You are on page 1of 24

Bo co c bi t Hot ng ngn hng quc t

Ga n bin d ch

Thi phc hng ca ngn hng bn l

BO CO C BI T HOT NG NGN HNG QUC T

Th i ph c hng c a ngn hng bn l


Theo Jonathan Rosenthal , internet v in thoi di ng t lu bin lnh vc ngn hng bn l gi ci v bun t thnh mt ngnh th v v si ng. Ngn hng internet Wingspan, trong chin dch tip th khi ra i vo nm 1999, hng hn tuyn ngn: Nu c th c mt khi u mi, ngn hng ca bn s thnh mt ngn hng nh th ny 2 [mt ngn hng internet nh Wingspan- Gafin]. Nm tip theo, ngn hng ny bin mt. Bank One ca M (hin l mt phn ca JPMorgan) mua li ngn hng ny vo thng 9/2000, vi thng sau s c v bong bng dotcom. Internet tng rt c hy vng s bin i hot ng ngn hng. Nhng hu ht cc ngn hng internet khc ra i lc u chu chung s phn. Citi f/i, ngn hng trc tuyn do Citigroup lp ra, cng nhp li vo cng ty m nm 2000. NetBank, ngn hng internet tin phong ca M tn ti lu hn c, cui cng cng b cc c quan qun l hot ng ngn hng ng ca vo nm 2007. Bn kia i Ty Dng, Egg, ngn hng internet c lp u tin ca Anh, lm th trng ngc nhin khi thu ht hn 2 triu khch hng trong nhng thng u ra mt nm 1999-2000. Nhng ngn hng ny ri cng bin mt sau vi nm. Khch hng ca Egg u tin b bn li cho Citigroup v sau cho Barclays v Yorkshire Building Society. y l mt kt cc ng qun cho nhng th nghim to bo vi hot ng ngn hng trc tuyn,vn tng lm cho cc trung tm ngn hng trn ton th gii cm thy bt an. Nhng ha hn ca hot ng ngn hng internet dng nh rt r rng. Hn hu ht cc ngnh khc, hot ng ngn hng phn ln c s ha. Ti hu ht cc nc giu, lng tin mt ngi dn mang trong v ch chim mt phn nh trong ti sn v ch s dng cho mt phn nh chi tiu. Phn cn li nm dng ghi n v dng d liu in t trong trung tm d liu ca ngn hng. Hn na, t ngi hng th vi hot ng ngn hng. Nu c cch thay th vic xp hng i n lt phc v ti mt chi nhnh, chc chn khch hng lp tc chn. Rt cuc, rt nhiu ca hng sch v bng a nhc phi ng ca v xu hng chuyn sang mua trc tuyn, d vic i xem v ngm ngha hng trong cc ca hng kh vui v v th gin. Cn n ngn hng th khng c nhiu nim vui nh vy.
1Jonathan Rosenthal l phng vin thng tr ti London ca The Economist 2 1

N i dung 3 S l ng chi nhnh ngn hng ang gi m d n 6 Ty Ban Nha Thng i p t khu v c nh y c m 7 Kho d li u kh ng l : X l nh ng con s 10 Thanh ton b ng i n tho i di ng: S c kh e c a v ti n 13 Ki u h i: Th tr ng bo b ang b c nh tranh 14 Qu n l gi tr ti s n Ngu n s ng m i c a ngnh ngn hng 17 K th ng ng i thua

Bin dch: Nguyn Thanh Hiu nh: Gafin editors www.gafin.vn

If your bank could start over, this is what it would be,

BO CO C BI T HOT NG NGN HNG QUC T

S chi nhnh ngn hng bn l


(Trn 100,000 ng i)
C p nh t m i nh t

NG U TY U 51 B CM 63 37 M LATINH CHU PHI 44 TRUNG NG 43 CHU 55

>40.0 30.0-39.9 20.0-29.9 10.0-19.9 0.0-9.9 Cha c d li u

Doanh thu ngn hng bn l


54 Tnh theo khu v c, t l %

70

T ng ton c u
3,4 nghn t USD

Ngn hng bn bun

T su t l i nhu n trn v n ch s h u

10
2002

17
2003

17
2004

20
2005

25 3
2006 2007

-25
2008

18
2009

13
2010

8
2011

Sources: World Bank; Oliver Wyman

Nhng trn th gii ngy nay, s ngn hng c phng giao dch trn ph, khng k mt t nc giu, tng 10-20% so vi mt thp nin trc. Thay v loi b cc ngn hng, internet lm chng tr nn tin dng v thun tin hn. Thng thng, cc ngn hng u b sung dch v internet banking (ngn hng internet), mobile banking (ngn hng di ng) v thm ch video banking (ngn hng in thoi c hnh) vo danh mc dch v cung cp. Nhng tt c cc ngn hng u m rng mng li chi nhnh. Nhn li, nhng nm trc khng hong ti chnh l thi k vng son ca cc ngn hng. Thm ch nhng ngn hng tr tr nht cng c th kim dc doanh thu cao bng cch chp nhn mo him. V ch vi ngn hng thc s quan tm n vic c gng ct gim chi ph ngay t lc doanh thu ca h ang tng mnh do bong bng n. Theo Simon Samuels, nh phn tch u t ti Barclays, t gia nhng nm 1990 ngn hng bn l quy m ln ca chu u tm cch ct gim chi ph tng ng vi doanh thu trung bnh mc 0,3%/nm. Nhng thm ch con s khim tn ny cng b ngi ta x l. Samuels tnh ton rng chi ph trong thi k ny tng trung bnh 8%/nm. iu duy nht cu ri cc ngn hng l doanh thu tng nhanh hn i cht. Hu qu ca bng bng n nghim trng hn so vi nhng g ngi ta nhn thy. Trong vic khuyn khch cc ngn hng ton cu m rng lnh vc u t, v mt vi ngn hng bn l hc i s dng nhng cng c ngoi lai m h khng phi lc no cng hiu r v b qua hot ng kinh doanh hng ngy. iu ny chng t thm ch cc ngn hng bn l bun t cng c th b bm thnh bong bng. Nhng hot ng ngn hng bn l c bn vn l ngun lc chnh to li nhun.

Hng t vn McKinsey cho rng hot ng ny chim gi na doanh thu hng nm ca cc ngn hng trn th gii, t 3,4 nghn t USD nm 2010 (xem biu trn). Trong di h n, ho t ng ny cng ch ng minh l ngu n l c ng tin c y nh t t o ra l i nhu n n nh v doanh thu trn u c phi u cao. X p h ng m t lo t cc ngn hng l n nh t trn th gi i theo l i nhu n trn c phi u c tng quan ch t ch v i t l doanh thu t ho t ng ngn hng bn l c a h ch khng ph i t ho t ng ngn hng u t. Trong nh ng nm bong bng, ho t ng ngn hng bn l l l a ch n cu i cng i v i cc nh qu n l nhi u tham v ng. Lng v th lao t i cc ngn hng u t lun cao hn, v cc vn phng sang tr ng v tr p t i cc ngn hng s c dnh cho cc v tr lnh o, v n c s thng ti n t cc ho t ng ngn hng u t. Nhng g n y, ho t ng ngn hng bn l ngy cng c ch nhi u hn, v nhi u l do. Th nh t l s c n thi t c a lo i hnh ny. T i th gi i giu c, tnh tr ng v bong bng n , kinh t tr tr v li su t th p lm thay i kinh t thng m i. Cc ngn hng hi n ang ph i bu c nh ng ng i ti nng nh t c a h lm vi c t i b ph n bn l nh m c t gi m chi ph v khi ph c l i nhu n. Th hai, cng ngh ang thay i r t nhanh. i n tho i di ng thng minh (smartphone) ang khuy n khch ng i tiu dng tng tc v i ngn hng theo nh ng phng th c m i. Cng ngh cng h a h n bi n i v c b n m hnh sinh l i c a cc s n ph m c bin l i nhu n th p nh vi c x l cc thanh ton. V i nh ng cng c m i lu tr v x l kh i l ng d li u kh ng l , ngn hng v cc hng cng ngh nh Google v PayPal hy v ng bi n i ho t ng kinh doanh c a th tn d ng. Thay v ch a ra h ng d n v vi c chuy n ti n c th ch ng vi xu l , thng tin xu t hi n cng v i vi c thanh ton c th mang l i c h i m i v qu ng co v bn hng c gi tr cao hn hng trm l n.

BO CO C BI T HOT NG NGN HNG QUC T

Tin l hng ha c bit Bo co ny s a ra nhng lp lun cho thy hot ng bn l s l phn si ng nht ca ngn hng trong nhng nm ti. Khng ging nh cc ca hng sch, i l du lch v ca hng a nhc, thu hp hoc bin mt v internet, ngn hng c hai li th ln trong vic thch ng vi nhng i thay v p dng cng ngh mi. Th nht l trong suy ngh ca khch hng, tin vn l hng ha c bit. c nhng khch hng mun thay i ngn hng, ngay c ch v t dng h thy khng hi lng, v thm ch mt s t dng nh sn sng tin tng mt ai cho d khng thy s hin din trc tip. iu ny ang thay i theo thi gian, nhng chm cho php cc ngn hng iu chnh. Th hai l trong thc, ngn hng l cc cng ty cng ngh. Nhiu ngn hng c hng trm, nu khng mun ni l hng nghn, nhn vin ang lm vic trong cc phng ban cng ngh thng tin c quy m khng l. Hu ht cc ngn hng sn sng tip nhn nhng phng thc mi trong vic phc v khch hng. Du hiu r rng nht ca vic ny l s thay i ang din ra ca cc chi nhnh ngn hng.

Trong nhiu thp k, cc chi nhnh ny ch yu c coi l ni khch hng n gi tin hoc rt tin. Gn y, mt vi ngi cho rng mnh b gt ra ra ca internet v cc ln sng ci tin khc. Alfredo Senz, gim c Santander, ngn hng ln ca Ty Ban Nha, cho bit 10 nm trc nhiu c vn ni vi chng ti rng chng ti phi dng hot ng ca cc chi nhnh v chuyn sang s dng internet. Nhng ti nghe nhng tuyn b nh vy trc vi th tn dng v ATM . Cc chi nhnh ngn hng c coi l ang i mt vi nguy c v vic duy tr chng rt tn km. Cc chi nhnh ngn hng thng t cc v tr ni bt, d nhn bit trong khu vc t tin thnh th. Do tnh trng cp git thng xy ra, nn thm ch chi nhnh ngn hng c quy m nh nht cng thng c t nht 4 nhn vin, lun lun c mt, k c khi 3 ngi trong s khng c vic g lm. i vi hu ht cc ngn hng bn l quy m ln, tin thu a im, trang thit b v chi ph cho nhn vin ti cc chi nhnh c th chim n 40-60% tng chi ph vn hnh, chi ph my tnh chim t trng ln trong phn cn li. Bt chp cc d on v ci cht ca hot ng ngn hng ti cc chi nhnh/phng giao dch, nhng hu ht cc nc, s lng chi nhnh/phng giao dch trong thp nin qua vn tng. Ti M, th trng ngn hng giu nht th gii, s lng chi nhnh v phng giao dch tng 22% t nm 2000 ln gn 90.000. Ti chu u, s lng chi nhnh/phng giao dch tng u n trong thp nin qua, nht l ti Ty Ban Nha v Italia. Chng hn, Ty Ban Nha c khong 43.000 chi nhnh/phng giao dch, bng khong mt na s lng chi nhnh ti M, c dn s gp 7 ln v din tch gp 20 ln so vi Ty Ban Nha. Cc chi nhnh/phng giao dch tip tc pht trin mnh v mi ngi vn ngh rng tin l hng ha c bit v mun bo m ln na rng tin mt ca h an ton. V tr vn l yu t u tin v quan trng nht ra quyt nh khi bn chn chi nhnh/phng giao dch. Sau bn c th thc hin hot ng ngn hng trc tuyn, bn c th khng quay li ngn hng na nhng a im l ni bn ngh rng tin ca bn , John Stumpf, ch tch kim gim c iu hnh Wells Fargo, cho bit. Basudouin Prot, ch tch BNP Paribas, ngn hng ca Php, cho rng hu ht khch hng vn mun n mt chi nhnh no v tr gn k bn c th vn cn mt vn phng u . V Rob Markey, lm vic ti t chc t vn Bain, ngh rng mi ngi mun c s giao tip thc t vi nhn vin trong chi nhnh lm cho h cm thy rng tin ca h ang c chm sc tt. ng ngc nhin, dng nh mt ngn hng c nhiu chi nhnh/phng giao dch s thu ht c nhiu khch hng hn. JPMorgan Chase, ngn hng ln nht Hoa K, m hn 200 chi nhnh mi nm ngoi [2011] v d nh m mi 150-200 chi nhnh/nm trong vng 5 nm ti. Hu ht s chi nhnh mi s nm ti nhng khu vc m ngn hng c th phn ln.

S l ng chi nhnh ngn hng

ang gi m d n
Cc chi nhnh ngn hng, v cng quan trng cho n gi, ri s gim dn s lng v nhin s khc i nhiu. Bc tng khng l nhp nhy nh n xanh trc dng ngi ang hi h i lm khi h dn v thang my v vo snh ln ca nh ga Orchard Road, mt trong nhng h thng chuyn tip bn rn nht Singapore. Nhng bc tng y ra nhng thng tin hu ch khi h i ngang qua: thi tit, tiu tin tc mi nht, din bin trn th trng. Pha sau mi th l nhng qung co lin tc thay i v cc hp ng mi nht ca Citigroup. y l mt n lc to bo nhm thu ht khch hng vo chi nhnh n trng khng ging mt ngn hng: khng c ca ngn k cp git, khng c quy thu tin vi nhn vin thu ngn. Thay vo c nhng mn hnh TV cm ng khng l trn cc bc tng pha ngoi v nhng dy gh di mu trng vi vi hng my tnh Apple. Nhng nhn vin h tr n mc gn gng khua nhng chic iPad v da mu en. Bng vi ng tc chm nh trn chic iPad, Han Kwee Juan, gim c Citigroup ti Singapore, ang trnh din cch mt khch hng chi tiu vi nghn la Singapore mt thng bng th tn dng ca Citibank c th kim c hng nghn la mt nm sau bng s tin hon li, chit khu v nhng gii thng khc. Cn vic hp nht n th tn dng vo khon vay c nhn th sao? S tin tit kim c th l trn 600 la Singapore/nm. Chi nhnh ngn hng ny ng kho st thm v cng vi cc chi nhnh khc trong cng h thng Singapore, n phn nh s thay i c bn trong cch ngh ca Citi (v ngy cng nhiu cc ngn hng ln khc) v ci mng li khng l cc chi nhnh ca mnh.

BO CO C BI T HOT NG NGN HNG QUC T

Tng th phn ti mt th trng sn c s gi tr hn so vi vic pht trin th trng mi, Jamie Dimon, ch tch kim gim c iu hnh JPMorgan Chase, tuyn b trong thng bo gn y gi c ng. Todd Maclin, ph trch chm sc khch hng v doanh nghip, cho rng mi chi nhnh bn l mi s mang v cho ngn hng trung bnh 1 triu USD/nm. Nguyn tc n gin ny ngn hng vi mt chi nhnh ln nht ti mt th trng s ginh c phn ln khch hng xc nh r hot ng ngn hng cho nhiu th h. Mt nghin cu ca Cng ty Bo him tin gi Lin bang M nm 2005 nhn thy nhng ngn hng vi mng li chi nhnh/phng giao dch ln hn thng thnh cng hn trong vic tng doanh thu v c li nhun nhiu hn so vi nhng ngn hng c mng li nh hn. C mng li chi nhnh dy c khng ch gip ngn hng ginh c th phn ln m cn cho php ngn hng thu ph cao hn mt t i vi nhng khon cho vay hoc phi tr li sut thp hn i cht. n nay vic vn hnh cc chi nhnh rt t nhng l cch qung co hiu qu cao, Peter Carroll lm vic ti hng t vn Oliver Wyman cho bit. Bt chp tt c nhng ci tin v cng ngh mi c p dng vo cc ngn hng trong nhng thp nin gn y, ng lc c bn ca hot ng ngn hng bn l vn gn nh khng thay i nhiu so vi 100 nm trc. Nhng iu ny s thay i, v 3 l do.

Ti chu u, li sut mc thp ang c tc ng rt ng k n cc ngn hng bn l, Pedro Rodeia ti McKinsey cho bit. ng ny cho rng trung bnh cc ngn hng bn l quy m ln ca chu u ang mt tin ti khong mt nas ti khon ca khch hng. i vi mt s ngn hng, t l ny thm ch cn cao hn. n gi, ti sao bn phi ng ca chi nhnh/phng giao dch? y khng phi l i hi mang tnh ti chnh. Michael Poulos ti Oliver Wyman cho bit. Thi bui ny thc s khc bn s thy ng ca mt s lng ng k chi nhnh/phng giao dch, Lng tin tit kim tim nng vn rt ln. Cc ngn hng chu u c th ct gim chi ph khong 15-20 t Euro/nm bng cch khuyn khch khch hng s dng ngn hng trc tuyn nhiu hn, theo McKinsey.

Hy buzz ti
Trn thc t, khch hng ang chuyn sang dng dch v ngn hng trn internet v in thoi di ng m khng cn nhiu thc gic. Vic s dng rng ri in thoi thng minh ang chng minh ci tin ln u tin trong hot ng ngn hng ang thc s lm mi ngi t n cc chi nhnh ngn hng hn. Nhng ln sng ci tin trc kia, nh ATM v giao dch qua in thoi, ha hn gim tn sut n ngn hng nhng ha ra ch lm tng s lng giao dch bng cch to thun li hn cho hot ng rt tin, hoc kim tra s d.

L n ny s khc bi t
Th nht l kinh t. K t cuc khng hong ti chnh, li nhun ca hot ng ngn hng bn l ti nhiu nc giu gim do li sut mc thp nht v quy nh ln xn. Ti mt s ni nh M v Anh, nhng quy nh mi cng gim mc ph ngn hng c th thu. Cc ngn hng khp ni phi duy tr ngun vn ln hn. Ti M, cc ngn hng bn l, theo truyn thng, kim mt na li nhun t vic tp hp ngun tin gi gi r vo cc ti khon sc, hnh thc h khng phi tr li v sau cho vay ra kim li nhun. Nhng vi mc li sut chnh thc gn bng 0, t l cho vay gim, bin li nhun tht cht. Cc ngun thu nhp chnh khc l cc loi ph v tin pht i vi cc khon chi tri, thanh ton mun i vi th tn dng v cc mc ph nh vo ngi bn l khi khch hng s dng th ghi n. Quy nh mi c p dng nh mt phn ca o lut Dodd-Frank ti M nghim cm mt s loi ph v t mc trn cho nhng ph cn li. Sherrief Meleis ti hng t vn Novantas, cho rng do mc li sut thp doanh thu ca cc ngn hng gim 60 t USD/nm vo nm 2007 v cc quy nh mi s tip tc lm gim doanh thu ca cc cc ngn hng thm 15 t USD. Vi tnh trng doanh thu st gim nh vy, khong 15% mng li chi nhnh hin ti s chuyn sang tnh trng khng c li nhun.
4

BO CO C BI T HOT NG NGN HNG QUC T


in thoi di ng, my tnh bng, tri li, ang thay i trit hnh vi ca khch hng, khin tn sut n ngn hng ca h thp hn nhng li lm tng s lng giao dch vi ngn hng. Khi cc ngn hng ln u a ra h thng ngn hng di ng mc rt c bn, cho php khch hng kim tra s d bng tin nhn in thoi, s lng tng tc tng t mc trung bnh 9 ln ln 20 ln/thng, b CeCe Morken chuyn vin ca Intuit, hng sn xut phn mm ti chnh c nhn cho ngn hng v cc c nhn cho bit. Khi cc ngn hng bt u a ra nhng ng dng ngn hng cho in thoi di ng v thit b cm ng, chng ti cm thy sc v trng thi kch hot tng ln 30 ln, theo b Morken. iu lm cho in thoi thng minh tin dng l chng cho php khch hng kt ni ti bt k ni no v vo bt k thi im no trong ngy. Nhiu ngi hin thanh ton ha n hoc gi tin cho thnh vin gia nh nc ngoi bng in thoi ngay c khi ang trn ng. i vi ngn hng, li ch trc tip ca in thoi thng minh c th l c hi t ng ha giao dch nh thanh ton sc, vn gy tn km khi vn ch yu thc hin vi giy t. iu ny c bit quan trng M, ni sc vn chim khong tng lng thanh ton khng dng tin mt. Hu ht cc ngn hng ln ca M p dng nhiu ng dng (apps) cho php khch hng chp nh tm sc nh mt cch k thc, ct gim hng triu lt n lm vic ti chi nhnh. Khch hng dng nh rt thch cc ng dng. JPMorgan cho bit nm qua khch hng k thc 10 triu tm sc bng cch chp nh (mc d vn ch chim t l nh trong tng s 25 t tm sc cc ngn hng M x l mi nm). Thi gian ti, in thoi s hon ton thay th sc khi c th gi tin t in thoi ny sang in thoi khc v cc doanh nghip nh s chp nhn thanh ton th bng in thoi di ng ca h. Xu hng ln th 3 l mi ngi ngy cng thng tho hn trong vic lm nhng cng vic phc tp nh mua v my bay hay k khai thu trc tuyn. ng lc thc y chnh ca hot ng ny thng l cc ngnh khc ch khng phi ngnh ngn hng. i khi chnh l nh nc. V d, ti an Mch, chnh ph gim st vic pht hnhth cn cc s ha, c th s dng c trn cc website ca chnh ph v ngn hng trc tuyn. D cho c thay i g th r rng mi ngi ngy cng cm thy thoi mi online nhng lnh vc khc ca cuc sng, h dng nh cng sn lng thc hin nhiu hn cc hot ng ngn hng trn internet. Matthew Sebag-Montefiore lm vic ti Oliver Wyman dn ra trng hp mt ch ngn hng an Mch lm th tc ly d trc tuyn, s dng website ca chnh ph an Mch. Khi bn thy thoi mi v yn tm vi vic ly d trc tuyn, th hot ng ngn hng tr nn d dng, ng Sebag-Montefiore cho bit. Ni tm li, hot ng ngn hng ngy cng t mang tnh c th. Ti M s giao dch thc hin ti cc chi nhnh ngn hng hin gim khong 5%/nm, theo ng Meleis ti Novantas. Ti chu , xu hng thm ch r rng hn. McKinsey cho rng tn sut ngi dn n cc chi nhnh ngn hng trn ton khu vc ln u tin gim k t khi t chc ny bt u thu thp s liu 13 nm trc. Ti H Lan, ch na s khch hng bc vo cc chi nhnh ngn hng trong nm qua. Trn 80% s dng internet thc hin cc hot ng ngn hng.

M t cu h i hc ba m cc ngn hng ang ph i i m t l ngay c khi khch hng t s d ng chi nhnh ngn hng, th cc ngn hng v n cha th tm ra m t phng cch hi u qu thu ht khch hng m i

Bradesco, mt trong nhng ngn hng ln nht Brazil, sm nhit tnh tip nhn cng ngh mi. y l ngn hng u tin trn th gii cung cp cc dch v qua internet t nm 1996, v vn l ngi tin phong trong vic ci tin. My ATM ca ngn hng c thit b cm quan sinh trc hc c th nhn din bn tay khch hng nhm gii quyt yu cu phi nh s PIN (nhng chic my ny cng kim tra dng mu ang chy nhm ngn chn cc v cp rng rn). Ngn hng cng cung cp cc khon cho vay qua iPhone. Ngn hng ny cho rng chi ph x l giao dch ca khch hng thng qua h thng m thoi t ng ch bng 6% chi ph thc hin ti chi nhnh. Khong 93% trong tng giao dch vi khch hng ca ngn hng l dch v t phc v. Cng ngh i vi chng ti gn nh l tt c, Domingos Figueiredo de Abreu, ph ch tch Bradesco, cho bit. Tuy vy, ngn hng ny mi y khai trng 1.000 chi nhnh mi, rt nhiu trong s cc vng ngho ca Brazil. Cc chi nhnh ny c c mt ngn hng trn thuyn di chuyn dc cc ph lu sng Amazon, ngi dn m ti khon v vay tin.
5

BO CO C BI T HOT NG NGN HNG QUC T

C ph v iPad
Vn hc ba i vi Bradesco v hu ht cc ngn hng khc trn th gii l thm ch khi khch hng t s dng cc chi nhnh hn thc hin cc giao dch hng ngy, th ngn hng vn phi tm ra phng thc hiu qu thu ht khch hng mi v lm ra nhiu li nhun hn vi nhng chi nhnh c. Mc tiu ca chng ti vn l m bo cc chi nhnh lun c nhiu khch hng n giao dch. Mi cuc i thoi (trong chi nhnh) l li khuyn tim nng v c hi bn hng, Lukas Gahwiler, ph trch hot ng kinh doanh ngn hng UBS Thy S, cho bit. Do vy, thay v loi b, cc ngn hng ang c gng lm mi cc chi nhnh. C v nh nhiu th nghim trong bao gm c c ph v iPad, v t chi nhnh him c s dng. gia Paris, nhng cnh ca knh v kim loi trang tr lng ly ca ca hng kiu mi thuc BNP Paribas i din trc tip vi nh ht Opera. i dc theo hnh lang tri thm, bn s thy rt nhiu chic gh m hi mu , xanh l cy v vng, nhng chic gh di c lp t iPad v nhiu cn phng t nhiu dy gh trng k v TV mn hnh phng. Chng ta ang phng i. Khch hng c th gp mt nhn vin t vn trong khi ung c ph vic ny l nhm tng cng s gn gi, s giao tip v tip xc c nhn nhiu hn, Nathalie Martin-Sanchez, ph trch gim st vic thit lp chi nhnh, ni. y l ni ngn hng c th th nghim nhng tng nh cho khch hng v c vn ti chnh ca h ngi cnh nhau hoc cho php khch hng ni chuyn vi chuyn gia qua mn hnh. Trong khi , ngn hng trc tuyn ang c gng xy dng c s h tng vt cht b sung vo danh mc cho hng trc tuyn. Qun c ph ING Direct Caf gn Qung trng Union ca san Francisco phc v c ph ca hng Peer, hng chuyn rang xay c ph California, v bnh snack va lm vi gi c hp l. Nhng khi t cu hi bn mun c ph latte th no, chuyn gia pha ch c ph cng hi mt cch lch s nu bn mun ni v tin bc hoc mi ti khon tit kim. cng c cm gic rng y khng phi l ngn hng, c mt nguyn tc i vi cc giao dch. Nu bn c gng k thc mt tm sc, bn s c cung cp mt phong b gi n trung tm x l. Trong khi cc ngn hng ti th gii giu c ang c gng bin chi nhnh ngn hng trng nh ca hng hay qun c ph hn, th cc nh bn l ti th trng mi ni d nh vt qua cc ngn hng ti nc giu bng cch bin cc ca hng thnh ngn hng. Brazil, mt trong nhng nh cung cp cc khon cho vay gi tr nh c tc tng trng nhanh nht l Magazine Luiza. Hot ng kinh doanh chnh ca Magazine Luiza l bn trang thit b gia dng v thit b in t gia dng thng qua cc ca hng v catalog trc tuyn. Nhng hng ny cng cung cp vn cho khch hng ca hng h c th mua hng v thu hi cc khon tr n ca khch hng thng qua mng li hn 600 ca hng. Khng ging cc ngn hng, thng mun khch hng n giao dch ti chi nhnh ca h cng t cng tt, Magazine Luiza khuyn khch khch hng n ca hng v thanh ton ha n hng thng bng tin mt v y l c hi hng bn thm sn phm cho khch hng. Ti khng th ni vi bn liu chng ti l nh bn l n thun hay cng ty ti chnh. Chng ti l s kt hp c 2 loi hnh ny, Frederico Trajano-Vendas, gim c ph trch bn hng v tip th ca hng cho bit. Nhng cc chi nhnh mi ang thu ht nhiu s ch nht l ca Citigroup. S tng ng gia chi nhnh Citigroup v cc ca hng Apple khng hn l ngu nhin. Khi Citigroup quyt nh xy dng mng li mi ti Singapore, hng ny thu Eight Inc, hng thit k cc ca hng Apple. Th nghim ca Citigroup ti Singapore nh du n lc thm nhp v m rng ti mt th trng phc tp v cnh tranh gay gt. 26 chi nhnh ca Citigroup c xy dng ti mt s khu vc si ng nht ti Singapore v ginh c th phn ng k. Ngn hng ny hin ang p dng chin lc v m hnh Singapore sang Hng Kng, ni Citigroup khai trng chi nhnh quy m ln ti a im trc kia vn l ca hng qun o Mong Kok. Chng ti nhn thy rng nu bn c mt trong nhng chi nhnh , n s ng gi bng 10 ca hng thng thng, Jonathan Larsen, ph trch hot ng ngn hng bn l ti chu ca Citigroup, cho bit. Chi nhnh ngn hng khng th bin mt, nhng s lng s ngy cng t hn, v trng s khc i so vi m hnh hin ti. Chng s vn hnh hiu qu hn. Chnh quc gia ang i mt vi tnh trng c qu nhiu chi nhnh ngn hng l Ty Ban Nha cho thy nhng bi hc th v nht v cch thc vn hnh ca chi nhnh trong tng lai.

BO CO C BI T HOT NG NGN HNG QUC T

Ty Ban Nha

Thng i p t khu v c nh y c m
Nh ng bi h c t th tr ng ngn hng c nh tranh nh t th gi i
Nm gia nhng qu i kh cn v khu vc ni th Madrid l c o vi hng trm cy liu c th bao ph xung quanh. Mt t hp cc ta nh mu sng hin i nm dc theo sn golf trong thung lng. Trong khun vin thanh bnh ny l tr s ca ngn hng Santander, mt ni c coi nh t hp cng ngh Googleplex ca gii ngn hng. V bn trong ta nh cao nht vi mi vm mu bc sng c vn phng ca ngi ch tch ngn hng Santander. Hai trung tm d liu khng l c xy dng thp v ging nh hm tr bom nguyn t l ni t h thng my tnh phc v cho ch ngn hng Santander (nh li ca hng dn vin Brazil pha bn ny v Vng quc Anh bn kia). Nhng g va c m t cho thy li th cnh tranh trong lnh vc ngn hng xut pht t h thng my tnh v quy trnh c h thng ha mt cch nghim ngt trn ton th gii v t n lc khng mt mi trong vic ct gim chi ph. M hnh kinh doanh ca chng ti khp mi ni u nh nhau. Chng ti lp t cc h thng ging ht nhau khp mi ni. ng, chnh xc l cng mt h thng, Ch tch Santander, Senz, cho bit.

Do c qu nhiu ngi chi, nn kt cc l tnh trng s lng ngn hng nhiu qu mc v ngn hng no cng mun c mt khp mi ni, Pedro Rodeia ti McKensey, cho bit. Tnh trng cnh tranh khc lit ny buc mt s ngn hng nh phi cho vay mt cch liu lnh, gy ra cuc khng hong ngn hng, ph v nn kinh t. Nhng tnh trng ny cng buc cc ngn hng phi ct gim chi ph. Cho d c mng li khng l, nhng chi ph ca Santander v BBVA hin l 50 xu/mi Euro kim c, trong khi , hu ht cc ngn hng bn l quy m ln ti cc nc khc s cm thy vui mng khi con s trn l di 60 xu. Cc ngn hng Ty Ban Nha thc hin hin i ha tng i mun. Ngay sau khi thot khi s km kp v tnh trng bong bng ko di nhiu nm di ch pht-xt, cc ngn hng Ty Ban Nha nhanh chng qua mt cc i th ti nhiu th trng pht trin hn. S i mi quan trng nht l vic khch hng tip nhn mt cch nhanh chng cc hnh thc thanh ton ha n in t. Mt li th ln ca cc ngn hng Ty Ban Nha l h khng phi x l cc tm sc hoc cc giao dch ti cc chi nhnh. Cc ngn hng ch trng u t vo lp t h thng my tnh tin tin nht v hiu qu nht, gip nng cao hiu qu ca hot ng ngn hng ln mc ng ghen t. Tuy vy, tc tng trng nhanh ca lnh vc ngn hng v nhng rc ri kinh t ti Ty Ban Nha t ra vi du chm hi. Nhng cc ngn hng Ty Ban Nha pht trin m hnh ci tin hot ng ngn hng c xut khu ra khp th gii. M hnh ny cng cho thy mt vi manh mi v nhng g ngn hng cc nc khc s sm trin khai v thc hin.

Ngay khi thot kh i tnh tr ng bong bng su t th i k pht xt, cc ngn hng Ty Ban Nha nhanh chng v t i th cc th tr ng pht tri n.
Nhng thp nin qua, hai ngn hng ln nht Ty Ban Nha, Santander v BBVA, nhanh chng m rng hot ng bn l ti nc ngoi, v lun kim c li nhun cho d nn kinh t Ty Ban Nha ang trong tnh trng khng hong. Satander, vi thp nin trc mi ch l mt ngn hng quy m nh vi phm vi hot ng b hp trong vng, hin trin khai hot ng ti 10 nc trn th gii. C n 90% li nhun ca Satander l t hot ng kinh doanh nc ngoi. BBVA, i th ln nht ca Satander, cng lin tc m rng hot ng nc ngoi. Hai ngn hng ny hin ang iu hnh hn 20.000 chi nhnh, phn ln t nc ngoi. Hot ng xut khu ln nht ca Ty Ban Nha l qun l chi nhnh ngn hng, mt ng ch ngn hng Ty Ban Nha d dm bnh lun. Ty Ban Nha hin c cho l th trng ngn hng cnh nht ln nht th gii. Do c nhiu khu t tr, nn s lng ngn hng ca Ty Ban Nha thc s rt ng k. ng ni hn l s chi nhnh, ln n khong 43.000, ngha l c 1.000 ngi dn c mt chi nhnh ngn hng, gp 6 ln con s ny Anh v hn 2 ln so vi Php v M.
7

K t n i ho t ng ngn hng
Trong mt chi nhnh ngn hng ca Satander ti khu ph bun bn Banesto, Madrid, gim c chi nhnh m hng lot ca s chng trnh trn my tnh ca mnh. Mt mn hnh cho thy s d ca khch hng ti chi nhnh. Nhn vo b c th bit liu khch hng c mang li li nhun hay khng, nhn vin no ang chu trch nhim chm sc khch hng ny v nhng dch v no khc m khch hng ny c th cn n. i vi ngi ngoi o, dng nh khng th tng tng c rng cc ngn hng khng th c ci nhn ton cnh v hot ng kinh doanh h ang tin hnh vi mi khch hng. Song ch mt nhm cc ngn hng ln trn th gii mi c th nhanh chng bit rng mt khch hng ang lm th tn dng c th c ti khon tit kim ti ngn hng mnh. Cc ngn hng Ty Ban Nha tin thm mt bc. Vi vi c click chut, b gim c chi nhnh trn ca Satander c th bit liu chi nhnh mnh ang hot ng c li hay khng. Mi sng, b u hp vi nhn vin tho lun xem cn lin lc vi khch hng no,

BO CO C BI T HOT NG NGN HNG QUC T

l do c th l v h khng tr tin ng hn i vi khon vay hoc nhn c khon tin gi ln bt thng. M hnh Ty Ban Nha khng ch ch trng vo vic s dng cng ngh ct gim chi ph v nng cao nng sut ca nhn vin, m cn cho php cc chi nhnh nh c th cung cp cho khch hng nhng li khuyn chuyn nghip cng nh dch v khch hng. Bankinter, mt ngn hng nh nhng p dng nhiu ng dng cng ngh, a tng trn ln mt tm cao mi. Ngay li vo ngn hng l mt mn hnh my tnh c ln c my ghi hnh v in thoi. Nu khch hng cn li khuyn ca chuyn gia v mt khon th chp, hy ni, v khng ai c th nhn thy h khi h lin lc qua in thoi c hnh vi mt chuyn gia t vn t do ti mt chi nhnh khc. Khi khch hng c th s dng nhiu knh thng tin hn, h s trung thnh hn, mua nhiu sn phm hn v hi lng hn v iu lm cng vic kinh doanh tt hn, hng t vn Accenture cho bit. Vi t l bn cho vt tri so vi nhiu ngn hng khc Ty Ban Nha, mi quan h khch hng ca Bankinter cng mang li li nhun cao hn. Yu t cui cng trong m hnh Ty Ban Nha l tp trung vo cc th trng ni h c th ginh c th phn ng k. Cc ngn hng nn tp trung nhiu hn vo mt vi th trng thay v dn tri vo qu nhiu th trng khc nhau. Chng hn, BBVA c gng m rng hot ng Brazil nhng nhn thy khng th t c quy m ti hn. Santander bn ht cc hot ng u t u tin ca mnh ti M tng vn cho vic pht trin ti Brazil. Tnh a phng v quc t ca m hnh Ty Ban Nha c tm quan trng v quy m ngang nhau. Nhng cng ngh ang lm thay i li th kinh t nh quy m trong hot ng ngn hng, nht l khi cc ngn hng c gng tm kim li nhun t t kho d liu khng l v khch hng m h thu thp c.

Thng tin s ton c u


Zettabytes*

D li u t o l p 2005: 0.13

Kh nng lu tr
c tnh D b o

35 30 25 20 15 10 5 0 2020
Forecast

2020: 34.6

2005
Source: IDC

2010

2015
*1 zettabyte=1 trillion gigabytes

Kho d li u kh ng l

X l nh ng con s
Ngn hng bit rt nhiu v khch hng ca h. Thng tin ny c th c gi tr ln nhiu kha cnh Mt ngn hng ln thu mt ngi sao phn tch t mt hng khc, cam kt mt khon tin thng ln nu chuyn gia ny gip lm tng doanh thu hoc ct gim chi ph. Vic ny thng xuyn din ra trong ngnh ngn hng, nhng thng v ln ny c mt chi tit nh khc bit: k c thu l Watson, mt my tnh ca hng IBM. Watson tr nn ni ting sau khi nh bi nh v ch trong cuc thi Jeopardy, tr chi hi p ca M. K nng ca chic my tnh ny l c th nhanh chng x l hng triu ti liu bng cch c v hiu ngn ng vit thng thng. My tnh thng khng gp rc ri g trong vic tm kim d liu c sp xp khoa hc trong c s d liu.

iu lm Watson ni ting l n c th lm iu tng t vi m d liu phi cu trc nh nhng g c trong th in t, bo co tin tc, cc cun sch v cc trang web. IMB hy vng Watson c th lm mt vi cng vic m cc nh phn tch ang lm nh c cc trang tin ti chnh, xem xt v nghin cu hng nghn kt qu hot ng v d bo ca cc cng ty, v a ra danh sch nhng cng ty c th sm tr thnh mc tiu b mua li. Citigroup thu Watson h tr vic quyt nh s gii thiu v cung cp cho khch hng sn phm v dch v no trong s danh mc sn phm mi (nh cc khon cho vay v th tn dng). Tuy Citigroup khng ni ra, nhng cng vic u tin ca Watson c th l c gng ct gim tnh trng gian ln v tm kim nhng du hiu cho thy khch hng ang mt kh nng thanh ton. Nu nh vy, Watson s tip bc cc h thng my tnh c thit k gii quyt v x l d liu ln. Do qua mt s hng mi thnh lp Thung lng Silicon v cc ngn hng ln trn ton th gii, ngi ta d dng nhn thy mt lot tng mi ang c th nghim trong vic x l d liu. Mt vi tng c tim nng thay i ng k hot ng ngn hng. Ti hu ht cc t chc ti chnh, mc ch ca vic s dng c s d liu ln l hn ch gian ln, tun th cc quy nh v ra tin v cc bin php ch ti/trng pht. Thm ch nhng cng vic tng chng nh rt n gin nh kim tra tn ca khch hng xem c nm trong danh sch en hay khng cng tr nn ht sc phc tp trong th gii thc, ni cc ngn hng c th c hng nghn khch hng c tn ging nh tn ghi trong danh sch en. Mi sai li c th gy kh khn cho ngn hng v lm tiu tan mi quan h vi khch hng. Do vy, cc ngn hng phi chuyn sang s dng h thng my tnh c th tch hp d liu t ngun khc nhau, k c quc tch v a ch ca khch hng, tn ca cc thnh vin trong gia nh, v liu h c i n hoc nhn c tin t cc nc nm trong danh sch b cm vn hay khng. Vi nhng nhim v phc tp hn nh nhn din v xc nh mt t l nh cc giao dch phi php/gian ln trong s hng triu giao dch hp php, th nhu cu tr nn ln hn bao gi ht. Vn ngy cng ln hn v khi ngy cng nhiu hot ng ngn hng c thc hin trn my tnh v in thoi di ng, hot ng thanh ton chuyn t tin mt sang th hoc giao dch in t, c hi cho hot ng gian ln cng tng theo.

BO CO C BI T HOT NG NGN HNG QUC T

Mi nguy gian ln c bit nghim trng trong nhng lnh vc nh thanh ton bng th v mt s hnh thc chuyn tin ci tin hn vn ang mang li dch v t tn km hn hoc tin li hn so vi nhng loi hnh c. PayPal, ngi thng tr lnh vc thanh ton trc tuyn, phi cht vt mi sng st c trong nm u tin hot ng sau khi b ti phm la o tn cng, trong khi rt nhiu i th ban u ca PayPal b ph sn v buc phi ng ca. PayPal pht minh v a vo hot ng Igor, h thng my tnh mang tn ca tn trm v hacker ngi Nga, k m nhiu ti khon gi v gi rt nhiu th in t ch nho i an ninh ca hng. Igor s tm kim cc hnh thc v m hnh, nh s lng cc hot ng thanh ton t gn ti gii hn cao nht v ni nhn, sau so snh cc lnh thanh ton ny vi tt c cc lnh thanh ton khc trong h thng. Nhng g c trin khai ti PayPal s sm c nhn rng trong h thng ngn hng v hn th na.

Qu c u pha l u vi t hn
Mt hng c l t c bc tin xa nht trong vic tm ra cc mi lin kt hu ch trong mt m d liu ln xn l Palantir Technologies, ci tn c t theo tn cc qu cu pha l thn k theo thn thoi hc ca J.R.R. Tolkien. Palantir do mt nhm tng l nhn vin ca PayPal thnh lp v c Peter Thiel, mt trong nhng ng sng lp PayPal, hu thun. im c bit ca Palantir Technologies l xy dng cc h thng c th tch hp thng tin t nhiu ngun khc nhau v c gng tm ra mi quan h ca chng.

Mt trong t chc u tin trin khai ng dng ny l cc c quan tnh bo. Ti M, Cc tnh bo trung ng (CIA) v Cc iu tra lin bang (FBI) s dng ng dng ny kt ni cc hot ng n l v hi nh vic thc hnh cc bi hc bay v vic nhn tin t nc ngoi vi nhng k khng b tim n. Th trng quan trng khc ca ng dng ny l hot ng ngn hng, ni cc hng ln nh JPMorgan v Citi s dng cho mt lot cc hot ng t b tr sp xp sn phm ti chnh n gim nguy c mt cc khon cho vay. i tc ca Palatir l Xoom, hng chuyn v chuyn tin kiu hi qua bin gii. S hp tc gia 2 hng ny c mt s nh u t ca Palantir ng h v 2 hng cng hon i cc chuyn vin cao cp, nhng quan trng hn, c 2 u tin rng min l c d liu, nhim v d kh khn n my cng c th gii quyt c. Xoom chp nhn cc khon thanh ton t ti khon ngn hng hoc th ghi n M, sau giao tin mt ti cc nc nh Philippines hoc n . Hng ny khng c nhiu thi gian nhn ra liu mnh c phi l nn nhn ca hot ng la o hay khng trc khi tin hnh giao tin mt. Do vy hng ny pht trin h thng my tnh tinh vi c kh nng phn tch m d liu khng l. Mt s d liu kh d dng kim tra, nhng i khi mi vic tr nn kh khn khi x l hng triu giao dch v chuyn hng t la. Hn na, bn thn mt vi thng tin l nhng du hiu mnh Xoom t chi hoc ng thc hin vic thanh ton. Nhng khi my tnh xem xt v nghin cu tt c cc khon thanh ton trong h thng, n kh gii trong vic tch hp thng tin li vi nhau pht hin giao dch gian ln H thng ca 2 hng trn lin tc c nng cp. Mi y, khi h thng ny xem xt mt lot c hot ng thanh ton bng th tn dng Discover, cc thut ton ca h thng pht c cho d mi bt ton u c v hp php. H thng ny nhn thy c mt hnh thc/m hnh khi ng ra khng cn phi c, John Kunze, gim c iu hnh Xoom, cho bit. Hnh thc m h thng tm ra ha ra li l n lc ca nhm ti phm nhm mc ch la gt. Cc t chc quy m ln khc s dng h thng my tnh chng li tnh trng gian ln l cc hng pht hnh th tn dng nh Visa v MasterCard. H thng ca cc hng ny, cng nh cc hng pht hnh th quy m ln nh Capital One, xem xt v nghin cu mt s lng khng l cc giao dch nhm tm ra nhng m hnh hoc mi lin kt bt thng. Vic ny cho php cc hng pht hnh th thanh ton pht trin loi hnh pht hin gian ln da vo nhng quy nh n gin (nh liu th tn dng c c qut nhiu ni khc nhau trong mt khong thi gian ngn hay khng) thnh nhng m hnh phc tp hn.

SP ECI AL REPORT
INT ERNATION A L BA N KIN G

Khng mt h thng no trn y c mc gi thp, nhng chng lun r hn rt nhiu so vi vic tr thnh nn nhn ca tnh trng gian ln. Xoom tnh ton khon tht thot do tnh trng gian ln chim 0,35% tng s tin c chuyn. Theo Mike Gordon, chuyn vin ti FICO, t l tht thot trung bnh do gian ln ca cc hng th tn dng l khong 0,1%, v t l thnh cng nht hin nay l 0,05%. FICO l cng ty pht minh ra vic tnh im tn dng v hin cng cung cp phn mm pht hin gian ln Cc khon tht thot v mt mt lin quan n sc tin mt M hin mc khong 1%/nm. i vi cc cng ty bn hng trc tuyn, t l ny cao hn ng k. CyberSource, cng ty cung cp dch v ri ro v thanh ton in t, cho bit, theo cng b ca cc nh bn l trc tuyn Anh, t l mt mt do gian ln ca h trong nm ngoi chim n 1,8% doanh thu. Chi ph cao trong cuc chin chng gian ln lm thay i cn cn cnh tranh trong hot ng ngn hng, khin cc ngn hng nh hn suy yu do thiu ngn sch pht trin cc h thng cn thit. Rt nhiu ngn hng quy m nh phi ng ca hoc bn li hot ng kinh doanh th tn dng, v thay vo l ng k cho khch hng ca mnh s dng th do cc cng ty ln pht hnh nh MBNA hoc Capital One. Hin nay, nhiu ngn hng quy m nh ngh rng y l mt sai lm, khin h khng ch mt i ngun thu quan trng m c c hi thit lp mi quan h su sc v lu bn hn vi khch hng vn c c t hot ng bn cc sn phm ti chnh. C l iu quan trng nht l sai lm ny khin ngn hng nh mt i ngun d liu di do v cch thc chi tiu ca khch hng. iu ny c th sm thay i, v 2 l do. Th nht, theo Gordon, cc hng pht hnh th nh Visa v MasterCard ngy cng gii hn trong vic pht hin ra cc giao dch gian ln, gip gim gnh nng ang ln cc ngn hng quy m nh hn. Th mnh chnh ca h thng ny l chng c th xem xt v nghin cu s lng giao dch nhiu hn bt k mt ngn hng no, gip pht hin ra cc dng gian ln trn phm vi quc t. Th hai, cc h thng c s dng x l d liu ngy mang tnh hng ha cao hn v gi ca chng ang c xu hng gim.Thomson Reuter cho rng nm ngoi, cc hng lin doanh u t tng s tin 2,47 t USD vo cc cng ty mun x l lng d liu khng l. Phn ln s tin u t ny dnh cho c s d liu v thit b lu tr vn khng c g c bit i vi cc ngn hng, nhng nhng cng c ang c pht trin u ang nhanh chng c ph bin. Mt thp nin trc, cc ngn hng ln phi rt tn km c c cc h thng thit k v ch to theo h, nhng hin nay cc ngn hng nh hn c th mua cc h thng tng t vi mc gi thp hn. Bankinter, mt ngn hng nh ca Ty Ban Nha nhng p dng nhiu ng dng cng ngh, nm ngoi bt u s dng h thng phn tch danh mc phc tp cc khon cho vay trn h thng my tnh do Amazon, nh bn l trc tuyn, vn hnh. in ton m my cho php Bankinter t c cng sut x l s liu khng l khi cn thit. Hai yu t ny to iu kin d dng hn cho cc ngn hng nh trn th gii duy tr hot ng kinh doanh th tn dng v da vo cc ngun lc mnh m cng c hn na hot ng ngn hng.

i ct tm vng
Do kh nng x l khi d liu khng l ngy cng sn c khp mi ni, nn cc ngn hng nhn ra rng vic ny thc s hu ch trong cuc chin chng gian ln. Lng d liu ny cng cha ng nhng m vng tim n. Mt cch s dng c s d liu ny l c gng bn c nhiu sn phm hn cho khch hng. Hng tun Santader u gi n cc chi nhnh danh sch nhng khch hng m ngn hng ngh rng c th quan tm n nhng ngh v cho hng c bit ca mnh, nh bo him nh . Mt s sn phm cc ngn hng ang cung cp v cho bn thm ch khng mang tnh ti chnh cht no. Ti Singapore, Citigroup lun theo di cht ch cc giao dch bng th ca khch hng nhm tm ra c hi cung cp cho khch hng cc khon chit khu ti cc ca hng v nh hng. Citi hin c i ng hn 250 nhn vin ti chu ang thc hin cng vic phn tch d liu. Nm ngoi, ngn hng ny khai trng phng th nghim ci tin Singapore vi nhim v to iu kin cho cc nh phn tch d liu lm vic vi cc khch hng l cc t chc v trung tm phn tch ln Bangalore. Nu mt khch hng ng k chng trnh khuyn mi qut th thanh ton, h thng c th xem c thi gian, a im v s thch n ung, mua sm ca khch hng. Nu h thng nhn thy khch hng thch n Italia, thng vo ba tra v c mt nh hng Italia gn ni hoc lm vic ca khch hng, h thng c th gi tin nhn thng bo khon chit khu ti nh hng. iu ny c th mang li cho ngn hng giao dch th hai v gip ct gim chi tiu ph tri. iu lm cho h thng ng gi hn l n c kh nng tm ra b phn khch hng no s n nhn nhng li cho mi nh vy, do vy, n c th tip tc nghin cu nng cao hn na. M hnh kiu mu ca dng ny l ca hng trc tuyn ca Amazon, vi kh nng gi nhng mn hng m khch hng c th thch, khng ch da vo nhng g anh ta/ch ta mua trc m cn da vo nhng g m cc khch hng tng t mua.

Ngay c khi d li u l n h tr cc ngn hng th chng cng t o ra nh ng i th ngoi ngnh.


McKinsey cho rng mt s ngn hng c th tng gp i s khch hng chp nhn ngh v cc khon cho vay v gim nguy c mt vn, ch n gin bng cch s dng d liu m h c. Mng li th v cc nh bn l khc cng bt u tham gia vo hot ng kinh doanh ny. Ti M, Visa phi hp vi Gap, nh bn l qun o, gi nhng li cho mi chit khu/gim gi n cc ch th, nhng ngi qut th gn cc ca hng ca Gap. Nhng bng cch quan st thi quan tiu dng v chi tiu ca ngi tiu dng, cc ngn hng nh liu theo di khch hng v chp nhn va chm vi nhng ngi ng h quyn ring t. Target, mt nh bn l ca M, hi u nm nay nhn c s ch khng my d chu khi nh bn l ny, da vo cch thc v sn phm mua sm ca mt c gi v thnh nin, pht hin ra c ny ang c bu v gi cho c ny mt s phiu mua hng (coupon) lin quan n tr em trc khi c ny ni chuyn vi b mnh.

11

BO CO C BI T HOT NG NGN HNG QUC T

Mt hnh thc t gy tranh ci hn trong vic s dng d liu ngn hng ang nm gi l vn dng chng cung cp nhng g thc s hu ch cho khch hng. Tp on Ngn hng Lloyds ca Anh (Lloyds Banking Group) ang ngh n vic iu chnh h thng ca hng khi khch hng vn tin s d h s c thng bo khng ch v s tin h c trong ti khon m c v vic h s c th s dng bao nhiu tin ngay khi h thanh ton xong ton b cc ha n thng thng. Chng ti c thng tin su rng v khch hng, nhng g chng ti c th s dng gip nng cao hiu bit ca khch hng, ch khng ch l gip chng ti nng cao nng lc qun l ri ro, Alison Britain, ph trch hot ng ngn hng tiu dng ca Lloyds, cho bit. Nhng k c khi c s d liu khng l ang mang li li ch cho ngn hng, th chng cng ang to ra nhng i th cnh tranh mi t ngoi ngnh. Mt trong nhng cng ty nh vy l ZestCash, ang cung cp cc khon cho vay n nhng ngi c lch s tn dng khng my tt p hoc khng c g lin quan n tn dng. Hng ny do Douglas Merrill, ngi tng lm gim c thng tin v cng ngh ca Google sng lp. S khc bit ln gia ZestCash v hu ht cc ngn hng l khi lng d liu m hng x l. Trong khi hu ht cc ngn hng M ph thuc vo im tn dng FICO, c cho l da vo 15-20 bin s, th ZestCash nghin cu hng nghn ch s. Nu mt khch hng gi in ni rng anh ta s cha th thanh ton, th hu ht cc ngn hng s coi y l du hiu cho thy rng khch hng ny ang c ri ro cao. Nhng ZestCash nhn thy nhng khch hng nh vy trn thc t c nhiu hn kh nng thanh ton ton b s tin cn tr. Mt du hiu hu ch khc l khong thi gian m khch hng dnh cho vic c trang web ca ZestCash trc khi np n xin vay.

Ni chung, tng phn d liu u gy nhiu, nhng khi bn tch hp chng vo mt phng thc thng minh, bn c th hiu c mi th, ng Merrill pht biu trong mt cuc hi tho. Khch hng ca ZestCash khng phi l khch hng ngn hng in hnh do lch s tn dng ngho nn ca h. Hu ht khch hng thng s dng hnh thc vay tin li sut cao v thanh ton vo ngy lnh lng (payday lender). ng Merrill cho bit, li sut ca ZestCash bng khong 1/3 li sut ca cc bn cho vay nng li khc (cho d vn mc ngoi mc 300% hoc tng t nh vy), v rng ZestCash thnh cng trong vic gi tnh trng v n/mt kh nng thanh ton di mc trung bnh 40% ca ngnh ny. Wonga, mt hng ca Anh mi thnh lp, chuyn cung cp cc khon cho vay vi thi hn cc ngn, cng xem xt v nghin cu rt nhiu ngun d liu khc nhau, thm ch nhiu hn mc cn thit, nh a ch th in t v cc trang mng x hi, a ra quyt nh tn dng. Mt hng khc, Cignifi, nghin cu k lng nht k in thoi di ng, x l nhiu bin s nh thi gian thc hin cuc gi, tn sut v ni ca ngi thc hin cc cuc gi lm u mi phn tch xu hng tr n ca khch hng. (Tit l: Jonathan Hakim, ch tch v gim c iu hnh Cignifi, tng lm vic cho t Economist). Cc ngn hng phi lun lun c gng trong cuc ua ny. H phi m bo rng t nht h hiu bit v khch hng ca h nhiu nh bn th 3 c th, Thomas Achhorner, thanh vin Nhm t vn Boston (Boston Consulting Group) cho bit. Tesco, nh bn l quy m ln ca Anh, thu thp khi lng d liu khng l v thi quen mua sm ca khch hng vi mc ch c th gi phiu mua hng n ng i tng. Khi mt h gia nh bt u mua t bm, r rng y l du hiu cho thy gia nh ny sp c thnh vin mi, Tesco thng gi phiu gim gi sn phm bia,

12

BO CO C BI T HOT NG NGN HNG QUC T

khi bit rng ngi chng/ngi cha mi ny s c t hn c hi n qun nhu. Hng ny cng c tham vng tham gia vo hot ng ngn hng. Tesco cung cp th tn dng v cc khon cho vay, v c k hoch cung cp ti khon ngn hng. Vi c s d liu di do v chuyn su, Tesco c th nh gi hiu qu kh nng tr n ca khch hng da trn hot ng mua sm ca h. Cc hng khc gip khch hng bng chi ph ca ngn hng. Mint, nh hoch nh k hoch ti chnh trc tuyn, tp hp ton b thng tin ti chnh ca khch hng t nhiu ni khc nhau. Mt khch hng c th c nhiu ti khon ti mt ngn hng v c l vi ba th tn dng vi cc ngn hng khc. Mint cho php khch hng ny bit chnh xc tng s tin h c (hoc n). Hai hng mi thnh lp San Francisco ang c gng a tng ny tin thm mt bc. ReadyForZero v SaveUp cng tp hp thng tin v gip khch hng gim s n ca h thng qua hot ng t vn v thuyt phc nh nhng. V d, ReadyForZero, gi nhn dnh (sticker) cho khch hng ca h, do vy, khch hng c th dng nhn dnh ny dn vo di t tnh trn th tn dng nu li sut ln qu cao. SaveUp a ra cc gii thng v phn thng cho nhng ngi gim c s n ca h. Nhng cc hng khc, nh Zopa hay Prosper, hon ton b qua cc ngn hng khi cho php ngi c tin tit kim cho vay trc tip n ngi cn vay.

Cc ngn hng khc ang quan tm n mi nguy lin quan n danh ting v an ninh vn c th ny sinh t vic tip nhn hoc chia s d liu. V d, BNP Paribas ang cung cp cho khch hng cng c hu hiu phn tch hot ng chi tiu ca h, nhng cng s khng tip nhn d liu v ti khon khch hng ti cc ngn hng khc. Khch hng mun c quyn i vi d liu ca h. Nhng c qu nhiu ri ro trong vic tp hp ngn hng phi l ni an ton, Virginie Fauvel, gim c hot ng ngn hng trc tuyn ca BNP Paribas, cho bit. Cc ngn hng cn c mt chin lc r rng trong vic a ra nhng ng lc v khch l khch hng ca h c nhiu hot ng kinh doanh hn vi mnh, do vy, cn qun l tp trung c cc giao dch cng nh thng tin v khch hng. V d, Standard Chartered, cung cp cc khon vay gi r hn cho nhng khch hng c nhiu ti khon ti ngn hng, phn ln l v ngn hng ny ngh rng qu nhiu thng tin cho php ngn hng lun c th di theo khch hng trong th gii thc bng cch cung cp cho h nhng phng thc mi trong thanh ton v vay tin. V d r rng nht l hot ng thanh ton v hot ng ngn hng bng in thoi i ng.

V n ni m tin
Mi nguy him i vi cc ngn hng chnh l nhng trang web ng gia ngn hng v khch hng ca h. Nu khch hng tin cc trang web nh Mint nhiu hn h tin ngn hng, cc ngn hng c th ngng vic cung cp sn phm ti chnh vi mc li nhun thp hn bao gi ht. H thm ch c th mt lun vai tr n v trung gian gia ngi gi tit kim v khch hng vay tin. Andrew Haldane, ngi c ting l mt nh l lun khng thc t ti Ngn hng trung ng Anh, cho rng, vi vic tip cn thng tin v nhau, cc nh u t v ngi c tin tit kim c th khng cn cn n ngn hng na. Vi vic tip cn t do v thng tin ca ngi i vay tin, khng c l do g ngn cn ngi c tin tit kim cui cng v nh u t cui cng lin lc trc tip vi nhau. V nhng ngi trung gian trong hot ng ngn hng c th l tha trong chui ny, Andrew Haldane ni nh vy trong mt bi pht biu gn y. Mark Jenkinson t hng t vn Capco d on s xut hin ca th trng ti chnh trong ngi tiu dng s hu v kim sot nht k ti chnh ca h, v cho ngn hng tip cn chng ch khi h mun lm n vi ngn hng. Mt tng lai nh vy s cha th thnh hin thc. Hin gi, hu ht nhng ngi tp hp d liu u ang lm vic ti M do s chp nhn rng ri cc cng c lp k hoch ti chnh nh Quicken, cho php ngi s dng ti v nht k ti chnh ca h. Nhng tng ny ang c nhn rng, y ngn hng vo tnh th tin thoi lng nan. Mt s ngn hng nh Citigroup ang c gng a ton b d liu v khch hng vo trong ngn hng. Intuit, cng ty ng sau Mint v Quicken, cng nh hng i th, Yodlee, ang bn cho cc ngn hng phn mm cho php khch hng bit c s tin chi tiu cng nh s d trong tt c cc ti khon ca h.

12

BO CO C BI T HOT NG NGN HNG QUC T

Thanh ton b ng i n tho i di ng

S c kh e c a v ti n
Hot ng thanh ton k thut s ang khin ngn hng i mt vi nhiu ri ro R tri ra khi khu n tip chnh vo cc vn phng ca PayPal ti San Jose, m mt cnh ca khng c g ni bt v bn bc vo mt phng khch trang tr sc s c lp rt nhiu TV mn hnh phng. y l phng th nghim cho ci m PayPal gi l thng mi tn nh (couch commerce): mi ngi ngi trc TV mua sm mi th bng in thoi di ng hoc my tnh bng. Ca tip theo l trung tm mua sm o vi y cc ca hng bn gia dng, hng tp phm v qun c ph. Trong mi ca hng ny, ngi tiu dng c th t hng, mua v thanh ton bng in thoi ca h, hoc thm ch ch bng s in thoi ca h. Trung tm mua sm v phng khch l sn tp cho cuc chin sp ti trong ngnh ngn hng: v ngi s kim sot v tin s ha - s lm thay i phng thc ngi dn mua sm v chi tiu v cch thc ngi tiu dng tit kim v vay mn. i mt vi din bin ny, vic kinh doanh h tng thanh ton dng nh c bit khng ha hn vi cc tay chi mi mun gia nhp. Hu ht hot ng chuyn tin u i trn mt vi con ng chnh kt ni cc ngn hng vi nhau. Cc con ng ny ti mt lng hng ha khng l v c qun l nghim ngt. i vi ngi tiu dng, hu ht hot ng thanh ton c v hon ton t do v c cc ngn hng cung cp nh mt phn trong gi dch v mt vi khch hng ti tr thng qua khon tin gi li sut thp. Th nhng hot ng thanh ton ha ra li dn n trn chin gia ngn hng v mt s cng ty, nhngk sng to ang c gng ph v khun kh c ca th trng. Rt nhiu cng ty sng to kiu c tham vng tng i khim tn. Mt s ang c gng ginh ly vi ba lung tin khng l ang chy khp th gii bng cch tp trung vo nhng lnh vc c th nh thanh ton qua bin gii (xem phn tip theo). Ri cc hng ny cng nhn thy h ngy cng tin gn hn n vic cung cp dch v ging nh ngn hng d bn thn khng phi l ngn hng.

Lnh vc cung cp dch v thanh ton cho cc ch ca hng hoc ch quy hng ch ang c tc tng trng mnh m. Cho n gn y, gii ny vn ch chp nhn thanh ton bng tin mt hoc sc. Nhng sc thng khng n nh, v mc d tin mt c nhiu c tnh hp dn th nht, c th d dng qua mt c quan thu v - nhng mang theo ngi mt lng ln tin mt l rt mo him. Thm na, mc chi tiu ti a ca ngi tiu dng cng ch bng s tin h c trong v. Ti M, hai hng Square v Intuit ang dn u th trng ny vi cc thit b nh gn gn vo in thoi thng minh v cho php doanh nghip nh nht hoc ch ca hng nh nht chp nhn thanh ton bng th tn dng. . C 2 hng u cung cp thit b c th min ph cho ngi s dng v sau thu mt khon ph bng khong 2,7% tng s tin trao i. C 2 hng u ang c tc tng trng rt nhanh. Square c c hn 1 triu khch hng k t khi bt u hot ng nm 2010.
3
D BO

L ng giao d ch ngn hng qua i n tho i


Tri u n v Smartphones My tnh b ng 800 700 600 500 400 300 200 100 2005 06 07 08 09 10 11* 12 13 0
c tnh

Sources: KPCB; Morgan Stanley

T l s d ng d ch v ngn hng tr c tuy n


(Th ng k thng 2/2012), n v : % 0 H Lan Canada Php Th y i n Ph n Lan Anh New Zealand Ba Lan B M Th gi i
Source: comScore

10

20

30

40

50

60

70

Mt trong s khch hng ca Square l Salvation Army. Ma Ging sinh nm ngoi, bn cnh thng quyn gp truyn thng, t chc ny cng bt u th nghim thit b tip nhn tin quyn gp s ha. GoPayment ca Intuit, tung ra 3 nm trc, cho bit s khch hng ca hng trong nm ngoi tng 1.200%, mc d khng cng b con s c th. Trc khi c nhng thit b ci tin nh trn, cc doanh nghip nh phi chp nhn sc hoc chp nhn mt doanh s bn, Chris Hylen, ph trch b phn thanh ton ca Intuit, cho bit.

*Among total internet users

13

BO CO C BI T HOT NG NGN HNG QUC T


Trong vng mt nm, s lng thit b c th tn dng M ca ring Square tng 6 ln. Tng trng ca c 2 hng cho thy nhu cu khng l v thanh ton bng thit b i ng. Hai hng ny cho rng khong 26 triu doanh nghip nh v nhng ngi t lm ch M mun chp nhn thanh ton bng th nhng ang b cn tr bi chi ph v th tc giy t. Mt thit b c th truyn thng c gi hng trm la, vi chi ph c nh hng thng lun mc cao, bn cnh , ngi np n xin lp thit b ny lun b kim tra tn dng v phi cung cp cc ti khon ca nm trc - iu hon ton khng th i vi cc doanh nghip mi thnh lp. Mt s ngn hng ln c thi coi thng nhng anh lnh mi ny, cho rng cng ngh lin quan n vic lp thm thit b c th vo in thoi c th d dng b sao chp. Thc t, cn t hn nhng sng kin cn thit cho thit b c th so vi m hnh kinh doanh vn to ra nhng khc bit ln v chi ph lin quan n vic chp nhn thanh ton bng th tn dng. Vic ny nhanh chng lm o ln mt ngnh kinh doanh mt vn bn li mua c hng tng cho php ngn hng kim c li nhun bo b, chuyn sang vic ng cung cp thit b c th tn dng ti cc ca hng. Theo Keith Rabois, gim c iu hnh hot ng ca Square, thit b u tin ca Square do Jack Dorsey, mt trong nhng ngi sng lp Twitter, thit k v xy dng. Jack Dorsey cng l ngi t hi ti sao trc y khng c ai lm vic ny. S khng th c thnh cng ca hot ng thanh ton bng thit b di ng nu khng c s tng trng mnh m v s lng in thoi thng minh v s ct gim ng k chi ph nng cp my tnh, c 2 yu t ny ang gip h thp tr ngi i vi nhng ngi mi bc chn vo lnh vc ti chnh. in thoi thng minh ng vai tr sng cn trong thnh cng nu trn v vi vic cung cp cho ngi tiu dng thit b tin hc cu hnh cao v lun kt ni internet, in thoi thng minh m ra con ng cho mi hnh thc ci tin khc. Square v Intuit c th cung cp min ph thit b c th, mt phn v phn mm vn hnh chng c ci t trn in thoi m chng kt ni. y l thit b c th kt ni vi th gii online v offline. Ngi s dng quen vi in thoi thng minh khi h chi tr chi, di theo cc ngi sao trn thit b , do vy, y ch l vic m rng t nhin khi bn mun kim tra ti khon ngn hng hoc thm ch thc hin lnh thanh ton, Zilvinas Bareisis, nh phn tch ti hng t vn Celent, ni. Vic s dng in thoi thng minh ang tng nhanh. Hng nghin cu Nielsen cho rng n thi im cui nm ngoi, khong thu bao in thoi di ng M c in thoi thng minh, trong khi con s ny 2 nm trc ch l 1/5. Hin ngi s dng ang theo di rt st sao mi kinh nghim thanh ton trc tuyn ca PayPal v Google. Ban u, PayPal t xy dng mnh tr thnh mt v tin di ng, cho php ngi s dng dng Palm Pilot (in thoi mn cm ng s dng bt) chuyn tin sang mt Palm Pilot khc.

13

BO CO C BI T HOT NG NGN HNG QUC T

tng ny li tn kh nhanh khi PayPal nhn ra rng ngi s dng khng c hng th v vic c th bn tin sang cho mt ngi no ang ng ngay trc mt h, nhng li nhn ra rng ngi s dng thc s mun c mt cch thc an ton chuyn tin qua internet n nhng ngi c th hon ton xa l. Ngi ta c th cho rng y hin l ngn hng ln nht th gii, vi trn 100 triu ngi c ti khon. PayPal cung cp v tin o c th s dng thanh ton trc tuyn cho cc sn phm mua trn my tnh ti nh cng nh cho nhng th mua ti ca hng thc bng mt chic in thoi thng minh. V tin ny thm ch c th c hon ton phi vt cht ha. Trong cc th nghim ca hng ti M, khch hng rt vui khi h c th thanh ton ti quy bng cch nhp s in thoi v m s b mt ca h. PayPal cng ang a ra loi v tin o ca hng vi nhiu c im ging nh ngn hng nh cc khon cho vay. Sau khi mt khch hng mua v thanh ton cho mt mn trong ca hng, PayPal cung cp cho anh ta/ch ta nhiu la chn v vic tr tin cho vic mua hng ny. S tin n c th c ghi vo ti khon, th tn dng hoc th ghi n ca anh ta/ch ta. PayPal cng cung cp hn mc tn dng ca hng cho khch hng mun vay tin thanh ton cho nhng g h mua. Ph thy b ti Do khch hng c th kt ni mt s lng khng l cc ti khon khc nhau vi nhng v tin ca PayPal, nn h thng c th gip m bo rng h lun lun thanh ton c cho nhng mn vi phng thc hiu qu nht. PayPal c th gi khch hng s dng mt tm th tch im khi mua sm ti mt nh bn l c th ti a ha s im tch ly, nhng li xut khch hng s dng mt tm th khc ti mt ni khc. Li khuyn nh vy gy ra mi nguy cho ngn hng. Hin ti Google c v e d v v tin o ca hng v khng nh hng ang cng tc vi cc ngn hng ch khng phi l ang c gng ht cng ngn hng. V tin o ca hng cho php ngi tiu dng lu gi nhiu tm th do ngn hng pht hnh trong in thoi ca h, y l nhng tm th h c th s dng thanh ton khi mua hng. Google rt quan tm n hot ng thanh ton v ti cc nc giu, trn 90% hot ng mua sm din ra ti cc ca hng thc ch khng phi trc tuyn. Hng ny cng lm le ng gia cc ngn hng v ch th. Ti chu u, ni th trng phn mnh hn, tng v mt v tin in t s khi sc chm hn. Hng iZette ca Thy in cng cung cp thit b c th min ph v thu ph bng mc ph ca Square v Intuit. iZette cho rng ti Thy in, hng ny tng 15% s thng nhn c th chp nhn thanh ton bng th, v gn y m rng sang th trng an Mch, Phn Lan v Na Uy. Mt s th trng mi ni ang qua mt cc nc giu, tin thng ln hot ng ngn hng di ng (mobile banking) t xut pht im l thm ch cn khng c ngn hng ti khu vc nng thn. Ti Brazil v n , cc ngn hng cng ang b qua mng li chi nhnh truyn thng bng vic s dng cc i l. Cc i l ny thng l ch ca hng ti cc lng nh, c trang b in thoi di ng v thit b c th.

Khch hng c th gi mt s tin nh, rt tin v chuyn tin thng qua cc i l ny thay v phi n tn mt chi nhnh cch xa ni h sng. Hnh mu chun v ngn hng di ng (mobile banking) l Kenya, t nc c khong 14 triu ngi gi tit kim v gi tin bng M-Pesa, h thng ngn hng da trn in thoi. H thng ny cho php h gi tin hoc rt tin mt t mng li cc i l nh. H thng tng t cng ang c trin khai ti nhiu nc nh Bangladesh, Uganda, Nigeria v Philippines, nhng khng thnh cng bng Kenya. Trong mt th trng bin ng nhanh nh th, thm ch cc hng tng i non tr chp nhn mo him vt ln chnh h bng nhng ci tin mi v thm ch liu lnh. Stripe l mt trong nhng hng nh vy hng ny thu ht u t t mt trong nhng ngi sng lp ra PayPal v ang c gng thm nhp th trng trc tuyn ca PayPal. Stripe mun lm sao ch cc trang web d chp hn vic thanh ton trc tuyn so vi vic s dng PayPal hoc Google. La chn kh khn Hai cu hi ln v c quan h vi nhau v cch con ngi c x khi h bt u s dng v tin in t trn quy m ln. Th nht l liu h c hp nht ton b vic chi tiu vo mt ti khon hay khng hay h s m rng hn na so vi nhng g h ang lm. Cc tranh lun dng nh kh cn bng. Nhng ngi d on vic chi tiu s c hp nht cho rng khi ngi dn khng cn phi i mt vi la chn vt cht na, h s s dng bt k loi th hoc ti khon no c ci t mc nh. Nhng ngi ngh rng vic chi tiu s c m rng hn na ch ra rng in thoi ang gip loi b s bt tin trong vic phi mang theo nhiu loi th khc nhau vic ny c th thi thc mt vi ngi tiu dng c quan h nhiu hn vi ngn hng. Cu hi th hai l liu ngi tiu dng s ch s dng mt v tin in t trn in thoi ca h, la chn gia Google, PayPal v ngn hng ca h, hay h s c nhiu v tin in t. Hu ht cc nh phn tch ngh rng ngi tiu dng s nghing v vic s dng mt v tin in t vi nhiu loi th. iu ny l v s thu c nhiu li ch ng k t vic tp hp li cc giao dch v d liu lin quan. V d, v tin ca PayPal s cho php ngi tiu dng s dng nhiu hnh thc ct gi gi tr khc nhau bn cnh tin t khi thanh ton cho sn phm hoc dch v h mua. Chng c th l phiu mua hng, im tch ly t ca hng v ngn hng v dm thng t cc hng hng khng. PayPal c quan im thu li nhun t vic hng ngi tiu dng i vo ca hng, c l bng cch nhc nh h rng h c mt s phiu mua hng cha s dng. PayPal cng c th ni vi ch ca hng v th hiu ca khch hng ca h, cho php nh bn l a ra li mi cho ng mc tiu (vic ny c v tuyt vi vi chic vy en m bn mua tun trc) hoc ni rng tn dng ang c. Google cng ang hy vng lm c nhiu hn na vi v tin in t ch khng ch l x l cc hot ng thanh ton, vic m hng ny coi nh gn ging vi nhng cu hi c nh vo c my tm kim ca hng.

15

BO CO C BI T HOT NG NGN HNG QUC T

Trong cch tng t m hng ang bn qung co vn tp trung chnh xc vo vic tm kim ca ngi s dng, Google hy vng c th a ra nhng li cho mi ph hp vi phng thc chi tiu ca ngi dn.

Ki u h i

Chi ph chuy n ki u h i
Cost of remitting 200 USD*, Qu 1/2012, USD Nh ng n c t nh t Nh t B n 38.16 Nh t B n 35.76 c 34.02 Php 29.20 Php 28.26 Nh ng n c r nh t Italy 19.76 Canada 19.66 New 19.26 Zealand Php 18.64 Australia 18.56
Ngu n: World Bank

Th tr ng bo b ang b c nh tranh
Hot ng gi tin qua bin gii thc s mt vn bn li, ang tng trng nhanh v n lc thay i Ta lc ngay li vo tr s chnh ca Wells Fargo ti San Francisco l mt c xe nga c trng l vi y kt st v mt ch ngi k bn v tr ca ngi nh xe dnh cho lnh gc lm vic cho ngn hng. l mt s gi nhc rng cch y khng lu, mt trong nhng cng vic chnh ca ngn hng l kha cht tin trong kt st v chuyn chng n khp ni trn th gii di s bo v nghim ngt. i cc cng ty, hin cc ngn hng quc t ln cung cp mt phin bn o ca hot ng ny, vi nhng mng li cho php gom tin t nhng ni xa xi mi ngy. Ti cc tp on v ngn hng ln, dng tin cha bao gi ngng chy. T lc bnh minh tin tham gia vo hot ng thng mi v tr lng nhn vin, v sau tip tc dch chuyn khi mn m bung xung lm nhng cng vic tng t bn kia bn cu. i vi cc khch hng c nhu cu chuyn tin n mt ni khc xa xi trn th gii, cha c nhiu thay i k t thi k ca Vin Ty xa. Nu bn mun gi mt khon tin nh t M sang Philippines hoc Mexico, c l bn s phi xp hng ti mt im giao dch chuyn tin a phng v phi tr mt khon ph i khi bng 10% gi tr s tin cn chuyn. Ngn hng Th gii c tnh nm ngoi lng kiu hi t 483 t USD. y ch yu l cc khon tin nh c ngi lao ng xa x thng xuyn gi v cho gia nh h qu nh. S ngi lao ng nhp c ngy mt nhiu hn lm tng ng k lng kiu hi: vi mc tng trung bnh 8%/nm trong nhng nm gn y. iu ng ngc nhin l phn ln cc ngn hng ln quan tm rt t n hot ng chuyn kiu hi. T chc Hp tc v Pht trin Kinh t (OECD) cho rng ngn hng ch thc hin 5-10% lng kiu hi lun chuyn gia M v khu vc chu M Latinh, mt trong nhng khu vc thanh ton ln nht th gii. Mc d c mc li nhun ln, nhng cc ngn hng hu nh n trnh hot ng ny do h thng chuyn tin lin ngn hng hin hnh c thit k chuyn tin vi khi lng ln ch khng phi nh git. V l do ny, a s cc ngn hng ch cung cp dch v chuyn tin nc ngoi quy m nh nh mt dch v ph tr, v cng p mc ph cao cng vi cc th tc phin h n mc dch v ny him khi c s dng. Hu ht giao dch loi ny cn vi ngy hon tt, v nu c g trc trc th khch hng cng nhn c rt t s tr gip. Mc ph ph bin chuyn tin nc ngoi hin mc 25 USD hoc hn, v cc ngn hng thng p thm mc ph ph 2-3% trong trng hp hon i tin t. Nhiu ngn hng khng ch thu ph cho vic chuyn i m cn c vic tip nhn. Nghin cu ca Ngn hng Th gii nm 2009 cho thy mc ph trung bnh ca cc ngn hng i vi cc khon kiu hi nh l 12%, trong khi mc trung bnh ca cc i l chuyn tin nh Western Union l 9%.

Hn Qu c Trung Qu c Trung Qu c Algeria Trung Qu c

Trung Qu c n Trung Qu c Tunisia Philippines


*Corridors with over $500m in transfer ows, out of 31 remittance-sending countries to 90 receiving countries

Nhng hot ng ci tin loi hnh ny ang buc cc ngn hng ln v mng li th tn dng phi c nhng phn ng bng cc sn phm tng t, hoc kt hp vi nhng nh ci tin hoc xy dng h thng cnh tranh ca ring mnh. Mt s ang lm c hai. Citigroup ang lm vic vi Google; vo thi im thc hin bo co ny, Citigroup l ngn hng duy nht c th ca mnh trong v tin Google. 10 nm ti ti khng chc ai trong s chng ta s mang trong mnh chic v tht, Michelle Peluso, ph trch tip th v hot ng ngn hng internet i vi lnh vc kinh doanh tiu dng ca Citigroup, cho bit. JPMorgan to dng mng li ring ca mnh nhm cho php ngi s dng c th thanh ton bng th in t, s dng in thoi hoc my tnh ca h. Ti Anh, Barclays mi y a vo s dng h thng tng t. Cng ngh, trong mt chng mc no , ang loi b vai tr trung gian ca cc ngn hng. Nhng chng ta cng coi l c hi ln v vi kh nng tip cn h thng ngn hng v cng ngh, chng ta c th t to dng nhng h thng ny, Antony Jenkins, ph trch hot ng ngn hng bn l v doanh nghip ti Barclays, cho bit.

M c d thu ph th p hn ngn hng nhng cc i l chuy n ti n v n thu l i nhu n ng k t chuy n ngo i h i.

16

BO CO C BI T HOT NG NGN HNG QUC T

Western Unions l ngi khng l trong lnh vc chuyn tin, c 5 USD chuyn i trn th gii th c 1 USD do hng ny thc hin. Nm ngoi, t chc ny chuyn gn 80 t USD thng qua mng li gn na triu im giao dch. i th chnh xp ngay sau Western Union l MoneyGram cng thc hin chuyn 20 t USD mi nm. UAE Exchange c quy m ln hn i cht, nhng vn ch tp trung vo mt s th trng trng im. Ngoi ra cn c v vn cc i l chuyn tin quy m nh t trong cc ki-t v ca hng tp ha ti nhng khu vc nhiu ngi nhp c sinh sng. Mc d thu ph thp hn ngn hng, nhng cc i l chuyn tin cng kim c mc li nhun ng ghen t khi chuyn tin kiu hi. Nm ngoi, t l li nhun ca Western Union ti nhiu th trng ln nht ca hng t trn 28%. Mc li nhun bo b nh vy l v mc gi khng h minh bch. V d, Western Union p ph dch v cho khch hng c nhn ty thuc vo ni h v s tin h chuyn. chuyn 500 USD t Dallas n Mexico, chi ph l 14 USD, trong khi ph chuyn s tin tng t t New York li ln n 25 USD. Tc l li nhun Vi li nhun nh vy, th trng ny ang thu ht s quan tm ca cc hng cng ngh. Mt trong s nhng hng ni ting nht l Xoom, hng kinh doanh trn mng c tr s ti San Francisco v ang nhn c ngun ti tr ti Thung lng Silicon. Xoom p mc ph ng hng 5-6 USD/giao dch. L do gii thch cho mc ph thp nh vy l hng sm cho php mt u giao dch trc tuyn. Hu ht kiu hi c gi dng tin mt v rt ra cng dng tin mt, nhng Xoom thnh cng trong vic thuyt phc hu ht khch hng thc hin vic chuyn tin t ti khon ca h (mt vi khch hng s dng th tn dng, chu ph cao hn). Nu so snh vi cc i th, th quy m ca Xoom hin cn kh nh b s tin giao dch ca hng trong nm ngoi t 1,7 t USD nhng hng ang tng trng rt nhanh. Dch v ca hng rt tin dng. Nhiu khch hng trong khi i lm vn c th s dng in thoi chuyn tin t ti khon ngn hng ca h. Nm nay, Xoom d tnh chuyn khong 3,4 t USD. Hng ny cho rng thm ch vi mc ph thp nh trn, hng vn c th thu c li nhun tt hn Western Union. Nu Xoom c th tit kim chi ph bng cch cho php thc hin mt u giao dch trc tuyn, th ti sao khng phi l c hai u? John Kunze, gim c iu hnh Xoom, gii thch rng ngi nhn tin thng cc nc c h thng ngn hng km pht trin v h thng thch tin mt hn. Nguyn tc cn ghi nh l khng bao gi ngh cc b m thay i cch c x v n ca h, John Kunze cho bit thm. i vi nhng ngi sn lng i n sn giao dch in t th chuyn tin nc ngoi c th vn r hn rt nhiu. CurrencyFair l mt sn giao dch vi cc my tnh ni mng ngang hng, thnh lp mt nm trc sau khi mt trong nhng ngi sng lp, Brett Meyers, b ngn hng thu mt khon ph ln khng r rng lin quan n t gi hi oi khi chuyn tin ra nc ngoi. Sau , ng ny bt u gi in cho bn b nc ngoi xem ai c nhu cu hon i tin t. Kt qu l mt sn giao dch trc tuyn kt ni ngi mun bn vi ngi mun mua ngoi t ra i. Ti nhng khu vc chnh nh gia Anh v khu vc ng Euro, lng tin chuyn t nc ny sang nc kia rt t.

Mt s ngi mun bn ng Bng Anh v mua Euro, s k gi ng Bng ti hng v s c kt ni vi nhng ngi k gi ng Euro v mun mua ng Bng. Trong khi hu ht cc ngn hng thu ph khong 2,5% mc chnh lch gia gi mua v gi bn mt n v tin t, th CurrencyFair, t l ny do nhng ngi tham gia quyt nh. Nu mt giao dch hon tt, CurrencyFair s thu mc ph bng 0.15% gi tr v mt khon ph nh gi tin n ti khon ngn hng ca ngi nhn vi ng tin c chuyn i. Trn thc t, iu ny c ngha l ni chung mi ngi s cn mt ti khon mi nc, hoc t nht phi c mt ngi bn m h c th gi tin n. CurrencyFair cho bit hng d nh cung cp thm dch v giao tin mt. Nu khng th tm c i tc ph hp (khng th khp lnh), CurrencyFair s t nim yt mt mc gi tham kho t cc th trng bn bun v thm mt khon ph 0,5%. Mt la chn khc l gi tin t in thoi ny sang in thoi khc. M-Via, mt hng ca M, cho php ngi dng ti M np tin vo in thoi ti cc ca hng 7-Eleven hoc cc ca hng khc, v sau gi tin n nhng thnh vin khc. Tin mt c th c rt ti cc cy ATM bng th kt ni vi cc ti khon hoc tin c th c chi tiu bng cch s dng th ghi n. Cc dch v trc tuyn mi cng c a ra phc v cc doanh nghip. Currency Cloud, hng c tr s ti London, nhn c khon u t 4 triu USD t cc qu u t mo him thit lp h thng hi oi t ng nhm gip cc doanh nghip chuyn v nhn cc khon thanh ton bng 140 ng tin khc nhau. Tr li thc ti Tuy nhin, bn thn nhng tng tt l cha vt qua cc tr ngi khi thm nhp th trng chuyn tin kiu hi. C l tr ngi ln nht l cn phi c mt mng li c kh nng tip nhn v chi tr tin mt. V d, Western Union lin tc tng th phn mt phn nh vic tng 5 ln s lng i l trong mng li trong nhng nm qua. Thng hiu cng ng vai tr quan trng. Western Union c th p mc ph cao hn mt s cc i th cnh tranh n gin v khch hng sn sng chi thm tin cho mt ci tn ni ting m h cm thy an tm. Tr ngi th ba, mt tr ngi c th ngy cng cao hn khi ngy cng nhiu giao dch c thc hin trc tuyn, l kin thc v kim sot ri ro. Nu bn khng gii trong vic pht hin ra tnh trng gian ln trong hot ng chuyn tin, bn s ph sn hoc ngi t. Nhng k la o cng c mi cun sch nh chng ta. Bn thn chng cng l nhng tin s, ng Kunze ni. Vi nhng tr ngi nh trn, nhng ngi mi gia nhp th trng c th tm kim lin minh v i tc thay v c gng t thm nhp th trng. Vic ny bt u din ra. Hng M-Pesa ca Kenya, mt hng cho php khch hng chuyn tin cho nhau bng in thoi, hp tc vi Western Union nhm cho php ngi dn ti 45 quc gia c th trc tip chuyn tin n ngi s dng M-Pesa ti Kenya. Cc lnh mi khng nht thit phi chim c th phn chi phi to ra khc bit ln trong phng thc hot ng. Ti hu ht cc khu vc chnh vi nhiu i th cnh tranh, mc ph ca cc ngn hng v i l chuyn tin truyn thng ang gim mnh.

17

BO CO C BI T HOT NG NGN HNG QUC T

Mt ngn hng truyn thng thnh cng trong vic trc tuyn ha cc giao dch l Ngn hng ICICI ca n . Theo hng nghin cu Aite Group, th phn th trng kiu hi ca ngn hng ny giai on 2008-2011 tng 50%, a ngn hng ny ln v tr th 4 ton cu. Khch hng ca ngn hng ny l nhng ngi thng tho cng ngh v hiu bit v gi c, v h nhanh chng chuyn sang thc hin chuyn tin trn internet vi chi ph thp hn.

Qu n l gi tr ti s n

Ngu n s ng m i c a ngnh ngn hng


Nhiu ngn hng ang hy vng hot ng qun l ti sn c th gip khi phc s thnh vng. Jurg Zeltner, ph trch qun l ti sn ti ngn hng UBS ca Thy S, cho bit V mt chin lc, ti thng quan tm n cc triu ph v t ph. y cng l tuyn b m nhiu ngn hng ln mun ni v khch hng ca h. Ch vi ngn hng c th lm c. Trc tnh trng doanh thu t vic cung cp dch v ngn hng cho i tng ph thng ngy mt gim, nhiu ngn hng ln cng nh ngn hng nh hy vng ci thin t l li nhun thng qua cc hot ng phc v gii giu c. Tuy vy, li nhun thu c t dch v ngn hng c nhn v qun l ti sn cng ang gim trong khi nhiu i th cnh tranh mi t cc ngnh khc ang ng trc c hi thm nhp th trng ngn hng.

R rng, iu hp dn mnh m cc ngn hng l ngi giu c nhiu tin hn u t v chi cho dch v t vn. nh ngha th no l ngi giu ca cc ngn hng v ti mi vng rt khc nhau, nhng nhn chung lun c phng thc xp hng kh rnh mch. Nhng khch hng c tng ti sn trn 1 triu USD (khng tnh nh ca v hot ng kinh doanh ca h) thng c xp vo hng giu, v nhng ai c t 10 n 30 triu USD s l siu giu. Tp on T vn Boston c tnh trong nm qua, tng ti sn c th u t ca cc i gia trn th gii t khong 122 nghn t USD, gp gn 10 ln gi tr ton b c phiu ang giao dch trn sn chng khon New York. Capgemini v Merill Lynch a ra c tnh khim tn hn, mc 43 nghn t USD. D con s no l ng i na th th trng qun l ti sn r rng rt hp dn v mi ngi u nht tr rng th trng ny s cn tng trng hn na. Th gii giu c s vn l ni nm gi phn ln lng tin ca th gii: khong 1/3 tng s tin ca th gii nm ti M v 1/3 chu u. Nhng chu mi l ni chng kin tc tng trng nhanh nht, khi ti sn ca ngi giu ti chu lc ny tng 1/5 trong nm 2010 (xem biu 5). Th trng qun l ti sn va ln v va c mc sinh li cao. Trc cuc khng hong ti chnh 2007-2008, doanh thu ca cc ngn hng t c th t khong 1% tng gi tr ti sn h qun l. Cc ngn hng t ti trung tm hi ngoi nh Thy S c xu hng thu mc ph cao hn v ngn hng loi ny ti M thu thp hn i cht. Theo McKinsey, mc ph nh vy gip ngn hng t li nhun khong 0,35% tng s tin ca khch hng m n qun l. Lnh vc kinh doanh ny cn c mt sc hp dn khc: khng yu cu ngun vn php nh ln v d a vo bng cn i k ton v hu ht nhng ngi giu thng gi tin nhiu hn vay tin ngn hng. Cc quy nh mi v ngun vn thm ch cn khin th trng ny hp dn hn d rng cc quy tc lm gim tnh ti mt ca ngn hng ang c tc ng ngc. Cc quy nh ca Hip c Basel 3 yu cu tng mc d phng i vi cc khon cho vay ri ro cao ang khin cc ngn hng thu hp hot ng cho vay v m rng sang cc lnh vc khng yu cu nhiu vn nh dch v ngn hng c nhn. Ngoi ra, v ngn hng cn huy ng vn t ngun tin gi nhiu hn t cc th trng vn khng n nh, nn h ang c gng ht sc ginh c th phn dch v ln hn trong qun l ti sn. iu tt p n t nhng g nh b Scorpio Partnership, cng ty chuyn thu thp thng tin trong ngnh cng nghip, cho rng 20 ngn hng t nhn v t chc qun l ti sn ln nht hin nay mi ch chm sc c trn 11 nghn t USD. Nhiu phn mnh th trng ny ang khin n tr nn hp dn vi lnh mi, nhng ngi cho rng h ang c c hi ginh c th phn nht nh, cng nh i vi cc hng ln hn Gim c iu hnh UBS Sergio Ermotti cho bit Hu ht mi t ph u m ti khon ti UBS. Tuy vy, ng ny ngh rng vn cn nhiu c hi ngn hng gia tng hn na th phn hoc t nht th cng tng c giao dch vi s khch hng hin c. Ni lun d hn lm. Ngi giu bao gi cng c nhiu i hi hn v tn chi ph hn phc v so vi khch hng bnh dn.

18

BO CO C BI T HOT NG NGN HNG QUC T


Thm vo , cnh tranh v ph dch v ngy cng cng thng, nht l trong phn khc cao cp. Vi thp nin qua, nhiu t ph thit lp vn phng gia nh t cung cp nhiu loi dch v tng c ngn hng t cung cp trc kia. Cc vn phng gia nh thng tuyn dng nh qun l u t l ngi trong nh nhng ngi s m phn rt k lng v ph. ng Ermotti ti UBS cho bit Khch hng siu giu ca hng thng l khch hng dng t chc. Chng ti phc v h ging nh cc khch hng doanh nghip mng ngn hng u t. Khi khch hng giu c c x ngy cng ging nh mt khch hng doanh nghip, mi chuyn tr nn d dng hn i vi ngn hng u t trong vic thit lp quan h lm n vi cc khch hng ny. . Hu ht cc ngn hng t v qu qun l ti sn ang n lc cn bng bi ton gia chi ph v doanh thu bng cch cung cp cho khch hng khc nhau nhng dch v khc nhau. Gii siu giu s nhn c siu dch v, vi nhng t vn ca chuyn gia v bt k iu g h mun, t vic tr gip tm mt tay mi gii du thuyn cho n thng tin v trng ni tr tt nht. Ni chung, nhng t vn nh vy khng h r v cng rt kh thc hin i tr. Nhng ng ch ngn hng t tt nht thng c hc hnh y v thnh tho v th trng ti chnh y l mu ngi c th tr thnh gim c u t ti cc hng qun l qu. S cn hu ch hn na nu nhng ngi ny tt nghip cc trng danh ting, trn 50 tui, v c th chi c polo. Mt ng ch ngn hng t cho bit Khch hng giu c mun quan h vi vi nhng nh qun l c nhiu nt tng ng vi h. ng thi, cc ngn hng khng mun nhng ngi qun l sng gi ca h c mi quan h qu gn gi vi nhng khch hng tim nng nht v ngn hng lo ngi rng nu cc nh qun l ra i, h cng s ko khch hng i theo. Nhng nhn vin tt nht lun c hng mc lng u i c bit, nh trong ngn hng u t. Ti chu v chu M Latin, hai th trng chng kin s tng trng mnh nht ca dch v ngn hng t nhn, nhng vn nu trn dng nh trm trng hn do thiu i ng nhn vin ngn hng c kinh nghim, nht l nhng ngi ng tui. Ti chu , thm nin ng vai tr cc k quan trng. Bn khng th mt nhn vin 30 tui phc v v doanh nhn 50 tui c, Christian Edelmaan lm vic ti Oliver Wyman cho bit. ng thi, khi chi ph thu nhn vin ngn hng ngy mt tng, doanh thu ca dch v ngn hng c nhn gim. K t cuc khng hong ti chnh n nay, ph dch v ti hu ht cc nc giu nht gim 10-20%, mt phn v ngi giu chn tay tiu pha khi chng kin ti sn ca h bc hi cng vi ti sn ca nhng ngi khc. Nhiu ngi trong s h chuyn tin ra khi nhng hot ng u t mo him hoc phc tp sang nhng hnh thc an ton hn nh tri phiu chnh ph hoc tin mt nhng loi ti sn mang li li nhun thp hn v cng c mc ph dch v thp hn. Goldman Sachs v Barclays c bit tch cc trong lnh vc ny khi cung cp cc sn phm u t rt tinh vi. Ngn hng u t c th mang li cho khch hng giu c c hi u t tin ca h vo cc cng ty trc khi nim yt c phiu. V d, Goldman Sachs ch o vic tung ln Facebook lng c phiu tr gi 1,5 t USD hi thng 11/2011 nhm vo khch hng c nhn bn ngoi nc M. Ti chu v chu M Latin hai chu lc c s ngi giu ang tng nhanh chng, cc ngn hng u t quc t cng ang n lc huy ng tin gi ti tr cho mng kinh doanh ngn hng u t v doanh nghip. Vic ny cng ang lm gim li nhun ca cc qu qun l ti sn truyn thng, buc h phi ch nhiu hn khng ch n ngi giu m cn c nhng ngi siu giu. Ti tng thng ca mt trung tm mua sm sang trng, st cnh trung tm spa chm sc sc p v mt-xa, l mt c s kinh doanh trng ging nh cu lc b t nhn. Trn cc bc tng p g, treo rt nhiu tc phm ngh thut, v ti cc gc c sch c k nhng chic gh ngi thoi mi. Du hiu duy nht cho thy y l mt ngn hng l mt nhn vin bo v c trang b sng ng gc li ra vo. Ti y, khch hng ca b phn dch v ngn hng c nhn ca Citi c th c t vn trn mi phng din, t vic mua my bay c nhn cho n thit lp qu bo him cho con ci.
5

Ti s n c qu n l, nghn t USD

T NG TON C U 35.6 66.7 102.3 47.4 74.4 121.8

2008 2010 Ti s n h gia nh c th u t <1 tri u USD >1 tri u USD 40 30 20 10 0

M Latinh Trung ng Nh t B n Chu - TBD (tr Nh t B n) & Chu Phi


Source: Boston Consulting Group

Chu u

19

BO CO C BI T HOT NG NGN HNG QUC T

Hot ng ny ging nh nhng g cc qu qun l ti sn truyn thng ang cung cp cho khch hng c hng chc triu USD u t. Nhng li l lnh vc mi m i vi cc cng ty ln v ngn hng thng mi nh Citi, JPMorgan Chase v HSBC, vn ang k vng p ng mi nhu cu ca khch hng ch c kh nng u t vi triu USD. y l mng th trng m cc ngn hng thng gp kh khn v doanh thu thu c cha bao gi b p chi ph cung cp dch v cn thit. Cc ngn hng ln ang c mt hng i khc v h hy vng rng nh h thng v cng ngh mi h c th phn no t ng ha nhng g trc y c coi l t vn u t. Cc phng hp vn c trang tr cu k, chuyn gia t vn c th vn sng lng v lch lm, nhng phn ln nhng kin v phn b ti sn v qun l ri ro s do my tnh m nhim. Ngn hng HSBC nhn ra c hi ln n t khch hng k c cha n 5 triu USD u t. l ni bn c th tm c giao im ca cc yu t ti chnh tt nht, Simon Williams, ph trch b phn qun l ti sn HSBC cho bit. Ngn hng cng c hng triu khch hng giu c ang s dng th tn dng v m ti khon thanh ton. Thch thc l thuyt phc s khch hng ny s dng thm dch v v qun l u t. Ti chu , Citigroup t tc tng trng nhanh chng trong lnh vc ngn hng c nhn v qun l ti sn bng bin php phn khc r rt cc i tng khch hng. HSBC s ch cung cp dch v ng cp cao nht cho cc c nhn gi 10 triu USD hoc hn, nhng nh mnh tay u t vo cng ngh, ngn hng ny hin c th cung cp sn phm ti chnh phc tp v dch v t vn

Gn hn, R hn, Tt hn Mt s hng chuyn nghip cng ang tham gia th trng, cung cp dch v t vn m h ni rng l hon ton khng c xung t li ch, iu m cc ngn hng c mng li rng ln (thng c gng thu c khon hoa hng t vic bn sn phm u t) v ngn hng u t (thng c gng bn sn phm ca ring h v thc y thng mi thng qua nhn vin mi gii) ang lo ngi. Mt trong nhng hng ni trn l Vestra Wealth, do mt nhm cc nhn vin qun l ti sn tng lm vic ti UBS thnh lp. Lun tn ti mt s mu thun gia n lc tr thnh chuyn gia t vn v n lc bn sn phm, David Scott, mt trong nhng sng lp vin Vestra Wealth, cho hay. Tuy nhin, mi nguy ln nht li n t bn ngoi lnh vc ngn hng truyn thng, ni nhng k sng to ang n lc ct gim ng k chi ph lin quan n t vn u t v qun l ti sn. Mnh t mu m nht nui dng nhng cng ty kiu ny l California, ni mt th h doanh nhn cng ngh sau khi kim c tin t mi trng trc tuyn sn sng u t trc tuyn. Khu vc ny trn ngp cc qu qun l ti sn truyn thng. UBS, Goldman Sachs, JPMorgan v cc t chc khc ang m rng hot ng San Francisco v vng ln cn thung lng Silicon. Ngoi ra cn phi tnh n s gia nhp ca cc i th cnh tranh hot ng trc tuyn nh Wealthfront, MarketRiders v Personal Capital, tt c cc cng ty ny u s dng cng ngh gip khch hng xy dng danh mc u t ca ring h vi mt mc ph ch bng mt phn ph m cc qu qun l truyn thng ang thu.

M i e d a l n nh t i v i cc ngn hng l i n t cc i th ngoi ngnh ni m cc nh khao kht c i ti n ang c g ng c t gi m chi ph qu n l ti s n.


Wealthfront, chuyn cung cp dch v n tn tay gii nh giu mi ni thung lung Silicon, s qun l ti sn vi mc ph hng nm 0.25%, s dng nhng thut ton phc tp nh gi mc ri ro chp nhn c cng nh xy dng cho khch hng danh mc u t a dng. Mt tay chi mi khc l Personal Capital, do Bill Harris, nguyn gim c iu hnh ca Paypal v Intuit, thnh lp. Cng ty ny c gng dung ha gia qun l ti sn trc tuyn chi ph thp vi ngn hng c nhn truyn thng. Khch hng c th ng k trc tuyn, nhng hng cung cp danh mc u t chuyn nghip, t vn qun l thu v ch nh chuyn gia qun l ti sn cho tng c nhn. Ti Anh, cng ty DCisions x l d liu t hng triu danh mc u t tnh ton li nhun c iu chnh theo mc ri ro, t xc lp mc c bn tham kho cho nh u t mi. D liu cho thy mt cch r rng mc ph ca chuyn gia qun l ti sn c nh hng th no n gi tr ca danh mc u t v cng cho thy s khc bit m dch v t vn ca cc nh qun l mang li. Tom Blaisdell, mt thnh vin hp danh ca qu u t mo him DCM, ang thu MarketRiders qun l s tin tit kim ca mnh. Vi khon ph c nh 14,95 USD/thng, MarketRiders s nh gi kh nng chp nhn ri ro u t ca Tom Blaisdell v gip ng xy dng

vi chi ph tng i thp cho nhng khch hng m ngn hng c nhn truyn thng nhn thy khng mang li li nhun. im c bit i vi cc ngn hng c mng li ln chi nhnh quc t nh Citi v HSBC, v thm ch ngi khng l khu vc nh Standard Chartered, l kh nng pht trin ra nc ngoi. Khch hng giu c lun mun c bo m rng h c th nhn c s tr gip nhanh chng nu h mt v tin khi i du lch hoc cn chuyn tin nc ngoi. Thm ch mt t ph vn c nhu cu dng th tn dng, ng ta cng cn ngn hng trc tuyn v c th k sc khi cn, Jonathan Larsen, ph trch mng ngn hng tiu dng ca Citi tai chu , cho bit. Tuy nhin, nhng ngn hng c mng li ln cng ang i mt vi sc p cnh tranh mi t cc ngn hng ni a ang tng trng nhanh ti cc th trng mi ni. Itau Unibanco, ngn hng t ln nht Brazil, thit lp c hot ng kinh doanh ng ghen t so vi cc i th cnh tranh quc t v ang nhanh chng m rng trn ton khu vc. John Caparusso lm vic ti Standard Chartered Hongkong cho bit, ti chu , cc ngn hng nh China Merchants Bank, Hang Seng Bank, OCBC v HDFC ang lng ghp sn phm u t vi cc dch v ngn hng cung cp cho khch hng thng lu.
20

BO CO C BI T HOT NG NGN HNG QUC T

danh mc u t s dng qu hon i danh mc (ETF) thng qua bt k tay mi gii gi r no. MarketRiders theo di tnh hnh ti sn ca ng theo bin ng ca th trng, v hng qu a ra ch dn nn mua g bn g nhm ti n nh danh mc u t. ng Blaisdell cho bit Ti tng rt au u v vn ny nhng thc s 90% nhng g m mi ngi vn cho l u t t nc ny theo ti ch l nh bc. y l mnh t mu m cho sng kin v ci tin. Nhng ci tin mi mang li giao din n gin cho php khch hng c th chi tch cc khon u t gia danh mc c phiu v danh mc tri phiu. MarketRiders s duy tr s n nh gia hai danh mc ny ch vi khon ph 0,15%. Mt trong nhng nh u t vo cng ty l Sean Parker, ch tch sng lp ca Facebook. Nhiu ngn hng phc v c nhn by t thi coi thng kiu qun l ti sn t bin t din nh trn. H dn li li tin on v kt cc suy tn ca hot ng qun l ti sn c a ra mt thp k trc y khi chng kin s bng n ca nhng tay mi gii trn mng. Thc t li cho thy hot ng kinh doanh ca h ang pht trin hn bao gi ht v cc khch hng cha t tin ch thn thc hin giao dch. Mc d vy, nh hng n t nhng tay chi mi v ang thay i cch thc m phn cn li ca th trng hot ng. Mc ph ca ton ngnh ang gim v minh bch hn. Thc t ny thc p cc ngn hng phi cung cp dch v qun l ti sn trc tuyn ca ring mnh cng nh u t vo cc h thng trc tuyn a ra nhng t vn hp l vi chi ph thp. Ngi c kh nng thng cuc nhiu nht l cc ngn hng quc t quy m ln vi mng li chi nhnh bn l rng khp.

Vo thi im khi cc hot ng kinh doanh t ca hng m nhc n i l du lch u bin mt khi nhng v tr d nhn trn cc con ph ln, ngnh ngn hng mt ngnh vo gia nhng nm 1990, theo mt s c tnh, c mng li bn l nhiu hn bt k mt ca hng tng hp no M - thit lp nhiu hn na s chi nhnh. Nhiu ng ch ngn hng cm thy t mn. Tng c cho bit rng th tn dng, ATM v in thoi s ln lt bin i hon ton hot ng kinh doanh, ri sau nhn thy hot ng kinh doanh vn tip tc nh xa, cc ng ch ngn hng ang hoi nghi nhng d on tng t i vi internet. Nhng ngi quyt nh s dng cng ngh s t rt sm phi gnh chu chi ph ln trong vic xy dng h thng my tnh mi trn nn h thng li thi ang s dng ch hng mt cht li ch tc thi. Francisco Gonzlez, ch tch v gim c iu hnh BBV, so snh vic ny ny vi s thay i ng c trn xe ti khi chic xe ang gim tc trn ng. Nhng thi hoi nghi trc kia v vic s ha hin ang e da y ngn hng ri vo tnh trng khng c chun b g cho tng lai. Cng ngh hin ang thi im to bc ngot. Trong vi nm ti, bn s thy s xut hin cch thc rt mi lm mi vic, v vic nh gi cc ngn hng m ang thc hin nhng cng vic nu s thay i ng k, ng Gonzlez cho bit. S dch chuyn giao dch ngn hng v khch hng t chi nhnh ngn hng sang in thoi di ng v internet ha hn lm bin i khng ch cch thc gi tin ca ngi dn m c ni/ngi h s gi tin. S hp dn ca ngun tin gi r Tc ng th nht ca vic s ha trn din rng c th l s bin i c s chi ph ca cc ngn hng ang tin hnh s ha. V d, Santander c t l chi ph/doanh thu mc 45%, thp nht trong s cc ngn hng quc t quy m ln (xem biu 6). Mc chi ph thp nh vy cho php cc ngn hng a ra li sut cho vay v li sut huy ng hp dn hn, nhng vn kim c mc li nhun lm hi lng cc c ng. iu ny c ngha l nhng ngn hng hot ng hiu qu hn chc chn s ginh c ming bnh ln trong th trng tp trung, nh Anh, v thn tnh nhng i th yu hn v km hiu qu hn ti th trng phn mnh nh M. Vic ny c th rt hu ch trong vic khi phc li nhun cho mt doanh nghip ang chu p lc ln ca cc quy nh v t l vn cao hn, vo thi im khi s tin ti tr cho hot ng bn bun ngy cng t hn hoc ang cn kit. Cc ngn hng a phng quy m nh c th chu nh hng ln nht. Khi ngi tiu dng tin hnh nhiu hot ng ngn hng trc tuyn v trn in thoi di ng ca h hn, th tm quan trng ca vic duy tr cc chi nhnh trn cc con ph ngy cng gim. Hin nay ngi ta ch yu tp trung vo nhng ng dng ngn hng di ng (mobile banking) thng minh hn (v tn km) v nhng cng c cho php ngi tiu dng tch hp d liu ca h v qun l ton b ti khon ch bng mt mn hnh. Cc nh quan st t lu d on v hin tng vng trng trong hot ng ngn hng, trong ch nhng ngn hng rt ln v hiu qu v nhng ngn hng nh v mang tnh a phng s pht t.

K th ng, ng i thua
Ngi hng li ln nht t cng cuc phc hng bn l s l ngn hng quc t quy m ln Gn hai thp nin trc, Bill Gates, ng ch Microsoft, khng tin rng cc ngn hng bn l ch l nhng g khng l sp tuyt chng. Cc ng ch ngn hng bo th thng trch dn giai thoi ny ni rng tht ngy th khi mong ch s thay i nhanh chng trong mt lnh vc kinh doanh c tnh truyn thng nh vy. Trong khi , nhng ngi mong mun tr thnh k sng to trong lnh vc ngn hng thng trch dn li bnh lun ca Bill Gates: rng mi ngi c xu hng nh gi qu cao s thay i cng ngh s din ra trong 2 nm ti, v nh gi qu thp s thay i cng ngh din ra trong 10 nm ti. Hot ng ngn hng chu t tc ng mt cch ng ngc nhin trc s pht trin ca internet. Hot ng ngn hng c th bao gm nhiu hnh thc s ha nh cho php khch hng tip cn trc tuyn ti khon ca h, nhng thp nin va qua, ngn hng bn l tp trung vo th gii thc nhiu hn mi trng trc tuyn.

21

BO CO C BI T HOT NG NGN HNG QUC T

i vi cc ngn hng thng tr th trng ni a, tr ngi ln nht cho s pht trin l vic lm sao duy tr s hi lng ca c quan qun l nh nc. Ngn hng l mt trong nhng hot ng chu s kim sot v iu chnh nghim ngt nht. Do cuc khng hong ti chnh, quy nh v hot ng ngn hng c tng cng v nghim ngt hn. Vic ny cn tr s ci tin v nng cao ro cn i vi nhng ngi mun tham gia. Rt nhiu th nghim v ci tin trong ngnh ngn hng ch din ra bn l: to iu kin thun li cho vic thanh ton hoc tm ra cch thc mi x l d liu. Nu cng ngh mi e da ph v trt t hin c, dn n bt n ti chnh, th cc nh qun l c th s c hnh ng trn p. ng thi, cc nh qun l ang c gng ngn cc ngn hng pht trin qu ln. Lloyds phi bn mt s chi nhnh gim bt s thng tr trn th trng. Ti M, Well Fargo, JPMorgan, Bank of America v cc ngn hng ln khc cng b cm mua li cc ngn hng bn l khc ti nc ny. H c th vn tng trng, nhng nu t l tin gi ni a ca cc ngn hng ny tng trn 10%, chng c th b tut ci. Vic ny c th khin cc ngn hng M hng ch ra th trng nc ngoi, thm ch khi cc i th cnh tranh quc t nh Santander v BNP Paribas bt u ginh c th phn ti th trng M. Cng xut hin mt s i th mi. Ngn hng Standard ca Nam Phi hin c chi nhnh khp chu Phi. DBS ca Singapore ang m rng ra khp chu v tr thnh i th cnh tranh ng n i vi cc ngn hng quc t quy m ln nh Standard Chartered, HSBC v Citigroup ti mt s th trng tng trng nhanh nht trn th gii.

i vi Standard Chartered, iu ny c ngha l vn hnh mng li ton cu ngoi Hong Kong v London. n gn y, h thng khng tng thch ang gy kh khn cho ngn hng ny trong vic s dng h thng my tnh nht qun ti nhiu nc khc nhau. Hin mi vic ang d dng hn, khi hot ng ngn hng dch chuyn t h thng my ch quy m ln sang mng li my ch nh hn m c th tng quy m khi cn. L do th hai gii thch ti sao s quc t ha ngy cng m rng l ci m ng Rodeia ca McKinsey gi l li th nh k nng (economies of skill), ngha l cc ngn hng thnh cng ngy cng lm tt hn vic tiu chun ha quy trnh v h thng ca h. Ngi tin phong l Santander, nhng n lc khng mt mi ca ngn hng ny trong vic ng nht ha mi h thng mi ni ang c Citigroup, HSBC v Standard Chartered lm theo. Khi Citigroup tm c m hnh thnh cng ti Singapore, n nhanh chng nhn rng ra khp chu v chu M. Nhng cng khng th ni rng quy m a phng khng quan trng. Theo quy tc ngn tay ci, c HSBC v Santander u cho rng hot ng hiu qu h cn chim c t nht 5-10% th trng. Standard Chartered cung cp danh mc y cc dch v ti nhng th trng ngn hng ny pht trin mnh v danh mc hn ch cc dch v ti nhng th trng ngn hng ny chim th phn nh. Ngay t u, chng ti nhn ra rng chng ti khng th to dng mt Standard Chartered ton din khp mi ni, do vy, chng ti tp trung vo cch chng ti cnh tranh ch khng phi vo vic to ra mt c ph hp cho tt c, Steve Bertamini, ph trch ngn hng tiu dng ca Standard Chartered cho bit. Bn s khng bao gi i mt mnh Li th nh k nng cng c th bao gm cc li th mm hn nh chia s kin thc trn mng li. Jean-Laurent Bonnaf, gim c iu hnh BNP Paribas, ni v chi nhnh ti M ca ngn hng ny: Nhng g chng ti t c khi kt hp vi Bank of the West l cch thc chng ti iu hnh ngn hng. y l ngn hng c va tip cn c 100% bt k iu g hp dn bn trong tp on BNP Paribas. V d, ti trung tm San Francisco, mt tin mt ca hng ang c tn trang li phc v lnh vc qun l ti sn ca Bank of the West. C ngi ny s dng bn thit k do cng ty m cung cp nhng hon ton mi vi th trng ni a. Quc t ha hot ng ngn hng bn l ang mang li cho ngi tiu dng nhiu li ch ng k. Ti cc quc gia th trng ngn hng khng hiu qu, s xut hin ca mt ngn hng quc t quy m ln thng c th dn n s cnh tranh gip nng cao cht lng dch v ca ton b cc ngn hng ti t nc ny. Vic ny cng cho php mt s t, nhng ang gia tng, cc khch hng nhng ngi ang hc hoc lm vic nc ngoi - gi tin vo mt ni tng t nh t chc h ang s dng ti qu nh. Vic ny to iu kin d dng hn cho vic m ti khon mi nc ngoi (mt vic nghe c v n gin cho n khi bn th thc hin) v chuyn tin qua bin gii. Tc ng ny s sm din ra khng ch trong hot ng ngn hng bn l m cn trong th gii bn bun v ngn hng u t y tham vng. Khi cc ngn hng bn l m rng, chng s c th a ngi bn n gp ngi mua, ngi cn vay tin gp ngi c tin tit

T l chi ph
Doanh thu m t s ngn hng nm 2011, % 0 Standard Chartered Crdit Agricole Intesa Sanpaolo HSBC BNP Paribas Barclays UBS BBVA Banco Santander
Source: Deutsche Bank

10

20

30

40

50

60

70

n nay, hot ng ngn hng bn l (khng ging hot ng u t v bn bun thng l cc doanh nghip quc t quy m ln cnh tranh trn th trng th gii) vn cha pht trin mnh, nhng ang thay i v hai l do. Th nht l vic s ha cui cng s to ra li th kinh t nh quy m trn phm vi quc t. Cc ngn hng ngy cng c kh nng tp trung ha h thng my tnh v s dng cng mt c s nn tng. Jan Verplancke, gim c ph trch thng tin ca Standard Chartered, cho bit, cc ngn hng quc t xy dng h thng my tnh quy m ln ti nhng ni c mng li in v vin thng ng tin cy nht v t c nguy c thin tai nht.
22

BO CO C BI T HOT NG NGN HNG QUC T

kim, trn phm vi quc t. Mt s lung tin khng l - nhng khon tin trc thi khng hong ti chnh tng mnh thng qua th trng vn, mang li nhng khon bng lc bo b cho cc ng ch ngn hng u t, nhng ngi b tr vic pht hnh tri phiu v c phiu hoc cc khon cho vay lin kt hin ang chy qua mng li ni b ca cc ngn hng quc t. Cc hng nh Morgan Stanley, Credit Suisse v UBS, trc kia tng c nhn vin ngn hng n cc th ph ti chnh ca th gii hoc thc hin cc giao dch ti chnh ti th trng vn, s gi v tr ph thuc i vi cc ngn hng bn l ton cu, nhng ngn hng c th khai thc cc khon tin tit kim ca khch hng. Cha n mt thp nin trc, hu ht cc ngn hng bn l u lo s internet. Sau , phn ln s ny quyt nh l i. Hin iu r rng hn bao gi ht l tng lai s ph thuc vo nhng ngi nhanh nhy v c tm nhn xa.

Trang i n t Ga n
Website: www.ga n.vn Email: banbientap@ga n.vn a ch : S 7, ng 180, L c, Hai B Trng, HN i n tho i: 043 972 8190 Fax: 043 972 8838

23