01. VARIACIÓ LINGÜÍSTICA.

Escolta aquests 17 textos orals que estan en diferents llengües, dialectes i subdialectes, anomena'ls i caracteritza només les varietats que apareixen del català.

Llengua

Varietat dialectal principal

En els textos Trets fonètics del valencians: dialecte o subdialecte subdialecte

Trets morfosintàctics

Trets lèxics específis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful