PK07 – Pengurusan Mesyuarat

PK 07/3 SEKOLAH KEBANGSAAN SEDILI BESAR MINIT MESYUARAT KURIKULUM Tarikh Masa Tempat Pengerusi : 26 Disember 2012 : 8.30 pagi – 12.00 tgh hari : Bilik Mesyuarat SKSB : En. Mohd Saaid B. Hidayat BIL 1 /(2013)

Kehadiran(Bilangan) : ....................................................................................................................... Turut Hadir (Jika ada) : ....................................................................................................................... ..................................................................................................................... ... 1 PERUTUSAN PENGERUSI 1.1 Tuan Pengerusi mengalu-alukan kehadiran semua guru dalam mesyuarat jawatankuasa kurikulum kali pertama 2012 dan berharap semua guru agar dapat menghadirkan diri ke mesyuarat mengikut masa yang telah ditetapkan. Pengerusi memperkenalkan diri selaku guru besar yang baru di SK Sedili besar. Beliau mengharapkan komitmen daripada semua guru agar visi dan misi sekolah dapat dicapai.

1.2 1.3

2

JAWATANKUASA KURIKULUM 2013 2.1 2.2 En. Mohd Johari B. Muda (GPK 1) memperkenalkan jawatankuasa kurikulum untuk tahun 2013. GPK 1 berharap semua guru dapat melaksanakan amanah dan tanggung jawab yang diberikan dengan cekap dan berkesan Tindakan : Semua Guru .

3

FOKUS MESYUARAT Dasar Kurikulum (Pekeliling-pekeliling Terkini) 3.1 Mesyuarat – JKKS & Panitia 3.1.1 Menetapkan bahawa mesyuarat JKKS bagi kali pertama dan ke empat wajib dihadiri oleh semua guru. Manakala mesyuarat kedua dan ketiga hanya dihadiri ahli JKKS. Semua perkaradasar yang diputuskan dalam mesyuarat kurikulum dibincangkan dalam mesyuarat panitia dan diambil tindakan.

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor 19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

3 3. Tindakan : Ketua Panitia Pengerusi mengingatkan kepada semua ketua panitia supayaa sentiasa menjadikan Buku Panduan Piawaian Kualiti akademik sebagai rujukan semasa mesyuarat panitia ataupun mengurus panitia.1.2 Minit Mesyuarat 3.5.1.5.5 Sukatan / Rancangan Pelajaran (SPI Bil. Tindakan : Ketua Panitia 3.1 Jadual waktu kelas dan individu akan diserahkan kepada semua guru untuk digunakan pada 2 Januari 2013.2 Mesyuarat panitia akan dipengerusikan oleh ketua panitia dan guru besar sebagai penasihat dan penolong kanan mesti hadir bersama dalam mesyuarat tersebut. Tindakan : Ketua Panitia 3. Penulisan rancangan mengajar harian perlulah mengikut format yang telah ditetapkan dalam mesyuarat panitia. Setiausaha panitia diingatkan untuk menyerahkan satu salinan minit mesyuarat kepada setiausaha kurikulum untuk dibindingkan setiap kali bermesyuarat. 3.1 Semua setiausaha diingatkan menyiapkan minit mesyuarat lebih awal. Huzaimah Bt.Keluaran 03 | Pindaan 00 . Jabatan Pelajaran Johor 19 Mac 2012 .2. Rancangan Pelajaran Harian (RPH) perlu disediakan sehari sebelum pengajaran & pembelajaran dijalankan.2.1 Pengerusi mengingatkan ketua panitia tentang 18 perkara/ maklumat yang perlu ada dalam fail panitia. Wan Ibrahim (penyelaras J/waktu) 3.2 3. Tindakan : Pn.5. (Rujuk buku panduan piawaian kualiti). 3/1999 – Penyediaan Rekod P&P) 3.2 3. Sekiranya terdapat pembetulan gantikan salinan kedua dengan salinan yang telah dibetulkan. Ia perlu disemak terlebih dahulu oleh Ketua Panitia sebelum disahkan oleh guru besar.3.4 Jadual Waktu 3. Salinan pertama minit mesyuarat perlu disemak oleh ketua panitia. Format menulis rancangan harian mesti mengikut format yang 3.4.3 Sistem Fail 3.1 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) perlu disiapkan dengan bertaip sebelum hari pertama persekolahan.3 Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti.PK07 – Pengurusan Mesyuarat 3. Manakala salinan kedua perlu disimpan di dalam fail panitia.

1 Tahap 2 :Ujian adalah diselaraskan mengikut aliran iaitu 4 kali setahun seperti ujian diagnostik. LINUS – Pada tahun 2013. PKSR 1 dan 2 serta percubaan UPSR.4 Rekod pengajaran dan pembelajaran perlu dilengkapkan dengan maklumat yang diperlukan seperti rancangan pelajaran tahunan dan sebagainya. Pinjaman mesti mendapat kebenaran pihak pentadbir. Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti.5. Tindakan : Penyelaras bilik khas Subjek/ Projek Tambahan yang perlu ada di dalam pembelajaran dan pengajaran ialah : i) ii) iii) ICTL akan diajar pada waktu matapelajaran Sains. Pinjaman laptop mesti mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Bagi murid tahap 1.7. Impak ditulis selepas P & P dan masukkan segala maklumat yang terdapat dalam rancangan mengajar. Rekod pengajaran dan pembelajaran ini perlu dihantar untuk diperiksa dan disemak oleh pentadbir setiap hari Jumaat. Rekod pengajaran dan pembelajaran boleh disediakan dalam apa jua bentuk yang munasabah dan sesuai dengan teknologi semasa berdasarkan surat pekeliling ikhtisas bil.6. meningkatkan lagi pencapaian murid ke arus perdana. Bilik-bilik khas perlu digunakan untuk P & P dengan mengikut jadual yang telah disediakan dan pastikan guru ada semasa berada di dalam kelas tersebut. Jabatan Pelajaran Johor 19 Mac 2012 .3 . iv) 3.6 Pembelajaran & Pengajaran (P & P) 3.2 Semua buku SPBT adalah wajib digunakan manakala buku kerja perlu digunakan serta hendaklah sentiasa disemak.5.1 3.8.6.8 Penilaian Dan Peperiksaan 3. 3.7 ABM/BBM/Peralatan ICT 3.Keluaran 03 | Pindaan 00 . ujian bulanan. J-QAF – pastikan murid mencapai target celik AL Quran sebelum melangkah ke sekolah menengah. PROSIDAR (Program Sifar Dadah Sekolah Rendah) Diajar dalam tempoh 60 minit (sekali setahun) bagi murid tahap 1 dan tahap 2.5 3.1 3.6.PK07 – Pengurusan Mesyuarat ditetapkan. 3/1999.7. Tindakan : Semua guru 3. 3. Tindakan : Semua Guru 3. ia akan diajar pada waktu PJPK dan manakala murid tahap 2 pula akan diajar pada waktu PSK.2 Peralatan ICT perlu digunakan sepenuhnya dan mesti ada rekod peminjaman dan pemulangan.

.. Tindakan : Guru tahap 1 3. Mesyuarat ditangguhkan pada jam 12.. Ucapan penangguhan oleh Pengerusi Mesyuarat / ahli mesyuarat dan penetapan tarikh mesyuarat yang berikutnya..... Jabatan Pelajaran Johor 19 Mac 2012 .PK07 – Pengurusan Mesyuarat Tindakan : S/U peperiksaan 3........ Tindakan : Panitia Sains & Agama 3. Pencerapan guru dan buku tulis akan dijadualkan dan diedarkan pada semua guru Tindakan : Semua guru 3.....……….9......30 tgh hari Disediakan oleh............ Penyedian eviden hendaklah diputuskan dalam mensyurat panitia masing-masing........8.10.......1 Bagi pencerapan guru..8......……… (MOHD RIDZUAN B.Keluaran 03 | Pindaan 00 . MAT MOOR ) Setiausaha Kurikulum Tarikh : (27 Disember 2012) Disemak Oleh.2 PENUTUP a...... ( ) Tarikh : Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti...9 Pemantauan 3.. ……. b..2 Tahap 1 :Pentaksiran untuk PBS dijalankan oleh guru yang mengajar. perlu dilaksanakan mengikut tarikh yang ditetapkan.3 PEKA dan PAFA........ pihak pentadbir akan mencerap 2 kali setahun secara klinikal manakala pemantauan dari segi buku latihan dan buku kerja juga adalah 2 kali setahun.. ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful