SEJARAH PERKEMBANGAN TQM Definisi TQM ialah falsafah atau prinsip-prinsip panduan yang menjadi asas peningkatan

berterusan sesebuah organisasi.

PENGASAS-PENGASAS TQM 1) ELI WHITNEY Eli Whitney dilahirkan pada 8 Disember 1765 dan meninggal dunia pada 8 Januari 1825. Pada tahun 1798, beliau telah menerima kontrak daripada pihak kerajaan untuk membuat 10,000 senapang lantak. Ia juga dapat menunjukkan bahawa peralatan mesin boleh mempiawaikan bahagian-bahagian untuk spesifikasi yang tepat. Senapang lantak boleh digunakan di setiap bahagian senapang lantak. 2) FREDERICK W. TAYLOR Federick Winslow Taylor dilahirkan pada 20 Mac 1856 dan telah meninggal dunia pada 21 Mac 1915. Beliau ialah salah seorang daripada jurutera mekanikal Amerika yang telah meningkatkan kecekapan industri. Malahan itu juga, beliau digelar bapa kepada pengurusan saintifik. Pada tahun 1881, beliau sebagai ketua jurutera untuk Midvale Steel dan belajar bagaimana untuk menyelesaikan tugas. Semasa beliau menjadi seorang mandur, beliau dapat menjangka lebih banyak output dari para buruh dan supaya menentukan berapa kerja yang sepatutnya siap berdasarkan masa yang ditentukan. 3) FRANK& LILIAN GILBRETH Pada 7 Julai 1868 di Fairfield, Maine Frank Bunker Gilbreth dilahirkan dan beliau telah meninggal dunia pada 14 Jun 1924. Manakala Lillian Evelyn Moller dilahirkan pada 24 Mei 1878 dan telah meninggal dunia pada 2 Januari 1972. Frank dan Lillian adalah sepasang suamisteri dan telah dikurniakan dua orang anak. Mereka juga terlibat dalam bidang

kejuruteraan.

Pada

tahun

1990an

Frank

dan

Lillian

telah

bekerjasama

dalam

membangunkan dalam bidang pengurusan dan kejuriteraan. Eksplotasi keluarga beliau dengan kasih sayang diperinci melalui buku yang bertajuk Cheaper by The Dozen dan cerita yang bertajuk Bells on Their Toes. 4) HENRY FORD Henry ford telah dilahirkan pada 30 Julai 1863 dan telah meninggal dunia pada 7 April 1947. Beliau adalah seorang usahawan Amarika yang berjaya. Pada tahun 1903, beliau telah menubuhkan syarikat Ford Motor. Malahan pada tahun 1913, beliau telah memperkenalkan automobil T model. 5) WILLIAM EDWARDS DEMING Beliau telah dilahirkan pada 14 Oktober 1900 dan telah meninggal dunia pada 20 Disember 1993. Beliau juga adalah seorang jurutera dan ahli fizik. William menggunakan statistik dalam dalam menganalisa proses. Falsafah William yang terbaik dengan mengkaji keputusan mereka menghasilkan selepas mereka telah diambil oleh industri Jepun. PRINSIP-PRINSIP DAN FALSAFAH TQM Frederick Taylor ialah salah seorang daripada pengasas TQM. Pengurusan Saintifik diasas oleh Frederick Tayloriaitu seorang jurutera mekanikal dan bapa kejuruteraan industri. Mengikut (Goetsch & Davis 1995), ciptaan Frederick Taylor mengasingkan perancangan dan pelaksanaan kerja, sesuatu yang penting untuk falsafah kualiti menyeluruh dan salah satu daripada kaedah yang sering digunakan. Malahan itu juga, Statistical Process Control ialah salah satu kaedah kualiti yang digunakan berdasarkan prinsip statistik.

www.wikipedia.org

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful