You are on page 1of 12

Setiap orang sentiasa terdedah kepada musibah atau malapetaka seperti kecurian, kebakaran, penipuan dan banyak lagi

yang boleh mengakibatkan kerugian kewangan dan pengurangan nilai Risiko atau musibah itu tidak pasti bila terjadi Sistem atau saluran bantu membantu tidak dihalang oleh agama, malah ia sangat digalakkan Sistem takaful boleh meringankan beban risiko atau kesedihan untuk menyambung aktiviti harian hidup

“Skim yang berasaskan Persaudaraan, Perpaduan dan bantuan bersama yang menyediakan pertolongan dan bantuan kewangan kepada peserta-peserta jika diperlukan di mana peserta-peserta sama-sama bersetuju untuk memberi sumbangan bagi maksud itu.”

Sistem Islam Sumbangan Tabarru’ Pelaburan Halal Majlis Pengawasan Syariah Tiada Unsur Riba Tiada Unsur Maisir Tiada Unsur Gharar Perkongsian Keuntungan

AGENSI KHIRON TAKAFUL DAN SEJARAH ISLAM MEKANISMA JAMINAN SOSIAL DALAM ISLAM •ZAKAT IA WAJIB DAN DIKUMPULKAN UNTUK BANTU GOLONGAN YANG TELAH DITENTUKAN •TAKAFUL IA TIDAK WAJIB DAN DIKUMPULKAN UNTUK BANTU PESERTA YANG TELAH MENJADI AHLI TABUNG ( ATAU YANG TELAH MENYUMBANG ) AGENSI KHIRON .menjamin antara sesama ahli di dalam satu kumpulan.Membuat Kebajikan Membuat Derma Bersyarat Mengurnia dengan Redha Peminjaman wang untuk tujuan mendapatkan keuntungan Penjanaan dana insurans melalui pelaburan dalam instrumen kewangan yang berurusniaga berasaskan faedah Mendapat sesuatu dengan cara mudah tanpa berusaha mengerjakannya Peserta membayar premium yang kecil dengan mengharapkan pulangan yang besar Ketidakpastian di mana terdapat sesuatu yang ingin disembunyikan oleh sebelah pihak dan menimbulkan ketidakadilan kepada pihak yang lain Perkongsian Keuntungan Para Peserta dan TNSB Nilai berdasarkan Nisbah yang ditentukan Nisbah pembahagian bergantung kepada aqad yang dibuat Pengertian Takaful Takaful Bermaksud Pakatan untuk saling tolongmenolong dan jamin.

Tabungan.Pelaburan dan Perlindungan Secara Islam ISLAM TAKAFUL NASIONAL CIRI – CIRI TAKAFUL Sistem Islam AKIDAH SYARIAH AKHLAK Sumbangan Tabarru JENAYAT IBADAT MUNAKAHAT MUAMALAT Pelaburan Halal Pelaburan Al-Mudharabah Majlis Pengawasan Syariah AGENSI KHIRON POLITIK EKONOMI SOSIAL BANK GADAIAN TAKAFUL PINJAMAN AGENSI KHIRON OBJEKTIF SYARIAH •Melindungi Agama •Melindungi Nyawa •Melindungi Keluarga •Melindungi Harga Diri dan Keturunan •Melindungi Fikiran •Melindungi Harta Benda AGENSI KHIRON KONSEP TAKAFUL Peserta Peserta Mudharabah Peserta Sumbangan 80 % Kepada Peserta 20% Kepada Takaful Peserta Pengendali Tabung ( Takaful Nasional ) Peserta Manfaat Ditentukan semasa akad disetujui Peserta Ditimpa Musibah AGENSI KHIRON .

w di Madinah bertujuan untuk memberi bantuan kepada rakyat terutamanya yang tidak mampu membayar diyat. AGENSI KHIRON Masjid surau Peserta Khairat Ditentukan oleh surau sebelum dipersetujui Peserta Peserta Meninggal Dunia AGENSI KHIRON Skim Al Qasamah Skim ini bertujuan agar masyarakat mengambil tanggungjawab bersama bagi keluarga yang mati apabila pembunuhnya tidak dapat dikenali atau dikesan. Tabung Kanz Diperkenalkan oleh nabi Muhammad s.KONSEP KHAIRAT KEMATIAN Peserta Peserta Peserta Sumbangan Konsep perlindungan dan bantubantumembantu selain Takaful Skim Al-Aqilah Diperkenalkan oleh Nabi Muhammad s. Setiap rakyat dianjurkan menyumbang ke dalam tabung ini.a.a. Perlaksanaannya berdasarkan caruman setiap anggota masyarakat. AGENSI KHIRON .w sebaik sahaja tertubuhnya kerajaan Islam Madinah. Skim ini bertujuan untuk melindungi seseorang daripada tanggungan pembunuhan yang tidak disengajakan dan menebus tawanan perang daripada pihak musuh.

. Skim ini dilaksanakan oleh banyak sahabat antaranya Syaidina Umar.Skim Al . AGENSI KHIRON “ Sesungguhnya “ Dan tolong menolonglah kamu pada perkara kebaikan dan janganlah bekerjasama dalam perkara-perkara dosa dan yang menimbulkan permusuhan”.AYAT 2 seseorang yang beriman ialah sesiapa yang memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga manusia”. KONSEP TAKAFUL HADITH RIWAYAT IBNU MAJAH SURAH AL-MAIDAH.Muwalah Skim ini dijalankan di antara 2 orang dengan tujuan salah seorang mengambil tanggung jawab ke atas sahabatnya sekiranya sesuatu musibah berlaku. Diyat Satu tabung yang ditubuhkan oleh Jahiliyah Arab dimana beberapa kabilah mencarum wang untuk membayar pampasan kepada keluarga mangsa pembunuhan. Ibnu Masud dan Ibnu Abbas.

Mudharabah ) AGENSI KHIRON Hadith Riwayat Bukhari Tinggalkan anak dan isteri dengan kesenangan lebih baik dari tinggalkan mereka dalam keadaan memintaminta.Ayat Quran dan Hadith yang menyarankan dan menyokong unsur Takaful sebagai amalan yang diterima dan diredhai Allah. Kaitan dengan insurans: Unsur Riba wujud sekiranya dana tabungan insurans dilaburkan didalam syarikat yang tidak mengikut syarak contohnya melabur di dalam Bank Konvensional. “ AGENSI KHIRON RIBA Bermaksud pertambahan yang berlaku di dalam pertukaran benda atau urusniaga dengan sebab bertangguh atau lainlain menurut ketetapan syarak. CIRI-CIRI TAKAFUL Tiada unsur Riba Tiada unsur Maisir ( Judi ) Tiada unsur Gharar Ada perkongsian untung ( Al . Konvensional. AGENSI KHIRON .

II ) Barang berhutang(Riba al-Qardhi) Iaitu kontrak hutang wang (penjamin wang) untuk suatu tempoh tertentu yang disertakan dengan syarat tambahan keatas jumlah hutang semasa membuat bayaran.Riba terbahagi kepada 2 bahagian: bahagian: I ) Riba jual beli ( Riba al-Buyu’i ) JENIS RIBA RIBA JUAL BELI (Riba al-Buyu’i) Terbahagi kepada tiga: i) Riba al-Fadhli Iaitu menjual barang ribawi secara tunai dengan sesama jenisnya secara berlebih kurang. ii) Riba Al-Yad Iaitu jual beli ( tukaran barang ) bagi barang ribawi yang berbeza jenis secara tunai.tetapi lewat penyerahan salah satunya.t. iii) Riba Al-Nasi’ah Iaitu kontrak hutang wang (penjamin wang) untuk suatu tempoh yang disertakan dgn syarat tambahan ke atas jumlah hutang semasa membuat bayaran. “Allah menghalalkan jualbeli dan mengharamkan Riba” Surah Al-Baqarah :275 .w. Firman Allah s. Ialah Riba yang berlaku pada tukaran barang (melalui sistem bayaran).

“Allah akan menghilangkan Kesan Buruk Riba Firman Allah s. AGENSI KHIRON .Tiada belas kasihan Allah di hari Akhirat.w. Syarikat akan rugi jika terpaksa membayar tuntutan yang melebihi jumlah premium yang diterima. itu. Peserta hilang wang premium apabila peristiwa yang dilindungi tidak berlaku. (surah al-Baqarah 2:275) al- keberkatan pada Riba dan memberikan keberkatan kepada sedekah” Surah Al-Baqarah :276 Maisir ( Judi ) Didoakan oleh Rasulullah ke atas orang yang terlibat dengan riba dengan laknat dan jauh daripada rahmat Allah.t: “Orang yang memakan (mengambil) mengambil) riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan terhoyong-hayang kerana sentuhan terhoyong( syaitan ) itu. Kaitan dengan insurans Peserta membayar premium yang kecil dengan mengharapkan wang yang lebih besar jumlahnya.

w. “ Janganlah kamu membeli ikan di dalam air kerana perbuatan itu adalah Gharar ” Al-Mudharabah Perkongsian untung diantara peserta dan syarikat.t. judi.w. memuja berhala. dan mengundi nasib dengan batang anak panah adalah semuanya kotor dan keji dari perbuatan syaitan.a. “Wahai orang-orang yang beriman.Gharar Firman Allah s. •Tidak diketahui kadar bayarannya. Nisbah pembahagian bergantung kepada aqad yang telah dibuat. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya” (Al-Maidah:90) (Al. s. bahawa sesungguhnya arak.w.Maidah:90) AGENSI KHIRON Kaitan dengan Insurans: Didalam kontrak insurans terdapat unsur ketidakpastian iaitu : •Tidak dapat dipastikan samada dapat atau tidak bayaran yang dijanjikan.a.w. •Tidak diketahui bila masanya. AGENSI KHIRON . Nisbah ditentukan tetapi nilai tidak dapat ditentukan. Sabda Rasulullah s. s.t.

Insurans haram di atas dasar ia dijual dan dibeli. Ada ijab dan qabul/akad. Takaful Nasional berperanan sebagai Pengendali tabung Tabarru’. AGENSI KHIRON . Tanpa tabbarru’ urusan takaful sama seperti insurans. AGENSI KHIRON Rukun Jualbeli Antaranya ialah : Ada penjual dan pembeli.Firman Allah Ta’ala Rukun Perkongsian 1 ) Pemodal ( Rabbu Al-Mal Sahibu Al-Mal ) AlAl2 ) Pengusaha (‘Amil ) 3 ) Modal ( Al-Mal ) 4 ) Jenis perusahan ( perniagaan ) 5 ) Kadar keuntungan yang dipersetujui 6 ) Sighah ( lafaz Ijab dan Qabul ) “ Dan yang lainnya orang yang musafir di muka bumi untuk mencari rezeki dari limpah kurnia Allah”. (surah al-Muzzammil 73:20) al- Tabarru’ Tabarru’ bererti membuat kebajikan atau derma bersyarat dengan redha. Ada barang.

konsep tabarru (Derma bersyarat tolong – menolong) Pahala Ada berserta niat yang murni UPAH INSURANS Sistem Kapitalis Menjual membeli Tanpa Akad Premium Dosa Niat baik tapi meragukan Pelaburan Ala-faedah $ dijanjikan Premium hak Syarikat Syarikat sebagai penjual dan penanggung Risiko KOS PENGURUSAN TABUNG ( AL-KAFAL) DILABURKAN KEUNTUNGAN Pelaburan – untung dikongsi bersama secara Al-Mudharabah . Menjual anak binatang yang masih dalam kandungan. Barang tersebut telah ditentukan jenis dan kuantitinya. AGENSI KHIRON ALIRAN WANG SUMBANGAN (TABARRU’ ) SUMBANGAN AKAUN PESERTA ( SIMPANAN ) DILABURKAN AKAUN KHAS PESERTA ( TABARRU’ ) TAKAFUL Sistem Islam Mengajak menyertai (akad) Sumbangan dgn. Menjual najis atau benda-benda kotor.Antara syarat ‘barang’ yang mesti dipenuhi Barang tersebut dapat diserahkan dimajlis akad. % dipersetujui $ tak ditentukan. Sumbangan yang ditabungkan kepunyaan para peserta Syarikat Pengendali mengendalikan tabung / Akaun Perserta KEUNTUNGAN SYARIKAT 20% PESERTA 80% SYARIKAT 20% MATANG PESERTA 80% AGENSI KHIRON AGENSI KHIRON . Bukan barang yang mengandungi unsur-unsur najis dan dilarang Syarak.a.w ialah: Jualan yang mengandungi riba. Diantara jualbeli yang dilarang oleh Rasullah s. Tempat untuk diserahkan barang telah ditentukan. Masa penyerahannya telah ditetapkan. Menjual buah yang masih diatas pokok. Menjual secara menyentuh barang. Menjual secara melontar ke arah barang-barang.

Lambat bayar premium pun kena faedah juga Tidak menggeluarkan zakat perniagaan Menerima seksaan setiap $ yang perolehi. AGENSI KHIRON .TAKAFUL Untung milik bersama antara Syarikat dgn.Peserta (20% / 80%) Pelaburan melalui saham yang halal sahaja Ada Lembaga Pengarah dan Majlis Pengawasan Syariah Jika berhenti sebelum 3 tahun mempunyai nilai serahan Bonus ( Mudharabah ) diberi setiap tahun & boleh dikeluarkan dari tabung Akaun Peserta Boleh mengeluarkan duit tanpa di kenakan sebarang faedah Zakat perniagaan dibayar oleh pihak Takaful Nasional Tabung jariah membantu kita apabila kita dialam kubur INSURANS Untung milik mutlak syarikat dan pemegang syer. Pembayar hanya dapat apa yg telah di janjikan dlm polisi Pelaburan apa saja Saham janji untung Lembaga Pengarah sahaja Jika berhenti sebelum 3 tahun satu sen pun tidak dapat Bonus diberitahu tetapi tidak boleh keluar kecuali matang / mati. Mengenakan faedah 7% sehingga 9% setahun.