-PLANUL CALITATI.

Cod:PC--01

Revizia0/17.05.2010 Exemplar nr.1 Pagini: 1/5

Introducere Planul calităţii este un document care precizează practicile, resursele şi succesiunea activităţilor specifice referitoare la calitate, relevante pentru un anumit produs, proiect sau contract. Planul calităţii se utilizează: - în cadrul firmei pentru a se asigura că sunt planificate corespunzător condiţiilor specifice pentru produsele identificate pe parcursul producţiei; Planul calităţii se poate elabora de către firmă cu implicarea beneficiarului, această colaborare ducând numai la beneficii. Planul calităţii trebuie să definească: - obiectivele calităţii care trebuie realizate; - procedurile, metodele şi instrumentele de lucru specifice care trebuie aplicate; Capitolul 1. Obiectivele calitatii Prezentul plan se refera la produsul “Carcasa” al carui desen de executie este prezentat în anexa. Caracteristici constructive (geometrice) 1. lungime 2. latime 3. greutate 4. abaterii - de forma de la pozitia nominala, -de pozitie de la concentricitate si perpendicularitate, 5. condiţii de conservare, ambalare, transport.
Intocmit Verificat Aprobat Nume RCD Ing. RADU I. Ing. RADU I. 1 Semnatura Data 11.05.2010 11.05.2010 14.05.2010

-PLANUL CALITATI. Cod:PC--01

Revizia0/17.05.2010 Exemplar nr.1 Pagini: 1/5

Caracteristici constructive (geometrice) 6. lungime 7. latime 8. greutate 9. abaterii - de forma de la pozitia nominala, -de pozitie de la concentricitate si perpendicularitate, 10.condiţii de conservare, ambalare, transport: Caracteristici functionale (vezi STAS 791-88) 11.conditii de ungere – ansamblul se va unge cu unsoare tip UM 175 LiCaPb3 (STAS 8789-91) 12.conditii de mediu pt. functionare;

Definitii Conform SR ISO 10005/1995 ; SR ISO 9001/2001; SR EN ISO 9000/2001 şi documentelor sistemului calitatii adoptat. Prescurtari  PS – procedura de sistem ;  PL – procedura de lucru ;  AM – analiza metrologica ;  AC – anliza chimica ;  RMC – reprezentantul managementului pt calitate ;  AQ – asigurarea calitatii;

Intocmit Verificat Aprobat

Nume RCD Ing. RADU I. Ing. RADU I.

Semnatura

Data 11.05.2010 11.05.2010 14.05.2010

2

-PLANUL CALITATI. Cod:PC--01

Revizia0/17.05.2010 Exemplar nr.1 Pagini: 1/5

Capitolul 2. Responsabilitatile managementulu Managementul asigura ca activitatile cerute de sistemul calitatii sunt planificate, implementate şi controlate, iar evolutia lor este monitorizata, raspundere ce revine : - RMC; - Directorul general; - Personal responsabil cu calitatea; Capitolul 3. Avizarea contractului  avizare tehnologicitate construcţie: seful departamentului productie  avizare contract: compartiment marketing Capitolul 4. Controlul documentelor si al datelor Procedura are scopul de a descrie modul în care sunt ţinute sub control documentele şi datele în cadrul firmei Procedura se aplică atât pentru documentele generate în interiorul societăţii cât şi documentele provenite de la achizitor.  Fiecare document emis în cadrul este elaborat, analizat şi aprobat de persoanele stabilite de către conducerea firmei;  Identificarea acestor persoane se face prin nume şi semnătură, în spaţii special prevăzute pe documentele respective;

Intocmit Verificat Aprobat

Nume RCD Ing. RADU I. Ing. RADU I.

Semnatura

Data 11.05.2010 11.05.2010 14.05.2010

3

-PLANUL CALITATI. Cod:PC--01

Revizia0/17.05.2010 Exemplar nr.1 Pagini: 1/5

Capitolul 5. Aprovizionarea  produsele, semifabricatele, materiile prime şi materialele ce trebuiesc aprovizionate conform necesarului de materiale întocmit de departamentul aprovizionare, urmaresc urmatoarele etape : - planificare si control ; - procurare ; - receptie si depozitare ; - productie ; - transport .  Informatiile pentru aprovizionare descriu produsul de aprovizionat inclusiv, atunci cand este cazul:  cerinte pentru aprobarea produsului, procedurilor, proceselor si echipamentelor,  cerinte pentru calificarea personalului,  cerinte pentru sistemul de management al calitatii. Capitolul 6. Controlul produselor furnizate de client Organizatia stabileste si implementeaza inspectia sau alte activitati necesare pentru a se asigura ca produsul furnizat satisface cerintele de aprovizionare specificate in contract. Capitolul 7. Identificarea produselor şi trasabilitatea Atunci cand este cazul, organizatia identifica produsul folosind mijloace adecvate pe durata realizarii produsului. Organizatia identifica stadiul produsului în raport cu cerintele de masurare si monitorizare.
Intocmit Verificat Aprobat Nume RCD Ing. RADU I. Ing. RADU I. Semnatura Data 11.05.2010 11.05.2010 14.05.2010

4

Manipulare.2010 Exemplar nr. Produsul va fi ambalat in cutii de lemn.  Pe durata proiectarii şi dezvoltarii. Capitolul 10.uri care au verificarea metrologica valabila.05. Intocmit Verificat Aprobat Nume RCD Ing.05.05. RADU I. Produsul va fi livrat la beneficiar in ambalajul mentionat. Cod:PC--01 Revizia0/17. livrare Livrarea produsului va fi executata conform procedurii de sistem.  analiza.2010 14.2010 5 .-PLANUL CALITATI. RADU I. numarul de produse respinse si numarul de produse acceptate. Ing. stocare. verificarea si validarea. Controlul proiectarii  Modul în care organizatia planifica si controleaza proiectarea şi dezvoltarea este specificat în procedura de sistem “Proiectare şi dezvoltare produse” . Se vor folosi doar AMC . Controlul procesului Se vor intocmi înregistrari ale calitatii din care sa rezulte numarul de produse controlate. Produsele neconforme vor fi separate de cele conforme.2010 11. organizatia determina:  etapele proiectarii si dezvoltarii .1 Pagini: 1/5 Capitolul 8. Semnatura Data 11. Capitolul 9.05. Se vor amenaja spatii de depozitare distincte pe tipuri de repere sau categorii de produse conforme / neconforme. acoperit cu un strat de conservant si depozitat in medii lipsite de agenti corozivi..

masurare şi încercare Atunci cand este necesar sa se asigure rezultate valide.05. RADU I. RADU I.05. Cod:PC--01 Revizia0/17. Localizarea in secventele procesului a punctelor de inspectii si incercari: vezi anexa Capitolul 12.2010 14.-PLANUL CALITATI.  Precizia aparatului. La receptia AMC-urilor in cadrul firmei vor fi intocmite cartoteci sau documente in care se vor preciza:  Producatorul echipamentului.  Tipul aparatului inclusiv numarul de serie.2010 Exemplar nr. Inspecţii şi încercări Verificarea conformantei produselor subcontractate se va face conform procedurii de sistem corespunzatoare . dispozitivele de masurare sunt:  identificate pentru a permite determinarea starii de etalonare .05. Stadiul inspecţiilor şi încercărilor Stadiul inspectiilor si incercarilor se identifica prin fise de inregistrare si fise de urmarire. Controlul echipamentelor de inspectie. stampile si / sau etichete aplicate pe produs sau pe anexe ale acestuia din care sa rezulte clar daca produsul a fost admis sau respins. Ing.2010 11.  protejate în timpul manipularii.05.1 Pagini: 1/5 Capitolul 11.  Reparatiile efectuate. intretinerii si depozitarii impotriva degradarilor si deteriorarilor.2010 . Capitolul 13. 6 Semnatura Data 11. Intocmit Verificat Aprobat Nume RCD Ing.

05. Organizatia stabileste actiuni pentru eliminarea cauzelor neconformitatilor potentiale în vederea prevenirii aparitiei acestora.2010 11. Ing. Acţiuni corective şi preventive Actiunile corective vor fi initiate si aprobate de directorul general si directorul A. Stabilirea responsabilitatilor privind aplicarea masurilor propuse va fi acordata directorului AQ.05.  Fise de masuratori. Audituri interne ale calităţii Este conform cu modalitatile planificate. Capitolul 17. Controlul inregistrarilor calitatii Inregistrarile calitatii referitoare la produsu sunt:  Buletine de analiza emise de laboratorul de analiza chimica si metalografica.2010 . RADU I.Q. RADU I.05. Intocmit Verificat Aprobat Nume RCD Ing. Derogarile pot fi acceptate sau respinse de directorul A.2010 Exemplar nr.Q.05. Capitolul 16.1 Pagini: 1/5 Capitolul 14.  Fise de incercari pe flux si la final. 7 Semnatura Data 11.-PLANUL CALITATI. cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2001 si cu cerintele sistemului de management al calitatii implementat in organizatie. Cod:PC--01 Revizia0/17. Controlul produsului neconform Produsele gasite neconforme in urma realizarii controalelor si/sau inspectiilor se impart in produse neconforme recuperabile (marcarea pe produs cu vopsea galbena) si produse neconforme nerecuperabile (marcarea pe produs cu vopsea rosie si depozitarea in container special marcat vizibil cu inscriptia REBUT) . Capitolul 15.2010 14.

.asistenţă tehnică pentru montaj şi punerea în funcţiune.2010 14. RADU I.05.05.2010 11. Service În firma serviciile furnizate după vânzare se referă la următoarele activităţi: . Semnatura Data 11.montaj şi punere în funcţiune. RADU I.2010 8 .05. Instruire personal Instruirea personalului nou se va face conform programelor de instruire aprobate de conducerea intreprinderii.-PLANUL CALITATI. Cod:PC--01 Revizia0/17.intervenţii postgaranţie.05. Ing. .1 Pagini: 1/5 Capitolul 18. Capitolul 19.urmărirea produselor în exploatare. Calificarea personalului se va face prin cursuri de calificare organizate de intreprindere.2010 Exemplar nr.intervenţii în termen de garanţie. Intocmit Verificat Aprobat Nume RCD Ing. . .

Diagrama crt flux a procesului 1 2 3 4 5 Etapele procesului Primirea comenzii Analiza contractului Intocmirea conractului Lansarea in fabricatie Instructiunea Caracteristica Nr instruct de lucru ref.FISA TEHNICA DE URMARIRE A PROCESELOR DE CONFECTIONARE SI CONTROL “ CARCASA “ Editia : 2/2009 Revizia :06.liste de materiale necesare si fise tehnologice de executie si control ELABORAT Semnatura / Data Elaborare documente Controlul Departam documentelor de proiectare dezvoltare Controlul Departam documentelor de proiectare dezvoltare VERIFICAT Semnatura / Data APROBAT Semnatura / Data 9 . pt controlul de controlat procesului Legalitatea actelor Conformitatea cerintelor Elaborare documente Elaborare documente Elaborare documente Metoda de control Analiza documente Analiza documente Analiza documente Analiza documente Functia responsabila Director general Director general Secretariat Departam de lansare Numarul procedurii 6 Verificare .06. la calit .2009 Nr.multiplicare si difuzarea doc de executie Intocmire :fise de necessitate.

la calit . depozitare. perceptie Functia responsabila Departam de aprovizionare Numarul procedurii Cod: PS-13MDACL 8 Verificare Inspectie 9 Control Plan de control nedistructiv Departam de asigurerea calitatii Departam de control 10 Asigurarea cu personal Controlul semifabricatului ELABORAT Semnatura / Data 11 Verificare teoretica si practica Masurare lungimi VERIFICAT Semnatura / Data Verificare cunostinte Raport de control si inspectie Sefii de departament Copartimentul de control APROBAT Semnatura / Data 10 . ambalare.06.FISA TEHNICA DE URMARIRE A PROCESELOR DE CONFECTIONARE SI CONTROL “ CARCASA “ Editia : 2/2009 Revizia :06. Diagrama crt flux a procesului 7 Etapele procesului Manipulare. conservare Inspectia materialelor si echipamentelor Controlul nedistructiv al materialelor Instructiunea Caracteristica Nr instruct de lucru ref.2009 Nr. pt controlul de controlat procesului Calitatea aproviszionarii Metoda de control Inventar.

geometria Sectia de lucru Sectia de lucru Sectia de lucru Sectia de lucru Cod: PG-ST-01 15 sculei. Nr instruct Metoda pt controlul de procesului control Fisa de verificare nr 1 Fisa de verificare nr 2 Fisa de verificare nr 2 Fisa de verificare nr 1 Fisa de verificare nr 2 Fisa de verificare nr2 Functia responsabila Sectia de lucru Sectia de lucru Numarul procedurii Cod: PG-ST-01 Cod: PG-ST-01 14 Strunjire plan frontala Alezare si frezare Gaurire adancimea de prelucrare.06.GA01 17 Rectificare ELABORAT Semnatura / Data VERIFICAT Semnatura / Data APROBAT Semnatura / Data 11 . Diagrama crt flux a procesului 12 Etapele procesului Strunjire Instructiunea Caracteristica de lucru ref.2009 Nr.FA01 16 Cod: PG. de controlat 13 Strunjire Viteza de aschiere.FISA TEHNICA DE URMARIRE A PROCESELOR DE CONFECTIONARE SI CONTROL “ CARCASA “ Editia : 2/2009 Revizia :06.viteza de avans (vezi fisa film pt procesul tehnologic) Cod: PG.avans. la calit .

tolerante.FISA TEHNICA DE URMARIRE A PROCESELOR DE CONFECTIONARE SI CONTROL “ CARCASA “ Editia : 2/2009 Revizia :06. Diagrama crt flux a procesului 18 Etapele procesului Honuire 19 Control final Instructiunea Caracteristica Nr instruct de lucru ref.geometria sculei.06. pt controlul de controlat procesului Viteza de aschiere. abateri Metoda de control Fisa de verificare nr 1 Functia responsabila Sectia de lucru Numarul procedurii 20 Inspectii si incercari pe flux si finale ELABORAT Semnatura / Data Raport de control si inspectie Raport de control si inspectie Copartimentul Cod: PG-MS-01 de control Departam de asigurarea calitatii APROBAT Semnatura / Data VERIFICAT Semnatura / Data 12 .viteza de avans(vezi fisa film) Masurare cote.2009 Nr.avans. la calit . adancimea de prelucrare.

2009 Nr. la calit . de controlat Nr Metoda instruct de pt control controlul procesului Functia responsabila Numarul procedurii - activităţi de verificare / control / inspectii activităţi de prelucrare. analiza contractului .FISA TEHNICA DE URMARIRE A PROCESELOR DE CONFECTIONARE SI CONTROL “ CARCASA “ Editia : 2/2009 Revizia :06.apovizionare / asigurare - depozitare ELABORAT Semnatura / Data VERIFICAT Semnatura / Data APROBAT Semnatura / Data 13 . Diagrama crt flux a procesului Etapele procesului Instructiunea Caracteristica de lucru ref.primirea . montaj .06.pregatirea fabricatiei - - intocmirii de documente .

2 Utilizarea integrala sau partiala a acestei proceduri in orice scop sau reproducere partiala/integrala in orice publicatie si prin orice procedeu este interzis faca acordul scris al autorului/elaboratorului.2010 11.1/5 Pagina:1/5 PROCEDURA SPECIFICA DE LUCRU PENTRU MASURAREA PRODUSULUI FINAL NOTA 1 Prezenta procedura este destiata utilizarii exclusive pentru proriile cerinte.2010 Data emiterii:10. Intocmit Verificat Nume RCD Ing.02.02.PROCEDURA GENERALA DE MASURARE MASURAREA Cod: PG-MS-01 Editia 1/10.02.01. RADU I.2010 14 .2010 Revizia 0/10.01. Semnatura Data 11.2010 Exemplar nr.

6.02. 5. RADU I.01. 4. 3. Scop Domeniu de activitate Definiti si prescurtari Documente de referinta Activitatea procedurala Responsabilitati Inregistrari Intocmit Verificat Aprobat Nume RCD Ing.2010 Editia 1/10. Semnatura Data 11. Ing.2010 14. 2. RADU I. 7.2010 15 .2010 Revizia 0/10.01.01.2010 11.Aprobat Ing.02.2010 Exemplar nr.02.01. RADU I. PROCEDURA GENERALA DE MASURARE MASURAREA Cod: PG-MS-01 14.2010 Data emiterii:10.1/5 Pagina:2/5 CUPRINS Pagina de garda Cuprins Lista de difuzare Indicatorul reviziilor si aprobarilor 1.

PROCEDURA GENERALA DE MASURARE MASURAREA Cod: PG-MS-01 Editia 1/10.02.2010 16 .2010 14.2010 Data emiterii:10. Sef compartiment AQ Director tehnic Nume si prenume Semnatura Data Lista de control a reviziilor Nr.01.M.02. RADU I.C. 1 2 3 4 5 6 Destinatar document Director general Director resurse umane Director economic R. RADU I.1/5 Pagina:3/5 Regimul de difuzare Numar exemplare procedura 5 0 Difuzare Interna Circuit deschis Control Secret Difuzare Nr. 1 2 3 Obiectul reviziilor Elaborate/Data Verificat/Data Aprobat/Data Intocmit Verificat Aprobat Nume RCD Ing.01.02.2010 11. Semnatura Data 11.01.2010 Exemplar nr. Ing.2010 Revizia 0/10.

2010 Data emiterii:10.2010 14.diametrul piesei. numita unitate de masura. fisa film.PROCEDURA GENERALA DE MASURARE MASURAREA Cod: PG-MS-01 Editia 1/10.02.01. comparator. 3 Se realizeaza prinderea semifabricatului in elementul de prindere daca este nevoie pentru a o putea masura. 7 Darea avizului Admis/Respins. bloc de cale) necesare pentru masurarea piesei de tip carcasa. 5 ACTIVITATE PROCEDURALA In prezentul paragraf se descrie modul de desfasurare al activitatii. 6 Se desprinde piesa daca a fost nevoie sa o prindem. Ing.01.2010 Revizia 0/10. cilindricitate. Rezultatul masurarii este un numar care reprezinta valoarea marimii de masurat 4 DOCUMENTE DE REFERINTA Prezenta procedura are ca referinta. de cunoasterea acesteia de catre cei ce efectueaza masurarea.2010 11.2010 Exemplar nr. 6. planul calitati. 2 Operatorul verifica starea generala instrumentelor cu care face masurarea/ masuratorile (subler.Tehnologii. Semnatura Data 11.2 Responsabilul calitatii verifica daca a fost insusita documentatia de catre personal.2010 Intocmit Verificat Aprobat 17 .5-1965. Nume RCD Ing. 6 RESPONSABILITATI 6. norme interne. 3 DEFINITI SI PRESCURTARI Masurarea unei marimi fizice reprezinta operatia prin care marimea de masurat se compara cu o alta marime de aceeasi natura . adamncimea gaurilor.02. 4 Se masoara cu sublerul diametrul gaurilor. 1 Se verifica daca eset cunoscuta si insusita documentaie. semnand la rubrica verificat. verifica rezultatele si aproba raportul de examinare. normele pentru protectia muncii – Legea nr.1/5 Pagina:4/5 1 SCOP Prezenta procedura a fost intocmita de scopul definirii si instruirii personalului cu privire la masurarea suprafetelor piesei. 5 Se masoara abaterile de la perpendicularitate. RADU I. 2 DOMENIUL DE ACTIVITATE Prezenta procedura se aplica in sectia de masurare si va fi distribuita tuturor operatorilor care executa opertia de masurare. RADU I.01. plan de operatii.1 Responsabilul calitatii raspunde de implementarea prezenteai procedurii in activitatea atelierului.02.

02.3 Sculele cu care sa efectuat masurarile si preciziile acestora.2010 Revizia 0/10. RADU I.2010 11.01.PROCEDURA GENERALA DE MASURARE MASURAREA Cod: PG-MS-01 Editia 1/10.01.2010 18 .2010 Exemplar nr. 7.01. 7.1 Numele persoanei care a efectuat oepratia de masurare. 7. 7.2 Schimbul de lucru al acestuia daca este cazul.5 Numarul lotului din care carcasa prelucrata face parte.2010 14. Semnatura Data 11.4 Numarul de carcase care sa masurat.02. RADU I.2010 Data emiterii:10. Ing.1/5 Pagina:5/5 7 INREGISTRARI 7. Intocmit Verificat Aprobat Nume RCD Ing.02.

2010 11. DEPOZITARE. RADU I.02. AMBALARE.2010 Data emiterii:10.2010 14.2010 Exemplar nr.02.1/5 Pagina:1/10 MANIPULARE.01. CONSERVARE SI LIVRARE Intocmit Verificat Aprobat Nume RCD Ing.01.2010 19 .02.01. DEPOZITARE.2010 Revizia 0/10. Ing. Semnatura Data 11. AMBALARE. RADU I. CONSERVARE SI LIVRARE Cod: PS-13-MDACL Editia 1/10.PROCEDURA DE SISTEM MANIPULARE.

CONSERVARE SI LIVRARE Cod: PS-13-MDACL Editia 1/10.1/5 Pagina:2/10 Regimul de difuzare Numar exemplare procedura Difuzare Interna Circuit deschis Controlat Secret 5 0 Difuzarea Nr.PROCEDURA DE SISTEM MANIPULARE.2010 Exemplar nr.2010 11. RADU I.01.02.01. Ing.2010 Data emiterii:10.01.2010 14. AMBALARE.2010 Revizia 0/10. DEPOZITARE. crt. Semnatura Data 11.2010 20 . RADU I. Obiectul reviziilor Elaborat/data Verificat/data Avizaat/data Aprobat/data 1 2 3 Intocmit Verificat Aprobat Nume RCD Ing.02. exemplare 1 1 1 1 1 Destinatarul documentului Presedintele Consiliului de Administratie Director cu Calitatea Sef compartiment AQ Sef sectie montaj Arhiva Nume Prenume Semnatura Data Lista de control a reviziilor Nr.02.

etichete. RADU I.1/5 Pagina:3/10 Cuprins: 1.02. Documente de referinta 4. Responsabilitati 7. Formulare.01.02. AMBALARE.01.02. Semnatura Data 11.01.2010 Data emiterii:10. RADU I. Scop 2.2010 Exemplar nr.PROCEDURA DE SISTEM MANIPULARE. DEPOZITARE. Anexe Intocmit Verificat Aprobat Nume RCD Ing.2010 21 . CONSERVARE SI LIVRARE Cod: PS-13-MDACL Editia 1/10.stampile 8. Domeniul de aplicare 3. Reguli de procedura 6.2010 Revizia 0/10.2010 14.2010 11. Ing. Definitii si prescurtari 5.

DEPOZITARE.01.2 4. DEFINITII SI PRESCURTARI 4. PCMVI.1 SR EN ISO 9001 :2001 Sisteme de management al calitãtii –Cerinte 3.2010 Intocmit Verificat Aprobat 22 . Nume RCD Ing.3 SR EN ISO 9002/1995 Sistemele calitãtii : Model pentru asigurarea calitãii-Partea 2 : Ghid pentru aplicarea ISO 9001. RADU I. conservare si livrare a produselor astfel incat sa seasigure conformitatea lor cu cerintele.01. 3. 2. materialelor.1/5 Pagina:4/10 1. verificãri. ISO 9002.2010 11. AMBALARE. ambalare. ISO 9003 3. RADU I.4 AQ.Serviciul de Proiectare Tehnologii .4 SR EN ISO 9002/1995 : Sistemele calitãtii: Model pentru asigurarea calitãtii în productie.2010 Revizia 0/10.3 4.02. Semnatura Data 11. Ing. DOCUMENTE DE REFERINTA 3.2010 14. CONSERVARE SI LIVRARE Cod: PS-13-MDACL Editia 1/10. service 3.asigurarea calitãtii . SAPA.2 SR EN ISO 9000 :2000 Sisteme de management al calitãtii –Principii si vocabular 3.01.PROCEDURA DE SISTEM MANIPULARE. pe parcursul tuturor etapelor de productie.2010 Data emiterii:10.02. depozitare.Serviciul Proiectare Reductor cilindric . montaj. SPPA.Sectia de ambalare Reductor cilindric . SCOP Proceura defineste responsabilitatile si modul de efectuare si control a activitatilor de manipulare. încercãri SPT. montaj si livrare.02.5 Manualul Calitãtii – ABC SRL (cod: MQ-01) 4.2010 Exemplar nr.1 4. DOMENIUL DE APLICARE Procedura se aplica produselor/reperelor. materii prime.5 4.Planul Calitãtii pentru mãsurãtori.

2. lacuri.1/5 Pagina:5/10 5.1. nocive (carburanti. DEPOZITARE.2010 Revizia 0/10.1. vatamatoare. iar pentru depozitarea produselor aprovizionate se aplica prevederile procedurii FQ-09-04.1. vopsele. CONSERVARE SI LIVRARE Cod: PS-13-MDACL Editia 1/10. oxigen.2.5 Personalul care deserveste dotarile de manipulare (legatorii de sarcina. Manipulare 5. carbid.) si substante care necesita condtii speciale de depozitare (ex. in vederea respectarii instructiunilor specifice de manipulare a acestor produse. 5. 5.01. fiind instruit si testat periodic.3 Dotarile de manipulare sunt intretinute si verificate periodic sau ori de cate ori este nevoie.6 Personalul care manipuleaza produse periculoase. 5.02. RADU I.1. vatamatoare.2010 14.2010 11.2010 Exemplar nr. nocive este instruit periodic de seful locului de munca. respectandu-s instructiunile producatorului si cele de protectia muncii. AMBALARE.01.1 In ABC SRL exista zone si incaperi special amenajate pentru depozitarea produselor aprovizionate si a produselor finite.2010 23 .PROCEDURA DE SISTEM MANIPULARE.2010 Data emiterii:10.02. Intocmit Verificat Aprobat Nume RCD Ing. RADU I.3 Produsele periculoase. Substante higroscopice) sunt depozitate in zone special amenajate. PROCEDURA 5. Ing.2.02. 5.2 Pentru depozitarea produselor finite se aplica prevederile procedurii FQ-09-05.1.2 Seful locului de munca verifica starea dotarilor de manipulare. sunt asigurate de Serviciul Trasnporturi la cererea sectiilor de productie. macaragii) este calificat si autorizat.1. 5. Semnatura Data 11. 5.01.2. etc. 5. Depozitare 5.1 Manipularea produselor se face astfel incat sa se previna avariile sau deteriorarile.1. 5.4 Mijloacele de transport utilizate in cadrul ABC SRL. astfel incat sa fie prevenite stricaciunile sau deterioararea.

cat timp acesta se afla in responsabilitatea ABC SRL.4. forme. respectiv livrate clientului. Intocmit Verificat Aprobat Nume RCD Ing.3 Personalul CTC verifiva executarea ambalarii. Semnatura Data 11. Ing.3.2010 24 .3 Conservare 5. RADU I. 5. piese de schimb.01. Ambalare 5. accesorii.4 Biroul AQ supravegheaza aceasta operatie cand prin PCMVI se impune punct de stationare obligatorie la ambalare. materiilor prime.5 Atunci cand este prevazut in contract sau PMCVI.3.1 Atelierele de productie respecta masurile impuse pentru protectia produsului dupa inspectia de la incercarea finala. 5. capete de ax.PROCEDURA DE SISTEM MANIPULARE.3 Produsele aprovizionate cat si produsele finite cu miscare lenta din depozite sunt recontrolate periodic conform procedurilor FQ-09-04 si FQ-09-05.4. cumparatorul asista la ambalare.02.4 Personalul CTC controleaza modul in care se face depozitarea produselor/reperelor. pentru a confirma ca ele corespund cerintelor si pot fi introduse in fluxul de fabricatie. DEPOZITARE.01. se prevad metode si mijloace de conservare si izolare ale produsului.2 Atelierele de productie executa operatiile de conservare a produselor.4.4.4. CONSERVARE SI LIVRARE Cod: PS-13-MDACL Editia 1/10.1/5 Pagina:6/10 5.01. Fisele tehnologice prevad executarea operatiilor de protectie a pieselor de imbinare mecanica nedemontabile.2010 14. AMBALARE.3.2 Ambalarea se executa de echipa de tamplari a Atelierului Intretinere Cladiri si Reparatii conform proiectului de ambalaj elaborat in acest scop de SPT.4.02.1 In scopul pastrarii intacte a unor caracteristici. 5. 5. 5.2010 11.2010 Data emiterii:10. proprietati ale produsului. 5.2.02. materialelor. RADU I. 5.2010 Revizia 0/10.2010 Exemplar nr. 5.

5.1/5 Pagina:7/10 5.2 Atelierele de fabricatie predau produsele la depozitul de produse finite. 6.1.elaboreazã instructiuni de exploatare si întretinere pentru produse.2010 25 .4 Anuntarea clientilor in vederea prezentarii pentru a ridica marfa se face de catre referentii Serviciului Desfacere. nici un produs nu va fi livrat fara acordul cumparatorului sau al reprezentantului acestuia. incluzand si livrarea la destinatie. incadrandu-se termenul prevazut in contract pentru livrare.2010 Data emiterii:10.5.02. 5. RADU I.02.2 Serviciul Proiectare Tehnologii 6.01. Ing.2010 Exemplar nr. Semnatura Data 11. 5.1 Personalul CTC intocmeste certificatul de calitate si garantie al produsului. ambalare si controlul acestora . 5.1.2010 14. 5. a instructiunilor de exploatare si intretinere si a altor documente cerute prin contract care vor insoti produsele la livrare.5. Intocmit Verificat Aprobat Nume RCD Ing.5 Livrare 5. RESPONSABILITATI 6. CONSERVARE SI LIVRARE Cod: PS-13-MDACL Editia 1/10.5. 5.3 Serviciul Desfacere verifica existenta certificatului de calitate si garantie. 6.02.1 SPPA. 6.2 Prin intermediul PCMVI pe care le întocmeste stabileste modul de control al ambalãrii. RADU I.PROCEDURA DE SISTEM MANIPULARE.6 Atunci cand este prevazuta in contract sau PCMVI participarea cumparatorului la livrare.2010 11.01.5.01. întocmeste proiectul de ambalaj.5 Atunci cand se specifica in contract.2010 Revizia 0/10.5. protectia calitatii produselor dupa inspectia si incercarea finala se extinde.1 Stabileste în fise tehnologice operatiile de cosrevare. AMBALARE. DEPOZITARE.

fie cã mijlocul de transport apartine beneficiarului sau organizatiei. 6.2010 14. verificãrilor si încercãrilor prevãzute. 6.1 Rãspund de manipularea si conservarea produselor pânã la sectia de ambalare .01.2 Predau la magazia atelierului de ambalarea toate produsele care necesitã a fi ambalate.5 Atelierul de Întretinere-Ambalare-Reparatii rãspunde de ambalarea produselor în vederea livrãri .6 Personalul CTC 6. depoziteazã si livreazã produsele ambalate si destinate vânzãrii conform cerintelor contractuale.2010 Data emiterii:10.02.2 Întocmeste certificatul de calitate si garantie al produsului dacã acesta îndeplineste toate conditiile specificate în contract si existã dovezi obiective cã produsul a fost supus tuturor inspectiilor.02.1.1.02. dar si are si alte responsabilitãti manipulare. Semnatura Data 11. 6.2010 Revizia 0/10.7 Serviciul de desfacere Receptioneazã.3 Atelierele de fabricatie 6. 6.6. 6. Nume RCD Ing. CONSERVARE SI LIVRARE Cod: PS-13-MDACL Editia 1/10. respectând proiectul de executie al ambalajului .PROCEDURA DE SISTEM MANIPULARE.1/5 Pagina:8/10 6. se ocupã de consolidarea produselor si protejarea lor pe perioada transportului . RADU I.2010 Exemplar nr. livrare. si au tercut de inspectiile specifice. DEPOZITARE. RADU I.01.01. conservare.4 Serviciul ambalare si etichetare.2010 Intocmit Verificat Aprobat 26 . si aceasta conform procedurilor/instructiunilor de lucru si a documentatiei tehnice de executie. depozitare.2010 11. Ing.Rãspunde de tot ceea ce presupune receptia la nivel intern a produselor care trebuiesc ambalate si la toate marcajele si etichetele care se vor aplica pe produs sau ambalajul final al produsului.1 Efectueazã controlul ambalãrii.6. AMBALARE. 6.

01. 6.2010 14. etc….3 Verificã prin audituri interne ale calitãii ambalarea produselor destinate comercializãrii.8.01. 6.9.9 Biroul AQ 6.3 Efectueazã încãrcarea si ancorarea produselor în mijloacele de transport. AMBALARE.2010 Revizia 0/10.4 Transmite informatii cu privire la transport pentru terti (SNCFR.2010 Exemplar nr.2 Asigurã transportul produselor în interiorul ABC SRL în diverse sectii din organizatiei. dar furnizeazã si detalii cu privire la tranportul produselor de ctre beneficiar pe rãspunderea acestuia.1 Certificat de garantie si garantie – anexã Intocmit Verificat Aprobat Nume RCD Ing.9.1 Asigurã vehiculele necesare transportului produselor cãtre beneficiar (contra cost). TAROM. Ing.1/5 Pagina:9/10 6. RADU I. 7. stamplile 7.02.2010 Data emiterii:10.. 6. Formulare. 6.01.2010 11.8. DEPOZITARE.9.PROCEDURA DE SISTEM MANIPULARE.8. 6. etichete.02. Semnatura Data 11.8.1 Verificã toate activitãtile care pot afecta procesul de ambalare si toate celelalte activitãti ce derivã din aceasta si sunt direct influentate.8 Serviciul Transporturi 6.2010 27 .) 6.2 Supravegheazã si avizeazã ambalarea si livrarea produselor care sunt trimise spre beneficiar.02. RADU I. CONSERVARE SI LIVRARE Cod: PS-13-MDACL Editia 1/10.

2) Garantia se acorda la sediul firmei noastre..........prevazut in contractul economic nr...02... In cazul din urma............. noi neffind in nici un caz raspunzatori in fata tertilor care vor fi achizitionat produsele coemrcializate de noi prin acestia..... Garantia nu se acorda produselor care in opinia specialistilor nostri. motivata in scris.12 Sector 3.. Semnatura Data 11....01....data... rutiera)...02.... RADU I.02.2010 11............. o data cu receptionarea bunurilor si avizul de insotire si. . Proces verbal de receptie autoreceptie nr..2010 14.. 8) Modalitatile de efectuare a livrarii sunt fie prin ridicarea acesteiea de la sediul firmei noastre de catre beneficiar printr-un delegat imputernicit in acest scop.. fara de care nu puteti solicita ulterior asigurarea garantiei.. Fax: 021/3275649 CERTIFICAT DE CALITATE SI GARANTIE Nr....... nr...... costul expeditiei cade in sarcina beneficiarului si va fi inlcus in valoarea facturii sau va fi achitat cu factura de expeditie si transport separata....... Seria de fabricatie... Denumirea produsului: Reductor cilindric Caracterstici principale: Moment (daNm):100 Forta axiala(daN):23000 Raport nominal:4...luni de la punerea in functiune.............. catre acesta in cazul unei solicitari exprese in acest sens.... acolo unde este cazul..PROCEDURA DE SISTEM MANIPULARE.. ..... 4) In cazul solicitarii nejustificate de acordare a garantiei ne rezervam dreptul de a cere benficiarului contravaloarea manoperei de investigare a produsului reclamat ca fiind defect.. ca si cu toate eventualele accesorii.. Lipsa unor detalii anterior indicate atrage imposibilitatea asigurarii de catre noi a garantiei....... 394/95 sau in conditiile in care sau convenit altfel prin contact...... 5) Garantia se acorda numai clientilor nostri.luni si incepe sa curga de la livrare sau.........2010 28 ... prezinta malfunctionalitati datorate manipularii sau instalarii improprii sau folosirii neconforme cu instructiunile de utilizare. aeriana.. 9) Oricare ar fi modalitatea in care se face livrarea.....G.... 7) Livrarea se va face din stoc la intrarea banilor in contul furnizorului sau la achitarea integrala cu numerar a comenzii in prealabil confirmata de catre noi.... insotit de certificatul de garantie si factura fiscala in original si de o mentionare scrisa a defectului constatat.201 Exemplar nr. expeditia se face cu acordul nostru. 1) Conditiile de garantie se acorda in conformitate cu prevederile O....... Dealului... 21/92 si H....2010 Revizia 0/10..G. .2010 Data emiterii:10.....Cantitatea.. ……………Data……………... Tel. RADU I.. certificatul de garantie. 6) Departamentul tehnic va solutiona orice problema de service in garantie in termen de doua zile lucratoare de la receptia echipamentelor.1/5 Pagina:10/10 ABC SRL Str..data... va rugam sa va asigurati ca ati primit.. ..... in cazul in care exista o intelegere scrisa intre parti acesta va asigura onsite in conditiile descrise in respectiva intelegere.. Perioada de garantie este de..... Ing.......01..... fie prin expeditie(CFR. AMBALARE....... Bucuresti.. DEPOZITARE...Data fabricatiei.01....: 021/3275634.... Documentul tehnic normativ nr... 3) La solicitarea acordarii garantiei pentru un produs comercializat de noi va fi necesar sa il prezentati in ambalajul original si cu documentatia tehnica ce a fost livrata.. CONSERVARE SI LIVRARE Cod: PS-13-MDACL Cod formular CCG-02 Editia 1/10.. Intocmit Verificat Aprobat Nume RCD Ing...

Semnatura Data 11.02.01. 2 Utilizarea integrala sau partiala a acestei proceduri in orice scop sau reproducere partiala/integrala in orice publicatie si prin orice procedeu este interzis faca acordul scris al autorului/elaboratorului.2010 14.2010 Revizia 0/10.1/5 Pagina:1/5 PROCEDURA SPECIFICA DE LUCRU LA PRELUCRAREA PE STRUNGURI NOTA 1 Prezenta procedura este destiata utilizarii exclusive pentru proriile cerinte.02.2010 Data emiterii:10.2010 29 . RADU I.2010 11.PROCEDURA GENERALA PENTRU STRUNJIRE PRELUCRAREA PE STRUNGURI Cod: PG-ST-01 Editia 1/10.01.01. RADU I. Intocmit Verificat Aprobat Nume RCD Ing.02.2010 Exemplar nr. Ing.

2010 14. Semnatura Data 11.2010 Data emiterii:10.2010 Exemplar nr.01.2010 11.1/5 Pagina:2/5 CUPRINS Pagina de garda Cuprins Lista de difuzare Indicatorul reviziilor si aprobarilor 8. RADU I.2010 30 . Inregistrari Intocmit Verificat Aprobat Nume RCD Ing. RADU I. Scop 9.2010 Revizia 0/10.01.02.02.02. Activitatea procedurala 13. Descriera operatiei 14. Definiti si prescurtari 11. Domeniu de activitate 10.PROCEDURA GENERALA PENTRU STRUNJIRE PRELUCRAREA PE STRUNGURI Cod: PG-ST-01 Editia 1/10.01. Documente de referinta 12. Ing.

1/5 Pagina:3/5 Regimul de difuzare Numar exemplare procedura 5 0 Difuzare Interna Circuit deschis Control Secret Difuzare Nr.2010 11.2006 Revizia 0/10.01.2010 31 .C.02.2006 Data emiterii:10. 1 2 3 Obiectul reviziilor Elaborate/Data Verificat/Data Aprobat/Data Intocmit Verificat Aprobat Nume RCD Ing.02.02.2006 Exemplar nr.2010 14.PROCEDURA GENERALA PENTRU STRUNJIRE PRELUCRAREA PE STRUNGURI Cod: PG-ST-01 Editia 1/10. 1 2 3 4 5 6 Destinatar document Director general Director resurse umane Director economic R. Sef compartiment AQ Director tehnic Nume si prenume Semnatura Data Lista de control a reviziilor Nr.01. Ing. RADU I. Semnatura Data 11.01. RADU I.M.

02.2010 Data emiterii:10. fisa film. verificatoare. cu o miscare de avans in directia longitudinala.Tehnologii. dispozitive. planul calitati.2010 14.M – prelucrari mecanice. totdeauna de rotatie. RADU I. 4 DOCUMENTE DE REFERINTA Prezenta procedura are ca referinta. M.1/5 Pagina:4/10 1 SCOP Prezenta instructiune de lucru a fost intocmita de scopul definirii si instruirii personalului xu privire la prelucrarea prin aschiere “strunjire” in vederea imbunatatiri calitatii tuturor activitatilor 2 DOMENIUL DE ACTIVITATE Prezenta procedura se aplica in sectia de strunjire si va fi distribuita tuturor operatorilor care executa opertia de strunjire. totdeauna executata de piese semifabricat. Universalul dispozitivul ce se foloseste pentru prinderea semifabricatelor scurte.2010 Exemplar nr. SDV – scule. 3 DEFINITI SI PRESCURTARI Strunjirea este procedeul de prelucrare prin aschiere care se realiazeaza combinarea unui miscari principale de aschiere. inclinata sau combinatii.5-1965. 2 Operatorul verifica starea generala a utilajului inainte de a incepe lucruri si tot el inainte de a pornii utilajul verifica daca are toate accesoriile necesare implementarii sarcini propuse. Port-cutitele sunt dispozitive utilizate pentru orientare si prinderea corespunzatoare a pieselor. plan de operatii. RADU I. Ing. P.PROCEDURA GENERALA PENTRU STRUNJIRE PRELUCRAREA PE STRUNGURI Cod: PG-ST-01 Editia 1/10. norme interne.U – masina unealta. 5 ACTIVITATE PROCEDURALA In prezentul paragraf se descrie modul de desfasurare al activitatii. normele pentru protectia muncii – Legea nr.01.C – responsabil managementului calitati.2010 Revizia 0/10. R.01. 1 Se verifica daca eset cunoscuta si insusita documentaie. Intocmit Verificat Aprobat Nume RCD Ing.02.2010 32 . Varfurile de centrare sunt dispozitive folosite la prelucrarea pieselor de lungime mai mare.M.01. Semnatura Data 11. transversala.02.2010 11.

Responsabil cu intocmirea documentatiei tehnice a piesei si responsabil cu realizarea instructiunilor de lucru..1/5 Pagina:5/5 3 Se realizeaza prinderea semifabricatului in elementul port-piesa. operatorul dimensional de catre operator.02.2010 11.2010 33 . Ing.PROCEDURA GENERALA PENTRU STRUNJIRE PRELUCRAREA PE STRUNGURI Cod: PG-ST-01 Editia 1/10. Operatorul stabileste parametri regimului de aschiere. Intocmit Verificat Aprobat Nume RCD Ing. Difuzare instructiunii de lucru la toate punctele de lucru – sef de sectiei de P. conform fisei tehnicede realizare a produsului.2010 Data emiterii:10.M.operatorul. 10 Verifivarea operatie efectuate. La finalizarea a ctivitatii. RADU I.2010 14. Dupa ce piesa a fost fixata se poate porneste masina. 8 Prelucrearea piesei. Semnatura Data 11. Urmeaza fuxarea sculei in functie de piesa de prelucreare. Verifivarea intocmirii instructiunii de lucru.02.tehnologul.M.02. 4 Reglarea parametrilor de lucru:  Viteza  Avans automat  Adancimea de aschiere. 9 Se reduce piesa in pozitie initiala.01.R. 5 Alegerea sculei se face in functie de tipul operatiei care urmeaza.01. 7 INREGISTRARI Responsabilii pentru punerea in aplicare a instructiunii de lucru si ca activitatea sa se desfasoare in conditii de bune.2010 Exemplar nr. 6 Pornirea masini unealta 7 Cuplarea cutiei de viteza.2010 Revizia 0/10.01. RADU I. 6 DESCRIEREA OPERATIEI Operatia de strunjire inceope cu fixarea piesie semifabricat pe masa masini sau in dispozitiv.C. Verificarea calitatii piesei finite si cu intocmirea fisei de rebut personalul CTC.

01.2010 34 .2010 14. Semnatura Data 11.2010 11.PROCEDURA GENERALA PENTRU FREZAT PROCEDURA SPECIFICA PE MASINA DE FREZAT SI ALEZAT Cod: PG.02. RADU I.1/5 Pagina:1/5 PROCEDURA SPECIFICA DE LUCRU PE MASINA DE FREZAT SI ALEZAT Intocmit Verificat Aprobat Nume RCD Ing.2010 Data emiterii:10.2010 Revizia 0/10.01.2010 Exemplar nr.02.01 Editia 1/10. RADU I. Ing.FA.01.02.

Scop Domeniu de activitate Definiti si prescurtari Documente de referinta Activitatea procedurala Responsabilitati Inregistrari Intocmit Verificat Aprobat Nume RCD Ing.PROCEDURA GENERALA PENTRU FREZAT PROCEDURA SPECIFICA PE MASINA DE FREZAT SI ALEZAT Cod: PG. 3.01.01.2010 Exemplar nr.1/5 Pagina:2/5 CUPRINS Pagina de garda Cuprins Lista de difuzare Indicatorul reviziilor si aprobarilor 1.02. 4.02.01 Editia 1/10.2010 11.2010 14. Semnatura Data 11. 6.FA.01.02. Ing.2010 Revizia 0/10. 2. 7. 5.2010 Data emiterii:10.2010 35 . RADU I. RADU I.

01.1/5 Pagina:3/5 Regimul de difuzare Numar exemplare procedura 5 0 Difuzare Interna Circuit deschis Control Secret Difuzare Nr.C.02.2010 11.PROCEDURA GENERALA PENTRU FREZAT PROCEDURA SPECIFICA PE MASINA DE FREZAT SI ALEZAT Cod: PG.2010 Revizia 0/10.2010 36 .2010 Exemplar nr.01.01 Editia 1/10. RADU I. Ing. 1 2 3 Obiectul reviziilor Elaborate/Data Verificat/Data Aprobat/Data Intocmit Verificat Aprobat Nume RCD Ing. RADU I.2010 Data emiterii:10.02. 1 2 3 4 5 6 Destinatar document Director general Director resurse umane Director economic R.02.01.M.2010 14. Semnatura Data 11.FA. Sef compartiment AQ Director tehnic Nume si prenume Semnatura Data Lista de control a reviziilor Nr.

4 Varfurile de centrare sunt dispozitive utilizate pentru orientarea si prinderea pieselor de lungime mare.1.PROCEDURA GENERALA PENTRU FREZAT PROCEDURA SPECIFICA PE MASINA DE FREZAT SI ALEZAT Cod: PG.2010 Data emiterii:10.2010 Revizia 0/10.02.1 Prezenta procedura a fost intocmita in scopul determinarii activitatii de lucru pe masina de frezat si alezat si a definirii responsabilitatilor pentru aceste activitati. executate de piesa si / sau scula. 3.2 ISO 9001:2000 4.02.2010 11.3 Echere de prindere sunt dispozitive de prinderea pieselor de forma cea mai complicata.1 Frezarea este procedeul de prelucrerare prin aschiere rezultat din combinarea unei miscari principale de aschiere.5 Tehnologia de frezare si alezare 5 ACTIVITATE PROCEDURALA 5.01. RADU I. 3.I.2 Universalul este un dispozitiv ce se foloseste pentru prinderea semifabriactelor scurte.-Norme interne S.1 Prezenta procedura se aplica in sectia de frezare si va fi distribuita tuturor operatorilor care executa operatia de frezat.01 Editia 1/10. 3 DEFINITI SI PRESCURTARI 3. 3.01.2010 14. verifica daca are toate accesoriile necesare indepliniri sarcini propuse. totdeauna executata de scula cu miscari de avans rectiliniu. Intocmit Verificat Aprobat Nume RCD Ing.01.1 ISO 9000:2000 4. Ing.5 Prescurtari: N. 3.3 Planurile de operatii 4.FA.-Standarde de firma 4 DOCUMENTE DE REFERINTA 4.02.1 In prezentul paragraf se va scrie modul de desfasurare al activitatii de frezare si alezare.2010 37 . Semnatura Data 11. circular sau combinat. 2 DOMENIUL DE ACTIVITATE 2. RADU I.2 Operatorul verifica starea generala a utilajului inainte de a incepe lucrul si inainte de a porni utilajul.1/5 Pagina:4/5 1 SCOP 1.F.2010 Exemplar nr.4 Fisa film 4. 5.

3 Se realizeaza prinderea semifabricatului in elementele port piesa.FA. RADU I. Semnatura Data 11.2010 Exemplar nr.8 Pornirea instalatiilor de racire si ungere.1.6 Pornirea masinii-unelte. semnand la rubrica verificat. 5.2010 14. de cunoasterea acesteia de catre cei ce efectueaza frezarea. verifica rezultatele si aproba raportul de examinare.1.5 Numarul lotului din care carcasa prelucrata face parte. Ing.1 Numele persoanei care a efectuat oepratia de frezare si alezare.1.01 Editia 1/10. 7. 5.01. RADU I.4 Numarul de carcase care sa prelucrat.3 Parametri cu care s-a lucrat.1. 7. 5.1.PROCEDURA GENERALA PENTRU FREZAT PROCEDURA SPECIFICA PE MASINA DE FREZAT SI ALEZAT Cod: PG.02. 7.02.9 Prelucrarea piesei.11 Verificarea operatiei efectuate.1.2010 Revizia 0/10. 5.2010 11.2010 Data emiterii:10.2 Responsabilul calitatii verifica daca a fost insusita documentatia de catre personal.01.2010 38 .02.1.4 Reglarea parametrilor de lucru. Intocmit Verificat Aprobat Nume RCD Ing. 6. 5.01. 7 INREGISTRARI 7.1.1/5 Pagina:5/5 5. 6 RESPONSABILITATI 6.7 Cuplarea cutiei de viteze. 7.10 Se readuce piesa in pozitia initiala.2 Schimbul de lucru al acestuia. 5. 5.5 Alegerea sculei. 5.1.1 Responsabilul calitatii raspunde de implementarea prezenteai procedurii in activitatea atelierului.

Semnatura Data 11. RADU I.01.2010 Data emiterii:10.2010 Exemplar nr.PROCEDURA GENERALA PENTRU GAURIRE PROCEDURA SPECIFICA PE MASINA DE GAURIT Cod: PG.2010 Revizia 0/10.2010 39 .GA. Ing.02.01.02.01.01 Editia 1/10.2010 14.2010 11.02.1/5 Pagina:1/5 PROCEDURA SPECIFICA DE LUCRU PE MASINA DE GAURIT Intocmit Verificat Aprobat Nume RCD Ing. RADU I.

Documente de referinta 19.02. Scop 16.2010 14.01.2010 40 . Inregistrari Intocmit Verificat Aprobat Nume RCD Ing. RADU I.01 Editia 1/10.1/5 Pagina:2/5 CUPRINS Pagina de garda Cuprins Lista de difuzare Indicatorul reviziilor si aprobarilor 15.02. Domeniu de activitate 17. Ing.2010 11.PROCEDURA GENERALA PENTRU GAURIRE PROCEDURA SPECIFICA PE MASINA DE GAURIT Cod: PG. Semnatura Data 11. Responsabilitati 21. Definiti si prescurtari 18.2010 Exemplar nr.GA.2010 Data emiterii:10. RADU I.02.2010 Revizia 0/10.01.01. Activitatea procedurala 20.

1/5 Pagina:3/5 Regimul de difuzare Numar exemplare procedura 5 0 Difuzare Interna Circuit deschis Control Secret Difuzare Nr.02.2010 Data emiterii:10.GA. Sef compartiment AQ Director tehnic Nume si prenume Semnatura Data Lista de control a reviziilor Nr.2010 Revizia 0/10.2010 14.2010 11.PROCEDURA GENERALA PENTRU GAURIRE PROCEDURA SPECIFICA PE MASINA DE GAURIT Cod: PG.2010 41 .M. Semnatura Data 11.01. Ing.01.01.2010 Exemplar nr. 1 2 3 4 5 6 Destinatar document Director general Director resurse umane Director economic R.02. 1 2 3 Obiectul reviziilor Elaborate/Data Verificat/Data Aprobat/Data Intocmit Verificat Aprobat Nume RCD Ing. RADU I. RADU I.C.01 Editia 1/10.02.

2 ISO 9001:2000 4.3 Se realizeaza prinderea semifabricatului in elementele port piesa.D.01. 5.2 Operatorul verifica starea generala a utilajului inainte de a incepe lucrul si inainte de a porni utilajul. Ing.2010 Exemplar nr.L.GA.1/5 Pagina:4/5 1. I. 5.7 Cuplarea cutiei de viteze. Semnatura Data 11.1.1.02.2010 Data emiterii:10. DOMENIUL DE APLICARE Prezenta procedura se aplica pentru gaurirea suprafetelor cu diamentru mai mic de 60cm. DEFINITII SI PRESCURTARI Dfinitii Gaurirea – este operatia tehnologica de prelucrare prin aschiere a metalelor si aliajelor cu ajutorul unor scule aschietoare numite burghie.1.U. Control – ansambu de activitati cu caracter operational avand ca scop sa asigure si sa verifice calitate a unui produs in conformitate cu cerintele exprimate. 4.V. SCOP Prezenta instructiune de lucru are drept scop definirea si instruirea personalului cu privire la prelucrarea prin gaurire.6 Pornirea masinii-unelte. dispozitive.1 In prezentul paragraf se va scrie modul de desfasurare al activitatii de gaurit.1 ISO 9000:2000 4. 5. 5. 5. 2.1.2010 14. – Scule. 5.02. – Instructiune de lucru. – Masini unelte.01.5 Alegerea sculei. verifica daca are toate accesoriile necesare indepliniri sarcini propuse. 5. Intocmit Verificat Aprobat Nume RCD Ing.3 Planurile de operatii 4.1.2010 Revizia 0/10.2010 42 . RADU I. S.pe masini de gaurit.4 Reglarea parametrilor de lucru.2010 11.4 Fisa film 5 ACTIVITATE PROCEDURALA 5. verificatoare. 3.1. RADU I.8 Pornirea instalatiilor de racire si ungere.1. Prescurtari M.02. DOCUMENTE DE REFERINTA 4.01 Editia 1/10.PROCEDURA GENERALA PENTRU GAURIRE PROCEDURA SPECIFICA PE MASINA DE GAURIT Cod: PG.01.

01.02.2010 11.este reponsabil cu realizarea instructiunilor de lucru. 6. 7.PROCEDURA GENERALA PENTRU GAURIRE PROCEDURA SPECIFICA PE MASINA DE GAURIT Cod: PG.9 Prelucrarea piesei.2010 Data emiterii:10. .este responsabil cu intocmirea documentatiei tehnice a piesei.10 Se readuce piesa in pozitia initiala.are datoria ca activitatea sa se dasfasoare in bune conditii. .1. .01.este responsabil de activitatile de prelucrare.1/5 Pagina:5/5 5.1 Responsabilitatile sunt distribuite astfel: .11 Verificarea operatiei efectuate.1.2010 43 .tehnologul: . RADU I.2010 14.personalul CTC: . Ing.GA.1. . RADU I. RESPONSABILITATI 6.02. 5. Semnatura Data 11.pentru piesele neconforme inrocmeste fise de rebut. INREGISTRARI Toate inregistrarile care sustin procesele de realizare a produsului sunt specificate in documentele produsului finit. .operatorul: .02. 5. Intocmit Verificat Aprobat Nume RCD Ing.2010 Exemplar nr.verifica calitatea piesei finite.01 Editia 1/10.2010 Revizia 0/10.01.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful