Nume Client

Perioadă Contabilă

A se vedea B

PLANIFICAREA AUDITULUI SECŢIUNEA B

Nume Client

Perioada Contabilă

A se vedea

B1/1

PLANIFICARE OBIECTIVELE AUDITULUI
ISA200(15) ISA(220(19) ISA300(2)

1. 2.

Stabilirea mijloacelor prin care se vor atinge obiectivele auditului. Asigurarea că munca este alocată unei echipe de auditori care au experienţa, pregătirea şi abilităţile solicitate. Asigurarea că in echipa de auditori sunt cunoscute la fiecare nivel foarte clar responsabilităţile şi obiectivele procedurilor care vor fi urmate. Asigurarea că am înregistrat evaluarea noastră a riscului de audit. Asigurarea că atenţia este îndreptată către aspectele relevante ale auditului. Asigurarea că auditul este finalizat în mod expeditiv.

3.

4. 5. 6.

CONCLUZII
Sunt satisfăcut de faptul că obiectivele fixate mai sus au fost atinse. Unde nu este aşa, am inclus detalii cu privire la problemă, pentru a atrage atenţia recenzenţilor.

Semnătură .....................................................

Data .....................................

Revizuit de ..................................................

Data .....................................

Nume Client

Perioadă Contabilă

A se vedea

B1/2

PLANIFICAREA AUDITULUI
Planul de audit aprobat înainte de a începe auditul De către ………………………………….……….. Partener …………………………. Data

In semnarea acestui program, noi toti confirmăm că Acordul de Planificare (care urrmează) a fost citit de toţi membrii echipei de angajament înainte de începerea misiunii şi în legătură cu agenda echipei. De asemenea confirmăm că suntem fiecare independenţi în raport cu auditul şi vom respecta Standardele Etice APB şi Codul de Etică al Institutului Contabililor Autorizaţi din Scoţia.

Semnatură _______________________________ Nume _______________________________

Data: _______________ Iniţiale: ______________

Semnatură _______________________________ Nume _______________________________

Data: _______________

Iniţiale: ______________

Semnatură _______________________________ Nume _______________________________

Data: _______________

Iniţiale: ______________

Semnatură _______________________________ Nume _______________________________

Data: _______________

Iniţiale: ______________

Semnatură _______________________________ Nume _______________________________

Data: _______________ Iniţiale: ______________

Revizuire după audit – Semnificaţie, Revizuire Analitică şi Risc Am revizuit evaluărie noastre preliminare de mai sus în contextul rezultatelor finale şi sunt de părere că evaluările noastre originale sunt încă valabile. (Dacă nu, faceţi referire la re-evaluare) Responsabil: _______________________________ Data: ____________________________

.Nume Client Perioada Contabilă A se vedea B1/3 LISTA DE VERIFICARE A PLANIFICĂRII Această listă a fost creată pentru a ghida procesul de planificare. În timp ce punctele de mai jos acoperă fiecare din zonele principale cerute de Standardele Internaţionale de Audit (UK şi Irlanda). puncte adiţionale explicative vor fi solicitate în document pentru a demonstra profunzimea opiniilor dumneavoastră în fiecare zonă şi formularea concluziilor.

6. Asigurati-vă că data. conturi abreviate. reflectă toate zonele contractuale (de ex: pregătirea conturilor. taxe sau alte servicii Revizuirea corespondenţei firmei cu clientul din data aprobării ultimului set de situaţii financiare. bazată pe circumstanţele specifice ale clientului. (ii) Procesele pentru identificarea riscurilor. detaliile Tuturor participanţilor sunt înregistrate la dosar. B3 C1/2 B9 Nume Client A se vedea B1/4 LISTA DE VERIFICARE A PLANIFICĂRII (CONTINUARE) . 2. (iii) Comunicarea anumitor elemente celor însărcinaţi cu guvernanţa companiei. √ √ √ B9 8.12. Susţineţi o discuţie inaintea auditului cu clientul. Perioadă Contabilă B3/1 B11 B2 B2/7 Începere/ 01. dacă e cazul. Asiguraţi-vă că evaluarea generală a sistemelor şi a controalelor este notată în Procesul de Planificare a Auditului la B9. 7. 5. √ ref.2011 √ 3. Alte indicaţii în forma unei mostre de program pentru întâlnire sunt date la B11. documentând orice elemente care ar putea avea impact asupra auditului din acest an. Revizuiţi şi actualizaţi potrivit cunostinţele documentate asupra sistemului contabil al clientului şi a mediului de control. Asiguraţi-vă că toate elementele necesare sunt incluse în secţiunea cunoştinţelor de fond are Acordului de Planificare al Auditului la B9. punând şi o copie la dosar. Revizuiţi şi actualizaţi cunoştinţele documentate despre client cu referinţă la Principiul de Cunoaştere al Clientul şi a Evaluării Riscurilor la B3/1. Revizuirea şi întelegerea scopului serviciilor şi verificarea Acordul de Planificare al Auditului la B9. (inclusiv monitorizarea lor asupra acelor controale) cu referinţă la Principiul de Cunoaştere al Clientul şi a Evaluării Riscurilor la B3 şi Lista de verificare a Controalelor Interne şi a Sistemului de Contabilitate la C1/2. (iv) Comunicarea anumitor elemente angajaţilor şi (v) Cunoaşterea oricărei tentative sau suspiciune reuşite sau nu de fraudă.B9 B9 √ 4. Discuţiile ar trebui să acopere management-ul: (i) Evaluării riscului de fraudă.Program 1. Confirmaţi că nu există nici un motiv pentru a nu accepta numirea sau re-numirea prin completarea listei de verificare B2. Obţineţi şi examinaţi o copie a programului de audit de anul trecut. Asiguraţi-vă că toate consideraţiile etice sunt confruntate cu programul B2-7 şi că orice raport către Partenerul pe probleme de Etică (dacă e necesar) este făcut în concordanţă cu APB Standardele de Etică (revizuite) şi Codul Etic al Institutului Contabililor Autorizaţi din Scoţia Asiguraţi-vă că există la dosar o scrisoare a misiunii de audit.

Asiguraţi-vă că orice relevanţă planificată asupra controalelor interne ca o măsură de a reduce testarea detaliată este documentată corespunzător şi justificată în Acordul de Planificare a Auditului la B9. Calculaţi pragul de semnificaţie utlizând programul B5. Documentati evaluarea proprie asupra riscului inerent prin utilizarea listei de verificări de la B4. Asigurati-vă că justificarea nivelurilor selectate si evaluarea generală este reflectată în Acordul de Planificare al Auditului la B9 şi Sumarul de Evaluare al Riscului şi Modelul de Plan la B7. Asiguraţi-vă că evaluarea generală este înregistrată în Sumarul Evaluării Riscului şi Modelul de Plan la B7 şi Acordul de Planificare al Auditului la B9. B5 B9 B7 A se vedea Nume Client B1/5 LISTĂ DE VERIFICARE A PLANIFICĂRII(CONT’D) . balanta conturilor şi dezvăluiţi si determinati răspunsul auditului. evaluaţi alcatuirea controalelor companiei.Planifica 9. 1 5. Documentaţi testarea controalelor interne in desfaşurare (pentru a confirma rezultatele lor în practică). Există presupunerea ca există un risc de denaturare semnificativă din cauza fraudelor de recunoastere a veniturilor considerate non aplicabile in circumstanţele misiunii? Dacă da. reluare sau inspecţia documentaţiei. Acolo unde riscuri specifice şi semnificative au fost identificate asigurati proceduri de audit adaptate pentru a se adresa acelor riscuri si de asemenea asiguraţi-vă că ele sunt reflectate in Acordul de Planificare al Auditului la B9. Pentru riscurile semnificative. 1 6. Perioadă Contabilă B9 B7 B9 C1 Începere/ 1 0. B9 B4 B7 B9 1 2. asiguraţi-vă că motivele pentru această concluzie sunt înregistrate în Acordul de Planificare al Auditului la B9. B9 1 4. (notă: asemenea testări sunt necesare anual. Ca parte a evaluării riscului. determinaţi care din riscurile identificate sunt riscuri care necesita o consideraţie specială de audit (aceste riscuri sunt definite ca si riscuri semnificative) şi determinaţi răspunsul auditului. 1 1. inclusiv actvitati de control relevante si determinati daca ele au fost sau nu implementate. Asiguraţi-vă că evaluarea generală este înregistrată în Acordul de Planificare al auditului la B9 şi transferată către Sumarul pentru Evaluarea Riscului şi Planul Mostră la B7 Documentati-vă evaluarea riscului specific de denaturare semnificativă atat la nivelul situatiilor financiare cat si la nivelul afirmaţiilor pentru clasele de tranzacţii. chiar dacă nu este planificată nici o relevanţă). Acest lucru poate fi obţinut prin testarea continuă sau observare. (Notă: Auditorul ar trebui să îşi planifice auditul cu o atitudine de scepticism profesional 1 3.

2 0. Faceti referire si explicati orice nota sau informatie din industrie. documentati-vă abordarea planificată exemplificănd prin completare în Sumarul Evaluării Riscului şi Modelul de Planificare la B7. 2 1. B9 A14/4 2 2. mai ales acelea care sunt centrate pe afacere. Asigurati-vă că orice altă parte inrudita este documentata in acest dosar sau in PAF. Luaţi în considerare efectul organizaţiilor prestatoare de servicii asupra riscului inerent şi asupra mediului de control. Confirmaţi că Acordul de Planificare al Auditului la B9 include toate cerinţele necesare (de ex. cu referire la secţiunea de planificare a listei de verificare la A13/4. Legislaţia potrivită. B9 A se vedea Nume Client B1/6 PLANNING CHECKLIST (CONT’D) . Luaţi în consideraţie si documentati evaluarea proprie a riscului altor tranzacţii sau relaţii nedescopeite care pot apărea. obţineţi şi înregistraţi o înţelegere a termenilor contractuali şi modul în care au fost monitorizate acele activităţi subcontractate.Planificar 1 7. Asigură-te că orice detalii relevante sunt incluse în Acordul de Planificare al Auditului la B9 şi că evaluarea personală a impactului general asupra muncii planificate de audit este clar menţionat. Asigurati-vă că detaliile relevante sunt incluse in Acordul de Planificare al Auditului la B9 şi că evaluarea proprie a impactului acestor legi şi regulamente asupra muncii de audit planificate este clar fundamentată. B9 B8 2 3. risc specific şi risc de control. Confirmaţi faptul că balanţele de închidere perioadei anterioare au fost continuate corespunzător mai departe la B8. Unde sunt utilizate organizaţii de servicii. Perioadă Contabilă B9 B6 Începere B9 B7 1 8. 1 9. 2 4. auditul. B9 Asigurati-vă că detaliile relevante sunt incluse in Acordul de Planificare al Auditului la B9 şi că evaluarea proprie a impactului acestor legi şi regulamente asupra muncii de audit planificate este clar fundamentată. Generaţi şi duceti la indeplinire pasii necesari pentru a va adresa riscurilor evaluate si pentru a aduna informatii necesare in evidenta auditului Asiguraţi-vă că impactul asupra abordării planificate este documentată in Acordul de Planificare a Auditului la B9. Finalizează şi documentează-ţi revizuirea preliminară analitică asupra situaţiilor financiare utilizând lista de verificare B6 Ia în calcul orice relaţie neobişnuită sau neaşteptată indicată de revizuirea preliminară analitică şi de riscul de fraudă. Utilizând estimarea proprie a nivelului de semnificaţie. Luaţi în consideraţie şi documentaţi evaluarea proprie a oricăror elemente care ar putea să aducă îndoilală asupra capacităţii clientului de a continua. sau orice alt raport aditional sau referinta la un revizor). Asigurati-vă că detaliile relevante sunt incluse in Acordul de Planificare al Auditului la B9 şi că evaluarea proprie a impactului acestor legi şi regulamente asupra muncii de audit planificate este clar fundamentată. Asiguraţi-vă că legile şi regulamentele adaptate acestui client sunt clar identificate in acest dosar si in auditul permanent (PAF). Evaluaţi efectul asupra procedurilor proprii pentru a obţine o evidenţă suficientă de audit.

evidenţa debitorilor. Ar trebui să păstrăm controlul asupra procesului unde este folosită confirmarea directă. Luaţi in considerare şi documentaţi cerinţele administrative necesare pentru această misiune: (i) Contacte cheie la client. experienţă şi resurse. şi răspunsul la acele solicitări. Acolo unde va fi necesar să se puna baza pe munca unui alt auditor in respect pentru altă companie sau filială. etc) şi că scrisorile bancare solicitate sunt trimise la timp (iii) Confirmaţi că aranjamentele au fost facute dacă este necesar pentru client să îşi poată cota acţiunile şi participarea noastră la procesul de cotare (iv) Verificaţi aranjamentele pentru verificarea alternativa a creditorilor daca clientul nu retine declaratiile furnizorilor. Luaţi in consideratie efectul expertului asupra riscului mostenit si mediului de control. (vi) Verificaţi dacă este necesar să se obţină o scrisoare de la solicitant. Asiguraţi-vă că detaliile relevante sunt incluse in Acordul de Planificare a Auditului la B9.Planificar 2 5. auditul actual (iii) Natura. Ar trebui sa mentinem controlul asupra procesului alegerii celor carora li se vor face solicitări. calificării profesionale. B9 Nume Client Perioadă Contabilă A se vedea B1/7 LISTA DE VERIFICARE (CONT’D) Planificar 28. obtineri şi inregistrati un acord asupra obiectivităţii lor. (de ex. orele. creditorilor. B9 2 6. alţi auditori. etc. auditori interni. o revizuire formală a documentelor activităţii lor. adresa folosită. Asiguraţi-vă că impactul asupra abordării planificate este documentată in Acordul de Planificare a Auditului la B9. forma si timing-ul comunicării cu celalalt auditorThe (iv) Dacă nivelul lui de participare este suficient pentru a permite acestei firme sa se comporte ca auditor principal (v) Procedurile planificate pentur asigurarea obţineriii unor probe suficiente de audit cu privire la competenţa muncii lor (aceasta ar putea include instrucţiuni formale. Ar trebui să păstrăm controlul asupra procesului unde este folosită confirmarea directă. luaţi în consideraţie şi notaţi: (i) Natura şi marja muncii celuilalt auditor (ii) Cum va afecta munca celuilalt auditor. (v) Verificaţi dacă este necesar să obţineţi o mostră de la banca companiei dacă clientul nu păstrează cecurile primite sau returnate şi dacă intenţia este să obţină o dovadă directă asupra numelui celui care plăteşte. Generaţi şi duceti la indeplinire pasii necesari pentru a va adresa riscurilor evaluate si pentru a aduna informatii necesare in evidenta auditului Asiguraţi-vă că impactul asupra abordării planificate este documentată in Acordul de Planificare a Auditului la B9. locaţia misiunii. Evaluati efectul asupra propriilor proceduri pentru a obtine probe suficiente de audit. aranjamentele de călătorie. dacă este necesar. Atunci cănd folosirea unui expert sau alt auditor este necesară. completarea unui chestionar de grup de audit. (vii) Confirmaţi ca există aranjamente pentru a relaţiona cu experţi. B9 Începere 2 7. şi cei din schema de pensii. confirmările documentelor. (ii) Confirmările din terţe părţi. Confirmaţi că personal cu pregătirea necesara si cu abilitatile optime au fost desemnati pentru aceasta misiune si ca detaliile legate de bugetul de timp si costuri Începer . pregătirea şi trimiterea cofirmărilor.

In concordanta cu Standardele Internationale de Educatie (IES) 8.ES1(Revised)(41-42) (indicatori pot fi problemele de etică. 31. sau opinii de audit calificate sau modificate) Orice proces de consultare sau analiza individuala ar trebui sa fie inregistrat sub forma de program in A4/1. clienti mai deosebiti. Programul B1/2 ar trebui să fie semnat de toti membrii echipei de audit pentru a dovedi participarea lor si intelegerea procesului de planificare. zone greu de auditat. Asigurati-vă că notele de informare acopera toate elementele discutate inclusiv susceptibilitatea asupra situatiilor financiare cu privire la denaturari substantiale care apar prin frauda si erori si toate deciziile semnificative atinse de ele. Verificati dacă au fost subliniate zone in etapa de planificare care sugereaza o consultare sau un partener secundar ca fiind necesare. Asiguraţi-vă că planul de audit a fost comunicat celor insărcinaţi cu guvernanţa şi că această comunicare a fost inregistrată în dosar Verificaţi dacă planul de comunicare include: (i) Forma si timpul comunicarii cu cei insarcinati cu guvernanţa (ii) consideraţii etice (iii) TImpul si resursele care vor fi implicate (iv) Natura si scopul activitatii (v) orice limitare in scopul activităţii (vi) Activitatea care trebui realizată (vii) Raportul de audit asteptat La final confirmaţi că Acordul de Planificare al Auditului la B9 reflectă corect planul de audit general bazat pe analiza preliminară personală si evaluarea riscurilor.sunt trecute in dosar. dosarul auditului ar trebui sa justifice ratiunile pentru alegerea fiecarui membru al echipei. 30. Asigurati-vă că orice schimbări făcute strategiei generale de audit pe durata auditului sunt documentate corespunzător şi comunicate celor responsabili cu guvernanţa. Asigurati-va că toti membrii echipei de audit au fost informati complet si ca exista si un raport asupra acestor intalniri de informare la dosar. B9 A4/1 B1/2 32. 29. . tratamente contabile neobisnuite. Indicatii suplimentare sunt oferite in forma unui model de agenda de intalnire la B11.

4. 5. 6. (Măsuri de siguranta ar trebui sa apara acolo unde amenintarile asupra obiectivităţii şi a independenţei ca o consecinţă a asocierii pe termen lung a auditorului cu clientul sunt mai mult decăt nesemnificative).ES1(Revizuit)(23) Ii lipseste vreunui membru al echipei engajate in misiune timpul sau abilitatile necesare pentru aceasta misiune?ES4(Revised)(5) Exista cineva care este de asemenea si angajat de catre client angajat si in firma sau admis ca si partener? ES2(Revizuit)(36) A fost vreun membru al echipei secundare angajat de companie intr-o pozitie de management? ES2(Revizuit)(37) Exista personal secundar care să fi fost angajat in audit pe masuri in care sa fi fost implicati anterior? ES2(Revizuit)(40) 7. vă rugăm oferiţi detaliile potenţialelor ameninţări la independenţă şi obiectivitate şi de asemenea măsurile de siguranţă implemenate pentru a diminua aceste ameninţări. Noi clienţi 1. 8. in programul B2/7. atunci ar trebui sa existe o documentatie a acestei discutii intre responsabilii individuali. cu cel cu care a fost discutată problema. Nu 10. a fost inregistrata discutia cu Partenerul pe probleme de Etică? Acolo unde nu există un astfel de partener. 2. Există un membru al echipei de audit care a părăsit firma şi a fost angajat de client in mai putin de 2 ani de la plecare? ES2(Revizuit)(48)(49) Un angajat sau partener al firmei (sau un apropriat al acestuia) a fost desemnat să facă parte din consiliul de conducere al clientului sau in oricare sub comitet al acelui consiliu sau in oricare alta pozitie la client care deţine mai mult de 20% din drepturile de vot? ES2(Revizuit)(53)-(55) In cazul entităţilor listate. a servit vreunul din parteneri ca si partener de audit sau şi partener independent pentru mai mult de 5 ani. sau şi oricare membru al echipei de audit sau partener cheie al auditului a lucrat pentru mai mult de 7 ani? ES3(Revizuit)(12)(18)(19) Au fost aplicate masuri de siguranţă si documentate acolo unde partenerul de audit/partenerul independent/personalul senior a lucrat in acest rol pentru mai mult de 10 ani? Acolo unde este luată o decizie de a nu aplica anumite măsuri de siguranţă specifice cum ar fi rotaţia personalului. Sunt elemente nerezolvate din completarea oricărei liste de verificare de către un nou client sau evaluare a riscului (B2/6)? Sunt elemente nerezolvate cu privire la procedurile necesare din jurul procesului de cercetare profesională cu auditorii premergători? Independenţă Acolo unde o opinie dificilă sau obiectivă trebuie emisă cu privire la elemente etice.Nume Client Perioadă Contabilă A se vedea B2/1 ACCEPTAREA DESEMNĂRII SI A RE-DESEMNĂRII Când răspunsul la oricare din aceste întrebări este DA. sau in cazul unui singur practician. Nu Nu Nu 9. Nu . documentaţi orice motiv pentru care persoanele continuă să participe la audit si asiguraţi-vă că acele elemente sunt comunicate către cei însărcinaţi cu guvernanţa la client. ES3(Revizuit)(9) Nu Nu Nu Da/Nu Planificare B2/6 3.

Nume Client Perioadă Contabilă A se vedea B2/2 ACCEPTAREA DESEMNĂRII SI A RE-DESEMNĂRII (CONTINUARE) .

între 5% şi 10% din veniturile brute din onorarii (ale firmei sau ale acelei părţi din cadrul firmei în funcţie de care sunt calculate cotele de profit ale partenerului de audit. atunci confirmaţi misiunea cu firma ca un intreg. veniturile din onorarii (de la companie sau grup) se situează. după caz)? Daca DA. sunt luate măsuri de siguranţă şi motivele . remuneraţia membrilor echipei de audit este în relaţie cu performanţele vânzării încrucişate. NU B2/7 NU E CAZUL 13.ES4(Revizuit)(23) În ceea ce priveşte companiile cotate.11. 14. 22. atunci firma ar trebui să demisioneze ca auditor sau să nu caute o noua desemnare. fie ale acelei părţi din cadrul firmei în funcţie de care sunt calculate cotele de profit ale partenerului de audit)? ES4 (revizuit)(26) Dacă DA. În ceea ce priveşte companiile cotate. sau demisionaţi ca auditori. 18. 20. fie ale acelei părţi din cadrul firmei în funcţie de care sunt calculate cotele de profit ale partenerului de audit)? Dacă DA. 15% din veniturile brute din onorarii (fie ale firmei. Dacă firmei i se permite să ofere astfel de servicii. motivele pentru a continua şi măsurile de siguranţă implementate. de obicei. veniturile din onorarii (de la companie sau grup) depăşesc. şi dacă se decide. atunci faceti o notificare prin document către Partenerul pe probelem de Etică şi documentaţi măsurile de siguranţă luate la B2/7. ES4(Revised)(29) În ceea ce priveşte companiile cotate. documentati discuţiile cu partenerul pe probleme de etică. Dacă clientul este o entitate mică. fie ale acelei părţi din cadrul firmei în funcţie de care sunt calculate cotele de profit ale partenerului de audit)? ES4 (Revizuit)(25) Daca Da. sau realocaţi clientul in cadrul firmei. daţi un răspuns adaptat situaţiei. 10% (dar nu 15%) din veniturile brute din onorarii (fie ale firmei. aşa cum este definită de Provizioanele Disponibile pentru Micile Companii Da/Nu DA Planificare 12.ES4(Revised)(20) Există aranjamente pentru taxe contingente asupra acestui client? Daca DA. veniturile din onorarii (de la companie sau grup) depăşesc. Nu Nu A se vedea Nume Client B2/3 Da/Nu Nu Nu Nu Planificare ACCEPTAREA DESEMNĂRII SI A RE-DESEMNĂRII (CONT’D) 21. de obicei. veniturile din onorarii (de la companie sau grup) depăşesc. şi prospectele de promoţie includ şi un element de succes pe bază de taxă? În ceea ce priveşte companiile cotate. sau nu căutaţi redesemnarea in conformitate. 23. 10% din veniturile brute din onorarii (fie ale firmei. Nu Nu 19. Obiectivele auditului include vanzarea incrucişată. NU E CAZUL 15. sau din partea unui membru al familiei acestuia? Firma sau cineva apropiat firmei este conectat prin credite sau garanţii cu clientul? Există relaţii de afaceri între firmă şi client cu excepţia celora care sunt nesemnificative pentru ambele părţi? Perioadă Contabilă NU E CAZUL 16. de obicei. înregistraţi aceste servicii oferite la B2/7. atunci partenerul de audit angajat ar trebui să-şi dezvăluie aceste aşteptări către partenerul pentru probleme de etică şi către cei însărcinaţi cu guvernanţa companiei şi ar trebui să aranjeze o revizuire drastică a misiunii de audit înainte ca raportul auditorului să fie finalizat. Există alte taxe deosebite pentru serviciile profesionale? Daca da. de obicei. Există interese financiare directe sau indirecte pentru acest client din partea unui partener sau oricine ar putea să influenţeze auditul şi rezultatul. Nu 17. Există litigii actuale sau ameninţătoare între client şi firmă? Au fost primite cadouri sau servicii semnificative de la client şi s-au oferit cadouri sau sponsorizări clientului? Au fost oferite alte servicii clientului? Dacă da.

Nu B2/7 . Există orice alte conflicte de interese sau potentiale conflicte de interese sau orice alt motiv pentru care obiectivitatea şi independenta noastră să fie ameninţată? Documentaţi orice astfel de consideraţii sau măsuri de siguranţă aplicate. semnificante notări în jurnal. trebuie să folositi o masura de siguranta de a informa managementul. luaţi în considerare următoarele servicii non-audit: (i) Servicii de audit intern (ii) servicii de tehnologia informatiilor (iii) Servicii de evaluare (iv) Servicii de evaluare Actuarial (v) Servicii pentru taxe (vi) Servicii de suport in litigii (vii) Consultanta legală (viii) Servicii de recrutare si remunerare (ix) Servicii corporate financiare (x) Servicii legate de tranzacţii (xi) Servicii de contabilitate Acolo unde firma de audit a avut o implicare semnificativa in asistarea clientului in pregatirea situatiilor financiare. Luaţi în consideraţie: (i) O ameninţare pentru interesul propriu (ii) O ameninţare pentru analiza proprie (iii) O ameninţare pentru management (iv) O ameninţare pentru pledoarie (v) O ameninţare pentru familiaritate (vi) O ameninţare pentru intimidare In particular.documentate? Provizioane speciale aplicabile micilor companii 24. etc) şi orice alte elemente implicând expertiză contabilă dar pentru care managementul trebuie să îşi asume răspunderea finală. TVA şi PAYE. Aceasta ar putea fi dovedită prin a avea un reprezentant din managementul senior al clientului in semnarea unor elemente variate cu privire la opinii subiective făcute de auditori (de ex. taxe corporative.

asa cum este definită de PASE. firma nu trebuie să se supună cerinţelor Standardelor Etice APB 4. Dacă Da. Este compania catalogată drept “o entitate mică”. a generat o ameninţare la integritatea. sau partener în lanţul de comandă în relaţie cu acest client la orice dată in ultimii 2 ani.Nume Client Perioadă Contabilă A se vedea B2/4 ACCEPTAREA DESEMNĂRII SI A RE-DESEMNĂRII (CONT’D) Provederi disponibile pentru micile companii Dacă clientul este o companie mică. ca şi director sau într-o poziţie cheie in cadrul companiei client? Dacă DA. şi dezvăluiţi in situaţiile financiare sau în raportul de audit. partener independent pentru revizuire. partener cheie la audit. notat la punctul 14. obiectivitatea sau independenţa echipei? Dacă aplicănd această Prevedere. faptul că un fost participant la o misiune de audit lucrează acum pentru client. Acolo unde clientul este o companie mică. Nu Planificar e 26. cum că firma de audit ar trebui să aranjeze un audit independent pentru calitatea misiunii de audit. şi sunt calculate onorariile între 10% şi 15% din veniturile brute din onorarii (fie ale firmei sau ale acelei părţi din cadrul firmei în funcţie de care sunt calculate cotele de profit ale partenerului de audit)? Dacă se aplică aceste prevederi. atunci următoarele derogări pot fi aplicate (notă: aplicarea acestor derogări este opţională): Da/Nu 25. raportaţi partenerului pentru probleme de etica daca e necesar si celor însărcinaţi cu guvernanţa. [Acolo unde este cazul dezvăluiţi în raportul auditorului. a fost numit un fost partener al firmei care a avut responsabilităţi ca partener la client. faptul că firma a aplicat şi a beneficiat de derogarea dată de PASE. mai sus. Nu . cum este notat la punctul 7 mai sus. firmei nu ii este cerut să respecte Standardul de etica APB.

Daca aplicand oricare din aceste rezerve.12.Am documentat toate ameninţările la independenţă şi obiectivitate şi măsurile de siguranţă folosite la B2/7. Nu Planificar e CONCLUZII Sunt mulţumit dacă: 1. cu privire la oferirea de servicii non-audit. 2. Toţi membrii echipei angajate în proiect au respectat Standardele Etice APB şi Codul de Etică al Institutului Contabililor autorizaţi din Scoţia. unei firme nu i se cere să adere la interdicţiile Standardelor Etice APB 5. şi 3.Nu există motive pentru care sa nu acceptăm desemnarea sau redesemnarea ca auditori ai acestui clientului. ISA(UK&I)220(8). analizaţi dacă: (i) Managementul este informat corespunzător aşa cum reiese din PASE şi (ii) Firma şi-a extins controlul calităţii pentru a include o selecţie de misiuni de audit unde şi servicii non audit au fost prestate) Dacă clientul este o companie mică. apoi decideţi dacă a fost vorba de: (i) Discuţii adaptate asupra problemelor de obiectivitate şi independenţă în relaţie cu rezerva serviciilor non audit cu persoanele insarcinate cu guvernanta. PASE şi firma oferă servicii non audit către clientul auditat care implică firma auditată să aibă rol de management. Dezvăluiri adecvate au fost făcute atat în situaţiile financiare şi în rapoartele auditorilor asupra tipului de servicii non audit oferite clientului în concordanţă cu PASE. si (ii) Dezvăluirea adecvată a faptului că firma a aplicat şi a beneficiat după derogarea oferită de PASE.Nume Client Perioadă Contabilă A se vedea B2/5 ACCEPTAREA DESEMNĂRII SI A RE-DESEMNĂRII (CONT’D) Da/Nu 27. 2011 Data: ______________________ Partener pentru probleme de etică (dacă e necesar): . şi firma a furnizat servicii non audit către client? Dacă DA. Partener angajat in audit: Data: 01. Clientul este o companie mică. în special acele servicii marcate cu asterix mai sus.

15. 29. 17. 8. acceptarea sau continuarea misiunii ar trebui să fie dependentă de o atentă analiză şi documentare a împortanţei elementelor identificare cu răspuns pozitiv din listă. . Piaţa Serviciilor Financiare)? Compania este listată (ex. 24. actuale sau în trecut? Afacere cu bani lichizi? Utilizarea de paradise fiscale off-shore? Lucrări cu una sau mai multe dintre jurisdistictiile financiareE ale Grupului. actiunile sunt tranzacţionate public)? Dificultăţi de reglementare? Dificultăţi legate de autorităţile pentru taxe. 9. 19. 28. 31. 30. 18. 20.Nume Client Perioadă Contabilă A se vedea B2/6 Nu se cunoaşte  ACCEPTAREA DESEMNĂRII SI A RE-DESEMNĂRII (CONT’D) LISTA de verificare a RISCURILOR DA  Nu  1. 7. AcţiunI de îngrijorare? √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 5 27 Fluctuaţie mare a personalului contabil? Sistem şi controale slabe? Utilizarea de cecuri semnate în alb? Tranzacţii complexe înrudite cu alte părţi? Lipsa de experienţă sau expertiză în companie? Altceva (specificaţi)? Numărul răspunsurilor “DA” Dacă completarea acestei liste are ca rezultat răspunsuri pozitive. 10. 12. 3. 14. 13. 23. 5. 27. 22. 25. 21. 6. 4. Schimbări frecvente sau regulate de contabili sau auditori? Rezistenţă la agrearea de onorarii? Possibilitatea utilizării numelui firmei pentru onorabilitate? Există o istorie asupra disputelor pe tema onorariilor? Are tendinţa să fie obstructiv şi cu dificultăţi în colaborare? A impus limitarea scopurilor auditorilor precedenţi? Există o istorie asupra rapoartelor de audit calificate? Există o istorie a litigiilor? Există dovezi privind o anterioră insolvenţă? Sunt emise decizii ale Curţilor Judecătoreşti? Rating slab la credite? Proprietari necunoscuţi sau dubioşi? Activităţi greu de înţeles? Angajare în tranzacţii multi-jurisdicţionale? Afacere prea bună pentru a fi adevărată? Încălcarea tranzacţiilor personale sau de afaceri? Personal de slabă calitate? Structură corporativă complexă? Director dominant sau autocrat? Activitate într-o zonă reglementată (ex. 32. 11. 26. 2. 16.

Ameninţări identificate Măsură de siguranţă implementată Clarificat de Data . Detaliile ar trebui să fie oferite asupra tuturor ameninţărilor identificate şi a măsurilor de siguranţă care s-au implementat în relaţie cu acestea.Nume Client Perioadă Contabilă A se vedea B2/7 CONSIDERAŢII ETICE Acest program ar trebui folosit pentru a documenta măsura oricăror potenţiale ameninţări asupra independenţei şi obiectivităţii identificate în Listele de verificare asupra Acceptării Desemnării sau Re-Desemnării.

suficient pentru a identifica şi evalua riscul denaturărilor semnificative asupra situaţiilor financiare din cauza erorilor sau a fraudelor. . inclusiv controalele sale interne. şi suficient pentru e elabora şi a performa proceduri de audit suplimentare.Nume Client Perioadă Contabilă A se vedea B3/1 CUNOAŞTEŢI CLIENTUL ŞI EVALUAREA RISCURILOR Scopul acestui program este să asiste obţinerea unei înţelegeri a companiei şi a mediului său.

determinaţi dacă au apărut schimbări care ar putea afecta relevanţa unor astfel de informaţii pe durata curentului audit. Obţineţi şi înregistraţi înţelegerea industriei relevante. Revizuiţi şi actualizaţi după necesitate programul părţilor implicate cu o abordare de a completa şi ajusta relevările din situaţiile financiare. Asiguraţi-vă că lista este înregistrată corect şi identifică acele legi şi regulamente care sunt centrale abilităţilor comerciale ale clientului. ISA Obtineti şi înregistraţi întelegerea selecţiei şi aplicării politicilor contabile ale entităţii şi evaluaţi dacă ele sunt adecvate pentru afacerea companiei şi consistente cu schemele financiare de raportare aplicabile şi cu politicile contabile folosite în industria relevantă. Dacă se intenţionează a se utiliza informaţii despre companie şi mediul său obţinute în perioade anterioare. 5. principiile contabile şi practici specifice ale industriei Revizuiţi şi actualizaţi lista legilor şi a regulamentelor aplicabile acestui client. Includeţi detalii ale: (i) indicatorilor cheie şi statistici operative inclusiv orice indicatori cheie ai nivelului performanţei . 6. reglementările şi alţi factori externi inclusiv schemele contabile aplicabile. Includeţi detaliile pentru: (i) dezvoltari ale industriei (ii) noi produse şi servicii (iii) expansiunea afacerii (iv) noi regulamente contabile (v) cerinte financiare curente sau viitoare (vi) utilizarea sistemelor IT Perioadă Contabilă Începere/ Data 2. (iv) detalii asupra operaţiunilor de afaceri: personal cheie. produse. furnizori cheie şi clienţi. locaţii. proprietari ai beneficiilor. finanţe. pieţe. Includeţii detalii asupra: (i) fondul/istorie (ii) proprietari şi structură de guvernanţă: investiţii. Natura entităţii Obţineţi şi înregistraţi o înţelegere asupra naturii entităţii. Nume Client A se vedea B3/2 Planificare Începere/ Data CUNOAŞTEŢI CLIENTUL ŞI EVALUAREA RISCURILOR (CONT’D) 8. 4. Asiguraţi-vă că astfel de schimbări sunt înregistrate la dosar. etc (iv) proceduri de evaluare a riscului 3. (iii) condiţiile din industrie: piaţa. Objectives and Strategies and Related Business Risks Obţineţi şi înregistraţi intelegerea obiectivelor şi a strategiilor entităţii. şi riscurile legate de afacere care ar putea rezulta din denaturări semnificative ale situaţiilor financiare. proporţii cheie. servicii. sursele de venituri. etc. activitate ciclică şi sezonieră. 7. Asiguraţi o listă a politicilor contabile notată la dosar. competiţia.Planificare 1. Măsurarea şi revizuirea performanţelor financiare ale entităţii Obţineţi şi înregistraţi înţelegerea asupra măsurării şi revizuirii performanţelor financiare ale companiei.

trenduri utilizarea previziunilor. Monitorizarea controalelor Obţineţi si înregistraţi o înţelegere a tipurilor majore de activităţi pe care compania le utilizează pentru a monitoriza controalele interne asupra raportării financiare. În particular. structura organizaţională. şi decide asupra acţiunilor luate pentru în privinţa lor. Obţineţi şi înregistraţi o înţelegere asupra modului în care entitatea a răspuns la riscurile apărute din pricina tehnologiei informaţiei. evaluează incidenţa lor de apariţie. Procesul de evaluare a riscului companiei Obţineţi şi înregistraţi o întelegere cu privire la procesul companiei pentru identificarea riscurilor afacerii relevante pentru obiectivele financiare raportate şi în a decide asupra unor acţiuni care să se adreseze acestor riscuri. filozofia de management şi stilul de acţiune. inclusiv acele înrudite cu acele activităţi de control relevante pentru audit. desemnarea autorităţii şi a responsabilităţii. angajamentul pentru competenţă. obţineţi şi înregistraţi o înţelegere asupra modului în care clientul comunică rolurile şi responsabilităţile privind raportarea financiară şi elemente semnificative în relaţie cu raportarea financiară. Determinaţi şi înregistraţi cum managementul identifică riscurile afacerii. măsurători asupra performanţei angajaţilor şi a politicilor de recompensare a acestora. Activităţi de monitorizare în desfăşurare sunt des construite în activităţile normale ale companiei şi includ activităţi obişnuite de management şi supervizare. participarea celor însărcinaţi cu guvernanţa. 11 12. şi a rezultatelor acestor acţiuni.(ii) (iii) (iv) (v) 9. şi cum iniţiază compania acţiuni corective asupra controalelor proprii. bugetelor şi a analizelor fluctuaţiilor analiza competitorilor 10. Obţineţi şi înregistraţi o înţelegere a mediului de control. politicile şi practicile de resurse umane. Mediul de Control Descrieţi sumar modul în care situaţiile financiare sunt pregătite. Aceasta va implica înţelegere şi documentare: comunicarea clientului şi întărirea integrităţii şi a valorilor etice. 13. . Includeţi detalii despre personalul cheie şi responsabilităţile lor în pregătirea situaţiilor financiare şi orice controale în desfăşurare în respect cu jurnalele de închidere ale anului şi estimările contabile.

Acesta derivă din elemente în relaţie cu managementul. funcţia contabilă. natura afacerii şi experienţa trecută a auditorului cu acest client. Factor de risc 1 Foarte scăzut 2 Scă zut 3 Med iu 4 Ridi cat 5 Foarte ridicat Comentarii Elemente manageriale Măsura în care managementul cuprinde şi acţionari Poziţia financiară a clientului Lichiditatea clientului Evaluarea noastră asupra integrităţii managementului Măsura în care sunt folosite situaţiile financiare de către o terţă parte Experienţa de management şi cunoştinţele de operare a activităţilor Măsura cifrei de afaceri a mangementului Accentul pus pe păstrarea nivelului veniturilor Atitudinea managementului asupra raportării financiare Schimbarea frecventă a consultanţilor Experienţă trecută asupra competenţei controlului managementului Istorie despre încălcări ale legilor sau regulamentelor Niveluri adecvate ale remunerării pentru natura şi performanţele activităţilor Mediul contabil Competenţa personalului contabil Atitudinea personalului contabil Probabilitatea unor informaţii financiare eronate. Ar trebui să fie completată cu referinţă la Programul Cunoaşteţi clientul şi Evaluarea Riscului la B3 şi evaluarea proprie privind mediul de control la B3/2.Nume Client Perioadă Contabilă A se vedea B4/1 EVALUAREA RISCULUI INERENT Riscul inerent este susceptibilitatea asupra unei balanţe contabile sau clase de tranzacţii de a fi denaturate semnificativ şi este împărţită în urmăroarele componente: • Risc general (pur risc inerent şi de mediu). • Risc specific. Lista de verificare de mai jos a fost elaborată pentru a vă asista în evaluarea nivelului riscului inerent adecvat pentru această misiune. inadecvate sau întârziate Măsura în care tranzacții materiale sau ajustări apar la sau în apropierea încheierii perioadei contabile Dovezi mai vechi asupra cosmetizării situaţiilor Frecvenţa şi importanţa tranzacţiilor grele de audit Politici contabile noi sau complexe . Acesta derivă din elemente în relaţie cu experienţa trecută a auditorului şi înţelegerea curentă a fiecărei zone de audit.

................................Nume Client Perioadă Contabilă A se vedea B4/2 3 Mediu EVALUAREA RISCULUI INERENT (CONTINUARE) Factor de risc Complexitatea structurii corporative şi contabile........... sau vânzarea de interese de către un investitor semnificativ Ameninţări comerciale ale activităţilor Intenţia de a spori noile finanţe semnificative Evidenţa comercializării excesive Planuri privind achiziţii semnificative/ investiţii externe Nivelul de performanţă aferent unui sector............... Întocmit de .......... ............. ca întreg Client cu un profil ridicat Aspecte de audit Înregistrarea calficărilor sau modificărilor anterioare Raportarea incertitudinilor fundamentale............... după caz Foarte scăzută (1) Scăzută (2) Medie (3) Ridicată (4) Foarte ridicată (5) 1 Foarte scăzut 2 Scăzut 4 Ridi cat 5 Foarte ridicat Comentarii Justificarea evaluării generake ar trebui documentată mai jos şi nivelul adecvat ar trebui transferat în Acordul de Planificare a Auditului de la B9 şi la Sumarul aferent Evaluării Riscului şi Planului de Eşantionare de la B7.......... Revizuit de....... Data................................................ nou/vechi Afirmaţii şi/sau acţiuni iniţiate împotriva companiei sau conducerii de către părţi terţe /reglementatori Modificări ale profitabilităţii/lichidităţii Conformitatea cu termenele finanţării externe Relaţia cu banca/finanţatorii externi Probabilitatea cedării unei părţi semnificative a activităţilor........... aferente dimenensiunii clientului Întreruperi sau căderi ale sistemului contabil Probe prin care se prevede probabilitatea apariţiei de probleme în legătură cu înregistrările contabile Mediul operaţional Natura domeniului de activitate – creştere/scădere...................................... Data......................... inclusive aspectele legate de continuitatea activităţii Relaţia cu conducerea superioară Aşteptarea de dificultărţi în obţinerea de probe de audit Tranzacţii neobişnuite sau specifice domeniului de activitate şi practice care sunt dificile pentru audit Evaluarea generală – încercuiţi......................

............. Atunci când auditorul identifică factori care pot rezulta în revizuirea pragului de semnificaţie planificat. Atunci când este cazul................. Data.................... Nivelul pragului de semnificaţie ar trebui revizuit la momente adecvate pe parcursul auditului............... Revizuit de..................................... Determinarea pragului de semnificaţie Profit înaintea impozitării 10% din acesta 5% din acesta Cifra de afaceri: 2% din acesta 1% din acesta Final Anul curent lei Planificat Anul curent lei Curent Anul precedent lei Active brute: 2% din acesta 1% din acesta Pragul de semnificaţie al auditului stability la Baza de calcul Justificarea nivelului de prag de semnificaţie ales Întocmit de .... ............................................. Revizuit de...........Nume Client Perioadă Contabilă A se vedea B5/1 PRAGUL DE SEMNIFICAŢIE Această planificare îşi propune să asiste auditorul în stabilirea unui nivel de prag de semnificaţie în scopuri de planificare.......................................... Întocmit de .................................. Comentarii privind pragul de semnificaţie final Data........................................ pot fi întocmite calcule separate ale pragului de semnificaţie pentru contul de profit şi pierdere şi bilanţ.. Pragul de semnificaţie ar trebui... revizuit............... şi în înregistrarea motivelor pentru care a fost selectat nivelul planificat al pragului de semnificaţie.... Data....................... auditorul ar trebui să ia în considerare şi să documenteze impactul asupra abordării auditului........................................................... în etapa finală... de asemenea............................. Acest nivel al pragului de semnificaţie utilizat pentru evaluarea rezultatelor testelor şi în special la nivelul situaţiilor financiare trebuie să reprezinte întotdeauna o parte a raţionamentului auditorului............................................. Data.........

...... sunt satisfăcut de faptul că deţinem o înţelegere suficientă a clientului.. Întocmit de . Planificare Începere/ Dată 2................... modificărilor de la auditul anterior şi deci domeniilor de risc potenţial...... domeniului său de activitate......... Asiguraţi-vă că toate aspectele semnificative identificate sunt rezumate în Acordul de Planificare a Auditului de la B9 şi că impactul acestor aspecte asupra abordării auditului planificat de către dumneavoastră sunt clar înregistrate...... mediului în care operează....................................... Data...... Data......... Faceţi referire la discuţiile cu conducerea pentru detalii despre evenimentele semnificative de la ultimul exerciţiu financiar şi luaţi în considerare impactul oricăror puncte aduse în discuţie... Revizuit de .. .Nume Client Perioadă Contabilă Ref B6/1 REVIZUIREA ANALITICĂ PRELIMINARĂ Auditorul ar trebui să aplice proceduri analitice drept proceduri de evaluare a riscului pentru a obţine o înţelegere a entităţii şi a mediului său................. aşa cum se indică în Acordul de Planificare a Auditului.. Aceste proceduri vor asista în evaluarea riscului de denaturare semnificativă şi vor ajuta la furnizarea de îndrumări privind natura.... obţineţi şi revizuiţi o copie a conturilor preliminare ale clientului sau ale ultimelor conturi ale conducerii............ 4................ 3...... Natura şi amploarea prodedurilor de audit solicitate au fost abordate în planul general de audit/ programele ajustate de audit.................... momentul oportun şi amploarea activităţii de audit care trebuie desfăşurată.............. Comparaţi cele mai recente informaţii despre conducere primite de la client cu informaţiile comparative ale exerciţiului anterior/bugetele exerciţiului curent pentru a identifica variaţiile semnificative sau balanţele neobişnuite care prevăr o atenţie specifică... B9 CONCLUZIE În funcţie de aspectele notate în atenţia inspectorului... Având în vedere cunoştinţele dumneavoastră despre client şi evaluarea de către dumneavoastră a riscului de fraudă şi eroare............................. Comentarii 1......

în vederea justificării abordării. Atunci când dimensiunile de eşantionare aferente afirmaţiilor particulare sunt reduse în ceea ce priveşte relevanţa controalelor. ar trebui effectuate teste detaliate ale acestor controale şi înregistrate în secţiunea C. Introduceţi nivelul (nivelurile) pragului de semnificaţie aferent acelei afirmaţii în coloana următoare (aşa cum s-a calculat la B5/1). Afirmaţia din situaţia financiară Valoarea Pragul de Factorul aprox.000 1. trebuie adoptat un nivel de relevanţă a riscului de control ridicat (1). dacă alegeţi să acordaţi relevanţă controalelor interne. Atunci când evaluarea riscului diferă de afirmaţiile de audit.000 1. poate fi adecvat un rand al planului de eşantionare.5 1. împărţiţi-l din nou la afctorul de relevanţă acordată revizuirii analitice.500. înregistraţi motivele mai jos. Dacă este cazul. următorul plan de eşantionare poate fi adecvat (presupunând în acest caz un risc inerent scăzut şi nicio relevanţă acordată revizuirii analitice acordate controalelor interne).5 1. Atunci când evaluarea riscului tuturor afirmaţiilor de audit dintr-o situaţie financiare este aceeaşi.25 1 1 1 1 1 2 9 17 3 .5 1 Utilizarea matricei Matricea are scopul de a ajusta abordarea eşantionării în funcţie de evaluarea riscului inerent al entităţii efectuată la B4/2 cu evaluările riscurilor individuale din fiecare domeniu al situaţiilor financiare.75 1. 2 pentru unele tipuri de relevanţă şi 1 pentru lipsa relevanţei. 4. 2.25 1 Foarte ridicat 5 1 1 1 1 1 SUMARUL EVALUĂRII RISCULUI ŞI A PLANULUI DE EŞANTIONARE Inerent Specific Foarte scăzut Scăzut Mediu Ridicat Foarte ridicat Foarte scăzut 1 5 4 3 2 1 Scăzut 2 4 3. Dimensiunile de eşantionare de fond pot fi reduse.500. Listaţi afirmaţia referitoare la situaţiile financiare din coloana din stânga a tabelului. înregistraţi baza acestei evaluări. Un factor de 3 ar trebui utilizat pentru relevanţa totală. 1. Amploarea relevanţei acordate acestor proceduri necesită raţionament profesional. la factorul de risc de control. pot fi utilizate linii separate pentru ajustarea testării.25 2.000 50.5 1. luaţi dimensiunea de bază a eşantionului (populaţie/ prag de semnificaţie) şi împărţiţi-l la factorul de risc inerent/specific. De exemplu. 3. 6. împărţiţi-l din nou. Determinaţi amploarea relevanţei care va fi acordată revizuirii analitice. 5. precum şi înregistrată în dosar. identificaţi factorul de risc corespunzător utilizând matricea de mai sus. Dacă nu se solicită niciun eşantion.000 50. că debitorii au un risc scăzut şi că o anumită relevanţă poate fi acordată revizuirii analitice.25 1.75 1 Mediu 3 3 2.75 3.Nume Client Perioadă Contabilă A se vedea B7/1 Ridicat 4 2 1. atunci când o acţiune este considerată cu risc scăzut cu excepţia evaluării (care are un risc ridicat). Totuşi. utilzând nivelul riscului inrent evaluat la B4/2. în vederea justificării unei astfel de abordări. A semnificaţi de risc populaţiei e inerent şi specific A se vedea tabelul de mai sus Factor de risc de control 1 risc ridicat: 5 risc scăzut Relevanţa Este Dimensiu acordată necesar nea revizuirii eşantionu minimă a analitice l? eşantion ului 3 total :1 niciuna Motivul lipsei eşantionului Da/Nu N Y Y Y Doar unul! Teren & Clădiri Acţiune Acţiune – evaluare Debitori comerciali 1. determinaţi factorul de risc de control apicabil pentru fiecare afirmaţie. Calculaţi dimensiunea minimă a eşantionului. Acest lucru se realizează prin alegerea unui risc de control mai scăzut.500. de asemenea. Atunci când procedurile analitice pot fi utilizate efectiv pentru obţinerea de probe privind o afirmaţie individuală.000 1. dacă este cazul.000. poate fi adecvată o reducere a eşantionării.000 50. Determinaţi nivelul specific de risc al acelei afirmaţuii şi. activitatea trebuie suficient corobarată. Dacă un eşantion este adecvat.000 3.75 1. Dacă relevanţa nu va fi acordată sistemului de control intern.000 50. apoi valoarea populaţiei aplicabilă acelei afirmaţii. Acest lucru presupune. Pe baza evaluării dumneavoastră a riscului de control şi a documentaţei şi testării sistemelor de contabilitate şi control intern din secţiunea C.

5 1 Afirmaţia din situaţia financiară Valoarea Pragul de Factorul aprox.75 1.5 1.25 2.5 1.75 1.5 1.25 1 Foarte ridicat 5 1 1 1 1 1 SUMARUL EVALUĂRII RISCULUI ŞI A PLANULUI DE EŞANTIONARE Inerent Specific Foarte scăzut Scăzut Mediu Ridicat Foarte ridicat Foarte scăzut 1 5 4 3 2 1 Scăzut 2 4 3.75 1 Mediu 3 3 2. A semnificaţi de risc populaţiei e inerent şi specific A se vedea tabelul de mai sus Factor de risc de control 1 risc ridicat: 5 risc scăzut Relevanţa Este Dimensiu acordată necesar nea revizuirii eşantionu minimă a analitice l? eşantion ului 3 total :1 niciuna Motivul lipsei eşantionului Da/Nu .Nume Client Perioadă Contabilă A se vedea B7/2 Ridicat 4 2 1.

....... sunt necesare teste prin care să se obţină o asigurare rezonabilă că soldurile iniţiale sunt sunt lipsite de denaturare semnificativă.... Dacă au fost probleme (de ex....... ISA(UK&I)510(2) ISA(UK&I)710(6-1) Testele 2 şi 3 de mai sus sunt suficiente dacă auditul este o misiune continuă ân care nu au fost probleme în perioada anterioară sau curentă care să ridice îndoieli cu privire la soldurile iniţiale.......... Acolo unde apar modificări.... Întocmit de ..Nume Client Perioadă Contabilă A se vedea B8/1 Planificar e U1/1 Începere/ Dată SOLDURI INIŢIALE /CIFRE COMPARATIVE 1.... Analizaţi procedurile suplimentare aferente acţiunilor. ISA(UK&I)710(2-6) CONCLUZIE În funcţie de aspectele notate în atenţia inspectorului... Sunt tratate corect în situaţiile financiare...................... ..... Obţineţi o copie a conturilor semnate ale clientului din anul anterior şi efectuaţi verificări pentru a vă asigura că soldurile de închidere ale perioadei anterioare au fost corect prezentate. ISA(UK&I)510(6) Atunci când clientul este nou şi/sau nu a avut loc niciun audit în trecut... sunt satisfăcut că am obţinut o asigurare rezonabilă potrivit căreia soldurile iniţiale şi cifrele comparative: 1.. Data.......... aplicate consecvent. 5. analizaţi examinarea înregistrărilor contabile şi a confirmării externe....... verificaţi dacă acestea sunt adecvate......... analizaţi nivelurile debitorilor şi creditorilor primite/plătite în anul trecut.... dacă au fost corect contabilizate şi dacă sunt prezentate şi descrise adecvat..... investiţii sau datorii pe termen lung)... Adăugaţi o copie a soldului iniţial intermediar la dosar........... 2. efectuaţi teste pentru a obţine o asigurare rezonabilă că soldurile iniţiale nu conţin denaturări semnificative care au impact asupra situaţiilor financiare din anul curent – aceasta poate implica revizuirea documentelor de lucru ale auditorului anterior.... Stabiliţi consecvenţa politicilor contabile (aşa cum se notează la B3/1)....... active fixe.... Revizuit de........... analizaţi dacă acestea au fost rezolvate în perioada curentă.............. 3.... Sunt înregistrate complet şi corect......................... 7............. raportul calificat). 2.. Confirmaţi prin revizuirea dosarului de audit din anul precedent că cifrele comparative sunt conforme cu UK GAAP................. Data........ şi 3. ISA(UK&I)510(8) În cazul activelor imobilizate şi datoriilor (de ex....... B3/1 4. Sunt prezentate corespunzător în situaţiile financiare în conformitate cu principiile contabile general acceptate. 6... În cazul activelor circulante şi datoriilor.. ISA(UK&I)510(10-2) Atunci când clientul este nou.........

.

în cunoaşterea mediului clientului şi în identificarea riscurilor inerente cu care acesta se confruntă. care pot asista auditorul. Se confirmă că Acordul de Planificare a Auditului a fost citit şi înţeles de către: Nume Partenerul de revizuire independent (dacă este cazul) Partenerul misiunii de audit Partenerul serviciilor furnizate clientului (dacă este cazul) Managerul Supervizor Senior Semi-Senior Junior Semnătură Dată . Acesta consistă în indicatori utili în fiecare coloană. într-un mod structurat.Nume Client Nume Client Perioadă Contabilă A se vedea B9/1 ACORDUL DE PLANIFICARE A AUDITULUI Următoarele pagini oferă un aide-memoire care ajută la întocmirea de către dumneavoastră a Acordului de Planificare a Auditului. Documentaţia mediului specific al fiecărui client este necesară pentru fiecare misiune. Trebuie subliniat că acesta este doar un eşantion/model şi că formatul va depinde de circumstanţele fiecărei misiuni de audit.

în mod curent. în funcţie de clientul individual. strategiilor principale de afaceri. vor diferi de la un audit la altul.Nume Client Nume Client Perioadă Contabilă A se vedea B9/2 ACORDUL DE PLANIFICARE A AUDITULUI – PREZENTARE GENERALĂ Aceşti termini acoperă o serie largă de domenii care trebuie parcurse în Acordul de Planificare. performanţei financiare şi cerinţelor sale de raportare. implementarea incompletă sau incorectă) • Evaluarea şi revizuirea performanţei financiare a entităţii • Factori economici generali şi condiţii ale mediului de activitate care afectează afacerile entităţii • Caracteristici importante ale entităţii. nu toate sunt relevante pentru fiecare misiune de audit şi lista termennilor nu este. inclusiv modificări apărute de la auditul anterior • Stilul de operare şi conştiinciozitatea controalelor directorilor şi conducerii • Cunoştinţele cumulate ale auditorilor cu privire la sistemele contabile şi de control intern şi la orice modificări neaşteptate apărute în cadrul perioadei . reglementarea şi alţi factori externi) • Efectele implementării unei strategii (în special orice efecte care vor duce la noi cerinţe contabile (un risc potenţial afferent afacerii ar putea fi. CERINŢE ALE MISIUNII • Termenii misiunii şi orice responsabilităţi statutare • Orice cerinţe de reglementare generate de decizia de a menţine misiunea • Orice considerente etice. afacerilor sale. inclusive evaluările independenţei şi obiectivităţii (şi orice măsuri de protecţie în vigoare) • Evaluarea riscului de numire CUNOAŞTEREA DOMENIULUI DE ACTIVITATE AL ENTITĂŢII Domeniul de activitate. reglementare şi alţi factori externi: • Cadrul de Raportare Financiară aplicabil • Condiţiile domeniului de activitate • Mediul de reglementare (inclusiv detalii ale legilor şi reglementărilor centrale referitoare la autorizarea de comercializare a clientului) • Alţi factori externi care afectează. Informaţiile relevante. totuşi. mediului său de activitate. potrivit fiecărui termen. exhaustivă. neapărat. de exemplu. afacerile entităţii Natura entităţii: • • • • • Activităţi de afaceri Investiţii Finanţare Cerinţe de raportare financiară Părţi afiliate Obiective şi strategii şi riscuri aferente afacerii: • Existenţa obiectivelor (de ex. modul în care entitatea abordează domeniul de activitate.

inclusive cele care implică estimări contabile • Solduri inițiale Vezi B8/1 • Imobilizări corporale. inventariere. în cursul anului curent • Rezultatele discuţiilor cu conducerea cu privire la măsura în care au fost identificate orice fraude. costuri aferente mărfurilor. leasing financiar. politica de amortizare. potrivit căreia pot apărea. valoarea recuperabilă. active de regularizare și pasive de regularizare (471. în cursul anului curent • Analizaţi dacă clientul este mai susceptibil de a comite fraude şi discutaţi orice factori de risc • Analizaţi dacă există orice riscuri specifice de fraudă associate domeniului de activitate al clientului • Abordarea fraudei aferente auditului din anul curent RISCUL ŞI PRAGUL DE SEMNIFICAŢIE • Stabilirea pragului de semnificaţie în scopuri de planificare a auditului –VEZI B5/1 • Evaluările estimate ale riscurilor de eroare şi identificarea oricăror domenii semnificative ale auditului –VEZI B4/1-B4/2 • Aspecte semnificative generate de revizuirea analitică preliminară VEZI B6/1 • Orice indicaţie.Nume Client Perioadă Contabilă A se vedea B9/3 ACORDUL DE PLANIFICARE A AUDITULUI – PREZENTARE GENERALĂ (CONTINUARE) CONSIDERENTE REFERITOARE LA FRAUDĂ • Actualizarea cu privire la orice cazuri de fraudă identificate în perioada anterioară • Rezultatele discuţiilor cu conducerea cu privire la evaluarea de cătrea aceasta a fraudei. casări.ieșiri. politica de amortizare • Stocuri-cumpărări. MOMENTUL OPORTUN ŞI AMPLOAREA PROCEDURILOR . sau din orice alte motive. deprecieri de valoare. intrări. inclusive experienţa anilor anteriori. inventarierea • avansuri acordate. vânzări de stocuri către clienți. din cauza fraudei. denaturări care pot avea un efect semnificativ asupra situaţiilor financiareNU ESTE CAZUL • Identificarea domeniilor contabile complexe. linia de credit pentru • Impozite și taxe • Cheltuieli și venituri. leasin financiar. avansuri primite • Clienți incerți și litigioși • Casa și conturi bancare • Datorii pe termen scurt: salarii și costuri asociate • Datorii pe termen lung. 472) • Conformitatea cu legile și reglementările • BALANȚA DE VERIFICARE • Stabilirea dimensiunii eşantionului iniţial vezi B71/B72 NATURA.

estimate a avea loc potrivit termenilor misiunii 14.300. 0722. 31.• Realizarea dosarului de audit şi accentul relativ acordat testelor controalelor şi procedurilor de fond • Abordarea numirii şi ajustarea programelor de lucru • Coordonarea. buget. gestionarea.03.2012 • Scrisoarea de reprezentare. recomandarile auditorului. 20 martie 2012 proiectul de raport .400. inclusiv a altor persoane din aceeaşi firmă.300 • director economic Cristina Mohârța: 0722.2012 • Scrisoarea în atenţia persoanelor însărcinate cu guvernanţa 14. în auditul componentelor. organizaţiile prestatoare de servicii.există și este semnată de client și AM • Contacte/numere utile : director general Bogdan Olaru. dacă este cazul ALTE ASPECTE • Posibilitatea ca principiul de continuitate a activităţii să fie inadecvat • Natura şi momentul oportun al rapoartelor sau alte comunicări cu entitatea.2012 Deficientele de control intern. evaluări ale personalului şi selectarea personalului • Conţinutul estimate sau Aspecte în atenţia partenerului • Revizuirea partenerului independent. 28 Februarie 2012 .02. Raportul de audit. filiale şi diviziuni • Implicarea în şi comunicarea cu experţii. supravegherea şi revizuirea • Implicarea altor auditori.400 .02. de exemplu sucursale. alte părţi terţe şi auditori interni • Numărul locaţiilor 1 • Cerinţe privind personalul – program de lucru.

stocuri.A. facturi. există Da.Nume Client Perioadă Contabilă A se vedea B10/1 LISTA DE VERIFICARE PERMANENTĂ A INFORMAŢIILOR Următoarele informaţii ar trebui înregistrate corect. (i) Actul de înfiinţare şi articolele constitutive (ii) Acordul de parteneriat (iii) Procura juridică şi statutul de scutire de venituri Informaţii statutare (a) Copia ultimei rentabilităţi anuale (b) Directori (c) Acţionari (d) Procese-verbale de importanţă continuă Da.F Sediul social Producția de confecții și vânzarea acestora la intern și extern 12 gestiuni OMFP 3055/2009 Verificate pe domenii semnificative . Adrian Popescu Reduceri comerciale. liste de inventariere. S-a utilizat eșantionarea Sistemul contabil nu cuprinde corec țiile necesare asupra imobilizarilor și stocurilor Sistemul de control intern deficitare procedurile de inventariere. creanțe. pentru terenuri (b) Împrumuti. Eleonora Manda. capitaluri și rezerva (b) Raţii Indicatori ai pozitiei financiare si performanței (c) Informaţii privind revizuirea analitică realizată (d) Informaţii privind domeniul de activitate Productia de confectii de damă. Documente de export Evoluția indicatorilor pe 2009-2010 privind pozitia financioara.selectate. recomandari ale auditorului. CORECT REFLECTATE LA 31 12 2010 operaţionale) (d) Asigurări 2 AUTOTURISME. Contracte. R. este realizată s-a acordat o atenție deosebită clienrului asupra politicilor contabile. 28. 3. (e) Cercetări ale companiei (f) Cheltuieli şi obligaţiuni Copii ale acordurilor (a) Titluri de proprietate Da. fie într-un dosar permanent. într-o secţiune de informaţii permanente de respectat de la an la an. NIR-ri. . Verificate prin eșantionare s-a realizat o reevaluare. consultat există o copie da da Nu este cazul 5. sau într-un Acord de Planficare a Auditului. Documente constitutive (a) Certificatul de înfiinţare (b) Documente constitutive. Peujeot 407 si Audi XS sunt asigurate ASIROM VIENNA Sumar al conturilor şi informaii privind revizuirea analitică (a) Sumarul anual al conturilor Conturi de imobilizări. Documentele care nu mai sunt de actualitate pot fi lăsate la finalul dosarului de audit curent. 14. fișele mijloacelor fixe. (c) Contracte de leasing (financiare şi 2 AUTOTURISME sunt in leasing financiar Peujeot 407 si Audi XS. Vasile Secareș. de ex. proiectarea și func ț ionarea controlului intern. societatea nu a înregistrat diferențele rezultate din reevaluare Da. Note ale întâlnirilor Înregistrări aferente partenerului de audit şi personalului Liste de verificare ale serviciilor furnizate clientului INFORMAŢII DE BAZĂ 4. fluxuri de numerar. intreruperea unei sectii de producție 6. etc. lichiditati. S. INFORMAŢII REFERITOARE LA PLANIFICARE 1. da Ioan Popovici. prelungirea numarului de zile pentru incasarea creanțelor. exista păentru sediul companiei . venituri și cheltuieli. catorii comeciale și financiare.C. LOTUS S. ipoteci şi obligaţiuni Nu există posibilitatea unor credite noi. estimările contabile și controlul intern Nu există tranzacții cu părțile afiliate Trebuie completată s-a aplicat ISA 505. performanța firmei.A.O. consecvența de la un exercitiu la altul. Detalii ale organizaţiei (a) Structura grupului (b) Tabele organizaţionale (c) Probe privind verificarea identităţii (d) Principalele activităţi (e) Locaţii (f) Legi şi reglementări specifice clientului Sistemele contabile (a) Înregistrări contabile (b) Note şi proceduri referitoare la sisteme (c) Controalele şi procedurile interne (d) Documente-tip (e) Orice tabele (f) Cecuri şi extrase bancare (g) Istoria activelor fixe Alte informaţii referitoare la planificare (a) Scrisoarea de misiuni (b) Formularul de evaluare a clientului nou (c) Informaţii privind atenţia cuvenită clientului (d) Informaţii de tipul “Cunoaşte-ţi clientul” (e) O copie a scrisorii de investigaţie profesională (f) Autoritatea scrisorii bancare Scrisoarea în atenţia persoanelor (g) însărcinate cu guvernanţa (h) (i) (j) (k) Corespondanţă de importanţă permanentă √ S.2011 2.02. ȘI există confirmarea soldurilor S-a emis scrisoarea in atentia guvernantei privind deficientele de control intern și recomandarile ce se impun Întâlniri cu clientul *aspecte ale deficiențelor de control intern. Elena Popovici Tudor Popescu. 7. documente de livrare. Înregistrarea poate fi efectuată.2011.02.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful