Nama : ________________________________________ Tarikh: ___________ B2D6 – Menyatakan Komponen Udara B2D6E1 – Menyenaraikan Komponen-kompenan dalam udara

Carta Pai Peratus Udara Perhatikan dengan teliti carta pai di atas dan jawab soalan berikut. i. Senaraikan komponen-komponen dalam udara. a) _________________________ b) _________________________ c) _________________________ d) _________________________ e) _________________________ B3D9E2: Memberi peratusan bagi nitrogen, oksigen dan karbon doksida dan gas nadir dalam atmosfera ii. Berpandukan nilai peratus yang diberikan, nyatakan komponen-komponen dalam udara. Nama gas Peratus 78% 21% 1% 0.03%

B3D9E2: Menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran iii. Mengapakan udara ialah suatu campuran?(lisan/bertulis) ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ __

a. plastisin. air. Bahagikan ruang udara di dalam balang gas kepada lima bahagian dengan menandakan pada balang gas. Apabila lilin terpadam. Nyalakan lilin dan tutupkannya dengan balang gas. besen. 6. LANGKAH-LANGKAH: Lilin bernyala Balang gas Air 1. 2. Buat kesimpulan tentang peratusan oksigen dalam udara. Tandakan aras air pada balang gas dengan menggunakan pen penanda. balang gas. B4D10E1 – MENENTUKAN PERATUSAN OKSIGEN DALAM UDARA INSTRUMEN 1 AKTIVITI MAKMAL ANDA DIMINTA MELAKUKAN AKTIVITI UNTUK MENENTUKAN PERATUSAN OKSIGEN DALAM UDARA. Apakah yang berlaku kepada aras air pada akhir eksperimen? Berikan sebab bagi perubahan berikut. 5. mancis. 3. Jawab soalan berikut: i. perhatikan aras air di dalam balang gas. kaki balang gas. BAHAN DAN RADAS : Lilin. 4. Aras air meningkat kerana _______________________________________________________ __________________________________________________________________ ____________________ .Justifikasi:Pelajar harus dapat menjawab soalan (i) dengan tepat secara lisan @ bertulis. pen penanda. Sediakan radas seperti yang ditunjukkan dalam rajah.

forceps b. Menggunakan bahan dan radas yang diberikan. piring kaca 3. Berdasarkan jawapan anda di c. bikar 2. ketulan ais 4. berapakah kandungan oksigen dalam udara (dalam bentuk pecahan)? _____________________ iii. Anda diberikan bahan seperti berikut : 1. Berdasarkan pemerhatian anda. Jawab soalan berikut: i. Apakah yang terbentuk di permukaan luar bikar? _________________________________________ ii. Apakah perubahan warna yang diperhatikan apabila kertas kobalt klorida kontang menyentuh bahan yang terbentuk di permukaan bikar? Biru kepada ____________________________________ .(ii). kertas kobalt klorida kontang 5. c.ii. berapakah peratusan oksigen dalam udara? _______________________ B4D10E2 – MEMBUKTIKAN UDARA MENGANDUNGI WAP AIR INSTRUMEN 1 AKTIVITI MAKMAL a. anda dikehendaki merancang eksperimen untuk membuktikan udara mengandungi wap air.

INSTRUMEN 1(B) AKTIVITI MAKMAL (UDARA MENGANDUNGI MIKROORGANISMA) ARAHAN a)Anda diberi bahan seperti berikut: 1. . ii) Nyatakan kesimpulan berdasarkan aktiviti ini. piring petri steril 3. kanta pembesar b) Menggunakan bahan dan radas yang diberikan.iii. pita selofan b) Menggunakan bahan dan radas yang diberikan. Nyatakan kesimpulan berdasarkan aktiviti ini? Udara mengandungi ________________________________________ B4D10E3 – MENUNJUKKAN UDARA MENGANDUNGI MIKROORGANISMA DAN HABUK A. anda dikehendaki merancang eksperimen untuk menunjukkan udara mengandungi mikroorganisma c) Jawab soalan berikut: i) selepas empat hari agar-agar di dalam piring petri yang manakah mengandungi tompok-tompok putih? Apakah puncanya? Piring petri yang terdedah kepada udara mengandungi ________________________ kerana terdapatnya __________________________________.INSTRUMEN 1(A) AKTIVITI MAKMAL (UDARA MENGANDUNGI HABUK) a)Anda diberi bahan seperti berikut: 1. pita selofan 3. agar-agar bernutrien steril 2. sisip kaca 2. anda dikehendaki merancang eksperimen untuk menunjukkan udara mengandungi habuk c) Jawab soalan berikut: i) Pita selofan yang manakah kelihatan berhabuk?(garis jawapan yang betul) (pita selofan yang terdedah kepada udara/pita selofan yang diletakkan dalam piring petri) ii) Nyatakan kesimpulan berdasarkan aktiviti ini. piring petri 4. Udara mengandungi _________________________ B.

Udara mengandungi ________________________________. anda dikehendaki merancang eksperimen untuk mengenalpasti ujian yang sesuai untuk oksigen dan ciri-cirinya c) Jawab soalan berikut: i) Apakah yang berlaku apabila kayu uji berbara dimasukkan ke dalam tabung uji yang mengandungi gas oksigen dan karbon dioksida? Gas oksigen -kayu uji _____________ Gas karbon dioksida -kayu uji _____________ . Gas oksigen 2. Penunjuk Bikarbonat b) Menggunakan bahan dan radas yang diberikan. Kayu uji berbara 4. Air kapur 5. Nama : __________________________________________ Tarikh: ____________ B4D11E1 – MENGENALPASTI UJIAN YANG SESUAI UNTUK OKSIGEN DAN CIRI-CIRINYA MELALUI AKTIVITI INSTRUMEN 1 AKTIVITI MAKMAL ARAHAN a)Anda diberi bahan seperti berikut: 1. Gas karbon dioksida 3.

INSTRUMEN 1 : AKTIVITI MAKMAL a) Anda diberikan bahan seperti berikut : bikar 1) Gas karbon dioksida 2) Gas oksigen 3) Kayu uji menyala 4) Kertas litmus merah/biru 5) Larutan natrium hidroksida . B4D11E2 – MENGENAL PASTI UJIAN YANG SESUAI UNTUK KARBON DIOKSIDA DAN CIRI-CIRINYA MELALUI AKTIVITI. tidak menunjukkan perubahan kepada _______________________________________. apakah ujian yang sesuai untuk menguji kehadiran oksigen? Ujian dengan menggunakan _________________________ v) Apakah ciri-ciri bagi oksigen berdasarkan pemerhatian daripada eksperimen di atas? Oksigen ______________ kayu uji berbara.ii) Apakah yang berlaku kepada air kapur di dalam tabung uji yang berisi gas oksigen dan karbon dioksida? Gas oksigen Gas karbon dioksida iii) Apakah perubahan yang dapat dilihat berlaku kepada penunjuk bikarbonat di dalam tabung uji yang berisi gas oksigen dan karbon dioksida? Gas oksigen Gas karbon dioksida - iv) Berdasarkan ketiga-tiga ujian yang dilakukan.

____________________________________________________ 2. _____________________________________________________ iii. Berikan 3 ciri-ciri bagi karbon dioksida berdasarkan aktiviti di atas? 1. jalankan ujian yang sesuai bagi mengenal pasti karbon dioksida. ____________________________________________________ 3.b) Menggunakan bahan-bahan dan radas-radas yang diberikan. ujian Kayu uji menyala Kertas litmus biru Larutan natrium hidroksida Karbon dioksida Kayu uji (padam/menyala) (Biru/merah) (Sangat larut/Tidak larut) oksigen Kayu uji (menyala lebih marak/padam) (biru/merah) (Sangat larut/Tidak larut) ii. ____________________________________________________ . Berdasarkan pemerhatian anda. c) Jawab soalan berikut: i. jawab soalan di bawah. _____________________________________________________ 2. Apakah ujian yang sesuai dijalankan bagi mengenal pasti karbon dioksida? 1. _____________________________________________________ 3.