SMK SERI DUNGUN

PBS SAINS
PERINCIAN REKOD TRANSIT INDIVIDU BIL BAND EVEDENS B1D1E1 1 B1 B1D2E1 B1D2E2 B1D3E1 B2D1E1 B2D2E1 B2D3E1 B2D3E2 B2D4E1 B2D4E2 2 B2 B2D5E1 B2D5E2 B2D5E3 B2D6E1 B2D7E1 B2D7E2 B2D7E3 B3D1E1 B3D2E1 B3D2E2 3 B3 B3D2E3 B3D3E1 B3D3E2
Menyatakan nilai imbuhan dan simbol bagi jisim sesuatu objek Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran panjang Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran isipadu cecair

BAB TARIKH 1 2 3 4 5 6 7

INSTRUMEN
Menyenaraikan kerjaya dalam bidang sains Menyatakan sel sebagai unit asas kehidupan Menyenaraikan pelbagai jenis sel manusia Menyenaraikan benda-benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang Menyenaraikan fenomena alam yang dilihat di sekeliling berkaitan dengan sains Memberikan maksud organisma unisel dan organisma multisel Menyatakan tiga keadaan jirim Memberi maksud jirim Menyenaraikan sumber-sumber Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup Menyatakan kegunaan sumber-sumber Bumi dalam kehidupan harian Memberi maksud unsur Memberi maksud sebatian Memberi maksud campuran Menyenaraikan komponen-komponen dalam udara Menamakan jenis-jenis tenaga Menyenaraikan sumber-sumber tenaga Menyatakan matahari sebagai sumber tenaga utama dan haba sebagai satu bentuk tenaga Menyusun langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik mengikut urutan Menyatakan kuantititi fizik serta unit S.I. dan simbolnya Menyatakan nilai imbuhan dan simbol bagi unit panjang

PBS SN SMKSED

B3D3E3 B3D3E4 B3D3E5 B3D4E1

Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran suhu badan Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran suhu cecair Mengukur dan mencatat nilai jisim dan berat bagi sesuatu objek menggunakan neraca spring dan neraca alur/tuas Menyatakan fungsi bagi  sel epitelium  sel tulang  sel reproduktif (pembiakan)  sel saraf  sel darah merah  sel darah putih  sel otot Memberi contoh organisma unisel dan organisma multisel Menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada mudah ke kompleks menggunakan istilah:  sel  tisu  organ  sistem  organisma Mengelaskan benda-benda kepada bentuk jirim dan bukan jirim Memberi definisi ketumpatan Menyatakan sebab udara merupakan satu campuran Memberi peratusan bagi nitrogen, oksigen, karbon dioksida dan gas nadir dalam atmosfera Mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga yang boleh diperbaharu dan tidak boleh diperbaharu Mendefinisikan tenaga yang boleh diperbaharu dan tidak boleh diperbaharu Menjelaskan tentang kepentingan sains dalam kehidupan seharian Mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa melalui penyiasatan saintifik Mengira luas permukaan bentuk sekata Membuat anggaran luas permukaan bentuk tidak sekata menggunakan kertas graf Menentukan isi padu pepejal menggunakan kaedah sesaran air Menerangkan perbezaan antara konsep jisim dan berat melalui aktiviti Menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul Menggunakan mikroskop dengan prosedur yang betul Menunjukkan udara, air, tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang melalui

B3D5E1 B3D6E1

B3D7E1 B3D8E1 B3D9E1 B3D9E2 B3D10E1 B3D10E2 B4D1E1 B4D2E1 B4D3E1 B4D3E2 B4D4E1 4 B4D5E1 B4D6E1 B4D6E2 B4 B4D7E1

PBS SN SMKSED

B4D8E1 B4D9E1 B4D10E1 B4D10E2 B4D11E3 B4D11E1 B4D11E2 B4D12E1 B4D12E2 B4D13E1 B4D13E2 B4D13E3 B4D14E1 B4D14E2 B4D14E3 B4D14E4 B4D14E5 B4D15E1 B4D15E2 B4D15E3 B5D1E1 B5D2E1 5 B5 B5D3E1 B5D4E1

aktiviti Menerangkan perbezaan susunan dan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim Menerangkan perbezaan antara unsur, sebatian dan campuran Menentukan peratusan oksigen dalam udara Membuktikan udara mengandungi wap air Menunjukkan udara mengandungi mikroorganisma dan habuk Mengenal pasti ujian yang sesuai untuk oksigen dan ciri-cirinya melalui aktiviti Mengenal pasti ujian yang sesuai untuk karbon dioksida dan ciri-cirinya melalui aktiviti Mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan mengenal pasti perubahan tenaga melalui aktiviti Mengkaji perubahan tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan melalui aktiviti Menjelaskan haba sebagai suatu bentuk tenaga dan Matahari membebaskan haba serta contohcontoh pelbagai kegunaan haba Menyatakan maksud suhu Menyatakan perbezaan antara haba dan suhu

Membuktikan haba boleh menyebabkan pengembangan dan pengecutan dalam pepejal, cecair dan gas melalui aktiviti Menghuraikan tiga cara pengaliran haba melalui aktiviti Menjelaskan dengan contoh cara pengaliran haba dalam fenomena semulajadi Menyatakan maksud konduktor dan penebat haba Menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian Menjelaskan kesan haba terhadap perubahan keadaan jirim secara fizikal Menghuraikan perubahan keadaan jirim yang melibatkan penyerapan dan pembebasan haba melalui aktiviti Memberi contoh-contoh dalam pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan keadaan jirim Melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan , menyatakan fungsi setiap struktur sel serta menjelaskan persamaan dan perbezaan di antara kedua-dua sel Menentukan ketumpatan pelbagai objek pepejal dan cecair, menjelaskan mengapa objek dan cecair timbul dan tenggelam serta menyelesaikan beberapa masalah mudah berkaitan ketumpatan Membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam, mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam dan memberi contoh logam dan bukan logam. Mengasingkan komponen dalam campuran:  besi dan sulfur  pasir dan garam melalui beberapa kaedah dan menjelaskan

PBS SN SMKSED

kaedah tersebut

B5D5E1 B5D5E2 B5D6E1 B5D7E1 B5D8E1 B5D8E2 B6D1E1 B6D2E1 B6D3E1

B6D4E1

B6D5E1 6 B6

B6D6E1

B6D7E1

Membuktikan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida, tenaga dan wap air semasa respirasi melalui eksperimen Membanding dan membezakan kandungan udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia melalui eksperimen Membuktikan oksigen diperlukan untuk pembakaran, menyenaraikan hasil pembakaran dan menyatakan maksud pembakaran melalui eksperimen Mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai konduktor dan penebat haba melalui eksperimen Mengkaji objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat melalui eksperimen Mengkaji objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat melalui eksperimen Membahaskan mengenai masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan melalui pelbagai bentuk komunikasi Membincangkan mengenai mengapa manusia adalah organisma yang kompleks dalam pelbagai bentuk persembahan Membuat beberapa penyelesaian masalah mengenai bagaimana manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim, mengaplikasikan konsep ketumpatan dan aplikasi konsep timbul dan tenggelam dalam bentuk prototaip Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk mengenai :  maksud dan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar  amalan guna semula dan kitar semula bahan Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk mengenai :  pencemaran udara  contoh bahan cemar udara dan sumber  kesan pencemaran udara  langkah-langkah untuk menghalang dan mengawal  cara mengekalkan udara supaya bersih dan  mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih Menjelaskan melalui penulisan kreatif mengenai :  mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga,  cadangan tentang cara-cara penggunaan tenaga secara cekap  kepentingan memulihara sumber tenaga  penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap Menghuraikan dalam pelbagai bentuk persembahan bagi beberapa penyelesaian masalah mengenai prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian

Tandatangan Pentaksir : …………………………………………

PBS SN SMKSED

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful