SEJARAH SENI BARAT

Sejarah seni adalah satu rakaman ataupun catatan peristiwa yang telah berlaku pada masyarakat terdahulu.Ianya melibatkan

kehidupan,budaya,aktiviti,tempat,situasi dan masa.Dalam proses mempelajari sejarah seni ini ianya tidak akan lari daripada melibatkan faktor-faktor uatam seperti masa,budaya,tempat dan situasi.Selain daripada faktor-faktor

tersebut,sudah semestinya melibatkan tokoh dan karya yang telah mereka hasilkan.Michelenglo misalnya terkenal dengan hasil karyanya seperti Madonna and Child,Adam Creation dan banyak lagi hasil seninya yang masih lagi menjadi rujukan sejarah dan juga pelukis serta pereka pada masa kini.

Dalam proses mempelajari sejarah seni pengetahuan tentang perkembangan seni pada awal penemuan hinggalah sekarang amat penting sekali.Daripada situlah kita dapat mengetahui bagaimana aktiviti-aktiviti dan perkembangan sesuatu masyarakat itu.Contohnya pada zaman Impressionist, karya-karya yang dihasilkan oleh Renoir,John Constable,Monet boleh dikatakan menggambarkan aktiviti-aktiviti social dan rakaman keindahan alam semula jadi yang begitu natural sekali digambarkan.Begitu juga dengan catan gua batu yang terawal ditemui di Lascaux Cave di kawasan selatan Perancis.Catan gua dipercayai dihasilkan di antara 15,000-10 000 tahun sebelum Masihi iaitu di penghujung zaman Paleolitik.catan ini adalah gambaran sekumpulan lembu yang sedang bergaduh,yang berukuran kira-kira 18 kaki tinggi yang dihasilkan dengan menggunakan batu di atas permukaan gua tersebut.

Andy Warthol misalnya dalam hasil-hasil karyanya begitu optimis sekali menggambarkan tentang pop dan kontemporari imej.Beliau juga boleh dikatakan sebagai pelukis yang amat Berjaya dalam zaman Pop Art ini.Imej-imej seperti Elvis Presley dan Marilyn Monroe dijadikan sebagai subjek yang utama bagi

menghasilkan karya-karyanya.Beliau jiga telah mengeksploitasikan imej-imej tersebut secara maksimum.Dari lewat hasil karya beliau boleh dijadikan kesimpulan bahawa unsur-unsur persekitaran dan imej-imej yang popular di zaman itu juga sangat kuat dalam mempengaruhi perkembangan dan penghasilannya.

Sebenarnya seni ini bermula sejak zaman Pra Sejarah lagi.Menurut Sarah P dan Duane,P (1995) di dalam buku mereka memberikan tafsiran bahawa Seni Pra Sejarah itu adalah merupakan rakaman peristiwa tentang manusia dan aktiviti mereka di masa lampau.Rakaman peristiwa dan aktiviti yang berlaku itu terjadi serentak dan tempatnya sahaja yang berbeza.Zaman Pra Sejarah ini terbahagi kepada 3 zaman yang utama iaitu Zaman Peleolitik(35 000- 8000 sebelum Masihi),Zaman Mesolitik (25 000-8000 sebelum Masihi) dan Zaman Neolitik (1500-6000 sebelum Masihi).Pada zaman Paleolitik,mereka sudah mula menghasilkan hiasan diri dengan menggunakan tebukan pada tulang serta di pasang tali untuk digantungkan di leher dan di telinga.Di samping itu juga mereka juga mula melakar dan melukis di dinding-dinding gua batu sebagai ritual kepercayaan dan amalan yang mendorong kepada aktiviti pemburuan.Sebagai contoh catan gua yang dipercayai terawal ditemui adalah di Gua Lascaux berhampiran dengan bandar Montignac di bahagian Selatan Perancis.Selain daripada Gua Lascaux catan gua yang terawal ditemui juga di Gua Altamira di Utara Sepanyol.

Subjek-subjek utama yang menjadi hiasan catan gua pada zaman ini ialah bison,mammoth,ibex dan kuda.Terdapat juga imej figura manusia digunakan tetapi sebagai imej sampingan yang dilukis bersaiz kecil sahaja berbanding dengan subjek-subjek utama.Selain daripada catan pada zaman ini juga terdapat arca-arca yang telah mereka hasilkan dengan menggunakan batubatu dan juga tulang-tulang binatang.Contoh arca yang terawal ditemui ialah “Venus of Villendorf”

Pada zaman Neolitik juga menghasilkan hasil seni yang berbentuk catan namun terdapat sedikit perbezaan berbanding zaman-zaman sebelumnya.Pada zaman Mesolitik. pada zaman ini juga telah muncul satu teknik baru dalam menghasilkan catan pada pasu yang dikenali sebagai “Red Figure”.Zaman Klasikal (480-323 Sebelum Masihi) dan Zaman Hellenistik (323-31 sebelum Masihi).Pelukis bertanggungjawab dalam memperkenalkan teknik Andokides.Pada zaman Arkaik.Mereka telah mula menghasilkan warna sendiri dengan menggunakan bahan-bahan galian.Kebanyakan seni binanya berbentuk kepada tugu peringatan.Subjek-subjek yang digunakan juga hamper sama dengan zaman Paleolitik iaitu seperti imej-imej bison dan ibex.mereka juga menghasilkan catan di dalam gua yang mereka diami.Penghasilan arca pada zaman ini juga tidak kurang hebatnya.masyarakatnya juga mula membuat binaan yang bersaiz besar. Seni pada zaman Yunani terbahagi kepada 3 zaman iaitu Zaman Arkaik(650-480 Sebelum Masihi).kebanyakan pelukis pada zaman ini menzahirkan karya-karya mereka pada permukaan pasu yang dibuat daripada seramik dan juga pada panel-panel pada dinding. Contohnya Stonehenge yang terletak di Salisbury Plain.Arca-arca yang dihasilkan juga berbentuk manusia tanpa pakaian (nude .(lifesize).Ia dikatakan lambing kepada Dewi Kesuburan yang menjadi kepercayaan mereka.Arca juga dihasilkan menggunakan tanah liat dan batu kapur dan arca-arca yang dihasilkan ialah figura yang berbentuk wanita.Wiltshire di England.Kebanyakan arca yang dihasilkan pada zaman ini bertemakan figura manusia dan bersaiz sebenar.Selain itu juga.Pada zaman ini juga pelukis menghasilkan karya berdasarkan kepada pemerhatian secara terus pada subjek daripada pemerhatian yang menyeluruh.Pada zaman Neolitik juga.Gaya teknik ini adalah di mana beliau mewarnakan latar belakangnya kehitaman manakala objek atau figuranya diwarnakan dengan kemerah-merahan.Catan-catan yang dihasilkan menggunakan warna.Arca yang dihasilakan dibuat daripada ukiran batu dan tembaga yang dibentuk melalui acuan (bronze casting).

Seni catan kurang menyerlah pada zaman ini.juga potret yang menjadi lambing kemegahan dan kebanggaan golonga bangsawan.Di mana zaman ini arca yang dihasilkan adalah lebih sempurna dari segi anatomi dan ketepatan bentuk manusia.Kebanyakan arca-arca figura ini adalh gambaran pemuda Greek yang berbentuk gagah perkasa yang dipanggil Kouros.Kebanyakan arca-arca yang dihasilkan adalah lebih ideal dan natural berbanding dengan zaman Arkaik dimana pengarca kurang memberi penekanan kepada yang teliti pada bentuk dan anatomi figura. Pada zama Klasikal merupakan zaman kesempurnaan dalam penghasilan seni arca.Pada zaman ini.Polyclitus dan Phidias.terdapat pengarca yang sangat terkenal iaitu Myron.Secara keseluruhannya boleh dikatakan pada zaman Hellenistik adalah zaman kesempurnaan dan ideal dalam herarki zaman Yunani.Pengarca dan pelukis pada zaman ini menghasilkan karya berdasarkan aktiviti harian.figure sculpture).sejarah.arca-arca yang dihasilkan bertemakan figura manusia yang berbogel. Pada zaman Hellenistik.The Laocoon Group adalah arca yang terkenal pada zaman ini.Arca ini dihasilkan dengan menggunakan tembaga.Ia juga menunjukkan tentang hasil seni dan seni binanya adalah dinamik dan lebih menyerlah berbanding dengan zaman Arkaik dan zaman Klasikal sebelum ini.Sebagai contoh “Warrior” adalah salah satu contoh arca berbentuk figura manusia yang dihasilkan begitu ideal dan sempurna sekali.Seperi juga zaman Arkaik.Kebanyakan pengarca pada zaman klasikal ini menggunakan tembaga dan batu marmar unutk menghasilkan karya-karya mereka.mitos.bermulanya isu nilai-nilai estetika yang diperkatakan oleh golongan cerdik pandai. .

warna dan kepelbagaian saiz objek daripada menunjukkan ruang ilusi 3 dimensi(3D).Reka bentuknya adalah berdasarkan pada struktur reka bentuk kuil tradisi di mana asas binaannya berdasarkan pada kolum-kolum yang menegak sebagai tiang sokongan utama iaitu Kolum Doric.Intricate. Catan dinding seperti Roman Wall Detail of West in a Villa at Boscoreale yang menggunakan bahan fresco ini dihasilkan dengan gaya dan persembahan Roman yang begitu tipikal sekali.Dalam catan dinding ini unsur –unsur penggunaan perspektif lansung tidak diberikan penekanan bagi menunjukkan ruang di antara Latar Depan.Zaman ini adalah merupakan zaman bagi ekpresi seni yang mempunyai nilai-nilai estetika yang sangat tinggi.Architectural.Ianya adalh merupakan gabungan di antara dua zaman iaitu Zaman Republik dan Zaman Empayar.Ianya amat berbeza sekali daripada Zaman Yunani yang lebih mementingkan kepada kehidupan dan perkembangan setempat.Empat gaya utama yang diberikan penekanan dalam penghasilan catan dinding pada zaman ini ialah Incructation.keutuhan dan keteguhan empayar Rom itu sendiri.Latar Tengah dan Latar Belakang. dan Kolum Corinthian.Omate.Athens adalah merupakan pusat perkembangan seni.paten.sastera. .Kolum Ionic.seni bina.Pelukisnya hanya menggunakan saiz objek sahaja bagi menunjukkan ketiga-tiga latar ini. Seni Roman (Rumawi) adalah merupakan seni yang lahirnya di bawah pemerintahan Rumawi.Pelukis-pelukis pada zaman Roman ini juga menggabungkan berbagai-bagai unsur dan elemen tambahan bagi menampakkan kesan-kesan kemewahan yang berlebihan.Di zaman ini juga rata-rata pengkarya menghasilkan karya berdasarkan pada kemuliaan.Athens.Di antara bangunan yang mempunyai reka bentuk yang menarik ialah Partheon yang terletak di Acropolis.ilmu falsafah dan juga pusat pentadbiran kerajaan.Dalam catan dinding ini apa yang dilukis cuba diketengahkan adalah jalinan diantara rupa.

Pada peringkat awal mereka cuba mencipta bahan-bahan konkrit daripada campuran „pazzonala‟ iaitu sejenis batu yang diperolehi daripada kawasan gunung berapi dan mencampurkannya dengan batu kapur.Bath. Pada zaman ini arkitek-arkiteknya tidak menggunakan batu marmar seperti zaman Yunani.Bahan-bahan yang digunakan untuk membina amphiteater ini terdiri daripada batu dan tufa.Berdasarkan sikap Rome yang begitu kuat serta cenderung kepada materalistik dan mahukan secara praktikal ianya sedikit sebanyak arca-arca mana ia mempengaruhi yang penghasilan adalah teliti dan arca pada zaman potret sekali ini. Mereka menggunakan bahan campuran ini untui membina tembok.Konkrit digunakan secara meluas kerana ianya mudah diperolehi.Ia sangat mahal dan susah diperoleh.Basilica Arch.Kebanyakan individu.ini jelas sekali boleh dilihat pada arca yang berjudul Female Potrait yang menggunakan batu marmar dan bersaiz sebenar.yang dihasilkan begitu bermotifkan sempurna dihasilkan peniruannya.Kolum-kolum ini bercirikan pada zaman Yunani.Selain daripada seni catan seni arca juga merupakan salah satu cabang karya seni sangat popular di zaman Roman ini.Kualiti pada zaman Roman ini begitu mementingkan mutu penghasilannya.Di bahagian luar bangunan ini terdapat banyak kolumkolum lurus dibina bagi menyokong struktur binaannya.Diantara jenis-jenis seni pada zaman Roman ini adalah seperti dan kuil-kuil Truimphal ibadat.Jambatan.Amphiteater.kubah dan juga lengkungan pada bumbung bangunan yang dibina.Rata-rata reka bentuk binaan bangunannya adalah banyak dipengaruhi dan didominasikan oleh gaya seni bina zaman Yunani.Kebanyakan rugu bangunan-bangunan sebagai tanda yang dibina adalah dan berkonsepkan peringatan kekuatan.Ampiteater ini juga boleh menampung penonton .kebesaran kemasyuran empayar Rome. Seni bina adalah pencapaian terbaik pada zaman roman ini.apartment.

Dalam karyanya yang berjudul „ Lantation‟ yang dilukiskan pada dinding di Padua Arena Chapel.dan Cavea.mood suasana semula jadi yang realistic.Giotto di Bonde adalah perintis serta pembawa laluan kebankitan ini.Pada zaman awal Renaissance.Porodium.pada nilai-nilai estetika yang zaman ini.Di bahagian dalamnya terdiri daripada tiga bahagian utama iaitu Arena. Pada zaman Kegemilangan Renaissance inilah merupakan zaman kemuncak seni di Itali.Seni zaman Renaissane terbahagi kepada tiga zaman utama iaitu Zaman Awal Renaissance. seja rah .Dia menggunakan fresco.Beliau juga merupakan seorang pelukis yang menghasilkan karya berdasarkan kepada perasaan dan juga sifat semula jadi dan tingakah laku manusia.corak persembahan hasil karya adalah sama dengan zaman kebangkitannya.pengkaryanya dan begitu memberatkan kesempurnaan.Namun. dan Zaman Akhir Renaissance. mitologi.Pada zaman ini.Mural yang dihasilkan ini bertemakan keagamaan.Beliau juga dikenali sebagai Master of Mythology .Seni dari zaman Renaissanse ini juga merupakan reaksi dan juga tindak balas terhadap Zaman Pertengahan.ruang.Itali pada sekitar tahun 1305.Di dalam karya-karyanya beliau banyak menggunakan unsur cahaya.sehingga 50000 orang.potret dan juga tubuh badan manusia. Renaissanse membawa maksud kebangkitan dan kelahiran semula seni dari zaman Yunani dan zaman Rumawi.Di antara karyanya yang terkenal ialah „The Birth of Venus‟ yang dihasilkan menggunakan bahan tempera dan bahantaranya adalah kanvas linen. Zaman Kegemilangan Renaissance. keterlaluan mementingkan .Pelukis lain yang terkenal pada era ini ialah Allessandro di Mariano di Vanni Filipepi ataupun dikenali sebagai Sandro Botticelli.Kebanyakan karya yang dihasilkan pada zaman ini melibatkan tema-tema keagamaan yang terdapat dalam Bibble(keagamaan).

dan seni bina menjadi fokusutama dalam zaman ini berdasarkan kepada keagamaan.pereka.Tidak hairan beliau juga dikenali sebagai “uomo universal” kerana kepintarannya dan selain itu dikenali sebagai “Master of All Sciences”.mitologi dan potret.Di antara pelukis yang termasyur dan terkenal pada zaman kegemilangan Renaissance ini ialah Leonardo Da Vinci (1452-1519).Beliau juga adalah merupakan simbol keunggulan zaman Renaissance di Itali.penganalisis dan arkitek.Kebanyakan seni binanya dipengaruhi oleh gaya zaman Gothik.Selain itu beliau juga menghasilakan arca menggunakan teknik pahatan(carving).fresco dan marble bagi penghasilan karya.Oleh itu beliau juga dikenali sebagai ahli sains.arca. Pada keseluruhannya dapat disimpulkan seni bina zaman .Di antara arcanya adalah bertajuk „David‟ yang menggambarkan tentang seorang lelaki gagah perkasa berdiri tanpa berpakaian.Contohnya arkitek Filippo Brunellesschi adalah yang bertanggungjawab memperkenalkan sistem ini.kanvas linen.Di antara karyanya yang terkenal ialah Mona Lisa.Di segi penggunaan bahan dan bahantaranya juga masih sama iaitu cat minyak. Pada zaman Akhir Renaissance kebanyakannya catan.Dalam reka bentui terikat kepada peraturan matematik di mana ketepatan dan juga keseimbangan amat diberi perhatian.Catan ini berbentuk mural yang dilukiskan oleh beliau pada siling gereja .Beliau meruakan seorang seniman yang sangat cekap dan pintar.Contohnya juga seperti Villa Rotonda yang direka oleh Andre Palladio yang dibina pada tahun 1567 sehingga tahun 1570 di Vicenza di Itali adalah merupakan satu reka bentuk yang sangat unik yang menggabungkan gaya Roman dan Greek dan direka mengikut gaya reka bentuk kontemporari pada zaman tersebut. Seni bina pada zaman Renaissance merupakan salah satu bidang seni yang sma pentingnya.Pelukis dan pengarca yang terkenal pada zaman ini ialah Michengelo Buonarroti.pengarca.Di antara karya-karyanya yang terkenal ialah „The Creation of Adam‟ yang dihasilkan dengan menggunakan fresco.

Pelbagai perubahan telah berlaku dalam hal-hal keagamaan.Ekoran daripada revolusi ini berbagai teknologi baru telah ditemui dan dipraktikkan.Revolusi Industri di Amerika dan Revolusi Industri di Perancis.galeri.politik.Zaman ini adalah merupakan zaman transisi pertukaran gaya.Zaman ini juga berlaku revolusii industri yang telah pun mengubah masyarakat.Pada zaman ini juga pelukis ataupun pengarca adalah sebahagian daripada masyarakat dan menjadi jurucakap serta perantaraan dengan golongan atasan.teknologi dan juga budaya kehidupan yang begitu ketara serta drastik sekali.Renaissance ini adalah merupakan kemuncak pada keunikan dalam sejarah seni barat.Terdapat tiga revolusi penting yang telah mengubah masyarakat di Barat pada masa ini.konsep dan teknik penghasilan karya seni selepas zaman renaissance. Begitu juga dalam bidang seni.Mereka juga telah mula memecah tradisi lama di mana pelukis ataupun pengarca jarang sekali bercampur gaul dengan masyarakat marhain. Seni pada zaman awal abad ke19 ini adalah amat penting sekali dalam perkembangan sejarah seni barat.Revolusi-revolusi tersebut ialah revolusi Industri di Britain.Zaman ini juga dikenali sebagai zaman Penyedaran.golongan korporat yang membeli dan mengumpul hasil karya-karya mereka juga daripada muziummuzium yang mempromosikan seta menjual hasil-hasil karya mereka.ekonomi dan masyarakat setempat. .Pada zaman ini mereka mendapat sumber kewangan melalui kormesial.revolusi ini juga menyebabkan para penggiat seni mula memecahkan peraturan-peraturan dan urutan tradisi klasik seni lukis dalam proses penghasilan karya.orang perseorangan.Ia masih kekal sehingga hari ini sebagai peninggalan sejarah seni yang terlalu tinggi nilai dan mutu pembinaannya.(The Enligttenment Era @ The Age of Reason Era).

Era ini juga bermula di peringkat permulaan revolusi di Perancis.Seni sebelum Perang Dunia Pertama terdiri daripada era Neo-Klasik.Dalam catan ini juga David mengambarkan tentang keberanian dan kesanggupan untuk bekorban demi memperjuangkan keadilan.dan seni Akhir Abad ke 19. Salah seorang daripada pelukis terkenal dan juga ketua revolusinya adalah Jacques –Louis David.Dengan nada yang penuh semangat perjuangan beliau menolak sistem pemerintahan cara “aristocratic” gaya Rocco pada masa itu.Beliau mengambarkan bagaimana tiga bersaudara sedang menerima tiga bilah pedang daripada bapa mereka sebagai senjata untuk berperang bagi mempertahankan .Dalam karyanya yang berjudul “Oath of The Horath” beliau menggunakan gaya “penjimatan” yang dipanggil Neo-Klasikal.Beliau berpendapat bahawa antara seni dan revolusi adalah dua perkara yang utama dalam memperjuangkan demokrasi di Perancis. Era Neo-Klasik ini bermula serentak dengan zaman Revolusi Perancis yang bermula pada tahun 1789.Sarah P dan Duane dalam buku mereka Artform mentakrifkan Neo Klasik sebagai merujuk kepada gabungan di antara dua gaya dari Zaman Klasikal Greek dan Zaman Rome.Kebanyakan subjek yang digambarkan adalah merujuk kepada zaman pemerintahan dan kegemilangan empayar Rom.Manakala Seni Selepas Perang Dunia Pertama terdiri daripada era Fauves dan era Ekpressionisme serta era yang terakhir pula terdiri adalah Seni Akhir Abad ke 19 terdiri daripada era Kubisme dan era Fturisme.Revolusi ini bermula dengan agresif sekali sehinggalah ianya diarahkan berhenti oleh mahkamah dengan serta merta tanpa diberikan sebab-sebab munasabab.era Impressionisme dan era Post-Impressionisme.era Romantisme.era Realisme.seni selepas Zaman Perang Dunia Pertama.Era ini merupakan permulaan kepada revolusi perubahan dalam gaya penghasilan karya seni barat.Seni Barat abad ke 19 ini terbahagi kepada tiga era utama yang terdiri daripada seni sebelum Zaman Perang Dunia Pertama.

Pakaian yang digunakan oleh figura pada catan ini digambarkan seolah-olah figura ini berada pada zaman Rom.Era ini bermula dari tahun 1825 hingga tahun 1850.latar tengah dan juga latar belakang.kehidupan masyarakat luar bandar.Pada catan ini David menggunakan satu arah cahaya yang kontras bagi menunjukkan kontras diantara latar hadapan.di mana perasaan dan emosi adalah lebih penting berbanding dengan alas an kenapa sesuatu karya dihasilkan.Francisco Goya adalah seorang daripada pelukis yang terkenal pada era ini.masyarakat bawahan.Dalam catan ini juga David mengambarkan tiga bersaudara itu sebagai symbol bagi mewakili masyarakat Perancis yang bersatu-padu berjuang untuk mempertahankan penindasan dan demokrasi.Subjek-subjek utama yang menjadi pilihan untuk pengkarya adalah keindahan alam semula jadi. Kebanyakan hasil karya yang dihasilkan pada era ini lebih bertemakan pada kebebasan bersuara hak individu.Osborne (1970) di dalam bukunya mentalrifkan bahawa Romanticism itu adalah bermula dari perkataan “Romances” yang mana ia adalah istilah yang popular dari cerita epik percintaan di kalangan penduduk setempat.Romantisme ini juga merujuk kepada sikap pada seseorang pengkarya itu.Empayar Rom.Susunan imej yang menegak dan melintang pada catan ini juga seolah-olah ianya bagaikan satu pentas opera.maka lahirlah era Romantisme.Dalam catannya yang bertajuk “The Third of May 1808” yang dihasilkan pada 1814 dengan menggunakan cat minyak di atas kanvas dan berukuran 8‟9” x 13‟4”.Sebagai contoh. . Era ini adalah merupakan era yang dikenali sebagai era “ekspresi emosi”. Bertolak dari kesedaran dan kuasa manusia. Komposisi secara Geometrik Berstruktur pada imej figura yang memegang pedang menjelaskan lagi bahawa catan ini begitu kuat sekali dipengaruhi oleh catan zaman klasik Greek-Rom.figura-figura yang erotik dan juga sumber-sumber peninggalan sejarah.

Selaindaripada Goya.Manakala imej igura yang memakai baju putih di tengah-tengah rakyat Sepanyol yang ditembak itu pula ialah pemimpin dan juga ketu kepada kumpulan pemberontak. Orvirk (1994) dalam catannya menulis Realisme ini bermaksud hasil seni yang dihasilkan berdasarkan ideology.Era ini adalah merupakan lanjutan era Romantisme.Catan ini dihasilkan dengan menggunakan cat minyak di atas permukaan kanvas.Di antara catan yang terkenal ialah “The Hay Wain”.Goya menghasilkan catan ini dengan menggunakan teknik cerah dan gelap bagi menimbulkan mood yang dramatic.Ia juga dihasilkan berdasarkan kepada pengalaman dan pemerhatian sebenar.Dalam catan ini Courbet dengan terang dan jelas sekali .Peristiwa pembunuhan dan kekejaman ini berlaku 2 hari bulan 3 bulan Mei tahun 1808 di mana Napeleon telah mengarahkan askar-askarnya menembak setiap rakyat tempatan yang berada di atas jalan raya.Gustave Courbet adalah merupakan seorang pelukis yang terkenal pada era ini.Beliau berbangsa Perancis.Dalam karyanya yang berjudul “ The Stone Breaker”.Karya tersebut mengambarkan tentang landskap dan keindahan alam semulajadi England pada sekitar tahun 1800an.Catan ini adalah gambaran semula secara visual tentang peristiwa kekejaman dan pembunuhan beramai-ramai yang dilakukan oleh tentera Napeleon di Puerto del Sol.Catan ini adalah antara catan yang banyak meninggalkan kesan kepada rakyat Sepanyol terhadap kekejaman dan penindasan yang dilakukan oleh tentera Napeoleon terhadap mereka.Sepanyol.erotik dan juga nostalgia.seorang lagi pelukis yang terkenal pada era ini adalah John Constable.Cuma yang menbezakan diantara kedua zaman ini adalah pelukis sudah berani mempamerkan hasil-hasil kerja mereka telah dihasilkan untuk berkongsi pengalaman dan idea dengan masyarakat setempat.Catan ini dihasilkan dengan menggunakan cat minyak di atas kanvas.Beliau mengambarkan bagaimana askar-askar yang ganas dan kejam.Beliau menghasilkan catan yang bertemakan alam semula jadi.

Subjek utama ang dilukis yang digambarkan dalam catan adalah landskap dan alam semulajadi.Bagi mereka cahaya merupakan unsur penting sekali bagi menimbulkan mood dan suasana pada suatu keindahan.menolak prinsip-prinsip serta formula yang di praktik oleh pelukis dari era NeoKlasikal.Pada zaman ini pelukismenghasilkan catan berdasarkan pada pengamatan dan pemerhatian secara terus pada suasana ataupun pada objek yang sebenarnya tanpa melakukan sebarang penambahan serta pengubahsuaian. Saiz yang digambarkan dalam ctan ini adalah bersaiz sebenar bagi mendapatkan impak yang maksimum dan juga penggunaan warna yang gelap dan suram yang mana bertujuan untuk adalah bagi menimbulkan mood sebenar suasana tapak kuari.Courbet juga percaya dengamerujuk terus kepasa suasana sebenar kita akan mendapat merakamkan suasana yang natural dan bersahaja berbanding dengan pelukis yang melukis di dalam studio yang bergantung sepenuhnya pada lakaran kasar yang telah dibut sebelum itu. .Pegangan teguh para impressionisme ialah iaitu cahaya adalah penentu kepada sesuatu keadaan dan suasana. Era ini adalah merupakan satu era yang paling besar perubahannya pada pelukis yang menghasilkan catan khususnya.Beliau juga merupakan pelukis yang pertama menyiapkan catan secara merujuk suasana sebenar dari permulaan catan ini dihasilkan sehinggalah catan ini siap sepenuhnya.Impressionisme bermakan hasil catan yang dihasilkan adalah berdasarkan pada apa yang sebenar dilihat depan mata bukannya apa yang ditafsirkan oleh minda yang penuh dengan imaginasi.Beliau tidak lagi berkarya serta terikat dengan subjek sejarah dan juga keagamaan tetapi sebaliknya dalam catan ini beliau mengambarkan bagaiman golongan bawahan bekerja keras membanting tulang empat kerat untuk mencari rezeki seharian.iaitu tanpa cahaya juga tidak akan wujud hari yang terang dan gelap.

Le Havre di bahagian Utara Perancis. Zaman Post-impressionist adalah merupakan zaman lanjutan daripada zaman Impre ssionisme. Subjek-subjek utama yang menjadi tumpuan para pelukis era ini ialah landskap.di bandar pelabuhan.alam semulajadi dan aktiviti-aktiviti seharian masyarakat setempat.Seorang pelukis dan juga pengkritik berbangsa Inggeris yang bernama Roger Fry.Mereka tidak meniru sesuatu objek yang hidup tetapi mereka mencari persamaan dengan objek yang hidup.telah pun menggelarkan kumpulan pelukis zaman ini seba gai Post-Impressionisme.Contohnya catan beliau yang bertajuk “The Luncheon Of The Boating Party” yang dihasilkan pada tahun 1881 dengan menggunakan cat minyak di atas kanvas yang bertemakan tentang aktiviti berparti di kalangan masyarakat Perancis di dalam sebuah bot di dalam Sungai Seine.Catan-catan mereka berupaya menarik daya imaginasi dan pengamatan dan sebagaimana objek-objek dari kehidupan yang sebenar mempengaruhi aktiviti-aktiviti seharian kita.Pierre-Auguste juga merupakan salah seorang pelukis yang penting dalam era ini.Post-Impressionisme ini bermaksud pelukis tidak membuat peniruan tetapi sebaliknya mereka mencipta bentuk.Selain daripada Monet.Daripada catatan yang dibuat oleh Roger Fry.Walaupun mereka berkarya secara berkumpulan namun .Istilah Post ini diambil sempena dengan nama satu kumpulan pengkarya yang bergiat secara aktif pada akhir abad ke 18.figura manusia.Di antara pelukis yang terkenal pada era ini ialah “Cloude Monet”.latar tengah dan latar belakang di samping merakamkan suasana ketika matahari sedang terbit.imej-imej yang digambarkan adalah secara logic dan nyata.Di dalam proses catan mereka.Di antara catannya yang terkenal adalah “ Impression Sunrise”.Dalam catan Monet tersebut beliau menggunakan warna yang sangat minimum dan sapuan berus yang agak spontan dan kasar bagi menunjukkan latar depan.Beliau dilahirkan pada tahun 840.

istilah Fauves telah diberikan oleh seorang pengkritik seni berbangsa Perancis yang bernama Louis Vauxcelless pada satu pameran lukisan di kota Paris.Menurut Acvirk (1994).Paul Cezanne.figura.Ianya merupakan aliran seni yang sangat mementingkan aspek-aspek keindahan tanpa menitikberatkan pada makna ataupun mesej yang ingin disampaikan.Ianya bermula di Perancis.Penggunaan warna yang kontras.Edward Munch dan Henri Rousseau.Karya-karya daripada era ini banyak dipengaruhi oleh karya daripada zaman Post-Impressionisme.Liar yang dimaksudkan disini ialah merujuk kepada penggunaan sapuan berus serta warna dan garisan yang agresif pada catan yang dihasilkan.Setiap pelukis yang menghasilkan catan yang mempunyai Gaya Peribadi dan pendekatan tersendiri.warna-warna yang digunakan adalh warna asal yang tidak campur dengan mana-man warna sampingan yang lain.penggunaan sepuan berus yang agresif dan karya yang dihasilkan lebih .Henri de Toulouse-Lautrec.penggunaan garisan kontur yang jelas dan rupa dan sapuan berus yang tepat adalah antara ciri-ciri utama catan ini.begitu gaya dan corak catan mereka adalah berbeza antara satu sama lain.Georges Seurat.Pada era ini juga ketika proses penghasilan karya.pemandangan dalaman dan juga alam benda. Contoh karya Geoges Seurat dalam catannya ialah “A Sunday on La Grande Jatte” yang menggunakan teknik Pointilism dan antara hasil karya Van Gogh terkenal ialah “The Starry Night” Seni era Fauves ini bermula pada awal abad ke 19.Pada era ini juga lahirlah ramai pelukis-pelukis yang tersohor di seluruh dunia dan kemasyuran ini keka sehinggalah ke generasi hari ini.mereka lebih mementingkan penekanan dan perhatian terhadap penilaian bentuk.(form).Di antara pelukis tersebut adalah seperti Vincent Van Gogh.Paul Gauguin. Subjek utama pada catan era ini adalh landskap.Antara cirri-ciri utama yang terdapat pada karya zaman ini ialah penggunaan warna yang tanpa batasan.Perkataan Fauves ini berasal daripada erkataan Perancis iaitu “ De Fauves” yang bermaksud binatang liar.

Pelukis dari aliran ini terbahagi kepada du kumpulan yang pertama kumpulan yang digelar The Bridge (die Brucke).Beliau menggunakan susunan warna-warna panas dan sejuk bagi menghasilkan komposisi yang baik. Dalam catan ini Matisse menggunakan warna-warna utma dan campuran warna kedua bagi menimbulkan suasana yang erotik dan ghairah pada subjek utama yang digambarkan.Beliau juga tidak mengambil berat tentang unsur ruang tetapi lebih menumpukan pada penggunaan warna serta sapuan berus yang agresif.”London Bridge” adalah salah satu hasil karya beliau yang terkenal yang menggunakan cat minyak di atas kanvas.penindasan.Mereka juga berkarya mewakili perasaan masyarakat tentang ketidakpuasan hati.Pada era ini pelukis menghasilkan karya dengan meluahkan perasaan yang terdapat dalam diri mereka.memetingkan kecantikan dan tidak mempunyai mesej. kemiski nan dan juga keganasan.Dalam karyanya yang berjudul “Joy Of Life” yang dihasilkan pada tahun 1905-1906 dengan menggunakan cat minyak di atas kanvas. Menurut Orvirk (1994) Ekpressionisme adalah satu bentuk luahan perasaan dan ketidakpuasan hati seseorang pelukis itu dan kemudiannya perasaan itu diterjemahkan dalam bentuk visual untuk dikongsi bersama-sama dengan masyarakat.Era Ekpressionisme bermula dan berkembang secara aktif di Jerman.Pelukis Ekpressionis daripada kumpulan ini menghasilkan karya dengan mengenetepikan dan .Beliau juga merupakan pelopor yang utama dalam memperkenalkan era Fauves ini.Catan-catan yang dihasilkan oleh beliau adalah bertemakan landskap dan pemandangan di pinggiran Sungai Reine di kota Paris.Penggunaan sapuan berus yang agresif dan juga penggunaan warna yang tidak terhad adalh cirri-ciri utama hasil karya beliau.Selain daripada Metisse seorang lagi pelukisayng terkenal pada era ini adalah Andre‟ dreain.Di samping itu juga beliau tidak memberi penekanan yang sempurna pada subjek figura yang digunakan.Karya beliau banyak dipengaruhi oleh Vincent Van Gogh.rasuah.Henri Matisse merupakan seorang pelukis yang terkenal pada era in.

Mereka percaya dengan berkarya secara demikian mereka telah Berjaya menghasilkan satu gaya dan aliran yang baru.Di antara pelukis yang terkenal dari kumpulan ini ialah “Street.Malahan beliau juga dikenali sebagai orang pertama menggunakan pendekatan “nonrepretational” dan juga “pure abstaraction” .falsafah dan pegangan daripada kumpulan ini adalah menyedarkan masyarakat tentang nilainilai yang murni dan mesej yang baik pada hasil seni.catan ini juga merupakan satu penggayaanbaru dalam penghasilan catan.Catan ini juga gabungan daripada bentuk dan kombinasi warna panas dan warna sejuk bagi mewujudkan satu komposisi yang menarik.Warna-warna utama yang tidak campur dengan sebarang warna lain serta penggunaan sapuan berus yang agresif. Contoh catannya yang bertajuk “Blue Mountain” yang dipengaruhi oleh catan dari era Fauves.Berlin”.Beliau percaya bahawa seni itu merupakan satu replica perasaan dalaman seseorang.Penggunaan warna terang dan gubahan komposisi yang terancang menyebabkan catan begitu menarik sekali.Catan ini juga yang terawal yang mula mengaplikasikan gaya abstrak.Di samping nolai estetik yang tinggi.menidakkan peraturan akademik.Catan ini menggunakan susunan figura secara menegak dan menggunakan warna-warna gelap bagi mengambarkan suasana suram dan sedih serta penggunaan sapuan berus yang kasar menunjukkan masyarakat pinggir bandar mewah dan berkuasa Kumpulan yang kedua digelar “The Blue Rider”(der blaue reiter).Contoh catan yang lain ialah catan yang berjudul “With The Black Arch No:154”.Catan ini adalah merupakan gambaran beliau tentang perasaan dan juga penonton pada pentas kehidupan.Beliau juga merupakan seorang pelukis yang sangat berpengaruh pada era ini.

konsep permukaan atau latar belakang objek dari sudut pelbagai panda ngan dan pengamatan dan mengambarkan bahagian yang terlindung.Menurut Sheppard (1987).Era ini bermula selepas era Fauvism.Pada peringkat ini bentuk asal imej telah dipecahkan kepada satah-satah berbentuk geometric.Pelukis menggunakan teknik tempatan yang dinamakan kolaj.Konsep Kubism ini adalah untuk membebaskan bentuk daripada rupa semulajadi mengubahnya kepada satah-satah dari pelbagai sudut pandangan.iaitu peringkat ke tiga ini pelukis menjadikan alam benda sebagai tema.Pada peringkat Kolaj (19021912). .Pada peringkat yang kedua ialah Analitik (analytic) Cubisme (1908-1911).Ianya adalah penggantian kesan visual imressionis dengan penukaran objek kea rah bentuk dan warna yang berkonsepkan intelektual.Sudut pandangan 360 darjah pada objek telah di gambarkan di samping penggunaan warna monochromatic.Keratan akhbar dan majalah dipotong dan dijadikan bahan untuk menghasilkan karya. Terdapat tiga ciri yang utama dalam konsep Kubism ini iaitu cahaya terang.Era Kubisme ini adalah merupakan era yang banyakmempengaruhi dan menjadi rujukan pelukis pada awal abad ke 20.Dan peringkat terakhir ialah Sintetik Cubisme(1912-1930) yang mana pada peringkat ini pelukis mengambarkan kembali bentuk asal imej yang digambarkan dengan menggunakan warna-warna yang cerah dan terang.dalam menghasilkan karya.Kubisme bermaksud pemecahan imej ataupun bentuk asal kepada bentuk kiub yang dipermudahkan kepada abstrak.Bentuk dan imej yang digunakan dalam penghasilan catan telah dipermudahkan.Pada peringkat ini adalah peringkat awal bermulanya era Kubisme di mana catan yang dihasilkan oleh Picasso da Georges Braque banyak dipengaruhi oleh karya dan gaya Cezzanne dan Mattise.Era Kubism ini terdiri juga daripada empat peringkat yang utama iaitu pertama.era Kubism ini juga dikenali sebagai iu kepada semua jenis seni abstrak.Danial Kahnweiler seorang pelukis Jerman merupakan peneraju utama era ini.Era ini bermula pada tahun 1902.ProtoCiubsm (1908-1908).

Catan-catan beliau banyak dipengaruhi oleh pelukis-pelukis dari zaman Impressionist dan zaman Post-Impressionist.Beliau dilahirkan di Malaga. Mereka juga menggambarkan imej yang digunakan dalam sudut pandangan 360 darjah.Di antara catan beliau yang terkenal ialah “Les Demoiselles D Avignon” yang menggunakan cat minyak. Era Futurism adalah merupakan kesinambungan dari era Kubism.Subjek dan tema yang digunakan oleh pelukis pada era ini adalah pergerakan manusia dan mesin.Di samping itu juga beliau menghasilkan daripada mural.Contoh bahan-bahan mural yang juga terkenal ialah “Guernica”.Pada .Georges Braque juga pelukis terkenal pada zaman ini yang mana merupakan anak didik Picasso.Diantara pelukis yang terkenal pada zaman ini ialah Giocomo Balla yang berasal dari Itali.Dalam catan ini Balla menghasilkan catan yang menunjukkan pergerakan pada imej dan objek yang digunakan.beliau menggambarkan pergerakan yang begitu ketara dan terserlah sekali pada subjek yang digunakan.Dalam catan ini imej-imej figura manusia telah diubah oleh Picasso dari bentuk asal kepada bentuk geometrik.propaganda ataupun mengkritik seseorang.politik.Beliay cuba memecah tradisi klasikal.Mereka juga menggambarkan kembali tentang keindahan dan kecanggihan teknologi.Realism dan Surelism.Pelukis pada zaman ini tidak menghasilkan karya yang bersifat revolusi.Dalam catannya yang berjudul “Dynamism of Dog on a Leash”. Beliau juga terlibat dalam beberapa era seperti Blue Period.Selain Picasso.Tema yang digunakan dalam era Kubisme ini ialah berkisar pada reality kehidupan dan fakta yang sebenar.Rose Pink Period.Arca buangan dihasilkan. Catan ini dihasilkan dengan menggunakan cat minya di atas permukaan kanvas yang dihasilkan pada tahun 1912.Seorang pelukis yang terkenal juga dikenali sebagai bapa Kubism dan juga Bapa Kepelbagaian(Master of Cubisme and Master of Diversiity) adalah Pablo Picasso.gambaran figura secara realistic kepada bentuk geometric.Sepanyol pada tahun 1881.

era kini pelukis tidak lansung mempedulikan tentang penggunaan warna dalam proses penghasilan catan.Pada era Dadaisme ini juga pelukisnya menolak semua unsur-unsur di sekeliling.kritikan serta luahan ketidakpuasan pada pihak pemerintah dan perjuangan kepada kebebasan serta demokrasi.yes).Di abad ini jugalah pelukis. Era Dadaisme ini adalah merupakan permulaan kepada catan yang dihasilkan untuk tujuan memprotes secara terbuka terhada kekejaman yang berlaku semasa perang dunia pertama.Bagi mereka.Di antara subjek yang digunakan bagi menghasilkan karya pada era ini adalah figura manusia dan alam benda.Kebanyakan catan yang dihasilkan pada zaman ini adalah bertemakan kearah protes. Seni abad ke 20 ini adalah merupakan kesinambungan penambahan dan perkembangan aliran era seni daripada abad ke 19 di negara-negara Barat dan juga negara-negara Eropah.Pelukis pada era ini meluahkan apa yang mereka rasa bukannya gaya individu seperti era sebelumnya.Mereka cuma menerima nilai-nilai estetik sahaja.Ya(yes.penulis.Umberto Boccioni dan Etienne-Jules Marey.Pelukis lain yang terkenal pada era ini ialah Marcel Duchamp.Mereka menjadi orang perantaraan di antara masyarakat bawahan dan golongan pemerintah.Da.era Surrealism.Seni pada abad ke 20 ini terdiri daripada era Dadaism.Ianya adalah satu bentuk luahan protes yang digambarkan melalui semua bentuk seni.perkara yang paling penting adalah gambaran pergerakan berbanding dengan elemen-elemen seni visual yang lain.era Seni Pop dan era Minimilisme.Da bermaksud Ya.Di antara pelukis yang terkenal pada zaman ini .M Dadasime ini bukannya satu tempat di mana para pengkarya belajar untuk menghasilkan catan.jurugambar bergabung bagi menyuarakan bantahan dan menyalurkan ketidakpuasan hati kepada pemerintahan.Menurut Janco.tetapi ianya adalah satu era yang memberikan amaran yang tegas di sampingmenidakkan unsur-unsur nilai yang menidakkan kebiasaan serta spekulasi.

Mereka mengadakan satu perdebatan tentang minda di bawah sedar dan imaginasi.Di antara catan yang terkenal pada era ini ialah berjudul “The Persistence of Memory” yang dihasilkan oleh Salvador Dali.ialah Marchel Duchamp. Era ini merupakan pecahan serta lanjutan daripada era Dadaism.dihasilkan berdasarkan pada catan Monalisa yang dihasilkan oleh Leonardo Da Vinci.Q.Teknik “photomontage” yang dicetuskan pada era Kubism telah diterokai dan dikembangkangkan dengan kreatif sekali oleh Hannah Hoch dalam catan-catannya kemudian.Pada tahun 1920 sekumpulan penulis dan pelukis telah berkumpul serta mengadakan satu seminar tentang minda dan pemikiran di bawah sedar.Manifesto era ini adalah setiap catan yang dihasilkan adalah berdasarkan pada idea dan pemikiran di bawah sedar di alam mimpi dan juga di alam fantasi.Bertolak dari situlah wujudnya era Surrelisme ini.Bertolak daripada situlah pada tahun 1942 mereka telah bersetuju untuk melancarkan era Surrelisme ini di Paris.Kedua-dua orang pelukis ini mempunyai pendekatan dan gaya individu yang berbeza.Beliau adalah merupakan seorang pelukis yang terkenal dengan karya yang bertemakan pada sindiran terhadap isu-isu masyarakat sekeliling.Kedua pelukis ini berasal dari Sepanyol.”.H.Teknik ini adalah merupakan gabungan di antara gambar foto dengan penambahan objek lain pada gambar tersebut.Ianya dihasilkan pada tahun 1931 dengan menggunakan cat .O.O.Beliau menghasilkan karya tersebut seolah mempersendakan potret Monalisa dengan menambahkan misaim dan janggut pada potret tersebut seolah-olah ia satu penghinaan terhadap karya agung Leonardo.Karya yang berjudul “L.Duchamp berpendapatbahawa itulah cara baginya untuk menghargai sebuah potret yang teragung. Di antara pelukis yang terkenal pada era ini ialah Salvador Dali dan Joan Miro. Catan ini merupakan pandangan dan luahan rasa beliau terhadap hasil seni.seorang ahli psikologi dan falsafah yang menulis berkenaan minda bawah sedar ini.Mereka telah mengambil kira pendapat Singmund Freud.

Imej jam lembut dan hampir cair mewakili masa dan juga pengalaman lampaunya. Era seni pop ini adalah merupakan satu era yang menggunakan imej dan subjek yang popular dan terkini. Dali juga menggunakan pendekatan secra realisme pada setiap objek yang digambarkan dalam catan ini.Mass-Produced.berbeza pula dengan catan yang dihasilkan oleh Joan Miro.Richard Hamilton seorang pelukis yang popular pada era ini mengatakan bahawa seni Pop itu selaunya akan dikaitkan dengan perkara-perkara berikut iaitu popular.Beliau juga menggambarkan alam semula jadi di bahagian belakang nagi menunjukkan ruang dalaman yang jelas dalam catan ini.Yong.Catan yang dihasilkan pada era ini kebanyakannya lebih menjurus kepada bentuk periklanan dan komersial.Perkataan Pop itu adalah merupakan singkatan bagi perkataan popular.minyak di atas kanvas.Sexy.Expendable.Transient.Di samping itu juga menggunakan gabungan warna panas di bahagian latar belakang dan warna sejuk di bahagian latar depan bagi menunjukkan perbezaan ruang hadapan dan ruang belakang.Pendekatan beliau ini dikenali sebagai representasi Surrelisme.Catan ini adalah gambaran Dali tentang ruang dalaman dan ruang ilusi beliau tentang pentingnya masa dan nostalgia masa lampaunya. dan Big .Era ini sangat popular di London dan Amerika Syarikat di sekitar tahun 1950an.Beliau menggunakan pendekatan yang dikenali sebagai abstraj Surrelisme.Glamorous Bussiness.Bird of Bad Omen(juga dikenali sebagai “Nusery Decoration” yang dihasilkan pada tahun 1938.Lowcost.Witty.Pada era ini pelukis menggunakan cetakan sutera da „air-brush‟ sebagai media untuk menghasilkan karya.Gimmicky.Di antara catannnya yang terkenal ialah “Women Haunted by the Passage of the DragonFly.Era ini sangat terkenal dari dahulu sehinggalah sekarang ianya masih lagi menjadi rujukan pelukis generasi sekarang.

Dalam catannya yang berjudul “Just What Is It That Make Today‟s Home So Different.Penggunaan jenama makanan seperti Campbell Soup dan juga pakaian Levis menjadi pilihan beliau dalam menghasilkan karya.Beliau menggunakan skim warna feminine seperti warna merah cerah dan hijau muda bagi mencerminkan sifat-sifat kewanitaan yang lembut dan cantik.Di samping itu seni pop ini juga merangkumi hasil karya berbentuk komik.tanda-tanda iklan dan potret presiden Amerika yang tergantung di situ.jenama barangan yang terkenal. .Catan ini menggunakan imej-imej yang diambil dari budaya popular dalam masyarakat seharian.Penggunaan imej figura manusia lelaki serta wanita yang berkeadaan seksi dengan gaya fesyen semasa.surat khabar.Karyanya yang berjudul “Marilyn” dihasilkan beliau pada tahun 1967 dengan menggunakan teknik cetakan Serigraph di atas kertas. Dalam catan ini Warhol menggunakan imej Marilyn Monroe sebagai imej utama.Imej popular yang digunakan pada catannya termasuklah gambar selebriti terkenal Elvis Presley dan Merilyn Monroe.Pelukis pop yang lain pada masa ini ialah Jasper Johns dan Roy Lichenstein. Hasil karya yang dihasilkan oleh beliau masih lagi popular sehingga kini.So Appealing? Yang dihasilkan dengan menggunakan teknik “collage”.papan tanda iklan.Keseluruhan imej yang digunakan adalah merupakan gambaran terhadap masyarakat dan corak kehidupan social masyarakat Amerika ketika itu.Pada masa itu Marilyn adalah merupakan seorang pelakon dan penari yang sangat popular dan Berjaya.Penggunaan ski warna-warna yang cerah juga merupakan ciri-ciri lain yang terdapat pada catan era seni pop ini.wayang dan juga televisyen lagi pelukis yang terkenal pada zaman kemuncak kegemilangan era ini ialh Andy Warthol.

.Kebanyakan catan yang dihasilkan tidak memetingkan imej yang digunakan sebaliknya mereka lebih memetingkan unsur psikologi dan symbol.Pertukaran nilai tone pada bentuki yang digunakan itu adalah merupakan konsep utama yang ingin ditonjolkan oleh beliau. Bagi menampakkan kontras dua bentuk ini Malavich menggunakan tone putih yang sedikit gelap pada bentuk diatasnya.Dalam catan ini beliau menggunakan pendekatan yang dipanggil “minimal value” di mana dia menggunakan tone putih sahaja sebagai nilai pada catannya.Penggunaan skim warna juga sangat terhad pada era ini.Donald Judd dan Kasmir Malevich.Era ini pada awal tahun 1960an.Uniknya tentang catan ini ialah beliau menggunakan dua bentuk saja iaitu bentuk segi empat segi sebagai latar belakang pada catan itu manakala bentuk empat segi kecil sedikit saiznya daripada latar belakang diletak di bahagian hadapan.Di antara pelukis yang popular pada zaman ini ialah Frank Stella.Di antara karyanya yang terkenal ialah “Suprementist Composition: White on white” yang menggunakan cat minyak atas kanvas.Era seni minilisme ini adalah merupakan era di mana penggiat seni menghasilkan karya mereka dengan mengurangkan dan mengecilkan saiz imej utama yang mereka gambarkan.Malevich adalah di antara pelukis yang Berjaya mencipta nama standing dengan Van Gogh dan juga Jackson Pollock.

beliau telah disingkirkan.selepas itu di Kent dan akhir sekali di Islewort berdekatan London. Kebanyakan daripada ahli keluarga Van Gohg . iaitu juga merupakan anak lelaki kepada ahli politik. Kebanyakan masa hidup beliau berorientasikan kerjaya di gereja berbanding d dalam kesenian seperti melukis.Dari situ juga Van Gogh gagal kerana Persatuan Mubaligh telah berwaspada tentang fanatisme beliau oleh itu beliau gagal untuk meneruskan kerjaya . Vincent Willem (1853-1890). semasa berumur 27.iaitu salah satu industri perlombongan yang teruk di Belgium. Walau bagaimanapun. di mana pakciknya bekerja. 1853. pada 30 Mac. Beliau mengajar di sekolah pada hari Ahad dan sekali sekala beliau juga memberikan khutbah tetapi beliau masih tidak mendapat pekerjaan tetap jadi beliau mengambil keputusan untuk berpindah ke Netherlands untuk melanjutkan pelajaran sebagai permulaan ke universiti. Pada awal 1870. dan beliau telah menjadi pelukis sepenuh masa pada tahun 1880-1881.Theodorus van Gogh.adalah ketua kepada kesenian dan. selepas tamat pengajian di sekolah pada tahun 1869. Selepas ituVan Gogh ke England untuk mencari pekerjaan seperti guru. ini adalah kerana ada pegangan agama di sana mengatakan bahawa beliau tidak sesuai dengan kehidupan beliau sekarang. dimana mempelajari theology iaitu berkenaan pendapat atau pandangan tentang agama.VAN GOGH Van Gogh. Dutch merupakan salah seorang pelukis yang terkenal.Bermula di Ramsgate.VINCENT WILLIEM. beliau berpindah ke London dan Paris yang mana salah sebuah cawangan di sana. beliau menyertai firma Goupil & Co. Van Gogh dilahirkan di Zundert.pada tahun 1876.oleh itu beliau telah menjadi seorang mubaligh kristian di Borinage. Walaubagaimanapun ini juga membuatkan beliau tidak puas hati dan berharap untuk mempraktikkan demi kepercayaan agamanya. Netherlands . di Hague .

Beliau memperoleh kemahiran tersebut dengan belajar sendiri.beliau kembali kepada kehidupan dahilu bersama ibu bapa beliau.yang juga bekerja untuk Goupila beliau dapat meneruskan kehidupan seharian dan idea dalam pekerjaannya Konflik antara ayah beliau iaitu Led Van Gogh menyebabkan beliau meninggalkan The Hague lewat tahun 1881.dia bekerja dengan perlahan-lahan sehingga lama kelamaan beliau menunjukkan sedikit keaslian dan juga kemahiran dan teknik dan selepas itu beliau telah menjadi terkenal. .Pada tahun 1881.Netherlands di mana beliau berpindah pada tahun 1883.Dari situ.Pada Desember 1883.Di sini beliau memulakan menghasilkan hasil karyanya yang dia rasakan bernilai untuk pameran atau untuk dijual.The Huge adalah pusat lukisan Dutch pada masa itu dan disinalah Van Gogh menerima mendapat pengetahuan tentang lukisan daripada saudaranya.Van Gogh menumpukan tentang pengenalan lukisan figura.Lebih kurang tahun 1881 dimana pada masa itu beliau hidup dalam kemiskinan di Borinage.Pada awalnya.Salah satu daripada lukisan kegemaran beliau semasa itu ialah Sorrow(1882. Van Gogh telah mendapat sokongan kewangan daripada abangnya Theo.Van Gogh berminat untuk beralih kepada kesenian berbanding gereja dan selepas beliau menziarahi pelukis iaitu Jules Breton dan selepas itu Van Gogh diambil sebagai model.Kekecewaan telah dihadapinya semasa memperkenalkan beberapa lukisan beliau walaubagaimanapun beliau menumpukan dalam penulisan untuk Theo.berdasarkan pengumpulan gambar daripada Millet.beliau pulang kepada ibu bapanya yang pada masa itu di Nuenen berdekatan Eindhoven di mana beliau tinggal sehingga November 1885.Rijiksmuseum van gogh Amsterdam) yang mana Sien dijadikan sebagai model Selepas hibungannya dengan Sien Hoomik putus.sekarang menetap di Brabant dan menumpukan kerjayanya sebagai pelukis professional.terutama sekali daripada seorang perempuan iaitu Sien Hoomik dan anaknya.van gogh brharapan bahawa mendapat inspirasi baru berseorangan di Drenthe.Anton Mauve.

Walaubagaimanapun perangai mereka tidak sesuai antara satu sama lain .beliau telah membuat keputusan untuk meninggalkan Netherlannds dan tinggal di Paris.Amsterdam) menunjukkan di satu kawasan pedalaman di mana para petani sedang makan makanan yang murah harganya dan memperlihatkan simpati .Van Gogh berhijrah ke Arles di Provence pada tahun 1888 dimana beberapa karyanya yang terkenal yang menggunakan warna –warna yang terang dan gaya ekpressionis.Beliau juga mahu membentuk masyarakat melalui lukisannya dan lewat pada tahun 1888 beliau memujuk Gauguin untuk meninggalkan Brittany dan menyertainya di Arles.Dalam warna kegelapan dan gaya yang sebenar lukisan Van Gogh berjaya.Untuk merealisasikan impiannya.beliau tinggal bersama Theo dimana merupakan seorang yang menjual lukisan impressionist seperti Claude Monet dan Camille Pissarro.Rijksmuseum van Gogh.Beliau sangat begitu terpengaruh oleh gaya Pointilist iaitu daripada Georges Seurat di mana teori ini merupakan menggunakan beribu-ribu titik yang berbeza warna.Museum Rodin.Selain itu karya lain yang juga penting ialah Open Bible Extinguished Candle and Novel.Di sana.Pada jalan ini beliau telah menjadi popular dengan pelbagai gaya pergerakan dan beliau mula unuk meninggalkan warna hitam dan banyakkan warna yang terang.Ini termasuk lukisan bunga matahari dimana semuanya dirancangkan untuk menghiasi Yellow House dimana rumah beliau sewa pada masa itu.Pengaruh ini dapat dilihat dalam potret Julien-Franagois Tanguy (1887-1888.Paris) yang mana menggunakan jalinan pendek yang menggunakan warna yang terang.Karya yang paling terkenal pada masa itu ialah The Potato Eaters (1885. Selepas masa yang singkat menetap di Antwerp pada tahun 1885 dan 1886.Beliau juga meminati gaya yang abstrak seperti Paul Gauguin. .Satu lagi sumber inspirasi van gogh ialah karya jepun yang mana garisan yang jelas dan kuat dan warna sewarna.

Gauguin meninggalkan Arles tetapi mereka masih berhubung.Pada akhir 2 dan setengah hidupnya van Gogh tinggal di Auvers-sur-Oise berdekatan Paris dimana dia dijaga oleh Dr Paul Gachet seorang homeopati yang berminat karya van Gogh yang popular.Selepas serangan tekanan van Gogh meninggalkan pada 27 Julai 1890.Ini ternasuklah karya terkenal. Kesihatan mental Van Gogh merosot dari tahun 1888 dan pada Mei 889 beliau ditempatkan di rumah perlindungan di Saint-Racmy berdekatan Arles. .menyebabkan kerjasama antara mereka berakhir dalam perselisihan faham antara Van Gogh .Beliau menggambarkan lukisan kerana melalui hidupnya menunjukkan lukisan di kampung dan kawasan lading gandum. Irises telah dijual di Sothebya New York di 1987 yang telah mencapai rekod 49 milion dan Starry Night (1889.Crows in a Whefield(1890).New York.Di antara masa kesakitan beliau.Karyanya terpengaruh ekkpressionis dan Edvard Munch. Museum of Modern Art.beliau sempat lagi memperkenalkan lukisan yang berunsur ekspressionis.Abangnya Theo juga meninggal disebabkan sakit mental selepas Van Gogh 6 bulan selepas itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful