TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI 2013-2014 YÖNETİM KURULU ADAY ADAYI FORMU

1. Kişisel Bilgiler Ad-Soyadı :Gökhan YAY Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) : 05/07/1985 Doğum Yeri : izmit Cinsiyet :Erkek Örgütlenme : Galatasaray Üniversitesi Eğitim durumu (lise, varsa üniversite, bölüm, sınıf) : Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Malzeme Mühendisliği (Lisans/Mezun), Galatasaray Üniversitesi İşletme Yönetimi (Yüksek Lisans/Mezun) Eposta Adresi :gokhanyay@gmail.com (varsa) Twitter Hesabı: https://twitter.com/csanfrancisco (varsa) Formspring adresi: http://www.formspring.me/csanfrancisco (varsa) Facebook Profili: http://www.facebook.com/gokhan.yay.9 2. TOG ile tanışma hikayem:
Üniversite son sınıfa geldiğimde, bir taraftanda hayatımda bir şeylerin büyük bir boşluğunu hissetmeye başladım.Birçok şey hakkında konuşuyor, eleştiriyor fakat bir eylemde bulunmuyorduk.Ben artık eyleme geçmek istediğimi fark ettim ama nerden, nasıl başlayacağımı bilemiyordum.Sivil toplum kuruluşları ve gönüllülük kavramları gün geçtikçe bütün paydaşlarıyla beraber hayatımızda aktif bir rol oynuyordu.Seçeceğim STK’ya güven konusu ve benim dertlerimi paylaşması benim için önceliklerim arasındaydı.Yaptığım araştırma neticesinde TOG Vakfı birçok özelliğiyle öne çıktı.Mali bilançolarını paylaşması, gençlerin katılımına verdiği önem, onları eğitimlerle desteklemesi, yurtiçinde hareketliliğini sağlaması ve üniversiteler üzerinden örgütlenmesi benim en çok dikkatimi ve ilgimi çeken özelliklerdi.Kendi üniversitemde bir örgütlenmemin o
1

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI 2013-2014 YÖNETİM KURULU ADAY ADAYI FORMU

yıllarda olmamış olması sonucu ve mezuniyet telaşıyla aktif gönüllüğüm Galatasaray Üniversitesinde eğitim hayatına başlamamla oldu.TOG’u aradım, buldum ve şimdi buradayım..

3. TOG bünyesinde katıldığım etkinlikler ve projeler (tarihleri ve açıklamaları ile):
2009 Aralık – Yıldız Teknik Üniversitesi Anahtar Eğitimleri / Katılımcı 2010 Şubat - TOG XV. Gençlik Konseyi / Katılımcı 2010 Mart- Adrese Büyüteç Projesi Eğitimi / Katılımcı 2010 Eylül - TOG XVI. Gençlik Konseyi / Katılımcı 2010 Ekim- Adrese Büyüteç Projesi Çalışma Ziyaretleri / Katılımcı 2010 Aralık- Aderese Büyüteç Projesi Gençlik İstanbul Paneli - Gençlerin Haklarını Talep Etme Yöntemleri / Organizasyon Ekibi 2011 Ocak – Adrese Büyüteç Projesi Final Toplantısı / Katılımcı 2011 Şubat- TOG XVII. Gençlik Konseyi – Haklarını Takip Et- Gençlere Verilen Hizmetlerde Karar Katılım İlişkisi / Atölye Uygulatıcısı 2011 Mart - Adrese Büyüteç Projesi Lobi Maratonu / Katılımcı 2011 Mart- Gençlik ve Sosyal Haklar Eğitmen Eğitimi / Katılımcı 2011 Nisan - Demokrasi ve Haklarımız Akran Eğitimi / Katılımcı 2011 Mayıs – Özgür ve Demokratik Üniversite İzmir TOG Atak / Katılımcı 2012 Ocak- Katılımın Genç Hali Projesi Eğitimi / Katılımcı 2012 Eylül – Gençlik Buluşması Yaşayan Kütüphane / Organizasyon Ekibi 2012 Ekim- İnsan Hakları Çatısı Tazeleme Eğitimi / Katılımcı 2012 Aralık- Üreme Sağlığı Akran Eğitimi / Katılımcı

2

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI 2013-2014 YÖNETİM KURULU ADAY ADAYI FORMU
4. TOG bünyesinde aldığım sorumluluklar (tarihleri ve açıklamaları ile):
2010- Galatasaray Üniversitesi TOG Kulübü / İletişim Sorumlusu 2010- Adrese Büyüteç Projesi İstanbul Grubu / İletişim Sorumlusu 2011- Galatasaray Üniversitesi TOG Kulübü / İletişim Sorumlusu 2011 - Geç Değil Genç Kampanyası / Teknik Ekip 2011 - Gençlik ve Sosyal Haklar Eğitmenliği 2011- Bilgi Üniversitesi STK Savunuculuk ve Sertifika Programı / TOG Vakfı Katılımcı 2012- TOG’un 10. Yıl Kitabı / Röportör

5. (Varsa) Başka sivil toplum örgütlerindeki deneyimlerim (tarihleri ve açıklamaları ile):
2010 Mayıs- Avrupa Kültür Başkenti(AKB) Gönüllülük ProgramıEkibi 2010 Ekim- AKB Rumeli Kavağı Mahalle Şenliği / Organizasyon Ekibi 2010 Kasım- AKB Uluslararası Gönüllülük Sempozyumu / Organizasyon Ekibi 2011 Şubat - Habitat İçin Kalkınma Derneği Paramı Yönetebiliyorum Projesi Eğitmenliği Eğitim

2010 Mayıs- AKB Avrupa Üniversiteleri Tiyatro Şenliği / Organizasyon Ekibi

6. Toplum gönüllüsü olarak başıma gelen en ilginç olay...
Adrese Büyüteç Projesi kapsamında Ankara’da lobi çalışmasında ilgili kurumlara ziyaretler gerçekleştirmiştik.Hazır Ankara’ya gelmişken bir basın toplantısı yapalımda projemizi kamuoyuyla paylaşmış oluruz demiştik.Tabi Ankara’dayız gündem yoğun, basın yoğun ve konu gençlik olunca, basın toplantısı saati sadece biz vardık.Ne gelen vardı, ne de giden.Basın bunu da yazın diyemedik haliyle...

7. Bana göre olumlu özelliklerim:
*Araştırmacıyım

3

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI 2013-2014 YÖNETİM KURULU ADAY ADAYI FORMU
*Sonuç odaklı, takipçiyim *Ekip çalışmasının önemini bilen ve uygulayanım *Çok yönlü düşünebiliyorum

8. Bana göre olumsuz özelliklerim:
*Ayrıntılarda kaybolabiliyorum *Çabuk güvenebiliyorum *Aşırı mantıksal olabiliyorum *İnsanları kırmaktan korktuğun için tepkimi koymakta zorlanabiliyorum

9. Çevremdeki özelliklerim:

insanlara

göre

olumlu

ve

olumsuz

Güvenilir birisin, güven veriyorsun Farklı bakış açılarına sahipsin Girişkensin Sakinsin Zaman kontrolünde güçlükler yaşayabiliyorsun Şüphecisin

10. Dünyada ve Türkiye’de genel olarak sivil toplumun rolü üzerine düşündüklerim:
Sivil Toplum’un önemi ve kabul edilebilirliği son yıllarda gittikçe artan bir ivmeye sahiptir.İşçi hareketi, kadın hareketi, öğrenci hareketleriyle başlayıp devam eden süreçte günümüzde STK’lar savunuculuk çalışmalarına ağırlık vermekte ve politikalara etki etmeye çalışmaktadır. Sivil toplumda bir yandan farklı örgütlenme metodlarıyla farklı şekillerde kendilerini gösteren ögütler görebiliyoruz.Kimileri protestolarla, eylemlerle tepkilerini, isteklerini dile getirmekte kimileride, bunu lobicilik, kampanyacılık gibi araçları kullanarak gerçekleştirmektedir. Dünya gelişen sivil toplum ve uygulama metodları ne yazık ki ülkemizde hala yetersizdir.Bunun sivil toplum kuruluşu ve üye sayıları gibi verilerden net bir biçimde görmekteyiz.Ülkemizde gelişecek ve büyüyecek bir sivil alana ihtiyacımız var.Türkiye’de ve dünyadaki aktif sivil alan vasıtasıyla bizlerin istediği barış ortamı sağlanabilecektir.

4

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI 2013-2014 YÖNETİM KURULU ADAY ADAYI FORMU
Yapılan çalışmaların tek başına başarılı olması tabiki pek mümkün görünmemektedir.Diğer paydaşlar olan devlet ve şirketlerde toplumsal sorunlar üzerine neler yapabilirizi sorgulamalı ve sivil alandan gelen seslere kulak vermelidir.

11. Bence TOG’daki Yönetim Kurulu şöyle bir yer?:
TOG’daki Yönetim Kurulu toplantılarını katılmışlığım olduğu için buradaki ortamı çok rahat söylebilirim.Sanki bir ailenin uzaktan fertlerinin bir bayram günü buluşması gibi gerçekleşiyor toplantılar.Herkes istediği gibi söz alıp, fikrini beyan edebiliyor.Gündem maddelerinin konuşulması ve oylanarak kararların alınması aslında aşina olduğumuz bir karar alma şekli.Aslında kısacası bildiğimiz, olması gereken fakat çoğu örgütlenme tarafından uyugulanmayan yönetim kurulu şekli.

12. TOG, Türkiye’de en çok neleri değiştirmek için çalışmalı?
Türkiye’de barış...O kadar kulağa güzel geliyor ve isteniyor ki.Aslında varılmak istenen ana hedefte nihayetinde bu söylem.Bence güzel ve emin adımlarla gidiliyor.Eksiklikler yok mu tabi ki var ve olacaktırda.Bu yolda en büyük yük bizlerin omuzunda.Bizler ve akranlarımız toplumsal barışı ne kadar çok istersek ve bu uğurda çalışmalar yaparsak zaten ileride bütün bu sorunları ileride çözmüş olacağız.Şu anda biz bunu yaparken etkilediğimiz birçok zümre, topluluk ve paydaşta haliyle durup bir düşünüyor.Aslında ilerisi için yapılanlar şu anda meyvesini de bir yandan veriyor. Biz bir gençlik örgütü isek, Türkiye’deki gençlik algısı üzerinede kesinlikle birşeyler yapmalıyız.Gençlere sorumluluklar verilmiyor, verilsede kağıt üstünde olabiliyor ya da daha acısı siz beceremediniz diyip ellerinden geri alınıyor.Son yaşanan olaylardan gördüğümüz kadarıyla gençler alkolik, sorumsuz, hovarda, aklı beş karış havada olarak ülkemizde algılanabiliyor.Aslında yaptıklarımızla biz bunların tersi olduğumuzu ve bize güvenmeleri gerektiğini her fırsatta söylüyoruz.Yine de özel çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum.

13. TOG'da değişmesini istediklerim:
Tog’la bu on yılda o kadar çok temas etmiş gönüllüler var ki...Benim aklıma sık sık bu mevzu takılır oldu.Muazzam bir insan kaynağını arkamızda bırakıyoruz.Bunun olmaması için daha fazla çaba sarf edilmesini gönülden arzuluyorum.Zaman zaman ilişikte olanlarla çeşitli projeler vasıtasıyla

5

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI 2013-2014 YÖNETİM KURULU ADAY ADAYI FORMU
bağlantılar kurulsada arkada kalan büyük bir değer var. Kaynak sağlamada bireysel bağış sistemine geçilmesinin yolları daha da çeşitlenmeli.Bu toplumdaki bilinirliğimiz ve marka değerimizlede aslında bağlantılı.Bunun için gerekli çalışmaların daha da hızlanması gerekliliğine inanıyorum.Bir anlamda özel şirketlere bağlılığımız bazı konulardaki duruşlarımızla çakışabiliyor ya da olası bir krizde vakfın bütçesini olumsuz yönde etkileyebiliyor.Aslında bu yazdığım iki maddeyi de birleştirip birşeyler çıkar mı düşünülebilir kanısındayım.

14. TOG'da devam etmesini istediklerim:
Ben gençlerin hareketliliğin gerçekten çok önemli olduğuna inananlardanım.Bu araç sayesinde gençler öğrenme süreçlerini hızlandırırken, farklı kültürleri ve yaşam tarzlarını tanıyarak empati yetilerini geliştiriyorlar.TOG’un konseyler, ataklar ve dönemsellerle beraber hareketlileğe verdiği bu önemin hiç bir zaman azalmadan aksine artarak devam etmesini istiyorum. Akran eğitimlerinin devam etmesi ve bütün gönüllülere ulaşmaya çalışması.Bu eğitimlerle biribirimizden hem birşeyler öğrenebiliyoruz ve sahip olduğumuz önyargılarla yüzleşebiliyoruz. Anayasal süreçlerde aktiflikliğimiz, görüşlerimizi sunmamızın gerçekten çok sevindirici gelişmeler.TOG olarak öğrendiklerimizi devletle paylaşıyor, bir yandan da istediklerimizi talep ediyoruz.Savunuculuk temelli projelerin artarak devam etmesi, biz bir gençlik kuruluşuyuz söylemimizin anlamı açısından büyük önem arz etmektedir.

15. 2015 yılında Toplum Gönüllüleri hareketinin geleceği nokta ile ilgili öngörülerim:
2015 yılında Toplum Gönüllüleri gerek toplum gerekse devlet nezdinde daha çok bilinen ve saygı gören bir kurum olacak.Bunu hep birlikte yapacağımızdan eminim. Daha çok örgütlenme, daha çok gönüllü ve daha çok projeler...Geriye dönüp on yıla baktığımızda gelecekle ilgili ipuçları görünmekte fakat daha iyisini yapmalıyız. Ulusal ve uluslarası düzeyde birçok sivil toplum örgütü için bir örnek teşkli etmesi, Gençlikle ilgili her sorun ve politikada kapısının çalınması,

6

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI 2013-2014 YÖNETİM KURULU ADAY ADAYI FORMU
Uluslarası örgütlerle daha fazla bağlantı ve ortak çalışmalar yapması, Kaynak geliştimede bireysel bağışa dönebilmesi İstediklerim ve beklediklerim...

16. TOG ilkeleri ile ilgili düşüncelerim, ilkelerin benimsenmesi ve yaygınlaşmasına dair önerilerim:
TOG ilkeleri hepimizin konuşurken olmazsa olmazıdır.Toplantılarda, projelerde, çalışmalarda uygulamamız gereken fakat farkında olmadan uygulamadığımız bizim ilkelerimiz.Söylemlerde herkes ne güzel benimsemiş gözüksede içselleştiremediğimiz zaman hepimiz bu ilkelerle çelişibiliyoruz.Çoğu zamanda farkına varamıyoruz.En çokta farklılıklara saygılıyızda bu karşımıza çıkıyor. Şeffaf ve hesap verebilir olmak; benimde aslında TOG’la tanışmama önemli katkısı olan bir ilke.Toplumun birçok kesimi içinde aslında bu önemli bir kriter.Aslında bireysel bağışta çok önemli olan ve güven veren bir ilke.Tabi bu ilkeyi yaptığımız işler ve kendi içimizde de benimsemeli ve uygulamalıyız. İlkelerimizi ne kadar çok içselleştirip, yaşamımızın her anına uygulayabilirsek, temas ettiğimiz kişiler sayesinde yaygınlaşmasını sağlayabileceğiz.Bu bağlamda da toplumsal barışla ilişkisi göze çarpıyor.

17. Yönetim Kurulu üyesi olmak istiyorum çünkü...
Yıllardır içinde bulunduğum çalışmaları göz önüne aldığımda ve üstüne bastıra bastıra söylediğim gençlerin aktif katılımını düşündüğümde içinde bulunduğum süreç kendiliğinden ortaya çıktı.Aslında sadece söylemekle kalmayıp artık bir anlamda harekete geçmenin başladığı bir başlangıç olarak adaylığımı görüyorum.Geçmiş eğitim, sivil alan ve iş tecrübelerimi bir araya topladığımda bunu yapmam gerekliliği dürtüsü bende hasıl oldu.Yıllardır sahada olmanın heyecanını benimsemiş olarak yönetim kurulu tecrübesini yaşamak istiyorum.Kuşkusuz her aday sahanın sorunlarını yönetim kuruluna taşayacaktır, bundan hiçbir şüphem yok.

18. Eklemek istediklerim:
Beni tanıyanlar şu cümlemi bilirler: Yıllardır ulusala çıkarım ben böyle bir ... Bu ulusalımız inşallah bizler sayesinde verimli geçer ve gelecek çalışmalarımız için daha donanımlı ve motivasyonumuz yüksek bir şekilde örgütlenmelerimize döneriz.

7

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI 2013-2014 YÖNETİM KURULU ADAY ADAYI FORMU
19. YK üyeliğine seçilirsem, bir sene boyunca TOG’un YK toplantılarına katılmayı ve yönetim ile ilgili sorumlulukları yerine getirmeyi taahhüt ediyor musun? Evet

Toplum Gönüllüsü bir genç olarak formu doldurduğun için teşekkürler... Bu formu en geç 10 Ocak 2013 Perşembe saat 23:59’a kadar ordek@tog.gen.tr ve sener.unal@tog.org.tr adresine gönderebilirsin... TOG 21. Gençlik Konseyi’nde görüşmek üzere.. Not: http://www.youtube.com/watch? v=OrjIGY1fJw4&feature=share Formspring için lazım olabilir.. bu aracı süreçte kullanacağız..

8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful