ITEM PENTAKSIRAN ITEM Band Pernyataan Standard PERNYATAAN ITEM 1

B1 Mengetahui asas muzik dan nilai sahsiah

Deskriptor

B1D1 (Pengetahuan dan kefahaman muzik) Mengenal pasti konsep muzik dan bahagian rekoder

Eviden

B1D1E10 Menamakan bahagian rekoder

Instrumen Aktiviti

1. Jadual pemerhatian Murid menyebut bahagian rekoder apabila guru menunjukkan kad-kad gambar bahagian rekoder yang berlainan. Rujuk lampiran : Kad Gambar Jadual pemerhatian

Contoh Item

Kad Gambar

B1D1E10 Menamakan bahagian rekoder .

Jadual Pemerhatian Band 1 (B1D1E10) NAMA MURID Kad Gambar Yang Ditunjukkan Bahagi an Atas Bahagi an Tengah Bahagi an Bawah MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI .

.Tandakan (X) sekiranya murid dapat menyebut nama bahagian rekoder dengan tepat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful