RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013

SAINS

TINGKATAN SATU

1

 menyatakan simbol dan nilai  Membuat urutan  Menghubungkait  Membuat inferen  Menjana idea  Membuat hipotesis  Memerhatikan  Membuat inferen  Mentafsir data  Mengawal pembolehubah  Membuat hipotesis  Mengeksperimen  berkomunikasi Bekerjasama  B3D2E1  B3D2E2  B3D2E3 2 . dan mili-.langkah dalam penyiasatan saintifik. senti-. Mengenal pasti kuantiti fizik (panjang. suhu dan arus elektrik. menjalankan satu penyiasatan saintifik. masa. 3 14-18/Jan 1. Menjalankan penyiasatan saintifik/eksperimen. masa.2 Memahami langkah. dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik. jisim. suhu dan arus elektrik).MINGGU OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN KBKK KEMAHIRAN PROSES SAINS SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI PBS / PEKA TEMA: MEMPERKENALKAN SAINS BIDANG PEMBELAJARAN: 1. apa yang dikekalkan dan apa yang diukur. Mereka harus menekankan langkah yang telah diambil. contoh: mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa. Murid boleh diminta untuk melaporkan hasil penyiasatan mereka. Murid boleh:  menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang. menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian. Mencari simbol yang digunakan  Mencirikan  Menghubungkait Bekerjasama  B3D1E1  B4D2E1  (Pendulum)  Mencirikan  Menghubungkait Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling Bekerjasama  B2D1E1  B4D1E1  B1D1E1 2 7-11/Jan 1.I. PENGENALAN KEPADA SAINS 1 2-4/Jan 1. apa yang diubah. Memerihalkan dengan contoh fenomena semula jadi yang murid boleh lihat di sekeliling mereka: a) tumbesaran manusia daripada bayi hingga dewasa b) kejatuhan bola ke tanah c) pencairan ais Membincangkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian. jisim. Murid boleh: menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains. Mencari perkataan imbuhan yang digunakan dalam pengukuran seperti kilo-.  menyatakan unit S.3 Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya.1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian. nilai dan unit sebagaimana tertera pada maklumat produk. menamakan kerjaya dalam sains seperti: a) guru sains b) doktor c) jurutera d) saintis alam sekitar Murid boleh: menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik/eksperimen.

menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat. menerangkan konsep berat. senti.  menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air. Memahami kegunaan alat pengukuran. menerangkan konsep jisim. menentukan jisim suatu objek. Murid boleh:      menentukan berat suatu objek.  memilih alat yang betul dan menyukat isipadu cecair.  perbezaan antara jisim dengan berat. Menentukan isipadu pepejal sekata dan tidak sekata menggunakan kaedah sesaran air. Eksperimen: Membincangkan:  berat sebagai tarikan Bumi (daya graviti) ke atas objek.  memilih alat yang betul dan mengukur suhu badan serta suhu cecair.5 Memahami konsep jisim  Mencirikan  Membandingkan 1. 2.  Memerhatikan  Mengukur dan menggunakan nombor Bekerjasama  B4D5E1  B3D3E5  B6D1E1 6 4-8/Feb 1.dan kilo mengenal pasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim.  mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen. Menentukan berat pelbagai objek & membezakan menggunakan neraca spring. Eksperimen: 1. Membincangkan kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama.  menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf.4 Memahami penggunaan alat pengukuran imbuhan bagi unit panjang dan jisim: mili -. 2. Menentukan jisim pelbagai objek dengan menggunakan neraca alur/tuas.4 21-25/Jan 1. Murid boleh:  memilih alat yang betul dan mengukur panjang. Mencari nilai bagi setiap imbuhan. Membincangkan pemilihan alat yang sesuai apabila membuat ukuran.6 Menyedari kepentingan unit piawai dalam Murid boleh:  memberi contoh masalah yang Menghargai sumbangan sains dan 3 .  jisim sebagai kuantiti jirim.  Mencirikan  Memerhatikan  Menghubungkait  Membuat inferen  Membandingkan  Mengukur dan & membezakan menggunakan nombor  Menjana idea  Membuat inferen  Menyelesaikan masalah Bekerjasama  B3D3E1  B4D3E1  B4D3E2  B3D3E2  B3D3E2  B3D3E4  B4D4E1 5 28/Jan – 1/Feb 1. dalam unit pengukuran.

Memerhati contoh organisma unisel dan multisel di bawah mikroskop. 4 . Mengumpul maklumat mengenai struktur sel dan membincangkan fungsinya. SEL SEBAGAI UNIT KEHIDUPAN 7 11-16/Feb 1.  B1D2E1  B4D6E1  B4D6E2  B5D1E1 8 18-22/Feb 9 25/Feb1/Mac 1. Memerhati struktur umum sel pipi dan sel bawang di bawah mikroskop menggunakan prosedur yang betul.1 Memahami sel Murid boleh:  mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan. kad yang berlabel ‘unisel’ dan ‘multisel’. Melukis dan melabel pelbagai struktur sel haiwan dan sel tumbuhan.  menyatakan fungsi setiap struktur sel.  melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Menyediakan murid dengan kad gambar.  menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan.kehidupan harian mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan. kad nama. Murid boleh:  menyatakan maksud organisma unisel dan multisel.  melabel struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan.2 Memahami organisma unisel dan multisel. Membandingkan sel haiwan dan sel tumbuhan. Mengumpul maklumat mengenai organisma unisel dan multisel.  menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul.  memberi contoh organisma unisel dan multisel.  Mencirikan  Memerhatikan  Membandingkan  Mengelaskan & membezakan  Membuat inferen  Mengumpulkan & mengelaskan  Membuat inferen Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Murid memadankan kad-kad bagi setiap organisma. teknologi.  mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN BIDANG PEMBELAJARAN: 1.  menggunakan mikroskop dengan betul.  B2D2E1  B3D5E1 Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Mengumpul maklumat mengenai  Mencirikan  Memerhatikan organisma hidup dan mengenal pasti  Membandingkan  Mengelaskan unit asas kehidupan yang membina & membezakan organisma tersebut.  Mengumpulkan & mengelaskan Menyediakan slaid sel pipi dan sel bawang.

Murid boleh:  menerangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks. organ. organ dan sistem dalam badan manusia.  menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia.3 Memahami sel membentuk tisu.10 4-8/Mac 1. Murid boleh:  menamakan pelbagai jenis sel manusia. Cuti Pertengahan Penggal 1 5 . Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan  B6D2E1 TEMA: JIRIM DALAM ALAM BIDANG PEMBELAJARAN: 1. tanah dan benda hidup mempunyai  jisim dan memenuhi ruang. menghubungkaitkan benda dan jirim.  Menghubungkait  Menjana idea  Memerhatikan Bersifat objektif  B2D3E1  B3D7E1  B4D7E1 24-31/Mac  menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang. air.  menerangkan maksud jirim.1 Memahami jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang Murid boleh: Eksperimen: Menunjukkan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang Membincangkan maksud jirim.  menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan  B1D2E1  B3D4E1  B3D6E1 11 11-15/Mac 1. & membezakan  Menjana idea Menggunakan pengurusan grafik  Membuat urutan (seperti tangga hiraki) untuk  Mengumpulkan & menunjukkan hiraki organisasi sel: mengelaskan sel  tisu  organ  sistem  organisma Membincangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.4 Menyedari manusia adalah organisma yang kompleks. tisu. Mengumpul maklumat dan  Mencirikan  Mengelaskan membincangkan perkara berikut:  Menghubungkait a) jenis sel manusia  Membandingkan b) fungsi pelbagai jenis sel manusia. Menyenaraikan contoh jirim. sistem dan organisma. JIRIM 12 18-22/Mac 1. Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.  menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks menggunakan istilah sel.

 memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan.  menyatakan perbezaan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. Murid boleh:  memerihalkan bagaimana manusia menggunakan pelbagai keadaan jirim.  menyatakan ketumpatan pelbagai objek dan cecair melalui aktiviti. b) pelbagai cecair.13 1-5/April 1. Murid boleh:  menyatakan jirim terdiri daripada zarah-zarah  menyatakan tiga keadaan jirim. pelampung dsb.  menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti.  Menghubungkait  Menjana idea  Membuat urutan  Memerhatikan Berfikiran kritikal dan analitis.3 Memahami konsep ketumpatan Murid boleh:  mendefinisikan ketumpatan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan. Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) apa yang membina jirim.2 Memahami tiga keadaan jirim.  menyelesaikan masalah mudah berkaitan ketumpatan. a) manusia menggunakan konsep ketumpatan untuk membina rakit. Menghargai sumbangan sains dan teknologi  B6D3E1 6 . Mengumpul maklumat dan  Menghubungkait membincangkan bagaimana:  Menjana idea a) manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim dalam penyimpanan dan pengangkutan gas dan cecair.  B3D8E1  B5D2E1 PEKA 15 15-19/April 1.  menerangkan mengapa ada objek dan cecair timbul.4 Menghargai penggunaan ciri-ciri jirim dalam kehidupan harian Membincangkan mengapa ada objek dan cecair timbul dan mengaitkannya dengan ketumpatan. Membandingkan tiga keadaan jirim dari segi: a) susunan zarah-zarah.  Menghubungkait  Menjana idea  Membandingkan & membezakan  Memerhatikan Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam  B2D3E1  B4D8E1 14 8-12/April 1. Membuat simulasi susunan dan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. b) pergerakan zarah-zarah. b) tiga keadaan jirim. Menentukan ketumpatan melalui aktiviti bagi: a) objek berbentuk sekata dan tak sekata. Mengingat kembali definisi ketumpatan.  menyatakan susunan zarahzarah dalam tiga keadaan jirim.

1 Mengetahui kepelbagaian sumber diBumi Murid boleh:  menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup. Mengumpul maklumat mengenai sumber Bumi iaitu air.  B6D4E1 7 . bahanapi fosil dan benda hidup) kepada manusia. sebatian dan campuran. sebatian dan campuran.  Menjana idea Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. sebatian.3 Menghargai kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia Murid boleh:  Menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia. Membanding dan membezakan ciriciri unsur. sebatian dan campuran. sebatian dan campuran. sebatian dan campuran. kekonduksian haba dan elektrik. udara. bahanapi fosil dan benda hidup.  B2D4E1  B2D4E2 17 29/April – 3/Mei 2.  menyatakan perbezaan antara unsur. b) maksud logam dan bukan logam c) contoh unsur. KEPELBAGAIAN SUMBER DI BUMI 16 22-26/April 2. mineral.  menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian. logam dan bukan logam.  Mencirikan  Menghubungkait  Membuat inferen  Menjana idea  Membandingkan & membezakan  Membuat hipotesis  Meramalkan  Memerhatikan  Membuat inferen  Meramalkan  Mentafsir data  Mengawal pembolehubah  Membuat hipotesis  Mengeksperimen  Berkomunikasi  B2D5E1  B2D5E2  B2D5E3  B4D9E1  B5D3E1  B5D4E1 18 6-10/Mei 2.2 Memahami unsur. campuran.  mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti. tanah. Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. udara.TEMA: JIRIM DALAM ALAM BIDANG PEMBELAJARAN: 2.  mengasingkan komponen dalam campuran seperti a) campuran serbuk besi dan serbuk sulfur. b) campuran pasir dan garam. Murid boleh:  menyatakan maksud unsur.  memberi contoh logam dan bukan logam. mineral. Eksperimen:  membandingkan ciri-ciri logam dengan bukan logam dari segi rupa. sebatian dan campuran Mengumpul maklumat dan membincangkan a) maksud unsur.  memberi contoh unsur. Membincangkan kepentingan sumber Bumi (air. tanah.  mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam berdasarkan ciri-cirinya. kekerasan.  membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam melalui aktiviti.

Membincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi (seperti kitar semula kertas untuk mengurangkan penebangan pokok. Murid boleh: menyenaraikan ciri-ciri oksigen Mengumpul maklumat mengenai:  Menghubungkait  Memerhatikan a) komposisi udara. Mengumpul maklumat mengenai pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi.2 Memahami ciriciri oksigen dan karbon dioksida Mengumpul maklumat mengenai ciri.  mengamalkan penggunaan. guna semula dan kitar semula bahan. UDARA DI SEKELILING KITA 20 20-24/Mei 3. oksigen dan karbon dioksida dalam udara. Melukis peta konsep untuk menunjukkan hubungan antara sumber-sumber ini kepada keperluan asas kehidupan. Menjana idea ciri oksigen dan karbon dioksida. menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. menyatakan peratusan nitrogen. oksigen dan  Membandingkan  Meramalkan karbon dioksida dalam udara. b) udara mengandungi wap air.  B2D6E1  B3D9E1  B3D9E2  B4D10E1  B4D10E2  B4D10E3 PEKA 25/Mei – 9/Jun 21 10-14/Jun Cuti Pertengahan Tahun 3. menunjukkan melalui aktiviti: a) peratusan oksigen dalam udara. mikroorganisma dan habuk. menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran. & membezakan  Meramalkan Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) peratusan oksigen dalam udara b) udara mengandungi wap air.  menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi. mikroorganisma dan habuk.  Membandingkan & membezakan  Memerhatikan Minat dan bersifat ingin tahu tentang  B4D11E1  B4D11E2 8 . memulihara air bersih bagi mengelakkan kekurangan air) Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan 19 13-17/Mei Peperiksaan Pertengahan Tahun TEMA: JIRIM DALAM ALAM BIDANG PEMBELAJARAN: 3. Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.  Membuat inferen  Membuat inferen b) peratusan nitrogen.1 Memahami komponen dalam udara Murid boleh: menyatakan komponen dalam udara.

menyenaraikan hasil pembakaran.dan karbon dioksida. membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia.  Memerhatikan  Membuat inferen  Meramalkan  Mendefinasi secara operasi  Mentafsir data  Mengawal pembolehubah  Membuat Bekerjasama  B5D6E1 9 . memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida. menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi. 22 17-21/Jun 3. benda hidup: (a) menggunakan oksigen.4 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk pembakaran  Mencirikan  Menghubungkait  Membuat inferen Menjalankan eksperimen untuk:  Menjana idea a) menunjukkan oksigen diperlukan  Membandingkan untuk pembakaran. hipotesis  Meramalkan Menjalankan aktiviti untuk menguji Mengumpul maklumat dan membincangkan pembakaran.  Mencirikan  Menghubungkait  Membuat inferen  Menjana idea  Membandingkan & membezakan  Membuat hipotesis  Memerhatikan  Membuat inferen  Meramalkan  Mentafsir data  Mengawal pembolehubah  Membuat hipotesis  Mengeksperimen  Berkomunikasi Bekerjasama  B5D5E1  B5D5E2 23 24-28/Jun 3. menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. menjalankan eksperimen untuk mengkaji pembakaran. & membezakan b) mengkaji kesan saiz suatu bekas  Membuat ke atas jangka masa nyalaan lilin. mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciri-cirinya. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida dari aspek: a) kelarutan dalam air. (b) membebaskan karbon dioksida. alam sekeliling. air kapur dan penunjuk bikarbonat. Murid boleh: menyatakan maksud pembakaran. c) kesan ke atas kayu uji berbara dan menyala. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan semasa respirasi. Mengumpul maklumat dan membincangkan respirasi. menyatakan oksigen diperlukan untuk pembakaran.3 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi Murid boleh: menyatakan tenaga. menjalankan eksperimen untuk menunjukkan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. kertas litmus. b) tindak balas dengan natrium hidroksida. karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi.

mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih.5 Menganalisa kesan pencemaran udara Murid boleh: menerangkan maksud pencemaran udara. b) contoh bahan cemar udara. d) kesan pencemaran udara ke atas manusia dan alam sekitar. menyenaraikan pelbagai sumber tenaga.  B6D5E1 25 8-12/Jul 3.  Menghubungkait  Menjana idea Menghargai keseimbangan alam semula jadi. menyenaraikan contoh bahan cemar udara. Murid boleh: memerihalkan bagaimana kehidupan jika tiada udara bersih.1 Memahami pelbagai bentuk dan sumber tenaga Murid boleh: menyenaraikan pelbagai jenis tenaga. memerihalkan kesan pencemaran udara. c) sumber bahan cemar udara. SUMBER TENAGA 26 15-19/Jul 1. Mengumpul maklumat mengenai pelbagai bentuk dan sumber tenaga serta perubahan tenaga. 24 1-5/Jul 3.  Menghubungkait  Menjana idea  Mensistesis Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Membincangkan matahari sebagai sumber tenaga utama. mencadangkan cara mengekalkan udara supaya bersih.hasil pembakaran arang dan lilin. menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara. b) cara mengekalkan udara supaya bersih c) amalan yang boleh mengekalkan udara yang bersih. TEMA: TENAGA BIDANG PEMBELAJARAN: 1. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan bahan cemar dalam asap rokok. hipotesis  Mengeksperimen  Berkomunikasi Menghargai keseimbangan alam semula jadi. e) gkah-langkah yang diperlukan untuk mengawal pencemaran udara.6 Menyedari kepentingan untuk mengekalkan udara yang bersih Mengumpul maklumat dan membincangkan: a) bagaimana keadaan kehidupan tanpa udara yang bersih. menyenaraikan sumber bahan cemar udara.  B2D7E1  B2D7E2  B2D7E3  B4D12E1  B4D12E2 10 . Mengumpul maklumat dan  Menjana idea membincangkan:  Menghubungkait a) maksud pencemaran udara.

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: a) matahari membebaskan haba. c) haba dan suhu adalah berbeza  Menjana idea  Membandingkan & membezakan  Membuat hipotesis  Meramalkan  Memerhatikan  Membuat inferen  Meramalkan Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga. b) cara menghasilkan haba. mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap. Murid boleh: mendefinisikan tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. HABA 29 5-6/Ogo 2.1 Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga Murid boleh: menyatakan matahari membebaskan haba.  Menghubungkait  Menjana idea Menghargai keseimbangan alam semula jadi. b) penggunaan tenaga solar. Murid boleh: memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga.  B4D13E1  B4D13E2  B4D13E3 11 .  B3D10E2  B3D10E  B6D6E1 28 29/Jul – 2/Ogo 1. c) cara meningkatkan penggunaan tenaga secara cekap. mengenal pasti matahari sebagai sumber tenaga utama.27 22-26/Jul 1. mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan sebaliknya melalui aktiviti.3 Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga Membincangkan kepentingan memulihara sumber tenaga. TEMA: TENAGA BIDANG PEMBELAJARAN: 2. menerangkan pengunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. Membincangkan penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap.2 Memahami tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui mengenal pasti perubahan tenaga. menyatakan sumber lain bagi haba.  Mengumpulkan &  Mengelaskan mengelaskan Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Menjalankan projek berikut: a) sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. Menjalankan aktiviti untuk melihat perubahan tenaga dari tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dari tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan Mengumpul maklumat dan membincangkan maksud sumber tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui.

cecair dan gas mengembang dan mengecut (contoh: bola dan gelang. e) pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. d) maksud penebat haba.3 Menganalisa kesan haba ke atas  Menjana idea  Menghubungkait  Memerhatikan Minat dan bersifat ingin  B4D15E1  B4D15E2 12 . memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam. memberi contoh pelbagai kegunaan haba. Membincangkan: (i) perubahan keadaan jirim dalam  Membuat inferen  Mensistesis 7-18/Ogos 30 19-23/Ogo Cuti Pertengahan Penggal 2 2. menyatakan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk. bayu laut dan pemanasan bumi oleh matahari. Eksperimen:  menunjukkan haba boleh menyebabkan pepejal. menyatakan maksud suhu. menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu. cecair dan gas.  pengaliran haba melalui konduksi. perolakan dan sinaran. Membincangkan: a) haba ialah suatu bentuk tenaga.  B4D14E1  B4D14E2  B4D14E3  B4E14E4  B4D14E5  B5D7E1 31 2. menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor danpenebat haba dalam kehidupan harian. perolakan dan sinaran). b) bagaimana suhu bangunan boleh dikekalkan sejuk. menyatakan maksud penebat haba. c) maksud konduktor haba. menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai penebat haba. Murid boleh:  Menjana idea  Memerhatikan  Membandingkan  Mendefini secara & membezakan operasi  Meramalkan  Meramalkan  Membuat inferen Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. (contoh: Murid diminta meramal dan memerhatikan bagaimana suhu berubah apabila air panas dan air sejuk dicampurkan).menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga. menyatakan haba mengalir dengan tiga cara (konduksi.2 Memahami pengaliran haba dan kesannya Murid boleh: menyatakan haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal. d) perbezaan antara suhu dengan haba. b) pelbagai kegunaan haba dalam kehidupan harian. c) maksud suhu. Menjalankan aktiviti berkumpulan untuk membincangkan: a) fenomena alam seperti bayu darat. merkuri dalam termometer dan udara dalam kelalang dasar bulat). menyatakan maksud konduktor haba.

menerangkan perubahan kepada keadaan jirim yang melibatkan penyerapan dan pembebasan haba.  B4D15E3 Membincangkan kegunaan  Menjana idea pengembangan dan pengecutan jirim  Menyelesaikan dalam yang berikut: masalah a) merkuri dalam termometer.26-30/Ogo jirim 32 2-6/Sept 2. mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam menyelesaikan masalah yang mudah. b) jalur dwilogam di dalam alat penggera kebakaran. Murid boleh: mengamalkan prinsip pengaliran  Memerhatikan  Mentafsir data  Mengawal pembolehubah  Membuat hipotesis  Meramalkan  Membuat inferen  Mengeksperimen  Berkomunikasi Bekerjasama  B5D8E1  B5D8E2 34 16-20/Sept 2. (iii) contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. proses fizikal  Mensistesis (ii) kesan haba ke atas keadaan jirim.4 Mengaplikasi prinsip pengembang an dan pengecutan jirim menyatakan perubahan kepada keadaan jirim dalam proses fizikal. Membincangkan penggunaan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim untuk menyelesaikan masalah yang mudah. d) penggolek pada jambatan keluli. Menghargai sumbangan sains dan teknologi  B6D7E1 33 9-13/Sept 2. menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba. tahu tentang alam sekeliling. Menjalankan eksperimen untuk  Mencirikan menunjukkan yang berikut:  Menjana idea  Membandingkan a) objek yang gelap dan kusam & membezakan menyerap haba lebih baik daripada  Membuat objek putih dan berkilat. memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. c) ruang pada landasan keretapi. menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.6 Menghargai faedah pengaliran haba Membincang dan mempraktikkan amalan seperti membuka tingkap dalam kelas atau makmal untuk Menyedari bahawa sains merupakan 13 . Murid boleh: menerangkan dengan contoh pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian. hipotesis b) objek yang gelap dan kusam  Meramalkan membebaskan haba lebih baik  Membuat inferen daripada objek putih dan berkilat.5 Memahami bahawa permukaan objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaskan haba dengan lebih baik Murid boleh: menyatakan objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.

haba demi kehidupan yang lebih selesa. meningkatkan pengaliran udara. satu daripada cara untuk memahami alam Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan 35 23-27/Sept 36 30/Sept – 4/Okt 37 7-11/Okt 38 14-18/Okt 39 21-25/Okt 40 28/Okt – 1/Nov 41 4-8/Nov 42 11-15/Nov Peperiksaan Akhir Tahun Kemaskini PBS PMR PMR Kemaskini PBS Kemaskini PBS Kemaskini PBS Kemaskini PBS CUTI AKHIR TAHUN ( 16/11/2012 – 01/01/2014) – 47 HARI Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am = 205 hari / Jumlah Hari Cuti Penggal = 84 hari 14 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful