A.

ASUHAN MEMBACA AL-QURAN

Tajuk
Standard Kandungan
Standard Pengajaran

: 1
Tilawah al-Quran
: 1.1 Membunyikan huruf hijaiyah berbaris satu di atas
: 1.1.1
Menyebut huruf (‫)ًأ‬

Nama ________________________________________________
Kelas _______________________Tarikh_____________________
Arahan: Warnakan huruf hijaiyah di bawah

A.

ASUHAN MEMBACA AL-QURAN

Tajuk
Standard Kandungan
Standard Pengajaran

: 1
Tilawah al-Quran
: 1.1 Membunyikan huruf hijaiyah berbaris satu di atas
: 1.1.2
Menyebut huruf (‫ب‬
َ )

Nama ________________________________________________
Kelas _______________________Tarikh_____________________
Arahan: Warnakan huruf hijaiyah di bawah

A.
Tajuk

ASUHAN MEMBACA AL-QURAN
: 1

Tilawah al-Quran

3 Menyebut huruf (‫ت‬ َ ) Nama ________________________________________________ Kelas _______________________Tarikh_____________________ Arahan: Warnakan huruf hijaiyah di bawah A.1. ASUHAN MEMBACA AL-QURAN Tajuk Standard Kandungan : 1 Tilawah al-Quran : 1.Standard Kandungan Standard Pengajaran : 1.1 Membunyikan huruf hijaiyah berbaris satu di atas .1 Membunyikan huruf hijaiyah berbaris satu di atas : 1.

1 Membunyikan huruf hijaiyah berbaris satu di atas : 1.1.4 Menyebut huruf (‫ث‬ َ ) Nama ________________________________________________ Kelas _______________________Tarikh_____________________ Arahan: Warnakan huruf hijaiyah di bawah A.5 Menyebut huruf (‫ج‬ َ) . ASUHAN MEMBACA AL-QURAN Tajuk Standard Kandungan Standard Pengajaran : 1 Tilawah al-Quran : 1.1.Standard Pengajaran : 1.

ASUHAN MEMBACA AL-QURAN Tajuk Standard Kandungan Standard Pengajaran : 1 Tilawah al-Quran : 1.6 Menyebut huruf (‫ح‬ َ) .1.Nama ________________________________________________ Kelas _______________________Tarikh_____________________ Arahan: Warnakan huruf hijaiyah di bawah A.1 Membunyikan huruf hijaiyah berbaris satu di atas : 1.

7 Menyebut huruf (‫خ‬ َ) Nama ________________________________________________ .Nama ________________________________________________ Kelas _______________________Tarikh_____________________ Arahan: Warnakan huruf hijaiyah di bawah A.1.1 Membunyikan huruf hijaiyah berbaris satu di atas : 1. ASUHAN MEMBACA AL-QURAN Tajuk Standard Kandungan Standard Pengajaran : 1 Tilawah al-Quran : 1.

Kelas _______________________Tarikh_____________________ Arahan: Warnakan huruf hijaiyah di bawah A.1 Membunyikan huruf hijaiyah berbaris satu di atas : 1. ASUHAN MEMBACA AL-QURAN Tajuk Standard Kandungan Standard Pengajaran : 1 Tilawah al-Quran : 1.8 Menyebut huruf (‫)َد‬ Nama ________________________________________________ Kelas _______________________Tarikh_____________________ .1.

ASUHAN MEMBACA AL-QURAN Tajuk Standard Kandungan Standard Pengajaran : 1 Tilawah al-Quran : 1.Arahan: Warnakan huruf hijaiyah di bawah A.1.9 Menyebut huruf (‫)َذ‬ Nama ________________________________________________ Kelas _______________________Tarikh_____________________ .1 Membunyikan huruf hijaiyah berbaris satu di atas : 1.

1 Membunyikan huruf hijaiyah berbaris satu di atas : 1.1.10 Menyebut huruf (‫)َر‬ Nama ________________________________________________ Kelas _______________________Tarikh_____________________ Arahan: Warnakan huruf hijaiyah di bawah .Arahan: Warnakan huruf hijaiyah di bawah A. ASUHAN MEMBACA AL-QURAN Tajuk Standard Kandungan Standard Pengajaran : 1 Tilawah al-Quran : 1.

1 Membunyikan huruf hijaiyah berbaris satu di atas : 1.11 Menyebut huruf (‫)َز‬ Nama ________________________________________________ Kelas _______________________Tarikh_____________________ Arahan: Warnakan huruf hijaiyah di bawah .1. ASUHAN MEMBACA AL-QURAN Tajuk Standard Kandungan Standard Pengajaran : 1 Tilawah al-Quran : 1.A.

1 Membunyikan huruf hijaiyah berbaris satu di atas : 1.A.1.12 Menyebut huruf (‫س‬ َ ) Nama ________________________________________________ Kelas _______________________Tarikh_____________________ Arahan: Warnakan huruf hijaiyah di bawah . ASUHAN MEMBACA AL-QURAN Tajuk Standard Kandungan Standard Pengajaran : 1 Tilawah al-Quran : 1.

ASUHAN MEMBACA AL-QURAN Tajuk Standard Kandungan Standard Pengajaran : 1 Tilawah al-Quran : 1.A.1.1 Membunyikan huruf hijaiyah berbaris satu di atas : 1.13 Menyebut huruf (‫ش‬ َ ) Nama ________________________________________________ Kelas _______________________Tarikh_____________________ Arahan: Warnakan huruf hijaiyah di bawah .

1 Membunyikan huruf hijaiyah berbaris satu di atas : 1.1. ASUHAN MEMBACA AL-QURAN Tajuk Standard Kandungan Standard Pengajaran : 1 Tilawah al-Quran : 1.A.14 Menyebut huruf (‫ص‬ َ ) Nama ________________________________________________ Kelas _______________________Tarikh_____________________ Arahan: Warnakan huruf hijaiyah di bawah .

1 Membunyikan huruf hijaiyah berbaris satu di atas : 1. ASUHAN MEMBACA AL-QURAN Tajuk Standard Kandungan Standard Pengajaran : 1 Tilawah al-Quran : 1.1.15 Menyebut huruf (‫ض‬ َ ) Nama ________________________________________________ Kelas _______________________Tarikh_____________________ Arahan: Warnakan huruf hijaiyah di bawah .A.

A.1 Membunyikan huruf hijaiyah berbaris satu di atas : 1.1. ASUHAN MEMBACA AL-QURAN Tajuk Standard Kandungan Standard Pengajaran : 1 Tilawah al-Quran : 1.16 Menyebut huruf (‫ط‬ َ) Nama ________________________________________________ Kelas _______________________Tarikh_____________________ Arahan: Warnakan huruf hijaiyah di bawah .

1 Membunyikan huruf hijaiyah berbaris satu di atas : 1.A. ASUHAN MEMBACA AL-QURAN Tajuk Standard Kandungan Standard Pengajaran : 1 Tilawah al-Quran : 1.1.17 Menyebut huruf (‫ظ‬ َ) Nama ________________________________________________ Kelas _______________________Tarikh_____________________ Arahan: Warnakan huruf hijaiyah di bawah .

ASUHAN MEMBACA AL-QURAN Tajuk Standard Kandungan Standard Pengajaran : 1 Tilawah al-Quran : 1.18 Menyebut huruf (‫ع‬ َ) Nama ________________________________________________ Kelas _______________________Tarikh_____________________ Arahan: Warnakan huruf hijaiyah di bawah .1.1 Membunyikan huruf hijaiyah berbaris satu di atas : 1.A.

19 Menyebut huruf (‫غ‬ َ) Nama ________________________________________________ Kelas _______________________Tarikh_____________________ Arahan: Warnakan huruf hijaiyah di bawah .A. ASUHAN MEMBACA AL-QURAN Tajuk Standard Kandungan Standard Pengajaran : 1 Tilawah al-Quran : 1.1.1 Membunyikan huruf hijaiyah berbaris satu di atas : 1.

1 Membunyikan huruf hijaiyah berbaris satu di atas : 1.1.A. ASUHAN MEMBACA AL-QURAN Tajuk Standard Kandungan Standard Pengajaran : 1 Tilawah al-Quran : 1.20 Menyebut huruf (‫ف‬ َ ) Nama ________________________________________________ Kelas _______________________Tarikh_____________________ Arahan: Warnakan huruf hijaiyah di bawah .

A. ASUHAN MEMBACA AL-QURAN Tajuk Standard Kandungan Standard Pengajaran : 1 Tilawah al-Quran : 1.1 Membunyikan huruf hijaiyah berbaris satu di atas : 1.21 Menyebut huruf (‫ق‬ َ) Nama ________________________________________________ Kelas _______________________Tarikh_____________________ Arahan: Warnakan huruf hijaiyah di bawah .1.

A.1 Membunyikan huruf hijaiyah berbaris satu di atas : 1. ASUHAN MEMBACA AL-QURAN Tajuk Standard Kandungan Standard Pengajaran : 1 Tilawah al-Quran : 1.22 Menyebut huruf (‫ك‬ َ) Nama ________________________________________________ Kelas _______________________Tarikh_____________________ Arahan: Warnakan huruf hijaiyah di bawah .1.

23 Menyebut huruf (‫ل‬ َ) Nama ________________________________________________ Kelas _______________________Tarikh_____________________ Arahan: Warnakan huruf hijaiyah di bawah . ASUHAN MEMBACA AL-QURAN Tajuk Standard Kandungan Standard Pengajaran : 1 Tilawah al-Quran : 1.A.1.1 Membunyikan huruf hijaiyah berbaris satu di atas : 1.

24 Menyebut huruf (‫)َم‬ Nama ________________________________________________ Kelas _______________________Tarikh_____________________ Arahan: Warnakan huruf hijaiyah di bawah .A. ASUHAN MEMBACA AL-QURAN Tajuk Standard Kandungan Standard Pengajaran : 1 Tilawah al-Quran : 1.1 Membunyikan huruf hijaiyah berbaris satu di atas : 1.1.

25 Menyebut huruf (‫ن‬ َ) Nama ________________________________________________ Kelas _______________________Tarikh_____________________ Arahan: Warnakan huruf hijaiyah di bawah .1 Membunyikan huruf hijaiyah berbaris satu di atas : 1. ASUHAN MEMBACA AL-QURAN Tajuk Standard Kandungan Standard Pengajaran : 1 Tilawah al-Quran : 1.1.A.

A.26 Menyebut huruf (‫)َو‬ Nama ________________________________________________ Kelas _______________________Tarikh_____________________ Arahan: Warnakan huruf hijaiyah di bawah . ASUHAN MEMBACA AL-QURAN Tajuk Standard Kandungan Standard Pengajaran : 1 Tilawah al-Quran : 1.1.1 Membunyikan huruf hijaiyah berbaris satu di atas : 1.

A.27 Menyebut huruf (‫)َه‬ Nama ________________________________________________ Kelas _______________________Tarikh_____________________ Arahan: Warnakan huruf hijaiyah di bawah . ASUHAN MEMBACA AL-QURAN Tajuk Standard Kandungan Standard Pengajaran : 1 Tilawah al-Quran : 1.1 Membunyikan huruf hijaiyah berbaris satu di atas : 1.1.

1.1 Membunyikan huruf hijaiyah berbaris satu di atas : 1. ASUHAN MEMBACA AL-QURAN Tajuk Standard Kandungan Standard Pengajaran : 1 Tilawah al-Quran : 1.28 Menyebut huruf (‫ل‬ َ) Nama ________________________________________________ Kelas _______________________Tarikh_____________________ Arahan: Warnakan huruf hijaiyah di bawah .A.

A. ASUHAN MEMBACA AL-QURAN Tajuk Standard Kandungan Standard Pengajaran : 1 Tilawah al-Quran : 1.1.1 Membunyikan huruf hijaiyah berbaris satu di atas : 1.29 Menyebut huruf (‫)َء‬ Nama ________________________________________________ Kelas _______________________Tarikh_____________________ Arahan: Warnakan huruf hijaiyah di bawah .

30 Menyebut huruf (‫ي‬ َ ) Nama ________________________________________________ Kelas _______________________Tarikh_____________________ Arahan: Warnakan huruf hijaiyah di bawah .1.1 Membunyikan huruf hijaiyah berbaris satu di atas : 1.A. ASUHAN MEMBACA AL-QURAN Tajuk Standard Kandungan Standard Pengajaran : 1 Tilawah al-Quran : 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful