TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI 2013-2014 YÖNETİM KURULU ADAY ADAYI FORMU

1. Kişisel Bilgiler
Ad-Soyadı : Ceyda Özdemir Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) : 11.09.1989 Doğum Yeri : Kdz. Ereğli Cinsiyet : Kadın Örgütlenme :MUTOG Eğitim durumu (lise, varsa üniversite, bölüm, sınıf) : Yıldız Teknik Üniversitesi / Kimya Eposta Adresi : ceydaozdemir5@yahoo.com (varsa) Twitter Hesabı: https://twitter.com/ceyda_ozdemir (varsa) Formspring adresi: http://www.formspring.me/ceydaozdemir5 (varsa) Facebook Profili: http://www.facebook.com/ceyda.ozdemir.56

2. TOG ile tanışma hikayem:
Üniversite 1. sınıfın sonlarıydı. Marmara Üniversitesinden bir grup gencin Kadıköy’de bir yurtta kalan, ülkelerindeki savaş ortamından kaçmış 12-17 yaş arası sığınmacı çocukları sosyal hayata dahil edebilmek için gerçekleştirdiği bir proje ile tanıştım ve proje ekibine dahil olmak istedim, hemen dahil ettiler. Birkaç hafta sonra projeyi Toplum Gönüllüleri Vakfı Marmara Üniversitesi örgütlenmesi olarak gerçekleştirdiklerini öğrenip kendimi sarı anahtar TOG oryantasyonda buldum ve benim de Toplum Gönüllüleri Vakfındaki gönüllülük sürecim başlamış oldu.

3. TOG bünyesinde katıldığım etkinlikler ve projeler (tarihleri ve açıklamaları ile):
2008-2009; Nesilden Nesile : Kadıköy’de sığınmacı çocukların kaldığı bir yerde onları sosyal hayatta var edebilmek adına gerçekleştirdiğimiz bir projeydi. 2009; Psikotek : Şizofreni dostları derneği ile yürüttüğümüz, şizofreni hastalarına olan önyargıyı kırmak ve onları sosyal hayata kazandırmak için gerçekleştirdiğimiz bir proje. Mart, 2009; Anahtar Eğitimleri (Mavi-kırmızı-yeşil) - Katılımcı

1

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI 2013-2014 YÖNETİM KURULU ADAY ADAYI FORMU
Mart, 2009; Demokrasi ve Haklarımız Yerel Yaygınlaştırma Eğitimi - Katılımcı Mayıs 2009; Marmara-Mimar Sinan TOG Atak ‘Gençlik Hakkında’ – Organizasyon Ekibi Ekim 2009; 14. Gençlik Konseyi Samsun – Katılımcı Şubat 2010; 15. Gençlik Konseyi – Tema Koordinasyon Ekibi Mart, 2010; Demokrasi ve Haklarımız Eğitmen Eğitimi – Katılımcı Ağustos, 2010; Saha Sorumluları Başlangıç Eğitimi – Katılımcı Yaşayan Kütüphane – Gönüllü (2011, Yıldız Teknik Ünv.; 2011 sun.day.sky; 2012 Yıldız Teknik Ünv.)

4. TOG bünyesinde aldığım sorumluluklar (tarihleri ve açıklamaları ile):
2009; Marmara Üniversitesi Örgütlenme Koordinatörü Ekim, 2009 – Eylül, 2010; Tema Koordinasyon Ekibi ( ‘Gençlerin Katılımı’ teması koordinasyonu) Mart 2010, Şubat 2011, Şubat 2012; Alternatif Gençlik Haftası (şimdiki adıyla ‘Genç Hafta’) Proje Atölyesi – Kolaylaştırıcı Nisan 2010; Diyarbakır Atak ‘Gençlerin Katılımı ve Kültürel Miras’ – Tema Koordinasyon Ekibi Mayıs 2010; Zonguldak Atak ‘Gençlerin Katılımı’ – Tema Koordinasyon Ekibi Mayıs 2010; Biga Atak ‘Gençlerin Katılımı’ – Tema Koordinasyon Ekibi Mayıs 2010, Mayıs 2011, Mayıs 2012; Alternatif Gençlik Haftası (Şimdiki adıyla ‘Genç Hafta’) Proje Koordinasyonu 2010 – 2013; Demokrasi ve Haklarımız Yerel Yaygınlaştırmalar – Eğitmen : (Eskişehir, Diyarbakır, Edirne, Kayseri, Bandırma, Erzurum, Kastamonu, Batman) Saha Sorumluluğu : 2010-2011; İstanbul Ünv. Beyazıt, İstanbul Ünv. Avcılar, Düzce Ünv., Zonguldak Karaelmas Ünv. Örgütlenmeleri 2011-2012; İstanbul Ünv. Beyazıt, İstanbul Ünv. Avcılar, Zonguldak Karaelmas Ünv., Samsun 19 Mayıs Ünv. örgütlenmeleri 2012-2013; Yıldız Teknik Ünv., Galatasaray Ünv. Örgütlenmeleri Şubat 2011; 17. Gençlik Konseyi Ankara – Konsey içerik ekibi Nisan 2011-2013; Toplum Gönüllüleri Vakfı Denetlem Kurulu Üyesi Ağustos 2011; TOG Ofis saha departmanı - Staj Eylül 2011; 18. Gençlik Konseyi İzmir – Konsey içerik ekibi 26-29 Ocak 2012 – 9-12 Şubat 2012; Katılımın Genç Hali proje eğitimleri Kolaylaştırıcı

2

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI 2013-2014 YÖNETİM KURULU ADAY ADAYI FORMU
19-25 Mart 2012; Demokrasi ve Haklarımız Eğitmen Eğitimi – Eğitmen 26 Temmuz – 8 Ağustos 2012; Sıkı Takipte Kalalım Yaz projesi – Koordinasyon Eylül, 2012; 20. Gençlik Konseyi İstanbul – Organizasyon ekibi Kasım, 2012; Gençlik ve sosyal Haklar Ulusal Yaygınlaştırma Ankara – Eğitmen

5. (Varsa) Başka sivil toplum örgütlerindeki deneyimlerim (tarihleri ve açıklamaları ile):
2012; Amargi – Feminizm Söyleşileri ( Katılımcı) Aralık 2012; Diyarbakır Bağlar Belediyesi – Gençlerle Demokrasi Okulu (Eğitmen) : Bağlar Belediyesi eğitim destek evinde çeşitli derslere ve aktivitelere katılan 1518 yaş arası gençlerle demokrasi, aktif yurttaşlık ve insan hakları gibi konuları konuştuğumuz ikişer günlük iki eğitim gerçekleştirdik.

6. Toplum gönüllüsü olarak başıma gelen en ilginç olay...
Bilkent Üniversitesi’nde ‘2011 Genç Hafta’ proje atölyesini gerçekleştiriyorduk. Atölye sürecinde tesadüfi bir şekilde Gençlik ve Spor Bakan danışmanı ile iletişime geçtik ve atölyenin son günü bir oturuma katıldı. Yaptığımız projede farklı gençlik gruplarını da dahil ederek gençlerin istediği gibi bir gençlik haftası tasarlamasını istediğimizi ve bunun için de bir model oluşturmaya çalıştığımızı anlattık. Bunları ne kadar takdir ettiğini anlatırken bir de örnek vermeyi denedi ve yanında oturan arkadaşımıza dönerek; -Diyelim ki sen Alevisin dedi, hemen ardından pardon özür dilerim diye ekledi. Ve sonrasında farklılıklarla birlikte iyi yaşayabilmek üzerine birkaç cümle söyledi. Yaşadığım en ilginç deneyim olmakla birlikte ne diyeceğimi bilemediğim anlardan biriydi.

7. Bana göre olumlu özelliklerim:
Açık sözlü olmak Kendimi kısa cümlelerle ifade etmek

8. Bana göre olumsuz özelliklerim:
Kararsız olmak Fazla detaycı olmak

9. Çevremdeki özelliklerim:

insanlara

göre

olumlu

ve

olumsuz

3

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI 2013-2014 YÖNETİM KURULU ADAY ADAYI FORMU
Çevremdeki insanlara göre olumlu özelliklerim; İyi bir dinleyici olmak Sabırlı olmak

Çevremdekilere göre olumsuz özelliklerim; Alıngan olmak Kendimden bahsetmeyi sevmemek

10. Dünyada ve Türkiye’de genel olarak sivil toplumun rolü üzerine düşündüklerim:
Sivil toplumu; toplumsal sorunlara dikkat çekmeye çalışan, çözüm arayan ya da model öneren, bu süreçte karar vericileri yeni politikalar üretmek ya da var olan politikaları değiştirmek için çözümler doğrultusunda yönlendiren, gönüllü örgütlerden oluşan, devletten bağımsız alan olarak tanımlayabiliriz. Sivil toplumu demokrasiden bağımsız düşünemeyiz. Sivil toplum, devlet-toplum arasında oluşturulan sert çizgiyi yumuşatarak bireylere devlete karşı bir yaşam alanı oluşturur. Bu yaşam alanındaki hak ve özgürlük mücadelesi de bir taraftan bizi demokrasiye ulaştırır. Bir taraftan da bu alanda verilen hak ve özgürlüklerin hayata geçirilmesi, bireylerin yönetime katılımını sağlayarak katılımcı demokrasiyi karşımıza çıkarır. Bunun yanında da bireylerin sorunlara çözüm üretmesini ve aktif yurttaşlar olmalarını sağlar. Günümüzde sivil toplum hareketinin, insiyatif, devlet dışı örgütler, klüpler, sendikalar, meslek odaları gibi geniş bir alanda yer aldığını görebiliriz. Süreçte sivil toplum; Türkiye’de ve dünyada niteliksel ve niceliksel olarak gelişim gösteriyor. Bu alanda da bir küreselleşmeden söz edebiliriz. Bu bağlamda farklı ülkelerde bilinen ve çalışmalar gerçekleştiren sivil toplum kuruluşlarını buraya örnek gösterebiliriz. Bence sivil toplum hala gelişmekte olan bir süreçte ve bu sürece aktif katılım sağlayarak destek verilebileceğini düşünüyorum.

11. Bence TOG’daki Yönetim Kurulu şöyle bir yer?:
İçerisinde bulunduğumuz alanın gençlerin yönetim mekanizmalarına katılımını destekleyen ve gençliğin sadece çocukluktan yetişkinliğe geçiş döneminden ibaret olmadığını savunan bir alan olduğunu gözden geçirirsek öncelikle gençlere olan güvenin bir göstergesi bence gençlerin yönetim kuruluna dahiliyeti. Gençlerin fikirlerine değer verilen, kendi bulundukları alanın yönetimiyle ilgili kendilerinin de söz sahibi olduğu bir alan. Yaşadığımız ülkede bırakın meclise katılım için belli bir yaşa gelmeyi, yetişkinlerin yanında konuşurken bile ‘gençtir, şimdi anlamaz’ cümlelerini duyarken; gençlerin yönetim mekanizmalarına katılımı için bir model olduğunu düşünüyorum aynı zamanda.Ama tabii ki geçen uzun süreçlerde neyi neden yaptığımızı hatırlamak için gençlerin dahiliyetinin niteliğini konuşmanın da iyi olabileceğini düşünüyorum.

4

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI 2013-2014 YÖNETİM KURULU ADAY ADAYI FORMU
12. TOG, Türkiye’de en çok neleri değiştirmek için çalışmalı?
Tarihine göz attığımızda çok eskiye dayanan bir gençlik algısıyla karşı karşıyayız Türkiye’de. Osmanlı’da ülkeyi kurtarması beklenen gençlik devlet tarafından oluşturuluyor (Jön Türk’ler). Bu kuşağın devlet tarafından kendilerine yüklenen sorumluluğu içselleştirdiğini , imparatorluğu kurtarmak için çeşitli çözümler üretmeye çalıştığını, bireysel özgürlüklerinin öncelikleri arasında olmadığını görebiliriz. Keza ilk jimnastik bayramlarının; halkın vatana olan inancını güçlendirmek ve pekiştirmek için ortak bir alan oluşturabilmek mantığıyla kurgulandığı görülebilir. Tabii ki bu bayramlarının öznesi olarak görülenler de ileride bu devleti kurtarma sorumlulukları olan gençlerdir. Cumhuriyetin kurulmasıyla gençlik, kurtulan bir devletin koruyucuları olmak rolünü üstlenmiştir bu kez. Atatürk’ün gençliğe hitabesi de bunun bir göstergesidir. 60’lı, 70’li yıllarda gençliğin siyasal alanda ne kadar aktif olduklarını okuduklarımız yanında yaşayanların hikayelerinden de dinliyoruz. Ama bu dönem gençliğin de siyasal alanda yer almaları iki farklı uçta geçerken; aslında iki tarafın da amacının devleti kurtarabilmek olduğu ama ‘nasıl’ konusunda ortaklaşamadıkları sadece dinlediklerimiz üzerinden bile varabileceğimiz bir sonuç. 80 sonrası ve 21. yy gençliği için yukarıdakiler söylenemez. Artık düşünce ve davranışlarımız ‘memleketi kurtarmak’tan çıkıp ‘bireyin özgürlüğü’ne dönüşmeye başlamış fakat bu da bizlerin ‘apolitik, kaygısız’ gibi eleştirilere maruz kalmamıza sebep olmuştur. Omuzlarımızda hala yük olan vatandaşlık şevkinin bir parçası haline gelebilmek, darbeyle ‘Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’ halini alan stadyumlardaki jimnastik hareketleri ve bayraklı kareografilerle de kendini gösterir. Toplum Gönüllüleri Vakfı bence en çok; var olan bu gençlik algısını değiştirmek ve bugünüyle var olan siyaseti başka bir dille yapan, kendi özgürlüklerini ön planda tutan ve popüler kültürden temellerini alan yeni nesil gençliğin anlaşılabilmesi için çalışmalıdır.

13. TOG'da değişmesini istediklerim:
Gençlerin mobilizasyonu için var olan araçların (atak, konsey, ulusal eğitim ya da toplantı, dönemsel, eğitmen eğitimi) bir kısmı örgütlenmeleri güçlendirmek bir kısmı da bireyleri güçlendirmek hedeflerini taşır. Süreçte örgütlenmeleri güçlendirebilecek araçların artması değişmesini istediklerim arasında. Bunlar gönüllü saha ziyaretleri, bölgesel toplantılar gibi eskiden daha sık kullandığımız araçlar da olabilirken, yeni araçlar da denenebilir. Yönetim Kurulu Aday Adayı başvuru formu da değişmesini istediklerim arasında yer alabilir. Mevcut form daha çok gönüllülerin deneyimlerinin ortaya çıkmasında yardımcı. Bu deneyimlerden çıkardığımız öğrenmeler ve bu öğrenmeler sonucunda geliştirdiğimiz yeni düşünce ve davranışlarımızın da en az deneyimlerimiz kadar önemli olduğunu düşünmekteyim.

5

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI 2013-2014 YÖNETİM KURULU ADAY ADAYI FORMU
14. TOG'da devam etmesini istediklerim:
Gençlerin mobilizasyonunu sağlayan araçların (atak,dönemsel,konsey) devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Farklı yerlerden gelip, farklı kimliklere sahip olan insanların ortak bir amaç doğrultusunda buluşmasının birbirimizden öğrenmeye büyük katkı sağladığını gözlemliyoruz. Bunun yanında akran eğitim metoduyla gerçekleştirilen eğitimlerin, katılımcıeğitmen iki taraflı güçlenme sağlarken kurulan özne-özne ilişkisi herhangi bir hiyerarşi oluşturmamakta ve böylece yaşları yakın olan ve aynı dille dertlerini anlatan insanların öğrenme süreçlerini hızlandırmakta ve kolaylaştırmaktadır. Bu sebeple eğitimlerin teori ve pratikte bu çerçeve doğrultusunda devam etmesini isterim. Gençlerin kendileriyle ilgili söz söyleyebilmeleri için araç olan ‘Geç Değil Genç’ , ‘Katılımın Genç Hali’ , ‘Genç Hafta’ gibi proje, kampanya ya da etkinliklerin var olması devam etmesini istediklerim arasında.

15. 2015 yılında Toplum Gönüllüleri hareketinin geleceği nokta ile ilgili öngörülerim:
Buraya biraz gerçekçi yaklaşmaktan yanayım sanırım. 2015’e önümüzde iki yıl kala örgütlenme sayısında çok büyük artışlar olacağını düşünmüyorum. Örgütlenmelerin güçlenmesinin daha ön planda olacağını düşünüyorum. Hak temelli çalışmaların ve söylemlerin niteliksel ve nicelik olarak artacağını düşünüyorum. Savunuculuk (yasa yapımı ya da değişimine etki) yönelik faaliyetlerin artacağını düşünüyorum. Birlikte çalıştığımızın dışındaki gençlik gruplarına (lise öğrencisi, öğrenci olmayan) mevcut durumda ulaştığımız projeler var. (Gençbank gibi) Süreçte, biraz yavaş artan bir ivmeyle bu projelerin artacağını düşünüyorum.

16. TOG ilkeleri ile ilgili düşüncelerim, ilkelerin benimsenmesi ve yaygınlaşmasına dair önerilerim:
Zaman zaman ‘ne yapıyorum’ zaman zaman da ‘ne yapıyoruz’ soruları beliriverir kafamın içinde. Eğer bir yolda yürüyorsak ve yolun sonunda ulaşmak istediğimiz bir yer varsa arada durup bu soruların cevaplarını düşünmek gerekir. ‘Ne yapıyorum’ sorusunun cevabı üzerinde durduğumuz ve bizi ulaşmak istediğimiz yere götürecek olan şey gibi düşünüyorum hep. Bu sebeple eğer ne yaptığımızı unutuyorsak üzerinde durduğumuz zemin değişmeye başlar ve o yolun sonu ulaşmak istediğimiz yer değildir artık. İlkelerin de yürüdüğümüz yolda zemini oluşturduğunu düşünüyorum. Tabii ki mevzunun bunları kavramsal anlamda konuşabilmek kadar basit olmadığını hepimiz biliyoruz.İlkelerin de bir öğrenme süreci olduğunu unutmamak gerek ve öğrendiklerimizi davranışa dönüştürebildiğimiz zaman kendi değişimimize katkıda bulunuyoruz .Bu sebeple Toplum Gönüllüleri Vakfı ilkelerini benimseyip bunları düşünce ve davranışlarımıza dönüştürebildiğimiz sürece üzerinde yürüdüğümüz zeminin sağlamlığından ve yolun sonunda bizi toplumsal barışa ulaştıracağından

6

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI 2013-2014 YÖNETİM KURULU ADAY ADAYI FORMU
emin olabiliriz. Kendi değişim sürecimi, uzun yıllardır süregelmiş ezberleri bozmanın ne kadar zor ve sancılı bir süreç olduğunu görmezden gelmek anlamsız olur. Bu sebeple diyebilirim ki hedeflediğimiz değişimin büyük ve zor olduğunu göz ardı etmemek gerek.Ama bu değişim sürecinde gençlerin en çok birbirinden öğrendiğini göz önünde bulundurursak, ilkelerin davranışa dönüşmesinde de birbirleriyle olan deneyim ve iletişimin en etkili yöntem olduğunu düşünüyorum.

17. Yönetim Kurulu üyesi olmak istiyorum çünkü...
Yönetim Kurulu Aday Adaylığı süreci ve sonrası ile ilgili gönüllülük yaptığımız süreç boyunca hem bir şeyler duyuyoruz, hem de üzerine konuşuyoruz. Bunların hepsi sistemi ‘daha iyiye’ taşımak için olsa da yaptığım yorumların bu süreci deneyimlemeden, sadece duyduklarım üzerine olduğunu farkettim. Öğrenmelerimin büyük çoğunluğunun deneyimler üzerinden olduğunu düşündüğümde de süreci deneyimleyerek öğrenmeye ve anlamaya çalışmanın iyi bir adım olacağını düşünüyorum. Bunun yanında; ‘Gençlerin Katılımı’nı ve karar mekanizmalarına dahil olmasını bu kadar aktif konuşup tartışırken gönüllülük yaptığım süreçte bu vakfın da yönetimine katılıp, sürece elimden geldiğince destek olmak istiyorum. Deneyimlerimin de bu süreçte bana yardımcı olacağını düşünüyorum.

18. Eklemek istediklerim:
Teşekkürler.

19. YK üyeliğine seçilirsem, bir sene boyunca TOG’un YK toplantılarına katılmayı ve yönetim ile ilgili sorumlulukları yerine getirmeyi taahhüt ediyor musun?
Evet, ediyorum.

Toplum Gönüllüsü bir genç olarak formu doldurduğun için teşekkürler... Bu formu en geç 10 Ocak 2013 Perşembe saat 23:59’a kadar ordek@tog.gen.tr ve sener.unal@tog.org.tr adresine gönderebilirsin...

7

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI 2013-2014 YÖNETİM KURULU ADAY ADAYI FORMU
TOG 21. Gençlik Konseyi’nde görüşmek üzere.. Not: http://www.youtube.com/watch? v=OrjIGY1fJw4&feature=shareFormspring için lazım olabilir.. bu aracı süreçte kullanacağız..

8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful