You are on page 1of 143
JCRARI DE CONSTRUCTII STRATIVE, SOCIAL-CULTURALE, -ZIDENTIALE $I! INDUSTRIALE C INDICATOR DE NORME DE DEVIZ PENTRU LUCRARI DE CONSTRUCTIL ADMINISTRATIVE, SOCIAL-CULTURALE, REZIDENTIALE SI INDUSTRIALE C ~ edi revizuita si completat 1981 nivelul anutui 2007 Volumut 1 ‘Coles de elaborare: - MibaiL-Dan Popescu —eoordonatr Cristian Dragan specialist in construc Dan-RaduBorcea specialist nconsruct occ SOFT CONSTRUE Ande Horst dizecor CoECSOFT consrRUCT + Aviat si aprobat de MLPAT eu avleal nr, 9872809.1998 ~ ind In Confort ew, Ordinal MLPA. ae T6IN0S 05.1997 prvind Spcificaile thrice pentru normele de consumur medi de reste pe ficole de devie, conform Ghiduui metodologic priv evizurea former de eonsumr medi de resurse In conformitate eu prevederile pblice de luca servi din domenia privind ehiatile 200 2006. Bucuresti~ 2007 nil eX tr hg tng ona Pramorm S05 Oem Secs LNA: Be Nome a ve Cea ee Reve COMMAEIAE FeRCEATE DE hiss Lote on use SaveanhneTERTOMAUI Por LGR NAD "oer at oF che PraeeTaN? CAT GE ANTREPReoR estas «werdnton Acousricon etwas ALUGRANLOR A CONGTILOR CENA DE AN AenaLR RERLONUAGRLOR ARESNSELO A CONCDMULOR {SECEDE UNTERILE AAPOR S UTA slschroni be NOME DE Dev S88 at POrTIFOLOsTe MSO ONENTATY ‘Tktae chine roverant ea 9G ARE OER TANT Nexen oma | "RConccot hdc hoon EVAL RESURCLOR NEES RESNSakan ok SCE Ce ANERAE WANOPERA SUTIN TY | ll | EDITAREA, COPIEREA, MULTIPLICAREA SAU FOLOSIREA INPORMATILOR IN BAZE DE DATE SAU APLICATI SOF IN'SCOPURI COMERCIALE SE FACE NUMAI CU APROBAREA SCRISA AOC 5 A SNGURA SOCIETATE ABIUTATA OFIGAL DE CATRE MLPTL-MOLPL ‘SA BDITEZE $1 SA DISTRIBUIE ACESTE INDICATOARE Paolo ISBN 978-973-7941-78-7 978.973-7941-79-4 7 Toate roporle apa aes edii su vezenate COCO? Consulan(, Orgnizare i Ciberetie Construct (Caen Givfel 810, sector 1, 010731 Bucuresti el 021-316 98 4, 021.316 98 37; Fax: 021-312 6 41 ‘mal: eneldeoce ro hp coe NOV 2010 ARACO © ses ARACO..... esos weet sansrenut vaneton Drag Regemerans Acayir iee scrote pie aera sos Gri comune en ‘nome de cei ena 120%, pci 4 a nome oes vv ‘imple, sorte ae Miser Leer Pubic Trreparior mint pot faoche ono, ait de eft pret cH Hse sn agin x are each ge ca tao a atari reassess cv snap! ein» Bona Seo