LUCRǍRI APLICATIVE „SOCIOLOGIA EDUCAŢIEI” 2012-2013 LUCRAREA NR.

1 Realizaţi profilul psiho-socio-relaţional al unui grup (clasǎ) de elevi, apelând la metode, tehnici, instrumente sociologice. Un posibil model de analizǎ este prezentat în Anexa 1. LUCRAREA NR. 2 Alegeţi 3 modalitǎţi la care poate apela profesorul pentru formarea sintalitǎţii grupului – clasǎ. Analizaţi-le conform modelului propus în Anexa nr. 2.

diferenţiatoare Modalităţi. metode. 1 .Anexa nr. concretizări Psiho-socialǎ Socialrelaţională Socioculturală . instrumente de identificare a trăsăturilor Exemplificări.Ghid de analiză pentru conturarea profilului pshiho-socio-relaţional al unui grup Dimensiunea Caracteristici generale Aspecte specifice.

limite 2. . 2 – Grilǎ de analizǎ a metodelor de (inter)cunoaştere a grupului Caracterizare Modalitǎţi de valorificare Avantaje Dezavantaje.Modalitate 1. Anexa nr. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful