PERANCANGAN STRATEGIK UNIT KOKURIKULUM 2013 -2015 UNIT ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK : Satu Murid Satu Sukan

: Meningkatkan kadar penyertaan murid dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan di sekolah : Memberi peluang secara menyeluruh kepada semua murid melibatkan diri dalam sukan secara lebih terurus dan terancang serta mengimbangkan fokus atau penekanan dalam melahirkan modal insan secara holistik ke arah pembinaan masyarakat Malaysia yang berdaya saing tinggi.

KONSEP Memberi akses kepada semua murid untuk mendapatkan faedah dari penglibatan dalam sukan khususnya kepada murid yang kurang atau tidak aktif; 4.2 Membangunkan sukan sekolah ke arah meningkatkan kadar penyertaan murid dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan di sekolah; 4.3 Memberi peluang kepada semua murid yang berbakat dan berpotensi untuk digilap ke tahap yang lebih tinggi;

BIL OBJEKTIF KPI (INISIATIF STRATEGIK) TOV 1 Menggalakkan penglibatan murid dalam sukan olahraga % penglibatan 60% 2013 65% 2014 70% 2015 75% Kelas teori Latihan Kecergasan Kemahiran Asas Pertandingan dalam kumpulan Pertandingan antara kelas/rumah sukan/sekolah Kelas teori Latihan Kecergasan Kemahiran Asas Pertandingan dalam kumpulan Pertandingan antara kelas/rumah sukan/sekolah Kelas teori Latihan Kecergasan Kemahiran Asas Pertandingan dalam kumpulan Pertandingan antara kelas/rumah sukan/sekolah Kelas teori Latihan Kecergasan Kemahiran Asas Pertandingan dalam kumpulan Pertandingan antara kelas/rumah sukan/sekolah 2 Menggalakkan penglibatan murid dalam permainan bola sepak % penglibatan 70% 75% 80% 85% 3 Menggalakkan penglibatan murid dalam permainan bola baling % penglibatan 70% 75% 80% 85% 4 Menggalakkan penglibatan murid dalam permainan bola jaring % penglibatan 60% 65% 70% 75% .

00 % penglibatan 100% . latihan kecergasan. Aktiviti Pegawai Bertanggungjawab Guru penasihat sukan Kos/Sumber Tempoh Masa Tarikh Jangka Tarikh Laksana 10 bulan Jan-Oktober KPI Output Catatan 1 Mengadakan kelas teori.PELAN TINDAKAN OBJEKTIF 1 STRATEGIK 1 Bil Aktiviti : Menggalakkan penglibatan murid dalam sukan olahraga : Mengadakan kelas teori. RM 150. pertandingan dalam kumpulan dan pertandingan antara kelas atau rumah sukan. pertandingan dalam kumpulan dan pertandingan antara kelas atau rumah sukan. kemahiran asas. pertandingan dalam kumpulan dan pertandingan antara kelas atau rumah sukan.00 OBJEKTIF 2 STRATEGIK 2 Bil : Menggalakkan penglibatan murid dalam permainan bola sepak : Mengadakan kelas teori. Pegawai Bertanggungjawab Guru penasihat sukan Kos/Sumber Tempoh Masa Tarikh Jangka 10 bulan KPI Tarikh Laksana Jan-Oktober % penglibatan 100% Output Catatan 1 Mengadakan kelas teori. kemahiran asas. latihan kecergasan. latihan kecergasan. RM 150. kemahiran asas. latihan kecergasan. kemahiran asas. pertandingan dalam kumpulan dan pertandingan antara kelas atau rumah sukan.

pertandingan dalam kumpulan dan pertandingan antara kelas atau rumah sukan. kemahiran asas. latihan kecergasan. Aktiviti Pegawai Bertanggungjawab Guru penasihat sukan Kos/Sumber Tempoh Masa Tarikh Jangka Tarikh Laksana 10 bulan Jan-Oktober KPI Output Catatan 1 Mengadakan kelas teori. RM 150. Aktiviti Pegawai Bertanggungjawab Guru penasihat sukan Kos/Sumber Tempoh Masa Tarikh Jangka Tarikh Laksana 10 bulan Jan-Oktober KPI Output Catatan 1 Mengadakan kelas teori. : Mengadakan kelas teori. latihan kecergasan. kemahiran asas.OBJEKTIF 3 STRATEGIK 3 Bil : Menggalakkan penglibatan murid dalam permainan bola baling : Mengadakan kelas teori. kemahiran asas. pertandingan dalam kumpulan dan pertandingan antara kelas atau rumah sukan. latihan kecergasan.00 % penglibatan 100% . RM 150.00 % penglibatan 100% OBJEKTIF 4 STRATEGIK 4 Bil : Menggalakkan penglibatan murid dalam permainan bola jaring. latihan kecergasan. pertandingan dalam kumpulan dan pertandingan antara kelas atau rumah sukan. kemahiran asas. pertandingan dalam kumpulan dan pertandingan antara kelas atau rumah sukan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful