiţa 158 tare pe suprafaţa de sprijin. Legătura cu pământul Aşează-te pe un scaun cu speteaza dreaptă şi pune-ţi tălpile pe podea. Dacă faci exerciţiul în cameră. Exerciţiul de respiraţie Trebuie să fii atent ca respiraţia să se facă pe ambele nări. Acum vizualizează ceakra inferioară. aflată la baza coloanei vertebrale şi o legătură directă cu pământul plecând din ea. în orice moment. pune-ţi mâinile pe şolduri cu palmele în sus.

159 Vampirii Energetici liberă închizându-i respiraţia. Apoi ridică-ţi încet tot corpul şi inspiră în acelaşi timp. pentru a atinge pământul cu mâinile. ridică-ţi picioarele (fără să le îndoi). culcate pe spate.<l . Vei ajunge treptat la respiraţia încetinită. Totodată urmăreşte curentul de aer. Stând în picioare. Acum relaxează-te. contractând puternic muşchii abdominali. Impune-ţi un sentiment de relaxare.' După realizarea exerciţiilor de respiraţie. Se poate începe exerciţiul. apleacă-te încet înainte. Detensionează-i. contractând muşchii abdominali. Stând în genunchi fa un salt brusc închipuindu-ţi că te trage cineva în sus de creştet. Apoi contractează-ţi puternic muşchii abdominali. expiră lent. Arunci se deschide şi cealaltă. Efectuează acest exerciţiu de 2-3 ori. Opreşte-ţi respiraţia. . opreşte-ţi respiraţia. care normalizează fondul tău energetic. după care inspiră lent şi coboară-ţi în acelaşi timp picioarele. Exerciţiile fizice ••. Apoi concentrează-te mental asupra muşchilor abdominali: ei vor intra în starea normală de semitensiune.

fiecare om reface întreaga lume cu energiile lui. DOAMNE» Şi aşa încă o temă. că în relaţiile unui singur om luat în mod separat acţionează aceleaşi legităţi ca şi pentru Planetă în întregul ei. Tot aşa.„MÂNTUIEŞTE-MĂ PE MINE. din ce forţe este constituit Universul. Am încercat să înţelegem ce este omul. care ca orice temă profundă va antrena după sine un lanţ de reflecţii. adică am încercat să o lărgim. Ne-am putut imagina că totul se aseamănă. ce este energia. Am vrut să aflăm ce este aceea materia. Am studiat Universul ca pe un loc al energiilor . ne-am afundat în infinitul cunoaşterii. care este rolul lui în lume. cum se deplasează ele. căror legi li se supun. dragă prietene imaginar. Am căutat înţelesuri care se află dincolo de limitele conştiinţei noastre. Eu şi cu tine. cum relaţionează el cu alţi oameni.

ele sunt părţi ale planului Divin unitar. în final la construirea unui om nou. baza evoluţiei viitoare trebuie să fie prelucrarea mentală. Şi niciodată să nu uiţi asta. apare cu o forţă nouă şi devine tot mai importantă şi mai actuală? Răspunsul este de o importanţă de nedescris pentru rolul viitor al Rusiei. Acele încercări pe care le-a suferit poporul rus au fost o jertfă de răscumpărări pentru lumea întreagă. Timpurile cunoaşterii astrale au trecut. Trebuie să te lupţi cu vampirul dinăuntru. propriului rol în lume îi vor da omului . cu vampirul trebuie să te lupţi. Numai raţiunea. Şi pentru binele nostru s' pentru binele omului care în mod obiectiv este chiar vampirul. să nu-1 laşi să se dezvolte şi sj te înghită. Dincolo de ororile. Toate aceste „experimente" asupra materialului uman vor duce. şi pentru binele întregii omeniri.Grigori Kapiţa ţionată spre alte ţeluri. numai înţelegerea sinelui. Trebuie să te lupţi cu vampirul din afară care face rău. De ce discuţia despre vampirism. De Rusia este legat un program enorm de dezvoltare a umanităţii. Şi nu doar legătura simbolică se zăreşte aici: vine era Vărsătorului. care n-a încetat vreodată în diferitele învăţături şi sisteme ale credinţei. universal. Vărsătorul este semnul ţării noastre. Eu adopt poziţia prin care la nivelul actual al dezvoltării societăţii. cruzimile şi minciuna pe care este construită istoria cea mai recentă a Rusiei.

163

Vampirii Energetici

osibilitatea de a transfera energia acumulată din straturile inferioare, dense, spre cele superioare, spre Divinitate. Iar în Rusia condiţiile prealabile pentru ceva sunt mai multe decât în altă parte. Socialismul 1-a vârât pe om în tipare, dar prin asta, în mod insidios, 1-a disciplinat. Se poate considera astfel învăţământul obligatoriu (şi importantă este nu calitatea lui ci atotcuprinderea lui) şi regulile morale. De aceea în Rusia este formată o structură cu totul concretă, corespunzătoare planului mental şi împlinirea ei se face treptat, în continuare. In afară de acestea adâncindu-te în diferitele doctrine ezoterice nu trebuie uitată bogăţia spirituală pe care am primit-o moştenire: dreapta credinţă. Credinţa rusă, pravoslavnică este o comoară duhovnicească nepreţuită a poporului rus. într-adevăr calea salvării propusă de ea trece prin porţi înguste. Dar cu atât mai înaltă şi de necontestat este valoarea căutărilor duhovniceşti. Cine este fericit să aibă credinţă „cât un bob de muştar" se găseşte sub protecţia plină de putere a credinţei pravoslavnice. Acela care însă nu are deocamdată posibilitatea de a crede deplin, cu toată inima este dator să nu afecteze puterea egregorului credinţei pravoslavnice, atitudinea lui să fie .de respect nu de profanare. Prin aceasta se înmulţeşte binele în Univers. Dar creşterea şi înflorirea spirituală a Rusiei va avea parte de tot mai multă împotrivire din partea forţelor

Grigori Kapiţa

164

întunecate universale. Ţara noastră nu va fi ocolită de valul formelor inferioare de misticism, de practici oculte orientate spre egoism. Va fi activată şi umflată tema vampirismului dar dinspre altă parte, astrală adică cea de sperietoare. Să produci idei şi apoi în jurul lor un energetism al spaimei în care vor fi absorbite tot mai multe şi mai multe potenţiale victime- este destul de simplu să înţelegi CUI îi trebuie aceasta. De aceea aş vrea să previn omenirea să nu admită dezlănţuirea forţelor întunecate, să o îndrept pe calea raţiunii. Doar lucrul cu sine, cunoaşterea sinelui ca părticică a lumii şi a lumii ca pe sine însuşi - este ceea ce îl va duce pe om spre Lumină.

Colecţia

Şcoala Bioenergeticii
mai cuprinde:

Volumul I Atlasul Bioenergetic Al Omului
Volumul al III-lea Anatomia Schimbului Bioenergetic
Volumul al IV-lea
T i^r<?E3- •^'ţftfc*-'

Apărarea familiei de atacurile bioenergetice
Volumul al V-lea

S

. ^ - "V

" * i ^ * •
Yţ^fV i r O. TI

Atacurile energetice: modalităţi practice de apărare a copiilor
Volumul al Vl-lea Bioenergetica locuinţei

Editura Rovimed Publishers vă propune: Colecţia Occident .Orient Masajul Japonez Masajul Chinezesc Colecţia Medicina Contra Medicinei Vegetarianismul .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful