PROCEDURA GENERALA

S.C. ZET CORPORATE S.R.L.

AUDIT INTERN

Cod: PG-003 Data: ….2008 Pag. 1 din 9

Evident modificarilor: Nr. crt. Pagina Capitol Descrierea modificarii Data/ Versiunea Observatii

NUME ELABORAT VERIFICAT APROBAT

FUNCTIA

DATA
….2008 ….2008 ….2008

SEMNATURA

Note: 1. Acest document contine informatii si date care sunt proprietatea SC ZET CORPORATE SRL. 2. Prezenta procedura este destinata utilizarii exclusive pentru propriile cerinte. 3. Utilizarea integrala sau partiala a acestei proceduri in orice scop sau activitate sau reproducerea partiala / integrala in orice publicatie si prin orice procedeu ( electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc) este interzisa fara acordul scris al PROPRIETARULUI.

Cod: FPG–001–1/1.1.

Versiunea: 1.1.

Document: Original

formularele de audit intern utilizate..1... 3. 3.2. Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitatii si/ sau de mediu. Cod: FPG-003-1/1. ASPECTE PREALABILE.1. DC ……(7)….(9). FORMULARE 5. Versiunea: 1. Linii directoare pentru imbunatatirea performantelor. SR EN ISO 19011/ 2003.1.. Director General .. Sisteme de management al calitatii.. PRESCURTARI SMC: Sistemul de management al calitatii MC: Manualul Calitatii PG: Proceduri Generale DC: Director Calitate 5. DOMENIU DE APLICARE Se aplica la desfasurarea activitatilor de audit intern desfasurate in ZET CORPORATE.. Sisteme de management al calitatii.... Data elaborarii: (8) Document: Original APROBAT.. SR EN ISO 9000/ 2006.2.PROCEDURA GENERALA S. crt. 2.3. Principii fundamentale si vocabular... SCOP - AUDIT INTERN Cod: PG-003 Data: …. SR EN ISO 9001: 2001. 3. Principii fundamentale si vocabular.. (2) LISTA DE AUDITORI INTERNI Instruirea auditorului (4) Anul: …. DEFINITII Sunt valabile definitiile din standardele SR EN ISO 19011/ 2003. 4.L... SR EN ISO 9004-3: 2001.1.. functiile care au responsabilitati pentru efectuarea activitatilor de audit.. (1) …… Observatii (6) Numele auditorului (3) Zone de auditare (5) Elaborator. Lista de auditori interni. cod: FPG-003-1/ 1.. 1. 2 din 9 Prezenta procedura documenteaza si descrie: activitatile desfasurate in cadrul ZET CORPORATE pentru realizarea auditurilor interne.. Camp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Completarea campului Anul pentru care se intocmeste lista auditorilor Numarul curent Numele auditorului Documente care dovedesc instruirea auditorului intern Zonele pentru care este imputernicit sa efectueze audituri interne Observatii Nume si semnatura elaboratorului (DC) Data elaborarii listei Aprobarea Director General SIGLA Nr.1.. Completarea formularului.R. DEFINITII SI PRESCURTARI 4.1.2008 Pag. .4.C. Sisteme de management al calitatii. 3. Cerinte. Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitatii si/ sau de mediu si din standardul SR ISO 9000/ 2006: Sisteme de management al calitatii. ZET CORPORATE S. 4. DOCUMENTE DE REFERINTA 3.

crt.. Camp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Completarea campului Anul pentru care se face planificarea Data elaborarii Numar curent Zona auditata Luna din an cand este planificat auditul Luna din an cand a fost realizat auditul Numele conducatorului echipei de audit Semnatura reprezentantului zonei auditate Observatii privind activitatea auditata Nume si semnatura DC (elaboratorul documentului) Semnatura de aprobare a Directorului General SIGLA Nr... Camp 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Completarea formularului. AUDIT INTERN Cod: PG-003 Data: ….L.1..2008 Pag. (3) PROGRAM DE AUDITURI INTERNE pentru anul .. verificarea reclamatiilor. 3 din 9 5. Completarea formularului „Program de audituri interne pentru anul. ……….. (10) ………... supraveghere.. Observatii (9) Luna din an P (5) R (6) Conducator echipa de audit (7) Semnatura reprezentantului zonei auditate (8) DC. (11) ……… Cod: FPG-003-2/1. Proceduri Generale etc) Denumirea zonei auditate Obiectivele urmarite (exemplu: stabilirea conformitatii cu documentul specificat....”.1.C. Director General …….. Cod: FPG-003-3 /1.(1). Zona auditata (4) Data elaborarii: . APROBAT. Obiective: (4) . PLAN DE AUDIT Nr. urmarirea finalizarii actiunilor corective) Numar curent al examinarii Denumire faze si examinari precum si referinta din ISO 9001:2000 Data auditului / Intervalul orar pentru examinare Numele persoanei de contact din partea zonei auditate pentru cerinta respectiva Observatii Numele si semnatura DC Numele si semnatura membrilor echipei de audit Numele si semnaturile persoanelor auditate SIGLA Criterii de audit: (2) Versiunea: 1.1. SR EN ISO 9001/ 2001.2. Cod: FPG-003-2 / 1.1.R.. (2). 5.3. ZET CORPORATE S.. Completarea campului Numarul planului de audit Data completarii formularului Criterii de audit (ex..PROCEDURA GENERALA S.(0) Zona auditata (3) Document: Original Data elaborarii: (1) Cod: FPG-003-3/1.1.. Plan de audit.

. NI (neindeplinit).C. Camp 1 2 3 4 5 6 7 8 Completarea formularului..PROCEDURA GENERALA S.. Camp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Completarea campului Numarul si data raportului de neconformitate Documentul de referinta (ex. ...R. Cod: FPG-003-5A/ 1. 2.1.1..1.... Cerinta: ……….1.. Nr.) Numele si semnatura persoanei responsabila cu verificarea modului de rezolvare al neconformitatii Versiunea: 1....1.... Data: (7) Nr.2... 1. Cod: FPG-003-4 / 1.. proceselor.1..1 Zona: Proces: ……….. .. ) Denumirea zonei / procesului evaluat / auditate Se descrie neconformitatea Numele persoanei care a constatat neconformitatea Descrierea corectiei pentru rezolvarea neconformitatii Numele si semnatura persoanei responsabile pentru implementarea actiunii de eliminare a neconformitatii Termenul de finalizare pentru implementarea actiunii de eliminare a neconformitatii Comentarii despre modul de rezolvare al neconformitatii (ex: neconformitatea a fost eliminata sau neconformitatea nu a fost eliminata deoarece.. NA (neaplicabil) Observatii privind raspunsurile la intrebari.……. Completarea formularului. Se bifeaza in functie de tipul raspunsului:I (indeplinit)..(2). 1.…... Document: Original .2008 Pag. ... Chestionar de audit. Acest document este utilizat pentru inregistrarea neconformitatilor majore si minore identificate la procese.1.. Planul de audit din data.5..4. ZET CORPORATE S. documente justificative.. Auditor ………(6)…………… 1. crt.. cerinte ISO 9001 aplicabile pentru procesul respectiv.. Numele si semnatura auditorului Data completarii chestionarului Numarul de pagini al chestionarului SIGLA Ref: PLAN DE AUDIT din data.1. Completarea campului Numarul chestionarului de audit Data planul de audit de referinta Denumirea zonei.. Nr... 5. (8) Cod: FPG-003-4/ 1... pag.(1).L. . Intrebari. Zona / Proces / Cerinte ISO 9001 / Intrebari (3) I PI (4) NI NA Observatii (5) 1. Raport de neconformitate pentru procese... (5) AUDIT INTERN Data / Interval orar (7) Cod: PG-003 Data: …. PI (partial indeplinit).. CHESTIONAR DE AUDIT Nr. Intrebari: 2. Cerinta ISO 9001 Intrebari: 1..Crt. 4 din 9 Etape si examinari / Cerinta ISO 9001 (6) Persoana de contact (8) Observatii (9) Conducator echipa de audit: (10) Echipa de audit: (11) Auditat: (12) 5.

C.5. Reglementari etc) Identificarea planului de audit (data) Versiunea: 1. Document: Original . PG. SIGLA Document de referinta: Zona / Proces: Descrierea observatiei: Corectia intreprinsa: Constatarea rezolvarii: Comentarii: (4) (6) (9) (11) RAPORT DE OBSERVATII (2) (3) Cod: FPG-003-5B/ 1. ZET CORPORATE S. Camp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Completarea campului Numarul si data raportului de observatie Documentul de referinta (ex. Raport de audit. in acesta rubrica sunt trecute explicatii suplimentare. Completarea formularului. Cod: FPG-003-5B/ 1. 5 din 9 Daca este cazul. Raport de observatii.L. Cod: FPG-003-6/ 1..1.6. Camp 0 1 2 3 4 5 Completarea formularului.1. Acest document este utilizat pentru inregistrarea observatiilor identificate la procese si activitati. Nr…/ data(1) Cine a constat: (5) Responsabil: (7) Termen: (8) Responsabil: (10) 5. Standarde. ) Denumirea zonei / procesului evaluat / auditate Descrierea observatiei Numele persoanei care a facut observatia Descrierea corectiei pentru rezolvarea observatiei Numele si semnatura persoanei responsabile pentru implementarea actiunii de rezolvare a observatiei Termenul de finalizare pentru implementarea actiunii de rezolvare a observatiei Comentarii despre modul de rezolvare al observatiei Numele si semnatura persoanei responsabila cu verificarea modului de rezolvare al observatiei Daca este cazul. in acesta rubrica sunt trecute explicatii suplimentare.1.1. Nr…/ data(1) Cine a constat: (5) Responsabil: (7) Termen: (8) Responsabil: (10) 5.2008 Pag. 11 AUDIT INTERN Cod: PG-003 Data: …..PROCEDURA GENERALA S. Planul de audit din data. SIGLA Document de referinta: Zona / Proces: Descrierea neconformitatii: Corectia intreprinsa: Constatarea rezolvarii: Comentarii: RAPORT DE NECONFORMITATE pentru procese (2) (3) (4) (6) (9) (11) Cod: FPG-003-5A/ 1.1.R. Completarea campului Numarul raportului de audit Denumirea zonei auditate Data efectarii auditului Obiectivele efectuarii auditului (conformitatea cu documentatia de referinta) Criterii de audit (MC.

Lista de auditori interni (cod: FPG-003-1) se intocmeste pe baza calificarii. SR ISO 19011/ 2003.2. Programarea auditurilor interne. Personalul care efectueaza audituri interne este independent de activitatea sau zona auditata. 6. neconformitatile identificate si tipul neconformitatilor Concluziile si recomandarile conducatorului echipei de audit Se enumera anexele raportului de audit Numele si semnatura conducatorului echipei de audit SIGLA 1.R.3. modificari ale structurii organizatorice.etcr). Criterii de audit: 5. Instruire. Reprezentantii auditatului: (8) (6) Cod: FPG-003-6/ 1.1. constatarea unor neconformitati. Calificare si experienta. precum si in asigurarea calitatii. Echipa de audit: (7) 9. necesitatea verificarii rezultatelor unor modificari ale SMC. Aceasta instruire trebuie sa se efectueze pe baza prezentei proceduri precum si a standardelor: SR ISO 9000/ 2001 .2. domeniul si criteriile auditului.(0) 2. Plan de audit: 7.). 6. 6.Distributie raport audit : 8. Document: Original .3. Se pastreaza de catre DC inregistrari ale acestor instruiri.1. DESCRIEREA PROCESULUI 6.1. Numele si semnaturile membrilor echipei de audit Reprezentantii auditatului (nume si semnatura) Comentarii privind desfasurarea auditului. Obiective: 4. Aceasta lista se aproba de catre Directorul General.. Programarea auditurilor interne se realizeaza de catre DC si se aproba de catre Directorul General.PROCEDURA GENERALA S. evaluarea capabilitatii sistemului de managemant de a asigura conformitatea cu cerintele reglementate. Programul de audituri interne este actualizat si supus aprobarii Directorului General. Concluzii: (10) 11. Independenta. Personalul care efectueaza audituri interne are cunostintele si experienta corespunzatoare in domeniul care trebuie auditat. Versiunea: 1. Anexe la raportul de audit: (11) Conducator echipa de audit: ……(12)…… (1) (3) (4) (5) RAPORT DE AUDIT Nr .3.birou. Data auditului: (2) 6. ZET CORPORATE S. 6. identificarea zonelor de imbunatatire a sistemului de managemant al calitatii. Comentarii privind desfasurarea auditului: (9) 10.2008 Pag.1. completandu-se Programul de audituri interne la sfarsitul anului in curs pentru anul urmator sau cel mai traziu la inceputul anului (luna FEBRUARIE). AUDIT INTERN Cod: PG-003 Data: …. 6 din 9 6 7 8 9 10 11 12 Numele si semnatura persoanelor carora li se difuzeaza raportul de audit (de obicei reprezentantii zonelor auditate). acesta este adus la cunostinta Sefilor de departament(serviciu. Dupa aprobarea programului.1.L. a experientei si a instruirii astfel incat sa se asigure auditori interni pentru toate departamentele si procesele firmei. Se definesc obiectivele.. Zona auditata: 3. cu documentele sistemului calitatii.1. Obiectivele auditului pot fi: determinarea gradului de conformitate a sistemului de management al calitatii cu criteriile de audit (cu standardele. evaluarea eficacitatii sistemului de management in atingerea obiectivelor specificate. Planificarea modului de desfasurare a auditurilor interne.compartiment. Programul este realizat astfel incat fiecare element al SMC sa fie verificat cel putin o data pe an(zona) Atunci cand sunt necesare audituri suplimentare din diferite motive precum: reclamatii. Auditorii interni 6. cu cerintele contractuale etc. 6. Personalul care efectueaza audituri interne este instruit periodic prin diverse cursuri interne si externe.C.

2.4. standarde de calitate. Dovezile sunt colectate prin intermediul: interviurilor. fiecare auditor isi extrage din plan responsabilitatile care ii sunt atribuite folosind documentele de referinta din plan si intocmeste Chestionarul de audit (cod: FPG-003-4) care este verificat de Conducatorul echipei de audit. abilitatea membrilor echipei de a interactiona eficace.5.relatiile cu partenerii organizatiei. Raportul de audit.4.7. 6.oportunitatile pentru imbunatatirea continua. .003-4. Echipa de audit. Seful zonei auditate.4. Daca se constata neconformitati se colecteaza dovezi reprezentative. declansandu-se astfel perioada de pregatire a auditului. Auditul intern. observatii etc) Numai informatia care care este verificata poate fi dovada de audit Examinarile care se executa trebuie sa aibe in vedere elementele SMC si cerintele standardului de referinta SR EN 9001/ 2001.8.echipa de audit.PROCEDURA GENERALA S. precum si specificatii privind modul de desfasurare a activitatii. manualul calitatii. Atunci cand se constata o neconformitate (abateri de la cerintele specificate. observarii activitatilor si conditiilor din zonele de interes. ZET CORPORATE S. Document: Original . obiectivele auditului.L. cod: FPG-003-5B. . Se centralizeaza rezultatele auditului si se intocmeste de catre Conducatorul echipei de audit. . asigurarea independentei si evitarea conflictelor de interese.4. Inainte de sedinta de inchidere.6. Conducatorul echipei de audit prezinta: membrii echipei de audit.conducerea zonei auditate Versiunea: 1. 6. Se va urmari ca pe parcursul unui an calendaristic sa fie evaluate toate specificatiile standardului aplicabil. care pot fi: cerinte din contract. planul de audit. cod: FPG-003-5A. auditorii vor discuta despre sistemul calitatii cu seful zonei auditate. In cadrul sedintei. Este inceput de fiecare auditor in zona ce i s-a repartizat conform planului de audit. 6. Auditul incepe cu sedinta de deschidere la care participa Conducatorul echipei de audit. activitatile de audit.2008 Pag.4. 7 din 9 Conducatorul echipei de audit completeaza Planul de audit (cod: FPG-003-3). Se anunta echipa de audit stabilita de comun acord cu conducerea zonei auditate. cod: FPG. . alte informatii solicitate de auditat 6. Atunci cand se constata observatii (aspecte care nu au referinta in standard) se completeaza Raport de observatii. Auditorii nu se vor limita la discutii numai cu factorii responsabili ci se vor contacta si alti angajati din zona. . responsabilitatile fiecarui auditor.4.4. Auditorul va nota suficiente date pentru a se informa si a avea o sursa din care sa poata rezulta concluzii clare.C. domeniului pentru care se efectueaza auditul. Informtiile obtinute prin interviuri se verifica utilizand si alte surse (documente. Inchiderea auditului intern. In etapa de pregatire.) in cadrul auditului intern.4. se convoaca echipa de audit si se prezinta planul de audit. examinarii documentelor.implementarea eficienta si eficace a proceselor .1.3. Deschiderea auditului intern. Desfasurarea auditului intern 6. Neconformitatile se analizeaza cu auditatul pentru a obtine confirmarea ca dovada de audit este corecta si ca neconformitatile sunt intelese. Se discuta cu cate o singura persoana.performantele produsului si procesului . Instrumentul de lucru este Chestionarul de audit. 6. . Se selecteaza echipa de audit avandu-se in vedere: competenta globala a echipei.1. cod : FPG-003-6 6. La inceput. proceduri de lucru etc.4. se completeaza un Raport de neconformitate pentru procese. 6. Elemente care pot fi luate in considerare la desfasurarea auditurilor interne (in functie de situatie): .capabilitatea proceselor. echipa de audit se intruneste pentru a se pune de acord cu privire la constatarile rezultate in urma auditului. AUDIT INTERN Cod: PG-003 Data: …. Auditul intern se incheie cu sedinta de inchidere la care participa: .4.utilizare eficienta si eficace a resurselor.R. 6.

2008 Pag. Programe de imbunatatire a proceselor organizatiei. Managementul organizatiei.PROCEDURA GENERALA S. Raportul de audit se difuzeaza catre: conducere. l) performantele furnizorilor.C. data la care are loc sedinta de analiza. semnaturile participantilor.eventual personalul auditat. Abordarea ca proces a auditului intern: Elemente ale abordarii Denumire proces Indicatori de performanta Proprietar de proces Definire elemente Audit intern Numar de audituri planificate/ numar de audituri realizate. ISO 19011. concluziile si neconformitatile depistate in urma auditului. Masuri corective. DC acorda o importanta deosebita actiunilor preventive pentru a se evita producerea de noi neconformitati de tipul celor semnalate.4. d) feedback-ul de la clienti si parteneri rezultat in urma studiilor de evaluare efectuate. Director General.10. aprecieri si comentarii privind desfasurarea auditului constatari pozitive si negative. Document: Original Intrari Iesiri Proces din amonte Furnizor de proces Proces din aval Client intern Versiunea: 1. Raportul de audit se difuzeaza la o data ulterioara stabilita de Conducatorul echipei de audit. e) stadiul actiunilor corective si preventive. h) eficacitatea globala a SMC in realizarea obiectivelor calitatii. 6.5.4. DC a) cerintele sistemului de management al calitatii implementat in organizatie. Raportul de audit va contine (daca este cazul) : concluzii. de modificarea conditiilor sociale si in general orice modificari care duc la modificarea proceselor.9. p) capabilitatea proceselor . 6. 6. Analiza si modul de rezolvare al neconformitatilor impreuna cu actiunile corective/ preventive intreprinse. 6. unor noi strategii de piata. f) performantele proceselor si conformitatea produselor si serviciilor cu cerintele impuse prin normative. ZET CORPORATE S.12. asigurare de resurse. numele si semnaturile persoanelor participante. seful zonei auditate - DC 6. Procese interne de management. necesitatea unui nou audit. k) nivelul de atingere a obiectivelor calitatii. Conducatorul echipei de audit prezinta constatarile.R. t) analiza costurilor calitatii. descrierea neconformitatilor si observatiilor identificate. Procese referitoare la relatia cu clientii si partenerii organizatiei. j) reclamatiile si modul de rezolvare. procedurilor de lucru si a documentelor SMC.11. Sefii de departamente (responsabilii zonelor auditate). etc) se poate planifica audit de urmarire. u) relatiile cu partenerii organizatiei. In situatia in care s-au constatat neconformitati majore (neindeplinirea cerintelor unui capitol din standard. referiri la documentatia de audit. Concluziile auditului reprezinta aprecierea gradului in care zonele auditate satisfac cerintele standardelor si documentelor de referinta si dupa caz.1. 8 din 9 . r) oportunitatile pentru imbunatatirea continua.4.4.L. . Cu aceasta ocazie se va examina completitudinea si corectitudinea inlaturarii neconformitatilor precum si a cauzelor care le-au produs. referiri la documentatie de referinta. g) actiunile de monitorizare a analizelor de management efectuate anterior. adaugare de valoare si procese de sustinere. s) utilizare eficieta si eficace a resurselor. i) considerente asupra actualizarii SMC in concordanta cu schimbarile aduse de introducerea unor noi tehnologii. dar nu mai tarziu de o saptamana de la data finalizarii auditului. AUDIT INTERN Cod: PG-003 Data: …. v) performantele produsului si procesului . Auditul este finalizat atunci cand activitatile descrise in planul de audit au fost indeplinite si raportul de audit aprobat a fost difuzat. c) constatari si rezultate ale auditurilor interne si externe efectuate care au avut loc in intervalul respectiv de timp de la ultimul audit. lipsa inregistrailor. m) efectele financiare ale activitatilor referitoare la calitate. o) implementarea eficienta si eficace a proceselor . Strategii si politici. Numar de neconformitati datorate desfasurarii necorespunzatoare a auditurilor. b) cerintele standardelor de referinta: ISO 9001.

INREGISTRARI ALE CALITATII Lista de auditori interni. 7. Pune la dispozitia echipei de audit toate documentele necesare: reglementari. cod: FPG-003-6 reprezentantilor zonelor auditate. 7.1. completeaza chestionarele de audit si desfasoara auditul intern cu respectarea specificatiilor procedurii.2. componenta echipei de audit si transmite Planul de audit colectivului ce urmeaza a fi auditat. cod: FPG-003-3. Arhiveaza originalele Rapoartelor de neconformitati si observatii. 7.7.L.2. cod: FPG-003-6.1 9.2. Intocmeste Rapoartele de neconformitati. Conducatorul echipei de audit Stabileste.3. 7.8. cod: FPG-003-1 Program de audituri interne. modificand daca este cazul Planul de audit. 7. normative.5. MASURI DE ASIGURARE A CALITATII Prezenta procedura se revizuieste la cinci ani sau ori de cate ori se constata necesitatea.3. AUDIT INTERN Cod: PG-003 Data: ….4.2. impreuna cu DC. 7. cod: FPG-003-2. 7.5. Arhiveaza originalul Raportului de audit cod: FPG-003-6.3. in scris DC care analizeaza modalitatea de solutionare. 7.6.3. 7.6. Membrii echipei de audit Studiaza Planul de audit si procedurile de desfasurare a auditului.2.4. 7.4.3. 9. cod: FPG-003-3.1.1.3.1. Intocmeste a Planului de audit. 9 din 9 7.5. Difuzeaza Rapoartele de neconformitati si observatii. 7.5.4.C. 7.2008 Pag. standarde. RESPONSABILITATI 7.4. Supravegheaza modul de intocmire a Chestionarului de audit. Coordoneaza activitatea de pregatire a auditului. Timp de arhivare: 5 ani Seful zonei auditate Asigura conditiile necesare desfasurarii auditului in conditii normale. cod: FPG-003-5 si Raportul de audit. 7.4.8. 7.4. Supravegheaza modul de implementare a prezentei proceduri. cele de observatii si elaboreaza Raportul de audit. 7.3.4. cod: FPG-003-3 si in sedinta de inchidere concluziile auditului cuprinse in Raportul de audit.4. 7. 7.2. Rezolva problemele care apar in timpul desfasurarii auditului. Prezinta in sedinta de deschidere Planul de audit.2.2. 7. 9. 7.7.4.2.3.1.2. 7. 7. Primeste o copie a Raportului de audit.10. 8. 7.4. 7. Desemneaza echipa de audit conform Listei de auditori interni.1. cod: FPG-003-1 precum si sarcinile si responsabilitatile auditorilor.4. 8. Utilizatorii procedurii care observa neconcordante in continutul procedurii.2. prin grija DC. Asigura selectarea si instruirea membrilor echipei de audit si pastreaza inregistrari ale instruirii personalului de audit. 9. DC Completeaza Lista de auditori interni.1. Organizeaza activitatea de programare a auditurilor interne si intocmeste Programul de audituri interne.2. cod: FPG-003-4. proceduri generale si specifice.3. 9. Directorul General 7. 7.PROCEDURA GENERALA S. Desemneaza Conducatorul echipei de audit. 7.3. 7. 7. Urmarirea implementarii prevederilor prezentei proceduri este condusa de catre DC. Asigura participarea personalului din subordine la activitatile auditate. Dispune efectuarea de audituri interne suplimentare fata de programul anual in cazul semnalarii unor neconformitati care nu suporta amanarea analizei pana la urmatorul audit planificat.4. cod: FPG-003-1.1.2.1. cod: FPG-003-2 Plan de audit. 8. 7. cod: FPG-003-5A Raport de observatii. cod: FPG-003-6 Versiunea: 1. Anunta data auditului. ZET CORPORATE S. intre proceduri sau intre proceduri si modul de desfasurare a activitatii au obligatia de a le comunica. Aproba Program de audituri interne. Document: Original 9.7.1. . 9. cod: FPG-003-5B Raport de audit. cod: FPG-003-3 Chestionar de audit. scopul si obiectivele auditului si intocmeste Planul de audit. cod: FPG-003-2. imediat.2.4. 7.9.1. 8. cod: FPG-003-6. 9.2.R. cod: FPG-003-5 si Rapoartele de audit. cod: FPG-003-1.3. Dispune efectuarea de audituri interne suplimentare fata de programul anual in cazul semnalarii unor neconformitati care nu pot suporta amanarea analizei pana la urmatorul auditul planificat. instructiuni si alte documente specifice.6.5. cod: FPG-003-4 Raport de neconformitati.4. Coordoneaza desfasurarea auditului. Aproba Lista de auditori interni.

1.R.L.2008 Pag.PROCEDURA GENERALA S.C. Versiunea: 1. AUDIT INTERN Cod: PG-003 Data: …. Document: Original .Schema informationala a proceselor de audit intern si de rezolvare a neconformitatilor / observatiilor proceselor. ANEXE Anexa 1 . ZET CORPORATE S. 10 din 9 10.