Management strategic în administratia publica

Introducere Administratia publica din România s-a vazut confruntata în ultimii ani cu schimbari semnificative în ceea ce priveste cadrul propriu de functionare,asteptarile din partea politicului si cetatenilor, atributii si responsabilitati. Includerea ei, cel putin declarativ, în procesul general de reforma a facut-o sa se confrunte cu un set de dileme familiare întregii societati românesti. Ideea de reforma, atât de frecvent vehiculata, este mult prea des legata de formulari generale, declaratii lipsite de continut, apelul la infrastructura si solutii formale; din nefericire procesele de conducere si organizare sunt prea putin considerate în ecuatia reformarii sistemului administrativ, vazut ca fiind dependent exclusiv de solutii juridice. Ignorarea necesitatii unei perspective strategice, lipsa unor preocupari consistente referitoare la pregatirea manageriala a responsabililor administrativi si-a pus si tinde sa îsi puna înca amprenta asupra unor institutii administrative prea putin bazate pe initiativa si flexibilitate. A spune ca reforma administrativa nu poate fi facuta doar prin elaborarea de legi si ordonante (de multe ori lipsite de altfel de coerenta si continuitate în timp), ci doar cu ajutorul si prin considerarea oamenilor ce lucreaza în acest domeniu poate parea de la sine înteles si pueril; observând însa realitatea ultimilor ani putem considera ca accentul pus pe sprijinirea acestor profesionisti pusi în fata unor responsabilitati tot mai crescute, cu mijloace tot mai putine si confruntati cu asteptari crescute din partea cetateanului a fost minim. De aceea, orice tip de demers capabil a-i asista în munca depusa poate fi util. Daca aceste manuale vor reusi, chiar si partial, acest lucru credem ca efortul depus pentru realizarea lor nu a fost inutil.

1

Managementul public nu semnifica oferirea unor retete fixe de succes, ce trebuie doar aplicate pas cu pas; el poate însa modifica esential perceperea fenomenului administrativ, a actiunii administrative si, cel mai important lucru, poate influenta mentalitatea managerilor publici din România, adica acelor oameni care pot, prin activitatea lor, impulsiona în sens pozitiv maniera de functionare a institutiilor administrative. Solutia rezolvarii problemelor cu care se confrunta administratia publica din România depinde în mod esential si nu poate fi conceputa în afara actiunii lor; solutii globale, miraculoase nu exista, asa cum nu exista o evolutie pozitiva bazata doar pe statistici si declaratii televizate. Cei ce nu au obiective nu risca niciodata sa le atinga; depasirea acestei faze si stimularea dezvoltarii unei conceptii manageriale caracteristice unei administratii publice moderne este nu doar extrem de necesara ci si indispensabila. Cele doua manuale de management public, elaborate pe baza initiativei laudabile a Fundatiei Civitas, încearca sa defineasca câteva notiuni esentiale ale managementului public atât la nivel strategic (într-o perspectiva pe termen mediu si lung) cât si operational (activitatea cotidiana a serviciilor publice). Fiecare manager public este în masura a selecta, pe baza experientei si a perceptiei proprii, acele elemente ce par cel mai în masura a defini un “stil managerial propriu. Aceasta lucrare nu are pretentia unei definiri/abordari eminamente academice a fenomenului managerial în serviciile publice; ea se doreste a fi mai mult un punct de plecare în întelegerea acestui domeniu extreme de interesant.

1. CONCEPTIA MANAGERIALA SI ADMINISTRATIA PUBLICA Managementul se situeaza de-a lungul preocuparilor traditionale a stiintei organizatiilor perceputa ca stiinta a bunei gestiuni, gestiunii eficace; el îsi fixeaza o finalitate esential utilitara si clar operationala. Ambitia sa este de a defini clar regulile, normele, mai mult, perceptele care permit organizatiilor sa atinga obiectivele pe care si le-au propus cu maximum de eficacitate. El se distinge 2

însa de simplele practici empirice si de primele formulari ale stiintei organizatiilor printr-o formalizare mai accentuata: dimensiunea teoretica si conceptuala este esentiala în management, care are tendinta de a combina practica cu o “reprezentare a realitatii care se vrea stiintifica”. Este vorba de “un ansamblu de practici… unde se combina pragmatismul si cunoasterea stiintifica” (J. P. Nioche). Pentru management conduita tuturor organizatiilor economice, sociale sau politice implica patru tipuri de operatiuni: - planificarea - organizarea - activarea (mobilizarea resurselor) - controlul La nivelul firmelor private, managementul a cunoscut o tendinta accentuata de depasire a cadrelor “gestiunii operationale”, fondata pe o logica a optimizarii de-a lungul activitatii cotidiene, pentru a se implica în ambitia de a atinge un “management strategic”, ce integreaza într-o strategie globala un ansamblu de variabile: proiectele conducerii, mediul economic, posibilitatile si resursele întreprinderii, obligatiile si presiunile sociale, interne si externe. Aceasta gestiune se finalizeaza printr-un ansamblu de decizii strategice care sunt folosite de-a lungul procedurii de aplicare. Dar firma privata nu este singurul model managerial posibil; tot mai mult sectorul non-profit este citat ca 8 un exemplu de management de succes. Aceasta viziune va deveni tot mai complexa prin asimilarea “contextelor organizationale”: managementul nu este de fapt decât un ansamblu de reguli foarte generale care sunt susceptibile a urma variante diferite, în functie de organizatia în cauza. Teoria numita a “contingentei” încearca sa-i identifice formele specifice de management, ce variaza dupa configuratia mediului, natura organizatiei si strategiile urmate. Astfel, un sistem “mecanic” de management, caracterizat de reguli formale si o centralizare puternica va fi (Burns si Stalker) mai bine adaptat unui mediu stabil, în timp ce un sistem “organic”, în care regulile formale au o importanta mai mica iar descentralizarea este mai accentuata, corespunde mai bine unui mediu instabil.

Definire 3

Managementul este meseria care consta în a conduce, într-un context dat,un grup de oameni cu scopul de atinge în comun obiective conformefinalitatilor organizatiei de apartenenta. 1. Managementul este o meserie: deci o activitate practica ce regrupeaza unansamblu de experiente, cunostinte tehnice si relationale. Nu este vorba aici nici e un proces abstract nici de teorie. Aceasta meserie are, în raport cu alte eserii, doua caracteristici proprii: se exercita cu si asupra altor persoane (colaboratori, superiori ierarhici, olegi), nefiind deci o meserie solitara; datorita aspectelor specifice este legata de practica propriu-zisa, de “teren”. 2. Aceasta meserie consta în a conduce. “A conduce” trebuie perceput ca untermen generic pentru a desemna iferite stiluri de management care suntposibile. Poate semnifica “a dirija”, “a comanda”, “a coordona”, “a face sa participe”, “a anima”. Termenul retinut nu este important pentru moment; ceea e conteaza este sensul: a avea responsabilitatea unei echipe care trebuie sa atinga în comun anumite obiective. 3. Meseria în cauza se exercita într-un context dat; este vorba aici de mediul conomic, politic, social, tipul de cultura dominant, mentalitatile, traditiile ce determina aparitia unor constrângeri/oportunitati specifice. Acest context este dat Se poate actiona în ideea de a-l face sa evolueze, sa se modifice, dar trebuie inut întotdeauna cont de existenta lui, iar practica manageriala trebuie sa seadapteze în functie de realitatea existenta. 4. Managementul presupune totodata a conduce un grup de oameni; nutrebuie deci confundat managementul cu simplul fapt de a avea un grup deoameni în subordine. 5. Managementul vizeaza atingerea în comun a unor obiective conforme cufinalitatile organizatiei. În acest domeniu se întâlnesc câteva elemente esentialeale managementului public: pentru a atinge un obiectiv trebuie, în primul rând, sa ai unul. Asa cumspunea filosoful chinez Sun-Tzu: “Cel ce nu are obiective nu risca sa leatinga”. Or, într-o organizatie, obiectivele nu sunt întotdeauna clar definite; chiar daca ele exista uneori la nivelul organizatiei în ansamblu, nu suntdisponibile la nivelul fiecarui sub-ansamblu. Este deci necesar un efort de arealiza aceasta “transcriere”. un alt element deosebit de important se refera la stimularea ansambluluimembrilor echipei fata de obiectivul stabilit, chiar daca acestia au initialobiective personale divergente, chiar opuse.10

4

2. MANAGEMENTUL PUBLIC Gestiunea publica prezinta un ansamblu de particularisme care interzic o upunere neconditionata la management: 1. Managementul presupune o ratiune strategica, vizând atingereaanumitor obiective. Or, daca întreprinderea privata are un scop clar (cautarea simaximizarea profitului) în functie de care ea îsi poate organiza actiunile si modela organizarea, situatia nu este identica în cazul administratiei publice;misiunea ei de a urmari realizarea “interesului general” este echivoca. “Interesulgeneral” este susceptibil a cunoaste interpretari diferite si de multe ori contradictorii. Desigur, dubla egalitate: firma privata = cautarea profitului organizatia publica = interes general reprezinta o abordare simplista ce trebuie nuantata: finalitatile firmei private sunt diverse (maximizarea profitului dar si cautarea unor informatiisatisfacatoare, nevoia de realizare a conducatorilor, obtinerea adeziuniimembrilor, etc.). Pe de alta parte, “interesul general” este un termen la fel de incert. Deci finalitatea întreprinderii private este introvertita (ea gaseste în eaînsasi rationalitatea proprie de a functiona), în timp ce organizatia publica este constituita pentru satisfacerea unor interese care o depasesc: finalitatea ei esteextrovertita. 2. Managementul presupune detinerea de catre organizatie a uneicapacitati de actiune strategica, care îi permite sa atinga obiectivele pe care sile-a fixat. Or, aceasta capacitate de actiune este redusa la organizatiile publice care se caracterizeaza prin interdependenta actiunilor lor, dependenta de putereapolitica (de care depinde fixareamarilor obiective, a pachetelor de activitati,nivelul tehnologic, resursele, relatiile sociale) si supunerea fata de drept. Aceste eorganizare si de reorientare în functie de dificultatile întâlnite. Pentruadministratia publica, primul criteriu de organizare nu este cel de eficacitateeconomica ci cel de conformitate politica: alegeri ce par “irationale” în termenide management se pot dovedi necesare, datorita dorintei si actiunii exprimate decatre alesii politici. 3. Managementul este construit în functie de o lege: cea a pietei. Or, pecând întreprinderea privata este inserata într-un sistem concurential, care oobliga la un efort permanent de rationalizare si modernizare, administratiapublica se afla în parte sustrasa disciplinei pietei. Ea este dotata cu privilegiicare îi permit sa elimine eventuala presiune a concurentei (alocarea specifica aresurselor 5

sa atenueze anumite rigiditati de organizare si sa îmbunatateascasistemul de comunicatie cu exteriorul. pentru administratie. în functie deconstrângerile etatice. aceste particularisme sunt mai mult sau maiputin accentuate în functie de diferitele administratii si servicii publice. deci la elaborarea unuimanagement adaptat acestui tip de gestiune. claritate.datorita diferitelor modalitati de percepere a acestui domeniu precum sidiferentelor amintite între sectorul public si cel privat. oferirea fiecarui manager a maximului de autonomie posibil. curaj.care. care îi determina rezultatele. Organizatia publica este reglata “în amonte”. În practica. De fapt. concentrarea asupra culturii specifice administratiei publice. 6 .Putem considera ca exista câteva principii aplicabile ansambluluiserviciilor publice. de ordin axiologic se refera la conceptul de “eficacitate”. un management public. administratia trebuie sa foloseasca cât mai binemijloacele ce îi sunt afectate. în primul rând. Ca o premisa de ordin general putem percepe managementul public ca un demers de gestionare siorganizare necesar organizatiilor în cadrul carora modelul traditional deconstruire a legitimitatii a devenit inoperant. doar alegerile strategice difera în functie de finalitati. sa se fereasca a imita întreprinderea privata.managementul public12vizeaza sa amelioreze calitatea actiunilor. Gradul despecificitate al managementului public este contestat: pentru unii lucrurile suntfundamental identice. în ultima instanta. Desigur. precumîntreprinderile private. servicii ce detin în ultima instanta posibilitatea de a alegetipul de management considerat a fi cel mai performant: punerea în aplicare a unui management responsabilizant. de catre clientii sai. firmaprivata este.elimina practic toate relatiile directe între pret si serviciile puse ladispozitie). Când nu beneficiaza de un monopol de drept ea dispune de o pozitiecare îi asigura o “piata captiva” si îi garanteaza perenitatea. considerare). dar eficacitatea sa se apreciaza. Definirea managementului public nu poate fi privita ca un efort facil. este ireductibil la simpla “eficienta”. respectând însa“regula celor 4C” (coerenta. prin exploatarea a noi mijloace de gestiune.Problema principala. reglata “în aval”. Bineînteles.prin raportarea la gradul de realizare al obiectivelor fixate de catre alesi si nu înfunctie de simpla “rentabilitate” financiara. Constientizarea acestor particularisme va conduce.pentru altii managementul public trebuie sa dezvolte propriile modele sipropriile mijloace de gestiune.

Pentru a-şi îndeplini acest rol. functionari ce nu trebuie doar sa îndeplineascamecanic munca de zi cu zi ci sa se raporteze la obiectivele generale aleorganizatiei.MANAGEMENTUL STRATEGIC AL INSTITUTIILOR PUBLICE Managementul strategic desemneaza acea componenta a activitatii unuimanager public care consta în a largi orizontul imediat pentru a “gândi înperspectiva” actiunea entitatii pe care o conduce. a strategiei. PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Orice stat fiind o putere publică. El contine doua aspecte: definirea obiectivelor. managementul strategic priveste functionarii publici situatiîn posturi de raspundere. organizată pe un teritoriu delimitat şi recunoscut de celelalte state. Astfel definit. are rolul nu numai de a reprezenta poporul de pe acest teritoriu. ci şi de a-i rezolva interesele atât de diferite de la o persoană la alta sau de la un grup de indivizi la altul. religioase. acolo unde se elaboreaza deciziile de ordin strategic. masurarea impactului. culturale. în principal. statul îşi împarte teritoriul şi populaţia aflată pe acesta în anumite zone de interese. pe baza diferitelor criterii: geografice. El este însa.mai mici sau mai mari . în spatiu si timp. Aceste zone . direct legat de functionarii publici aflati lanivele superioare.sunt unităţile administrativ-teritoriale care de-a lungul 7 . etc. a structurii si principiilor de functionare aacestei entitati. a unei decizii importante ce este luata.

care să-l reprezinte şi să acţioneze în acestea pentru realizarea intereselor sale. oraşe şi judeţe”. În toate aceste unităţi administrativ-teritoriale statul a creat autorităţi publice. conform art. Principiul consultării cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit. Principiile de bază ale administraţiei publice locale sunt stipulate in textele Constituţiei revizuite şi în Legea administraţiei publice locale nr. Profesorul Paul Negulescu afirma că în orice ţară sunt două categorii de interese: unele care au un carecter cu totul general privind totalitatea cetăţenilor. ţinut. Pentru armonizarea acestor categorii de interese statul a creat regimuri juridice sau instituţii speciale. In Legea 215/2001 (art. Principiul legalităţii. regiune. Din cele două texte rezultă cele şase principii de bază (cele cinci din Legea 215/2001 la care se adauga principiul deconcentrării serviciilor publice. Principiul deconcentrării serviciilor publice.1) se arată că administraţia publică din unităţile administrativteritoriale se organizează şi funcţionează in temeiul următoarelor principii: • • • • • Principiul autonomiei locale.istoriei au purtat diverse denumiri: judeţ. întreaga colectivitate şi altele care sunt speciale unei anumite localităţi. În aceste condiţii vorbim de autonomie locală. Astăzi. statul a creat autorităţi şi la nivel central. Astfel. 8 . care să-l reprezinte şi să asigure realizarea intereselor care se pun la acest nivel şi care apar ca ceea ce este comun şi general tuturor zonelor de interese. tutelă administrativă. Principiul descentralizării serviciilor publice.3 din Constituţie. deconcentrare. oraş. din Legea de revizuire a Constituţiei. 215/2001. dar şi ale locuitorilor respectivi. descentralizare. 3 alin. “teritoriul este organizat suub aspect administrative în comune. comună. centralizare. alin. 2. În acelaşi scop. etc. în articolul 120 din Constituţia revizuită şi republicată in 2003 se prevăd trei principii pe care se întemeiază administraţia publică din unităţile administrativ-teritoriale şi anume: • • • Principiul descentralizării. Principiul eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale. fiecare dintre ele asigurând o rezolvare mai mult sau mai puţin corespunzătoare situaţiilor concrete. Principiul autonomiei locale.

publice locale. Autonomia locală priveşte organizarea. în condiţiile legii. b. în condiţiile legii. pentru protecţia şi promovarea intereselor lor commune. a. Colectivitatea locală reprezintă totalitatea locuitorilor din unitatea administrativ-teritorială. Autonomia locală conferă autorităţilor administraţiei publice locale dreptul ca. în limitele competenţelor lor. Consiliile locale şi consiliile judeţene din unităţile administrative-limitrofe zonelor de frontieră au dreptul să încheie acorduri de cooperare transfrontalieră cu autorităţile similare din ţarile vecine. Principiul autonomiei locale. precum şi de consiliile judeţene. secret şi liber exprimat. în interesul legii. d. 1. unitar şi indivizibil al României. Autorităţilor administraţiei publice locale le este acordat dreptul de a adera la asociaţii naţionale şi internaţionale. egal. In acord cu cele mai recente reglementări comunitare în materie s-au introdus noi articole care reglementează cooperarea şi asocierea autorităţilor administraţiei 9 . să aibă iniţiative în toate domeniile. oraşului sau judeţului. direct. în limitele legii. c. competenţele şi atribuţiile precum şi gestionarea resurselor care. potrivit legii. în condiţiile legii. în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă.aprobată prin referendumul din octombrie 2003). aparţin comunei. Autonomia locală se exercită de consiliile locale şi primari. autorităţi ale administraţiei publice locale alese prin vot universal. funcţionarea. Astfel. precum şi posibilitatea de a încheia între ele acorduri şi de a participa la iniţierea şi realizarea unor programe de dezvoltare regională. Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona. treburile publice. să coopereze şi să se asocieze cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară sau din străinătate. în condiţiile legii. autorităţile administraţiei publice locale au dreptul ca. cu excepţia celor care sunt date în mod expres în competenţa altor autorităţi publice. Aplicarea acestor principii nu poate aduce atingere caracterului de stat naţional. după caz.

2. după caz. în condiţiile legii. Autonomia locală se caracterizează şi prin dreptul consiliilor locale de a putea hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri. Principiul descentralizării serviciilor publice.e. Astfel. dotate cu un anumit patrimoniu şi organe proprii. emiterea actului de decizie de către autorităţile centrale şi executarea lui de către cele locale. la constituirea de societăţi comerciale sau la înfiinţarea unor servicii de interes public local sau judeţean. 10 . serviciile publice descentralizate dobândesc o anumită libertate de acţiune ce derivă din calitatea lor de persoană juridică. în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă. un serviciu public determinat. Descentralizarea serviciilor publice implică organizarea unor servicii publice pe plan local. Centralizarea în administraţia publică înseamnă în plan organizatoric. din unităţile administrativ-teritoriale. iar în plan funcţional. transformându-se în “stabilimente publice”. Descentralizarea serviciilor publice reprezintă transferarea unora din atribuţii din competenţa autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate către un organism determinat. subordonarea ierhică a autorităţilor locale faţă de cele centrale şi numirea funcţionarilor publici din conducerea autorităţilor locale de către cele centrale.

precum şi a paralelismelor. fapt ce se constituie în garanţii suplimentare pentru apărarea intereselor celor administraţi. precum şi transferarea unor servicii publice din competenţa autorităţilor centrale către cele locale. care asigură mijloacele necesare pentru satisfacerea intereselor locale. Concentrarea. bazat pe numirea funcţionarilor publici de către centru. în principiul subordonării ierarhice asigură pe planul exercitării dreptului de control. mai multe trepte de efectuare a controlului şi de luare a măsurilor legale corespunzătoare. Conducerea centralizată. Acest regim juridic se fundamentează în plan material pe un patrimoniu propriu al unităţilor administrativ. existenţa autorităţilor publice care le reprezintă şi care nu fac parte dintr-un sistem ierarhic subordonat centrului. 11 . În acest regim administrativ. În regimul organizării şi funcţionării centralizate a administraţiei publice interesele locale nu-şi pot găsi o rezolvare optimă. Funcţionarea pe principiul subordonării ierarhice a serviciilor publice are drept consecinţă înlăturarea suprapunerilor de acelaşi nivel.Centralizarea asigură o funcţionare coordonată a serviciilor publice. statul conferă unor autorităţi publice şi dreptul de exercitare a puterii publice în unele probleme. deoarece autorităţile centrale nu pot cunoaşte în specificitatea lor aceste interese care diferă de la o localitate la alta. la nivel central. sunt lipsiţi de iniţiativă. Pe lângă avantajele prezentate mai sus. centralizarea în administraţia publică are şi unele dezavantaje. Într-un regim administrativ centralizat. Descentralizarea în administraţia publică este un regim juridic în care rezolvarea problemelor locale nu se mai face de funcţionari numiţi de la centru ci de către cei aleşi de corpul electoral. Descentralizarea administrativă constă în recunoaşterea personalităţii juridice unităţilor administrativ-teritoriale. distinct de cel al statului. a modului de conducere a unor servicii publice de interes local are ca urmare supraaglomerarea autorităţilor centrale ceea ce duce la rezolvarea cu întârziere şi superficialitate a problemelor care s-ar rezolva mai operativ şi mai bine de către autorităţile locale. cetăţenii nu mai participă la administrarea treburilor lor.teritoriale.

Profesorul Tarangul afirma că alegerea autorităţilor descentralizate . Gradul descentralizării administrative depinde şi de forma în care se exercită tutela administrativă (controlul special efectuat de autoritatea centrală). pe care Controlul exercitat asupra descentralizarea le pune pe seama autorităţilor locale.” În localităţile mici este greu de găsit buni specialişti în administraţia publică. 12 autorităţilor administrative descentralizate a fost denumit tradiţional prin sintagma „tutelă . demagogia şi servilismul sunt unele din cele mai mari inconveniente ale acestui mod de recrutare a autorităţilor descentralizate. în regimul descentralizării administrative. Într-o descentralizare administrativă se pot rezolva în condiţii mai bune interesele locale. Lipsa de competenţă şi de răspundere. Descentralizarea în administraţia publică depinde şi de modul cum sunt organizate autorităţile publice locale şi raporturile lor cu cele centrale. Participarea locuitorilor prin alegeri la desemnarea autorităţilor locale accentuează spiritul de responsabilitate şi iniţiativă pentru viaţa publică a localităţii în care ei locuiesc şi determină să caute şi să găsească ei înşişi soluţii la problemele cu care se confruntă. serviciile publice locale putând fi conduse mai bine de către autorităţile locale într-un regim în care acestea nu au obligaţia să se conformeze ordinelor şi instrucţiunilor de la centru. administrativă”. autonome. care să poată gira serviciile publice.. Autorităţile locale pot fi alese (descentralizarea este mai mare) sau pot fi numite de către autorităţile centrale (caz în care descentralizarea este mai mică). au dreptul de a controla activitatea autorităţilor aministraţiei publice locale. Măsurile şi deciziile pot fi luate mai operativ de către autorităţile locale iar resursele materiale şi financiare şi chiar forţa de muncă pot fi folosite cu mai mare eficienţă şi să răspundă unor nevoi prioritare pe care autorităţile locale le cunosc mai bine decât autorităţile centrale. Cu cât numărul acestora este mai mare cu atât va fi mai mare descentralizarea. înlătură în măsură mai mare fenomenele birocratice în activitatea locală. Tutela administrativă este o instituţie a dreptului public în baza căreia autoritatea centrală a administraţiei publice (Guvernul sau Ministerul de Justiţie) şi reprezentanţii locali ai acesteia. descentralizate.introduce în administraţia locală politica de partid. pe un termen limitat. Funcţionarii publici aleşi sau numiţi.Gradul descentralizării administrative depinde de numărul serviciilor publice date în competenţa autorităţilor locale. care acaparează şi viciază totul.

administrative supuse regimului de tutelă se menţine în limite minime. însă numai după ce aceste acte au fost aprobate de autoritatea centrală prevăzută de lege. În acest regim. pentru că autorităţile descentralizate girează servicii publice.Problema tutelei administrative se pune numai între acele autorităţi administrative între care nu există subordonare ierarhică între un subiect din sfera puterii executive şi unul din afara acesteia. poate să fie cauza unor orientări politice în contradicţie cu politica de stat a autorităţilor centrale. anula sau suspenda anumite acte ale autorităţilor descentralizate. autorităţile centrale sunt obligate să veghezee ca nu cumva interesele locale sau regionale să fie satisfăcute în detrimentul intereselor generale. 3. Nu poate fi vorba de tutelă administrativă între organele centrale ale puterii executive – Guvern. ci desemnaţi de însăşi autoritatea locală. pentru motive de legalitate. Tutela Când numărul actelor administrativă constă în dreptul autorităţilor tutelare de a aproba. În al treilea rând. autoritatea centrală trebuie să vegheze la menţinerea unităţii statului. care trebuie să funcţioneze în mod regulat şi continuu. titularii autorităţii locale nu sunt numiţi de centru. În al doilea rând. Controlul de tutelă este necesar din mai multe puncte de vedere: în primul rând. Regimul de tutelă administrativă este şi mai apropiat de cel de descentralizare. spunea profesorul Tarangul. ministere – şi cele ce exercită această putere la nivel judeţean sau local – prefect şi serviciile descentralizate ale ministerelor. Acest control trebuie să fie de aşa natură încât să îngrădească şi să micşoreze autonomia administraţiilor descentralizate. Ei au competenţa să rezolve problemele locale. fără ca să o desfiinţeze. În al patrulea rând. emiţând ei înşişi acte administrative. iar statul este direct interesat pentru buna funcţionare a acestor servicii publice. Principiul eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale. regimul de tutelă se apropie mult de cel al descentralizării. lăsându-se autorităţilor locale rezolvarea problemelor economice şi sociale care le privesc. în cazul descentralizării. O autonomie prea mare. puterea centrală trebuie să vegheze ca autorităţile locale să satisfacă în condiţiile cele mai bune nevoile locale. 13 . rezumându-se doar la cele care sunt legate de un interes general.

o Au dreptul de a alege cetăţenii români care au împlinit 18 ani. rasă. conform reglementărilor stabilite de Constituţia României revizuită şi republicată şi de Legea nr. municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului în care alegătorul îşi are domiciliul. republicată în 1996. Astfel. referitor la calitatea de alegător se prevede: o Cetăţenii români. 14 . dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice. sex. inclusive cei care împlinesc această vârstă în ziua alegerilor. vârsta de 23 de ani. a primarului. funcţiile şi demnităţile publice.Consiliile locale. o Dreptul de vot se exercită numai în comuna. fără deosebire de naţionalitate. Referitor la dreptul de a fi ales consilier sau primar se precizează: • Beneficiază de acest drept cetătenii cu drept de vot care au împlinit. drepturile electorale. Tot în Constituţia revizuită se stipulează că în condiţiile aderării României la Uniunea Europeană. civile şi militare pot fi ocupate. consiliile judeţene şi primarii se aleg prin vot universal. exercită. iar primarii comunelor şi oraşelor se alegpe circumscripţii electorale prin vot exprimat pe baza scrutinului uninominal. în condiţiile legii de persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară. egal. convingeri politice sau profesie. religie. cetăţenii Uniunii care îndeplinesc cerinţele legii organice au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în autorităţile administraţiei publice locale. îşi vor exprima dreptul de vot în unitatea administrativ-teritorială respectivă. In Legea nr. o Fiecare alegător are dreptul la un singur vot pentru alegerea consiliului local. în mod egal. limbă. Statul român garanteazăegalitatea de şanse între bărbaţi şi femei pentru ocuparea acestor funcţii şi demnităţi. până în ziua alegerilor inclusive. 70/1991 privind alegerile locale sunt stabilite norme specifice care determină calitatea de alegător căt şi cea de eligibil. direct. Potrivit Constituţiei. o Cetăţenii cu drept de vot care şi-au stabilit reşedinţa într-o altă unitate administrativ-teritorială cu cel puţin 6 luni înaintea alegerilor. 70/1991 privind alegerile locale. secret şi liber exprimat. Consiliile locale şi judeţene se aleg pe circumscripţii electorale prin vot exprimat pe baza scrutinului de listă. modificată şi completată. oraşul. a consiliului judeţean şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

magistraţii. Candidaturile pentru consiliile locale şi judeţene. 4. adică alegerea. Nu pot fi aleşi: o cetăţenii care fac parte din categoriile prevăzute la art. exercitarea atribuţiilor precum şi adoptarea hotărârilor sau emiterea altor 15 . membrii activi ai armatei. o alienaţii sau debilii mintali puşi sub interdicţie şi persoanele lipsite de drepturile electorale pe perioada stabilită prin hotărâre judecătorească. 69/1991 ca urmare a modificării şi completării sale prin Legea nr. 24/1996. Acest principiu a fost introdus în Legea administraţieie publice nr. Nu pot alege: • • alienaţii sau debilii mintali puşi sub interdicţie. Principiul legalităţii. Partidele politice din alianţele politicesau din alianTele electorale pot participa la alegerinumai pe listele alianţelor. în condiţiile Legii nr. O persoana poate candida atât pentru funcţia de consilier cât şi pentru cea de de primar. constituirea. 40 alin 3 din Constituţie (art. Numărul de candidaţi de pe fiecare listă poate fi mai mare decât numărul de consilieri stabilit potrivit Legii administraţiei publice cu până la un sfert din numărul mandatelor. Principiul legalităţii aplicat la administraţia publică locală înseamnă că tot ce ţine de aceasta. Se pot depune şi candidaturi independente sau de către alianţe electorale.• Pot candida numai persoanele care au domiciliul pe teritoriul unităţii administrativteritoriale în care urmează să fie aleşi. avocaţii poporului. persoanele lipsite de drepturile electorale pe perioada stabilită prin hotărâre judecătorească. O persoana poate candida pentru un singur consiliu local şi pentru o singură funcţie de primar. 40 (3): nu pot face parte din partide politice judecătorii Curţii Constituţionale. politiştii şi alte categorii de funcţionari publici stabilite prin lege organică). cât şi pentru primary se propun de partied politice sau alianţe politice constituite conform Legii partidelor politice. Alianţele electorale se pot constitui între partidele politice sau alianţe politice la nivel judeţean sau local. 70/1991.

organizaţii neguvernamentale. cu cel puţin 20 de zile înainte de data desfăşurării acestuia. Legea 215/2001 (art. precum şi cele privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice. participarea la programe de dezvoltare judeţeană. decizând cu majoritatea voturilor valabil exprimate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale respective. 68 lit. 68 lit. In legătură cu aceste probleme primarul poate propune consultarea cetăţenilor prin referendum. organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi amenajarea teritoriului. Principiul consultării cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit. Referendumul local se poate organiza în toate satele şi localităţile componente ale comunei sau oraşului ori numai în unele dintre acestea. 5.acte administrative precum şi orice alte activităţi trebuie să se desfăşoare numai pe baza şi în conformitate cu legea. ori numai în unele dintre acestea. persoane juridice române sau străine. şi în legătură cu acestea primarul va putea să propună consultarea populaţiei prin referendum. 2) prevede care sunt problemele ce totdeauna se vor discuta în sedinţă publică şi anume: problemele privind bugetul local. care poate fi numai duminica. Conform art. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului. în condiţiile legii. 43 alin. In Legea nr. administrarea domeniului public şi privat al comunei sau oraşului. care sunt direct interesate. în condiţiile legii. In consecinţă. 14 alin. Referendumul local se poate organiza într-o singură zi. zonală sau de cooperare transfrontalieră. Obiectul şi data referendumului se stabilesc şi se aduc la cunoştinţă publică prin orice mijloace de informare în masă. regională. acestea sunt problemele locale de interes deosebit la carese face referire în art. Referendumul local se organizează potrivit reglementărilor cuprinse în Legea nr.c. 3/2000 cetăţenii sunt chemaţi să se pronunţe prin DA sau NU asupra problemei supuse referendumului.c) se precizează că primarul poate propune consiliului local consultarea populaţiei prin referendum cu privire la problemele locale de interes deosebit. acesta se poate desfăşura în toate comunele şi oraşele din judeţ. 2 din Legea nr. 16 . 215/2001 (art. In cazul referendumului la nivel judeţean. Ca atare. Este evident că şi alte probleme care pot să intervină în cadrul comunităţii locale pot să prezinte un interes deosebit. Pe baza hotarârii consiliului local ia măsuri pentru organizarea acestei consultări.

Deconcentrarea constituie un regim administrativ care se situează între centralizare administrativă şi descentralizare administrativă. autoritatea publică locală rămâne parte integrantă în sistemul ierarhiei centrale. În cazul desconcentrării.6. Între cele două laturi –centralizare/descentralizare există şi regimuri juridice intermediare ale administraţiei publice. fiecare din ele apropiindu-se mai mult sau mai puţin de una din laturi. Ceea ce o apropie de descentralizare este faptul că titularii puterii locale au competenţa să rezolve ei problemele locale. dar el este supus controlului acestuia şi obligat să se conformeze actelor superiorului său. Ceea ce o apropie de centralizare este faptul că titularii puterii locale nu sunt aleşi de electoratul local. Dintre aceste regimuri intermediare face parte deconcentrarea administrativă. Principiul deconcentrării administrative. Deciziile date în competenţa autorităţilor publice locale sunt luate de aceasta sub puterea ierarhică a autorităţilor centrale. Serviciile deconcentrate sunt autorităţi administrative care depind de un minister sau un alt organ al administraţiei publice de specialitate. care beneficiază de o anumită putere de decizie şi care au competenţă materială specializată şi o competenţă teritorială locală. Sfera de cuprindere a noţunii de administraţie publică 17 . ci sunt numiţi de la centru. Principiul deconcentrării administrative constă în atribuirea competenţei de a lua anumite decizii unor organe care îşi exercită atribuţiile într-o circumscripţie determinată şi care rămân supuse controlului ierarhic al autorităţilor centrale. fără să le mai înainteze şefului său ierarhic de la centru.

După criteriul competenţei materiale. organele ce compun administraţia publică centrală dispun fie de competenţă materială generală – Guvernul. Distincţia dintre administraţia publică centrală si administraţia publică locală Distincţia dintre Administraţia publică centrală şi cea locală are la bază utilizarea mai multor criterii cumulative. organele executive se clasifică în organe cu competenţă generală şi organe de specialitate. iar cea locală doar la nivelul unităţilor administrativ teritoriale în care au fost alese autorităţile respective. şi primarii. comunale şi orăşeneşti. pe când autorităţiile locale au o competenţă materială ce se circumscrie în jurul realizării interesului local. ca autorităţi deliberative. Autorităţiile administraţiei publice locale. Ele au în vedere competenţa teritorială şi materială a organelor ce compun administraţia publică şi natura interesului pe care il promovează. 18 . în timp ce administraţia centrală promovează interesul general – naţional . în condiţiile legii. ca autorităţi executive. Totalitatea acestor organe ce exercită atribuţii executive formează puterea executivă.Activitatea executivă (constând în organizarea executării normative) este realizată de un sistem şi executarea în concret a actelor de organe ce portă denumirea de organe executive. natura lor juridică şi actele pe care le emit sau le adoptă Autorităţile administraţiei publice în comune şi oraşe sunt consiliile locale. administraţia publică centrala îşi exercită competenţa teritorială la nivelul întregului teritoriu naţional. Consiliile locale şi primarii funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice locale şi rezolvă treburile publice din comune şi oraşe. iar după din punctul de vedere al competenţei teritoriale distingem între organele centrale şi locale. alături de celelalte două puteri organizate în stat : legiuitoare şi judecătorească. Astfel. cea locală promovează înteresul localităţii respective. Nu în primul rând. Pe de altă parte.

precum şi taxe speciale. în condiţiile legii. precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului.Consiliile locale Consiliile locale sunt compuse dintr-un număr de consilieri pe care legea îi determină în funcţie de numărul populaţiei unităţii administrativ – teritoriale. denumite hotărâri. inclusiv participarea la programe de dezvoltare judeţeană. în limitele normelor legale. prognoze şi programe de dezvoltare economicosocială. numărul de personal din aparatul propriu. numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate. d) aprobă bugetul local. f) administrează domeniul public şi domeniul privat al comunei sau oraşului. statul de funcţii. virările de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare. aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar. ale instituţiilor şi serviciilor publice. zonală şi de cooperare transfrontalieră. Ei aleşi prin vot universal. organigrama. Consiliul local ca autoritate deliberativă. în condiţiile legii. după caz. municipale) se circumscriu în domeniul interesului local. secret şi liber exprimat. precum şi ale regiilor autonome de interes local. respectiv viceprimarii. direct. stabileşte. c) avizează sau aprobă. după caz. studii. documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism. regională. b) aprobă statutul comunei sau al oraşului. împrumuturile. de organizare şi amenajare a teritoriului. Atribuţiile principale ale consiliilor locale (comunale. la propunerea primarului. stabileşte impozite şi taxe locale. e) aprobă. 19 .orăşeneşti. în condiţiile stabilite de Legea privind alegerile locale. egal. este un organ colectiv de conducere care îşi exercită atribuţiile în principal prin adoptarea unor acte normative. în condiţiile legii. constând din: a) alege din rândul consilierilor viceprimarul.

aprobă alocarea de fonduri din bugetul local pentru acţiuni de apărare împotriva inundaţiilor. persoanelor pe care le-a numit. hotărăşte asupra privatizării acestor societăţi comerciale. de sub autoritatea sa. documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local şi asigură condiţiile necesare în vederea realizării acestora. cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege. stabilind mijloacele materiale şi financiare necesare în vederea realizării acestora. în condiţiile legii. în condiţiile legii. tineret şi sport. concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei sau oraşului. 20 . potrivit competenţelor sale.g) hotărăşte darea în administrare. în condiţiile legii. exercită. instituie. în condiţiile legii. precum şi a serviciilor publice de interes local. dezastrelor şi fenomenelor meteorologice periculoase. urmăreşte şi controlează activitatea acestora. i) înfiinţează instituţii publice. podurilor. numeşte şi eliberează din funcţie. condiţiile materiale şi financiare necesare pentru buna funcţionare a instituţiilor şi serviciilor publice de educaţie. sănătate. precum şi pe cei ai instituţiilor publice din subordinea sa. l) stabileşte măsurile necesare pentru construirea. membrii consiliilor de administraţie ale regiilor autonome de sub autoritatea sa. conducătorii serviciilor publice de interes local. apărarea ordinii publice. întreţinerea şi modernizarea drumurilor. în condiţiile legii. urmăreşte. numeşte şi eliberează din funcţie. în condiţiile legii. cultură. toate drepturile acţionarului la societăţile comerciale pe care le-a înfiinţat. norme de organizare şi funcţionare pentru instituţiile şi serviciile publice de interes local. concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei sau oraşului. aplică sancţiuni disciplinare. controlează şi analizează activitatea acestora. n) asigură. precum şi a întregii infrastructuri aparţinând căilor de comunicaţii de interes local. documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor. în limitele competenţelor sale. j) hotărăşte asupra înfiinţării şi reorganizării regiilor autonome de interes local. în numele unităţii administrativ-teritoriale. societăţi comerciale şi servicii publice de interes local. după caz. h) hotărăşte vânzarea. apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă. incendiilor. m) aprobă. după caz. k) analizează şi aprobă.

cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali. potrivit legii. denumiri de străzi. precum şi de alte facilităţi. asemenea facilităţi pot fi acordate şi personalului didactic. şi propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestora. artistice. în localităţile cu medici sau cu personal sanitar în număr insuficient. p) contribuie la organizarea de activităţi ştiinţifice. t) înfiinţează şi organizează târguri. aprobă criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale. pompierilor şi a formaţiunilor de protecţie civilă. înfiinţează şi asigură funcţionarea unor instituţii de binefacere de interes local. oboare. hotărăşte înfrăţirea comunei sau oraşului cu unităţi administrativ-teritoriale similare din alte ţări. în condiţiile legii. titlul de cetăţean de onoare al comunei sau al oraşului. potrivit legislaţiei în vigoare. precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale. culturale. conservarea. s) contribuie la realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială. în condiţiile legii. x) hotărăşte. în condiţiile legii. q) hotărăşte cu privire la asigurarea ordinii publice. în condiţiile legii. a parcurilor şi rezervaţiilor naturale. de pieţe şi de obiective de interes public local. cu merite deosebite. în scopul creşterii calităţii vieţii. r) acţionează pentru protecţia şi refacerea mediului înconjurător. locuri şi parcuri de distracţie. cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară sau din străinătate. v) conferă persoanelor fizice române sau străine. în vederea promovării unor interese comune. în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni. poliţiei. lucrări. analizează activitatea gardienilor publici. y) hotărăşte. jandarmeriei. sportive şi de agrement. asigură protecţia drepturilor copilului. u) atribuie sau schimbă. baze sportive şi asigură buna funcţionare a acestora. 21 . pieţe.o) hotărăşte. cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine. servicii sau proiecte de interes public local. acordarea de stimulente în natură şi în bani. restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură. în condiţiile legii. contribuie la protecţia. în scopul asigurării serviciilor medicale pentru populaţie.

Primarii localităţiilor Sunt aleşi de populaţia cu drept de vot din unitatea administrativ – teritorială respectivă. în condiţiile legii. primarul fiind definit ca autoritate executivă. w) asigură libertatea comerţului şi încurajează libera iniţiativă. În esenţă. hotărârilor de guvern. în termen de 3 zile de la adoptare îl sesizează pe prefect. Primarul răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice locale. precum şi punerea în aplicare a legilor. El este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Consiliul local exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege. în condiţiile legii. cu privire la problemele locale de interes deosebit. precum şi a hotărârilor consiliului local. el are drept principale atribuţii organizarea executării şi executarea în concret a legilor. Pe baza hotărârii consiliului local ia măsuri pentru organizarea acestei consultări. activitatea cultelor religioase. c) poate propune consiliului local consultarea populaţiei prin referendum. dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor şi ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale. În situaţia în care apreciază că o hotărâre este ilegală. pe baza scrutinului uninominal. Principalele atribuţii ce revin primarului sunt: a) asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. a prevederilor Constituţiei. a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului. b) asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local. pe care îl conduce şi îl controlează.z) sprijină. precum şi a hotărârilor consiliului judeţean. în condiţiile legii. a decretelor Preşedintelui României. 22 . în condiţiile legii.

d) prezintă consiliului local. f) exercită funcţia de ordonator principal de credite. m) controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse în vânzare pentru populaţie. jandarmeriei. în condiţiile legii. informări. reprezentaţiilor sau a altor manifestări publice care contravin ordinii de drept ori atentează la bunele moravuri. din oficiu sau la cerere. agenţii economici şi instituţiile publice din comună sau din oraş. epidemiilor sau epizootiilor. la ordinea şi liniştea publică. acestea fiind obligate să execute măsurile stabilite în planurile de protecţie şi intervenţie elaborate pe tipuri de dezastre. h) ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor. n) ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale. pompierilor şi unităţilor de protecţie civilă. j) îndrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici. l) ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor. încasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local şi comunică de îndată consiliului local cele constatate. anual sau ori de câte ori este necesar. conform angajamentelor contractuale. e) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local. privind starea economică şi socială a comunei sau a oraşului. incendiilor. care au obligaţia să răspundă solicitărilor sale. În acest scop poate mobiliza populaţia. k) ia măsurile prevăzute de lege cu privire la desfăşurarea adunărilor publice. g) verifică. catastrofelor. i) asigură ordinea publică şi liniştea locuitorilor. prin intermediul poliţiei. precum şi informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local. gardienilor publici. împreună cu organele specializate ale statului. cu sprijinul serviciilor de specialitate. în condiţiile legii. în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale. 23 .

personalul din aparatul propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. r) exercită controlul asupra activităţilor din târguri. pieţe. supraveghează realizarea măsurilor de asistenţă şi ajutor social. desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal. acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege. în condiţiile legii. asigură respectarea prevederilor planului urbanistic general. statul de funcţii. ai instituţiilor şi serviciilor publice de interes local. în condiţiile legii. a conducătorilor regiilor autonome. organigrama. s) conduce serviciile publice locale. precum şi ale planurilor urbanistice zonale şi de detaliu. în condiţiile legii. locuri şi parcuri de distracţii şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora. v) răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului privat al comunei sau al oraşului. proprietate a comunei sau a oraşului. x) organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţie autorităţilor administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe. oboare. numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate. instalarea semnelor de circulaţie. 24 . t) emite avizele. u) numeşte şi eliberează din funcţie. asigură funcţionarea serviciilor de stare civilă şi de autoritate tutelară. q) asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice. p) asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local. în condiţiile legii.o) ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localităţii şi îl supune spre aprobare consiliului local. propune consiliului local numirea şi eliberarea din funcţie. ţ) propune consiliului local spre aprobare. ş) îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă. cu excepţia secretarului.

respectiv viceprimarii. egal. direct. Altfel. precum şi în justiţie. Primarul localităţii – autoritate publică. împreună cu aparatul propriu de specialitate al consiliului local. precum şi însărcinările date de consiliul local. după caz. În exercitarea atribuţiilor sale primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. secretarul comunei. al oraşului sau al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului. viceprimarul. denumită primăria comunei sau oraşului. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate. soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale. secret si liber exprimat. constituie o structură funcţională cu activitate permanentă. -validarea mandatului primarului se face de catre judecatoria in raza careia se afla unitatea administrativ-teritoriala de catre un judecator desemnat de presedintele instantei. precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari. primarul este reprezentantul comunei sau oraşului în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice din ţară sau din străinătate. 25 . aceea de reprezentant al localităţii a cărei populaţie l-a ales.y) ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere. Alegerea Primarului   primarul este ales prin vot universal. Primarul. Primarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau de alte acte normative. pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei sau a oraşului. care aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului. industriale sau de orice fel. În această calitate el exercită atribuţii de ofiţer de stare civilă şi este persoana sub îndrumarea căreia se realizează activitatea de autoritate tutelară şi stare civilă. ce reprezintă şi promovează interesul local Primarul îndeplineşte o dublă calitate: accea de reprezentant al statului în unitatea administrativă – teritorială respectivă.

---initiaza negocieri pentru contractarea de imprumuturi si emiterea de titluri de valoare in numele unitatii administrativ-teritoriale. Mandatul Primarului  Mandatul primarului este de 4 ani si se exercita pana la depunerea juramantului de catre primarul nou-ales. 26 . intr-o sedinta extraordinara. in caz de razboi. sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale. -prezinta consiliului local atat rapoarte anuale privind starea economica. prin lege organica. -rezultatul validarii alegerii primarului se aduce la cunostinta prefectului si se prezinta in sedinta de constituire a consiliului local sau. se pot enumera: -functia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara. -elaboreaza proiectele de strategii privind starea economica. --verifica inregistrarea fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial. sociala si de mediu a localitatii si le supune aprobarii consiliului local. calamitate naturala. --functia de ordonator principal de credite. de catre un judecator desemnat de presedintele judecatoriei. referendumului si a recensamantului. --coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local. cat si alte rapoarte si informari. --intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local. primarul care refuza sa depuna juramantul este considerat demisionat de drept. -primarul depune in fata consiliului local juramantul in limba romana. --ia masuri pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta. -atributii privind organizarea si desfasurarea alegerilor. dezastru sau sinistru deosebit de grav. Atributiile Primarului Ca si atributii principale ale primarului. dupa caz. Mandatul primarului poate fi prelungit.

--daca acesta nu isi exercita. --emite avizele. evidentei statistice. prin ordin. Consideraţii generale ale primarului Comunele. --mandatul primarului poate inceta si ca urmare a rezultatului unui referendum local avand ca obiect demiterea acestuia. --ia decizii privind personalul din cadrul aparatului de specialitate. Primarii sectoarelor municipiului Bucureşti sunt în relaţii de subordonare faţă de primarul general al municipiului Bucureşti. oraşele şi sectoarele municipiului Bucureşti au câte un primar. 27 . acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege si alte acte normative. constata suspendarea mandatului. inspectiei si controlului efectuarii serviciilor publice de interes local si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale. Suspendarea mandatului Primarului Mandatul primarului se suspenda de drept numai in cazul in care acesta a fost arestat preventiv. precum si privind conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes local. --asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege. iar municipiul Bucureşti are un primar general. Incetarea mandatului Primarului --mandatul primarului inceteaza de drept in conditiile statutului alesilor locali. le supune aprobarii consiliului local si actioneaza pentru respectarea prevederilor acestora. certificate care nu permite desfasurarea activitatii in bune conditii timp de 6 luni pe parcursul unui an calendaristic. mandatul timp de 45 de zile consecutiv. Masura arestarii preventive se comunica de indata de catre instanta de judecata prefectului. care. in mod nejustificat.--ia masuri pentru asigurarea inventarierii. --asigura respectarea angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si -gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor. --daca acesta se afla in imposibilitatea exercitarii functiei datorita unei boli grave.

Potrivit Legii nr. egal. renunţă sau nu mai îndeplineşte condiţiile cerute de lege pentru a fi ales. între care urmează să se desfăşoare turul al doilea de scrutin. Ea a fost reglementată pentru prima dată în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza prin Legea comunală din 1864 şi a cunoscut o evoluţie continuă ca un efect firesc al transformărilor prin care a trecut statul românesc. noi alegeri în termen de două săptămâni. între candidaţii situaţi pe primele două locuri şi va fi ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi. Dacă nici unul dintre candidaţii propuşi de partidele şi formaţiunile politice participante la alegeri nu întruneşte această majoritate. Astăzi. decedează. în unitatea administartiv teritorială în care a fost ales1. biroul electoral de circumscripţie declarându-l primar pe celălalt candidat. biroul electoral de circumscripţie eliberează certificatul doveditor al alegerii primarului. direct. se organizează al doilea tur de scrutin. este declarat primar candidatul care a întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate2. sunt şefii administraţiei publice locale şi răspund în faţa Consiliului de bună funcţionare a acesteia. Dacă una dintre aceste situaţii vizează unul dintre candidaţii aflaţi în situaţie de balotaj. Semnul 1 2 28 . se delara balotaj şi se vor organiza. la turul al doilea de scrutin va participa candidatul dituat pe locul următor. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Primarii se aleg prin vot universal. secret şi liber exprimat de către cetăţenii cu drept de vot din unitatea administrativ-teritorială în care urmează să-şi exercite mandatul. precum şi în justiţie.Instituţia primarului este tradiţională în administraţia României. În situaţia parităţii de voturi a cel puţin doi candidaţi. nu vor mai avea loc alegeri. Primarul şi primarul general al Capitalei îndeplinesc funcţii de autoritate publică. în cel mult două săptămâni. de drept. primarul este autoritatea executivă a administraţiei publice locale care îndeplineşte în acelaşi timp şi rolul de reprezentant al statului în relaţiile cu perosane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate. În cazul în care unul dintre candidaţii la funcţia de primar. Pe baza rezultatului votului. pentru funcţia de primar. La aceste alegeri vor participa numai candidaţii care s-au aflat în situaţie de balotaj.

Mandatul primarului este de 4 ani şi se exercită până la depunerea jurământului de către primarul nou-ales. Este obligatorie purtarea eşarfei la solemnităţi. se organizează alegeri în termen de cel mult 45 de zile de la data invalidării. Mandatul primarului poate fi prelungit. Aşa să-mi ajute Dumnezeu. într-o şedinţă extraordinară. În situaţii deosebite. Primarul depune în faţa Consiliului local următorul jurământ în limba română: "Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac. ceremonii publice şi la celebrarea căsătoriilor. de către un judecător sau un delegat al prefectului. prin lege organică. după caz. judeţului). oraşul sau subdiviziunea administrativ . În caz de invalidare a mandatului primarului. pe timp de război sau catastrofă. Rezultatul validării se prezintă în şedinţa de constituire a Consiliului local sau. tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei (oraşului. receptii. cu bună-credinţă. Invalidarea alegerii primarului se poate pronunţa în cazurile prevăzute mai sus. Incompatibilităţile funcţiei de primar 29 . în condiţiile stabilite de Legea privind alegerile locale.teritorială. de către un judecător desemnat de preşedintele judecătoriei în a cărei rază teritorială se află comuna. Validarea alegerii primarului se face în termen de 20 de zile de la data alegerilor." Jurământul poate fi depus şi fără formula religioasă. Validarea alegerii primarului general al municipiului Bucuresti se face de către un judecător desemnat de preşedintele Tribunalului Municipiului Bucuresti.distinctiv al primarului este o eşarfă în culorile drapelului naţional al României. jurământul se poate depune şi în faţa preşedintelui instanţei judecătoreşti care a validat alegerea primarului. în camera de consiliu. 2. Primarul care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept.

membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale. subsecretar de stat sau o altă funcţie asimilată acestora. director. fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale. f) funcţia de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale în adunările generale ale societăţilor comerciale de interes local sau de reprezentant al statului în adunarea generală a unei societăţi comerciale de interes naţional. a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri. Primarii şi viceprimarii. administrator. societăţile de asigurare şi cele financiare. b) funcţia de prefect sau subprefect. e) funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la o societate comercială. în ţară sau în străinătate. respectiv de consiliul judeţean. prevenirea şi sancţionarea corupţiei3. indiferent de durata acestuia. c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă. h) calitatea de membru al unui grup de interes economic. g) calitatea de comerciant persoană fizică. funcţia de primar şi primar general al municipiului Bucureşti. d) funcţia de preşedinte. inclusiv băncile sau alte instituţii de credit. manager. cu excepţia funcţiei de cadru didactic sau a funcţiilor în cadrul unor asociaţii. este incompatibilă cu: a) funcţia de consilier local sau de consilier judeţean. precum şi la instituţiile publice. Mandatul de primar este incompatibil şi cu calitatea de acţionar semnificativ la o societate comercială înfiinţată de consiliul local. vicepreşedinte. director general. secretar de stat. la regiile autonome de interes naţional sau local. j) funcţia de ministru.161/2003 cu privire la unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice. al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice. k) orice alte funcţii publice sau activităţi remunerate. primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic. la companiile şi societăţile naţionale. 3 30 .Potrivit Legii nr. i) calitatea de deputat sau senator.

393/2004 primarul nu poate fi tras la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. cât şi prefectului. reţinerea. soţie şi copii . reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală. fiind ocrotit de lege. Drepturile primarului 31 . ca ales local este în serviciul colectivităţii. Pe întreaga durată a mandatului. primarul se consideră în exerciţiul autorităţii publice şi se bucură de protecţia prevăzută de legea penală. De aceeaşi protecţie juridică beneficiază şi membrii familiei . Prin acţionar semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care. de către organele care au dispus măsurile respective. Protecţia legală a primarului în calitatea sa de ales local Primarul. respectiv de consiliul judeţean. Libertatea de opinie şi de acţiune în exercitarea mandatului de primar este garantată. în exercitarea mandatului său. în termen de cel mult 24 de ore. Potrivit Legii nr. 3. De asemenea.Incompatibilitatea există şi în situaţia în care soţul sau rudele de gradul I ale primarulul deţin calitatea de acţionar semnificativ la o societate comercială înfiinţată de consiliul local.în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmăreşte nemijlocit exercitarea de presiuni asupra primarului în legătură cu exercitarea mandatului său. 4. precum şi faptele săvârşite care au determinat luarea măsurilor se aduc la cunoştinţă atât autorităţii administraţiei publice din care fac parte. arestarea sau trimiterea în judecată penală ori contravenţională a aleşilor locali.soţ. cumulate.

pe durata exercitării mandatului de către titular. individual sau în grup. În cazul în care. pe durata exercitării mandatului de către persoanele care ocupă funcţiile de aleşi locali. luându-se în calcul şi indemnizaţiile lunare primite. contractul de muncă al acestuia la instituţiile publice. au loc reorganizări ale persoanei juridice. în condiţiile legii. primarului nu li se poate modifica sau desface contractul de muncă ori acestea nu pot fi eliberate din funcţie pe motive ce nu le sunt imputabile. la cerere. în condiţiile legii. care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru pensionare sau sunt pensionari. De asemenea. Timp de 2 ani de la data încetării mandatului. cu respectarea legislaţiei în vigoare. La încetarea mandatului. corespunzător celor deţinute de acestea. cererea fiind scutită de taxă de timbru judiciar. Aleşii locali au dreptul de iniţiativă în promovarea actelor administrative. stabilită potrivit legii. Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de numire cadrele didactice. acestea sunt obligate să comunice persoanelor ale căror contracte de muncă sau acte de numire au fost suspendate noile locuri de muncă stabilite. ei au dreptul la decontarea. 4 32 . de recalcularea pensiei.Pe toată durata mandatului de primar. Primarii au dreptul la o indemnizaţie lunară. primarii şi viceprimarii. oamenii de cultură şi artă4. de viceprimar. precum şi cercetătorii ştiinţifici. ziariştii cu atestat profesional. a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului. de calcularea sau. numai pe durată determinată. În cazul în care conducerea persoanei juridice refuză reluarea activităţii în funcţia deţinută anterior alegerii. mai puţin educatorii şi învăţătorii. Funcţiile de conducere pot fi ocupate numai prin delegare. după caz. persoana în cauză se va putea adresa instanţei de judecată competente. beneficiază. de preşedinte sau vicepreşedinte al consiliului judeţean persoanele în cauză îşi reiau activitatea în executarea aceloraşi contracte de muncă sau acte de numire. În funcţiile deţinute de persoanele ale căror contracte de muncă sau acte de numire au fost suspendate pot fi numite sau angajate alte persoane. preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene. La stabilirea clasei şi gradului de încadrare se vor lua în calcul şi perioadele lucrate în funcţiile de demnitate publică alese. la regiile autonome sau la societăţile comerciale cu capital majoritar de stat se suspendă. La încetarea mandatului de primar.

conform hotărârii consiliului local sau judeţean. În cazuri de urgenţă. CABINETUL PRIMARULUI Are urmatoarele atributii: 33 . în decursul mandatului. a consiliului judeţean sau a comisiilor de specialitate vor primi contravaloarea transportului. În cazul nedepunerii în termen a raporului primarul va suporta cheltuielile deplasării. Primarii beneficiază de concedii de odihnă. indicând durata acestora şi perioada în care vor avea loc. concedii fără plată. în prealabil. Dreptul aleşilor locali de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit. potrivit legii. primarii sunt obligaţi să prezinte. precum şi de concedii plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite. primarii au obligaţia de a informa. formare şi perfecţionare profesională organizate de instituţii specializate.Drepturile băneşti cuvenite primarilor. la prima şedinţă ordinară de consiliu. informarea se va face în prima şedinţă de consiliu. organizată după terminarea concediului. un raport privind deplasările efectuate în termen de 30 de zile de la data încheierii misiunii. concedii medicale. Primarii în calitatea lor de aleşii locali beneficiază de plata cursurilor de pregătire. în condiţiile legii. pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri. Pentru a beneficia de concediu fără plată sau de concedii plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite. potrivit legii. inclusiv la calcularea şi la recalcularea pensiei. Aleşii locali care folosesc autoturismul proprietate personală sau mijloacele de transport în comun pentru a se deplasa din localitatea în care domiciliază în localitatea în care se desfăşoară şedinţa consiliului local. În urma îndeplinirii unor misiuni oficiale. Durata exercitării mandatului de primar constituie vechime în muncă şi în specialitate şi se ia în calcul la promovare şi la acordarea tuturor drepturilor băneşti rezultate din aceasta. consiliul local.

-se preocupa de intocmirea actelor pentru plecari in stainatate.-asigura serviciul de secretariat.email-uri.) -participa la audientele primarului si se ocupa de solutionarea acestora.autoritate tutelara si asistenta sociala din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local.mape.reviste etc. -executa lucrari de dactilografie. -se ocupa cu realizarea materialelor publicitare (pliante.primar.tehnoredactare si multiplicare. 34 .de stare civila.tine evidenta acestora si calculeaza cheltuielile premise conform legii.a caror rezolvare este de competenta primarului municipiului Focsani.cu telefoane utile.oficialitati. SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCSANI Indeplineste in conditiile legii urmatoarele atributii: -participa in mod obligatoriu la sedintele Consiliului Local. -informeaza zilnic primarul in legatura cu problemele ridicate de mass-media. -intocmeste documentele necesare si asigura cheltuielile de protocol. -indeplineste atributiile de protocol si reprezentare. -intocmeste toate lucrarile necesare pentru primiri vizite. -coordoneaza compartimentele si activitatile cu character juridic. -intocmeste si reactualizeaza ori de cate ori este cazul .delegatii. -organizeaza actiunile de reprezentare ale primarului la ceremonii si solemnitati -asigura pastrarea si folosirea corecta a insemnelor oficiale in conformitate cu prevederile legale in vigoare .lista cu oficialitati.adresele institutiilor cu care lucreaza primaria.

-legalizeaza semnaturi de pe inscrisurile prezentate de parti si confirma autenticitatea copiilor cu acte originale.C.-avizeaza proiecte de hotarare ale Consiliului Local. -asigura aducerea la cunostinta publica a hotararilor si dispozitiilor cu character normative. -avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului.I. Principil transparentei in activitatea administratiei publice .sesizari . -urbanism si sistematizera. Primaria Municipiului Focsani mai detine cateva servicii: -informatii generale .accord unic. Serviciile oferite . -asigura indeplinirea procedurilor de convocare a Consiliului Local si efectuarea lucrarilor de secretariat. asumandu-si raspunderea pentru legalitatea acestora cantrasemnand hatararile pe care le considera legale.) Centru de Comunicare – un mod nou de abordare a relatiei dintre administratia publica si cetateni.inregistrare si eliberare documente. -elibereaza extrase sau copii de pe orice act din arhiva Consiliului Local. -pregateste lucrarile supuse dezbaterii Consiliului Local. in afara celor cu character secret.in atributiile legii.referitor la documentele necesare si procedurilor de urmat.dublate de cerintele sporite in domeniul eficientei si responsabilitatii functionarilor publice . stability potrivit legii.in termen de cel mult 10 zile . -asigura comunicarea catre autoritati.se refera atat la prezentarea tuturor informatiilor necesare pentru rezolvarea solicitarilor .primire si verificare a documentatiei .petitii.daca legea nu prevede astfel.asistenta si consultanta in pregatirea documentelor. institutiile si persoanele interesate a actelor emise de Consiliul Local sau de primar .si-au gasit o reflectare deosebita in organizarea la nivelul Primariei Municipiului Focsani a unui Centru de Comunicare. -urmareste rezolvarea corespondentei in termenul legal. Primaria Municipiului Focsani detine un centru de comunicare (C. 35 .audiente.consiliere.

transmiterea lor catre serviciile de specialitate . Intocmeste annual proiectul bugetutlui de venituri si cheltuieli al municipiului Focsani si prognoza acestuia pe urmatorii 3 ani .corespondenta. -investitii si fond locative.asociatii de prop-patrimoniu.-autorizare agenti economici.vineri intre orele 8:30-16:30 -miercuri intre orele 8:30-18:30 In afara acestui program .stare civila . Centrul si intraga primarie au implementat un program de circuit informatizat al documentelor.numarul de zile ramase pana la data eliberarii. -juridic.conduce evidenta patrimoniului municipiului si a angajamentelor bugetare.joi.avantajele utilizarii acestuia fiind déjà evidente.personalul efectueaza centralizarea documentelor. -registratura. Programul actual de lucru al Centrului de Comunicre cu cetatenii este: -luni . 36 . -asistenta sociala. -cadastru si agricultura.administratie publica locala . DIRECTIA ECONOMICA DIN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI FOCSANU Organizeza contabilitatea proprie a primariei.precum si programul de investitii ce propun efectuarea rectificarilor de buget si a virarilor de credite bugetarilor. Orice document poate fi urmarit exact cunoscandu-se permanent traseul urmat .stabil in care se afla . marti .primirea de la acestea a documentelor de eliberat. -taxe si impozite.

asociatiilor familiale.examenelor pentru ocuparea posturilor vacante. 37 .Centralizarea datelor furnizate de institutiile subordinate Consiliului Local si intocmeste situatii financiare privind executia bugetului local si darile de seama contabile trimestriale si anuale. Elibereaza autorizatii persoanelor fizice pentru desfasurarea unor activitati economice. Elaboreaza studii financiare pentru fundamentarea cheltuielilor bugetare in functie de necesitatile si nevoile comunitatii.sprijina activitate asociatiilor de prorprietari pentru realizarea scopurilor si sarcinilor ce le revin .contractarea de imprumuturi bancare. Inhuma si sprijina asociatiile de locatari pentru a se reorganiza in asociatii de proprietari. Organizeaza si urmareste modul de desfasurare a activitatii in magazinele Economat. Analizeaza posibilitatea atragerii de noi surse de finantare .agentilor economici.in conformitate cu prevederile legale. DIRECTIA RESURSE UMANE SI COORDONARE UNITATI SUBORDONATE Itocmeste formalitatile necesare pentru organizarea si desfasurarea concursurilor . comerciantilor care desfasoara activitati economice in system ambulant precum si autorizatii de transport personae sau bunuri in regim taxi. Efectueaza control commercial la agentii economici care desfasoara activitate economica. Executa controlul financiar preventive asupra tuturor operatiunilor financiare. obligatiuni municipale.conform prevederilor legale.

fiselor de post cu atributiile si raspunderile salariatilor. 38 . Coordoneaza ativitatea serviciului administrative.prin compartimentul sanatatii . Asigura asistenta procesului de intocmire a fiselor de evaluare a posturilor . Coordoneaza organizarea unor evenimente culturale din punct de vedere artistic. Aplica prevederile legii cu privire la coordonarea drepturilor banesti salariatilor institutiei.transferarea . SERVICIUL ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA – LEGALITATE Evidenta dispozitiilor emise de primar si a hotararilor adoptate de consiliul local al Municipiului Focsani .conform prevederilor legale in vigoare pentru functiionarii publici si pentru salariatii cu contracte de munca.asistenta sociala si compartimentul servicii publice.fiselor de evaluare a performantelor profesionale individuale . Pregatirea mapelor ce documente pentru sedintele de comisii si de consiliu. Coordoneaza activitatea unitatilor subordinate Consiliului Local al Municipiului Focsani . Asigura aplicarea la nivelul Municipiului Focsani a Strategiei Guvernului Romaniei de imbunatatire a situatiei.avansarea.Intocmeste lucrarile necesare pentru angajarea .desfacerea contractelor de munca si alte miscari de personae. Intocmeste baza de date pentru functionarii publici din cadrul primariei Focsani si unutatile subordinate.

afise privind activitatile curente ale Primariei.Acordarea asistentei juridice compartimentului-Asociatii de proprietary Testarea administratorilor asociatiilor de proprietary. Evidenta documentelor din arhiva primariei SERVICIUL COMUNICARE Asigurarea comunicarea interna intre serviciile proprii si cu alte institutii publice sau cetateni. 39 . Urmareste reflectarea imaginii institutiei atat la nivelul comunitatii cat sip e plan national si international. Pregateste si asigura realizarea de pliante .raporturi statistice privind acordarea ajutorului banesc pentru subventia de energie termica. informarea cetatenilor. Participarea la sedintele comisiilor Consiliului Local.la comisiile de licitatie organizate de primarie.brosuri. financiar. Realizeaza si coordoneaza audientele personalului de conducere.transmitera si expedierea acesteia . Pregateste si coordoneaza priblemele asistate si co-finantate de organisme interne si externe. Identifica potentialii parteneri in domeniul social administrative. Primirea corespondentei. Primirea cererilor de ajutor pentru incalzirealocuintelor . Exercitarea cailor de atac pentru apararea drepturilor si intereselor Primariei si Consiliului Local. Reprezentarea Primariei si Consiliul local in fata instantei de judecata.

Crearea unui mediu propice de relaţie cu cetãţenii. Uşurarea fluxului informaţional cãtre şi dinspre cetãţeni. beneficiind de dotãri tehnice superioare. dublat de cerinţele sporite în domeniul eficienţei şi responsabilitãţii funcţionarilor publici. traseelor documentelor. cetãţenii.delegatii. Principiul transparenţei în activitatea administraţiei publice locale. Centrul oferã un cadru de discuţii în condiţii civilizate. asistenţã şi consultanţã în pregãtirea documentelor.intalniri.diverse. Asigura intocmirea si implementarea strategiei de informatizere a institutiei. Amplasat chiar la intrarea în sediu. referitor la documentele necesare şi procedurile de urmat. primire şi verificare documentaţie.Pregateste si asigura realizarea de materiale de prezentare a municipiului. într-un spaţiu modern şi deschis. 40 . şi-au gãsit o reflectare deosebitã în organizarea.simpozioane . consiliere.luna desfasurare a activitatilor representative pentru institutie. Degrevarea serviciilor specializate de o activitate Serviciile oferite se referã atât la prezentarea tuturor informaţiilor necesare pentru rezolvarea solicitãrilor.consfatuirii. la nivelul Primãriei Municipiului Focşani a unui Centru de Comunicare. Asigura din punct de vedere logistic . Obiectivele Oferirea unui imediate acces ale direct proiectului la baza de privesc: date. In acest spaţiu îşi desfãşoarã activitatea un numãr de 9 funcţionari. Asigura mentinerea relatiei cu presa prin instrumentele specifice acestei activitati. înregistrare şi eliberare documente. reprezentând toate serviciile Primãriei ce au legãturã directã cu partenerii administraţiei locale. eliminând vechiul simbol al ghişeelor şi funcţionarilor impersonali. Scurtarea cronofagã.

Organizeaza licitatii publice pentru concesionari si inchirierea de terenuri. Verifica pe teren respectarea prevederilor autorizatiilor de construire emise si ai masurile legate ce se impugn la disciplina in constructii.trasari si documentatie de carte financiara pentru obiectivele apartinand Primariei Focsani.redacteaza si emite autorizatii de constructie. Executa ridicarea .SERVICIUL URBANISM Verifica. Urmareste executarea lucrarilor in termen prevazut de autorizatia de construire si ia masuri ca punerea in functiune a obiectivelor de investitie sa se efectueze regilarizarea taxelor datorate administratiei publice locale si declorarea investitiei in vederea impunerii SERVICIUL INVESTITII 41 . Verifica . Intocmeste proiectele de hotarare pentru incheierea si concesionarea de terenuri cu si fara licitatie publica si emite procese verbale de predare – primire pentru terenurile respective.redacteaza si emite certificate de urbanism pentru lucrari de constructii si pentru tranzactii imobiliare.conduce sedintele de Accord Unic si Acorduri Unice . Coordoneaza Comisia de Acord Unic.

Verifica starea tehnica a fondului locative existent.inclusive den unitatile subordinate cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice .precum si la administrarea patrimoniului public.Flaboreaza stategia de dezvoltare a investitiilor in Municipiul Focsani.I. Asigura conditiile legale privind inchierea controalelor de inchiriere. Flaboreaza procedurile specifice de achizitii publice. Verifica conditiile legale de demarare a procesului investitional. Verifica legalitatea autorizarii lucrarilor de separatii. COMPARTIMENTUL AUDIT Elaboreaza norme strategite – metodologice specifice Primariei Focsani.P. Elaboreaza politicii in domeniul energetic . Informeaza structurile teritoriale ale U. Emite certificate de urbanism si autorizatii de construire pentru lucrarile de utilitati pe domeniul public . 42 .precum si despre consecintele acestora.C.interventii in carosabil.A.A. Asigura asistenta tehnica pentru lucrarile in curs verificand din punct de vedere cantitativ si calitativ situatiile de lucrari. Elaboreaza proiectul planului annual de audit public intern asupra tuturor activitatilor desfasurate in primaria Municipiului Focsani. despre recomandarile neinsusite de catre conducatorul unitatii publice audite .

concluziilor si recomandarilor rezultatelor din activitatile sale de audit. Elaboreaza raportul annual al activitatii de audit public intern. SERVICIUL JURIDIC. COMPARTIMENT STARE CIVILA Nasteri: 43 .CONTENCIOS .10/2001. -elaboreaza contractile ce se incheie in urma adjudecarii licitatiilor la care a participat. ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT COMPARTIMENT JURIDIC-CONTENCIOS -asigura reprezentarea primariei in fata instantelor judecatoresti sustinand interesele. -acorda consultanta juridical atat serviciilor publice din cadrul primariei cat si cetatenilor.axarcitand caile de atac legale si luind masuri necesare pentru apararea intereselor acestuia. In cazul identificarii unor nereguli sau posibil prejudicii. -analizeaza si poarta corespondenta pentru notificarile depuse conform prevederilor legii nr.Raporteaza periodic asupra constatariilor .STARE CIVILA.raporteaza imediat PRIMARULUI Municipiului Focsani.inclusive demersurile la organelle de cercetare penala.

COMPARTIMENT ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT: -aplicarea prevederilor art.procedarea la identificarea persoanelor si verificarea legalitatii documentelor necesare .elibereaza certificatul de casatorie .completarea actelor de nastere in registrele de stare civila pentru nou nascuti.dupa luarea consimtamantului ambilor soi .36 din legea 18/1991 republicata . -eliberarea adeverintei de inhumare sau incinerare a cadastrului pep e baza caruia urmeaza sa se faca inhumarea sau incinerarea.completarea actelor de deces in registrele de stare civila pentru decedati corespunzatoare declaratiilor. 44 .-primirea declaratiilor si actelor primare care stau la baza inregistrarii dupa identificarea persoanelor si verificarea autenticitatii documentelor prezentate.privind atribuirea terenului afferent imobilelo.incheierea casatoriei de catre ofiterul de stare civila conform programarii stabilite la sediul starii civile pe raza administrative teritoriala unde isi are domiciliul sau resedinta unul dintre viitorii siti intocmirea actelor de casatorie . Decese: -primirea si inregistrarea declaratiilor de deces procedand la identificarea declaratiilor si verificand actele prezentate . Casatorii: -primirea si inregistrarea declaratiilor de casatorie date de catre soti in fata ofiterului de stare civila .

INSPECTORUL DE PROTECTIE CIVILA Prevenirea populatiei asupra atacurilor inamicului de aer sau dezastrului .contracte in vederea amplasarii de garaje . Asanarea teritoriului de munitie ramasa neexploatata. Participarea la actiunile de limitare si de inlaturare a urmarilor atacurilor inamicului sau a dezastrelor. Participarea cu forte si mijloace specifice la pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare.copertine. Asigurarea protectiei bunurilor materiale si a valorilor calculate . -intocmeste contracte de asociere . Pregatirea populatiei in vederea asigurarii protectiei.conform hotararilor de consiliu adaptate . -identificarea .masurarea . Protectia populatiei impotriva efectelor de nimicire in masa si conventionale sau dezastrelor.-actualizarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public si privat al municipiului Focsani.verificarea impreuna cu inspectorii de zona din cadrulserviciului de urbanism a terenurilor care apartin dimeniului public si privat al municipiului Focsani. 45 . -intocmeste contracte de concesiune avand ca obiect terenuri apartinand domeniului public si privat al municipiului in aplicarea hotararilor de Consiliul Local.

personae fizice si juridice: -asigura orhanizarea si propune actiuni de control asupra materiei impozabile si de combatere a evaziunii fiscale. -participa la actiunile de executare silita pornite impotriva debitorilor personae fizice.cu restante la plata obligatiilor catre bugetul local. acolo unde este cazul. 46 . -propune aplicarea de sanctiuni pentru respectarea normelor legale care reglementeaza impozitele.reclamatiile .personae fizice si juridice.SERVICIUL TAXE SI IMPOZITE Subordonat directia economica .da raspunsurile in termen legal si fac propuneri legale de sanctionare . -asigura aplicarea justa pentru persoanele fizice a legilor privind taxele si impozitelor .taxa pentru contribuabili . -cerceteaza cererile .precum si identificarea si sanctionarea evaziunilor .sesizarile si contestatiile primate de la persoane fizice .daca este cazul.are in subordine: -biroul taxe si impozite-persoane fizice -biroul taxe si impozite –persoane juridice -biroul executarii silite Taxe si impozite .

care fac obiceiul legii fondului funciar. 47 .reactualizarea planurilor geo-topo-cadastrale ale municipiului pentru suprafatele supuse eliberarii de acte de proprietate. Fundamenteaza si propune studii de amenajare a teritoriului . Propune annual . Participa la fundamentarea pretului de concesionare si ancheiere a terenurilor cu destinatie agricola pe metrul patrat de teren pe zone ale localitatii . Intocmeste lucrarile necesare aplicarii prevederilor legale privind fondul funciar si prevederile legii cadastrului.modul de folosire a terenurilor agricole din intravilan si extravilan in domeniul public si privat al Consiliului Local.SERVICIUL CADASTRU SI AGRICULTURA Tine la zi evidenta cadastrala a terenurilor din municipiul . Intocmeste si tine la zi registrele agricole ale municipiului si centralizatorul acestuia. Intocmeste situatiile statistice necesare si asigura transmiterea lor.certificate de stare materiala . Asigura realizarea . Asigura administrarea pasunilor de pe raza municipiului si efectuarea de intretinere a acestora.influenta retie inflatiei si ale ratei financiare. Elibereaza certificare de producator . Tine evidenta domeniului agricol privat si public al consiliului local si asigura reactuaslizarea acestuia .adeverinte privind rolul agricol.urmareste aplicarea acestora dupa aprobarea autoritatii locale.caracteristici si utilitati . bilete de proprietate .

exista o relaţie de solidaritate. Salubritate. 48 . Olanda. prin organizarea de activitaţi de informare şi de programe de schimb. din partea olandeza. Din septembrie 2000 Fundaţia 's-Hertogenbosch . semnat în 1998. coordonarea şi susţinerea activitaţilor şi proiectelor care au loc în cadrul relaţiei de solidaritate. în domeniile: Sanatate.Fundamenteaza taxa de pasune pentru detinatorii de animale din localitate si din afara acesteia. concretizata printr-un Acord. între organizaţii din 's-Hertogenbosch şi Focşani. Invaţamânt. Proiectele au în principiu ca scop transmiterea de cunoştinţe şi specializari de la o organizaţie la alta. Alimentare cu apa. Fundaţia este finanţata de catre Primaria ‘s-Hertogenbosch. Consta (la cerere) pagubele produse la culturile agricole(prin distrugere de catre animale sau fenomene naturale) Relaţia de solidaritate ‘s-Hertogenbosch – Focşani Intre Municipiul Focşani şi ‘s-Hertogenbosch. În acelaşi timp se urmareşte promovarea reciproca a înţelegerii şi implicarii între locuitorii celor doua municipii. Scopul fundaţiei este stimularea.Focşani se ocupa de coordonarea proiectelor de colaborare. Administraţie Publica Locala. Prin acesta se stabilesc coordonatele programului de cooperare.

ca obiectiv major. împreuna cu grupurile de dialog constituite din reprezentanţi ai cetaţenilor. eficient şi funcţional. „Curricullum Greening Europe” – Proiectul este finanţat prin intermediul Programului „Leonardo da Vinci” şi are. Rezultatele sunt mai mult decât evidente. a fost derulat un proiect ce are ca finalitate Centrul de Comunicare al Primariei Focşani. un sistem de evidenţa computerizata. In acelaşi scop. Finlanda. cu sprijinul administraţiei locale. unul la amenajarea unui parc din Municipiul Focşani. prin intermediul Grupului Scolar de Construcţii Montaj din Focşani. Actualul Parc „Vlahuţa” va fi complet reamenajat în primavara anului 2004 iar celalalt la construirea în comun. Audierea publica ce are ca tema proiectul bugetului local. Spania. în fiecare zona în parte. Daca am reuşit sau nu. Centrul a devenit un punct de referinţa. personal pregatit şi cu abilitaţi de comunicare. împreuna cu o firma de construcţii din Olanda. armonizarea programei şcolare în domeniul introducerii educaţiei ecologice în învaţamântul vocaţional. Singura ţara din Europa de Est reprezentata a fost România. fiecarei zone fiindu-i arondat un numar de 3-4 consilieri locali. Grecia şi Germania. va las pe dumneavoastra sa decideţi. Contactul direct cu cetaţenii şi implicarea acestora în procesul decizional s-a extins. în acest an aflându-ne în plin proces de elaborare a bugetului local prin proces participativ. Marea Britanie. al îmbunataţirii relaţiei administraţie-cetaţean. In derulare se afla doua mari proiecte ce se refera. Si acest proiect va fi încheiat în vara anului 2004. Aceştia. în care cetaţeanul este tratat ca partener egal. Un mediu de lucru placut. 49 . In acest sens au fost realizate proiecte prin care oraşul a fost delimitat în 6 zone. agenţilor economici şi instituţiilor din zona. cu sprijinul partenerilor olandezi. au identificat problemele prioritare ale comunitaţii precum şi cai şi soluţii comune pentru rezolvarea acestora. având parteneri din Olanda. funcţionalitatea sa fiind pusa în valoare înca din prima zi. este finalizarea unui întreg proces de culegere a datelor şi propunerilor cetaţeneşti. Un proiect important. precum şi de dezbatere ale variantelor de buget. cu destinaţia de locuinţe sociale. sunt doar câteva din caracteristicile pe care ni le-am propus ca definitorii pentru noua abordare a relaţiei cu cetaţenii. în comun de catre şcoli din Focşani (Grupul Scolar Agricol) şi ‘s-Hertogenbosch (Groen School).In domeniul administraţiei publice locale a fost propusa o noua abordare a relaţiei administraţiei locale cu cetaţenii. a unui bloc de garsoniere. fara bariera „ghişeului” cu care eram deja neplacut obişnuiţi.

Proiectul s-a derulat în perioada 1999 – 2002 şi a fost finanţat de Uniunea Europeana prin Programul Ecos-Ouverture. Planificarea comunicarii şi a difuzarii publice a Proiectului în fiecare dintre regiunele participante Rezultatele proiectului Realizarea Proiectului WEP I (1999-2002) de catre cele 5 regiuni europene care au participat în acesta a permis atingerea urmatoarelor rezultate: 1. ale ţarii noastre. Intâlnirea finala a proiectului a avut loc la Focşani. „Potenţialul Energiei Eoliene I” . Alaturi de parteneri din Spania. în perioada 5-8 Noiembrie 2003. Analizarea restricţiilor referitoare la procesul de exploatare a energiei eoliene în fiecare dintre aceste 3. Slovenia şi Slovacia. Fiecare dintre regiunele participante dispune în acest moment de un Plan Eolian în care se definesc: • electrice Zonele geografice care viabile se pentru producerea va energiei produce electrice • Potenţialul energetic care trebuie instalat şi cerinţele de transport şi de distribuţie a energiei • Programul de construire de parcuri eoliene. Elaborarea unui Plan Eolian pentru fiecare regiune în parte 2. Aceasta demonstreaza nu numai ca activitatea noastra a fost apreciata dar şi interesul pe care partenerii straini îl manifesta pentru a cunoaşte cu adevarat realitaţile locale. Italia.Experienţa câştigata pe parcursul a aproape 3 ani de cooperare cu aceşti colegi din alte ţari reprezinta unul din principalele rezultate ale proiectului. Evaluarea potenţialului de energie eoliana al fiecareia dintre regiunile participante: regiuni. efectele asupra mediului înconjurator care pot deriva şi planul de restaurare a mediului înconjurator care rezulta din acest proiect 50 . Studiul realizat prin acest proiect a parut poate multora un rezultat nesemnificativ dar este. Focşani-ul a reprezentat România într-un proiect ambiţios. Etapele derularii proiectului : 1. la ora actuala singurul realizat din ţara. de extindere a utilizarii energiei neconvenţionale. 4.

Participarea si experienta participanţilor în acest proces va facilita execuţia viitoare a acestuia 51 . pâna la executarea sa 2. Toate entitaţile participante din fiecare regiune a Proiectului au putut cunoaşte în mod direct. 3. care este regiunea lider din Spania şi din Europa în ceea ce priveşte dezvoltarea energiei eoliene 4. experienţa celor din Navarra.• Costul implementarii Planului Eolian • Procedura şi formalitaţile care trebuie urmate în cadrul proiectului. Munca realizata în cadrul proiectului WEP I a permis cooperarea şi schimbul de experienţa pentru cel puţin 10 experţi din domeniile expuse la punctele 1 şi 2 din fiecare regiune participanta. prin vizitele realizate la parcurile eoliene ale EHN.

52 .

53 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful