7.

LECŢIA - PARTEA ÎNTÂI
Să începem lecţia cu noile cuvinte! Repetaţi cu voce tare şi urmăriţi cu atenţie sensul lor: der Bus das Geld die Haltestelle der Markt das Museum der Sohn der Stadtplan die Straltenbahn das Taxi die Tochter die rumănische Botschaft mein Mann > [der bus] > [das gelt] > [di: ha:ltăştelă] > [der markt] > [das m usE:um ] > [dcr zo:n] > [der ştatplan] > [di: ştrarsănban] > [das taksi] > [di: toH ter] > [di: ru:m E nişe bortşaft] > [ma/'n man] - autobuzul - banii - staţia - piaţa - muzeul - fiul - planul oraşului, harta - tramvaiul - taxiul - fiica - ambasada română

- soţul meu

Acum să repetăm aceste cuvinte împreună cu articolul nehotărât sau ci pronumele posesiv: ein Taxi eine StraBenbahn ein Bus cine Haltestelle mein Sohn meine Tochtcr mein Mann ein Stadtplan ein Markt mein Geld ein Museum eine rumănische Botschaft > [a/n tacsi] - un taxi

> [a/nă ştrarsănban] - un tramvai > [a/n bus] > [a/nă hailtăstelă] > [m a/n zo:n] > m a/nă toH ter] > [m a/n man] > [a/n ştatplan] > [a/n markt] > [m a/n gelt] > [a/n m usErum ] > [a/nă ru:m E nişe bo:tşaft] - un autobuz - o staţie - fiul meu - fiica mea - soţul meu - un plan al oraşului - o piaţă - banii mei - un muzeu - o ambasadă română

Să exersăm cuvintele în propoziţii simple. Citiţi cu voce tare şi memoraţi sensul românesc al propoziţiilor: Hicr ist eine Haltestelle. > [hi:r ist a/nă harltăştelă] - Aici este o staţie.

Dort steht ein Bus.

> [dort ştE :t a/n bus]

- Acolo este un autobuz. - Iau tramvaiul.

Ich nehme eine StraBenbahn. > [iH nE :m ă a/nă ştra:sănba:n] Dort steht ein Museum. Ich nehme ein Taxi. Hier ist der Markt. Ich habc einc Tochtcr. Dort ist mein Sohn. Hier ist die rumănische Botschaft. > [dort ştE :t a/n m usE :um ] > [iH nE :m ă a/n taksi] > [hi:r ist der markt] > [iH ha:bă a/nă toH ter] > [dort ist m a/n zo:n] > [hi:r ist di: ru:m E nişe bo:tşaft]

- Acolo este un muzeu. - Iau un taxi. - Aici este piaţa. - Am o fiică. - Acolo este fiul meu. - Aici este ambasada română. - Soţul meu şi soţia mea.

Mein Mann und meine Frau. > [ma/'n man unt m a/nă frau] Das ist mein Stadtplan. > [das ist ma/n ştatplan]

- Acesta este planul meu al oraşului. - Ai bani?

Hast du Geld?

> [hast du gelt]

Completaţi cu cuvintele corespunzătoare propoziţiile germane! Citiţi propoziţiile cu voce tare: Iau tramvaiul. - Ich nehme > die StraBenbahn. - Er nimmt kein > Taxi. - Das sind > mein Mann und mein > Sohn. - Wo ist der > Stadtplan von Berlin? - Der Bus făhrt nicht > zum Markt. - > Die Haltestelle haben Sie dort driiben. - Meine > Tochter hat viei > Geld. - In der Năhe ist > ein Museum. - Dort ist > die rumănische Botschaft. > [iH nEm ă di: ştra:sănba:n] > [er nimt ka/n taksi] > [das zint ma/n man unt ma/n zo:n] > [vo: ist der ştatplan fon berli:n] > [der bus fE:rt niHt ţum markt] > [di: harltăştelă ha:băn zi: dort drUbăn] > [ma:/'nă toHter ha:t fl:l gelt] > [in der nE :ă ist a/n musEium] > [dort ist di: ruimEnişe boitşaft]

El nu merge cu taxiul. Ei sunt soţul şi fiul meu.

Unde este planul oraşului Berlin? Autobuzul nu merge spre piaţă. Staţia este vis-a-vis.

Fiica mea are mulţi bani.

In apropiere este un muzeu.

Acolo este ambasada română.

Să recapitulăm din nou cuvintele noi ale lecţiei! Cum spunem în limba germană? Folosiţi filtrul roşu: soţul meu staţia fiica mea piaţa banii ambasada română > mein Mann > die Haltestelle > meine Tochter > der Markt > das Geld > die rumănische Botschaft fiul meu planul oraşului taxiul tramvaiul muzeul autobuzul > mein Sohn > der Stadtplan > das Taxi > die StraBenbahn > das Museum > der Bus

Urmează un exerciţiu de traducere din limba română în limba germană. Citiţi cu voce tare propoziţiile germane: Tatăl meu are mulţi bani. Unde stă autobuzul de Iaşi? Staţia este acolo, vis-a-vis. Tramvaiul merge spre piaţă? Am deja un băiat şi o fată. Planul oraşului Berlin nu este la soţul meu. El ia un taxi şi merge în oraş. Unde este aici un muzeu? Acolo este ambasada română? > > > > > > > > > Mein Vater hat viei Geld. Wo stcht der Bus nach Iaşi? Die Haltestelle ist dort driiben. Făhrt die StraOenbahn zum Markt? Ich habe schon einen Sohn und eine Tochter. Mein Mann hat den Stadtplan von Berlin nicht. Er nimmt ein Taxi und f&hrt in die Stadt. Wo ist hier ein Museum? Ist dort die rumănische Botschaft?

Memoraţi folosirea următoarelor cuvinte: „zu” [ţu] - „la”, „spre” „an” [an] - „pe”, „lângă”-ver1 ical, Der Bus fiihrt zum Rathaus. (zu+dem = zum; zu+der = zur) (an+dem = am) - Autobuzul merge spre primărie. - Primăria este lângă piaţă. - Tramvaiul merge spre şcoală. - Autobuzul stă la biserică. - Mergeţi la cinema? - Un bărbat stă în staţie. - Hotelul se află lângă gară. - Domnul Kurz merge la ambasadă.

> [der bus fE:rt ţum ra:thaus] Das Rathaus steht am Markt. > [das ra:thaus ştE:t am markt] Die StraCenbahn fahrt zur > [di: ştra:sănban fE:rt ţur Schule. şu:lă] Der Bus steht an der Kirche. > [der bus ştE:t an der kirHă] Fahren Sie zum Kino? > [fa:răn zi: ţum kino] Ein Mann steht an > [a/n man ştE:t an der Haltestelle. der ha:Ităştelă] Das Hotel liegt am Bahnhof. > [das hotel li:gt am ba:nho:f] Herr Kurz geht zur > [her kurţ gE:t ţur Botschaft. bo:tşaft]

Urmează construcţiile prepoziţionale din exerciţiul anterior: zum Rathaus zum Kino zur Schule zur Botschaft am Markt am Bahnhof an der Kirche an der Haltestelle > [ţum ra:thaus] > [ţum kino] > [ţur şu:lă] > [ţur bo:tşaft] > [am markt] > [am ba:nho:f) > [an der kirHă] > [an der ha:ltăştelă] - la primărie - la cinema - la şcoală - la ambasadă - la piaţă - la gară - la biserică - în staţie

1. Prepoziţia „zu” - „la ” stă cu cazul dativ. Articolul hotărât are următoarele forme la cazul dativ: în cazul substantivelor masculinc şi neutre „dem”, în cazul substantivelor feminine „der”. Articolul nehotărât are următoarele forme: substantive masculine şi neutre - „einem”, substantive feminine - „einer” . în locul construcţiei „zu dem (Kino)” se foloseşte forma „zum (Kino)”, iar în loc de „zu der (Kirche)” forma „zur (Kirche)”. 2. Prepoziţia „an” - „la, lângă”, când răspunde la întrebarea „unde este?” - „wo?” stă cu cazul dativ. Şi aici folosim în loc de „an dem” - „am”: an dem (Bahnhof) - „am (Bahnhof)”. /

în următorul exerciţiu, completaţi propoziţiile germane cu prepoziţiile corespunzătoare: Taxiul merge la primărie. Eu stau în staţie. Primăria este lângă piaţă. Sunt acasă. El stă la tablă. Tu te duci la gară. Aş vrea să mă duc la bancă. Autobuzul merge spre primărie? Este un muzeu lângă piaţă? - Das Taxi fthrt > zum Rathaus. - Ich stehe > an der Haltestelle. - Das Rathaus steht > am Markt. - Ich bin > zu Hause. - Er steht > an der Tafcl. - Du f&hrst > zum Bahnhof. - Ich mflehte > zur Bank gehen. - Făhrt der Bus > zum Rathaus? - Gibt es > am Markt ein Museum?

Să învăţăm câteva cuvinte noi. Atenţie la pronunţie: înainte (de) din păcate ori - vorher - leider - mal > [forher] > [la/der] > [mal]

(De multe ori nu se poate traduce în limba română; n-are sens lexical!)

Cel mai bine luaţi un taxi. Ai bani? Din păcate n-am bani. > Du kannst mal nach Berlin fahren.ganz > [va/t] > [dahin] > [am bestăn] > [ganţ] Să folosim aceste cuvinte în propoziţii scurte! Citiţi cu voce tare propoziţiile şi aveţi grijă la pronunţie: Ich kommc.departe acolo cel mai bine totul. > Ist es zum Bahnhof weit? > Ja. . . Gara este departe? Da. Zum Bahnhof ist es weit. > Trinkst du Wein? Ja. chiar . Er kommt leider nicht. însă mai întâi mă duc acasă. abcr cine StraBenbahn f&hrt dahin. însă întâi aş vrea să mănânc ceva.Cel mai bine luaţi tramvaiul. Traduceţi următoarele propoziţii din limba română în limba germană: Bei vin? Da.Staţia este chiar în der nE:ă] apropiere. Făhrt kein Bus dahin? Am besten nehmen Sie die StraBenbahn.Nu merge autobuz încolo? . > Hast du Geld? Leider habe ich kein Geld. dar tramvaiul merge acolo.Gara este încă departe.El din păcate nu vine. . aber vorher mochte ich etwas essen. Poţi să călătoreşti la Berlin. > Meine Schwester kommt gleich. > [er komt la/der niHt] . Kannst du das mal bringen? > [iH komă a:ber forher gE:ă iH naH hausă] > [kanst du das mal brin8ăn] > [ţum ba:nho:f ist es va/t] > [fE:rt ka/n bus dahin] > [am bestăn nE:măn zi: di: ştra:sănba:n] . > [di: ha:ltăştelă ist ganţ in .Poţi să mai aduci şi acesta? . Die Haltestelle ist ganz in der Năhe.weit .dahin .Vin.am besten . abcr vorhcr gehe ich nach Hause. > Nehmen Sie am besten ein Taxi! > [trinkst du vam /a a:ber forher mOhtă iH etfas esăn] > [ma/'nă şvester komt gla/H] > [ha:st du gelt la/der ha:bă iH ka/n gelt] > [du kanst mal naH berlirn fairăn] > [ist es ţum ba:nho:f va/t] > [/'a a:ber a/nă ştra:sănba:n fE:rt dahin] > [nEmăn zi: am bestăn a/n tacsi] Sora mea vine imediat.

eu ştiu .> Ich weiB es leider nicht . Bank > [er vil gelt fon der bank aphebăn] > [visăn zi: vo: efa ist] > [iH va/s es la/dăr niHt] >[iH ţa/gă di:r dEn ştatplan] > [iH fra:gă ma/năn bru:der] >[iH za:gă di:r auf viiderzEn] . Er fragt die Tochter. .„a ridica bani de la bancă” Să folosim aceste verbe în propoziţii! Citiţi propoziţiile şi urmăriţi cu atenţie sensul lor: Ich will Geld von der Bank abheben.> Ich sage dir: „Auf Wiedersehen!” . Er will Geld von der > abheben.el ştie . „abheben” figurează într-o expresie nouă: „Geld von der Bank abheben”. Er sagt: „Guten Appetit!” > [iH vil gelt fon der bank aphEbăn] > [d as visăn vi:r nillt] > [iH ţa/gă ma/n heft] > [e r frakt di: to:H ter] > [e r za:gt gu:tăn apeti:t] .U rm ează câteva verbe noi. . ştiţi unde este Eva? Din păcate nu ştiu.a întreaba .a arăta .El spune: „Poftă bună!” Să mai exersăm verbele din această lecţie! Completaţi următoarele propoziţii: El vrea săridice banide la bancă. Das wissen wir nicht. Ich zeige mein Heft. Dvs. îţi spun:„La revedere!” . C itiţi cu voce tare şi clar: zeigen er zeigt frage n er fragt sagen er sagt wissen er weiB ich weiB abheben > [ţa/găn] > [ e r ţaigt] > [fra:gănj > [cr frakt] > [za:găn] > [e r za:kt] > [visăn] > [e r va/s] > [iH va/s] >[aphEbăn] .> Ich frage meinenBruder.a ridica Ultimul verb.a spune .Eu arăt caietul meu.Vreau să ridic bani de la bancă.El întreabă fiica.> Ich zeige dir den Stadtplan.el spune .a ştii . .Acesta nu ştim. .> Wissen Sie. wo Eva ist? . .el arată .el întrebă . îţi arăt planul oraşului. îl întreb pe fratele meu.

El este la gară. Profesorul stă lângă elev.Wir sind > auf dem Bahnhof.er fragt ^. Să recapitulăm construcţiile prepoziţionale din propoziţiile anterioare: pe stradă la gară lângă şcoală lângă muzeu . . . Muzeul este lângă piaţă.lângă gară Completaţi următoarele propoziţii cu prepoziţiile corespunzătoare: Restaurantul este lângă biserică. .Hotelul este lângă şcoală.„[aphebăn] în continuare remarcaţi folosirea cuvintelor „ a u f’.Die Bank ist > neben dem Hotel „Inter­ national”. Banca se află lângă hotelul „Inter­ naţional”.Caietul este pe carte. Mă duc pe stradă. . Das Heft liegt auf dem Buch.Das Museum ist > am Markt. S puneţi cu voce tare şi clar: noi ştim eu arăt el întreabă noi spunem a ridica > w ir wissen jjc h zeige >. Vă arăt pe hartă.auf dem Bahnhof . .Ich gehe > au^ der StraBe.Der Lehrer steht > nel5en dem SchQler. .auf der StraBe .wir sagen ^abheben > [vi:r visăn] >[iH ţa/gă] > [er fra:kt] > [vi:r za:găn] .Ich zeige es Ihnen > au^ dem Stadtplan.Das Restaurant liegt > ne^ en der Kirche. Suntem la gară. prepoziţiile „ a u f’ şi „neben"’ răspund la întrebarea „unde”.„lângă” în următoarele propoziţii! Aveţi grijă la pronunţie: Er ist auf dem Bahnhof. . în acest caz acestea stau cu cazul dativ.C u sig u ran ţă aţi reţinut verb ele noi. > [er ist a u f dEm ba:nho:f] >[das hotel ist nEbăn der şu:lă] >[das heft li:kt au f dEm bu:H] .neben der Schule . . .neben dem Bahnhof .„pe” şi „neben”. Die Botschaft ist neben dem > l& : bo:tşaft ist nEbăn Museum. _ j^ă (juc pe stradă. Das Hotel ist neben der Schule.pe stradă . > . dEm muzErum] Ich gehe auf der StraBe. de ex a u f der Sirafie .neben dem Museum > [auf de ştra:să] > tauf dEm ba:nho:f] > [nEbăn > [nEbăn de şu:lă] dEm muzE:um] în această lecţie. > ['H gE:ă auf de ştrarsă] Ambasada este lângă muzeu.

welche.„care”.Ce zi este azi? .Să învăţăm un nou pronume: „welcher”.: welcher Mann? (der). substantivul se foloseşte fără articol. welche ^Zigaretten? (die). Citiţi cu voce tare şi fiţi atenţi la pronunţie: care (masculin) care (feminin) care (neutru) . de ex. welches Kind? (das).welcher . de ex. welches”! Citiţi cu voce tare: Ce zi este azi? La care bancă mergi tu? > Welcher Tag ist heute? > [velHer ta:k ist ho/'tă] Zu > welcher Bank gehst du? > > > [ţu velHcr bank gE:st du] Care hotel se află acolo? Cu care taxi mergi? Ce ţigări ai? - Welches Hotel steht dort?> Welchcs Taxi nimmst du?> [velHeshotel ştE:t dort] [velHestaksi nimst du] > Welchc Zigaretten hast du? > [velHă ţigaretăn ha:st du] Care tramvai merge la gară? .Care tramvai merge la gară? .Care şcoală se află acolo? Acest pronume se declină la fel ca articolul hotărât. welche Frâu? (die).welche .Care hotel se află acolo? > [ţu velHer bank gE:st du] . Completaţi propoziţiile germane cu forma corespunzătoare a pronumelui „welcher. „ce”.La care bancă mergi? > [velHes taksi nimst du] . welches”.> Welche StraBenbahn fahrt > [velHă ştra:sănba:n fE:rt zum Bahnhof? ţum ba:nho:f] . welche.welches > [velHer] > [velHă] > [velHes] Urmăriţi cu atenţie folosirea acestui pronume în următoarele propoziţii: Welcher Tag ist heute? Welche Straflenbahn ffchrt zum Bahnhof? Welches Hotel steht dort? Zu welcher Bank gehst du? Welches Taxi nimmst du? > [velHer ta:k ist ho/tă] > [velHă ştra:sănba:n fE:rt ţum ba:nho:f] > [velHes hotel ştE:t dort] .Cu care taxi mergi? După pronumele interogativ „welcher.: Welche Schule steht dort? .

Nu vrem să-i arătăm ei caietul.Vă pot arăta aici.Wo ist Eva? Ich mochte > ihr die Stadt zeigen.Ist dein Sohn zu Hause? Ich will > ihn besuchen. Să folosim cele învăţate! Completaţi următoarele propoziţii germane cu forma corespunzătoare a pronumelui personal! Folosiţi filtrul roşu: Arătaţi-mi planul oraşului! Am vrea să-i aducem ceva. Unde este copilul tău? Vreau să-l întreb. . Fragen Sie das Kind? Ja.Wir wollen > ihr das Heft nicht zeigen. wo das Museum ist? . unde este muzeul? Nu este departe de aici. . Fiul tău este acasă? Vreu să-l vizitez.In continuare.Wir m6chten > ihm etwas bringen. Unde este Eva? Aş vrea să-i arăt oraşul. . Konncn Sie es mir sagen? > [iH ka:n es i:năn hi:r ţa/găn] > [v i:r kOnăn i:n fra:găn] >[kO năn zi: es mi:r za:găn] > [iH za:gă es i:r] > [iH fa:ră mit i:m] > [fra:găn zi: das kint /a iH fra:gă es] .pe acesta (neutru) Iată câteva exemple! Citiţi cu voce tare şi clar: Ich kann es Ihnen hier zeigen.Wo ist dein Kind? Ich will > es mal fra­ gen.ei (pentru ea) .Eli călătoresc cu el.pe el .lui > [i:r] >[i:n] > [es] . .KOnnen Sie > mir sagen. Ich fahre mit ihm.îi spună. * . .Zeigen Sie > mir bitte den Stadtplan! .întrebaţi copilul? Da.îl putem întreba. . îmi puteţi spune. îl întreb.Ist Eva da? Ich weiB > es nicht. Eva este aici? Nu ştiu. vă facem cunoscute câteva form e de acuzativ şi dativ ale pronum elui personal: mir ihr ihm ihn es > [mi:r] . .mie . Wir k6nnen ihn fragen.îmi puteţi spune? Ich sage es ihr. . . . . ich frage es. .> Es ist nicht weit von hier.

wo das Museum ist? > Ne puteţi spune unde este muzeul? Das Museum ist am Markt. > Der Bus făhrt zum Rathaus. > Ist es weit zum Bahnhof? > Leider. Ultimul exerciţiu din această parte a lecţiei cuprinde toată materia învăţată până acum. Traduceţi din limba română în limba germană! Dacă nu sunteţi sigur. Ich kann es Ihnen hier auf dem Stadtplan zeigen. Aber vorher mochte ich noch zur Bank gehen. Wo ist das Museum? Das weiB ich leider auch nicht. > Acolo este şi ambasada română. > Dar înainte aş vrea să mă duc la bancă. Stau în staţie. Cel mai bine luaţi tramvaiul! > Unde este staţia? > Este chiar aici aproape. > Muzeul este lângă piaţă. habe ich kein Geld. nicht weit vom Rathaus. însă întâi mă duc acasă. > leh komme. pe hartă. Kflnnen Sie uns sagen. căutaţi exerciţiul respectiv şi recapitulaţi-1 încă o dată: Autobuzul merge la primărie. > Das Rathaus steht am Markt. > Vă pot arăta aici. îl putem întreba. > Vreţi să mergeţi cu maşina Dvs. Wollen Sie mit Ihrem Wagen fahren? Făhrt kein Bus dahin? Nein. > Unde este muzeul? > Din păcate nici eu nu ştiu. > La care bancă mergi? > La banca din Strada Şcolii. aber vorher gehe ich nach Hause. wir kflnnen ihn mal fragen.? > Nu merge autobuz acolo? > Nu. Primăria este lângă piaţă. Vin. Dort ist auch die rumănische Botschaft. Dort steht ein Mann. gleich neben dem Hotel „International”. nu departe de primărie. Zu welcher Bank gehst du? Zu der Bank in der SchulstraBe.Să repetăm cuvintele noi din această lecţie! Citiţi cu voce tare şi clar propoziţiile germane: Wollen wir heute in die Stadt gehen? Gem. Este departe gara? Din păcate n-am bani. chiar lângă hotelul „Internaţional”. Nehmen Sie am besten die StraBenbahn! Wo ist die Haltestelle? Die ist hier ganz in der Năhe. > Acolo este un bărbat. . > Ich stehe an der Haltestelle. > Mergem azi în oraş? > Cu plăcere. > Fahren Sie zum Kino? > Herr Kurz geht zur Botschaft. Mergeţi la cinema? (cu un vehicul) Domnul Kurz merge la ambasadă.

aproape. Profesorul stă lângă elev. Vreţi să mergeţi cu maşina Dvs. Mă duc pe stradă. Vreau să ridic bani de la bancă.? Unde este staţia? Este chiar aici. . îţi arăt planul oraşului. în Kiel nu este ambasadă română. La care bancă te duci? îmi puteţi spune unde este muzeul? Nu este departe de aici.Pot să călătoresc la Berlin? Un tramvai merge acolo.

Der Lehrer steht neben dem Schuler. Ich zeige dir den Stadtplan. Zu welcher Bank gehst du? Konnen Sie sagen. Wollcn Sie mit Ihrem Wagen fahren? Wo ist die Haltestelle? Die ist hier ganz in der Năhe. . wo das Museum ist? Es ist nicht weit von hier. In Kiel gibt es keine rumănische Botschaft. Ich gehe auf der Strafie.Kann ich mal nach Berlin fahren? Eine StraBenbahn fâhrt dahin. Ich will Geld von der Bank abheben.

PARTEA A DOUA începem partea a doua a lecţiei cu noile cuvinte. Repetaţi cu voce tare: die Ecke der Name der Vomame der August das Gepăck der Koffer die Koffer dic Reise der Zollbeamte der Onkel die Tante der Pafi (das) Osterreich > [di: ekă] > [d er na:mă] > [der forna:mă] > [der augu:st] > [das gepek] > [der kofer] > [di: kofer] > [di: ra/ză] > [der ţo:lbeamtă] > [der o:nkel] >[di: tarntă] > [d e r pa:s] > [das Ostera/H] . aveţi grijă la pronunţie: der August die Ecke das Gepăck der Koffer die Koffer der Onkel die Reise die Tante der Vomame der Zollbeamte der Name der PaC (das) Osterreich > [der augu:st] > [di: ekă] > [das gepek] > [dcr kofer] > [d i:k o fe r] > [der o:nkel] > [di: ra/ză] > [d i:ta :n tă ] > [der forna:mă] > [der ţo:lbeamtă] > [der na:mă] > [der pa:s] > [das Ostera/'H] .bagajul .Austria .mătuşa .august .paşaportul .numele .valiza .colţul .mătuşa . .valizele .paşaportul .călătoria .unchiul .unchiul .prenumele .august .vameşul .prenumele vameşul .bagajul .numele .LECŢIA 7.Austria Repetaţi încă odată cuvintele în altă ordine.călătoria .valiza .valizele .colţul .

.Der > Zollbeamte fragt Hcrm Kurz. în august călătoresc Ia mătuşa mea. Aveţi o valiză? Eu îi vizitez pe unchiul meu şi pe mătuşa mea.Ambasada este la colţul şu:bert ha/năştra:să ]. Cum vă cheamă? Paşaportul Dvs. Drumul spre Kiel este frumos.Mein > Onkel wohnt nicht weit.Zu ihm ist > die Reise schOn.multe bagaje. Ich habe viei Gepăck. Ich will im August nach Osterreich fahren.Ist das Ihr > Gepăck? . N-am paşaport. > [di: bo:tşaft ist an der ekă . de ex. .mulţi bani viei Gepăck . Der Zollbeamte fragt ihn. > [ma/n forna:mă ist Jan] > [iH vil im augu:st naH Ostera/H fa:răn] > [der ţo:lbeamtă fra:gt i:n] > [ha:băn zi: a/năn kofer] > [iH bezu:H ă ma/năn o:nkel unt ma/nă ta:ntă] > [di: ra/ză naH ki:l ist şO:n] > [iH ha:bă fi:l gcpek] > [vi: ist i:r na:mă] > [bi:tă i:răn pa:s] . am o valiză şi o geantă. . . în august vreau să călătoresc în Austria. .Ich habe keinen > PaB. Vameşul îl întreabă.? Da.Im > August fahre ich zu meiner > Tante. Numele meu este Kurz. .Mein > Name ist Kurz.Să folosim cuvintele noi înpreună cu cele învăţate! Citiţi cu voce tare propoziţiile germane şi urmăriţi cu atenţie pronunţia: Die Botschaft ist an der Ecke Schubert-HeinestraBe. Completaţi cu cuvintclc corespunzătoare următoarele propoziţii germane! Folosiţi filtrul roşu: Azi călătoresc în Austria. ich habe einen > Koffer und eine Tasche. . Vameşul îl întreabă pc domnul Kurz. Die Reise nach Kiel ist schon. .Prenumele meu este Jan. Wie ist Ihr Name? Bitte Ihren PaB! Cuvântul „Geld" şi cuvântul „Gepăck” sunt substantive nenumârabile. străzilor Schubcrt şi Heinc.Ja.Heute fahre ich nach > Osterreich.: viei Geld . Şi care vă este prenumele? Acesta este bagajul Dvs. Am multe bagaje. vă rog! Mein Vomame ist Jan.Und wie ist Ihr > Vomame? . Unchiul meu nu locuieşte departe. Ele se folosesc de regula la singular iar cuvântul „viei” din faţa lor nu se declina. Până la el drumul este frumos. Haben Sie einen Koffer? Ich besuche meinen Onkel und meine Tante. .

Acum mergem pe jos.Fără îndoială veţi reuşi să traduceţi fără dificultate cuvintele lecţiei din limba română în limba germană: prenumele Dvs. Sie mttssen den Wein verzollen.verzollen > [glaubăn] > [cr glaupt] > [geHO:răn] > [es gcHO:rt] > [ţu fu:s gE:ăn] > [mUsăn] > [iH mus] > [er mus] > [vi:r mUsăn] > [ferţoilăn] > [den] . .Bagajul îmi aparţine. . Ich muB in die Schule gehen.denn adică. > [das gepek geIIO:rt mi:r] .Ce aveţi de vămuit? Was haben Sie zu verzollen? > [vas ha:băn zi: ţu ferţoilăn] .es gchftrt .er glaubt . > [iH glaubă er komt niHt] .er muB . Urmăriţi cu atenţie sensul şi pronunţia lor: a crede el crede a aparţine aparţine a merge pe jos trebuie eu trebuie el trebuie noi trebuie a vămui . .gehâren .Trebuie să merg la şcoală. > Ihr Vomame > an der Ecke > mein PaB > der August > Ihre Koffer numele Dvs. er kommt nicht. Ich glaube. Wir mtlssen viei arbeiten. pe colţ paşaportul meu august valizele Dvs.wir mussen . Jetzt gehen wir zu FuB.glauben .zu FuB gehen . în sfârşit (de multe ori nu se traduce!) Să exersăm cuvintele noi în propoziţii! Urmăriţi cu atenţie sensul lor! Citiţi propoziţiile cu voce tare: Das Gcpăck gehort mir. .Cred că el nu vine. > [iH mus in di: şu:lă gE:ăn] > [vi:r mUsăn fi:l arba/tăn] > [zi: mUsăn dEn va/n fcrţo:lăn] > [/eţt gE:ăn vi:r ţu fu:s] . bagajul Dvs.ich muB .Trebuie să muncim mult. mătuşa mea unchiul meu vameşul > Ihr Name > Ihr Gepăck > meine Tantc > mein Onkel > der Zollbeamte o călătorie în Austria > eine Reise nach Osterreich Să învăţăm câteva verbe.Trebuie să vămuiţi vinul.mtlssen .

>[das heft geH O :rt i:m] > Caietul îi aparţine.el trebuie wir miissen . >Ea trebuie să înveţe mult.noi trebuie sie miissen . > [i:r mUst naH hauză fa:răn] .iar la persoana a doua plural: ihr mtiBt .Wie heiBen sie >denn? . sie kommt doch.> Er muB mir die Stadt zeigen. > [v i:r mUsăn i:r di: şta:t ţa/găn] Du muBt heute zehn Stunden >[du must ho/tă ţE:n ştundăn arba/tăn] arbeiten. Sperăm că totuşi veţi veni.voi trebuie. > Trebuie să merg Ia şcoală. . Sie muB viei lemen.eu trebuie er muB . Cartea îmi aparţine.tu trebuie. >[das bu:H geHO:rt mi:r] > [er mus mi:r di: şta:t ţa/găn] > [er mus dEn kafE: ferţo:lăn] > [vi: ha/'săn zi: den] >[vas ha:băn zi: ţu ferţo:len] El trebuie să-mi arate oraşul. .Was haben Sie >zu verzollen? Conjugarea verbului „miissen” .„a trebui” este neregulată. Mă duc la magazin pe jos. > [iH mus a/nă ştundă arba/tăn] > [geHO:rt i:năn der kofer] >[vi:r mUsăn ho/tă mit dEm IE:rer şpreHăn] >[iH gE:ă ţu fu:s ins geşeft] . La persoana a întâia şi a treia singular. > Ich muB eine Stunde arbeiten.Das Buch >geh5rt mir. >Azi trebuie să lucrezi zece ore. . El trebuie să vămuiască cafeaua. Atunci.>W irglaubcn. >Trebuie să călătoriţi acasă.Ich >gehe zu FuB ins Geschăft. Sie kommen >[vi:r glaubăn zi: komăn doHJ doch. > Trebuie să-i arătăm oraşul.ei/ele trebuie La persoana a doua singular acest verb se conjugă: du muBt .Completaţi propoziţiile germane cu cuvintele corespunzătoare! Citiţi propoziţiile germane cu voce tare şi clar: Trebuie să lucrez o oră.Er muB den Kaffee >verzollen. cât şi la persoanele a întâia şi a treia plural are forme identice: ich muB . . . >Cred că ea totuşi vine. Valiza vă aparţine? Azi trebuie să vorbim cu profesorul. Puteţi să traduceţi următoarele propoziţii din limba germană în limba română? Das Heft gehdrt ihm. Urmează o scurtă verificare. > Gehdrt Ihnen der Koffer? > Wir miissen heute mit dem Lehrer sprechen. cum îi cheamă? Ce aveţi de vămuit? . >[iH mus in di: şu:lă gE:ăn] > [zi: mus fi: 1 lernăn] Ihr miiBt nach Hause fahren. Ich glaube. > [iH glaubă zi: komt doH] Wir miissen ihr die Stadt zeigen. Ich muB in die Schule gehen.

te vizitez chiar azi.Da.Sunt ale doamnei de acolo.nimic .Dvs. Wem gehOren die KofFer? Sie gehOren der Dame dort. > [iH ha:bă ho/tă niHţ] .încolo . . .de fapt . ich besuche dich noch heute. mă duc acolo. aţi fost Să exersăm cuvintele noi în propoziţii! Citiţi-le cu voce tare şi urmăriţi cu atenţie sensul lo r: Ich habe heute nichts.Mergi la ambasada română? .cui . aţi fost . . Ich war schon einmal in Berlin.Mă vizitezi? .odată .Da.Azi n-am nimic.douăsprezece . Pronunţaţi cu vocc tare: einmal eigentlich dorthin wcm dich Sie waren zw6lf zwanzig > [a/nmal] > [a/gentli H] > [dorthin] > [vEm] > [diH] > [zi: va:răn] > [ţvOlf] > [ţvanţih] .pe tine . ich fahre dorthin.Dvs.Ale cui sunt valizele? > [zi: geHOrrăn der da:mă dort] > [bezu:Hst du miH] > [/a iH bezu:Hă diH noH ho/tă] > [fE:rst du in di: ru:mEnişă boitşaft] > [ia iH fa:ră dorthin] > [iH va:r şo:n a/nmal in berlhn] .pe tine .încolo — cui . Exersaţi pronunţia: wem dorthin dich einmal zwanzig nichts zwolf eigentlich Sie waren > [vEm] > [dorthin] > [diH] > [a/nmal] > [ţvanţih] > [niHţ] > [ţvOlf] > [a/gentlih] > [zi: va:răn] . Făhrst du in die rumănischc Botschaft? Ja. > [vEm geHOrrăn di: kofer] .douăzeci .odată — de fapt . Besuchst du mich? Ja.douăsprezece .Urmeză din nou căteva cuvinte noi.douăzeci Iată încă odată aceste cuvinte în altă ordine. .Am fost deja o dată la Berlin.

er kennt mich. . Trebuie să vămuicşti cafeaua. Wo işţ die Schule? Ich weiB nicht. > Im August fahre ich nach K6ln. > Wir haben nur zwanzig Zigaretten.Ea are douăsprezece valize. . .Unde este şcoala? . . wo die Schule işţ. wie lange Sie nach Berlin fahren.Cred că mă cunoaşte.Cât timp călătoriţi până la Berlin? . Cui aparţin valizele? Sunt ale fetei de acolo.Ambasada este în strada Schubert.Unde merge el. aţi fost în Austria? > Du muBt den Kaffee verzollen.Nu ştiu unde este şcoala. Sie waren hier. Die Botschaft ist in der SchubertstraBc zwanzig. >Ich glaube. De fapt ce aveţi de vămuit? Dvs. Am fost deja o dată la Berlin. N-am paşaport. Cine este de fapt doamna? >Ich fahre nicht dorthin. > Was haben Sie denn zu verzollen? > Waren Sie in Osterreich? în următoarele propoziţii remarcaţi locul predicatului în propoziţiile directe şi indirecte: Wo işţ die Botschaft? Wissen Sie. >[iH glaubă er kent miH] >[vo:hin gE:t er aigentlih] >[zi: ha:t ţvO lf kofer] >[di: bo:tşaft ist in der şu:bertştra:să ţvanţih] >[zi: va:răn hi:r] . numărul 20. >W er ist eigentlich die Dame? >[iH fa:ră niHt dorthin] >[iH va:r şo:n a/nmal in berlirn] >[iH glaubă er kent miH] >[vEm geHOrrăn di: kofer] > [zi: gcHO:răn dEm mE:tHăn dort] > [ver ist a/gentliH di: da:mă] >[im augu:st fa:ră iH naH kOln] > [du must dEn kafE: ferţorlăn] > [vi:r ha:băn nu:r ţvanţih ţigaretăn] > [iH ha:bă ka/năn pa:s] > [vas ha:băn zi: den ţu ferţoilăn] > [va:rân zi: in Ostera/'H] în august călătoresc la KOln. . Avem numai douăzeci de ţigări. Cred că el mă cunoaşte.Mama mea vrea să ştie cât timp călătoriţi până la Berlin. de fapt? . wo die Botschaft işţ? Wie lange fahren Sie nach Berlin? Meine Mutter will wissen.Unde este ambasada? .Ştiţi unde este ambasada? .Ei au fost aici. Wohin geht er eigentlich? Sie hat zw6lf Koffer. > Ich habe keinen PaB. >Wem gehOrcn die Koffer? > S ie gchâren dem Mădchen dort. er kennt mich.Ich glaube. >Ich war schon einmal in Berlin. Verificaţi-vă vocabularul! Ştiţi deja cuvintele şi expresiile lecţiei? Traduceţi în limba germană: Nu călătoresc încolo. .

> Tu nu ştii cum se numeşte fata. . .Wie lange > gehst dii schon in die Schule? . wie lange du schon in die Schule > gehst. wo mein Buch > ist.: Ich wohne in Berlin . Predicatul „wohncn” stă pe ultimul loc din propoziţie.Locuiesc în Berlin.Das > weiB ich leider nicht. wer in Kiel wohnt. f> Ce plănuiţi pentru azi? > Ea vrea să ştie ce plănuiţi pentru azi. .complement) Du weiBt nicht. wo dic rumănische Botschaft > ist? . wo mein Sohn wohnt. Din păcate.Tu nu ştii unde locuiesc în Berlin. El nu ştie unde locuieşte ea acum. „wohne” . was Sie heute vorhaben.Ein Mann will wissen. Să exersăm noile structuri! Citiţi cu voce tare propoziţiile germane şi completaţi-le cu formele verbale corespunzătoare! Folosiţi filtrul roşu: Unde este restaurantul? Un bărbat vrea să ştie unde este restaurantul. de cx. wo sie jetzt > wohnt. wie das Mădchen heiBt. Du weiBt nicht. > Cât timp rămâneţi în Schleswig? > Vrem să ştim cât timp rămâneţi în Schleswig. „in Berlin” .Wissen Sic.Wissen Sie. wie dein Bruder > heiBt. Nu ştiu unde este cartea mea. >~Cine locuieşte în Kiel? > El nu ştie cine locuieşte în Kiel.Wo > ist das Restaurant? .predicat. > Nu ştiu unde locuieşte fiul meu. wo das Restaurant > ist. („ich“ subiect. Ştiţi unde este Strada Şcolii? De când mergi la şcoală? Profesorul vrea să ştie de când mergi la şcoală. afirmativă. Ea nu ştie cum îl cheamă pe fratele tău. wo ich in Berlin wohne. nu ştiu. Ştiţi unde este ambasada română? . Să verificăm cele învăţate! Traduceţi din limba germană în limba română: Was haben Sie heute vor? Sie will wissen. Ich weiB nicht. . . .în limba germană predicatul stă pe locul al doilea în propoziţia principală.Ich weiB nicht. Wer wohnt in Kiel? Er weiB nicht. iar în propoziţia subordonată (după anumite conjuncţii şi pronume) predicatul se află pe ultimul loc din propoziţie. .Er weiB nicht. Wie lange bleiben Sie in Schleswig? Wir wollen wissen. wie lange Sie in Schleswig bleiben.Der Lehrer will wissen. wo die Schulstrafle > ist? .Sie weiB nicht.

Und mcin > Vorname ist Jan. Citiţi cu voce tare propoziţiile din exerciţiul următor! Veţi întâlni verbele la infinitiv şi în faţa lor va sta cuvântul „zu". > [ma/n na:mă ist kurţ] > [unt ma/n foma:mă ist /an] . . > Hast du etwas zu essen? > Was haben Sic zu verzollen? Completaţi următorul exerciţiu cu cuvintele corespunzătoare: Cred că cl te cunoaşte. .Wissen Sie. Vă puteţi duce pe jos acolo.Wic heiflen Sie > cigcntlich? .Urmează din nou materia nouă.Ich glaubc. la colţul străzilor Schubcrt şi Hcinc.Sic k(jnncn dorthin > zu FuB gehen. Cum vă numiţi de fapt? Numele meu este Kurz. >[iH ha:bâ niHţ ţu fcrţo:lăn] Haben Sie etwas zu essen? Hast du etwas zu trinken? >[ha:băn zi: etfas ţu esăn] > [ha:st du etfas ţu trhnkân] >[da: ist noii etfas ţu trhnkăn] > [zi: ha:t fi:l ţu za:găn] . .Acolo mai este ccva dc băut. . . cr kcnnt > dich. > [kenăn zi: miH] >[visăn zi: vo: di: rurmEnişă bortşaft ist] . .Mcin > Namc ist Kurz.Ai ccva dc băut? Da ist noch etwas /u trinken. N-avem nimic dc citiL Ai ccva de mâncare? Ce aveţi de vămuit? > Sic hat viei zu sagen.Ea arc multe dc spus. Iar prenumele meu este Jan. Verificaţi-vă din nou cunoştinţele! Traduceţi in limba germană: Ea are multe de spus. Sie hat viei zu sagen. .N-am nimic dc vămuit . Fiţi atenţi sensul acestor propoziţii: Was haben Sic zu verzollen? >[vas ha:băn zi: ţu ferţorlăn] Ich liabc nichts zu verzollen.Cc aveţi de vămuit? .Aveţi ceva dc mâncare? . . wo die rumănische Botschaft > ist? > (iH glaubă eTkent diH] Mă cunoaşteţi? Ştiţi unde este ambasada română? Este în apropiere. > Wir haben nichts zu lesen. an der > [zi: ist in der nE:ă an der ekă şu:bcrtha/năştra:să] > Eckc Schubert-HeinestraOe. > [zi: kOnăn dorthin ţu fii:s gE:ănJ > [iH mOHtă ma/năn pa:s ha:băn] > [vi: ha/săn zi: a/gentliH] Aş vrea paşaportul meu.Sic ist in der Năhc. > Er hat nichts zu verzollen.Kennen Sie > mich? .Ich m6chtc mcincn > PaB haben. El n-are nimic dc vămuit.

înainte însă. >[va:răn zi: şo:n a/nmal in ki:l her kurţ] > [na/n noH niHt a:ber iH va:r in Ostera/H] > [vo:hin vo:lăn zi: den /cţt fa:răn] > [naH /'aşi ţu ma/năn eltem] > [her kurţ fE:rt im augu:st naH ru:mEnien] > [der ţorlbeamtă fra:gt i:n] Acum unde vreji să călătoriţi . Dacă reuşiţi să rezolvaţi acest exerciţiu fară greşeli înseamnă că v-aţi însuşit foarte bine materia şi puteţi începe rezolvarea temei pentru acasă. Nu ştiu însă unde este muzeul.Zeigen Sie mir bitte Ihr > Gepăck! Domnul Kurz călătoreşte în august în România. wo das Museum ist? > Es ist am Markt.Waren Sie schon > einmal in Kiel. trebuie să ridic bani de la bancă. > zu meinen Eltem. Vă pot arăta aici. Vameşul îl întreabă.Nein. Aveţi ceva de vămui t? > [harbăn zi: etfas ţu ferţo:Iăn] > [ţa/'găn zi: mi:r bi:tă i:r gepek] Arătaţi-mi bagajul Dvs. Nu merge autobuz încolo? . . Mulţumesc! Drum bun! . > Ich kann es Ihnen auf dem Stadtplan hier zeigen. > Die Bank ist neben dem Museum. Banca este lângă muzeu. Puteţi să-mi spuneţi unde este muzeul? > Heute will ich in die Stadî gehen. noch nicht. > Konnen Sie mir sagen. nicht weit vom Rathaus.Haben Sie etwas > zu verzollen? .Wem > gehoren die Koffer > [vE:m geHO:răn di: kofer hi:r] hier? > [iH glaubă zi: geHOirăn der da:mă dort. Trebuie să întreb. la părinţii mei.Nach Jaşi. vă rog! Cui aparţin valizele de aici? . .] > [darnkă zer gurtă ra/'să] Cred că sunt ale doamnei de . pe hartă. dar am fost în Austria. Traduceţi din limba română în limba germană: Azi vreau să mă duc în oraş. nu departe de primărie. . > Făhrt kein Bus dahin? Este lângă piaţă. aţi fost vreodată în Kiel? Nu.Herr Kurz f&hrt im > August nach Rumânien. acolo. . aber ich war in > Osterreich.Wohin wollen Sie > dcnn de fapt? jetzt fahrcn? La Iaşi. > Aber vorher muB ich Geld von der Bank abheben. încă nu. .Ich > glaube.Domnule Kurz. > Ich muB mal fragen. sie geh&ren der Dame dort.Danke sehr! Gute > Reise! Exerciţiul următor cuprinde toate cuvintele noi şi problemele gramaticale ale lecţiei. > Aber ich weiB nicht. wo das Museum ist. Herr Kurz? .Der >Zollbeamte fragt ihn.

> Zeigen Sie mir bitte Ihr Gepăck! > Was haben Sie zu verzollen? > Hier habe ich etwas Kaffee und eine Flasche Wein. ce ai de mâncare? N-am nimic.nn kennen konnen -c k Gepăck Ecke . am fost acolo în august. vă rog! Ce aveţi de vămuit? Am aici nişte cafea şi o sticlă de vin. Sie miissen ein Taxi nehmen. Eva. > Waren Sie schon einmal in Deutschland? > Ja. El însă nu vrea să ia taxiul şi întreabă pe o doamnă. > Sie konnen dorthin zu Fufi gehen. trebuie să luaţi un taxi. Aţi fost deja în Germania? Da. natiirlich. > Nein. > Wo ist die Haltestelle? > Sie ist an der Ecke Schubert-HeinestraBe. > Er will aber kein Taxi nehmen und fragt einc Dame. > Wem gehort der Koffer? > Er gehârt der Dame dort. colţ cu strada Hei ne. Unde este staţia? în strada Schubert. Puteţi merge încolo pe jos. was hast du zu essen? > Ich habe nichts.ssessen wissen miissen -1 1 wollen verzollen . Drum bun! La revedere! Cîtiţi cu voce tare următoarele cuvinte! Nu uitaţi. > Ist das alles? > Ja. A cui este valiza? Este a doamnei de acolo. > Eva. > Gute Reise! Auf Wiedersehen! Asta-i tot? Da. în limba germană consoanele duble se pronunţă scurt ca un singur sunet! -ffKoffer Kaffee . bineînţeles. Arătaţi-mi bagajul Dvs.Nu. ich war dort im August.

Pronumele „wclchcr.el ştie wir wissen ihr wiBt sie wissen Sie wissen . welehe. welehes” . alte părţi de propoziţii şi pe ultimul loc din propoziţie stă verbul.eu trebuie du muBt . neutru.6.„pe” (orizontal) şi „neben” . . ihr (voi) sie/Sie (ei.Hotelul se află lângă (la) gară.Ambasada este lângă muzeu.Merg pe stradă. Acesta înseamnă: 1. „auf” .ştii er weiB .Dvs. .„pe” (vertical). wo der Bahnhof ist. Declinarea pronumelor personale învăţate: Singular: ich (eu) du (tu) er (el) sie (ca) es (acesta. 7. Dvs.ea trebuie es muB 7. neutru singular) mich (pe mine) dich (pe tine) ihn (pe el) sie (pe ea) es (pe acela.Dvs. .la care bancă? welehes Kind? 7.acesta trebuie în propoziţia subordonată.) Conjugarea verbului „wissen” . Wo ist der Bahnhof? (Propoziţie interogativă) Ich weiB nicht. (Propoziţie principală cu propoziţie subordonată).sc conjugă la fel ca articolul hotărât: welcher Mann? zu welcher Bank? . după anumite conjuncţii şi după pronumele interogative avem ordine inversă.acesta ştie Conjugarea verbuluimodal „miissen” . acuzativ) mir (mie) dir (ţie) ihm (lui) ihr (ei) ihm (acestui) Plural: wir (noi) uns (pe noi) uns (nouă) 7.) ihnen/Ihnen (lor.„trebuie” ich muB .1.ei ştiu . pe ele pe Dvs.ea ştie es weiB 7. subiect 3. . conjuncţie sau pronume 2. „la”.voi trebuie .tu trebuie er muB . Propoziţiile „an” .„care”.ei/ele trebuie . pentru Dvs.noi trebuie . . ele. .„a şti”: ich weiB . ştiţi sie weiB .el trebuie wir miissen ihr miiBt sie miissen Sie miissen .ştim . Die Botschaft ist neben dem Museum. ich gehe auf der StraBe.„lângă” (când răspund la întrebarea „wo?” .4.welehe Frau? .„unde”) stau cu cazul dativ.RECAPITULARE Reguli gramaticale 7.ştiţi .5.2.3.ştiu du weiBt .: Das Hotel liegt am (an+dem) Bahnhof.) sie/ Sie (pe ei. trebuie sie muB . de ex.

7.mulţi bani. 7. In faţa acestor substantive numeralul „viei”.8. la singular. Rolul lor este de a face mai expresivă propoziţia germană. 7. Prepoziţia „zu” . Substantivele „das Geld” .„mult. Ich gehe zum (zu+dcm) Lehrer. . Mă duc la profesor.„la” stă totdeauna cu cazul dativ. mulţi. Ich komme zu dir.bagajul sunt aşa numite substantive nenumărabile şi stau. Cuvintele „mal” şi „denn” de multe ori n-au înţeles de sine stătător în limba română. de obicei.9.„banii” şi „das Gepăck” . Mă duc la tine.7. de obicei nu le traducem în limba română. La cine mergi acum? Mă duc la şcoală. Zu wem gehst du jetzt? Ich gehe zur (zu+der) Schule. multe” nu se declină: viei Geld .

înainte aş vrea să mă duc la bancă. 2. 5. Verzeihung! Konnen Sie sagen. Heute will ich in der Bank Geld abheben. wo die Bank ist? 4. 2. 5. Das Gepăck nimmt der Dame. Traduceţi în limba română: 1. Wir haben viele Gepăck. Welcher StraBenbahn fahrt zum Bank? . 4. 3. TEMĂ PENTRU ACASĂ A. Wollen wir nicht ins Museum gehcn? B. 3. Wollen Sie mit Ihren Wagen fahren? Der Wagen steht jetzt neben das Museum. Nu ştiu unde este şcoala ta. 3. Cel mai bine mergeţi cu tramvaiul. 6. Sie ist in der SchubertstraGe gleich neben dem Hotel. N-avem nimic de băut.7. La care bancă mergem? C. 2. 4. Das Museum kann ich Ihnen hicr auf dem Stadtplan zeigen. 5. Traduceţi în limba germană: 1. Corectaţi greşelile din următoarele propoziţii: 1. Staţia este în apropiere. Făhrt denn kein Taxi dorthin? 6.

bunica .cheia .PARTEA ÎNTÂI Să învăţăm câteva cuvinte noi.LECŢIA 8.bunicul .bunica .a sta (pe scaun) .fereastra.iunie .masa .tăticul .scaunul .fereastra. geamul .bunicul .septembrie . geamul .tăticul .cheia . .a sta (aşezat) Repetaţi cuvintele în altă ordine: der Tisch der Stuhl der September sitzen die Oma die Mutti der Vati der Opa das Fenster der Schlussel der Juni > [der tiş] > [der ştu:l] > [der september] > [ziţăn] > [di: o:ma] > [di: muti] > [der fa:ti] > [der o:pa] > [das fenster] > [der şlUsel] > [der /uni] .septembrie .mămica .iunie . Urmăriţi cu atenţie sensul şi pronunţia lor: der Vati die Mutti der Opa die Orna das Fenster der SchlOssel der Juni der September der Tisch der Stuhl sitzen > [dcr fa:ti] > [di: muti] > [der o:pa] > [di: o:ma] > [das fenster] > [der şlUsel] > [der /uni] > [der september] > [der tiş] > [der ştu:l] > [ziţăn] .masa .mămica .scaunul .

. .Nein. Dort sitzen mein Opa und meine Orna. .Stau la masă. > [reHts ist a/n fenster unt links ist auH a/n fenster] Mutti! Wo ist der Schlussel? > [muti vo: ist der şlUsel] Eva fehrt im Septembcr nach > [efa fE:rt im septembăr naH ki: 1] Kiel.Tu stai pe scaun.Acolo stau (aşezaţi) bunicul meu şi bunica mea. Aici stă bunicul şi acolo bunica. >[zi: ziţăn dort am fenster Aici avem doar o masă şi un . .Bist du > im Juni zu Hausc? . unde este cheia? . Wo sind >deine Mutti und >[vo: zint da/nă muti unt >dein Vati? da/n fa:ti] Sie > sitzen dort >am Fenster.Robert este încă la şcoală în iunie. . . Cheia ta este la mine. Du sitzt auf dem Stuhl. .Hier sitzt > der Opa und dort (sitzt) > die Oma. > [ro:bert ist im /uni noH in der şu:lă] > [iH ziţă am tiş] > [d u ziţt auf dem ştu:l] Acum. > [hi:r ziţt der o:pa unt doi ziţt di: o:ma] Ştiţi deja cuvintele? Verifîcaţi-vă cunoştinţele! Traduceţi din română în germană: cheia fereastra. > [dort ziţăn ma/'n o:pa unt ma/nă o:ma] . Ich sitze am Tisch. . tati > der > der >dcr > der > der Stuhl September Tisch Opa Vati .Mami. scaun.Acum vine tăticul meu şi mămica mea. Unde sunt mămica ta şi tăticul tău? Ei stau acolo la geam. geamul a sta (aşezat) bunica mămica iunie >der Schlussel >das Fenster > sitzen >die Oma >die Mutti >der Juni scaunul septembrie masa bunicul tăticul. completaţi propoziţiile cu cuvintele corespunzătoare! Citiţi cu voce tare şi clar: Eşti acasă în iunie? . Robert ist im Juni noch in der Schule.Ich habe deinen > Schlussel. > [bist du im /uni ţu hauză] > [na/'n ţu hauză bin iH im septembăr] > [iH ha:bă da/năn şlUsel] Nu.Eva călătoreşte în septembrie la Kiel.Să folosim cuvintele noi în propoziţii scurtc! Citiţi-le şi reţineţi sensul lor: Jetzt kommen mcin Vati und > [/eţt ko:măn main fa:ti unt ma/nă muti] meine Mutti. Rechts ist ein Fenster und links ist auch cin Fenster. zu Hause bin ich > im Septembcr.Wir haben hier nur >cinen >[vi:r ha:băn hi:r nu:r a/năn tiş unt a/năn ştu:l] Tisch und >einen Stuhl.La dreapta este o fereastră şi la stânga este tot o fereastră. în septembrie sunt acasă.

> Mein Onkel hat zwei Wagen. de ex. Cunosc multe fete.în locul formei de plural întâlnim semnul . .fetele mein Mădchen . “ .. Unchiul meu are două maşini. \ Traduceţi în limba germană: Unde sunt cheile tale? Casa are patru ferestre. > Ich kenne viele Mădchen.fetele mele Aceste substantive se notează în felul următor în vocabular: _ j _ l^das Fenster. Hast du eine Frau. bineînţeles. einen Sohn oder eine Tochter? Ach so! Ich habe einen groBen Bruder und eine kleine Schwester.. Familia mea are trei maşini.Ai soţie.. natilrlich! Ich habe einen Vati.: das Mădchen . o mamă. > Meine Familie hat drei Wagen. > Wo sind deine Schiller? > Die Mădchen sind nicht da. un băiat sau o fată? .„geamul” . Unde sunt elevii tăi? Fetele nu sunt aici..Acum să învăţăm pluralul câtorva substantive: ein Fenster ein Schlusscl ein Mădchcn ein Wagen ein Schuler ein Frăulein > [a/n fenster] > [a /n şlUsel] > [a/n mEtHăn] > [a/n va:găn] > [a/n şU :ler] > [a/n fro/Ia/n] zwei Fenster drei Schlilssel vier Mădchen ftlnf Wagen scchs SchOler drei Frăulein > [ţva/ fenster] > [dra/ şlUsel] > [fi:r mEtHăn] > [fUnf vargăn] > [zeks şU:lcr] > [dra/ fro/la/n] Aceste substantive nu primesc nici o desinenţă la plural. eine Mutti. . > [/a natU:rliH iH ha:bă a/năn fa:ti a/nă muti] > [ha:st du a/nă frau a/năn zo:n o:der a/nă toHter] > [aH zo: iH ha:bă a/'năn gro:săn bru:der unt a/'nă kla/nă şvester] . . > Wir kennen viele Frăulein. Cunoaştem multe domnişoare. Să revenim la tema familiei! Citiţi cu voce tare propoziţiile şi urmăriţi sensul lor în limba română: Hast du schon eine Familie? > [ha:st du şo:n a/nă familie] Ja.fata mea meine Mădchen .Ai deja familie? Da. Pluralul se formează cu ajutorul formelor de plural ale articolelor sau ale pronumelor. > Wo sind deine Schlilssel? > Das Haus hat vier Fenster. am un tată.Aşa! Am un frate mai mare şi o soră mai mică.fata die Mădchen . .

die Schule besuchen . .elf . nicht wahr? Ja.Sie ist elf Jahre alt. Ich mufi schnell nach Hause. . Er ist neunzig Jahre alt. . ich habe nur noch cinen Opa.mehr .El este deja foarte bătrân.El are nouăzeci de ani. acum vin mătuşa mea şi unchiul meu. er heiBt Maxi und arbcitet in der Năhe von Kiel.Ai un frate mai mare.neunzig .Nu mai am bunică. . Was macht eigentlich dcinc Oma? Ich habe keine Oma mehr.Wie alt ist deine kleine Schwester? Sie ist elf Jahre alt und bcsucht die Schule. jetzt kommcn meine Tante und mein Onkel. Ach.acasă. . > [iH mus şnel naH hauză] . a merge la şcoală sau Aşa deci! . > [vi: alt ist da/nă kla/nă şvester] > [zi: ist e lf ia:ră alt unt besu:H t di: şu:lă] > [du ha:st a/năn gro:săn bru:der niHt va:r] > [/a er ha/st m a:ksi unt a:rbaităt in der nE:ă fon ki:l] > [va:s maHt a/gentliH da/nă o:ma] > [iH ha:bă ka/nă o:ma mE:r iH ha:bă nu:r noH a/năn o:pa] > [er ist şo:n zE:r alt] > [er ist no/nţih /a :ră alt] > [aH z'eţt kormăn m a/nă ta:ntă unt ma/'n o:nkel] . Să învăţăm cuvintele şi expresiile noi din exerciţiul anterior: bătrân. nu-i aşa? .alt .Ce face de fapt bunica tal .Câţi ani arc sora ta mai mică? . Er ist schon sehr alt.A.oder .Trebuie să mă duc repede . el se numeşte Maxi şi lucrează în apropiere de Kiel. vechi mai mult (deja) repede unsprezece nouăzeci fratele mai mare sora mai mică Ea are unsprezece ani. am doar un bunic.Ea are unsprezece ani şi merge la şcoală.Da.schnell . .der grofle Bruder .ach so > [alt] > [mE:r] > [şnel] > [elf] > [no/nţih] > [dcr gro:să bm :der] > [di: klamâ şvester] > [zi: ist elf /'a:ră alt] > [di: şu:lă bezu:Hăn] > [o:der] > [aH zo:] . Du hast einen groflen Bruder.die kleine Schwester .

Să învăţăm câteva numerale cardinale: 13 14 15 . > Sie ist noch klein.vierzehn . . > Ich bin groB. > Ea vizitează bunica. Eu nu mai am bunică. > Ich habe keinc Oma. Tu ai o soră mai mică. > Mein Sohn besucht schon die Schule.funfzehn >[dra/ţE:n] >[fi:rţE:n] >[fUnfţE:n] treisprezece paisprezece cincisprezece > Ich bin zehn Jahre alt. încercaţi: Am zece ani. Acolo stau bunicul meu şi unchiul meu. > Ich bin groB. > mai mult (deja) > Acesta costă mai mult. > Ea merge la şcoală. Ea are un frate mai mare. Eu sunt mare. Ea este încă mică. > Du hast einc kleine Schwester. N-am bunică. > Ach so! Das weiB ich nicht. > a vizita (a merge undeva) > eu sau tu >sau >Aşa! Acum puteţi să traduceţi fără greutăţi următorul exerciţiu. > Sic hat einen groBcn Bruder. Eu sau ea. mehr Das kostet mehr. Ea este încă mică. Ei ne vizitează. Tu ai o soră mai mică. vechi > Nu mai am berc. Sie besucht die Oma. > Dort sitzen mein Opa und mein Onkel. Eu sunt mare.dreizehn . Fiul meu merge deja la şcoală. Sie besucht die Schule. besuchen ich oder du oder Ach so! > [d e r gro:să bru:der] > [di: kla/nă şvester] > [iH bin fU nf /a:râ alt] > [alt] > [iH ha:bă ka/n bi:r mE:r] > [m E :r] > [das kostăt mE:r] > [zi: bezu:H t di: şu:lă] > [zi: bezu:H t di: o:ma] >[bezu:H ăn] > [iH o:der du] > [o :d er] >[aH zo:] > fratele mai mare >sora mai mică >A m cinci ani. > Ich habe keine Oma mehr > Der Opa ist sehr alt. Aşa deci! Asta nu ştiu. > Sie ist noch klein. > Ich oder sie. > bătrân. Bunicul este foarte bătrân. alt Ich habe kein Bier mehr.Să repetăm încă o dată cuvintele şi expresiile din exerciţiu! Precis ştiţi deja să traduceţi din germană în română: der groBe Bruder die kleine Schwester Ich bin fiinf Jahre alt. > Du hast eine kleine Schwcster. > Sie besuchen uns.

> [kan beti franţOziş] > [i:r kOnt naH ki:l fa:răn] > Betti ştie franceza? > Voi puteţi călători la Kiel. El poate fi acasă? . 14. > Kann er zu Hause sein? în iunie poţi veni la noi.Mein Kind ist schon dreizehn Wochen alt. > Sie kdnnen nach Hause fahren. Să repetăm acum verbul „k£>nnen” altfel! Traduceţi în limba germană! Folosiţi filtrul roşu: Eu pot veni într-o oră.Ich wohne in der Bahnhofstrafie Nr. > [ma/n zo:n ist fUnfţE:n /a:ră alt] > [iH voină in der ba:nh< ştra:să număr fl:rţE:n] > [ma/n kint ist şo:n dra/ţE:n vohăn alt] Ist dort die Nummcr zwtflf? > [ist dort di: mimăr ţvOlf] j Sperăm că vă mai amintiţi conjugarea verbului „k6nnen” . Dvs. Traduceţi următoarele propoziţii în limba română: Kann Betti Franztfsisch? Ihr ktinnt nach Kiel fahren. > Konnt ihr im September nach Kiel fahren? > Im Juni kannst du zu uns kommen. > Rumănisch konnen wir sehr gut. . > [kanst du do/'tş] > [vi:r kOnăn diH gu:t ferştE:ăn] > [er kan ieţt komăn] > Ştii germana? > Noi te putem înţelege.dreizehn . Voi puteţi călători în septembrie la Kiel? > Ich kann in einer Stunde kommen. puteţi călători acasă. > Nur die Mutter kann alles verstehen. > El poate veni acum. bine. în altă ordine: cincisprezece treisprezece paisprezece . > Nu vă pot înţelege.vierzehn > [fUnf\E:n] > [dra/'ţE:n] > [fi:rţE:n] Să folosim numeralele în propoziţii! Citiţi propoziţiile germane cu voce tare şi urmăriţi i atenţie sensul lor românesc: Fiul meu are cincisprezece ani. > [iH kan zi: niHt ferştE:ăn] Kannst du Deutsch? Wir konnen dich gut verstehen. Locuiesc în Strada Gării numărul 14.fllnfzehn . Ich kann Sie nicht verstehen.Mein Sohn ist filnfzehn Jahre alt.Să repetăm aceste cuvinte încă odată. Er kann jetzt kommen.„a putea”. . Copilul meu are deja treisprezece săptămâni. Noi ştim foarte bine româneşte. Numai mama poate înţelege totul. Acolo este numărul doisprezece? .

> El are deja doisprezece ani. Puteţi traduceţi următoarele propoziţii în limba română! Aveţi grijă la pronunţie: > [dort ist ma/nă familie Dort ist meine Familie: ma/nă eltem ma/n o:pa meine Eltem. El are cincisprezece ani şi ea unsprezece.„familia”. > [ma/n o:pa ist şo:n ze:r alt] Er ist neunzig Jahre alt. El cunoaşte multe fete. > Tu eşti aici sau fiul tău? Er ist schon zwdlf Jahre alt. > Der Vati hat den Schliissel. > Aici pe scaun stă fata mea. > [er ist şo:n ţvO lf /a:ră alt] Und hier. bunicul meu şi bunica mea. mişcarea). > [iH bin hi:r ze:r kla/n] > [aH zo:] > [iH bin hi:r fi:rţE:n ta:gă alt] > Aici sunt foarte mic. Hier auf dem Stuhl sitzt meine Tochter. spre casă " şi „zu Haus " . > leh habe einen groBen Bruder und eine kleine Schwestcr. locul) şi „nach H aus" sau „nach H ause" —„acasă" (spre casă. > Aşa deci! > Aici am paisprezece zile. > El are nouăzeci de ani. > [unt hi:r das bin iH] Bist du hier oder dein Sohn? > [bist du hi:r o:der da/n zo:n] Ich bin hier sehr klein. > Er ist ftlnfzehn und sie ist elf Jahre alt. Acum puteţi verifica cât de bine ştiţi cuvintele lecţiei. Mein Opa ist schon sehr alt. Traduceţi următoarele propoziţii în limba germană şi pronunţaţi-le cu voce tare: Cheia este la tati. Unde sunt elevii tăi? în septembrie călătorim în Elveţia. > Die Oma sitzt am Fenster. das bin ich.„acasă” (unde.în lecţile anterioare am învăţatformulele prepoziţionale „nach Haus ” . Să revenim la tema noastră iniţială . > Wo sind deine Schiiler? > Im September fahren wir in die Schweiz. > [er ist no/nţih /a:ră alt] > [hi:r au f dEm ştu:l ziţt ma/nă toHter] > [dort am tiş ştE:t ma/n zo:n] > Acolo este familia mea: părinţii mei. > Şi aici acesta sunt eu. Ach so! Ich bin hier 14 Tage alt. > Bunicul meu este deja foarte bătrân. mein Opa und unt ma/nă o:ma] meine Oma.„ acasă în limba germană curentă se foloseşte şiform a cu „ e "fără schimbarea sensului: „zu Haus" sau „zu H ause” . > Acolo la masă stă fiul meu.„ acasă. Bunica stă la fereastră. . > Ich habe kcine Tante mehr. Citiţi cu voce tare următoarele propoziţii şi verificaţi-vă cunoştinţele. Am un frate mai mare şi o soră mai mică. Dort am Tisch steht mein Sohn. Nu mai am mătuşă. > Er kennt viele Mădchen.

j. o. w. n. Locuiesc în Strada Gării numărul 14. k. s. au. e. c. 0. v. m. r. La sfârşitul primei părţi a lecţiei 8. > > > Wo sind deine Schliissel? Ist deine Tochter schon zwolf Jahre alt? Ich habe keine Familie. Ei au 13 maşini. Consoane: b. Sie haben dreizehn Wagen. p.Unde sunt cheile tale? Fiica ta are deja doisprezece ani? N-am familie. eu. U. i. u. Diftongi: ei. d. Tu stai pe scaun. > > Du sitzt auf dem Stuhl. (B). h. ău. y. x. să parcurgem alfabetul german! Citiţi cu voce tare şi clar: A G M S Y ei [a] [gE] [em] [cs] [Upsilon] M B H N T Z eu [bE] [ha] [en] [tE] [fet] [oi] C I 0 [|E] [i] [o] M D J P V 0 ău [dE] [iot] [PE] [fau] [O] E [E] K [ka] Q [ku] W [vE] u [U] F L R X 1 3 [ef] [el] [er] [iks] [esţet] u  [e] au [au] [Oi] Să repetăm încă odată: Vocale: a. 1. q. z. t. g. a. . f. > Ich wohnc in der BahnhofstraBe Nummer vierzehn.

Kflnnen Sie uns sagen. > Mein Mann (meine Frau) heiBt . Mein Wagen steht in der StraBe.. Jahre alt. > Meine Tochter (mein Sohn) i s t . Wir kflnncn mal einen Mann fragen.. ..... Wir kdnnen ihn mal fragen. einen Mann und ein Kind....... Ist er zu Hausc? Zu welcher Bank gehst du? Der Lehrer steht neben dem SchUler. (n e in ).Jahre alt.LECŢIA 8. Fiţi atenţi la accentul propoziţiei: H eutc gehen wir in die Stadt.. Vorher aber will ich noch zur B ank gehen.. Ich kann es Ihnen hier auf dem Stadtplan zeigen. > Er i s t ... > Ja. wo das Museum ist? Das Museum ist am M arkt.... Wie heiBt Ihr Mann (Ihre Frâu)? Wie alt ist Ihre Tochter (Ihr Sohn)? Haben Sie noch Eltem? Wo wohnen Ihre Eltem? Haben Sie auch einen Bruder? Wie alt ist Ihr Bruder? Hat Ihre groBe Schwester schon einen Mann? Was besucht Ihre kleine Schwester? > Sie besucht die Schule.....PARTEA A DOUA Citiţi cu atenţie şi clar următorul text! Vă propunem să repetaţi exerciţiul până când veţi citi curent textul german şi veţi avea o pronunţie corectă.... Wo ist das Museum hier in Schleswig? Das weiB ich leider nicht. > Ich habe .... > Ja. Wollen Sie mit dem Wagcn dorthin fahren? Făhrt denn kein Bus dahin? Nehmen Sie am besten die StraBenbahn! Die Haltestelle ist hier ganz in der Nahc.... .. Eva wohnt nicht weit von hier. Silabele accentuate le-am notat cu litere groase.. (n e in ). Ich will deinen Jungen besuchen. > Ja..... Die B ank ist in der SchulstraBe neben dem Hotel „International” . ich habe eine Familie....... (nein) .. Răspundeţi la următoarele întrebări! Răspunsurile tipărite cu roşu sunt doar modele: Haben Sie eine Familie? > Ja. > Sie wohnen in. nicht weit vom Rathaus.

El are acum 20 de ani.! Unde vreţi (Dvs. Mama mea are deja 90 de ani. ce ai de mâncare? Cui aparţine valiza? în august am fost în Germania. > Ich muB Geld von der Bank abhcbcn> leh weifi nicht. > Wo sind deine Schtiler? ^ Ich habe fiinfzehn Schlussel. > Ich habe einen groBen Bruder. > Mein Sohn sitzt auf dem Stuhl. Eva. de la bancă. Trebuie să întreb un bărbat. vă rog valiza Dvs. > Konncn Sie mir sagen. Vă pot arăta pe hartă. Nu ştiu unde este banca. El nu merge încă la şcoală. wo die Bank ist. Am un frate mai mare. > Im September fahren wir nach Kiel. > Ich kann es Ihnen auf dem Stadtplan zeii gen. > Eva. wo hier eine Bank ist? > Sie ist nicht weit vom Markt. er kcnnt dich. > Wie heiBen Sie eigentlich? > Meine Oma sitzt am Fcnster. > Ich habe keine kleine Schwester. vă puteţi duce pe jos. was hast du zu essen? > Wem gehtfrt der Koffer? > Im August war ich in Deutschland. Fiul meu stă pe scaun. îmi puteţi spune unde este aici o bancă? Nu departe de piaţă. Ce aveţi de vămuit? Arătaţ-mi. Traduceţi în limba germană! Folosiţi filtrul roşu: Trebuie să ridic ban. > MuB ich ein Taxi nehmen? > Ncin.) să călătoriţi? Cred că el te cunoaşte. > Er ist jetzt zwanzig Jahre alt. > Er besucht die Schule noch nicht. Sie kGnnen dorthin zu FuB gehen. In septembrie călătorim la Kiel. Cum vă numiţi de fapt? Bunica mea stă lângă la fereastră. > Ich muB einen Mann fragen. > Meine Mutti ist schon neunzig Jahre alt. Unde sunt elevii tăi? Am 15 chei.Dacă reuşiţi să rezolvaţi următorul exerciţiu foră greutăţi înseamnă că v-aţi însuşit foarte bin materia lecţiei. > Was haben Sie zu verzollen? > Zeigen Sie mir bitte Ihr Gepăck! > Wohin wollen Sie denn fahren? > Ich glaube. . N-am soră mai mică. Trebuie să iau un taxi? Nu.

Opa. Familie Fenster. O bservaţi d ifere n ţa d in tre v ocalele lungi şi scurte: vocalc lungi [a:] [e:] [o:] [u:] [U:] Bahn. schon Stuhl.în în ch eiere u rm ează un e x erc iţiu d e p ronunţie. Koffer Mutti. Taxi. filnf. grofi. Schule. Namen Năhe. Mădchen Oma. fUnfzehn . Vati. Bruder Schuler. Wagen. Mann. September. Tochter. driiben vocale scurte [a] [e] [o] [u] [U] Stadt. muB Schlttssel. Schwester Woche.

6. y. U (pot fi pronunţate lung sau scurt) diftongi: ei [ai]. Reguli gramaticale Unele substantive nu primesc la plural desinenţă. n. h. g. (B). q.geamuri der Wagen . j. f. m.acasă”(unde) se pot folosi şi formele „nach Haus” şi „zu Haus” Pronunţia Sunetele limbii germane: vocale: a. ă. v..3.maşină die Wagen . d.„acasă”(spre) şi „zu Hause” . p. au [au]. 8. ău [o/] (prima vocală se pronunţă mai ac centuat decât a doua vocală) consoane: b. c. z 8. k. de ex.1. o.RECAPITULARE A. w. 8. B.: das Fenster . s. u. eu [oi]. t.2. . r. 1. i.maşini în limba germană pe lângă formele „nach Hause” .geam die Fenster . e. x.

Die SchIUssel gchtfren mir. Trebuie să iau taxiul. 6. Nu mai am bunică. Kann ich in einer Stunde kommen? 5. 6. 4. Meine Tochter besucht die Schule. 5. Tu n-ai maşină. Fiul meu are treisprezece ani. sie besuchen. Trimiteţi-ne propoziţiile greşite şi marcaţi greşeala: 1. Du kcnnst viele Mădchen. Traduceţi în limba germană: 1. 2. 3. 5. Stăm la masă şi mâncăm. B.8. Mein Sohn besucht schon die Schule. 3. C. Ihr konnt sie besuchen. Am un frate şi o soră. 6. 2. 4. Im Juni wollen wir nach Kiel fahren. Die Schliissel gehOrcn zu mich. Meine Tochter besucht in die Schule. er ist jetzt in der Botschaft. TEMĂ PENTRU ACASĂ A. Ihr konnt 2. Traduceţi în limba română: 1. 3. Ich glaube. . 4. Ihr m\i(3t die Adrcsse wissen.

treisprezece .tot.pe el .a crede staţia lui . pentru ea .pe (orizontal) . cu totul .el întreabă .pe tine .a aparţine . până acolo dreizehn die Ecke einm al e lf das Fenster fragen e r fragt zu FuB fiinfzehn ganz gehOren das G eld G eld abheben das G epăck glauben die H altestelle.a ridica bani .în august . an alt auf d e r A ugust im A ugust am besten d e r Bus dahin die D am e dich dorthin > [an] > [alt] > [auf] > [d er a u g u :st] > [im a u g u :st] > [am b estăn ] > [d er bus] > [dahîn] > [di: d a :m ă ] > [diH ] > [d o rth in ] pe (vertical).odată .a întreba . totul.-n ihm ihn ihr > [d ra tţE .geam ul .spre.pe jo s . în direcţia.V ocabularul lecţiilor 7.cincisprezece .n ] > [di: ekă] > [a/'nm al] > [elf] > [das fe n ste r] > [fra rg ă n ] > [ e r fra:kt] > [ţu fu:s] > [fU n fţE in ] > [ganţ] > [g e H O :ră n ] > [d as gelt] > [g e lt a p h E b ă n ] > [ d a s g ep ek ] > [ g la u b ă n ] > [di: h a :ltă şte lă ] > [ i:m ] > [ i:n ] > [ i : r] .încolo . la bătrân.cel m ai bine . vechi .doam na .august .unsprezece .colţul .ei.autobuzul . şi 8.bagajul .banii .

. încă pe mine mie muzeul mămica numele lângă nouăzeci nimic sau bunica unchiul bunicul Austria paşaportul călătoria Drum bun! a spune.der Juni der KofTer leider mal der Markt mehr mich mir das Museum die Mutti der Namc neben neunzig nichts oder die Oma der Onkel der Opa (das) Osterreich der PaB die Reise.. mai. mai multă. el zice cheia repede septembrie în septembrie a sta (aşezat) el stă tu stai aşa > [m iH ] > [mi:r] > [das muzErum] > [di: muti] > [der na:mă] > [nEbăn] > [no /n ţih ] > [niH ţ] > [o:der] > [di: o:ma] > [der o:nkel] > [der o:pa ] > [das Ostera/H] > [der pas] > [di: ra/ză] > [gu:tă ra/ză] > [za:găn] > [er za:kt] > [der şlUsel] > [şnel] > [dcr september] > [im september] > [ziţăn] > [er ziţt] > [du ziţt] > [zo:] . -n gute Reise sagcn cr sagt der SchlQssel schnell der September im September sitzen er sitzt du sitzt so > [der /uni] > [der kofer] > [la/der] > [mal] > [der markt] > [m E :r] iunie valiza din păcate .ori (dc ex: de două ori) piaţa mai mult. a zice el spune.

-e.tramvaiul .el arată .-n zwanzig zwolf > [der zo:n] > [der ştartplan] > [di: ştra:sănba:n] > [der ştu:l] > [di:ta:ntă] > [das taksi] > [der tiş] > [di: toHter] > [der fa:ti] > [ferţolăn] > [fl:rţE:n] > [forher] > [der forna:mă] > [va/t] > [vEm] > [velHer] > [ţu velHer] > [visăn] > [iH/ er va/s] > [ţa/găn] > [er ţa/gt] > [der ţoîlbeamtă] > [ţvanţih] > HvOlf] > [ţu] .planul oraşului / / harta oraşului .-es zu welcher wissen ich/er weiB zeigen er zeigt der Zollbeamte.masa .fiica .taxiul ..mătuşa . .douăsprezece .care .la care .cui .douăzeci .prenumele .vameşul .paisprezece .der Sohn der Stadtplan die StraBenbahn der Stuhl die Tante das Taxi der Tisch die Tochter der Vati verzollen vierzehn vorhcr der Vomame weit wem welcher.înainte de. el ştie .a şti .departe .scaunul .fiul .la (+ dativ) zu .tăticul — a vămui .a arăta .eu ştiu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful