You are on page 1of 172
eben ()\ CONSULTANTAYORGANIZARE SIP. SD = ~ tndlalae ee ee aes ee IBERNETICAINCONSTRUCTII e oe cece he iO DIGATOR OE NORME OE DEVIZ fl N7RU LUCRARI DE CONSTRUCT. fIN|STRATIVE, SOCIAL-CULTURALE, TIALE SI INDUSTRIALE C isn ws sr 0NN 978-371 INDICATOR DE NORME DE DEVIZ PENTRU LUCRARI DE CONSTRUCTIL ADMINISTRATIVE, SOCIAL-CULTURALE, REZIDENTIALE SI INDUSTRIALE C ~ediia 1981 ~ revizuita si completatd fa nivelul anului 2007 Volumul It Colstv de eaborare: ~ Mibai-Dan Popeseu —coordonator Cristian span speci n conte Dam Radu Borecs speci comtroct AndeiHorat director + Aviat 9 aprobit de SILPAT cw ase nr 9828 09.1998 ind in Coaformtate eu Ord MLPAT. ne TONS 8 997 prin Specie thnce penis nermele de consumo medi de reste pe {Teco de deve, coforn Ghat etdogie vind vein trv de conumurt medi de ress + In conormitate cu prevederle eget dame priving achistite pubice de lucrarisert din i 1998, 20085206 Bucuresti ~ 2007 serme mancoages meses as NA npNe eet oftware srt et ces ret 58 5s creas Se a amen nn «UERuRL AONE. MASUR ALUCRARLER ACONTILGR SECA De ee errors OC MERLE NOPE STEM “Reno Rane cee MAR AEN RESIEE One + ee 1 bebtpcgrescompser2ats: Dan hr se eee Unie TeaWA TAS! Lh 31 EDITAREA, COPIEREA, MULTIPLICAREA SAU FOLOSIREA INFORAMATILOR IN BAZE DE DATE SAU APLICATI SOFT IN SCOPUR) COMERCIALE Se FACE NUMA CU APROBAREA SRSA A COCC 5. ShOuta SOCIETATE ABLITATAOMCIAL DECATREM LPT LMOLPL ‘SAEDITESE $1 SA DISTAIBUIE ACESTE INDICATOARE p solo ISBN 978-973-7941-78-7 1978-973-7941-80-0 ‘Toate deep aap acne eli sunt ence GOCE ‘Consulani, Organza Ciberesa In Const Calon Grivel 810, sector 1.010731 Bacar rah 021 3169841, 021-316 98 3; Fat: 020312 56 4 aa: ocee0c 05 pw 20 > NOW 20m ~ Simba — capioiior 0 3g004 eA ast RStuCT 'SUMARUL CAPITOLELOR DE LUCRARI, PE VOLUME Danaea eapitailor ae Tee Volum LUCRAR OE BETOANE ‘COFRALE $i SCHELE ARMATUR! PENTRU BETOANE INCHIDER! §! COMPARTIMENTAR? INVELITOR S| SARPANTE DIN LEM Vout TeNcuEL ‘SCARY PLACILE INTERIOARE 61 EXTERIOARE PROFILUR!g! ORNAMENTE DECORATIVE [TAMPLAREDIN LEM MASE PLASTICN 5 METAL CCONSTRUGTI'SICONFECTIIMETALICE GeAMURI VoPsiron si zucRAvEL! UGcRaR! OMvERSE MONTAREA ELEMENTELOR PREFABRICATE DIN BETON, BETON ARNT gt PROFILE MCTALICE, SISTEME DE FUNDARE $1 CONSOUDAR! OE ‘TERENURI PENTRU FUNDA CONSTRUCT EXECUTATE CU MATERIALE LOCALE $1 [ALTE PUR! DE LUGRAR! DE CONSTRUCT LUSTE ANEXE - RESURSE MATERIALE 4g Untversietee Tetsieg last BIDMOTECA