LECŢIA 3.

- PARTEA ÎNTÂI
incepem cu această lecţie eu învăţarea lătorva cuvinte noi! Citiţi atent şi rcpetaţi-le! der Bleistift das Brot das Buch das Heft der Kuli die Kartoffeln die Suppe die Tafel die Tasche die Wurst > [der bla/ştift] > [das bro:t] > [das bu:H] > [das heft] > [der kuli] > [di: kartofeln] > [di: zupă] > [di: ta.făl] > [di: taşă] > [di: vurst] - creionul - pâinea - cartea - caietul - pixul - cartofii - supa - tabla - poşeta - cârnatul

Acum să repetăm cuvintele noi în altă ordine: das Buch das Heft der Kuli der Bleistift die Tasche die Suppe die Kartoffeln die Wurst das Brot die Tafcl > [das bu:H] > [das heft] > [der kuli] > [dcr bla/ştift] > [di: taşă] > [di: zupă] > [di: kartofeln] > [di: vurst] > [das bro:t] > [di: ta:fâl] - cartea - caietul - pixul - creionul - poşeta - supa - cartofii - câmatul - pâinea - tabla

în propoziţiile următoare vom folosi cuvintele noi împreună cu cele învăţate până acum. Citiţi propoziţiile germane şi urmăriţi sensul lor în limba română: Das Buch und das > [das bu:H unt das - Cartea şi caietul. Heft. heft] Dort ist der Bleistift. Die Taschc ist hier. Das Brot und die Wurst. > [dort ist der bla/ştift] > [di: taşă ist hi:r] > [das bro:t unt di: vurst] - Acolo este creionul. - Poşeta este aici. - Pâinea şi câmatul.

Eine Suppe und Kartofîeln. Das ist eine Tasche. Sie ist hier. Das ist eine Tafcl. Sie ist dort.

> [a/nă zupă unt kartofcln] > [das ist a/nă taşă, zi: ist hi:1] > [das ist a/nă ta:f&l, zi: ist dort]

- O supă şi cartofi. - Aceasta este o poşetă, Acesta este aici. - Aceasta este o tablă. Acesta este aici. ucote*. - Aceasta este o carte, Aceasta este aici, la stânga. - Acesta este un caiet, Acesta este tot aici, la stânga.

Das ist ein Buch. Es ist hier > [das ist a/n bu:H , es ist links. hi:r links]

Das ist ein lleft. Es ist auch hier links.

> [das ist a/n heft, es ist auH hi:r links]

Das ist ein Kuli. Er ist dort rechts.

> [das ist a/n kuli, er ist dort reHts]

—Acesta este un pix. Acesta este acolo, la dreapta.

Das ist ein Blcistift. Er ist auch dort rechts.

> [das ist a/n bla/ştift, er ist —Acesta este un creion, auH dort reHts] Acesta este tot acolo, la dreapta.

Din lecţia precedentă ştim deja că in limba germ ană.. ein " şi ..eine " sunt articole nehotărâto. Le folosim atunci când vorbim despre persoane sau lucruri nedefinite sau încă necunoscute. Articolul nehotărât nu sefeloseste la plural, de ex.: Bitte Zi ga ret ten! înaintea substantivelor de asemenea nu folosim articolul nehotărât, inaintea sub stantivelor nenumărabile de asemenea nu fo lo s im articolul nehotărât, de ex. : Bitte Bier!; excepţie fortnează cazurile în care dorim să precizăm cantitatea de ex.: Bitte ein Bier! - O bere, vă rogf Acum verificaţi dacă ştiţi să folosiţi corcct articolul nehotărât. Folosiţi filtrul roşu! Hier ist > eine Tafel. Dort sind > ein Buch und > cin Heft. > [hi:r ist a/nă ta:fel] > [dort zint a/n bu:H unt a/n heft] > [bită a/nă zupă unt a/n gla:s bi:r] > [hi:r zint kartofeln] > [vo: ist a/nă ta: fii] > [das ist a/nă frâu] > ein Brot? > [vo-‘ zint a/nă vurst unt a/n bro:t]

Bitte > eine Suppe und > ein Glas Bier. Hier sind > ••• Kartofîeln. Wo ist > eine Tafel? Das ist > cine Frau. Wo sind > c«ne Wurst und

în continuare urmează un exerciţiu asemănător, dar de data aceasta traduceţi din limba română în limba germană. Folosiţi filtrul roşu: O pâine, vă rog! Un câmat, vă rog! Un pahar, vă rog! O sticlă, vă rog! > [bită a/n bro:t] > [bită a/nă vurst] > Ibită a/n gla:s] > [bită a/nă flaşă] > Bitte ein Brot! > Bitte eine Wurst! > Bitte ein Glas! > Bitte eine Flasche!

Ţigări, vă rog! Cartofi, vă rog!

> (bită ţigaretăn] > [bită kartofeln]

> Bittc Zigaretten! > Bittc KartofTeln!

Exersaţi utilizarea numeralelor şi a articolelor! Citiţi cu voce tare şi clar propoziţiile germane: Wieviel kostet das Brot? Es kostet cine Mark drei. Wieviel kostet die Wurst? Sie kostet drei Mark fîinf. Wieviel kostet die Suppe? Sie kostet zwei Mark. Wieviel kosten die KartofTeln? Sie kosten eine Mark acht. Wieviel kosten die Zigaretten? Sic kosten vier Mark eins. > [vi:fi:l kostăt das bro:t] > [es kostăt a/'nă mark dra/] > [vi:fi:l kostăt di: vurst] > [zi: kostăt dra/ mark fUnf] > [vi:fi: 1 kostăt di: zupă] > [zi: kostăt ţva/ mark| > [vi:fi: 1 kostăn di: kartofeln] > [zi: kostăn a/nă mark allt] > [viîfi:l kostăn di: ţigaretăn] > [zi: kostăn fi:r mark a/ns] (1,03 DM) Costă o marcă şi trei pfenigi. (3,05 DM) Costă trei mărci şi cinci pfenigi. (2 DM) Costă două mărci. (1,08) Costă o marca şi opt pfenigi. (4,01 DM) Costă patru mărci şi un pfenig.

Traduceţi propoziţiile următoare în limba germană! Exersaţi articolul hotărât, folosind filtrul roşu: > Bittc das Brot dort! Vă rog pâinea de acolo! > Wieviel kostet die Suppe? Cât costă supa? > Die Tafel ist nicht gut. Tabla nu este bună. > Dcr Kuli ist gut. Pixul este bun. Cât costă câmatul de acolo? > Wieviel kostet die Wurst dort? > Ist dic Milch gut? Este bun laptele? > Die Kartoffeln kosten Cartofii costă o marcă. eine Mark. Ţigările costă patru mărci şi > Die Zigaretten kosten vier Mark eins. un pfenig. Iată câteva verbe noi: a mânca a bea a sta în picioare a sta culcat essen - trinken - stehen - liegen > [esăn] > [trinkăn] > [ştEăn] > [li:găn] essen trinken stehen liegen > [csăn] > [trinkăn] > [ştEăn] > [li:găn] > > > > > [bită das bro:t dort] [vi:fi:l kostăt di: zupă] [di: ta:fal ist niHt gu:t] [de1 kuli ist gu:t] [vi:fi:l kostăt di: vurst dort] > [ist di: milH gu:t] > [di: kartofeln kostăn a/nă mark] > [di: ţigaretăn kostăn fi:r mark a/ns]

Să folosim acum verbele noi! Citiţi cu voce tare propoziţiile germane şi urmăriţi cu atenţie ac centul corect! încercaţi să memoraţi sensul românesc al propoziţiilor: Sie essen Kartoffeln. Sie trinken Bicr. Er trinkt Milch. Sie trinkt auch Milch. Wir trinken Tee. Was trinkst du? Ilerr und Frăulein Rohde stehen hicr. Das Buch und das Hcft liegen dort. Ich stehe hier links. Ich trinke ein Glas Bier. Wir essen Suppe und Kartoffeln. > [zi: esăn kartofcln] > [zi: trinkăn bi:r] > [er trinkt milH] > [zi: trinkt auH milH] > [vi:r trinkăn tE] > [vas trinkst du] > [her unt fro/la/n rordă ştEăn hi:r] > [das bu:H unt das heft li:gân dort] > [iH ştEă hi:r links] > [iH trinkă a/'n gla:s bi:r] > [vi:r csăn zupă unt kartofeln] - Ei mănâncă cartofi. - Ei beau bere. - El bea lapte. - Şi ea bea lapte. - Noi bem ceai. - Tu ce bei? - Domnul şi domnişoara Rohde stau/sunt aici. - Cartea şi caietul sunt aşezate acolo. - Eu stau aici la stânga. - Beau un pahar de berc. - Noi mâncăm supă şi cartofi.

Dic Schule und der Bahnhof > [di: şulă unt der ba:nho:f - Şcoala şi gara sunt acolo liegen dort rechts. Ii:găn dort reHts] la dreapta. Completaţi următoarele propoziţii din limba germană! Filtrul roşu! (Doar un singur cuvân lipseşte din propoziţii!): Beau lapte. Beau un pahar de lapte. - Ich trinke > Milch. - Ich trinke > ein Glas Milch. - Du trinkst > Biet. - [iH trinkă milH] - [iH trinkă a/n gla:s milH]

Tu bei berc. Tu bei o sticlă de bere. El bea vin. El bea un pahar de vin. Ea bea cafea. Ea bea o ceaşcă de cafea. Noi mâncăm pâine. Noi mâncăm multă pâine. Acolo este o casă. Aici este un pix.

- [du trinkst bi:r]

- Du trinkst cine > Flasche - [du trinkst a/nă flaşă bi:r] Bier. - Er trinkt > Wein. - Er > trinkt ein Glas Wein. - Sie trinkt > KaflTee. - Sie > trinkt eine Tasse Kaffee. - Wir essen > Brot. - Wir > essen viei Brot. - Dort > steht ein Haus. - Hier > Iiegt ein Kuli. - [er trinkt va/n] - [er trinkt a/n gla:s va/n] - [zi: trinkt kafE] - [zi: trinkt a/nă tasă kafE] - [vi:r esăn bro:t] - [vi:r esăn fi:l bro:t] - [dort stEt a/n haus] - [hi:r li:kt am kuli]

.>e hier. Unde este caietul? Mâncăm nişte câmaţi. du stehst -tu stai în picioare. .tu bei.Du trink.: du trinkst . . de ex.Aceasta este cartea mea. persoana întâi verbul primeşte desinenţa . .Pixul şi creionul sunt acolo. wir stehen . Wir essen viei KartofTeln.-en”. .: wir tinken .Mâncăm des cartofi. .Dort steh. .>* das Heft? . Wir stehen dort. vvir liegen .>en Kaffee.Du trink.Verbul stă totdeauna împreună cu pronumele personal „du”-„tu*\ de ex. Das ist mein Kuli. Acolo este ambasada. . Sie trinken Bier.Unde este/ştă o femeie? . La persoana a doua singular.>e n etwas Wurst.Ich steh. .Wir ess.noi stăm în picioare. . Mănânc cartofi.> st nicht viei.noi stăm culcaţi.El bea cafea. Citiţi următoarele propoziţii în limba germană! Lc puteţi traduce în limba româna? Încercaţi: Ich esse etwas Suppe.. > [iH csă etfas zupă] > [vi:r csăn fi: 1 kartofeln] > [zi: trinkăn bi:r] > [vi:r ştEăn dort] > [der kuli unt dcr bla/ştift li:găn dortj > [vo: ştEt a m ă frauj > [dort drU:băn ştEt zi:] > [vo: li:kt di: bo:tşaft] > [er trinkt kafE] > [das ist ma/n bu:H] > [das ist ma/n kuli] . la plural.şi stă totdeauna împreună cu pronumele personal „wir”. .Mănânc puţină supă.„noi”.tu stai culcat. > 2. Das ist mein Buch. Wo steht einc Frau? Dort driiben steht sie. . > [iH ştCă hi:r] > [du trinkst bi:r] > [dort ştEt di: bortşaft] Ei beau cafea. Wo liegt die Botschatt? Er trinkt Kaft'cc. la timpul prezent verbul primeşte totdeauna desinenţa „-st” sau „-est”. Tu nu bei mult. Der Kuli und der Bleistift liegen dort. .> st Bier.Ei beau bere.Unde este ambasada? . du liegst . .Ea este acolo. La timpul prezent. pe vis-â-vis.Acesta este pixul meu.Ich essKartoffeln. Tu bei berc. .Wo lieg.noi bem. .Noi stăm acolo.> t die Botschaft. Citiţi propoziţiile din limba germană cu voce tare şi completaţi desinenţele care lipsesc! Folosiţi filtrul roşu: Stau aici în picioare.1.Sie trink. > [zi: trinkăn kafE] > [iH esă kartofeln] > [du trinkst niHt fl:l] > [vo: li:kt das heft] > [vi:r esăn etfas vurst] .

Und hicr steht > meinc Schule . Probabil cunoaşteţi deja următoarele cuvinte. pufin(â)" de ?x etwas Wtirxf —nişte cărnaji.Acolo se află o cana. Ein Haus steht dort.irclie stehen dort.Ich esse > viei Brot.grofi klcin > [gro:s] > [klav'nj groii . Citiţi propoziţiile următoare. Hin Haus und cine K. puţin drei zwei acht fiinf eins mein meine .viei . . . .Dort li-egt > mein Buch.u:lă] Şcoala este mică. .01 DM.puţină supă. Casa este mare.etwas > > > > > > > [dra/] [ţvai] [allt) [fUnf] [arbs] |ma/n] [fflfliftă] drei zwei acht - > [fl*J > [etfas] fonf eins mein meine viei etwas > > > > > > > [drai] [ţvaij |aHt] [fUnf] [a/ns] [main] [mai'năj > Ifi:l] > [etfas] Acum să învăţăm două adjective noii mare mic . Iar aici este şcoala mea. > L'H ştEft hi:r] > [zi: ştEăn hi:r] > [a/n haus ştEt dort] > [a/n Haus unt ainâ kirHă ‘ftEăn dort] .Die Schule ist > klein.Das est > mein Heft. > [di: şu:lâ ist kla/n] > [iH esâ fi:l bro:t) > [iH fcr^tEă etfas] > [di: vurst kostăi dra/ mark ams] > [dort li:kc main hu.Dort steht > cin Haus. . .Sunt aici.Das Haus ist > groB.Ich verstehe > etwas. .Pronumele nehotărât „etwas" înseamnă nişte. . înţeleg puţin. Urmăriţi cu atenţie pronunţa şi sensul propoziţiilor: leh stehe hicr Sie stehen hicr.Die Wurst koslcl > drei Mark > eins. Mănânc multă pâine. .klcin > [gro:s] > [kla/n] S-ft folosim adjectivele noi! Completaţi propoziţiile din limba germană. citiţi-te cu vocc tare: Acolo este o casfl.Ei sunt aici. > [dort >tE* am haus] > [das haus ist gro:s] > [unt hi:r stEt mamă ş.H] > [das ist main heft] Acolo este cartca mea. . Acirla este caietul meu. Pronunţaţi-Ic cu voce tare: trei doi opt cinci unu al meu a mea mult nişte. C&raatul costă 3. apoi. . . etwas Suppe .Acolo sc află o casă şi o biscrica se ^ffă.

vis-â-vis./Un creion şi un pix suntacok>.Dort steht > sie. i e află tu stai. ich und du "formează des subiectul propoziţiei.. . .Dort liegt > er. când îl înlocuim cu pronumele personal.Hier liegt > sie. folosim ] forma „sie” şi nu „es”.Hier links liegen > sie.Dort liegt > es. : Ich und du essen Wursl. .: Wieviel kosten das Brot und die Wursl? — Cât costă pâinea şi cârnatul? Jv Sigur cunoaşteţi deja pronumele „er. . . .Un domn şi o femeie stunt acolo. . y Traduceţi în limba germană următoarele structuri cu pronume personal! Urmăriţi cu atenţie pronunţia corectă: ea este ei mănâncă noi măncăm tu bei ei stau.Dort rechts stehen > sie. de ex.Pronumele .Vis-â-vis este un domn. Cuvântul „Frăulein” gramatical este de genul neutru. in acest caz verbul stă la plural. de ex. se află el stă culcat ei sunt el este > sie ist > sie essen > wir essen > du trinkst > sie stehen > du stehst > er liegt > sie sind > er ist > [zi: ist] > [zi: esăn] > [vi:r esăn] > [du trinkst] > [zi: stEăn] > [du stEst] > [er li:kt] > [zi: zint] > [er ist] ( .Mâncăm cârnafi (eu şi tu). . însă din cauza \ genului natural.Dort steht > er.Ein Bleistift und ein Kuli liegen dort. . Ein Herr und eine Frâu stehen dort driiben.Dort driiben essen > sie. Acum să încercăm să răspundem corect la întrebările de mai jos folosind pronumele personale! Completaţi cu pronumele personal corespunzător răspunsurile: Wo steht cin Herr? Wo steht ein Frăulein? Wo stehen ein Herr und ein Frăulein? Wo liegt eine Tasche? Wo liegen eine Taschc und cin Hcft? Wo essen Herr und Frau Kurz? Wo liegt mein Buch? Wo liegt mein Kuli? . es*’. . . Ein Hcrr steht dort driiben. sie. Propoziţii asemănătoare am întâlnit şi in lecţia a doua. > [a/n bla/ştift unt a/n kuli Ihgăn dort] > [a/n her ştEt dort drU:băn] > [a/n her unt a/nă frau ştEăn dort drU:băn] .

Die Botschaft > ist sehr groB. . Creionul meu este mic.Wir > essen Brot und Wurst. Mâncăm pâine şi câmaţi.Ich > esse nicht viei. Nu mănânc mult. > M eine Tasche ist groB.Das > ist nicht meine Tasche.Sie > kostet nicht viei. .Mein Heft > ist klein. > [iii unt du trinkăn milH] > Mein Bleistift ist klein. . > [der kuli unt das heft lirgăn dort] > [di: vurst kostăt dra/' mark fUnf) > [ma/nă taşă ist gro:s] Câmatul costă trei mărci şi cinci pfenigi. Mănânc puţină pâine. > Die Wurst kostet drei Mark fiinf. Eu şi tu bem lapte. Comple­ taţi propoziţiile cu formele corespunzătoare ale verbelor: Ambasada este foarte mare. > Dort steht eine Tafel. > Ich esse etw as Suppe. Traduceţi din română în germană iar după accca. Poşeta mea este mare.Acum puteţi să verifica dacă aţi exersat satisfăcător formele verbale la timpul prezent. Cartofii nu sunt buni. > [ma/n bla/ştift ist kla/n] > [di: ţigaretăn kostăn a/nă mark] > [dort stEt a/nă tarftil] > [vo: ist ma/n bi:r] > [das ist n illt ma/nă taşă] Acolo se află o tablă. . .Wo > ist mein Buch? . > Wir trinken viei Bicr.Die Kartoffeln > sind nicht gut. . .Ich > esse etwas Brot.Wieviel > kostet die Suppe? . Noi bem vin. > [di: ta:fâl stEt dort links] Pixul şi caietul sunt acolo. .Dort > licgen ein Kuli und ein Bleistift. Unde este cartea mea? Acolo se află un pix şi un crcion. > [iii esă etfas zupă] > [vi:r trinkăn fi:l bi:r] Tabla sc află acolo la stânga. Cât costă supa? Nu costă mult. Aceasta nu este poşeta mea. > Die Tafel steht dort links. Unde este berea mea? Aceasta nu este poşeta mea. . . > Ich und du trinken Milch. Ţigările costă o marcă. citiţi propoziţiile germane cu voce tare: Mănânc puţină supă. > D er Kuli und das Heft liegen dort. Noi bem multă bere. —Wir > trinken Wein. > Wo ist mein Bier? > Das ist nicht meine Tasche. Caietul meu este mic. > Die Zigaretten kosten eine Mark.

elevul . .Domnişoara Rohde şlhlerin] este elevă. > [her kurţ ist diploma:t] . Kurz este .Doamna Schmidt este vânzătoare.fizicianul . > [her ro:dă ist IErer] > [frau şmit ist ferko/ferin] .profesorul în propoziţiile următoare vom exersa cuvintele noi. Ich bin drllben.casnica .diplomatul . Frau Schmidt ist Verkăuferin.diplomatul .Domnul profesor. (Sunt prezent) . Urmează grupul de cuvinte noi.PARTEA A DOUA în următoarele două propoziţii veti întâlni un cuvânt nou. Repetaţi cu voce tare cuvintelc: der Diplomat die Hausfrau der Lehrer der Physiker der Schuler die Schulerin die Verkăuferin > [der diploma:t] > [di: hausfrau] > [der lErer] > [der fU:ziker] > [dcr şU :ler] > [di: şU:lerin] > [di: ferko/ferin] .elevul . . „Ich bin" [iH bin] înseamnă . > [fro/la/n ro:dă ist .vânzătoarea .Sunt vis-â-vis. urmăriţi pronunţia corectă şi înţelesul lor în limba română: Herr Rohde ist Lehrer.eleva . Frăulein Rohde ist Schulerin.Domnul diplomat.casnica . Remarcaţi sensul cuvântului: Ich bin da.profesorul .„sunt".vânzătoarea Acum exersaţi aceste cuvinte în altă ordine: die Schulerin die Hausfrau die Verkăuferin der Diplomat der Physiker der Schiiler der Lehrer > [di: şU: lerin] > [di: hausfrau] > [di: ferko/ferin] > [der diplomart] > [dcr fU:zikcr] > [der şU:ler] > [der lErer] . Citiţi propoziţiile germane cu voce tare.fizicianul .LECŢIA 3. Herr Kurz ist Diplomat. Rohde este .eleva .Sunt aici.

. Sic ist SchOlcrin. El este profesor. Ich kommme aus Rumănien. . nu sunt din Hamburg. > Sind Sic Diplomat? > Sie ist Schiilerin.Ea este elevă? Substativele care desemnează ocupaţia şi stau după verbul „sein” nu se folosesc cu articol. ich komme nicht aus Hamburg. Sunt casnică. Doamna Schmidt este din Berlin. Kommen Sie aus Hamburg? Ncin. După verbul „sein” substantivul are cazul nominativ.: Er ist Lehrer. El este elev. > [her unt frau kurţ komăn aus bon] > [frau şmit komt aus berlhn] > [her unt fro/la/n ro:dă komăn aus hale] > [iH komă aus ru:mEniăn] > [du komst aus do/tşlant] > [her şvarţ kom t aus ki:l] > [komăn zi: aus hamburk] > [na/n iH komă niHt aus hamburk] Domnul şi doamna Kurz sunt din Bonn. > [iH bin şU :ler] > [her şvarţ ist fU:ziker] > [zint zi: a/n lE rer] Sind Sie ein Lehrer? Ist sie eine Schiilerin? Dumneavoastră sunteţi profesor? > [ist zi: a/nă şlhlerin] .Ea este elevă. > [frâu kurţ ist hausfrau] Doamna Kurz este casnică. > Er ist Physiker. El este profesor? > Frau Schmidt ist Verkăuferin. El este fizician. > Ich bin Hausfrau. > Er ist Schiiler. Domnul Schwarz este din Kiel. Eu sunt din România. Domnul şi domnişoara Rohde sunt din Halle. Herr und Frăulein Rohde kommen aus Hal le.Frau Kurz ist Hausfrau. Sunteţi diplomat? Ea este elevă. Tu eşti din Germania. Traduceţi următoarele propoziţii în limba germană! Controlaţi pronunţia şi traducerea corectă: Doamna Schmidt este vânzătoare. de ex. Herr Schwarz ist Physikcr. - Ich bin Schiiler. > Ist er ein Lehrer? > [frau şmit ist ferko/ferin] > [er ist şU:ler] > [zint zi: diploma:t] > [zi: ist şU:lerin] > [iH bin hausfrau] > [er ist fU:ziker] > [ist er a/n lErer] „Kommen aus" înseamnă „a veni de undeva/ a proveni de undeva". Herr Schwarz kommt aus Kiel. Domnul Schwarz este fizician. Frau Schmidt kommt aus Berlin. Veniţi/sunteţi din Hamburg? Nu. Du kommst aus Deutschland. Eu sunt elev. Urmăriţi cu atenţie sensul lor românesc Herr und Frau Kurz kommen aus Bonn. Citiţi cu voce tare propoziţiile din limba germană.

> [er vo:nt i'eţt in bon] > [zi: arba/tăt ţu hauze] . . zi: komt aus braşov]. Pronunţaţi-le cu voce tare: a munci a învăţa a locui a cunoaşte în acum . la domiciliu .arbeiten . > [er arba/tăt fi:l] Traduceţi în limba germană! Aveţi grijă la pronunţia corectă: El locuieşte acum în Bonn.lemen . > Hcrr Schwarz ist Physiker. er komt aus do/tşlant] Urmează un grup de cuvinte noi. > [iH arba/tă i'eţt] > [vi:r lemăn ţu hauze] > [er vo:nt in berli:n] > [iH kenă frau şmit] . er komt aus ki:l] Doamna Kurz este casnică. Domnul Schwarz este fizician.kennen . zi: komt aus bcrli:n] > Frăulein Rohde ist > [fro/la/n ro:dă ist şlklcrin.0 cunosc pe doamna Schmidt. > Er ist Schiiler.in .El munceşte mult. > [frau kurţ ist hausfrau. > [her şvarţ ist fU:ziker. zi: komt aus hale] Halle. Er arbeitet viei. Sunt elevă. El este elev. Sie kommt aus Braşov. Ich kenne Frau Schmidt. Ich komme aus Rumănien. Wir lemen zu Hause. .arbeiten . El este din Germania. SchUlerin. > Er wohnt jetzt in Bonn. Er wohnt in Berlin.El este din Kiel. Ea lucrează la domiciliu.jetzt > [arba/tăn] > [lernăn] > [vornăn] > [kenăn] > [in] > [fcţt] > [ţu hauze] . . Er kommt aus Kiel. iH komă aus ru:mEniăn] > [er ist şU:ler. .wohnen . > [iH bin şll:lerin. Er kommt aus Deutschland. > Sie arbeitet zu Hause.Acum lucrez. > Frau Kurz ist Hausfrau.zu Hause Să folosim cuvintele noi! Citiţi cu voce tare propoziţiile germane: Ich arbeite jetzt. Ea este din Halle. Domnişoara Rohde este elevă.învăţăm acasă.Traduceţi în limba germană şi aveţi grijă la pronunţia corectă: Doamna Schmidt este vânzătoare.El locuieşte în Berlin. > [frau şmit ist ferko/ferin. Sie kommt aus Berlin. Sie kommt aus.lemen . > Frau Schmidt ist Verkăuferin. > ich bin Schulerin. Vin din România.wohnen kcnncn in jetzt zu Hause > [arba/tăn] > [lemăn] > [vornăn] > [kenăn] > [in] > [/cţt] > [ţu hauze] acasă. Ea este din Braşov. Ea este din Berlin.

.El lucrează la ambasadă. > Ich kenne Sic nicht.Noi locuim în Ziirich. zi: ist /eţt in dcr şu:lă] Domnul Kurz este diplomat. . Ich kenne Frau Schmidt.Vă cunosc. Sie arbcitet im Geschăft. [frau şmit ist ferko/ferin. Ich leme zu Hause. > Herr K u rz ist D iplom at. Domnişoara Rohde este elevă.El lucrează la şcoală. „La ambasadă” se traduce în limba germană „in der Botschaft”. Acum este la şcoală. Doamna Schmidt este vânzătoare. > Sie lernen hier. Unde locuieşti? Unde lucraţi? El nu lucrează acum. . Sic arbeitet im G eschăft. > [er arba/tăt in der şu:lă] > [zi: arba/tăt ini gcşcA] > [iH Iernă ţu hauze] > [er arba/tăt in dcr bo:tşaft] > [er vo:nt in ki: 1] > [vi:r vo:năn in ţU:riH] > [iH kenă frau şmit] . Ich kenne Sie. după aceea le citim cu voce tare. Er arbcitet in dcr Botschaft.El locuieşte în Kiel. El lucrează la ambasadă. > Frau S chm idt ist V erkăuferin. > Wo wohnst du? > Wo arbeiten Sie? > Er arbeitet jetzt nicht.Ea fucrcză fn magazin. . Vă cunosc. Ea lucrează în magazin. > Frăulein Rohde ist Schulerin. . Er wohnt in Kiel. Wir wohnen in Ztirich. Acum traducem în limba germană următoarele propoziţii.învăţ acasă. Nu vă cunosc. t r arbeitet in der Botschaft. zi: arba/tăt im gcşeft] [fro/la/'n ro:dă ist şUilerin. > Ich kenne Sie. . . _ [her kurţ ist diploma:t. > Herr Rohde ist Lehrer.Ei învaţă aici. > [zi: lemăn hi:r] > [iH kenă zi:] > [iH kenă zi: niHt] > [vo: vo:nst du] > [vo: arba/'tăn zi:] > [er arba/tăt /'eţt niHt] Citiţi cu voce tare propoziţiile germane şi urmăriţi înţelesul lor în limba română: Er arbcitet in dcr Schule. arba/tăt in der şu:lă] El lucrează la şcoală. Sie ist j e t / t in der Schule. > [iH kenă zi:] „La şcoală” se traduce în limba germana „in der Schule”. Er _ [her ro:dă ist IErer arbeitet in der Schule. „în m agazin” se traduce în limba germană „im Geschăft”. er arba/tăt in der bo:tşaft] . Urmăriţi cu atenţie expresiile cunoscute! Citiţi curent! Folosiţi filtrul roşu: Donmul Rohde este profesor.O cunosc pe doamna Schmidt.

Tch leine > |iH San $U :le\ iH Icmâ nicht zu Mausc. > |fr.im GesdhflA (in m a p in ) . Er arbciict sucit in dej ScituIc.D wmjp vjneAMe domnul «r Kure? .Doamna. Ea lucnxră ncasfc.] D wtf Wofccr kanm i sic? wober koramsi du? > fvo:her komi ii:] > [vyrhe' kOIDSI 4u] . > Wofccr ko-mrneu Sie? uns hcflitiij > Jvo:her kiwnin jj. De unde sunccţi? Dc unde n lc domnul > J l e r r u n d F rU u lţin R o W f kamnne-n uuh H nllc.„ww h rr" [v o :tier] Citiţi cu vocc laiepropcxciţiile germane! L ’nnăriţj cu Jicnţic pnonunfin corecra ţ-i înţelesul pn>poziţiiloe: Wofccr Icommx Hcrr Kuiz"? > fvo hcr komt l*cr kurţ] . dc cx. întrebarea „wo" • „unde".De -und* waitUsumcti W o»fcer kaam cti Sic? > [vorhe' korrflin zi. a: arbeJiJt tu hau/c] > [cb l»n Schfllcf.. nilli |u hmize] Ltoinwii Sclwara este fizician.ÎU du Swliulc (La ycculă} . > [Iwi Ulii froîlaun ro:iii k o m ăn au?» hale] > Wofcer konunen Sie? > [vo:her kuiiiin £Î. Sic arfcdlrl tu Hâuae.iu kuri ist iiansfrau. > [hjW 5-vail li! fUizibc'. după acceadti(i-le cu voce urc şi dai: Demisul ţi doamna Kurz sunt din IUrlia. oukUI de unde Sunteţi? Pranmil si domnişoara Rohdc suni din Huile. C c arh:uiai auJI in tter şu:l4] /?repozi|jn „in" inscatnni .în". > Frâu K u » ist lluuslrau. Nu invS| acad. Idi ai bei ic in der Bani.wo? dns Gcwhan . .Uede lucrezi? .: di* S<hyl? .] Dînnrura*. > Hcrr und Frâu Kurz > Ih er uni frau l nrţ konidn kommoi uus Berlin. in maio risarea CttWritof i i i fn fsi|u \ SUbStlIUiVttof $i fSripUAdb Ij.Lucrez Iu buneii. Sunt elev.De unde viueşti? Tradwccii in limba germana unnSrtMreleprapovaih.f>e timie " in germană .. Kurv esie caxnică. Şi «I lacrca/ă la ţcOalL > rierr Schwarz ist Physikcr.wo? Wo 3rtKrii«( du? .Dc unde vido' hc c «a? .J > [vo: he' t»Cf ţV U ţ] > Wofccr konunc Heir Schwerz? > Er kornml aus Kiel > Wohcr kommvt du? StfllM TU-i? CI vjne^nte din KieL Dc unde vii? > [er koiin iu s ki:l] > [vo:her kcimai du] .

leh stehe dort drflben. Aveţi grija la expresia corecta şi remarcaţi sensul românesc al propoziţiilor Wer kommt ausHamburg? Wcr steht dort? Wer versteht das nicht? Wer liegt hier'? Wer trinkt Bier? > [ve1 komt aus hamburk] > [ver şlEt dortj > [v e ' ferştEt das niHt] > [vcr h:kt hi:r] > [v er trinkt hi:r) .Vin din Germania.Cine este din Hamburg? . vis-â-vis? > Cine locuieşte în Halle? > Wer trinkt Bier? > Wer versteht das nicht? >Cinc bea bere? > Cine nu înţelege? > Cine vine din Germania? Du kommst aus Dcutschland > Wcr kommt aus Deutschland? Wir wohnen in Rumănien. >(unl du komst aus ru:mEniăn] . > Wer wohnt jetzt in Bonn? > Cine locuieşte acum în Bonn? > Wer kommt aus Berlin? >Cinc vine din Berlin? > Wer lemt in der Schule? >W er steht don drflben? > Wer wohnt in Halle? > Cine învaţă la şcoală? > Cine este acolo.. Eva lemt in der Schulc. >U nd du kommst aus Rumanicn >[iH komă aus do/tşlant) Şi Iu eşti din România. apoi traduceţi-le in limba germană: Hcrr Kurz wohnt jetzl in Bonn.Cine ..Cine Cine este acolo? nu înţelege? stă culcat aici? bea bere*' Să exersăm pronumele interogativ „wcr” . > lch komme aus Dcutschland. Formaţi propoziţii interogative cu ajutorul pronumelui interogativ „wer”. Hcrr und Frflulein Rohdc wohnen in Halle.Cine in limba germană ce traduce prin . > Wcr wohnt in Ruinănien? > Cine locuieşte in România? > Cine este dânsa? Das ist Frau Schmidt. Wir trinken Bier.„cine”.Hvr” [ver) Citi(i cu vocc tare propoziţiile germane. Frâu Schmidt kommt aus Berlin.Cine . > Wer ist das? . Ich verstehe das nicht.

> Wohni sic dort9 > Wohcr kommst du*’ > Ich kcnnc Sie..dc unde" urmează imediat verbul conjugat. > Wer steht dort’ > Wer kommt aus Hallc? Să recapitulăm încă o dată cuvintele noi din partea a doua a lecţiei 3. > Ist das dcr Lehrer? > leh bin Schiiler. > Frau Selimidt kommt aus Berlin. dc cx. > JcU t wolint er iii > [her kurţ komt aus berlhn] > L/eţt vo:nt e' in h<in] > [cr arha/tăt in dcr horlşnft] > |ilf Iernă pi hauză] > [ist das der lEre') > [iH bin *U:ler] > [frau jmit komt aus berlltn] > [vo:nt zi: dort] > [vo:her komst du] > [iH kenă zi:] > [ver stEt dort] > [ver komt aus hale] Bonn. Doumnu Schmidt vine din Berlin. Ea locuieşte acolo? IDc unde vii? Vă cunosc. Eu învăţ «casă. > Er arbeiiet in der Botschafl.! Recapitulaţi cu voce tare: a munci a cunoaşte a veni la a locui in acum a învaţă cine de unde acasă la şcoală în magazin la ambasadă > atbeiten > kcnnen > kommcn aus > wohnen > in > jetzt > lernen > wer > woher > zu Hause > in dcr Schule > im Gcschaft > in dcr Botschafl > [arha/tin] > [kenăn] > [komăn aus] > [vo:năn| > l'n] > l»eţt] > [lemăn] = [ver] > > [vo:herJ > [ţu hauze] > [in dcr şu:lă] > [im ge>eft] . El locuieştc acum în Bonn.ui/ kommt aus Berlin. > leh leme zu Hausc..: Wer ist das? (şi nu: Wer das ist) • Cine este acesta? Wnhcr kommt er? .„cine" şi „woher”. Acesta este profesoral? Sunt elev.> [in dc1 hoMşaft] .in limba germana după pronumele interogative „wer" . El lucrează Iu ambasadă.Dc unde vine eP Traduccţi în limba germană următoarele propoziţii! Citiţi propoziţiile germane cu vocc tare şi fiţi atenţi la pronunţia corecta: Domnul Kurz vine din Berlin. Cine este acolo? Cine vine din Halle? > Herr K.

. Bukarest liegt in > Rumănien Kopenhagcn liegt in > Dănemark.Danemarca . Wo bist du jetzt? Ich bin zu Hausc.Cu ce te ocupi? .Eşti aici.Sunt elev.Was bist du?" Sa exersăm ueum materia nouă! Să citim cu voce tare şi clar propoziţiile germane şi si verificăm sensul lor românesc: Du bist hier. însă există şl câteva excepţii.Bonn liegt in > Deutschland. ZQrich liegt in > <ler Schweiz. .du bist" [du bistj „ce ocupai ie ai / ce eşti” în limba germană . de ex : das Rumănien. Was bist du? Ich bin Schtllcr.tunt de genul neutru. de ex. Du bist meine Frau.Germania România Franţa .•Acum sa învăţăm numele eaUwva ţâri europene! Citiţi eu voce tare: Deutschland Rumănien Frankreich Dănemark die Schweiz > [do/tşlant] > (ruanEniânl > [frankraiH] > [dEncmark] > fai: şvaiţ] Deutschland Rumănicn Frankreieh Dănemark die Schweiz > fdo/tşlant ] > [ru:mEniăn] > ffrankraiH] > [dEncmark] > (di: şva<ţ] .. „tu eşti" în limba germană .Sunt acasă. das Bukaresl şi înaintea lor nu folosim articol. Cele mai multe nume de (âri şi oraşe .Tu eşti acolo.Elveţia Grupul de sunete „-tsch” fa] din cuvântul „Dcutschland" F pronunţăm ca şi consoana „c” I din cuvântul „cc“ Vocala .Paris liegt in > Frankreich. > [du bist hi:'] > [du bist ma/nă frau] > [vas bist duj > [iH bin şU:ler] > [du bist dort drL. vis-ă-vis. Kiel liegt auch in > Deutschland — Buzău liegt in > Rumănien . .bân] > |vo: bist du reţt] > [iH bin ţu hau/e] .şli soţia mea. Du bist dort drtiben.F..Unde eşti acum? .. .-e* n-o pronunţăm. .Berlin liegt in > Deutschland.: die Schwei: in acest caz se Jobseşte obligatoriu articolul „die". . Citiţi următoarele întrebări! Răspundeţi în limba germană ficcarc oraş în ce laiâ se află! Răspundeţi cu voce tare: Wo liegt Bonn? Wo liegt Kiel? Wo liegt Buzău? Wo liegt Paris? Wo liegt Ztirich? Wo liegt Bukarest? Wo liegt Kopcnhagcn0 Wo liegt Berlin? .

Ha lucrez» in magazin. > Halle liegt in Deulschland. > Er arbeitet in der Schule. > Sie arbeitet im Geschăft > Ich kenne Eva.Traduceţi în limba germani următoarele propoziţii! La sfârşit controlaţi-vă pronunţia1Folosiţi filtrul roşu: Domnul Kurz este diplomat Cu cc sc ocupă? Cu ce se ocupă doamna Kurz? Ea este casnică. Domnul Rohde este profesor. > Sic ist Schtllcrin und kommt aus llallc. Tu cu cc tc ocupi? DumneavoasUă cu ce vă ocupaţi? l'ndc eşti acum? > Herr Kurz ist Diplomat. > Fr ist Diplomat und arbeitet in der Boi­ se ha ft. > Was ist er? > Was ist Frau Kurz? > [her kurţ ist diplomart) > [vas ist crJ > [vas ist frau kurţ) > Sic ist Hausfrau. > Fr kommt aus llallc. > Ich leme jctzt eu Hausc. Ea este elevă şi este din Halle. Sunt elev. > Ist Herr Schwarz Physiker? > Du bist Schiilcnn > Und ich bin Lehrer. . > H a r tind Frau Kurz konimen aus Kiel. Cu cc sc ocupă acum doamna Schmidt? Ea este vân/âloare. Domnul Schwaiz este fizician? Tu eşti elevă. > Frau Schimdt ist Veikăuferin. lat eu sunt profesor. El lucreză la şcoala HI este din Halle. Doamna Schmidt este vânzătoare. > Was bist du? > Was smd Sie? > [zi: ist hausfrau] > [ist her şvarţ fU:zike'J > [du bist şU:lcrin] > [unt iH bin IErerJ > [vas ist /eţt frau şmit] > [zi: ist ferko/ferin] > [vas bist duj > [vus zint zi:] > Wo bist du jetzi? > (vo: b ia du /eţt] Dacă veţi reuşi să rezolvaţi corcct exerciţiul următor înseamnă că aţi memorizat bine materia lecţiei! Traduceţi in limha germană: Domnul Kurz şi doamna Kuiz vin din Kiel. Nu lucrez la şcoală. > Jet/i wohnen sie in Bonn. > Was ist jctzt Frau Schmidt? > Sic ist Verkâuferin. :> Ich arbeite nicht in der Schule. Pa este casnică. Hi locuiesc ncum 1n Bonn l-l este diplomat ţi lucrcază la ambasadă. > leh bin SchOler. > Sie ist Hausfrau. Huile se afla în Germania. O cunosc fK Eva. Acum învăţ acasă. > Herr Rohde ist Lchrcr.

Aceasta nu este poşeta mea.Ea învaţă bine. Pâinea şi pixul costă 5 mărci şi 8 pfenigi. > Wer ist in der Schule? > Ich kenne Sie nicht. > Die Botschaft ist sehr grofi. > Ich trinke viei Wein. Cine este la şcoală? Nu vă cunosc. în cuvintele din grupurile de mai jos întâlniţi aceleaşi sunete. > Die Wurst kostet drei Mark fiinf. > Ziirich liegt in der Schweiz. Ce sunteţi/ Cu ce vă ocupaţi? Sunt fizician şi vin din Kiel. Aveţi grijă deosebită la pronunţia corectă a vocalelor: [a:] Tafcl Glas da [a] Tasse Tasche Flasche was [E] Tee steht Lehrer [e] kenne lemt Heft [o:] Brot wohnt wo grofi [u:] Schule Buch [u] Suppe [0] Bonn kommt kostet [U:] SchUler PhYsiker druben P :J Bier hier Dir Kiel . la stânga. Vă rog. învăţ aici la Berlin. > Und woher kommen Sie? > Ich komme aus Frankreich und ich wohne in Paris. Cartea mea este acolo. Unde eşti acum? Sunt în Ziirich. > Sie lemt gut. > Wo bist du jetzt? > leh bin in Ziirich. > Bitte cine Suppe und ein Bier. o supă şi o bere. > Mein Buch steht dort links. > Ich leme hier in Berlin. > Und wo wohnen Sie? > Ich wohne in Bukarest. > Das Brot und der Kuli kosten ftinf Mark acht. Şi Dumneavoastră unde locuiţi? Locuiesc în Bucureşti. Ziirich este în Elveţia. > Das ist nicht meine Tasche. Beau mult vin. > Wir essen Kartoffeln. Ambasada este foarte mare. Mâncăm cartofi. Câmaţii costă 3 mărci şi 5 pfenigi. > Was sind Sie? > leh bin Physiker und komme aus Kiel. Şi Dumneavoastră de unde sunteţi? Sunt din Franţa şi locuiesc la Paris.

Cum este/arată ea? Was ist sie? . de ex. Până acum aţi învăţat conjugarea verbului „sein” .„ce”. înaintea numelor de oraşe şi ţări nu se foloseşte articol.Ea este în magazin. nu folosim nici un articol.-en”.învăţăm wir arbeiten . „was” . de ex.De unde vii /eşti? Wie ist sie? .8.ei. 3.muncim 3.RECAPITULARE A.: Wieviel kosten die Zigaretten? .: Bitte Zigaretten! în propoziţia următoare însă.El locuieşte în Berlin..2.tu locuieşti du lemst . . Wo ist sie? Unde este ea? După pronumele interogative: „wer” .Eşti elevă. 3.Elveţia Er wohnt in der Schweiz.Sunt fizician.Sunt în Germania. Ich trinke Bier.El locuieşte în Elveţia.Beau bere. .eu sunt du bist .: die Schweiz .„de unde” „wo” . El lucrează la şcoală. de ex. . de ex.Unde eşti acum? 3.locuim wir lemen .-st” .Cât costă ţigările? Nu se foloseşte articolul nehotărât înaintea substantivelor care nu se pot număra. stă direct verbul conjugat. Reguli gramaticale 3.6. de ex. de ex. .„cum”. Er wohnt in Berlin.4.Mănânc câmaţi. ele sunt.5.„în” desemnăm locul.Ce este ea?/ Cu ce se ocupă la? Wo bist du jetzt? . „wie” . Dvs.înveţi La persoana întâi plural verbul primeşte totdeauna desinenţa .: du wohnst . „woher” .el (ea) este sie (Sie) sind . dacă este vorbă despre un obiect sau o persoană concretă.tu eşti er (sie.. 3.7. de ex. . . 3. 3. Există însă câteva excepţii (acestea sunt nume de ţări care nu sunt de genul neutru).: Ich bin Physikcr. Wo arbeitet er? Unde lucrează el? Sie ist im Geschăft. .: Wer ist dort? .: Er arbeitet in der Schule.: Ich esse Wurst.1. La plural nu folosim articolul nehotărât. de ex.„unde”. . es) ist . de ex. folosim articolul hotărât plural „die”.: wir wohnen . .Cine este acolo? Woher bist d u ?. sunteţi Cu ajutorul prepoziţiei „in” . de ex.: Ich bin in Deutschland. Verbul la persoana a doua singular primeşte întotdeauna desinenţa . Dacă după verbul „sein” conjugat stă un substantiv care desemnează o ocupaţie.„a fi” la următoarele persoane: ich bin . Cu ajutorul pronumelui interogativ „wo” formăm întrebarea referitoare la loc. Du bist Schulerin.„cine”.3.

etwas Wurst .9.nişte câmaţi. puţin. Consoana „s” se pronunţă [z] sau [s]: M sein sie Suppe sehr [za/n] [zi:] [zupă] [zer] das aus ist es [s] [das] [aus] [ist] [es] . câteva nume dematerii): etwas Brot .„ceva. .nişte/puţină pâine. de ex. B. un pic. nişte” se foloseşte împreună cu substantivele care nu se pot număra (de ex. Structura „ich und du” se foloseşte ca subiectşi verbul stă întotdeauna la plural. 3.11.Noi bem lapte (eu şi tu bem lapte). Pronumele nehotărât „etwas” .: Ich und du trinken Milch.10.3. Pronunţia 3.

A. 2. 2. Hier liegt ein Bleistift und ein Kuli. TEM Ă PENTRU ACASĂ Trimiteţi spre verificare tema pentru acasă! indicaţiile referitoare la exerciţii le găsiţi la sfârşitul caietului de curs. Suntem din România. Acum sunt acasă şi lucrcz. C. Bist du Schiilerin? Traduceţi în limba germană: 1. 4. Acesta este profesorul meu. Dort links steht er und du. Frau Schmidt ist eine Verkăuferin. 5. Bitte etwas Brot und die Wurst da. Er trinkt eine Glas Bier. 5. Wir essen nicht viei Kartoffeln. Jetzt trinke ich ein Glas Milch. Corectaţi propoziţiile şi scrieţi-le corect: 1. 6. 4. 3. Dort stehen ein Haus und eine Botschaft. 5. Eva ist Schiiler. Fiecare propoziţie conţine o greşeală.3. 6. Die Botschaft ist groB und das Haus ist klein. B. 3. . Traduceţi în limba română: 1. 4. 0 cunoaşteţi şi pe doamna? Nu pe ea n-o cunosc. îl chemă Rohde. 3. 6. Jetzt lemen ich viei. Ce eşti? /Cu ce te ocupi? 2.

fetiţa.un copil .o fată .bărbatul . fata . .un număr .fiica .un băiat .PARTEA INTAI Aşa cum ne-am obişnuit deja.cina rece > [di: ştra:să] . începem cu enumerarea cuvintelor noi.apa Să exersăm cuvintele într-o altă ordine! Cum traduceti următoarele cuvinte în limba română? cin Mann ein Mădchen ein Junge ein Kind eine Nummer das Wasser die Bratwurst das Sauerkraut das Abendbrot die StraBe > [a/n man] > [a/n mEtHăn] > [a/n /ungă] > [a/n kint] > [a/nă nume1] > [das vaser] > [di: bra:tvurst] > [das zauerkraut] .băiatul .LECŢIA 4.strada .câmaţi fripţi .numărul .copilul .cina > [di: bra:tvurst] > [der iunsă] > [das kint] > [das mEtHăn] > [di: toHtcr] > [der man] > [di: num er] > [das zauerkraut] > [di: ştra:să] > [das vaser] .câmaţi fripţi . Repctaţi-le cu voce tare şi aveţi grijă la pronunţie: das Abendbrot die Bratwurst der Junge das Kind das Mădchen die Tochter der Mann die Nummer das Sauerkraut die Strafie das Wasscr > [das a:băntbro:t] .un bărbat .strada .apa .varză acră .varză acră > [das a:băntbro:t] .

> Wir wohnen BahnhofstaBe Nummer eins. însă al doilea component defineşte genul substantivului compus.Fata nu se numeşte Eva. > Ein Junge kcnnt cin Mădchen. .cina (rece!). . > Da drflben steht ein Mann. > [vi:r esăn das a:băntbro:t] > Ich esse Bratwurst mit Sauerkraut. Ich wohne SchulstraBe Nummer 10 (zehn). Mănânc câmaţi fripţi cu varză acră.: die Schulstrafie . pentru că „Strafie” este de genul feminin. Cuvântul determinant stă adesa în fa ţa substantivului propriu zis. > Ein Kind trinkt Wasser.Să folosim acum noile cuvinte în propoziţii: Dort lernt ein Junge. Ich cssc Bratwurst und Sauerkraut.l. Wo ist mein Abendbrot? > [dort lernt a/n /un*2] > [da ştEt a/n man] . Bitte ein Glas Wasser! Das Mădchen heiBt nicht Eva. Un copil bea apă.:die Bahnhofstrafie.Vă rog un pahar cu apă! . > [vo: ist ma/'n a:băntbro:t] .Acolo este un bărbat.Locuiesc în Strada Şcolii Nr. . > [hi:r trinkt a/n kint milH] . > [iH esă braitvurst unt zauerkraut] > [iH vom ă şu:lştra:să num er ţEn] > [bită a/n gla:s vaser] > [das mEtHăn ha/st niHt Efa] .Aici un copil bea lapte. vis-â-vis un bărbat. Noi locuim în Strada Gării Nr.Acolo învaţă un băiat. Da steht ein Mann.Mănânc câmaţi fripţi şi varză acră. . Hier trinkt ein Kind Milch.Unde este cina mea? Ştiţi deja cuvintele noi? Veri ficaţi-vă! Traduceţi în limba germană: un băiat şi o fată un bărbat şi o femeie o stradă şi un număr un câmat fript şi varză acră un copil şi apă cina şi ceaiul > ein Junge und ein Mădchen > ein Mann und eine Frau > eine StraBe und eine Nummer > eine Bratwurst und Sauerkraut > ein Kind und Wasser > das Abendbrot und Tce Să alcătuim propoziţii cu aceste cuvinte! Traduceţi în limba germană apoi verificaţi traducerea şi pronunţia: Un băiat cunoaşte o fată.Strada Şcolii. > [iH esă braitvurst mit zauerkraut] > [a/n kint trinkt vaser] > [da drU:băn stEt a/n man] > [vi:r vonăn ba:nho:fştra:să numer ams] ■ In limba germană folosim des substantive compuse. Acolo. das Abendbrot . 10. de ex. de ex. > [a/n /ungă kent a/n mEtHăn) Servim masa de seară. > Wir essen das Abendbrot.

Da. > [in] ich mftehte >[iH mOHtă] schon nach in >[şo:n] >[naH] >[in] nach Hause >[naH hauze] nach Hause >[naH hauze] . Sie ist da links.Acum citiţi următoarele propoziţi i în limba germană! Le puteţi traduce în limba româna? încercaţi: . wo ist hier in > [ferţaiun8 vo: ist hi:r in bon di: bo:tşaft] aici în Bonn ambasada? Bonn die Botschaft? .deja .Este acolo. Die Botschaft ist dort > [di: boitşaft ist dort geradeaus] drept înainte. danke.corect . mulţumesc. unde este Verzeihung. la stânga.frumos . Auf Wiedersehen! > [auf vi:derzEn] la revedere în cuvântul „schon” „frumos” întâlnim o nouă vocală „o” [O]. Această vocală în limba română nu există. > [zi: ist da links] Danke schon. a:ber vo: ist di: bank] este banca? Bank? .a avea .Scuzaţi vâ rog.în acasă / ich mochte > [iH mOHtă] schon nach in > [şo:n] > [naH] .după . însă V formaţi sunetul în cavitatea bucală.aş vrea . ferştEăn zi: miH] Mă înţelegeţi? Vcrstehen Sie mich? . Sie ist dort geradeaus.Ambasada este acolo. > [zi: ist dort geradeaus. Auf > [dankă şO:n.a merge .Este acolo drept înainte. geradeaus.Mulţumesc. încercaţi s-o pronunţaţi în modul următor: apropiaţi buzele ca şi cumaţi pronunţa lung vocala „o”.greşit . Să ne îmbogăţim din nou vocabularul cu câteva cuvinte noi! Pronunţaţi cu voce tare şi clar următoarele cuvintc: fahren gchcn haben falsch richtig schon > [fa:răn] > [gEănl > [ha:băn] > [falş] > [riHtiH] >[şO:n] fahren gehen haben falsch richtig schon > [farrăn] > [gEăn] > [ha:băn] > [falş] > [riHtiH] >[şO:n] a călători . auf . Aber wo ist die > [ia dankă. .Poftim? Wie bitte? > [vi: bită] . La revedere! vi:derzEn] Wiedersehen! Reţineţi forma de salut la despărţire. Dar unde Ja.

Die Schule ist schon.Şcoala este frumoasă. > [iH gEă şo:n naH hauze] > [vi:r fa:răn riH tiH ] > [er gBt falş] .Aş vrea o bere. în faţa lor nu folosim articol. . in das Geschăft . > Mergem la biserică. de ex. > Călătorim la Ziirich. Călătoresc la Berlin. Wir fahren richtig. Er hat schon ein Kind. > Aş vrea puţin lapte. . .la magazin (în interiorul magazinului/înăuntru).înţelegeţi deja? Wir haben cine Schule.El merge în direcţie greşită. > Te duci la lucru. înăuntru”. Călătorim în Germania. Wir fahren nach Deutschland. > Mă duc Ia Berlin. Ich fălire nach Berlin. . > El merge la ambasadă. . Er gcht falsch. Ich mttchte etwas Milch. Verstehen Sie schon? > [vi:r ha:băn a/'nă şu:lă] > [di: şu :lă ist şO:n] > [iH mOHtă a/n bi:r] > [ferştEăn zi: şo:n] Să exersăm încă o dată verbele noi în propoziţii! Traduceţi în limba română următoarele propoziţii şi vcrificaţi-vă pronunţia! Citiţi cu voce tare propoziţiile germane: Ich habc eine Frâu. Er geht in die Botschaft. > Călătoriţi la Berlin? > Te duci acasă? în limba germană numele de oraşe sunt de genul neutru şi‘ majoritatea numelor de ţări de asemanea. Wir gehen in die Kirche. . de ex. Du gehst arbeiten.Călătorim în direcţie bună.: Ich fahre nach Berlin. Prepoziţia „in” înseamnă: „în.Să folosim cuvintcic noi în propoziţii! Citiţi-le cu voce tare şi observaţi traducerea propoziţiilor! Ich gehe schon nach Hause. > El are deja un copil. în interior. Wir fahren nach Ziirich.Avem o şcoală. La întrebarea „unde” răspundem cu ajutorul prepoziţiei „nach”. Ich mochte ein Bier.: in die Schule .la şcoală (în interioriul şcolii/înăuntru). Fahren Sie nach Berlin? Gehst du nach Hause? > [iH ha:bă a mă frau] > [vi:r gEăn in di: kirHă] > [er hat şo:n a/n kint] > [du gEst arba/tăn] > [iH fa:ră naH bcrli:n] > [iH mOHtă etfas milHJ > [vi:r fa:răn naH ţU :riH ] > [er gEt in di: bortşaft] > [fa:răn zi: naH berli:n] > [gEst du naH hauze] > Am o soţie.Mă duc deja acasă. .

Călătorim cu tine. . dar .cu plăcere . Ich m5chte gem eine > Bratwurst mit > Sauerkraut.Wir fahren > mit Dir. .cu nouă .totul . Călătoresc cu plăcere. . apoi citiţi > [mOHtăn zi: esăn] > [/'a. auf vi:derzEnJ Mochten Sie > essen? Ja. ist das ales] > [der ta:k ist a:ber şO:n] > [her o:ber vi:fi:l kostăt das a:băntbro:t] > [zi:băn mark no/n] > [hi:r zint ţEn mark] > [dankă şO:n.Ich fahre > gem. . Chelner.Wir haben > alles. Am şapte mărci. . Eu beau vin ea însă bea lapte. Poftim 10 mărci.Ich habe > noch Brot.Und noch > etwas Brot. > [vi:r ha:băn ales] > [iH bin şo:n da] > [iH ha:bă zirbăn mark] > [iH f'a:ră gem] > [vi:r ha:băn ţEn ţigaretăn] > [vi:r fa:răn mit di:r| > [iH ha:bă noH bro:t] > [iH trlnkă vain a:ber zi: trinkt milH] > [iH voină şu:lştra:să no/n] .şapte .Ich bin > schon da. wieviel kostet > das Abendbrot? . . > aber sie trinkt Milch.încă . .Ich hab>j> sieben Mark.Der Tag ist aber > schOn. .In exerciţiul următor completaţi toată propoziţia: Aţi vrea să mâncaţi? Da.Herr Ober.Ich wohne > SchulstraOe neun. Locuiesc în Strada Şcolii numărul 9. . . . cât costă cina? 7 mărci şi 9 pfenigi. Mulţumesc frumos! La revedere! propoziţiile germane cu vintele corespunzătoare. .Hier > sind zehn Mark.Sieben Mark > neun. apoi citiţi -le cu voce tare şi clar: Avem de toate.însă.Bitte > sehr! Ist das alles? .Ich trinke Wein. Mai am încă pâine.Wir haben > zehn Zigaretten. . iH mOHtă gem bra:tvurst mit zauerkraut] > [unt noH etfas bro:t] > [bită zer. Şi încă puţină pâine. Sunt deja aici. vă rog! Mai doriţi ceva? Ce zi frumoasă avem azi. Aş vrea câmaţi fripţi cu varză acră.Dankc schOn! > Auf Wiedersehen! Să recapitulăm cuvintele noi din exerciţiul precedent! Citiţi cu voce tare şi clar: aber alles gem mit ncun noch sieben zehn > [a:ber] > [ales] > [gem] > [mit] > [no/n] > [noH] > [zi:băn] > [ţEn] aber alles gem mit neun noch sieben zehn > [a:ber] > [ales] > [gem] > [mit] > [no/n] > [noH] > [zi:băn] > [ţEn] . . Poftiţi. Avem zece ţigări.zece Verificaţi-vă cunoştinţele! Cât de bine cunoaşteţi cuvintele? Completaţi propoziţiile cu cuvintele potrivite.

Sie hat ein Heft.Doriţi şi un caiet? . de ex. Sic hat einen Bleistift. de ex.Vă rog creionul dc acolo. Er hat ein Buch. Den Bleistift hier? . . . Aber ich mflchte gem eine Tasche. Danke! A uf Wiedcrschen! . es) forma lui este „hat”. articolul nehotărât „ein” . Hr fahrt richtig. Ich gehe in die Kirche. ceea ce avem stă în cazul acuzativ. . Du f&hrst nach Berlin. 2. . însă aş dori o poşetă.El merge în direcţie bună. .: Ich habe cine Tasche.Cât costă creionul şi poşeta? Sie kosten siebcn Mark neun. . . . Bitte den Bleistift dort!. . Bitte den Bleistift dort! Du gehst falsch.Da! . Wir gehen jetzt nach Hause.„un” are forma „einen”.Ja! Mochten Sie auch ein Heft? Nein danke.Acest creion de aici? . .Bună dimineaţa! .Ea are un creion. sie.Poftim.Am o geantă. .Merg la biserică.„a avea” este neregulat. Du gehst in die Schule. .El are o geantă. .Acum mergem acasă. . După verbul „haben” folosim cazul acuzativ.„-I” are forma „den” în cazul acuzativ. La persoana a treia singular (er.Ea are un caiet.C itiţi urm ătorul dialog urm ărind traducerea rom âncasca: Guten Morgen! Ich mifchte gem einen Bleistift.Şapte mărci şi nouă pfenigi.Mulţumesc! La revedere! Citiţi propoziţiile germane şi observaţi înţelesul lor în limba română: Wir fahren nach Deutschland.Am un pix.El arc o carte.Vă rog creionul de acolo! La genul feminin şi neutru formele articolului rămân aceleaşi pentru cazul nominativ şi acuzativ. de ex.: Er hat eine Tasche. Wieviel kosten der Bleistift und die Tasche? .Mergi în direcţie greşită. .Mulţumesc nu.Mergi la şcoală. . Hier bitte! . 1. .: Ich habe einen Kuli.Avem un profesor.Călătoreşti la Berlin.Călătorim în Germania. . .Aş dori un creion. Verbul „haben" . Wir haben einen Lehrer. Articolul hotărât masculin „der” .

Wo seid ihr? Wir sind hier. Nein.Suntem elevi. este corect aşa? > Nu.Sunt elev. Was seid ihr? Du bist Schfllerin. .„Wir sin d ” [yi:r zint] Ihr seid” [i:r za/t] „ noi suntem ” „ voi sunteţi ” Urmăriţi cu multă atenţie sensul cuvintelor din următoarele propoziţii! Citiţi cu voce tare propoziţiile germane şi verificaţi-vă pronunţia: Ich bin SchQler. > [na/n das ist falş] . Du und Eva seid Schiilerinnen. ist das richtig? > [na/n noH niHt] > [hcr kurţ ist das riHtiH] > Nu.Sunteţi acasă. . > Wir sind in der Schule. Herr Kurz.Noi suntem acasă. . încă nu. > Und wo seid ihr? > Wir sind im Geschăft.: Ihr seid zu Hause. Urmăriţi cu atenţie pronunţia: Wir sprechen richtig.Tu şi Eva sunteţi eleve. Du f&hrst falsch. > Mergi deja acasă? Gehst du schon nach Hause? > [gEhst du şo:n naH hauze] Nein. das ist falsch. Wir sind zu Hause. de ex.Voi ce sunteţi? .Voi sunteţi eleve.„a f i ” are la plural persoana a doua forma „ihr seid” . noch nicht.Tu eşti elevă. > Wie seid ihr? > Wir sind gut. > [yi-r şpreHân riHtiH] > [du ferst falş] > [er fert şo:n gu:t] > Vorbim corect. . Cum sunteţi/arătaţi? Suntem buni.Suntem aici. > Mergi în direcţie greşită.Voi unde sunteţi? . . > Domnul Kurz. . 1 Verbul „sein” . Traduceţi în limba germană următoarele propoziţii! Folosiţi filtrul roşu: Suntem la şcoală. este greşit. Ihr seid Schiilerinnen. > El merge deja în direcţie bună. Şi voi unde sunteţi? Suntem în magazin. > [vi:r zint in der şu:lă] > [unt vo: za/t i:r] > [vi:r zint im geşeft] > [vi: za/t i:r] > [vi:r zint gu:t] Exersaţi încă odată cuvintele învăţate! Citiţi şi traduceţi următoarele propoziţii din limba germană. Wir sind Schuler.„voi sunteţi”. . Er ffchrt schon gut. > [iH bin şU :ler] > [vi:r zint şU :lcr] > [vas za/t i:r] > [du bist şU:lerin] > [du unt Efa za/t şU:lerinăn] > [i:r za/t şUilerinăn] > [vi:r zint ţu hauze] > [vo: za/t i:r] > [vi:r zint hi:r] .

româneşte . > [iH şpreHă gu:t ru:mEniş] > [zi: lernt /eţt do/tş] > [şpriHst du franţO iziş] > [iH şpreHă etfas do/tş] > [şprcHăn zi: dEniş] > [/a iH komă aus kopenha:găn unt şprellă zer gu:t dEniş] .german.Vorbiţi daneza? .Verbul „fahren” . limba daneză franzdsisch (Franzosisch) > [franţO:ziş] dănisch (Dănisch) > [dEniş] Acum citiţi cu atenţie de mai multe ori următoarele propoziţii! Urmăriţi cu atenţie înţelesul propoziţiilor şi ortografia cuvintelor: Ich spreche gut rumănisch.Domnul Rohde vorbeşte do/tş] foarte bine germana.limba română. er fâhrt . Explicaţie: 1.călătoresc. er spricht . în limba germană: Franzdsisch limba franceză.„a mânca' 2.: du sprichst .-e.El este profesorul meu de germană. Herr Rohde spricht sehr gut deutsch. în limba română.. .-a-” se schimbă în de ex.Vorbeşti franceza? . Sprichst du franzdsisch? Ich spreche etwas deutsch.el vorbeşte. Verbul „sprechen ” îşi schimbă vocala din rădăcină la persoana a doua şi a treia singular. Ea sunt din Kopenhaga şi vorbesc foarte bine daneza. . Ich komme aus Kopenhagen und spreche sehr gut dănisch. Sprechen Sie dănisch? Ja.: ich fahre . franţuzeşte .Vorbesc puţin germana. deutsch . franzdsisch . în limba franceză: Rumănisch . du ftihrst . de ex. .” devine „ -i.călătoreşti.francez.. limba franceză. de ex.„a călători” este un verb neregulat care îşi schimbă rădăc­ ina la persoana a doua şi a treia singular timpul prezent: . rumănisch . > [er ist ma/'n do/'tşlErer] . In mod asemănător se conjugă şi verbul „essen" .”.român.el călătoreşte / Acum vom învăţa câteva cuvinte noi.Ea învaţă acum germana.limba germană. .român.: Deutsch . Citiţi cuvintclc: deutsch (Deutsch) rumănisch (Rumănisch) > [doz'tş] > |ru:m Eniş] . Er ist mcin Deutschlehrer. Adjectivele care desemnează naţionalitatea indică în acelaşi timp şi limba respectivă. > [her ro:dă şpriHt zer gu:t . limba română.Vorbesc bine româneşte.german.tu vorbeşti.Da.francez. limba germană .danez. Sie lemt jetzt deutsch. .

. Acolo vis-â-vis stă/este un bărbat.Wir >sind Schuler.Cu exerciţiul următor puteţi verifica. > Da driiben steht ein Mann. Vorbim deja puţin germana.Gehst du schon nach > Hause? . cât de bine aţi însuşit cuvintele lecţiei.Ich wohne > SchulstraBe Nummer eins.Făhrst du jetzt > nach Berlin? C V . > Ich kenne den Mann.Nein. > Er spricht gut rumănisch. > Dort lemt ein Junge. Merg în direcţie bună spre Kiel? Nu. Unde locuieşti în Kiel? Locuiesc în Strada Şcolii numărul unu. El bea apă. . Arc o soţie şi un copil. . Cu ce vă ocupaţi? Suntem elevi. > Ich gehe arbeiten.Was >seid ihr? . Completaţi pro­ poziţiile germane cu cuvintele corespunzătoare: El vorbeşte bine româneşte.Du wohnst hier aber > schân. > Er hat cine Frâu und cin Kind. Este frumos la tine. > Wo wohnst du in Kiel? > Ich wohne SchulstraBe Nummer eins. Traduceţi în limba germană: Acolo învaţă un băiat. Nu este domnul Schwarz? Ba da.Kommst du > aus Berlin? *-\ Wohnst du > in Berlin Was > ist sie? Ich > bin zu Hause. . Acolo. Eu vorbesc şi franceza. El vorbeşte bine româneşte. Sie fahren > falsch. . Călătoreşti acum la Berlin? Locuieşti în Berlin? Vii din Berlin? Cu ce se ocupă ea? Sunt acasă. în ultimul exerciţiu vă puteţi verifica cunoştinţele din partea întâi a lecţiei. > Ist das nicht Herr Schwarz? > Ja. . Unde locuieşti? în Strada Şcolii numărul 1. .Wir sprechen schon etwas > dcutsch. .Wo >wohnst du? . das ist er.Nein.Er spricht gut > rumânisch. mergeţi în direcţie greşită. > Der Junge lemt richtig. Cunosc bărbatul. Mergi deja acasă? Nu. > Dort rechts ist das Kind. .Fahrc ich nach Kiel > richtig? . >noch nicht. el este. . Mă duc la lucru. Băiatul învaţă corect.Ich spreche auch > franzosisch. la dreapta este copilul. încă nu. > Es trinkt Wasser.

Jar eu mă duc la restaurant. Vă rog. Altceva? (Asta-i totul?) încă o bere. câmaţi fripţi cu varză acră. învăţ germana. . vă rog ! Ei ar dori un câmat fript cu varză acră. Mergeţi aici drept înainte. vă rog! Nu învăţ franceza. Mergeţi în direcţie greşită.

. ich leme deutsch. Ist das alles? Bitte noch ein Bier! Sie mochten eine Bratwurst mit Sauer­ kraut.Und ich gehe in das Restaurant. Sie fahren falsch. bitte! Ich leme nicht franzosisch. Fahren Sie hier geradeaus. Bitte Bratwurst mit Sauerkraut.

Er arbeitet dort. Repetaţi exerciţiul până nu veţi mai face nici | o greşeală: Herr Rohde ist Lehrer. Herr Kurz ist Diplomat. Er ist mein Deutschlchrer. Er spricht sehr gut Deutsch. deoarece urmează recapitulare.zchn > [zeks] > [zi:băn] > [aHt] > [no/n] > IlHn] Trebuie să cunoaşteţi deja numerele. Vi le mai amintiţi? Citiţi cu voce tare: 1 (unu) 2 (doi) 3 (trei) 4 (patru) 5 (cinci) eins .funf > [a/ns] > [ţva/] > [dra/] > [f»:r] > [fUnf ] 6 (şase) 7 (şapte) 8 (opt) 9 (nouă) 10 (zece) .6 Citiţi cu voce tare şi clar: Das kostet 1.lunge und du bist ein Mădchen.! In lecţia precedentă am învăţat deja numerele de la 1 la 10. Wir sind Schiiler. Ich bin ein . Sie kommt auch aus Bukarest.vier . aveţi grijă la pronunţie: 2-4-6-8-10 1 -3-5-79 > [ţva/ fi:r zeks aHt ţEn] > [a/ns drai fUnf zi:băn no/n] > [dra/ a/ns aHt fi:r zeks] 3 . . aber er wohnt jetzt in Bonn. Urmăriţi cu atenţie părţile scrise cu litere groase care marchează accentul propoziţiei.sieben .8 -4 .PARTEA A DOUA în această parte nu ne vom ocupa eu materie nouă.sechs .l.zwei . Wir gehen jetzt in die Schule.1 . . Să reluăm din nou materia lecţiilor 3. Er kommt aus Halle und arbeitet in Berlin. şi 4. Frau Kurz ist Ilausfrau. Er kommt aus Bukarest. Wieviel ist 1+1? Wieviel ist 3+1? Ich wohne BahnhofstaBc Nr.drei .acht .01 DM. Jetzt geht er in die Schule. verificaţi-vă însă încă o dată! Traduceţi în limba germană.neun . Bittc cin Glas Wasser! Bitte eine Flasche Milch! > [das kostăt a/'nă mark a/ns] > [vi:fi:l ist a/ns unt a/ns] > [vi:fi:l ist dra/ unt a/ns] > [iH vomă ba:nho:fştra:să numcr a/ns] > [bită a/n gla:s vascr] > [bită a/nă flaşă milH] Citiţi clar şi atent următoarele propoziţii! Dacă nu sunteţi sigur de pronunţie verificaţi-vă cu j ajutorul vocabularului dc la sfârşitul caietului de curs! Exerciţiul vă ajută mult în însuşirea formării propoziţiilor germane şi a pronunţiei corecte. Jetzt fahren sic nach Rumănien nach Hause. Sie spricht etwas Deutsch.LECŢIA 4.

Citiţi de mai multe ori dialogul următor! Expresiile şi structurile vă sunt deja cunoscute. El nu lucrează la bancă. > Du gehst jetzt in die Schulc. Ja danke. traduceţi următoarele propoziţii în limba germană. Er ist dort geradeaus. > Wir fahren nach Deutschland. Hast du einen M ann? . Er spricht gut Dănisch. Wie bitte? B. Soţul meu lucrează la magazin. D anke schon! A. Am un soţ şi un copil. Und wo ist die SchulstraBe? A. Sie ist da links. Was mSchtcn Sic essen? B. Ihr lemt schon Franzfisisch. Verzcihung! Wo ist der B ahnhof hier in Kiel? A. Gehst du schon nach Hause? Nein. Ich mochte essen. > Ich habe einen. Danke. Frau Schmidt ist Vcrkăufcrin. Wieviel kosten die Zigaretten? A. Sic hat ein Haus. A. Ja. puneţi filtrul roşu de o parte şi citiţi pur şi simplu textul! Urmăriţi cu atenţie formarea şi structura propoziţei în limba germană! Tema rezolvaţi-o numai după ce aţi învins greutăţile din exerciţiul următor! Călătorim în Germania. A uf Wiedersehen! A. Mann und ein Kind. > Wir gehen in die Kirchc. Bitte. .Nein. Sie lemt gut. Ich habe eine Bratwurst. A. Sie arbeitet in einem Geschăft. bitte. Zwei Mark zehn. ihr seid Schiilerinnen. MOchtcn Sie? In încheiere. > Er arbeitet nicht in der Bank. Făhrst du jetzt nach Berlin? . Du und Eva. > Mein Mann arbeitet in einem Geschăft. Bittc Brot mit Wurst! A. aus Er wohnt in Laboe. Der B ahnhof ist d o rt geradeaus. B. B. B.D o rt lemen wir Deutsch und Franzosisch. Verstchen Sie MjfiK? B. noch nicht. Te duci acum la şcoală. Ja gern. Guten Tag! Ich mochtezehn Zigaretten. Mergem la biserică. Du wohnst aber schon. Ist das allcs? B. ab er cr arbeitet dort nicht. Citiţi cu voce tare şi clar: A. Eva ist Schfllerin. Sic kommt aus Berlin und wohnt auch dort.Ja. apoi citiţi-le cu voce tare! Dacă nu reuşiţi la prima înccrcarc. Herr Schwarz ist Physikcr undkommt Kiel. A.

> Wir sprcchcn nicht falsch. El este profesor de germană. 7 Mulţumesc frumos! Cu plăcere! > Wir sind Schiiler. > Aber wo ist mein Abendbrot? > Ich gehe schon nach Hause.Suntem elevi. > Ich fahre nach Berlin. Und du? > Ich fahre mit Frau Kurz nach Bukarest. Insă eu aş dori o ceaşcă de ceai. > Und wo wohnst du? > Ich wohne BahnhofstraBe Nummer 5 (fîinf) und sie Nummer 7 (sieben). > Wir haben auch Saucrkraut. Das ist mein Lehrer. Avem şi varză acră. 5 şi ea la nr. ] > Was mochten Sie essen? > Bitte eine Bratwurst und etwas Brot. eu învăţ la şcoală. > Dort ist cs sehr schon. > Er ist Deutschlehrer. Şi unde locuieşti? Eu locuiesc în Strada Gării. wir sprcchen richtig. Acolo este foarte frumos. El este profesorul meu. > Lemst du zu Hause? > Nein. > Sie lemt deutsch. Iar noi învăţăm franceza. Ea învaţă germana. > Ich gehe ins Restaurant ein Bier trinken. înveţi acasă? Nu. > Aber ich mOchte ein Glas Tee. Herr Rohde. Nu vorbim greşit. Şi tu? Călătoresc cu doamna Kurz la Bucuresţi. Repetaţi . Mă duc la restaurant să beau o berc. Dar unde este cina mea? Mă duc deja acasă. Altceva? (Acesta-i totul?) Cunoaşteţi bărbatul de acolo? Da. Ce-aţi vrea să mâncaţi? Vă rog un câmat fript şi nişte pâine. > Danke schon! > Bitte schon! Citiţi cuvintele de mai jos care conţin foneme asemănătoare. domnul Rohde. > Und wir lernen franzosisch. Voi cu ce vă ocupaţi? Eu sunt vânzătoare şi ea este elevă. ich leme in der Schule. vorbim corect. > Was seid ihr? > leh bin Verkăuferin und sie ist Schiilerin.le cu vace tare! [o:] [O:] [E] [O] shon Schon Madchen mochte [u:] [U:] [o:] [o] Shule Shuler wohnt noch . la nr. > Ist das alles? > Kcnncn Sic den Mann dort? > Ja. Călătoresc la Berlin.

Dumneavoastră sunteţi 4. Verbul „sprechen” se conjugă neregulat.: Was ist die Frau? Das ist eine Tasche. de ex.du fdhrst. Reguli gramaticale 4 .a locui arbeiten . .: der Abend + das Brot der Bahnhof + die StraBe die Schule + die StraBe = = = das Abendbrot (cina) die BahnhofstraBe (Strada Gării) die SchulstraBe (Strada Şcolii) Nu uitaţi! Genul substantivelor compuse este determinat totdeauna de genul ultimului component.: wohnen . er spricht.RECAPITULARE A. de ex. Wie ist das Frăulein? Das ist ein Buch. „-a-” devine „-ă-*\ de ex. 4. Articolul hotărât şi nehotărât în cazul substantivelor feminine şi neutre arc aceleaşi forme pentru nominativ şi acuzativ.6.du sprichst. 4.4. Kcnnen Sie die Frau? Ich habe eine Tasche.voi sunteţi sie sind .ei sunt Sie sind . în dicţionar găsiţi forma de infinitiv a verbelor.3.a lucra Verbul „sein” este şi din acest punct de vedere neregulat. Şi verbul „fahren” îşi schimbă vocala din rădăcină la persoanele a doua şi a treia singular. „eincn”. er fâhrt. In limba germană infinitivul are terminaţia „-en”. Kcnnen Sie das Frăulein? Ich habe ein Buch. însă .cu sunt du bist . de ex.ea este wir sind .5.: ich fahre. Kcnnen Sie den Mann? Ich habe einen Kuli.tu eşti er ist .: Was ist der Mann? Das ist ein Kuli. de ex. însă . Articolul hotărât masculin „der” şi articolul nehotărât masculin „ein” au la acuzativ următoarele forme: „den”. 4.„a fi”: ich bin .noi suntem ihr seid . Conjugarea verbului „sein” . 4. Cuvintele compuse sunt formate din două sau mai multe componente.1.: ich spreche.el este Sie ist . La timpul prezent persoana a doua şi a treia singular vocala „-e-” din rădăcină se schimbă în dc ex.2.

Excepţie reprezintă şi verbul „haben” . .11. de ex. 4. 4. Şi ea are un pix. franzosisch -[franţO rziş] 4.german.4. în limba germană.: schon .unde? . „er hat” .: das Restaurant .in die Schule .„în” arată direcţia. în cuvântul „deutsch” gruparea .in das Restaurant . de ex. în cuvântul „schon” vocala . Prepoziţia „in” . B..el are.10. Această prepoziţie am folosit numelor de ţări şi oraşe când acestea răspundeau la întrebarea „unde”.: I Er hat einen Kuli. de ex.la şcoală. însă sunetul îl formăm în cavitatea bucală.e are. Conjugarea lui la persoana întâi şi a treia singular este următoarea: „ich habe” . Deutsch .unde? .9.: Ich fahre nach Deutschland.restaurantul . După prepoziţia „nach” folosim cazul dativ.-tsch” de la sfârşitul cuvântului se pronunţă ca şi consoana „c” din cuvântul „ce”.: deutsch . Pronunţia 4.eu am . Sie hat auch einen Kuli. Vocala „e” nu se pronunţă.7. în faţa substantivelor amintite nu folosim articol. de ex. Adjectivele care desemnează naţionalităţi se referă şi la limba respectivă. de ex. în acest caz substantivul care-1 urmează stă la cazul acuzativ.12. locul.8. de ex. Er fahrt nach Bonn.în restaurant.-o-” se pronunţă ca un „o” lung. „sie hat” . 4.limba germană. El are un pix.„a avea ceva”.: deutsch — [do/tş] .[ş O :n ] .şcoala. die Schule ..

Was mftehtet Sie essen? Sprechst du richtig? Er und Max gcht in die Schule. 6. 4. Wir gehen zu Hause. Wir fahren schon jetzt nach Hause. 1. 7. 3. 5. 6. Cc-aţi mânca?/ Ce aţi dori să mâncaţi? Cunoşti copilul? Mă duc acasă. 2. Ich fahre in Berlin. Corectaţi-le! Mein Mann arbeitet in Geschăft. . Sie lemt sehr gut. Domnul nu lucrează la bancă? Sunt elevă. 5. 4. 3. Şi tu ce faci?/Cu ce te ocupi? Nu vorbesc franceza. 2. D. Traduceţi în limba germană: Locuicsc în Strada Băncii numărul cinci. 6. Frau Kurz spricht rumănisch. Ich kennc den Mann. C. Traduccţi în limba română: 1. 8. 1. TEMA PENTRU ACASA Trimiteţi tema scrisă citeţ pe adresa noastră spre verificare! Indicaţiile privitoare la rezolvarea temei le găsiţi la sfârşitul caietului de curs! A. 4. Eva ist Schtllcrin. Tch mochtc gem eine Wurst. 2. Vorbesc deja puţin germana.4. Das ist mein Lehrer. nicht wahr? Du und Max scid Schuler. 5. în fiecare propoziţie este câte o greşeală. 3.

das Abendbrot aber alles acht arbeitcn er arbeitet auch Auf Wiedersehcn aus die BahnhofstraBe der Bleistift die Botschaft in der Botschaft die Bratwurst das Brot das Buch Dănisch (das) Dănemark Deutsch (das) Deutschland der Diplomat drei eins essen ich esse wir essen etwas fahren du fâhrst er fâhrt falsch (das) Frankreich Franzosisch funf gehen er geht gem das Geschăft im Geschăft > [a:băntbro:t] > [a:ber] > [ales] > [aHt] > [arba/'tăn] > [er arba/tăt] > [auH] > [auf vhderzEn] > [aus] > [ba:nho:fştra:să] > [bla/ştift] > [bo:tşaft] > [in der bo:tşaft] > [bra:tvurst] > [bro:t] > [bu:H] > [dEniş] > [dEnemark] > [do/tş] > [do/tşlant] > [diplomait] > [dra/] > [a/ns] > [esăn] > [iH esă] > [vi:r esăn] > [etfas] > [fa:răn] > [du ferst] > [er fert] > [falş] > [frankra/H] > [franţO:ziş] > [fUnf) > [gEăn] > [er gEt] > [gem] > [geşeft] > [im geşeft] cina însă tot. şi 4.Vocabularul lecţiilor 3. toată opt a munci el munceşte Şi La revedere! din Strada Gării creionul ambasada la ambasadă câmat fript pâine cartea limba daneză Danemarca limba germană Germania diplomatul trei unu a mânca eu mănânc noi mâncăm ceva a călători tu călătoreşti el călătoreşte greşit Franţa limba franceză cinci a merge el merge cu plăcere magazinul în magazin . totul.

numărul .mic .profesorul .corect .acum .) .copilul .după .aş dori mult .voi .el arc .fizicianul > [feţt] > [ / u n gă ] > [kartofeln] > [kenăn] > [kint] > [kla/n] > [komăn aus] > [kuli] > [IErer] > [lernăn] > [er lemt] > [lirgăn] > [es li:kt] > [mEtHăn] > [man] > [m a /'n ] > [ma/nă] > [mit] > [mOHtăn] > [mOHăn zi:] > [iH mOHtă] > [iH mOHtă gern] > [naH] > [no/n] > [noH] > [num er] > [fU :ziker] > [riHtiH] > [ru:m Eniăn] > [ru:m Eniş] .casnica .a avea .pixul . fata .nouă .al meu .încă .limba română .în .el învăţă .mare .acasă (mă duc) . doriţi (Dvs.cartofi .a veni .se află culcat .eu doresc.casa .cu .a sta culcat .a învăţa .fetiţa.poftiţi.bărbatul .acasă (sunt] .a mea .noi avem .băiatul . aş dori .a-şi dori .România .caietul .grofi haben er hat wir haben das Haus nach Hause zu Hause die Hausfrau das Heft ihr in jetzt der Junge die Kartoffeln kennen das Kind klein kommen aus der Kuli der Lehrer lemen er lemt liegen es liegt das Mădchen der Mann mein meine mit mOchten mOchten Sie ich mGchte ich mttchte gem nach neun noch die Nummer der Physiker richtig (das) Rumănien Rumănisch > [gro:s] > [ha:băn] > [er hat] > [vi:r ha:băn] > [haus] > [naH hauze] > [ţu hauze] > [hausfrau] > [heft] > [i:r] > [in ] .a cunoaşte .

geanta a bea el bea vânzătoarea mult apa cine noi dc unde a locui cl locuieşte câmatul zece doi > [vaser] > [ver] > [vi:r] > [vo:her] > [vo:năn] > [er vo:nt] > [vurst] > [ţEn] > [ţvaî] .das Sauerkraut schon schdn die Schule in der Schule der Schuler (die) Schuler die Sehulerin (die) Schiilerinnen sein ich bin du bist wir sind ihr seid sieben sprechen du sprichst er spricht stehen er steht die StraBe die Suppe die Tafel die Tasche trinken er trinkt die Verkăuferin viei das Wasser wcr wir woher wohnen er wohnt die Wurst zehn zwei > [zauerkraut] > [şo:n] > [şO:n] > [şu:lă] > [in der şu:lă] > [şU:ler] > [şU:ler] > fşUrlerin] > [şU:lerinăn] > [za/n] > [iH bin] > [du bist] > [vi:r zint] > [i:r za/t] > [zi:băn] > [şpreHăn] > [du şpriHst] > [er şpriHt] > [ştEăn] > [er ştEt] > [ştra:să] > [zupă] • > rta:făl] > [taşă] > [trinkăn] > [cr trinkt] > [ferko/ferin] > [fi:l] varză acră deja frumos şcoala la şcoală elevul elevii eleva elevele a fi eu sunt tu eşti noi suntem voi sunteţi şapte a vorbi tu vorbeşti el vorbeşte a sta în picioare el stă în picioare strada supă tabla poşeta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful