RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6 - 2013

MINGGU

TEMA/ TAJUK Tema: Menyiasat Benda-Benda Hidup Tajuk : 1. Interaksi Antara Benda Hidup

OBJEKTIF PEMBELAJARAN/ HASIL PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran: 1.1 Memahami sesetengah haiwan hidup secara berkumpulan dan sesetengah yang lain hidup menyendiri

LATIHAN Obj. Subj.

NOTA

1

Hasil Pembelajaran: menyatakan bahawa sesetengah haiwan hidup berkumpulan. menyatakan bahawa sesetengah haiwan hidup menyendiri. memberi contoh-contoh haiwan yang hidup berkumpulan. memberi contoh-contoh haiwan yang hidup menyendiri. menerangkan mengapa haiwan hidup berkumpulan menerangkan mengapa haiwan hidup menyendiri menyatakan bahawa kerjasama adalah satu bentuk interaksi antara haiwan Objektif pembelajaran: 1.2 Memahami persaingan adalah satu bentuk interaksi antara benda hidup Hasil pembelajaran: menyatakan bahawa hidupan berinteraksi antara satu sama lain di dalam persekitaran menyatakan bahawa persaingan adalah satu bentuk interaksi menyenaraikan faktor-faktor persaingan haiwan memberi sebab-sebab mengapa haiwan bersaing menyenaraikan faktor-faktor persaingan tumbuhan memberi sebab-sebab mengapa tumbuhan bersaing antara satu sama lain

5

2

2

Tajuk : 1. Interaksi Antara Benda Hidup

3

2

AZIMAH 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6 - 2013
MINGGU 3 Tajuk: 1. Interaksi Antara Benda Hidup TEMA/ TAJUK OBJEKTIF PEMBELAJARAN/ HASIL PEMBELAJARAN Objektif pembelajaran: 1.3 Memahami tanggungjawab manusia dalam melindungi spesies terancam Obj. LATIHAN Subj. NOTA

Hasil pembelajaran: memberi contoh-contoh haiwan yang telah pupus memberi contoh-contoh haiwan yang terancam memberi contoh-contoh tumbuhan yang terancam menerangkan mengapa haiwan dan tumbuhan tertentu menghadapi ancaman kepupusan mencadangkan langkah-langkah untuk mengelakkan kepupusan haiwan dan tumbuhan 4 Tajuk: 1. Interaksi Antara Benda Hidup Objektif Pembelajaran 1.3 Mengetahui kesan-kesan aktiviti manusia terhadap persekitaran Hasil Pembelajaran memberi contoh-contoh kemusnahan persekitaran yang disebabkan oleh manusia menerangkan bagaimana aktiviti-aktiviti manusia menyebabkan kemusnahan persekitaran meramalkan apa yang akan berlaku kepada Bumi jika aktiviti-aktiviti manusia tidak dikawal 5 Tema: Menyiasat daya dan Tenaga Tajuk: 1. Daya Objektif Pembelajaran: 1.1 Memahami bahawa tarikan dan tolakan adalah daya Hasil Pembelajaran: menyatakan bahawa tarikan dan tolakan adalah daya menyatakan bahawa daya itu tidak dapat dilihat tetapi kesannya dapat diperhatikan.

3

1

1

1

1

1

AZIMAH 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6 - 2013
MINGGU Tajuk: 1. Daya TEMA/ TAJUK OBJEKTIF PEMBELAJARAN/ HASIL PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran: 1.2 Memahami kesan -kesan daya. Hasil Pembelajaran: menyatakan bahawa daya boleh menggerakkan objek pegun. menyatakan bahawa daya boleh mengubah kelajuan objek. menyatakan bahawa daya boleh mengubah bentuk objek Tajuk: 1. Daya Objtktif pembelajaran: 1.3 Menganalisis geseran Hasil Pembelajaran: menyatakan bahawa geseran adalah daya. menghuraikan kesan-kesan daya geseran. menghuraikan cara-cara mengurangkan geseran menghuraikan cara-cara menambah geseran. 8 Tajuk: 1. Daya menyatakan kebaikan geseran. menyatakan kelemahan geseran membuat kesimpulan bahawa geseran wujud apabila dua permukaan bersentuhan. menjalankan ujikaji untuk mengenalpasti bagaimana perbezaan jenis permukaan memberi kesan ke atas jarak pergerakan troli dengan menentukan pembolehubah manipulasi, pembolehubah dimalarkan dan pembolehubah bergerakbalas. 3 1 LATIHAN Obj. Subj.

NOTA

6

3

3

7

2

1

AZIMAH 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6 - 2013
MINGGU 9 TEMA/ TAJUK Tajuk: 2. Pergerakan OBJEKTIF PEMBELAJARAN/ HASIL PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran 2.1 Memahami Kelajuan Hasil Pembelajaran: menyatakan bahawa objek yang bergerak lebih menghasilkan jarak perjalanan yang lebih jauh pada masa yang ditetapkan. menyatakan bahawa suatu objek yang bergerak lebih laju mengambil masa yang lebih singkat untuk bergerak ke suatu jarak yang ditetapkan. menyatakan apakah kelajuan menyelesaikan masalah menggunakan formula Tema: Menyiasat Bahan Objektif Pembelajaran: 1.1 Memahami kerosakan makanan Hasil Pembelajaran: menyatakan maksud kerosakan makanan. mengenal pasti ciri-ciri makanan yang telah rosak. menyatakan bahawa mikroorganisma boleh merosakkan makanan. menyatakan keadaan yang sesuai untuk pembiakan mikroorganisma. 1 1 Obj. LATIHAN Subj. NOTA

3

2

10

Tajuk: 1. Pengawetan Makanan

11

Tajuk: 1. Pengawetan Makanan

Objektif Pembelajaran: 1.1 Mensintesis konsep pengawetan makanan 1 Hasil Pembelajaran: Menyatakan cara-cara pengawetan makanan. Memberi contoh makanan bagi setiap kaedah pengawetan 1

AZIMAH 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6 - 2013

MINGGU

TEMA/ TAJUK

OBJEKTIF PEMBELAJARAN/ HASIL PEMBELAJARAN memberi alasan mengapa setiap kaedah pengawetan makanan digunakan. menyatakan apa itu pengawetan makanan. merangka dan membuat projek pengawetan makanan yang diberi. Objektif Pembelajaran: 1.3 Menyedari kepentingan pengawetan makanan

LATIHAN Obj. Subj.

NOTA

12

Tajuk: 1. Pengawetan Makanan

2

Tajuk: 1. Pengawetan Makanan

1 Hasil Pembelajaran: Memberi sebab mengapa kita perlu mengawet makanan Tajuk: 13 2. Pengurusan Bahan Buangan Objektif Pembelajaran: 2.1 Memahami kesan pembuangan bahan buangan yang tidak terancang terhadap persekitaran

Hasil Pembelajaran: mengenalpasti jenis-jenis bahan buangan dalam persekitaran. mengenalpasti sumber-sumber bahan buangan menyatakan cara pembuangan bahan buangan yang tidak terancang menyatakan cara pembuangan bahan buangan yang terancang. menerangkan kesan buruk pembuangan bahan buangan yang tidak terancang Menerangkan bagaimana bahan buangan kawasan setempat dilupuskan Mencadangkan cara-cara untuk menambahbaik kaedah pelupusan bahan buangan
AZIMAH 2013

2

1

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6 - 2013

MINGGU

TEMA/ TAJUK Tajuk: 2. Pengurusan Bahan Buangan

OBJEKTIF PEMBELAJARAN/ HASIL PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran: 2.2 Memahami bahawa bahan buangan boleh mereput Hasil Pembelajaran: menyatakan bahawa bahan buangan tertentu boleh mereput memberi contoh-contoh bahan buangan yang boleh mereput. memberi contoh-contoh bahan buangan yang tidak boleh mereput menyatakan bahawa mikroorganisma boleh menyebabkan bahan buangan mereput. menyatakan kebaikan pereputan bahan buangan menyatakan keburukan pereputan bahan buangan meramalkan apa yang akan berlaku kepada manusia dan persekitaran jika bahan buangan tidak mereput

LATIHAN Obj. Subj.

NOTA

14

2

1

15

Tema: Menyiasat Bumi Dan Alam Semesta

Objektif Pembelajaran: 1.1 Memahami gerhana bulan Hasil Pembelajaran: menyatakan maksud gerhana bulan. menyatakan kedudukan Bulan, Bumi dan Matahari ketika kejadian gerhana bulan. menerangkan bagaimana gerhana bulan berlaku 1 1

Tajuk: 1. Gerhana

AZIMAH 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6 - 2013
MINGGU TEMA/ TAJUK Tajuk: 1. Gerhana OBJEKTIF PEMBELAJARAN/ HASIL PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran: 1.2 Memahami Gerhana Matahari Hasil Pembelajaran: menyatakan maksud gerhana matahari. menyatakan kedudukan Bulan, Bumi dan Matahari ketika kejadian gerhana matahari menerangkan bagaimana gerhana matahari berlaku. meramalkan senario di Bumi ketika kejadian gerhana matahari. LATIHAN Obj. Subj.

NOTA

16

1

1

17

Tema: Menyiasat Teknologi Tajuk: 1. Mesin

Objektif Pembelajaran: 1.1 Memahami mesin ringkas Hasil Pembelajaran: menerangkan maksud mesin ringkas menerangkan jenis-jenis mesin ringkas. memberi contoh setiap jenis mesin ringkas.

2

2

18

Tajuk: 1. Mesin

Objektif Pembelajaran: 1.2 Menganalisis mesin kompleks Hasil Pembelajaran: mengenal pasti mesin ringkas yang terdapat dalam mesin kompleks membuat kesimpulan bahawa mesin kompleks adalah gabungan daripada beberapa mesin ringkas. machine. memberi contoh-contoh mesin kompleks.

1

2

AZIMAH 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6 - 2013
MINGGU TEMA/ TAJUK Tajuk: 1. Mesin OBJEKTIF PEMBELAJARAN/ HASIL PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran: 1.3 Menghargai rekaan mesin yang membuatkan kehidupan lebih muda . 1 Hasil Pembelajaran: meramalkan bagaimana kehidupan tanpa mesin menerangkan bagaimana mesin membuatkan kerja lebih mudah. Mereka bentuk satu mesin untuk menyelesaikan masalah 20 1 LATIHAN Obj. Subj. NOTA

19

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
21 PEMANTAPAN KEMAHIRAN PROSES SAINS DAN LATIH TUBI UPSR MODUL / AKTIVITI PENGAYAAN & PEMULIHAN PEMANTAPAN KEMAHIRAN PROSES SAINS DAN LATIH TUBI UPSR MODUL / AKTIVITI PENGAYAAN & PEMULIHAN PEMANTAPAN KEMAHIRAN PROSES SAINS DAN LATIH TUBI UPSR MODUL / AKTIVITI PENGAYAAN & PEMULIHAN PEMANTAPAN KEMAHIRAN PROSES SAINS DAN LATIH TUBI UPSR MODUL / AKTIVITI PENGAYAAN & PEMULIHAN

22

23

24

AZIMAH 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6 - 2013
MINGGU 25 TEMA/ TAJUK OBJEKTIF PEMBELAJARAN/ HASIL PEMBELAJARAN PEMANTAPAN KEMAHIRAN PROSES SAINS DAN LATIH TUBI UPSR MODUL / AKTIVITI PENGAYAAN & PEMULIHAN PEMANTAPAN KEMAHIRAN PROSES SAINS DAN LATIH TUBI UPSR MODUL / AKTIVITI PENGAYAAN & PEMULIHAN LATIHAN Obj. Subj. NOTA

26

27

PERCUBAAN UPSR NEGERI 2013
28 PEMANTAPAN KEMAHIRAN PROSES SAINS DAN LATIH TUBI UPSR SOALAN-SOALAN NEGERI LAIN PEMANTAPAN KEMAHIRAN PROSES SAINS DAN LATIH TUBI UPSR SOALAN-SOALAN NEGERI LAIN PEMANTAPAN KEMAHIRAN PROSES SAINS DAN LATIH TUBI UPSR SOALAN-SOALAN NEGERI LAIN PEMANTAPAN KEMAHIRAN PROSES SAINS DAN LATIH TUBI UPSR SOALAN-SOALAN NEGERI LAIN PEMANTAPAN KEMAHIRAN PROSES SAINS DAN LATIH TUBI UPSR SOALAN-SOALAN NEGERI LAIN

29

30

31

32

AZIMAH 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6 - 2013
MINGGU 33 TEMA/ TAJUK OBJEKTIF PEMBELAJARAN/ HASIL PEMBELAJARAN LATIHAN Obj. Subj. NOTA

UJIAN PENILAIAN SEKOLAH RENDAH 2013 (UPSR)
34

PASCA UPSR
35

PASCA UPSR
36

PASCA UPSR
37

PASCA UPSR
38

PASCA UPSR
39

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2013
40

PASCA UPSR
41

PASCA UPSR / BUDAYA TUTUP SEKOLAH

AZIMAH 2013

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful