Pagtapatin
ang
salitang
magkasingkahulugan.
 1. pabulyaw
 2. yamot
 3. itinaboy
 4. humupa
 5. magtampo
 6. masisilungan
 7. tuliro
 8. unos
 9. masagi
 10. silbi
 11. lumipas
 12. batang
palaboy
 13. makapanhik
 14.

mapalad
 15. mag‐aabot
 16. pagsapit
 17. maipit
 18. kumakalam
ang
sikmura
 19. lansangan
 20. aba
 21. tungkulin
 22. dadalo
 23. tinutupad
 24. rumaragasa
 25. dispensa
 26. maykaya
 27. ipatupad
 28. katapatan
 29. dukha
 30. mapagkumbaba
 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • pakinabang
 magalaw
 bagyo
 nalilito
 matutuluyan
 magdamdam
 tumigil
 ipinagtulakan
 inis
 pasigaw
 magbibigay
 maswerte
 gutom
 batang‐kalaye
 nakatapos
 kawawa
 kalye
 makaakyat
 mapisa
 pagdating
 mababang‐lob
 mahirap
 katotohanan
 ipasunod
 mayaman
 patawad
 sobrang
bilis
 sinusunod
 pupunta
 trabaho


4th
Quarter


Filipino 2.
 4. Siya
_____
nagtitinda
ng
prutas
_____
gulay. bago
 8. burol
 3.
 8. liblib
 2.
 9. Ang
pagtutulungan
_____
pagdadamayan
_____
kailangan
ng
ating
bayan. malutas
 5. Ang
silid
_____
maayos
_____
malinis.
 6. Ang
aso
_____
pusa
_____
naghahabulan.
 1.
 3. Ito
_____
magdudulot
ng
kaunlaran
_____kasaganahan. pasya
 4. Matanda
_____
bata
ang
dadalo
sa
pulong
mamayang
gabi. Ako
_____
ikaw
_____
lagging
magbibigayan. payo
 6. makita
 7. Mabilis
_____
maayos
ang
buhay
kung
gagawin
ito. Sina
Juan
_____
Pedro
_____
matalik
na
magkaibigan.Bilugan
ang
salitang
naiiba.
 10. Maglilinis
ako
sa
sala
_____
kusina.
 5.
 7. sulo
 9.
 
 4th
Quarter
 
 Filipino
 . higante
 tago
 
 dagat
 
 hatol
 
 maayos
 angal
 
 madama
 kakaiba
 ilaw
 
 kubli
 
 bundok
 problema
 mawasak
 pangaral
 matanaw
 katulad
 sunog
 
 giniba
 
 dambuhala
 sikat
 bulkan
 desisyon
 malunasan
 aral
 mamasid
 natatangi
 tanglaw
 ginawa
 sobrang
laki
 
 
 
 sinira
 
 matipuno
 Isulat
ang
tamang
pang‐ugnay. winasak
 10.
 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful