Set 2 Sains UPSR

atas? A B C D 3 Persaingan Pemeliharaan Pemuliharaan Kemandirian spesies

1 Rajah 1 menunjukkan empat jenis haiwan.

Rajah 3 menunjukkan empat jenis hidupan dalam suatu habitat.

RAJAH 1 Antara berikut, ciri pengelasan manakah betul berdasarkan rajah di atas? RAJAH 3 Apakah yang akan berlaku sekiranya bilangan tikus bertambah?

A B C D 2

J K L M

A B C D 4

I sahaja I dan II sahaja I dan IV sahaja III dan IV sahaja

Rajah 4 menunjukkan beberapa jenis buah.

Gambar S, T, U dan V menunjukkan aktiviti satu haiwan.

RAJAH 4 Antara berikut yang manakah disebarkan oleh haiwan? A P dan Q B Q dan S

RAJAH 2 Apakah yang ditunjukkan oleh aktiviti dalam Rajah 2 di

4. 5. Antara berikut. 7 Rajah 7 menunjukkan dua kumpulan objek yang mempunyai ciri sepunya. susunan langkah pembotolan manakah yang betul? A B C D 9 II. I I. V II. IV. Botol ditutup kemas Botol dibersihkan Botol dilabelkan untuk menentukan kandungannya Pengisian bahan makanan yang telah dimasak Botol disusun ke dalam kotak RAJAH 6 Antara berikut yang manakah menghuraikan objek X dalam Rajah 6 di atas? A Bahan itu membenarkan hanya cahaya yang sangat terang menembusinya. IV. RAJAH 7 Apakah ciri sepunya yang dipunyai oleh Kumpulan S dan T? RAJAH 5 Berapakah ukuran panjang paku itu? A B C D 6 4 cm 5 cm 6 cm 7 cm Objek X adalah bahan lut cahaya. IV. 2. . I Rajah 8 di bawah menunjukkan perubahan semulajadi air. III. III. II. D Bahan itu tidak membenarkan cahaya menembusinya.C P. I. A B C D J K L M 8 Pernyataan di bawah menerangkan cara-cara pembotolan makanan. II. 3. B Bahan itu membenarkan hanya sebahagian cahaya menembusinya. V V. IV. C Bahan itu membenarkan semua cahaya menembusinya. V. 1. III. III.Q dan S D P.Q dan R 5 Rajah 5 menunjukkan aktiviti mengukur panjang sebatang paku.

A B C D 11 W X Y Z Rajah 10 menunjukkan alat yang digunakan untuk membuka tin.RAJAH 10 Apakah jenis mesin ringkas yang digunakan oleh alat di atas? RAJAH 8 Antara yang berikut. yang manakah urutan perubahan yang betul? A B C D 10 K --> L --> J --> M K --> M --> L --> J K --> L --> M --> J K --> J --> L --> M A B C D 12 Tuas dan baji Tuas dan takal Roda dan gandar Baji dan skru Rajah 11 menunjukkan tiga jenis haiwan dalam sebuah sawah padi. RAJAH 12 Rajah yang manakah menunjukkan keputusan penyiasatan selepas seminggu? . apakah yang akan berlaku dalam habitat ini? (ID:1131595450534/KLON/UPSR/2005/12) A B C D Kerosakan pokok padi berkurangan Populasi tikus menurun Tikus mati kebuluran Populasi tikus meningkat 13 Rajah 12 menunjukkan suatu penyiasatan. RAJAH 9 Apakah planet P dan planet Q? RAJAH 11 Jika ular didapati mati kerana penyakit. Rajah 9 menunjukkan planet-planet dalam sistem suria.

A Eksperimen itu membuktikan A B C D 16 cahaya dibiaskan cahaya diserakkan cahaya dipantulkan cahaya bergerak lurus B Rajah 14 menunjukkan satu sumber cahaya menyinari objek legap. Apakah saiz baru bagi imej yang terbentuk di skrin? 14 Antara aktiviti berikut yang manakah menunjukkan penyiasatan tentang jisim. C D RAJAH 13 . yang manakah melibat daya tarikan? A C B D 15 Rajah 13 menunjukkan pemerhatian dalam suatu eksperimen. Objek legap digerakkan ke arah lampu suluh. (ID:1131596178044/KLON/UPSR/2005/14) A A B C D B 17 Antara berikut. C D RAJAH 14 Imej yang terbentuk di skrin berukuran 4 cm tinggi.

T. Rajah 15(a) menunjukkan apa yang berlaku kepada kertas litmus itu. Rajah 15(b) menunjukkan apa yang berlaku kepada kertas litmus itu. RAJAH 17 Di manakah kamu jangkakan kedudukan bayangbayang pada waktu tengah hari? A RAJAH 15(b) Apakah sifat setiap cecair itu? B C A B C D 19 W X Y Z 21 D Rajah 16 menunjukkan titisan air yang terdapat pada permukaan luar sebuah bikar. RAJAH 15(a) Sekeping kertas litmus merah dan kertas litmus biru yang lain dicelupkan ke dalam cecair N. RAJAH 16 Apakah proses yang berlaku? A Peleburan B Penyejatan RAJAH 18 Apakah bentuk-bentuk bulan yang dapat dilihat apabila bulan berada di kedudukan S. Rajah 18 menunjukkan kedudukan bulan kejadian fasa-fasa bulan. dan U? . C Pendidihan D Kondensasi [Atas] 20 Rajah 17 menunjukkan sebatang objek yang berada di padang sekolah.18 Sekeping kertas litmus merah dan litmus biru dicelupkan ke dalam cecair M.

II.II dan III sahaja I.III dan IV sahaja I. JADUAL 1 Berapakah bacaan suhu air pada minit yang ke 12? A B C D 23 54 C o 57 C o 59 C o 61 C o RAJAH 20 Antara berikut. . 24 Rajah 20 menunjukkan hidupan yang terdapat di satu habitat. Jadual 1 menunjukkan bacaan suhu air itu.III dan IV 22 Satu mangkuk yang mengandungi air yang sedang diletakkan di tengah padang.II dan IV sahaja II. Suhu air itu dicatatkan setiap 4 minit. yang manakah siratan makanan yang betul berdasarkan rajah di atas? A Rajah 19 menunjukkan satu kaedah manusia berkomunikasi.A B C D M N O P A B C D I. B C D RAJAH 19 Antara alat berikut yang manakah mempunyai fungsi yang sama seperti di atas? 25 Carta Palang 1 menunjukkan purata ketinggian empat jenis tanaman.

RAJAH 21 Antara alat elektrik berikut. tanaman manakah sepatutnya ditanam bersama-sama untuk mengelakkan persaingan terhadap cahaya? A B C D 26 S dan U S dan T T dan U U dan V D 28 Rajah 22 menunjukkan dua biji gelas yang melekat. T. yang manakah menggunakan kesan pemanasan? A B C D S dan U S dan T S. U dan V RAJAH 23 Stuktur yang manakah kurang stabil? A 27 Ibu Afnan kehabisan cuka semasa sedang memasak. Antara bahan berikut yang manakah tidak sesuai digunakan untuk menggantikan cuka bagi masakannya? A . T dan V S. Rajah 21 menunjukkan empat jenis alat elektrik.B C CARTA PALANG 1 Berpandukan Carta Palang itu. RAJAH 22 Bagaimanakah cara yang sesuai dilakukan bagi memisahkan kedua-dua gelas itu? A B C D 29 Panaskan kedua-dua gelas itu Masukkan ketulan ais di dalam gelas P Rendamkan gelas Q di dalam air sejuk Panaskan gelas P Rajah 23 menunjukkan beberapa bentuk asas.

Q dan S Q. D 30 Rajah 24 menunjukkan satu alat mesin ringkas yang menggunakan prinsip tuas. Pokok padi bertambah subur dengan kehadiran tikus dan burung hantu Jika bilangan burung hantu bertambah maka bilangan tikus meningkat Rajah 25 menunjukkan ular.R dan S (c) Nyatakan hipotesis yang dapat dibuat berdasarkan pemerhatian itu. CARTA PALANG 2 Apakah pemerhatian yang dapat kamu buat 31 (a) tentang perubahan bilangan burung hantu? Bilangan burung hantu bertambah RAJAH 24 Antara alat-alat berikut yang manakah menggunakan prinsip yang sama? Bilangan burung hantu tidak berubah Bilangan burung hantu semakin berkurang Bilangan burung hantu mengurang dan meningkat (b) Apakah inferens yang boleh dibuat berdasarkan jawapan di (a) Tikus berpindah ke tempat lain Bilangan tikus yang banyak di sawah padi Bilangan ular semakin bertambah Padi sudah habis dituai oleh pesawah A B C D P dan Q P dan R P.B C RAJAH 25 Carta palang 2 menunjukkan populasi haiwan tersebut dalam tempoh 4 minggu. . tikus dan burung hantu di kawasan padi.

Untuk mengetahui jenis mentol dengan keadaan mentol Mengkaji hubungan antara bahan pepejal dengan keadaan mentol Mengkaji hubungan antara bahan pepejal dengan kecerahan mentol menyala Untuk mengetahui hubungan antara jenis litar elektrik dengan nyalaan mentol (c) Nyatakan dua inferens perbezaan antara kapur dan grafit dalam penyiasatan itu. Jenis litar Jenis pepejal Keadaan mentol Bilangan sel kering . RAJAH 26 Keputusan Mawi ditunjukkan dalam Jadual 2 di bawah. Setiap bikar mempunyai saiz yang sama dan mengandungi isipadu air yang sama. Batang grafit didapati patah Grafit bertukar menjadi bahan penebat Grafit tidak dapat mengalirkan arus elektrik Grafit adalah pengalir arus elektrik yang tidak baik Felix menjalankan penyiasatan untuk mengkaji kebolehan bahan menyerap air. Bahan-bahan itu diletakkan ke dalam tiga buah bikar. (b) Nyatakan tujuan penyiasatan itu. Grafit merupakan bahan sintetik Kapur merupakan bahan penebat Kedua-duanya merupakan bahan tulis Grafit merupakan bahan konduktor (d) Ramalkan apa yang berlaku apabila mentol tidak menyala setelah grafit diuji dalam eksperimen itu. Setiap bahan pepejal disambungkan pada litar itu. JADUAL 2 32 (a) Nyatakan dua pembolehubah dalam penyiasatan ini. Felix merekod jumlah isipadu air dalam bikar bagi bahan-bahan itu menyerap air.Semakin banyak bilangan tikus semakin kurang bilangan burung hantu Semakin banyak bilangan burung hantu semakin kurang bilangan tikus (d) Nyatakan mengapa bilangan ular didapati berkurangan? Ular tidak lagi memakan tikus Ular telah mati kebuluran Ular menjadi mangsa kepada burung hantu Ular tidak dapat memakan hasil padi kerana dimakan oleh tikus Mawi menjalankan satu penyiasatan untuk menguji kebolehan menyalakan mentol. Mawi menyediakan litar berikut.

RAJAH 28(b) 34 (a) Bandingkan kedua-dua situasi semasa Azhar menolak kereta sorong. Pembolehubah dimanipulasi : Bahan kalis air Saiz bahan Jenis bahan Bentuk bahan Kualiti bahan Azhar dan Muthu mengumpul maklumat bagi satu aktiviti. Apakah inferens yang dapat kamu buat tentang kuboid kayu? Bahan kalis api JADUAL 3 33 (a) Menggunakan keputusan Felix. nyatakan pembolehubah berikut : 1. Rajah 28(b) menunjukkan Azhar lebih mudah menolak kereta sorong menggunakan roda itu. Kadar penyerapan air oleh pelbagai jenis bahan adalah berbeza Span bersaiz kecil merupakan penyerapan air yang kurang baik Semakin lama bahan dicelup dalam air semakin banyak air yang diserap (e) Felix meneruskan penyiasatan menggunakan sebongkah kuboid kayu. Nyatakan inferens berdasarkan perbezaan pemerhatian kamu. Didapati isipadu dalam bikar tidak berubah. Bahan semula jadi Bahan mudah terapung (b) Pembolehubah bergerak balas : Kebolehan bahan menyerap air Saiz bikar menampung isipadu air Jumlah isipadu air yang tinggal dalam bikar Jumlah masa yang diambil untuk menyerap air (c) Apakah hubungan antara pembolehubah dimanipulasi dengan pembolehubah bergerak balas di (a)? Semakin nipis bahan itu semakin banyak isipadu air diserap Jika besar luas permukaan bahan maka banyak air yang diserapkan Semakin besar saiz bahan semakin banyak isipadu air yang diserapkan Jika bahan itu mahal maka ia banyak menyerap isipadu air dalam bikar (d) Apakah kesimpulan yang dapat kamu buat? Span bersaiz besar menyerap lebih banyak air RAJAH 28(a) Azhar telah mengubahsuai roda kereta sorong itu.RAJAH 27 Ini adalah keputusan penyiasatan Arif. Rajah 28(a) menunjukkan Azhar sedang menolak kereta sorong. Menggunakan roda yang bersaiz kecil memerlukan daya yang . Dia mendapati sukar untuk menolak kereta sorong itu.

semakin berkurang daya yang diperlukan . semakin berkurang daya yang diperlukan (c) Ketinggian satah condong Bilangan orang yang menolak beban Berat beban yang ditolak Daya untuk menolak beban [Atas] (d) Menggunakan maklumat di atas.banyak untuk menolak kereta sorong kerana geseran banyak Menggunakan roda yang bersaiz kecil dapat mengurangkan daya untuk menolak kereta sorong kerana geseran kurang Menggunakan roda yang bersaiz besar dapat mengurangkan daya untuk menolak kereta sorong kerana geseran kurang Menggunakan roda yankg bersaiz besar memerlukan daya yang banyak untuk menolak kereta sorong kerana geseran banyak (b) Dalam penyiasatan ini : Apakah pembolehubah yang dimanipulasi? Bilangan roda Saiz roda Bentuk roda Kelebaran roda Semakin banyak bilangan roda pada kereta sorong. tuliskan satu hipotesis bagi penyiasatan ini. Semakin banyak bilangan roda pada kereta sorong. semakin berkurang daya yang diperlukan Semakin bertambah saiz roda pada kereta sorong. semakin bertambah daya yang diperlukan Semakin sedikit bilangan roda pada kereta sorong.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful