RANCANGAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5 SEKOLAH KEBANGSAAN SEKSYEN 17, SHAH ALAM TAHUN 2013 MINGGU

1, 2, 3

BIDANG/UNIT/TAJUK PEMBELAJARAN 1. Reka Bentuk dan Teknologi 2.2 Kreativiti dan Reka Cipta b) Kajian reka bentuk dan kefungsian produk iv) Membuka dan memasang kit model

HASIL PEMBELAJARAN

Aras1 i) ii) iii) iv) Aras 2 i) Aras 3 i)

mengenal pasti alatan tangan membuka dan mengenal pasti komponen menyatakan fungsi komponen memasang semula kit model menerangkan kefungsian sistem pergerakan kit model membuka dan memasang kit model untuk menerangkan kefungsian produk yang lebih mencabar mengkaji reka bentuk kit model mengenal pasti masalah menjana idea kreatif bagi menyelesaikan masalah

ii)
4

c) Penyelesaian masalah i) Pencetusan dan penjanaan idea kreatif melalui projek eksperimental

Aras 1 i) ii)

iii) ii) Menterjemahkan idea kepada bentuk 3D Aras 1 i) ii) 5 membuat cacatan dan lakaran memilih lakaran akhir projek eksperimental merancang pembinaan projek iii) membina dan mempersembahkan projek eksperimental membina dan mempersembahkan projek Aras 1 i) membina projek eksperimental Aras 1 i) 6 iv) membuat persembahan hasil binaan secara lisan MINGGU 7 CUTI TAHUN BARU CINA 8 e) Pendokumentasian Aras 1 i) ii) iii) menyatakan keperluan pendokumentasian dalam buku idea mengumpul dan merekod maklumat membuat buku idea .

9. 11. 12 2. 10.3 Reka Bentuk dan Penghasilan Projek c) Mereka bentuk dan menghasilkan projek berasaskan logam dan bahan kitar semula Aras 1 i) ii) iii) iv) v) vi) vii) Aras 2 i) menentukan projek berpandukan kad kerja membaca lukisan projek mengenal pasti alatan tangan menentukan jenis bahan dan kuantiti mengukur.30 MAC 2013 .menanda dan memotong bahan projek memasangkan komponen projek membuat kemasan mereka bentuk dan membuat projek berdasarkan minat CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1 : 24 MAC.

4 Baik Pulih dan Penyelengaraan b) Penyenggaraan bahagian bangunan Aras 1 i) ii) iii) mengenal pasti bahagian bangunan yang perlu disenggara memilih bahan pembersih membersih dan meminyak bahagian bergerak pada pintu .3 Elektrik dan Elektronik b) Penghasilan projek elektronik Aras 1 i) ii) iii) Aras 2 i) ii) iii) iv) v) mengenal pasti nama. 15. 16 2.bahan dan komponen mengukur. fungsi dan simbol komponen elektronik membaca dan memahami litar skematik membuat litar penyambungan litar membaca dan menterjemahkan litar projek memilih alatan.memotong dan menjalur wayar memasang komponen mengikut litar projek menguji litar projek dan membuat pembaikan 17 2.13. 14.

cangkuk dan palang yang tertanggal pada pakaian .dan tingkap 18 & 19 2.5 Jahitan a) Membaiki pakaian Aras 1 i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) Mengenal pasti alatan dan bahan jahitan Menyatakan kegunaan alatan jahitan Menyatakan kegunaan jahitan asas Mengenal pasti mata jahitan asas Menyatakan kegunaan kancing Mengenal pasti jenis kancing Mengenal pasti mata jahitan untuk menjahit kancing Menjahit butang.

Aras 2 i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) menyatakan maksud kelim mengenal pasti bahagian pakaian yang meretas pada kelim memilih mata jahitan untuk membaiki kelim yang meretas menjahit kelim yang meretas pada pakaian menyatakan maksud kelepet mengenal pasti bahagian kelepet yang meretas pada pakaian memilih mata jahitan untuk membaiki kelepet yang meretas pada pakaian menjahit kelepet yang meretas pada pakaian 20 PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH 1 CUTI PERTENGAHAN TAHUN .

8 Ikan Hiasan a) Pengenalan Aras 1 i) ii) Aras 2 i) Aras 3 i) mengenal dan melabel bahagian luar ikan menyenaraikan spesies ikan hiasan tropika menyatakan sebab dan tujuan memelihara ikan hiasan menyenaraikan beberapa ciri istimewa pada ikan hiasan b) Penyediaan bekas 23 Aras 1 i) Aras 2 i) ii) iii) iv) v) memilih ikan hiasan untuk dipelihara mengenal dan memilih tumbuhan akuatik atau tiruan menanam tumbuhan akuatik dalam akuarium memilih akuarium / bekas dan aksesori menyediakan dan menghias akuarium memasukkan ikan hiasan ke dalam akuarium / bekas .22 1.

28.menukar air dan mencuci penapis mengenal pasti simpton penyakit biasa pada ikan hiasan mencegah dan merawat penyakit ikan hiasan menjaga tumbuhan akuatik dalam akuarium memberi bekalan karbon dioksida kepada tumbuhan akuatik dalam akuarium 30 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL HARI RAYA AIDILFITRI 2. 26.24. 27. 25. Perniagaan dan Keusahawanan Merancang dan menyediakan jualan a) membuat rancangan jualan Aras1 i) mengenal pasti cara menghasilkan barang yang akan . 29 c) Pengurusan Aras 1 i) ii) iii) iv) v) vi) vii) Aras 2 i) ii) mengenal dan memilih jenis makanan ikan hiasan mengenal pasti jenis makanan yang sesuai mengikut spesis ikan menyatakan kekerapan dan memberi makanan ikan hiasan mengenal pasti kandungan mutu air melakukan kerja pembersihan bekas.

ii) iii) iv) v) 31 dijual menentukan barang jualan merancang cara menjual membuat rancangan jualan menyediakan jadual kerja menghasilkan barang yang hendak dijual mengubah suai barang yang hendak dijual b) menyediakan barang jualan Aras1 i) Aras 2 i) 32 Mempromosi Jualan a) Promosi melalui poster Aras 1 i) ii) mengenal pasti maklumat yang perlu ada dalam poster mengenal pasti ciri poster yang baik .

Aras 2 i) menghasilkan poster untuk mempromosi barang 33 & 34 Mengurus Jualan b) Mendapatkan pesanan Aras 1 i) ii) menyenaraikan cara untuk mendapatkan pesanan memilih cara yang sesuai untuk mendapatkan pesanan Aras 2 i) Mendapatkan pesanan 35 Mengurus Perbelanjaan Diri a) Merekod pendapatan dan perbelanjaan Aras 1 i) ii) mengenal pasti sumber pendapatan menyediakan rekod pendapatan dan perbelanjaan .

37 39 PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH 1 PERSEDIAAN UNTUK HARI ANUGERAH 2013 CUTI AKHIR TAHUN .