You are on page 1of 218

ffWEW ^JH^;: VASv.

^*j:</A'**

Purchased fr the LIBRARY of the


UNIVERSITY OF TORONTO

from the
KATHLEEN MADILL BEQUEST

A
MAGYAR ROVSRS
HITELES EMLKEI

A MAGYAR TUDOMNYOS AKADMIA ARCHAEOLOGIAI BIZOTTSGNAK MEGBZSBL


IRTA

DR- SEBESTYN GYULA


LEVELEZ TAG

18 MMELLKLETTEL S 54 BRVAL

KIADJA A MAGYAR TUDOMNYOS AKADMIA

BUDAPEST,

1915

Hornynszky Viktor cs. s kir. udvari knyvnyomdja Budapesten.

TARTALOMJEGYZK.
ELS KNYV. - A MAGYAR ROVSRS IRODALMA.
I. XIII-XVI. szzadi krniksok s emlkrk. 3. 1. II. Telegdi s Baranyai Decsi Jnos. 4.1. III. A rgi grammatikusok, litertorok s diplomatikusok. 5. I. IV. Felfedezsek, hamistvnyok s tudomnyos tvedsek. 9.1. - V. A tulajdonjegyek tves szerepe. 14. 1. VI. A M. Tud. Akadmia s a M. Nemzeti Mzeum beavatkozsa. 17. 1. VII. A konstantinpolyi s bolognai emlkek felfedezse. 25. 1.

MSODIK KNYV.

A MAGYAR ROVSRS HITELES EMLKEI.


ELS FEJEZET. A kzpkori krniksok s a XVI. szzadi emlkrk fljegyzsei. I. A Nemzeti krnika szvege 1221 tjrl. 31. 1. II. Kzai Simon szvege 1282 tjrl. 32.1. III. Thurczi Jnos 1488 eltti fljegyzsei 32. 1. - - IV. Bonfini Antal XV. szzadi fljegyzse. 33. 1. V. Olh Mikls fljegyzse 1536 tjn. 33. I. VI. Benczdi Szkely Istvn 1559-iki vilgkrnikjnak adata. 33. 1. VII. Veit Goliel feljegyzse I- Ferdinnd korbl. 33. 1. VIII. Verancsics Antal (+ 1573) fljegyzse. 33. 1.

MSODIK FEJEZET. A kzpkori bolognai emlk. I. Marsigli msolata. 35. 1. II. A msolat kt bustrophedonja. 36. 1. - - III. A fra rovott naptr. 40. 1. IV. Az els bustrophedon szvege. 41. 1. V. A msodik bustrophedon naptra. 44. 1. VI. Korhatroz adatok. 55. lap. HARMADIK FEJEZET. A csikszentmikisi felirat 1501-bl. I. A felirat kt msolata. 57. I. II. A felirat megfejtse. 62. 1. III. Megtvesztsre sznt utnzatok. 65. 1. IV. A felirat hitelessge. 66. 1. NEGYEDIK FEJEZET. A konstantinpolyi felirat 1515 bl. I. A felirat felfedezse. 69. 1. II. Dernschwam konstantinpolyi msolata. 71. 1. III. A felirat megfejtse. 73. 1. IV. A prgai s wolfenbtteli msolat. 77. 1. V. Trtneti vonatkozsok. 78. 1.

IV
TDIK FEJEZET. Szamoskzy Istvn rovsrsos emlkei. I. A flrenczi rovsirsos knyv hre. 82. 1. II. Kt rovsirsos emlk. 87. 1. HATODIK FEJEZET. Telegdi Jnos Rudimentja 1598-bl. I. Knyvszeti eligazods. 91. I. II. A giesseni msolat. 94. I. III A hamburgi msolat. 105. 1. IV. A marosvsrhelyi msolat. 107. I. V. Egyb msolatok nyoma. 111. 1. HETEDIK FEJEZET. Az enlakai felirat 1668-bl. I. Br Orbn Balzs felfedezse. 118. 1. II. Szab Kroly megfejtse 119. 1. III. Egyb megfejtsi ksrletek 121. 1. NYOLCZADIK FEJEZET. Kjoni Jnos fljegyzsei 1673-bl. I. Kjoni lete. 12ij. 1. II. Kjoni rovsirsos fljegyzsei. 125. 1. III. Kjoni eredeti b e t s o r a . .

HARMADIK KNYV. IRSTRTNETI ELIGAZODS.


ELS FEJEZET. A magyar rovsrs rendszere. I. Az irs eszkzei. 135. 1. -- II. Rovs, sorvezets s bustrophedon. 136. 1. III. Betrovs, magnhangzugrats, sszerovs s pontozs. 140. 1. MSODIK EEJEZET. A magyar rovsrs s a kzptengermellki rsrendszer kapcsolata. I. A rokonsgi kapcsolat krdse. 1413. 1. II. A kzptengermellki s rsrendszer rovson trtnt kori elterjedse. 144. I. III. A germn runa s az -trk rovsrs. 147. 1. IV. A magyar rovsirs helye az egyetemes irstrtnetben. 155. 1.

Nv- s trgymutat. Ksztette dr. Jakubovich Emil. 161. 1.

Sajthibk.

ELS KNYV.

A MAGYAR ROVSRS IRODALMA.

Sebestyn: A Magyar Rovsrs Hiteles Emlkei.

A MAGYAR ROVSRS IRODALMA.

i.
XIIIXVI. szzadi krniksok s emlkrk.
rpdkori latin krniksaink emltik elszr, hogy a keleti hatrhegyek kz szorult szkelysgnek valami sajtsgos, a magyarsgtl elt rsrendszere van. A Nemzeti krnika knonszvegnek egyik nvtelen szerkesztje 1221 tjn ezt a klns jelensget gy magyarzta meg, hogy a vgeken rkd szkelysg a vlachokkal (olhokkal) sszekeveredett s ezeknek irstudomnyt elsajttotta.1 III. BKLA kirly jegyzje az erdlyi viszonyokat mr jobban ismerte s mgis, a msik vgletbe esve, azt hirdette, hogy azon fld lakosai az egsz vilgon a leghitvnyabb emberek, mivel blachok s szlvok". 2 Minden egyb adat hjn nehz megllaptani, hogy a. Nemzeti krnika emltett nvtelen a szkelyek kln rsrendszert csakugyan a vlachok s szlvok kln Cyrill-fle rsrendszervel, vagy a szolglatunkban psztorkod vlachok velnk csakugyan kzsen hasznlt szmrovsval tvesztette-e ssze. Mivel a cyrill-bet a mvelds fejlettebb fokn ll szlvoknl s a szlv egyhzi nyelvet asznl grg-keleti olhoknl is inkbb csak egyhzi czlokat szolglt, a vlachokkal kzs tulajdonnak emltett s utbb csakugyan rovsnak bizonyult holmit mi is inkbb szmrovsnak gondoljuk. Hiszen annak, a ki a szkelyek kln betit csak felletesen ismerte, az tnhetett fel leginkbb, hogy nem tollal s tintval irjk, hanem fra rjk, gy kerlhettek aztn szba klcsuadkul azok az alacsony mveldsi fokon ll vlachok, a kik psztorkodsukkal kapcsolatban a szmrovst ltalnosan ismertk. s A XVXVI. szzadi krniksok s emlkrk a rgi krnikk kzrl-kzre adott fogyatkos lltsait mr tzetes megfigyelsen alapul tjkoztatssal helyettestik. THURCZI JNOS 1488-ban megjelent krnikja elszavban szvteszi, hogy az erdlyi vgeken bizonyos rsjeleket fra rnak s betk gyannt hasznlnak. A krnikjba belemsolt rpdkori szveg emltett lltsa helyett pedig azt irja, hogy a hun-szkitha eredetnek tartott erdlyi szkelysg az si szkitha irst mg nem felejtette el s jegyeit nem tintval irja 4 papirosra, hanem plczkra metszve rovs mdjra (rtsd: szmrovs mdjra) hasznlja. Ezt a sajtsgos nemzeti emlket THURCZI utalsa nyomn tanulmnya trgyv tette Mtys kirly olasz trtnetrja, BONFINI ANTAL is, a ki helyes megfigyels alapjn azzal toldja meg THURCZI lltst, hogy kevs fra rovott jegygyei sok tartalmat lehet kifejezni. 5 OI,H Miias esztergomi rsek (f 1568) viszont azt figyelte meg, hogy a ms nyelvek betitl elt fra rovott rsjegyeket azrt hasznljk, mert az gy rtt plczkat izenet s levl gyannt kldzhetik." VEIT GOLIEL, I. Ferdinnd erdlyi hadseregnek titkra,
L. albb . knyv, I. fejezet, I. rsz. * Gesta Hungarorum, XXV. fej. 3 Erre vonatkozlag 1. RTHY LSZL : Az qynevezett hun-szkely rs. (Archaeologiai rtest, 1888. j foly. VIII. kt. 54. 1.); HERMN OTT : Az osszam s az sbet viszonya irodalmunkban. (U. o. 1903. Cj foly. XXIII. kt. 250. I.) s MOLDOVH GERGELY : A latin, ci/rill, dk s szkeli/ rsjegyek ki-dse a romnoknl (Budapesti Szemle, LII. kt. 1887. 130. sz.). A klcsnzs igazolst ezlz Burada-fle olh hamistvnyokat 1. SEBESTYN : Rovs s rovsrs. A Magyar Nemzeti Mzeum megbzsbl vgzett tanulmnyok alapjn irta - . 165 brval. Budapest, 1909. 112113. s 145146. 1. (Ethnographia, 1903. vi f. 282. s 339340. 1.) L. albb II. knyv, I. fej. III. rsz. 5 U. o. II. knyv, I. fej. IV. rsz. 6 U. o. . knyv, I. fej. V. rsz.
1

A MAGYAR

ROVSRS

IRODALMA

nmi tlzssal s a szkely rsjegyek sszerovsnak s hangzugratsnak flrertsvel hangslyozza, hogy e jegyek nmelyike egsz szt, st egsz mondatot ki tud fejezni. 1 VERANCSICS ANTAL esztergomi rseknek (f 1573) szintn feltnt, hogy a szkelyek egy-kt felrovott sorral igen sok tartalmat kifejeznek. Ezt a tmrsget azonban nem az emiitett betkapcsolsnak, sszerovsnak s hangzugratsnak, hanem nmi pontok hozzttelnek" tulajdontja. Ma mr tudjuk, hogy a tuds fpap a szkat elvlaszt egyes, pros s ngyes pontozst rtette flre. Viszont elismerjk, hogy a rovsirsos ngyszgletes botok rosszul rtelmezett jelensgeit a sajt szemeivel kellett ltnia. St e tvedsvel igazolja azt is, hogy a betrovs ksztst szintn megfigyelte, mert teszi szv elszr, hogy a rovok a sort, mint a zsidk, egyiptomiak s trkk, jobbrl balra viszik". 2 Az emlkrk sort SZAMOSKZY ISTVN, a Bthoryak s Bocskay trtnetirja zrja be. Analecta lapidum czm 1593-ban Pduban megjelent magyar trgy epigraphiai mvben a flrenczi nagyherczegi knyvtr egyik titokzatos s azta eltnt, vagy lappang rovsirsos nyomtatvnyval kapcsolatban megemlti, hogy az erdlyi szkelyek keleti eredet rsrendszere mg mindig virgzik. Sajtsgos mdon azt lltja, hogy sorvezetse a flrenczi knyvvel egybehangzan fellrl lefel irnyul; de minden egyb megfigyelse azt igazolja, hogy a szkelyek betrovst minden eldjnl jobban ismerte. Tudja, hogy a betk gyes sszevonsokba szvdve, igen kevssel sok tartalmat fejeznek ki". Tudja tovbb, hogy az idejben mg nem mindig tintval irtk, hanem hosszks fadarabkkra s ngyszgletesre faragott plczcskkra kshegygyei, stlus gyannt rttk fel a szorosan sorakoz betket." Ha teht SZAMOSKZY a rovsirsos botokat ismerte, akkor a sorvezetcs mdjt a felakasztott, vagy a rovskzben flfel tartott rovsbotokrl olvasta le. Ugyan megfigyelse alapjn rtette flre a flrenczi knyv sorvezetst is. Mert hiszen rvid id mlva ezt a knyvet a hres MAQINUS is ltta s noha magyar tartalmt illetleg SZAMOSKZY meghatrozsait elfogadta, a szkely irs sorvezetst mgis jobbrl balra mennek tallta. D me, a krniksok s emlkrk egybehangzan azt igazoljk, hogy az erdlyi szkelyek fra rovott si rsa a XIII. szzad elejtl fogva mg ngyszz esztendn t lt s megfigyelhet volt. A megfigyels kezdetben tkletlen volt s az vszzadokon t toldott-foldott eredmny elvgre is fogyatkos maradt, mert egyetlen vllalkoz sem akadt, a ki a kssel metszett irs mibenlteit rott mutatvnyokkal tzetesen megmagyarzta volna. SZAMOSKZY jelentette 1593-ban elszr, hogy a rovott rst kezdtk tintval rni. Mikor az erdlyi fejedelmi udvar trtnetrjv lett, maga is ksrletezett azzal, hogy titkos mondanivaljt tintval irott szkely betkbe rejtse el. Ezekben a rovsirsos fljegyzsekben mr nyoma sincs az gyes sszevonsoknak, hangzugratsoknak s a kevs irsjegygyel kifejezett gazdag tartalomnak. Viszont megdbbent jele van a biztos elmlsnak : mert hiszen az erdlyi fejedelmek tuds trtnetrja mr titkos rsnak alkalmazza azt az si irstrtneti rksget, a melyet az elz emberltben mg minden rstud szkely rni s olvasni tudott.

II.
Telegd s Baranyai Decs Jnos.
A szkely rovsrs hasznlatt a reformczi idejn fllendiil nemzeti iskolztats zavarta meg. A latin nyelv betsora a magyar nyelv gynek szolglatban a falusi iskolk s vsroz knyvrusok tjn szltre elterjedt. Mikor aztn a sima papir s durvn faragott ngyszglet plcza kzt, a knnyen sikl likltoll s rovks kzt, a knnyen ttekinthet apr latin bet s a szvevnyesen sszerovott s nehezen kibetzhet nagy rsjegyek kzt vlasztani kellett, bizony a magyar nyelv szolglatba szegdtt latin rsrendszer gyzedelmeskedett. A gyzelem oly megsemmist volt, hogy a XVI. szzad legvgn mr mentshez kellett hozzltni. A lelkes vllalkoz TKLBODI JNOS volt, a ki 1598-ban megirta a szkely rovsrs latin nyelv AHOzs knyvt, Rudimmljt. Egy rendkvl nagyrtk, szomor knyvet. Benne a diadalmas latin nyelv, latin bet s tintba mrtott li'idtoll siet megmentsre az elgzolt magyar rstrtnet! kincsek eltorzult s rszben mr felismerlietetlenn vlt trmelkeinek. Latin szvegben csak a pldk
1 1 1

L. albb II. knyv, I. fej. VI. rsz. U. o. II. knyv, I. fej. VIII. rsz. U. o. II. knyv, V. fej. I. rsz.

A MAGYAR ROVSRS IRODALMA

s mutatvnyok rovsirsosak s magyar tartalmak. Nyilvn azrt, hogy ne csak a magyarsg, hanem az egsz mvelt vilg olvassa. A kis knyvecskhez BARANYAI DECSI JNOS irt ajnllevelet. A marosvsrhelyi ref. fiskola izz lelk tuds tanra elmondja, hogy ezt a bszke irstrtneti emlket azrt kvnja kinyomatni, hogy a vilg tanulja meg belle eredetnk dics keleti szkitha kapcsolatt s tanulja meg a kapcsolatot igazol ama rgi rsrendszernket is, melyhez foghat kln nemzeti tulajdonnal sem a klasszikus npek, sem a klasszikus mvelds mai rksei nem rendelkeznek. Sajt vreit pedig arra inti, hogy a magyar nyelv hangtani sajtsgait tkletesen kifejez, minden betkezst nlklz, knnyen megtanulhat, toll s tinta nlkl rhat szp s si nemzeti irst ne ldozzk fel, hanem tantsk minden iskolban s minden kor, minden rend s rang magyar embernek. Vgl beleshajt az egykor viszontagsgos idkbe: mieltt a hazt rszben vagy egszen elvesztennk, minden rtermett embernk munkljon azon, hogy nyelvnk, trtnelmnk s si irstudomnyunk mentessk meg az rk feledstl s elmlstl. A kis knyvecske a felmerl nyomdai nehzsgek miatt nem jelent meg. Kovsirsos pldinak s szvegmutatvnyainak sokszorostshoz a vllalkoznak fametszket vagy rzmetszket kellett volna ignybe venni. Mivel ennyi ldozatot hozatni mg az ajnllevl nagynev rjnak sem sikerlt, a klfldre kerlt kzirat msolatok segtsgvel kezdte teljesteni feladatt. A siker gy sem maradt el; st hozztehetjk - - a siker gy sem lett kevesebb s rtktelenebb annl, a mit nyomtatott pldnyok terjesztsvel lehetett volna elrni. Neki ksznhet mindenek felett az, hogy a szkely rovsrs betsora a hangrtk pontos megjellsvel megmentetett. E nlkl a ksbb napfnyre kerlt nirhetlen rtk emlkeket megfejteni, st mg csak felismerni is ab'g lehetett volna. Lemsols nlkl pusztult volna el a kzpkori bolognai emlk, az 1501-iki csikszentmiklsi felirat, nem ismerte volna fel senki az 1515-iki konstantinpolyi felirat msolatnak magyar voltt, st a vele egykor SZAMOSKZY feljegyzseit sem tudnok megszlaltatni. Vannak bizonytkaink, hogy utbb ms betsorok is kerltek forgalomba; csakhogy az is bizonyos, hogy ezekre mr az a figyelem trlt r, a melyet TBLEQDI Rudimentja keltett fel s tartott bren. Albb, a tzetes trgyals alkalmval bsges alkalmunk nylik annak igazolsra, hogy a XVIIXVIII. szzad csaknem minden e nem tudomnyos termelsnek TELEGDI Rudimentja volt forrsa. A nagy irodalmi tarkasgot azzal idzte el, hogy rott pldival s szvegmutatvnyaival mr nem a rovks, hanem az ratott hasznlatra buzdtott. Ezzel aztn a kihalflben lev rovsrs sorst vgleg meg is pecstelte. A ki furcsa betit irni megtanulta, annak a rovs tbb eszbe sem jutott, az a rovott rgi emlkek irnt nem rdekldtt s az a toll hasznlatval bizonyos mrtkben mindig hozzjrult ahhoz, hogy a rovott rsjegyek vszzados s vezredes merev formi meglgyuljanak, folyton torzuljanak s hogy a romls e folyamatn az rtktelen vltozatok egsz sorozata ltrejjjn. A folyton pusztul emlkektl eltrlt figyelem a Rudimentt tekintette a magyar rovsrs knonnak. Azt a pr lapra terjed sovny mvecskt, melyben az eltorzult kincsek trmelkei mr nagyon fogyatkos irstrtneti tjkozottsggal vannak hozzfrhetv tve. rja mg a hangzk s mssalhangzk jelzsvel s csoportostsval sincs egszen tisztban. Mg fogyatkosabb az ismerete, midn a hangugratsok, sszerovsok s sztagjegyek rendszert kellene megmagyarzni s pldkkal igazolni. A szelvlaszt pontozsrl mr semmit sem tud. Arrl, hogy ezt az rst eredetileg fra rttk, egy szval sem emlkezik meg. Valamely rovott szveg lemsolsa helyett mutatvnyul a Miatynk s Hiszekegy szvegt rja t, de ezt is olyan rosszul, hogy benne mg a sajt fogyatkos szablyainak sem tudott rvnyt szerezni.

m.
A rgi grammatikusok, ltertorok s diplomatikusuk.
BABANYAI DECSI JNOS levele hangslyozza, hogy TELEGDI Rudimentjnak elemi szablyai rvidebbek s kezdetlegesebbek, mintsem taln nmelyek hajtank; mgis bzom, hogy akadnak msok is, kik e plda nyomn nyelvnk szablyait gyaraptani s tzetesebben tantani kvnjk". 1 A gram1

,. albb. II. knyv, V. fej. II. rsz,

A M A G Y A R ROVSRS

IRODALMA

niitiknsoklioz intzett szavak 1598-ltan hangzottak el s mieltt els hatsuk jelentkezett volna, SZENCZI MOLNR AI-BKRT Hamuiban 1010-ben megjelent Nova grammatica vngarica ezin mvnek elszavban e/,t rta: Siculonim vei Szekeliorum Transalpinorum literas Hunnicas, quarum meminit STEPHANDB SZKEI/ in suo Chronico Ungarico, numquam vidi, nequc hominem nvi, qui eas viderit Rogo itaque populares mros. in primis Szecnlos Transsylvanos, ut si quid ejusmodi penes se haheant, in publicum illud prot'rrre eum suis commeutariis dignentur". l (Magyarul: A hegyentli szikulok vagy szkelyek hun betit, melyekrl magyar krnikjban SZBKKL ISTVN megemlkezik, sohasem lttam, olyan embert sem ismertem, a ki ltta volna. Azrt krem meg hazmfiait, klnsen az erdlyi szkelyeket, hogy ha valami efflejk van, szveskedjenek megjegyzseikkel egytt nyilvnossgra hozni". K buzdtsok nyomn sarjadt aztn az a gazdag irodalom, a mely a pusztul magyar rovsrsra irnytott tudomnyos rdekldst az jabb idkig bren tartotta. A rgi magyar nyelvtanok szerzi knytelenek voltak mveik elejn a latin ABCz alkalmazsnak mdjt s klnsen a latin nyelvben hinyz magyar beszdhangok jelzsnek nehzsgeit megmagyarzni. A magyar helyesrs vszzados kzdelmeinek s folyton vltoz eredmnyeinek tudomnyos vizsglit ezrt rdekelte az a meglep jelensg, hogy a rovott si betsornak minden magyar beszdhang megjellsre kln rsjele van. Tudjuk, hogy BARANYAI DECSI JNOS ennek nemcsak gyakorlati, hanem rstrtnet!, st egyetemes mveldstrtneti rtkt is flismerte. Sajnos, e nagy kincs birtokban az utdok mgis tehetetlenek maradtak. GKLBJI KATONA ISTVN, a ki az erdlyi ref. egyhznak 1633-tl 1049-ig pspke volt, 1645-ben Gyulafehrvrt kiadott Magyar grammatikcskjnak elszavt gy kezdi meg: A magyar nyelv egy az orientlis lingvk kozziil, mely megtetszik mind ebl, hogy az igen kivltkppen val, s semmi egyb nyelvekvei, az egy zsidn kiivl (hogy tudjam) rokonsga nincsen (szlok a tisztn magyar szkrl), hanem mind azok kozziil magnak kln vlt; mind tovbb ebl. hogy nki tulajdon sajt rgi btfti vgynak, melyeknek sem a zsid, sem a grg, sem pedig a dek btiikvel semmi hasonlatossgok nincsen, s mind vgezetre ebbl, hogy az nnn btiiivel jobbtl, mint egyb napkeleti nyelvek, balra iratt tik''. A munkt pedig e szavakkal rekeszti be: A szkelyek a rgi scythiai magyaroknak igaz maradvnyi, gy mint kiknl mg az igaz tulajdon magyar btk is megvagynak. kik noha sok csfos s mi tlnk rtetetlen szkval is lnek ugyan, de az enyett (a mellett) igen kesekvei s jegyzskvel is, melyeknek lejegyzetsekvel itt papirost nem foglalok". 2 Tz v mlva, 1655-ben Utrechtben jelent meg KOMROMI CSIPKS GYRGY Hungria illustrata czm latinnyelv magyar nyelvtana. Mve elejn is azt hangoztatja, hogy a magyar nyelv a keleti nyelvek kz tartozik, mert scribendi modus, inuis t idem est, cum eo, <juo gandent linguae orientales pleraquc, nimirum Hebraica, Chaldaica, Syriaca, Arabica, Persica, Turcica etc. a dextra niniiruni ad sinistram : qnam nulla occidentalitim habt." 3 (Magyarul: Az rsnak mdja azonos a legtbb keleti nyelvvel, pldul a hberrel, khlddal. szrrel, arabbal, persval, trkkel, tudniillik jobbrl balra megy, a mit egy nyugati nyelv sem kvet.) BOXHORNIS Histriai universalisbl4 vesz tudomst arrl, hogy SZAMOSKZY ISTVN a flrenczi knyvtrban egy ilyen rssal s fellrl lefel irnyul sorvezetssel nyomtatott rgi magyar knyvet ltott. De ezt tvedsnek tartja s a debreczeni fiskola knyvtrra hivatkozva ezt a megjegyzst teszi: Extat etenim t apud nos liber, literis vetustis ungaricis exaratus, sd nihil tl in co obscrvamus, quamvis scripturam istam vetustam legre, intclligere, praeterea etiamnum hdi, scribere eadem possimus." 3 (Magyarul: Mert van nlunk is rgi magyar betkkel irott knyv, de semmi efflt nem vesznk szre benne, jllehet ezt a rgi irst olvasni, rteni, st mg mai nap is t u d j u k irni." Egy lappal albb a rgi irs betirl gy
' fcrcdcti kiads. lbeszd, 10 1.; TOLDY : Corpvs grammaticorvm lingvac livngarcae vetervm. A rgi magyar nyelvszei; Erdxitnl Tst^ii;/. Pest, 1866. 114. 1. Hibs lapszmozs 130.1. helyett! Megjegyzend : SZENCZI MOLNR ALBERT ;i Mricz hcsscni hcrczcghez irt ajnllevlben SZKEL ISTVN krnikjnak e helyt magyarul is idzi. U. o. 125. 1. (TKI.KJI KATONA ISTVN: Magyar grammatikatska. Gyulafehrvrt, 1655. 4 r. Egyidejleg megjelent a Titkok titka miiv mellkletl is. (TOLDT : Corpvs grammaticorvm, 293. s 329. 1.) 3 GEOIHJII CSIPKS COMAIHNI : Hungria, illustrata. Ultrajer.ti. 1645.12-r. 20.1. (TOLDY: Corpvs grammaticorvm, 341.1.) 4 MAKCUS ZUERIOS BoxnonNirs : i. ni. 181. 1. - 5 I. m. 41. 1. (ToLDYn&l 342. 1.) ' A r r a vonatkozlag, hngy KO.MIIOMI CsipKSs GTTIRGY ilyen betkkel csakugyan szokott irni: 1. KISMARJAI Vr.-/.KuN l'Ai, de-breczeni emlkknyvben a 241. lapon olvashat ngy nyelv szveget, melynek e magyar szvegt: .Elg nnekem az Isten kegyelme. Te esmrd meg magadat* Telegdi-fle betkkel irta le Leidenben 1653. mrcz. 12-n. 1'acMiiiiilejiH I. SEHKSI vi:.\: Rovs s rovsrs 236. 1. (Ethnogr , 1904.1(89. l ) s albb a II. knyv TKLKODIT! szl fejezetben.

A MAGYAR

ROVSRS IRODALMA

nyilatkozik: Literae . . . proprie hungarice scriptae snt 32: k eiiim aliter in medio, aliter in me t principio scribitur, t ptert in figuris literarum, quas libenter daremus, si ita typos ad imprimendum, t pennm t digitos ad describendum habere possemus. Quia ver typis Scythicis destitimur, Romanis describimus . . ." * (Magyarul: A tulajdonkpem magyar rsnak 32 betje van, mert a k-t mskpen rjk kzepett, mskpen vgl s ell, mint kitetszenk a betk alakjaibl, melyeket rmest adnnk, ha a nyomtatsra lgy volnnak betjegyeink, mint a hogy tollnk s jjaink vannak az rsra. Minthogy azonban scythiai typusaink nincsenek, rmaiakkal rjuk le.) A nyomdai okok miatt elmaradt mutatvny nem jelent nagy tudomnyos vesztesget, mert a betk szmnak megllaptsa s a ktfle k bet megemltse ktsgtelenn teszi, hogy a szerz TELEGDI Rudimentjbl mertette minden ismerett. Hihetleg a debreczeni fiskola knyvtrnak rovsirsos knyve is csak a kziratban terjesztett Telegdi-fle mvecske msolata lehetett. Az ilyen esetekben fenforg nyomdai akadlyokat elszr egy angol grammatikus kzdtte le. HICKES GYRGY, MABILLON hres kritikusa, Antiquae literaturae septemtrionalis libri du czm nagyvrt mvnek Oxfordban, 1703-ban megjelent els ktete az lbeszd VIII. lapjhoz csatolt rznyomat VII. szma gyannt a szkely rovsrs betsort mutatta be. Az Antiquae Hunnorum Elementa (rgi hun bcze) czmeu kzlt rgisg magyarzatul HICKES ezt irja OTTLEY cAimak: In Gramm, nostris literas Gothicas, sive vctcrcs Runas, quibus utebantur antqui Scano-Gothi, in diversis alphabetis de scriptas exhibuimus. His t adjicerem antiqua priscorum Hunnorum 34 elementa, quibus ad sinistram in scribendo more orientalium utebantur, docti nonnulli me rogarunt. Hla igitur ante XXV annos JOH. HARSNYI, Hungari, manu delineata sub tab. nta num. (VII) exhibenda rogantibus morm gerentes curavimus Quod si, OTTI,EYE, scalpta ea Tibi quoquo modo delectationi, seu etiam adjumento esse poterint, de beneficio ill non mihi, sd operis nostri fautori singulari, JOHAN. MILLI, Aul S. Edmundi apud Oxonienses Principali, h'terarum divinaruni humanarumque scientia praeclaro, cm ea accepta gratus refero, a Te agendae gratiae snt. 3 (Magyarul: Nyelvtani munkmban klnfle ABCzkbe osztva bemutattam a gt betket, vagyis az si rnkat, melyeket a rgi scano gtok hasznltak. Nhny tuds megkrt, hogy csatolnm hozzjuk a rgi hunnok 34 si betjt is, melyeket a keletiek szoksa szerint balra irtuk. Megfelelve a krelmezk kvnsgnak, elksztettem a mellklet VII. szma alatt kzlt eme betket a magyar HARKNYI JNOS 25 esztendvel ezeltt ksztett vzlata szerint. Ha a metszet neked, OTTLEY, esetleg rmdre, vagy segtsgedre vlhat, akkor e szolglatrt ne nekem mondj ksznetet, hanem mvem kivl prtfogjnak, MILL Jnosnak, az oxfordi St. Edmund Hall fejnek, az egyhzi s vilgi tudomnyok kitn ismerjnek, kinek e betk elnyersert hls ksznettel tartozom.") TELEODI Rudimentjnak ksbbi tzetes trgyalsa alkalmval kiderl, hogy 1678 tjn HARBNYI csakgy e forrsbl mertett, mint OTROKOCBI FRIS FERF.NCZ, a ki Oriyines hungaricae czm Franequerban 1693-ban megjelent mve I. ktetnek hat betre terjed mutatvnyait egy bartja kzvettsvel szintn klfldn, lltlag Velenczben szerezte be.3 Itt kell megemltennk, hogy TSTSI JNOS tuds srospataki tanrnak Observationes orthographico grammalicae czm s PPAI PRIZ FBRKNCZ hres Diclionariiima fggelkl Lcsn 1708-ban megjelent rtekezse szintn nagy mveldstrtneti fontossgot tulajdont annak, hogy a magyarok a latin betk ismerete eltt tulajdon betikkel ltek, megjegyezvn: Traditio non incerta est, Hungaros in Scythia propriis literis fuisse usos, progrediendo inter scribendum a dextera versus sinistram, more Hebraeorum t alium orientalium. Harum literarum vestigia etianmum, t aliqui perhibent, apud Szekelios Transilvanienses superesse extra dubium est, licet iis ti paucis dtum sit." (Magyarul: Nem hitel nlkli hagyomny, hogy a magyarok Scythiban tulajdon betikkel ltek, rs kzben jobbrl balra menve, a zsidk s ms keleti npek mdjra. Hogy ezen betknek nmi nyomai, mint nmelyek lltjk, az erdlyi szkelyeknl mig is megvannak, jllehet azokat hasznlni kevesen tudjk, minden ktsgen fell ll.)4 Az imnt jelzett els facsimilk megjelenst az tette lehetv, hogy a Telegdi-fle betsor
I. m. 24. 1. (ToLinl 344. 1.) A fentiekkel egytt SZAB KAROLY fordtsa. (Budapesti Szemle, j foly. V. kt. 1866. 126127. 1.) HICKESIUS i. m. I. kt. XV. 1. HABSANYI betsort 1. albb, a TELEGDD-I szl fejezetben. 3 OTBOKOCSI betit 1. ugyanott. ' I. hely 1. l.
1

A MAGYAR ROVSRS IRbAliMA

a Rudimenta szvege s rovsirsos pldi nlkl is terjedni kezdett. Mivel gy a szvegben hangoztatott grammatikus szempont is mellzve volt, kezdtek az archaeologiai, palaeographiai, mveldstrtneti s irodalomtrtneti szempontok kibontakozni, gy BL MTYS a Rudimenta ismerete nlkl jut KAPOSSI SMUEL 1713-ban elhalt gyulafehrvri tanr betsorhoz s midn rstrtnet! rtkt felismerte, nyomban a mg lappang emlkek felkutatshoz ltott. Berlinbl 1713-ban felhvst kldtt szt, de fldii mg csak vlaszra sem mltattk. Vllalkozsnak meddsge daczra megrta s 1718-ban Lipcsben ki is adta De vetere literatvra hunno-scytJiica exercitatio czm ktett. Czlja az volt, hogy a rendelkezsre ll betsor hitelt, eredett, leszrmazst s rokonsgt megllaptsa. A rendelkezsre ll irodalmi adalkok hinyossgn mlt, hogy czljt meg nem kzelthette. De mivel az rdekldk ltkrt rendkvli mretekben kiszlestette, nyomdokain csakhamar gazdag irodalom keletkezett. jra szorgalmazza a rgi emlkek felkutatst, tanulmnyozst s kiadst; st azt a messzemen tervet is megvalstandnak tartja, hogy a kptalanok, kolostorok, vrosok s vrak felkutatsra kln trsulat alakuljon, a foglalkoztatott tudsok pedig orszgos kzkltsgen djazsban s jutalmazsban rszesljenek. A kutats irnytsbl kitetszik, hogy BL MTYS mr nem rovott, hanem csak rott emlkeket keresett. Tudsaink gy jttek nyomra a Rudimenta giesseni s marosvsrhelyi msolatnak. Ezrt adta ki BD PTER a Rudimentnak BAKANYAI DECSI jNostl szrmaz ajnl levelt.1 Ezrt lltotta ssze a XVIII. szzad derekn egy nvtelen gyjt az sszes rendelkezsl ll betsoroknak marosvsrhelyi tblzatt. Ezrt kszlt el a ksbb megsemmislt csikszentmiklsi feliratnak az a kt rtkes msolata is. a melyet a rgszeti vonatkozsok irnt fogkonytalan literatorok jval gondosabb elbnsban rszestettek, mint magt az eredetit. Vgl meg kell mg emltennk, hogy az rott rgi emlkek hinya hozta ltre a hrhedt Turczi fknyvet, a melyrl bebizonynlt, hogy az 1391-iki Turczi rec/estrum neveibl BEI, MTYS knyve segtsgvel kszlt hamistvny.Mieltt irodalmi hatsok .jelentkeztek volna, BL maga gondoskodott, hogy az sirs gye a grammatikusok krben felsznen maradjon. MELIBOEI lnven 1729-ben kiadott s szmos kiadst rt Dr wngarische S2)rachmeister-nck eredeti czmkpt utbb megvltoztatta s a vltozaton a nemzeti iskola hatalmas plete eltt egy magyar nemes bszkn mutogatja nmet trsainak a rgi feliratos ktrmelken lthat Alt nngrisch abc"-t.:i Ez a plda sztnzte ksbb a magyar nyelvtanok szerzit arra, hogy a rgi grammatikusok nyomdokain tovbb haladva, a szkely betk szerept szintn szv tegyk. GYARMATBY S.MUKL 1794-ben megjelent Okoskodva tanit magyar nyelvmestere mr a csikszentmiklsi felirat fametszetvel lepte meg olvasit. RVAI MIKLS pedig az Elaboratior rjrammatica hvncjarica 1803-ban megjelent I. ktete a KJONI JNOS hagyatkban tallt kt betsorral egytt kzli BL MTYS kzismert betsort is. Ezzel egyidejleg irta meg a kzpkori magyar irodalomtrtnet ama vzlatt, a melyet Marjyar lileratura, vagy is: A' magyar deki trtnet cziinen HORVT ISTVN utbb kiadott a Tudomnyos Gyjtemny 1833. vi II. ktetben. Egyetemi eladsai e vezrfonalban kln fejezeteket szentel a hunok, szkelyek s magyarok sirsnak. Szval a magyar nyelvtrtnet nagy ttrje iga/.olta WALLASZKY Pi.nak azt a korbbi tantst, hogy a magyar rovsrs gye ell irodalomtrtnetnknek sem lehet kitrni. Az irodalmi szempont rvnyeslsl ugyanis WALLASZKY 1787-ben s 1808-ban megjelent Conspectvs reipvllicae lterariae in Hungria czm irodalomtrtneti mve a hun-scytha nven ismert szkely irs trtnett ismerteti s irodalomtrtneti czlok szolglatban Hon nyomn BARANYAI DECSI JNOS levelt is egsz terjedelmben kiadja. Neki s Riminak ksznhet, hogy a ksbbi irodalomtrtnetirk knyveikben szintn helyet szortottak a hiin-s/kely" irs gynek s fogyatkos kzlemnyeikkel is hozzjrultak ahhoz, hogy a felfedezsekre vezet rdeklds llandan bren maradjon. RVAI les szeme felfedezi a szkely rovsrs legfontosabb trvnyt, de a nlkl, hogy jelentsgt maga. vagy kortrsai s utdai kzl valaki flismerte volna. Emltett irodalomtrtneti vzlatban van egy rvid fejezet e c z i m m e l : A szkely betik jobbrl balra mennek". Annak igazolsra, hogy a szkely betket jobbrl balra szoktk rni s olvasni, hiteles tanbizonysgul KOMROMI CSIPKS GYRGY s TSTBI JNOS erre vonatkoz sorait idzi e megjegyzs ksretben : De, ha feljebb nem megynk is
Magyar Athens, 1766. Bevezetsben. V. . SsnusTYSN: Rovs s rovsrs, 294. 1. (Kthnn<;raplii.i. ltOG. :!4"> 1.) s JBRNBY JNOS: Kzlemnyek a hn-sritha betkkel irot Turcz vrmegyei rgisrgil. (Tiidrninytr, j foly. V i l i . kt. 140. 110. I.) :i Facsimiljt 1. SEBESTYN i. m. 1255. 1. (ICthnngr., 1904. 408. 1.) s :ilibb, a II. knyv TtLonirl szl fejezetben1 1

A MAGYAR ROVSRS IRODALMA

a napkeleti szoksra, a szkelyeknl ugyan a jobbrl balra men olvasst maga a metszs hozta magval. Mert, mikor a metsz bal kezbe fogta a botocskt, annak fejn, jobb kezvel alkalmatosban kezdette, azutn knnyebben is folytatta a metszst, a botocskt mind inkbb kifel mozdtvn magtl, gy teht a metsznek hozzja men jellse szksgkpen jobbrl balra esett, kvetkezkpen az olvasst is gy kvnta." 1 Noha SZAJIOSKZY 1593-ban mr az epigraphia krbe is bevonta az erdlyi szkelysg fra rovott rst, a kvetkez kt szzadban e tren semmi sem trtnt. Az ilyen rendkvl rtkes eredmnyekkel szemben tanstott sajtos fogkonytalansg oka abban rejlik, hogy a magyar tudomny grammatikusai s litertorai pusztn az rott emlkeket tartottk szem eltt. Az ilyen emlkeket pedig csak palaeographiai szempontbl lehetett tudomnyosan vizsglni. A rendszeres elmunklatot e tren CORNIDES DNIEL kezdte meg. A magyar diplomatiknak ez a kitnsge s utbb a pesti egyetemen tanra, egsz orszgra kiterjed levltri kutatsai fonaln figyelemmel volt a rovsrs esetleg lappang si emlkeire is. Mivel irott rgisgek nem akadtak, a rovsrsrl szl irodalmi emlkekre s a csikszentmiklsi felirat msolatnak tanulmnyozsra kellett szortkoznia. Korai halla megakadlyozta abban, hogy a rendelkezsre ll anyagot feldolgozhassa. Szerencsre megmaradt egy 1780 tjn irott terjedelmes levele, melyben HAJS IsTvxnak ad a szkely rs gyben tzetes felvilgostst.2 Ez a levl azonban csak msolatokban kerlt forgalomba. Ismerte HORVT ISTVN is, a ki a Tudomnyos Gyjtemny 1819-iki ktetben mltn korholta CORNIUEB egyetemi katedrjnak rkst SCHWARTNR MRTont, milin Diplomatikjnak hinyossgai kzt a szkely rovsrs mellzst is kiemelte s egyben fl is trta azt a sok irodalmi adalkot, a minek egy magyar oklevltanbl hinyozni nem szabad. Sajnos, a kvetkez lustruni folyamn HORVT ISTVN mr eljutott Rajzolatok u magyar nemzet legrgibb trtneteibl czm 1825-ben megjelent knyve beteges szertelensgnek szmtalan hbortos eredmnyig. Kztilk termszetesen a szkely rovsrs eredetnek kalandos megfejtse sem hinyzik, gy jutott aztn a rovsrs gye lejtre mg a palaeographia tern is. "NAGYBNYAI PEBGER JNOS 1821-ben megjelent Bevezets a diplomatikba cziin mve ScawARTNER utn kszlt ugyan, de mr figyelembe vette HORVT ISTVN komoly intelmeit. Mikor pedig ugyan szerz A magyar s hazja rgenten czim mve 1931-ben megjelent, mr sajnlatos nyomai vannak benne a Rajzolatok minden tudomnyos alapot nlklz badarsgainak is. Jellemz, hogy a nagytekintly s nagytudomny HORVT ISTVN megtvelyedsnek is voltak rtkes kvetkezmnyei. Tudsaink belttk, hogy a keleti eredet szkely rovsrs rokoni kapcsolatait csakugyan a honfoglalskor hatrn tl s a velnk rokon, vagy hajdan szomszdos keleti npek mveldsnek strtneti emlkei kzt kell keresni. Valban meghat dolog, hogy a derk Kiss BLINT az elborult clnij mester tzvel, de tudomnyos tartalma s lelkiereje nlkl szintn 3 eredmnytelenl tapodja vgig a magyar rovsrs keleti eredetnek forrs-vidkeit. Ugyangy buzdtja a magyar s trtnelem rendszeresebb mvelsre KLLAY FERENCZC! is, a ki epigraphiai s palaeographiai forrsmvek alapjn utal a phniciai, zsid, grg, gt s szkely rna-szer rsok felismerhet kapcsolatra.*

IV.
Felfedezsek, hamistvnyok s tudomnyos tvedsek.
A XVIIXVIII. szzadi kutats annyira belemerlt az rott emlkek keressbe, hogy a krniksok s emlkrk fljegyzseit kellleg figyelembe nem vve, a rovsrsos fadarabok s feliratok rendszeres gyjtsrl csaknem teljesen megfeledkezett. A XVI. szzadi nmet DERNSCHWAM klasszikus feliratok gyjtse kzben fedezi fel az 1515-iki konstantinpolyi magyar rovsirsos feliratot; a XVIL
Tudomnyos Gyjtemny. 1833. II. kt. 58.1. RVAI! fggetlenl SEBESTYN : Rovs s rovsrs. 1314.1. (Ethnographia. 1903. 1314. I.) * Msolata megvan a Magyar Nemzeti Mzeum Orsz. Szchenyi-Knyvtrban s HAJS ISTVN GSPR Monumentum litcrarium hunno-scythicum czim kziratban idzve a M. Tud. Akadmia knyvtrban. 3 Magyar rgisgek. Pest, 1839. 7589. 1. IV. A rgi Honos-Madjar betkrl s azoknak a phoenicziai, zsid, syrus, arab s grg betkkel val egyezsekrl. Tovbb siai s azokbl szrmazott Eurpai rgi betk formi" czim kmetszet rajzolatja". 4 Histriai rtekezs a nemes szkely nemzet eredetrl, hadi s polgri intzeteirl a rgi id kben. Nagy Enyeden, 1829. 18. a 29. 1. U. a.: A pogny magyarok vallsa. Pest, 1861. 169. \.
Sebestyn: A Magyar Rovsrs Hiteles Emlkei. 2
1

10

A MAGYAR

ROVSRS

IRODALMA

szzadi olasz MARSION szintn mestere volt az epigraphinak, midn a jl rtelmezett ktfk nyomn fra rovott kzpkori szkely rovsirsos emlket keresett s tallt. A magyar SZAMOSKZY 1593-ban kiadott epigraphiai mve trgyalja ugyan a szkely rovsrs gyt, de az itthoni megvltozott viszonyok k/epett TKLEODI Rudimentja pr v mlva annyira irodalmi trre tereli a szkely rovsrs gyt, hogy BL MTYS 1718-ban e m ismerete nlkl is csak az rott emlkek gyjtst szorgalmazta. Csak gy rthet, hogy az 1501-iki csikszentmiklsi felirat felfedeztetse idejn kell figyelemben nem rszeslt. Kt msolata kzl az egyiket -DEZBERICKY 1753-ban megfejtetlenl adta ki, az 1752-ben lemsolt s megfejtett msik szveg pedig kiadatlan s ismeretlen maradt. BD PTER, az erdlyi tudsok encyklopedistja, 1766-ban megjelent Magyar Athcns-ban mr kiadta BARANYAI DECSI JNOS levelt s a Rudimenta betivel elksztette a fogarasi ref. templom feliratt is,1 midn CORNIDBB DANII- krtre 1768-ban hozzfogott DEZSERICZKY kiadvnynak megfejtshez. Ekkor aztn kiderlt, hogy a ktsoros szveg csak az vszmot s a templompt falusi iparosok nevt rejtegette. Utbb pedig az is nyilvnvalv lett, hogy az els megfejt olvassa sem egszen megbzhat. Szval az rdekldk vrakozsa nem volt kielgtve. Mivel ksbb sem jelentkeztek rgibb s tartalmasabb leletek, a tudomnyszomj csillaptsra nhny hamist is flknlta megtvesztsre sznt silny ksztmnyt. A Cski krnika hamisti a felirat megsemmislse utn a Sndor-csald dicstsre nyomban koholtak egy msik elveszett szveget a szomszdos Csikszentmihly szmra. Ugyancsak a csikszentmiklsi felirat szolgltatott tletet a Turczi fknyv s SOMOGYI ANTAL nhny rvid szvegnek hamistshoz.a Az els vllalkoz az 1391-iki Turczi regestrum neveinek felsorolshoz mg BL MTYS ersen stilizlt Kaposi-fle betsort vette ignybe, mg SOMOGYI az 1501-es keltezs hibs olvasata jrulknak botor utnzsa alkalmval a csikszentmiklsi felirat merev betit is alkalmazta. Egybknt mr a Fknyv hamistjnak tantvnya volt. E hamistvnyt TOLDY FERENCZ s msok btortsra is hitelesnek tartotta. Klnben aligha bzott volna meg abban, hogy ktetekre men nek-szvegeit ugyanazon betsorral XVI. szzadi fljegyzsek gyannt hozhassa forgalomba. Mr pedig SOMOGYI azon fradozott, hogy a rovsrs leple alatt olyan fljegyzsekkel is gazdagthassa irodalmunkat, a melyek p gy rpdkori, st pognykori eredetek, mint a hogy pognykori eredet a rovsrs.3 Mg mieltt SOMOGYI ANTAL munkhoz ltott volna (hiszen Rgi magyar nekeinek elszava 1870-re teszi az els szkelybets rgi knyv felfedezst), ORBN BAI.XB 1864-ben szerencssen megtallta az enlakai unitrius templom 1668-iki festkkel rajzolt rovsirsos feliratt. Ezt a ksi emlket SZAB KROLY fejtette meg. A nagy rmmel fogadott felfedezst ismt csalds kvette. Pr sznyi tartalma mg a csikszentmiklsinl is szegnyesebb. Annl nagyobb tudomnyos nyeresget jelentett az a terjedelmes tanulmny, a melyet SZAB KROLY ebbl az alkalombl a Budapesti Szemle 1866. vi VVI. ktetben A rgi hun-szkely rsrl czmen kzlt. Sorra ismertette a krniksok s emlkrk sszes ktfi rtkkel br adalkait; tovbb megvizsglta a szkely rssal foglalko/ sszes tudomnyos termelsnket, mg a kziratban levket is. Az emlkek kzl csak TBI.KGDI Rudimentja, a csikszentmiklsi felirat msolatai s az jonnan felfedezett enlakai felirat llott rendelkezsre. Flismerte, hogy a Telegdi-fle betsort az irtoll s a sok msols kivetkztette eredeti jellegbl. Ugyancsak ismeri fel s hangslyozza legelszr a csikszentmiklsi felirat rovsjellegt. H a - - irja - - az 1749-iki (Dezseriezky-fle) hasonms merev szgletes betalakjait figyelmesen megtekintjk, meg kell gyzdnnk, hogy itt olyan srgi alak rssal van dolgunk, mely eredeti egyszer rovsi jellembl (milyen kzbevetleg megemltve a phoenicziai, etrtisk, rn, st a legrgibb grg s itliai irs jelleme is) gyszlvn mg alig vesztett valamit s gy az eredetit oly korbl valnak kell tartanunk, midn krnikink s rgi rink szerint a betket csak fba vagy 1 kbe rttk, de mai md szerint tintval papirosra mg nem rtk".
Elrontott s helyrelltott szvegnek hasonmst 1. SEUBSTVN: Rovs s rovsrs. 265. 1. (Ethnogftphia, 1!K)4. 418. 1.) L. albb a csikszentmiklsi feliratrl szl fejezet III. szakaszt. ' ].. bvebben SKBF.STYN : Rovs s rovsrs, 293. 1. (Ethnographia, 1906. 343. 1.) -1 SOMOGYI hamistvnyairl a M. Tud. Akadminak 1903. mrcz. 23-n tzetes jelentst terjesztettek el IFJ. SZINNTEI JO/.SKF, FEJKRPATA.KY LSZL s SniinsTYRN GYt'LA. (Akadmiai rtest, 1903. vi XIV. kt. 193210. 1.) V. . SEBESTYN : Rovs s rovsrs, 303. 1. (Ethnographia. 1906. 351. 1.) 4 I. h. VI. kt. 113. 1.
1

MAGYAR

ROVSRS

IRODALMA

11

me, a kziratokat kutat rgi grammatikusok s litertorok harmadflszzados medd fradozsa utn ez az els megltsa annak, hogy a magyar rovsrs nem a palaeographia, hanem az epigraphia terre utalja a kutatt. Ezrt nem vletlen az, hogy az eredmnynyel nyomoz DERNSCHWAM, MAR6IOLI s SZAMOSKZY egyarnt epigraphusok voltak. A Rudimenta nyomn eltvelyedett magyar irstudomnynak vgzete volt, hogy megnyugtat eligazods hinyban tbb kivl tudsunk mg a magyar rovsrs hitelt is ktsgbe vonta. A ktkedk sort kt erdlyi szsz haznkfia nyitja meg. TRBTLBR JNOS nagyszebeni tuds Nrnbergben 1666-ban kiadott Das Alt- und Neu-Teutsche Dacia czm mvben SZAMOSKZY lltsaival szemben azt bizonytgatja, hogy a magyarok seinek semmiesetre sem voltak kln beti, mert ha emlkek maradtak volna, akkor azok a kimber-gtok germn rnival volnnak irva.' A medgyesi TOPPBLTINS (TPPELT) LRINCZ Leydenben 1667-ben megjelent kis mvecskja (Origines t occasvs Transsylvanorvm) szintn SZAMOSKZY czfolva hirdeti, hogy a pogny magyarok mg nem tudtak rni.2 Magyar rszrl OTROKOCSI FRIS FERENCZ tmaszt elszr ktsgeket. Mint felsmagyarorszgi, gmrvrmegyei szlets ember, a szkelyek rgi irstudomnyrl csak kzvettett ton, hihetleg SZAMOSKZY elveszett, vagy mg lappang De origines hungaricis czm kziratbl vett tudomst. Nhny betre terjed mutatvnya s hozz rott magyarzata elrulja, hogy utbb megismerkedett TELEGDI Rudimentjval is. Mivel emlkek nem llottak rendelkezsre, Origines hungaricae czm Franequerban 1693-ban kiadott ktktetes mvnek I. ktetben ekkppen nyilatkozik: Verum cum mihi ipsi ctiin illi characteres valde adhuc suspecti sint; praesertim ex eo, quod vocales (quas septem habemus), mixtim ibi inter consonantes recenseantur, ad instar Europaeorum; idcirco eorum publicationem, aut cercius de his iudicium, eo usque differo, donec Deo dante, melius de iisdem aliunde edoctus fuero. Sum enim homo, qui super arna, (quantum perspicere rm possum) nihil fundare volo". (Magyarul: Minthogy azonban ezek a betk magam eltt is mg gyansak, klnsen azrt, hogy a magnhangzk (melyek szma nyelvnkben ht) a mssalhangzkkal vegyesen vannak az eurpaiak mdjra elsorolva, azrt azok kzzttelt, vagy rolk val bizonyosabb tletemet addig elhalasztm, mg ha isten megsegt - - rolk mshonnan jobban rteslendek. Mert az az ember vagyok, a ki a mennyire a dolgok llst ismerem nem szeretek semmit homokra pteni.3 Mivel ktsgtelen, hogy OTROKOCSI FRIS FERBNCZ a magnhangzk szmt a Telegdi-fle Rudimenta tves adalkainak ugyancsak tves kiigaztsval llaptotta meg, az is bizonyos, hogy a magnhangzk s mssalhangzk csoportostst is e mvecskbl ismerte meg. Ha teht BARANYAI DECSI JNOS ajnl levelbl azt is megtudta, hogy a Rudimcnta megszerkesztse TBLEODI JNOS rdeme: akkor valban ki kellett volna tallnia, hogy a betket (igaztsra szorul elemi tvedssel!) TELBGDI csoportostotta. A hamists vdjt elvgre egsz nyltan TIMOK SMUEL tuds jezsuita mondotta ki egy APOR PTBRhez intzett 1734 szept. 21-iki s Imago novae Hungri czm mvnek Additamentumban utbb ki is adott levelben. * Gyanra termszetesen neki is az adott okot, hogy a folyton szerepl betsort semmi rott emlk sem tmogatja. Az utbb felfedezett csikszentmiklsi felirat daczra SCHWARTNER MRTON szintn tagadta a szkely rs hitelt. 5 A debreczeni Magyar grammatika szerkeszti (DOMOKOS LAJOS, SZIKSZAI GYRGY s BENEDEK MIHLY) eltt a szkely betket mg mindig az tette gyansakk, a mire 6 OTROKOCSI tvesen hivatkozott. SNDOR ISTVN szlire olvasott Sokflje az sszes fljegyzseket szfiabeszdnek tartja, mert a rgieknek rult rsjegyek szemltomst elruljk magukat az czifra s keresztes voltukkal, hogy csak klttt betk". 7 PPAY SMUEL irodalomtrtnete, A magyar literatura esmrete, a rgiek betforma jegyeinek kimetszst nem vonja ugyan ktsgbe, de abban mr nem hisz, hogy eleinknek forms alphabetjek volt.* 8
I. h. 250266. L I. h. 70. 1. I. h. I. kt. 320321. 1. 4 Az 1754. vi msodik s az 1762. vi harmadik kiads fggelkben. 4 Introductio in rm diplomaticam. 2. kiad. Buda, 1802. 5657. 1. 6 Debreczen, 1898. 12. L 7 VII. darab. Gyr, 1801. 3840. I. 8 I. m. Veszprm, 1808. 347. l.
8
1

12

A MAGYAR ROVSIR8 IRODALMA

Trtnetrink kzl e krdsben a hun-szkely kapcsolatot tagad PRAY GvRoynek kellett volna hallatni slyos szavt. De a krdst csak egyik rtekezsnek jegyzetben rinti, midn a fszvegben megemlti, hogy MBNANDER fljegyzse szerint a trk Disabul khan scytha betkkel irott levelet kldtt Justinus csszrhoz Konstantinpolyba: Habuisse igitur Majores uostros litterarum ttsuni ex hoc loco ntcunque apparet. An auteni ill snt, quas in Transilvania repertas aliqui prodiderunt, ambigo, qnod Gothicis, quas JOANNHS MAONUS in sua Histria t SCHEDIUB in Dis Germanis referunt, siniillimae snt. Ex quo suspicor Gothorum potius esse, qui has plagas ante Hunnos t Hungaros coliiere." (Magyarul: Hogy e szerint seink rssal ltek, ezen idzetbl meglehetsen kitnik. De hogy betik azok voltak-e, a melyekrl nmelyek mint Erdlyben talltakrl emlkeztek, azon ktelkedem; minthogy e betk a JOANNBK MAONUS Histria s SCHEDIUS De D-iis Germanis czm mvben kiadott gt betkhz igen hasonlk. Mibl azt gyantom, hogy ezek a betk inkbb a gtok beti, kik a hunok s magyarok eltt azon tjakat laktk.)1 Azok, a kik a szkely rsnak forgalomban lv betsorait koholmnynak tartottk, nem gondoltk meg, hogy a gyorsan kimondott knnyelm tlettel a rgi ktfk s emlkiratok adalkainak tudomnyos gye mg egyltaln nincs elintzve. A ktkedk sorban RVAI MIKLS vette ezt elszr szre. Grammatikjban mg csak annyit mond, hogy azok az erdlyi hun-scytha betk, a melyeknek hitelrt annyi tudsunk s klnsen BHL MTYS oly ersen harczol, a ksbbi idk koholmnyai." De Magyar literaiurja minden vzlatossga daczra tzetesen ismerteti a rgi ktfi adalkok szerept is. Igen -- rja gy tartjuk teht: hogy csak a szkelyeknek tallmnyok ezek a betk, mr itt laktokban. Elgondolhatjuk pedig az okt, hogy ez a rgi s magt a tbbi magyaroktl igen megklnbztet nemzet, klns betk nlkl sem akart lenni. A messze felmen eredetet, a rgi szrmazssal val dicsekeds mellett, igen knnyen sgallotta a msik gyarlbb testvr, a krkeds. Korn tehettk pedig ezt a szkelyek: mivel korn vagyon mr e klns betkrl is a sz, nevezetesen KRZAI SisioNiil, noha hibsan. De nagyobb vilgossgra, az tulajdon kpekben, igen is ksn jttek, TELEGDI JANK ltal. A huuniai betket is teht, a melyeket csakugyan el nem lehet teljessggel tagadnunk, ezekbl a szkely betkbl meg nem mutathatjuk: hogy micsodsak voltak az valsgos eredeti kpekben." 3 A trtnelmi nyelvszet magyar mestere hve volt a hun-magyar kapcsolatnak. Ezrt a magyar rstrtnetet nem is a szkely, hanem a hun rs emlkeinek felsorolsval vezette be. Fenti megllaptsa teht azt jelenti, hogy a hun-magyar sirsnak csak a biznczi grg ktfkben van nyoma; a szkely irs pedig csak az elveszett helyettestsre irnyul kzpkori csinlmny lehetett. A tagadk kzt ennl tbbet eddig senki sem mondott s ezutn sem tudott mondani. Azzal a sajtsgos fltevssel, hogy a rgi krniksok s emlkrk lltsai hitelesek, a forgalomban lv betsor pedig ksbbi hamistvny, a magyar rovsrs titokzatos gynek tanulmnyozsa olyan holt pontra jutott, a melyen utbb legrtkesebbnek grkez vllalkozsok is megfeneklettek. RVAI tmadsnak nagy ereje abban rejlett, hogy az sszehasonlt kutats ltet ert elvgta. Miutn felfedezte, hogy a jobbrl balra irnyul sorvezets a rovsbot s rovks kezelsnek termszetes velejrja, elg volt a sorvezets keleti eredete ellen tiltakoznia, mert a kit meggyztt, az mr maga is hozzgondolta, hogy a keleti sorvezetshez csakugyan knny volt a phniciai, zsid s -grg betformkat hozzhamistani. Pedig KKVAI alapjban vve semmit sem bizonytott. Tudomnyos fllpse csak llsfoglals volt a hamists lehetsge mellett. Mivel a ms vlemnyen levk a krnikk s emlkiratok folyton idzett adalkait ezutn mr hiba koptattk volnn, jra kialakult az a vlemny, hogy a magyar rovsrs hitelt csakis irott. vagy rovott rgi emlkekkel lehetne igazolni. A kutatk heve a csikszentmiklsi felirat tanulmnyozsban, az enlakai felirat felfedezsben s - - tegyk hozz a hamistvnyok forgalonibaliozatalban s leleplezsben merlt ki. Ezrt nem lehetett megtkzni azon, hogy FAULMANN KROLY nmet kziknyve a bemutatott szkely betsor hitelt - - miknt ezt
Disnerlationes hislorico-crticac in annales vcteres Hunnorum, Avarum t Hmgarorum. Bcs, 1774. 61. I. t. jof-y/,. -- JOANNIS MAUNI Golhorcm Sveonvmque histria. Rma, 1554. 2-rt, 25. I. Alpliabctum Gothirvm. EUAS SCBEDIUS: De Ds Germanis, sive veteri Gennanorvm, Gallorvtn, Brilannorvm, Vandalorvm reliyione syngrammnta qvatvor cvtn figvris acneis. Hali, 1728. 445. 1. (J. MAGNUS gt rnit kzli.) 1 Elaboratior grammatica hvngarica. 1. kt. Pest, 1806. 126128. 1. 1 Tudomnyos Gyjtemny, 1833. II. kt. 60. 1.
1

A MAGYAR ROVSRS IRODALMA

IS

TIMON SMUEL is tette azrt tagadja, mert .rott knyvekkel nem igazolhat".1 Valamint azon sem lehet csodlkoznunk, hogy a szkelyek eredetvel s a szkelykeds mibenlteivel foglalkoz HUNPALVY PL szintn RVAI llspontjra helyezkedett, midn az eredet krdsvel csakugyan sszefgg irstrtneti krdsben is vlemnyt nyilvntott. HirxFALVY elzleg mr nagy tudomnyos munkssgot fejtett ki annak bizonytsra, hogy a kzpkori latin krnikkban olvashat hun-szkely kapcsolat lgbl kapott mese. Szerinte a szkelysg nem volt kln nemzet soha; csak hatrrzsre, vagy szkelykedsre utalt magyarsgbl alakult ki. Mivel a szkelyek kln rsrl szintn a mesl krniksok beszlnek, HUNPALVY ennek Hitelt is tagadta. E trgyban Die Ungern oder Magyarn czm 1881-ben megjelent mve e helyn bizonytotta legrszletesebben lltsait: Ob die Ungarn oder Magyarn vor ihrer Christianisinmg die eigentliche Schreibkunst gebt habn, ist uns unbekannt Sie habn wohl das Wort fr Schreiben (ir r schreibt, ir dr Schreiber, rs die Schrift und das Schreibeu. irat das Schriftstck usw.), aber weil s auch main, buntmachen bedeutet: s kann mn aus dem Worte nur auf eine Zeicheuschrift schliessen, die noch nicht Buchstabenschrift war. Die christlichen Priester verwendeten natrlich das lateinische Alphabet zum Schreiben des Ungrischen, und wir finden nirgends auch nicht die geringste Spur eines Conflictes dr neuen und altn Schrift. Eine solche hat vielleicht gar nicht existrt. Dr Chronist Magister SIMON v. KZA im 1280 will etwas vou einer besonderen Schrift dr .hunnischen* Szkler wissen, fr die r die kyrillische Schrift dr walachischen Popn hlt. Sptere Chroniken, wie die des Tensczi aus dr zweiten Halfte des XV. Jahrhunderts, sprechen schon ausfiihrlicher von dr Hunnenschrift dr Szkler. Sogar STBPHAN SZKELY, selbst ein geborener Szkler und einer dr ersten protestautischen Schriftsteller, erwhnt sie in seiner Vilij-krniJca (Chronik dr Welt, Krakau 1559), doch ohne sie zu beschreiben. r scheint nur das alt Gercht zu wiederholen, dem gewiss die kyrillische Schrift dr Walachen zu Grund lag. Als die Hunnenschaft dr Szkler zum Dogma geworden war, componirten einige Gelehrte des XVII. Jahrhunderts ein Alphabet, das das Hunnisch-Szkelyi'sche sein wollte." (Magyarul: Arrl, hogy a magyarok keresztyn hitre trsk eltt a tulajdonkppeni irsmvszettel mr ltek volna, nincs tudomsunk. Van ugyan szavuk az irs kifejezsre (ir, irs, irat stb.), de mivel ez festst s tarkzst is jelent: e szbl csak olyan festett rsra lehet kvetkeztetnnk, a mely mg nem volt betrs. A keresztyn papok a magyar nyelven val rshoz termszetesen latin betket hasznltak, s a legparnyibb nyomt sem talljuk sehol az j s a rgi irs kzt val sszetkzsnek. Nem is volt taln olyan soha. KKZAI SIMON mester, a krniks, 1280 krl emlti ugyan, hogy a .hun' szkelysgnek volt egy olyan kln rsa, a melyet azonosnak tartott az olh ppk cyrill-irsval. A ksbbi krnikk, pldul THURCZI a XV. szzad derekn, mr tzetesebben szlanak a szkelyek hun-irsrl. Mg SZKBLY ISTVN is, a ki szletett szkely s egyike az els protestns rknak, megemlkezik rla Vilg-krnikjban (Krak, 1559), de a nlkl, hogy le is rn. gy ltszik, is csak azt a rgi hrt eleventi fel, a melyhez alapot bizonyra az olhok cyrill-irsa szolgltatott. Mikor aztn a szkelyek hun-volta dogmv lett, nhny XVII. szzadi tuds megszerkesztette a hun-szkelynek tartott BCz-t."* Abban igaza van HuNPALvvnak, hogy a magyar rstrtnet pognykori adalkait irott vagy rovott emlk hin, a magyar szkincsben kell keresni. De abban mr nagyot tvedett, hogy az ir sz jelentsbl olyan festett rsra, kprsra vagy hieroglyphre kvetkeztetett, a melyben betk mg nem szerepeltek. Hiszen csak a bet sz jelentst kellett volna nyelvtrtneti s sszehasonlt nyelvszeti ton megllaptania s nyomban birtokba jutott volna annak az rtkes irstrtneti adatnak, a mely azt igazolja, hogy a betii trk klcsnsz s rovott rsjegyet jelent. Szval a magyar rovsrs titokzatos trtnetben ppen HUNPALVY lett volna hivatva arra, hogy a szkelyek betrovsrl beszl THORCZI s BONFISI trtnetrkat, tovbb OLH MIKLS s VERANCSICS ANTAL rsekeket a magyar nyelvtudomny jabb eszkzeivel s az ethnographus tjkozottsgval, minden ms tudomnyos beavatkozst megelzve, elszr igazolja. Ezt elmulasztotta s gy nem is knlkozott tbb alkalom arra, hogy nagy elmjt e tren necsak a tagads szellemnek szolglatban foglalkoztassa.
1 1

Geschichte dr Schrift. Bcs, 1880. 505. 1. I. m. (Die Vlker Oesterreich-Ungams. V. Bd.) Teschen, 1881.

183. 1.

14

* MAGYAR

ROVSRS IRODALMA

V. A tulajdonjegyek tves szerepe.


Az 1221 tjn kiegsztett Nemzeti krniknak s compilatornak, KzAinak, az a megjegyzse, hogy az erdlyi s/kelyek betiket a velk egytt lak erdlyi vlachoktl vettk t, gy az olhi mint a magyar tudomnyos irodalomban zavart idzett el. BURADA TDOR 1880-ban Jassiban kiadott egy Despre crestturile plutailor (A tutajosok rovsairl) czm fzetkt 163 olyan tutajos-jegy msolatval, a melyeket a Besztercze foly mentn gyjttt ssze. Az sztatott tnkkre rovott tulajdonjegyek gazdag sorozatnak vgn krlbell hsz szkely rovsirs-jegy is szerepel.1 Ennek igazolsra jelzi a gyjt, hogy nemcsak Moldovban, hanem Gyergyban, Tarkn, Bkson, Buhalniczn, Hangban stb. is kutatott. Utna pedig nyomban idzi az olh-szkely kzs tulajdont igazol KzAit s a betrovs szkelyfldi hasznlatt elszr emlt THURCZI. Megemltjk mg azt is, hogy amazt XV., ezt XVIII. szzadi ktfnek nevezi. E kzlemny megjelense eltt az sirs krdse mr ersen foglalkoztatta az olhok kpzelgsre hajl fiatal trtnetrst. CANTEMIR DEMETER 1715 ta egsz iskolt teremtett azzal a tantsval, hogy az olhok az 1439-iki trenczi zsinat eltt mg latin betkkel ltek.2 Egy msik ramlat a keleti egyhz glagol s cyrill betit kvnja lefoglalni. Miutn POPEA MIKLS a gt Ulfilast mr megtette olh pspknek, 3 SBIEKA JNOS egyetemi tanrnak s akadmikusnak knny dolga volt, midn a szlv Cyrill betsort kellett valamely ismeretlen olh feltall szmra elhdtani. * A harmadik ramlat pedig ln BOLIAC Czznral, HASDEU BoaDnnal s URKCHEA SNDowal azt hirdette, hogy az olhok dk seinek a Krisztus eltti szzadban mr kln rsrendszerk volt. Betsorukat egy Dekeneus nev varzsl hozta Egyiptombl s aztn sszekeverte zend, grg s phniciai rsjegyekkel. A vakmer lltsok e sorozata nyilvn azrt burjnzit fel, mert senkinek eszbe nem juthatott az egyszer, st kezdetleges mveldsi viszonyok kzt l olhsg seinek ilyen irny igazolsra a latin, cyrill s dk bets kzpkori olh nyelemlkeket szmonkrni. Mivel furfang is van a dologban, elismerjk, hogy BURADA egygynek tetsz eszkzkkel olyan gyes szemfnyvesztst vitt vghez, melylyel mg mestereit is alaposan megtvesztette. Mr a dkelmlet rajongi kz tartozott, midn az elolhosodott gyergyi szkelyek Moldva fel sztatott tnkjein az erdirtk s tutajosok tulajdonjegyeit felismerte s kztk olyan vonal-sszetteleket is tallt, a melyeket akr rsjegyeknek is lehet tekinteni. Mivel a szkelyek olh eredetnek hirdetett rovsrst ismerte, az a vgya tmadt, hogy a tnkjegyekhez nagyon hasonlt olh eredet szkely betket az olh tnkjegyek kzt szintn megtallja. Hogy-hogynem : a keresett betk csakugyan elkerltek s meghdtottk a dk-elmletet vall egsz iskolt. Az rstudatlan olhok birtokban megkerltek azok a fejszvel rovott (!) rsjegyek, a melyeket a szkelyek csakugyan klcsuvehettek; s egyben megvoltak azok a jegyek is, a melyek nem lehettek sem Cyrill, sem Ulfilas, sem a latinok tallmnyai, de igenis lehettek a Magyarorszg terletn lt rgi dkok primitv kezekben vszzadokon t megmarad rksgei. Mivel az olh tudomnynak is vannak komoly munksai, e sajnlatra mlt bajok gyors orvoslsa vgett utalunk LAKATOS ISTVN 1702-ben irott s mig is kziratban lev, de msolatban nagyon elterjedt Sicidia acmratius quam hactenus delineaa czm kis mvecskjre, mely TELEODI Rudimentja nyomn trgyalja a szkely rovsrst, s a mely BURADA olh-szkely betinek is forrsa volt.'-' Neknk alkalmunk volt helyszni tapasztalatok alapjn megllaptani, hogy BURADA az emltett mvccske ama barassi msolatt hasznlta, a mely az g. v. fgimnzium knyvtrnak Trauschfle Diplomatarinm Transilvanico-Sictdicum ab anno 12511807 czm gyjtemnyben tallhat. Ebben a szkely betk vonalvezetse tkletesen egyezik BURADA lltlagos olh jegyeinek vonalFacsimiljket 1. SEBBSTTN : Rovs s rovsrs, 113. 1. (Ethnographia, 1903. 282. 1.) ' Descriptio Moldvi. Bukarest, 1875. III. rsz, V. fejezet. V. . SINKAI GYRGY s KLKIN (Micui.) SAMORI, : Klementa linguae Dac.o-tomanae sive Valachicae. Bcs, 1780. Elsz. MOLNR JNOS: Deutsche-Valarhische Spraclilelire. Bcs, 1788. Tovbb MAIOR P-TKR, BOB, KADI-I.KSCI: EUADK J., LAMBRIOB s DKNSDSIN RON erre vonatkoz rsait MOI.DOVAN GKRCIKLY albb trgyaland rtekezse nyomn. 1 Vechia Metropolia romna a Transilvaniei. Nagy-Szeben, 1870. 41. 1. 4 Codicele Voronetan. Csernovicz, 1885. 293. 1. A M. Nemzeti Mzeum Orsz. Szchenyi knyvtrban 3, a M. Tud. Akadmia knyvtrban 2, a brassi g. v. ' fgimnzium knyvtrban s a nagyszebeni Bnirkenthul knyvtrban 11 msolat tallhat.
1

MAGYAR ROVSRS IRODALMA

15

vezetsvel. Egybknt pedig LAKATOS mvnek minden msolata igazolja, hogy belle vannak mertve a minden ms betsor e nem jegyeitl eltr r, st s sz betk. Ehhez hozz kell adnunk mg azt, hogy az aprl fira szll tulajdonjegyek az rksk birtokban mindig vltoznak. Bizonyos vonalrszekkel bvlnek vagy csonkulnak, hogy a velk megjellt trgyak sszetveszthetk ne legyenek. Ha teht BUKADA s tuds trsai a tutajosok tnkjegyeinek szerept tzetesen megismertk volna, akkor aligha kerestk s talltk volna meg kztk a msflezer vesnl rgibb dk eredet olh-szkely rsjegyeket. Mieltt BURADA krmnfont hamistsa kiderlt volna, kt derk romauistnkat sikerlt szintn megtvesztenie. Az egyik flrevezetett magyar tuds MOLDOVN GERGELY volt. A Budapesti Szemle j folyamnak 1888. vi 52-ik ktetben kzlt dolgozatnak mr a czme (A latin, cyrill, dk s szkely rsjegyek krdse a romnoknl) elrulja, hogy BURAUA kzlemnye indtotta az rdekes magyar vonatkozs trgy szvevnyeinek megismertetsre s megbrlsra. Miutn kimutatta a latin s dk irselmletek tarthatatlansgt, csatlakozott azokhoz a komoly kutatkhoz, a kik szerint az olhsg csakis az egyhzi szlv nyelv cyrill, vagy a mg rgibb glagol rsjegyeit ismerhette. A legrgibb gy irott nyelvemlk 1523-bl val ugyan, de azrt TOMASCHEK s SAFARIK korbbi tantsait kvetve, nem tartja lehetetlennek, hogy KZAI az olhoktl klcsnztt betk alatt a cyrilliczt rthette. Szerinte THUBCZI tallta ki, hogy a szkelyeknek hun betik vannak. Ez az oka, hogy TELEQDI JNOS vagy ms valamely XVI. szzadi haland az olh eredet egyhzi szlv betsort utbb talaktotta azz, a mi az 1598-iki Rudimentban s az 1668-iki enlakai feliraton merlt fel elszr. Ha MOLDOVN szerint a Cantemir-fle latin elmlet s HASDEU s trsainak dk elmlete nmagtl is sszeomlik azrt, mert ilyen irott emlkekkel az olh irodalom nem rendelkezik, akkor valban kr volt emlk hinyban a szkelyek rpdkori cyrill-betklcsnzsnek elmlett is szba hozni. Ezt az elmletet ugyanis a glagol s szkely betk hasonlatossgval tmogatni nem lehet, mert a mdszeres hasonlts azt bizonytja, hogy a rokoni kapcsolatot nem a VIII szzadban ltrejtt glagol betsor kzt, hanem a sokkal korbban kialakult kzptengermellki rsrendszer betsorai kzt kell keresnnk. MOLDOVN kvetkeztetst rstrtnet! tekintetben mg az a nagy tveds is tarthatatlann teszi, hogy az 1501-iki csikszentmiklsi feliratrl teljesen megfeledkezett. Mert ha ezt szmtsba veszi, akkor TauRczit s TELEOD^ aligha vdolta volna meg. Vgl utalnunk kell mg arra is, hogy MoLDOvNnl a Burada-fle tutajosjegyek kzt szerepl szkely betk gye elintzetlen marad. Midn msik romanistnk, DR. RTUY LSZL ezt szrevette, nyomban megirta Az gynevezett hun-szkely rs czm tanulmnyt. * Neki mindenekeltt feltnik, hogy BONPINI szerint a szkelyek rvid fcskkra rva kevs jegygyei sok rtelmet tudtak sszefoglalni, VERANCSICS szerint kt ilyen sor, nmi pontok hozzttelvel a jegyek szmhoz kpest igen sok rtelmet ad", VEIT GOLIEL szerint pedig a szkelyek nmelyik rsjegye egsz szt vagy mondatot jelent. Ezrt ad kifejezst annak a gyanjnak, hogy ez a nhny feljegyzs tulajdonkppen nem is rsrl, hanem az erdlyi psztorok, favgk, tutajosok s napszmosoknl ma is dv rovs-fle rsrl szl, mely kt egymsba illesztett plczra alkalmazott conventionalis jegyekkel egsz szmadsokat pontosan kpes eszkzlni". A csikszentmiklsi, enlakai feliratok s a Telegdi-fle Rudimenta rsjegyeinek vizsglata alkalmval a jobbrl balra men sorvezetst, a hangzugratst s a kt jegyt a smi rsrendszerbl ered sajtsgoknak ismeri fel. Ezrt kimondja, hogy a hres hun-szkely irs nem egyb hber rs mintjra kszlt gyrtmnynl, olyan elemekkel vegytve, melyek elruljk, hogy az alfabet ksztje egy fakultst vgzett szkely theologus volt, ki a XVIXVTI. szzad nyelvtudomnynak eszmekrbl indulva ki, mely a hbersgben ltta az emberi fajok s nyelvek sforrst: tudkossgbl s a kort jellemz archaizl trekvsbl j jegyeket komponlva, szerkesztette ssze bczjt s azt a magyar nyelv hangviszonyaihoz alkalmazta". A mindent megsemmist fltevs tjban ll csikszentmiklsi felirat hitelt azzal ingatja meg, hogy csak 1749-ben fedeztk fel s gy a rgi vszmhoz ktsg fr. Nem tudom elkpzelni mondja , hogy 1501 tjn mr akadt volna olyan szkel}', ki a hber rsba be lett volna avatva. n ennlfogva a felirat keletkezst ksbbinek tartom." A szkely irs rgisge ellen felhozza, hogy
1

Archaeologiai rtest, j foly. VIH. kt. 1888. 54. 1.

16

A MAGYAft

ROVSRS IRODALMA

ez a trtnelmi mlt nlkl ll mestersges tkols olyan korban kszlt, mikor a magyar nyelv hangviszonyai s a magyar betrs mr a legjabb stdiumot rte el, mikor pld. a lgytott hangzkat mr sszetett jegyekkel rtk". Nem tall benne rpdkori s mg rgibb archaizmusokat"; viszont nem rti, hogy mirt van a szkely alfabetben ms jegye a g s gy, l s ly, sz s s, ez s cs, z s zs-nek stb., hiszen a vilg sszes betrsban azt talljuk, hogy azok a hangok rokonsgn pltek s azok vltozsai szerint bvltek ki. A termszetes nvs ezen ntudatlan logikjt egyltaln nem talljuk meg itt, de tallunk egy mr meglev llapotot, rtein a magyar nyelv XVI. szzadbeli hangviszonyait htterl, melyre az egsz rs ptve van". A tkols msik ismrvt szerinte mr HODOLY LSZL felismerte, midn a smi csoportba tartoz ramai, himjarathi, moabita betkkel val hasonlsgok megllaptsa kzben azt is bizonytotta, hogy a szkely magnhangzk glagolit forrsbl szrmaznak.' Vgl sorra kerlnek BURADA olh tutajos jegyei is. Ezek nlkl azt mondhatnk, hogy kigondolta e betket. . ." ; most pedig a szkely rs krdsnek vgre jutva azt ltjuk (BURADA kzlseibl), hogy a szkely irs csinlja egy csom ilyen Erdlyben ismeretes rovsjegyet gyjttt ssze, azokat glagolokkal bvtette, egy-egy jegynek betjelentst adott s az egsznek orientlis sznezetet klcsnztt, kornak tudomnyt csillogtatva az alkotsban, melylyel nemzett ajndkozta meg." szintn megvallva, RTHY knyrtelenl tmad dolgozatnak kezdetben nem tulajdonthattam nagyobb jelentsget, st utlag sem ereszkedtem volna bvebb trgyalsba, ha a magyar rovsrs rgisgben ktelkedk lkn HERMN OTTval nem ebbl mertettek volna btortst s ktes rtk bizonytkokat. A nagy rtelmi ervel, de a fellelt anyag rendszeres ismerete s a tudomnyos eligazods biztossga nlkl intzett megsemmist tmads kezdete igen tletes, mert elvgre mindenkit megejt azzal, hogy a szmrovst s betrovst az avatatlan ember knnyen sszetvesztheti. Ma mr mi sem tudjuk meggyzbb magyarzatt annak, hogy KZAI 1221 tjn rott forrsa a szkely rovsrst a pusztn szmrovshoz rt erdlyi olhsgtl klcsnzteti. Minden egyb lltsa tveds; csupa hyperkritikai fictio azzal a ltszattal, hogy a mindent tmad szerz tudomnyos rtkeink megsemmistsre trekszik. Minden alapos ok nlkl mellzi az 1501-iki csikszentmiklsi feliratot, mert nyelvtrtneti s irstrtneti alapon a szkely betsort egy XVI. szzadi theologus tkolmny "-nak akarja bizonytani. Gyanba veszi a XVII. szzadi irs ketts betkkel jelzett hangjainak kln rsjegyeit, holott ppen e jegyek igazoljk, hogy a sokkal rgibb szkely betsornak a magyar helyesrs XVIXVII. szzadi vergdshez mr nincsen kze. A glagol betk s tutajosjegyek egyttes szerept is bajos elkpzelni. Klnsen bajos akkor, ha KTHY maga is gyansaknak tartotta BURADA msflezer vesnek hirdetett tutajosjegyeit s olh-szkely betit. Mikzben a nagytekintly folyiratok a szkely rovsrs hitelt tmadtk, FISCHER KROLY ANTAL megrta s 1889-ben kiadta A hun magyar irs s annak fennmaradt emlkei czm monographijt. A szorgalmas szerz magt e tren laikusnak jelenti ki s valban tbb hazafias tzzel, mint kritikval trja fel a magyar rovsrs gazdag trtnett s fenmaradt hiteles emlkeit. Mivel a szkelyeket sajtsgosn furcsa szr-elmlete alapjn a hunok utdainak tekinti, sorra idzi a hunokrl szl VVI. szzadi ktfket s a ruszokrl (szerinte magyarokrl) beszl X. szzadi Ibn-abi-Jaknbel-Nedin irt. A magyar ktfk kzl (SZAB KROLY tvedst fl nem ismerve) a Kpes krnikbl idzi azt, a mi csak THURCZI krnikjban van megrva; komolyan idzi tovbb a hamis Cski krnika badar adalkait is. Egybknt pedig igen hasznos munkt vgzett, midn a rgiek elmunklatait folyton sszegez bvt CORNIDES, JERNEY s SZAB KROLY nyomn sorra veszi s szzadok szerint csoportostva pontosan idzi azokat a hazai s klfldi emlkrkat, grammatikusokat s trtnetrkat, a kik valaha a szkely rovsrsrl valamit rtak. Az emlkeket bemutat fejezet a nagyszentmiklsi aranylelet, az gynevezett Attila-kincs feliratainak ismertetsvel s megfejtsi ksrleteivel kezddik. Az VVI. szzadinak tartott emlkeken hromfle bekarczolt s bctrbelt irs klnbztethet meg: egy tiszta grg bets, kt romlott grg bets s tbb ismeretlen bets FISCHER a msodik csoportot magyarnak ltta s kibetzte belle e szavakat: eszes (vagy ejt), rendet r rnk (vagy ugyanazt mskp betzve: szpen szl rnk).
A szkely vagy rgi magyar irs eredete. Pozsony, . n. (Klnlenyomat a po/.sonyi t'reliskola 18831884. vi rtestjbl) 13. 1. JollomrA hogy RTHY n smi sajtsgokat maga is kereste, Honor.ir smi hasonltsainak eredmnyt mgis elfogadhatatlannak tartja. Ha mondja hasonlitgatsai helyesek volnnak is, okoskodsnak a nagy korkliinbsg ellentmondsba kellene tkznie."
1

A MAGYAR

ROVSRS

IRODALMA

17

A harmadik csoportot DIETRICH tvesen gt rnknak tekintette.* FISCHER felismeri ezekben is a szkely irs jegyeit s kiolvassa bellk az Endes szkely csaldnevet, Eger vros s vasmegyei Unyom falu nevt, tovbb a nekem s enym szavakat.2 E minden alapot nlklz vakmer ksrlet utn a csikszentmiklsi felirat kt msolatnak s klnfle megfejtseinek, tovbb az enlakai felirat megfejtsnek bemutatsa kvetkezik. Klu fejezetet szentel KIRLYI PL rovsirsos kdexnek, mely utbb SOMOGYI ANTAL silny hamistvnynak bizonyult.3 Vgl ugyangy kzli STRAHLENBERG FLP JNOS knyvnek egyik szibriai feliratmsolatt4 s a marosvsrhelyi kzirat szibriai -trk feliratmutatvnyait is, azzal a ksrleti utastssal, hogy ezekbl szintn magyar szveg betzhet ki. FIBCHER knyvnek tekintlyes rsze a hamistvnyokat s a szkely rovsrssal tvesen kapcsolatba hozott egyb rott vagy rovott emlkeket facsimilk ksretben ismerteti. Ezek: Attila hun felirat pnze,5 a Turczi fknyv. Attila betsora/' HICKESIUS sortba" s maszaget" betsora,7 a M. Tud. Akadmia knyvtrnak ms betkkel rott Rohonczi-kdexe, a Gellei imdsgos knyvnek ismt ms betkkel irott msolatai.8 a rty v. ref. egyhz kelyhnek felirata s LITERATI NEMES HMEL hamistvnyai, a melyek kz hihetleg a M. Nemzeti Mzeum rgisgtrnak feliratos rzlapjai is tartoznak. A terjedelmes zrsz utn fggelkl egsz terjedelmben kzli TBLEGDI Rudimentjnak s BARANYAI DCSI JNOS ezt megelz ajnllevelnek marosvsrhelyi msolatt s (a minek a knyv tulajdonkppeni trgyhoz semmi kze) polmijt PAULER GvuLval a szerz nem rg megjelent A hunok s magyarok fekete illetve fehr elnevezsnek megfejtse czm mve szigor brlata trgyban. A fehr s fekete szrviseleten alapul hun-magyar kapcsolat elmlett fenntartva, zradkul bejelenti, hogy nyomban hozzfog a Svjczbau rekedt hunok utdainak felkutatshoz. Eredmnyeinek testes ktett ntt nmet nyelv feldolgozsbl" bennnket ezttal csak az rdekel, hogy az eilischthali lltlagos hiinutdoknl tanulmnyozta a tulajdonjegyeket is s kztk megtallta a hun-magyar betsor b, yy, k, , r, u, zs, gt, ki jegyeit s jegysszetteleit. me, FISCHER szorgalmasan ttanulmnyozta s rtkesthet ktf-gyiijtemnyuy ssze is szerkesztette a szkely rovsrs sszes emlkeit s elvgre mgis oda tvedt, a hov MOLDOVN s KTHY tjkozatlansguk kvetkeztben jutottak!

VI.
A M. Tud. Akadmia s a M. Nemzeti Mzeum beavatkozsa.
A szkelyek rovsrsrl szl krniksok s emlkrk oly ltalnossgban beszlnek, mintha a betrovs titkaiba annak idejn minden szkely be lett volna avatva. Mivel mi mg meggyzdhettnk arrl, hogy a kiveszben lv szmrovst egyszer, rstudatlan psztorok tkletesen tudtk
Rwteninschriflen eines gothischen Stammes atif den Wiener Goldgefassen des Banater Fundes. Germania, 1866. XI. kt. 177209. 1. * BLINT GBOR: A honfoglals revzija. Kolozsvr, 1901. 162. 1. a legterjedelmesebb szveget gy olvasta el: .GTlas Pes-gan Pescnyji Kencsz " l'jabban DBBKKCZENYI MIKLS: Az snioujyar rs nhny hazai s oroszorszgi emlke. liudapest, 1914. 19 1. BLINT vllalkozst folytatva, e szveget igy fejtette meg: Gelse kiskn pesenyiiji kenz*. A feliratok -trk betsornak megllaptst lsd MSZROS GYULA: A nagy-szent-miklsi kincs rovsos feliratainak megfejtse. (Ethnographia, 1915. vi f. 1. s 4. fz.) * Enyht krlmnyl megemltem, hogy KIRLY PL e kziratot 1888. mircz. 27-n elzleg bemutatta az Orszgos Rgszeti s Embertani Trsulat lsn. Ugyanakkor mutatott be egy lnczos fabuzognyt is ezzel a szintn hamistott rovsirsos felirattal: Ez az Aladr". 4 Das Nord- und Ostliche Tlieil von Eurpa und Asia. Stockholm, 1730. XVII. tbla. 4 V. . TILLMAHN FRIESEN : Miintz-Spiegel. Francofurt, 1529. l. 5. fejezet s BL: De veire t. IV. tbla, II. bra, 68. 1. 6 OERTELIUS : Harmnia linguarum. Vittenberg, 1746. lbeszd. 7 Antiquae hteraturae septentrionalis libri du. Oxford, 17031700. IH. rsz. 4. 1. I. tbla. 8 V. . SZAB KAROLY : A rgi hun-szkely rsrl. Budapesti Szemle, 1866. V. kt. 136. 1. Betsora RVAI : Elaboratior Grammatica Eungariea. 1808. I. rsz, 127128. 1. II. tbla. 9 Die Hunneti im schweizerischen Eifischthale und ihre Nachkommen bis auf die heutige Zeit. Zrich, 1896. A 190-191. lapon kzlt tulajdonjegyek els felt 1. SEBESTYN: Rovs s rovsrs, 110.1. (Ethnographia. 1903. 279.1.)
Sebestjn: A Magyar Rovsrs Hiteles Emlkei.
1

18

A MAGYAR ROVSRS IRODALMA

kezelni, a szkelysg pedig a tulajdonjegyeket mg ma is ltalnosan hasznlja : kell tjkozottsg nlkl bizony knnyen rtrlhettnk arra a gondolatra, hogy htha mg rsjegyek nyomai is lappanganak a np si rovsbotjain. Ht a tjkozottabb ethnographnst is btorthatta volna az a tudat, hogy az szaki germnok, klnsen a skandinv npek, rna-naptraikon mg akkor is szerepeltettk a betsor els ht jegyt, mikor a rna-rovst s runa-irst mr rgen elfeledtk. Csak a gyakorlott epigrapliust tarthatta volna vissza az a tapasztalat, hogy az rsismeret nvekv mrtke szerint mindig szaporodnak a nyilvnossgnak sznt feliratok is. Mivel teht a Szkelyfldn a betelepedst kvet vszzadokban ilyen nyilvnos feliratok ltre nem jttek s a kzpkor vgn is csak elvtve bukkantak fel, mr eleve meddnek kellett lenni annak a ksrletnek, mely a szkelysg kezn forg szmrovsokou, tulajdonjegyes szerszmokon s gazdasgi eszkzkn stb. magukat tllt si rsjegyek maradvnyait akarta felkutatni. Mennyivel nagyobb megtvelyeds kellett ahhoz, hogy valaki a mai szmrovs s tulajdonjegy szomszdsgban a rovsrs mostani rendszeres hasznlatnak legfrissebb npi termkeit keresse s csodlatos mdon meg is tallja! Rendes krlmnyek kzt az ilyen avatatlan kutat csak a vele egy terleten dolgoz szakembereknek okoz kellemetlensget. A mi kutatnknak sikerlt egsz orszgra szl felfordulst elidzni. Ez a kutat DADI KIKLY PL, a budai llami tantkpz intzet igazgattanra volt. A Karacsay-kdexnek s SOMOGYI ANTAL egyb hamistvnyainak bemutatsval az Orsz. Rgszeti s Embertani Trsulat fntebb jelzett lsn mr alaposan kompromittlta magt, midn egyik tantvnya rvn tudomst szerzett arrl, hogy Omoron (Temesmegybeu) egy TAR MIHLY nev egyszer fldmves ember mg ma is rja s rja az si rovsrst. A kritikai ellenrzstl iszonyod s gy a tudomnyos eligazodsra is kptelen rajongk meggondolatlansgval DADI KIRLY PL nyomban elhitette magval s elhitette lobbankony kpzelm bartjval, FADRUHZ JNOS kitn szobrszunkkal is, hogy - - me - - a hun-scytha sk rovsrsa mg l a np kztt. FADRUBZ ppen millenniumi Tuhutum-eiulket ksztett Zilah vros szmra, teht gyorsan arra hatrozta magt, hogy a honfoglals-kor szellemben hat tltos-neket a np kzt felfedezett rovsrs betsorval fog az emlken megrkteni. Mikor a pomps emlk elkszlt, TAR MIHLY betivel csakugyan rajta keskedett SOMOGYI ANTAI, hat hamistvnya.' A leleplezs eltt FADRUSZ JNOS a Szilijy czm zilahi jsg 1902. szept. 18-ild szmban terjedelmes czikket kzlt a kszbn ll nagy meglepetsrl. A rovsrs ismertetse utn bejelentette, hogy a KIRLY FI, birtokban lev Karacsay-kdex vits tartalmnak s sirsnak gye perdnt fordulhoz rt. Mert me: kituddott, hogy a rovsrs nemcsak emlk, de val eleven kincse a nemzetnek, hogy mg mig is l a magyar np kztt s hibtlanul feutartja eleink si kultrjt. Klasszikus tanim TAR MIHLY s fia, TAR ISTVN, flclmvelk Omoron, a kik ma is rjk s rjk is ... A kik teht eddig ktelkedtek a rovsirs si szrmazsban, azok ugyan nem nagyon mlyen kutattk nyomait, mert r kellett volna akaduiok, a mint rakadt KIRLY PL, hogy az rs mg ma is l a magyar npben . . . Hogy pedig a mai nemzedk is megtegye ktelessgt ez si kultrnak fnntartsval s/emben, kbe vsettem a rovsrst a Tuhutum-emlken pogny eleink dicssgre... S most (miutn KIRLY FI, mg kell idben leiratt TARkkal a felvsend hat neket) abban a helyzetben vagyok, hogy szvem, lelkem teljes megelgedsre kilthatom a magyar hazafiak millii2 h o z : itt az rs, olvasstok". Midn a lepel pr nap mlva lehullott, minden szem a zilahi s/.obor fel fordult, minden rdekld a Karacsay-kdex-szel s az ismeretlensg homlybl elbukkant kt mon fldmves mulatba ejt rstudomnyval foglalkozott. A fvrosi s vidki jsgok valsgos hadjratot indtottak a betrovs emlkei u t n . 3 Az rdekldk felforgattak minden zeget-ziigot s koronknt egy-egy tves adattal ugyancsak megtrfaltk a gyorsan felszaporodott rsszakrtket. A kutatk nagy buzgsgt az sem htfitte le, hogy a np fiai kzt egy llek sem akadt, a ki T.\Rk tudomnynak osztlyosa lett volna.
A hat pogny neket (Erdlyrl. Istenrl, Tzrl, Kidrl, Yi/rl, Lebeg-grl) SOMOOKI ANTAT, Rgi magyar nekek (Arad, 187H) <'/.. kiadvnya kzlte elszr. Utbb elkerltek SOMOGYI rovsirsos kziratai kztt is. V. . SKBKSTYN: Rovs s rovsirs, 299. s kv. l. (Ktlmoi>Tuphia, 1906. .'(48. s kv. I.) - SEBESTYN i. m. 314. 1. (EthnograpMa, 11(07. 7S 1.) gs-/, terjedelmben msodszor is megjelent a Magyar Kz rzmi tvrosi napilap szept. 24 iki szmban. :l A fvrosi napilapok kzl a Tfudapesti Hrlap, Pesti Hrlap s Magyar Sz tettk magukv a magyar rovsirs sznyegre kerlt gyt.
1

A MAGYAR ROvAsiKS IRODALMA

19

A nagy kavarodsban csak TTH BLnak, az akkori napisajt kitn toll munksnak volt elg llekjelenlte arra, hogy a hat tltos-nek gyben ARANY JNOS s SZARVAS GBOR tleteire figyelmeztesse a flrevezetett kznsget. Szellemes czikkei azonban a hrlapok rszrl mestersgesen is sztott lelkeseds pillanataiban inkbb csak ellensges hangulatok keltsre voltak alkalmasak. Ezrt krte fel aztn SZTS GZA nagyszebeni tanr trsasgban a M. Tud. Akadmit, hogy ebben a szgyenletess fajul orszgos gyben illetkes szakemberekkel hozasson tletet. A kikldtt bizottsg szakrti FEJRPATAKY LSZL palaeographus, IFJ. SZINNYEI JZSBP nyelvsz s e sorok rja lettek. Feladatuk az volt, hogy a SOMOGYI ANTAL Rgi magyar nekek czni kiadvnyval csaknem teljesen azonos tartalm Karacsay-kdex hitelt megvizsgljk. Az rsban benyjtott hrom egybehangz vlemny alapjn a bizottsg a krdses kziratot s a szegedi Somogyiknyvtr kziratai kzt rztt uyolcz trst SOMOGYI ANTAL hamistvnyainak tlte s a M. Tud. Akadmia 1903. mrcz. 23-iki lse el terjesztett sszes iromnyokat az Akadmiai rtest ez vi XIV. ktetben (193210. 1.) az olvaskznsgnek is hozzfrhetv tette. Az a msik, getbb krds, hogy az si rovsrs emlke l-e mg a magyar np fiai kzt, mr nemcsak a M. Tud. Akadmit, hanem a M. Nemzeti Mzeumot is lnken foglalkoztatta. Az Akadmia rszrl SZILY KLMN akkori ltitkr indtott szleskr kutatst a npi emlkek forrsainak feltrsa s hitelk megllaptsa gyben; az utbbi pedig engem bzott meg, hogy a betrovst trtneti s nprajzi szempontbl tanulmnyozzam. SZILY TARk tudomnynak megvizsglsra a Dlmagyarorszgi Trtnelmi s Rgszeti Mzeumtrsulatot krte fel. E tudomnyos testlet Temesvrrl DR. SZENTKLRAY JEN aptkanonokot, KABDEBO GERGELY alispnt, GABNYI JNOS fszolgabrt, BBRKESZI ISTVN s PERBNYI ADOLP tanrokat szept. 30-n kldte Omorra.1 A nlkl, hogy a temesvri bizottsg szereprl elzetesen rtesltem volna, a kvetkez napon ugyanott megjelentem n is. TAR MIHLY szvesen fogadott. Judon a nekem ajndkozott nhny rovsrl vlemnyt nyilvntottam s betsorban kt csiks/entmiklsi jegynek feltn, rszben pedig hibs hasznlatra figyelmeztettem, nagy meglepdsemre azt a vlaszt nyertem, hogy KIRLY PL ,kitancsolta*. Majd szba hozta a Trtnelmi Knyvtrnak azt a fzett (30. fz. DR. TOLDY LSZL : A rgi magyarok miveltsgnek trtnete), a melybl - - a hogy ksbben pontosan megllapthattam minden tudomnyt mertette. Ebbl ismerte meg a csikszentmiklsi betsort, melynek b s h betit TOLDY tvedse nyomn szintn felcserlve, az f, j, m, v betket TOLDY felesleges vonalkival megtoldva, szintn hibsan hozta forgalomba. Szba hozta tovbb FISCHER mvt is. melyet KIRLY PL ajndkozott neki. Rgi, npi eredet emlkekkel szolgbii nem tudott. Beszlt atyja rgi bczjrl, a mely mg rovs szerinti volt, de ezt - sztrgta az egr". Csak egy betjre emlkezett, a melyet elttem le is irt. Ez a rgi bet pedig nem bet, hanem a szmrovs egyik ts (V) jegye volt. Mivel TAR a bks-vrmegyei Csorvsrl szrmazott, Omorrl egyenesen szlfldjre mentem. Itt nagybtyja, ID. TAR ISTVN, nyomra vezetett annak, hogy rstud cscsnek atyja csak a szmrovshoz rtett, mert a rgi csorvsi pusztkon az 1857-iki fldmrs s kzsgests eltt Gyula vrosnak egyik szmad gulysa volt. Megtudtam, hogy TAR MIHLY itt 1851-ben szletett. Mivel a pusztk flmrsekor atyja psztorkodsa is megsznt, a szmrovsokat otthon csak 67 ves korig ltta szerepelni. Ez az oka, hogy TAR a szmrovs mibenltelvel sem tudott tisztba jnni. Homlyosan csak a fenti szmjegyre meg arra emlkezett, hogy a rovsrl a psztorokkal val rintkezs alkalmval sok mindent le is olvastak". Leolvastk a gulysok kezre adott csordk bikinak, teheneinek, tinainak, szinek, szops s rgott borjainak szmt; leolvastk a marhallomny tulajdonosainak nevt s a gulyatart gazdk marhinak szmt; leolvastk a hullott llatok dgrovs"-t s a gulysok, bujtrok brt nyilvntart rovsokat is. gy jutottam nyitjra annak a llektani tvedsnek, a melyet TAR esetben a halvny kisgyermekkori emlkek s TOLDY LSZL fzete egyttesen elidztek. St megllaptottam, hogy e tvedst KIRLY Pmiak mdjban lett volna mr eleve rtalmatlann tenni, mert hiszen TAR a hozz rott els levelekben nemcsak az apjtl s a bojtrjuktl tanult szittya rsra", hanem a szittyairst ismertet Toldy-fle fzetre is nyltan hivatkozott.4 Ezt azonban a rajong budapesti tanr lelkiismeTAR M I H L Y s fia, TAR ISTVN vallomsrl a kzsgi br jelenltben jegyzknyvet vettek fel, melyet a M. Tud Akadminak felterjesztettek, utbb pedig kiadtk a Mzeumtrsulat rtestjnek 1902. vi IV. fz. 8895. 1. * Egsz terjedelmben idzve : A rws-irs l-e a magyar np kztt ? 2829. 1.; fontosabb rszt 1. SEBESTY*H : Rovs s rovsrs. 310. 1. (Ethnographia, 1907. 76. 1.) 3'
1

20

A MAGYAR ROVSRS IRODALMA

retlonl elmulasztotta. E mulaszts rn sikerlt aztn a magyar szobrszat legnagyobb mestereinek egyikt megtveszteni s a hamistk gynek megnyerni. TAR MIHLY ktes eredet tudomnynak s furfangos viselkedsnek titkait, KIRLY PLlal folytatott viszonynak keletkezst s alakulatait, valamint FADRUSZ JNOS megtvelyedsnek szvevnyeit is a M. Nemzeti Mzeum 1902. decz. 13-iki ismeretterjeszt eladsn 1 s a M. Nprajzi Trsasg 1914 janur 21-iki felolvas lsn 2 ismertettem meg a npi emlkek kutatsban eredmnytelenl buzglkod nagykznsggel. Ezzel egyidejleg SZILY KLMN szintn folytatta az omori bizottsggal sikeresen megkezdett nyomozsokat s midn eredmnyei mr felhalmozdtak, a M. Tud. Akadmia I. osztlybl egy bizottsgot krt adalkainak s kvetkeztetseinek vgrvnyesen val megvizsglsra. Az 1903 februr 3-n kikldtt bizottsg tagjai SZILDY RON, Iw. SZINNYEI JZSEF, KATONA LAJOS, SZILASI MRICZ akadmikusok s HERMN OTT, FADRUSZ JNOS meghvott szakrtk lettek. A mrczius 5-n tartott lsen aztn a tvolmaradt FADRUSZ kivtelvel k vettk tudomsul SZII,Y KLMNnak a/t a terjedelmes Jelentst, a mely egy ht mlva mr nyomtatva is megjelent e czmen: A rovsrs l-e a magyar np kztt ? A M. Tud. Akadmia I. osztlytl vlemnyadsra kikldtt bizottsg el terjesztett jelents. Hsz brval (l51. 1.). SZILY KLMN arra fektette a fslyt, hogy az omori fldmves irsttulomnynak ltrejttt, kialakulst, mibenltelt s orszgos rvnyeslst a sajt s fia, TAR ISTVN vallomsnak jegyzknyvbl, rokonsguk felvilgostsaibl, TOLDY LSZL knyvnek szvegbl, TAR MIHLY els rovsirsos ksrleteibl s felfedezivel folytatott levelezsbl tegye rthetv, kzzel foghatv. s ez teljes mrtkben sikerlt is neki. A rovsirsos szvegek hasonmsai kiltan igazoltk, hogy TAR MIHLY csakugyan TOLDY knyvbl mertette minden ismerett. Kiderlt, hogy rendkvl les szszel, de nagyon fogyatkos erklcsi rzkkel tudta tksteni KIRLY PL knnyelm beavatkozst. HERMN Orrho/ rott soraiban viszont brgy szintesggel kijelenti, hogy szmjegyk is volt azoknak, a kiktl a rovst tanultam, de n elfelejtettem. Csak hrom jegyre emlkszem: egyre (V) vilgosan emlkszem s kettre (= -f-) homlyosan. Ezt mondtam n KIRLY tanr rnak is; az elsre azt mondta, hogy szmjegy, a msik keltre nem mondott semmit". 3 Szval TAR rst adott arrl, hogy a 67 ves korban ltott psztorrovsok mibenlteit is tkletesen elfeledte. Ezzel aztn minden ktsget kizrlag igazolta, hogy megtvelyedse alapjban vve jhiszem volt. Ezrt tudta SZILY KLMN minden olyan fltevs s krds bolygatsa nlkl, a mi TAR MIHLY jellembe vgna", vgrvnyesen megllaptani: Klnk fantzija hitette el vele, hogy azok a szmrovsok, a melyeket gyermekkorban ltott, bet (r vasok s hogy azokon a szmjegyek s billogok szittya betk voltak". A baj csak akkor ke/ddtt, midn KIRLY PI, tjn a vilggal is el akarta hitetni, hogy ez a betrovs a Toldy-fle knyv betrovsval azonos. Mikor pedig a baj mr megvolt s TAR knytelen volt kieszelni a rgiek rovs-szerinti merev ABCz-vltozatt, megindult a tudomnyos kritika ama lavinja, a mely nemcsak az omori fldmves tudomnyt, huncin KIRLY PL Karacsay-kdext s FADRUSZ JNOS Tuhutum-szobrt is elseperte. A szmrovs s betrovs sszetvesztsnek tlete tudjuk RTHY LSZL! szrmazik. Azt, hogy TAR esetben is ez a tveds foroghat fenn, most HURMAN OTT vette elszr szmtsba. Pr nappal a fenti bizottsg megalakulsa utn mr benyjtotta a ktfle rovs sszetvesztsrl s/l dolgozatt.* SZILY KLMN Jelentse ebbl kzlte a psztorrovsrl szl 4. fejezetet. HERMN OTT az sfoglalkozsok l emlkei kztt mr trgyalta a szmrovst. Most attl a rgebbi felfogstl, hogy a magyar psztorsg rovsn a rmai s/msor szerepel, eltr s a kzfej formjbl azt kvetkezteti, hogy a magyar szmsor a szemlldsre hajl magyar lleknek eredeti, ingenuin termelse. AH egyenes ujjak jelentik a szmsor ngy els egyenes vonalt (lMII), a ngyest; a ferdn ll hvelykujj pedig jelenti a szmsor tdik jegyt (\ vagy /), az tst. Tovbb a kt kz egyiitB s mgis korltozott kivonatt a Magyar Sz e napi szma s a Jelents a M. Nemzeti Mzeum 1902. ri-i llapotrl, 189 190.1. kzlte. E korltozsra S/II.Y KLMN tjn a M. Tud. Akadmia bizottsga krt meg, mivel ennek szlesebb kri kutatsa ebben az irnyban mg nem volt befejezve. V. . SEBESTYN: Rovs s rovsrs, 308325. )., (Hthnographia, 1907. 7487.1.) a hol TAU arezkpt, rovott s rott irsksrletoinek facsimilit, tovbb a zilahi szobor kpt is bemutatom. 3 Rszletes ismertetse megjelent a Pesii Hrlap, Budapesti Napl s tbb napilap kvetkez napi szmaiban. ' Ezt okt. 26-n irta a nekem okt. 1-n a V-jegyet mg igy mutatta be, mint az egrrgta apai ABCz egyetlen el nem felejtett rsjegyt. 1 V. . H R R M A N OTT : Rovs. Pesti Hirlap, 1SIOI!. iobr. 10-iki szmban.
1

A MAGYAR ROVSRS IRODALMA

21

tesen kt ts egysget ad s a hvelyk, egymsfel dlve s kzeltve keresztezdik (s) . . . kiadja az X-alakot, vagyis a tzest".1 Ugyanezt trgyalta az Orsz. Rgszeti s Embertani Trsulat febr. 24-iki lsn felolvasott A szm- s betrovs viszonya Jiaznkban czm dolgozatban,3 valamint abban a terjedelmes rtekezsben is, mely A kz s a szm az sfoglalkozsok krben czmen a Termszettudomnyi Kzlny 1903. vi februr havi fzetben ltott napvilgot.s A sokszorosan bizonytott eredetisggel kapcsolatban mindig szerepelt az a msik fontos lltsa is, hogy a szmrovst leolvas psztor a felrovott ttelek rtelmezse kzben hasznlt sok szval tnyleg azt a ltszatot kelti, mintha a felsorolt kombkomokbl valami rovsirsos szveget olvasna le. A rendelkezsre ll adatokbl idzte RVAY PL sepsiszentgyrgyi ref. lelksznek F.u>Ruszhoz irott 1902. nov. 2-n kelt levelt, a melyben arrl tanskodik egy nagybaczoni Pusks Bokor nev reg juhsz neki egy botrl, mely tele volt elferdtett rmai szmokhoz hasonl rovtkos rssal", ezt olvasta le: Nagy Ferencz uramnak volt 36 fej juha, 12 brnya, 3 berbcse; a fej juhokbl megszeklt 3 - - tgye meggyuladt, teht nem tejelt a tbbire megadtam a sajtot, 16 fontot s az ordt; bocskorpnzl kaptam fejk, brnyok s berbcsek utn a hrom sajn krajczrt". A magyar nprajz mestere nyomban tisztban volt azzal, hogy a szentgyrgyi lelksz rnak nem rovsirsos botrl, hanem a szmad juhsz sszegez szinrovsrl olvastk le ezeket az adatokat. Knnyebbsg kedvrt be is mutatott tbb ilyen rovslapot, kztk pl. egyet olyant, a melyen egy tulajdonjegygyei, kt szrssal (vagy ponttal) s kt rovtkolt vonallal (teht a psztorok szmrovsnak t jegyvel) ez a tz terjedelmes sz van felrva: Dobos Mihlynak nincs bikja, nincs anyabarma, van hat harmadf szje". 4 Midn HERMN OTT fenti felolvassa az Archaeologiai rtest 1903. vi jniusi fzetben e czmen: Az osszam s az sbet viszonya irodalmunkban elvgre megjelent, mr egsz tmege rendelkezsre llott az olyan szmrovsoknak, a melyek csakugyan azt igazoltk, hogy a kzpkori krniksok s XVI. szzadi emlkrk fljegyzsnek tlnyom rsze rillik a np szmrovsra is. Ezrt utalt aztn arra, hogy THURCZI (s nni a Kpes krnika) plczkra metszs mestersgvel" nemcsak betket, hanem szmokat is felrovathatott. BONFIN szerint betkrl van sz, de HERMN Orrot a zemplni rvid szmrovsokra is emlkezteti, midn a szkelyek igen rvid fcskkra rnak s kevs jegygyei sok rtelmet egybefoglalnak". Mg ennl is beszdesebb bizonytkoknak tartja VBBANCBICS szgletesre faragott botjait s azokat a rjuk jobbrl Italra metszett bizonyos jegyeket, a melyekbl egy, legfljebb kt ilyen sor nmi pontok hozzttelvel a jegyek szmhoz kpest igen sok rtelmet ad'. Mivel e ktfk vilgosan betk rovsrl beszlnek, HP.RMAN OTT egy pldt llt szemeink el annak bizonytsra, hogy a hangslyozott tmrsg mgsem betrovsra, hanem szmrovsra vonatkozott. Lerajzolja Lestr Pter gulya-tkerovst, a melyen a ttelek kzbeszrt pontokkal vannak elvlasztva; s lerajzolja a szmrovs egsz tartalmt a rovsrs betivel is. Ekkor aztn kiderl, hogy azt, a mit a szmrovs 18 jegygyei ki tudott fejezni, a betrovs 65 irsjegygyel fejezte ki. Ezrt mondja ki vgl, hogy a fenti forrsok idzett lltsa nem a hun-szkely betrsra, hanem csupn a szmrovsra vonatkozhatott, teht az idzett szvegek nem a hun-szkely rsnak, hanem a szmrovsnak si voltt bizonytjk". 5 Vgl megemltjk, hogy HERMN OTT a felolvass alkalmval mg elismerte az 1501-iki csikszentmiklsi felirat hitelt; most pedig rtekezse vgn modern kifejezssel szlva" azt hirdeti, hogy e rovott irs -- akti mg nincsenek lezrva'. Az reg mester kutatsainak eredmnyeivel a magyar rovsrs gye csakugyan nem volt elintzve. Eredetileg csak arra vllalkozott, hogy a np egyik megtvelyedett finak titokzatos szereplshez nprajzi tren felvilgost adalkokat gyjtsn s tudomnyos tjkoztatst is nyjtson. HERMN OTT ezt megtette. St mg tbbet is tett, mikor TAR MIHLY gyhez a krniksokt s emlkrkt is odakeverte, gy jutott el aztn annak az rvnynek szlre, a melybe mindenki belezuhant, a ki kell tudomnyos tjkozottsg nlkl kvnta a szkely rovsrs hitelt megdnteni, vagy bebizonytani. A Magyar Nemzeti Mzeum beavatkozsa nem volt olyan srgs, mint a M. Tud. Akadmi. De
1 (SztLY KLMN :) .-l rouds-irs l-e a magyar np kzlt ? 914. i. ' H. 0. b kivonatt a Pesti Hrlap 1903 febr. 25-iki s a Vasrnapi jsg 1903 mrcz. 1-iki szmban tette kzz 3 I. h. 402. fz. 97115. 1. 4 (SziLV KLMN) i. h. 11 12. 1. 5 I. h j folyam, XXIII. kt. 265 1.

22

A MAGYAR ROVSRS IRODALMA

mivel az omnri fldmves tudomnya ell intzetein kpviseletben nekem sem lehetett kitrni, vele gyorsan vgeztem s csak aztn merltem bele nyugodtan a rovson szerepl szmok, tulajdonjegyek s betk tanulmnyozsba. Kt dologgal mr a kezdet kezdetn tisztban voltam: azzal, hogy a tollal s tintval kiszortott kzpkori rovsrsnak emlkeit az l nphagyomnyban, vagyis az sfoglalkozsok l emlkei kzt mr meg nem tallhatom; tovbb azzal is, hogy az sfoglalkozsok l emlkei kzt szerepl szmrovs s tulajdonjegyrovs tzetes tanulmnyozsa olyan bels okok felismersre fog vezetni, a melyek birtokban aztn a magyar rovsrs hitelt is megllapthatom. Ezrt lttam hozz a rovsok s tula.jdonjegyek rendszeres gyjtshez, tovbb a tudomnyos ton hozzfrhet nemzetkzi anyagnak, klnsen a rokonnpek e nem nprajzi anyagnak s irodalmnak tanulmnyozshoz. A vllalkozsnak nem vrt, szinte magtl rad fejedelmi gazdagsg eredmnye lett. A szmrovs tanulmnyozsa kzben elszr azt a trvnyszersget llapthattam meg, hogy a jobb kzzel rovott szmjegyek sora technikai okok miatt mindig jobbrl balra irnyodik. x Ezt kvetleg a szkelyfldi ktsoros, illetleg prhuzamos sor, vgtelen szmrovsok ksztsnek megfigyelse alkalmval pedig nyomra jttem annak a msik trvnyszersgnek, hogy a rovsbot megfordtsa utn a msodik sorpr az elzhez viszonytva nemcsak visszafel fordul s visszafel halad, hanem szmjegyeivel egytt fejtetn is ll. Midn ezt nekem egy rtelmes sepsiszentkirlyi erdirt szkely a rovson megmutatta s meg is magyarzta, hogy a ltszlagos zavart elidz fordtst a bal markunkban tartott rsz felhasznlsa miatt kell vgrehajtanunk, vgtelen boldogg tett az a tudat, hogy a termszet ln a magyar hagyomny jl megrtett l emlkei kzt az kori epigraphia eddig meg nem fejtett nagy rejtlynek jttem a nyitjra. Mert a szkely ktsoros rovs sorvezetse tkletesen azonos volt az kori grg s ital feliratok bustrophedonjainak jobbrl balra kiindul, minden msodik sorban visszafordul s jegyeivel egytt fejtetn ll rsrendszernek titokzatos sorvezetsvel. Midn a bustrophedonos magyar szmrovsok utn K. D. LEGINOVSZKY adataibl a keletszibriai burjtok s jakutok naptrainak fogalomjegyekkel rovott bustropliedonjait is megismertem, mr csakugyan nem trhettem ki az ell az nknt knlkoz kvetkeztets ell, hogy a termszetellenesnek tetsz kori bustrophedon a rovslapok szolgai msolatbl termszetes ton keletkezett, s a mi ezzel szorosan sszetartozik hogy a msolt szveg rovsrs volt. Mivel a betrovs bustrophedonos fadarabjai rg elkorhadtak, ilyen irsjegyes kori bizonytkokra mg csak gondolnunk sem lehet. Nekem teht a bustrophedonos feliratok vilgban kellett folytatnom kutatsaimat. Itt derlt ki aztn, hogy a phniciai eredet s mg kezdetleges fokon lev smi (pl. himyri), pelazg s grg feliratos emlkek kzt, tovbb a kzvettett ton szintn onnan ered ital, etruszk, germn (rna) s -trk irs legrgibb feliratos emlkei kzt is mindig megtallhat a bustrophedon. Ez pedig azt teszi, hogy ez az sszefoglallag kzptengermellkinek nevezhet rsrendszer eredetileg csakugyan rovsrs volt s a bustrophedonok jelenltnek bizonysga szerint minden klcsnznl, mg a legksbbi klcsnt kzvett npnl is mindig rovsrs maradt. Ha az ilyen bustrophedonos epigraphiai emlkek az irodalmi mveltsg sarjadsnak kezdett jelentik, akkor semmit sem csodlkozhatunk azon, hogy az ilyen korai emlkekkel kzvettett rovsrsnak a szzadok mlva virgzsnak indult s a rovsrstl egszen elszakadt, st a feliratok lgkrbl is kibontakozott irodalmakban mr alig van felismerhet nyoma. Rendszerint csak a szkincs rztt meg olyan si emlkeket, a melyeket nyelvtrtneti ton t u d u n k a rovsrs egyetemes trtnete szmra rtkesteni. Ez az rstrtnet! szegnysg termszetesen mgis feltn marad, mert hiszen ms oldalrl bizonytanunk lehet, hogy a rovsrs mg akkor is mindig lt, mikor az epigraphiai irs mr ecsettel, stlussal vagy tollal gyakorolt irsmdszerr fejldtt. Klnben el sem lehet kpzelni azt, hogy az kori grg bustrophedonokat a kzpkori -trk bustrophenoktl ezer esztendnl nagyobb idkz vlasztja cl. Ekknt tjkozdva, teljes rtkt felfogtam annak, hogy a mi kzpkori krniksaink s XVI. szzadi emlkrink egyrtelmleg a szkelyek fra rovott rsrl beszlnek. Tudtam, hogy az egyetemes mveldstrtnet szempontjbl itt a legtovbb fennmaradt rovsrsrl lehet sz. Tudtam, hogy ezt a lehetsget a bustrophedon nyomn sszefoglalhat kzpU'iigormellki rsrendszer rokoni
Utlag megllapthattuk, hojty e/.t a termszetes jelensget (a nlkl, hogy rstrtnet! jelentsgt is felismerte volna) nlunk elszr RVAI MIKLS figyelte meg. L. fentebb e fejezet IV. rszben.
1

A MAGYAR ROVSRS IRODALMA

23

kapcsolatainak rtkes rstrtnet! ismrveivel fogom bizonythatni. Vagyis arra a rendkvl szvevnyes sszehasonlt kritikai mveletre kellett flkszlnm, a melylyel a magyar rovsrsnak nemcsak hitelt, hanem eredett s rokoni kapcsolatait is meg tudom esetleg llaptani. E pontnl meg kell emltenem, hogy a vllalkozs sikerhez a magyar rovsrs irodalma mr biztostkokat is tudott szolgltatni. Visszaemlkezhettem arra, hogy a mi betsorunkat az elz kutats mr a germn rnval s a zsid rssal is azonostotta. Az utbbival val sszehasonlts eredmnyezte azt a tbbszr megismtelt fltevst, hogy a mi betsorunkat a zsid rs nyomn protestns theologusok hamisthattk. Az n esetemben legtbb btortssal NAGY GZA feledhetleu kollgm rendkvl rtkes elmunklatai s lland rintkezsnk folyamn vltott eszmecseri hatottak. Mieltt THOMSBN VILMOS az -trk feliratokat megfejtette volna, NAGY GZA mr rmutatott a szibriai feliral tokkal val meglep hasonlatossgra. Mikor pedig e feliratok betinek trk hangtani rtke 1894-ben kiderlt, nyomban megrta A szkely rs eredete czm kitn tanulmnyt, a melyben rmutatott arra, hogy az egymssal azonos, vagy egymshoz hasonl -trk s szkely rsjegyek hangtani rtke is ugyanaz, vagy legalbb is ugyanabba a hangcsoportba tartoz. Itt emltem meg, hogy NAGY GZA izz magyar lelknek genilis csapongsa hatott rm eszmltetleg akkor is, midn az lOl-iki csiks/.entmiklsi felirat szvegben az rtelemzavar rsz romlottsgt felismertem s kijavtottam. Csak egy sz volt elrontva; de ez a sz magban vve is eldnttte a felirat s vele a magyar rovsrs hitelnek krdst. Kiderlt, hogy a feliratot az 1750 tjn kszlt kt msolat eltt mr megbolygattk. Mivel ugyanakkor egy szavt a felismerhetetlensgig el is torztottk, teljesen trgytalann lett az a gyan, hogy a ksbb megsemmislt felirat rovsirsos szvegt a msols idejn hamistottk. Mivel a szkely rovsrs hitelnek krdse sem NAGY GRZA sikeres sszehasonlt mveletvel, sem az n felirat-reconstrulsommal nem volt vgrvnyesen elintzve, rovstanulmnyaim sszes eredmnyeit elkezdtem egy rendszeres monographinak flpteni, gy jtt ltre egy teljes lustrum munkssga rn az .Ethnographia" 19034. s 19067. vi ngy vfolyamban 167 brval folytatlagosan megjelent Rovs s rovsrs czm terjedelmes m, a melyet utbb a Magyar Nprajzi Knyvtr" II. szma gyannt (1909-ben) kln ktetben is kiadtam. Midn a bustrophedon eredetnek megllaptst s a vele kapcsolatos irstrtneti eredmnyeket mvem bevezetse gyannt magyarul mr kzltem, nmetre is lefordtva elkldttem Charlottenburgba, az agg MOMMSRN TivADARiiak. Dolgozatom a nagy nmet e pi gr a p hstl a berlini Gesellschaft f r Antropologie, Ethnographie und Urgeschichte-hez kerlt, hol az 1903 okt. 17-iki lsen felolvastk s egsz terjedelmben ki is adtk a Zeitschrift fiir Ethnologie" 1903. vi folyamnak 755771 lapjain. A monographia tulajdonkppeni trgya hrom rszbl s egy fggelkbl ll: /. Szmrovs II. Tidajdonjegy III. Betrovs. Fyyelk (A hamistvnyokrl). Az els rszben kln trgyalom a magyarsg, hazai nemzetisgek, rokonnpek s klfldi idegen npek szmrovsait. Kidertem, hogy a magyar ad-rovs mltja oklevltri alapon a XIII. szzadig, nyelvtrtneti alapon pedig a honfoglals korig nyomozhat. A keleteurpai s kzpeurpai npek magyar klcsnszavaibl (rovs, prja, kokas stb.) az derl ki, hogy az elszmols nyilvntartsra flttbb alkalmas szmrovst a nmetsggel, az sszes szlv npekkel, tovbb a balkni olh s j-grg npekkel a fl Eurpt sarczol honfoglal magyarsg ismertette meg. A hazai rovsfajtk tzetes tanulmnyozsa pedig sszehasonlt nprajzi ton rvezetett arra, hogy a legszvevnyesebb ktsoros szkely s csng rovs tkletesen egyezik a vogul s osztjk rokonnpek nyugatszibriai rovsaival. A msodik rszben ugyanilyen mdszerrel trgyalom a tulajdonjegyeket. A trtnelmi nyomozs itt is napfnyre hozza az rpdkori jeyy-et s az rpdkori eredet fldkzssg tulajdonjegyes nyil-t. Az sszehasonlt nprajzi mvelet viszont csak azt igazolhatta, hogy a rovott tulajdonjegy hasznlatban csak a gyakorlat azonos, de a folyton vltoz formk egymssal nemzetkzi vonatkozsban mr nem llanak. A hazai szkebb keretben nagy figyelemmel kutattam a tulajdonjegy s a rovott rsjegyek irodalmi ton tbbszr hangoztatott viszonya utn. A szkelysgnl nhny homlyos nyom azt sejtette velem, hogy egyes csaldnevek kezdbetje a rovsrs betsorbl kerlhetett
Az Orszgos Rgszeti s Embertani Trsulat 1890 pr. 29-iki lsn. Rvidtve megjelent a Budapesti Hrlap 1890 jiin. 6-iki 154. szmban.
1

-24

A MAHYAR

ROVSRS

KIODAU1A

forgalomba. De ez semmi esetre sem jelenthet rgi tvtelt, mert hiszen az aprl fira s tbb testvrre szll tulajdon jegyeken minden rks vltoztat (hozzad, vagy elvesz) valamit. A betrovs trgyalsnl a germn rnrl s az -trk epigraphiai emlkekrl mr gazdag s rtkes tudomnyos irodalom llott rendelkezsemre. Ezrt volt mdomban az itt tallt bustrophedonokkal nemcsak a rovsmsolst igazolni, linin a kt rsrendszer eredetre s rokoni kapcsolataira is lesen rvilgtani. Viszont a magyar emlkek kevsbb tisztzott gynek mg a fldert tudomnyos elmunklatok tern is kteles szolglatot kellett teljestenem. Az lltlagos, mg soha nem ltott Telegdi-fle 1598-iki leydeni Rudimenta-kiadsrt az sszes nagyobb eurpai knyvtrakat megkerestem. Az eredmny medd lett, de a fradozst ms irnyban gazdagon megjutalmazta az ugyanekkor elkerlt giesseni s hamburgi msolat. A msolatban fenmaraclt 1501-iki csikszentmiklsi felirat hitelnek bizonytsra alkalmas szveghibt mr megemltettem. A rendelkezsl ll msik kt emlk kzl az 1589-iki Rudimenta mr tollal rott ksi tudomnyos termk volt, az 1668-iki enlakai templomfeliratot pedig ecsettel festettk. Ezrt a magyar rovsrs hitelessgt s a kzptengermellki rsrendszerhez fzd rokoni kapcsolatt bizonytanom mr nem lehetett. De bizonythattam a jobbrl balra irnyod sorvezetssel, melyet elszr VKRANCSICS tett szv s a mely pontosan megvan a magyar rovsrs emltett hrom emlkben is. A rovsrs bustrophedonos msol rendszerbl ugyanis az els s legsikerltebb kibontakozs az volt, hogy a forgatott rovst msols alkalmval egyszeren visszaforgattk, gy jtt ltre aztn a zsid s -trk rs sorvezetsnek jobbrl balra irnyod rendszere. s gy jtt ltre a magyar rovsrs jobbrl balra irnyod sorvezetse is. Jellemz, hogy erre a pomps tletre az indogermn npek egyike sem jtt r. Ezrt a bnstrophedonnal val veszdsg nluk megsiettette a rov- s msoleszkzk finomodst. Mikor aztn a kettbl ltrejtt a karczolt s a toll, a sorvezets is megvltozott: termszetes ton balrl jobbra igazod lett. A mint a magyar rovsrs a birtokban lev sisg jogn megkezdte a kzptengermellki rsrendszer nagy s fnyes csaldjban val elhelyezkedst, a tovbbi sszehasonlts mr sokkal knnyebi) szerrel tudta hozzfrhetv tenni az ignytelen magyar emlkekben rejl rtkes rstrtneti adalkokat. Kiderlt, hogy a rovs technikjnak nemcsak a sorvezets irnya volt velejrja, hanem a betk merevsge s egykorasga is. Megrtettk, hogy a rovks a rovsfra keresztben s ferdn metszett legknnyebben, a farostok kihullst elidz szgleteket pedig kerlni volt knytelen. Az rsjegyek szerkezetben azrt talltunk kevs vltozatossgot; a klnfle npek rovott betsorai kzt pedig ugyanezrt talltunk mg akkor is igen nagy hasonlsgot, mikor rokoni kapcsolatra, pldul az etruszk s szkely rs kzvetlen kapcsolatra mg csak gondolni sem lehet. Ez a krlmny figyeltette meg velnk, hogy a klcsnzk az tvett rsjegyek egyikn-msikn mr megklnbztet jrulkokat is knytelenek voltak alkalmazni. Megfigyeltk tovbb, hogy a klcsnzk a formk megvltoztatsa alkalmval a betk rszeit gondosan megtartottk. Ha pldul azt talltk, hogy az a jegy egy hossz keresztmetszsbl s kt ferde rvid vonalkbl ll, akkor az -trk rstud mr feljogostva rezte magt arra, hogy a kt rvid ferde vonalat a hossz keresztmetszs kt vgn helyezze el. A germn runa rovja viszont csak annyit engedett meg magnak, hogy a kt ferde vonal ne alkosson szget, hanem prhuzamosan maradjon meg egyms mellett. Mikor aztn az ilyen megfigyelsekkel elkszltnk, mr birtokban is voltunk azoknak az ismrveknek, a melyekkel meg lehet llaptani az egy csaldba tartoz klnfle betsorok kzeli vagy tvoli rokoni kapcsolatt. Eredmnyeinkrl vgl tblzatos kimutatst ksztettnk, a mely kimutatsban a magyar betsort mr az -trk betsor legkzelebbi rokona gyannt szerepeltettk. Erre els sorban azok a formai s vele egytt jr hangtani tallkozsok indtottak, a melyeket elszr NAGY GZA llaptott meg. mi pedig a fon ti megfigyelsek rvnyestsvel szaportottunk. Indtottak tovbb azok a trtneti t a n u l m n y o k is, a melyekkel elzleg mr bizonytani tudtuk, hogy a szkelyek azonosak azokkal :iz elmagyarosodott kabarokkal, a kik a mvelt kozr trksgtl keleten elvltak s a honfoglals eltt hozznk csatlakoztak, a honfoglals utn pedig szkolyked hatrreink lettek. Az elmagyarosodott csatlakozok e kzvettse rteti meg velnk, hogy a rovott rsjegyet jelent butit nyelvnkben mirt trk klcnnsz; tovbb azt is, hogy a trk nyelvbl hinyz magyar hangok (pl. a yy, ny, ty) jegyei mirt viselik magukon az utlagos megszerkeszts nyomt. Vgl i^y ilyen keleti trk kzvetts nlkl nehezebben tudnnk, vagy tn meg. se tudnnk rteni azt a

A MAGYAR ROVSRS IRODALMA

25

jelensget, hogy a szkely rovsrs betsorban nemcsak kzpzsiai -trk elemek vannak, hanem vannak mg rgibb olyan elemek is, a melyeket a rovsrs valamely igen rgi betsorval egy sibb keleti trksg az kori kzptengermellki kulturbl vett klcsn s adott tovbb.

vn.
A konstantinpolyi s bolognai emlkek felfedezse.
Mire a M. Nemzeti Mzeum rszrl szlltott tudomnyos eredmnyek leszrdtek, Magyarorszgon taln senki sem rdekldtt mr a rovsrs irnt. Idkzben mindenkit elriasztott az a valban kellemetlen tapasztalat, hogy a jhiszem rdekldk hazafias lelkesedsre szmt irodalmi s mvszi termels a tudomnyos kritika itlszke eltt rendszeriat rtktelen silnysgnak bizonyult. Mindenki sajnlta FADRUSZ Juost, hogy a zilahi kudarcz utn jra visszatrt jl-rosszul megkezdett irstrtneti tanulmnyaihoz. Bizonytani kezdte a szkely s etruszk rsjegyek megdbbent hasonlatossgt, st rmutatott az egyiptomi hieroglyphek formai rokonsgra is. 1 s a ki a kitn mvszen csak a kptelensgnek tetsz trtneti tvlat miatt s nem a vakmer sszehasonlt mvelet mdszertelensge miatt sajnlkozott, annak csakugyan aggodalmai tmadhattak, midn a mzeumi kpviselet csaknem ugyanolyan tvolsgban kereste a magyar rovsrs eredetnek titokzatos forrsait. Akadtak komoly, de tjkozatlan tudsok, a kiknek szemben fltte veszedelmesnek tetszett az a krlmny is, hogy az ilyen nagytbntossg egyetemes vonatkozsok elvgre mr a klfldi kritika beavatkozst is kihvjk s gy a hazai tudomny komolysgt a mvelt nemzetek szemben esetleg igen nagy mrtkben veszlyeztethetik. Hledezve lttk, hogy a mzeumi kpviselet ebbe a nemzetkzi veszedelembe egyenesen belerohaut. A mint a bustrophedon eredett mve befejezsben megllaptotta, eredmnyt nyomban klfldre vitte ; mikor pedig a m elkszlt, az egszet THOMSEN Vn-Mosnak. az -trk feliratok megfejtjnek ajnlotta. Pedig tudhatta, hogy a kopenhgai dn egyetemnek ez a magyarul is tud dsze a mi rovsrsunk gyben mr llst foglalt. Midn ugyanis vilghr franczia mvben az -trk irs eredetvel foglalkozott, mondanivalinak fggelkl az utols jegyzetben gy nyilatkozott: J'ajoute que les ressemblances spcieuses de l'alphabet tre t l'alphabet dit hunno-scythique (voir P. Kirly de Dada, Babyl. and Orientl Record VI, No. 10, 1893, p. 227 t suiv., 233) snt trop peu nombreuses ct trop imperceptibles pour justifier une parent des deux alphabets". (Magyarul: Hozzteszem, hogy a trk betsornak s az gynevezett hunszkitha betsornak (1. Dadi Kirly P. stb.) ltszlagos hasonlatossgai nagyon csekly szmak s 2 alig szmbavehetk ahhoz, hogy a kt betsor rokonsgt igazolhassk.) m az aggodalmaskodknak azt is tudni kellett volna, hogy DADI KIRLY PL angol nyelv czikke gyarl irsmutatvnyaival nem a csikszentmiklsi klasszikus betsort, hanem SOMOGYI ANTAI, hamistvnyainak kurzv jelleg betsort vitte vilgpiaczra. Midn szemlyes rintkezsnk alkalmval e hevenyszett czikkecske miatt a szerzt korholni kezdtem, nagy meglepetsemre azzal vdekezett, hogy egy londoni kongresszus nnepi lakomjn nhny rdekldvel hosszasan elbeszlgetett a magyarok rna-tudomnyrl s egyben irsm utalvnyokat is ksztett egy kezegyben lev tlap res htra. Az egyik rdekld aztn megirta a czikket, a melyet kefelevonatban kldtek el utna korrigls s adoptls vgett. Az vatos dn mester teht igen helyesen jrt el, midn a silny kongresszusi termket rdemnl tbb figyelemre nem mltatta. Viszont a mzeumi kpviseletben is kellett lenni annyi erklcsi btorsgnak, hogy a magyar rovsrs eredetnek s rokoni kapcsolatainak bizonytkait hdolattal elszr ugyancsak THOMsusnek, a turni tudomnyok halhatatlannak mutassa be. Mve egy pldnya teht Kopenhgba kerlt, a tbbi pedig az emltett rszvtlensg kvetkeztben a mzeumi raktrakba vndorolt. Ez 1909 jnius havban trtnt. Pr v mlva, 1913 mrczius havban TBOMSBN egy fnykpet kapott BABINGBR FBEENCZ fiatal vvrzburgi tudstl. A fnykpen hrom sor rna-szer irs volt lthat DERNSCHWAM JNOS tjkoztat jegyzeteivel. Az 1555-iki latin fljegyzsbl csak az tudhat meg, hogy ez a gt rnnak tetsz titokzatos feliratot DBRNBCHWAM Konstantinpolyban, a kvetsgi szlls istllBudapesti Hrlap, 1903. vf. Inscriptions de l'Orkhon dchiffres fors, 1896. 54. 1.
2 1

pr VJLH. THOMSKN (Mmoires de la Socit Finno-Ougrienne. V.) Helsing4

Sebestyn : A Magyar Rovsrs Hiteles Emlkei.

26

A MAGYAR ROVSRS IRODALMA

jnak falrl msolta le. BABINOER teht a nagy dn orientalisttl arra krt felvilgostst, hogy ez 1 a germn rnnak tetsz felirat miknt kerlhetett a trk fvrosba. THOMSEN nyomban felismerte, hogy nem germn rnkkal, hanem a magyar rovsrs egyik csodlatos emlkvel van dolga. Elkereste a neki ajnlott magyar knyvet s ennek segtsgvel olvasni kezdte: ^Ezer ezz tizent esztendben rtk szt . . . " Noha THOMSEN tud magyarul, nhny nevet s elavult szavat megfelel kztrtuelnii s nyelvtrtneti segdforrsok ignybevtele nlkl mr nem tudott kibetzni. Megfejtsi ksrlett azzal az utastssal kldte meg teht BABiNGERnek, hogy a fclbeli eredmnyt velem fejeztesse be. Midn hozzm n fnykp s THOMSEN megfejtsi ksrlete megrkezett, nyomban tisztban voltam azzal, hogy az esemnyszmba men felfedezs tudomnyos irodalmunk megmrhetlen rtk gyarapodst jelenti. Tudtam, hogy ez a flttlen hitel rovsirsos magyar nyelvemlk minden idkre eldnti a csikszentmiklsi felirat hitelnek s ltalban a magyar rovsrs hitelnek krdst. Tudtam, hogy a magyar tudomnyossgnak milyen mrtk dszre szolglt THOMSEN beavatkozsa s pomps magyar nyelv megfejtsi ksrlete. rmtl radozva dvzltem BABINGER s nyomban hozzlttam a szveg homlyos, vagy rosszul msolt helyeinek megfejtshez, valamint a tartalom megvilgtsra szolgl kztrtneti adalkok flkutatshoz is. Midn eredmnyeimet rendelkezsre bocstottam, azzal az ajnlattal kvntam megrvendeztetni, hogy ha a kldtt trtneti s epigraphiai adatokat sszerja, dolgozatt magyarra fordtom s bemutatom a M. Tud. Akadmia egyik nyilvnos lsn. Egyben megllapodtam vele, hogy a magyar szveg elbb megjelenik az EthnoqrapJnlian, utna pedig a nmet lt a majd napvilgot az Unyarischc Rundschauban. Ez gy is trtnt, BABINHER FERRNCZ dolgozatval gyorsan elkszlt s n a szksges giosszkkal elltva csakugyan bemutattam az pr. 21-iki sszes lsen. Midn a dolgozat az Ethno/fraphia III. fzetben megjelent, glosszim nyomtatsban is kvettk MABINGER czikkt. Ezek nlkl ugyanis a felfedezett emlk viszonylagos rtkt, nyelvtrtneti s irstrtneti sajtossgait kellkppen megrteni nem lehetett. St csorba esett volna a felfedezs krlmnyeinek megllaptsban is. BABINQER vilgosan megrta ugyan, hogy THOMSEN nagyszer nyelvtudsa tbb sz jelentst s ezzel a felirat tartalmt is krlmnyesen megllapthatta"; de ezzel - - klnsen magyar szempontbl tlve meg a dolgot - - a megfejts gye mr csak azrt sem lehetett mltkppen elintzve, mert BABINGKR a hibs msols szvegnek rekonstrulst is mltnyolva, albb megjegyezte, hogy a felirat szvegt gy kzli, a hogy n megfejtettem. Ezrt szenteltem az els glosszt TnoMSKNhez fzd viszonyom ismertetsnek, a msodikat pedig folytattam gy: A vratlanul flbukkant konstantinpolyi magyar nyelvemlk sznds trtnetnek ktsgtelenl az a legragyogbb rsze, mely a genilis dn tudsra vonatkozik. KEDEJI SZIKELY TAMS (a konstantinpolyi kvetsgi istlba zrt magyar fogoly) azrt alkalmazta az erdlyi szkely rovsirs titokzatos jegyeit, hogy hozzrt fldijein kvl ms kibetzni ne tudja. DERNSCHWAM JNOS pedig nmet ltre azrt msolta le, mert azt hitte, hogy rna-szer jegyeit nmi utnjrssal majd megszlaltathatja. DKRNSCHWAM msolata jabban BABINOKR FKRHNCZ kezbe kerlt s ez a derk bajor tuds hosszas ksrletezs utn a kzpzsiai -trk feliratok megfejtjre nyilvn azrt gondolt, mert e trkfhli leletben is trk szveget kezdett gyantani. Vgl aztn a vilghr dn tuds sikerrel megllaptja, hogy a titokzatos felirat rovsirsos magyar nyelvemlk Ifiln-bl. Szval a magyar mveldstrtnet s rstrtnet e mrhetetlen rtk kincse taln soha sem bontakozott volna ki az ismeretlensg homlybl, ha THOMSKN csods mret turni ismeretei kapcsn germn tudshoz ill alapossggal meg nem tanult volna magyarul''. Annak mrtkl pedig, hogy mg gy fl fegyverkezve is min terhes munkt vgzett THO.MSEX, kzlm azt a megfejtsi ksrletet, melyet BABiNOKRiiek, ez pedig nekem elkldtt. Utalok az eddigiektl elt, fordtott irny sorvezets szerencss flismersre s tbb magyar sz rtelmnek meglepen tletes megllaptsra. Vgl hdolatteljesen megjegyzem, hogy az n befejez szerny munkssgom mr csak akkor kvetkezhetett el, ,midn a nagy dn tuds elzleg DKRNSPHWAM fljegyzsben az l-Yl-iki rovsirsos magyar nyelvemlket flfedezte. Igen. a sors klns kegyelme bennnket gy tett gazdagabb, hogy a kzp1 L. BAIIINOKK polemikus levelt az Ethno^riiphia 1914. vf. 71. I. Dolgozatt t1 c/iinen : Konsta/ntinpotyi rovsrson mnr/yar nyelvemlk lin b<il bemutattam :i M. Tud. Akadmia 1013 pr. 21-iki sszes lsn; rgsz terjedelmben kiadtam az Ethnograpbia lHJJ. vi f. prilisi III. fzetben s tzetesen ismertettem a Vasrnapi L'jsg 1913 pr 'J7-iki 17. szmban. Nmetl a/, Ungariselii' Kiindsohau 1914. vi J. fzetben jelent meg. ,

A MAGYAR ROVSRS IRODALMA

27

zsiai -trk feliratok megfejtje lett a nyelvemlknek tekinthet egyetlen hiteles -magyar felirat megfejtje is!" * Utbb kiderlt, hogy BABINGER rem nagyon megneheztelt, a mirt TnoMsuNt ennyire belekevertem a dologba s hogy magam is eltrbe kerltem. Egyelre csak jelezte, hogy van kszlben egy msik meglep trgy czikke is a rovsrsnak s a szkelyeknek egymssal kapcsolatos eredetrl. Nyomban tudattam, hogy e krdsekben n mondtam ki nlunk az utols szt s egyben kszsgesen felajnlottam tovbbi tmogatsomat De BABINGBR nem krt a tudomnyombl. Noha nyelvnket s tudomnyos eredmnyeinket nem ismeri, vakmern nekivgott Ein schriftliches Ratsel (Irstrtneti rejtly) czm czikke megrshoz. A mikor elkszlt, dolgozatt megkldte a Keleti Szemlnek s MLLBB KoNRADnak, a magyar viszonyokat ismer germanistnak. A magyar folyirat figyelmetlen szerkeszti gyet sem vetettek a dolgozat hajmereszt botlsaira s arra a szintn kinyomatott magnlevlre, a melyben MLLER KONRD BABiNGERrel egy elmletet kzl a szkelyek s rsuk eredetrl. De mikor megjelent, egyik lelmes estilapban a kt szerkeszt nagy zajt csapott s fennen hirdette, hogy folyiratuk legjabb ktete szenzczis tudomnyos flfedezsrl ad szmot. Kt nmet tuds, MLLER KONRD DR., a hrneves germanista s BABINGER FERENCZ wrzburgi egyetemi tanr 2 kidertette, hogy a szkelyek, kiknek eredete egy vezredig vits volt, azonosak a kazrokkal". Ez az ural-altji eredet kazr gylevsz-np a kzpkor elejn a rgi trk np szomszdsgban lakott s a rgi trk rsjegyeket hasznlta. A mikor a magyarok Lebediban ltek, a magyaroknak a kazrok voltak szomszdai. Mikor a varg-oroszok a kazr birodalmat megsemmistettk, a pecsenegek pedig a magyarokat nyugat fel szortottk, a kazr np egy tredkt (a kabarokat) a magyarok leigztk s a IX. szzad elejn magukkal vittk nyugat fel". Ezek lettek aztn elmagyarosodsuk utn azok az erdlyi szkelyek, a kik a rovsrst mg zsibl hoztk magukkal". Ezrt aztn nagyon is val3 szn, st alapos az a fltevs, hogy rovsrsuk (a kzpzsiai -trkvel) kzs eredet". Midn az jsg egyik munkatrsa megkrdezett, hogy mi a vlemnyem errl a flfedezsrl, azt a felvilgostst adtam, hogy engem nagyon meglepett, mert a mit ilyen nagy zajjal nyilvnossgra hoztak, utols zig megtallhat a szkelyek kabar eredetrl s a trk eredet szkely irs kabar kzvettsrl szl rgebbi knyveimben, fzeteimben s czikkeimben. KUNOS IGNACZ s MUNKCSI BERNT szerkesztk ezt megszgyentsnek vettk s BABiNCBRrel karltve dsztelen hrlapi hajszt intztek ellenem. Az gy rdemn a sok medd irka-firka semmit sem vltoztatott. A flfedezs" nyolcz vvel korbban, teht akkor, midn mg MUNKCSI BERNT is szerkesztje volt, megjelent az Ethnographiban e czmen: A szkely rovsrs eredete. Ennek szvege jelent meg 1909-ben a Rovs s rovsrs czm knyvemben is. ' Kzben BABINQBR folytatta Dernschwam-tanulmnyait s nhny rtkes adalkot sikerlt hozzfrhetv tennie. Rirnytotta figyelmnket DERNSCBWAM kiadott exlibriseire s egyetlen pldnyban fennmaradt arczkpes emlkrmre. * Mi pedig megrtuk jabb ylosszinkat a konstantinpolyi nyelvemlkhez. Kznsgnk szmra rmmel kzvettettnk mindent, a mit BABINGBR felkutatott s kzltk KIBPERT HENRIK egyik rtkes rgebbi tanulmnya nyomn DERNSCHWAM emltett atigsburgi naplinak prgai s wolfenbtteli msolatait." Bemutattuk a rovsirsos lapok facsimilit s beiktattuk tudomnyunk trtnetbe azt az rtkes adatot, hogy DERNSCHWAM naplit RANKE Dic serbische Revolution czmen 1829-ben megjelent ktete eltt a mi ENGBu'ink Gesckichte dcs ungrischen Beiciis czm mve III. rsznek 1813-ban megjelent 2-ik ktete idzte legelszr. Sort kertennk vgl BABINOBR emltett magyar czikknek feltn tvedseire, valamint a dsztelen hirlapi polmia okmnyainak bemutatsra is. SEBESTYN: Glosszk a konstantinpolyi nyelvemlkhez. Ethnographia, 1913. vi f. 141143. 1. Az egyetlen hiteles" feliratot inkbb az els felttlenl hiteles" feliratnak kellett volna mondanom, mert hiszen a csikszentmiklsi felirat hitelt e nlkl is tudtuk bizonytani. * Csak vgzett egyetemi hallgat. L. Ethnographia, 1914. vi f 66-67. 1. * E parzs irodalmi vita sszes iratait lenyomatban az Ethnographia 1914. vi f. n. fzete kzli. 5 Deutsche Rundschau fr Geographie, XXXVI. kt. 133. 1. (V. . GRF KARL EMICH zu LBININGEN-WESTEHBRG : Deutsche wid sterreichische Bibliothekszeichen. Stuttgart, 1901; Ethnographia, 1914. vi f. I. fz.) Mitteilungen dr Bayerischen Numismatischen Gesellschaft, 1913. 46. 1. (L. F. EBNER czikkt u. o. 1882. I. kt. 129. I.) * Hans Dernschwams orientalische Reise 15531550 qus Sandschriften in Auszuge mitgetet. (Glbus, 1887. LJI. ktet.)
4'
1

28

A MAGYAR ROVSRS IRODALMA

E kellemetlensgek kzepett valban knnyen el lehetett volna ejteni a kutats ama fonalt, a mely a legrtkesebb kzpkori rovsirsos magyar nyelvemlk felfedezsre vezetett. Mg rovstanulmnyaim elejn nyomra bukkantam annak, hogy BKLICAY JNS akadmiai felolvassa szerint GRF MARBIGLI FERDINND olasz hadimrnk Budavr bevtele utn, 1690 tjn Erdlyben, a Moldvas Olhorszgba vezet szorosok kipuhatolsra kldetett ki s ugyanezen alkalommal a szittya nptrzstl lakott Szkelyfldn tanulmnyozta s megfigyelte e np nyelvt s kutatsai kzben oly ft vagy fatblt tallt, a mely ezen fld els keresztyninek a vltoz napokra es nnepeinek naptrt tartalmazta". 1 Mivel BEMOZAY meg is jelli, hogy ezt az adatot a bolognai kziratok kzt lehet megtallni (,Mss. Codex 54. Crt. 669."), rintkezsbe lptem THAI-Y KLMNnal, a ki a M. Tud. Akadmiban a Marsigli-iratoknak magyar szempontbl val tzetes ttanulmnyozst s lajstromozst szorgalmazta. Mikor aztn eltte azt a sejtelmet kifejeztem, hogy ez a fu vagy fatbln tallt naptr esetleg rovsirsos szveg lehetett, maga is utna jrt a dolognak s jegyzetei, vagy FANTUZZI knyve nyomn azzal rvendeztetett meg, hogy a titokzatos naptrszveg csakugyan rva volt. A rovsirsos pldk bemutatsa alkalmval THALY mg arra is hatrozottan emlkezett, hogy a Marsigliiratok kzt csakugyan vannak ilyen merev bets szkelyfldi msolatok. Mikor aztn a M. Tud. Akadmia VERESS ENDRI Bolognba kikldtte, csakhamar megtudtam, hogy MAESIGLI csakugyan fra rovott szkely bets szvegeket msolt le. Megtudtam vgl, hogy a rovsirsos ft MARSIGLI abbl az idbl valnak tartotta, midn a szkelyek keresztyn hitre trtek. A mit a XVII. szzad legkivlbb epigraphusainak egyike lltott, a Fadrusz-lz idejn hihetetlenl hangzott. Ksbb pedig olyan visszahats kvetkezett, a mely mg a kszen ll tudomnyos eredmnyek megjelenst s rvnyeslst is megneheztette. Ilyen krlmnyek kzt aztn mg a beavatott szakembert is knnyen elriaszthatta a keresztyn hitre trt XI. szzadi szkelyek mozg nnepeinek" emlegetse. Mert hiszen ilyen nnepekkel csakis egy vre szl lehetett a rovott szveg; vagyis mdjban volna a kutatsnak mg MARSIGLI igazbl azt is megllaptani, hogy a XI. szzad melyik vben volt a fra rovott szveg hasznlhat . . . szintn megvallom, hogy az 1515-iki rovsirsos konstantinpolyi felirat meglepen romantikus trtnete nlkl csakugyan nem tudtam volna a bolognai msolat gyt komolyan venni, gy azonban elvgre is napfnyre kerlt az a mrhetlen rtk kincs, mely az lland (s nem a vltoz) nnepek kzpkori rk-naptrnak bizonyult, a mely a magyar rstrtnet szmra legtkletesebben rizte meg a szkely rovsrs hangz-ugrat rendszert, az egyetemes rstrtnet szmra pedig pldval igazolta azt a trvnyszersget, hogy a rovsboton s a rovsbot oldalainak msolatn mindig balra nz betsor, jobbrl balra irnyod sorvezets s a visszafordul pros sorokat fejtetre llt kgyz irs. bustrophedon keletkezik. A vratlanul felhalmozdott tudomnyos eredmnyek vilgnl a bizonytalansgnak az a kde nyomban sztfoszlott, a melyben annyi tuds elme megtvelyedett s a melyben a magyar rovsrs tudomnyos hitele is llandan veszlyeztetve volt. A napfnyre kerlt kzpkori emlkek vgrvnyesen igazoltk azokat a kzpkori krniksokat s emlkrkat, a kik azt lltottk, hogy a szkelysg si irsa rovson lt. Igazoltk, hogy ez az rs mg egszen az epigraphia krbe tartozott. Igazoltk a felfedezket, a kik hazai s klfldi epigraphusok voltak. s tegyk hozz: igazoljk majd a M. Tud. Akadmit is, a melynek rgszeti bizottsga az epigraphiai tartalomban rejl nemzeti s nemzetkzi tudomnyos rtket gyorsan felismerte s ezt a kiadvnyt tetemes anyagi ldozatok rn ltrehozta.
' BBLICZAY JNS: Mursitjli '.cle munki. Budapest, 18l. (rtekezsek a trt. tud. krbl Kiadja a M. Tud. Akadmia. IX. Kt. 9. sz. 43. 1.)

MSODIK KNYV.

A MAGYAR ROVSRS HITELES EMLKEI.

'

'

ELS FEJEZET.

A KZPKORI KRNIKSOK S A XV. SZZADI EMLKRK FLJEGYZSEI.

i.
A Nemzeti krnika szvege 1221 tjrl.
Ktfkritikai alapon megllapthat, hogy a XI. szzad msodik telben rott Nemzeti krniknak nvtelen knon-szvegt a ksbbi idk krniksai tbbszr folytattk, jra szerkesztettk, rgi szvegt megigazgattk, bvtettk s kurttottk. A XII. s/.zad derekn lezrul gynyr szvegnek tbb emberltn t nem akadt mlt folytatja. A kvetkez szzad els negyedben azonban jra akadt egy nvtelen mester, a k i a magyarok eredetnek, kivndorlsnak s honfoglalsnak mondit a mg l hagyomnybl tetemesen kibvtette. Ez a bvlet a magyarok els bejvetelrl, vagyis a hm skrl szl rsz lett. A hunok s magyarok rokonsgt egyrszt az eredet-monda, msrszt a magyarokkal teljesen azonos erdlyi szkelyek hun szrmazsa s honfoglalskori csatlakozsa volt hivatva igazolni. Ezrt beszli el rszletesen, hogy Attila fiainak s npeinek romlsa utn a meneklk egy rsze, mintegy tizentezer ember, Csaba kirlyfival keletre vndorolt s ott mg megrte, hogy egyik fia, Edumen, az Attila rknek visszafoglalsra indul magyarokhoz csatlakozhatott. E mondi rszben trtnik emlts egy msik hun nptredkrl is, melyet a krniks az erdlyi szkelyek seivel azonost. Mivel korrendben itt kerl elszr szba, hogy a szkelyeknek kln irsnk van, a rvonatkoz eredeti latin szveget s fordtst egsz terjedelmben idzzk: Remanserant autem ex hunis virorum tria milia, qui per fug interfugium erepti de proelio Crumheldino in campum Chigla mezei' se coliigere proctirarunt. Qui cum timerent occidentis nationes, ne eos invaderent ex obrupto, ad Erdeeleiv intravernnt; non se hungaros, sd Zekul alio nomine vocaverunt. In vita quideni Atylae infesti fuerant ipsi huni occidentali nationi. Isti etenim Zekuli huuprum snt residui, usque ad aliorum hungarorum reditum in canipo praefato conmorautes. Dum ergo hungaros iterato in Pannoniam redire cognovissent, in Rutheniam eis occurrerunt, conquestrantes simul Pannoni regionem. Qua quidem conquestrata, in eadem sort remanserunt, t tamen hungari voluerunt, non in piano Pannni, sd cum Vlachis in montibus confi.fiii sortem habuerunt; unde Vlachis conmixti, litteris ipsorum ti perhibentur". (Magyarul: Maradt volna pedig a hunokbl hromezer ember, a kik a Krumheld-csatbl futssal meneklvn, a Csiglamezre 'igyekeztek gylekezni, kik is flvn a nyugati nemzetektl, hogy hirtelen rejok ne rohanjanak, Erdlybe vonultak, s magokat nem magyaroknak, hanem vltoztatott nven szkelyeknek neveztk Atyla letben ugyanis ellensgei voltak a luhok a nyugati nemzeteknek.. Ezek a szkelyek" teht a hunok maradvnyai, kik a tbbi magyarok visszajvetelig. az emltett mezn maradtak. A mint teht megtudtk, hogy a magyarok Pannniba visszajttek, Ruthniba elejtik, mnnek, s Pannnia birodalmt velk egytt hdtk meg. S miutn azt meghdtottk, abban osztlyosok maradtak, a mint azonban a magyarok
1

KE/.AI : in eampo Chigle" ; Budai krnika: .in campum Chigladmezei" ; THUHCZI : in empo Czygla-mezew".

32

A MAGYAB ROVSRS HITELES EMLKEI

akartk, nem a pannniai skon, hanem az olhokkal egytt a hatrhegyek kzt nyertek osztlyrszt; a honnan az olhokkal sszeelegyedve, mint mondjk, azok betit hasznljk.') Idzetnk az 1358-ban kszlt Bcsi kpes krnikbl val. F. TOLDY : Marci ehronica de gestis hunqurorum. Pest, 1867. 2-rt, XVII. 1. - - SZAB KBOI.Y fordtsa u. o. XVI. 1. - Chronicon jiii-lwn Vin/lobonense. M. FLORUNUB: Funtes domejstici. BS- Voll. II. p. 120. A vele egyez Dulmiczi krnika s az 1473-ban kinyornatott Budai krnika a szkelyek betire vonatkoz mondatrszt mellzte.

n.
Kezai Simon .szvege 1282 tjrl.
Kun Lszl krniksa a Nemzeti krnika knon-szvegt tulajdonkppen kivonatolta, de egyben nmely rszt pl. az indigenkrl s a szolglattv osztlyokrl szl rszeket - - megtoldotta, az urra vonatkoz rszt pedig egsz terjedelmben hozzadta. A szkelyekrl szl fejezet nla szintn megkurtult. Ennek daczra pontosan megllapthat, hogy neki csakugyan az a szveg llott rendelkezsre, a melybl fentebb a szkelyek rovsrsra vonatkoz helyet idztk. Ez a szvegrsz nla rvidtett formban gy hangzik: Remanserant quoque de Hunis virorum tria millia ex prelio Crimildino erept per fge interfugium. qui timentes occidentis nationes in campo Chigle vsque rpd permanserunt. qui se ibi non Huuos, sd Zaculos vocaueniut. Isti enim Zaculi Hunorurn snt residui. qui dum Hungaros in Pannoniam iterato cognoverunt remeasse. redeuntibus in Jiutlienie h'nibus occurrerunt. insimulque Pannnia conquestata partm in ea snt adepti, non tamen in piano Pannoni, sd cum Blackis in montibus confinii sortem habuerunt. Vnde Blackis conmixti litteris ipsorutn ti perhibentur". (Magyarul: , Maradt volt mg a hunokbl hromezer ember, kik a Krumhelt-csatbl futssal menekltek, kik is flvn a nyugati nemzetektl, rpd idejig a Csigle-mezn maradtak s ott magukat nem hunoknak, hanem zakuloknak neveztk. Ezek a zakulok ugyanis a hunok maradvnyai, kik midn megtudtk, hogy a magyarok Pannniba msodszor visszajttek, a visszatrknek Ruthnia hatrszlein eljk mnnek. K Pannnit egytt meghdtvn, abban rszt nyertek, de nem a pannniai skon, hanem az olhokkal egytt a hatrszli hegyek kzt kaptak osztlyrszt. A honnan az olhokkal sszeelegyedve. mint mondjk, azok betit hasznljk.") KfezAi: Chronicon hvngaricvm, lib. I. cap. IV. (Incidentia). M. FLOBIANS: Fonies domestici. SS. Vol. II. p. 70. HORKYI : 6263. 1. - - PODHRADCZKY : 33. 1.

m.
Thurczi Jnos 1488 eltti fljegyzsei.
Mtys kirly krniksa az rpdkori rszben a Nemzeti krnika szvegt elgg tiszteletben tartotta, de a fntebb idzett szveg azon lltst, hogy az erdlyi szkelyek a velk egytt lak olhsggal kzs rs birtokban volnnak, mr nem msolta bele krnikjba. Ellenkezleg, mve elszavban utal e tapasztalatra: Nam t hoc nostro avo. pars nationis ejusdem quaedam. Transilvanis regni posita in oris. characteres quosdam ligno sculpsit, t talis scripturae usu literarum ad instar vivit*. (Magyarul: ,:t mi idnkben is a nemzet egy rsze, mely az orszg erdlyi hatrain lakik, bizonyos jegyeket r fra s az efel rsmddal betk gyannt 61.*) Clmmica Hungarorum, Praefatio. I. G. SCHWANDTNBR : Sriptores rerum hungaricarum. I. kt. Hcs. 174G. 2-rt, 40. L, 4-rt, I. kt. 48. 1. Az 1. HZ. alatt fntebb idzett szveg helyre pedig ezt iktatta krnikjba: Hi (i. e. Siculi). n o n d u m Scythicis literis blti, eisdem. non encausti t papyri ministerio sd in baculorum excisionis artificio, dicarum ad instar, utuntur*. (Magyarul: .Ezek a szkelyek, kik a ncythiai betket mg el nem felejtettk, a/.nkat nem tinta s papiros segtsgvel, hanem jilczkra metszs mestersgvel rovs mdjra hasznljk".) Chronica ffungarorum. 1. rsz. 24. fej. I. G. SCHWANDTNKR : u. o. 2-rt. 1. kt. 78. 1., 4-rt. I. kt. 96. 1.

KZPKORI KRNIKSOK 8 EMLKRK

33

IV.
Bonfini Antal XV. szzadi fljegyzse.
Mtys kirly udvari trtnetirja, BONFINI olasz humanista, szintn megfigyelte az erdlyi szkelyek rovsrst s THURCZI szvegt szem eltt tartva, gy nyilatkozott: Literas Scythicas habent, quas non in papyro scribunt, sd brevissimo Hgno excidunt; paucis notis multa sensa comprehendunt". (Magyarul: Scythiai betik vannak, melyeket nem papirosra irnak, hanem rvid fcskkra rnak, kevs jegygyei sok rtelmet egybefoglalnak.") fierum ungaricarum dccades, I. dec. 7. lib.

V.
Olh Mikls fljegyzse 1536 tjn.
Az erdlyi szrmazs tuds esztergomi rsek, a ki az erdlyi szkelyek trtnett s szoksait kln tanulmnyozta, az 1536-ban Brsszelben irott Hungria t Atila czm mvben (Lib. I. Cap. XVIII. . II.) a szkelyekrl gy nyilatkozott: . . . moribus, ritibus, ac legibus aliorum Hungarorum snt longe dissiniiles. Ad explicandam animi sui sententiam ac voluntatem quotidianain, praeter usum papyri t atramenti, aut characteris aliarum linguarum, notas quasdam bacillis ligneis incidunt, aliquid inter se significantes: quibus ita incicis, apud amicos ac vicinos vice nuntii, epistolaeve utuntur." (Magyarul: Erklcseikre, szoksaikra s trvnyeikre nzve a tbbi magyaroktl nagyon klnbznek. Leikk gondolatnak, s mindennapi akaratjoknak kifejezsre, papiros s tinta, vagy ms nyelvek betjegyeinek hasznlata nlkl, faplczcskkra nmi jegyeket rnak, melyek kzttk valamit jelentenek, s az gy rtt plczcskkat bart jaikhoz izenet s levl gyannt hasznljk".) Az Ifi8-ban elhalt rsek Aliljl elszr SAMBUCUS adta ki Frankfurtban 1581-ben BONFINI Decasainak fggelkl (86:2890. 1.). A Hungria BKL Adparatiisban (l41. 1.) jelent meg. Mi a m 1763-ki teljes bcsi kiadsnak 195. 1. idzzk.

VI.
Benczd Szkely Istvn 1559-iki vilgkrnikja.
A Krakkijn l"v>9-ben kinyoniatott Clirnnim <:: Vilagnac Ycles dolgairl szkely eredet szerzje a 1426. levlen az erdlyi szkelyekrl ezt i r j a : ^mceg mostis klnbznek tb Magtroktl, truiniekd cs irasokal, kic Hunniabeli mdra Szkel btuucl ediicc mind napiglan".

VII.
Veit Goliel fljegyzse I. Ferdinnd korbl.
I. Ferdinnd kirly erdlyi hadseregnek titkra, VEIT GOMEL, a XVI. szzad derekn (15501560) arrl tudst, hogy: . . . Sprache und Kleidnng (dr Szekler) ist ungrisch; in ihrer Schrift habn sie eigene Charaktere, von denen einige ein ganzes Wort, oder einen Satz bedeuten". (Magyarul: a szkelyek nyelve s viselete magyar, rsukban olyan tulajdon betkkel lnek, a melyeknek nmelyike egsz szt, vagy egsz mondatot jelent".) Jahrbchcr dr Literatur. Wien, 1825. Bd. XXIX. Anzeige-Blatt, 9.

VIII. Verancsics Antal (f J573) fljegyzse.


A msik tuds esztergomi rsek, a ki az erdlyi viszonyokat szintn tzetesen ismerte, a szkelyekrl irott s csak li.jabban kiadott fljegyzseiben ekknt nyilatkozik: Mores penitus incultos non habent, venim qni Scythicam adliuc praesefernnt cruditatem, omnique pene consuetudine, legibns, t vitae institutis ab Hungaris, religione excepta, discrepant, ne lingna
Sebestyn : A Magyar Rovsrs Hiteles Emlkei. 5

34

A MAGVAK ROVSRS HITELES BMLKEl

quiclem onmi ex parte, qunm veterum more loquuntur, siniiles. Pro literis notas quasdam in scipionibus ad formm tesserae quadratis excidunt, lineamque a dextra in sinistram, t Judaei, Aegyptii ac Turcae, ducunt, quarum una seu ad summum duae, punctis quibusdam additis, plus quam pro numero characterum praebent intelligentiae. Hunnos his usos fuisse, apud indigenas tritum est". (Magyarul: Erklcseik nem ppen brdolatlanok, hanem mg kir bellk a scythiai nyersesg; csaknem minden szoksukban, trvnykben s letmdjukban, kivve a vallst, klnbznek a magyaroktl; mg nyelviikre nzve sem minden rszben egyeznek velk, minthogy a rgiek mdja szerint beszlnek. Betk gyannt bizonyos jegyeket metszenek koczka mdjra ngyszgletv faragott botokra s a sort, mint a zsidk, egyiptomiak s trkk, jobbrl balra viszik; egy, legflebb kt ilyen sor, nmi pontok hozzttelvel, a jegyek szmhoz kpest, igen sok rtelmet ad. Fldieik szltre azt beszlik, hogy a hunok is ezeket az rsjegyeket hasznltk". SZLAy LSZL: Verancsics A. sszes munki. I. kt. (Monumenta Himyariae historica. Scriptorcs, II.) 1456. 1. M. G. KOVACHICH : Scriptores rerum hungaricarum miii-ores- II. kt. Buda, 1798, 109. 1.

MSODIK FEJEZET.

A KZPKORI BOLOGNAI EMLK.


L
Marsigli msolata.
L: ALAJOS FERDINND olasz grf, az osztrk szolglatban ll kitn hadimrnk, Buda s Nndor-Fehrvr visszafoglalsa utn elnk rszt vett a trk hadak kizsben. E hadmveletek vgn Lajos badeni herczeg oldaln Erdlyben mkdtt. rombolta le 1690-ben Brasst s hidalta t az Oltt, a mivel aztn lehetv tette, hogy a trk oldaln harczol Thklyt Erdlybl egszen kiszortsk. Midn emlkiratban e gyzelmekrl megemlkezik, elmondja, hogy a herczeg ktszz draganyossal a Moldva- s Olhorszgba vezet szorosok kipuhatolsra kldtte ki. Megemlti egyben, hogy gy alkalma nylott a Szkelyfld szkitha-eredet rgi lakinak nyelvt tanulmnyozni s egy olyan fadarabra is bukkanni, a mely az itt lak els keresztynek vltoz napokra es nnepeinek naptrt tartalmazta. FANTUZZI az emlkirat olasz tdolgozsban e pontnl MARSIGLI 54. sznni kziratnak 669. levelre utal.1 Ez a nevezetes adat s utals megtallhat abban a magyar tdolgozsban is, a melyet BBLICZAY JNS a M. Tud. Akadminak FANTUZZI utn ksztett.2 Midn -1902/3-ban vgzett rovskutatsaim fonaln BBMCZAY eme kzvettett adalkra rbukkantam, az a sejtelmem tmadt, hogy alighanem rovsirsos rgi naptrral van dolgunk. Feltevsemet arra a nprajzi tapasztalatra alaptottam, hogy a mi npcsaldunkba tartoz keleti npek a fra rovott naptrakat mg ma is hasznljk, valamint hasznltk az elz vszzadok sszes skandinv npei is. E naptrakon az lland nnepeket gyesen rovott fogalomjegyekkel, ideograinniokkal szoktk megjellni. A kezdetlegesebb fejlettsg npek a htkznapokat egyszer, a vasrnapokat pedig keresztezett bevgsokkal rjk fel. A dnok, norvgok s svdek rovsnaptrain viszont a ht napjait mg az elz szzadokban is a rna fiatalabb betsornak ht els (FUThARKH) jegyvel jelltk meg. Ha teht szkelyeink rsjegyeiket a kzpkori krniksok s a XVI. szzadi emlkrk feljegyzse szerint szintn faplczkra rtk, csakugyan feltehet volt, hogy a trtneti s rgszeti emlkek gyjtsben fradoz MARSIGLI rdekldst szintn ilyen rovsirsos rgi naptr kttte le. THALY KLMN s VERESS ENDRB bolognai kutatsaikban engem tmogatva, megllaptottk, hogy a naptr csakugyan rovsirsos szveg volt; igazoltk tovbb azt is, hogy MARSIGLI msolata a
A franczia nyelv emlkirat olasz tdolgozsban ez olvashat: Per sua particolar in.struzione fece l temp stesso vari ricerche, ed osservacioni sopra la lingua, he si praticava dagli Sciti abitanti nella Siculia a tempi antichi, e scoperse, ed acquisto un legno, che esprimeva il Calendario deli feate mobili per uso dei primi Cristiani di quei praesi-'. (Jegyzetben: Mss. Codex 54. Crt. 669.') (Magyarul: Ugyanezen idben a sajt maga okulsra klnfle kutatsokat s megfigyelseket tett a Szkelyfld rgi lakinak, a scithknak nyelvn s flfedezett s megszerzett egy fadarabot, mely azon vidk els keresztyninek hasznlatra feltntette a mozg nnepek naptrt. Jeyyzetben: Kzirat, 54. kdex 669. 1) (GiovANi FANTCZZI) : Memorie dtlla vita dl generl Co: Luigi Ferdinando Slarsigli. Bologna, 1770. 109 1. ' Marsii lete s munki. (rtekezsek a trt. tud. krbl, IX. kt. 9. sz.) Budapest, 1881. 43. 1. 5*
1

MAQYAR

ROVSRS

HITKI.US R M I . K K E 1

szveget egsz terjedelmben megmentette, szleletrl VKREBB ENDRE a Magyar Knyvszemle 1I06. vi folyamban szmolt be. A bolognai egyetemi knyvtrban rztt Marsigli-iratok 120 gyiijtelekcs ktetnek itt felsorolt magyar vonatkozs adalkai kzt talljuk az 54. szm IV-ik vegyes tartalm ktet (Manuscritti diversi. Vol. IV.) 99-ik darabjnak MAEsiGLitl ered czimzst s ezt a hozzirott szkszav magyarzatot: Nyolcz lapon kzli az . n. hun-scytha rovsrs betit s utna a naptri szenteket, neveket jellel (?) s alatta magyarul, latinul." 1 Mivel e kziratot Bolognbl kiklcsnzni nem lehetett, egyelre le kellett mondanom a sokat igr msolat tartalmnak tanulmnyozsrl s hozzfrhetv ttelrl. Csak az 151o-iki konstantinpolyi rovsirsos magyar felirat napfnyre kerlte utn - midn a magyar rovsrs kzpkori eredetre irnyult legutols ktelynek is vgleg el kellett oszolnia - - hozathattam meg a Magyar Nemzeti Mi'izeuni Orsz. Szchenyi - Knyvtrval azt az ldozatot, hogy ":i kzirat sszes lapjainak fnykpi msolatait elkszttesse. Ekkor aztn kiderlt, hogy MARSIGU fe=3 msolata a legrgibb s legterjedelmesebb rovsirsos emlket mentette meg a magyar 3 irodalom szmra.

II.

A msolat kt bustrophedonja.
MARSKIU msolata az P>4. sz. vrt ktet 6(39686. oldalt foglalja le. Ezen oldalak kzl csak a levelek, folik els, a LUIGFEKDNANDW oldala van a 669., 671., 673. stb. pratlan szmokkal sorMARSIGLI szmozva. A bennnket rdekl szveg a sorszmozott els oldalakon tallhat meg. Msodik oldalukat MARSIGLI mindig resen hagyta s rejuk alulrl megl. Marsii :irr./,kpc l'antu/.x-iiil. fordtva irta az oda tervezett rajzokat jelz olasz cznieket. E ltszlagos rendetlensgnek nyoma van a naptr szvegnek lemsolsban is. Nevezetesen ry.imhip utn kvetkez msodik levlen a rovsrs ABCz-je. ez utn a harmadik, negyedik.
' I. h. l'ji. I. A clix kiit;itk nem vettek rla tudomst. S/.IL.ADY RON: Jelentse bolognai tjrl*. \ M. Tud. Ak-ndi-niia Ki-tesitjc. iscs. r \ i 11. |;t. 18142. -- BEIOL, STJEPAN: flpisi grofa Marsiljija (Maraigli) n *ITH:'->I;->WJ hi'hlinlcri >i fiolonji (Bulizna)". Glasnik zrnnljikog nuizcja Bosni i Hcrccfjovini. Sarajevo, 1901. MII. kOt. 537r.i>3. 1.

A KZPKORI BOLOGNAI EMLK

37

tdik s nyolczadik levlen a naptr sszezavarodott szvege kvetkezik: a hatodik, hetedik s kilenczedik levlen pedig egyb bibliai s ltalnos ismerethez tartoz nevek olvashatk nhny sornyi hibs s meg sem fejtett rovsirsos szveg ksretben. Mivel a zrzavarbl a rovsirsos naptrnak igen fontos epigraphiai sajtsga fog kibontakozni, a kibonts szvevnyes mveletnek ellenrzse czljbl kzlnnk kell a msolat oldalainak pontos tartalomjegyzkt: 669. Czmlap. Raecolta della lingua . . . Transilvania". (670.)' Teljesen res. 671. Az BCz (jobbrl balra olvasva) a, eb, ec . . , lj, ak, onj". (672.) Teljesen res. 673. A naptr I. rsze (az l2. szmozott sor): Jan. 1. Kskarcson". . . Mrcz. 25. Boldogasszony". (674.) res lap aljn, fordtva : Nella prma faecia dl Boscone". 675. A naptr III. rsze (az 56. szmozott sora): Jul. 13. Margita* . . . Szept. '? (Csak rovsrssal): Gyrfs". (676.) res lap aljn, fordtva: Nella seconda facie". 677. A naptr IV. rsze (a 78. s 9. szmozott sor): Szept. 14. ,Szentkereszt" . . . Decz 31. Szlveszter ppa". (678.) res lap aljn fordtva: Nella seconda fatia". 679. Bibliai nevek (l 2. szmozott sor): Btlehen" . . . ^Piltos". (680.) res lap felzete (nem fordtva): ,Fanno la tertia faecia". 681. Kitrlt rovsirsos szveg, hrom kitrletlen nvvel: (trlve) Eden" . . . ,Szaniszl". (682.) res lap aljn, fordtv:i: Quarta faccia". 683. A naptr II. rsze (a 34. szmozott sor): pr. 4. Anbruzs" . . . Jul. 11. Benedek". (684.) t rvid sor alatt a lap aljn, fordtva: Nella prma faccia dl Boscone". 685. s 386. jelzssel. A bibliai nevek folytatsa (3. szmozott sor) kt nvvel: Anas pspkKalifs". (686.) res lap felzete (nem fordtva): Fanno la tertia faccia". Avatott szenim-k - noha a tjkozds nagyon meg van neheztve -- elvgre is szre kell venni, hogy MARSIOM a kzpkori eredetnek jelzett rovsirsos szkely naptr fjnak ngy oldaln bustrophedont tallt. A nlkl hogy az kori s kzpkori epigraphia e titokzatos sorvezetst ismerte volna, a msolsban ppen olyan szolgai hsggel jrt el. mint azok az kori kfaragk, a kik a rovslapokon tallt rsjegyek elhelyezkedsnek egy klapra vagy falterletre val tvitelvel ltrehoztk a bustropherlonnak nevezett barzdol irst. Annak titkt, hogy a rovsmsols bustrophedonja MARSIOLI msolatban azonnal felismerhet barzdolst nem eredmnyezett s nem eredmnyezte a visszatr pros sorok betinek fejtetre val lltst sem. abban kell keresnnk s megtallnunk, hogy MARSIQLI a rovsmsolat visszatr sorainak fejtetre val lltst ugyanazzal a fogssal kerlte el, a mely fogst RADM>KK alkalmazott egy albb (az irstrtneti tjkoztatsban) bemutatand -trk bustrophedon leolvassnl. Elszr a rovs lapjainak pontos, teht bustrophedont eredmnyez els msolatrl jra lerta vagy letisztzta" a jobbrl balra men pratlan sorokat, aztn a rovs lapjainak pontos msolatt megfordtotta s jra leirta vagy letisztzta a balrl jobbra men pros sorok fejtetn ll (de a fordtssal lbra lltott) rsjeleit. Knnyebb megrts s ellenrzs vgett MARSIGLI kzirata alapjn 2. brnkon szemlltetleg bemutatjuk, hogy a pontosan lemsolt rovsnaptr szvege csakugyan bustrophedont eredmnyezett. Ugyan vzlatunk igazolja, hogy MARSIGLI a msolatot csakugyan megfordtotta s a fejtetn ll sorok ilyetn val elklntsvel a naptr szvegnek II. rszt a IV. rsz utn helyezte el. A zrjelbe tett lapszm nincs jelezve. E msodszori lerst albb kzzelfoo-hatlag; igazoljk majd azok a hibk, a melyekben a rovsirsos szavat msodszor mr hibsan msolta, a megfejtst pedig msodszor is helyesen kzlte. Pl. a 679. lapon szerepl Magrelom" elbb Magealom* volt. L. tovbb a naptrjn. 18-, febr. 24-, mj. 31-ki stb. neveit. Kztk legfeltnbb, hogy a nov. 21-iki Bdog Asszony" els rszt rovsrssal msodszor mr nem msolta le, de a megfejtst msodszor is kzlte.
a 1

38

A M A G Y A R ROVSRS HITELES EMLKEI

Az res lapokra rott utalsokbl azt is megtudtuk, hogy MARSIGU csak ngyoldal rovsbotrl msolt, Ebben az esetben a ngy rszletben lemsolt naptrszveg 2 2 sora 11 rovslapon volt rajta. Ha mi e ngy rovssort utlag visszalltjuk, megkapjuk a rovson tallt tkletes bustrophedoiit. Schemja szemlltet mdon feltntetve ez lesz : 1. rsz. (Jan. 1.) Kskarcson . . . (Mrcz. 25.) Bdog Asszony II. rsz. (Apr. 4.) Amburuzs . . . (Jl. 11.) Benedek III. rsz. (Jl. 13.) Margita . . . (Szept. ?) Gyrfs IV. rsz. (Szept. 14.) Szenkereszt . . . (eez. 31.) Slvester Ppa Ekknt eligazodva, nagy hlval kell megemltennk, hogy MARSIGLI a naptr rszeinek msolatban tapasztalhat rendellenessget a msolatok tisztn maradt htlapjain kivnta szemlletileg megmagyarzni. E magyarz rajzoknak azonban csak a czmei kszltek el. Bellk tudtuk meg, NoCSRAKSK (Jan. 1.) i^~ \-

673.
NYOSZsza GodlOB (Mrcz. 25.)

i.
I. rsz.

-<('T t '

(f - j d )

'89
ATIGEAM (Jul. 13.
5.

675.
SFRGY (Szept. 24?)

III. rsz.
6.

018 '
'82.

(fi
2. A naptr msolatnak biistropheclonja.

hogy a ngyszglet rovsnak egy-egy oldalt kt-kt egymsutn kvetkez tiszta lapon kivnta megrajzolni. Ebbl a/tn arra vonhatunk kvetkeztetst, hogy a rovson tallt AHCz s egyb szvegek szintn e ngy oldalon, a naptr egyik vgn voltak elhelyezve. Mivel MARBIUU a 077078. lap befejezse utn trt t a rovsbot msik szvegre, joggal f oh ehet, hogy az, a mit a kvetkez 079 080. lapra lemsolt, a naptrszveg vgnek kzvetlen szomszdsgban, vagyis a rovs ugyanazon oldaln volt elhelyezve. Akkor MARSIOLI msolsi rendszere rtelmben < lap folytatsa a kvetkez 081082. sz. lapon ugyanolyan llsban egy rovsoldal tugrsval helyezend el. gy aztn szomszdsgba kerl a naptrszveg ama kifelejtett msodik rsznek, a melyet ptllag kellett lemsolnia a kvetkez 088084. lapra. Ha a msodik bustrophedon kt sort ekknt megkaptuk, akkor mr ki lehet tallnunk, hogy az ABCz csakugyan a naptr kezd sora el volt rva. Nyilvnvalv lesz elttnk az is, hogy a kifelejtett naptrrsz megtallsa u t n MARHKILI a vele szomszdos szveget a 08108'J lapra mr hevenyszve s kedvetlenl msolta le, - legutols szvegrszbl periig a 085080. lapra - - noha kt rovssor szmra van ez a lap is megvonalozva -- csak a kt els szt msolta le. Rovsirsos kzpkori emlknk szvevnyes szerkezetnek pontosan rekonstrulhat csodlatos rendszert a mellkelt 3. sz. brn tesszk szemllhetv. Feltntetjk rajta MARSIGW msolatnak lapszmozst is. hogy vele a kt bustrophedon sszekeveredett szlainak bogozst az olvasnak mr megknnytsk.

A KZPKORI BOLOGNAI EMLK

39

Az bra elssorban azt teszi kzzelfoghatv, hogy az ABCz lemsolsa utn MARSIGLI tulajdonkppen tvedsbl trt t a rovs als rszn lev naptr szvegnek msolsra. E tvedsre (a bustrophedon titknak s a rovs-kezels titknak ismerete nlkl) az a ketts krlmny knyszertette, hogy az ABCz-vel szomszdos rovslapok szvege (a msolat 681. s 679. lapja) fejtetn llott, az ABCz irnyban rovott jan. 1.mrcz. 25-ig terjed naptr-kezdet pedig termszetes folytatsnak ajnlkozott. Szakasztott msa lett ennek az a msik tveds, hogy a 677. szm lapon vgzd szept. 14.decz. 31-ki naptr-szveg lemsolsa utn visszatrt a rovs fels rsznek ugyan olyan irnyban rovott 679. szm lapjra. MARBIOI,! teht egszen belezavarodott a rovs-lapok rendszerbe. Noha ennek a msols pontos befejezse s a rovs lapjainak tervezett rajza is ldozata lett: mi mgis nagy szerencsnek tartjuk azt, hogy ppen ez a zavaros lejegyzs szolgltat kitn bizonytkokat a felrovott szveg kt tkletes bustrophedonjra. A nagyon megneheztett eligazods rn gy valban pratlan epigraphikai kincsnek jutottunk birtokba. Abbl a korbl, midn a hber, pelazg, -grg, -ital, -trk stb. bustrophedonokat kre vstk, nem maradt fenn egyetlen rovsirsos fadarab sem. A XVIXVII. szzadi skandinv rovsnaptrakon a ht napjainak jelzsre mr csak a ht els rnt, az nnepek s egyb naptri pontokat jelz hagyomnyos fogalomjegyeket tallunk. Az nnepek s a nap, hold s csillagok jrsnak
Jlrcz. 25. 673. Jan. 1. ABCz 671. ABCz

674.

m
' W Ji. 13.

672. l -589 189 685. 686.


-T> 'zoaa

"f ' y Szept.?

Jd

'889 675.

676.
&L9
H -jdazg -^9

'089 '6Z9

:?. Marsii msolatnak kt tkletes bnstropbedonja.

jelzse e naptrakat mr 23 soross vltoztatta. Mivel a sorok gy rvidebbekk is lettek, a naptrt rendszerint a laposra faragott rovs kt szles lapjra rtk fel. A 23 prhuzamos s elszlesedett sor a bustrophedont termszetesen megszntette. A 23 soros rovslapok megkezdett szlestse a bustrophedont eredmnyez forgatst mg inkbb feleslegess tette azzal, hogy utbb egymsmelleit mr kt prhuzamos naptr-sornak is helyet adott.1 Ennek a rovs-szlesbtsnek ksznhet, hogy vgl knyv-alakra ksztett nmet rovs-naptrak is ltrejttek.* A ma is l bustrophedon nyomt mi csak a kt prhuzamos lapra rtt szmrovson, tovbb a rovs lre s egy-egy lapjra rtt fogalomjegyes jakut s burjt naptron talltuk meg.3 A MARSIGU msolatban megrztt kzpkori rovsirsos magyar naptrnak teht az egyetemes epigraphibau is megmrhetlen jelentsget biztost az a krlmny, hogy egyetlen eddig ismert fra rovott irsjeles szveg, a mely ebben az egyedlvalsgbau is fnyesen igazolja, hogy a rovsrs sorai a rovs lapjain csakugyan bustrophedonokul helyezkednek el s a mi mg fontosabb MARSIOLI esetben szintn fnyesen igazolta azt, hogy a rovsirsos lapok szolgai msolsa a msolatban is tkletes bustrophedont eredmnyez.
SCHNIPPBL, E.: ber einen merkwiirdigen Runenkalender des Grosherzogliclien Mttseums zu Oldenburg. * BRUNNEB, KAKI. : Ein Holzkalender aus Pfrrtnten. (Mitteilungen aus dem Vrein dr kniglichen Sammlung fii deutsche Volkskunde zu Berlin. Bd III. Hft. 2. Berlin, 1909. 75. 1. Egyidejleg megjelent mg a Zeitschrift des Vereina fr Volkskunde. Bd. XIX. 249.) ' Zivajastarina. Szentptervr, 1902. vi foly. II. fz. IV. tbla. (Velem DR. HBRRMANN ANTAL kzlte.) V. . SBBESTYN: Rovs s rovsrs, 1517. s 92. 1. (Ethnographia, 1903. 1516. s 178. 1.)
1

40

A M A G Y A R ROVSRS HITELES EMLKEI

III.

A fra rovott naptr. A nevezetes rovsirsos msolat eltt a MARSIGLI kezeirsval ez a tjkoztat czin olvashat:

669. lap.
(I. sz. mellklet.)

Raccolta della lingua che si praticava dalli Sciti, abitanti della Siculia ne' tempi antichi, scolpita in un legno, che (trlve: Serviva di Ca) esprimeva il Calendario deli Feste mobili, per uso di quei primi, convertiti lla fede Cattolica, e da me dali istesso legno raccolta, e mandata l mio gabinetto in Itlia, quando serravo li passi della Transilvania. (Magyarul: A Szkelyfld rgi scita laki nyelvnek fra faragott gyjtemnye, mely a katholikns hitre elszr ttrtek hasznlatra a mozg nnepek naptrt tntette fel s a melyet ugyanazon fadarabrl magam gyjtttem s kldtem el olaszorszgi gyjtemnyembe akkor, midn Erdly szorosait elzrtam".) Az a magasrang olasz hadi mrnk, a ki az don szkely rovs szvegt bolognai gyjtemnye szmra pontosan lemsolta, szenvedlyes rgisg-gyjt s gyakorlott szem felirat-msol volt. Mivel a szkelyfldn szkitha eredet emlkek utn rdekldtt, a szkelyek szkitha eredetrl szl ismereteket elzetesen THURCZI, vagy BONFINI latin knyveibl kellett mertenie. Ugyan knyvek szerint a szkelyek fra rovott irsa szintn a szkithk hagyatkhoz tartozott. Ezrt tartotta aztn elfogadhatnak azt az rteslst, hogy a pogny eredet rsjelekkel fra rovott keresztyn naptr a szkelyek keresztyn hitre trse idejbl, vagyis a XI. szzad els felbl szrmazott. Ilyen rtelemben aztn nem a fra rovott szveg epigraphiai jelentsgt, hanem azt kvnta hangslyozni, hogy ez a keresztyn idkig fenmaradt don rs a szkitha eredet szkelyek XI. szzadi nyelvemlkt mentette meg. Megtelel magyar nyelvtuds s nyelvtrtneti ismeret nlkl MARSKIU annyira megbzott ebben az lltsban, hogy teljesen megfeledkezett a lelet korhatroz ismrveinek puliatolsrl. Minden meggondols nlkl lerta, hogy a szvegben a katliolikus naptr vltoz nnepei fordulnak el; holott ppen megfordtva van, mert benne csakis lland nnepnapok szerepelnek. Ez pedig gy nyelvtrtneti, mint naptrtrtneti szempontbl lnyeges klnbsg. Ha ugyanis vltoz nnepeket jelz XI. szzadi naptrral volna dolgunk, akkor mg a hasznlati vet is pontosan meg tudnnk llaptani. De mivel csak lland nnepeket s minden vben ugyanazon idpontra es nvnapokat jelez, vrl vre hasznlhat, llandan rvnyben lv, gynevezett rknaptrnak kell tekintennk. Az a mvelt szkely, a ki a tuds olasz katont ezzel a XI. szzadi emlknek tartott rgi rovs-naptrral megrvendeztette, minden ktsget kizrlag ilyen rknaptrrl beszlt. Klnben a pogny eredetnek tartott, de az egsz kzpkoron t hasznit, st mg a XVI. szzadban is szlire ismert rovsrsra tmaszkodva, az avatag klsej rgi rovst aligha merte volna a hittrts korbl szrmaztatni. e egy srginek tetsz rk naptrnak e hatrig csakis olyan bels okok llhattak volna tjaijn, a melynek felismershez mr sem neki, sem MARsmunak nem volt megfelel nyelvtrtneti s naptrtrtneti ismerete. E nlkl a naptrhoz fzd hagyomnyra re/folni senkinek eszbe nem juthatott. Hiszen a felrovott szveg trdelmes kibetiizse s latinra fordtsa utn kiderlt, hogy a naptr fjra mg az ABCz, a legltalnosabb bibliai nevek s aprbb knoni ttelek is fel voltak rva. Szval rajta volt minden olyan elemi ismeret, a mit egyhzi szempontbl a rovsrsban jratos katholikusoktl megkvetelni lehetett.

I. mellklet.

A bolognai msolat czmlapja.

Sebestyn: A Magyar Rovsrs Hiteles Emlkei.

II. mellklet.

A bolognai msolat betsora.

III. mellklet.

4
g
r^
*?
:'.^.

s> 1& %ll > ifi


r^
sr-

J 3H
|
Vs' 5

-T-

TW

ti UH

:^ ' ^^ r
-X ; *-

- ^

^ M"

-2

^ m ^ T 1 " -f * 4. Jl

jj;

N^ VJ

^T~ H^L

l
5-

1.^ II*

^i 4^^

&
fX
* m ^
"d ^
s?
W

w f.

**
S!rtP^._^-_I
# !*" sy

A bolognai naptr I. rsze.

IV. mellklet. K**

A bolognai naptr n. rsze.

V. mellklet.

A. bolognai naptr IV. rsze.

VI. mellklet.

l
.5
c

l
*

*
A

,J

<>

l
- - .-

c*

. -.

A bolognai msolat bibliai nevei.

VU. mellklet.

k't:

A bolognai msolat elrontott lapja.

VIH. mellklet.

A bolognai naptr II. rsze.

IX. mellklet.
'

tfa*V*

UO'

tft^Tri^o-^

/^tlc-c^^

A KZPKORI BOLOGNAI EMLK

41

Albb, a rovsrl lemsolt szveg tzetes ismerete utn, mi sem tudjuk a hagyomny hitelt megdnteni. Utalunk arra, hogy rknaptrt minden idben lehetett rni s valahnyszor jra rttk, vagy msoltk, mindig el kellett helyezni rajta az jabb szentek nvnapjait, st idnknt meg kellett vltoztatni a nevek folyton alakul kiejtsnek hangtani lejegyzst is. A XI. szzadinak mondott naptron mr szerepelnek XIVXV. szzadi szentek nvnapjai s szerepelnek jval ksbbi hangtani sajtossgok is. De ez semmit sem vltoztat azon a hagyomnyon, hogy ez a rovsirsos naptr gy, a hogy azt MARSIGLI megkapta s lemsolta, csakugyan kzpkori, st rpdkori eredet. Ha ksbb keletkezett volna, aligha lett volna a kathob'kus ismereteknek s a rovsrs ismeretnek ilyen kis tkre". A vele kiszortott rgebbi, esetleg pognykori eredet rovott naptron, mint minden szvegnlkli srgi eredet rovott naptron, a htkznapok kznsges rovtki s az nnepek, jeles napok fogalomjegyei fordultak el. A XVXVI. szzadi fejlettsg mrtke szerint s a nyomtats all is kikerl naptrakkal szemben ez az rstudknak sznt kezdetleges szkely rovsnaptr s mg kezdetlegesebb ismerettr mr tetemes visszaesst jelentene. Elterjedettsge esetn a naptri nevek rovata mellett okvetlenl ltrejttek volna a nap. hold s csillagok jrsnak rszben folyton vltozva elhelyezked fogalomjegyei. Szval az szaki germnok pldjra a szkelyeknl is ltrejttek volna az vrl-vre jra faragott vltoz naptrak. Viszont elmaradt volna a naptri nevek terjedelmes szvege, az BCz s a tbbi kezdetleges jrulk is. A mi szempontunk pusztn rstrtnet! lvn, mindenek felett megllaptjuk majd azt, hogy az rsjelek jellemz sszerovsban s a magnhangzk egsz vonalon val ugratsban ez a msolat csakugyan megrztt olyan si rstrtnet! jelensgeket, a melyek az 1501-ki csikszentmiklsi s az 1515-ki konstantinpolyi feliratokban mr fogyatkosn, vagy egyltaln nem fordulnak el. Ezrt tekintjk mi a fra rovott kzpkori szkely naptrt nemcsak formailag, de tartalmilag is legtkletesebb s legrgibb rovsirsos epigraphiai emlknknek.

IV.
Az els bustrophedon szvege.
Miutn >[ARSIQLI kzirata alapjn pontosan megllaptottuk azt a sorrendet, a melyben a lemsolt s tlnyom rszben meg is fejtett szveg a kt rszre osztott rovs ngy oldaln kt tkletes bustrophedont alaktva elhelyezkedett, tovbbi ismertetsnkben mr nem lehet MARSIOLI kziratnak zrzavaros sorrendjt kvetnnk. Ellenkezleg: a bolognai k/.irat lapszmainak sorrendjt teljesen mellzzk s a lemsolt szveget akknt kzljk, mint hogy ha a rovsrl sorrendet tartva azok olvasnk le, a kiknek szmra rva volt. Kezdjk a rovs fels feln lv bustrophedonon, a melynek els lapjra a rovs-olvass titkt rejt BCz s nhny jegy sszcrovsnak hagyomnyos formja volt felrva. A rovsrs egyetemes trtnetnek gyr emlkei kzt elg gyakran tallunk bizonytkot arra, hogy a rovok s ltalban az rstudk llandan fel voltak fegyverkezve ilyen kznl lv ABCz-vel. A csngkl hasznlt skandinv arany bractetkon (kzzel kinyomkodott vkony, reinforma arany lemezeken), rahacsatokon a betsor ugyanazt a gyakorlati szolglatot teljestette, a mit a Tliemsebl kihalszott VI. szzadi rovksen lthat teljes rnnasor s a mg rgibb etruszk karczoltkn lthat BCz teljestett.1 Az ilyen betsorokban csak a puszta rsjelek vannak felsorolva. Nem volt ms a szkely rovson sem. Ezrt teht MARbiounek els dolga a betsor megfejtse volt. Ebben neki csakis valamely rstud szkely segdkezhetett. A rovson tallt betsor jegyeinek hangrtke ugyanis nem fedi a rovson tallt szveg jegyeinek hangrtkt. A betsor mssalhangzi a megfejts szerint csak e magnhangzval ejthetk (eb, ecz, ed stb.). A szvegrl pedig kiderl, hogy ejthetk minden magnhangzval. MARSIOU szkelyrl teht nem lesz nehz bebizonytani, hogy fogyatkos ismerett TELEQDI JNOS 1598-ban rott Rudimentjnak tantsaibl mertette. Midn most a felrovott szveg kzlshez hozzfogunk, jelezzk, hogy a jobbrl balra men sorok tartalmt mi balrl jobbra men sorokban kvr betkkel nyomatjuk le. Mivel MARSIGLI megfejtse rtktelen, knytelenek vagyunk a magunkt akknt eltte elhelyezni, hogy a nagy kvr betk
1

SEBESTYN : Rovs s rovsrs. 153. 1. (Ethnographia, 1904. 247. 1.) 6

Sebestyn: A Magyar Rovsrs Hiteles Emlkei.

42

A M A O Y A R ROVSRS HITELES EMLKI

a rovsirsos szveg kirovott betit, a kis kvr betk a kirovntt mssalhangzkkal egytt ejtend, de ki nem rovott magn hang/kat, a nagy betk felett, lthat sszefoglal vonalak pedig az alattuk lv betk egy irsjegygy trtnt sszerovst jelentik. Vgl megjegyezzk, hogy az BCz-nek MARsiuLinl tallhat hinyos megfejtst minden tveds kikerlse vgett zrjelbe tettk.

671. lap.
(H. sz. mellklet.)

A, (a). - B, aB, B, eB, B, iB, oB, B, uB, B (eb). CZ, aCZ, CZ, eCZ, stb. (). - - D, aD, stb. (ed). E, (e). F, aF, stb. (f). Gy, aGy, stb. (gi = = egy). - - H, aH, stb. (eh). l (i). G, aG, stb. (g). - K (aK nem !), eK, K, iK, oK, stb. (k). L, aL, L, eL, stb. (/). M, aM, stb. (m). N, aN, stb. ().
O (o). - - P, aP, stb. (p). R, aR, stb. (r). ZS, aZS, stb. (tvesen: esz). - - S, aS, stb. (s). - - T, aT, stb. (t). U (u). - - (tvesen: e). - - V (tvesen : e). - - SZ, aSZ, stb. (tvesen: e.?). J, aj, stb. (tvesen: ei). CS, aCS, stb. (encz.) _ NT, aNT, NT, stb. (tvesen: erz). NCZ, aNCZ, _ _ uNT, UNT, (nt). CZK, _ _ _ _ _ eNT, NT. iNT, oNT, NT, aTY,

aCZK, stb. (ecsk). -- ND, aND, stb. (end). Z, aZ, stb. (). stb (mb). - - ST, aST, stb. (est). - - TY, sen : lj). aK v. . a fenti K-val (ak). ONY (tvesen: nnj).

, (e). NB, aNB,

stb. (tvesen: etj). LY. aLY, stb. (tve-

Az rsjelek hangtani rtknek megllaptsnl s lersnl azrt fordultak el tvedsek, mert MARBIOM olasz ltre megfelel mrtkben sem nyelvnket, sem az egyszer magyar helyesrst nem ismerte. Mivel a rovs fels feln lv bustrophedon lapjait sorrendben kvnjuk bemutatni, most MAKSIOLI msolatnak G81. lapjra, utna pedig a 685. s G79. lapokra kell ttrnnk. Mr emltettk, hogy MARSIQU a 181. lap msolsa alkalmval, vagyis a rovs msodik oldalra visszatrve, vette szre a naptr kifelejtett (felfordtott beti miatt tugrott) msodik rszt. Szerintnk ez volt ax, oka, hogy ezt a lapot mr kedvetlenl s elhevenyszve msolta le. A hibs msols a/tn nyomban meg is boszulta magt, mert a kt sornyi szveg tlnyom rszt MARSIQLI nem tudta megfejteni. Ezrt msfl sort utlag ki is trlte. A trls szintn hevenyszett volt, mert az rsjelek tlnyom rsze mg elg jl felismerhet. De a szavak kzeinek elhanyagolsa, nmely rsjel flreismerse, vagy hibs msolsa mg gy is annyi akadlyt grdt az utlagos megfejts el, hogy mi sem tudunk vgrvnyesen megllaptott szveggel szolglni. Ezrt inkbb csak btortsul mellkeljk zrjelben egy-kt sz valsznnek tetsz megfejtsi ksrlett.

681. lap.
(VII. sz. mellklet).

LATA(i:')RA(I?)MSZ(I?) NDMG MTH(E?)


GYORTY (V Kivlaszt rovat).

DN(DeN ?) SZ (lehet elvlaszt rovott vonal is).

HAP(LA?)T (HLT?) AGYUNK TNK OGY AGT(DT?)A: TO(E ?)GYLSEG ATALVETABOG(L ?)

A KZPKORI BOLOGNAI KMLK

43

G (a? els sor megismtelt sorkapcsol utols betje). GTANOA (GeTANEA? LETANEA?) CZMJA

NKOTKIRDOT
GYMLCSOLNCZ (GYMLCSOLT ? Megfejtse hinyzik.) PeRSCSA (PeRSIA ?), eperestia, Prisia (helyesen: Persid). PANONIA, eppanonia, Panonia. SZaNISZL, szaniszl, Stanislaus.

682. lap.
Az elz oldal htlapjn alul, fordtva olvashat: Quarta faccia. (Magyarul: Negyedik oldal.)

685. lap.
(IX. sz. mellklet.)

3 (sorjelz szm) ANaSPSPK, Annas epiisepek, Annas Episcopus, 3 (sorj.) KALIFS, eccalifas, Cayfas.

686. lap.
E lapon fll olvashat: Fanno la tertia faccia. (Magyarul: A harmadik oldal ez.)

679. lap.
(VI. sz. mellklet.)

1 (sorjelz szm). BTLeHeN, ebiitlehem. Blien Cm(tas). JERIK, jerieco, Jerico. JERUZSALYeM, Jerusalem, Jerusalm. EGIToM (helyesen: EGiPToM), egiptom, Egipton. GALILIABaN KNA, egalilia eeennaban (!) MAGReLOM (helyesen: MAGDeLeNA), magedWalom, Magdalon (Civitas?) NAZAReT, Naezaret. 2 (sorj.)

2 (sorj.) Trlve: ANDNYLZSIDONKVARSH


Alatta jra rva: ZSINB(D?)ONEUSok. VROSA, Sindoneusok vross, 2 (sorj.) Sindonei Ciuitas. KNTSA (Megfejtse hinyzik.) MIKODeMeS, miercodemes, Nicodemus. ERODeS (helyesen: HERODeS), erodes, Herodes. PILATOS, 3 (sorj.) eppilaetoes, Piltus. A 3. sorjelz azt mutatja, hogy MARSIQU e lap utn msolta le az elz 685. lapot.

680. lap.
E szmozatlan lapon fell: Fanno la tertia faccia. (Magyarul: A harmadik oldal ez.)

44

A MAOYAK ROVSRS HITELES EMLKEI

V.
A msodik bustrophedon naptra.
Kvetkezik a msodik bustrophedon naptr-szvegnek megfejtse. Ezt a rszt MARSIOLI mr tle telhet pontossggal msolta le. Mivel a betsor rsjeleinek jelentse rendelkezsre llott s a kibet/.tt magyar szveg latin naptrral is ellenrizhet volt, minden magyar nyelvismeret nlkl merszen nekivgott az egsz naptr-szveg megfejtsnek. Az elrt eredmnyt mr msodszor is lemsolta, midn annak a szkelynek megmutatta, a ki vele elzleg a betsor rtelmt kzlte. Ez volt az a segtsg, a kinek javtsaival mr az elz bustrophedon szvegnek hinyos megfejtsben is tallkoztunk. Noha gyakorlott rsa litertus emberre vall, segdkezst a tuds olasz katona csak ott vette ignybe, a hol a rgi rovson tallt szveg betit pontosan fel nem ismerte. Ez az oka annak, hogy a flrertsbl tmadt kibetzsi s msolsi hibk javtatlanul maradtak; valamint ez az oka annak is, hogy a nyelvnket egyltaln nem rt MARSIGM a rovs szvegnek minden mssalhangzjt a betsor megfejtsnl jelzett e magnhangzval egytt kivnta rvnyesteni. Ezrt olvasta a jl msolt jan. l-ki Kskarcson-t cksekeraezen-nek, a jan. 6-ki Szenkereszt-et esekenerest-nk stb. A rovs jegyeinek kibetzsben s lemsolsban ejtett hibkat esetrl esetre jelezzk s ha lehet ki is javtjuk; de a szveg megfejtsnek torztsaival szemben mr tehetetlenek vagyunk. Mivel ez a megfejts teljesen rtktelen, legjobb lett volna egyszeren mellzni. Viszont az is bizonyos, hogy ebben az esetben a mellkelt fnynyomatok nehz olvasat XVII. szzadi szvege minden avatatlan szemeltt titokzatos kdben maradt volna. Ugyanezrt tartottuk meg a latin naptri idzeteket is, a melyek gyakran szorultak javtsra. Sajnos, a nevek fltt lthat vonsokat nem vehettk figyelembe. Pedig rendszeresen msolva, ezek jeleztk volna a rovs ln rovtkkkal megjellt naptri idpontokat. Egybknt a mi megfejtsi munknkat is nagyon megneheztette az, hogy kzpkori eredet szveggel van dolgunk. A ki nem rovott magnhangzk hangtani rtkt a kzpkori magyar naptrak s cszik segtsgvel igyekeztnk megllaptani. Felelssgterhes eljrsunkat azzal igazoljuk, hogy minden naptri nv alatt kzljk a kzpkori forrsok ezen nvre vonatkoz adalkait. Ezek kzt legrgibb a M. Tud. Akadmia knyvtrnak XV. szzadi Cszija, melyet a Rgi Magyar Kltk Tra II. kt. 36768. 1. kzlt elszr. Mivel e kiadsa a kdex rgi rsmdjt megvltoztatta, mi Ak. c.s. jellel nem a kiadst, hanem az eredeti szveget idzzk. Idztk tovbb az 1466-ban msolt legrgibb magyar biblia mncheni kdexnek naptrt Miineh. jellel, Batthiny Boldizsr miseknyvnek 1489-ki magyar naptrt (M. Knyv-Szemle, 1895. vi f. 106116. 1.) Batth. jellel, az 1506-ban rt Winkler-kdex magyar naptrt Wink. jellel s a XVI. szzad elejrl szrmaz Peer-kdex magyar cszijt Pecr cs. jellel. St, ha szksgt reztk, Oki. Sz. jellel idztk SZAMOTA ZOLNAI Oklevl-sztrt s idztk a Vradi regestrum jellemzbb adalkait is.

l (sorjelz szm). Jan.

(III. sz. mellklet.)

673. lap.

1. KSKaRCSoN, l (sorj.) ekiis()ekeraezcn. l (sorj.) Circum Cisio. Ak. cs. Kyx karachontol, Pecr. cs. Cirs rara cyonlul, Battli. kyskararhon napia, Miinoh. Vmiic krnekezete napia. Oki. Sz. A"?/.s- Karut-zon 14'JJ-bl. V. . decz. 25. G. SZeNKeReSZT, eseken erest, Epifaniae. Ak. cs. Kerezth vyz, Feer cs. Krst wi/z, Mnch. Vizkcrezt napia, Batth. Vyz keresth napia. Oki. Sz. Szenkeres 1279-bl, Srentkerezlli 1361-bl, Zentli kerezth lHUl-bol, Zenihkeresth 1417-bl. V. . mj. 3., szept. 14. 10. PL, p l el pal, Sanctus Paulus Conversio. Ak. cs. Pal remelhe, Peer cs. lth pal remete mytitli nttqli ilyx, Miincb. Remete s. pul. Batth. Hernnlhe zenth pal napia. Oki. S/. Pul 1358l(J02-ig. 17. aNTaL (Megfejtse hinyzik). Ak. cs. AntnUol, Peer. cs. Antit, Mnch. Antal halla napia, Bntth. Zenth Antal napia. Oki. Sz. Anthul nyhi 1423-bl, Anlalliaza 142-bl.

A KZPKORI BOLOGNAI EMLK

45

Jan. 18. PIRiSKA, epirosea, Piristina Virgo. (Helyesen: Prisca Virgo t Martyr). Mnch. Prisca zz s mr. Batth. Zenth priska zzon napia, Peer cs. prisca. 20. FBIN, fa ebin, S(anctus) Fabianus. Ak. cs. Fab, Peer cs. fban, Mimch. Fbin s sebesten mr. Batth. Zenth ffabyan tyn napia. Oki. Sz. Fabyanhaza 1373-bl, Fubiankerte 1424-bl. Sebes-

21. JNoS (helyesen: NNOS) Janes, S(anctus) Johannes Chrysostomi (gy!), (helyesen: tmos, gnes Virgo). Ak. cs. Anno.t, Mnch. Annos zz s mr, Batth. Zenth Aimos zzon napia. Elfordul mr Arpdkori oklevelekben is. Jnos csak e h 27-n volna helyn. A 20-ki Fbin s 22-ki Vincze kzt csak a 21-ki gnes szerepelhet. Ez volt a rovson is kzpkori Annos vagy Anos vltozatban. V. . mj.- 6. 22. INCZH (helyesen: INCZE), Inecze, Vincenlij M(art>jris). Mnch. Vince mr, Batth. Zenth Vince miirtel napia, Peer cs. Vinezeiiel. Mivel Marsigli Ineczeu-nek olvasta, a rovson Incze"-nek kellett lenni. Az e jegyt csak a ksbbi msols alkalmval ferdtette el h jegygy.

, 25. PL. p l pal, S(anctns) Paulus Apos(tolus). Ak. cs. Pal fordola fenessegben, Peer cs. pul fordol fnessegre, Mnch. S. Pnl meg fordola f t'a napia, Batth. Zenth pal fordolatya napia. Febr. 1. BREDA (helyesen: BRiGiDA), eb rccda, Brigida Virgo. Mnch. Brigida zz, Batth. Zeenth Brigyda zzon napia, \Vink. zenth Brigida zzon, Peer cs. bri. 2. BOdoGaszSZONY, ebo egh aszony, Purificatio B(eatac) M(ariae) V(irginis). Ak. s Peer. cs. Mar, Mnch. Zz maria tiztolat't'a, Batth. Gvrtya Zentele Bdog zzon napin, Wink. Gertijn zeiitl Bdog zzon. Oki. Sz. Bodugazitnhaza 1256-bl, Bodugazzonfolua 1379-bl, Bodogazzon 1463-bl, 1521-hl stb. V. . mrcz. 25., pr. 1223., jl. 2., aug. 5., 15., nov. 21. 3. BaLZS, eb els, Balsij Episcopi. Ak cs. Balas, Peer cs. Blazus, Mnch. S. Balas pspc napia. Wink. Zenth Balas pyspek. s mr. Batth. %enth Balas pispek

5. AGaTA 2 (a kv- sor jelzse), agea 2 (sorj.), gnes 2 (sorj.), (helyesen: Agatha). Ak. cs. g, Peer cs. ac, Mnch. Agotha aion zz s mr, Batth. Zenth Agatha zzon napia, Wink. zenth Agotha zzon. 2 (sorjelzs) Trlve: AGaTA. 6. DJRuTYA (Megfejtse hinyzik). Ak. cs. Dorothiatial, Peer cs. Dr, Mnch. tvesen Theodorus zz, [Batth. Zenth Dorotya zzon napia, Wink. zenth dorotya zzon. 1. APaLiNA, acpelcna, Apollni. Mnch. Apalin st'iz, Batth. Zenth Apaiina zzon napia, Wink. zenth Appalyn zzon, Peer cs. a&(?) 10- KOLoZS, ekols, Colosina H(artyr) (helyesen: Scholaslica). Ak. cs. Koloskent jr, Peer cs. colozketith yar, Mnch. Kolos zz, Batth. Zenth Kolos zzon napia, Wink. zenth Kolos zzon. 14. BLiNT, ebalint, valentinus, S(anctus) Valentinus M(artyr). Ak. cs. Balint, Peer cs. bali/nth, Mnch. S. Balint mr, Batth. Zenth Balynth martel napia, Wink. zenth Balynth Martyr. Oki. Sz. Baint 1558., Walent, Walinl 1577-bl, Blint 1587-bl. 16. JLIA, JuUiana V(irgo] t M(artyr), Juttmae V(irginis) t M(artyris). Mnch, luliaiius zz s mr, Batth. Zenth Julin zzon napia, Wink. zenth luliana zzon. Peer cs. Juli. 22. PTeR, Epeter, S(ancti) Petri, Cath(e)dra S(anct) Petri Antiochiae. Ak. cs. Nylon nyere Pter, Peer cs. nylon vethe peter mathyast, Mnch. Scent pter zecbe vlete, Batth. Yzekes Zenth peter napia, Wink. vzglies zenth petr Apstl. Oki. Sz. Petur (Ptr)

46

A M A G Y A R ROVBIR8 HITELE6 EMLKEI

12301359-ig, Scrntpetur 1286-bl Pter 1343-bl, ZempHer 1343-bl, Zempetherur. V. . jn. 20., aug. 1. Febr. '24. MTS (helycsen: MTYS), maetyas, S(ancli) Mathiae apos(tol). Ak. cs. Matias, Peor cs. mathyast, Miint'h. Matias ap(nst)l, Batth. Zenth Mathias Apastal ni?i>ia, Wink. zentli Mtys apostol. Oki. Sz. Matltyas 1240-bl, Mathyashege 1341-bl, Mathyas kcral leuele 1462-bl stb. Mivel Marsitli maetyas-nak olvasta, a rovson tij jegynek kellett lenni. Az irshiba itt is a ksbbi msolsba csszott be. V. . jan. 22.

Mrcz. 1-. GeRGeLY, gergely, S(and) fircyo(r}ij pap. Ak. cs. rhirdlmn ha meuii gheregrl serth. Peer cs. mijicel gvrgel sert, Miinch. S. Gergel papa, Batth. Zenth Gergel papa napia, Wink. zentli Gherr/vr papa. Oki. Sz. Gergurgata 1271-bl s 1351-bl, Gergel 1460-bl s 1544-bl, Gerger 1558-bl. 21. BeNeDeK, Benedek, BenedictusMiinch. S. Benedfc apt, Batth. Ztnth Benedek Apatur napin, Wink. zentli Beitedk Appat. 25. BdoGaszSZONY 3 (sorj.) cbol(?) asony, 3 (sorj.) Ammuntiatio (gy!) B. M. V. 3 (sorj.) Ak. cs. Ogh vc.gh M(ri)a kntol, l'eer cs. olg regh marin kntl, Batth. Gymelch olt Bodogh zzon napia, Wink. Gymlch olt Bdog zzon. V. . febr. 2., pr. 1223., aug. 5., 15., nov. 21.

674. lap.
Alul fordtva olaszul: Nella prma faccia dl Boscone (Magyarul: A nagy rovs els oldaln ez van).

683. lap.
i VIII. sz. mellklet.) S (Sorjelz szm. 4 trlve). Apr. 4. ANBuRUZS, 3 (sorj.) anbrus, 3 (sorj.) Ambrosij M(artyris). Ak. cs. Yrgalmad haliam Amburostol, Peer cs. yrg almai haliam Amborostol r g angyaliul, Miinch. Ambros puspc, Batth. Zenth Ambirrtm pispek napia. Wink. zenth Amborus dactor. Oki. Sz. Ombruus 1240-bl, Ambros 1577-hl, Amborus 1584-bl, Amburus 1584-bl s 1597-bl. 12. IULIA (helyesen: JULI), iulia, Julij V(irginis) t M(artijris). (helyesen : Jlius papa). Miinch. Jlius pusplic. Tulia-nap e naptr szerint is febr. Ifi-n van. Itt Jlius (Gyula) ppa neve volt latin -us vgzet nlkl a rovson s msolatn. A kziraton lthat, hogy az - jegyet s a Jlia nv megfejtst ptllag ugyanaz a kz szrta be, a mely az elz <-l mburuzs nevet is megfejtette s a kvetkez kt rovatot elrontotta. ? BdoGaszSZONY, Boldog sn, Nimtiatio (igry!) Apr. 12. s 23. kzt nincs Mria-nnep. V. . febr. 2. Virqinis.

23. ALBeRT, (tvesen:) markos, mard Evanglistn (helyesen: Adalberlus Episcopus t Martyr) Tlzott sszerovs, mert az lb jegyhez az r jegynek tugrsval nem lehet t jegyet toldani. Az a alatt lthat felesleges vonal-toldalk a javttl szrmazik. Tle val a tves megfejts is, melynek a kvetkez msodik rovatban volna a helye. V. . a nov. 15-ki hibtl a n u l msolt s meg is fejtett Albert-tl. Ak. s Peer cs. Al(bert), Miinch. Adalbert puspc, Wink. zenth Alberth. Oki. Sz. Sccnthalberth. Regestr. Varad. Albertus, Olberth. 24. GYeRGY, egrg, fregory Papac (helyesen : Gcorgii Marti/ris). Ak. cs. Gcrg. Peer cs. gtir, Miinch. Scent tjnnj mr, Batth. Zcnlli Gi-njh marti napia. W i n k . zenth Grornh. Oki. Sz. Zengurg 1200-bl, Sengurg 1216 hi s 1307-hl, zenth gyin-gh 1407-hnl. Zenthgerg 1453-bl, Zenthgeiorgh 1455-bl. 25. MARKOS, vmarkos, Marci Evanglist. Ak. cs. Mark jen' ztld brzatial, Peer cs. march ijo Iwzam, Miindi. S. Marc Ue((mgeKs)ta, Kntth. Zenth Mark Evanglista napia, Peer cs. JHark, Wink. zenth Mark. Oki. Sz. Mark 1325

A KZPKORI BOLOGNAI EMLK

47

1453-ig, Markos 14241602-ig, Marcusgatha (Mrkosgtja?) 1224-bl, Marchus 1228-bl, Mrkus 14191613-ig. Mj. 1. FiLePaKaKaB (helyesen: JaKaB)} cf elipjakab, Philippi t Jacobi A(postoloru)m. A javt ptolta az L jegyet, kiigaztotta az ak jegyet s tvedsbl elrontotta az l jegyet. Ak. cs. Philep, Mnch. Phittp s lacab ap(asta)loc, 'Wink. zenth philep zenth lacab, Peer cs. Fijl(ep). Oki. Sz. Phylupkne (Filpke ?) 1256-bl, Fylepsceley (FUepszlei) 133f>-bl, Phileptelke 1373-bl, Philiphaza 1385-bl; Jacabiiagasa 1330-bl, Scentiacab 1336-bl, Jakab fyianus f alva 1404-bl, Jakaberdeye 1496-bl. 2. eRZSBeT, ersebet, Eliscabet (?) Magyarorszgi Szt. Erzsbet egyik nnepe. V. . nov. 19. Szentt av. 1235. Kzpkori magyar naptrak nem emiitik, de a XIV. s XV. szzadi magyarorszgi missalkban s breviriumokban mg gyakran elfordul. 3. SZeNKeReSZT, esenekerest, in Ventio (Inventio) S(ancta) Crucis. Ak. cs. Kerezth, Peer cs. Eer(eszt), Mnch. Scent kereztnec meglelete, Wink. zenth Krzt megh lelese. V. . jan. 6., szept. 14. 5. GOTART, (trlve: egtrt s helybe tvesen:) agnes, Atjnetes (helyesen: Gothardi). gnes (Anuos) napja jan. 21-n van. A G jegye utlag lett GO-v kiegsztve. Mnch. Gothard pspc, Wink. zenth Gothard, Peer cs. Got(hard). 6. jANoS, Janes, Johannis ante portm latinam. Ak. cs. Zent inos, Peer cs. yanus, Mnch. S. lanus olayban fzete. Wink. zenth lanos Mykoron olayba fztek. Oki. Sz. yannsfaya 1231-bl. -ioanusfelde 1291-bl, Janusfolua 1330-bl, Janw 13471410-ig, -Janoslwza 1426, Jnos, 14381525-ig stb. 'V. . jan. 21., jn. 24. s 26., aug. 29., decz. 27. 8. MILY, miaely, Apparitio S(andi) Michaelis A(rcliangdi) F(cstum). Mnch. Scent michal ielenete, Wink. Szenth myhal. (V. . szept. 29.)

15. ZSUFIA 4 (sorj. 5 trlve) Sofia 4 (sorj.) Zofiae 4 (sorj.)


Az F jegyet a javt utlag ptolta a szveg alatt. Ak. cs. Sfi, Peer cs. ayandokoza sophit, Wink. zenth Sophia zzon, a Mnch. pr. 13-n emlt e rmai zvegy helyett egy Sophia ziz-ei. Oki. Sz. Soffi 1526-bl.

20. BeRNAL, 4 (sorj. 5 trlve) ebrnald, 4 (sorj ) Bemaldinus. A javt kz e sor elejn is zavart csinlt. A tle szrmaz megfejtsben a D jegye nknyes hozzads, hacsak a rovatjelz vonallal ugyan utlag, a kvetkez rovat megfejtse alkalmval, el iiem fedte. Peer cs. bernald ars (ks) bernald. 22. (A sor felett:) ILoNA, (a sor alatt:) ILoNA, jlna, Helna. A sor felett a megfejt, a sor alatt a javt ptolt. A fels kifelejtett szvegrszt kvnta utlag beiktatni, az als a kihzott s megfejtetlen msodik rovatot kivnta betlteni. Ak. cs. Zolglatni magam addm Mo neked kmen llo(n)ddm. Peer cs. ijlonda, Mnch. Scent Hilona zzon, Wink. zenth Elona zzon. Oki. Sz. Helna 1146-bl, Hcus 1210-bl, Ilcus 1221-bl, Runka 1359-bl, Elme 1390-bl, Eleim 1418-bl s 1522-bl, Hna 1565-bl stb. 25. Trlve : ORBN (Megfejtetlen). A megfejtst a hinyosan msolt s hihetleg a rovson is nehezen felismerhet B jegy akadlyozta meg. Ak. cs. Orbn papt irarja Petror, ky nem herei haborosagnuk, Peer cs. Orbn papa varja petrnt, kij nem tescen hburusagot. Mnch. Vrban papa. Wink. zenth vrban papa. Oki. Sz. rban mester 1548-bl, Orbn hele 1597-ben. 26. FeReNCZ, fremug, S(anctus) F(r)a(n)ci(s)c(u)s. Assisi Szt. Ferencz 1228-ban avattatott szentt. Nevnek egyik nnepe inj. 25-n van, de a rgebbi mj. 25-ki Orbn-nap miatt tbb naptrban a kvetkez napra toldott, vagy a rgebbiekben mg el nem fordul. Miincb. szerint mg goston puspe. V. . okt. 4. 30. eST(vn), (fel nem ismerve :) Set, Set, Set (helyesen: Inventio dextrae Sancti Stephani Regis). E rvidtst a javt kz az aug. 3-ki Istvn-napnl mr felismerte s ki is egsztette. Itt a szent jobb kz napjt jelli, mely az idzett magyar naptrakban nincs meg, de elfordul csaknem minden XIVXV. szzadi magyarorszgi latin miseknyv naptrban s az 12051210,

4H

A MAGYAR

ROVSRS

HITELES EMIiKEI

kzt irott Pray-eodexekben. Oki. Sz. Stephan 1240 hol, Est fanfiapathaka 1331-bl, Estephnnfolua 1350-bl s 1359-bl, Demeter fija istiran 141i)-hl, Zenthistuanpalastya nev halast 1417-bl, Estwanpeterfy haza 1426-b], Istwnnzallasn. 1436-bl, Eslhuansarn 1479-bl, Istluranhaza 1525-bl, Darofhi estnau 1526-bl, szent istuan 1544-bl. Mj. 31. PeTRONIA (helyesen: PeTRONeLLA), epetronella(!) Petronlae V(irgi,ni)s. Az / jegye a rovson L volt s a helyes megfejts szerint ezt olvasott le rla Marsigli is. E jegyet teht csak a megfejts lemsolsakor ferdthette el. Ak. s Peer cs. 1. fentebb a mj. 2-ki Orbn-napnl. Miinch. Petronella zfiz, Ez s. peter Faiia volt, Wink. zenth petronella zenth petr lenya.

.Inn. 1 1 . BaRaBAS, cberbas, Barnabao Apostoli). Ak. cs. Zent Burrobas, Miincli. Bnrnibns np(asta)l, Wink. zenth Borrubas Apstul, Peer cs. Bar(rabiis). Oki. Sz. Barlabnshyda 1246-bl, Barnabs 1252-bl, 1485-bl, 1499-bl, Barrabasmolna 1393-bl, Borlabiis, Barbns 1577-bl. Knauz: Kort. Barlabs 1285-bl, Barrabas 1293-bl. Regestr. Varad. Barabs, Barlabs, Barnabs. '? (resen hagyott rovat) Hihetleg az a j n . 13-ki Antal nv nem msoltatott, mely a .jan. 17-ki rovatban is meafejtetlen maradt. l"). VID, ifid, hedviffis V(irginis) t J\J(artyris) (helyesen: Viti ct Modesl). Hedvig lengyel herczegnnek, II. Andrs 1267-ben szentt avatott sgornjnak nvnapja okt. l-n volna helyn. Ez Vitus s Modestus martyrok napja. Ak. cs. . . . Via Intirtin, mondm zijli:tk Zenth yican, Peer cs. Vijd haznl zwletr.k vitz, jnaus, t'/an, Miinch. Vitus s modestns mr, Wink. zmtli vyd. Regestr. Varad. Via, Wid. Bcsi Kjies Krn. 5658. Vid ispn Salamon gonosz tancsosa. ? (resen hagyott rovat.) K h 19-n vau Gerrttsius napja. Wink. zfiith Gynrfus. Ugyan magyar nevet albb szept. vgn talljuk pontosan msolva, de megfejtetleniil. 24. JNoS, Jnos, Nativitas S(ancti) Joannis B(abtista). Ak. s Peer. cs. 1. fent a mj 15-ki Vid-nl. Miinch. Imius bnptistrt hileti-fa, Battli. (jl. 1-n) Zenth yirau octaira, Wink. zenth ytcan. V. . jan. 21., m j . 6., j n . 24. s 26., aug. 29., decz. 27. 26. JNoS PL, Jancs epal, Johanis ct pauli M. M. (Martyrorum). Miinch. Scunt lanus s. pal mr, Wink. zenth lanos ees zenth pal. V. . jn. 24. s jan. 10. 27. LTSZ (helyesen: LSZL) iles(l), Elyas (helyesen: Ladislai Regis). Ills prfta napja j l . 20-n van. Jn. 2P>. s 29. kzt. 27-n Szent Lszl, 28-n II. Le ppa napja van. Naptrunk ktsgtelenl a magyar szentrl emlkezett meg. Ak. s I'eer cs. Lazln, Miincli. Scent lazlo kirl s (con)fessor, Wink. zenth lazlo kyral. Oki. Sz. Zentldnzl (helynv) Ir>fi-hl, Scenaduzlo 1274-bl, Scentlazlow 1339-bl, Scr-nthlazlov 1346-bl, Zenthlazlohalma 1368-bl, Zvntltlazlou 1400-bl, Znnthlazloirara 1430-bl.
r

29. PL PTeR, epal epctcr, SS. m. (Sndorum Apostolorum) Pe(t)ri ct Pauli. Ak. cs. Peth(er) Pl, Peer cs. peter pid, Miinch. Sa-nt peter s s. pal fip(natn)loc, zenth petir zenth pal. V. . jan. 10., febr. 22., jn. 26. s 30. 30. PL, epal, Commemoratio S(ancti) Pauli A(postoli). Miincli. Seent piil meyemlt'kezelc. V. . jan. 10. s 25., jn. 26. s 29.

Wink.

.. Jl.

-. BOdoGaszSZONY, ebocf/lt aszomj, Visitatio fi(eatac) M(ariac). Ak. cs. ye(lc)i' Mariban, I'eer cs. murin el incne i/en (?) Irithni'/, Miincli. Murin. Elselirtnec mef/liitnsa. Battli. Bi/dot/h zzon, napin Erzebcth, Wink. Bdog zzon ltogatsa. V. . febr. 2., marra. 25., pr. 122, aug. 5., 15., nov. 21. I I . BeNeDeK 5 (tvesen (-ra javtott s albb jra irott sorjelzs), bcnclidck 5 (sorj., mellette kitrlctlen : (5) 8. Benedictus 5 (sorj.) Ak. cs. b<:n(edek), Peer cs. ben(edek), Miinch. S^nt britedecnec megieleiiete, Battli. Zenlli Menedk wipia,.

A KZPKORI BOLOG.NAI EMLK

49

684. lap.
Alul, fordtva olaszul : Nella prma faccia dl Boscone. (Magyarul : A nagy rovs els oldaln ez van). Azonos a 674. lap szvegvel. Ennek oka abban keresend, hogy MARSIGM a rovs els lapjn csakugyan kt dolgot tallt: a rovsrs BCz-jt s a jan. 1. mrcz. 2-ki naptr-rszletet.

675. lap.
(IV. sz. mellklet.) 5 (sorjelz szm, felette s alatta kitrlt -esek). Jl. 13. MARGITA, emaeregieta, Margaritae V(irgin)is. Ak. cs. Wed marghit, Peer cs. zirz margyt, Mtinch. S. Margit zz s mr, Batth. Zenth Martfyth zzon napin, Wink. zenth Marghyth, Peer cs. szz Margit. Oki. Sz. Zenthmargita 1256-bl, Margytha 1285-bl, Margyth 1359-bl, Zenthmargithaazzonfelde 1388-bl, Zenthmargithassou feiflde 1474-bl, Zent Margith Azon napian 1550-bl. Regestr. Varad. Margueta. 15. Trlve : TJZeNKE (helyesen : TiZeNKT) aPoSToLoK. Alatta jra rva : TIZENKT APASTALOK, tizeidet apaslalok, divisio Apostollorum. Az jra irt szvs: nem tekinthet rovsmsolatnak. A naptri tjkozds utn a javt minden lianezt jelz hibs irsprht koczkztatott mejr vele. Ak. cs. apa(atalok), Peer cs. apost(olok), Mnch. Az ap(asta)lucnak eloasoc, Batth. Tyzenketh Apastal napia, Wink. Tyznkeeth Apostol. , 16. GoSTON (helyesen: GoSToN, flttelesen: GoST), aegestlon, S(anctus) Auffuslinus (helyesen: Augustusi) goston (Augustinits) naptrunkban helyesen nug. 2H-n fordul el. E h 15. s 20. kzt csakis a lti-ki Aiigiixtux-rn] lehet szn. melyet kzpkori magyar naptraink kzl csak a Mimch. cod. ismer. A rovsmsolaton eredetileg AGSTN volt. A javt ez al elszr egy 0 jegyet helyezett el, aztn kitrlte s a msolat utols N jegyt O-v alaktotta, utna pedig beszrt egy jabb N jegyet. Mivel a jl 16-ki goston-nappal naptri tveds forog fenn, arra is gondolnunk kell, hogy az gost, vagy Aitgust nv mellett a rgi rovson mg nehezen felismerhet jegyek voltak. Lehettek pldul a 17-ki Elek nv, melyet csak kt jegygyei kellett rni. V. . aug. 28. 20. ILYS, es, Elyas. Az <' magnhangz jelzse ugyangy elfordul a uov. 19-ki Erzsbet nvben is. Ak. cs. liies, Peer cs. yllys, Mnch. S. Ittes p(ro)ph(et)n , Wink. zentli elyeex prophela. 22. MRIA, maria, Mri Magdalenae. Ak. s Peer cs. Magdolna, Peer cs. mag(dolna), Mnch. Marin magdalna azo, Batth. Zetith maria magdolna zzon napia. Wink. zenth Marin Magdalna. 25. aKaKaB (helyesen : JaKaB), acacab. Jacobi Apos(to)li. A msol ismt a nvben tvesztette ssze a J s az AK jegyt. V. . mj. 1. Ak. cs. Iak(ab), Peer cs. iak(ab), Mnch. Jacab ap(asta)l, Batth. Zenth Jakab Apastal napia, Wink. zenth lacab Apastal. 26. ANna aszSZONY, Anna (!) asszony, Ann matris B(eatae) M(ariae). Ak. cs. Anna, Peer cs. Annath hal lazlo, Mnch. S. Anna zzon napia, Batth. Zenth Anna zzon napia, Wink. zentli Anna zzon. Oki. Sz. Zenthannaazonfalua 1392-bl. 29. LSZL, lazlo, ladislaus R(ex). Az L jegye az jra val lemsolsnl kimaradt s betoldatott. Ak. cs. Laz(lo), Mnch. S. Lazlo halla. Peer cs. 1. az elz nvnl. V. . jn. 27. 1. PTER, epeter, Petri ad vincula. Ak. cs. Vas (Lz) szakt peter, Peer cs. ica(s)as peler, Mnch. Scent peter vasa zakadatta, Batth. Zenth peter iraza zakadasa napia, Wink. zenth petor vasa zakadatya. Oki. Sz. Vasas szenth peter napyan 1551-bl. V. . febr. 22., jn. 29.
7

Aug.

Sebestyen: A Magyar Rovsrs Hiteles Emlkei.

50

* M A G Y A R R O V 8 I K 8 HITKLBK KMI.KKKI

Aug.

3. eSTVN, estevan, Stefani pap. A rovs-msolat csak az sszertt ST betket jelezte, a tbbit ;i jiivt toldotta hozz. V. . a mj. 30. s decz. 2fi. Az N jegye eltt lev vons az A s B jegyek kzt ugyangy megjellt hovatartozst jelenti. Ak. cs. Isfun, Peer cs. cstiran. Miinch. Esfumi(i) papa s mr, Batth. Zenth ystican protomartel thcste teleti nap(ia), Wink. zenth istiran teste megli lelese. 5. BdoGaszSZONY, eboeg aszony, dedicatio B(eatea) M(ariae) ad nives. Aug. 5-n Boldog Asszonyon kvl jng Osvtnak s Domokosnak van nnepe. Ak. cs. Damokos szin, Peer cs. mr, Miinch. Haui bodog aiti. Domokos e(on}f(ess)or Oswald kirat, Batth. H(t'y Bodogh zzon napin, Wink. Hair Bdog zzon ees damokos, Oki. Sz. Domonkirs 1425-bl, domokus 1429-bl, Domonkos 1495-bl, Damokos 1586-bl. Osirald 1548-bl, Osvrt 1694-bl. V. . febr. 2., mrcz. 25., pr. 1223., auc. 15., nov. 21.

5. OZS (helyesen : OZS V ALT, Osioaldus.) Megfejtetlen maradt; rszben talakttatott s ki is trltetett. A msol az aug. 5-re es s a, rovson is megjellt msodik s harmadik nevet mellzni kvnta. Ezrt gyes alaktssal s trlssel a kvetkez, aug. G-ki Urszin-nek mr lert s kitrlt szvegt hozta egy rovattal elbbre. Az alakts alkalmval a ZS jegy szrt megnylj ttt rovatot jelz vonall, a V jegybl pedig kt als vons hozzadsval /-t csinlt. E kzben azonban el'eledte a ZS jegy eltt lv O-t kitrlni. Az OZS V jrulka az sszevont ALT lett volna, a melyet azonban ppen olyan fogyatkossggal msolt le, mint az pr. 23-ki ALBERT-nek ehhez hasonl sszevonst. Osvaltot kzpkori latin naptraink legtbbje szerepelteti, de a magyarok kzl csak az elz naptri nvnl idzett Miinch. cod. ismeri. E npszertlensg a kzpkori latin okleveleink keltezseibl is megllapthat. Ezekben rendszerint a Mria ad nives s a Dominicus fordul el. 5. DOMoKoS (Dominicus). Megfejtetlen maradt s ki is trltetett. L. az elz Boldog Asszony s Ozsvnlt jegyzeteit. A D jegy nyomt az R utn kvetkez sszevons vonalai kzt kell keresnnk. Domokos, a Dominiknus- vagy Dmsrend megalaptja megli. 1221. aug. (>-n, szentt avattatott 1234-ben, mikor is IX. Gergely ppa nnept az aug. fi-ki Vrszine vltozsa miatt ttette aug. 5-re. Mivel e napon viszont a XV. szzadban mr nagyon nnepelt Havi Boldog Asszuni/nyal esett ssze, IV. Pl ppa (15551559.) az elz aug. 4-re helyezte t. Jellemz, hogy a rovson a Miinch. cod. 1466-ki magyar naptrnak hrom aug. 5-ki neve mg egytt szerepelt. 6. R SZINeH (helyesen : URSZINE, a kvetkez rovatbl kitrlve: URNINH), uresien, Transfiguratio Domini. Peer cs. wrnal, Miinch. Vrtiac megvltozsa napia, Batth. Wrnak zyn<; waltozatya napia, Wink. n-r zyne vnltozatya. 10. LURiNCZ 6 (sorj.), Lrincs 6 (sorj ), Laurentius 6 (sorj.). Felette trls (1. az elz, aug. fi-ki rovatot). Utna mg egy kitrletleniil maradt 7-es kvetkezik. Ugyanez lthat a kvetkez sor elejn is kitrlve. Ennek megfelelleg a sor vgn egy kitrlt 8-as lthat. Ak. cs. Lerinch, Peer cs. lrynch, Miinch. Lrinc mrtr, Hatth. Zi'iith li'rinch marti n<i)>i>i, Wink. zenth Le.wryncz. Oki. S/. Leurem: 1240-bl. Zenthlewryneh 1256-bl, Lerywh 1371-hl, lewrynz 1426-bl, Zenth letcryncz 1523-bl. (i (sorjelzs).

10. (Trlve: LNCZ, helyesen: LURiNCZ.) Az Ozsvald, Damokos nevek trlse utn a kitrlt Urszinc egy rovattal elbbre kerlt s ennek helyt az elz sor vgn az a Lrincz foglalta el, a melyet itt a teljes lejegyzs utn kitrltek. Nem lehetetlen, hogy az elz sor vgn lthat ptlk s ez a fogyatkos kibetiizs egymssal sszefgg. Az res rovatok szvege az elz sor utols rovatba kerlt. ['2. KaLRA, ecdara, Clarae V(iryinis). Ak. cs. Damokos znla Lerinch Klriinak, Peer cs. kai-ara, Miinch. fiz kalara, Batth. Zcnlh Kdlara zzon napia, Wink. zentli dara zzon.

l"). BdoGaszSZONY, eloedey aszony, Assurntio Ji(catae) M(ariae) ]'(irr/inis). Ak. s. Zyz M(nri)a, Miineh. Marianac fel mnbe vtele, Batth. Na) zzon napia, Wink. Nagli zzon napija, Peer cs. Mria. V. . aug. 5.

A KZPKORI BOLOGNAI EMLK

51

Aug. 20. KIRLY (t. i. Szent Istvn), akirali) S(anctus) Rex St(ephan)us. Ak. s. magr isluaii hyua Bartat, Peer cs. ysth(v,n), Miinch. S. Estuan kiral halla, Batth. Zenth ystiran kyral napin, Wink. zenlh intiran kyral. Oki. Sz. keral, kyral 12291520-ig, kztk - Szent Istvnt rtve helynv Zunthkyral 1256-bl, Scentkyral 1323-bl, Zenkyral 1324-bl, Zenthkiralzabadi s Zenthkyralzabagya 13711513-ig stb. 24. BORT ALN, javtva: ebirctalean (trlve: ebireabas, a mi elzleg cborrabas volt), Bartolomeij (rszben trlve: Bartolomaej, a mi elzleg Barnba volt) Ap(osto)lj. Ak. cs. Barta (\. . az elz rovattal), Peer cs. pclbarth hyd bertalanhoz, Miinch. Bartallus ap(imta)l, Batth. Zenth Bertalam Apstul napia, Wiuk. zenth Bertalam Apastal, Peer cs. Pelbdrt hv Bertalanhoz. Oki. Sz. BurMon (Bartalan ?) 1211-bi, Berthalem, Barthalom 1386-bl, Byrthalam 1528-bl, Bertalan 1544-bl. 28. GoSToN, (jesten, S(ancti) Augustini Ep(iscop)is. A javt e nven ismtelni akarta az elz sor (jl. 16-ki) goston nv jegyeinek megtoldst, de ezttal a zr N jegy O-v val alaktst flbenhagyta. A trlsben nyoma maradt, hogy a ST sszevont jegye helyett a msol tvedsbl az eltte val G-t alaktotta t sszevont GT-v. Ak. cs. ay(oston hva) .jiranth, Peer cs. Agh(oston), Miinch. goston puspc, Batth. Zenth goston docfor napia, Wink. zenth goston. Old. Sz. Agtistitn 1247-bl, goston 1603-bl s 1767-bl. V. . jl. 16. 29. JNoS, Janes, Decolalio S(ancti) Johanis. Ak. cs. yican (1. az elz rovatot), Peer cs. Janusth, Miinch. Scent lanus bap(tis)ta i'iaka vgsa, Batth. Zenth lanos Baptista naka wagasa nap(ia), Wink. zenth ianos nyaka vgsa. V. . jan. 21., mj. 6., jn. 24. s 26., decz. 27.

Szept. 1. eGYeD, eged AEgidij. Ak. cs. Zenth Eg(ed), Peer cs. Zenth y(ed), Miinch. Eged apt, Batth. Zenth Ei/ed napia, Wink. zenth Egy!,d. Oki. Sz. Egud (Egyd ?) 11841240-ig, Egid, Eguid 1184-1211-ig, Eggedmonustura 1358-bl, Egyedfyafelde 1420-bl, Egyedlakos 1426-bl, Egiedfymyklosfeirlde 1443-bl. 2. eMReH, Emre, S(anctus) Emericus. (Depositio.) Ak. cs. Embre zyzesseguel, Peer cs. ymbre zrzesegi/el, Miinch. S. Emre (con)fessor lialala. Oki. Sz. Zenthemreh 1428-bl s 1459-bl, Embre 1466-bl, Imreh 1526-bl, 1584-bl, 1597-bl 1609-bl, Imbre 1602-bl. (V. . nov. 5.) 8. aszSZONY KUS (helyesen : KOS aszSZONY), ekiies aszony, Nativitas B(eatae) M(a>iae) V(irginis). E msolsi hiba a msodik lers alkalmval jtt ltre, mert ha a rovson is ez a szveg lett volna, a kibetzs (ekes aszony) alkalmazkodott volna hozz. A kibetzs -je hiba, valamint hiba a msolat l^-ja is. A fenti kskarcson s az albbi pspk, gymlcsolt bizonysga szerint a msodik msolat az jegyt tvesztette el "-nak s az els msolat az jegyt vallotta miknt a kskarcson megfejtsnl is cselekedte -- Lr-nek. Ak. cs. Mria zyled zenth kereztet, Peer cs. maria zifk zent kerestet, Miinch. Mria ztleteti, Batth. Kys zzon napia, Wink. Kys zzon napija. Mria szle szent Keresztet. Oki. Sz. Ksasszony havnak, kiisasszonynap (Szkely Oki. V. kt. 123. L). 14. SZeNKeReSZT, ese(n)khereszt (javts s trls eltt: s k n r est), Exaltatio S. Crucis. Ak. cs. (l. az elzben), Miinch. S. Kerezt felmagatatatta, Battli. Zvnth keresth napia, Wink. .-e///// krzth fel magaztatasa. Peer cs. (1. az elzben). V. . jan. 6., mj. 3. 21. MT, mate, S(andi) Matthaej Ap(ostoli). Ak. cs. Lompert (nov. 17.) wermet Mate asn, Peer cs. s Miinch. S. Mate ap(asta)l s etr(angelis)ta, Batth. Zenth Mate Apastal napia, Wink. Zenth Mathe Apastal. Oki. Sz. Mathey 1240-bl, Mathe 12991496-ig. ? GYRFS 7 (sorj.), (Megfejtetlen ; megfejtst 1. a 677. lapon) 7 (sorj.), Hihetleg a szept. 24-ki Szent Gellrtet jeleztk vele, holott a Gyrfs nv Gervasiust jelenti. Wink. (jn. 19.) zenth Gyrfs. Oki. Sz. Jrfs 1615-bl. Ak. cs. Ghelert, Peer (Gellrtnl), cozma (szept. 27.), Miinch. (szept. 24.) S Gelerd pspc, Batth. Zenth mipia, Wink. Zenth Gylerdh pynpk. 7 (sorj.). a jn. 19-ki cs. gyreidnl Gelerd pispek

52

A MAGYAR ROVSRS HITELES EMLKEI

676. lap.
Alul, fordtva olaszul: Nella seconda facic. (Magyarul: Msodik oldaln ez van.)

677. lap.
(V. sz. mellklet.)

E lap toldalkn a naptr elz hrom rovatnak mr lemsolt szvegvel jra tallkozunk. Magyarzatt 1. nov. 21. 7 (sorjelz szm). Szept. 14. SZeNKeReT (helyesen: SZeNKeReSZT), szentkeresst (a szent" felett lthat X jellel a lapszm mellett vilgosabban megismtelve: S: Keresi) ? (sorj.) Exaltatio.

21. MT, mai, Matti. ? GYRFS, garfas, Gyrfs.

29. MILY (helyesen : MIHLY), mihalj, R(ancti) Mlhaelj. (Alatta a flap els rovatban :) Dedicatio S(ancti) Michaely. A magyar megfejts azt bizonytja, hogy a H jegy mr a megfejts utn, vagyis a msodik lers alkalmval maradt ki. A flapon lev le nem ragasztott latin szveg azt bizonytja, hogy a leragasztott els rovatban szintn Mihly neve szerepelt. Ak. cs. Ghelert i's kozmn mihal torsa, Mnch. MichaT archantfal, Battli. Zenth milwl Archang(a)el niipin, Wink. Zenth Myhnl Arckanyyal. Oki. Sz. Michal 11351345-ie, Miahl, Mihol 1211-bl, Myhal 1243 - 1526-ig stb. 8 (sorjelz szm).

30. lEROMoS, jeronems, Je(ro)nimus, S(anctus) Hieronimus. A flapon lev, le nem ragasztott latin szveg azt bizonytja, hogy a leragasztott msodik rovatban szintn Jeromos neve szerepelt. Peer cs. mygerelymus (az elz Mihly s yeronymus" tves sszersa), Mnch. Icronimus pap s dactor, Batth. Zi'nth Jcronim/is Dactor nnpiti, Wink. zenth Icronimus dodor. 4. FeReNCZ, Frens, S(anctus) Franciscus. Ak. cs. Zol ferencJt, Peer cs. ferench, Mnch. Scent Frem' (con)f(ess)or, Batth. Zenth F f ernek confessor nupia, Wink. zenth Ferencz Confessor. Oki. Sz. Ferencz 1451-bl s 1538-bl, Feremzicagasa 1496-bl. 6. BRN, aebraan, brahm. Ak. cs. n.(bru)m, Peer cs. brmnl. Oki. Sz. brm 1171-hl, 1108-hl, 1240-hl, Almiam 1255-bl, Abranberke 1381-bl, Monostorubran 1451, in gnre brn 1518-bl s 1524-bl. Regestr. Varad. Abraam, brm, brahm. 9. DIeNeZS, ediens, Dionysij. Ak. cs. Dienes, Peer cs. dyenez, Miiuch. Sccnt dienex, tarstujiuol, mroc. Batth. Zenth Dyenrs napia, Wink. zenth d/enim Mrtr. Oki. Sz. dienus telekv 1228-bl (1357-ki trs), Dyenes 1515-bl s 1582-bl. Ifi. G YL (helyesen : GL), egael, Gl (helycsen: Gallus abbas). Az L jegye a megfejtst kvet msolsnl lett eltvesztve, mert a megfejts e^ci-jben G jegy szerepel. k. s. zal gulnul Inkuch. Mnch. S. G<il iipat, Hatth. Zenth Gl napin, Wink. Zenth Gnal Confessor, Peer cs. kaimon zal grdnal. Oki. Sz. Gl 1240-bl, Ganl 13fi4-bl, G<ilfaltra 1453-bl. 1M. LUKCS, lurkasz, Incae Evanglist). Ak. cs. luknch, Peer cs. lucac, Mnch. Liicitf ci<(a>iyelis)ln, Batth. Zenth lukacs Ewan(gelis)ta in//i/a, Wink. zenth Lucnch Eiranyelistfi. Oki. SK. Lukacliylese 1370-brl, Liiaichka, Lidcachka 1449-bl. Lrkachhairus 14)-bl, Kislukacli 1598-bl.

Okt.

A KZPKORI BOLOGNAI EMLK

53

Okt. 21. ORSoLYA, Orselya, Vrslae. Ak. cs. ved orsolat, Peer cs. zent orsola, Miinch. Tiztiifaj ezir zz scentec, Batth. Thyzen g ezer zyzek napia, Wink. Tyzlnegh ezor zyz Vrsulu. Oki. Sz. szn vrsula asszon nupin 1544-bl. . 26. DeMeTeR, edmeter, S(anctus) Dimetrius. A javt vette szre a kitrlt felesleges R jegyet s a kifelejtett D jegyet. Ak. cs. vitz Demet, Mnch. Demeter mr, Batth. Zenth Demeter martel napia, Wink. senth dmtr, Peer cs. koson (kszn) eleme symonnak. Oki. Sz. Deme s Demeh 1211-bl, Demutur 1240-bl, Demeter 13371668-ig. 28. SIMO (helyesen : SIMoN, vagy SIMON), Simo, Simonis t Judo. Ak. cs. Symont hagya-k, Mnch. Scent Simon s luda ap(ast)loc, Batth. Zenth Symon Jv.de Apastal napia, Wink. zentli Symon iudas, Peer cs. Simonnak (1. elz rovat). 1. MeNCZeNT (Mindszent), emenczent, Omnium SS. (Sanctorum). Ak. cs. Menzenth kmen, Peer cs. mynth zenieknek gh, Mnch. Mend scent napia, Batth. Mynd Zeniek napia, Wink. Mynd zenth napia. Oki. Sz. Mendzenth 12971461-ig tbb adat. Menczenkl (Mindszent-Kl, Zala vm.) 5. eMReH, emreh (a h trlve), S(anctus) Emericus Dux. (Translatip.) Ak. cs. Emre wrnak hoz bort marton, Mnch. Emreh herceg, Batth. Zenth Ymre napia, Wink. zenth Emroh hercegh, Peer cs. ym(br). V. . szept. 2. 6. ALBeRT, albert, albertus (helyesen: Adalberti translatio). Kzpkori magyar naptraink nem ismerik. XIVXV. szzadi latin missaleinkban, breviriumainkban s az rpdkori latin oklevelek keltezsben az Adalbert rendesen elfordul. Az Albert ritkbb vltozat, de ez is szerepel kt XV. szzadi missalnkban, a Pozsonyi Szmadsknyvek 1445. vi bejegyzsben s a XVI. szzadi nyomtatott magyar naptrakban. (Kiiauz: Kortan, 13.) Egy 1343-ki oklevlben Scenthiilberth helynv szerepel.' (Oki. Sz.) V. . pr. 23. 11. MARToN, emareton, Martini Epis(copi). Ak. cs. (v. . nov. 5.), Mnch. Marton ptispc s (con)fessor, Batth. Zenth marton pispek napia, Wiak. zenth Marton pyspk, Peer cs. bort ym (?) marton. Oki. Sz. Morlun 11351335-ig, Morton, Marion 13581377-ia, Marton, Marthon 1376 1584-ig. Regestr. Varad. Senmartin (helynv) 1217-bl. 13. BeReCZK, ebreck, Bres (helyesen: Brictius). Ak. cs. Berech lata, Miinch. Bereck puspc, Batth. Zenth Bereck pispek napia, Wink. zenth Bereczk pyspk, Peer cs. Bereczk lata. Oki. Sz. Zenhberechk 1354-bl, Bereczk 1569-bl, Brczk 1585-bl. 19. eRZSBeT, ersebet, Elizabe(t)ha. Ak. cs. Berech lata miknt eles(ebet) fon, Peer cs. bereck lata nyknt lze(bet) stb. Mnch. Scent Ersebet, Batth. Zenth Erzebeth zzon napia (a jl. 2-ki rovatban Elsebet), Wink. zenth Ersebth zzon. Oki. Sz. Ersebyth (?) 1244-bl, Scentelxebeth 1334-bl, Zenthelsebet 1390-bl (1397-ki trs), Zenthersebeth 1451. V. . mj. 2. 21. aszSZNY (helyesen: BdoGaszSZNY) 10 (sorj.) eboedeg (!) aszn 9 (trlve) 10 (sorj.) Praesentatio B(eata) M(ariae) V(irginis). 10 (sorj.). Midn a megfejts msolata kszlt, a rovsirsos szveg els rsze msolatlanul maradt, megfejtse (eboedeg) pedig lemsoltatott. A msols mellett tanskod s knnyen . helyrehozhat tveds alkalmbl egy msik ugrst szintn figyelembe kell vennnk. A naptrban a nov. 21-ki Boldog Asszony rovata utn a decz. 13-ki Lucza rovata kvetkezik. A kihagys kzel egy havi idkzre esik a kzpkor kedvelt nov. 22-ki Cecelle (Czeczilija), nov. 23-ki Kelemen ppja, nov. 25-ki Katherina asszonya, nov. 30-ki Anderjs (Andrs) apostola, decz. 4-ki Borbla asszony, decz 6-ki Mikls pspke s decz. 8-ki Boldog Asszonya (Concepto Sanctae Mri). Nagyon valszn teht, hogy a msol a nov. 21-ki Bdog Asszony hinyosan lert szvege utn a decz. 8-ki Bdog Asszony folytatst kezdte rni. Midn a msodik sor rovatainak fele resen maradt, a tveds kiderlt. St a msolaton nagyon beszdes nyoma maradt annak is, hogy a tvedst ptllag helyre akartk hozni. A msol ugyanis vllalkozott arra, hogy a kihagyott neveket egy kis paprra lerja s a csonka sor el odaragasztja. Csakhogy a vllalkozs balul ttt ki, a mennyiben nem a kimaradt szveget, hanem az elz rovslap szvegnek mr lemsolt utols hrom rovatt msolta le jra s ragasztotta a kiegsztsre nem szorul els sor el. Ez a magyarzata a teljesen felesleges toldalk ltrejttnek, valamint annak, hogy a msol az elvgre is resen maradt rovatokat oda nem ill tollprbval akarta kitlteni.

Nov.

54

M A G Y A R ROVSRS HITBLE8 RMI.KBI

Kzpkori magyar naptrainkban a kt Boldog Asszony ekknt fordul el: Peer s.: Bereck Iin mijkent (>lze(bet) mar(ia), Cec(elle), Kele(men). Kathelina ith Anderyasnal. Barba(ra), Myclos, Mria Mongyad Lucyanak hyrdessni yo hyrt Tamsnak. Az Ak. cs. csak a msodik Mria-nnepet ismeri: Mria mongyad lucianak. Hirdessen j hirt Tamsnak. Batth. (decz. 8-n) Bodogh zzon napia. V. . febr. 2., mrcz. 25., pr. 1223., aug. 5. s l. ecz. 13. LUCZA, luca, Luce (helyesen: Luci) M(artyris). Ak. s Peer cs. (1. az elz rovatban), Mnch. Lucia zz, Battli. Zenlfi brcliya zzon napia. 17. LZA (helyesen: LZR). Megfejtse hinyzik Kzpkori magyar naptraink nem ismerik, okmnykeltezsben sem fordul el, de a XIIIXV. szzadi magyarorszgi missalekban s breviriumokban rendesen szerepel. 21. TaMS, Tams, Tomas. Ak. s Peer cs. (1. a nov. 21-ki rovat vgn). Mnch. Thamas ap(usta)l. Oki. Sz. Thamasfuyu, Tamashuza 1427-bl stb. V. . decz. 29. ? NSTLY (Trlve, megfejtettem). . 25. KaRCSoN, ecaraczon, Karasogn (gy!), Nativi(tas) Ch(rist)i. Ak. s Peer cs. Nnyh Knr(<icson), Mnch. Vrnac zttlftete, Battb. Karai-hon napin, Wink. (a hinyz hnap czme:) Kararhon ha. Oki. Sz. Karachun 1203-bl (1254. tr.), 12291275-ia:, Knrnchyn 1240-bl, Cnic/iyu 1292-bl, Karar.hon 14001460-ig. V. . jan. 1. 20. eSTVN (jra rva :) eSTVN, alvn, Stefanus M(artyr). Az eredetileg msolt ST jegyeket ;i javt kz toldotta meg s a kiegsztett szveget ugyauez irta le nknyes javtssal jra. V. ii. mj. 30-ki nvvel, a mely kiegszttetleniil maradt. Ak. cs. Ist(vn), Peer cs. isth(vnn), Mnch. Scent Estuan p(rot)homr, Batth. Zenth Ystiran p(ro)tomartel napia. 27. JN (helyesen : JNoS), Jans, Joanes. ismt a megfejts rulja el, hogy szvegnk msolsa alkalmval egy rsjegy, ezttal M utols S jegy kimaradt. V. . jan. 21., mj. .. jn. 24., 26. s aug. 29. Ak. cs. Id(nos), Peer cs. i/an(oK), Mnch. S. Janus (ip(<istti)l ex ew(angelis)ta, Batth. Zenth YanoK Eiraityel/stii napia. 28. APROSZeNTEK, apr szentek, Inorenles (martyres). Ak. cs. ap(ro wnteK), Peer cs. ab (ap helyett), Mnch. Apr scenter.. Batth. Apr Zeniek napia. 29. TaMS, etamas (hinyzik: Thomac Episcopi t Martyris). Ak. s Peer cs. Tams, Mnch. Scent llnimas pfixpr e.v ml\ Batth. Zeiith Tliamas pispek napia. V. . decx. 21. 31. SLST, :i trlsben folytatva: SLVESTeR PPA HTS(?)K FINIS, (megfejtetlen, az elftzfi rovatban :) Siluestris Pap. Ak. cs. Syl(vester). Mnch. Silitester papa, Batth. Zenth Silirester papa napia.

678. lap.
A l u l fordtva olas/,ul: Nella seconda fatia. (Magyarul: Msodik oldaln e/, vau.)

A KZPKORI BOLOGNAI EMLK

55

VI.
Korhatroz adatok.
A rovsrl msolt betsor s szveg megfejtse utn nyomban az a krds merl fel, hogy e mvelet fonaln kerltek-e el korhatroz adatok"? Az igenl vlasz igazolsra mi elszr is a msolat-kszt tuds olasz grfot idzzk meg tannak. Msolatnak czmlapjn azt olvassuk, hogy a szkelyfldn azoknak a rgi scytha eredet lakknak fra rovott nyelvemlkt mentette meg, a kik e nyelvemlk szvegt keresztynn ltelk idejn naptrul hasznltk. Szval MARSIGLI tudott a szkelyek scytha eredetrl. A mely kzkzen forg hazai trtneti forrs (THURCZI, vagy BONFINI) errl rtestette, ugyanaz megtantotta arra is, hogy a szkelyek a XI. szzadban mr keresztyn hatrrk voltak. MARSIGLI teht a lemsolt rovsirsos naptrt XI. szzadi magyar nyelvemlknek tekintette. Mieltt ez a mersz fltevs nagy tvedsnek bizonyulna, hangslyoznunk kell, hogy MARSIGLI Danubiue czm vilghr mvnek bizonysga szerint gyakorlott szem rgsz s kornak egyik legkivlbb epigraphusa volt. Arra teht gondolnunk sem szabad, hogy a XVII. szzad vgn valamely kzeikor rovs-termk tvesztette meg. Sem azt nem vehetjk szmtsba, hogy a rgi emlk felkutatsban s megfejtsben segdkez mvelt szkely tudkoskodsa vezette flre. Hiszen kiderlt, hogy ez a frfi a megfejtsben TELEGDI 1598-iki Riulimentjval mr igen nehezen boldogult. Nyomban hozztehetjk, hogy irstrtneti szempontbl MARSIGLI msolatnak rovsirsos szvege utlag az 1501-iki cskszentmiklsi s az 1515-iki konstantinpolyi feliratnl is rgibbnek bizonyult. Mert elg az sszes magnhangzkra kiterjed tkletes ugrat rendszert az imnt emltett kt kzpkori emlk s a Telegcli-fle Rudimenta ugyan rendszervel sszehasonltanunk s azonnal tisztba jhetnk azzal, hogy MARSIGLI msolatnak rgi szvege csakugyan olyan rgi korbl val, a melyben a XVI. szzad derekn mr feledsnek indul rovsrs mg virgjban volt. A rovsirsos' bot pontosan rekonstrulhat kt bustrophedonja a rovs s roveszkz kezelsnek termszetes si velejrja lvn, rgszeti szempontbl semmit sem bizonyt. Annl beszdesebb tan a felrovott don szveg. Az egygybb, vagy gyakorlatlanabb rstudk tjkoztatsa czljbl felrovott betsor, a mindennapi hasznlatra sznt bibliai nevek, lland nnepek s nvnapok a maguk sszessgben csakugyan igazoljk azt a MARSIGLI eltt hangoztatott hagyomnyt, hogy ez a rovott kszsg volt az, a mit a keresztyn hitre val ttrs idejn forgalomba hoztak. Hiszen ha az j vallsnak csakugyan szmolni kellett a szkelvsg seredet rstudsval, akkor nagyon valsznbb, hogy az egyhz latin betsornak ismerete eltt a tbb szentek neveinek s a fbb keresztyn nnepeknek naptri elhelyezst mr keresztyn valls elfogadsa idejn rovsirsos botokon tudtk az egyhziak is legknnyebben hozzfrhetv tenni. Eredetileg a runs naptrak rovsbotjait is a keresztyn egyhz szolglatban hoztk forgalomba. s a hogy a runs keresztyn naptrak a runairs fennmaradsnak gyt szolgltk, a szkely rovsirsos naptrak is hathatsan hozzjrulhattak a rovott betsor fenntartshoz. Mivel a runs naptrak a nvnapokat s nnepeket csak fogalomjegyekkel jeleztk, rvid szvegket minden vben jra rttk s ezrt gy nem is az lland szveg rk-naptr, hanem a vltoz nnepek miatt minden vben feljtand rendes naptr jtt forgalomba. Ez a gyakorlat igen nagy termelssel jrt, de az elhasznlt naptrak megrzst nem tette szksgess. Ezrt aztn az emlkek fennmaradsa sem volt annyira biztostva, mint az lland nnepeket jelz s llandan rvnyes rk-naptrak. Hogy rovott rk-naptrak mg sem maradtak fenn nagy szmmal, azt annak kell tulajdontanunk, hogy a vltoz nnepek mellzse miatt csak mrskelt ignyeket tudtak kielgteni, s hogy az jabb szentek neveinek forgalombahozatala miatt utbb ezek is elvlhettek s elkalldhattak. A vgleges pusztulst s mellzst az rk-naptr csakis gy kerlhette el, ha idnknt jra rttk s ugyanakkor ki is bvtettk. A mi esetnkben az ilyen bvtsek igen rtkes korhatroz adalkokhoz juttattak bennnket. Naptrunkon ugyanis a XIXV. szzadi szentek vilgosan azt igazoljk, hogy MARSIGLI mr nem XI. szzadi, hanem XV. szzadi megtoldott szveg rk-naptrt betztt ki. A magyar szentek kzl szerepelteti Szent Istvnt (aug. 20.) s Szent Imrt (nov. 5.), a kik 1083-ban avattattak szentt, tovbb Szent Lszlt (jn. 27. s jl. 29.), a ki 1192-ben s Szent

56

A MAGYAR ROVSRS HITELES EMLKEI

Erzsbetet (nov. 19.), a ki 1224-ben lett szentt avatva. A klfldiek kzl a decz. 29-ki Tams (Becket Tams canterbury-i pspk 1172-ben, a mj. 25-n s okt. 4-n nnepelt Assisi Szent Ferencz 1228-ban, az aug. 5-ki Domonkos pedig 1234-ben lett avatva. Az is bizonyos, hogy a hat Boldog Asszony kzl a jl. 2-ki Yisitatio Bet Mari Virginis s az aug. 5-ki Mria ad nives (Havi Boldog Asszony) naptri nnepei csak a XIV. szzadban jttek forgalomba a mj. 20-n nnepelt Sienai Beriiarclinust pedig 1450-ben avattk szentt. Az a naptr teht, amelyet MARSIULI lemsolt, a XV. szzad msodik felnl rgebbi semmiesetre sem lehetett. Mivel ez a korhatr nagyon kzel esik a jval fiatalabbnak bizonyult 1501-ki csikszentmiklsi s az 1515-ki konstantinpolyi feliratok keletkezsi idejhez, foglalkoznunk kellene azzal az eshetsggel is, hogy 1450-ben szentt avatott sienai Bernl", melyet missaleink kzl elszr a milkovi pspk 1484-ki missaleja szerepeltet, lehet esetleg egy rgi naptrt kiegszt utlagos rrovs is, de ilyen tallgatsnak a lemsolt rovs-bot ismerete nlkl itt helyet nem adhatunk. A korhatroz adatok msik forrsul a rovsirsos szveg nyelvt kellene felhasznlnunk. Csakhogy ezt a legrgibb rovsirsos magyar nyelvemlket nyelvtrtneti szempontbl igen csekly rtkv siilyeszti az a krlmny, hogy rgisgvel arnyban hangz-ugrat rendszere is tkletesebb a nlnl fiatalabb emlkek ugyan rendszernl. A jelzetlenl hagyott magnhangzk hangrtknek megllaptsnl a mai megfejt mr annyira tjkozatlanul ll, hogy a rovott szveg megszlaltatsa eltt egykor hangtani analgikat knytelen a latin betkkel rott magyar nyelvemlkekben, vagy kzpkori latin okleveleink magyar helynevei s szemlynevei kzt keresni. Az gy megfejtett szveg alatt aztn eljrsunk igazolsra mindig kzltk a szem eltt tartott k/pkori magyar naptrak s cszik oklevl-sztri anyaggal megtoldott adalkait, gy betztnk ki Gyeryyel, Estvnt, Pirislct stb., holott nyelvtrtneti reconstructio nlkl olvashattunk volna Gyn/yt, Istvnt s Piroskt is. Szerencsre a megfejt ilyen messzemen beavatkozsra nincs mindig rutalva. A rovott jegyekbl zavartalanul bontakozik ki a rgi brn s Margita, a hangtani adalkokkal szolgl pspk, gymlcsolt, Kskar cson, fjiilresler, Lrincz. Ztfia. Borlalnn stb., a npies irst jellemz Menczent (Mindszent), Szenkereszt, Bdogusszony stb. Ezrt remljk, hogy nyelvszeink szintn sietnek majd megllaptani a rovott szvegben lappong nyelvtrtneti rtkeket. Mert ezekre nemcsak a magyar nyelvtudomny lesz ezutn mr rutalva, hanem a magyar epigraphia is.

HARMADIK FEJEZET.

A CSIKSZENTMIKLSI FELIRAT J501-BL.


L.
A felrat kt msolata.
Rovsirsos emlkekben akkor lehetnnk gazdagok, ha korn kultr-szksgletnkk lett volna, hogy idnknt egy-egy szveget a ronilatag rovs-botokrl kre is lemsoljanak, vagy hogy maradandbb csontdarabokra s rczlemezekre is rjanak. Midn az iskolztats a tollal hrtyra, paprra rott s magyar szvegek lejegyzsre is alkalmazott latin betsort forgalomba hozta, a fra rovott irs mr elksett arrl, hogy a latin betk segtsgvel fokozott magyar mveldsnek epigraphiai szksglett fedezze. A XVI. szzad msodik felben rohamosan feledsnek indult magyar rovsrs megmentsre TELEQDI JNOS s BARANYAI DECSI JNOS 1598-ban egy latin nyelv ABCz-s knyvet szerkesztettek. Ennek ksznhet, hogy a kvetkez szzadban mr akadtak lelkes ksrletezk, a kik a rovott rgi jegyekkel - - paprra rtak. A figyelem gy ms irnyba trlt s a rgi emlkek nyilvntartsra, megmentsre senki sem gondolt. Tudjuk, hogy BL MTYS nagyarny beavatkozsa TELKGDI mvnek ismerete nlkl is csak az rott emlkek felkutatsra s tanulmnyozsra irnyult. vtizedek multak el, mire a rgi templomok feliratait megfigyelni kezdtk, KUNITS FERENCZ kolozsvri jezsuita tanrnak Kolozsvrt 1731-ben kiadott Dacica] Siculia czm knyvben olvassuk elszr: Szent-Mihly, id est S. Michaelis, cum templo vetusto t inscriptionibiis, qitarum notae ad antiquos Scythas, mltm enim a Graeco, Turcico, aliisque characteribus absunt -- rejiciuntur".* (Magyarul: Szent-Mihly rgi templomval s flirataival, melyeknek jegyeit - - minthogy a grg, trk s ms betktl nagyon klnbznek - a rgi szkithkra viszik vissza.") Sajnos, nem akadt senki, a ki e tudsts nyomn a felirat lemsolsra s kzzttelre sietett volna. Midn CORNIDES DNIEL tven v mlva rdekldni kezdett, hasonmst mr nem tudta megszerezni.- SZAB KAROLY pedig 1862-ben a helysznen azt a felvilgostst nyerte, hogy a felirat a rgi egyhz talaktsakor vgleg eltnt.3 E szerencstlensgben csak az a lehetsg nyjthat nmi vigaszt, hogy KUNITB mint sok ms hamis adatval is tvedett.* Csikszentmihlvt sszetveszthette azzal a szomszdos Csikszentmiklssal, a melynek templomban utbb csakugyan felfedeztek egy rgi rovsirsos feliratot. Hiszen ha KUNITS rteslse nem lett volna tves, akkor ugyanaz az rtesls szvtette volna a szomszd falu ugyanolyan titokzatos rgi feliratt is. A csikszentmiklsi felirat felfedezst s szvegnek megmentst elssorban az erdlyi kirlyi tbla nhny tuds tagjnak lehet ksznnnk. A szkelyek rovsrsa irnt az 1746-ban elnkk
I. m 51. 1. Delineationem harum inscriptionum, quantamcunque adhuc dederim operm, nancisci non ptul" irja CORNIDES HAJS ISTvAuhoz (Hjos: Monumentum literarium hmmo-seythieum, 1781. 14. a. lev. A M. Tud. Akadmia knyvt. irott pldnyban). 3 SZAB KKOLY: A rgi hun-szkely rsrl. (Budapesti Szemle. j folyam, V. kt. 1866. 1334. 1. * Pldul: beszl a Lzr-csald gyergy-szentmiklsi kastlyrl, l olott ez a szomszdos Gyergy-Szrhegyen van. E mrl egybknt STOEGER (Scrporcs, 356. 1.) azt lltja, hogy nem is KUNITS, hanem SZILACSEK PL irta.
!

Sebestjn: A Magyar Rovsrs Hiteles Emlkei.

58

A MAGYAR

ROVSRS HITELES EMLKEI

kinevezett s utbb grfi rangra emelt LZR JNOS mr hosszabb id ta rdekldtt. Midn ugyanis II. Rkczi Ferencz fia gynek felkarolsa miatt a bcsi udvar 1738-ban tbb erdlyi urat elfogatott s hzaiknl szigor kutatst tarttatott, a s/.intn elfogott LZR JNOSII! tbb rsokat kaptak, azok kzt olyanokat, melyek valami scytha alphabetum jegyeivel kszltek s nagyatyjrl, vagy atyjrr maradtak r. azonban foglalat jkra nzve merben rtatlanok voltak". 1 Ha teht tudjuk azt, hogy GRK LZR JNOS az 1749-ik vi erdlyi orszggylsen kpviselt szkely nemzet Bcsbe felkldtte kvetnek, bizonyos alkalomszersget kell ltnunk abban, hogy SZILGYI SAMUI- tblai lnk a csikszentmiklsi feliratot 1749-ben lemsolta s Bcsbe kldtte az 1751-ben ndorr kinevezett Grf Batthyny Lajos fiainak. Ezzel a felirat a tudomny szmra biztostva volt. A fik szkelyfldi nevelje. HORVTH BENEDEK kegyesrendi tanr ugyanis a msolatot tovbb kzvettette rendje tuds nyitrai tagjhoz, DBZSERICZKY iNczhez, a kirl tudta, hogy kszl nagy trtnelmi mvben igen elnysen rtkestheti. E m I. s III. ktete 1748-ban jelent meg Budn. Teljes czme: De initiis ac majoribus Jnmgarorum commentaria, quibus acceclit circa finem libri secundi insigne ac perantiqua manuscriptum ex Vaticana bibliotheca depromtum, hactenus desideratum. Tomus I. (libri III.), 2. A III. ktet czme: De initiis ac majoribus hungarorum Attila videlicet ejusque decessoribus proximis. Liber IV. Tomus III. Opus vei ex eo gratum futurum, quod palmares lapsus antilogias, anachronismos domesticorum scriptorum retegat, t avitam hunnorum histriin, suae chronologiae, ac uotivo ordini, veritatique, justa cum Crysi, t illustrationibus ex optimis, t pervetustis auctoril)iis petitis reponat. (Tomus I. fl. 14 +XX, pag. 234; III. fl. 5, pag. 354.) A szkely rovsrsra vonatkoz adatok lass beszerzse miatt megksett II. ktet 1753-ban kerlt ki Budn a sajt all. A tartalmat szintn rszletez czm gy hangzik: De initiis ac majoribus hungarorum liber III. Qni est exegeticon de scythis, amazonibus, luinnis, atque magaris. opus reconditis antiquitatibus. memorialibus chronologiis, ac genealogiis, nec non inscriptione t alphtibeto scythico haud ingratum futurum. Tomus II. 2, fl. 11, pag. 234, fl. 2." A czmben hirdetett scytha BCz BL MTYS knyvnek rovsirsos betsora volt, a hirdetett scytha felirat pedig a csikszentmiklsi emlk fametszetben bemutatott msolata lett. Az. a mit DEZSKRIC/KY a szkely rsrl mond, ma mr nem vehet komolyan ; de knyvnek az a X. sz. mellkletnkn lthat lapja, a melyet a csikszentmiklsi felirat bemutatsra sznt, a magyar epigraphia rklet emlke marad. A felirat megfejtsvel DEZSERICZKY nem ksrletezett. E czlra BL MTYS betsort azrt nem tartotta kielgtnek, mert a jegyek sszerovsra nem nyujtott felvilgostst s a felirat nhny jegye is egszen eltr volt.3 Nagyon ktsges teht, hogy a meg nem rtett rovsirsos szveg
SZILGYI FERENCZ : Klio. Histriai zsebknyv. III. kt. 1836. 431. 1. GRF LA-/.R MIKLS : A grf Lzrrsald. Kolozsvr, 18.r>8. 9293. 1. BLAHO VINCZE ferenezrendi szerzetes, utbb HAJS ISTVN GSPR kegyesrendi tanrnak 1780-ban kldtt egy rovsirsos betsort, a melyet ez v mjus 5-n jegyzett ki az udvarhelyi eonvent jegyzknyvbl. Egyben megemltette, hogy rendje Histria Doiitus Csifcewsis-ben fl van jegyezve, hogy: a rgi hunok ezen betit. vagyis a scytha betiket GVALAKUTAI LA/K IMRE kziratai k/.t talltak, ki azokat TKLEODY JNOS munkoskjbl msolta". SZAB KROLY: A rgi hun-szkely rsrl." (Budapesti Szemle, 186C. Cj folyam. V. kt. 189. 1.) Ez a Gy. Lzr I. nagyatyja volt grf Lzr Jnosnak. V. KAjomrl szl fejezetnkkel. 8 A mii kt utols ktete 1760-ban jelent meg. A negyedik ktet ("/,mc: De initiis ac majoribus hmigarorum liber V. ('njus pars I. complectitiir filios, t reliquias Attil; pars altra potior, himnos abaros ; pars III. potissima, hungaros nsque ad nativitatem auspu'atissimam d. protoregis t apostoli Stephani sanctoruin posterornm genearchae. Turnus IV. Opus quam maxim neceKsarium ad illiistrandain, ordinandamque t suis numeris absolvendam avitam hungarorum histrim : iit adeo (procul jactantia) ingenti domesticae rei littariae damno futurum fuisset. si lucem non ad.spexisset. Pestini, 1760. fl. 8, pag. 256, fl. 2. Az tdik ozime : Stephanus supremws, t ultimus majorwn hungarorum; alque adco corona t coronis sive apex ConswnmatiseimUB libri V. ac to/ius opcris commentariorum de initiis ac majoribus hungarnrum. Hac suprema anrtor mami exequitur locupleti.ssiine, beatissimi protoregis rs, acta gestaque inde a prodigiosa nativitate usque ad gloriotissimam apotheosim, moderata cum crisi t confutatione evidenti cavillatorum ac s'iigillantium. Enarrat simul singulatim ac disciitit universa, quae sub reginiine divi protoregis domi forisqne intervenere ad histrim ptri pertinentia. Pestini, 1760. Tomus V. pag. 277. hh/ jrult mg hely s v n l k l : Dissertalio apologetica . . . cominentarionim de initiis ac majoribus hungarorum, amice alloquenw fteorgium Prny. auctorem annalium veteruui hiiiinoriim, avarum. t liiingaroruni. 2 pag. I!0. - Tovbb 1763-ban : Disser/nlio Ti. aptilogelicn . . . 2 pag. H. ' I. m. II. kt 1.14. I.
1

A CSIKSZENTMIKL8I FELIRAT

59

fametszetnek pontossgt zrl-zre ellenrizni tudta volna. Aggodalmunk igazolsra flemltjk, hogy SIMONCHICZ INCZE kegyesrendi atynak utbb szintn mdjban volt a HORVTH BENEDEK birtokba kerlt 1749-iki msolatot lerajzolni s egy 1793 mrczius 17-n kelt levelben RVAI MiKLsnak elkldeni. Mi a Magyar Nemzeti Mzeum Orsz. Szchenyi-Knyvtrban rztt eredeti levlbl bemutatjuk (4. sz. bra) a felirat msodkzbl ered msolatt, gy aztn nyomban megllapthat, hogy a felirat szvegt DEZSERICZKY metszje kt helyen csakugyan elrontotta. Jobbrl balra indulva, a hatodik ngyes pont utn kvetkez jegyet kt ferde vonallal a szomszdjhoz kapcsolta ; a msodik sorban pedig az els jegynek all is kampt csinlt, gy torztotta el az els sor szzegy szavt cszegy-gy, a msodik sor Jnos-t pedig Aknos-s. Jellemz, hogy SIMONCHICZ msolatban szintn eltorzult hrom bet; a harmadik sor utols melter (mester) szavban az s, s a negyedik sor utols rinasaak (csinltk) szavban a cs s 1. Az elsnl s utolsnl a msol a csinltk sz l jegynek kt fogt a mester sz s jegybe rajzolta bele. HORVTH BENEDEK msolatt SIMONCHICZ HAJS ISTVN kzvettsvel ismerte meg. Noha HAJS rajza ma mr szintn csak msolatokban van forgalomban, a szzegy s Jnos szavak nla mgis ppen gy fordulnak el, mint SIMONCHICZ It'czftnl.1 Ktsgtelen teht, hogy e szavakat csakugyan DEZSBRICZKY msolata, vagy a nyomda fametszje rontotta el.

H t M M/\ 1

4. Simonchicz Inr/.e msolata.

Mikzben DBZBERICZKY ktete elkszlt, a csikszentmiklsi feliratnak akadt egy msik msolja is. E msolat, melyet az 5. sz. brnkon mutatunk be. a rajta lv keltezs szerint 1751 mjus h 26-n kszlt. A marosvsrhelyi Teleki-Knyvtr 1503. b. jegy negyedrt kzirata rizte meg kt pldnyban. Mi azt a pldnyt kzljk, a mely alatt a flirat megfejtse szintn olvashat. Kzljk 2 tovbb a hozzirott jegyzeteket is. Ha most a kt msolatot sszehasonltjuk, nyomban szemnkbe tnnek azok az ismrvek, a melyek azt igazoljk, hogy a kt msolat egymstl fggetlenl jtt ltre. Kztk mindenesetre legfontosabb az, hogy a Szilgyi-Dezsericzky-flbl hinyzik a megfejts s a fggelk. A marosvsrhelyiben viszont nincs meg a Jnos" nvben tallt bet-hiba. Az elsben elvtett szzegy" (csszegy?) a Simonchicz-fle msolatban mg a marosvsrhelyi akzegy"-nl is jobban van irva, a mibl az kvetkezik, hogy az eredeti e romlott rszt SZILGYI msolja jobban olvasta el. Megemltend mg az is, hogy a marosvsrhelyi kzirat mg nem tud BZSERICZKY 1753. vi kiadvnyrl.
Monumentum literarium hunno-scythicum, 13. lev. Itt emltjk meg, hogy a Teleki-knyvtr 1503. b. jegy, czimnlkli 4-rtti (19X23 cm) kzirata gyiijtelkes munka, melyben a kvetkez emlkek vannak egytt: I. Literae Siculae ex Notationibus Generosi STEPH. DOBAI. Anno 1753. die 2-a May. II. Alphabetum Ungaricum Clarissimi DSI UDVARHELYINI. 1. 1. III. Literae HunnoScythicae ex Manuscriptis Clarissimi KAPOSSI. IV. Ex manuscripto ANONYMI Litterae antiquae Hunnorum quibus antiquitus t Pagana ntebatur Gens nostra. 2. 1. V. Inscriptio Oratorii Csik Szent Martoniensis (helyesen: CsikSzent-Miklosiensis) in Inclita Sd Sindicali Csik existens. 3. I. VI. Inscriptio Oratorii Oppidi Siculicali Csik Szent Martoniensis (helyesen: Csik-Szent-Miklsiensis). Descripta Anno 1751. die 26-a May. (Az elzvel azonos msolat latin bets megfejtssel.) 5. 1. (A 6. 1. res.) VII. Inscriptio Csik Szent Miklsiensis testatitr: ele. (A felirat
5 1

8*

60

A MAGYAR ROVSRS HITELES EMI.KKi

A marosvsrhelyi gyjtelkes ktetet nem eredeti kzirat, hanem egy XVIII. szzad vgi szpin'isban gyakorlott kez r msolata. Mivel nvtelen s/erzje a rovsirsos szveget nem vtette el, azt kell hinnnk, hogy a czmben ktszer elfordul Csk Szent Mrton" sem az , hanem a

^iuw*. 0)

r e- b l n e f-sle jjit/e a: aJt

KWtm :MKra JUH*


t rese ka n r i
0 k. n a t y j .S O n ; . ti/ am

0 f

qeggft

tejem

k a r

T U.

fct

ari

. . Ti tt rt t e m J" e ^ (

. A csikszentmiklsi felirat nuirosvsrhclyi msolata.

ksbbi msol tvedse volt. Ezt a tvedst egybknt u felirat msolatt kvet eme fontos megjegyzsek mr teljes mrtkben helyreigaztottk:
hitelessgnek 7 pontban val bizonytsa.) VIII. Vidt CharactereK Sibericos similcs in Sibrria repertos l 8. 1. IX. Inscriptio in latn1 Calicis Kcclesiae Ktyionsis in Inclita Setle Siculicali Hrom S/i'-k existens. 9. 1. X. Priscae Hunnorum Lingrac Rudimenta, breribus quaestionibus ac responsionibue comprehensa opera t stdi JOANNIS I^ELEODII 11 20. I. XI. Characlrres Niculornm (-rtii tbla). XII. Yariantes hs Characteres consideranti patet (kv. a tbln k/lt betlk sszi-liasonlitsnak ttt-Ufs ereclinnye). A II. sy.iii enilk facsimiljt k/ltem a/. Ethnographiii 1904. ovi f. 415. 1. ; a VI. szmi'it u. o. 345. 1. ; a XI. sziiiuu-t u. o. 416. 1. A XI. szmt ezt nu-goli'Izlcp: kii/ltein a X. sz. teljes szvegvel a Magyar Knyvszemle 190!!. vi folyamban s kiilnlenyomatban Telcgdi Jnos Ruditiientjnak hamburgi s marosvsrhelt/i kfsirala czimen. Budapest, 1903. - - Az itt emltett sszes facsimilk megjelentek Rovs s ron'mrx czm ktetemben is. Budapest, 1909. 192., 26'J I!. l. A Magyar Nemzeti .Mzeum rs/.. Szchenyi Knyvtra szarnm fnykpi msolatokat is kszttettem, melyekbl lthat, \wgy a IX. sz. felirat csak tulajdonjegyek sorozata s gy nincs kze a rovsrshoz. V. . a TKi,Kuoirl szl albbi fejezet utols rszvel.

A CBIK8ZENTMIKLSI FELIRAT

61

Inscriptio Csik Szent Miklsiensis testatur : l . Veras has esse Litteras Siculas, t veram traditionem de his, Historicorum nostrorum m ne dubium tollit. Etc. 2. Multorum Characterum figur ex haec restituti possunt. quas varia criptura t manus depravaverat t mutaverat. 3. Hinc discimus adhuc Anno 1501. in usu characteres hs fuisse. 4. Quod Inscriptio valde simplex t rude complectatur, argumentum, ndicium, t testimonium praebet veritati. 5. Jam potest huic veritati adsurgere Schwartz in Dissertat. de initiis Relig. Christ. vet. Hung.1 Nec amplius Samueli Timoni Literae hae suspectae esse possunt, Epistola , l a ad Baronem Apor.3 Item Fr. F. Otrokotsi rig. in Cap. 7 : 23.3 Im satisfactum Belii spei, De Literatura Hunnica* Sect. 3. NB. De antiquitate harum Literarum Siculicarum. 6. Literae hae cum antiquis Persicis collatae nullm similitudinem habent ant cognationem nec cum Tanguticis aut Mungalicis. 7. Cum Russicis t Slavicis multam similitudinem habent: sicut cum Gothis olini, post cum Slavis Hungaris commercium fuit t cohabitato aut vicinitas. Vide characteres Sibericos similes in Siberia repertos : NB. Post singulas voces dno puncta perpendiculariter sita, disijv / ^ i t, y i/X^VM l l f \AI K -t l i l TV tinctionis gratia. J? < / A F* ^'iT^l^N/^ ' i ) } J 4> D (Magyarul: A esik-szent-miklsi felirat bizonysga szerint : 1. *1 W A T V /Y 1^ L l X* T X/A A /A, l N E szkely betk hitelesek s a rluk szl hagyomny is igaz ; trtnetrink minden ktsge el| X\ ^^ / l ^ *\- L\ /\ f ( ! *Y ' A. l D ' 1 A Ni oszlik stb. - 2. Ennek nyomn mindama bet alakja helyrellthat, a melyet a klnfle rs s kz elrontott s megvltoztatott. 3. Belle tanuljuk meg, hogy 6 A marosvsrhelyi kzirat szibriai irsmut atynya. e betk 1501-ben mg hasznlatban voltak. - 4. Az, hogy a felirat nagyon egyszer s kezdetlegesen is van fogalmazva, okot, ismrvet s tanbizonysgot szolgltat hitelessgre - 5. Schwartz mr ezen igazsg istpolsra sietett a rgi magyarsg keresztyn vallsnak kezdeteirl irott rtekezsben. Timon Smuel sem tallja tbb gyansaknak e betket (V. . br Aporhoz irott els levelvel). Otrokocsi F. F. sem (V. . rig. 7. fej. 23.). Bl remnykedse szintn teljeslt. (V. . De Literatura Hunnica, 3. rsz. - - NB. Ezen szkely betk rgisgrl : 6. Ha e betket a rgi persa betkkel egybevetjk, semmi hasonlatossgot s rokoni kapcsolatot nem mutatnak, valamint a tunguzokval s mongolokval sem. - - 7. Az oroszokhoz s szlvokhoz nagyon hasonltanak, minthogy a magyarok rgebben a gthokkal, azutn a szlvokkal rintkezsben voltak, egytt laktak, vagy szomszdsgban ltek. Vesd ssze a hasonl szibriai betkkel, melyeket Szibriban talltak. NB. Minden sz utn elvlaszts vgett kt egyms fl fgglegesen elhelyezett pont van.
mo

(SCHWARTZ, GODOFKED) : Initia religionis christanae Mer hvngaros eccksiae orientali adserta. Eademqve a dvbiis t fabvlosis narrationibvs repvrgata. Dissertatio historico-critica avctore Gbriel de juxta Honrad (Schwartz Godofred). Francofvrti t Lipsiae, 1740. 4-r. 76-78. 1. * TIMON, SAMDEL : Imago novae Hungri, repraesentans regna, provincias, banatus, t comitarus ditionis hungaricae. Historico gnre strictim perscripta. Cassoviae, 1734. E fggelkkel : ,Additamentum ad Imagines antqua t novae Hungri tribus epistolis ad ... baronem Petrum Apor . . . perseriptum. Viennae Austriae, 1754. 4-r. Utbb : Viennae, Prg, Tergesri, 1762. 4-r. 2. 1. 3 OTBOKOCSI FOBIS, FRANCISCDS: Origines Hungaricae: Sev liber, quo vera nationis hvngaricae orig t antiqittas e veterum monuraentis t linguis praecipuis, panduntur : Indicato hun in finem font, tm vulgarium aliquoet vocum hungaricarum, tm ah'orum miiltonim nominum, in quibus snt : ^ cythia, Hunnus, Hungarus, Magyar, Jsz, Athila, Hercules, Ister Amazon etc. Opus hactenus desideratum. Pars I t H. Franequerae, 1693. 320 21. 1. * PEL, MATHIAS : De vetera literatvra hvnno-scythica exerdtatio. Lipsiae, 1718. 4-r,

62

A MAGYAR . ROVSIR&S HITBLBS EMLKEI

A rovsrs hitelnek ez a tteles vdelmezse elssorban azrt rdekes, inert az OTROKOCBI FKIS FEKKNCZ, TIMON SMUEL s SCHWARTZ GOUOPRKD rszrl megtmadott ksi kelet irott emlkeket a termszetes ton keletkezett, nyersen egyszer s minden eladdig ismert emlknl rgibb falusi templomfelirattal kvnja megvdelmezni. rdekes tovbb, hogy CHWARTZ utalsa nyomn szintn figyelembe veszi a legrgibb szlv betket, de csak hasonlsgokat tud bennk felismerni. Ugyangy hasonlknak tartja a gt rimkat; st az jabbkori kutatsokat msfl szzaddal megelzve hasonlknak tartja a STRAHLBNBEEG knyvbl ismert szibriai -trk feliratok mg meg nem fejtett jegyeit is.: Annak bizonytsra, hogy a magt 1501-iki rgisgnek vall felirat csakugyan megvan, a marosvsrhelyi kzirat nvtelen szerzje mg nem gondolt. Nem gondolt SZILHYI. DEZSERICZKY s a tbbi egykor tuds sem. Pedig utbb mr nemcsak az egyszer szveg hitelessge szorult bizonytsra, hanem vele kapcsolatban igazolni kellett azt is, hogy e'/, a felirat az 1750. v tjn csakugyan megvolt, A rgi csikszentmiklsi egyhzat ugyanis 1777-ben s 1784-ben alaposan megbolygattk : kibvtettk, falait talaktottk s a nagy alaktsnak az oratrium rgi rovsirsos feliratt is ldozatul ejtettk.- Valban nagy hlval tartozunk teht BL MTYS emlknek, hogy az nyomdokn akadt kt derk kutat, a ki ezt az irstrtneti kincset a magyar tudomny szmra mg idejekorn megmentette. s hogy teljes hitel legyen msolatuk, megmentettk egymstl fggetlenl ; ha egymst pontosan nem is fed, de egymst pompsan kiegszt eredmnynyel.

II.
A elirat megfejtse.
Mivel a marosvsrhelyi kzirat nem jelent meg nyomtatsban, a csikszentmiklsi felirat tanulmnyozi mindvgig DEZSBRICZKY fametszetre voltak utalva. Ebben a megfejts hinyzott ugyan, de a szemkzt lv oldalon kzlve volt a Kapossi-Bl-ele betsor, a melynek segtsgvel brki hozzfoghatott a titokzatos szveg megszlaltatshoz. A megfejtsek sorrendjben a marosvsrhelyi kzirat szerzjnek 1751-iki szvege helyezend legels helyre. Ez, a fenti 6. sz. brn jobbrl babra olvasva, gy hangzik : Urnk : meget : tegyegfo : gvan : rnak : ezert : szzegy : esztendbeh : mtys : Jnos : estyn : kovts : tsinltk : mtysmester : iusefmestertsinltk : g. j. a. s. j. f. f. It. . E szveget SZAB KROLY 1866-ban hozta elszr nyilvnossgra/ 1 DEZSERICZKY kzlst CORNIDES DNIEL krtre elszr BD PTER fejtette meg 1768-ban. Ez a CoRNiDKti De veire lilteratura Hunnica c/,ni kziratban megmaradt4 s JERNEY JNOS egyik rtekezsben s 1840-ben kiadott szveg gy hangzik: Urnk : mgt : tgyg : f : gvan : irnk : zrt : szazgy : sztendben : Matys : Jnos : Stitan : Kovts : tsealtk : Mtys mstr : Grgly mstr tsealtak. (Azaz : Urnk meget etegyeg fogvn irnak ezertszzegy esztendben ; Mtys, Jnos, Stytn Kovts tsinltk, Mtys mester, Gergely mester tsinltk").
1 Dus nni- und xlliche Theil von Eurpa und Asia. Stockholm. 17;!0. 409411. 1. II., V. s XII. tbla. A tj. pontban nm hasonlknak mondott lngul s muni/al rsjegyeket 1. ugyanitt a 312. lapon. 1 BBNKO KAROLY : Csk, Gi/crijy s Kszon xzkek kirsok. Kolozsvr, 1853. II. rs?,, 6070. 1. :i I. cy.ikklien: liiidnpcxli Szemle, (Jj folyam, Yf. kt. 114. 1. . jegy/-. '^ tvesen .esztendben' olvashat. 4 Tulajdonkppen 1780 november 25-n kelt levl HAJS ISTVN GSPRHOZ, mely megvan a Magyar Nemzeti Mi'i/ciim rs/.. Szchenyi-Knyvtrban. K levlbl tvve HAJS: Monumentum lilerarium Ininno-scylhicum czimi kziratban. 1 KUzlrninyck a hwt-scytha betkkel rott Turcz vrmegyei rgisgekrl. Tiidomnytar, j folyam, VIII. kt. 1S40. 114. I.

A C81K8ZENTMIKLS1 FELIRAT

63

A nyomtatsban elszr megjelent 1794-iki megfejts GYARMATI SMUELtl szrmazik. A DEZBERICZKY fametszetnek kisebbtett msolatval tmogatott szveg ez : Urnk : mgt : tgyg fn : iran : gyzer : ts(4)szrt : szz gy : sztend: Matys : Jnos : Stytn : kovats : tsealtk : Matyasmestr : Grglymstrtsealtk. (Azaz: Urunk meget tege fogvn irnk egy ezer ngy szerte szz egy esztend; Mtys, Jnos, Styitn kovats tsealtk, Mtys mester, Gergely mester tsealtk".)1 A kvetkez vekben KATANCBICH MTYS PTER szintn foglalkozott a felirattal s fradozsainak ez a nyilvnossgra hozott furcsa eredmnye lett: Vuni most tgy-fo, s a van eo pinizurt, ecs az eo it erdbe: ma bt Jnos, s bot Kovcs, Csinal-ti ma bas mastu, avagy mastu csinltas. (Azaz: Van- most tlgyfa? s ha van j pnzrt, s a j itt erdhz? ma vett Jnos s vette Kovcs. Csinlj te, ma vehess mstul, avagy mstul csinltass").2 FKNYKERES (Szab Jzsef) mg furcsbb szvegnek titka az, hogy a Debreezeni Magyar Grammatika tantsa nyomn a feliratban sszevissza forgatott, tvesztett s cserlt olh betket ltott. 0 teht Cyrill-betk segtsgvel betzte ki ezt a kptelen szveget: A szent Mig-gehlos ezen sz. szekg hazah igektvhe mhl Jansl leghn ksszag gnargi mahlmz igithmz gnarga. [Azaz: A szent Mikls ezen sz. szkes egyhza gyekitvje (gyitje) Mihly Angyal legyen kzsg knyrg (vagy kn rje) mlvelmez gyitemez (gyetemes) knyrge (vagy kne rje)*].3 Az jabb kutatk kzl SZAB KROLY foglalkozott behatan a felirattal s a viszonylag legsikerltebb Bd-fle megfejtst ekknt javtotta ki: Ur-n-k: ra-g-t: ti-g-fo : gv-a-n : i-r-n-k: zr--t: sza-z-gy : sz-t-nd--hUrunk megettig fogvn irunk ezertszzegy esztendn be: M-aty-s: be Mtys. J-a-n-o-s: S-ty-a-n: k-o-va-cs: cs-n-a-lt-k : M-a-tya sm-st r: Grg-ly : Jnos, Estyn kovcs csenltk, Mtys mester Gergely m-st-r-cs-n-a-lt-a-k.4 mester csenltk. Ugyanakkor megksrlette a marosvsrhelyi msolat vgn tallt jegyek megfejtst is. Az eredmny ez lett: Elj-a-s cz-ly-ly-lt-a (Azaz: lis cselylylta, vagyis: csinlta.)5 Midn korbbi rovs-tanulmnyaim fonaln a csikszentmiklsi felirattal foglalkoztam, megllaptottam, hogy egy rgebben mr hibsan felfrisstett vagy kijavtott (restaurlt) rgi szveg msolataival van dolgunk.6 A msolatokban felismerhet hibk gondos javtsa utn ez lett az eredmny:
Okoskodva tant magyar nyelvmester. Mely irattatott , n. Hiuiyad vrmegye orvosa ltal. Els darab. Kolozsvrott, 1794. 46. 1. A facsimilt e kiadvnybl vette t PERGER ,1 AMIS : A magyar s hazja rgenlen. Pest, 1831. 21. 1. 1 KATANCSICH : De Istro ejusque adcolis commentatio. Buda, 1789. 4-rt, 3079. 1. 3 FENYKEBES : A csik-sient-miklsi templomon lev rgi felrsrl. Tudomnyos Gyjtemny. 1840. V. kt. 99102. lap. 4 I. rt. Budapesti Szemle. j folyam, VI. kt. 112. 1. 4 Ugyanott 115. I. E ktsges oivas helybe DBBRBCZBtm MIKLS jabban ezt a minden alapot nlklz szveget ajnlotta: Meg javitk s j fen fel llitk". (Az smagyar rs nhny hazai s oroszorszgi emlke. Budapest, 1914. 17. 1.) 6 A csikszentmiklsi felirat. (Elads a Magyar Nprajzi Trsasg 1903. okt. 13. felolvas lsn). Tartalmt lTelegdi Jnos rudimentjnak hamburgi s marosvsrhelyi kzirata czimn czikkemben (Magyar Knyvszemle. j folyam. XI. kt. 1903. 253. 1.) s a czikk klnlenyomatnak 78. 1. V. . SEBESTYN: Rovs s rovsrs Buda pest, 1909. 196200. 1. a hibs s helyrelltott felirat facsimilivel. (Ethnographia, 1904. 350. 1.)
1

64

A MAGYAR ROVSRS HITELES EMLKEI

Urnk : szletstl : fogvn : rnak : ezert : szzegy : esztendbe : Mtys : Jnos : Estyn (?) : kovcs : csenltk : Mtysmester : Gergelymestercsenltk : Eljs (?) : csenlta (?): E megfejtsen ma mr igaztani val akad. Az egykor Ab incarnationc Domini" keltezsnek megfelel ., Urnk szletstl fogvn" kzps szavt a hibs rsjegyek vonalainak figyelembevtelvel szletsil"-mk olvassuk; de egyben megjegyezzk, hogy ugyan-e czmen olvashat szletettr, szletetl" s sziletettil*, valamint szletsi" s sziletstil" is. Utlag igazsgot kell szolgltatnunk a marosvsrhelyi msolat megfejtjnek is, mivel a kt csinltk'' szban az /' jelzst felismerte. Mi e jelzst TELEGDI Rudimentjnak legrgibb giesseni msolata alapjn tkletesbtjiik. Az in sszerovsa teszi ktsgtelenn, hogy az i jegynek fggleges szra sem kt. hanem - - a tbbi emlk i jegynek pldjra - - csak egy ferde, vagy vzszintes vonalkval van tvgva. Az in sszerovsa miatt kell az esztendbe" sz nd jegyt is akknt kiigaztani, hogy a d jelenltt jelz vonalka derkra kerljn. gy, a hogy a Rudimentban s a konstantinpolyi feliratban is lthat. Az Estyn" szt tovbbra is meghagyjuk; de megjegyezzk, hogy az Istvn" nv e ktes vltozata helyett ugyanennyi szabadsggal rekonstrulhatnnk Esvn", vagy Sebestin'' neveket is. Ellenrzse czljbl 7. sz. brnkon bemutatom a most jra kijavtott szveget. E mvelethez most is a Szilgyi-Dezsericzky-f'le msolatot hasznltam fel, mert ex a marosvsrhelyinl jobban feltnteti a rovsrs merev jellegt.

7. A csikszentmiklsi felirat javtott szvege.

A felirat ekknt kijavtott szvege jobbrl balra olvasva egsz terjedelmben gy hangzik :

RNaK : SZLeTSTL : FOGVN : IRNaK : eZeRT l SZZeGY : eSZTeNDBE : MTYS : JNOS : eSTYN (?) : KOVCS : CSNLTK : MTYSMeSTeR : GeRGeLYMeSTeRCSNLTK :
z jrul a fenti . s/, alatt bemutatott nmrosvsrhelyi msolat fggelke, a melynek flttbb romlott szvegt a mellkelt 8. sz. brn lthat javtsok alapjn ekknt kell jobbrl balra olvasnunk :

8. A kijavtott fggelk.

eL.J..S.CS.N.N.LT.A.
Kvctke/nk a n n a k megllaptsa, hogy mirt van a felirat fggelknek eltr pontozsa s arnytalanul romlollaW) s/vege. Erre azonban ax, eredeti ismerete nlkl vllalkoznunk nem lehetMivel S/iLfiYi SMI-KL nem msolta le. a/t kell gyantanunk, hog.V szervileg a felirathoz sem tartozott. vagy annak csak utlag s szembetn egyiigysggel odatoldott fggelke volt,

A C8IK8ZEXTMIKLSI FELIRAT

65

m.
Megtvesztsre sznt utnzatok.
II. Jzsef csszr halla utn a nemzeti felbuzduls Erdlyben 1791-ben ltrehozta a rgi trtnelmi emlkek felkutatsra s kiadsra alakult Kzrsok Trsasgt, a latinul Societas Polihistorum Transilvanicanak nevezett trsasgot. Ezt rvid id mlva az Erdlyi Magyar Nyelvmvel Trsasg megalakulsa kvette, a melynek egyik feladata Erdly .rgi s j trtneteinek kidolgozsa" volt. A kt testlet ltet lelke ARANKA GYRGY lett, a ki a ktfk felkutatsa s sszegyjtse czljbl 1793-ban s 1797-ben beutazta Erdly nagy rszt.1 Mindegyik tjt kiterjedt irodalmi levelezs elzte meg. gy a msodik t eltt rt NMETH JZSEF cznizetes kanonok- s felcsiki esperesnek is, a ki 1797 mrcz. 30-n ezt vlaszolta AsNKnak: A' Tekintetes rnak ri levelt nagy tisztelettel vettem, rtem belle, hogy a' esik szent miklsi templomban lev scythiai rsokrl doctor Gyarmatin r grammatikjban emlkezik. De azon scythiai rsok nem ' szent mikl-si templomban voltak, hanem a' szent mihlyiban, az hol 1757-tl 80-ig plbnos voltam. Azon rsok valami chorus' deszkinak hulladkn valnak rva, s valami Mikrai Nevezet, szkely regimentnl lv gyalog strzsamester gy magyarzta : Csinltatta Sndur Iliiben. Ezen kvl mg volt egy hossz, mintegy biyi hosszsg, de tenyrnl nem szlesebb deszkra, ugyan szkely betkkel val rs; ezt pedig gy magyarzta: Ezen kp rmt csinltatta 's mivel tbb rs rajta nem volt, tbbet nem lehetett belle tanulni. 1768-ban a' fenn irt rott deszkkat n. mltsgos Cserei Farkas udvari tancsos r tlem elkrvn, Bcsbe magval elvitte volt; azutn nem hallottam rolk semmit". 3 GYARMATHI SMUEL 1794-ben kiadott nyelvmestere mg nem tudott arrl, hogy a csikszentmiklsi felirat idkzben megsemmislt^ 3 Ezrt kereste meg ARANKA levlben NMETH J/8EFet. A vlasz koholt tartalma ARANKA megtvesztst czlozta, mert az elz 1796-ik vben gyrtott s ARAKKnak is megkldtt hamis Csiki Szkely Krnika utn, most egy jabb hamistvnyt kivan t az erdlyi trtnelmi emlkek kz becsempszni. A krnikt SZDECZKY LAJOS megllaptsa szerint a Sndor-csald trtnetnek dicssgre CSIKSZENTMIHLYI SNDOR ZSIGMOND gyrtotta s hozta forgalomba - NMETH JZSEF egykori csikszentmihlyi plbnos, FARKAS NBPOMUK JNOS Csik-Sonilyu maga hznl nyugv reg vilgi pap" s msok segdkezsvel.1 A minket rdekl hamistvnyhoz tletet KUNITS knyvnek fentebb trgyalt helye s a csikszentmiklsi felirat eltnse szolgltatott. Ezrt utnozza a felirat megismtelt csinltatta'" szavait s a mellettk szerepl szemlyneveket, mely nvutnzatnak itt a Sndor-csaldot kellett forgalomba hozni. St meglep egyiigysggel utnozza a felirat sorst is azzal, hogy a csikszentmihlyi szintn Bcsbe vndorolt s szintn eltnt. A fdolog termszetesen az volt, hogy az 1111-nek is olvashat IIII szmmal kapcsolatban a Sndur" csaldnv hun-szittya rovsirsos szveggel is forgalomba kerljn. Ezrt a hasonl rgisgnek rult magyar szveg az lltlagos rgi szavakkal mr nagyon fukaron buik. De a forgalomba hozott nhny sz is elgg igazolja, hogy a hamist miden nyelvtrtneti tjkozottsg nlkl fogott hozz a dicstelen munkhoz. Mivel a csikszentmiklsi felirat szz esztendn t egyetlen nyilvnossgra kerlt eredeti rovsirsos emlknk volt, a szegnysgnk leplezsre vllalkoz ostoba hamistsnak nemcsak buzdt pldja, hanem egyben rulja is maradt. A benne elfordul nevek btortottk a Trczi fknyv nvtelen szerzjt, hogy BARANYAI DECBI JNOS albb sorra kerl buzdtst alaposan flrertve, de
1 VASS JZSEF : Adalkok Krdly kiadatlan trtnetrihoz. (Ebben kzlve ARANKA GYRGY 1793. nov. 10-iki jelentse : Erdlyi utazs, rgi kziratok gyben ; tovbb jelentse a Magyar Nyelvmivel Trsasg 1797 szept. 4 s 5-iki lsn: Utazs Erdlyben tekintettel a Magyar Nyelvmivel Trsasgra.) j Magyar Mzeum. 1854. vi foly. I. kt. 403. s 411 1. ! Kemzcti Trsalkod. Kolozsvron, 1836. Il-ik flesztend. 232233. L, e megjegyzssel: Az eredeti levlbl, mely Kolozsvrott a' k. lyceum' knyvtrban az erdlyi magyar nyelv-mivel trsasg' actai kztt - talltatik." 3 I. m. 47. 1. GYARMATHit flrertve, ORBN BALZS kt helyen, Csikszentmiklson s Gyergyszentmiklson kutatott a felirat utn. (A szkelyfld lersa. Pest, 1869. II. kt. 74. s 105. 1.) * SZDECZKY LAJOS : A Cski Szkely Krnika. Budapest, 1905. 784. 1.

Sebestyn: A Magyar Rovsrs Hiteles Emlkei.

66

A M A G Y A R KOV8IRB HITELES KMLKKK!

egybknt minden nyelvtrtneti koczkzat nlkl ax 13)l-iki Turczi rcfjeslrum szemlyneveibl a 1 Kapossi-Bl-fle betsorral nyrfahjra irott rovsirsos szveget hamistson. SOMOGYI ANTAL ktetekre men rovsirsos hamistvnyaiban szintn nyoma van a csikszentniiklsi don szveg felhasznlsnak. A ki is nyomatott rgi nekek szvegben flmerl eme keltezs: Hogy irnnk kezdvn szletet mg teye -- Ezer tszz linszanht esztendbe . .". valamint ennek prja: ,, szletetnl tcge kezdvn midn irunk ezer t szer szz harminczban", nyomban elrulja, hogy a hamist GYARMATHI SAMUUL Magyar nyelvmesternek fentebb idzett tves megfejtsbl mertette ismerett." SOMOGYI ANTAI/ kziratainak tanulmnyozsa alkalmval kiderlt, hogy a esikszentmiklsi felirat megfejtsvel szintn foglalkozott. A kibetzhet szveg szerinte gy hangzik: Urunk megett (meg) egysrj (eddig) fogvn irunk (vgj': rnak) slb." Ekknt felkszlve s a felirat szvegt s jellemzbb betit is felhasznlva, hamistotta egyik ktetbe ezt a bejegyzst: Szletett meg egysg szmtunk ezer ngy szz tvenngy esztendt, fogamat meg. ezer ngy szz tvenhromat. Pet mester, Dvid s 3 .lakab Koics mester. Pter Estydn (!) kezekel". Azt, a mi SOMOGYI rgi nekeibl nyomtatsban megjelent, bels okok alapjn nyomban meg1 blyegezte irodalmunk. Csak rovsirsos kziratainak egyik ktete, az gynevezett Karacsay-kodex" csinlt utbb zavart, midn DADI KIRLY PLHOZ kerlt. Ez a rovsrshoz rt tanr avatta be a kzirat titkaiba s a Somogyi-fle nekek vele sszefgg mysteriiimaiba kitn mvsznket, FAURUSZ 5 .lNost. A np kzt kutatott emlkek gyt is ide keverve, jtt aztn ltre a zilahi Tuhiitnm-szobor, melyre SOMOGYI ngy pogny neke egy omori (Temes vin.) paraszt ember birtokban megtallt, de a esikszentmiklsi felirat msolatrl irodalmi ton ellesett betkkel van hibsan felrva. A tvedsek kidertse s a npi emlkek kutatsa 1)0'J3-ban egsz orszgot foglalkoztat 15 rdekldst tudott kelteni. A kritika beavatkozsa s a kutatsok meddsge vgl sokakban csaldst keltett. De a magyar rovsrs tudomnyos gye az orszgos rdeklds alkalmbl elvgre mgis dlre jutott.

IV.
A felirat hitelessge.
Hlval emltjk meg, hogy a magyar rovsrs hitelessgnek megllaptsa alkalmval a tudomnyos mvelet legfbb biztostkt a esikszentmiklsi felirat nyjtotta. Szval az a legrgibb emlk, a melynek eredetije elveszett s ennek hinyban a hitele is bizonytsra szorult. Most, hogy az elveszett emlket letagad s helyre egy szemrmetlen hamistvnyt csempsz Nmeth-fle levelet is megismertk, a cskszentmiklsi felirat hitelnek bizonytkait mg lesebb vilgtsba kell lltanunk.
1 JERNEY JNOS : Hun-sci/tha betkkel nyrfahjra irott twczvr megyei rgisg. Tudomnytr. j foly. VIII. kt. 1840. Ennek kritikjt 1. SZAB KROLY: A rgi hun-szkely rsrl (Hudapesti Szemle, 1866. VI. kt. 127. 1) s SEBESTYN GYULA : Rovs s rovsrs. Budapest, 1909. 294299. 1. lEthnojrraphia. 1906. 344347. 1.). 3 SOMOGYI A N T A L : Rgi magyar nekek. Kzzteszi - . Arad, 1873. lIII. fzet. 1:95. s 97. 1. (V. . SBBKSTYN i. m. 308. 1. s Ethnographia, u. <>. 354. 1.). 3 DB. FKJRPATAKY LSZL, DR. SZINNVKI JZSEF is DH. SEBESTYN GYI'LA bizottsgi jelentse a M. Tud. Akadminak IWf. mrcz. 23-n. Akadmiai rtest, 1903. vi XIV. kt, 193210. 1. (V. . SEBESTYN i. n. 2993081. s Ethnof,Taplii;i, ti. <>. 348 :!5f>. 1.) 4 A R A N Y JNOS nvtelen brlata u Budapesti Szemle, 1873. III. kt. 5. f. 224. 1. (V. . SEBESTYN i. m. 300. U; SZARVAS GBOR ry.ikke a Reform, 1873. 287. s/, ('-s a Magyar Nyelvr, 1902. vi XXXI. kt. 45558. 1. 1 D A D I KIRLY PL : Hun-szkely irx. Ellenzk, 1888. 15. s/,. U. a. Rcsearsehcs in ffimno-Scythic. London, 1893. Klnlenyomat a The Bahylonian and Orientl Rc.mrd jun. fzetbl. '' FAUHUSZ JNOS csikki a Szt//;/, 190L' szept. 18-iki, a Magyar Szn, 1902 szept. 24-iki e* a Budapesti Hrlap ltU'J (lecz. /i-iki szmaiban. A rovsrs l-e a magyar np kzli? A M. Tud. A k a d m i a I. osztlytl vlemnyadsra k i k l d t t bi/ottsff (;l, toi'jesztett Jelents. Hs/ Almival l A M. Tud Akadmia lOOi mrcz. 5-n tartott ldbl,). A temesvri bizottsg jelentse Tar Mihly s fia, Tar Istvn 1902 szept. :!0-iki vallomsrl: a Dl' mii<iyarornzt<ji Tiirtnelmi s Rgszeti Dfzeumtmulat rtestje 100:2. IV. fz. 8895. I. -- SKBKSTYN 1902 decz. 13-iki eladsa a M. Nemzeti Mn/eumban (Jelents a M. Xrmzeli MZCUHI 1UU2. vi llapotrl, 189 190. I.) s 1903 jan. 21-n a M. Nprajzi Trsasgban. (B kivonata a Pesti Hrlap, Hutlapcsti Xitpl stb. msnapi szmaiban). V. i. S n i m s r i f i N : Rovs s rovsrs, t08325. 1. (EthnOgtaphia, 1907. 7487. l.)

A C8IKSZENTMIKL8I FELIRAT

67

A kt hiteles s egymstl fggetlen msolat flttlen bizonyossggal igazolta, hogy a csikszentmiklsi felirat 1750 krl csakugyan megvolt, valamint igazolta azt is, hogy a felirat szvege akkor mi volt. De azt mr nem igazolhatta, hogy a felirat csakugyan 1501-iki s nem ksbb keletkezett apokrif termk. Hiszen TELEGDI JNOS albb trgyaland kziknyve a msolatok eltt msfl szzadon t hirdette a pusztulflben lev szkely rovsrs titkait s megmentsnek mveldstrtneti jelentsgt. Ennek ksznhet, hogy a marosvsrhelyi msolat mell 9 olyan betsort tudtak sszelltani, a melynek jegyei TELBODI sokszor lemsolt s kzrl kzre adott kziratbl kerltek forgalomba. E jegyek mr a fra rovott sirsnak csupa tintval irott s a rovsrs merev jellegt egyben meg is szntet rtktelen cskevnyei. A fra rovott eredeti pldnyok megmentsre, vagy lemsolsra senki sem gondolt, hamistsukra mg kevsbb. Nem gondolt a csikszentmiklsi felirat szerzje sem. Ha az emlk eredetijt nem kellene sajnlattal nlklznnk, akkor most a bels okok egsz vilga llana rendelkezsl a rgisg bizonytsra, vagy czfolsra. A msolatok rvn csak a szveg meneklt meg, a melybl elszr is rtkes nyelvtrtneti bizonytkokat kellene rendre kihvelyeznnk. Csakhogy ezt a mveletet a magnhangzk ugratsa miatt megejteni nagyon nehz. Nehz tovbb azrt is, mert a hangzknak s mssalhangzknak lland jegyeik vannak s gy a korhatroz jelensgek ltrejttt az vszzadokat fellel pr emlken kell megllaptani. A bolognai emlk naptri rszben a kzpkori magyar cszik s naptrak nyelvtrtneti rgisgeit hasznltuk fel eligazt pldk l ; de abban a msik rszben, a hol ilyen fogdz mr nem volt, a rovott rgi szveg lemsolsa sem sikerlt, megfejtse mg kevsbb. A nyelvtrtneti eligazods a csikszentmiklsi felirat esetben mg jobban meg van neheztve. Mert ha a hitelt bizonytanunk kell, akkor nincs is jogunk megfejtse alkalmval nyelvtrtneti szempontokat rvnyesteni. Viszont ha e szempontokat egszen mellzzk, knnyszerrel eltrlhetjk azt a kevs trtneti jelleget, a mi rgisgt bizonytan, gy llhattam esetleg n is a flirat rgisgnek, mikor szletsil"-t olvastam ssletetctiil" helyett. Ellenben tvesen termeltem r nyelvrozsdt, midn elzleg n is csenltk"-t olvastam csinltk'' helyett. Ilyen krlmnyek kzt valsgos szerencse, hogy a feliratba epigraphiai hiba csszott be. Hasonl szerencse az is, hogy e hibt kt rdekld fl egymstl fggetlenl s egybehangz pontossggal msolta le. rtjk az Urnk : megct : tegyegfo : gvn" szvegrszt, mely nemcsak azt bizonytja, hogy a lemsols idejn mr romlott, vagy mr elrontott, szval mr rgi volt, hanem bizonytja azt is, hogy olyan romlott szveget, a melyet msfl szzados ksrletezs rn lehetett elvgre vallomsra brni, emberi szmts szerint hamistani nem lehet. Ezt csak elrontani lehetett; elrontani is csak akkor, midn a kitredezett, szette rgi feliratban az elavult szletstl", vagy szletettl" sz rtelmt a felirat felfrisstje, kifestje, restaurtora a rbzott feladat teljestse eltt kibetzni mr nem tudta. 1 Ha teht a felirat az 1750 eltti restaurls idejn mr rgi volt, akkor senkit sem lephet meg az, hogy az 1501-iki keltezs most kibontakoz magyar szvege tkletesen megfelel a kzpkori keltezs latin szvegnek. ppen olyan termszetes jelensg ez, mint az a msik, mely a templomcsinl iparosokat mg nem vezetknvvel, hanem kzpkoriasan, keresztnevkn szerepelteti. St most mr hozztehetjk, hogy e jelensgeket igen szpen kiegszti az 1501-iki felirat irstrtneti elhelyezkedse is. Ltrejtt, mikor a szkely rovsrs rovott betsort a tollal s tintval irott latin betsor egy npies magyar szveg ellltsnl s hevenyszett epigraphiai alkalmazsnl helyettesteni mg nem tudta. s a rovsrshoz rt egyszer iparosok rtak olyan rsjegyeket, a melyeknl tkletesebbekkel egyetlen ksbbi emlknk, mg a kzeikor konstantinpolyi emlk sem dicsekedhetik. Fentebb megtudtuk, hogy a felirat egyik lemsolja s els megfejtje volt egyszersmind az els, a ki a felirat hitelessgnek krdst flvetette. Szerinte hitelessgt nagy egyszersge s szvegnek kezdetlegessge igazolja; rgisgre vonatkozlag pedig nem a szltre idzett krniks fljegyzsekre hivatkozik, hanem utal a gt rnkkal s a mg megfejtetlen -trk betkkel val nagy hasonlatossgra. rmmel megllaptja, hogy e felirat lesz hivatva valra vltani BL MTYS
V. . BD PTER ugyangy J904. 418. 1.)
1

eltorztott fogarasi templom-feliratval (SKBKSTYN: i. m. 265. 1. s Ethnographia,

68

A MAGYAR ROVSRS HITELES EMLKEI

remnykedst s megnyugtatni a ktkedket. Megllaptotta tovbb azt, hogy a felirat segtsgvel a szzadok folyamn elferdlt rgi rsjegyek formi is helyrellthatk. E mersznek tetsz llts igazolsul a felirat szvegt TELEGDI Rudimentjnak s nhny forgalomban lv betsornak gyes felhasznlsval fejtette meg. Mire teht a meglep eredmnynek birtokba jutott, mr arrl is meggyzdhetett, hogy a felirat rovsrsa nemcsak a betk formit, hanem a hangzk ugratst s a betk sszevonst illetleg is tkletesebb minden eddig ismert irott emlknl. A bolognai s a konstantinpolyi kzpkori emlkek jabban vgrvnyesen igazoltk, hogy az idrendben kztk elhelyezked csikszentmiklsi felirat epigraphiai szempontbl tkletesen megllja a helyt. Sorkezdse, merev vonalvezetse, szkzi pontozsa tkletesebb a msfl vtizeddel fiatalabb konstantinpolyi feliratnl. A hangzk ugratsa s a betk sszerovsa bennk krlbell egyezik. A bolognai emlk mindkt tren arnytalanul tkletesebb. A csikszentmiklsi s a konstantinpolyi viszont tkletesebb TELEGDI Rudim n tjnl. Midn ezt a csikszentmiklsi felirat emltett els megfejtje szrevette, a Budimenta ama rszt, mely az sszerovsokrl szl, mr le sem msolta. A csikszentmiklsi felirat tkletes beti pedig a Rudimenla latin szvegnek sszes rovsirsos mutatvnyait mellztettk vele.

NEGYEDIK FEJEZET.

A KONSTANTINPOLYI FELIRAT J5J5-BL.

i.
A felirat felfedezse.
A kalandos krlmnyek kzt kszlt konstantinpolyi rovsirsos felirat msolatt DERNBCHWAM JNOS 15531555. vi trkorszgi s kiszsiai utazsainak napli riztk meg szmunkra. DERNSCHWAM az augsburgi FuQGRRek s a velk rokonsgban lv TuuRzk magyarorszgi bnyabrleteinek volt intzje. Az jabb kutatsok szerint 1494. mrcz. 23-n szletett Brxben, Csehorszgban. Az egyetemet 1507-ben Bcsben, 1509-ben Lipcsben hallgatta s az utbbi fiskoln 1510 szept. 5-n baccalaureuss avattk. Utna Nmetorszgban s Olaszorszgban utazgatott. Rmban 1513-ban volt. A kvetkez vben Budn az 1535-ben elhalt BALBI JBROMOB humanista szolglatba lpett. A FuGGERek magyarorszgi nagy ipari, kereskedelmi s pnzgyi vllalatainak ktelkben hihetleg mr 1518-ban benne volt s a sajt kltsgn megtett keleti utazsig benne meg is maradt. Mig a FuQGERek s TnuRzk szolglatban llott, Beszterczebnyn lakott. A nagy utazs befejezse utn Krmczbnyn nyert alkalmazst s ks regsgben itt is halt meg 1568 vgn, vagy 1569 legelejn.1 rkse 2000 ktetesnl nagyobb knyvtrt a bcsi udvari knyvtrnak 500 forintrt adta el. Knyveinek czmeres exlibrisein neve gy szerepel: JOASNES DBRNSCHWAM DE HRADICZIN. Szval bszkn kifejezsre juttatta, hogy rdemeinek jutalmazsul 1535-ben nemessget kapott.2 Arczkpt emlkrmnek az az egyetlen pldnya rizte meg, a melyet WIMMER E. bajor alezredes fedezett fel Straubiugban, az Oroszln-gygyszertr jjeli csengjn. A helybeli vrosi mzeumban elhelyezett jelz harangocska 1537-ben kszlt. A rznt a kehelykszt tvsk egykor eljrsa szerint hat meghajltott emlkrmet hasznlt fel dsztkl. Az egyik rem 1536-ban kszlt e felirattal : 10 : DERNSCHWAM DE HRADICZIN AETATE : XXXXII : 3 E nagymveltsg frfit a pnzverkkel folytatott lland viszony nevelte numismatv s epigraphuss. MOMMSBN s trsai a berlini nagy epigraphiai kiadvnyokban gyakran idzik DERNSCHWAM egyik kziratban maradt epigraphiai gyjtemnyt, melyet a bcsi udvari knyvtr kziratainak
BABINGER, FR. : Hans Dernschivam, ein Kleinasiaforscher des X VI. Jahrhunderts. (Deutsche Rundschau fr Geographie, XXXV. kt. 535. 1. Mit 1. Abbildung); U. a. Zr Lebensgeschichte H. Dernschwam's (U. o. XXXVI. kt. 133. lap). 2 GEAF KAKI, EMJCH zu LEININGEN-WEBTERBURG : Deutsche und sterreichische Bibliothekszeichen. Stuttgart, 1901. (Hrom vltozatot kzl.) V. . Zeitschrift des deutsehen Exlibrisvereins, 1898. VIU. 55. L ; 1900. X. 53. 1.; 1901. XI. 76. 1. BABINQER, FR. : Zr Lebensgeschichte H. Dernschwam's (Deutsche Rundschau fr Geographie, XXXVI. kt. 133. lap). * WIMMER, E.: Sammelbltter zr Geschichte dr Stadt Straubing. I. fz. Strassburg, 1882. 18. sz. 71. 1.; tovbb a Mitteilungen dr Bayerischen Numiamatischen Gesellschaft. 1882-iki I. kt. 129. I. BABINGER, F.: Eine unbekannte Denkmnze auf Hans Dernschwam (Mitteilungen dr Bayerisehen Numismatischen Gesellschaft. 1913, 46. 1.). SEBESTYN GY. : Ujabb glosszk a konstantinpolyi rovsirsos magyar nyelvemlkhez (Ethnographia, 1914. vf. 8. lap).
1

MAGVAR ROVSRS

HITBLK8 E M I i K K E I

jegyzke e czmen szerepeltet: JOHANNRS DERNSCHWAM : Tnscriptiones romanae e lapidibus in territorio Hungri t Transylvaniae a. 1~>201530 coliectae.1 Egy 1563-ban irott magyar trgy bnyatrtneti emlkiratt ENGEL J. K. jeles trtnetrnk kiadta 1797-ben a Geschichte des ungrischen Reie.hs und seiner Nebenliinder" c/m nagy mve els ktetben.s Ugyan hasznlta elszr forrsul a kdloti utazs naplinak azt a prgai msolatt is, a melyet utbb HANKA kzvettsvel mr KANKK LIPT is idzett, KIHI-URT HENRIK pedig tzetesen ismertetett. :t KiEPKRTtl tudtuk meg, hogy a wolt'enlriitteli nagyherczegi knyvtrban szintn vannak a naplnak msolatai. Az augsburgi Fuggerlevltrban rztt eredeti pldnyt DOBUL FRIGYEM, a Fuggerek magyarorszgi bnyszatnak trtnetirja fedezte fel.4 Utna DR. /IMMKKKR HENRIK mr jra ki is adta belle KIEPERT rdekesebb kzlseinek eredeti szvegt, megtoldva BUSBECQ levelnek nliny mutatvnyval. 5 DERNHCHWAM naplinak teljes szvegt jabban BABINEK FBRENCZ fiatal wrzburgi tuds szndkozik az augsburgi eredeti kzirat alapjn kiadni Tzetes tanulmnyai fonaln bukkant r arra, hogy a napl fggelkben tallhat trkorszgi feliratmsolatok egyike olyan sajtsgos jegyekkel van rva, a melyeket a hozzrt jegyzet szerint maga DERNSCHWAM sem tudott megrteni. Ekkor tmadt BABiNGEitnek az a j gondolata, hogy a titokzatos trkfldi felirat fnykpt elkldi Kopenhgba THOMSEN ViLMosnak. A/, -trk feliratok genilis megfejtje, a ki magyarul is tud, nyomban felismerte, hogy magyar rovsrssal van dolga. St a sikerrel megfejtett szvegrszekbl megllaptotta azt is, hogy a felirat 1515-ben kszlt s gy a mrhetetlen rtk irstrtneti emlk, egyben magyar nyelvemlket is rejt magban. Mivel Rovs s rovsrs czm mvemet annak idejn a kopenhgai mesternek ajnlottam, a felirat fnykpe vgleges megfejts vgett hozzm kerlt. Az gy ltrejtt kzs eredmnyt, minden felkutathat magyar trtnelmi adalkkal megtoldva bocstottam rendelkezsre BABiNGERnek. Mikor aztn megszerkesztette valban meglep tartalm tudomnyos ismertetst, magyarra fordtva mindenek eltt bemutattam a M. Tud. Akadmia 1913 prilis 21-iki sszes lsn. Nyomban utna ismertettem a Vasrnapi 8. Dernschwain exlibrise. jsg 1918 prilis 27-iki 17. szmban. BABINQER szvegt magyarul kiadtam az Etlmographia 1913. vi 111. fzetben, nmetl pedig megjelent az Ungarisehe Rundschau 1914. vi I. fzetben."

lOANNES DERNSCHWi DEHRADICZIN

vM

1 Tabulac codicum manuscriplorum, V. kt. 269. 1. 1U82. sz, (Siipplementum, 1601. sz.). " Lsd : Allf/emeine Welthistorie, XLVIII: 1. kt. Hali, 1797. 190210. 1. D. emlkiratnak magyar fordtst k/li / i \ i K \ JEN : A beszterczebnyai m. kir. erdgazdasg rgi okiratainak tartalomjegyzke, 1905. V. . KACHELM A N N : Gcsfhiclile dr ungarischcn Bergstadie uml ihrcr Umyubung. Selineez, 181I, III. kt.: WKN/KL G.: .4 Fuggerek jelentsge Magyarorszg trtnetben. Budapest. 1882. (rtekezsek a trt. tud. kr. X. kt. 4. sz.) Ennek fggelki'l (71 !M2. 1.) ugyan czimen kln .Okmnytr". Bpest, 188:!. :l ENOEI,, J. CHRIST. : Geschichte de* ungrischen Reinhx. B(S, 1H13. 111:2. kt. 181. I. KANKK, L. : fie serbische Rtvolution. Iliiinbiirif, 1829. Annierkiingen : 2. 2!iG. 1. KIKPRRT, H. : Hans Dernscham's orienlalisrlie Ri'ise 15!>.'i1555 min Hawlschriften int Auszuge mitgrtlieilt (ilf)bns, 1H87. I.II. kt. ISIi.. 2()L'., L'14.. 230. I.) 4 DOKKI., F.: T)er Fugger-Beri/bau und Jfandi-l in Um/arn (/citsrlirit't des histori'schen Vercina f r Srhwaben nul Nculiiirf. 1871). VI. kt. J!:!., ~,(\ I.). '' DK. / I M M K K K K , II. : Kinr. Rrsc nnch Amasia hn Jaltrf 1555. (Programul des K. Gyinnasiunis Ludwiifshafeii m lihciii). !!)!). ' BABINOKK F. : Konstantinpolyi rovrisirsos mtu/i/ar nyelvemlk 1515-bl. Ethnugraphia i. li. 129. 1. Eine neuentdeckte "Kerbmachrift rms Konstantinnpcl vm Jahrc 1515. Ung. Rundschau, i. h. 41. 1. - - SEBESTYN GT. : .4 konttantinpoli/i rovsrson magyar nyelnemlk 1515-bl. Vasrnapi Ujs. i. h. 336. 1.

A KONSTANTINPOLYI FELIRAT

?1

A szerencsskez iiinet kutat nyelvnk s tudomnyos irodalmunk ismerete nlkl egy rklet magyar emlkkel tett bennnket gazdagabb. E krlmnyben leli magyarzatt - - s egyben mentsgt is az a tlsgos rzkenysg, a melylyel rem THOMSEK megfejtsi ksrletnek tzes mltatsrt s a tanulmnya kiegsztsl rott egyb glosszimrt megneheztelt.' Tmogatsom ignybevtele nlkl, de msokra mgis rutalva, merszen belertotta magt a magyar rovsrs eredetnek tisztzsba.2 Ez a vllalkozs sajnos - - balul ttt ki, mert botlsaival magnak is, msoknak is nagy kellemetlensgeket okozott.3

n.
Dernschwam konstantinpolyi msolata.
DBRNSCHWAM JNOS keleti utazsra az a magyar kvetsg adott alkalmat, a melyet VBRANCSICS ANTAL s ZAY FBRBXCZ vezetett II. Szulejman szultn konstantinpolyi udvarba. A kvetsg feje tulajdonkppen A. GH. VAN BUSBBCQ, a flamand eredet bcsi kldtt volt, a r ki azonban ksbb indult el utnuk. A mi szempontunkbl rdekes, hogy a feliratok msolsa tern BOSBBCQ mgDBRNSCHWAMnl is nagyobb s eredmnyesebb tevkenysget fejtett ki. irta le ezttal Kiszsiban a hres angorai emlket (a monumentum Ancyranuni-ot) s rt le szmos ms latin s grg feb'ratot is. A vele versenyz DERNSCHWAM kevesebb szerencsvel gyjttt. Bizonyra azrt ragadta meg az alkalmat, hogy a kvetsgi szlls istl-faln megpillantott rthetetlen irst is pontosan lemsolja. Midn ezt a titokzatos epigraphiai klnlegessget a nmet nyelv napl fggelknek feliratai kz lemsolta, flibe ezeket a latin tjkoztat sorokat irta: Constantinopoli in publico diuersorio, quod Ali Bascha a conditore dicitur, ubi Doinini Oratores Regii per longum tem9. Dernschwam emlkrme. 10. A straubingi cseng. pus hospitati fuerunt, reperimus ab exteriori parte stabuli in pariete arca terram oUongum album lapidem, in quo sequentes trs versus inseulpti fuerunt, literis legibilibus sd omnibus incognitis. Fit in eo loco prius Ecclesia Christiana, sd per Ali Baseliam funditus diruta. ex cuius ruinis aliam Ecclesiam turcicam ex opposito de suo nomine ima eum diuersorio praedicto edificauit. (Magyarul: Konstantinpolyban, egy nyilvnos szllson, mely alaptjrl, Ali basrl van elnevezve s a hol a kirlyi kvet urak (t. i. BUSBBCQ, YERANCSICS, ZAY stb.) hosszabb ideig elszllsolva voltak, az istl kls rszn, a fal aljn a fld mellett, egy hosszks fehr kvet talltunk, a melybe a kvetkez hrom sor rs volt bevsve olvashat, de senki ltal nem rthet betkkel. Ezen a helyen rgebben keresztny egyhz
SEBESTYN GT. : Glosszk a konstantinpolyi nyelvemlkliez. Ethnographia i. h. 139. 1. BABINGBR, FB. : Ein schriftliches Rcitsel. Keleti Szemle 1913. vi (de csak az v vgn megjelent) l2. sz. 4. 1. Dfs Ratsels Lsung? U. o. 14. 1. 5 SEBESTYN Gv.: jabb glosszk a Konstantinpolyi rovsirsos magyar nyelvemlkhez. Ethnographia, 1914. vi f. I. fz. 14-65. 1.
! 1

72

MAGYAR R O V S R S

HITRLF.8

KMLKUI

llott, de Ali basa fldig lerombolta. Romjaibl pttette a/tn szemben a nevrl nevezett msik trk templomot, a fntebb emltett s/llssal egyetemben.") Az itt kvetkez hromsoros msolat alatt mg ez a megjegyzs olvashat: Tl alphabetiim reperitur n Cronica-Gothorum OLAHI MASNI." (Magyarul: Ilyen betk vannak OLAHUS MAGNUS Gth Krnikjban.) 1 A szbanforg LAI MAQNI Histria de gentibus septentrionaMbus czm m, melynek De alphabeto Gothorum" czm fejezetben csakugyan hasonl rnk tallhatk, Rmban 1555-ben jelent meg. Ebbl teht az derl ki, hogy az utj napl vgn tallhat felirat-msolatokat, kztk a magyar rovsirsos szveget is, DRRNSCHWAM mr az utazs befejezse utn msolta bele az augsburgi kziratba. Arra a msik lltsra vonatkozlag, hogy a felirat jl olvashat betit senki sem rtette meg, flemltjk, hogy a kvetsg magyar fpapja, VERANCSICS ANTAL, egyike volt azoknak a tuds emlkirknak, a kik bennnket a szkelyfldi rovsirs hasznlatrl elg krlmnyesen tjkoztattak. Midn sorait ismertettk, mr kifejezsre .juttattuk azt a sejtelmnket, hogy VERANCSICS a ki a szkelyfldi viszonyokat kzvetlen tapasztalatbl ismerte aligha volt tisztban a rovsirs mibenltvel. Most erre vonatkozlag egy jabb bizonytk birtokba jutottunk. Mert ha ott a helysznn felismerte vobia a felirat magyar tartalmt, akkor ennek okvetlenl nyoma maradt volna DUKNSCHWAM napljban, vagy idzett tjkoztat soraiban. A naplban ugyanis tzetesen foglalkozik a kvetsgi szllssal. Elmondja, hogy a szlls a porphyr-oszloprl (a trkk dikili 11. Konstantinpoly ltkpe. <as-rl ll k "-vrl, vagy (Schweiger J. mve 192. lapjrl. B alatt a kvetsgi s/lls. emberli a-rl abroncsos k"E a porphyr oszlop.) vrl) hres ta'uk bazart-n tykpiacz"-on, vagyis a rgi Forum Theodosianumon volt. Daneben is Jeczund irja napljban ein Turkische Meczith oder Kirchen gopavvtli, hot in Bascha, Ali gmit, gepaiit," (Magyarul: E mell mostansg trk mecset, vagyis templom van ptve, egy Ali nev basa ptette.) Majd a tzetes ismertets utn gy folytatja: Ggn obgemeltter Meczith vber hot dr Ali Bascha eiii gros Karvvanserai gepawt von seiner Seel hayl wegen, hot Kr zw dr Meczit gestiff't." (Magyarul: A leirt mecsettel szemben Ali basa a lelke dvssgre nagy szllst ptett s azt a mecsetre hagyomnyozta.) Midiin ezt a nekik szintn rendelkezsl bocstott kvetsgi szllst krlmnyesen lerta, megemlti, hogy herndi volgcnde Hchrifft hab Ich mii cinem Marmvl Stain abi/eniolt, s in die 8tal maiver mit eingemawert worden, magr woll leslich gewest." (Magyarul: aztn egy mrvnykrl lerajzoltam az t kvetkez irst, mdj az istl falba ln beptve s elg jl olvashat volt.) Vgl megomlkszik arrl a grg templomrl is, melyet itt Ali basa leromboltatott: ,.An obgeHchriebener Karvvansaray stat sol vor 50 Jaren ein kricliische schone Kirchen gestanden sein, welclie obstander Ali Hascha zw ainer Kanvansarai gemacht vnd von grumltt imfl', wie mn siclit,
.li'llcin/, hoify rv mlva a magyar PKAY GVROY iiiesri.sinteltc e/t az utalst. (I.. fentebb a 12. J.)

A KONSTANTINPOLYI FELIRAT

73

erpawt hot, sampt dr Meczith gegenvber." (Magyarul: A leirt szlls helyn tven vvel ezeltt lltlag egy szp grg templom llott, melyet az ellensgesked Ali basa szllss tett meg s a hogy lthat, a szemben lv mecsettel egyetemben teljesen jra flpttetett,) Sivel Konstantinpolyban tbb mecset viseli az Ali nevet, BABINGER FEBENCZ idzett tanulmnyban gondosan megllaptotta, hogy a kvetsgi szllst is az a tudomnyt s mvszetet kedvel 'Attk 'Ali pasa reg Ah' basa" ptette, a ki eunuch ltre kzdtte fel magt nagyvezrr s a ki npszersgvel utbb Konstantinpoly egyik vrosrsznek nevet adott. Eletben kt mecsetet alaptott s a DERsscHWAMnl szerepl mg ma is ll. A kvetsgi szlls Elci-Xan nven 1865-ig llott fenn, a mikor legett s lebontatott.1 Ezrt a tovbbi kutats mr aligha mellzheti SCHWEIGOER SALAMON kvetsgi pap (1551 1622) npszer tlersnak ama rajzt, a mely Konstantinpoly ltkpn (11. bra) pontosan megjelli a porphjT-oszlopot s a kvetsgi szllst.2

m.
Mellkletnkn DBRNSCHWAM napljnak azt a kinyitott rszt mutatjuk be, a melynek kt oldaln a felirat msolata s a hozzirott tjkoztat latin szveg lthat. E XI. sz. facsimilnk ama fnykp utn kszlt, a melyet BABINGER FKRENCZ elbb THOMSEN ViLiiosnak s utbb nekem kldtt el megfejts vgett. Midn a vilghr mester felismerte, hogy 1515-iki magyar rovsrssal van dolga, nemzetnk nagy bszkesgre, rk idkre berta nevt a magyar tudomny trtnetbe is. Soha el nem ml hlnk jell kzlm sikeres megfejtsi ksrletnek facsimiljt. (13. sz. bra.) gy aztn nyilvnval lesz. hogy csak azokat a rszeket nem szlaltatta meg, a melyek mr az sejtelmei szerint is nevek voltak, vagy a melyek avatag nyelvtrtneti rgisgeknek bizonyultak. A bemutatott fnykp semmi ktsget sem hagy tmadni az irnt, hogy rajta valamit nem jl lttunk meg, vagy hogy valamit a megfejtsben flrertettnk. Ugyangy derl ki, hogy DBRNSCHWAM a megfesztett figyelemmel ksztett msolsban tbb hibt ejtett. St nyomra bukkanunk annak is, hogy a felirat ksztje sem volt korltlan ura az irsmestersg minden titknak. A msolat hibs volta knyszert bennnket arra, hogy a szveget rstrtnet! s nyelvtrtneti szempontok figyelembevtelvel pontosan helyrelltsuk ; a felelssgterhes mvelet pedig maga utn vonja azt a msik ktelezettsget, hogy a kt szveget egymssal knnyen ellenrizhet prhuzamba lltsuk. Szval bemutatjuk azzal az sszehasonlt rendszerrel, a melyet BABINGER kzlemnye szmra annak idejn kidolgoztam. De az eredmny ezttal jval tkletesebb lesz, mert a jelenlegi megfejtsben mr a bolognai szveg rgibb s tkletesebb rsrendszernek imnt kifejtett trvnyeit is alkalmaznunk lehet. Az ekknt rekonstrult felirat balrl jobbra olvasand szvegt a 12. sz. brii mutatjuk be olvasinknak. Ha a minden eddig ismert pldval ellenkezleg vezetett sorok rsjegyeit figyelmesen megvizsgljuk, szre kell vennnk, hogy az gyesen visszaforgatott jegyek kezelsbe rendszerint akkor csszott hiba, ha sszevonsok kszltek. Ilyenkor megesett, hogy az sszevont jegyek egyike-msika megtartotta hagyomnyos rgi formjt, vagyis a jobbrl balra vezetett sorok irnyban trtn elhelyezkedst. Ilyen balra fordul rendellenes betk vannak 1. sor t(zent), (vr)aft(k), a 2. sor (barl)a/i(s), (v)ai(t), (cssz)r. a 3. sor utols (lv)aZ sztagjban. Az emltett i(zent) pldja igazolja, hogy a 2. sor i, a 3. sor itet szavban az sszerovott t jegynek azrt nincs kell helye, mert az i jegy vonalvezetse mg a rgi, jobbrl balra men sorhoz igazodik. Ebbl az kvetkezik, hogy a felirat ksztje eredetileg szintn jobbrl balra men irnyban rtta a pompsan sszevonhat rgi rsjegyeket. Ezrt a szokatlan - - taln csak megtvesztsre sznt - - sorvezetsnek kell tulajdontanunk, hogy a ktszer elfordul szavakat rendszerint ktflekp rtta ki. Ilyenek pldul az irt s a csszr szavak. Hihetleg az 1. sor t szavnak t jegyt nem DERNSCHWAM msolta
T, C. : Die Bauktinst Konstantinopels. Textband (Berlin, 1912) 96. I. V. . HAMMER-PDKOSTALL, J. VON: Constantinopolis und dr Bosphonis, rtlich und geschichtlich beschrieben. Pest, 1822. I. kt. 166., 438. s 597 98.1. 1 SCHWEIOGEK, S. : Ein newe Reyssbeschreibtmg aus Teutschland nach Ctmstantinopel vnd Jerusalem. Nrnberg, 1608. (J. Lantzenberger kiad.) s 1619. (C. Fiden kiad.) 102. 1.
Sebestyn : A Magyar Rovsrs Hiteles Emlkei. 10

A felirat megfejtse. .

A KONSTANTINPOLYI FELIRA

75
4

rosszul, hanem a felirat ksztje vtette el. A szrt ennek is kivste balrl s mikor a kvetkez sz kt jobbra igazod t jegyvel elkszlt, ptllag kivste a jobbra igazod kart is, az eltvolthatatlan, balra igazod hibs kar mell. Ezrt hasonlt aztn most ez az elrontott t jegy a betsor zs jegyhez. A felirat ksztsvel veszd szegny szkely fogoly ms tekintetben sem volt az irsmvszet gyakorlott mestere. Mondanivaljt nha fogyatkos megfigyelssel lejegyzett tjnyelvi sajtsgok

tarktjk. Ilyenek az czz (tszz), szt (ezt), Blaji Barlabs (Bli Barnabs), ket esztendejik (kt esztendeig), vlt (volt) s az inet (innt). Mindezt pedig az a Keteji Szkel Tams irta, kinek a maga nevt is Kedei, vagy Kedeji Szkely Tamsnak kellett volna helyesen rnia. Felirattani szempontbl jval nagyobb jelentsge vau annak, hogy a szveget nem rt msol munkja sem lehetett tkletes. Tjkozatlansgnak tulajdonthat, hogy a szavakat elvlaszt pon10*

Ytj

MAGYAR

ROVSRS

HITELELES

F.MLEKEI

tokt nem figyelte meg s ennek kvetkeztben tbb szt tvesen egybeirt. Pldul irtkeszt, kirlyt, itvaltnem, irtaenet, itettb, szdval. Ez az oka tovbb annak is, hogy az rsjelek aprbb vonalkinak, nylvnyainak msolsban mulasztst kvetett el. Az gy ejtett hibk miatt klnsen a sokvonal cs s z jegyek szenvedtek sokat. Viszont arra is van plda, hogy az egyszer jl megfigyelt aprbb rszletet ott is alkalmazza, a hol felesleges, gy az 1. sor eszt(ei\d) s szt sztagjban az sszevont szt, jegy apr nylvnya az 1. sor vgn tallhat t (it = itt) jegyen s a 3. sor nt (innt) szavnak t jegyn oly zavarlag hat, hogy a vgrvnyes megfejtst megakadlyozza.

Az apr vonalkkkal kiss knnyelmen bn msol az 1. sor vgn egy szt csaknem a felismerhetetlensgig eltorztott. Csak a trk szultnok udvarban gyakran megfordul s nha el is zrt klfldi kvetek sorsbl kvetkeztetve tudtuk kitallni, hogy ez az utols eltti sz jrattk" lehet. mde ez sem tekinthet vgrvnyes megllaptsnak. Hiszen az emltett krlmny sem mondana ellent annak, ha valaki ugyanannyi tletessggel a jrattk ct" jegyeit gy rekonstruln, hogy vrattk i/,"-et, vagy rattk eszf-ot jelentene. Vgl megemltjk, hogy a feliratot kszt Kedfiji Szkel Tams udvarhely-szki illetsgt jelz elnevel mr aligha DKRNSCHVVAM vtette el. A (/ jegyet maga SZKEI, TAMS is /-nek rhatta, hiszen az czz, szt, Bilaji (Bli), esztundejik, Szkel szk rsa elgg igazolja, hogy a felirat ksztje aligha volt iskolzott rstud.

IV.
A prgai s wolfenbtteli msolat.
Fntebb mr megemltettk, hogy DERNSCHWAM keleti utazsnak augsburgi napli msolatban megvannak Prgban s Wolfenbiittelben. A prgai cseh kirlyi mzeum knyvtrnak pldnya 297 nagy folio lapra terjed XVII. szzadi eredeti fehr brkts papirkzirat. Czme: TERESCHWAM (gy!): Relatio Itinerationis Constantinopolil(anae) t Turcica (gy!); knyvtri jegye: Listu XV. a. 342.

Az augsburgi Fugger-levltr nmetnyelv eredeti pldnynak e rgi msolata bennnket azrt rdekel, mert belle nemcsak DERNSCHWAM utinapljnak teljes szvegvel, hanem a fggelkben lv fliratmsolatokkal s kztk a 273, b. levlen lv konstantinpolyi rovsirsos magyar felirat msolatnak elhelyezkedsvel is pontosan megismertet. A prgai kzirat rovsirsos oldalt lefnykpeztettk s e fnykp utn 14. sz. brnkon bemutatjuk tetemesen kisebbtett h lenyomatt, gy kvnunk mdot nyjtani arra, hogy a msod-

78

A MAGYAR ROVSRS HITELES EMLKEI

kzbl vett s ismt megfelel ismert nlkl ksztett msolat rtke fell mindenki kzvetlenl tjkozdni t u d j o n . Az eredeti napfnyre jtte ta ;i msolatnak csak knyvszeti rtke van; de gy is elg jelentkeny bizonytka marad annak, hogy a szveg megrtse nlkl mg DERNSCHWAM tiszta kziratt sem lehetett hibtlanul lemsolni. A msol ugyanis az 1. sor Lszl szavbl kihagyta a sz bett s az alatta sszevont itvallnem szvegrszbl kihagyta az els t jegyet jelz vonskt. KIBPKRT idzett kzlemnye nyomn rdekldtnk a wolfenbiitteli herczegi knyvtr kt msolata irnt is. HEINBMANN 0. igazgat katalgusainak 18)8-ban megjelent VI. ktete (II. Abtheilnng. Die Augusteiscken Handschrifte)i. III.) a 410. lapon ismerteti a 365 8-rt levlre terjed XVI. szzadi msolatot; a 2'24 lapon pedig megemlti, hogy a 308 8-rt levlre terjed XVII. szzadi msik wolfenbtteli msolat a knyvtr eme rgebbi pklnya utn kszlt. A rgebbi msolat rovsirsos 345. lapjnak fnykp utn kszlt h msolatt a 15. sz. brn mutatjuk be olvasinknak. Az gyes kanczellista-irs nyomban elrulja, hogy az augsburgi eredetinek kzeikor msolatval van dolgunk. A rovsirsos rsz a prgainl gondosabb; de a knyes, minden parnyi tolds, vagy elhagys irnt rzkeny szveg msolatba itt is becsszott nhny felesleges s egy rtelemzavar vonalacska. Az 1. sor els ezer szavnak z jegyt DERNSCHWAM fogyatkosn, r jegyt pedig egy vzszintes vonallal megtoldva msolta le. A wolfenbtteli kzirat msolja mindkt jegyet megtoldotta mg egy-egy vzszintes vonallal s az gy felismerhetetlenn vlt r jegyet egszen ,2-v alaktotta. Az 1. sor harmadik szavnak, a tizent-i\ek z jegyt elbb csak kt ferde vonallal jelezte, s amikor utlag a harmadikat is belemsolta, a vonalat nem ferdn, hanem fgglegesen hzta. Keteji Szkel Tams" nevben a msodik t jegy helyre j jegyet msolt, mikor pedig a tvedst szrevette, a j-hez hozzadta a t jellemz vonst, gy aztn a feleslegess vlt vonal kivakarsa nlkl a j nem -v, hanem a jeggy lett s a nevet Raji-mik kell olvasni. me, az egymstl fggetlenl kszlt kt msolat teljes mrtkben igazolja azt a foltvsiinkcti hogy DERSSCHWAM msolatnak epigraphiai hibi sem a felirat ksztjtl szrmaznak. DERNSPHWAM hangslyozza ugyan, hogy a felirat beti olvashatk voltak ; de mivel a betket nem ismerte, lemsolsukban p gy hibkat ejtett, mint a hogy a ksbbi msolk sem tudtk hibtlanul lerni az kziratnak olvashat, de meg nem rtett titokzatos betit.

V.

Trtneti vonatkozsok.
A konstantinpolyi rovsirsos emlk tartalmnl fogva trtnelmi okmny. Ezrt kell megvizsglnunk rtkt, mely mvelettel szorosan sszefgg annak megllaptsa is, hogy miknt helyezkedik el a vele szomszdos trtnelmi adalkok kztt. Az 1515-s vszm ksretben flmerl kt magyar nv egyike, a Bli Barnabs, nyomban eligazt bennnket. Viseljrl tudjuk, hogy Ulszl magyar kirly trkorszgi kvete volt, a ki Bajazid szultnhoz indult, d mire Konstantinpolyim rkezett, mr tia, az apagyilkos I. Szelim lt a trnon. Ez a rettenetes"-nek mondott szultn uralkodst 1512 prilis 25-n kezdte meg s trnralpte utn t unokacscst s kt testvrt is eltette lb all. Mivel Szeliiuiiek rdekben llott, hogy a trtntekrl nyugaton minl ksbben rtesljenek, a magyar kvetsget egyszeren fogva tartotta. Ez az oka, hogy a kvetkez vben jabb kvetsg ment, melyben Czobor Mrton vezetsvel Petnczi Flix s Zoltai Jnos vett rszt. Szelim ezeket Driiipolyban fogadta, Blit s trsait azonban tovbbra is a kvetsgi szllson vesztegeltette. Midn a magyar kvetek sorsa nyilvnvalv lett. nyugaton rajta minden udvar megbotrnkozott. A ppai udvar l l f - b a n mr tudta, a mit a rovsirsos felirat a kvetsget vezet Bli Barnabs ktves fogsgrl mond. X. Lno ppa ugyanis Flrouczbl j a n u r "J7-u kelt levele vgen ezt irja Ulszl magyar k i r l y n a k : .Flttbb buzdtalak s hitedre s lelkiismeretedre nyomatkkal krlek, hogy a trkkel semminem bkt, vagy fegyversznetet ne kss. Mindazonltal nem azt krem, hogy kvetelseiket mr most elvesd s visszautastsd, hanem inkbb tartsd ket szval s az idt remnykeltssel hzd ki addig miknt azok cselekedtek veled, a kik hozzjuk menesztett kvetedet kt vig nem bocstottk vissza , a mg megtudhatod azt, a mit neknk a keres?-

A KONSTANTINPOLYI TBLIRAT

79

tyn fejedelmek feleltek, a mi hogy mielbb megtrtnjk, minden igyekezetemmel rajta leszek".1 Szelim szultn eljrsa a ksbbi kveteket szintn lnken foglalkoztatta. Ennek nyoma megtallhat SCHEPPEK CORNEMUS ama jelentsben is, melyet 1534 aug. 2-n terjesztett Prgban I. Ferdinnd kirly el. Nyltan beszmol azokrl az aggodalmakrl, a melyeket akkor rzett, midn megtudta, hogy a Perzsiba kszl Szolimn szultn atyja (Szelim) II. Ulszl magyar kirly kvett, Berley (Bli) Barnabst mg Perzsiba is magval hurczolta.* A hres esemnynek termszetesen a trtnelmi forrsokban is nyoma maradt. VBRANCSICS ANTAL rsek (15041573), a ki kt zben is volt konstantinpolyi kvet (155357-ig Zayval, Busbecqkel s Dernschwammal, tovbb 156768-ban, midn a driupolyi bkt megkttte), kzvetlen rteslse alapjn tbbszr megemlkszik eldjrl, Bli Barnabsrl, gy a II. Lajos szletsvel (1506) kezdett Memria rerum czni vknyvben az 1516. esztendnl bejegyezte, hogy Szelim trk csszr meghdtotta Egyiptomot, Zsidorszgot s Szerecsenrszgot. Mely hadban folytatja ott volt vele az Magyarorszg kvete Belay Borobs. Az hadbul a Szelim csszr megtrvn, kibocst Belay Borbst. 1518. esztendben kijiive, s minden veszedelmet megmonda az magyaroknak, ki rajtok kvetkezend vna terek miatt." 3 A Lndorfehrvr (Belgrd) elveszsnek okrl szl trtneti fljegyzsekben szintn utal Bli kvetsgre. Szerinte Szelim azrt hurczolta magval a szomszdos vilgrszekbe is, hogy csak ltn az hatalmassgt s szntalan npt, kit oztn meg tudna az urnak s az orszgbli nagy uraknak beszleni." Viszont Bli az oda val npek eltt magyar kirlynak mondatott s hivattatott, vagy hatezer embert, bosznaiakat, rczokat magyar mdra ltztetvn s magyar mdra zszlkat ratvn, hogy a magyari kirly-es hozzja hallgatna s segtsgel mell jtt vna, hogy ezzel inkbb az orszgokat maghoz hajtotta vna, a mint meg-es hajtotta vt . . . Eznkzbeu pedig vt az csszr ez szndkba, hogy Belay Borbst el ne ereszsze, hanem a vlaszt magyari kirlyiul az ad fell megvrja, s ha kirly az adt meg akarandja adni, ht az Kuzul basra hadakozzk, s Belayt j vlaszszal haza eressze, hol kedig nem, taht a hadakozst Magyarorszgra fordtsa ; de mirt a hall az szndknak elejit vette vt, ezt nem rhette vf.* Ugyancsak VBRANCSICS rtest arrl, hogy a bkekvetnek menesztett Bli tvollte idejn (1516) meghalt . Ulszl kirly s szll az orszg gondja a fira, Lajos kirlyra, ki ign iffi s tudatlan vt, mert mg ugyan gyermek vt. Kit midn a trek csszr meghallott vna, vlasztja s az iffi kirlyhoz kt f embert kvetsgben, kiket csauszoknak szoktak hnia, kik ltal -es az atyjval val bkessget megjtania; s hogy rk bkessg lenne mind rkk az jvend trk csszrok kzett s az jvend magyari kirlyok kzett, kvn vt s kret vt az orszgtl s kirlyiul adt". A kevly magyar urak nagy nehezen vevn s hallvn a kvetsget, s megbslvn azon-es, hogy az kveteket (t. i. Blit s trsait) haza nem eresztette vna, nem akartak neki semmi vlaszt tenni, hanem vetik elszr ugyan ottan Budn rizet al, aztn kldik Tata vrba az vn Bornemyszsza Jnos rizeti al, s ott immr nhny esztendeje mlt vt el, hogy tartottk vt ket". Mikor pedig a trk csszrrl hamis hallhr rkezett, nem nzvn azt-es, hogy az kvetik, Belay, ottben vna . . . az vn Bornemyszsza (a trk kveteknek) mind orrokat
1 . . . Suminopere te hortor, abs teque pro tua religione t pietate vehementer quaeso, ne te ll pacis aut induciarum gnre cum Turcis uonjungas. Quamquam quidam non id peto, t eomm postulationes im nunc respuax atque rejicias, sd potius, t eis verba des, tempusque interpnsita spe teras, quemadmodum ipsi tecum fecerunt qui Legatum tuum ad se profectum ante biennium non admiserunt, dum, quid niihi a christianis regibus respondebitur, scre possis, puod t celeriter fiat, omnem operm adhibebo, etc. (ZALAY LSZL : Magyarorszg trtnete. III. kt. Lipcse, 1853. 476. 1.) V. . PRAY : Epistolae procenfm, regni Hungri. Pars I. (14901531). Poson, 1806. Prag. 110. PETRI BEM n epistolarum Leonis decitni pontificis maximi nomine scriptorum libri sexdecim. Basileae, 1535. Lib, XI. pag. 275. 1 Subiunxit idem Slesita (i. e. Suleiman I.). Verba babita inter Aiazbassam t Cassumbassam de ducendn Cornelio (i. e. Schepper) ad expedicionem Persicam: sic se nescire quid exinde sequerctur. Quo audito valde timuit Cornelius t recogitans qualiter Selymus huius pter seciun duxisset Berley Barlabas oratorem Hungri regis Vladislai ad eadeiu expeditionem : valde metuebat. (GVAT : Urkunden und Actenstcke zr Geschichte dr Verhaltnissc zwischen sterreich, Ungern mid dr Pforte im XVI. und XVH. Jahrhunderie. Aus Archvon und Bibliotheken. Zweiter Bnd. Gesandtschaften Knig Ferdinnd I. an Sultan Suleiman I. 1532 1536. Wien, 1838. Bericht C. D. SCHEPPBR'S, 53.) 3 VBRAHCSICS A N I A L sszes munki, H. kt. (Moiiumunta Hungri Hislorica, rk, III. kt) 14. l, * U. o. 1L>4.

80

A MAGYAR ROV8IRR HITELES EMLKEI

flket elinetltetvn, kirly hiri nlkl s ;iz urak hiri iilkl, olyan megtagolvn s rtitvn a Duna l'Yjrvr al bocstjk, kiket onnt Szendrre ksrtetnek al.''1 Mivel VKRANCSIOS tudja, hogy S/elim, (a ki 1520 szept. 21-n hunyt el) mr nem rte meg Lndorfejrvr elestt (1521 ang. 29.). gy ltszik pusztn idszmtsi knyszerbl mondja utdjrl, Sziile.jmnrl, hogy Belay Borbst Xoffia varasaiul az utbul elereszti s azt hagyja neki: hogy megmondja urnak, magyari kirlynak, hogy reja menne. s minden hadt neki megmutatvn, meghagyja neki: hogy mgmondja urnak, minem haddal menne reja, s meg akarja az atyja kveti bosszjt s az kissebbsgt trteni, s ha bkessget nem akart vele tartani, tartoznk hadakozshoz. Jllehet az csszr indulatjt mg annakeltte Belay kirlynak s az uraknak mg Konstantinpolybl hirr ttte vt, de midn oztn maga megjutott, miurln kszlett s szndkt csszrnak nyilvbban megbeszltte vt, hogy a szndkba vna, hogy elszr Fejrvrt s Sahczot megvenni j, azutn az egsz orszgot el akarn rontani-" 2 ISTVNKI MIKLS, a magyarok msik jeles rgi trtnetrja (15351615) Klnben 16^2-ben kiadott nagy mve: Histria de rebus unqaiicin VI. fejezetben ezeket a dolgokat beszli el: Ez idben (1519-ben) a mr ids Bli Barabs, kit mint mondnk, az elbbi vekben Ulszl Baja/.ethez bkekts vgett kldtt, mindkt uralkod meghalvn, jliusban (a lapszl szerint j l i u s 10-n), Lajoshoz visszatrt. 0 turnu szeverim parancsnok volt, mely vros Havasalfld hatrn a Dunaparton fekszik, mely helyen a mg Trajn csszr ltal ptett csodlatra mlt hd maradvnyai lthatk ; az Konstantinpolyim jvetele azon idben esett, midn Szelim atyjt Bajazetet gonoszul meglet s testvrei ellen szlegyilkos hadat kezdett. s a mint igaz volt, azt monda: hogy addig fegyversznetrl nem alkudozhat, mg nem ltja, hogy a harez min vget r. A tbort fogja teht kvetni s majd a harcz mutatja meg. kitl krend a fegyversznet. Gyzelmet nyervn sem akart azt engedni addig, mg kt szultnt le nem gyztt, kiket meglvn, Egyiptomot, Szrit is birodalmhoz csatolta. Mely harczok s gyzelmekben t (Blit) csaknem mindig magval horda; s vgre azon nevezetes csatban is jelen volt, melylyel Memphist bevette s a nianielukokat vgkp legyzte. Azutn csaknem ,kt v mlva, mely id alatt t mindig szvesen lt. nyolcz vi fegyversznetet engedvn, visszabocst; melyben a magyarokon kvl a velenczeiek, a lengyel kirly, a csszr s a tbbi keresztny fejedelmek is benioglaltatnak; egyedl a rhodus-lovagokat vve ki, kik ellen mr akkor vilgosan harcra kszlt. De mieltt azt megindthatta volna, azon vben, melyben Barabst elbocst, ennek eljvetele utn flvvel pestisbe esett s az orvosok seglynek daczra meghalt; az Istennek oly tletvel, hogy noha a haszontalan mahomed eretneksget kvette, ugyanazon helyen, hol kevs vvel atyja ellen bnsen fegyvert fogott, most meghalvn, gonoszsgnak bntetst vette. Barabs azutn a Lajos udvarban, mint jeles s mindenki eltt kedves ember vgz lett s a furaknak sokat beszlt az addig eltlttt, egszen ismeretlen trk udvarrl, a mamelukok vagy cserkeszek (mindkt nven aligha nevezettek) gyei s erklcseirl s az egyiptomi fldnek a Nilus ltali termkenytsrl, mit a Dunnl nagyobbnak lenni vagy tbb gakban a tengerbe folyni tagadott."3
1
2

U. o. 1267. I. 3 Eiusdem anni (i. o. 1.119) actate im adulta, Barnabs Bclaius, quem superioribus annis ab Vladislao ad Pajaxetum induciarum Gomponendarum causa missum esse doruimus, amhnbus illis l'rincipiluis demortuis, mense Juli (l). Jul.) ad Ludovicum reversus est. rt is Seuerim oppidi, quod est ad Daimbium in finibus Valachiae Montanao sitiim, pracfectus, quo in loco pontis a Trajano impcratorc admirabili operc constructi vestijjia quaedam adhuc supercsise dicuntur; iiK-ideratque cius aduentus Constantinopolim iu illud tempus, quo Selymus patre Pajazete uefas e mcdio sublato, imperium per scelus t nefas oceupaucrat, ac adversus fratres parricidale belliim geremlum susci'perat. t initio sane se prius de concedendis induciis deliberarc non posse responderat, quam videret, quonain se belli fortnna inclinaret. Sequeretur ii^itur castra t tuni elemin dijudicante Mart rogniturum. a quonam ill petendae forent. Prta ver etiam victoria, nequaquam tamen illuin dimitterc voluit donec domitis t interfectis duobus Sulthanis, Acffyptum t Syriam imperio sno adjecisset, Quibus in bellis t praeliis terc omnibiis illuni socuin c i r c u i n t u l i t : t postrcmo memorabili etiam illi ])ii<(nae interfuit, qua Mcmphim urbem expiiyniavit, atque adi-o Mammalucorirni nmn internei'ione delevit Dcinde si'ptennio frc cxacto, mm lionorifcc ac lant semper liabitnm cnnwssis octennalilms induciis remisit: in q u i b n s praeter Pannonius, Venoti, Kex Poloniae, Caesar eaeterique principcs Christiani comprelicndebantnr; solis exceptis equitibus Rhodiis, in quos im tm haud obscure belliim moliebatnr. Sd priusqiiam illud in trre potnisset, incnse Septembri cius auni, dimidio niminim anno post dimissum Barttalatii, in oppido Tliraciae Ciuili p estilentcm in morbuni incidit, ct nec quicqnnin protirientibus uiedicis extinc'tus est; tnli Dci Optimi Maximi

U. o. 1245. 1.

A KONSTANTINPOLYI FELIRAT

81

A jeles frfi korbbi veirl a magyar trvnj'ek zradkban tallunk nhny adatot Az 1504. viben mr szrnyi bn Gerlisthyei Jakab trsasgban s az 1514. viben - - teht tvolltben mr Szapolyai Jnossal osztja meg ezt a mltsgot.1 St arra is van adatunk, hogy a Szelimhez menesztett kvetsg eltt szintn teljestett hasonl termszet megbzatst, gy Ulszl kirly egy 1507 jlius 15-n Budn kelt levelben utastja a szkelyeket, hogy IIT. Bogdn vak moldvai vajdhoz kldtt kt kvett, nvszerint KOBLTKI Osvi/oot s BLI BARNABAst tkzben tmogatsban s elltsban rszestsk.2 Noha az ttag kvetsg vezetjrl elg krlmnyesen tjkoztatva vagyunk, a feliratban szintn megnevezett KETEJI vagy inkbb KEDEJI SZKELY TAMAsrl, a lbn pedig a felirat ksztjt kell felismernnk, semmi adattal sem rendelkeznk. A feliratos emlk keletkezsre vonatkozlag azonban e frfi nevbl s elnevbl igen fontos kvetkeztets vonhat. A SZKELY csaldnv igazolja, hogy abbl az erdlyi szkely nemzetbl val volt, mely a rovsrst ismerte. Ugyangy erdlyi eredetrl tanskodik az illetsgt vagy szrmazst jelz KETEJI elnv, mely mgtt a szkelyfldi (udvarhelyvrmegyei) Kis-Kedt s Nagy-Kedt kell keresnnk. Azt a fehr-nyikmellki kt kis eldugott falut, a melynek kzelben msflszz esztend mlva az enlakai templom rovsirsos felirata keletkezett.
iudicio, t qtianqam homo vanae t Mahometane stirpis superstitionisque esset, quo loco cum parte paucos ante annos nefariis armis conflixisset, ibidem repente moriens impietaris t sceleris meritas poenas daret. Barnabs in Ludotiici aula deinde multis annis darus, ommhusqiie gratiis vitm transegit, multaque ei t Proceribus aul de Turcarum atque Mamniahioonim seu Circassorum (utroque enim nomine appellabantur) rebus t moribus, qui antea apud eos erant nbscuriores fnecunditateque Aegyptii soli t Nili incrementis, atque aliis talibus narrare solebat; quem quidem Damibin maiorem esse. aut latiori alueo, pluribusque quam Danubium ostiis decurrare, t mari misceri, constanter nejjabat. (Hist. de. rcbus tingarii-is. Coloniae grippinae, 1622 2 p. 87. A magyar szveget VIDOVICH GYKOV ford. Debreczen, 18671871. I. kt. 104. 1.) 1 Corpus juris hungarici. Magyar trvnytr 100018'Ja. Millenniumi kiads, I. ktet (1000 1526) 690. s 740. lap. 5 Szkely oklevltr, III. kt. Kolozsvrt, 1890. 163. 1.

Sebestyn: A Magyar Rovsrs Hiteles Emlkei.

TDIK FEJEZET.

SZAMOSKZY ISTVN ROVSIRSOS

EMLKEI.

i.
A flrenczi rovsrsos knyv hre.
BOCSKAY vgrendelete ktezer forintot biztostott a kolozsvri convent jvedelmbl SXAMOSKZY udvari trtnetr mveinek kiadsra, nyomatkkal meghagyva: melyeknek kinyomatsra, hogy szorgalmatos gondjuk legyen, lelkiikre ktttk a testamcntomosoknak s az Istennek szki eleiben idzzk ket rette, hogyha abban hven s szorgalmasan el nem jrnak". Utda, RKCZY ZSIGMOND, SzAMosKzvt meghagyta hivatalban, st Gyula-Fehrvrott ri hzat. Magyar-Gldon pedig egy vidki nemesi krit is ajndkozott neki - - a hazai trtnet megrsa krl tamistolt fnyes tehetsgeinek jutalmul". A mvek mgis .kziratban maradtak s a tuds trtnetr emlkt is egszen elfedte a feleds f'tyola. Nagy trtneti mve s sok trtneti feljegyzse, nhny trtneti trgy latin s magyar verse s histris neke csak jabban kerlt nyilvnossg el. SznAo-vi SNDOR s SZDECZKY LAJOBC az rdem, hogy a nvtelenl kalld rtkes maradvnyokat vissza tudtk bels okok alapjn az elfeledett szerz dicssgnek hdtani. 1 letben csak egy mve ltott napvilgot, E m Magyarorszg keleti felnek, a rgi Dczinak feliratos emlkeit ismerteti pontos trtneti s helyrajzi tjkoztatsok ksretben. Czime: STBPHANUS ZAMOSIS: Analerta lapidum vetustorum t nonmdlorum n Dacia antiquitutum; ad generosum t illustrem Dominnm VOLKGANOUM KOVACHOCIUM, Regni Transsyluaniae Cancellarium snmmum Patavii apud Laurentinm Pasquatuin, 1593. A kis 8-rt pduai kiadst 1598-ban LAZIUS mvnek fggelke gyannt kvette a Frankfurti 2-rt kiads. FJ mvel kapcsolatban lett ismeretess, hogy SzAMOSKzvt (a ki latin levelei al ZAMOSIUS nevet szokott jegyezni) KOVACSC/V FARKAS erdlyi kanezellr kldtte a padnl egyetemen tanul SOMBOBY SNhORral Olaszorszgba. E/ a kldets 1591-ben kezddtt s 1593-ban rt vget. Kzben megltogattk Kmt. Flrciiczet, Velenezt s az sszes jelentkenyebb fels-olaszorszgi vrosokat. Ha teht tudjuk azt, hogy olaszorszgi tja eltt SZAMOSKXY mr ismerte az erdlyi viszonyokat s hogy Flrenczben szemlyesen is megfordulhatott a Laurenziann;ik nevezett nagyherczegi knyvtrban, akkor knnyebben megrtjk a pduai kiadvny ama nevezetes helyt, mely a szkelyek rovsrsra vonatkozik. A rendkvl rtkes s rdekes feljegyzsbl eddig csak hibsan fordtott szemelvnyek voltak forgalomba hozva. Ezrt idzzk most egsz terjedelmben: Superest apud hs in Transyluania, genus quoddam vernaculum scribendi, quod ab a[JX*'-<>Tr>vot- eorum Scythis, im inde per multa secula posteritati traditum, ac ab Oriente in Eurpm illatm retinetur. Sicut autem linguarum dissimilitudine Asiatici ab Europeis herciS/H,A(VI SANDOK: Szamoskzi trtneti munki. IIII. kt. (Magyar Trtnelmi Emlkek. II. oszt. rk, 21., L'ir, .'!). kt.) Undiiprst, 1^77. - Tovibb n. n.: Rzamoslizy trtneti maradvnyai. (Hrom ptlkkal. U. o. 30. kt.) Budapest, 18HO. D/, SZADBCZBI LAJOS: tizamoskzy magyar histris cnckc az HilOiki Kcndy-fle sszcefkiivsrl. k, 189!). ovi foly. l i 225. s ll341. 1.)
1

6ZAMOSKZY ISTVN ROVSIItAsOS F M L F . K K I

83

scuntur, ita t literarum notis scribendique forrna per mm dissident. Nam cum Eurpi dextrorsum elementorum figurs ducant, Asiatici sinistrorsus suas pingunt, xap/.'.vLOvtsc-1 Ex his duabus scribendi fortnis ceterae etiam in tot rbe vt originem habent, ita t motus qualitatem alterutram sequuntur. Sola Siculorum scriptura noluit eas leges imitari. Ea enim non vltro citroque, vti Graeca t Hebraea, sd initium a summo faciens, horsum se capessit, literis deorsum tendentibus, ac tam subtili complexione implicatis, t paucissimis multa absoluatur sententia. Itaque non scriptorio semper atramento, sd particulis oblongis fustellisque in quadrum dolatis, cultelli cuspide veluti stylo literas confertim haerentes insculpunt. Quod genus 677X0'Crypa'ac cum iisdem priscarum literarum notis hucusque temporis penes illos remansit. Talis typi exemplar perquam vetustum integro volumine in Bibliotheca Magni Ducis Hetruriae, Florentiae hdi extat, mirandis sane t incognitis Eurp literarum notis, charta libris non est opistographa, sd aduersa tantum parte conscripta: verum ita ob subtilitatem papyri tralucent omnes literae, vt auersa quoque parte non ninus quam aduersa lgi pariter queant. Non e lineis chartis, quales hdi in vsu, sd Nilotica papyro volumen constat, nec calamo est exaratum sd typo impressum, vbi versuum <joaoixa:s dependulae, singularibus lineis, per quaelibet interstitia insertis, inter sese distinguantur. Nec ver ipsi tantum characteres, sd totus etam codex multam vetustatem omnibus argumentis pre se frt. Vt im desimant gloriari Eurpi de sua cassiterographia 3 nuperrime inuenta, cum hic liber ante multa secula impressus literis huic orbi incognitis, Scythas eius rei authores manifeste proclamet.* (Magyarul: Fennmaradt e/eknl [t. i. a szkelyeknl] Erdlyben valami hazai rsmd, melyrl azt tartjk, hogy seiktl, a szkithktl mr szzadokkal elbb szrmazott t rjuk, az utdokra s hozatott Keletrl Eurpba. De valamint az zsiaiak nyelvk msflesge ltal is klnbznek az eurpaiaktl, p gy rsjeleik s rsmdjuk is teljesen eltr ezektl. Mert mg az eurpaiak jobbfel vezetik az rsjeleket, az zsiaiak balfel rajzoljk a magukt, rkmdra haladva, xapxivt'Covrec. E kt rsmd kzl az egyiket kvetik szrmazsuk szerint a tbbiek is az gs/, vilgon. Csak a szkelyek rsa nem akarja ezen rendszereket utnozni. Ez ugyanis sem az egyik, sem a msik oldalrl nem kezddik mint a grgk s zsidk, hanem fellrl kezddve halad lefel igazod hetkkel s oly gye sszevonsokba szvdve, hogy igen kevssel sok tartalmat fejez ki. Ennek kvetkeztben nem is mindig tintval rjk, hanem hosszks fadarabkkra s ngyszgletesre faragott plczcskkra kshegygyei Stylus gyannt rjk fel a szorosan sorakoz betket. A rovsrsnak - - IffXoyoipawpta ez a fajtja, amaz si rsjelekkel egytt, napjainkig fenmaradt nluk. Ezen rsmdnak egsz ktetre men nagyon rgi pldja maradt fenn mig Etruria nagyherczegnek knyvtrban. Flrenczben, valban csodlatramlt s egsz Eurpban ismeretlen rsjelekkel; a knyv lapjai nincsenek levlrs szerint mindkt oldalon, hanem csak az egyiken berva, mirt a papir finomsga kvetkeztben minden bet annyira tltszik, hogy a htlapon ppen olyan jl el lehet olvasni, mint az els lapon. A ktetben nem ma is hasznlatban lev lenpapir, hanem nlusi papyrus van, tollal sincs rva, hanem nyomtatva van s benne az sszefgg sorok ooirot/ai lefelmenleg kln vonalakkal vannak az res kzkben egymstl elvlasztva. Nemcsak ezek az rsjelek, hanem az egsz kdex is annyira magn viseli a nagy rgisg minden jegyt, hogy az eurpaiak mr felhagyhatnak a nem rg feltallt lombets knyvnyomtats dicsretvel, minthogy ez a knyv, melyet szzadokkal ezeltt, a mai vilg szemben ismeretlen betkkel nyomattak, kiltan hirdeti, hogy ennek a mestersgnek a szkythk voltak feltalli.")* A tuds magyar kutat e felfedezst a ritkasgairl hres knyvtr rmmel vehette tudomsul, mert pr v mlva (1595-ben) a pduai ANTONIUS MAGINUS Geographiae CL Ptolomaei Pars H. czm ktetnek Erdlyrl s a szkelyekrl szl 162. lapjn, a 17. jegyzetben mr e meglep sorok
Az 1598. vi kiadsban xapuivl;ovTE;. Itt a rkot jelent xcipxvos-bl kpzett sz rkmdra ment kivan jelenteni. Du CANQK: Glossarium graecitatis, l. 591. 1. a xapxvos sznl megjegyzi: xapxvous versus rctrogados vocant Graeci". 3 Helyesen: awoToixai. E grg sz mellett a dependulae" rtelmez jelz. - - HEEDS ISTVM conjecturja. * A grg xaooTEpov stannum", plurnbum' jelents szbl alkotva az lombet* knyvnyomtats kifejezsre. 1 Az 1593. kiad. 13. a)-14. b, \., az 1598. kiad. 12-13. 1.
1

84

A M A G Y A R ROVSRS HITELF.P EMLKEI

voltak olvashatk : Characteres ipsorum (i. c. Siculorum) cum Abyssinis, Hebraicis, Syrisque affinitatem habent, t a dextra ad sinistram more istorum scribunt. Extat'talium Characterum liber in Bibliotheca Ducis Florentini". (Magyarul: Betik (t, i. a szkelyek beti) rokonsgban vannak az abyssiniaiakval, hberekvel s syrekvel, valamint jobbrl balra is rnak ugyanazok mdja szerint. Egy ilyen bets knyv van a flrenczi herczeg knyvtrban".) A magyar rovsrs sorvezetsnek irnyt SZAMOSKZY eltt csak VERANCSICS ANTAL (f 1573) tette szv. Megfigyelse egyezik MAomusval; de mivel iratai csak jabban jelentek meg. az olasz tuds vlemnynek kialakulsra befolyst nem gyakorolhattak. MGIKUS egybknt SZAMOSKZY pdnai kiadvnyt sem ismerte. Ennek csak rlni lehet, mert gy ktsgtelen, hogy a knyvet mindketten lttk. Ez azrt fontos, mert a medgyesi szrmazs TOPPEI/TINUB (TPPBtr) LRINCZ, a ki 1653-ban tanult a pdnai egyetemen, a flrenczi knyvtrban MAGINSHI hivatkozva, mr eredmnytelenl kutatott a szkelybets knyv utn. 1 Sajnos, a knyvet a ksbbi kutatk sem tudtk megtallni.' SZAMOSKZY jabban felkutatott s kiadott kzirat! hagyatkban sincs nyoma a flrenczi knyv tzetesebb ismertetsnek. Pedig aligha tvednk, ha azt hisszk, hogy tbbi munki pldjra kzkzen foroghatott egy olyan kzirata is - - min pl. a nhny rvid trmelkbl ismert De originibus hungaricin czm mflve lehetett , a melyben mr a flrenczi knyv pontos knyvtri utalsa benne volt,3 Annak igazolsra, hogy SZAMOSKZY De originibus Inmgaricis czm mve kziratos msolatokban is el volt terjedve, egy kevsbb ismert plgium-vdat emltek meg. BENK JZSEP KzpAjtn 1791-ben Bjtms Havnak 2-ik napjn rott terjedelmes levelben ARANKA GYRSY ,az Erdllyi Kz rsban lv. nyomtatatlan Trtnet rk Lajstromban kt csoportban, az .jEsmretesebbek" s az Esmretlenebbek" kziratairl vilgostvn fel, az utbbi csoportban ezt rja: 6. SZAMOSKZY Origines Hungri. Ezt a Munkt kezre kapta volt OTROKOTSI, s semmit ki nem hagyott belle, hanem bvtette, kivlt a' napkeleti nyelvekbl, a' magtl azon titulus alatt ratott Munkjban. Azrt ostrozza NAGY ARI JSEF hres Papunk, hozzja kldtt Levelben, hogy mg is SzAMosKzYiiek tsak nevt sem emltette. Ez arnt is teht nincs kra a' Tuds Vilgnak." 4 Mg SZAMOSKZY kziratnak valamely teljes msolata el nem kerl, vagy NAGY-RI levelnek tartalmt egsz terjedelmben meg nem ismerjk, e perben llst foglalni nem lehet. Albb, TELEODI Rudimentjrl szl fejezetnkben, mg foglalkoznunk kell azzal, hogy OTROKOCSI mvben csakugyan sz van a szkely rovsrsrl, a melynek betsort a szerz lltlag Velenczbl kapta, de ugyanott bizonytani is tudjuk majd, hogy OTROKOCSI ismereteit TELEGDI Rudimentjbl mertette. Egybknt az sem lehetetlen, hogy az elmlt vszzad folyamn SZAMOSKZY s TELEGDI csaknem egykor feljegyzsei mr egyttesen is forgalomba kerltek. Egy msik titokzatos szerz rsaiban ugyanis a keveredsnek mr csakugyan nyoma van. rtem azt az adalkot, a melylyel utbb RETTEGI ISTVN csinlt zavart. A GRF TKLEKiek ama knyvtrban, mely ma a M. Tud. Akadmia birtokban van. fen maradt egy 1740-ben msolt kzirata e czmmel: Histria Transylvaniae hungaricae per questiones descripta, accedit vetusto exemplari in Bibliotheca M. Ducis Hetruriae existente norma Litterarum Hunnicarum.b Mshelytt mr megllaptottam, hogy RETTEGI e kziratban tulajdonkppen Hsz r ANDRS 0 s Ujj Dcijnak
' MANGINI in Geegr. sub TVons. . . . asserit in Bibliotheca Florentina .superesse librum Scythicis litteris conscriptum. Ego ver Florentiis in conclaui Publicae Bibliothecae Magni Ducis Hetruriae sollicitc omnes libros versitaui meo tamen desiderio frustratus discessi.* (Origines t occasus Transsylvanorum. Lugduni, 1667. 7071. 1.) * BERZRVIC/Y ALBERT 182U-ban szintn kutatta, de nem tallt nyomra. A philologicus kziratok kz helyheztetett irja FRANCISCJ DOMINICI DE Fossis FLORENTINI Alphabeta varia, de ezek kztt a hunmis betket hcban kerestem." Jegyzetei, a magyar haznkat illet s u klfldi knyvtrakban tallhat jelensgekrl. (Tudomnyos Gyjtemny, 1820. vi VI kt. 56. l A keresett flrenczi knyvrl u. o. 46. 1.) A most dl viljrhhori kitrse utn n is krdst intztem a Laurenziana knyvtarigazgatsgAhoz, de olasz szvetsgeseink htlen magatartsa miatt vlaszt mr nem kaphattam. * A gyulafehrvri kptalani levltr flig elrothadt tredkt emlti SZILAGYI SNDOR : Szamoskzy Istvn trmaradvnyai. IV. kt. 40"). 1. Ugyanott egy jegyzete In Origines l'ngaronim" 461. I. ' M. Nemzeti Mzeum, Orsz. Szchenyi-Knyvtr, Ms. Quart. Ilung. 1994. fl. 56. 4 E pldnyt elszr ARANKA GYROY emlti, az idzett c/ini utn megjegyezvn : megvan Sirkon GRF TBI.BKI r exccllentija gyjtemnyben". (.!' Magyar Nyelv-mivel Trsasg' munklatainak els darabja. Szeben, 179B. Hl. s 201. 1.)

SZAMOSKZY ISTVN EOVSIRSOS EMLKEI

85

kivonata s TELEGDI JNOS Rudimentjnak kivonata van egybemsolva.l De a kettn kvl okvetlenl ismerte SZAMOBKUY Analectinak fntebb idzett s valamely elveszett mvben, vagy trtneti fljegyzsben mr meg is toldott rdekes adalkt. RETTEGI ugyanis mve 103. lapjn a rovsrs bemutatott betsora el SZAMOSKZY nyomn ezt a felvilgostst irta: Typi Exemplar perquam Vetustum, integro Volumine in Bibliotheca Magni Ducis Hetruriae extat. Nilotica Papiro impressum. In Indice ejusdem Libn sic habetur: Liber Vetustus rujrciYJa?WC Scythicis Literis in Bibliotheca Ducis Hetruriae, qui a Scytharum Caurinorum Principe fertur dono missus Leone X. Pont. Max. Florentiam". (Mafjyarul: r A betk eredetije az etruriai nagyherczeg knyvtrnak igen Sn. Pt. Sn. Pt. rgi p ktetben van meg, nlusi 10. \ E. G. e. paprra nyomva. A knyv indexben ez van: Igen rgi typographief. F. D. ed. 2r/kus knyv szkytha betkkel az n. N. Ts. es. etruriai herczeg knyvtrban, a me3M lyet lltlag a caurinoi (?) szkythk em. Jf. Tg. etz. 3.Afejedelme kldtt X. Le ppnak ely. Ly. B. eb. Florenczbe".) A Magyar Nemzeti Mzeum Orsz. Szchenyi-KnyvtrL. el. A. a. nak levltri osztlya jabban szin7~. Q k. K. L i. tn birtokba .jutott a RETTBGinl szerepl eme szvegrsz msolatnak. /. H. eh. VEbben mr hibtlanul olvashat az Gy. s. 8. ajndkoz neve is: . . . in indice w ejusdem Libri sic habetur: Liber Vetustus tujroYpaftte'.?, scithycis litteris in Bibliotheca Ducis Hetruriae, r p. Sn. Pt. Sn. Pt. qui Tanjo Scytharum Cumanorum Principe fertur dono missits Leoni o A ^J r. R. U. u. Xo. P. Max Florentiam* .* A kzpP. p. zsiai hun-npek uralkodjnak tanjo Ty. ety. czmrl DBOINES nyomn PRAY O > ^ V t. . . I. c/o GYRGY : Annales veteres hvnnorum. 0. 0. avarvm t hvngarorvm. Bcs, 1761. esz. Sz. ez. mve ad felvilgostst A kunin eny. 'Ny. OO. V ess. Ss. scythk lejed elmnek" Tanjo neve V. v. (s nem czme) itt utlag van betoldva Z. ez. Ff/s tvesen is szerepel. . . SZAMOSKZY e szvege utn a folytats mr TELEGDI albb bemutatand 16. Rettegi Istvn ABCzje. Rudimentjnak krdsei s feleletei nyomn van ekknt megszerkesztve : Q(uaestio). Quot snt Hunnorum Literae? R(esponsio). Snt in universum 31. quarum Figurs, Sonos t Potestates exhibet schema sequens, t: (Kvetkezik a mellkelt 16. sz. brn lthat betsor, melyet a szerz azrt osztott el ngy hasbra, mert a 103. lap aljn egyms mellett csak kettt tudott elhelyezni, a msik kett pedig a kvetkez 104. lapra kerlt. A betsor bemutatsa utn pedig folytatta:)

Vg

*'2j.

"Rg.

g.

?* .

n. o

s.x-

13. 3.

1?
? ^

u. ^ 9. T-

X >*

n J.
*#". A

20.^:.

fr '*//.

27. ^.

27.3G "2. o.

2a fc
2^Ai

ly. *?

e^>

31 14

Q. Qua ratione seu sono pronunciantur? R. Eodem fere, qvo Latinorum Literae, nisi qvod apud Hunnos Consonantes snt omnes Semivocales, t sic pronunciantur qvasi singulae Consonantes J Vocalem ante se habent, t
SEBESTYN : Rovs s rovsrs. Budapest, 1909. 258-2GO. 1. (Ethnographia, 1914. 411414. 1.) * Levlt. Nvedknapl, 1914. 71. sz.
1

80

A MAGYAR

ROV8IR8

HITELES EMLKEI

videre est. Ubi notandum etiam : Connexas, t snt Gy. Ly. Ny. Ts. Tz. Ty. Ss. Sz. t Diphtongos t . . unica solum Litera apud illos exprimi. (Vgl a 105. lapon a betk rsrl is megemlkezve, visszatr SZAMOSKZY mvre:) De modo autem scribendi Stephanus Szamoskzi Historicus in Analectis Lapidum sic scripsit: (Kvetkezik az a fentebb mr idzett rsz, a mely bennnket arrl rtest, hogy a szkely betket nem mindig i r j k . hanem ngyszglet plezkra kshegygyel rni is szokjk.)" Mintn nyilvnval, hogy RBTTEOI szvege SZAMOSHZY s TELEGDI mveibl van kompillva, sietnk megllaptani meg azt is, hogy a mi ktfitl eltr, vagy a mi ktfit ltszlag kiegszti, az mind tveds. SZAMOSKZY idzett mve semmit sem tud arrl, hogy a rovsirsos flrenczi knyvet X. Le ppa valami szkitha eredet s Tan.jo nev klmn fejedelemtl, vagy valami kauriuo-szkitha uralkodtl kapta volna, gy aztn az a ltszata van a flrenczi knyv indexre val hivatkozsnak, mintha SZAMOSKZY ezt az adatot De originibus hungaricis czni mvvel utlag hozta volna forgalomba. Mivel azonban X. Le 1521-tl 1528-ig lt a ppai trnon, a vele rintkez kzp-zsiai hnn-szkitlia tanjk pedig a IIIIV. szzadban uralkodtak: ezt a szvegptlst komolyan venni nem szabad. PRAY fntebb idzett mve nyomn valamely fogyatkos itletii rajong eszelhette ki. A Rudimenta kivonatolsban szintn hiba van. TELEGDI 32 betje 31-re olvadt, mert a betsorbl a k mellett feleslegesnek tetsz kln nk jegy kimaradt. Ezt azonban nem RETTEGI hagyta ki, hanem az, a kinek kziratt mr az forrsa is ak nlkl tagolta rvidebb sorokra. Az sorszmozott l 31. rsjegynek furcsa betrendje szintn flrerts eredmnye. Mert megllapthat, hogy neki egy ilyen betcsoportot kellett volna lemsolnia:

E. N. S. V.

. M. R. .

I.

Ts. H. Ly. P. .

Ty.

Tz. Gy. L. .

B. G. K. 0. T. Ss.

Nyz.

A. P. J.

Sz.

De mivel nem tudta, hogy ezt nem balrl .jobbra, hanem jobbrl balra kell olvasni, msolata nemcsak fordtott irny, hanem helytelenl tagolt is lett. RKTTKHI rovsirsos betsora azonban szmos aprbb msolsi hibja daczra is igen rtkes marad. TKLKODI Rudimentjnak albb bemutatand legrgibb giesseni msolata segtsgvel megllapthat, hogy ebben egy rgi, a giesseninl is rgibb hazai msolat nyoma maradt renk. Ebben ugyanis mg nincs eltorztva az u s nincs hangtanilag rosszul megjellve a ez (ecs), h (ah), u (v), (w), v (eu). Viszont a forrskzssg jell ebben is ss-el van megjellve a zs; a forrs rgisgnek bizonytkul pedig megllapthat, hogy a TELBGDI Ihulimentjlil szrmaz sszes magyarorszgi betsorok kzl egyedl RuTTEei rja az ny-et gy, mint a giesseni msol s a hogyan ez a kzpkori bolognai emlkben is rva van. SZAMOSKZY fljegyzsnek itt vzolt irodalma a flrenczi knyv gyt mig sem intzte el. Mivel n e k n k snes kiltsunk arra, hogy a knyvet felkutatni tudjuk, a fljegyzs jl rtelmezett szvegben kell megtallnunk az eligazods fonalt. Ugyanilyen llspontra helyezkedett mr KOMROMI CHIPKKS GVROY is. midn 165f>-ben Utreclitben kiadott Hungria illnstrata czm nyelvtani mvben nyomatkkal tagarlta, hogy a fellrl lenek irnyul fggleges sorvezets a magyar rovsrs rendszervel egyeztethet volna. Ezrt szerinte inkbb valami ms, pldul fggleges sorvezetssel rott, vagy nyomott dunai knyvre kellene gondolnunk. 1 Ha ehhez hozzvesszk mg azt is, hogy nem rongv|i;i|iirra, hanem nlusi papyrusra nyomott knyvrl van sz, akkor csakugyan szmolnunk kell n e k n k is azzal az eshetsggel, hogy SZAMOSKZY valamely rgi keleti kziratot vagy xylographot (nem betvel, hanem kimetszett lapokkal ksztett nyomtatvnyt) nzhetett tvedsbl magyar rovsrsos nyomtatvnynak. K szmvetsben elszr is a nlusi papyrusra vonatkoz megjegyzst kell tvedsnek minstennk. A mit SZAMOSKZI nem rongypaprnak, linin papyrusnak ltott, csakugyan az a jl ismert fnyes
' TOLD v : Corjn's grammaticorvm. IVst, 180G. 34'J. 1.

SZAMOSKZY ISTVN ROVSIRSOi-i EMLKEI

87

keleti papir volt, ti melyet nvnyi rostok finom ppjbl gyrtanak s szilivel, vkonysgval, erezsvel a barns rgi papyrusokat utnozzk. A mi pedig a sorvezetst illeti, annyira relatv jelensggel llunk szemben, hogy SZAMOSKZY lltst akr a szkely rovsrs jobbrl babra irnyul sorvezetsre is vonatkoztathatjuk. Ha ugyanis a ltott xylograph-lenyomat durva sorai egy defterformj knyv hosszks lapjain, nem keresztben, hanem hosszban helyezkedtek el, akkor e lapokat hosszban fordtva kellett volna szemllni s az imnt mg fgglegesen ll sorokat jobbrl brra kellett volna elolvasni. Ezrt tartom termszetes jelensgnek, hogy MAGINUS ugyan knyv sorvezetst mr nem fellrl lefel, hanem jobbrl balra irnyuluak ltta. Viszont SZAMOSKZY szemben mr maga a knyvbe nyomott rovsrs is oly szokatlan jelensg volt, hogy mint hossz rovsbotok ismerje a fellrl lefel irnyul sorvezets ltszatval p gy megbartkozhat!;, mint a hogy az -trk, -grg, -ital feliratos s a germn ruus emlkkvek olvasi is megbartkoztak azzal, hogy az jobbrl babra rovott rsuk sorvezetse a hosszks emlkkveken fellrl lefel irnyul s tbbnyire mg fggleges vonalakkal is hatrolt sorvezetss vltozott. Szval termszetesnek tartottk, hogy az epigraphiai alkalmazs a sorokat gy helyezte el, a hogy a felaggatott rovsokon lthatk voltak. St az epigraphiai alkalmazsban eredetileg mg a rovson tallt bustrophedon is irnyt szabhatott. Mert hiszen fggleges sorvezetssel sokkal knnyebben lehetett a bustrophedon sorait lenek s fnek elolvasni, mint hogyha a vzszintes sorvezetsnl a visszafordul pros sorok minden betjt fejtetre lltottk. A krds trgyalt rszben azrt kell kiss krltekintknek lennnk, mert az elhamarkodott ktsgeskedssel nyomban visszs helyzetbe jutunk, ha utna azzal is szmolni akarunk, hogy SZAMOSKZY egyrszt gyakorlott szem epigraphus volt, msrszt hazja rgi rovsrst is kitnen ismerte. Tudta, hogy ezt az korban nemcsak rni. hanem mg fra rni is szoktk. Tudta, hogy az rmba rovott jegyek gyesen sszevonva, kevs metszssel is sok rtelmet ki tudnak fejezni. Mivel ezt eltte sem krniks, sem emikir ilyen rtelmesen el nem mondta, ismereteit csakis a rovsok megfigyelseibl merthette. Arrl, hogy SZAMOSKZY a rovst s rovkst kezelni tudta-e, nincs rteslsnk. Nekem gy tetszik, hogy a flrenczi knyv sorvezetsnek megllaptsa alkalmval a hossz rovsbotok bustrophedonos szvegnek fggleges helyzetben trtn leolvassa irnytotta. mde arrl, hogy a rovsrst mr tollal is tudta alkalmazni, mr kt eredeti fogalmazvnya tanskodik. s legyk hozz: az egyik az olaszorszgi t eltti idbl szrmazik.

H.
Kt rovsrsos emlk.
Midn SzibAovi SNDOR a M. Tud. Akadmia Monumenta Hungri Historica czm vllalatnak XXX. ktetl S/AMOSKZY ISTVN 15421608. vi trtneti maradvnyait 1880-ban kiadta, a bevezetsben tbbek kzt erre is felhvta az olvask figyelmt: A szkely rssal kszlt fljegyzseket a Bl-fle ABC szerint fejtettem meg: csak 34 bet trt el Bltl, de ezeket nem volt nehz feloldani. Ezen irst Szamoskzy vegyesen hasznlja, hol balrl jobbra, hol megfordtva". (XXI. 1.) A testes ktetre terjed szvegkiadvnyban csak kt helyen van nyoma rovsrsnak. Ell a 18. lapon, az 1587. esztendre vonatkoz fljegyzsek kzt ez a rvid szm olvashat:
Hv. Coll. LXVIII. 282. 1. (lehnzva 434.)' Beszterczre rt volt lengyel kirly titkon, hogy Glfinak elssk az fejt ezrt, hogy azzal krkedett volna, hogy Btori Zsigmondnak az annya volna Jegyzet. A dlt bettikkei szedett szavak -M. gynevezett hun szkely rssal visszafel vannak irva. A kipontozott helyen mintegy 2 i! sz az olvashatatlansgig ki van hzva. Vgl 3 sor hasonl mdon van trlve. Hevenessy-Colle.ctio, LXVIII. kt. 282. 1. (A lehzott szm S/AMOSKZY eredeti lapszmozsa volt.) A budapesti Egyetemi Knyvtr kzirattri osztlyban.
1

M A G Y A R ROVSRS HITELES RMLKEI

Albb, a 216 lapon, az 1604. esztend gazdag anyagt SZILGYI SNDOR ezzel a msodik rtkes szmmal ke/.dte meg: Hv. Coll. LXVIII. 162. (leMzva 314.) n R o d o l f u m c a e s a r e m . Imperium per te capit incrementa R o d o l f e, Hinc etiam Augusti nobile noinen habes. Scilicet auxisti b e l l i s f u r i a l i b u s orbem, Auxisti populos p e s t c r u d e l i (sic !) faine. Implesti ungaricas d i r i s p r a e d o n i b u s r s , Dacia p e s t i f e r t o t a l a t r o n e s c a t e t . escio tt populos quae remin copia ditet, Hoc scio Prga tiia quod bene ereseit ope. Quod foris haurirnr (sic!), f t r a d o m e s t i c a supplet. Pensas d e g l u p t o bellica damna p e n e. Nam tt T i n d a r i d a s tt p a v s (sic!) caesarienses (sic!) t tt g l a n d i v o r a s contnet aula l u p a s, Quot neque multih'dus variatur cornibus Ister, Nec tt dives aquis, cornua Nlus habt. Perge R o d o l f e n o t h i s lat s u b a g e s c e r e (sic!) natis, Ne desit laudi matria ampla tuae. Jegyzet. A megosztott betkkel szedett s/.avak szkely rssal. Ha meggondoljuk, hogy TELKGDI Ritdimentjnak felfedezse a XVIII. szzad els felben s az enlakai temploinfelirat felfedezse 1864-ben nlunk tudomnyos esemny szmba ment, akkor csakis a tuds kiad kzmbssgnek tulajdonthatjuk azt. hogy a nagy erdlyi trtnetirnak ez a kt rovsirsos fljegyzse rdeme szerint t nem plutltatott a kztudatba. Valjban mg a szakembereknek sem volt tudomsuk arrl, hogy TELEGDI mvnek ltrejtte eltt, illetleg (az 1604-kit rtve) ettl egszen fggetlenl ilyen eredeti fogalmazsban fenmaradt kt rtkes emlknk keletkezett. Tjkozatlan trsaim mentsgre emltem meg, hogy azt a nagy akadlyt, a mely az emlkekhez viv svnyen minden kutatnak ntjt llhatta volna, nekem is csak a jelen kiadvny kszlse kzben sikerlt elhrtanom. A forrsok fenti megjellsbl ugyanis arrl rtesltnk, hogy a kt rovsirsos szveg a Hevenessy-gyjtemny 68 ik gyjtelkes ktetben tallhat meg. Ha teht tudjuk azt, hogy e gyjtemny a budapesti Egyetemi Knyvtr kzirattri osztlyban riztetik, akkor elszr e knyvtr Kziratainak czimjegyzkt kell megtekintennk. E kiadvny II. rszben, mely SZILGYI SNDOR knyvtrigazgat elszavval 1894-ben jelent meg, a 40. lapon ez olvashat: Tomus LXV111. luxta data Catal. M. S. Collect. Heveues. jam dudin cleerrat'. (68. ktet, A Hevenessy-fele kziratgyiijtemny lajstromnak adatai szerint mr rgebben eltvedt.) Szerencsre a szrakozott knyvtrigazgat ezttal tvesen vdolta meg a vele azonos tuds kiadt. Egy kis utnjrs rn kiderlt ugyanis, hogy a czimjegyzk elksztse eltt HEVENESSV risi gyjtemnynek ezt a gyjtelkes ktett sztszedtk s a maga mdjn kuyvtrilag fel is dolgoztk, de a nlkl, hogy a rgi lajstrombl kitrltk volna, gy jttnk nyomra, hogy a sztszedett ktetbl kiemelt eredeti zamoskzy-iratok 272ct. sz. alatt lettek beosztva s az emltett czimjugyzk II. rsznek 354. lapjn is ekknt felemltve: Fragmentum collectionis Szamoskzyanae. Aa. J5901608. K ktetben a 282. lapon elvgre csakugyan megtalltak SzAMosKzvnek Glfi Jnosrl, Bthory Zsigmond 1593 mrczius 8-n megletett neveljrl s udvarmesterrl szl rdekes fljegyzst. A felerszben kitrltt emlk hasonmst a mellkelt 17. sz. brn kzljk. Mivel az eredeti szveg halvnyabb tintval rott s mr ki is fakult sorait a szerz sttebb tintval* trlte ki. gyakorlott 1 s/cni palaeographua a megsemmisltnek vlt knyes termszet szvegrszeket is kibetzheti. Ez a/ rnyalat a hasonmson egszen veszendbe ment. A mi olvassunk, melyet a hasonmssal ellenri/ni nem lehet, egsz terjedelmben gy hangzik:
1

Nekem 1'VjfcRpATAKY LAs/.i. s JAKTBOVICII EMIL n. neiir/.cti mxeimii kollegim voltak szvesek segteni.

Szamoskzynek Rudolf csszr ellen rott verse.

SZAMOSKZY ISTVN ROVASJR80S E M I . K K K I

89

Bezterczere irt volt Lengi kirly titkon, hogy GYLFINAK el | wssk az fejet, ezrt hogy azzal krkedett volna, hogy BTORI | ZSIDMONDNAK AZ ANNIVAL 1 (trlve: az annyawal hlt) volna. (Trlve: Kendi Istvn gy beszlle hogy . . . forti vxori debitam | reddere (?) GYLFIN 2 his dixerit ASZONIODIS FEL . TARTAN . NNEKEM,3 | s oztan felesgnek (?) adata volna ki.) Ez az 1587-re vonatkoz fljegyzs azrt fontos, inert a flrenczi knyvrl szl 1593-iki szveg eltt keletkezett. Fontos tovbb azrt is, inert TELEGDI 1598-ban rott Rudimentjt megelzte, me teht az. a ki a flrenczi knyv sorvezetsrl s a rovsrs jellemz sszevonsairl nyilatkozott, az nagyon jl tudta, hogy a rovsrs beti jobbrl balra fordulva ugyanilyen irnyban fejldnek sorokk s hogy alkalomadtn 2 3 bet is egygy tmrl. Arrl azonban mr nem volt tudomsa, hogy van egy kln ak jegy, melyet a -nak ragban mdjban lett volna ktszer alkalmazni.

*/

^-^ /^

17. Szamoskzy rovsirsos szvege.

A Rudolf csszrra rott latin vers eredeti fogalmazvnyt a . sz. kln mellkleten mutatjuk be olvasinknak. .Midn hibtlanul megfejtett szvegt jra bemutatjuk, elre tudnunk kell, hogy csak a czm van jobbrl babra i n a . A vers szvegben a rovsirsos szavak mr alkalmazkodtak a balrl jobbra rott latin szveg sorvezetshez.

Pensas DKLVFT bellica damna h-JN.


Bocskay Istvn Bthori Zsigmondnak avunknlusa, azaz Bthori Zsigmond anyjnak btyja, inert Bocskay Erzsbet volt Zsigmond anyja, Bocskay Istvn nnje." Szamoskzy trtneti maradvnyai, 324. 1. 1 Az L sszerovsban az A jobbra, vagyis visszafel van fordtva. 3 Jobbrl balra irott rsz lvn, a sor vge az ASZN sz eltt van. * SZAMOSKZY a szvegben s a lapszlen DOMESTlKA-ra javtotta. Az M jegyet a szvegben azrt irta V-nek, mert a rovsrs betsornak V jegye teljesen egyezik a latin M betvel.
Sebestyn: A Magyar Rovsrs Hiteles Emlkei. 12
1

(Magyarul KKDRY TIVADAR kollegm fordtsa szerint: Rudolf csszrra.


A csszrsgnak nvelse, Rudolf, a te m d, rte az Augustus bszke nevt nyered el. Tudni 'Ilik nveled birodalmad vszteli haddal S insg, vr, dgvsz ltal a npedet is. A magyarok fldjt ellepted beste gazokkal 8 d'yletts rablk rejteke Dczia most. Nem tudom, ily sokasg a javakbl mennyit emszt fl, mde tudom, Prgd gazdagtod pazarul. Otthoni fajtdat gyaraptani, szerte harcsolsz, S mind, ami brt lenyzol, sarcz fejiben fizeted. Merthogy az udvarodon csszrfi, Tindaridknak Serge, meg ld szajha is annyi henyl, Nincs a sok gba foly Isteniek ilyen sok az ga. Bviz Nilus se gazik annyi fel. Uezczu, Rudolf, gyarapits csak e fattyak kedvire minket, Bszke dicssgnek hogy sose lgy szkiben.)
ve

E latin kltemny hangja nem szorul mentsgre, ha tudjuk, hogy az elveszettnek vlt orszg rgi udvari trtnetirja irta. Benne az elbsult magyar a temetsre megkondtott harang szavval bgatja a csszrt korhol distichonokat. s a hdtval perbe szll szilaj harag s zaboltlan gyllet oly szrny szavakkal tolmcsoltatja magt, hogy tlk megdbbenve, a szerz latin szvegnl jl meg sem gondolva a dolgot - - rovsirsos betkbe burkolta ket. gy tmadt aztn egy csodlatos irodalmi emlknk: magyar leiektl izz rovsirsos latin kltemny.

HATODIK FEJEZET.

TELEGDI JNOS RUDIMENTJA 1598-BL.

i.
Knyvszeti eligazods.
TELKQDI JNOS nevt a magyar tudomny trtnete szmra egyetlen mve, a kziratban maradt Rudimenta rizte meg. Minden egyb adalk hin a szerz szemlyre vonatkozlag mvt kell vallatom fognunk. l Ebbl tudjuk meg, hogy pr levlre terjed mvecskjt elkszlte utn bemutatta BARANYAI DECSI Juosnak, a marosvsrhelyi reformtus fiskola hres tanrnak. E frfi irta aztn 1598. mrcz. 5-ki kelttel azt a levelet, a melyet TEI.BODI mve eltt szintn ki akart nyomatni.2 Vele kvnta igazolni, hogy mve kiadsra a megkrdezett tuds btortotta, st mg segtsgre is volt ebben". Ezzel igazolta volna tovbb, hogy a knyvecske tartalmt mlt dolog lesz itthon az iskolkban tantani, hatrainkon tl pedig mind ama klfldi nemzetikkel is megismertetni, a melyek mg nem tudjk, hogy szkitha seinktl az vknl jval rgibb s tkletesebb, knnyen megtanulhat s rovsra is rhat nemzeti rst rkltnk. A tjkoztatnak sznt levl rintett lltsaibl els pillanatra kt fontos dolog ltszik kibontakozni. Elszr az, hogy a tuds marosvsrhelyi tanr TnLRGDiben esetleg egyik tantvnyt gymoltott, msodszor pedig az, hogy a kiadsra elksztett mvecske meg is jelent. A tzetesebb vizsglat azonban a ltszatnak ppen az ellenkezjt fogja bebizonytani.
1 JBRNEY JNOS ezt irja rla: Telegdi Jnos, kornak tanult s nagytekintet fia, Telegdi Mikls pcsi pspk s az esztergomi rseksg helyettesnek rokona, szl. 1574 ben. Az egyhzi hivatalokban mint esztergomi nagyprpost, 1608-ban mr briznai, ksbb nagyvradi s nitrai pspk, vgre 1624-ben mint kalocsai rsek tndkltt; meghalt 1647-ben. E Rudimentkat 24 ves korban, teht hihetkp tanuls vgett klfldn jrtakor (Leydenben) nyomata". (Tudomnytr. j foly. VIII. kt. 1840. rtekezsek, VIII. sz. Kzlemnyek a Mn-scilha belkkel rott Turcz vrmegyei rgisgrl 110. 1. jegyz.) SZAB KKOLY erre ezt a helyes megjegyzst tette: Ezen llts irnyban nmi ktkedst tmasztott bennem mr maga a nyomtatsi hely, Leyden, melynek ekkor virgzott reformtus akadmijn a katholikns pspk rokona alig tanulhatott. Ktkedsemet mg inkbb emeli Baranyai Decsi Jnosnak Telegdihez intzett s annak munkja eltt megjelent levele, melybl kitnik, hogy Telegdi nem sokkal munkja kiadsa eltt, az ekkor Marosvsrhelyt lakott Decsivel tallkozott, t ez gyben megkrdezte s ennek buzdt tancsra nyomatta aztn ki munkjt Leydenben, hol hihetleg mint tanul tartzkodott; bajos ugyanis fltennnk, hogy a pcsi pspk rokona a tvol M.-Vsrhelyt lak reformtus Decsivel bizodalmas viszonyban llott, s ha a munkjt ki akarja adni, pen a leydeni nyomdhoz fordult volna. Decsi levelnek vgs szavai: Deus ... vos nobiscum ac eum tota ecclesia orthodoxa conservet, ex animo precor szerintem vilgos bizonysgai annak, hogy Telegdinek reformtusnak kellett lenni, miutn tudjuk, hogy az orthodoxa ecclesin az akkori reformtusok csak sajt egyhzukat rtettk Mindezek alapjn bizonyosnak tartom, hogy a szkely alphabet kiadja nem egy szemly a hasonnev kalocsai rsekkel, s azt hiszem, aligha csaldom, ha t az Erdlyben mig is birtokos Telegdi csaldbl valnak gyantom." (Budapesti Szemle. j foly. V. kt. 1866. A rgi hm-szkely rsrl 123. 1. jegyz.) 2 BD PTER 1766-ban kiadott Magyar Athens-a elszavban egsz terjedelmben kzlte BARANYAI DECSI levelt. E mve toldalkban pedig csak annyit tudott a fszvegben meg sem emiitett szerzrl mondani: TELEGDI JNOS elttem arrl esmretes, hogy a rgi szkely vagy szitkiai betkrl irt egy knyvecskt Rudimenta nevezettel a XVI. szznak vge fel. (Tollzs s Igazts" 359. 1.) 12'

MAOYAR

ROVSRS

HITELRE!

KMLKKRI

A Rudimmta magyar pldinak rsmdja a XVI. szzad vgn fennllott szablyokhoz kivan alkalmazkodni. E trekvs daczra nha mgis rgies nyomok merlnek fel, mskor pedig az jabb szablyok rvnyestsben trtnnek botlsok. Nyilvn a/rt, mert a szerz 1598. krl mr rgi ember volt. gy vlik rthetv, hogy a Rudimenta nem a szkely rovsrs rgi emlkeinek s nem a rgi irs mibenlteinek tanulmnyozsa eredmnyl jtt ltre, hanem ltrejtt abbl, a mit egy rovsrshoz mg gy-ahogy rt derk szkely a mr-mr teljesen elfelejtett szkitha rksg" megmentse s foleleventse czljbl legjobb tudsa szerint leirt. regemberre vall fogyatkossgait albb kell rszleteznnk. Itt csak azt emltjk meg, hogy a rovsrs BCzjben mindig rsrl beszl. A rovs lehetsgt csak BARANYAI DECSI JNOS levele emlti meg. Ennek lett aztn kvetkezmnye az, hogy a m msoli a rovott jegyek formit a tollal val ksrletezssel egszen eltorztottk; valamint ennek volt vgzetes kvetkezmnye az is, hogy a mindent rsnak tekint ksbbi rdekldk a rovott rgi emlkek figyelembevtelt s megmentst egszen elhanyagoltk. A Rudimenta megjelensnek gye szintn tvedsekre adott okot. Noha egyetlen nyomtatott pldnya sem ismeretes, irodalmunkban a legjabb 1 dkig mgis tartotta magt az a hit, hogy 1598ban Leidenben csakugyan megjelent. E tveds forrsa - - a hogy ezt legjabban megllaptanom sikerlt 1 - - WALLASZKY PL Conspeclvs reipvblicae litterariae in Hvngaria ab initiis ad nostra vsqve tempra delineatvs czm Pozsonyban s Lipcsben 1785-ben, msodszor pedig Budn 1808-ban megjelent latin nyelv irodalomtrtnete volt. Az idrendben feltntetett tbrrsmvek szerzirl szl bevezet fejezet elejn ugyanis ez olvashat: 1. Est primus omnium Joannes Telegdi, vir ernditus, qui scripsit schediasma inscriptum: Rudimenta priscae Hunnorum linguae, labenti secnlo XVI. Exile illud est, quatuor plagulis constaus, dedicatum Conradn Dieterico, quod se' possidere, celebr. Godofredus Schwarcz liberalitate Chr. Frid. Ayrmanni histor. n Academia Giesensi condam professoris, ex bibliotheca D. Maii iunioris. profitetur in Initiis Rcligionis Christianae, inter Hungaros, l'cclesiae Orientali ad sert is. Hal, 1740 . 66. pag. 77. non minus cl. Dniel Cornides, testantur. Nnm opusciiliini id typis in publicum prodierit, pro certo afh'rmare non possnni: Schwar18. Baranyai Decsi Jnos.' czianum certe illud M. S. exemplar fit. t ver inilii iti videtur. Eruditi Lipsienses in recensione operis Beliani, eiusdem argnmenti. infra producendi.3 similis faciunt mentionin his verbis: Oper pretium forte fecisset cl. auctor, s tractatum Lugdiini Hutavor. 1-598 in 8 editnm, qnem non vidisse videtur, in consilimn adhibuisset. t sane favet clironologia. Nam Decius Barovins litteras ad Telegdium, de tractatu hoc scriptas dedit 5. Mrtii Anno 1598 e foro Siculorum, quas infra producemus. 1 Saltiin editionem hanc oportet esse rarissimam, enni
Megjelent-e Telegdi Rudimentja Leidenben ? Etlmographia 1915. VI. tz. Syntayna Instilvtionvm Ivris Imperialis ac Vngarici, qvatvor perspicvis qvaestionvm r, rcsponsionvm libris wmprehensvm, o/iera t stmlio JOANNIS DKCII BAROVII. Anno Salutis 15U3. Impressum ClawUopoli Transylvaniae. ti/pis Hettania c/ini(i 4-rt, 667 lap terjedelm mvnek ama teljes pldnyban, mely a marosvsrlielyi ref. rollcsriuin knyvtrban ri/tetik, a Praefatio utni levlen a szer/.nek itt bemutatott famets/.et .kpe kvetkexik. Alatta e/, a nyomtatott sor olvashat: Vera effigies Joannis Decii Baromi". Mi a kpet KONCZ .IrizsKf : .-l Marosvsrhelyt cvang. ri'forni. kollgium trtnete. (Kiilnlenyomat a Kollgium 1881!1888. iskolai rtestibl.) Marosvsrhelytt. 18S9. 215. lapjnak mellklete utn kzljk. 1 TBLKUUI utn BL a 8-ik ismertetett H/.crx. 1 Idzett miiv els rsznek De littcratura hunno-scythica r/imli olsfi t'eje/.etben a levl s/veirt Bon Magyar s-a nyomn ejfsz terjedelmben kzli. (1. s . 1.1
1 1

TELEGDI JN08 RUDIMENTJA

)3

in Hungria sit visa neniini". 1 (Magyarul: Mindenek kztt els Telegdi Jnos, a tuds frfi, ki a kvetkez nmvecskt irta a XVI. szzad vgn: Rudimenta priscae Hunnorum Linguae. A kis terjedelm holmirl, mely ngy levlbl ll s Dietericus Konrdnak van ajnlva, a hres Schwarcz Godofrd Iniliis Beligionis etc. czni munkjban azt lltja, hogy Ayrmann Chr. Fr. trtnetirnak, a giesseni akadmia egykori tanrnak szvessgbl folylag az ifj. Mai knyvtrbl megszerezte s ugyanezt igazolja a nagyhr Cornides Dniel is. Hogy e mvecske nyomtatsban csakugyan megjelent-e, biztosan nem llthatom; Schwarcz azonban ktsgtelenl irott pldny volt. Nekem legalbb ez a vlemnyem. A lipcsei tudsok Bl ugyanilyen tartalm, albb megemltend munkjnak brlatban hasonlkppen megemlkeznek rla e szavakkal: rdemes dolgot vgzett volna a derk szerz, ha az 1598-ban Leydenben 8-adrt formban megjelent dolgozatot, a melyet gyltszik nem ltott, figyelemre mltatta volna. Mert az idpont csakugyan tall. Hiszen Baranyai Decsi Jnos ezen dolgozatrl szl, Telegdihez intzett levelt, melyet albb kzlni fogunk, 1598. vi mrczius 5-n Marosvsrhelyrl keltezte. E kiadsnak mindenesetre igen ritknak kell lenni, mert Magyarorszgon mg senki sem ltta.) WALLASZKY idejben mg mindi? olvasja tudta, hogy a lipcsei tudsok kritiki az eurpai tekintly Acia Eruditorum, quae Lipsiae publicantur ptkteteiben, a Supplementkban jelentek meg. Nmi utnjrssal teht meg lehetett volna mg azt is utlag llaptani, hogy BL MTYS De vetere literatvra hvnno-scythica exercitatio czm 1718-ban Lipcsben megjelent mvt az Actorum Eruditorum Supplementa 17181721. vi VIT. ktetnek T. fzetben brltk meg. De arra, hogy valaki a gmri magnyban, Jolsvn dolgoz derk vidki tudsunk idzett ellenrizze, senki sem gondolt. Az irodalmi kztudatba zavartalanul befszkelte magt az, hogy TELEGDI mve Leydenben csakugyan megjelent, de utbb annyira elkalldott, hogy egyetlen pldnyt sem tudjuk a hazai s klfldi knyvtrakban elkerteni. Midn JERNEY JNOS a magyar rovsrs rgi irodalmnak knyvszeti adalkait sszelltotta, a sorrendet ekknt kezdte meg: Telegdi Joan. Rudimenta priscae hiinnorum linguae, brevibus quaestionibus t responsionibus comprehensa, emu praefacione Epistolari Joannis Decii Barovii ad Telegdium. 1598. Kzirat. Nyomtatsban is megjelent a 4 lapnyi niunkcska (Lugduni Batav. 1598. in 8-vo) de mr csak rva talltatik, jelesen grf Telekyek. a nemzeti mzeum knyvtrban s egyebtt".2 E megllapts els latin rszt, a BARANYAI DECSI levelt is emlt latin czmet, GRF TELEKI SMUEL knyvtrnak katalgusa hozta forgalomba.3 A tbbi WALLASZKY fentebb idzett szvegbl val. A ksbbi kutatk mr JERNEY szvegt olvastk s idztk. Ez volt forrsa a magyar bibliographia mesternek, SZAB KROLvnak is. a ki JBRNEY ktnyelv keverk-szvegt akknt egysgestette, hogy a latin czmet latin nyelv knyvszeti adatokkal egsztette ki. Szerinte a titokzatos szerz mint tanul, klfldn jrvn, egy igen rdekes munkcskt adott ki Leyderben, e czm alatt: Johannis Telegdi Rudimenta priscae Hunnorum lingvae etc . . . . ad Telegdium. Lugdini Batavorum, 1598. 4-r."4 Jellemz, hogy JEKNEV 8-rtjt itt 4-rtre kijavtva talljuk. Nyilvn azrt, mert a Telekiknyvtr katalgusnak vszma utn szintn 4-es szm olvashat. Ez azonban nem a leideni nyomtatvny, hanem a Teleki-knyvtr kziratnak 4-rtjt jelenti. Arra, hogy ebben a ffontossg knyvszeti krdsben WALLASZKY forrst is ellenrizni kell, JERNEY ta nem gondolt senki. Vagy ha gondolt is, nem tudott nyomra jnni, hogy a leideni adatot JERNEY honnan vette. A mint tarlzsaimban rbukkantam, nyomban felkutattam a BL MTYS knyvrl szl lipcsei kritikt, a melyben mulatomra WALLASZKY fenti idzete helyett ezt a szveget talltam: Ceterum oper pretium forte fecisset Cl. Auctor si BONAV. VULCANII libellum de literis t lingua Getarum sive Gotharum. Lugd. B. 1597, 8 editum, quem non vidisse videtur, in consilium adhibuisset". 5 Szval BL MTYsnak VULCANIUS BONAVKNTURA gt betkrl s gt nyelvrl szl Leidenben 1597-ben kinyomatott kis 8-rt knyvt kellett volna tanulmnyozni. TELEGDI knyvrl a
Az els s msodik Idd. l2. 1. Tudomnytr, id. kt. 109. 1. 3 Bibliotheca Samuelis com. Teleki de Szk. Pars. III. Bcs, 1811. 256. 1. (Teljes szvege : Telegdi (J.) Elementa lit. veternm Hunnorum, seu priscae Hunnorum linguae rudimenta, brevibns quaestionibus t responsionibus comprehensa, cum Praef. Epistolari J. Deeii Baronii ad Telegdium. 1598. 4. MS.") 4 Budapesti Szemle, id. kt. 122. 1. 5 Actorum Eruditorum Supplementa, VII. kt. Hl. tz. 137. 1.
3 1

04

A MAGYAR ROVSRS HITELES EMLKEI

lipcsei tudsok semmit sem t u d t a k . Rosszul idzett kritikjukba ezt a vonatkozst valami mdon, valami vgzetes tveds, vagy flrerts rn WALLASZKY keverte bele. A leideni nyomtatvny felkutatsnak szzesztends medd munkjbl a legnagyobb s a legterhesebb rsz -- sajnos - nekem jutott. A Rudimenta klfldi msolatainak kutatsa kzben ugyanis mindig figyelemmel voltam az esetleg lappang nyomtatott pldnyra. Hossz s fradsgos utnjrssal s a megkrdezett eurpai knyvtrak tuds igazgatsgainak hathats tmogatsval sikerlt megllaptanom, hogy TELEGDI JNOS e latin nyelv mvt a kvetkez nyugat-eurpai nagy knyvtrak egyltaln nem ismerik: Hollandiban a leideni, utrechti. groningeni egyetemi s a hgai kirlyi knyvtr, a londoni British Mnzeum knyvtra, a prisi Hihlinthque Nationale ; Belgiumban a briisseli Biblinthque Royale, a liaarlemi vrosi, a genti vrosi s egyetemi, a Kittiin vrosi knyvtr; Dniban a kopenhgai kirlyi s egyetemi knyvtrak; Svjczban a baseli egyetemi s a zrichi vrosi knyvtr; Nmetorszgijn a berlini kirlyi knyvtr, a mncheni udvari s llami knyvtr, a stuttgarti s dsseldorfi kirlyi orszgos knyvtr, a karlsruhci udvari, a wolt'enbiitteli s gothai herczegi knyvtr, a hannoveri kirlyi s tartomnyi knyvtr, a kuigsbergi s a boroszli kirlyi s egyetemi knyvtr, a majna-frankfurti, augsburgi, nrnbergi, ulmi s lbecki vrosi knyvtr, a lipcsei, heidelbergi, bonni, hallei, gttingai s rostocki egyetemi knyvtr: Ausztriban a bcsi udvari s egyetemi knyvtr, a krakki Jagell-knyvtr, a prgai s grczi egyetemi knyvtr.' E kutatsok folyamn TKLKCIUI mvnek kt nmetorszgi msolata elvgre mgis elkerlt. Sikerlt megtallnom a felfedezse utn ismt eltnt rtkes giesseni msolatot s a giesseni utn kszlt ismeretlen hamburgi msolatot. Az els sem kzvetlenl TULKOD! kzirata nyomn kszlt ugyan, de megllapthat, hogy a lemsolt pldny csak 1516 vvel volt fiatalabb az eredetinl. Ha teht tekintetbe vesszk azt, hogy a marosvsrhelyi msolat csonka szvegbl a rovsirsos pldk egszen hinyzanak s hogy csonka szvege is tdolgozottnak bizonyult, akkor a giesseni msolatot kell ama fontos ktfnek tekintetnk, a mely szmunkra TELKGUI Rudimentjt a maga teljessgben uegmcuiette.

II.
A giesseni msolat,
A giesseui egyetemi knyvtr kzirati pldnyrl SCHWAUTZ GODOFRKD haznkfia szerzett elszr tudomst s ugyan 1739-ben CH. F. A V R M A N N knyvtrigazgat szvessgbl a kzirat msolatt is megszerezte.- K msolat 174-ben DOBAI SZKKKLY SMUEL birtokba jutott. Ezt lerta CORNIDKS DNIBI,, az vt pedig Luaossv JZHBK msolta le. A M. Tud Akadmia s a M. Nemzeti Mzeum msolatai mr LUGOSSY pldnya utn kszltek. Amazt TOI.DY FKRENCZ 18(il-bcu iratt le RING ADOKJNIIU!, ezt pedig KKS ENHKL SNDOR irta le. Mivel a msolatok szvegbl megllapthat, hogy a giesseni pldny mr msodkzbl szrmazott, az j a b b kutatsok komoly feladatv lett, hogy a hatodkzbl szrmaz kt budapesti msolatot mellzve, a giesseni forrst hozzfrhetv tegyk. Midn a giesseni egyetemi knyvtrban a msolatok eredetije utn krdezskdtem, azt a vlaszt kaptam, hogy ott a Srhwartz-fle msolat eredetijnek nyoma veszett. De e megllaptssal szemben mg mindig remnyt nyjthatott az a krlmny, hogy I. VAU ADKIA.N lS40-ben megjelent katalgusa a gyjtelkes ktetek kziratait kln czmek szerint nem sorolja tel. Mikor kiderlt, hogy a nyugat-eurpai s kzp-eurpai nagy knyvtrak kzt csak a hamburgi vrosi knyvtrnak van Telegdi-msolata; mikor kiderlt tovbb az is, hogy ez a msolat sem azonos azzal, a melyet 1780-ben SCHWAUTZ GODOKRKD szmra lemsoltak: a giesseni knyvtr igazgatsgnak megkhltem azt a fzetemet, a melyben a hamburgi msolatot
' SEBESTYN : Telft/di Jnos 1598-iki Rudiment (jnak hamburgi s inarosvsrlielyi msolata. Ma$ryar Knyvszemle, j t'oly. l!)0;i. XI. kt. L'47. 1. (A klnlcnyomatban 12. 1.) U. a.: Rovs n rovsrs, 203. s kv. 1. (EtnoRraphia, 1904. 256. I.) 2 SCIIWARTK G.: Inilia rrliginnis Christianac intcr Httnyaros cccltsiac oricnlnli adserla. Hal Majfdeb. 1740. 77.1.

TELEGDI JNOS KUDIMENTAjA

95

tzetesen ismertettem.1 E fzet hasonmsai segtsgvel sikerlt aztn a XIII. szm gyjtelkes ktetben TELEGDI mvnek keresett msolatt itt ismt megtallni.2 A rendelkezsnkre ll ksbbi msolatokbl mr megtudtuk, hogy a giesseni pldny czmlapjnak vallomsa szerint TBLEGDI mvt DIETERICH KONRD ulmi snperintendens szmra egy SZANCHI M. LSZL nev magyar msolta le. DIETERICH KONRD 1614-tl 1639-ben bekvetkezett hallig volt ulmi superintendens. Ezt megelzleg 1607-tl 1614-ig theologit tantott a giesseui egyetemen s egyidejleg a paedagogiunmak is igazgatja volt. Nagyon valszn, hogy a SZANCHI M. LSZL nev magyar itt egyik tantvnya volt3 s gy a kzirat ltrejtte DIETEBICH tvozsa idejre, vagyis 1614, tjra teend. Az emltett msolatokbl tovbb megllapthat, hogy a giesseni pldny mr nem lehetett SZANCHI eredeti kzirata. Hiszen a czmlaphoz irott jegyzet BAUDRANDUS M. A. 1695-ben megjelent fldrajzi lexikonra s ennek nyomn az erdlyi TOPPELTINUB LRINCZ 1667-ben kiadott Origines t occasus Transsylvanorum czm mvre utal. Xem lehet a magyar msol kzirata azrt sem, mert a czmlapon ppen a magyar msol neve van elvtve, a czmlap jegyzetben pedig a magyar msol semmi esetre sem mondhatn, hogy az anyanyelvn nevezik a szkelyeket nmetl Zeckler"-nek. A giesseni XIII. sz. gyjtelkes ktetrl mr ADRIN katalgusa jelzi, hogy a Mai-knyvtrbl val s hogy MAI J. H. filolgiai iratgyiijtemnyt foglalja magban. A ktet tartalma mg azt is elrulja, hogy tulajdonosa nem IDSB MAI JNOS HENRIK, a giesseni egyetem 1688-tl tant s 1719-ben elhunyt theologiai tanra, hanem az a keleti kziratokat gyjt IFJABB MAI JNOS HENRIK volt, a ki ugyanitt 1709 ta grg nyelvet tantott. Mivel e tanszken utda volt DIETKRICUS KONRD superintendens unokacscsnek, az 1650-tl 1669-ig Giessenben tartzkod DIETERICUS JNOS KoNRDnak, mint gyjt knnyen rteslhetett arrl, hogy eldje hagyatkban egy lemsolsra rdemes, exotikus emlk van. Mivel teht a hamburgi msolat az IFJABB MAI pldnya utn 1714-ben kszlt, a ksi giesseni pldnynak 1709 s 1714 kzt kellett ltrejnni. A szerencssen megkerlt giesseni kzirat c/mlapjt s Tm.BGi>itl szrmaz rovsirsos rszeit XIIIXVIII. sz. nmileg kisebbtett mret hasonmsainkon mutatjuk be olvasinknak. A Kudimentnak BARANYAI DBCBI levelvel kiegsztett latin szvegt, a rovsirsos rszek megfejtst s a latin szveg magyar fordtst egsz terjedelemben adjuk, a mint kvetkezik:
SEBESTYN : Telegdi Jnos Rudimentjnak hamburgi s marosvsrheli/i kzirata. Huszonegy szveg kz nyomott brval. Budapest, 1903. (Klnlenyoiuat a Magyar Knyvszemle, j foly. 1903. X. kt. 247280. 1.) 3 ADRIN : Catalogus codicum mamtscriptorum Bibliothecae Acadcmicae fiiessensis. Francofiirti ad Mocnum, 1840. 5. 1. igy szerepelteti a jelzett gyjtelkes ktetet: No. XIII. Codex chartaceus saec. XVIII foliorum 317., (|uorum plura vacua snt. Continetur: l. H. Maii jun. Vollcctanea philologica. E bibliotheca Maiana.) Itt emltjk meg, hogy e gyjtelkes ktetnek kvetkez tartalma van : I. rkrl szl latin nyelv jegyzetek, ell betrendes mutatval, l229. 1. II. Latin nyelv jegyzetek a grg philosophia krbl 231293. 1. III. Grg etymologiai ksrletek latin nyelven. (A s. bets rsz tredke.) 295316. 1. -- IV. A chald, samaritan, trk, arab, persa. latin stb. nyelvekre vonatkoz jegyzetek. 319401. 1. V. De occasione t scopo praeconis salvtis 304436. 1. VI. RVDIMENTA Priscae HVNNORVM linguae breuibus quaestionibus ac responsionibus comprehensa opera t stdi IOANNIS THELEGDI. Nunc in gratiam Reu. ac Clarissimi CONR. DIETERiCI SS. Theol. D. Ecclesiarum Vlmanarum Superintendentis descripta per Ladislaum M. Szanchii (trlve : -chij) Vngarum 33'J446. 1. (2X18'3 cm). - - VII"ni"Dl."1'7 mSn rnyj?!3 (Nikolsburgi dmontrtnet). Egy 1696-iki amsterdami kiadvny utn kszlt msolat. 441463. 1. VIII. Tractatus Chagagia. 467490. 1. IX. Constitutiones de Votis. 491560. 1. X. Responsum. Giessen, 24. martii, 1710. Bielenteld autor. (A giesseni egyetem theologiai facultsnak nmet nyelv vlasza egy nvtelen tmadsra.) 561572 1. XI. Letzte Stunden Frauen Mria Helna Wagnerin, geborene Mayin. 6. Februr. Anno 1728. 573591. 1. -- XII. Hecate Sacrum etc. V. Idus Januarias 1721. (Latin nyelvf halotti bcsztat.). 593-596. lap. 3 Sajnos, a giesseni egyetem matriculjnak 16123. vi nvsora elveszett, az elz vekben pedig SZANCHI neve nem fordul el. KLEVITZ, E. und EBEL, K.: Die Matrikel dr Universitat Giessen 16081707. Giessen, 1898. 170194. lap.
1

96

A MAGYAR

ROVSRS

HITEIiKa EMLKEI

Priscae HVNNORUM linguae breuibus quaestionibus ac responsionibus opera t stdi IOANNIS THELEGDI. comprehensa |

RVDIMENTA

Nunc in gratiam Reu. ac CLarissimi CONR. DIETERICI SS. Theol. D. Ecclesiarum Vlmanarum | Superintendentis | descripta per Ladislaum M. Szanchii Vngarum. NB. Hunnorum t Siculorum lingua hic intelligitur, qua vtuntur populi quidam Transsyluaniae, de quibus ita Michael Antonius Baudrandtts in Lexico Geographico; Siculi populi snt Transyluaniae regionis, qui in patria lingua Szkhely dicuntur, Dacice Zeckeli (nostra lingua $ecf(r) a sediurn 1. districtus occupatione, quod post primorum Hunnorum eruptionem, pulsis e Panonia Scythis, * quaedam ipsorum pars in extremum Transyluaniae angulum confugit, quem etiam hdi tenent; vnde Siculi orta est dictio, test Laurentio Topeltino Transyluano etc.
* Conf. Zositlt. IV. 20. p. 386. s. (Ksbbi folytats). Multa de his Siculis in Nicol. Olahi Attila, inserto Bonfinit rebus Vngaricis pag. 135. s. | 440.

loannes Decius Baronius loanni Thelegdio S(alutem) P(lurimam) D(icit).


Quum nuper mihi exhibuisses litteraturam tuam Scyticam, t an dignam publicatione eam iudicarem nterrogasses; non solurn honestos hac in re conatus tuos laudaui, sd etiam, vt (Magyarul: A HUNOK rgi 7iyelvnek ELEMEI. Rvid krdsekben s feleletekben sszefoglalva irta THELEOD JNOS. Most pedig ftisztelend s nagy tekinteti! D1ETERICUS KONRDNAK, a szent hittudomnyk doktornak s az ulnii egyhz superintendensnek lemsolta SZANCHI M. LSZL magyar. Jegyzet. Itt a hnnnok s szkelyek nyelve rtetdik, melyet Erdly nmely npei hasznlnak, s melyrl BAUDRANDUS MIHI/Y ANTAL gy r a Geogrfiai Lexiconban: A szkelyek ax erdlyi tjak npei, kiket anyanyelvkn Szekhely-eknk neveznek. Dkul: Zeekeli-nek (a mi nyelvnkn ,3e<flev.nek) a keriilet szkeinek foglalsrt, mert a h t i n n o k els kitrse utn, kizvn Pannonibl a szkithkat,1 ezeknek c-fy rsze Erdly legszls szgbe meneklt, melyet mg ma is birtokukban tartanak; innen szrmazik a nzckely" elnevezs, az erdlyi Topeltinus Lrincz tansga szerint. Baranyai Decsi Jnos Thelegdi Jnosnak minden jt kivan. Midn nekem ;\ minap scyta bczdet tnyjtottad s megkrdezted, mltnak tartanm-e a kzzttelre, nemcsak ez gyben kifejtett tiszteletre mlt trekvseidet dicsrtem, hanem azon munklkodtam, hogy mihamar kzrebocssd, s segtsgedre is voltam ebben. Nem ktelkedem ugyan, hogy sokak eltt kicsinyesnek s gyermekiesnek ltszik az idt ezen betk terjesztsvel s tanulsval tlteni: n mgis teljesen ellenkez vlemnyen vagyok s a dolgot mltnak tartom arra, hogy ne csuk a mi npnk, hanem a klfldi nemzetek is megismerjk. Elszr is, mert ha minden egyb okoskods cserben hagyna bennnket, magukbl ezen iratokbl bizonyosan megllapthatnk, hogy a magyar np sokkal rgebbi s azon kelet-zsiai scytktl szrmazik, a kikrl azt olvassuk, hogy Oyrnst, Dariust s ms igen nagy hatalm uralkodkat is legyztk. Mert, miknt a hberek, syrek.
1 V. . ZOSIM. IV. k. UHU. 1. Sok v:in e/.en s/kelyekrl Ui.An MIKLS: Attiljban, idzve BONFIMUS Kenun Vngaricarum-jnak 135. l.

XIII. mellklet.

A giesseni msolat czmlapja.

XIV. mellklet.

A Rudimenta els lapja.

A Rudimenta msodik lapja.

A Rudi menta harmadik lapja.

A Rudimenta negyedik lapja szveg-mutatvnynyal.

A Rudimenta szveg-mutatvnynak msodik rsze.

TELEGDI JNOS RDIMENTJA

97

primo quoque tempore promulgares, et auctor et adiutor fui. Etsi enim non dubito, quin ludicrum et puerile videatur non paucis, tempus in bisce litteris uel propagandis uel etiam discendis consumere : tamen ego prorsus diuersum sentio, remque dignam esse iudico, quae non solum nostrae genti, sd etiam exteris nationibus innotescat. Primum enim si aliae omnes coniecturae nos dencerent, ex his tamen solis litteris certo coliigere possemus, gentem Vngaricam esse longe antiquissimam, t ab orientalibus illis Asiaticisque Scytis oriundam a quibus Cyrum, Darium t alios potentissimos Monarchas deuictos legimus. Nam sicut Hebraei, Syri, Chaldaei, Arabes t Turcae, caeterique Orientales a dextra sinistram versus, contra Graecorum, Latinorumque morm, exarant suas litteras : ita etiam haec nostra elementa simili ratione scribuntur. Id quod vei ex eo patet, quod non solum communem pronuntiandi atque scribendi inflectendique cum Hebraeis rationem nostri habeant, sd etiam sexcenta t amplius vocabula reperiantur quae tam apud Ebraeos, quam apud nos eandem paene significationem obtineant. Deinde, vt haec nihil ad huius litteraturae commendationem faciant ; tamen honestissimum semper habitum est, vnamquamque gentem peculiari litteratura vti atque frui. Videmus enim paucissimas esse gentes, alioquin ciuilitate t potentia excellentes, quae peculiaribus litteris linguas suas exprimere possent. Nam certe nec Itali, nec Hispani, nec Galli, nec Germani habent proprios characteres, sd omnium eorum populorum litterae ex Latina lingua, tamquam fonte, promanarunt, Graeci quidem gloriati snt, se ex Phoenicia litteras, nescio quot, attulisse, alias vero ex gruum volatu excogitasse, in eumque ordinem, quem nunc videmus, digessisse. Vnde non erubescunt inuentionem Philosophiae atque omnis scientiae t antiquitatis sibi arrogare. Sd vei hae ipsae litterae nostrae fabulas eorum abunde refutant, ac certis testimoniis demonstrant, Asiaticos Scythas t vetustiores ipsis, et populo Dei longe propinquiores fuisse, veteremque sapientiam ab Hebraeis ad Asiaticos, et ab his ad Graecos demum promanasse. Im uero si uel numerum litterarum nostrarum spectes, omnes aliarum gentium characteres superant, uel elegantiam consideres nullis exterorum elementis cedent, in hoc uero longis etiam parasangis superant, quod t sine punctis scribuntur, t pronuntiationes omnes multo quam aliae litterae perfectius exprimant, t denique facilius addiscantur. Graecam, Ebraeam, Latinam linguam tot vitae curriculo vix mediocriter addiscere possumus, Germanicam, Gallicani, Hispanicam, difficillime imbibimus, et ad eas ex | 441. arte chaldok, arabok s trkk s a tbbi keleti npek - - a grgk s rmaiak szoksval ellenttben - jobbrl balra rjk betiket; gy a mi betink is hasonl mdon iratnak. Kivilglik ez nemcsak abbl, hogy kiejtsnk, rsunk s szhajtogatsunk mdja kzs a hberekvel, hanem hatszznl tbb szavunk is van, melynek gy a hbereknl, mint nlunk, majdnem azonos jelentse van. Tovbb - jllehet ezek mit sem jelentenek ezen bcze ajnlsra -- mgis mindenkor becsletre vlt brmely nemzetnek, ha az tulajdon rsval lt s annak hasznt vette. Azt ltjuk ugyanis, hogy csak igen kevs, egybknt mveltsg s hatalom tekintetben kivl nemzet van, a mely sajt betivel tolmcsolhatn nyelvt. Mert ktsgtelen, hogy se az olaszoknak, se a spanyoloknak, se A francziknak, se a nmeteknek nincsenek sajt rsjeleik, hanem mindezen npek beti, kzs forrsbl, a latinbl erednek. Dicsekedtek ugyan a grgk, hogy k, tudom is n hny bett, Phnicibl hoztak magukkal, msokat azonban a darvak replsnek megfigyelsbl eszeltek ki s soroztak azon rendbe, melyben most lthat. Innen van, hogy nem taljk maguknak tulajdontani a blcselet s minden tudomny s rgisg feltallst. Pedig mr a mi betink is bven megczfoljk mesiket s biztos adatokkal bizonytjk azt, hogy egyrszt az zsiai scythk nluk rgebbiek, msrszt, hogy ezek az Isten nphez sokkal kzelebb llottak s hogy n rgi blcsszet a hberektl az zsiai npekhez s csak ezektl kerlt vgre a grgkhz. Mr pedig akr betink szmt tekinted, minden ms nemzetek rsjegyeit fllmljk, akr szpsgket veszed szemgyre, a klfldiek semmifle betinl sem llanak htrbb, abban a tekintetben pedig messze fll is mljk, hogy egyrszt kezs nlkl iratnak, msrszt minden egyb betknl tkletesebben fejezik ki sszes beszdhangjainkat s vgl knnyebben is sajtthatk el. A grg, hber, latin nyelveket egsz letnkn t alig tanulhatjuk meg kzpszeren, a nmetet, franczit, spanyolt igen nehezen sajttjuk el, s mestersges megrtskhz sok knyvre, sok kltsgre, papirosra, irtollra, tintra s mit tudom n mg mi ms minden eszkzre van szksgnk. Ezen betinket brki igen rvid
Sebestyn : A Magyar Rovsrs Hiteles Emlkei. 13

l)!^

A MACYAH

KOVSIRS HITKI.KK l'.Ml.KKKI

percipiendas, multis libris, multis expensis, papyro, calamo, atramento, t nescio quibus aliis multiplicibus instrumentis opus habemus. Has nostras litteras facillime quis addiscere potest breussimo tempore, easque sine vllis libris, calamo, atramento, papyro, vei lignis, instar scytalae Lacedaemonicae, uel aliis quibusuis materiis, nullo negotio inscribere. Quamobrem dignas hasce litteras iudico esse, quae nonsolum in omnibus scholis pueris proponantur, et instillentur, sd etiam quas omnium ordinum homines nostrates pueri, senes, viri, mulieres, nobiles ac rustici, breuiter, omnes qui Vngaros se nominare volunt, addiscant. Laudo igitur propositum tuum, quod haec linguae Scythicae rudimenta collegeris, et discere volentibus communicare volueris. Etsi enim breuiora snt ac rudiora, quam forte quis desideraret ; tamen non diffido, quin alii quoque reperiantur, qui hoc exemplo haec linguae nostrae praecepta amplificare, et exactius tradere velint. lantts ille Pannonius, episcopus Quinqueecclesiensis nostrorum Potarum celeberrimus, quum tanta doctrina et auctoritate praeditus fuisset, tamen non erubuit, Vngaricam Grammaticam conscribere ; eam, si maiorum nostrorum negligentia non amisissemus, haberemus certe, quo in hoc quoque studii genere gloriaremur. Nunc quum illa interciderit, et tu recte facis, qui nostrae gentis litteraturam ab obliuione vindicare studes, et alii maximis forent dign laudibus. si Ungaricam grammaticam natiuorumque vocabulorum t proverbiorum origines ad praescriptum artis elaborarent, vt si im cum Graecis ptrim magna ex parte amisimus, et ni Deus pro sua clementia auerruncet, amissuri totam videmur, saltem linguam t rs gestas ac litteraturam immortalitati consecremus. Quanquam si id quod sentio fateri licet, meliora omnia, de interitu imperii Turcici spero, augurorque hanc diuinitus glrim nostrae genti reseruatam, vt non multo post armis Vngaricis Dei beneficio Turcica potentia inclinetur. Quod vt Deus pro sua clementia faxit, vos t nobiscum totam Ecclesiam orthodoxam conservet ex animo precor. Dtum ex foro Siculorum, quinto die Mart. An. 1598. | 442.

id alatt igen knnyen s pedig brmely knyv, toll, tinta, papiros nlkl akr lacedaemon hengerhez hasonl fra, akr valamely ms anyagra rni (berni) nagyobb fradsg nlkl megtanulhatja. Mirt is ezen betket nemcsak arra tartom rdemeseknek, hogy minden iskolkban tantsk s a gyermekekbe csepegtessk, hanem arra is, hogy minden rend honfitrsunk, gyermekek, regek, frfiak, asszonyok, nemesek s parasztok, egy szval : mindazok, kik azt akarjk, hogy magyarnak neveztessenek, tanuljk meg. Dicsrem teht szndkodat, hogy a scytha nyelv ezen elemeit sszegyjtd s a tanulni szndkozk rszre kzz akarod tenni. Mert, br rvidebbek s kezdetlegesebbek, mintsem taln nmelyek hajtank ; mgis bzom, hogy akadnak msok is, kik e plda nyomn nyelvnk szablyait gyaraptani s tzetesebben tantani kvnjk. Ama Janus Pannonius pcsi pspk, kltink leghresebbje, hatalmas tudomnya s tekintlye daczra sem rostit magyar nyelvtant rni ; melyet, ha seink gondatlansga folytn el nem vesztettnk volna, bizonyra a tudomny ezen gban is volna mivel dicsekednnk. Most, minthogy az elveszett, helyesen cselekszel, ha azon vagy, hogy nemzetnk irstudomnyt megmentsd az elfeledstl. s msok is nagy dicsretre lennnek mltk, ha a magyar nyelvtant s si szavaink s szlsnidjaiiik eredett tudomnyos rendszerrel megrnk. 1 hogy - - ha mr a grgkkel egytt haznkat javarszt elvesztettk s hacsak az isteni kegyelem meg nem knyrl, gy ltszik, elvesztjk az egszet legalbb nyelvnket, trtnetnket s irstudomnyiinkat rktsk meg. mbr, ha szabad kimondanom, a mit gondolok, a trk uralom bukstl minden jt vrok s megjslom, hogy az a dicssg a mi nemzetnk rszre van Isten rendelsbl fntartva. hogy ein sok id multn Isten jvoltbl magyar fegyver eltt bukjk cl a trk hatalom. Hogy ezt Isten az kegyessgbl megadja, titeket velnk s az egsz igazhit egyhzzal megtartson, szivembl kvnin. Kelt Szkelyvsrhelyt (Marosvsrhelyt), 1598. vi mrczius 5-n.
1 Ez/,el kapcsolatban megjegyezzk, hogy Baranyai Dccsi J. ebben ax vben kiadott egy vegyes nyelv kzmonds-gyjtemnyt e czimen : Adagiorvm graecolatinovngaricorvffl Chiliadcs quinquu. Brtfa, 1598.

TELEGDI JNOS RDDIMENTJA

99

De litteris Hunnorum, quae vulgo litterae Siculorum vocantur.


Quot snt Hunnorum litterae? Siculorum Transsyluanorum litterae in vniversum facientes sinistrorsum tendunt hoc modo : snt XXXII. quae initium a dextra

ah

GY

eqi
0

egg G

ef

E M ' U
cm

ed

D
ti

cs
L T
e/
el

ecsi

(trls)

cz
-Ks

ecs

B
t

eb

A i I
p P

NY V
eu

eni

LY TY
ti

K-

afe

zs

ess

ez

(0

sz

esz

Ouomodo pronuncianiur ? Honim characterum sonum seu pronunciationem facillime absque viua voce perdisces, si cum Latinis characteribus conferas ; parum enim ab eorum enunciatione differunt, nisi quod Latini suas consonantes bifariam efferunt. Quaedam enim ita sonum edunt, ac si vocalem post se habeant, vt be, ce, de, ge, ka, pe, te, se : quedam ver vocalem in initio exprimere videntur, vt ef, el, em, n, r, s. Siculi autem vno tantum modo efferunt, quasi singulae consonantes vocalem e ante se habeant, vt eb, ecs. ecsi, ed, ef, egg, gi, k, el, em, n, eni, p, r, s, ess, t, ti, s, ess. Cur litterae Siculorum snt Latinis plures > Si te in primis hoc ab ediscendo absterreat, quod litterae Siculorum in tantum excrescant, numerumque Latinarum excedant, venire libi in mentem debet, Romanas litteras ad enunciationem natiui sermonis esse insufficientes, vnde cogimur litteris quibusdam, vt c', g', l', ri, l'

A hun betkrl, melyek kznsgesen szkely betknek neveztetnek.


Hny hun bet van ? - - Az erdlyi szkelyeknek sszesen 32 betjk van, a melyek jobbrl kezddve, balra haladnak ekknt: A, eb, ees (helyesen: ecz), -- trls , ecs, ed, e, ef, egg, egy, ah (helyesen: eh), i, ej, k, ak, el, ely, tm, n, o, , p, r, s, esz, ety, v, (helyesen: u), w (helyesen: ), eu (helyesen : eu), ez, ess (helyesen : ezs). Miknt ejtetnek ki? - - Ezen rsjegyek hangjt vagy kiejtst halls nlkl legknnyebben gy tanulod meg, ha a latin jegyekkel egybeveted ; mert azok kiejtstl, kivve azt, hogy a latinok mssalhangzikat ktflekppen mondtk ki, nem igen klnbznek. Nmelyek ugyanis gy hangzanak, mintha hangz volna utnna ; pl. be, ce, de, ge, ka, pe, le, ze ; msok pedig magnhangzval ltszanak kezddni, pl. ef, el, em, n, r, s. A szkelyek azonban csak egyflekppen ejtik ki, t. i. az egyes mssalhangzk eltt e magnhangzval, pl. eb, ecs (ecz), ecsi (ecs), ed, ef, egg, gi (egy), k, el, em, n, eni (eny), p. r, cs, esz, t, ti (ety), ez, ess (ezs). Mirt tbb a szkelyek betje a latinoknl? Ha tged az riasztana el a megtanulstl, hogy a szkelyeknek oly sok betjk van s a latinoknak szmt tlszrnyaljk, arra kell gondolnod, hogy a rmai betk elgtelenek anyanyelvnk kifejezsre, mirt is knytelenek vagyunk nmely, pl. a c, g\ l', n\ <' betk rtelmt megvltoztatni s egy i magnhangz hozzadsval (a nt lesen hangslyozni kvntam) nyelvnk szolglatba vonni, pl. giamoltalan niavalias (gymoltalan, nyavalys). Hasonlkppen az o s w magnhangzk jelentst is megvltoztatjuk s o-nek vagy v-nek irjuk, pl. rvlk (rlk). A szkelyeknek azonban a mint mindjrt ltjuk mindezek szmra megvan a sajt jegyk. A rmaiaknak is hinyzik kt betjk, mirt is az i s u magnhangzk alakjt s hasznlatt ms magnhangzk eltt ilykppen vltoztatjk meg: justus viuens
E v = u, a kvetkez w , az eu = v, vgl az ess = zs. (L. albb, a Quot snt vocales?" krds magnhangzi kz kevert u jegyzett. 13'
1

100

A MAGYAR

ROVSRS

HITKLUS

KM1.KKKI

vim infere, et addita (quod ego graui tono malui notare) i vocali in obsequium nostrae linguae trahere, ut gamolta l'aiuta valias (helyesen: giamoltalan, niavalias, azaz gyinoltalan. nyavalys). Similiter et duarum vocalium sonum o et v transferimus et scribimus o v(el) v ut orvlk (helyesen : orvlbk, olv. rlk). Siculi autem harum omnium loco peculiares characteres habent, vt mox videbimus. Quin et Romani in duobus characteribus prorsus deficiunt, vnde formm et vsum vocalium i. et ante aliam vocalem mutant, hoc modo, jtisius vittens vivet. At Siculi horum loco habent suum J U V 1 quae vim consonantium habent et semper ante vocalem ponuntur, vti :

NEVE VLA
neve vaia

JNOS
lanos

\ 443

Quomodo pronunciantur ^miuersac litterae ? lam totum alphabetum dura pronunciatione, seu obtusiore sono hoc modo efferes : A, eh, ecs (helyesen : ecs), ec', ed, f, egg, gi (azaz : eg'), ah (gy !). /, ei. ek, ak, I, ci', m, n, en', o, o, ep, r, s, ss, et, et', u, s, ti (azaz : v), s. ess (azaz : ess). Die regulm de notatione litterarum? Quae apud Latinos eodem sono efferuntur, vt f, I, ni, n, r, s, absque vocali simpliciter notata habes, vt facilius intelligas ; ceteris ideo additas vocales, quo pronuntiatio addisci possit. Quomodo diuiduntur litterae Sictilorum ? In vocales et consonantes. Quot situi consonantes .Viginti tres.

NY

N M LY

K-K

-K-

H GY G ZS Z TY

F T

D CS CZ B SZ S R P

Quomodo diuiduntur consonantes ? In simplices et mixtas. Quot snt simplices? Decem t octo.

T S Z S R P N M L

K-K -K-

CZ B ZS Z

vivet. Holott a szkelyeknek ezek helyett megvan az j, u s v jegyk, melyek mssalhangzk jelentsvel brnak, mint : lanos vaia neve. Miknt ejtetnek ki az sszes betk ? Az egsz bczt kemny kiejtssel, vagy tompa hangon rkkpen kell kiejteni: A, eb, ecs, ec' ed, ef, egg, gi (eg' helyett), ah (gyl), i, ei, ek, ak, el, eV, cm, en, en', o, , ej), r, s, sz, t, eV, u, , eu (azaz : v), ess (azaz : ess). Mondj szablyt a betk trsrl ? A melyek a latinoknl ugyanazon hangzval mondatnak ki, mint f, j, m, n, r, s, hogy knnyebben megrthet legyen, egyszeren magnhangzk nlkl vannak trva; a tbbi mell azrt van adva magnhangz, hogy a kiejtsk elsajtthat legyen. 4 Mikppen osztatnak fel a szkely betk ? - - Magnhangzkra s mssalhangzkra. Hny mssalhangz van? - - Huszonhrom (b, ez, cs, d, f, (/, gy. h, -fc-, k-k, l, ly, m, n, ni/, p, r, s. sz, t, ti/, z, zs). Mikppen osztatnak fel a mssalhangzk 'f - - Egyszerekre s sszetettekre. Hny gi/szer van ? - Tizennyolca (6, ez, d, f. //, h, -A>, k-k, l, m, n, p, r, s, sz, t, z, zs). Hny sszelett van ? - - t (cs, gy, ly, ny, ty). Azrt neveztetnek igy. mivel i magnhangzval sszelve adnak hangol. A k/ps jegyet a ksbbi Uffenbarh-fle hamburgi msolat ksztje & (t) jegyre javtotta ki. E homlyos szablyt a giesseni msol gy rtelmezte, hogy az elz szably .bcjben az ef, el. em. en. T, cs belket nem kellett volna c-vel irni s ezrt e magnhangzt mellettk keresztl is hzta.
2 1

TRI.RQDl JNOS RUDIMENTJA

101

Quot snt mixtaer Quinque.

TY
ti

NY
eni

LY
li

GY
gi

(!) CS
(!) ecsi

Sic dictae quod rnixtum cum i vocali sonum edunt. Quae est obseruatio de mixtis consonanibus ? Quum in nostra lingua vtimur Latinis characteribus (vt supra quoque monui) consonantibus quibusdam, quo perfectius ad natiui sermonis enuntiationem sonum referant, solemus accentum grauem aponere, vt e\ g\ l', m\ (gy ! ' helyett) /', sd Siculi peculiares litteras habent.

NYALB ZOLYOLYOM (helyesen: GYALU) GYALYV CSAND


(gy !) nialat Zoliom

ATYA atia

(gy !) qalyn

Canad

Quid est obseruandum de littera SZ Vnicum SZ alioquin simplicissimam duarum consonantium vim eatenus habere videtur, quatenus in vernacula lingua litterae 5, addimus s, vt Szenoseg (helyesen : Sttentsg), Ssepsegh. Siculi simplici littera scribunt, vt : | 444.

SZPSG
Quot snt vocales? Nouem. V v* Szpsg

SZENTSG
Szentsg J ei

U u

O o

I i

E e

A a

Quid differunt K-K t -K-> Nihil differunt, nisi quod KK in initio, K 3 in fine dictionum, quum eam vocalis a sequitur, vsurpari commodius possit, et in fine semper corripitur.

ADNAK
adnak

AKOR
akor

Mit kell tudnunk az sszetett mssalhangzkrl ? - - Miutn a mi nyelvnk latin bett hasznl (mint arra mr fntebb is rmutattam), nhny mssalhangzra, hogy minl tkletesebben tntessk fel hazai nyelvnk kiejtst, kemny kezetet szokunk rakni, pl. c\ g, l\ ', <', de a szkelyeknek van erre sajt betjk (Csand, gyalu. zlyom. nyalb, atya). Mit keli az SZ betrl megjegyezni ? Az egyetlen SZ, noha igen egyszer, kt mssalhangz jelzsre szolgl olyan formn, hogy hazai nyelvnkben az 5-hez z-t adunk, pl. Szentsg, Szpsgh. A szkelyek egyszer betvel irjk, pl. (Szentsg, szpsg). Hny magnhangz van ? - - Kilencz (a, e, i, ej, , , w, , v). Miben klnbzik a K-K s -K- ? - - Semmiben sem klnbznek azonkvl, hogy K-K a szavak elejn s vgn, ha a magnhangz kvetkezik utna, knyelmesebben hasznlhat s a sz vgn mindig megrvidttetik.4 (Akor, adnak.)
Az u s v jegy hangrtknek felcserlsre 1. a kv. jegyzetet. Ez a v tvedsbl kerlt a magnhangzk kz. Fentebb a teljes betsorban az u v-vel, a v ev-nek ejtend eu-val jeleztetett. Mivel a szerz a v jegy gy jelzett hangrtkvel nem volt tisztban, az u-val val jelzs czimn beosztotta a magnhangzk kz. L. albb az V. rszben a Dobai-fle betsor hasonl tvedst, mely igazolja, hogy itt nem a giesseni msol, hanem a szerz tvedsrl van sz. 3 Az albb kzlt marosvsrhelyi msolatbl kitnik, hogy a msodik -k- jegy helyn eredetileg & (et) volt olvashat. * Tves, mert az a magnhangz (miknt a pldk is mutatjk) mindig eltte van. gy aztn rvidtve (az a mellzsvel) a vg-ft jegynek ak sztagrtke van.
1 1

l()l>

MAGYAR

ROVSRS

HITRLE8 F.MUiKEI

Quid differunt ZS et Z? Posteriores duae consonantes ZS t Z quomodo inter se differant ex suppositis exemplis facile deprehendere poteris.

ZSLYA
sallia

ZLD
zld

De Abbreuiationibus.
Quae est r fio abbreuiationis litterarum apud Siculos? Habent Siculi syllabas quasdam breuitatis causa inuentas, quum lateribus consonantium vocales inseruntur, vt

(gy!)

RJ
r1

GO 9 R
ri

Gl

GA
ga

CSA
ca

B
00

BI

BE
&e

BA
o HA ha

R
r

L l

LE Ze

LA
la

H
h

HE
he

Z
za

S
s

SE
S>

SA
sa

Sd ita snt obseruandae istae syllabae ne regulm collectionis confundant.

BR

BALZS

Biro Balas Tales syllabae plures effingi possunt pro dexteritate scriptoris, vt tandem vsus docebit.

Sanine et alii abbreuiationis modi?


Snt et aliae abbreuiationes, quum duae consonantes in vnum coagmentatur fere absque vocalibus, quibus tamen in dictionibus vocales addi debent, vt :

(?) NT
nt

RT
ri

ST
s

LT
lt

NK
nk

NGY
mji

NG
n;/

ND
nd

NCZ
(gy !) ncs

Et haec quidem in finali terminatione locum habent, vt

NEKNK
neknk

PARANCSOLT
parancsolt

ESPEReST
esperes(t)

FEReNCZ
Ferencz

Miben klnbzik a ZS s Z? - - HOSV :i kt ZS s Z mssalhangz miben klnbzik egymstl, azt az albb kvetkez pldkbl knnyen megtlheted: (Zolii, zslya).'" Az sszevonsokrl. Mi jelentsge van a szkelyeknl a betk sszevonsnak ? -- Van a szkelyeknek nhny rvidsg kedvrt feltallt sztagjegyk, mindn a magnhangzk a mssalhangzk oldalhoz csalkinak, pl. (o, be, bi, fio, ca - helyesen : csa , ga, (/i, i/o, ha, he, h. la, le, l, r ri, r helyesen : ru , sa, se, so, za). Hanem ezen sztagjegyeket gy kell alkalmazni, hogy a sztagols rendjt ne zavarjk. (Balzs, br.) Ilyen sztagjegy az ir gyessge szerint, a mint majd a gyakorlat megmutatja, tbb is alakthat. Van-e mg ms sszevonsi md is ? - - Van mg ms sszevons is, midn kt mssalhangz magnhangz nlkl csaknem egybekapcsoldik, melyekhez kiejts alkalmval mgis kell magnhangzkat toldani, pl. (un helyesen: ncz , nd, ng, nyy, nk, lt, st, r, nt). Ezeknek a sz vgn van a helyk, pl. (Ferencz esperest parancsolt neknk).
E tvedst .1 kihagyott r r vas rsjegy id'/.to el. - Csak akkor volna tTtelim 1 , ha a zs mssalhangzt a magyar szveg s'/.iiitn c-vel jelln. BARANYAI DECSI cgyidejflleg megjelent Adagia czim kzmonds-gyjtemnyben s a kvetkez vti/.ed tbb kiadvnyban, pl. HZMN I J KTKK knyveiben a 2-jelzcs fordul H.
1

TRI.KGDI JNOS RUDIMENT.U

Possuntue /me abreuiaiione in medio dictionum vsurpari? In medio dictionum vsurpari non possunt, quia regulm collectionis turbnt, vti ANTAL Antal ANDRS Andrs

Non enim sic colligitur Andrs Ant-al ; sd Andrs An-tal.1 Quid observandum est de scribenda littera H (=R).J | (= R) paruum omissis duabus columnis in fine et medio caussa breuitatis saepe vsurpatur, vt pTR Pter (gy!) Terczi

Vtunturne prneter has litteras Siculi aliis? Praeter has snt quaedam syllabae reptilium forms referentes. quae non sunt ex certis characteribus conflatae. Siculi capita dictionum vocant, vt : (?) NT ant (?) TPRU tpru (?) MB amb

ORATIO DOMINICA.3 (Az r imdsga.) MI ATYNK KI VAGY ME3NYEGBEN SZENTELTESSK MEG AZ AZ (gy !) TE NEVED JJN EL AZ TE OCSSZSOD (gy !) : LEGYEN TE AKARATOD4 MIK*PE*N ME*NYEGBE*N AZONK*PEN IT EZ FLDN IS : MI KE*NYE*RJNKE*T (gy!) MININ (gy!) NAPIT AD MEG NEKNK MA : S BOCSJD (gy !) MEG CS (gy !) MI BJNEINKE*T (gy !) MIKPEN MI S ME*GBOCSTUNK E*LLE*NNK VTETEKNEK : S NE* VIGY MINKET CS (gy!) KISRTE*TBE*N : DN (gy!) SZABA 5 AZ GONOSZTL : MERT TIE*D AZ ORSZGH AZ HATALOM AZ IIROSEG (gy!) MINI (gy !) RKN RK* MEN Hasznlhatk-e ezen sszevonsok a szavak derekn ? - - A szavak derekn iiem hasznlhatk, mivel a sztagols rendjt zavarjk, pl. (Andrs, Antal). Mert nem gy tagoltatik Andr-s, Ant-al ; hanem And-rs, Ali-tal. Mit kell a (latin H-hoz hasonl] R bet rsrl megjegyezni? - Mellzve a kt oszlopot, rvidsg okrt gyakran hasznljk a sz kzepn s vgn a kis I (r) bett, pl. (Tercsi. Pter). Hasznlnak-e a szkelyek ezeken kvl ms belket is? - Van 'ezeken kvl mg nhny hllkhz hasonl sztagjegyk, a melyek nincsenek valdi betkbl sszetve. Ezeket a szkelyek a szavak fejnek nevezik, pl. ami. tpru, ant. (Kvetkezik az Oratio Dominica s a Symbolum Apostolimra, magyar szvege.)

Ez msolsi hiba e helyett : . . . And-rs, Ant-al ; sd An-drs, An-tal". * A H-v ferdtett E jegyeket csillaggal jelljk meg. A szk sztszaggatst a megfejtsben nni tn" ttjk fel. 3 Ez az egy tveds a sor felett ki van javtva. 4 Helytelenl alkalmazott k-k jesrygyel. 1 Kimaradt: DITS MEG.

104

A M A G Y A R ROVSRS HITHIiES KMLKKRI

SYMBOLUM APOSTOLICUM.
(Az apostoli hitvalls.)

HISZE'K EGY ISTENBEN MINIENHATN (gy !) ATYBAN MENN (gy !) EK FLDNEK TEREHT*BEN (gy!) *S J*ZSUS CZRISTUSBAN EGYETLENEGY FIBAN MI URUNKBAN KI FOGONTATK SZENTLLEKTL SZLETE*TK SZUSZ MRITUL KINZAT*K PONTIUSNAK ALATTA ME*G FESZTETEK MEGHALA ARMAD (gy !) NAPON HALTAIBUL* FELTMADA MENE MENYEGBEN LE ATYA ISTENNEK JOBJRA ONNAN LESZEN ELJVE*ND TLNI E*LEVE*NEKE*T S KOSTKAT (gy!) . EISZEK (gy!) SZENTLELEKEN (gy!) : KZNS*GES KERESZTYN ANYA SZENT E*GYHZAT SZENT KNEK EGYESSG*T' BNNKNE*K BOCSNAT YT TESTNEK FELTMADAT (gy !) . S A(Z ?) RK LE*TET MEN
* dees Grll pokobra, et descendit ad inferos. 2 Ha a Dieterich- s Mai-fle pldnyok nem Giessenben kszlt msolatok lettek volna, a kett kzt tbb msol kzvettst s tbb kz rombol munkjnak nyomt kellene kutatnunk. Mert valban sok hiba az, a mi a fenti msolatban a magyar nyelv s magyar rovs ismerete hin felhalmozdott. Ilyen esetben az rsjelek vonalainak szvevnyt szolgai hsggel kellett volna lerajzolni. E nlkl az egymshoz hasonl e-/t, h-, -, i-d, j- s es-z jegyek llandan sszecserltettek. E nlkl jtt ltre a gyamolta l'anna valias (gymoltalan, nyavalys), a galyn (gyalu), a nylai (nyalb) s a Grll pokobra (szll pokolra). E nlkl vgl a szelvlaszt pontozs szksgt s a szavak rsjegyeinek sszetartoz csoportjait felismerni sem lehetett. Az avatatlan kztl szrmaz msolsi hibk tmege a forrsul hasznlt Szanchi-fle msolat jellegt egszen eltrlte. Mg a rovsirsos mutatvnyok sorvgi elvlaszt jegyeinek gyetlen elhelyezst sem lehet egszen forrsnak tulajdontanunk, mert az r imdsgban elfordul nek-nk mr az avatatlan nmet msol mesterkedsnek jegyt viseli magn. .St hozztehetjk, hogy e hibs msolatban mg a czmlapon megkorriglt Szemeid M. Lszl"' nv sem biztos, mert teljesen szokatlan s helynvvel sem igazolhat. N'olia THI.EGDI az gyetlen giesseni msolatban mr legalbb is kt msol megett ll, szemlye mg sincs elfedve szemeink dl. Egygy ri egynisgn a kzdkor SZANCIII msolata mg aligha vltoztathatott, a nmet msol pedig mr rontani nem tudott. A szkely BCz-nek tle ered elemi szablyait mr BAKANYAI DECSI JNOS rvideknek s kezdetlegeseknek jelezte. Hozztehetjk, hogy nagyon hibsak s zavarosak is. Lpten-nyomon elruljk, hogy Telegdi a rovsrst mr nagyon fogyatkosn ismerte. Ez klnsen akkor lesz szembetnv, midn a rovsrs kt fsajtsgt, a magnhangz-ugratst s az rsjegyek sszerovst kellene olvasival megismertetni. A sz, A-, ,; s :.s- jegyekrl elmondott felvilgostsok rszben feleslegesek, rszben zavarosak. Nha kevs mondanivaljban is ellenmonds szlelhet. Legels pldival azt, bizonytja, hogy a v jegy mssalhangz s albb mgis odakeveri a magnhangzk kz. A //y, ly, ny, ty sszetett jegyekrl reg emberre vall tjkozottsggal tudja, hogy rgiesen els jegyk kkel is ellthat ; de az egykor li-.vakorlat. szerint is i-vel kvnja 'ket nyelvnk szolglatba venni s ir niaralis-t stb. St utbb
Az ss Hsy.cirva r-nek ltsxik. Magi/artd: liiny/.ik ( r u l l a pokobra (helyesen: Sy.lla pokolra), s H/lla al poklokra". Megjegyzend: .i MII i ' l c j i i . a , . l i a l : i - u t n k t - l l c l t volna r h i n y t jelezni.
3 1

TKI.EGD1 JNOS RUDI MENTJA

105

mr azt is tantja, hogy e jegyek i magnhangzval sszetve adnak hangot". A XVI. szzad vgn divatba jtt a cs mssalhangz jegynek chi s czi formban val jelzse. Ebbl folylag TELEODI megtette tdik i-vel hangz sszetett mssalhangznak. Alkalmazni azonban mr nem tudta. St e miatt a ez mssalhangz jelzsvel is zavart csinlt. Ugyanilyen tvetegsg hangzik ki mve latin, szvegbl, midn latinul mindig anyanyelvnkrl, a mi nyelvnkrl s hazai nyelvrl beszl. Ezrt fltehet, hogy ez a derk reg szkelyt a kiveszben lv rovsrs fogyatkos ismerete avatta irv. Ezrt dilettns ltre eredetileg csak magyarul irt s csak a kisebb igny szkely olvaskznsghez kvnt szlani. A latin szveg pedig csak akkor jtt ltre, midn a Dunntlrl Erdlybe szrmazott nagy ltkr BARANYAI DECS JNOS a szkely rovsrs nemzetkzi tudomnyos rtkt flismerte s ennek klfldn is rvnyesthet latin nyelv kiadst tervbe vette. Azt mr tudjuk, hogy ha a tervezett kiads gye meg nem fenekk, a msols msfl vtized mlva aligha vlt volna mr szksgess. De utlag el kell ismernnk a tuds marosvsrhelyi tanr beavatkozsnak meg lett mgis az a slyos eredmnye, hogy a m latin kzirata szleskr tudomnyos sszekttetsei rvn klfldre kerlt. Ezrt elssorban neki ksznhet, hogy a giesseni msolatok ltrejttek. Bizonyra neki ksznhet az is, hogy a hazai msolatok nyomn itthon szintn rdekldni kezdtek a rovsrs utols halvny emlkei irnt, neki ksznhet tovbb, hogy itthon szintn nyomra bukkanhattunk a kiadsra sznt mvecske ksi marosvsrhelyi msolatnak.

m.
A hamburgi msolat.
Mr megemltettk, hogy Hamburgban TBLBODI mvnek msolatt a Vrosi Knyvtr kziratai kzt talltuk meg. Az a 342. szm 4-rt V// Ft /U gyjtelkes ktet rejti magban, a l l melynek vegyes philologiai dolgoza19- A hamburgi msolat betsora, tokt jelz eme czme a ktet htn olvashat: Philologica miscellanea. MS. App. XX. 4." Az els tbla fels peremre bell ex libris van ragasztva e felirattal: ex Biblioth. Hamburg. TI'olfiana* ; albb pedig ez a knyvtri bejegyzs olvashat: Critica Varia. Contenta hujus voi. vici, in fine pag. lt.". E tartalomjegyzk az egybekttt tz darab XVIIXVIII. szzadi kziratrl a ktet vgn szmol be. J A gyjtemny els helyt TELEQDI Rudimentja foglalja el. Czmlapjnak szvege azonos a giesseni msolat czmlapjnak szvegvel. Nmi eltrs csak SZANCBI nevnek rsban szlelhet. Itt ugyanis a giesseni n.solat trlse alapjn Szanchy" tallhat Szanclm" helyett. Mellzve van a giesseui czmlap terjedelmes jegyzete is. A msol utnajrt annak, hogy a jegyzet szvege tulajdonkp BAUDRANUUS lexikont idzi, ezrt helyette a czm Hunnorum" szavhoz ezt a lapszli
1 E tartalomjegyzk (a lapszmokkal rsznkrl kiegsztve) egsz terjedelmben gy hangzik : I. Joh. Titelegdi Rudimento, priscac Humiorum . Siculorum Linguac brcvibus quaestionibiis ac responsionibus comprehensa. l32 (21-8 X. 18 cm.) II. Grammatica Syriaca ad Methodum Schickardianam adornata, indicans tantnmmodo, in quibus Syri ab Ebraeis dissident. 3340. III. Stolbergii gr. lit. in Acad. Viteb. prof. (Graecarum literarum in Academia Vitebergensi professori; Epitome Collegii Critici de Interpretatione Scripturae Sacrae. 1679. 4178. IV. Morliofius : De imitatione et lectione Ciceroniana. 79120 - V. Epitaphium Jo. Geileri Keysersbergii. 120a. VI. Von dr Art und Eigenschaft eines Madrigals. 121170. VII. Acis et Amyndas. Tragoedia versib. germ. 171198. VIII. Alexandrinisches Frstenlob auf Churfiirsten Carls Pfalzgrafen bey R. (Rhein ?) sein Geburtstag. 199228. LX. Commentarius in Ciceroni! de oratore Dialogo. 229342. X. Joh. Salzmann Orationes variae (14 darab) 343546. Megjegyzend, hogy a II. sz. rtekezs 45. (a ktet 367.) lapja kz egy ngyoldalas 4-rt XVIII szzadi nyomtatvny van ktve p rzimmel: Alphaberuni Russarum Stockholmiae. Typis Petri a Selav. v nlkl.

Sebestyn: A Majryar RovAsirs Hite'es Emlkei.

14

106

MAGVAK

R O V S R S HITELES

EMJ.EKE1

jegyzetet fzi: Seu Siculorum. De his iculis vide Baudrandi Lexicon Geogr. voce : Siculi." Ugyan kz a czni al. teht a mellztt jegyzet helyre mg ezt a fontos megjegyzst irta : Ex illustri cujusdam Bibliothecae Codice, hanc sibi per amanuensem copiam fieri jussit Z. C. ab Uffenbach 1714. " E msolat teht a nagyhr Uffenbach-gyjtemnybl kerlt a Wolf-fle knyvtrba s innen a hamburgi Vrosi Knyvtrba. Ha tudjuk azt, hogy UFFENBACH ZAKARIS KONRD, a ki egsz NyugatEurpt bebarangolta s minden orszgban foglalkoztatta a knyvkereskedket, msolkat s knyvtolvajokat, a leghibb, legfltkenyebb, legirgyebb s egyben a legbolondabb knyvgyjtk kz tartozott, akkor nem lephet meg az sem, hogy a Maifle gyjtemny pldnyra rakadt, sem pedig az, hogy a lemsolt pldny holltt eltitkolta.1 A mi esetnkben tnyleg bebizonyult, hogy UFFENBACH msolatnak nagy rtket kellett tulajdontani, mg az eltitkolt pldny el nem kerlt. A M. Nemzeti Mzeum Orsz. SzchenyiKnyvtra szmra lefnykpeztettk, szakfolyiratban, a Magyar Knyvszemlben, szvegt az sszes rovsirsos rszek facsimili ksretben s sszehasonlt kritikai jegyzeteinkkel elltva egsz terjedelmben kiadtuk. St, hogy a msolat eltitkolt eredetijt sikerrel felkutathassuk, mg kiilnlenyoinatokrl is gondoskodtunk. Mikor a lappang giesseni pldnyt az egyetemi knyvtr igazgatsga klnlenyomatunk segtsgvel megtallta, a hamburgi msolat jelentsge megsznt. Csak knyvszeti adalknak tekinthet, de knyvszeti szempontbl is csak a giesseni pldny kort nmileg megvilgt 1714-es vszmnak van rtke. Az igazsg rdekben meg kell mg emltennk, hogy UFFENBACH msolja meglepen pontos munkt vg.* y^ zett. Noha magyarul sem tudott, a ^f^-J magyar szvegen s a rovsirsos 20. A Miatynk s Hiszekegy hamburgi msolata. rszeken egyetlen vonst el nem rontott. A titokzatos kziratot lemsolsa eltt tzetesen ttanulmnyozta s tapasztalatai alapjn tbb msolsi hibjt felismerte s kijavtotta. A .Jnos vaia neve" plda eltt szrevette, hogy a / s T' rovsirsos jegyei kzt az elrontott / jegyhez hasonl kombkomnak llatin t & jegyet kell jelenteni. A Quot snt vocales"
V. . Io. GB. SCHBLHORNIVS: Commerdi epistolaris Vffenbar.hiani scicela. Ulm, 1753.. E levelezsbl kiderl, hogy UKI'KNBACH IF.I. MAI JNOS Huniunki szoros barti viszonyban llott s vele a msols idejn gyakran rintkezett. - Lgyane levelezsre utalt CRNIDKB is, midn HAjoshoz rott 1780 nov. 19-ki levelben e/,t irta : Meinini illustrem ctiam VHKKNHACHIUM in aliqua epistolarum suariim huius opellae Thelegdianae mentionin interr". (M. Nemz. Mrtz. 1878. Quart. Lat. fi. 1.; tovbb HA.IOS: Monumentum Uterarium Imnno-scythicum. M. Tud. Akad. Knyvt. M. Nyelvt. 2-rt 3. 87,. 14b. lev.) * SKHKSTYK: Telegdi Jnos Rmlinienljuak hamburgi s marosviistrhclt/i kt!:irata. Magyar Knyvszemle. liKj:!. vi f'iily XI. kt. 'J47. I. Kiilnlcnyoinntn Hus/.oneiry s/.vesr kz nyomott brval". Budapest, 1908.186.1.
1

TELEGDI JNOS RUDIMENTJA

107

krds jegyei kzt mellzte ezt az u-forma kombkomot s helyre meglep mdon odarta az U rendes rovsirsos jegyt. Ugyangy ki tudta javtani az Abbreviatio"-k csoportjban a ST s LT sszevont jegyeit. Az r imdsgnak s az Apostoli hitvallsnak rovsirsos szvegben merben j sorbeosztsa van s a szavak rszeinek elvlasztst nem tveszti el. A msolt szveg szavainak hibs megszaggatst sem szntette meg, az elrontott betket sem igaztotta ki, a szelvlaszt pontozs visszalltsra sem vllalkozhatott, de a meglep pontossg msolathoz mgis hozzadott nhny olyan vonskt, a melyet a szveg megrtse nlkl csakis ugyanilyen tartalm magyar nyomtatvny figyelembevtelvel lehetett elhelyezni. rtjk a mondatokat tagol vonsok felrakst. Hyenek vannak az r imdsga akaratod" s hatalom" szavai utn is; az Apostoli hitvallsban pedig az els sor istenben", a msodik sor .atynak" s fldnek" s a kvetkez sorok teremtjben", Cristusnak", fiban", urunkban" stb. szavai utn. Nehogy a msol gyeskedse mgtt valaki magyarul rt segtsget gyantson, flemltjk azt is, hogy a giesseni msolat minden rott s rovsirsos magyar botlsa szolgai hsggel belekerlt UFPENBACH kziratba is. Benne van a Canad, galyn, Nilat", a Szenoeseg" s a Grll pokobra", viszont hinyzanak ebbl is az r imdsga szvegbl kimaradt dts meg" (szabadts meg) sztagok.

IV.
A marosvsrhely msolat.
Midn a cskszentmiklsi felirat marosvsrhelyi msolatt ismertettk, a msolatot rz gyjtelkes ktet tartalomjegyzkbl megtudtuk, hogy a X. szm darab tartalmt ez a latin czm jelzi : Priscae Hunnorum Lingvac Rudimenta, brevibus quaestionibus ac responsionilus comprehensa opera et studio Joannis Telegdii". Szval a Rudimenta egy XVIII. szzadi msolata flmerlt ott, a hova TELEGDI mve eredeti kziratt a XVI. szzad vgn BARANYAI DECSI Jnosnak, a marosvsrhelyi ref. fiskola tuds tanrnak kiads vgett tnyjtotta. Mivel az 1739-ki Schwartz-fle giesseni msolat 1764-ben mr DOBAI SZKELY SMUKL volt, nyomban szmolnunk kellett azzal az eshetsggel, hogy a marosvsrhelyi pldny mr a Schwartz-fle msolat utn kszlt. Mieltt a giesseni msolat eredetije elkerlt volna, nekem alkalom nylott arra, hogy a giesseni utn kszlt hamburgi msolatot, a BD Athensban lenyomatott Baranyai Decsi-fle levelet s a marosvsrhelyi kzirat szvegt pontosan sszehasonltsam, gy aztn kiderlt, hogy az utbbi kett olyan kzs forrs utn kszlt, amelynek szvege mr sokban eltrt a giessenitl. Mivel az eltrs TELBQDI szvegben lt nagyobb mrveket, ezt a rszt a szksges sszehasonltsok vgett itt egsz terjedelmben lenyomatjuk. Ezt a kiadst a szveg rvidsgn kvl megknnyti mg az a sajtsgos krlmny is, hogy belle a rovsirsos rszek egszen hinyzanak.

Elementa veterum Hunnorum breviter proposita.


Quot snt Literae veterum Hunnorum seu Scytharum? Triginta duae : (a hinyz betk szmra hat res sor van hagyva).

De pronunciatione harum Literarum.


Quomodo pronunciantur ? Horum Characterum sonum seu pronunciationem facillime absque viva voce perdisces, si cum Latinis characteribus conferas, parum enim ab earum enunciatione differunt ; nisi quod

A rgi hunnok rsjegyei rviden eladva.


Hny betjk volt a rgi hunnoknak, vagy scythknak ? - - Harminczkett : (a hinyz betk szmra hat res sor van hagyva). Ezen betk kiejtsrl. Miknt ejtetnek ki? Ezen rsjegyek hangjt vagy kiejtst halls nlkl legknnyebben gy tanulod meg, ha a latin jegyekkel egybeveted, mert azok kiejtstl, kivve azt, hogy a latinok 14*

A MAGYAR R O V S R S HITRIiKB RMLF.KRI

Latini suas Consonantes bifariarn efferant. Quaedam enim ex illis ita sonum edunt, ac si Vocalem post se habeant : t : be, ce, de, g, ha, pe, te, se. Quaedam vero in initio Vocales exprimere viden18. tr, t : ef, el, em, n, r, s. Siculi autem uno tantum modo efferunt, quo singulae Consonantes Vocalem ante se habeant. Pronunciantur vero sic universae veterum Hunnorum seu Scytharum Literae : A. eb, ets, ets, ed, e, ef, eg/i, g)', eh, i, ej, k. ak, el, ely, nt, nctty, o, ii. p, r, s, esz, t, ety, u, , v, s, ex (helyesen : ezs). Quomodo dividuntur hac Literae? n Vocales t Consonantes.

Onot snt Consonantes?


Viginti trs: (a hinyz betk szmra ngy res sor van hagyva). Quomodo dividintur Consonantes ? In simplices et mixtas. Qtiot sutit simplices Consonantes ? Novem decim ; (kt res sor van elhagyva) sic dictae, quod vim unius seu simplicis Consonantis habeant. Quot snt mixae Consonantes ? Ouatuor sic dictae, quia mixtum cum | 19. Vocali sonum edunt. Quae est observaiio de mixtis Consonantibus? Cum in Lingva nativa utimur Latinis characteribus, nonnunquam in quibusdam dictionibus Romna Lingva non est sufficiens ad enunciationem nativi sermonis ; unde Literis quibusdam g, l, n, t vim inferre cogimur ; notamus enim accentu gravi, hoc modo: g', /', n', f, t perfectius ad nativi sermonis enunciationem sonus referatur. Sic in ungarico sermone Latinis characteribus v. gr. (azaz: verbi grcia) Gmoltalan, pro Gymoltalan, navalas pro nyavalys.1 t Siculi et Hunni veteres peculiares habent literas has quinque, quibus implicitae vocali y

a mssalhangzikat ktflekppen mondtk ki, nem igen klnbznek. Nmelyek ugyanis gy hangzanak kzlk, mintha magnhangz volna utnuk : pl. be, ce, de, g, ha, pe, te, ze. Msok pedig magnhangzval ltszanak kezddni, pl. ef, el, em, n, r, s. A szkelyek azonban csak egyflekppen ejtik ki, t. i. az egyes mssalhangzk eltt hangz van. A rgi liunnok vagy scythk sszes beti gy ejtetnek k i : A, eb, ets, etz, cd, <>,, ef, egh, egy, uh, i, ej, k, ak, el, ely, em, n, city. o, , p, r, s, esz, t, ety, u, , v, ez, ex (helyesen : ezs). Miknt osztatnak fl ezm betk - - Magnhangzkra s mssalhangzkra. Hny mssal!tani/z ran"? Huszonhrom: (a hinyz betk szmra ngy res sor van hagyva). Miknt oszlatnak fl a mssalhangzk ? Egyszerekre s sszetettekre. Hny egyszerit mssalhangz van ? - Tizenkilencz : (kt res sor van hagyva) azrt neveztetnek gy. mivel egy egyszer mssalhangzt jelentenek. Hny sszetett mssalhangz van ? - - Ngy : a melyek azrt neveztetnek gy, mert magnhangzval sszetett kiejtsk van. Mit kell tudnunk az sszetett mssalhangzkrl"? Miutn anyanyelvnk kifejezsre latin jegyeket hasznlunk, nha nmely szkban a latin nyelv nem elg a hazai kiejts kifejezsre : innen van. hogy nmely betnek, //. /, m, n, t, knytelenek vagyunk jelentst megvltoztatni; ugyanis kemny kezettel jelljk meg ekknt : g\ l\ r, t\ hogy tkletesebb hangot adjon anyanyelvnk kifejezshez, gy van a magyar beszdben latin jegyekkel pldul Gmoltalan Oymoliniiin helyett, narlas nyavalys helyett. Do a szkelyeknek s rgi hununknak ezek jelzsre a
A mssalhangzk s/.i'iban l'ory- ucmitns ;ravix-t a msol arrcntns Icmis gyannt a s/omazdos magnlianir/k t'ijl l'cktftti'.
1

TBLKGDI JNOS RUDIMENTJA

109

Nyavalys

sonus perfecte editur ; t Zlyom ......... Gyalu

, Tsandd

Atya

Quid observandum circa Literam . . . ss :'


Circa Literam . . . alioquin simplicissimam observandum est ; quod eatenus, quatenus in vernacula Lingva Literae s addimus s, t: Szentsg, szpsg, habeat vim duarum Consonantium : Siculi autem simplici Litera haec scribunt sic : szentsg szpsg Quid differunt (hzag a kt k rszre)? Nihil nisi quod (hzag a k-k rszre) in initio et fine dictionum, cum eam vocalis (hzag az a rszre) sequitur, commodius usurpali possit, quam alia, | 20. et in fine semper corripitur, t Kalmr . . . . . adnak . . . . , akkor . . .., nam duas Literas in se continet ka, verum utroque modo licebit, sive . . . sive . . . accipiat. '

Quid differunt

invicem posteriores duae Consonantes?

Quantum differant ex suppositis exemplis liquido deprehendi potest : 'Slya . . . . . sld . . . . , 'sak . . . .

Quot snt Vocales?


Novem :

De Adbreviationibus.
Quae est ratto Adbreviationis Literarum apud Sictilos ?
Habent Siculi Syllabas quasdam brevitatis causa inventas, cum Vocales Consnantium lateribus inseruntur; t (a hinj'z pldk szmra msfl sornyi hely van hagyva). Sd ita snt observandae istarum Syllabarum cotnbinationesl ne regulm rectae collectionis confundant. Non valet ergo Harmadik , quia literae (Itt megszakad).

kvetkez t betjk van, melyek segtsgvel a benfoglalt y magnhangz hangja tkletesen rvnyre jut : pl. Zlyom . . . . , Gyalu . . . . , Tsand . . . . , Atya . . . . , Nyavalys Mit kell a . . . sz betrl megjegyezni ? - - A klnben igen egyszer . . . betrl megjegyzend, hogy a mint a hazai nyelvben az s-hez z-t toldunk. pl. Szentsg, szpsg, akkor ez kt mssalhangz erejvel br, a szkelyek azonban ezeket egyszer betvel gy rjk : szentsg , szpsg Miben klnbznek (hzag a kt k rszre) t' Semmiben, csak a (hzag a kk rszre) sz elejn s vgn, ha azt (hzag az a rszre) magnhangz kveti, knyelmesebben hasznlhat, mint a msik, s a sz vgn mindig megrvidittetik, pl. Kalmr , adnak , akkor , mert ka kt bett tartalmaz, de azrt mindktflekppen helyes, akr . . . . akr . . . alkalmaztatik. Miben klnbzik egymstl a kt utols mssalhangz "? - - Hogy mennyiben klnbznek, az az albbi pldkbl tisztn megrthet : 'Slya . . . . , zld . . . , 'sk . . . Hny magnhangz van ? Kilencz Az sszevonsokrl. Mi magyarzata van a szkelyeknl a betk sszevonsnak t' Van a szkelyeknek nhny, rvidsg okrt feltallt sztagjegyk, midn a mssalhangzk oldalhoz magnhangzk csatoltatnak. pl. (a hinyz pldk szmra msfl sornyi hely van hagyva) Hanem gy kell azon sztagjegyeket szerkeszteni, hogy a helyes sztagols rendjt ne zavarjk. Nem helyes teht Harmadik , mert a betk (Itt megszakad).
A szably mg gy kibvtve is zavaros, mert a szerz nem emeli ki, hogy a ka-t\ helyesen megklnbztetett k--k jegynek ak jelentse van.
1

110

A MAGYAR ROVSRS H1TELB8 EMLKEI

A Rudimenta e csonka kzirata tulajdonkppen mr nem is msolat, hanem flben maradt tdolgozs. Az tdolgoz a hangtani magyarzatokat nhol sszevonta, kibvtette, jbl csoportostotta, ms pldkkal igazolta, ms rendbe szedte, st ki is javtotta, gy a giesseni kzirat szerint 18 egyszer s 5 sszetett, a marosvsrhelyi szerint pedig 19 egyszer s 4 sszetett, teht sszesen 23 mssalhangz van. TELEODI ugyanis az ecsi (cs) mssalhangzt az sszetett gi, li, eni, ti (gy, ly, ny, ty) csoportjba sorozta. E tvedst az tdolgoz felismerte s a cs jegyt az egyszerek kz oszt vta be. Jellemz, hogy a magnhangzk szmt is 9-nek mondja, holott a giesseni szveg a, e, i, ci, o, ci, u, , v magnhangzi kzl az ei (j) s v jegyeit a mssalhangzk kz kellett volna szmtania, gy aztn a mssalhangzk szma 23-rl 25-re emelkedett volna, a magnhangzk pedig 9-rl 7-re fogyott volna. Dicsretknt emltjk meg, hogy a magnhangzk csoportjt ki tudta emelni a mssalhangzk krdsei s feleletei kzl. A szveg egyb fogyatkossgaival szemben mr tehetetlen volt. Vltozatlanul meghagyta a z s zs jegyek czltalan megklnbztetst s a 's(zsk)-kal megszerzett rgi 'slya (zslya) plda alapjn nem javtotta ki BCzjnek azt a feltn hibjt, hogy a zs helyn a;-et szerepeltet. Helyesen *j 3"^ alkalmazza s hibtlanul rja le a Gyalu pldt s a mellztt nyalb helyett helyesen alkalmazza a nyavalyst. Az ABCzben sikerrel megklnbztetett k s ak jegyek kln krdsben pedig nem ismerte fel TELEGDinek azt a giesseni szvegben is elfordul tvedst, hogy az ak jegy a szk elejn s vgn akkor alkalmazhat sikerrel, ha utna egy a magnhangz kvetkezik. Pedig azt, hogy az jegynek eltte kell lenni, nemcsak az BCz, haiiem a pldul felhozott akor (akkor) 21. Komromi Csipks Gyrgy album-lapja 1653-bl. s adnak szavak is bizonytjk. E kt pldhoz (a fel nem ismert hiba igazolsul !) a marosvsrhelyi tdolgoz hozzadta mg a kalmr szavat, a melyben az a jegy csakugyan a szkezd k jegy utn kvetkezik. A slyos tvedst az idzte el, hogy TELEODI pldiban az ak jegy eltt az a mindkt esetben ki van rva. Ezrt aztn nem is tudjuk, hogy mit rt a knlkoz szvgi rvidts alatt. Csak a rgebbi emlkekbl tudtuk meg, hogy ez a rvidts tulajdonkp a k jegy szvgi (s szkezd) aie sztag-rtkt akarta jelenteni. Az sszevonsok fontos fejezetben csak a sztagolst zavar sszevonsok kt hibs pldjig jutott el. De a Balzs s bir pldk helyett igen helyesen a harmadik szt hozza fel. Ebben ugyanis a rm s ad jegyek volnnak sszerhatok s csakugyan zavarnk a har - ma - dik sztagolst. A Rudimenta tbbi krdse, tovbb a Miatynk s Hiszekegy rovsirsos szvege elmaradt. Ez a sajnlatos jelensg szorosan sszefgg a meglv szveg pldinak elmaradsval. Ennek okt mi abban kerestk s talltuk meg, hogy a marosvsrhelyi szveg msolja s tdolgozja mr ismerte a csikszontmiklsi feliratot. E felirat megfejtst elssorban TELEGDI mvnek ksznhette. De az is ktsgtelen, hogy e gyakorlati alkalmazskor derlt ki a m szablyainak s felhozott pldinak fogyatkossga. Midn ezen nmi javtgatssal segteni akart, az erprba olyan kevs s ktes eredmnynyel vgzdtt, hogy a rovsirsos pldk s rvidtsek elmaradst utlag flpanaszolnunk nem lehet. Abbl, a mi e kzirathi kimaradt, bennnket a giesseni msolat ellenrzse vgett csak a rovsirsos betsor jegycinek formi rdekelnnek. Ezt pedig a marosvsrhelyi msol sem mellzte, mert megtallhat a gyjtclkes ktet ama tblzatn, a mely kzvetlenl a Rudimenta fenti szvege utn kvetkezik. Ezt a XI. szm tblt, mely kilcncz betsort tartalmaz, a kvetkez fejezetben

TELEGDI JNOS

RUDIMENTJA

111

mutatjuk be olvasinknak. Els rovatban vannak a TBLEGDi-fle rsjegyek. s hogy e jegyek csakugyan a Rudimentbl valk, TEI.EGDI nevnek jelzse nlkl is igazolhat volna azzal, hogy kztk a ez s cs jegyek pp gy fl vannak cserlve, mint a Budimenta fenti marosvsrhelyi szvegben.

V. Egyb msolatok nyoma.


Az erdlyi szlets (Sepsi- szki) LISZNYAI KOVCS PL debreczeni tonar 1692-ben kiadott Magyarok Crnicjban ez olvashat : Ezeknek a szkelyeknek (a mint az Atyllnak s meg az eltt val magyaroknak is) tulajdon magnos magyar btiii s rsai voltnak, s valamint ma irnak a sidk s a napkeleti npek, az rsokban jobb kz fell bal kz fel mentenek, mely magyar betket s rsokat, hazmban lakvn, n magam is lttam, st Erdlyben s Szkely fldn olyan praediktorokat is, kik magyar betkkel egymsnak irtanak, lttam s ismertem ; ilyen vaia TSULAI nev erdlyi pspk is".1 CSLAI GyROYtl, a ki az erdlyi ref. pspki szken 1650-tl 1660-ig volt GKLEJI KATONA ISTVN utda, ilyen rovsirsos fogalmazvny nem maradt. De annak l t ^ a ... JiVtin.- A-* *<"" jnf. igazolasara, hogy a hber, szr s -/chald nyelvekkel s rsokkal ^J*tnn .-* .tva** */.>i. ,/~*. w*i ^ * ** f*T~ /"' rt foglalkoz protestns theologu~ /T^*6-"1 ff saink TBLBGDI kis mvbl a X VII. ...., A, t, Jtf** f" \ szzad derekn nagy elszeretet&& * * W>W X**tA4Ml fi <,X f* tel sajttottk a szkely rovsrs titkait, utalunk KOMROMI /t <~x CSIPKS GYRGY debreczeni ta- ^T^^^^^ **~* f3~A< narra s prdiktorra, a ki fen- ^ ^ , ^ ^ *~"< * * 7 tebb, az irodalmi rszben tr^-^ y ,-.. ~ gyalt nyelvtani mvben elg (*%** krlmnyesen ismertette a sz22 kely rovsrs mibenltelt. Meg- Miskolci C. Gspr album-lapja 1654-bl. emltette, hogy a debreczeni czeni fiskola knyvtrban is volt egy ilyen knyv. Ennek alapjn llaptotta meg, hogy a tulajdonkpeni magyar rsnak 32 betje van, mert a k-t mskpen rjk kzpett, mskpen vgl s ell. Ebbl aztn mi is megtudtuk, hogy a debreczeni nagy gs alkalmval elpusztult rovsirsos knyv csakis TELBGDI Rudimentjnak msolata lehetett. KOMROMI CBIPKBS GYRGY irstudomnynak egybknt maradt fenn egy rdekes irottl emlke is. A debreczeni fiskola knyvtra rzi KISMARJAI VESZELIN Puiak azt a XVII. szzadi emlkknyvt, a melynek 241. lapjra KOMROMI CSIPKS GYRGY Leidenben, 1653 mrczius 12-n (IV. Idus Mrtii Juliani) Telegdi-fle betkkel s Telegdi-fle szablyok szerint irta fel ezt a jobbrl balra olvasand s grgl is megismtelt szveget:

ELG NNEKEM AZ ISTEN KEGYELME. TE ESMRD MEG MAGADAT.


E lap facsimiljt 21. sz. brnkon mutatjuk be olvasinknak s teljessg kedvrt a rkvetkez 22. sz. brn bemutatjuk ugyanezen emlkknyv 297. lapjnak facsimiljt is. mert erre meg MISKOLCI C. GSPR 1654 febr. 3-n Franequerbau irt rovsirsos emlksorokat. Ennek ugyangy olvasand szvege igy hangzik :

LGY H MIND HALLIGLAN S TENEKED ADOM AZ LETNEK KORONJT.


1

I. m. Debreczen, 1692. 12-rt, 1723. 1.

112

A MAGYAR

ROV8IRN

HITBI.KS EMIiRKRI

Jellemz, hogy a hangz-ugratsnak egyik feliratban sincs nyoma. Felletes rdekld a Rudimenta minden szablyival ellenkez rossz pldibl ezt nem is tanulhatta meg. Ezrt tartjuk meglepnek, hogy KOMROMI CSIPKK GYRGY egy esetben legalbb a kk jegyet alkalmazni merte. Irstrtneti szempontbl mg rdekesebb MISKOLCI C. GSPE irs m utalvnya. Ebben ugyanis a g s l jegye meg van fordtva. Szerepel benne tovbb egy .. f*, kln jegy is. Albb kiderl, hogy ez a hrom jegy V II Aniiqiia Hunncru/nLLlemcnta. csak abban a betsorban szerepel egytt, a melyet BKL f J cs ez b A MTYS 1718-ban kinyomatott. E betsort KAPOSST SMUKL, e f 0 L. *. A, ^^ A "^C 4. gyulafehrvri tanrtl kapta. A marosvsrhelyi kzirat kilencz betsorban kln szerepel majd egy Kapossifle is. E betsorban a g s l nincs visszafordtva, viszont / lij kfinak h gy 0h tkletesen van rva az r. Mivel MISKOLCI C. GSPR a /K. (?\ \*\ jf\ /" /^ Bl-fle fordtott g s / trsasgban ezt a Bl-fltl elt tkletes r jegyet hasznlja, arra a meglep ered51 p o o m, n m r k ) menyre jutunk, hogy TELEGDI 1598-ban vilgg bocsJ/| ? Q S\ ~J "} 4 J" %/ J tott kzirata a XVII. szzad derekn, teht fl vszzad mlva mr romlott betsorokkal volt Eurpaszerte forj* t ez i z i> '< u : galomba hozva, -j 4- Q l \A k L V A Az els teljes Telegdi-fle betsor - - tudjuk l J ' * 1703-ban Oxfordban, az angol HICKES GYRGY Antiquae literalurae septentrionalis libri duo czim nagyivrt t/ f ^r^ <^i mvnek I. ktetben ltott napvilgot. Az els ktet ^^ *) lbeszdnek VIII. lapjhoz csatolt rznyomat VII. szma 23. Hii-kes HarHnyi-f'le ABCzje 1678-bl. mutatja be azt a 23. sz. brnkon is lthat betsort, a melyet HICKBS 1678 tjn a magyar HARKNYI JNOS! kapott. Noha a betk legtbbje rtelmetlenl elrajzoltatott, a kt e s kt le jegye elrulja, hogy a forrs ezttal is TULKOM Riidimeiitja volt. A kvetkez 24. sz. brn azt a Magyar BCz"-t kzljk, a melyet 16H krl jegyzett bele valaki GNCZI GYRGY De disciplina ecclesiastica ezim 1613-ban Debreczenben megjelent latin mvnek m. nemzeti mzeumi pldnyba. Nhny jellemz betje segtsgvel albb megllaptjuk, hogy ennek is a Rudimenta, volt a forrsa. 10 ^ tf > *" .f' 43 Sorrendben haladva itt kell * . ' - " . / megemltennk azt a Rudimentakziratot is, a melynek segtsgvel 1690-ben MARKIGLI a szkelyfldn felfedezett rovsirsos fadarab kzpkori magyar szvegt jl-rosszul megfejtette. A rovsirsos szveg betsora termszetesen jval tkletesebb volt, a TKLEGDI szvegt tolmcsol szkely pedig mr a Rudimcittl sem rtette meg. Ha ehhez hozzvesszk, hogy MAR- &\ '<J ^\ ^C ^4 ?" l ^*~ ^ ^ V sici.i magyarul nem tudott, akkor nem csodlkozhatunk azon. 24 ^168U t j. in loljeityzctt ABC/. hogy a betsor hangrtknek megllaptsba szmos hiba csszott be s hogy MAKBIULI a Jt'udimoiln tantst is flrertve, a magnhangzkat mindig TRIPODI e magnhangzjval egytt akarta rvnyesteni. EK utn OTHOKOCBI FRIS FKRBNC IGOS-ban Fraiieqiierban megjelent Origines Hnnyat icae czim knyvnek hat betre terjed rovsirsos mutatvnya kvetkezik. A 25. sz. brnkon lthat hat jegyet egy Alphabctum antiquorum Hunnorum ezini teljes betsorbl vette t. Jelzi azt is, hogy

TELEGDI JNOS RUDIMBNTJA

113

ezt az ABC/t egy bartja Velenczben kzlte vele, ez pedig Magyarorszg nyugati (?) rszbl kapta valakitl. .Minthogy azonban - - folytatja - - ezek a betk mg magam eltt is gyansak, klnsen azrt, hogy a magnhangzk (melyeknek szma nyelvnkben ht) a mssalhangzkkal vegyesen vannak az eurpaiak mdjra elsorolva, azrt azok kzzttelt, vagy rolk val bizonyosabb tletemet addig elhalasztm, mig ha isten megengedi - - rolk mshonnan jobban rteslk. Mert az az ember vagyok, a ki nem szeretek semmit homokra piteni". Mikor pedig izeitetl a hat els bett mr bemutatta, megjegyzi, hogy az sszes jegyek szma 34, mivel a lgy </(/, ly, ny s ty mssalhangzknak ms jegyk van, mint a g, l, n s t mssalhangzknak.1 OTROKOCSI ezzel ktsgbe vonhatlanul bizonysgt szolgltatta annak, hogy a Magyarorszgbl rkezett velenczei forrs csakis TELEGDI Rudimentja lehetett. Nyelvnk magnhangzinak szma ugyanis nem ht. hanem - - a rovsirs betsorban nem szerepl -t s az utlag belehelyezett -t is szmtva kilencz. OTROKOCSI teht a hamis szmhoz gy jutott, hogy a Rudimenta kilencz magnhangzja kzl kikszblte az oda nem tartoz ei (j) s v mssalhangzkat. A Budimenta tantst hirdeti akkor is, midn a betk szmt azzal igazolja, hogy a ngy lgy" (Telegdi szerint is megklnbztetett ncgy sszetett") magyar mssalhangznak kln jele van. SzAMOSKzvrl szl elz fejezetnkben meg kellett emltennk, hogy NAGY-RI JZSEF meggyanstotta OTROKOCSI SZAMOSKZY Or/nes czim mve kziratnak elplagizlsval. Miutn OTROKOCSI egyik forrst most megismertk, az rintett trgyban ezt a kmletlen vdat egszen elejthetjk. A megemltett velenczei forrs semmifle kapcsolatba sem hozhat azzal, hogy szz wel korbban SZAMOBKZY szintn Fels-Olaszorszgban jrt. A kik ksbb ott megfordultak, azok ppen az fljegyzse miatt rdekldtek a flrenczi knyv irnt. BBRZEVICZY ALBERT emlti, hogy 18181820. vi klfldi tudomnyos kutatsai folyamn Rmban az Angelica Augustinianorum knyvtr magyar ct vonatkozs kziratai kzt szintn tallt egy Rudi' <* . f A. menta-msolatot, melyet ktsgkvl valamely ma3 " f^J *3* 5Q. 4 gvar tuds a vgre idekldtt. hogy a rgi mae'var . .. ,. 25. Otrokocsi Fris Ferencz betiimutatvnya 1693-bl. beinknek tormi az itt lev hres s gazdag knyvtraknak kzirataiban megkerestessenek vagy feltalltassanak, leginkbb pedig a fiorentziai knyvtrban, melyben hasonl magyar betkkel rott knyvet lenni lltott fell (t. i. a Rttdimenla idzett czimcben) emltett BARANYAI DBCSI JNOS (tvesen SZAMOBKZY JNOS helyett)." 2 Neknk az a benyomsunk, hogy NAGY-ARII a kt Oriyincs kzs oziine s - - ha az rintett trgyra is tekintettel volt - - a valban megtveszt Rettegi-fle kompilczi vezethette flre. A kvetkez szzad elejn a szkely betknek szlesebb krben val terjesztsre LAKATOS ISTVN csik-koznisi plbnos 1702-ben rott Siculia accuratius, juam hactenus, delincata et descripta in lucemque data... czim mvecskje lett volna hivatva. A nyomdba sznt, de soha meg nem jelent s kziratban mgis szltre elterjedt ksrlet THURCZI ismert soraival hvja fel a figyelmet az erdlyi szkelyek si eredet irstudoninyra. Utna pedig Aljihabctum Siculorum seu veterum Hunnorum, qui a dextra ad sinistram scrii/ebani cziinen megkezdi a Rudimenta rvid kivonatnak kzlst. Benne teht a mssalhangzk szintn feloszlatlak egyszerekre s sszetettekre. Az egyszerek kzt a ez s cs jegy fel van cserlve ; az sszetettek szma megmaradt tnek, mert a cs itt is megmaradt kzttk. A sok kihagys daczra a 2 s zs jegyek felesleges megklnbztetse a jl ismert zld s zsja pldkkal egytt tovbbra is psgben maradt. Ugyangy megmaradt a kt k jegyrl szl tants is azzal a tvedssel egytt, hogy az a jegy nem eltte van, hanem utna kvetkezik. Megismerkednk az sszevonsokkal s a Ferencz esperesrl szl plda eme bvtett kiada sval: Azrt Esperest parancsolt ollyant neknk, rongy ingh, mind Ferencz . Ezutn az r jegyrl szl szably kvetkezik a pldul felhozott .Tercsi" s Pter" nlkl. A hllkhz hasonltott sszerovsok zradkul felsorolt hibs pldi szintn elmaradtak. Ha vgl megemltjk azt, hogy betsorban a zs jegy a-nck van jelezve : nemcsak azt tudjuk meg, hogy a Rudimenta fogyatkos
I. m. 820321. 1. Jegyzetei magyar haznk'it illet s a klfldi knyvtrakban tallhat jelensgekrl. (Tudomnyos Gyjtemny 1820. vi VI kt. 46. 1.)
s 1

Sebestyn: A Magyar Rovsirs Hiteles Emlkei.

15

A MAfYAR ROVSRS HITELES l i M I . K K l

TFLEGDl JKOB RUDIMEXTJA

115

kivonatval vau dolgunk, hanem azt is, hogy LAKATOS forrsa ugyanaz a hibs erdlyi vltozat volt, a mely tbb kutatnkat, kztk KJONI juost is flrevezette.1 Szinte hihetetlen, hogy a Telegdi-msolatok ilyen bsge kzepett BL MTYst, a kutatsra sarkalt hazai s klfldi tudsok egyike sem tudta a Rudimentval s HICKES mvvel megismertetni. Neki pusztn csak az a betsor llott rendelkezsre, a melylyel KAPOSBI SMUEL, a Gyulafehrvrra tteleptett srospataki ref. fiskola 1713-ban elhalt tanra rvendeztette meg. Jellemz, hogy ez a magyarz szveg nlkl szerepl Jt. f. ff TL. tJftct.Tt. betsor kzeli vltozata volt annak a msik betsornak, a melyet HARSNYI JNOS ugyancsak szveg nlvAiflu*** Kvnno- cfi _/ kl bocstott annak idejn az angol HICKES rendelkezsre. Nevezetesen -t s KAPossiban is kln jegye van az J >C K. e s betknek, tovbb szerepel nla a kt r jegy is, a melyek .A 5. kzl az egy vonalbl ll jegy szra szintn ferdn ll. Mg feltnbb, hogy a gy stilizlt s jobbra dnttt jegye a Harsnyis Bl-fle vltozatban egymshoz sokkal jobban hasonlt, mint a mennyire KAPOSSI marosvsrhelyi X ty O y. betsornak rendes gy jegye a Bl fle kiadvny yy jegyhez hasonlt. N u. . Az utbb emiitett betsor a marosvsrhelyi kzirat ama tbD n. lzatn maradt renk, a melyen kvle mg ms nyolcz betsor is szerepel. A mellkelt 26. sz. brn >,^\. V. ^ hy 0 f. lthat gyjtemnyt a Rudimento, marosvsrhelyi msolja abban a i^a * . ^R c. hiszem ben llitotta ssze, hogy a szkely rovsrs betsornak kilencz kln vltozatt mentette meg. Arrl teht sejtelme sem J volt, hogy kezdve a Tei/KODirl czimzett els rovaton egytlegyig a kzrl-kzre adott Telegdi/ r. fle betsor eltorzulsnak ksznheti ltrejttt. Ma azonban mr e)C PO. nem nehz igazolni, hogy e vltzatok valamennyien egy kln ki2? B., M - ty . g Kapossi.fle BCzje. alakult erdlyi csaldba tartoznak. A trzs, melynek beti a giesseni vltozat betihez s a TELEQDI eltt lejegyzett betkhz legjobban hasonlthattak, HARSNYT s KAPOSSI ama kzs forrsban keresend, a melyen a ez s cs jegye mg nem volt flcserlve, a kt r pedig pontosan meg volt klnbztetve; 2 viszont a romls tjra trve -- mr stilizlni kezdte a b, gy, j, ny, , , p, r, sz s ty jegyeket. A tudatos

a.

b.

jk

" t

cu

j* .k.

jk.

cs.

y t.

A.

&.

A. j.
f X X fc.
T

e)

o, o.

T"
3C

ct f.

p. ***5C

\>E
^-

i.

1 E mvecske szmos msolatban maradt fenn. Mi a nagyszebeni Bruckenthal-Mzeum, a marosvsrhelyi Teleki-Knyvtr, a M. Tud Akadmia knyvtrnak ll pldnyt s a M. Nemzeti Mzeum Orsz. Szchenyi-Knyvtrnak 3 pldnyt vizsgltuk meg. KJONI betsort 1. e knyv VTL fejezetben. 2 HARSANVI rovata HICKKS kiadvnya nyomn van kitltve. Hibs jegyei kzt csak a nagy R szerepel annak jell, hogy a kis r kimaradt. 15*

116

MAGYAR ROVSRS

HITELES

EMLKEI

vltoztats czlja a hasonlnak tetsz, vagy knnyen sszetveszthet jegyek megklnbztetse volt. Ilyen megbolygatott csoport volt a bhty, az enny, a di, az akR s az rsz. A sokbl pldul csak pr tudatos vltoztatsra mutatunk r Az ak azrt lett kiss htra, vagy kiss elre buktatva, hogy inkbb /, vagy N formj j jegy legyen, mintsem hnyat fektetve a nagy R jegygyei legyen azonos ; msrszt a nagy R jegy is tformldott a latin betsor H-jv. Az sz jegye fggleges, a kis r jegye jobbra dlt vonal volt : az ss jegyt teht balra dntttk s kiss hullmoss vltoztattk. Az sszevonsokbl rjttek a megklnbztet jrulkok alkalmazsra s nhny bet (pl. az ny, o, , ty) vltozataival valsgos bbit idztek el. Ilyen jrulk alkalmazsval jtt ltre ebben az erdlyi vltozat-csoportban az kln jegye is. Ha teht e zavaros alakulatokat a maguk rtkre leszlltjuk, a marosvsrhelyi kilencz *<Je betsorbl sem nehz kibogozni a Telegdi-fle betsor archi_ . typust. A jelzett Harsnyi-Ka1 ss fle trzs ABCz mellett

SC e)3D^OAN<> DfTiAD)M^X4
ny
l
kJ,
j

BL s Lipsius" rovatai mr nem szmtanak, mert az utbbi kett a Kapossi-fle betsor kitfc t ty J S i t ' K> nyomatott vltozatait jelenti. Az utbbi ugyanis a Die so nthige C'T'. \Mt (. aanactejr*t tjruy Cfaittr als ntzliche Buchdruckerkunst .*JnJt neetu*- a J mmrm oufntaum otcj i und Schriftgicszerey czim 1740. lulez vi lipcsei kiadvny ama betsort jelenti, a melyet kiadja BL MTYS 1718-ban Lipcsben jru*. megjelent De rtre literatvra hunno-scythica exercitalio czim ktetbl mertett. 1 Mivel e tcrta. kett a tblzatban egymstl nmileg eltr (pl. BL jegye HARSNYI rovatba kerlt) s eltr '"/"" BL kinyomatott betsortl is, az utbbit 27. sz. brnkon kln bemutatjuk olvasinknak. Bemutatjuk tovbb (28. sz. bra) a marosvsrhelyi kzirat Kapossi-fle betsornak kln lapjt is. A tbbi rovatot Desit kivve - - a ez s cs jegy tves 28. A marosvsrhelyi kzirat Kapossi-felc s Nvtelen ABGzje. tolcserlse csoportostja az els rovat alaposan megromlott Telegdi-fle betsora kr. Ezek kzl legrgibb jellege, teht legkevsbb romlott betsora DOBAI rovatnak van E/t a tblzat ksztje kln lapon is szerepelteti e c/imen : Literae Siculae ex Notationibus Generosi STHPH(ani) DOBAI. A betsor alatt pedig ez a lemsolsra vonatkoz keltezs olvashat: Anno 1753. die 2a May".* (L. a 29. sz. bra fels rs/n.)
f

p -

Kzvettett ton ujryiininiuMi meritutt OEBTELIUS JNOS GODOPRKD, a wittenbergi egyetem jeles magyar hallgatja is, midn 1719-ben egy rimaszombati bartjtl a/,t M. alaposan elrontott betsort megkapta, a mely utbb Harmnia (I) orienlis t occidientis spetiatimqve hvngaricac cvm hebrar.a ete. r/.imi iniivbcn megjelent. Kiadta HI.IVAI JNOS. Wittenberg, 1746. Facsimiljt 1. SKBESTYN : Rovs s rovxinis, 25U. 1. (Ktlnio^raphia, 1904. 409. 1) 2 Nem tvesztend ssze DOBAI S/EKKXY SAMEC!, a ki a XVII. szzad derekn s/.intn kutatta a rovsirasos emlkeket s a kinek SCHWABTZ GODOFRD 1764-ben megkttldtte a giesseni kzirat msolatt. SBBKSTYN ; Hovs s rovsrs, 257. 1. jegyz. (Etbnograpbia, 11)04. 410. 1.)

TEI.BGIII JNOS RUDIMENTAJA

117

gy itt, mim a tblzatban ez a vltott rizte meg legjobban a rovott jegyek merev vonalait. sszes trsai kzt ebben van rintetlenl a &, gy s ak jegy. Klnsnek tetsz , v, zs jegyei megtallhatk az 1680 tjn msolt fenti (24. sz.) Telegdi-fle BCzben, a melynek ez s cs jegye szintn el van cserlve. Vgl megemltjk, hogy DOBAI betsora abban is eltr a tblzat tbbi betsortl, hogy benne az u s r szintn el van cserlve. A giesseni msolat betsorban az u jegye v-vel, a v jegye eu-vel van jelezve, a magnhangzk kzt pedig az u-val jelzett M jegy mellett mg (kilenczedik magnhangz gyannt !) a v-vel jelzett v jegy is szerepel. Arra kellett teht gondolnunk, hogy TELBGDI JNOS a betsor hangrtknek megllaptsnl az el, i-cz, ed stb. pldjra e-vel irott eit (ejtsd : r) hangrtkvel nem volt tisztban. Noha ebbl folylag a Gyalu pldnl s a ru sszevonsnl szintn feltn zavar volt szlelhet, mg mindig fenn-r t r- forgit az az eshetsg, hogy . V L r .1 e hibt esetleg a klfldi, taln magyarul jl nem is tud s msolk kevertk bele TELEGUI szvegbe. Most DOBAI ISTVN avatag betsornak u-val jelzett v jegye s v-vel jelzett </ jegye ktsgtelenn teszi, hogy TELEGDI Rudi mentjUa( /// 6_y ahabefum Lu CM>ban ez a tveds csakugyan benne volt. Ezzel aztn bebizonyoj J sodott az is, hogy DOBAI szin7 tn Telegdi-fle betsornak volt birtokban. Egy olyan t Jt ft v _ u. Rudinienta-msolatbl ismerte meg, a melyben - ugyancsak a megtveszt liangrtkels miatt - - az ccz s ccs (a giesseniben ecs s ecsi) h he ^yj ji ja ..(>. ka. mr fel volt cserlve, de ez m fincato ci^ m. : a szemetszr hiba mg rintetlen maradt. Vgl mg Dfesi rovatrl kell rviden megeml29. A marosvsrhelyi kzirat Dobai- s Dsi-fle BCzje. keznnk. Ebben emltettk - - a ez s cs mg nincs felcserlve. Mivel kln jegye sincs, hihet, hogy rgibb is a vele egy csoportba tartoz Harsnyi-Kapossi-fle betsornl. Azt, hogy ez is a Rttdimentbl kerlt ki, mr a tblzat sszelltja bebizonytotta. Mellkelt 29. sz. brnk tnteti fel azt a DOBAI mintjra elkszlt kln Inpot, a melyen betsorval egytt szerepelteti az abreviatik ama jl ismert csoportjt is, a melyet DSI csakis TELKGDI kziratnak msolataibl ismerhetett meg.

J O

% fa 3f 5C.A A AoX X X

HETEDIK FEJEZET.

AZ ENLAKAI FELIRAT 668-BL.

i.
Br Orbn Balzs felfedezse.
Midn BR ORBN BALZS A Szkeli/fld lersa trtnelmi, rgszeti, termszetrajzi s npismei szempontbl czm hat ktetes mvnek anyagt gyjttte, tanulmnytjain ber figyelemmel kutatott a szkely rovsrs epigraphiai emlkei utn. Azt mr tudjuk, hogy a csikszentmiklsi feliratot nemcsak eredeti lelhelyn, hanem KUNICS s msok tvedsbl folylag Gyergyszentmiklson, st Csikszentmihlyon is hiba kereste. Most pedig arrl szmolunk be, hogy a szerencse egyszer mgis rmosolygott : midn az enlakai feliratot 1864 mrczius havban felfedezte. Ez a kis unitrius kzsg Udvarhely-vrmegyben a Firtos aljn azon a flrees hegyhton helyezkedett el, a melyet a Kiskkll s Nagykiikll vzvlasztjnak kell tekintennk. Neve az 18323-iki ppai adlajstromban Jandalaka, egy 1567-iki regestrumban Y.haiilaka (Janlaka),1 1506-ban lijenlaka, 1576-ban Janlakn, 1602-ben Jmlaka, 1712-ben pedig Enlaka formban fordul el.2 Rgi temploma, mely az Ki61-iki tatrdls alkalmval sokat szenvedett, HR ORBN szerint a XV. szzadi gtika hanyatlsi kornak egyszer falusi termke. Kpe HR ORBN knyvnek fametszete nyomn 30. sz. brnkon lthat. Beomlott boltozata helyett a hvek lOGS-ban aprbb mezkre tagolt s dszesen kifestett deszka-mennyezetet csinltattak. Kpt a Memlkek Orsz. Bizottsgnak fnykpfelvtele alapjn 31. sz. brnkon kzljk.3 E mezk egyikben a kvetkez latin felirat olvashat : D : 0 : M : S : Hocce Templiim per man(us) noxias imiuaiiii(m) Tartaro ru(ni) Anno ll in cineres re dactu(m), beneticis et pio erga den ni) | zelo incoiar uni) Jenlakien(sium) et Marto|nosien(sium) in honore(m) uni(us) veri dei ': lacunare tectujin) arte pictoria in'sigiiit(uin) A(nno) 1G68 p(er) GEOR(UIUM) MUSMEN(SBM), | pastore existente JOHANXH ARKOSI." (Magyarul: Ezt az egyhzat, mely a kegyetlen tatrok dl kezei ltal 1661-ben hamuv lett s a jenlakai s martonosi lakosok jttemnybl s isten irnti kegyes buzgsgbl az egy iga/, isten tiszteletre mennyezettel bet'edetett, festi mestersggel diszesiti I(i68-ban MUZSNAI GYRGY, RKOSI JNOS lelkipsztorsga idejn.) fjgy msik mezn az asztalos-mester mutatkozik be: l'or manus Mensarii ANDREK SZSZ Mense Augusto." A harmadikon egy latin distichon ksretben az unitrius jiitkzsg nemeseinek nevei olvashatk: Pecatnm idolatrie, -- condidit in terris Iiominem, Deus iiuic(ns) unum -- t'actus homo multos fecit in orbe deos. Tempore Edilium Mich(aclis) HI.INT, Petri SKBKSTYKN, Geor(gii) MIKLS, Aiul(reae) SIOMOND." UAR ORBN BAIJKS mg a kvetkez vallsos s erklcsi mondsokat msolta l e : Soli eleo gloria"; - Ad Legem et Testimonia ; Pacientia vie."; Laus Deo, quia finem video"; - (keresztben:) Scala Coeli (hosszban :) Fides, C;iritas, Spes. I. Corint. 13. (keresztben:) In Coe1 BAR ORBN B. : A Szkelyfld lersa. I. kt. Pest, 1868. 12I. I. ' Szkely Oklct'ltr II. kt. 200. L, IV. kt. 40. 1., V. kt. 306. 1., VII. kt. 142. l. . 3 Elszr Az nlakai templom mennyezete czlmen az Ethnogrnphia, 1914. 55. 1. kzltk.

AZ KXLAKAI

119

lum gradib(us) virtutum Maxima septem - - Quatuor ascendit spes bona quinqu(e) Fides Spes Lunam Soleniqu(e) Fids contgit anioris -- Scala vei ad summum Pertinet usqu(e) polum".1 E feliratok betzgetse kzben kerlt sor a htuls kar felett arra a mezre, a melyen a rovsirsos szveg van. Tartalmnak megfejtse utn kiderlt, hogy benne MUZSNAI fest neve van egy unitrius jelleg testamentomi idzet keretben megrktve.

II.
Szab Kroly megfejtse.
Az enlakai templom kt sorra terjed rovsirsos feliratnak felfedezsrl a Kolozsvri Kzlny 1864. niarcziusban rtestette a kznsget. A rvid hrt a budapesti jsgok is csakhamar tvettk s a hozz fztt kalandos magyarzatokkal igen magasra csigztk a megfejtetlen felirat irnti rdekldst. Ez a krlmny knyszertette BR ORBN BALZB arra, hogy a msolatot megszlaltats vgett SZAB KROLY nak tadja. A szkelyek legrgibb trtnetnek jeles bvra TELEGDI Rudimentjnak betsorval, a csikszeiitmiklsi felirat megfejtett betivel s egy K.iioNitl ered betsorral az enlakai szveget csakugyan el tudta olvasni. SZAB KROLY megfejtse facsimile ksretben elszr ARANY JNOS Koszorjnak 1864. vi J-ik szmban jelent meg e czimcn : Az vnlakai cgi/liz s szkely betkkel rt flirata.Eredmnyei egy sikerltebb facsimile ksretben msodszor a Budapesti Szemle 1866. vi VI. ktetben lttak napvilgot.3 Megfejtse szerint a jobbrl balra 30. A.?, enlakai templom. s alulrl flfel (!) olvasand ktsoros szveg gy hangzik :
Georgyius Musnai. Csak e-

gy az Isten. Z)ew(eronomium) VI* A felirat sovny tartalmban az rdekldk nagyon csaldtak. Csnk SZAB KROLY, a szakrt volt megelgedve. rtkelse gy hangzott : a csikszentmiklsi fliratnl tbb mint msfl szzaddal ifjabb ugyan az enlakai flirat, d<- - - flfedeztetse mgis nagyfontossg esemnynek mondhat a szkely rs gyre nzve, a mennyiben ez, tudtunkra a hun-szkely rs egyetlen emlke, mely a szkely fldn mai napig fenmaradt". SZAB KROLvnak tkletesen igaza volt. Ugyangy sikerlt a felirat ksztjre vonatkoz eme megllaptsa is : Musnai Gyrgy, mint nevbl kvetkeztethetjk, az Enlakhoz nem messze es
1
2

I. h. 522523. 1. A vrvavrt kzlemnyt tbb egykor lap is tvette. Kivonatt fltte hibs facsimilvel kzli BR ORBN BALZS: A Szkelyfld lersa. 1868. Lkot. 124. 1. - - Utbb egsz terjedelemben megjelent: SZAB KROLY kisebb trtnelmi munki. 1878. II. kt. 189196. 1. 3 A rgi hun-szkely rsrl. 115117. 1. * V. Mz VI, 4. (Halljad Izrael : a mi Urnnk Istennk epy Isten !)

I h. 124. 1.

120

A M A O Y A R ROVABIBAS HITELES EMLKEI

Muzsnra val szkely volt, ki a hamvba dlt egyhz ujdon mennyezett, melyet egyik rajta lv latin flirat szerint helybeli asztalos mester, Szsz Andrs ksztett, a kznpnknl oly kedves s mig is divatos tulipnos modorban, a mennyire falusi mvsztl kitelhetett, oly dszesen kifestette. Hogy egybirnt latin iskolba jrt volt s gy tanulatlan falusi mesterember nem lehetett, bizonytjk az egyhz mennyezetre ltala rt, mg pedig az akkor divatos irsmodor szerint igen csinosan rt tbbrendbeli feliratok, melyekrl azonban nem mernm lltani, hogy ppen az s nem az akkori enlakai unitrius lelksz, rkosi Jnos fogalmazvnyai. 1 Musnai nem elgedvn meg azzal, hogy festi hrt a latin fliratban rktse, bizonyosan a latinul nem rt, de a szkely betket ismer kznp kedvrt rta fl ismt nevt, az unitriusok kedvelt jelmondatval egytt, az egyhz mennyezetre." A felirat ltrejttnek rugi kzl itt csak egy vau kifelejtve : a hagyomny. Hiszen bizonytani sem kell, hogy Enlakn 167 esztend mlva az 1501-iki csikszentmiklsi eset ismtldtt meg. Azok az iparosok, a kik a/, istenhaznak ptsn munkltak, m v k befejezse utn nevket a feliratok kzt megrktve lttk. A rgi kath. templomt'elir.itok nyelve s betnje a Szkelyfldn is latin volt, a kzjk kelt profn rs/ nyelve pedig csakis az sinek tisztelt szkeby betk leple alatt maradhatott meg magyarnak. Ez a utbbi gyakorlat rvnyeslt MUZSNAI GYROY esetben is. RKOSI JNOS lelkipsztor azzal, hogy a latin szveget a maga. a jeles fest, az asztalosmester s az egyhzi elljrsg nevnek megrktsre szintn felhasznlta, alaposan . megzavarta azt a rgi szkely hagyomnyt, mely a szkelyfldi szentegyhzakban a magyar nyelvnek s az -szkely betknek is szerepet juttatott. Ezt kvnta ptolni MUZSNAI. s ptolta is RKOSI tisztelend r dektudomnynak s bibliai ismeretnek ignybevtele nlkl - - keresztnevnek 31. Az enlakai templom mennyezete. fogyatkos latinsgval s a latin feliratokban mr ktszer megemltett unitrius egy Isten fogalomnak magyarul val rovsirsos ismtlsvel. SZAB KROLY szvteszi, hogy a XVII. szzadban TULKOM imivecskje nyomn a szkely rovsrsnak tbl) s eredeti sajtsgaibl mr sokat vesztett betsora volt forgalomban. De szrrinte ezeket Musnai HiliS-ban mr vagy nem rtette, vagy legalbb nem kvette. Nla a szkat elvlaszt pontoknak nyoma sincs, hanen azok helyett a szavak kzt hzag van hagyva ; a betk egybekapcsolsra, mint a rovsnl divatban volt, valamint a magnhangzk, klnsen az c kihagysra, mely mssalhangzk eltt el s/.okott maradni, egyetlen pldt sem tallunk." Egy fbenjr hiba ismt kimaradt : a/, hogy a szkely rovsrs utols emlkt mr ecset s nem rovks ksztette. Ez a jelensg els pillanatra MU/XNAI! az rott emlkekhez lltja kzelebb. De ebben az esetben a kzelsgnek csakugyan volna valami irodalmi ismeretet sejtet nyoma. Ez a nyom az, a melyet SZAB KAKOLY minden irnyban keresett, de nem tallt meg.
' Ennek igazolsra jelzetben idzi a J'ondidit . . ." kezdeti l a t i n diytirlinnt

AZ ESLAKAI FELIRAT

121

n.
Egyb megfejtsi ksrletek.
Az enlakai felirat tovbbi trtnete azt igazolja, hogy pr szra terjed rovsirsos szvege mig sincs s aligha is lesz valaha vgrvnyesen megfejtve. A hiba ezttal nem a megfejtkben, hanem a feliratban van. Ksztje nem vgzett egyenletes munkt s nem nyjtott egysges eredmnyt. Ennek termszetes mentsge abban van, hogy MUZSNAI irstudomnya mr nagyon ksi jelensg. Hiszen a kimt'ilflben lev hagyomnyt kt emberltvel

32. Az enlakai felirat.

TRLEGDI s SZAMOSKZY utn ennl tkletesebben mr tetemesebb tudomnyos ismerettel sem lehetett volna megszlaltatni. Ezt a szempontot SZAB KROLY mg nem alkalmazta. Ezrt a pontosan kibetzhet szavakbl csak az egygy dekos emberre tudott kvetkeztetni. Arrl aztn, a ki magt Georgyius"-nak nevezte s az Isten" sz minden betjt kurta, nyugodtan fltette, hogy nemcsak jobbrl balra, hanem alulrl flfel is irt ; st fltette mg azt a jval nagyobb egygysget is, hogy az egy" sznak szintn kiirt kt betjt a sorvgeken elvlasztotta. Mivel ezt az olvassi mdot mg ktsgesebb tette az a krlmny, hogy az egy" sznak els betje tulajdonkppen nem is e"-nek van rva s hogy a csak" sz els betjt sem lehet zavartalanul cs"-nek tekintennk : SZAB KROLY eredmnyt a ksbbi kutatk mr sorra kiigaztottk. Az els kln vlemnyt NEMRB DN hallatta, a ki a feliratot a helysznen tanulmnyozta s az alatta lthat disztmnynyel egytt pontosan lerajzolta.1 Szerinte az olvass sorrendje s az
NEMES DN : A szkely rs. (Magyarorszg s a Nagyvilg. 1882. XIX. vf. 48. sz. 765. 1.) V. . SEBESTYN : Rovs s rovsrs. 1909. 238-39. 1. (Ethnographia, 1904. vf. 391. 1.)
Sebestyn : A Magyar Rovsrs Hite'.es Emlkei. 16
1

l'2'2

MAUYAR

ROVSRS

HITHLKS

EMI.ftKF.I

eiry" sz kettszaktsa tovbbra is megtartand, de a csali" szt ezutn mr dek'-nak kell olvasnunk. A felirat szvege teht ekknt alakul: Georgyius Musnai dek. Egy az Isten. Deut. VI. Ettl fggetlenl FISCIEK KROLY ANTAI, szintn lerajzolta s megfejtette a feliratot. Az alulrl flfel halad olvass helyessgt ktsgbevonva s ezzel az egy" sz megszaktst is elejtve, ezt az olvasst ajnlotta : Deuteronom. VI. (E)gy az Isten. Georgius Musnai p a k o. De nyomban hozztette: hogy e ngy utols bet, mely nyilvn rvidts, mit jelenthet, most 1 mr meg nem hatrozhat". Teljessg kedvrt itt is megemltjk, hogy DSY FERENCZ a vits rsjegyeket rthetetlen mdon 8 Jenlakn"-r, magyarzza, TAR MIHLY, a rovsrs rvn hrhedt lett oniori (Temes-vm) fldmves 3 pedig egy napilapban ezt a szveget ajnlotta elfogadsra : Egy az isten. Deut. VI. Georgyius Musnai de Jk. Sorrendben z utols megfejt DEBRECZENYI MIKLS volt, a ki a vits rsjegyeket kplnt, kn4 tort stb. jelent djakon"-i\fik, a diakon (diacomis) npies vltozatnak olvasta. Ez a vltozat bennnket kzelebbrl azrt rdekel, mert a mi olvassunkat kvnta helyesbteni. Mikor ktsgtelenn lett az, hogy a felirat els yy jegye w/yy-et jelent, a kutatk figyelnie nyomban a felirat vgn lev ktes jegyek esetleges ss/.evonsai fel irnyult, gy derlt aztn ki, hogy az a jegy, a melyet SZAB KKOI.Y hinyos cs-nek tekintett, tulajdonkppen tkletes sszevonsa a d s j jegyeknek. Ezrt olvastam aztn a feliratot e k k n t : eGY AZ ISTEN Deut(eronomium) VI.

GEORGYIUS MUSNAI DeJK eN(lakn).


MUZSNAI dekos neve mellett, klnsen a Georgyius3 mellett, igen termszetesen helyezkedik el :i szintn in;i,yaros kiejts s/erint leirt dejk 1 ' sz. Ezrt nem tartjuk aztn helyesnek a ,.dej:ikon"-n val kiegsztst. Kyrs/,t a/rt, mert a vg-k bet minden gyakorlattal ellenkezve a s/ derekra kerlt; msrszt pedig azrt, mert a vilgosan kiirt dejk" utn mg csak egy rsjegy kvetkezik, a mit lehet ugyan "-nak s n"-nek is olvasni, de on"-nak semmi esetre sem. DEBRBCZBNYI MIKLS azt mondja, hogy ax n En(lakn)" szavam olvassa nem megnyugtat, mert a latin felirat szvegben ...lenlnka" fordul el. Csakhogy az is bizonyos, hogy ez a felirat MUXSNAI nevt sem Georgyius"-nuk, hanem Georgius"-nak (Georgiusz-nak) mondja. Joggal fltehet teht, hogy AEROSI lelkipsztor archaizl latin szvege a rgi nvhez ragaszkodott, MUZSNAI pedig egyb npieskedsvel kapcsolatban azt az jabb nvvltozatot jele/te, a melyet 1712-ben mr okiratszvegben is megtallhatunk.1 Jval fogsabb krds az, hogy valban Enlaka nevnek els sztagjval van-e dolgunk. E valban mersz fltevsre engem az indtott, hogy a sztagjegy utn rvidtst jelz pont van s/rva. Csak gy, mint a Deut" s a VI" utn is. Indtott tovbb az a bizlostk is, hogy eltte s/t le/.r rsjegy (vg-k) van, utna pedig res tr mr nem kvetkezik.
A hun-magyar rs s annak fennmaradt emlkei. 1880. Gii. 1. 4. jegy/.. '' A magyar sirs. (Aurra, 1902. augusztusi NJ'HII . :) Magyar Srt, 1002. decss. 11-iki 292. s/,. * Az smagyar rs nhny hazai s oroszorszgi emlke. Biulnpcst, 1014. 17. 1. Szkely Oklci'ellrir VII. kt. 142. 1.
1

NYOLCZADIK FEJEZET.

KJONI JNOS FLJEGYZSEI 673-BL.

i.
Kjon lete.

A magyar rovsrs rott betsorainak vizsglatnl mindig figyeltnk arra, hogy nem merl-e fel olyan jelensg, a minek nem TKLBODI Rudimentja, hanem valami npi eredet rovott emlk lehetett volna a forrsa. E fltevsre MARSIGLI flfedezse knyszertett r bennnket. Ha ugyanis a Szkelyfldre vetdtt szerencsskez olasz kutat 1690-ben ktszz esztends, vagy tinl is rgibb rovsirsos fadarabot tallhatott, akkor szz wel ksbben szintn elkerlhettek volna olyan emlkek, a melyeket SZAMOSKZY megfigyelse szerint 1590. tjn a szkelyek mg fra rhattak, utbb pedig rovsokrl lemsolva, irott formban is forgalomba hozhattak. Az ilyen irny megfigyelsre klnsen az a krlmny hatott btortlag, hogy ma mr nemcsak a Telegdi-fle betsor jegyeinek formit ismerjk, hanem ismernk a korbbi idkbl hrom olyan kzpkori betsort is, > melyeknek alakulataival a Telegdi-fle jegyek formitl eltr minden jabb vagy rgibb jelensg hitele megllapthat. A mi vizsgldsunknak az a meglep eredmnye lett, hogy KJONI JNOS egyik fogyatkosn lejegyzett s romlottnak is tetsz betsort szoros rokoni kapcsolat fzi ahhoz a legrgibb betsorhoz, a melyet MARSIGU a kzpkori rk-naptr rovsfjn tallt. Ennek bejelentse utn nyomban flmerl az a krds, hogy ki volt KJONI, hogy hol, mikor s milyen krlmnyek kzt menthette meg ibyen elksve a magyar rovsrs egyik legrgibb emlkt? KJONI JNOS XVII. szzadi ferenczrendi szerzetes nevt a cski klastromban 1676-ban kinyomatott magyar- s latinnyelv Cantio calholicum teszi irodalmunkban halhatatlann. lete krlmnyeirl keveset tudunk. Horlulus devotionis czm kziratban maradt fiatalkori imaknyvnek czimlapjn magt valachusnak, olhnak mondja. Szlei grg keleti vallsnak voltak s fiukat, a ki 1629-ben Jegenyn (Kolozs vm.) szletett - miknt ezt KJONI az erdlyi custodia trtnetben maga megemlti l , az egeresi reformtus pappal kereszteltettk meg. rsaiban magt mindig magyarnak vallja s nevt mindig gy rja al: P. FR. JOANNBS KJONI DE Ks KJON.* A zenben s kzi gyessgben mr a humanirk tanulsa idejn kitntette magt. A csiki convent 1648. szept. 17-n fogadja a szerzetbe prbavesnek. A szerzetesi anyaknyv KISKJONI Jnosnak nevezi s szleit schismaticusoknak mondja. 3 Olh nemzetisgt (natione valachus) ide csak egy ksbbi kz jegyezte be. Az emltett imdsgos knyv czimlapjn a kvetkez vben mr a csiksomlyi kolostor orgonistjnak mutatja be magt. A szkelyfldi rendhzak kziratban rztt Domits histoiii sokat beszlnek orgonapt s orgonajavt munklatairl. Mikhzn (Maros-Torda vm.) 1664. eltt mr hzfnk volt s kt nvendkt, A kolozsvri rendhz levltrban rztt kzirat. SZINNYBI tvesen Gbornak nevezi s Nagykjont mondja szletsi helynek. (Magyr rk lete s munki, V. kt. 802. hasb.) * BALZS MIHLT Protocollum custodiae (Kziratban.) A Csiksomly szmra ksztett rgi orgona promemorijt viszont mg ksbb is gy irja al : Scriptum anno 1664. FR. JOAN.NES KAJOKI VALACHCS, diffinitor actualis, concionator, confessarius, organista, organifaber, p. t. gvardianus S/rhegyiensis".
2 1

16*

1L>4

MAOYAR

R O V S R S HITBt.RIiRtt

EMLKEI

Alfalvi Istvnt s Ferenczi Miklst meg is tantotta az orgona kezelsre. Hihetleg folytatta ezt a mikh/.ai utn kvetkez szrhegyi fnksg idejn is. Kzben rendkvli rtermettsggel gyjti a rgi latin- s magyarnyelv egyhzi s vilgi nekeket. A latin hymnusokat rendszerint magyarra is lefordtja s gyjtemnyt - - a melynek Csiksomlyn rztt nagy kzirata ezer lapra terjed tetemesen nveli latin- s magyarnyelv, rszben meg is zenstett eredeti szerzemnyeivel. Emltett Cantionljaba e gyjtemnybl keveset vett fel, vilgi nekei pedig mg ma is teljesen ismeretlenek. A rendkvli kpessgekkel megldott egyszer szerzetes hre utbb a ppai trnig eljutott. Noha hosszabb ideig pspki helynk volt, a neki felajnlott pspki szket nem fogadta el.1 Itt bemutatott arczkpe mg mint szrhegyi hzfnkt tnteti fel 44 ves korban.2 Csiksomlyi hzfnksgnek s egyb terhes tisztsgeinek (tartomnyi fnksgnek, misszifnksgnek, apostoli helynksguek) munks vei utn ismt Szrhegyre ment vissza, a hol 1687. pr. 23-n trt rk nyugalomra. Bennnket KJONI lete krlmnyeibl klnsen az rdekel, hogy rovsirsos fljegyzsei ppen az arczkpen szerepl 1673. vbl erednek. Abbl az idbl, midn KJONI mkdsnek tere mg csak Maros-, Gyergy- s Csikszk volt. Ugyanekkor foglalkoztatta :iz nekgyiijts s a Canfinnate kiadsnak gye is. Szerzetnek szablyai rtelmben az egyiigy np fiainak igaz bartja volt, szvvel-llekkel munklta dvssgket s kutatta folyton poland, nemestend s gazdagtand lelkivilgukat, gy ;. Kjoni Jnos. sajttotta el a szkelysg don nyelvnek szpsgeit, rgi hadi dalainak s npnekeinek templomi zenben is rtkesthet hymuikus dalsorait.3 A nppel val folytonos rintkezs s a np mveldsnek emlkei irnt val lnk rdeklds tereltk figyelmt a szA szrhegyi kriptban mj kibetflzhet epitaphium szintn megemlti, hogy az apostoli szentszktl felajnlott pspksget, mint az alzatossg igazi szeretje, visszautastotta". " Eredetijt SIMON JUKTNDIAN szerzetes fedezte fel KJONI 1675-ben alaptott esiksomlyi nyomdjnak egyik poros flkjben. Jelenleg ugyanott a zrda dszes ebdljben van elhelyezve. " l tekintetben KAJomt az a XVI. szzadi esiksomlyi graduale is btorthatta s irnythatta, a melyben a magyaros hangnemben megzenstett latin egyhzi nekek szvegei s hangjegyei fl a hasonl magyar dallamok emlkeztetil veres betkkel oda van jegyezve : hopp hay:i koma" nosza emeljed jl" nosza lra legnyek" - ,nosza huszrok* rtk hozz atymfia" stb. (Kalauz az Orsz. Magy, Iparmvszeti Mzeum rszrl rendezett knyvkillltshoz. Budapest, 1882. 22. 1.)
1

KJONI JNOS FLJEGYZSEI

125

kely rs nagy misztriumra. Tuds ltre ismerte az elz szzadok ktfi fljegyzseit. Nyomra jtt a Telegdi-fle Rudimenta fogyatkos szvegnek. Mivel pedig a Szkelyfld legflreesbb terletein azzal is tisztban volt, hogy az rott ktfk npi forrsaihoz minden tuds rdekld kzt taln ll legkzelebb : ktelessgnek tartotta, hogy TELEGDI adalkait az si hagyomny mg hozzfrhet emlkeivel ellenrizze s esetleg ki is egsztse, gy sikertt aztn egy olyan betsort felkutatnia, a mely TELEGDitl csakugyan eltr. Noha hinyos volt, hven lejegyezte. Eredeti lejegyzse elkalldott, vagy mg lappang a rendhzak rendezetlen knyves polczain. Egyik msolata azonban ppen akkor meneklt meg, mikor a csikszentmiklsi felirat. Utbb a nagy RVAI mg finom rzmetszetet is kszttetett rla, de valdi rtke csak most derl ki, midn mr rendelkeznk olyan kzpkori emlkekkel, a melyekkel KJONI fljegyzsnek nemcsak hitele, hanem kzpkori eredete is bebizonythat.

n.
Kjon rovsirsos fljegyzsei.
BATTHYNY ndor fit, FLP GRKO Bcsben egy HORVTH BENEDEK nev kegyestanitrendi atya oktatta rhetorikra. E feladat keretben HORVTH a ndor titkrval, OSVLD FARiussal egyetemben egy magyar nyelvtan megrsra vllalkozott. A rgi grammatikusok nyomdokain elindulva, a hunszkitha irs" trgyalsa ell mr csak azrt sem lehetett kitrnik, mert HORVTH I'EKEUEK atya maga is szkely volt. Mr az elkszletek alkalmval emlegette munkatrsnak, hogy az nagyatyja mg tanulta s jl ismerte a szkelyek szkitha betit. ' St, sszekttetseit felhasznlva, puhatolzni is kezdett ilyen emlkek utn. gy kldte el aztn neki SZILGYI SMUEL a csikszentmiklsi feliratnak azt az 1749-ki msolatt, a melyet HORVTH utbb DEZBEEiczKvnek adott t kzls vgett. A tervezett nyelvtan elkszlt, de HORVTH betegeskedse s ezt kvet gyors elhunyta miatt meg nem jelenhetett. Kzirata utbb rendtrsa, HAJS ISTVN kezeihez jutott. Mivel ez is egy nagyobb arny nyelvtani munkn dolgozott, a forrs megnevezsvel mindent felhasznl belle, a mi a szkelyek sirsra vonatkozik. Tudomsunkra hozza, hogy az lbeszdben HORVTH maga is rszletesen leirta a nagyatyja s a tbbi literatus szkelyek rstudsra vonatkoz rdekes rteslst : . . . certum est irja vei superiore saeculo complures exttisse, praesertim inter siculos transilvanos, qui veteribus hungarorum characteribus utebantur, eosque partim privata industria, partim in schob's discebant, quod t avus meus maternus capularis jam senex, qui anno hujus saeculi 29. fatis concessit, dum ego nimirum eodem anno studiis grammaticis operm darem, asservare non dubitavit, se characteres magaricos, hebraicis figura consimiles in schola didicisse, qvos ego puer ludicris potius intentus, cujusmodi, quotve fuerint, reipsa etam exhibere niihi non admodum laborari. Sd jam vix unus, ac ne unus qvidem fortassis reperitur, qvi eos novisset. Ita universa tempns mutayit, vei plne obliteravit. Itaque pro eis utmur jam ubique characteribus latinis". (Magyarul : . . . bizonyos, hogy mg a mlt szzadban is sokan voltak, klnsen az erdlyi szkelyek kzt, kik a rgi betkkel ltek, s azokat rszint magnszorgalommal, rszint iskolban tanultk. Anyai nagyatym, mint elaggott vn ember, ki ezen szzad 29-ik vben (teht 1729-ben), midn n pen a grammatika iskolba jrtam, halt volt el, nem ktelkedett azt lltani, hogy az iskolban tanulta a zsid betkhz hasonl magyar betket, melyeket n, mint gyermek, kinek inkbb a jtkon jrt az eszem, milyenek s mennyien voltak, magamnak megmagyarzni bizony nem igen gyeltem. De ma mr ab'g van, vagy taln nincs is egyetlen egy ember sem, a ki ezen betket ismern, gy megvltoztatott, vagy teljesen homlyba bortott mindent az id, gy hogy ezek helyett mindentt latin betket hasznlnak.) 3 Ezzel kapcsolatosan beszl HORVT BENEDEK a szkely betk szmrl, majd Gyergyban vgzett eredmnyes kutatsrl is megemlkezve, folytatja : . . . paucos ante annos, dum in Gyergy inclita
HAJS: Monumentum literarium hunno-scythicum. (A M. Tud. Akadmia knyvtrnak msolata.) 9. l Ugyanezt elmondta DKZSKRICZKY INCZE nyitrai kegyestanitrendi trsnak is: De initiis ac majoribus Hungaroi i, H. kt. Buda, 1753. 2 rt. 155. 1. 3 HOS i. m. 10. 1. SZAB KAROLY fordtsa. Budapesti Szemle, j foly. V. kt. 1866. 137, J.
1

12fi

A MAOYAE ROVSRS HITELES EMLKEI

sede Siculoriim. valetudinis causa inorarci', ex duplici loco maiinscriptae theologiae R(everen)di P(atris) Joannis Kajoui, ordinis S(ancti) Francisci strictioris observantiae piissimi olim pianini cantioi i i i n i in Transilvania editoris, in sacro conventi! Szr-hegyiensi, lili deprehcndi, cuin ipsius hungarica

:4. Kajoni Tolegdi-fle BC/jc.

lircvi adinonitionc. niodoqnc literas oliili contractius apud Siculos usitato, et coniiniini scribcndi descripseram." (Magyarul: Nhny vo, midn egszsgi okokbl Gyergybaii, a szkelyek hres s/.rkrbrii idztem, ftaztelend KAjoni Jnos, Szent Ferencz szigortott rendjebeli atya, a mint megtiultaii), Erdlyben az egyhzi nekek nhai kegyes kiadja, a szrhegyi konventben, kziratos

KJON1 JNOS KLJRGYZSEI

127

theologiai mvnek kt hegbl az rvid magyar jegyzetvel leirtani oly mdon, a mily betket a szkelyek egykor sszevoutabban hasznltak s mint rlak ltalban.) Kvetkezik az a 34. sz. brnkon bemutatott magyar szveg s irsmutatvny, a melyet mi nem a Hjos-fle kzirat msolata, hanem SIMONCHJCZ Incznek Tatn 1793-ban kelt s RSVAI MIKLSHOZ intzett levelbl kzlnk. K.oxi e szvegt SUIONCHICZ kzlsnek hitell nem a facsimilrl, hanem a Hjos-fle akadmiai msolatbl idzzk : Rgi md szerint val Szkely A. B. C. mellyel rgeuten a' Szkelyek ltek, melyet vissza kell olvasni, s irni, a mint ebbl ki-tetszik* (mi csak a megfejts latin betit kzljk - - ugyancsak jobbrl balra s a kzirat nyilt is alkalmazva) : .Ka .k j .i .h .gy .g .f .e .d (a cs jegy alatt :) .ez (a ez jegy alatt :) .cs .b .A < . .u .ty .t .sz .s .r .p . .o .ny .n .m .ly .1 (a zs jegy alatt:) .x .z .v ,Ha ki pedig mostani md szernt akar vlek lni, irja gyben ket, mint a mostani A. b. c. d. etc A B CZ CS D E F G etc de a' rgi Szkelyek igy pronuntiltk: A, eb, ecs, ecz, ed, ef, e, g, egy etc. Minden bet eleibe E bett tettek in proiiuntiando.

Abbreviationes.
(Mi a kzirat jobbrl balra halad betrendjben ismt csak a megfejts latin betit kzljk. A balfelli nyl erre az olvassi irnyra, a jobbfelli nyl pedig - - igen helyesen - - az sszertt jegyek jobbrl balra irnyul sorrendjre figyelmeztet.) >- ba, be, bi, b, cza (a csa alatt), ga, g, go, ha, he, ho, za, la, le, lo, < > r, re, ri, r, ru, sa, se, so, ant, It, st, rt, ncz, nd, ~t ng, ngy, nk, nt, pthru, omb. Litera ZS id est X (gy!) utimur pro litera S, sd gravi sibilio prolata ut S'lya ZSLYA. (Magi/rul: zs bet, vagyis x, hasznljuk a s bet helyett, de ersebb sziszegssel kiejtve, mint sja.) Fr. Johanncs Kajoni scribebat 1673. Vide fl. 287. Kvetkezik az Alphabetum Sicul-ieum s hozz rovsirsos mutatvnyul kt istenes monds. Ezeket 35. sz. brnkon ismt SIHONIHICZ levelbl m u t a t u n k be olvasinknak. Mivel a rovsirsos betsor minden vonala egyezik, a latin bets megfejts pedig HAjos msolatban rgiesebb, mi ezttal is csak az utbbit kzljk :
.u .t .s .r .p .o .n .m .1 .k .i .h .g .f .e .d .c .b .a * e

nap (kt megfejtetlen jegy) . . -> nma ekkordnim kessetecsd netsi < (ne)ma evn za kessettedrih rpn lorpan Az irsmutatvny utn kapunk felvilgostst arra, hogy KAJONI fentebb mirt utalt a HORVTH BBNKDRK forrsul szolgl hittani kzirat 287. lapjra : Duplex istud alphabetum ab eo : Rgi md szerint etc. ex duplici loco (ut proemiai) theologiae manuscriptae P(atris) Johannis Kajoni, prinium qnideni ex pagina 46, alterimi antem ex pag(ina) 287. de verbo ad verbum descriptum est una cura postremis duabus sententiis, quae literis magaricis expressac erant, qvarum tamen interpretationem latinis literis factam ipse adjeci nihil praeterea addendo, ncque demendo". (Magyarul: Ez a kt betsor, kezdve a ,Rgi md szerint stb"-n a mint emltem - - KJOSI JNOS atya hittaui kziratnak kt helyrl, s pedig az els a 46-ik, a msodik a 287. laprl ratott le szrl szra azzal az utols kt jeles mondssal egyetemben, melyek magyar betkkel voltak irva, ezeknek rtelmezst latin betkkel n csatoltam hozz, ezen kivl semmit hozz nem tve s el sem vve.) HORVTH BENEDEK eme tjkoztat sorainak vgt gy kell rtelmezni, hogy a 287-ik laprl lejegyzett betsor utn a kt jeles monds csak rovsjegyekkel volt irva, mert a latinbets megfejts tle szrmazik. E felvilgostsra valban szksgnk volt, mert a rgiesen rott s & jegyek bennnket knnyen tvedsbe ejthettek volna, gy azonban megtudtuk, hogy ez KAJONI rovsirsos

128

A M A G Y A R ROVSRS

HITBLK8 EMLKEI

betsornak latinbets megfejtsben volt ijry rva: HORVTH . teht e megfejts segtsgvel irta a magt is - - K uoNihoz szolgai hsggel alkalmazkodva rgiesen. Meg kell emltennk, hogy KJONI kt betsort HORVTH BEXEDKK megtoldotta mg egy harmadikkal is. De mivel megmondja, hogy e/,t DEZBERICZKY De. initiis ac majorilnis Imngarorum czim knyvnek III. ktetbl vette t, egyben az is nylvnvalv lesz, hogy a Bl-fle betsorral TABVLA II. van r ALPHABETUM HVNNO-SC\ THICVM, jra dolgunk. Jellemz, ishogy KJONI mdirsmutatvnyrl gondoskodik, a SICVLICVM. mennyiben utna kzli a csikszentmiklsi felirat megfejtetlen rovsirsos szvegt. ... E kzlst azzal indokolja, hogy a DEZSEa. 3C m. ** EICZKY knyvben kzlt msolatot csak kevs . n. v\ olvasja tekintheti meg. AzV nem mondja meg, hogy DEZSERICZKY kzlst veszi-e t, b. X X sem azt, hogy ezt mellzve ms forrsra tz. T o) o. tmaszkodik. Mi azonban tudjuk, hogy ts. o. HOKVTH BENEDEK nem volt arra a Dezsericzky-fle kzlsre rutalva, a melyet SZId. t X o o LGYI SMUEL kldemnye alapjn ppen 3 e. 3 3 !> kzvettett. Ha teht az kzlst UBZSKO . /' r. ! RiczK vvel sszehasonltjuk ^bennnket nem ^ f. 3 r vuf lephet meg az, hogy HORVTH a jobb, mert benne nincs a Jnos nv els betje el=1 s. A grontva s hibtlanul van msolva a szzegy. rfi=l fz. I A csikszentmiklsi felirat msolatainak g. TJ t. bemutatsa alkalmval fenti 4. sz. brnty rh kon elszr is SI.MONCBICZ ama msolatt lltottuk szembe DuzsKKiczKvvel, a melyN ben ugyancsak ez a kt sz volt jl leh u. msolva. Mr akkor jeleztk, hogy a jobk. bik vltozat forrsa a Horvth-fle msolat v. MV tf volt. SIMONCHICZ IXCZB ugyanis 1794-ben kim,lTI adta Disscrlatio de numismatica Hungri z. B diplomatica accomodata czm ktett, a O \y. zs. melynek 40-ik -ban a szkely rovsrsrl szlva, megemlti : Ipse possideo triplex luiiusmodi alphabetum, accurate ex m(ann) scriptis F(ratris) Johanuis Kjoni lio, he, ha, go, g, ga,tza, ho, hi, be, ba. Ord(inis) S(aucti) Franc(isci) famosi pianini cantioniim in Transylvania editoris, cluni Szrhegyni clegerrt. Aiitequain illncl pag. st, rt, za, so, se, sa, rii, ro, ri, ro, ra. 46. anno 1623. posteritati depinxisset, sic fatur : (Magyarul : Magamnak hrom ilyen betsorom van, melyeket Kjoni Jnos 35. Rvai Mikls rsi AUCzi. szcnt-ferenczrcmli atya, a kegyes nekek erdlyi liires kiadja jegyzett le pontosan szrhegyi tartzkodsa idejn. Mieltt a 46. lapra az utdok szmra KL'Mmn helyesen: Ili73-l)an - lemsolta volna, gy nyilatkozik:) Rgi md szernt val Szkely A. H. C." stb. - - Kvetkezik KJONI szvege a rovsirsos rszek elhagysval e zr mondatig: Minden bet eleibe e bett tettek in pronimtiamlo." Ebbl most pontosan megllapthat, hogy a szerz a hrom Kjoni-flc betsorra s a helytelen vszmra vonatkozlag csakugyan HoRvTimak azt a szvegt rtette flre, a melyet II.o kzirata idzett. Hogy aztn kzvetlenl vagy HJOH kzvettsvel mertett-e HORVTH kziratbl, nehz megllaptani. Idzett sorai utn jegyzetben megemlti, hogy adatait elkldte RVAI Mnasnak, a kit meg-

\ x
-r

a a

r w r

V6 bO B

ny

X 3 K

a a o

jr A 1.

gy- f X h. X t t l O oo
A A

A X

y-

bV

KJONI JNOS FLJEGYZSEI

129

krt, hogy e kincseket ne hagyja tovbb is az fikjban veszeldni. Ez a kldemnye ma KVAI irodalmi hagyatkval egyetemben a M Nemzeti Mzeum Orsz. Szchenyi-Knyvtrban riztetik.1 Kjoni ktfle betsornak, rvidtseinek s szvegmutatvnyainak facsimilit 34. s 36. sz. brinkon mutatjuk be olvasinknak. Mivel e rajzok melll KJOM neve, felvilgost sorainak j rsze s HORVTH tjkoztatsa is elmaradt, RVI sem tudta a forrst pontosan megjellni. Az Elaboratior grammatica hungarica I. ktetnek 35. sz. brnkon bemutatott II. tabulja BL MTYS rovata mellett msoknak (Aliorum) mg kt rovatot nyitott. Ezek kzl az elsben szerepelteti a SmoNcmcztl kapott kt Kjoni-fle betsort, a msodikban pedig a Gllei imdsgos knyv hamistott betsora foglal illetktelenl helyet. RVAI a hozzrott felvilgost sorokban nem emlti meg, hogy a kt betsoros rovat anyagt SIMONCHICZ bocstotta rendelkezsre.2 Csak az utols rovat eltr betsorra vonatkozlag tjkoztat arrl, hogy KALL ANTAL gelici (Pozsony vm.) plbnosnak GETTO BENEDEK veszprmi kegyesrendi iskola-igazgathoz rott levele szerint ezekkel a betkkel van irva az az imdsgos1 knyv, a melyet egy KBTSKEMTHI nev reg '. ember adott t KALLnak.3

DOVI / 3 _ .

u *'i s r fi o n m I

J\

rL

J
Q4
GAsJ'{Jtc*ist<k msu rcrJtf a* o , ruujra /urdtttuftJi

36. KAjoni eredeti BCzje s irasmutatvnya.

Ha teht KJONI nyilvnossgra hozott betsorainak irodalmi gyben annyira tjkozdni kvnunk, hogy eredetket megfelel mrtkben megllapthassuk, akkor vissza kell trnnk minden erre vonatkoz kzlemny forrsra: HORVTH BENEDEK fntebb idzett szvegre.
Kisr levele, melyet a 34. sz. brn lthat Kjoni-fle els betsor s rvidtsek htlapjra irt r, igy hangzik : Rvaio Simonchicz s(alutem). d(icit). Mitto Tibi Magyaricas litteras, quanto magis dignus s hujusmodi monumentis, tanto libentns. Sd ego non ideo has conservavi, ut inter meas chartas quiescant, qnare tu quoque adjuues (?) consilium meum, t velis has (kt fl sor res) leges incidere regno. Quod si praestiteris, non comittam post hac, ut istiusmodi pluribus etiam monumentis n(on) ditescas. Fac me hac de re certum, jam enim aliqnid adnotavi, quod ad Dissertationem valeat, qua in luce ponere intendi has litteras. Vale. Dabam Tatae 17. Mrtii 1793. Tuns Innocenlius m. p. * Elaboratior grammatica hungarica. L kt Pest, 1803. 128. 1. s a 146. 1. tabula II. 9 E koholmnyt GETTO B. hrom pldnyban hozta forgalomba. COHNIDBS D. pldnya a M. Tud. Akadmia knyvtrnak Teleki-osztlyban, egy msik pldny pedig a marosvsrhelyi Teleki-knyvtrban tallhat meg Libellus precum etc. czimen. Tartalmrl megllapthat, hogy KJONI i 676-ban megjelent Cantionak cuiholicumbl van kirva. Mg feltnbb a mit RevAinak okvetlenl szre kellett volna venni , hogy ebben a szittya-magyar" betsorban az sszetett betk XVIII. szzadi gyakorlat szerint vannak ssszellitva. Pl. a ez benne tz, a cs pedig ts s ugyangy ketts bet benne a gy, ly(l), ny, sz, ty s zs is. (V. . SZAB KKOLY: A rgi hn- szkely rsrl. Budapesti Szemle. j folyam, V. kt. 1866. 136. 1. s VI. kt. 120. 1.)
Sebestyn : A Magyar Rovsrs Hiteles Emlkei.
1

17

130

A MAGYAR ROVSIR8 HITELES EMLKEI

III.

Kjoni eredeti betsora.


Az a betsor s abbreviatio-sorozat, a melyet 34. sz. brnkon SIMONCHICZ kldemnybl bemutattunk, HORVTH BENEDEK szerint KJONI szrhegyi kziratnak 46. lapjrl volt lemsolva. E mutatvny vonsrl vonsra egyezik azzal, a mi HAJS kziratnak fentebb egsz terjedelmben idzett Horvth-fle szvegben is szerepel. Ugyanezt szerepelteti LOSTAINER LNRD, a ferenczrendiek tuds trtnetrja a csiksomlyi zrda knyvtrban rztt Chronologia topographico chorographica czm kziratos mvben is azzal a megjegyzssel, hogy ezt a betsort KJONI GYALAKUTAI LZR IMRE rsaibl 1673-ban vette t, a ki viszont TELKQDI JNOS mvbl msolta ki. 1 Ugyanezt jegyezte le BLABO VINCZE ferenczreudi szerzetes is HAJS szmra 1780-ban az udvarhelyi convent jegyzknyvbl azzal a megjegyzssel, hogy rendje Histria Domus Csikiensisbe az van fljegyezve, hogy a rgi hunok ezen betit, vagyis a scytha betket GYALAKUTAI LZR IMRE kziratai kzt talltk, ki azokat TELEODI JNOS munkcskjbl msolta." 2 Hihetleg ugyanez a betsor szerepel a szkelyfldi ferenczrendi kolostorok tbbi Domus histriaiban is.3 E tveteg adatokra csak akkor volnnk rutalva, ha a Kjoni-fle betsor hiteles msolata maga is nem igazoln, hogy a forrs csakis TELEODI Rudimentja lehetett. Hiszen a fentebb bemutatott marosvsrhelyi tblzat (26. sz. bra) segtsgvel mg azt is meg tudjuk llaptani, hogy KJONI forrsa a Rudimentnak az az Erdlyben elterjedt romlott vltozata volt, a melybl az emltett tblzat els rovatnak romlott Telegdi-fle betsora lemsoltatott. Mindkettben benne van a ez s cs tves flcserlse, a kampss torzult cl s ty jegyek s a b, h jegyekkel knnyen sszetveszthet bet. TELEODI Rudimentjra vallanak tovbb KJONI abbreviatici is, a melyek ismt azokkal az erdlyi vltozatokkal azonosak, a melyeket - - nhny kivtelvel - - a marosvsrhelyi kzirat a fenti 29. sz. brn bemutatott Dsi Udvarhelyini" tbln sorol fel. A mellzttek kzl KJouinl klnsen a hrom Ant, Pthru s Omb fontos, mert TELEooml is ez a hllkhz hasonltott hrom sztagjegy van pldul felhozva. LOSTAINER emltett fljegyzse mg arrl is pontosan be tud szmolni, hogy ezeket KJONI a Rudimenta capita dictionum'' szavaival a beszd fejei"-uek nevezte. A Rudimenta idzett szvegrszeit egybknt HORVTH BENEDEK sem mellzte egszen. Mert hiszen az abreviatik vgn emltett zs hasznlatnak nehzsge s a pldul felhozott 'Sja szintn a Rudimentbl val. sszehasonltsaink folyamn szre kell venni, hogy RVAI rajzolja, vagy hres pesti rzmetszje, KARCS hibt kvetett el. midn a szban forg betsor rovatbl (az Aliorum" els rovatnak els betsorbl) az ak jegyt kifelejtette, az jegyt a & jegyvel azonosnak tntette fel, a zs jegyt pedig - - KJONI tvedst leplezve - - nem az X hangrtkvel szerepeltette. Midn KJONI rtkesebb lejegyzsvel elszr megismerkedtnk, mr jeleztk : annak bizonysgul, hogy 1673-ban mr TELEODI Rudimentjtl fggetlenl is voltak forgalomban szkely betsorok s irsmutatvnyok, KJONI mvnek 287. lapjn fel volt jegyezve egy msik betsor is ... E betsorbl hinyzanak a cs, gy, j, ly, ak, n, sz, v s zs jegyek ; a ty s gy hozz hasonl msik jegy nincs megnevezve, az abreviatikat pedig csak a hibsan rt nap" kpviseli. Nhny hinyz jegy elhagysnak okt mi abban keressk, hogy a ez s cs rgi elnevezse egymsra zavarlag hatott volna; a g itt mr tvesen lefoglalta a gy jegyt s ugyangy lefoglalta a r az sz-t, a s pedig a j-t. A ez utn kvetkez cs elhagysa azonban nem jrt a kvnt eredmnynyel, mert a/, irsmutatvny diitsettessk"
1 Az i. n. l. 1. olvashat : dementa veterani Hunnoriim, seu Scytharum transsumpta per Fr. Joannem Kjoni Anno 1673 ex scriptis generosi Domini Emerici Lzr ele Gyalukuta, copiatis de opusculo Joannis Telegdi". Kvetkezik az Elementa veterum Hunnorum, seit Scytharum breviier proposito, rviil kivonata a 32 bet, a 23 mssalhangz, a ngy sszetett (egy, li/, eny, ety) mssalhang/ hanyagul rajzolt rsjegye ; a .szentsg", zslya" szkhoz fzd trvnyek ; a hibsan sszelltott 9 magnhangz (a, c, i, j, o, , ti, ti, ), s vgl az abreviatik az ismers Ant, pthru s vrah lamb, omb ?) pldkkal. P. SANDOK VITLIS csiksomlyi zrdat'nk szives kzlse. 5 SZAB KAROLY: i. h. V. kt. 139. 1. a KALLAT FKRBNC/ : Histriai rtekezs a nemes szkeli/ nemzet eredetrl, hadi s polgri intzeteirl a rgi idkben. Nagy Enycden. 18'J9. 21. 1. emlti : Jl emlkszem re, hogy csak mg ez eltt 14 esztendkkel is lttam a Csik Somlyi Klastrom levltrban Hunnus Alpliabctumokat, melyek hasonltottak a BI, MArvAstl kiadott pldnyhoz". KAjour vagy I.OSTAWP.R msolatai voltak-e, nem lehet eldnteni.

K O N 1 jAfiOB FLJEGYZSEI

131

szavban a betsor helyesen megnevezett c jegye mr is, azaz cs jegy gyannt szerepel. De egybre aztn a mutatvny sem adhat felvilgostst, mert benne az elhagyott jegyek nem fordulnak el." l Mi annak idejn a h, , u, z jegyek elt formit jabb jelensgnek tartottuk, mert btort adat hinyban gondolni sem mertnk arra, hogy ami elt, az a meglevnl esetleg rgibb s eredetibb is lehet. Azta elkerlt a bolognai kzpkori emlk s benne megtalltuk KJONI , u s r betjt ; az 1515-ki konstantinpolyi feliratban megvan a z betje, SZAMOSKZY pedig aligha KJONI g-jvel nem rta le GLFI nevt. Mivel gy minden ktsget kizran si betsorunk egyik rgi vltozatnak jutottunk birtokba, azzal is tisztba kell jnnnk, hogy KJONinak mi volt a forrsa A kt jeles monds megfejtetlenl hagyott rovsirsos szvegt ilyennek tekintennk mr csak azrt sem lehet, mert a hinyos betsornak tbb olyan jegye is van, a mely a szvegben nem fordul el. Viszont minden jel arra mutat, hogy csak irsprbval van dolgunk. Hiszen a ksrletez a legegyszerbb hangz-ugratssal s sszerovssal sem mert megbirkzni. A nap sztagjegyt a betsor vgn kszen kapta. Mivel az ilyen pldnak voltak trsai is, joggal fltehet, hogy a tbbi azrt maradt el, mert a lejegyz nem tudta megfejteni. Az is vlszn, hogy KJONI a hinyos betsort mr megfejtve kapta. Mert csak gy kpzelhet el, hogy a betsor ez jegyt az els irsmutatvny msodik szavban a szintn lejegyzett Telegdi-fle msik betsor hibs hangrtkvel cs gyannt alkalmazza. Ugyanilyen vllalkozs az is, hogy a msodik irsmutatvny neve" szavban u jegygyei helyettesti a betsor hinyz v jegyt. Mivel igen rgi emlkrl van sz, KJONI esetleges irott forrsnl megllapodnunk nem szabad. Hiszen ha e vltozat sorsa mr rgen irtollra s papirosra lett volna bzva, akkor a sok Telegdi-fle vltozat mellett nha ez a betsor is flmerlt volna. Ezrt tartjuk valsznbbnek, hogy ezt az 1673-ban lejegyzett betsort p gy rovsbot tartotta fenn, mint a hogy rovsboton volt megrgztve az a vele rokon betsor is, a melyet MARSIOLI 1690-ben, teht KJONI utn lejegyzett. Vgl megemltjk, hogy SIMONCHICZ INCZE azt a harmadik betsort, a melyet tvesen KJONinak tartott, szintn elkldte RvAinak. Mivel HORVTH BENEDEK tjkoztat sorai nlkl is azonnal kitallhat, hogy ez BL MTYS betsora, RVAI az els rovatban ezt mutatta be, de nem SIMONCHICZ hibs kziratbl, hanem BL knyvnek finom, de nem hibtlan metszete nyomn.
1

SEBESTYN: Rovs s rovsrs, 244. l (Ethnographia, 1906. 396. ].)

17'

HARMADIK KNYV.

IRSTRTNETI ELIGAZODS.

ELS FEJEZET.

A MAGYAR ROVSRS RENDSZERE.

i.
Az rs eszkzei.
A magyar rovsrs hiteles emlkeinek megismerse utn a bennk lettemnyezett rsrendszer mibenltelvel kell tisztba jnnnk. E mveletnl lnken rezzk majd az eredeti emlkek hinyt ; viszont rmmel tapasztalhatjuk majd azt is, hogy a msolatokban akadnak olyan adalkok, a melyek nemcsak a magyar, hanem az egyetemes rstrtnetemben is rklet rtket kpviselnek. Az eligazods rendjt gondosan megtartva, elszr a hazai rovsrs eszkzeivel kell megismerkednnk. Elszr Mtys kirly magyar krniksa, THURCZI JNOS tette szv, hogy az erdlyi szkelysg bizonyos fra rovott jegyeket betk gyannt alkalmaz s ezeket a keleti eredet s betket (a krniksok frazeolgija szerint scythiai betket") nem tinta s papiros segtsgvel, hanem plczkra metszs mestersgvel rovs mdjra hasznljk. Ugyanezt a rovsra (szgletes fadarabokra s plczikkra) metszett rst trgyalja BONPINI, OLH MIKLS, VERANCSICS ANTAL, SZAMOSKZY ISTVN s BARANYAI DECSI JNOS is. s mindenek felett ezt igazolja az a magyar szveggel telertt kzpkori rovs-fa is, a melyet MARSIGLI 1690-ben a Szkelyfldn flfedezett s bolognai gyjtemnye szmra lemsolt. Mivel sszehasonlt rstrtnet! nton minden ktsget kizran bizonytani tudjuk, hogy ezt az irstudomnyt keletrl hoztuk, figyelemre kell mltatnunk a krniksok s emlkrk fljegyzseinl rgibb nyelvtrtneti adalkokat. Tudnunk kell az r, irs, bet, r, rovs szavak nyelvtrtneti s sszehasonlt nyelvszeti rtkt. Keleti rokonaink kzl csak a kzp-zsiai -trksgnek s a rgi ujguroknak volt rovsrsa s csak az trksgnek maradtak rovsrl msolt, kbe vsett VIVHL szzadi epigraphiai emlkei. E mvelt trk np nyelvben a bit-, bed- szt bemetszst, a bitig rst (bitig tas rott k, emlkk), biti rni" igt, bicik knyvet, iratot, bitiklik rstudt, biliki rt, ennek ir-eszkze a bick, bicak pedig - - kst jelentett. Neknk c fogalomkrbl kt trk klcsnszavunk van : a bet s a bicska. A XVI. szzad vgig volt hozz kssel rovott rsunk is. Midn a tollat s tintt megismertk, a bet jelentse erre a fogalomkrre is kiterjedt, a rovsrs elmlsval pedig egszen tintval rott s festkkel nyomtatott rsjeleket jelentett. Ugyanilyen fogalomvndorls ment vgbe a szintn rgi trk klcsnhatst jelz irs szavak jelentsben is. A csuvas ir, sjr, -trk sr ignek rajzol" s r" jelentse van. Krlbell ezt fedi a magyar r sz fogalomkrnek czifrra festett", faragsokkal, bevgsokkal, karczolsokkal czifrzott" jelents iratos rsze is. A szkely a guzsalyt, botot stb. ma is megrja". A nta szerint N. N. Istvn kincsem rj guzsalyat nekem. -- rnk biz n kincsem, de nincs -- ir ksem". De marnar a szkely is csak akkor btiiz, ha valaminek (botnak, llatflnek stb.) a vgt levgja, megbli, btvel, metszssel elltja.l
1 ERDLYI JNOS : Npdalok s mondk, I. kt. 1846. 319. 1. (Szkely dalok 527. sz.) V. . Magyar Npkltsi Gyjtemny. Kiadja a Kisfaludy-Trs. j foly. I. kt. 1872. 278. 1. SZINNIEI JZSEF : Magyar Tjsztr, I. kt. 952. s 209. rov. SziRVAS-Sraoim : Nyelvtrtneti Sztr I. kt. 1602. rov.

136

A MAGYAR ROVSRS HITELES EMLKEI

E nyelvtrtneti tvlattal ltsunk elr abba a korba, midn a szkely bicski, bicska, bicsok volt az az l irks, mely btiiket, betket metszve irt, rdali a gmbly, vagy szgletesre faragott rovsra. Szval arra az reszkzre, a mely a npi szmolsnak napjainkig eszkze maradt. Mert azt, hogy a rovs, ez a magyar kpzvel alkotott s jszernek is tetsz igenv az emltett trk klcsnszavak rgi fogalomkrben is benne volt, nem nehz bebizonytani. Az rpdkori adrovs egyes kerleteit adkseknek (latinul cultellus-oknai) neveztk, gy fordul el, e nevet magyarul is megszlaltatva, egy 1322-ki oklevlben Adonkes, egy 1448-ki adlajstromban cultellus Vertheskees . . . Keerkes . . . Riyalflikees (Vrtes-ks, Kr-ks, Rigyalcz-ks)". A rovsnak a latin adlajstromokban dica, az adszedknek dicator a neve. Az utbbiak tartottk nyilvn az adksek kett hastott rovsainak rovsfejeit s lehastott prjait. Ok voltak a kirovk s a np ezrt ket rovknak, ravknak nevezte. A kzfelfogsban a rovs utbb mr adt is jelentett. HELTAI GSPR 1562-ki j testamentuma szerint a tributimi vei censum" mr rovs avagy ad". A szkelysg pedig az adszedt mg ma is roilnak (rovnak) nevezi. Mindezt azrt kell tudnunk, mert az ad s adzs nyilvntartsnak ezt a pomps eszkzt Kzp-Eurpval a germnok, szlvok s romnok kz betelepedett magyarsg ismertette meg. Az -cseh nyelv a XIIIXIV. szzadban a rovs szval kapcsolatban ismeri a rovsfej prjt jelent magyar pria klcsnszt. E rovs sz szerepel a szlovn s tt nyelvben ; mg a mai cseh robis, a szerb rbos, a tengerparti horvt rabot, a bolgr rbos (rabuss, rzbos), a kis orosz ravas, az jgrg fia(3ai ,.jegy, bilit", az olh rebu, ravas s a dlnmetsg rbisch, rbusch, roseli formban 2 ismeri. A mit teht gy klcsn adhattunk, a mire a velnk egytt l nemzetisgeket, a velnk rintkez nyugati szomszdokat s megadztatott ellensgeket ekknt megtanthattuk : az nyilvn tulajdonunk volt mr akkor, mikor kzibk letelepedtnk. Ezrt nem lephet meg senkit az, hogy BUDENZ a magyar rav- s rov- sztveket a finn- s cseremisz nyelvekben szintn megtallta.3 Mivel azonban sszehasonlt nyelvszeti ton a magyar rovs sz mltjt a rokonnyelvek kialakulsnak korig kinyomozni nem lehet, slyt kell helyeznnk arra a korbbi sszehasonlt nprajzi eredmnynkre, a melylyel megllaptottuk, hogy az Erdly keleti rszn elszigetelve l szkelyek, kikhez ethnikailag a gyimesi csngk is hozztartoznak-, mg ma is olyan ktsoros rovst hasznlnak, a mely azonos, st mg vltozataiban is tkletesen egyezik a vogulok s osztjkok ktsoros rovsaival. 4 A magyar szmrovs si volta irstrtneti szempontbl azrt fontos, mert eszkzei a betrovs eszkzeivel minden izkben azonosak. Ez volt az oka, hogy a Nemzeti Krnika nvtelen szerzje a magyar betrovst s az olh psztorok szmrovst sszetveszthette. Ugyanez volt az oka, hogy THURCZI a szkelysg betrovsnak minden ms rstl eltr klnleges voltt az ltalnosan ismert szmrovssal magyarzhatta meg.

II.
Rovs, sorvezets s bustrophedon.
A hazai s klfldi kutats eddig is azon az llsponton volt. hogy a szmrovs eszkzeinek kezelsbl a betrovs minden elmaradliatlan, technikai okokban gykerez sajtossga megllapthat. Midn a dn BHEDSDOEFP utalt arra, hogy a rnkat eredetileg nem kre s fmtrgyakra metszettk, hanem hosszks deszkadarabokra s botokra rttk, nyomban meg is llaptotta a betrovs kvetkez ngy trvnyszer velejrjt: 1. Vzszintes vonalak nehezen alkalmazhatk, mert a farostokkal egyirnyban mennek, s ezrt rszben nem is lesznek elgg lthatk s meg sem ksztK KI/A JNOS szkely tjsztra szerint Bicski: kis bicsok; bicska: nagyobb bifsok ; - Bt : bet s: bot vagy biite valaminek. Mcgbtzi a vgit. Butus vg. -- Rdalni: rearodalni : rverni. Kds t'sze". (Vadrzsk, I. kt. VI. Tjs/.tr. V. o. SZINNYEI : Magyar 200. s II. kt. 302, 314. 1.) ' SEBKSTYN : Rovs g rovsrs, 3841. 1. (Ethnographia, 1903. 8492. 1.) 3 Mtigyar-ufior sszehasonlt sztr. Budapest, 18731881. 664. 1. V. . SEBESTYN riiphia, 1903. 93. 1.) ' SEBESTYN : i. m. 100. 1. (Kthnogniphia, 1903. 186. 1.)
1

kicsike bicski: tollks. rovlag vagdalni: igy tjsztr, I. kt. 127, : i. m. 42. 1. (Etlino-

A MAGYAR ROVSRS RENDSZERE

137

hetk anlkl, hogy egy-egy szilnk ki ne pattanjon, a mirt szvesen mellzik s ferde vonalakkal helyettestik. 2. Fggleges vonalak legknnyebben kszthetk. - 3. Grbe vonalak szintn nehzsget okoznak, ezrt helyettk szvesen alkalmaznak megtrtt egyenes vonalakat. 4. Mivel a rovs kiss fraszt, szvesen rovunk egy vonalat kett helyett. ' Ugyan sajtsgokat llaptotta meg utbb BsEDSORpptl fggetlenl KJBCHHOPF is. 2 A mi RVAI MiKLsunk a szmrovs ismeretvel a rovsrs sorvezetsnek trvnyszersgt tudta megllaptani. Annak bizonytsra, hogy a szkely irs jobbrl baba men sorvezetst nem kell keleti eredet sajtsgnak tekinteni, a rovs technikjbl ezt olvassa ki : . . . a szkelyeknl ugyan a jobbrl balra men olvasst maga a metszs hozta magval. Mert, mikor a metsz balkezbe fogta a botocskt annak fejn, jobbkezvel alkalmatosban kezdette, aztn knnyebben is folytatta a metszst, a botocskt mindinkbb kifel mozdtvn magtl, gy teht a metsznek hozzja men jellse szksgkpen balra esett, kvetkezskpen az olvasst is gy kvnta". 3 Fntebb mr jeleztem, hogy a sepsiszentkirlyi erdirtk kzt egy rtelmes szkely a szvevnyesebb ktsoros szmrovs ksztsnek magyarzsa kzben engem az | li egyetemes rstrtnet legrejtelmesebb titknak vezetett nyitjra. Mikzben -2. | ugyanis szemeim eltt egy olyan kt100 70 65 60 10 5 soros rovst ksztett, melyeknek egyes 9U OSI OLI OOE szmjegyei az egyik, ts s tizes szmjegyei pedig a msik oldalra f| kerltek, a msodik pros sor megkezdse eltt szrevettem, hogy a rovst megfordtotta s a msodik sorprt az elz sorprhoz viszonytva 37. Sepsiszentkirlyi ktsoros rovs. fordtva, azaz visszafel s a jegyeket fejtetre lltva rtta. Mivel a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ii sorvezets a fordts utn jobbrl babra men maradt, e furcsnak tetsz j f f f f f 2. f A f f f j jelensget csak akkor tudtam megrf f JJJ VVJJJ J J J J teni, midn az n derk szkelyem megmagyarzta, hogy a rovst a rol I 1 1 1 I 1 I l i i tiiiTl II vssor befejezse eltt ha vgig 38. A ktsoros rovs schemja. akarjuk rni okvetlenl meg kell fordtanunk. Csak gy tudunk ugyanis a rovsbot ama vgre is rni, a melyet a fordts eltt mg balkeznkben tartottunk. A rovs e vgt a fordts utn visszafel, a jegyeket pedig fejtetre lltva rjuk s mikor vele elkszltnk, folytatst nyomban tvisszk a szomszdos res lapra, a melyen aztn rovunk rendesen tovbb, jobbrl balra, felnk irnyul sorban s lbon ll jegyekkel. Mindez azonban a rovs megfordtsa utn trtnik s gy a sor az elzhz viszonytva fordtott lesz, jegyei pedig fejtetn llanak. Mivel az ilyen rovson csak rszarnyos szmjegyek szerepelnek, vagyis a zavarlag hat V s / (ts) jegyek mellzve vannak, a visszafordul pros sorok mondhatni szrevtlenl trtn fejtetre lltst mr igen beren kell megfigyelni. De ha ltrejttk trvnyszersgt sikerl megrtennk, akkor mr azzal is tisztban vagyunk, hogy a rovs forgatsa minden krlmnyek kzt olyan bustrophedonokat eredmnyez, a melyeknek minden msodik, teht minden pros sora az els s minden utna kvetkez pros sorhoz viszonytva fejtetre lltott jegyekkel visszafordul. Knnyebb megrthets vgett 37. sz. brnkon bemutatjuk az elttem rovott emlkezetes sepsiszentkirlyi ktsoros rovs ngy lapjt. Kzlnk egy vele egyenrtk schemt is (38. sz.), a melyben a rszarnyos szmjegyeket betkkel helyettestettk. De nyomban hozzteszem, hogy csak trtneti

H-

XX

m Runeskriftens Oprind, 8. 1. Idzve L. F. A. WIMMER : Die Rwnenschrift. Aus dem danischen bersetzt von DK. F. HOLTHASBN. Berlin, 1887. 98. 1. ' Dasgothische Runenalphabet. H. kiad. 3. 1. V. . H. PAUL: Grundriss dr germanischen Philologie. I. kt. 258.1. 1 Magyar Uteratura. vagyis : a magyar deki trtnet. (Tudomnyos Gyjtemny, 1833. II. kt. 58. 1.
Sebestyn: A Magyar Rovsrs Hiteles Emlkei.

18

138

A MAGYAR ROVSRS HITELES

EMLKEI

hsg kedvrt pldzdunk a nyomravezet szvevnyes ktsoros szmrovssal. Mert hiszen ez a rovsfordts az egysoros rovs vgigrovott lapjain is mindig megismtldik, s ha a rovst a szomszdos lapon tovbbfolytatjuk, akkor ez a msodik sor az elzhz viszonytva nemcsak visszafel fordul, hanem jegyeit is fejtetre lltja. Ennek igazolsra 39. sz. brnkon bemutatjuk a rovs szmsornak folyszmszerinti szvegt ngy rovs-lapon t folytatva. A kvetkez 40. sz. brn pedig bemutatjuk ugyanennek schemjt, a mi egyben a tkletes bustrophedonnak is schemja. Tegyk fel most mr azt, hogy a rovson nem szmjegyek, hanem rovott betk szerepelnek. Mivel a rovs technikja ebben az esetben sem vltozik meg, a rovst minden lap befejezse eltt csak gy meg kell fordtani, mint hogyha rajta szmjegyek szerepelnnek s a kvetkez lapon trtn folytats csak gy fejtetre llt minden bett, mint a hogy fejtetre llt minden szmjegyet. Midn n ebbl azt a jogos kvetkeztetst levontam, hogy az epigraphia titokzatos bustrophedonjai rovson jttek ltre s rovsrl lettek szolgailag lemsolva: a bustrophedon" eredetnek titka csakugyan meg volt fejtve; st meg volt fejtve annak a jobbrl balra vezetett rsrendszernek titka is. a mely gy jtt ltre, hogy a fordtott rovsok minden pros sort a lemsols eltt egyszeren visszafordtottk.1 Igazam bizonytsra bemutattam a 41. sz. brn lthat kelet-szibriai jakut naptrt, melyen a hnapok elhelyezkedse szintn bustrophedont eredmnyezett. 2 Egy dologgal azonban nem tudtam szolglni : az egyetemes rstrtnet nem tudott egyetlen olyan rovsrl sem, a melyen rovsfordtst s bustrophedont elidz terjedelmes rovsirsos szveg maradt volna renk.

- MIX- IIX IX-X IIIIV IIIV IIV IV-V. Ilii III II I 1.


XIIIl XA XAI ' XAII XAIII XAIIII XX XXI XXII

xxx-xxxr xxxii-xxxiii

IIIIVXX - IIIVXX IIVXX IVXX - VXX IIIIXX IIIXX 3.


39. A forgatott rovs szmsornak bustropliedonja. ^

t
A tkletes bustrophe

dn schemja.

A sors klns kegyelnie azta megajndkozott bennnket egy ilyen rstrtnet! kincscsel is. Ertem a bolognai Marsigli-fle msolatot, mely nem fra rovott eredeti rovsirsos emlk ugyan, de azrt tudomnyos szempontbl taln mg egy eredeti emlknl is rtkesebb. A nagymveltsg msol ugyanis az eltte teljesen ismeretlen epigraphiai jelensg h msolsa s megrktse alkalmval akaratlanul is igazolta azt, hogy a rovsirsos boton a pros sorok csakugyan visszafordultak s jegyeiket csakugyan fejtetre lltottk. St a msols kzdelmeiben azt is bebizonytotta, hogy a szolgai msolsnak az esetben szintn bustrophedont kellett eredmnyezni. (L. a 2. s 3. brt.) K nlkl a magyar rovsrs sorvezetst illetleg nagyon nehezen lehetne eligazodnunk, a rovson elhelyezked sorok bustrophedonjig pedig csak a szmrovsok s fogalomjegyes naptrak analgiival tudnnk ezutn is eljutni. Azt, hogy a fra rovott szveg sorvezetse jobbrl balra irnyul, csak VERANCBICB emlti meg. De jellemz mdon hozzteszi, hogy az a szveg egy, legflebb kt ilyen sor lehet". Ugyan, mirt? Mivel nmi pontok hozzttelrl", teht a szkzi pontozsrl, tovbb a kevs jegygyei kifejezhet sok rtelemrl is rteslt, mi mr szvtettk (fentebb a 4. L), hogy VERANCSICS a betrovst valban megfigyelte. Most pedig felcsillanni ltjuk azt a lehetsget, hogy a tuds fpap a msodik sornl taln ppen a kgyz sorvezets miatt akadt meg. A feliratok msolatait nehz vallomsra brni. A csikszentmiklsi felirat egyik msolata kt1 SKBESTYN : Rovs s rovsrs. Bevezets. (Etlinographia, 1903. 129. 1. U. a. nmetl : Zeitschrift fr Etimologie, 1903. 75f>771. 1. Az utbbinak van klnlenyomata is. A grg |3ox><vtpocp]ftv fogalmt a nmet Fwc.henschrift nyomn eddig Itarzdol rs nak neveztem. Egyik mszaki kifejezs sem helyes, mert a bustrophedon" sorvezetse az ekejrssal nincs helyesen rtelmezve. A szntnak ugyanis csak a kt ols barzdja bustrophedon". Mivel a folytats az els barzda msik oldalra esik, a .bustrophedon" 3-ik sornak az 1. fl, a 4-iknek a "2. al, az 5-iknck a ''< fl stb. kellene kerlni. Ezrt a kgyz serpentin-irs elnevezst tartom helyesnek, mert ez kifejezi, hogy a pros sorok egyszeren visszafordulnak s a betk sorakozsnak rendjt megtartva, a visszafordul sorok betit fejtetre lltjk. 3 LKOINOVSKIJ K. I). kzlemnye a szentptervri Zivajastarina, 1902. II. fz. 1952O. 1. s IIV. tbla. Mi'gjogyzem a naptr nnepeinek (i'igyltszik utlagosan rtt) ideogrammjai, fogalomjegyei nincsenek fejtetre lltva.

A MAGYAR ROVSRS RENDSZERE

139

soros, a msik ngysoros; teht az sem lehetetlen, hogy a rvid szveg esetleg csak egy sorban volt elhelyezve. St ha tbbsoros volt is, arra nem gondolhatunk, hogy ezttal rovsmsolattal s ennek eredmnyeknt bustrophedonnal lehetne dolgunk. Mert hiszen, ha a szkely rstud nem rovsra rtt, nem is volt szigoran alvetve a rovsforgats trvnyszer kvetkezmnyeinek. A bustrophedon egyetemes trtnete arra fog bennnket tantani, hogy az epigraphiai alkalmazsban csakis a rovs oldalainak szolgai msolata idzte el a kgyz sorvezetst. E klns feliratok sorvezetsnek ltrejttt az tehette elkerlhetlenn, hogy kezdetben a kfaragk s tvsk nem voltak egyszersmind rstudk is. Grg feliratokon nyoma van az elzetes flrajzolsnak, a nagyszentmiklsi Attila-kincs" -trk feliratainak szvege pedig fel volt karczolva annak, a ki a betket utlag bemlytette, betrbelte,1 A rovst kezel rstudnak minden krlmnyek kzt lehetett annyi tjkozottsga, hogy a felrovs alkalmval forgatott fadarabot a leolvass alkalmval visszaforgassk. E tjkozottsg kvetkezmnye lett az. hogy utbb mr a rovs-msols alkalmval is megtrtnt a visszaforgats. A rovstl megszabadul rgi rsrendszer sorvezetse a viaszos lapot karczol stilus s a festkbe mrtott ecset s toll kezelse kvetkeztben okvetlen megvltozik. m akkor, midn a sorvezets balrl jobbra irnyulv lesz, a nem rszarnyos betk sem fordulnak tbb balra, hanem fordulnak jobbra. A rovs sorvezetst nlunk elszr KBTEJI SZKELY TAMS, a konstantinpolyi felirat szerzje vltoztatta meg. Erre neki alkalmat az adott, hogy nem fra febr. jan. rovott, hanem fehr kre metszett, vagyis egy feliratot a rovs betivel, de a rovstl fggetlenl / okt. szept. ksztett el. A visszafordtott sorok VVVVVWV-V-t^" ' v-.rv-wvwvYwvvrvi jegyeit az egsz vonalon szintn jul. aug. visszafordtotta ; de az sszerovott U>-^<-o>jjl^JU.-_ jegyek megszokott formin ilyen jun. mj. knnyen vltoztatni mr nem tudott vwi s ezrt nhny bet-prt a rovs s marrz apr. -'^ nA?*'*-* " rovsrs rendes sorvezetshez al41. Kelet-szibriai bustrophodonos jakut rovs-naptr. kalmazkodva, meghagyott eredeti helyzetben. jobbrl baka fordulnak. Ilyen a ti sztag a tizent" szban, az l sztag a vlt" s ,lval* szavakban s az r sztag az els csszr" szban. Mg nagyobb tvedsek fordulnak el SzAMosKzvnl. A Rudolf csszr ellen rott vers balrl jobbra irt latin szavait ugyanis csupa httal ll fordtott szkely betkkel irta le.3 Az ilyen alkalomszer ksrletek nem alkalmasak arra. hogy bellk a szkely betrovs epigraphiai alkalmazsnak tmeneti korszakra vonjunk kvetkeztetst. Ha a kfarag vsje, az ecset s irtoll alkalmazsa nlunk szmot tev nyomokat hagyott volna, akkor MDZSNAI GYRGY 1668-ban ecsettel mr nem gy festette volna az enlakai felirat betit, mint hogyha azok rovson kszltek volna. SZAMOZKZY sem irt volna elszr jobbrl balra, ksbb pedig balrl jobbra - httal ll betkkel. St mr TBLBGDI se irta volna pldit s irsmutatvnyait gy, a hogy a Rudimentban talljuk. Klnsen irsmutatvnyainak hberszer sorvezetse meglep. Ezrt mi nem is fejlds eredmnynek, hanem a hber rsrendszer protestnskori befolysnak tartjuk. Valamint annak sem tulajdontunk jelentsget, hogy az rott emlkek ezt a sorvezetst szintn megtartottk. Hiszen volt alkalmunk meggyzdni arrl, hogy a tollal ksrletez rstudk mg Kijoxrt sem vve ki -- els ismereteiket nem az letbl, hanem TBLBGDI mvecskjnek msolataibl mertettk.
V>>VVVVW r>rvvv

DB. W. LARPRLD : Qriechische Epigraphik (n. IWAN v. MXLER : Handbnch dr klassischen Alterthums-Wissenschaft. I. kt. . rsz, 3. kiad.) Mnchen, 1914. 129. 1. HAMPEL JZSEF : A nagy-szentmiklsi kincs. (Archaeologiai rtest. j foly. IV. kt 1884. 43. 1.) DR. MSZROS GYTOA : A nagy-szenmiklsi kincs rovsos feliratainak megfejtse. (Ethnographia, 1915. 10. 1.) SEBESTYN : Az Attila-kincs" feliratainak gye: II. Suum cuique! (Ethnographia, u. o. 220.1.) 3 Csak a t jegyt alkalmazza helyesen a pest" s a pestifero" szavakban 18*

140

A MAGYAR ROVSRS HITELES EMLKEI

m.
Betrovs, magnhangz-ugrats, sszerovs s pontozs.
Mire a betk trgyalsig eljutottunk, mr bebizonyult, hogy a rovsrs Kudimentit, BCzsknyveit nem a betk ismertetsvel kell kezdem. TELEODI az rs eszkzeirl, a rovsrl s sorvezetsrl meg sem emlkezett. BREDSDORFF sem jtt r a jobbrl balra vezetett sorok trvnyszersgre. Ezrt aztn a betk orientltsgt sem figyelte meg. St a rovs tzetesebb vizsglata mg egyb ilyen mulasztst is meg tudja majd llaptani. Rovsrl szlva, elszr azzal kell tisztban lennnk, hogy gmbly vagy 'szgletes plczkra s botokra trtnik e rovs. A rna betsornak csupa egyenes vonala s csupa egykora rsjegye van. Ebbl teht a ktfk s emlkek tjkoztatsa nlkl is az kvetkezik, hogy ez a germn rsrendszer csakugyan rovslapokon alakult ki. Viszont a magyar rovsrs betsorban az f, ly s az egyik vltozata krkkel, az e, h, n, ny, o s az msik vltozata flkrkkel lesz kimetszve. Ezrt egszen bizonyos, hogy a jegyek nem lapos, hanem gmbly rovsokon jttek ltre. Mert arrl brki meggyzdhetik, hogy krt s flkrt metszeni csak a lapos rovsra nehz. Mivel ktsgtelen, hogy a szmrovsnak mindig szgletes fja volt, nagyon valszn, hogy a MARSIGLI msolatban, tovbb a VERANCSICS s SZAMOSKZY fljegyzseiben jelzett ngyszglet rovsfk mr a szmrovs tetszets eszkznek befolysa alatt llottak. De az ilyen szgletes rovs nlunk llandan hasznlatban aligha lehetett, mert akkor technikai ton nemcsak a jegyek egykorasgt, hanem azt is elidzte volna, hogy a lapokra metszett jegyek grbe vonalai legalbb nmi rszben megmerevedjenek. A teljes betsor jegyeit illetleg BARANYAI DECSI, TELEGDI s a rgi grammatikusok igen helyesen jegyeztk meg, hogy szmuk azrt mlja fell a latin betsort, mert a palatlis ////, ly, gy s ty hangzknak a rovsrs betsorban egszen nll jegyk van. A kln vg-k (k-k] jegyt is szmtsba vve, a betk szma 32 lett. Azrt nem tbb, mert a rgi betsorban az s magnhangzknak mg nincs kln jegyk. Az elst az a, az utbbit az e jegyvel jeleztk. Szval ppen olyan hangrteknek tekintettk, mint a szintn kln meg nem jellt i, , s hossz magnhangzkat. Az kln jegye csak a XVIIXVIII. szzadban (BL MTYS Kapossi-fle betsorban s MISKOLCI C. GSPR 1654-iki albumlapju) merl fel, teht a betsorban nyelvtrtneti szempontbl szerepeltetni nem szabad. Mieltt sszehasonlt irstrtneti ton a betk eredett megllaptannk, szv kell tennnk, hogy a jelzett ngy palatlis bet kzl hromnak eredete ilyen sszehasonlt mvelet nlkl is kimutathat. A gy jegyrl mr bebizonytottuk, hogy a d s i jegyek sszerovsbl keletkezett. Utaltunk arra, hogy szerkesztje az rpdkori magyar nyelvnek ugyanazt a hangtant rvnyestette, a mely szerint a krniksok s oklevlirk a dik, Diencs, Divk szavakat mg gyak-nak, Gyenes-nek, Gyvek-nek (giiak-nak, Giienes-nek, Giivek-nek) rtk s gyik-nak, Gyienes-nek, Gyivk-nek olvastk. ' Az erdlyi rszekrl csak egy adatot idznk : a hunyadvrniegyei Al-Gygy nevt. CSNKI DEZS fldrajznak adatai szerint az rpdkor vgn mg Gyog, 1404 s 1412 kzt Gyd, Dyogh, Gi/ogh, 1439 ta pedig Dyod volt a neve. 2 Az ny jegyben szintn flismerhet, hogy az n jegybe az i jegye pp gy bele van rva, mint a gy-be. A ty els pillanatra a b alaktsnak ltszik, holott a bolognai s csikszentmiklsi jegyek megklnbztet jrulkai vilgosan mutatjk, hogy itt szintn i-stsrl, mg pedig a t rvid szrnak i-stsvel s az gy alaktott jegy kettztetst jelz rszarnyos szerkezetvel van dolgunk. Az albbi sszehasonlt irstrtneti rszben kiderl, hogy a negyedik palatlis szintn ilyen kettztetsnek lett az eredmnye. Ha az itt rintett belkpzst a magyar nyelv e sajtos hangjainak jelzse tette szksgess, akkor ezt a mveletet a magyar rovsrs trtnetben csakis a magyar palatlisok kialakulsnak idejre, vagy - - ha msnyelv np rsrendszernek tvtelrl lehetne sz - - a velk kiegsztett betsor megismersnek s els alkalmazsnak idejre kellene tennnk. Ez az irstrtneti krds azonban csak akkor lesz tzetesen trgyalhat, ha albb sszehasonlt ton azt a kzs forrst mr megjelltk, a melybl nemcsak a mi rovsrsunk, hanem minden ms kzptcngormellki rovsirsos
1 1

SEBESTYN: Rvn s rovsrs, 281. 1. (Ethnographia, 1906. 275. 1.) Magyarorszg trtnelmi fldrajza a Hunyadiak korban. V. kt. 1913. 53. 1.

A MAGYAR ROVS1R8 RENDSZERE

141

rendszer is mertve lett. De annyit elre bejelenthetnk, hogy a szbanforg alakts a szkelyek s magyarok kzs trtnetnek legelejre esik. Mieltt a magyar rovsirs trtnetnek e nagy tvlatval megismerkednnk, a bemutatott emlkeken rmutatunk pr olyan jelensgre, a mely magban vve is tltan igazolni tudja a rovott rsrendszer megtart erejt. MARSIGLI 1690-ben lemsolja a legrgibb kzpkori emlket s betsorban ugyanazt az s r jegyet talljuk, a mely KJONI 1673-ban lemsolt egykor vagy kzeikor BCzjben is megtallhat. Felletes vizsgl ebbl elhamarkodva azt kvetkeztethetn, hogy KJONI bizonysga szerint MARSIGLI sem rgi. hanem egykor vagy kzeikor rovsirsos szveget msolt. Sivel azonban MARSIGLI msolatnak ppen a szvege rgi, betsort sem lehet jabbnak tekintennk. De ezzel mg nincsen bizonytva az, hogy MARSIGLI betvltozatai rgibbek a ksbb flmerl vltozatoknl. St ellenkezleg : bizonytani tudjuk, hogy a legrgibb szveg betvltozatai mr rgebbi alaktsnak s ferdtsnek voltak eredmnyei. TELEGDI Rudimentja rtheten megmondja, hogy a latin H bethz hasonz r jegy kt szra alkalomadtn egszen elhagyhat, gy aztn csak az az sszekt vonal marad meg, a melyet TELBGDI tvesen fgglegesnek rajzol s kis r-nek nevez. Mivel teht a Marsigli-fle bolognai emlk r jegye azonos a Telegdi-fle kis r-rel, minden ktsget kizran bebizonyult, hogy a legrgibb magyar rovsirsos szveg betsora mr tvesen mellzte a teljes r jegyet. A vele egytt szerepl jegy viszont annyira czikornys, hogy az egyszerbb vltozatok ktfejnek egyltaln nem tekinthet. sszehasolt ton az 1501-iki cskszentmiklsi felirat latin K-hoz hasonl jegye bizonyul eredetinek. A 1515-iki konstantinpolyi feliraton (a XI. sz. mellkleten) s TELEGDI Rudimentjnak betsorban (a XIV. sz. mellkleten), tovbb KAPOSSI s a marosvsrhelyi kzirat ANONYMUS betsorban (a 26. s 28. sz. brn) mr olyan vltozat szerepel, a mely az emltett csikszentmiklsi archirypussal kzvetlenl viszonyba nem hozhat. A bolognai s Kjoni-fle most a Dobai-fle (26. s 29. sz. bra) s az 1680 tjn lejegyzett magyar nemzeti mzeumi betsor (24. sz. bra) ugyan jegyre tereli figyelmnket. E kt jegy ugyanis megkettzse a csikszentmiklsi jegynek, a bolognai s Kjoni-fle pedig stilizlt vltozata a Dobai-flnek s mzeuminak. Az utbbi kettnek ugyanilyen stilizlt, de egyben egyszerstett vltozata a Telegdi-fle s a vele azonos Kapossi-fle s Anonymus-fle is. Krdezzk teht : mikori jegy lehet a csikszentmiklsi, ha a belle kialakult kettztt jegynek a legrgibb kzpkori magyar rovsirsos emlkben mr romlott vltozata fordul el? Ez az avatag rgisg legyen mentsge TELBODI fkertseinek, az emlkrk s krniksok hinyos tudstsainak, valamint annak is, hogy a fentebb bemutatott s tzetesen trgyalt hiteles emlkek szerzi sem voltak mr egszen tisztban a mindinkbb httrbe szorul, rohamosan felejtett s elrontott srgi rovsirs rendszervel. SzAMosKzvnek s TeLKooinek mr sejtelme sincs a magnhangzk ugratsrl. Mikor a csikszentmiklsi felirat ismeretess lett s ugrat rendszere is nyilvnvalv vlt, tudsaink kezdtk a Rudimentba belemagyarzni, hogy az ott e-vel jelzett mssalhangzk betinek a rovsirs rendszerben e-vel bvthet hangrtke van. Ezrt olvastunk aztn a csikszentmiklsi szvegben ktszer csenltk"-ot, s nem vettk szre, hogy e szkban mg az i jelenlte is jelezve van. Ugyangy eszeltek ki a vg-k jegynek ak, k sztagrtkt s nem rtettk, hogy a csikszentmiklsi felirat msodik csinltk" szavban az ,k" eltt mirt van mg egy kln " is rva. Erre a keletiesnek tetsz magnhangz-ugratsra a bolognai emlk dertett vilgot. Hiszen ennek ismerete nlkl a konstantinpolyi felirat szvegnek megfejtsben mg ,Tems"-t s enf-et szerepeltettem, noha az els tvedstl a csikszentmiklsi felirat Mtys" (Mtys) szava megoltalmazhatott volna. Ez a legrgibb eddig ismert k/pkori emlknk azonban vgrvnyesen igazolta, hogy a magyar rovsirs rendszere minden magnhangz rsjegynek mellzst megengedi. De azt a szablyt, hogy a szavak melyik magnhangzjnak jegye mellzhetlen, mg a rendelkezsnkre ll szavak nagy tmegbl sem tudjuk pontosan megllaptani. Mivel a rovsirsos naptr fra rtt szvegt az rstudk ellenrzse nlkl aligha hoztk forgalomba, mi azt hisszk, hogy e hangzugratsnak nem is volt semmi ktelez szablya. Kiki elhagyta azt a jegyet, a mely nlkl a felrtt szveget mg ki lehetett betzni, vagy rtelemzavarlag ms sznak nem lehetett olvasni. Hiszen ha rnk bznk a legalkalmasabb szablyok megllaptst, ma sem tudnnk ennl jobbat kieszelni. A magnhangzk elhagyst a rovsirs eszkzeinek nehzkessge idzte el. A lassan rhat rsjegyek szmnak apasztsnl mg az a szempont is flmerlhetett, hogy a rovsfn a nagy s esetlen rsjegyekkel rtt szvegbl minl tbb elfrjen. Ez az sszezsugort trekvs hozta aztn ltre a

142

A MAGYAR ROVSRS HITELES EMI/KEI

jegyek sszerovst s az sszerovott jegyek vonalainak egyestst. Ilyen mvelettel ugyanis nemcsak a betkzk tnnek el, hanem a jegyek vonalainak szma is kevesbedik. Ha pl. az r" sz kt jegyt sszerjuk, az r jegynek egyik szrt mr az sszertt M jegy szrval helyettestjk; az ura" szban pedig az r jegy msik szrra mr az a jegy fejt is rrhatjuk. A magyar rovsrs rendszernek ezt a nagyfontossg elemt megtallhatjuk minden ms rovsrsban is, de a magyar sszerovsok szerepe oly rendkvli mrtkben kifejldtt, hogy ez a fejlettsg pldtlanul ll az egyetemes rstrtnetben. E jelensg rtknek megllaptsnl okvetlenl tudni kell, hogy az sszerovsok rendszere nem a renk maradt emlkek korban alakult ki. Hiszen tapasztalhattuk, hogy minl ksbbi az emlk, az sszerovs benne annl tkletlenebb. KJONI irsmutatvnyban mr csak egy plda van : az egy jegygyei lert nap". TELRGDI kln fejezetet irt e rendszerrl s pldival gy-ahogy igazolni is tudja az sszerovs szablyait; de terjedelmes szvegmutatvnyaiban mr nem tudott lni velk. A kzpkor vgn kszlt konstantinpolyi s csikszentmiklsi feliratok szvegt nem rutinos rstudk rtk s bennk az sszerovsoknak mgis igen tletes pldira akadunk. Egsz pompjban azonban csakis a kzpkori bolognai emlk szvegben bontakozik ki. Pedig minden jel arra mutat, hogy a szveg rovja llandan gyelt azokra az egygybb olvaskra, a kiknek a naptrkibetzsnl mg a szveghez mellkelt betsorra is szksgk lehetett. Az sszerovs knonszablyaira vonatkozlag sem mondhatunk mst, mint a mit a magnhangzk jegyeinek ugratsra vonatkozlag mondottunk. A bolognai emlkben az sszerovs nem egyenletes. Az Albert", Antal" egyetlen irsjegygy sszezsugortva mr tlzs. Naptr-ismeret nlkl mg azok sem olvashattk volna el, a kik szmra rva volt. Viszont vannak olyan pldk is, a melyekbl az sszerovs ki van felejtve. Neknk iigy tetszik, hogy az sszerovsnak a magnhangzugratssal kzs szablya volt : az rtt tkletesen, a ki az sszerovsban minden knlkoz alkalmat felhasznlt, a nlkl, hogy a leolvasst megneheztette volna, vagy hogy tbbfle olvassra nyitott volna alkalmat. TELRODI nagyon tetszets tantsa rtelmben gyelni kellene mg arra is, hogy az sszerovs a sztagols rendjt ne zavarja. Ezzel szemben a csikszeutmiklsi felirat szerzje a szomszdos szavakat is egybertta, gy lett nla egy szv a Mtysmester" s a Gergelymestercsinltk". Ugyangy egy szv rtta ssze a bolognai emlk rovja is a mjus 3-iki s a szeptember 14-iki Szenkereszt"-et. Nem nehz megllaptani, hogy ezttal mindenik fl tvedett. A sztagols rendje a ' magas mveltsget szolgl grammatikusok tantshoz tartozott. Erre szksge volt a sorvgeket megszaggat litertus embernek s knyvnyomtatnak ; de nem lhetett vele az, a ki a rovs nehzkes eszkzeit kezelte. TELEODI esetben azonban mentsgl flemlthet, hogy mr nem is a rovsra gondolt, hanem a latinbets irs knyelmesen kezelhet kszsgeire. A szavak sszerovst felesleges dolog volna menteni. A csikszentmiklsi templom-pt egygy iparosok rdekes feliratban nemcsak hibk merltek fel, hanem szemeink el trult az a szably is, a mely ellen hibkat kvettek el. E feliratbl tudtuk meg legelszr, hogy a magyar rovsrs rendszerhez olyan pontozs tartozott, mely minden szt elvlasztott egymstl. A csikszentmiklsi szveg ngy pontot alkalmaz sz-elvlaszt jel gyannt. A konstantinpolyi feliratban csak egy-egy pont szerepel. TELEGDI irsmutalvnyban pedig hol egy, hol kt pontnak van nyoma. E pontozs az olvas eligazodsn kvn knnyteni. Nlkle az sszerovssal s a magnhangzk elhagysval klnben is nagyon megterhelt szveget sok esetben taln ki sem lehetne betzni. Csak a konstantinpolyi felirat Dernschwam-fle msolatt kell megtekinteni, hogy a pontok elhagysnak slyos kvetkezmnyeivel megismerkedjnk. Vagy vizsglni kell a bolognai emlk megfejttlen rszeit, a melyekben a szavakat elvlaszt rovtkk hinyos msolsa idzett el lekiizdhetlen zavarokat. Ila tekinteti! vesszk azt, hogy a magyar rovsrs legrgibb s legrtkesebb emlkeit ksi msolatok mentettk meg, akkor nagyon megelgedhetnk azzal hogy e msolatok elg alkalmasak a bennk megmaradt s-irs rendszernek megllaptsra. Mert a rendszer pontos ismerete most mr arra is elegend biztostkot nyjt, hogy a magyar rovsrs hiteles emlkeinek helyt az egyetemes rstrtnetben meg tudjuk jellni.

MSODIK FEJEZET.

A MAGYAR ROVSRS S A KZPTENGERMELLKI RSRENDSZER KAPCSOLATA.

i.
A rokonsgi kapcsolat krdse.
A magyar rovsrs irodalmnak ismertetse alkalmval tapasztalhattuk, hogy a kutatkat els sorban a rokonsgi kapcsolat krdse foglalkoztatta. Mivel az rstrtnet bsgesen ontotta a hasonltsra alkalmas anyagot, a megllaptsoknak egsz tmege jtt ltre a nlkl, hogy vakmely eredmny az elzt tmogatta vagy tmadta, kiegsztette vagy megdnttte volna. Msfl szzadon t csak TELEGDI mve s betsornak tbb eltorzult vltozata volt ismeretes. A sorvezets irnya, a betk merevsge s nhnynak meglep hasonlatossga mgis azt a gondolatot bresztette, hogy a zsid rs valamely titokzatos vltozatval van dolgunk. E jl meg nem rtett jelensgbl, a melyre BARANYAI DECSI JNOS elszava mg csak sejtetleg utalt, BL MTYS mr strtnelmi s vallstrtneti megtvelyedsen alapul rendszert dolgozott ki annak igazolsra, hogy az smagyar rs az smagyar nyelvvel egyetemben a hber rsbl s nyelvbl szrmazott. Voltak, a kik e nyomon a phniciai mvelds legrgibb krig eljutottak. St a hber irs hasonlsgt igazoltk azok a tmadk is, a kik azt vitattk, hogy a magyar rovsrs betsort XVI. szzadi protestns theologusok hamistottk. DBRNSCHWAM viszont a konstantinpolyi felirat al azt jegyezte oda, hogy ilyen rsjegyek tallhatk OLAHUS MAGNUS gt krnikjban. Tudjuk, hogy utbb PRAY szintn a Magnus-fle gt rnkra utalt, midn a szkely rovsrs genuin voltt ktsgbe vonta. St mr PRAY eltt is volt e hasonlsgnak egy megfigyelje : az a nvtelen, a ki a marosvsrhelyi kzirat fntebb (a 26. sz. brn) bemutatott kilencz szkely BCzje mellett a gt rnk hibs jegyeinek rovatot nyitott. Ugyanez a nvtelen volt az, a ki egy szibriai megfejtetlen -trk felirat rsjegyeinek s pontozsnak hasonlsgra elszr utalt. Vgl Kiss BLINT s KLLAY FERBNCZ, a mg megfejtetlen -trkt kivve, mr az sszes keleti eredet sirsokat, teht nemcsak a phniciait, hbert, szrt s arabot, hanem az -grgt is belevontk sszehasonltsaik krbe. A tisztes elmunklatoknak ma mr csak knyvszeti rtkk van. Ebben a bonyolult sszehasonlt mveletben pusztn formai tallkozsokra tmaszkodni nem lehet. Trtneti nyelvszetnk mestere, RVAI vette elszr szre, hogy a holt irstrtneti jelensgekben felismerhet nyomai vannak az let amaz erinek, a melyek azonos eszkzkkel s azonos krlmnyek kzt mindig azonos eredmnyeket hoznak ltre. Sajnos, a mly rtelm megfigyels eredmnyt nem a rokonsgi kapcsolat igazolsra, hanem tagadsra hasznlta fel. Mert abban igaza volt, hogy a szkelyek fra rovott rsnak jobbrl balra irnyul sorvezetst nem kell szksgszerleg hber eredetnek tekinteni. Elidzhette ezt a rovs technikja is. Ez azonban gy csak fl igazsg. Nyomban hozztehetjk ugyanilyen rtkkel azt, hogy ha a hber sorvezets irnyt is rovs idzte el, akkor a rokoni kapcsolat krdst mr nem a sorvezets azonossga, hanem az egsz rsrendszer mibenltelnek azonossga, teht a kzs forrsra visszavezethet erk, eszkzk s eredmnyek azonossga segti eldnteni.

144

A MAGYAR ROVSRS HITELES EMLKEI

Ha ezt tud.jiik. akkor mr nem ltszik nagy vakmersgnek, hogy az eddigi elmunklatok folytatst egszen nprajzi trre vittem t. BREDSDORFF s KIRCHHOFF pldin felbuzdulva (mert RVAI posthumus dolgozatt mg nem ismertem), a ma is l skori szmrovsokon tanulmnyoztam az rkre megsznt rovsrs trvnyszer jelensgeit. Mivel teljessgre trekedtem, a szmrovs egsz hazai s nemzetkzi vilgt fel kellett kutatnom. E terhes nprajzi eligazods eredmnyeinek teljessgre mg sem mernk szmot tartani ; de azt hatrozottan llthatjuk, hogy a magyar rovsrsban nem fedezhet fel egyetlen sajtsg sem, a minek trvnyszersge a rovs s roveszkzk kezelsnek pontosan megllaptott eredmnyei kzt megtallhat ne volna. gy felkszlve nyltunk hozz a rokonsgi kapcsolat krdsnek megfejtshez. Mivel tisztban voltunk azzal, hogy az sszehasonlt nprajzi mvelet - - mint minden ezzel csaknem azonos sszehasonlt rgszeti s srgszeti mvelet a maga eszkzeivel trtneti, fldrajzi s nyelvszeti tekin: tetek nlkl is slyos eredmnyeket tud elrni : flttbb iig3 eltnk arra, hogy az sszehasonltsnl csak azokat az rsokat vegyk szmtsba, a melyekrl flttlen bizonyossggal megllapthat, hogy rovson szerepeltek. Az vatossgra azrt van szksgnk, mert a rovsrs betinek merevsge, egykorasga s a balra irnyod sorvezets a rovsnak termszetes kvetkezmnye ugyan, de nem kizrlagos tulajdona. A kzpkori knyvirs s az jkori knyvnyomtats szlire alkalmazza azokat a nagy betket s nagybets szvegeket, a melyeknek formit az kori rovs hozta ltre, a rovsrl msolt kori epigraphiai emlkek s ezeknek jabbkori folytatsai pedig megriztk s tovbb kzvettettk. A mig hasznlt hber szglet-irs eredeti vonalait az ecsetkezels nmileg talaktotta, de meghagyta a jobbrl balra men sibb sorvezetst. Marad teht a rovsfordtssal s a felrovott szveg szolgai msolatval ltrehozott serpentin-irs kgyz vonalvezetse, vagyis a bustrophedon. Ez csak rovson jhet ltre s mivel gy a rovsrs egyetlen kizrlagos velejrja, abban is bizonyosak lehetnk, hogy a benne elfordul betformkat, betmreteket s sorvezetsi irnyt is a rov kszsgek hatroztk meg. Mieltt azonban a bustrophedont a rokonsgi kapcsolat prbakvnek elfogadnk, RVAI felfogst alkalmazva arrl sem szabad megfeledkeznnk, hogyha a szmrovs s betrovs bustrophedont eredmnyez, akkor a rovson ltrejhet tbb rsrendszer, a melynek velejri kzt a bustrophedon mindig ott szerepel. Csakhogy nyomban hozztesszk, hogy ez irstrtneti szempontbl mr nem lehet komoly fltevs. Hiszen ha klnfle rovsrsrl beszlnnk, akkor azt is igazolnunk kellene, hogy minden egyes esetben a rovsrst kln feltalltk s minden feltalls alkalmval kln betsorokat is eszeltek ki. Btran elkszlhetnk arra, hogy ahol bustrophedonokat tallunk, ott a keresett irstrtneti kapcsolat csakugyan megvan. s elkszlhetnk arra is, hogy a hol a bustrophedon bennnket ilyen kapcsolatoknak nyomra vezetett, ott nemcsak a sorvezetsben s a betformkban tallunk termszetes hasonlatossgot, hanem tallunk olyan csodlatos jelensgeket is, a melyek a betk azonos formival egytt azonos hangtani jelentsket szintn megriztk. Szval megfelel mdszerrel az egyetemes rstrtnet kincseiv lesznek azok a formai s jelentsbeli magyar hasonlsgok, a melyeket a fntebb emltett derk elmunksok mr rgen felismertek, de rtkesteni nem tudtak, vagy a melyeket a szigor, de tjkozatlan kritika flreismert s a magyar rovsrs hitelnek megostromlsra hasznlt fel.

II.
A kzptengermellk s rsrendszer rovson trtnt kori elterjedse.
A Kzptenger mellknek keleti rszn sarjadt kori mvelds hrom rsrendszert hozott ltre : az egyiptomi kprst, a szumer-eredet babylon ckirst s az elshz kapcsold kanaani, vagy phniciui rst. A szomszdos tengermellkeket s elzsiai rszeket a legfiatalabb s legalkalmasabb phuiciai rsrendszer hdtotta meg Ez lett a klasszikus grg s latin mvelds legfbb eszkzv is. A phniciai irs ltrejttnek s els terjedsnek kort nem lehet pontosan megllaptani. Legrgibb emlke, Mesa moabi kirly emlkkve, a Kr. e. IX. szzadbl val. Ezen azonban a betk vonalvezetse s a tis/tn kialakult jobbrl balra irnyul sorvezets mr olyan fejlettsget mutat, a mint a grg klcsn/k mg vszzadok mlva sem tudtak elrni. A betknek hber kzvettssel megrztt nevei azt sejtetik, hogy ezek a betk kezdetben mg egyiptomi kprs krbe tartoz ideogrammok, fogalomjegyek lehettek s az brzolt fogalom nevnek els hangzja lett utbb a fogalomjegybl

A MAGYAR ROVStAB S A KZPTENGBRMELLKI R S R E N D S Z E R KAPCSOLATA

145

egyszerstett rsjegy hangrtke. Pldul az krfejnek rajzolt Alef (kr) lett az A bet, a hznak rajzolt Beth (hz) lett a B bet. a tevefejnek s nyaknak rajzolt Gimel (teve) lett a G bet s gy tovbb. Mesa kvn mr ilyen hangrtkekkel br tkletes betsor s magnhangzkat ugrat rsrendszer szerepel. Ezrt tartjuk mi is valsznnek, hogy a magasfok irstrtneti fejldsnek a legrgibb epigraphiai jelensgek eltt mr tbbszzados mltja volt. A grgk phniciai klcsnt elszr HEBODOT emltette meg (V. 58.). TACITUS szerint (Annales, XI. 14.) a kzvett Kadmos volt. A klcsnztt rsrendszert a grgk maguk is BO'.vixYJia nven ismertk s a betk eredeti sorrendjt s neveit (aa.x a, Pijia, fjtaa stb.) szintn megtartottk. A magnhangzt ugrat rendszert mr nem fogadtk el, hanem kiegsztettk teljes betsort szerepeltet, vagyis a beszd minden hangjt kln jelz tkletes phonetikus rs3 4 1 3,73 f rendszerr. Szinte rthetetlen irstrtneti jelensg, hogy a phniciai rs tkletesebb grg vltozatban 42. Rszlet a Mesa-k feliratrl. nem tallhat meg a Mesa-k imnt jelzett sorvezetse. A grg rs legrgibb emlkein a sorvezets szintn jobbrl balra irnyul, de ha a szveg tbbsoross bvl a msodik sor nem kezddik jra jobbrl, hanem a betket fejtetre lltva babrl jobbra visszafordul s ltrehozza a tkletes bustrophedonokat. E jelensgnek az pigraphusok sem trtneti alapon, sem bels okok felismerse tjn nem tudtak nyitjra jnni. LARPBLU VILMOS Griechische Epigraphik czim kitn kziknyvnek 1914-ben megjelent s teljesen tdolgozott" 3-ik kiadsban valszntlennek tartja LBNORMANT F. ama kvetkeztetst, hogy a bustrophedon sajtos sorvezetshez ^^. -$ ^ j 0 j*az antik vzkon lthat brk kriratai szolglhattak volna tletet. Viszont igen figyelemre mltnak tartja, hogy SCHLOTTMANN K. az egyiptomiak rajzolt s festett hieratikus s hieroglyphikus rsban mr jobbra s balra fordul ember- s llatlejeket is tallt. Pedig a bustrophedon csirjt e messze es s klnben sem homogn jelensgben keresni mr csak azrt sem szabad, mert hiszen a legrgibb s egyben a legtkletesebb bustrophedonokjegyei mindig a sorvezets irnyba, 43. Tkletes grg bustrophedon. ' vagyis fejtetn llva mg a visszafordul pros sorokban is mindig jobbrl balra fordulnak. Hivatkozik tovbb CURTIUS ERure, a ki azt hitte, hogy a rgiek az rs jobboldali kezdst, a pirkads s vilgossg (jobbrl es keleti?) oldalt egyhzi kezdemnyezsre vlaszthattk. Flemlti vgl, hogy BBRGH T. szintn vallsi okokra gondol, mert a bal irnt mindig eltletesek voltak az emberek.3 E tveteg elmefuttatsok bemutatsa helyett jval kiadsabb vllalkozs lett volna az rst" jelent ipLtcsiv igt nyelvtrtneti vallomsra brni. Ez a grg sz az irodalmi korban beleH. ROEHL : Inscriptiones graecae antiqwissimae. Berlin, 1882. 4. 1. 15. bra. L \KPELD : i. m. Dritte vllig neubearbeitete Auflage. Mnchen, 1914. (!WAN v. MLLBR und RBERT v. PHLMANN : Handbuch dr klassischen Altertttmsirissenschaft. I. Bd. 5. Abt.) 131. 1.
2 1

Sebestyn : A Magyar Rovsrs Hiteles Emlket.

':l

140

MAGYAR

ROVSRS HITELES EMLKEI

karczolni" jelentssel br. HOMR egy helytt (llias, VI. 169.) megemlti, hogy az rshoz sszehajthat fatbliit hasznltak. Mivel e viaszos tblk ksbb, a Kr. e. V. szzadi AEscHYLusnl felmerl neve S/.TOc volt s e nv azonos a hber delet ajts/rny", kettshasb" szval, azt kellene hinnnk, hogy ez a ksi eszkz a phniciai eredet betkkel egytt kerlt a grgkhz. Mi azonban csak azt ltjuk iga/olva, hogy a Hmn korban, illetleg az llias kialakulsa idejn, a grgk mr fatblkra karczoltk rsaikat. Ez a fejldsi fok krlbell megfelel annak az -testamentomi hber mveldsi llapotnak, a melyben mr vasvesszvel karczoltk s metszettek klapokra s ntblkra (Jb, 19 : 24. -- Jer. 17: 1.). Bizony ha az epigraphus nem sejti azt, a hogy a feliratok bustrophedonja a fatba >r$MS/X3QyW>Yfr~\ ' "Wozonastoah b H Xm>] b Ikra karczolt rsnl sokkal sibb jelensg, ^* * '"' ''' > Jj - netehrehtiiahporah c akkor az utbbival kapcsolatosan szerepl $W**$* M<W<OX^> c. e . xetore . r. iimohkelo d hber klcsnsz csakugyan meglltan a V,^^>OOO'^X^XXXA'X> d. u . zero?o . s . Uttttttt grg bustrophedonok keletkezsig hatol 44. Bronz irvessz etrusk bustrophedonnal. 1 tudomnyos kutatst. A ki azonban valamely strgy nprajzi eligazodsban mr megbizonyosodott arrl, hogy az l hagyomny az sfoglalkozsok tern trtnelemeltti emlkeket is megriz szmunkra, az a Ypafcpstv belekarczolni" jelentst csak a SSATO? egykor velejrjnak tekinti. Ha aztn megvizsglja a hozztartozand indogermn szcsaldot, akkor azt tallja, hogy a vele azonos kzpflnmet Jcerben, lett grebju, angolszsz ceorfan mg rni" jelentssel br. 2 Nyilvnval teht, hogy a ^.i.'f&.v a Ssto-t megelz primitvebb korban szintn rovst .jelentett. Csak azzal kellene tisztban lennnk, hogy a grgk tudtak-e bett rni" is. Ilyen rtelemben vve a grg -fp'jsiv irs" s a fpfj|ia letii"fogalmt,eltanulmnyaink alapjn, ennl a knyes pontnl kvnjuk a grg irs trtnetbe bekelni azt a flttleu hitel megllaptst, hogy a bustrophedon jelenlte minden korban s minden viszonyok kzt rovsrsrl, rovsforgatsrl s epigraphiailag alkalmazott rovsmsolatokrl tanskodik. Errl tanskodik a grg irs legrgibb trtnetben is. Jl tudjuk azt, hogy a grg epigraphia s palaeographia idszmtsnak eleje ezzel rkre kdbe vsz. Mert ki tudn valaha megmondani azt, hogy a rovsbotok s rovksek kezelsnek titkt, a rovott betk formit s hangtani rtkt a grgsg a phniciaiaktl mikor vette t? Hiszen az kori hber, grg s latin irodalmak egyetlen sz45. A leffrffibb rmai oszlopfelirat. val sem emlkeznek meg a rovson szerepl phniciai eredet rsrendszerrl. Ennek termszetes oka az, hogy a korhad ibl kszlt rovsok mr vszzadokig teljestettk feladatukat, mire az irstudomny annyira ltalnos lett, hogy olvaskznsgre szmt nyilvnos feliratok ltrejhettek. Mikor pedig a bustrophedonok merev rsjegyeibl s kptelennek tetsz sorvezetsbl jabb s knyelmesebb rsrendszerek alakultak ki, a rovsrs :i maga egyiigy eszkzeivel nyomtalanul eltnt a hasznlatbl s rkre kihullott az emlkezetbl. A grg bustrophedonok eredetnek megismerse s a grg rstrtnet hatrainak kitoldsa trs/.i rt lieto ve, hogy a phniciai s grg irstrtneti jelensgek a grg epigraphiai kor kezdetn
Az estei lelet rszerei kxl. GHIRAUDINI utn DB. C. PAIOLI : Altilalischc Forschtingcn. III. kilt. f). SKBEBTN : Rovs s rovsrs. 23. 1. (Ethnngraphin, 1903. 223. 1.) ' 0. SCHIUDER: ReaUexikon. Strassbur, 1891. 734. 1.
1

V. .

A MAGYAR

ROVSRS S A KZPTENGERMELLK1 RSRENDSZER

KAPCSOLATA

147

mr nagy eltrseket tntetnek fl. rtjk a Mesa-k rsrendszert, mely mr vszzadokkal korbban kialakulhatott, s rtjk azt, hogy hossz vszzadok mlva jelentkez els epigraphiai emlkein a grgsg mr az emberi beszd minden hangjt pontosan jelz tkletes phonetikai rssal jelenhetett meg. rdekesen megllapthatjuk, hogy a phniciaiakkal lnk kereskedelmi viszonyban lev grgsg a Kzptenger szak-nyugati partvidkeire nemcsak a keleti rkat kzvettette, hanem kzvettette a Phnicibl hozott rovsrst is. E tengerjr np legnagyobb kikti az Ital-flsziget nyugati rszn voltak. ppen az irstrtnelem bizonytotta eddig is azt, hogy itt leglnkebben a flsziget szaki felben l etruskokkal rintkeztek. Noha e rendkvl tehetsges np nyelve egszen idegen volt, a minden beszdhangot szerepeltet grg rovsrst pp oly tkletesen elsajttotta, mint a hogy a grg elsajttotta a szintn idegen phniciait. Ez a kln fejld etrusk rs szintn eljutott a karczol fmtk (44. sz. bra) s a bekarczolhat szles irstblk hasznlatig ; de a legrgibb emlkek bustrophedonja itt is pontosan rtsnkre adja, hogy szzadokkal korbban szintn azt a primitv rsrendszert ismertk meg, a melynek a rovsfa s rovks volt az reszkze. A grg kzvetts kiterjedt a tbbi itliai npekre is. Bennnket a klcsnzk kzl legels sorban a latinok rdekelnek, mert a grg klcsnzsbl k fejlesztettk ki azt a tkletes rsrendszert, a mely utbb az egsz mvelt vilgot meghdtotta. A klcsnvtel termszetesen nluk is csak a primitv eszkzkkel dolgoz rovsrs volt. Ez az oka, hogy .az els epigraphiai alkalmazs nluk szintn bustrophedonokat eredmnyezett. Ennek igazolsra a mellkelt 45. sz. brn bemutatjuk azt a rmai Forumon elkerlt s krlbell Kr. e. 600 tjn ksztett latin oszlopfeliratot a melynek nemcsak kigyz sorai, hanem merev beti is szembetnen igazoljk a phniciai-grg eredetet. ' Vgl megemltjk, hogy a phniciai kultra birtokba lp keleti partvidki hber rksk a rovsrs ismerett az arab flsziget nyugati rszn l himjri. sabbeus s egyb semita nptrzsekkel is kzltk. Ezt azrt kell tudni, mert ezeknek primitv emlkein a bustrophedon ismrvei szintn elfordulnak s gy nemcsak a betik merev formja, hanem a jellemz sorvezetsk is igazolja azt, hogy a phniciai irs csakugyan rovsrs volt. Mivel ugyanis phniciai irsemlk nem maradt fenn, a Mesa-kvn, a Siloa-csatorna kvn s a Makkabaeus-rmek feliratain pedig rovsmsolst igazol tkletes bustrophedonok mr nem tallhatk : a kutatnak az arbiai emlkek nlkl mg azzal az eshetsggel is szmolni kellene, hogy esetleg a grg klcsnzk voltak azok, a kik ezt az rsrendszert rni kezdtk s a rovsrs merev betit, .sorvezetst, bustrophedonos msolsi mdjt az etruskoknak s az -itl npeknek kzvettettk.

ffl.
A germn rna s az -trk rovsrs.
Az jabbkor! rstrtnet legnagyobb s legterhesebb tudomnyos feladatai kz tartozott annak megllaptsa, hogy a germn rnt s a kzpzsiai -trk rst milyen rokoni kapcsolatok fzik a nluk rgibb merevbets kzptengermellki rsrendszerekhez. A rna legrgibb emlkei (a bukaresti mzeumban rztt pietroassai gtfeliratos gyr, ^ O l M l s 1 f l T : \ Y J ' f | ' f H : 1 X > -fl 3 <1 n *j az ugyanilyen feliratos koweli s mnchebera . o ng l m e b t s z p - j i n h v g k r a t h u f landzsavg, a charnay-i ezst-csat, a vadsteuai brakteata stb.) azt igazoljk, hogy a gtoknak 46. A vadstenai brakteata jobbrl kezdd rna-sora. ULFILAB (t 381) eltt mr volt kzhasznlatban lv rsrendszerk. Ezt egybknt maga ULPILAS pspk is bebizonytotta, midn gt bibliafordtsnak a latin uncilis rsjegyekbl alaktott eredeti betsorba kt olyan rnt is flvett, a mely latin forrsban nem volt meg. Az emltett vadstenai trbelt arany rmen lthat betsor (46. sz. bra)
1 C. F. LEHMANN : Beitrage zr altn GeschicMe. II. kt. 2. fz. V. . V. GABDTHASEN : Ursprung und nttoickelung Aer griechisch-lateinischen Schrift. (Germanisch-Romanische Monatshefte. I. Heidelberg, 1909. 273. s 337. 1.) s SEBESTYN: i. m. 25. 1. (Ethnographia, 1903. 25. 1.) 19'

148

A MAGYAR ROVSIR8 HITBLI8 E M L K E I

mr az els pillanatra elrulja, hogy a betk merev vonalai s les szgei rovson keletkeztek. ' Annak igazolsra, hogy a tbbi germn np is fra rtta betit, els bizonytkul TACITUS Germanijnak 10. fejezett szoks flemlteni. A germnok jslsrl van itt sz azzal a valban figyelemre mlt megjegyzssel, hogy a jsls czljra sszemetlt fag minden darabkjra bizonyos jelek (notae. nota impressa) voltak rva. Mivel albb a 19. fejezetben ugyan azt is lltja, hogy az irsmestersg titkai (litterarum secreta) a germn frfiak s asszonyok eltt ismeretlenek voltak, a kutatk legtbbje azon a vlemnyen van, hogy a jsl plczikkon mg nem rsjegyek, hanem csak tulajdonjegyek, vagy valami titokzatos fogalomjegyek szerepeltek. Csak a VI. szzad vge fel emlti meg VENANTIUS FORTUNATOS, hogy a germnok levl gyannt hasznlt deszkkra s fadarabokra rttk rnikat. 2 SAXO GHAMMATICUS szintn megemlti, hogy papr helyett fadarabokat hasznltak s erre rttk r betiket. :> Ezek teht mr azok a rovsfk voltak, a melyeket az szaki germnok saga-i (nekei) kefli, runakefli nven szerepeltetnek. E czlra legalkalmasabb fanem a fehr bkkfa volt, az -felnmet buoh, -szsz b'>k s ennek ga, rovsfja, az -felnmet buolistab, rnstab, -szsz bcstaf, -angol bdrstoef, rnstoef. Az elsbl lett a mai nmet Buch (knyv), a msodikbl a Buchstab (bet). Az irs fogalmt az -szaki ria, az angolszsz wrtan, -felnmet rzzan imi, karczolni, rni", az -felnmet riz, gt ivrits vonal, bet" fejezte ki.' Ha a rna rovson szerepelt, akkor sorvezetse s jegyeinek orientltsga csakis jobbrl balra irnytott lehetett. Valamint annak is trvnyszerleg el kellett kvetkezni, hogy az w- ' ' S ^ .^ C &V^Hv epigraphiai alkalmazsban bustrophedonok jelentkeztek. A legrgibb liul/savgeken a szveg csak egy szra terjed s gy %V<|-J S&aSr^a,'. S-.^vv^.'berhetjk azzal, hogy a balra orientlt rnk jobbrl balra sorakoznak. A Kr. u. VI. szzadban szakon mr megkezddik az emlkkvek fellltsa s a legrgibbnek tetsz strandi s tni (dniai) kveken mr a bustrophedonnal val kzdelem nyomai ltszanak. A strandin (47. sz. bra) a sorok mr a hber irs rendszervel jobbrl balra irnyodk ; mg a tiniin (48. sz. aljra) az els sor balrl jobbra, a msodik .; . - ^<5S^-" jobbrl balra megy lbra lltott s visszafel fordtott (!) rnkkal. Annak igazolsra, hogy a rovs-msols szakon mg ' .'-f "- -sst-v'* ^. '^ '^X'iv 3400 v inulva is gondot okozott s egy fordtott irny (balkezesnek is nevezhet) bustrophedont eredmnyezhetett, 47. A strandi 48. A tunei bemutatjuk (a 49. sz. brn) a 900 krl fllltott glavendrupi airkfi. srk. (dniai) emlkk egyik oldalt. Midn WIMMER az emlkkvek sorvezetst tanulmnyozta arra az eredmnyre jutott, hogy a feliratok tlnyom rsznek sorvezetse -- a latin rssal s epigraphiai emlkekkel egyezleg -- balrl jobbra irnyul. Mivel pedig vannak fordtott irny epigraphiai jelensgek is, a kettbl alakultak ki szerinte a bustrophedonos szvegek. E tveds kvetkezmnye lett aztn, hogy nem a germn rovsrs forrst kereste, linin a Kr. u. IIIII szzadinak vlt runasort egyszeren az j latin aagybetk trsnak tekintette. Mivel ez a betsor szintn a phnieiai eredet latin rovsrs-

'"i
!>

'.- v-s*?

-si%

A koweli lwl/.savf, vadstenai brakteata, rbarnay-i csat kpt 1. SKBKSTYN : Rovs s rorsirs, 88. s 90. bra. Koi-rsom WIMMKK Die Runriisclirift (aus tirili diinisehon iibersetzt von DR. F. HOLTHAUSKN Berlin, 1887.) rzimtt kitnii mve volt. Knnek nyoniiiii mutatok be n. o. ngy rinis emlkkvet s ebbl veszem t a kv. 43. sz. brt is. - A bukaresti ifyu'rit 1. J. ARNKTH: Di antikn Gold- und Silber-Moniimente des K. K. Mn/.- und Antiken-Cabinets in Wien. 1850 Tat. VI. no. 2. i Barimra /ra,rincis piniiatur ria tabellis tjuotlque papi/nts nyit, riryula plana valet. (Caniiiniim lib. VII. 18: ISI. MIUNB : Patroloffiae eursus eonipletus. LXXXVI1I. kt. PiWis, 1850. WIMMKR i. m. 69. 1. " .Profieisenntiir rum eo bini Fenironis satellites, litteras Ugno insculplas nam ii celebre quondam genus chartiinim rt seenni ^estnntes. iLib. I I I . Miiller-tele kiad. 145. 1.) ' E. SIKVKIIS : Rune unii Riiiiensciriflen (H. PAUL: Qrundriss dr germanisehen Philologie. I. kt, Strassburjr. UHU.) U'iO. I. V. . G. NKCKKI. : Zr Einfhrunii iti die Bunriiforschung. lII. 'lermaniseh-Hoiiiaiiische Monatshet'te. ISHHI. 7. s s. l.

A MAGVAR

ROVSRS S

A KZPTKNGERMBLLKI RSRENDSZER KAPCSOLATA

149

bl alakult ki, csakugyan mutatkozott annyi hasonlsg, a mennyi mg a rna legkivlbb kutatjt is meg tudta tveszteni. A rovs szerept termszetesen WIMMER is szmtsba veszi. Neki tulajdontja a nagy latin betk grbe vonalainak (a mai nyomdai betk kzt szerepl B, C, 0, P, R s S betknek) megmerevtst. Szval a germnoknak a viaszos deszkkra knyelmesen flkarczolt, alkalmas fakrgekre, llatbrkre mg knyelmesebben lert betket s balrl jobbra irnytott sorokat kellett volna visszavinni a nehezen kezelhet, minden bett s sort ismt visszaforgat rovsra. Mivel a fejlett llapotnak ilyen visszafejlesztsre az egyetemes rstrtnetemben plda nincs, a rovsrs ismrveinek megllaptsa utn mi rgtn meg is cztbltuk WIMMER tantsait. Utaltunk arra, hogy a jelzett ksei klcsnzssel szemben az l rnajegyt maga WIMMER is tisztn -grg jellegnek tartja s hogy a 46. brn lthat j rna-jegye szintn az -grg i, j s sz (isi) kzs jegybl magyarzhat meg. St arra is rmutattunk, hogy az jlatin-rna sszehasonltsaibl hinyz (s a 46. bra runasornak vgrl is hinyz) ^ = d, tovbb a g s ng szintn mellztt rni csakis kt -grg A = d s A (0 = g rsjegy sszettelbl jhetett ltre. ' Azt hiszszk, hogy az ilyen jelensgek teljes mrtkben igazoljk azok aggodalmait, a kik az jlatin nagybetk tvtelbe belenyugodni nem tudnak. Ezek kz tartozik maga WIMMRR is. a ki azt is tantja, hogy a germnok a runairs kialakulst megelz Kr u. I II. szzadban mr ismertk a latin irs rovsra alkalmas capitlis (nagybets) jegyeit, st ismertk azt a mg rgibb rovott rnt is, melybl szerinte a ksbbi rmai befolys alatt a kz-germn futhark runasor keletkezett.3 Ezek a rgibb rnk vobiiiak tudniillik azok a titokzatos rovott jegyek, a melyekrl TACITUS glavendrupi emlkk megemlkezett. Aruna csakugyan titok, esrvik oldala. titkos ismeret" jelentssel bir. A rnajegy k eredeti nevei kzt pedig olyan mithoszi fogalmak vannak (s, Tyr, F, Freys aet stb.). hogy ezeknek rni a jsok plczikin csakugyan szerepelhettek fogalomjegyek gyannt is. 3 De ha meggondoljuk azt, hogy az sgermn runanevek akrophonikusan a rnk hangrtkt is jelentik, akkor csakugyan nem tudjuk, hogy a germnok a runajegyek forminak s hangrtkeinek tvtele alkalmval mirt ne tanulhattk volna meg azt is, hogy a betkkel irni lehet? E krdsben az eligazodst TAcrrusnak az a fentebb ismertetett msik lltsa nehezti meg, a mely a germn frfiak s nk rstudatlansgt hirdeti. Pedig nem nehz tisztba jnni azzal, hogy a Kr. u. 98-ban r rmai consul a/, egykor rmai viszonyok szerint rtkelte az rstudst. Szerinte teht a germnok nem ismertk a viaszos fatblkra karczolt, vagy festkkel irt rmai betket; de
Rovs s rovsrs, 154. 1. (Ethnographia, 1904. 248. 1.) I. m. 73.. 141., 176. l, ' G. NJBCKKt: Zr Einfhrung in die Runenforscfiung. II. Die Runen knltnrhistoriseh betrachtet. (GermanischRomaniscke Vonatshefte, I. Heidelberg, 1909. 81. 1.)
1
1

150

A M A O Y A R ROVSRS HITELES EMLKEI

szerinte is jl ismertk a rovst s a rovott jeleket. Mivel azonban a Kr. u. I. szzad mvelt rmai embere mr nem sejtette, hogy a rmai irs hajdan rovsrs volt s hogy a germn jsok rovsaira irni is lehet, emltett fljegyzst a/ rstrtnetnek gy kell rtelmezni, hogy a germnok liUerarum secreta-j&t tnlajdonkp TACITUS - - ignarlta, nem ismerte. jabban a rovson kialakult runasor forrst mr nem a latin-germn rintkezs els trtnelmi idpontjnl, hanem az kor titokzatos szzadaiban keresik. S. BUGGE mr kis-zsiai. klnsen galatai s rmny hatst is hangoztat. G. GUNDERMANN pedig a rnk si neveibl, minden mstl elt sorrendjbl hrmas csoportostsbl a trtnelem eltti idkre vont mersz kvetkeztetseket.1 Msok nyelvtrtneti alapon vitatjk, hogy nmelyik emlk sgermn nyelve mg a gtnl is rgibb.3 LARKELD pedig a gyakorlott epigraphus szemvel ltja meg, hogy vaunak rnk, a melyeknek nemcsak formi egyeznek zrl-zre az arbiai sabeus irs rovott, teht balra irnyod phniciai eredet jegyeivel, hanem egyeznek hangtani rtkeik is.3 Mi az idbelisg szempontjt mellzve, a rimk eredetnek krdsbe azt kvnjuk mindenek felett szmtsba vtetni, hogy a biistrophedon jelenlte a rimk trtnetben is minden ktsgen fell megllapt kt dolgot : a) azt, hogy a rnk forrsa a minden hangot megjell kzptengermellki phniciai-grg rovsrs volt ; b) azt, hogy a dlrl klcsnztt betsor a jegyek alaktsa, germn nevekkel val elltsa, lj sorrendbe val lltsa s hrom csoportra val tagolsa utn is olyan rovsrs maradt, mely a klcsnztt jegyek eredeti hangrtkt szintn megtartotta. Az a krlmny, hogy a legrgibb emlkeken mr pontosan kialakult s a dli s nyugati germnsg minden nyelvterletn elterjedt egysges betsor jelentkezik, arra enged kvetkeztetni, hogy a klcsnzs kornak csakugyan mlyen bele kell nylni azokba az kori szzadokba, a melyekben a klcsnzk is mg hasznltk a rovst s a rovsrst. Az a kzptengermellki rovsrs, melynek ismerete a rna tjn Britanniig s Skandinviig eljutott, a phniciai sforrstl keletre az zsiai fldsgen is rendkvli mdon elterjedt. Szrinak a hberrel rokonuyelv npe a phniciai rksget mg a rovson ismerte, de az rsbelisg fokozsval utbb az gynevezett estrangelo-va talaktotta. Ugyancsak rovsrs volt mg a/ is. a mit az arameus semitasg kezdetben hasznlt s az estrangelo befolysa alatt mandeus, melchUa s nestorianus rsrendszerekk fejlesztett. A klcsnhatsok szvevnyei fejlesztettk az eredeti szirirst is a pesitho nven ismert s ma mr ltalnosan ir-iiek nevezett folyirss. Az arabok fntebb emltett pomps rovsrst a Kr. u. V. szzad elejn mr az estrangelo ostromolja, gy jn aztn ltre Kufa vrosban a Korn els kzirataihoz hasznlt ktifi irs. melynek merev formit az lland hasznlat s az irkszsgek finomodsa is a mig hasznlt nesichi arab rsra lgytotta. Ez a mg mindig jobbrl balra vezetett folyirs lett az iszlm valls eszkze s meghdtotta az sszes trk, persa s arab terleteket, egsz szak-Afrikt, a maljok fldjt s Oroszorszg dlkeleti rszeinek minden mohamedn terlett. Persiban a Sassanidk alatt az arameus s rja kevereds ltrehozta a pehlevi nyelvet s irst. Ugyanakkor az arameus irs is elterjedt s innen tovbb hdtva, eszkzv lett az -baktriai zend nyelvnek is. E helytt korbban a phniciai rovsrs lehetett elterjedve, mert az gynevezett kabul rsban nyomai mg pontosan flismerhetk. Ugyaninnen jutott el az arameus irs Indiba is, hol a sanskrit irst elbb jobbrl balra irnyzott sorvezetssel brami rss, majd balrl jobbra irnyul devanagiri rss alaktotta. Ez az utbbi lett azutn forrsa az indiai mvelds krbe es sszes keleti npek rsrendszereinek, pl. a pahli. maratni, 4 bengali, siami, ka vi, javai, battali, bisayi, birmai, singalez, tamul, tibeti stb. rsoknak. A phniciai rsbl kialakult rsrendszerek e nagy eltrjedettsgvel azrt kell tisztban lennnk, mert klnben egy bennnket kzel rit irstrtneti krdsben aligha tudnnk eligazodni. Az arameus irs klnfle fok vltozatait a persa s a velk egytt mkd turk s smi szomszdok nestorianus trti Kzp-zsia npeinl is elterjesztettk. Ott azonban, a hol a hatalmi s egyb viszonyok megkvntk, hogy rsaik ksretben a knai fordtst is kzljk, a knai irs
SEBESTYN: Rovs s rovsrs, 155. G. NBCKEL: i. m. 14, 1. 3 Gricchische Epigraplnk, 133. 1. 4 LKNORMANT : Esani sur la propagatton de l'alphabet phnicien dans Vancicn monde, I. Paris, 1872. BHLRR : Jnilmriif Paldographif ((irnmlriss rler indo-arHclien Philologie und AUerthmnskiinde, I, Strassburg, 189G. 17. 1. s I. tbla). KADLEN: Schrift (\Vctzer und Welte's Kiruhunlexikon. X. Freiburg i. Br. 1897. 1940. hasb).
1 1

A MABYAR ROVSRS S A KZPTENGERMELLKI RSRENDSZER

KAPCSOLATA

151

fellrl lenek halad sorvezetse az arameusbl alaktott nemzeti rsoknak is ilyen fellrl lenek halad sorvezetst idzte el. gy jtt ltre az ujgur. mongol, kalmk s mandzsu rs, szval ngy fgglegesen irt s rajzolt ural-altji rsrendszer. Bennnket az ujyurok irstudomnya rdekel. Ez a np annak a nagy hun-fajta hiungnu nemzetnek volt egyik tagja, a mely ellen a knaiak a nagy falat flptettk. Midn irstrtneti szerepk megkezddik, Mongolorszg szaki rszeiben laktak. Kzvetlenl mellettk, az Altji-hegysg s a Bajkl-t kzti terleten, klnsen a Jenisszei folyam fels folysnl s a Szajn-hegysg lejtin egy trk nev kzpzsiai -trk np birtoka terlt el. E kt hadi np a nagy falon tl s a knaiak eltt egszen ismeretlen befolys alatt nagy mveltsgre tett szert. Egy Kr. u. VI. szzadi knai ktf a trkkrl azt emlti meg, hogy ,nincs rsuk (t. i. mint a knaiaknak), hanem ha szerzdst ktnek, bevgsokat csinlnak fatblcskkra." A T'ang-dinasztia VI. szzadi vknyvei szerint az gy metszett jegyek ,a hu np rsnak betivel azonosak". Mivel az elz szzadok knai forrsaiban a hu nv a hiungnuk utdait, vagyis az ujgurokat jelentette, hivatkozhatunk mg egy msik VI. szzadi knai hivatalos fljegyzsre is, mely megemlti, hogy Kao-csangban, (az ujgurok Hami nev fldjn) a knai rson kvl a hu irs is divatban van.- Szval az ujgurok rgi irsa szintn rva volt. A VI. szzadi telerovott botok s fatblcskk ppen gy elpusztultak, mint a phniciaiak, hberek, -arabok, grgk, etruskok, latinok s sgermnok minden e nem emlkei. Csakhogy az jabb kutatsok kidertettk, hogy e kt -trk np hamar rjtt az egygy rovsrs szvegnek epigraphiai alkalmazsra s az Orkhon. Szelenga s Jenisszei folyk mentn a VIIVili, szzad folyamn egsz tmegt ksztette el a rendkvl b szveg emlkkveknek. Nagy Pter orosz czar 1720-ban elindtott kzp zsiai expediczij az rdem, hogy a benne rsztvev MBSSERSCHMIED DNIEL GOTTLIEB fiatal danzigi termszettuds Abakan tjkn a VII. szzadinak bizonyult uibati, vagy csirkovi feliratoskvet STRAHLENBBRG FLP JNOS s SCHULMAN KROLY fiatal svd rajzol trsasgban flfedezte. SCHULMAN rajzt STRAHLBNBBRO utbb az expediczi eredmnyeirl beszmol nmetnyelv mvben adta ki.3 (50. sz. bra.) A titokzatos szibriai rnk" a kvetkez vszzadban mr nagyon rdekeltk a kutatkat. A helsingforsi finn rgszeti trsasg 1887-ben egy tudomnyos expediczit szervezett a dl-szibriai feliratok jbl val megvizsglsra. E munklatok eredmnye 1889-ben jelent meg.4 Mivel ebben az vben N. M. JADRISZBW orosz utaz felfe50. Az uibati VII. szzadi -trk dezte a Koso-Zaidam melletti Kl-Tegin-emlk rendkvl terjefeliratos k. delmes feliratait, a helsingforsi finn-ugor trsasg egy jabb expediczit szervezett s 1893-ban diszesen kiadta DE. A. HEIKEL orkhon-vidki kutatsainak ered3 mnyeit. Ezzel egyidejleg az orosz csszri akadmia szintn szervezett expediczit s EADLOPP VILMOS, fradhatlan titrsa, DR. KLEMBNTZ tmogatsval 1892-ben mr megkezdte a mongolorszgi emlkek pazarfny atlasznak kiadst.8 Az egymssal feltnen versenyz finn s orosz tudomnyos krk megkezdett nagyarny munkssga mg be sem fejezdtt, midn Dnibl hre rkezett annak, hogy THOMSBN VILMOS, a kopenhgai egyetem kitn tanra megfejtette a feliratokat. Eredmnyeit egy elzetes jelentsben a
STAN. JULIN : Documenta historiques sur les Tou-kiou. (Journal Asiatique. VI. vf. III. kt. 1864. 351. 1.) RADLOFP : Dos Kudatku Bilik. I. rsz. Szentptervr, 1891. LXXX1V. 1. 3 Das Nord- und Ostliche Theil von Eurpa und Asia. Stockholm, 1730. 409. 1. s V. tbla V. . mg II. s XII. tblival. Ez utn I. R. ASPELIN: Antiquile's du Nord Finno-Ougrien. I. Livr. Ages de la pierre t du bronz. Helsingfors, Szentptervr, Paris, 1877. 73. 1. ; SEBESTYN : Rovs s rovsrs, 167. 1. i^Ethnograpliia, 1904. 293. 1.) * Inscriptions de l'Inissei reeueillies et publies par la Societ Finlandaise d'Archeologie. Helsingfors, 1889. 5 Inscriptions de F Orkhon reeueillies pr l'expdion finnoise 1890 t publies par la Socit Finno-Ougrienne. Helsingfors, 1893. 6 Alias dr Alterthmer dr Mongoli. lm Auftrage dr Kaiserl. Akademie dr Wissenschaften herausgegeben von DR. W. RADLOPF. I. Lieferung. Szentptervr, 1892. (A IL kzls 1893-ban, a IH. 1896-ban jelent meg.)
1 1

152

A MAOYAK ROVSRS HITELES EMLKE!

dn akadminak 1893 decz. 15-n mutatta be.1 Msflszzadds tallgats utn sikerrel igazolta, hogy az Orkhon s Jenisszei vidkn tallt emlkeken VIIVili, szzadi -trk szvegek maradtak renk. THOMSEN vilgraszl jelentsnek eredmnyeit RADLOFF mint elsrend turkologus azonnal rvnyestette. A kvetkez v elejn mr megkezdte a finn kiadvnyok s a sajt atlaszban megjelent msolatok szvegnek, phonetikus trsnak s nmet fordtsnak tzetes kiadst.'2 THOMSEN, a ki egyelre csak ii terjedelmesebb orkhoni feliratok megfejtsre, franczia fordtsra s rendszeres magyarzatra vllalkozott, mvvel 1896-ban kszlt el.3 Mita GKOTEFEND az kiratokat megfejtette, THOMSEN sikeres beavatkozsnl nagyobb esemny nem volt az epigraphia s nyelvszet egyetemes trtnetben. Neki ksznhet, hogy az -trk feliratok rsrendszervel teljesen tisztban vagyunk. Tudjuk, hogy az ltala megfejtett szvegekben sszesen 38 rsjegy fordul el. A magnhangzknak ketts jelentse van. Vagyis az a-e, i-y, o-u s - magnhangz proknak csak egy-egy jegyk van. A betk szma azrt lett mgis olyan sok, mert a mssalhangzk tlnyom tbbsgnek jelzsre kt, st tbb jegy is rendelkezsl ll. Erre azrt van szksg, mert a ketts jegy mssalhangzk egyik jegye a mly gutturlis magnhangzk, msik jegye pedig a magas palatlis magnhangzk eltt s utn mindig kiiratik. Ez a rendszer tette aztn lehetv, hogy a vocalharmouival is fegyelmezett nyelv magnhangzinak jegyeit bizonyos szablyok figyelembevtelvel egszen mellzni tudtk. Szval az -trk irs egyrszt a tiszta mssalhangzk, msrszt a tiszta sztag-irs kreit rinti. Az -trk irs eredetnek krdsben THOMSEN inkbb csak azokat az utakat kvnta megjellni, a melyeken a trtnelmi igazsgok megkzelthetk. Figyelmeztet arra, hogy a rovott betknl rokonsgrl a rovs technikjbl foly hasonlsgok alapjn beszlni nem lehet. Nem lehet klnsen akkor, ha az sszehasonltott rsrendszerek jegyei kzt csak formai s nem egyszersmind jelentsbeli is a hasonlatossg ; mg kevsbb lehet akkor, ha a kt rsrendszer kzt thidalhatlan idszmtsi r ttong. Figyelmeztet tovbb arra, hogy az -trk irs betsorban, klnsen a mssalhangzk kt jeggyel val prhuzamos megjellsben olyan eredeti trk hangtani sajtsgok jutnak kifejezsre, a melyeknek jegyeit a klcsnzk kszen nem kaphattk. A rovs technikai velejrira WIMMER figyelmeztette THOMSEN, a ki egyb intelmeinl 0. DONNER finn sszehasonlt nyelvsz medd ioniai, phrygiai, lyciai s cariai bet-hasonltsait tartotta szem eltt.4 Egybknt szintn bevallja, hogy az -trk irs forrst nem kellett sokig keresnie, mert knny szerrel rjtt, hogy nyugaton, az irni mvelds krben lappang. Szerinte ugyanis az a forrs, a melybl ha nem is kzvetlenl, hanem kzvetve a trk irs betsora ered, az aramaeamak nevezett irsjegy-forma volt. Ezt bizonytja a betk formai s jelentsbeli speczilis egyezsnek nagy tmege, tovbb az is, hogy az irs jobbrl balra men irnya szintn tkletesen egyezik". Hasonltsainl az arameus irs persiai pehlevi s bokharai soydiai vltozatait hasznlja. Mert szerinte az -trk irs csakis az ephtalitk V. szzadi legyzetst kvet idkben alakulhatott ki, a mikor aztn hatssal lehettek r a Kzp-zsiban forgalomban lev grg pnzek beti is. A mr emltett elzetes jelents utn DONNER jra hozzltott a forrs felkutatshoz s most THOMSEN eredmnyeivel csaknem egyezleg azt bizonytotta, hogy a turkesztni kereskedelem kzvettsvel a pnzek feliratain az -trksghez mr nagyon korn eljuthatott az arameai irs, vagy ennek VVI. szzadi pehlevi vltozata.8 A mi eljrsunk szerint mindenek eltt azzal kell szmolni, hogy az -trk irst a VI. szzadi knai ktfk rovsrsnak talltk, valamint a megfejtett feliratok szvegnek irstrtneti s nyelvDchiffrement des inscriptions de l'Orkhon ct de l'Inissei. Notice prliminairc. Extrit du Bulletin de l'Aeadmie Koyaltt des Sciences t des Lettres de Danenuirk pour l'anne 1903. 285299. l, KopenMga, 1894. (Ismertette SIMONVI ZSIGMOND : Esemny az uralaltji nyelvszet tern. Nyelvtudomnyi Kzlemnyek, 1894. 1. 1.) 2 Die altlrkischen Imchriften dr Mongoli. I. Licferung. Szentptervr, 1894. A teljes I. ktet az elhamarkodott els fzet hibinak helyreigaztsval 189.5-ben jelent meg. - - Neue Folge. Nebst einer Abhandlung von W. BARTHOLD: Die Hixtorischc Bedeutung dr aUlrkischcn Inschriflen. Szentptervr, 1897. Zweite Tolge. W. l A i P i . o i ' - K : Die Inschriften dei Tonjukuk. Fu. HIRTH : Nachwortc zr [nschriflcn des Tonjukuk. W. BARTHOLD : Dir. alttirkiechen Inschriften und die arabischen Quelln. Szentptervr, 1899. a Inscriptions de l'Orkhon. (Mmoires de la Sorit Finno-Ougrieniie. V. ktt. Helsingfors, 1896.) * DONNKB : Inscriptions n caractcres de l'Inissei. Systmc d'criture. Langue. (Inscr. de l'Orkhon, XXXIX. 1.1892.) 4 Sur l'origine de l'alphabet ture du Nord de l'Asie. (Journal de la Socit Finno-0u<rrienne. XIV.) Helsingfors, (teht CKvidejiilc}.' THOMSRN ktetvel.)
1

A MAGYAR ROVSRS S A KZPTBNGBRMELLBKI RSRENDSZER

KAPCSOLATA

153

trtneti adalkai is (a bicik, biti, bitig, bitikci, bick, bicak stb.) egyrtelmleg annak vallottk. Ha ezt kiegszitleg a betk formi s mr nmileg megzavart orientltsga a sorvezets irnya, st esetleg mg a rovsmsols flismerhet jelei is az -trksg rovsrsa mellett tanskodnak: akkor a kutats ezutn mr csakis olyan forrsokat vehet tekintetbe, a melyekben a rovson l rsrendszer mg nem bontakozott ki si llapotbl. Az epigraphiai emlkek korban l rovsrs csal1. 2. 3. 4. 5.6. 7 8. 9.10.11.12.13. hatatlan ismertet jele a rovsmsolsbl ered bustrophedon lvn, mi egyszeren csak arra utalunk, hogy ez az epigraphiai jelensg az -trk feliratok kzt szintn megtallhat. Pldul felhozzuk a Jenisszei vidkn tallt atsurai srk feliratt, a melynek egy rsze a mellkelt 51. sz. brn lthat.1 Megemltjk tovbb, hogy ugyanilyen bustrophedon elemek tallhatk mg Mongolorszgban a VII. szzad msodik felbl szrmaz kemtsik-vidki sziklafeliratokon, az as'chetei emlkkvn, DlSzibriban pedig az egyik uibati emlken s a tsakuli 6. sz. feliraton. A Jenisszei vidkn felfedezett begrei k oldalain mg a sorok fordulsa is lthat.' Az -trk rovs-msols minden egyb esetben egyoldal sorkezdst hozott ltre. A sorok az emlkkvek oldalain fellrl lefel haladnak s balrl jobbra kvetkeznek egymsutn. E msolsi rend bemutatsa czljbl 52. szm brnkon kzljk Kl-Tegin 732-iki emlkkvnek egy rszlett. Az ilyen hatalmas feliratok ksztsnl bajos volna rovs-msolsra gondolni. Sokkal valsznbbnek tetszik, hogy a kre ilyenkor mr rstudk rajzoltk fel azt, amit a kfaragnak be kellett vsnie. A flirat tnyleg elrulja, hogy ez az rstud Kl-Tegin unoka-ccse, Jollyg-Tegin volt. Ennyi rst fogalmazvn - mondja szszerint . n, Jollyg-Tegin, Kl-Tegin rokona irtani le. Hsz napig idzvn, n, Jollyg-Tegin. rtam le e k lapjra ezen rsjegyeket." Az emlkk msik sarkn pedig ez olvashat: ... . . a kvet n, Jollyg-Tegin rtam tele". Kt v mlva meghalt Bilge-Khn is, kinek a knai csszr hozzjrulsval a kvetkez 735-ik esztendben emeltek hatalmas emlkkvet. Ezen emlkre szintn Jollyg-Tegin irta fel a terjedelmes szveget. Ezrt a felirat vgn megemlti, hogy a knai csszrtl munksokat hozattam (a kik megcsinltk) s az n szavaimat nem rontottk el ... velk a kvet megfaragtattam, kvl s bell dsztsekkel ellttattam . . . Ezt az emlkkvet n lltottam f e l . . .

51.;-trk bustrophedon.

52. Felirat-tredk Kl-Tegin 732-iM emlkkvrl.

n lttam el rssal*. Az egyik sarkra pedig azt vsette fel, hogy az rs s a dsztsi munklatok egy hnapjt s ngy napjt vettk ignybe.
RADLOFK : Atlas, T.YXTX. sz. tbla. Szvegt 1. SEBESTYN : Rovs s rovsrs, 180.1. (Ethnographia, 1904. 307. lap.) 1 Inscriptions de l'Inissi, XVII. s XXIV. tbla. RADLOFF : i. m. LXXK. 1., LXXX. 1., LXXXIV. 6., LXXXV. 2-4. s LXXXVI. 3.
Sebestyn: A Magyar Rovsrs Hiteles Emlkei. 20
1

154

A M A G Y A R ROVSRS HITELES EMLKEI

A felirat-kszts e pomps irstrtneti adalkai igen. vilgosan beszlnek arrl, hogy a feliratot akr idegennyelv kfaragk is felvshettk. Beszlnek a fejedelmi rstud egsz hnapot kitlt fradozsrl s nyilvn igazoljk, hogy neki rovsra mr aligha lehetett szksge. St az ilyen hatalmas emlkek szvege azt is meg tudja rttetni velnk, hogy a hossz sorok a rovskezelt a msols alkalmval tbb rovs-lap egy sorr val felmsolsra is rknyszerthettk. gy aztn nemcsak a hberek, de primitvebb mveltsg npek is rjhettek, hogy a bustrophedont a rovs visszaforgatsval hogyan lehet elkerlni s egyoldal sorkezdss tvltoztatni. Az -trk feliratok fggleges sorvezetst sem szksges a knai irs s az jabb ujgur irs sorvezetsvel viszonyba hozni. Hiszen a runs kveken s a rgi klasszikus feliratokon szintn elfordul. Az egymstl fggetlen epigraphiai jelensgek tallkozsnak titka abban rejlik, hogy az oszlopok hossz lapjainak feliratait kezdetben mindig a rovs szolgailag msolt hossz oldalaihoz alkalmazkodva kvntk elhelyezni. Mivel a rovst a leolvass alkalmval mindig vzszintesen tartottk, arra egyetlen plda sincs, hogy a feliratos kvek fggleges soraiban az oldalukon fekv s nehezen olvashat betket lbra lltottk volna, vagyis a knai s ujgur irs mdjra egyms lba alatt helyeztk volna el. Ez az oka, hogy a phniciai rsrendszerhez tartoz keleti urasokban a jobbrl balra irnyul sorvezets alakult ki. Ugyanez a sorvezets tallhat meg az -trk rs ama paprra s knyvbe rott emlkein is, a melyeket STEIN AURL haznkfia jabban Kelet-Turkesztnban felfedezett.1 Mieltt az -trk rs a VIII. szzad folyamn a technikai fejlds e horizontjig eljutott volna, rendszerben gykeres vltozsok trtntek. Mivel e vltozsok eredmnyei a bustrophedonokon is rajta v;ninak. a vltozsoknak akkor kellett vgbemeni, midn ez az rsrendszer mg egszen rovson lt. A legrgibb VII. szzadi feliratokon mr a mssalhangzk ketts rendjvel s jobbra fordul, vagyis visszafordtott jegyeivel is tallkozhatunk. Az -trk rovsrs teht jval korbban kerlt olyan keleti rsrendiffr-rcn >\ <'r szer befolysa al, a melynek t P NI Hf* 7 s festk mr felszabadtotta a rovs trvnyszer kvetkezmnyei all. Mivel a bvls merev vonalvezetse mg nem zavarta meg az -trk rovsrs jellegt, a sejthet arameus befolyst mi korbbinak is tartjuk annl a befolysnl, a mely a nehzkes rovsrstl megvl ujgur szomszdoknl egszen j rsrendszert eredmnyezett. A kialakuls lass folyamata* azzal az -trk betsorral lehet igazolnunk, a melyet DR. MSZROS GYULA a nagyszentmiklsi aranylelet rovsirsos felirataiban felfedezett.3 E betsor a legrgibb Jenisszei-vidki feliratok betsorval rokon, de jegyei egynek kivtelvel mg mind balra fordulnak, teht rgebbiek is a mr megzavart Jenisszei-vidki jegyeknl. Minden egyb emlk hinyban az -trk irs eredetnek megllaptsnl a betsor legrgibb elemeinek felismersre vagyunk utalva. THOMBEN nyomn elindulva, mindenek eltt azt a phniciai eredet arameus forrst kellene megtallnunk, a melybl a kzp-zsiai trk s ujgur npek rovsrsukat merthettk. Ma azonban olyan arameus irs-emlkeket mg nem ismernk, a melyekrl be lehetne bizonytanunk, hogy megrgztsk eltt ppen gy rovson ltek, mint a legrgibb -trk emlkek. Ha pedig a phniciai rovsrsnak olyan keleti elterjedsre gondolunk, a min az Arabia fel irnyul dli s a Grgorszg fel irnyul nyugati volt, akkor fl, hogy olyan flezerves, vagy mg ennl is mlyebb kori trtneti tvlat trul fel elttnk, a melyben az -trk rs kzpzsiai tulajdonosait trtneti alapon elhelyezni nem lehet. Ezrt fontosak a ksi arameus befolys ismrvei mellett azok a grg nyomok, a melyekre mr THOMSEN s DONNER is felhvtk a kutatk figyelmt. Mivel a rna eredete s kialakulsa igazolta azt, hogy a grg mvelds krben a rovsrs mg lt, mikor a kzp-zsiai trksg Eurpban megjelent (st a kis-zsiai nyomok szerint mg tovbb is lt) : mi mr eleve is valsznbbnek tartottuk azt, hogy az -trksg nem keletrl hozta nyugatra, hanem nyugatrl vitte keletre rstudomnyt. Nagyon vatosan tjkozdva, mg a/.t is meg tudjuk mondani, hogyan. E tjkozdshoz immr szigoran hozztartozik, hogy elzleg a rovsrs magyar emlkeinek irstrtneti elhelyezkedsvel szintn megismerkedjnk.
Homrroxok As*ia sivatfif/jaibnn. Az angol eredeti nyomn tdolgozta HALAS-/, GTDI.A. Kiadja a Kir. M. Tqrns/.etlmloiiniiiyi Trsulat. Budapest, 15U.1. 288., 4I4 . 444., 446. 1. s a 124. kp 3. sz. a A/, brn lthat, hogy az rstud a feliratot trbel tvsnek elzetesen minden bett felkarcssolt. ' l nagystentmiklsi kincs rovsos feliratainak megfejtse. Ethnographia, 1S15. 1. 1.
1

53. A nagyszentmiklosi kincs egyik felirata.

betit a toll s ecset, a tinta

A MAGYAR ROVSRS S A KZPTENGERMELLKI RSRENDSZER KAPCSOLATA

155

IV.
A magyar rovsrs helye az egyetemes rstrtnetben.
Midn rpdkori, Mtyskori krniksaink s XVI. szzadi emlkrink tisztba hozott fljegyzsei szmra, tovbb hrom kzpkori, kt XVI. szzadi s hrom XVII. szzadi hiteles rovsirsos emlknk szmra ez a M. Tud. Akadmia fmjelzsvel is elltott kiadvny most helyet kr a magyar epigraphiban s a magyar szellemi let legrgibb trtnetben, irstrtneti szempontbl nem maradhatunk adsak a megmrhetlen rtk nemzeti kincsek nemzetkzi vonatkozsainak s egyetemes irstrtneti rtknek tudomnyos megllaptsval sem. Ez az ttr munka terhes, de a magyar vllalkoz megaczlozhatja erit azzal a tudattal, hogy a mvelt emberisg rstrtnete szmra siker esetn olyan adatokat szllt, a melyeknek rtke nemzeti szempontbl gy hatvnyozott arnyokban nvekedik. A jelzett irstrtneti tjkoztats sikert azzal biztostottuk, hogy elbb tzetesen megismertk a magyar rovsirs rendszert, utna pedig a rendszer ismrveivel az egyetemes rstrtnetben felkutattuk s a fejlds sorrendjben el is helyeztk azokat az kori s kzpkori rsrendszereket, a melyeknek okvetlenl rovson kellett ltrejnni, kialakulni s a hrom -vilgrsznek egymssal kulturkapcsolatban lv npeinl elterjedni. Mivel ezt a biztos mdszert eddig egy tudomnyos kutat sem alkalmazta, a magyar rovsirs nemzetkzi elhelyezkedsnl elszr is azt kell megllaptanunk, hogy a rovsirs nemzetkzi trtnetben a magyar tulajdon az, a mely hrom vilgrsz kzseredet rsrendszerei kzt a rovson legtovbb megmaradt. Ez a magyar tulajdon tovbb az, mely a Kr. e. vezred legelejn, vagy taln mg rgebben kialakult rovsirs trvnyszersgeit mr avatag llapotban ugyan, de mg mindig felismerhetleg srtetlenl fenntartotta. Szinte hihetetlenl hangzik, hogy a rovsirs hrom ezerves nemzetkzi trtnetben a magyar adatokon kvl csak a rnk germn tulajdonosainl maradtak meg olyan irstrtneti adatok, a melyekbl a rna rovsirs-voltra lehetett kvetkeztetni. De a hagyomny mg itt is annyira tveteg, hogy az adatok rtkt s trtneti elhelyezkedsk trvnyszersgt mg a legleselmbb nmet, dn s svd kutatk sem tudtk helyesen megllaptani. Neknk a rovsrst felfedezni, a legrgibb epigraphiai emlkekbl terhes tudomnyos mvelettel rekonstrulni nem kellett, mert mi a rovsrst kszen kaptuk s tegyk hozz ez a csak 1221 ta nyilvntartott magyar rovsirs mg a XVII. szzadig, teht elmlsig sem tudott olyan epigraphiai alkalmazst kitermelni, a melynek folyton alakul betsora s sorvezetse a mi tudomnyos eligazodsunkat is megnehezthette, vagy vgleg megakadlyozhatta volna. Ez a maga nemben pratlan irstrtneti llapot nlunk mg a szmrovsok rendkvl gazdag vilgval is kiegszthet lvn, csak utna kellett nylnunk annak a fizikai alapon nyugv trvnyszersgnek, hogy a rovsfa s rovks kezelse jobbrl balra irnyod jegyeket s sorvezetst, a rovsfa forgatsa s a forgats kzben rtt szveg pontos msolata pedig bustrophedonokat eredmnyez. Ezt megelzleg a BredsdorffKirchhoff-fle trvnyek csak a rnk s egyb rovott jegyek merev formait tudtk meghatrozni. A magyar anyag rtelmezsbl pedig kiderlt, hogy ez a trvnyszersg csak akkor vonatkozhatik kizran rovott jegyekre, ha a rovson val termelst balra igazod betsor, balra irnyod sorvezets s a bustrophedon is igazolja. A magyar rovsirs rendszernek s a rovson szerepelt sszes rsrendszereknek megismerse utn most mr a rokoni kapcsolatot kell a rendelkezsnkre ll adatok alapjn megllaptanunk. E pontnl elszr is azzal a jelensggel kell szmolnunk, hogy a magyar rovsrst a krniksok, emlkrk s az sszes eddig ismert hiteles emlkek bizonysga szerint csakis az erdlyi szkelyek ismertk. Az ktsgtelen, hogy a trk eredet s rovott jegyet jelent bet a XV. szzadi kdexek korban mr kzmagyar sz volt. Ezzel azonban semmit sem bizonytunk, mert hiszen azt kellene tudnunk, hogy a honfoglals idejn, teht flezer vvel korbban, a magyarsgnak volt-e ppen gy rovott fre/M-je, mint a hogy volt a szkelynek. Lehet, hogy volt; de a nyugati mivelds forgatagban lev magyarsg hamarbb megvlt tle, mint az erdlyi hegyek vlgyeiben elklntve l szkelysg. E fltevs ell azrt nem lehet kitrnnk, mert az erdlyi szkelysg csak a honfoglals utni els szzadokban telepedett t Erdlybe. Ha teht kln rsrendszere volt, a magyarsgot, vagy legalbb a szomszdait knnyen megtanthatta r. E nlkl a klcsnsz elterjedst elkpzelni nagyon nehz.
20*

1,~>6

A MAGYAR

ROVSRS

HITELES EMI.KBI

Ali azonban berjk egyelre azzal, hogy a bet neve a szkelysg birtokban magyarr lett rovsrs legkzelebbi rokonnak csalhatatlanul a trksg rovsrst jelli meg. E nyomon elindulva, neknk most mr nemcsak a klcsnsz forrst, hanem a vele megjellt s a szkelysg tulajdonban csakugyan meglev rovsrs forrst is meg kell tallnunk. Ezrt kell szmolnunk mindenek eltt azzal az eshetsggel, hogy a szkelysg a trk rovsrs ismerett keletrl hozta magval. Mieltt e krdssel foglalkoztam volna, egyb tudomnyos kutatsaim folyamn arra az eredmnyre jutottam, hogy a szkelysg mely Erdlyben a magyar s szsz mellett kln nemzet volt - - azonos azzal a kozr eredet kabarsggal, mely KONSTANTINUS PORPHYROOENITUS kzeikor feljegyzse szerint a magyarsghoz csatlakozott, annak nyolczadik trzse lett s vele egytt rsztvett a honfoglalsban. A magyar honfoglals mondi szerint a szkelyek sei Attila npnek maradvnyai voltak. Egy rszk keletre ment Csabval s ezeknek utdai a honfoglals eltt csatlakoztak az Attila rkt visszafoglal magyarsghoz. Ms rszk a hun-utdok romlsa utn Pannoniban (a mai Dunntlon) Csigla-mezre meneklt s szintn csatlakozott a honfoglalkhoz. Mivel a csigla trk sz s bekertett lakfldet jelent, a Conversio Bagoariorum hiteles adatai szerint pedig a Dunntl 871-ben kt ilyen bekertett mezn mg avar npmaradvny lakott : mi a szkelyek ketts csatlakozst gy magyarztuk meg, hogy a keleti volt a kabarok, a nyugati vagy dunntli pedig volt az avarok. A kett sszetvesztst a hatrrt" jelent kzs szkely nv s a nyugati avar-szkelysg gyors beolvadsa, vagy a mi valsznbb a vezrkori nyugati nagy hborkban trtnt megsemmislse idzte el. Ez teszi rthetv azt, hogy az erdlyi kabar-eredet szkelysg a kzs nv rvn rksv lehetett a hun-avar hagyomnyoknak. Az erdlyi szkelysg elmagyarosodsa teszi rthetv tovbb azt is, hogy e kln erdlyi nemzetsg nyelvben minden magyar nyelvjrsi rnyalat megtallhat. E nyelvtrtneti nyom szerint azok. a kik a magyar nyelvterlet szaki s keleti feln magyarosodtak el, a Szamos-vlgyn t vndoroltak t Erdlybe ; azok pedig, a kik dlen s nyugaton magyarosodtak el, a Marosvlgyn t vittk magukkal elavult magyarorszgi nyelvsajtsgaikat.1 Most mr az a krds, hogy a rgi nyugati trksghez tartoz kozr-kabarsgnak csakugyan mdjban volt-e a birtokban tallt rovsrst az Azovi-tenger s Don-folyam vidkn elsajttani, vagy rgi seinek rksge gyannt birtokolni ? Kozr s kabar rstrtnet! adatokkal nem rendelkeznk, de hivatkozhatunk IBN ABU JA'QUB AN NADM, ms nven MHAMMAD B. ISHAQ AL VARRQ L BAGDADI arab r 987 tjn kszlt fljegyzseire, a melyekben a kozroktl dlre lak kaukzusvidki trknyelv ruszokrl ez olvashat: Szavahihet ember beszlte nekem, hogy a Kaukzus hegysg kirlyainak egyike a ruszok kirlyhoz kldte t s ez alkalommal azt jegyz meg, hogy ezeknek olyan rsa van, a melyet fra szoks rni. Nyomban el is vett egy fehr fadarabkt, a melyet aztn nekem adott. E fadarabra rsjegyek voltak rva, melyek nem tudom szavakat, vagy nll betket brzoltak-e. " * Ms alkalommal a zsidz kozrokrl azt rja, hogy hberl irnak, de a trkk fejedelmrl nyomban hozzteszi, hogy ha az alsbbrend fejedelmek valamelyikhez rni akart, elhivatta vezirjt s megparancsolta neki, hogy egy nyilat hastson kett. A vezr aztn rovsjegyeket metszett bele, melyeket a trkk elkeli ismertek s kimagyarztk azoknak rtelmt, a melyet a ffejedelem (kifejezni) akart s a kihez intzve volt, megrtette s azt lltotta, hogy a kis felirat sokfle jelents lehetett. De ezt csak fegyversznet, bkekts, valamint hbors idkben cselekszik. megjegyezte mg, hogy ezeket a telertt nyilakat jl megrzik s ennek kvetkeztben az egyezsget megtartjk. De Isten tudja jobban." 3 E fogyatkos megfigyelsen nyugv fljegyzsek neknk igen rtkes biztostkot nyjtanak arra nzve, hogy a mi Azovi- s Don-vidki keleti shaznk szomszdos trk-fajta npeinl a rovsrs mg kivndorlsunk s a kabarok csatlakozsa utni vszzadban is divatban volt. Nni gondolom, hogy akadna ma mg Eurpban palaeographus vagy epigraphus, a ki az eddigi irstrtnet megllaptsok alapjn egykori szomszdaink s kozr szvetsgeseink fehr fadarabkival s nyilaival kapcsolatban phuiciai eredet betket emlegetni merne. Pedig a szakembereknek ezutn mr azzal a mg
SEBKSTVN : A magyar honfoglals mondi. \. kt. Budapest, 1904. 52. 1. ; U. a. : A szkelyek neve s eredete. (Nprajzi fzetek, IV. sz.) 1897; U. a. : Az avar-szkely kapcsolat emlkei. (U. o. VIII. az.) 1899. V. . SBBKSTYN: A reyiiio'k. 1903. 156. 1.; U. a.: Borrii s rovsrs, 269. 1. (Etlmographia, 1906. 265. 1.) * Ch. M. Fraehn : Ibn-abi-Jakub-el-Nedim's Nachrieht von dr Schrift dr Russen. (Mmoires de l'Acadmie Imperiai des Sciences de Saint Ptersbourg. 1836 III. fi 13. 1 Wiener Zeitschrift fiir die Kund des Morgenlandes, 1898. XII. 169. I. (Ismerteti az Ethnopraphia. 1905. 119. 1.)
1

A MAGYAR ROVSRS

S A KZPTENGERMELLKI .RSRENDSZER

KAPCSOLATA

157
Phniciai-smi cs.

hiheteenebbl hangz jelensggel is meg kell bartkozniok, hogy a bustrophedonos magyar rovsrs mg a XVII. szzadban is rendelkezett olyan emlkekkel, a melyeknek rsrendszere szintn az Azovi- s Kaukzus-vidki nyugati trksg birtokbl kerlt az erdlyi hatrhegyek kz. A trksgnek e szerint hrom irstrtneti ponton merltek fel rovsirsos adalkai : a kzp-zsiai VIIVIE. szzadi feliratok gazdag vilgban, a VII. szzadi nagyszentmiklsi, teht magyarorszgi avar-kori kincseken s a X. szzadi Azovi-vidki arab feljegyzsekben. Az, hogy a nagyszentmiklsi feliratok a kzpzsiai feliratok krbe tartoznak, mr bebizo nyosodott. Az is ktsgtelen, hogy a szkely rovsrs az Azovi-vidki trkk vilgbl kerlt ki. Csak azt kell mg megllaptani, hogy a szkely s -trk rs kzt van-e valami rokonsgi kapcsolat. A mint STRAHLKNBERO ktetvel a mg megfejtetlen kzp-zsiai -trk feliratok els irsmutatvnya forgalomba kerlt, a fntebb ismertetett marosvsrhelyikzirat nvtelen mr utalt az zsiai jegyek s csikszentmiklsi jegyek formai tallkozsra s szkzi pontozsnak azonossgra. Ettl fggetlenl NAGY GZA, THOMSBN megfejtse eltt, szintn szvtette, hogy a grg eredeteknek tetsz szkely jegyek feltnen hasonltanak az Orkhon- s Jenisszeiinenti feliratok jegyeihez. Mikor pedig az -trk jegyek hangrtkt megismerte, egy rendszeres tanulmnyban megllaptotta, hogy a ha-

Hangrtk

Trk csoport

Kzptenger-mellki csoport Rna -grg

Magyar
1 1

-trk

Latin

Etrusk

Pe- Moabi lasg


< i

Si- Aradoni mi

1. a, . 2. b. B. ez. 4. cs. 5. d. 6. e, . 7. f, ?.
T, f.

n*

H + )[

t\ M A/* AAN t* ne NB <k> <C JLY n M A t > oa 5i r M 3^ ym

MA 4 & U

-et H 9 y>

8. g.
9. gy. 10. h.
11. i . 12. j.

A |

O S8 M ff >r X 1TAT ^

A 4\ <\ HI 2A -\ | ^ <^0 $4 3 T H 1 A AA ;

13. ly. 0 0 14. -k-. 0 15. k-k.


X16. 1.

Xi ft 1

17. m 18. n. 19. ny. 20. o.

x+v 4. Y Y ^ JVY M A / itA r 1 6 A U $ M nrn rw ^ "I 7 ) )V- U r N rNiv 1VI 1 7

DB HT O HR

NH B H B H TK ! [i 1h 9 ^

%m 0 i i
^X>l
-V

M
*

A^
^

n ^
^H
/.A

mc >l<

>i

/ 7V

/, 1f i

DO > } K OOnC 00 Oo DO 0 o 21. . K * rp 22. p. 3 1 n nrn rrn un 1 1 77 i; 23. r. H / HhT u <IPR O P <3G9 S 1 9 HI 24. s. A AYY 5H MO M M 5 W vy vv M^ 25. sz.
26. t. 27. ty.
d.

:>

7;

pcx

h T

TT

UT

28. n. 29. . 30. T. 31. z. 32. zs.

<!>.

X >} nn 000 V VAY Y 4 4) VYK h H rp VI V M T H Hi M r I z * \ I /v* ZI I tt Y TTV

rr /h o SX B< $w e 1
X^f T X

54. A kzptengermellki rovsrs egymssal rokon betsorai.

158

A M A G Y A R ROVSRS HITELES EMLKRI

sonl jegyek legtbbjnek mg a jelentse is meglep mdon egyezik.1 Ha mi e tren pontosabb eredmnyeket rhettnk el, annak kell tulajdontani, hogy kitn eldnk eligazodst a kritiktlanul forgalomba hozott betsorok hibs jegyei nagyon megneheztettk. sszehasonlt munklataink vgleges eredmnye a mellkelt 54. sz. bra tblzatos kimutatsn van feltntetve. Benne a szkely s az -trk rs mr kln trk csoportban szerepel. Ennek igazolsra ismtelten utalnunk kell arra, hogy a magyar palatalizlt mssalhangzk kzl hromnak (gy, ny, ty) olyan ksi jegye van, a mely a magyar hangtanhoz val alkalmazkods idejn, teht utlag lett felismerhet mdon megszerkesztve. A rokonsgi kapcsolat igazolsra nemcsak az azonos jegyeket, az w, s, sz jegyt s a kettzs tjn ltrejtt ly s a trkben rendszerint lgytva s fordtva szerepl g jegyet hozhatjuk fel, hanem azokat is, a melyek ugyanazokbl az elemekbl vannak sszetve, vagy megklnbztet jrulkokkal vannak elltva. Ilyenek az a, melynek kt rvid vonalt -- nehogy a szglet kipattogjon az -trk irs s a rna is, elklntve rtta ; vagy ilyen a &, ez (trk cs), d, j (i), k-k, l, r s az . A K-hoz hasonl csikszentmiklsi -t rtjk, melynek kt rvid vonalt az -trk irs a fgglyes szr vgn gy tien ebbl alkalmazza ; de egybknt mg abban is egyeznek, hogy rosszul vannak orientlva. Magyar vltozatai kzt az thzott nyak X mr megkettztets tjn jtt ltre, az thzst krrel helyettest s a bolognai emlkben legrgibbnek tetsz vltozat pedig csak ksi cskevny. Ha e formai s jelentsben" egyezsekhez hozzadjuk, hogy a magyar rovsrs rendszere az -trkvel mg a magnhangzk ugratsban is egyezik, akkor mr azt a krdst is megrintettk, hogy ez a kt irs nem azokbl a phniciai eredet keleti rsrendszerekbl bontakozott-e ki, a melyek ppen az ugratsban trnek el a szintn phniciai eredet, de a beszd minden hangjt pontosan tolmcsol grg s egyb kzptengermellki nyugati rsrendszerektl? Nyomban hangslyozzuk teht, hogy a jelzett nagyjelentsg sajtossggal szemben a magyar s az -trk rovsrsnak ppen magnhangzi azok, a melyek legfeltnbb mdon magukon viselik a phniciai-grg eredet flreismerhetlen blyegt. A magyar betsor a jegye szntisztn megrizte a kzptengermellki a jegyek legrgibb formjt. Az o jegye pedig egyenesen megjelli, hogy a felezds tjn keletkezett grg jegy volt a forrsa. Ktsgtelenl ez volt az -trk is ; csakhogy itt az n jegy hasonlsga miatt szgletesre rttk. A magyar viszont ugyan tallkozs miatt a szr vgeit megklnbztet vonalkkkal (a rovson: szrsokkal) ltta el. Az -trk betsor a kzptengermellki e jegyet az a-e jegyek egyestse kvetkeztben mellzni tudta. A magyar betsorban megmaradt, de a p jegy hasonlsga miatt befoglal szrait grbre rttk, kt jrulk vonalt pedig a rov knnyebbsgre a grbe szrba keltk. A mi jegynk eredett az -trk - egyestett jegy igazolja. A grgben jegy nincs, ezrt a kcsnzsben csakis az szerepelhetett. Az tvtelnl azonban az Y-jegy egyenes szrnak v-forma jrulkt az -trkk nem a szr folytatsul, hanem fels vgn oldalt rttk. E knyszer az l s cs jegyek hasonlsgban leli magyarzatt. A magyar csaknem azonos a trk jeggyel; az pedig csak annyiban tr el, hogy a v-forma jrulk nem az egyenes szr fels vgre, vagy a szr folytatsnak van rva, hanem az oldalra. E betnl egybknt mg azt is meg kell jegyeznnk, hogy azrt van rosszul orientlva, vagyis a rovsrs sorvezetsben visszafel fordtva, mert ha a jrulk balrl kerlt volna, akkor sszetveszthet lett volna a grg k s az arameus eredet trk r jegyvel. A grg eredet i nlunk megklnbztet jrulkot kapott, mert klnben azonos lett volna az -trk s magyar sz jegy egyenes vonalval. Hozz kell tennnk mg azt is, hogy e kzs i-sz jegyeknek mg a megtveszt ketts hangrtke is grg eredet. A rgi grg emlkeken ugyanis (pl. a 43. sz. brn) az i s sz jegyek hangrtke egszen sszekeveredett s azrt a jegyek is vltakozva szerepelnek. Miutn a szbanforg betsorok magnhangzi grg eredeteknek bizonyultak, a legrgibb mssalhangzk forrst sem szabad mshol keresnnk. Ha ugyanis az -trk s magyar rsrendszer, mr keletkezsekor magnhangz-ugrat lett volna s csak ksbb trt volna t a magnhangzk kvetkezetes jelzsre, akkor mg fltehet volna, hogy egy phniciai eredet keleti rovsrs nyugaton, a kzptengermellki phonetikus rsrendszernek befolysa alatt, magnhangzi szmra utlag grg eredet rsjegyeket vett klcsn. De a mi esetnkben kt olyan rovsrsrl van sz, a mely vgleges elmlsig magnhaiigz-ugrat maradt. A kt irs magnliang1

A szkely ir<s eredete. Kthnngraphia, 1895. 269. 1.

A MAGYAR ROVSRS S A KZPTBNGERMELLKI RSRENDSZER KAPCSOLATA

159

zinak grg eredet rsjelei teht csakis azt bizonythatjk, hogy a kt rs eredetileg nem volt magnhangz-ugrat. Ezzel aztn az -trk s magyar rovsrsnak nemcsak eredete, hanem els, eredeti rendszere is meg van llaptva. Az gy meghatrozhat phniciai-grg forrs kzzelfoghat bizonytkai termszetesen a mssalhangzk jegyei kzt is megtallhatk. A magyar betsornak e tekintetben legrendkvlibb jelensge az m jegy volt. A phniciai-grg jegy egyenes szra mellett eredetileg ngy apr vonalka hullmzott. Mivel gy a rovs lre kerl apr rovtkkat a lepattogzstl mr a felrovs alkalmval is nehezen lehetett megvni, a magyar m jegynek ngy apr vonalt nem a rovs lre, hanem a jegy keresztben metszett egyenes szra mell rttk. ppen gy, mint a hogy az kori himjri betsor m jegynl is trtnt. Az m jegye gy tkletesen azonoss lett a grg forrs b jegyvel. Ez az oka, hogy az -trk s magyar betsorban a l szmra j jegyet kellett alkalmazni. Valban alkalmaztak is. s a mi nagyon fontos a grg betsorbl tvett, de a rovs szmsorbl mr elbb is jl ismert j X-forma jf-jegy az -trk s magyar betsorban csaknem azonos. A kzs n jegy flkrrl mr fentebb megemltettk, hogy miatta a grg eredet o jegynek kellett nmileg megvltozni. Az -trk betsor egyik w-jn mg nyoma van annak, hogy a grg jegy nehogy az - jegyvel sszetveszthet legyen alul, a szr msik oldaln szintn kapott egy v-forma jrulkot. Ksrleteztek a jegy fels jrulknak megcsonktsval is. gy maradt meg vgre a szr egyenes vonala, melyet a grbtssel az i-sz jegyektl kellett megklnbztetni. A kzs s, mely a szmrovs A, V jegyvel, vagyis a kz t ujjt jelent si fogalomjegygyel azonos, szintn a teljes phniciai-grg jegy felnek mellzsvel, vagy pedig a mr megcsonktott grg vltozat harmadik szrnak elhagysval jtt ltre. Mivel gy a szintn tvett grg 17 s l csaknem azonos vltozataival knnyen sszetveszthet lett volna, ez a kt utbbi jegy megklnbztet jrulkokat kapott. A grg k rszeinek eredeti elhelyezse az s ti jegyek kialakulsa miatt vltozott meg. A magyar betsor egyik k jegye a v-forma jrulk megkettzse, a msik pedig a szr s a jrulk kt rsznek gyes elhelyezse tjn jtt ltre. A szr v-forma jrulkt az -trk rsrendszerben hromflekppen is elhelyeztk. Mivel az egyik vltozat a grg d hromszg jegyvel lett azonos, a d az -trk s magyar betsorban olyanforma j jegyet kapott, mint a mivel a grg b jegyt az m emltett srgi magyar jegye miatt mr helyettestettk. Az tletessg ezttal ktfle irnyban nyilatkozott meg. Az -trk betsor az X jegyet megtette d-nek, a 6 X-re pedig rtette a megklnbztet jrulkot, vagy a szrakat meggrbtve s egymssal szeletve, ltrehozta a mi h jegynkkel azonos -trk vltozatot. A magyar betsor si forrsa rintetlenl hagyta a b j jegyt s ugyanezt a jegyet derkszgben rva s egyik szrra fellltva, ltrehozta az j d jegyet, melynek az a fontos irstrtneti szerepe is megvan, hogy a magyar betsorbl szintn kikszblt grg d egykori jelenltrl tanskodjk. Ugyanilyen szerepe van az -trk betsor j b jegynek, a mely viszont azt bizonytja, hogy az m jegye eredetileg ppen gy hasonltott a grg fc-hez, mint a hogy a magyar betsor mg ma is hasonlt. Feltn grg klcsn gyannt mig megmaradt az a magyar f jegy, a melyre az -trk nyelvnek szksge nem volt. A grg jegy krt egy vonal felezi, a magyart kett ngyfel szeli. E megklnbztet jrulkra egybknt csak akkor lett szksg, midn az egyik -trk j jegyet a mi betsorunkba megkettztetve az l palatalizlt ly jegyl bekebeleztk. Vgl meg kell mg emltennk, hogy a ez, cs, z s zs jegyek szintn ebbe a csoportba tartoznak, mert szemmellthatlag a grg eredet s s sz jegyekbl vannak alaktva. A keletre vitt klcsn idvel jabb kultrbefolys al kerlt s ennek kvetkeztben az rsrendszer is gykeresen talakult, Megllapthat, hogy az -trk betsor i, j, p, r, t jegyei mr arameus forrsbl valk, az egyik n s a z jegy kialakulsn pedig ugyancsak arameus-befolys nyomai szlelhetk. Ezek kzl a magyar betsorban csak a j, n s r vltozatai szerepelnek. Mivel a grg a s r jegyek egymshoz nagyon hasonltanak, az arameus r behelyettestse csakugyan indokolt. Midn ez a helyettests megtrtnt, a grg eredet -trk a-e jegy formja mr nem szorult vltozsra. Hogy mgis elvltozott formt tallunk, azt e jegy rgisgnek kell tulajdontanunk. Ezrt utaltunk fntebb arra, hogy az a-e jegy formjt, a knnyen kipattogz szglet miatt, teht nem a ksi arameus a jegy befolysa alatt vltoztattk meg. A betsorok kialakulsban szerepl eme vltozsok chronologiai rendjt s phonetikai rtkt csak akkor lehetne pontosan megllaptani, ha a klcsnzsek, klcsnhatsok s gykeres alaktsok klnfle korszakaibl nyelvtrtnetileg rtkesthet epigraphiai emlkek maradtak volna

160

* MAGYAR ROVSRS HITELES EMLKEI

rnk. A mi esetnkben az eligazods azzal van megknnytve, hogy viszonylag ksi klcsnzssel s elg gondosan megrztt klcsnnel van dolgunk. vatosan tjkozdva, a klcsnzst kvet fontosabb alakulatok rstrtnet: rtkt elg tisztn fl lehet ismerni. Ltjuk, hogy a legsibb elem egyben phniciai-grg eredet is. Mivel minden ksbbi vltozs nyoma legnagyobb mrtkben az -trk rsrendszerben van meg, de kisebb mrtkben felismerhet a trk eredet magyar rsrendszerben, st a nagyszentmiklsi aranylelet betsorban is : minden koczkzat nlkl megllapthat, hogy a kzptengermellki klcsnt a trksg nyugatrl keletre zsiba vitte s ott ugyancsak phniciai eredet smi, klnsen arameus hats alatt magnhangz-ugratv s rszben sztag-irss is talaktotta. Midn belle a magyar rsrendszerben megmaradt nyugati -trk rovsrs kibontakozott, a keleti hats mg nem volt nagy s inkbb csak a magnhangzk ugratsra szortkozott. A kzpzsiai -trksg birtokban maradt rsz kialakulsnak mr jval ksbbi llapott jelzi a nagyszentmiklsi kincs, melynek balra fordul betsora mg a hbortlanul fejldtt rovsrsrl tanskodik. A fejlds legksbbi nyoma az epigraphiai ton nagyszeren rvnyestett kzpzsiai -trk rsrendszerben llapthat meg. Mert ennek sztag-jegyei, mssalhangzinak ketts rendje, sszevisszaforgatsa s magnhangzinak ketts csoportostsa mr akkor jtt ltre, midn tle a magyar rsrendszer trk eredetije nyugatra szakadt. Ez a korai kibontakozs az oka annak, hogy a magyar kzre kerlt s a magyar hang-tan kvetelmnyei szerint ki is egsztett nyugati -trk rsrendszerben tbb kzptengermellki rgisg maradt meg, mint a kzpzsiai -trk rsrendszerben. Ha e jelensgek figyelembevtelnl nem feledkeznk meg arrl, hogy az egymssal viszonyba hozott irstrtneti emlkeket idbelileg, fldrajzilag s nyelvtrtnetileg rendkvli kzk vlasztjk el, akkor sem merszebb sszehasonlt mveletekbe bocstkoznunk, sem az emlkektl tbbet vrnunk nem szabad. Az, a mit a feleds s bizonytalansg kdbl kibontakoz magyar rovsrs most az egyetemes rstrtnetnek nyjt, az epigraphia legnagyobb csodi kz tartozik. Mert nemcsak az kori bustrophedonok eredetnek tbb ezer ves titkt trta fel, hanem csalhatatlan tudomnyos biztostkt szolgltatta annak is, hogy a bustrophedonok kgyz rsa mindenkor a fra rovott si rsrendszer virgzsrl tanskodik. Hiteles emlkeink megismersvel kapcsolatban derlt ki, hogy a phniciai sforrs s hrom vilgrsz ebbl eredt minden kori rsrendszere eredetileg rovsrs volt. Most derlt ki tovbb az is, hogy a germnok s trkk si rsrendszereinek kzs forrsa mg az a phniciai eredet kzptengermellki rovsrs volt, a melybl a grg folyirs s a vilghdt latin irs kialakult. Bennnket teht az a tudat tegyen boldogg, hogy nemzetnk a mvelt emberisg legrtkesebb kori rksgnek szintn rszese volt s az don kinccsel az kori nagy npek szellemben lni is tudott. Mivel rtermettsgvel ezt a fensges rgisget minden kultrnp kzt legtovbb megrizte, most az s magyar epigraphia megalapozsval kapcsolatban mdjban van, hogy a hla adjt a kzs kincs eredetnek megfejtsvel s a belle rszesed npek irstrtneti viszonynak megllaptsval rja le.

NV- S TRGYMUTAT.
Ksztette Dr. Jakubovich Emil. Annos asszony napja rva 45. Antal napja rva 44. Apaiina (Apollnia) napja rva 45. APOR PTER BR. 11, 61. Apostoli hilralls s/.vege Telegdi Rudimentjban 5. giesseni msolata 104. hamburgi msolata 106. Aprszentek napja rva 54. Arab feljegyzsek a rovsrsrl 156, 157. Arab irs s rovsrs 97, 14:!, 150. - nyelv 6. Armi betfik 16. irs 150152, 154. semitasg 150. ARANKA GYRGY (Erdlyi utazs rari kziratok gyben. 1793. nov. 10. j Magy. Mzeum 1854. I.) 65. (U. a. tekintettel a Magy. Nyelvmivel Trsasgra. Cj Magy. Mzeum. 1854. I.) 65. (A Magy. Nyelvmivel Trsasg munklatainak els darabja. Szeben, 1796. 111., 201. 1.) 84. ARANY JNOS nvtelen brlata Somogyi Antal rgi magyar nekeirl. Budapesti Szemle. 1873. III. 5. fz. 224. 1. 19, 66. rja - aramcus kevereds 150. mvelds 154. RKosr JAN?, enlakai unitrius lelkipsztor 118, 120, 122. ARNBTH, J. (Die antiken Gold- und Silber-Monumente des k. k. Mnzund Antiken-Cabinets in Wien. 1850. Tab. VI. No 2.) 148. Arpdkori latin krniksaink 1. Krnika sok.) 3. magyar nyel vi arehaizmusok 16. As'chftei -trk emlkk 153. ASPELIN, J. R. (Antiquits du Nord Finno-Ougrien. I. Livr. Helsingfors, Szentptervr, Paris, 1877. 73. 1.) 151. Assisi SZT. FERENCZ 56. Alsaurai srk. (L. Sebestyn : Rovs s rovsrs 180. 1., Ethnographia 1904. 307. 1.) 153. ATIK Au PASA. L. mg Ali basa 73. ATTILA 58. - - ATTILA betsora" hamistvny 17. fiai 31. npe, a szkelysg 156. rk 156. pnze 17. kincsnek (a nagyszentmiklsi aranyleletiiek) -trk feliratai 16, 139, 154. Augsburgi Fugger-Ievltr 70, 77. Avar emlk 154. -- dunntli npmaradvny 156. - - nyugati szkelysg 156. AYRMANNCS, CHR. FRID., trtnetr, giesseni knyvtrigazgat 9294. /Izow-tenger 156. trksg 157.

A, .
Abakn vidki -trk felirat 151. brahm napja rva 52. Abyssiniai irs 84. Adalbert (Albert) napja rva 46, 53. Adks (cultellus) 136. Ad-rovs, rpdkori 23, 136. ADRIN, J. VAL. (Catalogna codicum manuscriptorum Bibliothecae Academicae Giessensis. Francofurti ad Moenum 1840.) 94, 95. Agata napja rva 45. gnes napja rva 45. goston napja rva 49, - - pspk napja 51. AIAZ basa 79. Akadmia, M. Tud. 21, 26, 28. knyvtra 14, 17, 115. I. osztlytl vlemnyadsra kikldtt bizottsg el terjesztett jelents : .A rovsrs l-e a magyar np kztt ?" 19, 20, 66. kikldtt bizottsgnak tlete a Somogyi Antal-fle hamistvnyok gyben. Akadmiai rtest XIV. 193210. 1. 19, 66. ALfALvr ISTVN, ferenczrendi nvendk 124. Al-Gygy neve 140. ALI BASA mecsetje Konstantinpolyban 71, 72. szllsa Konstantinpolyban 71. Alphabetum antiquorum Hunnorum, Velenczbl val betsor 112, 113.. Alphabetum Russarum. Stockholmiae. . n. nyomt. 105. Ambrus napja rva 46. A ns pspk neve rva 43. Ancyranum, monumentum 71. Andrs apostol napja rva 53. Angelica Augustinorum rmai knyvtra 113. Angorai emlk 71. Anna asszony napja rva 49.

B.
BABINGEK FERENCZ wrzburgi tuds 2527, 73. -- (Konstantinpolyi rovsirsos magyar nyelvemlk 1515-bl. Ethnographia 1913. III. fz., 129. 1. felolv. Sebestyn Gy. a M. Tud. Akadmia 1913. pr. 21. lsn.) 26, 70. (U. a. nmetl : Eine neuentdeckte Kerbinschrift aus Konstantinopel vm Jahre 1515. Ung. Rundschau 1914. 41. 1.) 70. - (Ein schriftliches Ratsel. Des Ra'tsels Lsung? Keleti S/emle, 1913. 4 14. 1.) 27, 71. (Eine unbekannte Denkmnze auf Hans Demschwam. Mitteilungen dr Bayerischen Numismatisehen Gesellschaft, 1913. 46. 1.) 69. (Hans Dernschwam, ein Kleinasiaforscher des XVI. Jhs. Deutsche Rundschau fr Geographie, XXXV. 535.1.) 69. (Zr Lebensgeschichte H. Dernsehwam's. Deutsche Rundschau fr Geographie, XXXVI. 133. 1.) 69. 21

Sebestyn: A Magyar Rovsrs Hiteles Emlkei.

162
Babyloniai kir/s 144. BAJAziD"(Baja/.(!t) s/.nltn TS. 8(1. Balzs pspk napja rva 45. BALZS MIHLY (Protocollimi custndiae, kzirat) 123. BALHI JKKOMOS humanista 69. Blint napja rva 4 BLINT GBOR (A honfoglals revzija. Kolozsvr, 1901. 1G'2. 1.) 17. BLINT MIHLY, enlakni unitrius hitkzsg ta^ja 118. K A R A N Y A I DCSI JNOS, a inarosvsrhelyi ref. fiskola tanra 6, 57, 91, 104, 105, 107, 118, 135, 140. (Adiiffiorvm graeco-latino-vngaricomnrhiliades (|uin(|iic. Brtfa, 159H.) 98.102. ajnllevele ir>!)8. inrcx. .-ikrl TELKGDI .(NOS Nudinientjhoz 5, 8, 10, 11, 17. 91-93, 95 -98, 143. (Syntagma Institvtionvm Ivris Imperialis ac Vnjrarici. 15):i. Claudiopoli, Holtai ny.) 92. Barzdl rs. L. Bustrophedon 37, 138. Barnabx apostol napja rva 48. RARTIIOI.D, W. (I)ie liistorische Bedentniijf dr alttrkischen Insrhriften. Szentptervr, 1897 ) l.V_>. (Die alttiirliiselien Insclirit'ten und die arabischen Quelln. Szentptervr, 1899.) 152. BTHORY XSIGMOND 8789. trtnetirja Szamoskzy Istvn.) L. ott is. 4. Hatlak irs 150. BATTHYNY BOLDIZSR miseknyvnek 1489-iki magyar naptra (Magyar Knyvszemle. 1895 106116) 44. BATTHYNY I.A.KIS u ndor, 58. s FCLP GR. l'J. BAUDHANDUS, MICHAKI. ANTONIUS (Lexicon Geographicum) 0596, 105 106. BECSET TAMS, cantcrbury-i pspk najija rva 56. Bcsi kpes krnika (1. TOI.DY F.) 32. Bc.si dv. knyvtr kziratai. Lsd Tabulile rodicnm mamiscriptorum (970. Bcgrci-kii -trk felrsa !.">.'!. P.EIOI,, STJKI-AN (Spisi jroi'a Marsiljij:i n sveiicilisnoj biblioteci u liolonji. (lasnik, Sarajevo, 1901. X I I I . 5;75(>u. 1 1 ;;i;. lifcr. M A r v A s 10, 12, 57, I2, (i708, !IL'-!):, 112. U:\. berlini fellii v;i>a s Kaps.-.! Smuel-fle b r t i s o r a K. 5S, S7, 115, 128-129, l:io (.\dparatns-ban, Bcs, 1763. kiadta ( H a h Mikls Hiin-frijt) 33. l i l e \ etere literatvra livnno-scyt l i i c a e x e r c i t a t i o . I.ipsiae, 1718., IV. l a b i . II. br. (IH. 1.) M, 17, (U, !I3,

NKV-

KS T K I Y M U T A T

116. (Dr ungarischc Sprachmeistcr, 1729. ; czimkpe : Sebes-" tyn : Kovs s rovsrs 255, Ethnogr. 1904. 408. 1.) 8. BLA (n.) kirly nvtelen jegyzje (a blachokrl s s/.lvokrl XXV. fej.) 3. BI.AV (Bila ji, Berley), BARNABS (Barla, Barlabs, Borbs, Borobs) 7476, 79, 80. Szrnyi bnsga 81. trkorszgi kvetsge 78, 79. turmiszeverini parancsnoksga 80. BELICZAY JNS (Marsigli lete s munki. M. Tud. Akadmia, rtekezsek a trt. tud. krbl, IX. k. 0. sz. Bpest, 1881. 43 1.) 28, 35. BBMBI PTER (Epistolarnm Leonis X. pontifieis maximi nomine scriptorum libri sexdecim. Basileae, 1535. Lib. XI. 275. 1.) 79. Benedek napja rva 48. apt napja rva 46. BENEDEK MIHLY 11. Bengali irs 150. BENK JZSEF levele A R A N K A GYRGYHZ, Kzp Ajta, 1791. febr. 2. Szamoskzy .Origines Hungri" ez. kziratrl (M. Nemzeti Mzeum) 84. BENK KKOLY (Csik, Gyergy s Kszon szkek lersok. Kolozsvr, 1853. II. rsz. 6970.) 62. Bererzk napja rva 53. BEROH T. 145. REKHESZI IsivAN 19. BERLEY 1. Blay Barnabs Bernld napja rva 47. Bernard, Sienai, napja rva 56. Bertalan apostol napja rva 51. BEHX.EVICZY AI.BBKT (Jegyzetei a magy. haznkat illet .s a klfldi knyvtrakban tallhat jelessgekrl. Tudomnyos Gyjt. 1820. VI. 37, 4G, 56. I.) 84, 113. Besztercze-folyf) vidki tuta js jegyek 14. Betlehem felrovott sz 43. Bet sz etymologija 13, 135. k szma a magyar rsban 7. kezse 5. sszevonsa 4, 5, 68, 73, 83, 89, 102, 104, 109, 120, 127, 130, 139, 142. orientlsa 140. 148, 153. szkely betk eredete 155160. Bctrovs trvnyei 'M, 137. egymssal rokon betsorai 157. megklnbztet jrulkai 158. liicska, bicsak, bicski, bicsak szavak etynmldfiiija 135, 136, 153, 158. Bicik. bi-rk, biiak -trk s/avak 135, 136, 53. BII.AJI lAm.Aits 1. Blay Barnabs. Biu)K-KnAN -trk rsa 153. Birnuii irs 150. Bis'iyi ira 150.

Bit-, biti, bitikci,bitiklik-tr<Jk szavak 135, 153. Bizanczi grg kiUfnk 12. Blachok (blacki, vlacliok, olhok) L. olhok 3, 32. BLACHO VINCZK, f'erenc/.rendi szerzetes 58. 130. BOB, olh tuds 14. B CSKAY ERZSBET 89. BOCSKAY ISTVN 89. trtnetrja (Szamoskzy Istvn) 4. vgrendelete 82. BD PTER (12, 63. felirata a fogarasi templomon (L. Sebestyn: Rovs s rovsrs 265. 1., Ethn. 1904, 418. 1.) 67. (Magy. Athens, 1766. toldalka Tollzs s Igazts". 359. 1.) 8, 10, 91, 92, 107. BOGDN (III.), moldvai vajda S Bk, -szsz sz 148. Bdogasszony napja rva (gyertyaszentel, Pnrificatio Bet Mri Virg.) 45. (Gymlcsolt, Annuiitiatio Bet Mri Virg ) 46. (Sarls, Bid. Asszony ltogatsa, Visitatio Bet Mri Virg.) 48. (mennybemenetele, Nagyasszony, Assumilo Bet Mri Virg.) 50. (havi Dedicatio Bet Mri Virg. ad nives) 50, 56. (fogantatsa, Confeptio Bet Mri Virg.) 53. (bemutatsa, Praesentatio Bet Mri Virg.) 53. BOLIAC CZZR 14. Bolognai rovsirsos naptr 5, 25, 28, 3556, 68, 73, 131, 138, 140 142. - - betsora 4^. - - hangzugratsa 67. BONPINI, AnTHONii's, (Herum ungaricarum decade I. dee. 7. lib.) 13, 15, 21, 33, 40, 96, 135. Borbla asszony napja rva 53. BORNEMISZA JNOS 79. BOXHORNIS, MARCUS ZOERIS (Histria universali 41., 181. 1.) 6. Brami irs 150. Brass 35. g. v. fgimnzium knyvtra 14. BunDSDOHFF(OmHuneskrifteiisOprind. 8. 1.) 136, 137. rovs-trvnyei 140,144. a Bredsdorff-Kirchhofftele rovs trvnyek 155. Brigida asszony napja rva 45. BnroKEN-mAi. mzeum s knyvtra, Nagyszeben 14, 115. BRUNNEK, KAKI- (Kin Hol/kalender aus Pi'ranten. Xeitschrif't desN'ereins fiir Volkskumle. XIX. 249. 1.) 39. Buch sz etymologija 148. Biichslabc sz etymologija 148. Budai krnika l, !!2. Budapesti Kgyptemi Knyvtr kzirattra 07, 88. Budapesti Hrlap 18, 23.

NV-

S TRGYMUTAT

163
DECICS BABONIUS, JOHANNKS 1. Baranyai Decsi Jnos. DECSI JNOS 1. Baranyai Decsi Jnos. Defter formj rovsirsos knyv 87. DBGUIGNES 85. Dekeneus varzsl 14. Dlmagyarorszgi Trtnelmi s Rgszeti Mzeum-Trsulat 19. rtestje. 1902. IV. fz. 88-95.1. Tar Mihly vallomsrl 19, 66. Dl-Szibriai -trk feliratok 151. Siros, -grg irstbla 146. Demeter napja rva 53. Dnes napja rva 52. DENSUSUN RON 14. DERNSCHWAM, JOHANNES, de HRADICZIN 11, 2526, 72, 76, 143. (Inscriptones Romanae e lapidibus in territorio Hungri et Transylvaniae a. 15201530. collectae.) 70. (Teresehwam) Relatio Itinerationis Constantinopolitanae et Turcica (\). Prgai cseh kir. mzeum kzirata 77. keleti utazsa 70, 71. kvetsgei 79. klasszikus feliratgyiijtse 9. napli 69, 70. naplja a konstantinpolyi kvelsgi szllsrl 7273. napljnak augsburgi eredetije, prgai s wolfenbtteli msolata 77, 78, 142. naplinak prgai msolata, elszr ENOEL JN. KKRESZTLYNL: Geschichte des ungrischen Reichs. Bcs, 1813. III. 2.181.1.) 70. emlkrme (Mitteilungen derBayerischen Numismatischen Gesellschaft, 1913. 46. 1.) 27. exlibrise, (Deutsche Rundschau fr Geographie XXXVI. 133. Etbnograph:a 1914. I. fz.) 27. Ugyanaz (Zeitschrift des deutschen Exlibrisvereins 1898. VIII. 55. 1. 1900. X. 53. 1. 1901: XI. 76. 1.) 69. Dsi-fle betsor 116, 117, 130. DSI, Udvarhelyini, Alphabetum Ungaricum kzirat, Teleki-knyvtr 59. DSY FERBNCZ (A magyar sirs. Aurora, 902. augusztusi sz.) 122. Devanagiri irs 150. DEZSERICZKT INCZE 59, 62, 63. hasonmsa a Csikszentmiklsi feliratrl 10. (De initiis ac majoribus hungarorum I. et III. Buda, 1748; . Buda, 1753; IVV. Pest, 1760.) 58, 125, 128. (Dissertatio apologetica I. . n. h. n. E. 1763.) 58. Dik, gyik 140. Diea, dicator 136. Dienes, Gyenes 140. Dikili tas, ll k Konstantinpolyban 72. Did, Gygy 140.
21*

Budapesti Napl 20. BDENZ J. (Jfagyar-ugor sszehasonlt sztr. Budapest, 18731881. 664. 1.) 136. BGOK, S. 150. Bukaresti mzeum runs gyrje 147, 148. Buoh, -felnmet sz 148. BUBADA TDOR olh-szkely hamistvnyai 3, 15, 16. (Despre crestturile pluta^ilor. Jassi, 1880 ) 14. Br jt-rovs-naptr (Zivajastarina. Szentptervr, 1902. II fz. IV. tbla) 22, 39. BOSBKCQ, VN A. Gh. levelei 70. trkorszgi kvetsge 71, 79. Bustrophedon (barzdl-, kigyzirs) 2325, 28, 3739, 42, 55, 87, 137, 139, 144150, 153-160. - schemja 138. - - eredete, titknak megfejtse (L. SEBESTYN : Rovs s rovsrs, bevezets. Ethnographia.,1903. 129. I.; Zeitschrift fir. Etimologie. 1903. 755 771. 1.) 22,138. balkezes vltozata 148. BCHLER (Indische Palaographie: Grundriss dr indo-arischen Philologie und Alterthumskunde. I. kt. Strassburg, 1896. 17. I. tabi ) 150. Btz, bt, megbtz, szkely tjszk magyarzata 135, 136.

C, Cz.
CANTEMIR DEMETER, (Descriptio Moldvi. Bukarest, 1875. III. rsz.

V. fej.) 14, 15.


Capita dictionum (szavak feje) nev jegyek 103, 130. Capalis betik 149. Cariai _ betk 152.
( ' A S S I M BASA 79.

Caurinoi (?) szkithk 85. uralkodik 86. Chald nyelv s rs 97, 111. Charnay-i ezstcsat rni 147148. Chronicon pictum Vindoboncnse (\. M. Florianus; Bcsi Kpes Krnika _ s Toldy F.) 32. Cemberli tas, abroncsos k Konstantinpolyban 72. Ceorfan, rni, angolszsz sz 146. GETTO BENEDEK, veszprmi kegyesrendi iskolaigazgat 129. Conversiti Bagoariorum 156. CORNIDES V v x i K i . . a pesti egyetemen a diplomatika tanra 9, 16, 9294, 129. levele Hajs Istvnhoz 1. Hajs: Monumentum etc. (1780.nov. 19. M. Nemz. Mz. s M. Tud. Akad.) 9, 57, 62, 106. Pe vetere litteratura Hunnica, kzirat) 62.

CorpusJuris Hungria (Magyar trvnytr 10001895. Millenniumi kiads I. 10001526. 690, 740.1.) 81. CSABA, kirlyfi 31. 156. Csngk 136. rovsa 23. CSKKI DEZS (Magyarorszg ktrtnelrai fldrajza a Hunyadiak korban. V. kt. 1913. 53.) 140. CSEREI FARKAS 65. Csigla, trk sz 156. C'sigla mez (Chigla mezei, in campo Chigle, Chigladmezei, Czygla-mezewj 31, 32, 156. Cski szkely krnika 1. SZDECZKY L. 10, 16, 65. Csikiensis, Histria Domus 58. 130. Csiksomlyi ferenczrendi kolostor 123, 124. - - knyvtra 130. nyomdja 124. gradualeja 124. Csikszentmrtoni (?) felirat. 59, 60. Csikszentmihlyi (?) felirat 57, 65. 118. koholt felirat 10. Csikszentmiklsi rovsirsos felirat, 1501-bl 5, 812, 1517, 19, 21, 23-24,26, 41, 55, 56, 5764, 110, 118, 119, 125, 128, 141, 142, 158. betsora 25. - - marosvsrhelyi msolata (1. Marosvsrhelyi kzirat). 107. CSIPKS 1. Komromi Csipks Gyrgy 86. Csirkovi -trk feliratos k 151. Cszi, XV. szzadi, magyar, M. Tud. Akadmia kzirattrnak Telekikdexbl, Rgi Magyar Kltk Tra II. 367368.1. 44. a Peerkdexbl 44. egyb magyar cs. 67. CS.AI (TsuLAi) GYRGY erdlyi ref. pspk 111. Cultellus, adks 136. CURTIUS ERN 145. Cyrill-betk, betsor, irs, rsrendszer 3, 13, 14, 15, 63. CZOBOR MHTON trkorszgi kvetsge 78.

D.

Dczia 8890. feliratos emlkei 82. DADI KIRLY PL 1. KIRLY PL 18. Dk betk 14. elmlet 14, 15. rsjegyek 15. Dnok rovsnaptrai 35. Debreczeni fiskola knyvtrnak elveszett rovsirsos knyve 6, 7,111. Debreczeni Magyar Grammatika 1. DOMOKOS LAJOS 11, 63. DEBRECZENYI MIKLS (Az smagyar irs nhny hazai s oroszorszgi emlke, Bpest, 1914. 17, 19. 1.) 17, 63, 122.

164
Diplomatikusak, magyar 5. DISAIFT. KUN 12. Divk, Gyivk 140. DiETwcfi (Runeninschriften eines gothischen StamniHs auf den Wiener Goldgefassen des Banater Fimdes. Germania, 1866. XI. 177-209.) 17.
DlETERICH (DiETERICrs) JiNOS KoNlUl),

NV-

KS TRfiYMl'TAT

vsirsos felirata 1668-bl 10, 12,' 15, 17, 24, 88, 118-122, 139. ERDLYI JNOS (Npdalok s mondk I. 1846. 319. l. S/kely dalok

527. sz.) 124, 135.


Erdlyi Magyar Nyelvmivel Trsasg 65. Erzsbet (Magyarorszgi) napja rva 47, 53. Estei lelet etrusk rszerei 146. Estrangelo rsrendszer 150. Estyn (Stitan, Stytn) nv rva 6264. Etruria nagyherczegaek rovsirsos knyvet rejt knyvtra Flrenczben 83, 85. Etrusk irs 10, 22, 24, 25, 147. irvessz bustrophedormal 41, 146.

ulmi superintendens, korbban a giesseni egyetemen a theologia tanra 92, 93, 95. DOBAI IsivN-fle betsor 101, 116, 117, 141. (Literae Siculae, 1753. kzirat. Teleki-knyvtr) 59. DOBAI SZKELY SMUEL 94, 107, 116. DOBEL, F. (Dr Fugger-Bergbau und Handel in Ungarn. Zeitschrift des historisdien Vereins fr Schwaben und Neuburg. 1879. VI. 33.. 50. 1.) 70. Domokos napja rva 50, 50. DOMOKOS LAJOS, SZIKSZAI GYROY s BENEDEK MIHLY (Magy. Dramma tika. Debreczen) 11. DONNER, 0. finn nyelvsz. (Inscriptions n faractres de l'.Inissi. 152. 1. Inscriptions de l'Orkhon. XXXIX. 1892.) 152. ~ (Sur l'origine, de l'alpliabct turo du Nord de l'Asie. Journal de la Socit l'inno-Oiigrienne. XIV. Helsingfors, 189G.) 152, 154. Dorottya asszony napja rva 4">. Dubniczi krnika 32.

F.
Fbin (s Sebestyn) napja rva 44. Fabuzogny, hamis felirattal 17. FADRUSZ JNOS szobrszmvsz 18, 20, 21, 25, 28. czikke a rovsrsrl (Szilgy ez. zilahi jsg 1902. s/ept. 18. &/..) 18, 66.' Ugyanaz (Magyar Sz fvrosi napilap. 1902. szept. 24. sz.) 18, 66. Ugyanaz (Budapesti Hirlap 1902. deoz. 25.) 25, 66. FANTUZZI, GIOVANNI (Memorie delle vita del generale Co: Luigi Ferdinanclo Marsigli. Bologna, 1770. 109.) 28, :$5. FARKAS NP. JNOS 05. FAULMANN KROLY (Geschichte dr Schrift, Bcs, 1880. 505.) 12, 13. FKJRPATAKY LSZL 10, 19, 66, 88. Fclillrl-lefe.l halad sorve/ets (L. Fggleges sorvezets). FNYKEKES 1. Sxab Jxsef G3. FERDINND (I.) kirly hadseregnek titkra 1. VEIT GOLIEL 3. trkorszgi kvetsgei 79. FKRENC/ (assisi) napja rva 47. hitvall napja rva 52. KERENCZI MIKLS, t'ereiic/.rendi nvendk 124. Ferenczrendiclc Histria Domus CsiIciensis-c 130. I'^SCHER KAROLY ANTAL (A hun-magyar irs s annak t'ennmaradt emlkei. 1889.) 16, 17, li), 122. (A hunok s magyarok fekete, illetve felir elneve/.snek megfejtse) 17. (I)ie Hiinnen im schwei/.erischen Eifisclithale. /iiricli, 1896. 190 91.). 17. FLIIKKNCZI nagylierczcfri knyvtr 4, 6, 84. ismeretlen irsi'i knyve (xyliiRraph) 82-87, 89, 113. Fogalonjcgyek (ideogrammok) 144, 148. naptrakon l:!8.

Fogarasi ref. templom Bd-fle rovsirsos felirata 10, 67. <l>mvi-/.i'iut, phniciai rovsrs 145. FORTUNATUS, VENANTIUS (Carminimi lib. VII. 18 : 19. Migne: Patrologia LXXXVII1. Paris, 1850.) 148. Forum Rommon -latin oszlopfelirata 147. Fossis, DE, FEANCISCDS DOMINICUS.FLORENTINOS (Alphabeta varia) 84. FEUEHN CH. M. (Ibn-abi-Jakub el-Nedim's Nachric-ht von dr Schrift dr Russen. (Mmoires de l'Aca(Icmie Imperiai des Sciences de S. Ptersbourg 1836. III. 513.) 156. Fragmentum collectionis Szamoskzyanae Ao 15901608, a budapesti Egyetemi Knyvtr kzirata 88. FUGGER, augsburgi, csald 69. csald levltra Augsbuigban 70, 77. csald magyarorszgi bnyszata 70. Furriienschrift 138. Fulhark germn rnnasor 149. naptrak 35. Fggleges sorvezcts 6, S3, 86, 87, 151, 154. Flp s Jakab apostolok napja rva 47.

G. Gy.
GABNYI JNOS 19. Gl (Gyl) napja rva 52. Galatai hats a runasorra l>0. GLFI (GYLPI) JNOS, Bthory Zsigmond nevelje 87, 89. Galiliban Ena, felrovott szk 43. GAKDTHASEK V. (Ursprung und Entwickelung dr griechisch-lateinischen Schrift. Germanisch-romanische Monatshefte. I. Heidelberg, 1909, 273, 337.) 147. GELEJI KATONA ISTVN (Magyar o-rammatikcska, Gyulafehrvr, 16;">o). (1. (Titkok titka) 6, 111. Gelici imdsgos knyv (Libelli!? precum) 17, 129. Gellrt pspk napja rva 51. Gergely mester felrovott nv 6264. Gergely ppa napja rva 46. GKRLISTUYEI JAKAB, SKrnyi bn 81. Germn-rnk 2224, 26, 140,147 155, 158. runanaptrak 41. - jsok 148. jsok plc/.iki 149, 150. sagk (nekek) 148. Gesellschaft fr Anthnipologie, Ethnographie und Urgeschichte. Berlin, 1903 okt 17. lse 1. SBBKSTYN GYULA 23.

E, .

EBNEK, L. F. 27. EDUMRN, Csaba fia 31. Egyed napja rva '>!. Egyhzi szlv bettsor 15. nyelv 15. Egyiptom 14, 79, 80. felrovott sz 4:!. rsrendszere 4. -i kprs 144. hieratikus s hieroglypMkus irs 14"). Eiftschthnli liuniitdok beti 17. Kkirs 144. megfejtse. 152. Klei-Xan, kvetsg] szlls Konstantinpolyban 73. Eliris nv rva 6364. Kmlkiriik, vgi magyar 34, 1(1, 12, 141, 155. KKF.K s/.kely csaldm-v az A t i l l a kinrsen (?) 17. EHOEI, JNOS KKKESZTM (lieschiclite ilr- iiMirnM'heii Keirhs unii M'inri Xcl)rnliiiiilcr, I. 1797. Allffeineiui 1 \Velthi>ti.ric, X . V I I I . 1. li. Halle, 171(7. Mm L'Ili.) 70. Knlakn ( Utlvarhelyvrmegyei i k/sff 74, 81, 11!)1212. nvvilt(./.!itai 11 s unitrius templomnak rn-

NKV- BS TRGYMUTAT

105
Hiungnu np 151. HDOLT LSZL (A szkely vagy rgi magyar irs eredete. Pozsony . D; klnnyomat a pozsonyi freliskola 188384. vi rtestjbl, .13.) 16. HOLTHADSEN, 1. F. Wimmer 137. HOMEROS (Ib'as, VI. 169.) 146. HORNYI 32. HORVTH BENEDEK, kegyesrendi tanr 58, 59, 125131. HORVT ISTVN 8. (A magyar s hazja rgenten) 9. (Rajzolatok a magy. nemzet legrgibb trtneteibl. 1825.) 9. (brlata Sehwartner Mrton Diplomatikjrl. Tudomnyos Gyjt. 1819.) 9. Hu irs 151. np 151. Hun-avar hagyomnyok 156. npek 151, 154. Hun fejedelmek tanjo" czime 85. Hun-magyar-szkely kapcsolat 13, 17, 31. HOSPALV PL (Die Ungern oder Magyarn. Tesehen, 1881,183.1.) 13. HrszTi ANDRS ( s Ujj Dczia) 84.

GVAT v.Urkunden l Actenstcke zr Geschichte dr Verhaltnisse zwischen sterreieh, Ungera und dr Pforte im XVI. und XVII. Jahrhiinderte. II. Wien, 1838.) 79. GiiiKARLuxi 1. PACLI 146. Giesseni egyetemi knyvtr 94. msolata Telegdi Rndimentjiiak 8, 24, 64, 86, 94107, 110, 117. msolat Dicterich-fle pldnya 104. Mai-fle pldnya 104. akadmia 92, 93. Glagolirs 1416. Glavcndrupi emlkk 148. Gt betk, rnk 7, 9, 12, 17, 25, 62, 72, 143, 147. bibliafordts 147. nyelv 150. np 61. Gothrd pspk napja rva 47. Gothiciim Alphabelum Joannis Magni 12. GNCZI GYRGY (De disciplina ecclesiastica. Debreczen, 1613. ez. nyomtatvnyba jegyzett betsor.) 112. Grg betk, irs, rsjegyek 6,10,12, 14, 16, 83, 97, 143, 145, 146,149, 157160. s latin irs 158. rovsrs 147. bustrophedon 22, 39, 146. epigraphia s palaeographia 146. kiszgiai s keleteurpai feliratok 22, 154. tvs 154.pnzek 152, 154 j-grsr nyelv 23. Grg-keleti olhok egyhzi nyelve ?>. r^rpeiv ige etyuiologija 145, 146. Grammatikusok, rgi magyar 5, 11, 16, 140. Grebju, lett sz, rni ' 146. GROTKKEND 152. GURUIT, C. (Die Baukunst Koiistantinopels. Berlin, 1912. 96. 1.) 73. Gyrfs napja rva 48. Gyrfs (belyesen Gellrt pspk) napja rva 51, 52. GVABMATHI SMUEL (Okoskodva tant magyar nyelvmester, Kolozsvrott, 1794. 46. 1.) 8, 63, 65, 66. Gyergyi elolhosodott szkelyek 14. Gyimesi csngk 136. Gyrgy napja rva 46. Gyulafehrvri kptalani levltr 84. ref. fiskola 115. Gymlcsolt nnep rva 43.

un(

H.
HAJS ISTVN GSPR, kegyesrendi tanr 58,128. (Monumentum literrarium hunno-scythicum, 1781.14.1. kzirat a M. Tud. Akadmia knyvtrban) 9, 57, 59, 62,106, 125127. HALSZ GYUL 1. Stein Aurl. Hamburgi m/isolata Telegdi Rudi mentjnak 2 !, 60, 94, 105107. vrosi knyvtr 94, 105,

Hamistvnyok 9. HAMMER-PCRGSTALL, von, J. (Constantinopolis und Bosphorus, rtlich und geschichtlich beschrieben. Pest, 1822. I. 166, 438, 597. 1.) 73. HAMPEL Jzsef (A nagy szent-miklsi kincs. Archaeologiai rtest, j foly. IV. 1884. 43. 1886. 69.) s' Dr Goldfund von Nagy-SzentMikls. 139. Hatigzugra rsrendszer 4, 5, 15, 28, 44, 56, 67, 68, 104, 112, 120, 131, 141, 145, 158. II&NKA, prgai knyvtrnok 70. HAHSNYI JNOS 112. betsora 115, 116. irsmutatvnya 7. s Kapossi fle betsor 116, 117. HASDEU BOGDN 14, 15. Hber bustrophedon, 39. irs, rsrendszer 15, 139, 146,148, 156. - nyelv s irs 6, 111, 143, 150. irs s szavak 97. szgletirs 144. np 154. s magyar nyelvrokonsg 97. (L. smi, zsid.) HEGEDS ISTVN eoniecturja 83. HEINEMANN O. (Die Augusteischen Handschriften VI. 1898.) 78. Helsingforsi finn rgszeti trsasg expediozija Dl Szibriba 151. HFI.TAI RASPAR (Cj testamentum, 1562.) 136. HERRMANN, ANTAL DK. 39 HKKMAN OTT 16, 20. (A kz s a szm az sfoglalkozsok krben. Termszettudomnyi Kzlny 1903. febr. fz ) 21. (Az osszam s az sbct viszonya irodalmunkban. Archaeologiai rtest, 1903. j foly. XXIII. 250, 265.) 3, 21. A szm s betrovs viszonya haznkban. Kivonata Pesti Hrlap, 1903. febr. 25. s Vasrnapi jsg 190:i. mrcz. 1.) 21. -- (Rovs, l'esti Hrlap, 1903. februr 10. sz.) 20. Herodes, felrovott nv 43. HKRODOT (V. 58.1 145. HEVENESSY-CoWcdo LXVI1I. 282. Szamoskzy trt. jegyzetei. Bpesti Egyetemi Knyvtr kzirattra. 87, 88. HiCKEsifs (HicKES) GYRGY (Antiquae literaturae septentrionalis libri duo. Oxford, 1703-05. III. rsz. 4. I. tabi.) 7. 17, 112, 115. Hieratikus irs 145. Hieroglyphek 13, 25, 145. Himjri irs 22,158. betk 16. np 145. HIRTH, FR. (Nacliworte zr Inschriften des Tonjukuk. Szentptervr, 1899.) 152. Hiszekegy szvege rva 1. Apostoli hitvalls.

I.
IBS m; JA'QOB AN NDIM (Ibn-abiJakub-el-Nedin) X. szzadi arab r 16, 156. Ills napja rva 49. Ilona napja rva 47. Imre kg. (Depositio) napja rva 51. Incze napja rva 45. Indiai rsrendszerek 150. Inscripiions de l'Jnissi recuillies t publies pr la Socit Finnlandaise d'Archeologie. Helsingfors, 1889. 151. de l'Orkhon recuillies pr l'expdition finnoise 1890. t publices par la Socit Finno-Ougrienne. Helsingfors, 1893. 151. r, rs szavak etymologija 13, 135. Irni mvelds 152. Iratos sz magyarzata 135. Irks 135, 136. Istvn (Inventio ilextrae Seti Stephani regis) napja rva 47. Istvn els vrtan napja rva 54. Istvn kirly napja rva l. Istvn ppa napja rva 50. ISTVNW MIKLS (Histria de rebus ungaricis. Coloniae Agrippinae, 1622. 87. 1.) 80-81. Illflszigct rsrendszerei 10, 22, 147. bustrophedonai 39,

JJADRINZEW, N. M. orosz utaz 151. Jakab apostol napja rva 49. JAKBOVICH EMIL IV, 88.

Ititi
Jakut s burjt rovott naptrak Kelet-Szibribl 22, 39, 138. Jnos evanglista napja rva 54. (Ohrysostomiis) napja rva 45. (fvtele, Decollatiti Seti Johannis) napja rva 51. (keresztel, Nativitas Seti Johannis-bapt.) napja rva 48. (olajban fztt, ante portin Latinam) napja rva 47. Jnos kovcs t'elrovott nv 6264. Jnos s Pl vrtanuk napja rva 48. JANCS PANNONIUS pcsi pspk 98. JA'QVB 1. IB. Javai irs 150. Jegy, rpdkori, tulajdonjegy 23. Jegy-kettztels rsrendszerek alaktsban 140. Jenisszei folyam vidki feliratok 151, 152, 156160. Jerik, felrovott sz 43. JSRNEY JNOS (Kzlemnyek a hnscita betkkel rott turezvrmegyei rgisgrl. Tiidoninytr, j foly. VIII. k. 1840. rtekezsek V i l i , s z ) 8, 16, 62, 6(5, 91, Ol. Jeromos napja rva 52. Jeruzslem, felrovott, sz. 43. Jobbrl balra irnyul Karvezets 4,

NV-

KS

TRGYMUTAT

KLLAY FERENCZ (Histriai rtekezsKinai-csszr betmetszi 153. a nemes szkely nemzet eredetirs 150, 154. ktfk 151, rl stb. Nagy Enyed, 1829. 18, 29.) 152. 9, 1'O, 143. (A pogny magyaKirly (Istvn kirly) napja rva 51, rok vallsa, Pest, 1861. 169) 9. KIRLY PU DADI 17, 19, 20. KALL ANTAL, gellei (Pozsony vm.) (Hun-szkely irs. Ellenzk, 1888. plbnos 129. 15. sz.) 66. (Researches in Kalmk irs 151. llunno-Scythic. London, 1893. The Kanti, felrovott sz 43. Babylonian and Orientai Record, KAPOSSI-BL-fle betsor 62, 66, jun.'vi. No. 10. 227) 25, 66. 115, 140. hamistott rovsirsos kdexe 17. KAPOSSI SAMUEL-fle marosvsrhelyi KIRCHHOFK (Das gothische Kunnbetsor a Teleki-Knyvtrban 8, l phabet. II. kiad. 3.1 137. 10, 112, 115, 116, 141. aLitorae rovstrvnyei 144. Hunno-Scythicae kln kzirata a Kisasszony (Nativitas Bet Mri Teleki-Knyvtrban 59. Virg.) napja rva 51. KARCS, pesti rzmetsz 130. KISKJONI JNOS 1. KJONI 123. Karacsay-kdcx 18-20, 66. Kiskarcsony (Kskarcsony, f'ircumKarcsony (Nativit Domini) napja cisio Domini) nnepe rva 44. rva 54. KISMARJAI VESZELIN PL debreczeni Katalin napja rva 53. emlkknyve, Leiden, 1653. 6, KATANCSICH MTYS PTER (De Istro 111. ejusquc adcolis commentatici. Buda, Kiss BLINT (Magyar rgisgek. Pest, 1789. 3079.) 63. 1839. 7589) 9, 143. (siai s KATONA LAJOS 20. azokbl szrmazott eurpai betk Kaukzus-vidki tririiksg rsa 157. formi) 9. trk nyelv ruszok rsa 156. Klra napja rva 50. KAULEN : Schrift (Wetzcr mid Welte's KLEIN (MicuL) SMUEL 1. SINKAI 14. Kirchenlexikon. X. Freiburg i. Br. KLKMENT DR. RADLOPF VILMOS ti8, 9, 12, 15, 22, 24, 73, 83, 87, 97, 1897. 1940. has.) 150. trsa 151. 111, 137, 139, 140, 143, 144, 145, Kavi irs 150. KLEVITZ, E. nnd EBKI , K (Die Mairi150, 152, 154. titka 138. Kazrok s kabarok rsa 27, 156. kel dr Universitiit, Giessen 1608 JOLLYG-TEOIN -trk rstud 153. - trksg.24. 1707. Giessen, 1898. 170.) 95. Joniai betk 152. Kcde kzsg, Kis- s Nagy-, UdvarKokas, a szmrovson 23. Jlia napja rva 45, 46. hely m.) 74, 81. Kolozs (Scholastica) napja rva 45. Juscf mester felrovott nv 62. KKUEI (KETKJI) S'/.KELY TAMS 26, KOMROMI CSIPKS GVHOY rovsir.IUSTINIJS csszrhoz rott scytha be7476, 78, 81, 139. sos albumlapja 1653. 111, 112. tfs levl 12. KEH.I, germnok rovsirsos fi 148. (Hnnti'aria illustrata. Utrecht, 1645 Kelemen ppa napja rva 53. L. Toldy: Corpvs grammaticorvm. Keletszibriai rovott bustrophedonos Pest, 1866. 342. 1.) 6, 86. naptrak 22. KONCX JZSKP (A marosvsrhelyi v. Kemtsik-mdki sziklafeliratok 153. rt', kollgium trtnete. KlnleKabarok csatlakozsa s irs-kzveKKNDI ISTVN 89. nyomat a kolljiiim 1883-1888. titse 24, 27, 156. Kpes Krnika (L. mg Bcsi Kpes isk. rtestjbl. Marosvsrhely, KADDKBO (JKKQELY 19. Krnika) 16, 21. 1889. 26.) 92. Kabul irs 150. Kprs 13, 144. Konstantinpolyi rovsirsos magyar KACHRI.MANN (Geschichte dr ungaKerbcn, kzpfelnmet sz rni" 146. nyelvemlk (felirat.) G, 9, 25, 26, rischcn Bergstjidte u n e ! ihrer UmKs, adks (cultellus) 136. 36, 41, 55, 56, 67, 68, 69-81, 131, i,'bim< Sclmec/,, 186(i. III.) 70. KETKJI SZKELY TAMS L. KKDBI. 139, 141, 143. e rovsirsos KADMOS, a grff rsrendszer megKtsoros rovs- bustrophedonja 22, nyelvemlk prgai s wolfenbtteli alaptja 145. 23, 136137. msolata 77, 78. kvetsgi szlKJONI JNOS 58, 115. lete 123 KfczAi SIMON (C'hronicon Hvnjjaricvm, ls 7173. 125. betsora 8, 119, 131, 141. l il). 1. cap. 1\'. M. Florianns: Fontes KONSTANTINUS PolU'HYROOHNITUS, 156. irsmntatvnya 142. fljegvdomestici. Voi. II. p. 70) 1216, KOKI.TKI OBVAI.D 81. y.sei 1G7:;-I)1 123131. (Can:',!, 32. Koso-Zaidami -trk felirat 151. KOVACHICH, MART. UEOKO. (Scriptores tio cathrilicum, 1G7>. f'siksomlyi Kziratok Trsasga Erdlyben (Socieklastrom.) 123, 124/120. (Ilorrenun hmiirarirarnm minores. Buda. t! I'oliliistnriim Transilvanica) 65. t n l i i s devotionis, kzirat.) 12:i. KiKPKiiT MENIIIK (Hans I)enis< i hwain's 1798. Verancsios munki II.) 34. t l i r r . l c i g i a i k/irata 127. KOVACSCZY FA UK S, erdlyi kane/.clorientalische Keise 1553 1555. Kalnu: :\7. Orszgos M;iy. IparmvGlbus 1887. LII. 186., 202., 214., lr 82. zeti Mzeum rszrl rendezett Koweli lndzsavg rimi. 147, 148. 230.) 27, 70, 78. k i i n y v k i l l i t s l i o z . Budapest, 1882. KifH/riz-irds s sorve/cts, serpentin Kozr 1. Knzr. 22 ) 124. Kzpzsiai trk irs 158. trl; l. Imstrophedon 138, 144. Krili/in tclrovott nv 43. Kimbfr-ytok ift'rinn rimili 11. nyelv 25.

NV-

S TRGYMUTAT

167
Magyar nyelv hangtani sajtsgai 5, 140. nyelvjrsok 156. nyelvtanirk 6. Magyar szentek napjai 55, 56. Magyar Sz napilap 18, 20. MAI, D. iunior 92, 93. MAI JNOS HENRIK IDSB. giesseni egyetemi tanr 95. IFJABB giesseni egyetemi tanr 95, 106. gyjtemnyk 106. giesseni knyvtruk Telegdi-kzirata 95. MAIOR PTER 14. Makkabeus rmek feliratai 147. Maljok fldje s rsrendszere 150. Mandeus irs 150. Mandzsu irs 151. Marathi irs 150. Margit napja rva 49. Mria-Magdolna napja rva 49. MRK KRNIKJA 1. TOIJ>Y FEBENCZ 32. Mrkus evanglista napja rva 46. iaroscsrhelyi kzirat (a TelekiKnyvtrban) 17, 59, 60. 62, 63, 112, 115, 141, 143, 157. betsorai 8, 116, 130. - msolata Telegdi Rudimentjnak 8, 17, 64, (57, 94, 101, 107110. TelekiKnyvtr 115. ref. collegium knyvtra 5", 91, 92. MARSIGLI ALAJOS FERDINAND olasz grf rovsir.-os msolatai 10, 11, 28, 3541, 55, 112, 123, 131, 135, 138, 140, 141. bolognai gyjtemnye 40. (Manuscritti diversi Voi. IV. 54. k.) 36. Danubiiisa 55. Mrton pspk napja rva 53. Maszaget betsor 17. Mt apostol napja rva 51, 52. MTYS FLRIN (Chronicon pictum Vindobonense : Fontes domestici Voi. li. 120.) 32. Mtys apostol napja rva 46 MTYS KIRLY krniksainak fljegyzse 3, 32, 33. Mtys kovcs, felrovott nv 6264. illys mester, felrovott nv 6264. Melcha irs 150. MKUBOEFS 1. Bl Mtys 8. MEKASDEB byzanczi fljegyzse 12. MESA moabi kirly emlkkve 144. - e k felirata 145, 147. MESSERSCHMIED DSIEL GOTTLIEB, danzigi termszettuds 151. MSZROS GULA. (A nagyszentmiklsi kincs rovsos feliratainak megfejtse. Ethnographia, 1915 I. fzet 1. 1.) 17, 139, 154. Miatynk szvege rva 1. r imdsga. MICDL (KLEIN) SMUEL 1. StNKAi 14. MIGKE (Patrologiae cursus completus. LXXXVm. Paris, 1850. L. FORTUNATUS Venantias.) 148.

Kzptengermellki rsrendszerek 15, 22, 24, 140, 143, 144, 147, 157. rovsrs 150, 154. KRIZA JNOS (Vadrzsk I.) 136. Krniksok, magyar 10, 12, 17, 141. rpdkori, latin 155. - - kzpkori, latin 34, 21. - - Mtys-kori 155. Kufa vros rsrendszere 150. Kufi rs 150. Kttmn-scylhk fejedelmnek tanjo" czne 85. KUNITS FEBENCZ, kolozsvri jezsuita (Dacia Siculica. Kolozsvr, 1731. 51.) 57, 65, 118. KUNOS IGNCZ 27. KL-TEGIN -trk feliratos emlkkve 151, 153.

Lacedaemon henger 98. LAJOS (II.) magyar kirly 79, 80. LAKATOS ISTVN, esik kozmsi plbnos (Siculia accuratius, quam hactenus, delineata et descripta in lucemque data. 1702. kzirat.) 14, ir,, 113, Ilo. Lndorfehror elveszsnek oka c/. kzirat (M. Xemzeti Mzeum.) 79. - eleste 80. LABFBLD VILMOS (Gricchische Epigraphik. |Dr. Iwanv. Miiller: Handbiicb. dr klassischen Alterthumswissenschaft. I. 2. kiad.] Mnchen, 1892. 443.) 139, 150. U. a. 3. kiad. 1914 Mnchen. Iwan v. Mller und Rbert v. l'hlmann : Handbuch dr klassichen Alterthnmswissenschaft. I. 5. Abt. 131.) 14.V Lszl kirly (Szent) napja rva 48, 49. LSZL kirly (II. Ulszl)neve rva 74. Latin ABCz alkalmazsa a magyar rsban 6. bustrophedon 147. s germn rintkezs 150. rs hasznlata 4, 54, 55. oszlopfelirat a Forum Romnamon 147. Laurenziana, flrenczi nagyherczegi knyvtr 82, 84. Lzr napja rva 54 LZR IMKE, Gyalakutai, hznl Telegdi : Rndimenta msolata 58,130. LZR JKOS GRF 58. LZR MIKLS GRF (A grf Lzrcsald. Kolozsvr, 1858. 9293. 1.) 58. I.AZII > s Szaraoskzy, egyttes kiadsa 82. LKGINOVSKIJ, K. D. (a keletszibriai jakut naptrrl, a szentptervri Zivajastarina, 1902. II. f. 195200. IIV. tabi.) 22. 138,

LEHMASX, C. F. (Beitriige zr altn Geschichte II. 2. fz.) 147. LEININGES-WKSTEBBUKG, KARL EMICH, GRAP zu (Deutsche und sterreichische Bibliothekszeichen, Stuttgart, 1901.) 27, 69. LENOKMAST, F. (Essai sur la propagation de l'alphabet phnicien dans l'ancien monde. I. Paris, 1872.) 145, 150. LEO (x) PPA levele 78, 85, 86. Lcydetii ref. akadmia 91, )2. Lipcsei tudsok kzlemnyei: A ta Eruflitorum, quae Lipsiae publicantur. Actorum Eruditorum Supplementa 1718-1731. VII k. 3. fz. 92. 93, 94. Lipsius-fle betsor (Die so nthige als ntzliche Buehdrwkerkunst und Schriftgieszerey. Lipcse, 1740. ez. miibl) 116. LISZNYAI KOVCS PL (Magyarok Crnicja. Debreczen, 1692. 172 173. 1.) 111. LITEKATI NEMES SHCEL hamistvnyai 17. Litcrtorok, rgi magyar 5, 11. LOSTRINER LNRD, ferenczrendi szerzetes (Chronologia topographicoclmriigrnphica, kzirat a rsiksomIvi kolostor knyvtrban.) 130. Lrincz napja rva 50. Lucza napja rva 54. LI-QOSST JZSEF msolata Telegdi Kudimentjrl 94. Lukcs evanglista napja rva 52. Lyciai betk 152.

MABILLON JNOS kritikusa 1. HICKES1U3, HlCKtS GRGY.

Magnhangzk kirsnak mellzse I. Hangzugratis 141. Magdaln felrovott sz 43. MAGINOS AxTosirs (Geographiae Cl. Ptolomaei, Pars U. 1595. 162. 1., 17 jegyz.) 4, 83, 84, 87. MAGNUS, JOHAKNES (Gothorvm Sveonumquc histria. Roma, 1554.) 12, 72, 143. MAGSCS, OLAHUS gt krnikja 72,143. Magyar Xemzeti Miheum beavatkozsa 17, 19, 21, 25. - - rovsirsos betsora 141. - - ismeretterjeszt eladsai 20. - - (Jelentse 1902. vi llapotrl 189 190. J 20. - - Orsz Szchnyi knyvtra 14, 36, 115. rgisgtra 17. Magyar Npkltsi Gyjtemny. Kiadja a Kisfaludy-Trs. j foly. I. 1872. 278. 1. 135.

168
Mihly arkangyal (Dedieatio Seti Michaelis) napja rva 47, 52. MIKLS Gvnav, az enlakai unitrius hitkzsg- tagja 118. Mikls pspk napja rva 53. Milkovi pspk 1484-iki missalja 56. ML JNOS, az oxfordi St. Edmund Hall feje 1. Mindszent napja rva 53. MISKOLCI C. GSPAR album-lapja 1654. 111, 112, 140. Moabi betk 16. MoLoovAN GERGELY (A latin, cyrill dk s szkely irsjeiryek krdse a romnoknl. Budapesti Szemle, LII. 1887. 130. 1.) 3, 14, l, 17. MOLNR JNOS (Deutsche-Valachische Sprachlehre. Bcs, 1788) 14. MOMMSEN TIVADAR 23, 69. Mongol rsrendszer 61. G2, 151.
MUHAMMD B. ISHQ L VARRQ L

XEV-

KS TAIGYMITATO

NMETH JZSEF felesik! esperes levele ARANKA GYRGYHZ, 1797. mrcz. !O. (Nemzeti Trsalkod. Kolozsvr, 1836. II. 232233. 1.) 65, 66. Nemzeti krnika szvege, 1221 krl 3, 14, 31, 32, i. Xeskhi arab irs, 150. Nestorinus irs 150. trtk 150. Nikodemus, felrovott nv 43. Nlusi papr 83, 85, 86. Norvgok rovsnaptrai 35. Nyl 23. rajta rovs 156. Nyugatszibriai rovs 23.

OTTLEY DM 7. Oxfordi St. Edmund Hall 1. Ozset napja rva 50. rmny hats a runasorra 150. rknaptrak 28, 4041, 55.

P.
Pduai egyetem 82, 84. Pahli irs 150. Palatlisait hangok a magyar rovsrsban 140. Pl apostol napja rva 45. (Commemoratio Saneti Pauli apostoli) napja rva 48. remete napja rva 44. (IV.) ppa 50. Pannnia felrovott sz 43. Dunntl 31, 32, 156. Ppai adlajstrom az 13323. vbl 118. udvar 78. PPAI PARI/ FERENC (Dictionariiim. Lcse, 1708.) 7. PPAY SAMVBL (A magyar literatura esmrete. Veszprm, 1808. 347. 1.) 11. Prja, rsze a hastott rovsnak 23, 136. Psztorok szmrovsa 3, 1719, '20. PALEB GYULA 17. FATILI, C. (Altitalische Forschnngen. III. 9.) 146. HZMN PTER 103. Pecsenegek (besenyk) 27. Pecr-kdcx magyar cszija 44. Pclazj feliratos emlkek 22. bustrophedon :<9. J'ehlevi nyelv 150. irs 152. I'KRENYI ADOLF 19. PHIUF.TJ JNOS (Bevezets a diplomatikba 1821.) 9. (A magyar s hazja rcgenten. Pest, 1831. 21. 1.) 63. Perzsa nyelv 6. irs 61, 79, 150. Persia, felrovott sz 43. Pcsitlio (szr) irs 150. Pesti Hrlap 18, 20. PETNCZI FLIX trkorszgi kvetsge 78. Pter (szgs Szent Pter, f'athedra S. Petri) napja rva 45. Pter apostol (vasa szakadsa, ad vincula beati Peti-i) napja rva 49. Pter s Pl apostolok napja rva 48. Petronella napja rva 48. Phonctikiis rovsrs 145, 147. Phnicia 97. npe 147. Phiticai irs 9, 10. 12, 14,143-147, 150, 156-160. - feliratos emlkek 2'2 rovsrs 154. s i;n"><r rovsrs 150-160. Phriigiiii betk 152. Pielroassai gt nins ^yirfl (Bukresti in/eum.) 147, 148.

O. .

BAGDADI anib ir 156. MUNKCSI BERNT 27. MOZSNAI (MusKAi) GYROY, az enlakai rovsirsos emlk festje 118122, 139. Memlkek Orsz. Bizottsga 118. MCLT.EK IWAN von 1. LARFELD. MLLER KONRD 27. Mnchcbergi lndzsavg rni 147, 148. Mncheni kdex naptra 44.

N. NY.
NAGY-RI JZSEF 84, 113. NAO G:ZA (A szkely irs eredete. Ethnograpnia. 1895. 269. 1.) 24, 157, 158. A szkely irs eredete ez. felolv. az Orsz. Rgszeti s Embertani Trs. 1890. prilis 29. lsn, (rviden Budapesti Jlirlap 1890. 154. sz.) 23. NAOY PKTKK orosz czr kzp-zsiai ezpediczija 101. N A G Y B N Y A I TERGER JNOS l l'erger 9. Nagyszentniiklsi arnyidt (Attilakincs) 16, I.ri4, 157, 158. -trk telifatai l H), 104, 160. Nndorfehrvr 1. Lndortehrvr. Naptrak, magyar 44, 55, 67. Ndzret, felrovott sz 43. NECKKI,, (. (Znr Kinfiihriiiig in die Runenforschung. III. (erm. romanisHie Monatslmfm, 100!). 7, 14, 1. 1. 148. 149, 150. NKOYKSY LPZI. ('onicrtiir:i :\ konstantinpolyi rovsirsos emlkhez. Kthno S rapliia 1II5. 15!). I.) 74. XKMKS DN (A s/.rkely irs. Mairynrnr~y.ir > a Xaifyvilif. 18^1'. X I X . 18. H. 7(1".. 1.) 121. Nmet un- imiu/iliirak J!).

OHRTELITTS JNOS GoDOPRD (Harmnia 11. (linguarum) orisntis t occidentis speciatimqve livngaricac cvm liebraea. Kiadta Hlivai Jnos, Wittenberg, 1746.) 17, 116. O-grg irs hlsa a, rnra 149. OLH MIKLS, esztergomi rsek 34, 13, 135. - - (Hungria t Atila. Brsszel, 1536. Lib. I. Cap XVIII. S. II.) 33, 96. Olhok fvlachok) 3, l-l, 15, Ifi, 31, 32. bett 63. - - psztorainak szmrovsa 136. hamistott tulajdonjefyei 1. BCRADA. ppinak cyrill-irsa 13. trtnetrsa 14. m ri bizottsg (SXENTKI.RAY, KABDEB stb.) 20. Orbn ppa napja rva 47. OHISN BAI.AZS BR els rtestse az enl'ikai felirat felfedezsrl, (Kolozsvri Kzlny 1864. nircz.) 119 (A Szkelyfld lersa trtnelmi, rgszeti, tennsxetrajzi s npismei szempontbl. Pest, 18GS. I. 123, 124.1. II. 74, 105. 1.) 65, 118119. Orkhon vidki feliratok 151, 152, 154. s .Teniszei vidki feliratok 157. Orosz csszri Akadmia szibriai expediczija 151. Orosz irs 61. Orsolya napja rva 53. Orszgos Rgszeti s Embertani Trsulat 17, 18, 21, 23. Osvr.n FARKAS, gr. Batthyny ndor titkra 125. Osztjkok 23. ktsoros rovsa 136. O-lestamoiluni, .lob knyve 19:24; Jeremis 17 : 1. 146. O lriik feliratok, (s/ibriai) 17, 23, J4, CL'. 7(1, ina. rsrendszer 22. 20. 143, 157, 158. bnstroplicdon 37. rovsrs 147155. nyelv 135. s/.vegek 152. OTHOKOCSI Fnis FKRKN<V. (Oriirinos llnn^avicac. Franeqncra,1693.III.) 7, I I , ( i l . HL. 84, II'.'. l i : .

NV-

S TRGYMUTAT

169
SNDOR ZSIGMOND, Csikszentmihlyi 65. Sanskrit irs 150. Srospataki ref. fiskola 115. Sassanidk 150. SAXO GRAMMATICUS (Lib. III. Mllerfle kiads. 145.) 148. SBIERA JNOS (Godicele Voronetan. Csernovicz, 1885. 293.) 14. Scano-gtok rni 7. SCHEDIUS, EUAS (De Diii Germanis, siue veteri Germanorum, Gallorum, Britannorum, Vandaloruni religione syngrammata. Halle, 1728. 445.) 12. SCHELHORNIVS, J. GE. (Commercii epistolaris Vffenbachiani selecta. Ulm, 1753.) 106. SCHEPPER CORNI:LJS (jelentsei. Ferdinndhoz 1534. aug. 2. 1. Gvay: Urkunden... Wien, 1838 ) 79.
SCHLOTTMANH K. 145.

Piltus, felrovott nv 43. PoDRACZKY krnika-kiadsai 32, 33. Pontozs 1. szvlaszt pontozs 14'2. POPEA MIKLS (Vechia Metropolia romana a Transilvaniei. Nagyszeben. 1870, 41. 1.) 14. Porphyr oszlop Konstantinpolyban 72. Pozsonyi szmadsknyvek 53. PHLMANN, RBERT VON 1. LARFELD 145. PRAY GYRGY 58, 72, 143 (Dissertationes historico-criticae in annales veteres Hunnorum, Avarum t Hungarorum. Bcs. 1774. 61. 1.) 12. Epistolae procerum regni Hungri. Pars I. Posonii, 1806.) 79. Annales veteres Hvnnorom, Avarvm t Hvngarorvm. Bcs, 1761.) 85. Pray-kdex latin naptra 4748. Prgai msolata a konstantinpolyi rovsirsos nyelvemlknek 27, 77, 78, 88-90. Priska (Piroska) napja rva 45.

R.

R hang ktflo jegye 141. KADLOFF VILMOS 37. (Das Kmlatku Bilik. I. rsz. Szentptervr, 1891. LXXXIV.) 151. (Atlas dr Alterthmer dr Mongoli. lm Auftrage dr kaiser!. Akademie. I. Lief. Szentptervr, 1892. II. 1893. III. 1896.) 151, 153. -- (Die alttiirkischen Inschriften dr Mongoli. 1. Lief. Die Denkmaler von KoschoZaidan. Szentptervr, 1894. Neue Folge 1. BARTHOLD ) 152. (Die Inschriften des Tonjukuk. Szentptervr, 1899.) 152. RADULESCU ELIADE J. 14. Rkmdra hald rs 83. RAKCZY ZSIGMOND 82. RANKE LIPT (Die serbische Revolution. Hamburg, 1829 Anmerkungen 2. 236.) 70. Rav, rov sztvek a finn-ugor nyelvekben 136. RETTEGI ISTVN (Histria Transylvaniae hungaricae per questiones descripta, acceclit vetusto exemplari in Bibliotheca M. Ducis Hetruriae existente norma Litterarum Hunnicarum. Kzirat a M. Tud. Akadma knyvtrban, 1740. vi msolat) 84, 85. BCzje 85, 86. RDEY TIVADAR fordtsa 90. RSO ENSEL SNDOR 94. RTH LSZL (Az gynevezett hunszkely irs. Archaeologiai rtesito, j foly. 1888, Vili 54. l ) 3,15

Rtyi (Hromszk m) ref. egyhz kelyhnek felirata 17, 60. RVAI MIKLS 13, 22, 125, 127, 128, 130, 131, 143. (Elaboratior grammatica hungarica. I. Pest, 1806. 126128.) 12. (U. a. L k. Pest, - 1803. 128. 146 s H. tabi.) 8, 129. (Magyar literatura, vagyis : A magyar deki trtnet, kiadta Horvt Istv. Tudomnyos Gyjtemny, 18, 33. II. 58. I.) 8, 12, 137, 144. irodalmi hagyatka a M. Nemzeti Mzeum knyvtrban 129. RVAY PL, sepsziszentgyrgyi ref. lelksz levele Fadrusz Jnoshoz 1902. nov. 2. 21. Rhodiisi lovagok 80. RING ADOEJAN Rudimenta - msolata 94. Rita irni" germ. sz 148 Rizzati, -felnmet sz 148. R, rov-, rodai, rovs szavak etymologija 135136 Rohonczi-kdex 17. Rollo, .rovo", szkely adszed 136. Rmai irs 150. - betk 7. szmsor 20. Romanislk, magyar 15. Rovs 23. magyar klcsnsz az eurpai nyelvekben 136. technikja 24. trvnyei 144. fordts 137139, 155. jegyeinek szma 140. fejek 136. Roi-ts 4, 5 12, 24, 147, 155. ROEUL, H. (Inscriptiones graecae antiquissimae. Berlin, 1882. 4 ) 145. RUDOLF csszr 88, 89, 90. Runa, a germn rovsrs 7, 9, 10, 18, 136, 1545, 158, 160. betsornak kialakulsa 41, 140,150. jegyek nevei (s, Tyr, F, Freys, stb ) 149. kefli, germnok rovsirsos fi 148. feliratos trgyak 148. naptrak 55. Runstab, -felnmet sz 148. Rwzok 16, 156.

S.
Sabetts np 147. irs 150. SAPABIK F. 15. SAMBUCOS (Zsmboki) JOHANNES (kiadta Bonfini Decasa it s fggelkl Olh Mikls Atiljt, Frankfurt, 1581.) 33. SNDOR-csald hamistvnya 10, 65. SNDOR ISTVN (Sokfle VII. drb. Gyr, 1801. 3840.) 11. SNDOR VITLIS, csiksomlyi zrdafnk kzls Kjoni feljegyzseirl 130.

17, 20.

Sebestyn : A Magyar Rovsrs Hiteles Emlkei.

SCHNIPPEL, E. (ber einen merkwrdigen Runenkalender des Grosherzoglicnen Museums zu Oldenburg) 39. SCHRADER, 0. (Reallexikon. Strassburg, 1891. 734.) 146. SCHOI.MAN KROLY, svd rajzol 151. SCHWANDTNBB, J. G. (Scriptores rerum hungaricarum. Bcs, 1746.) 32. SUHWARTNEB MRTON (Diplomatikjnak brlata Horvt Istvntl, Tudomnyos Gyjtemny 1819.) 9. (Introductio in rem diplomaticam. 2. kiad., Buda, 1802. 5657.) 11. SCIIWARTZ GODOPEBD (msolata Telegdi Rudimentjnak giesseni kziratrl) 62, 107, 116. (Initia religioni Christianae inter Hvngaros ecclesiae orientali adserta. Francofvrti t Lipsiae, 1740. 76 78) 6162, 9294. SCHWEIQGER SALAMON (Einnewe Reyssbeschreibung aus Teutschland nach Constantinopel vnd Jerusalem. Nrnberg, 1608 s 1619) 73. Scytha betsor 17, 32. Sebestyn, felrovott nv 64. SEBESTYN GYULA: Rovs s rovsrs. A Magyar Nemzeti Mzeum megbzsbl vgzett, tanulmnyok alapjn irta, 165 brval. Budapest, 1909. A Magyar Nprajzi Knyvtr H. ktete. Elszr megjelent . az Ethnographia 19034. s 1906 1907. vfolyamaiban. E m keletkezse. 2024. Ajnls Thomsen Vilmosnak 25, 70. Burada hamistott olh-szkely tutajos jegyeirl. U.o. 1123 s 1456. Ethnogr. 1903. 282. s 239240. 1. 3, 14. Kismarjai Veszelin Pl emlksornak facsimilje. U. o. 236. Ethnogr. 1904. 389. 1. 6. A tu22

170
rczi faknyvrl. U. o. 294. Ethnogr. 1906. 345. 1. 8. 66. -- Meliboei (Bl M.) Sprachmeisternek czimkpc. U. o. 255. Ethnogr. 1904. 408. 1. 8. A rovott sor irnyrl. U. o 13. Ethnogr. 1903. 13. 1. 9. A fogarasi templom Bd-fle feliratrl facsimilvel. U o. 265. Ethnogr. 1904. 418. 1. 10., 67. Akadmiai jelentse If'j. Szinnyeivel s Fejrpatskyval. Akadmiai rt. 1903. 193. U. o. 303. Ethnogr. 1906. 351. 1. 10. A svjezi hunutdok" talajdonjegyeirl. U. o. 110. Ethnogr. 1903. 279. 1. 17. Somogyi Antal hamistvnyairl. U. o. 299.,306. Ethnogr. 1906. 348.1. 18, 66. Fadrusz zilahi Tuhutumszobrnak hamis feliratairl. U. o. 299. Ethnogr. 1906. 348. 1. 18. Fadrusz bejelent czikkrl. U. o. 314. Ethnogr. 1907. 78. 1. 18. Tar Mihly leleplezse. Jelents a Magyar Nemzeti Mzeum 1902. vi llapotrl. 189. s u. o. 308. Ethno graphia 1907. 74 1. 20, 66. Burjt s jakut rovsnaptrak. U. o. 15. s 92. Ethnogr. 1903. 15. s 178. 1. 39. Az irst rovok kznl lv ABCirl. V. o 153. Ethnogr. 1904. 247. 1. 41. A Dsi-fle betsor, a csikszentmiklsi felirat marosvsrhelyi msolata s a marosvsrhelyi kilencz betsor facsimili u. o. 2623.192. Etlmogr. 1904. 415 , 416 , 345. l 60. Telegdi Rudimentja rovsirsos rszeinek facsimilit elszr kiadta. U. o. 20718. Ethnogr. 1904. 26071. 1. 60. A csikszentmiklsi feliratrl. U. o. 196 200. Ethnogr. 1904. 350. 1. 63. Rettegi Istvn kziratrl. U. o. 258. Ethnogr. 1904 411. 1. 85. Telegdi Rudimentjnak hamburgi s marosvsrhelyi msolatairl. U. o. 203. Ethnogr. 1904. 256. 1. 94. Oertelius betsora. U. o. 256. Ethnogr. 1904. 409. 1. 116. Schwartz (odofrd giesseni msolatrl U. o. 257. Ethnogr. 410.1. 116. Az enlakai felirat megfejtse. U. o. 238. Ethnogr. 1904. 391. 1. 121. Kjoni betsorrl. U. o. 244. Ethnogr. 1906. 396. 1. 131. A rovs magyar nevnek elterjedse! Eurpban. U. o. 33. Ethnogr. 1903. 84. 1. 136. A vgulok s osztjkok ktsoros rovsrl. U. o. 100. Ethnogr. 1903. 186. 1. 136. A bustrophedon keletkezsnek titka.U.o.l 29 Bevezcts. Kthnogr. 1903. 129 Nmetl a Zt-itsclirift tur Etimologie, 1903.

NV-

TRGYMUTAT

755777.1.138. A magyar rovsrs palatalizlt jegyeinek ltrejttrl. U. o. 281. Ethnogr. 1906. 275. 1. 140. Az etrtisk rszerek bustrophedonjai. U. o. 23. Ethnogr. 1903. 223 1. 146. A legrgibb latin feliratos oszlop bustrophedonja. U. o. 25. Ethnogr. 1903. 25. 1. 147. A legrgibb rnk facsimili. U. o. 88., 90. sz. bra. 148. A germn rna grg forrsrl. U. o. 154. Ethnogr. 1904. 248. 1. 149. A rna sor kialakulsrl. U. o. 155. Ethnogr. 1904. 249. 1. 150. A szibriai -trk feliratokrl. U. o. 167. Ethnogr. 1904. 293. 1. 151. Az atsurai -trk srk bustrophedonja. U. o. 180. Ethnogr. 1904. 307. l 153. A szkelyek eredetrl. U. o. 269. Ethnogr. 1906. 265. 1. 156. A csikszentmiklsi felirat. Elads a M. Nprajzi Trsasg 1903. okt. 13-iki lsn. Magyar Knyvszemle. j folyam XI. kt. 1903. 253. 1. 63. Telegdi Jnos Rudimentj nak hamburgi s marosvsrhelyi kzirata. Magyar Knyvszemle. j folyam, XI. kt. 1903. Klnlenyomatban szintn megjelent. 60, 63, 94, 95, 106. A konstantinpolyi rovsirsos magyar nyelvemlk 1515-bl. Vasrnapi jsg, 1913. pr. 27-iki 17. sz. 336. 1. 26, 70. Glosszk a konstantinpolyi magyar nyelvemlkhez. Ethnographia, 1913. 141. 1. 27, 71. jabb glosszk a konstantinpolyi rovsirsos magyar nyelvemlkhez. Ethnogr. 1914. 14, 65. 1. 27, 69, 71. Az enlakai templom mennyezete. Ethnogr. 1914. 55. 1. 118. Az Attila-kincs" feliratainak Ugye. II. Suum cuique! Ethnogr. 1915. 220. 1. 139. Megjelent-e Telegdi Rudimentja Leideiibent Ethnographia 1915. VI. fz. 92. A szkelyek neve s eredete. 1897. Az avar-szkely kapcsolat emlkei. 1899. A regsk. 1SJ03. A magyar honfoglals mondi. I. kt. 1904. 156. SKBESTYN I'IKK, az enlakai unitrius hitkzsg tagja 118. Smi feliratos emlkek 22. rsrendszer 15. mvelds 154. nptrzsek 147. Scpsisgentkirlyi erdirt szkely, kinek magyarzata a bustrophedon titknak megfejtsre vezetett 22, 137. ktsoros rovs 137.

Siami rs 150. Sienai Szent Tiermnd napja rva 56. SiEVERs, E. (Hmen und Runensehriften. H. Paul: Grundriss dr germanischen Philologie. I. Stragsburg, 1901. 250.) 148. SIGMOND ANDRS, az enlakai unitrius hitkzsg tagja 118. Siloa csatorna feliratos kve 147. Simon (s Juda) napja rva 5:i. SIMON JUKUNDIN f'erenczrendi, szerzetes 124. SiMONcnu'z INCZE kegyesrendi tanr levele Rvai Miklshoz 1793. mrcz. 17. a M. Nemzeti Mz Orsz. Szchnyi - knyvtrban. 59, 127, 129131. (Dissertatio de numismatica Hungri diplomatica accomodata. 40. .) 128. SIMONYI ZSIGMOND (Esemny az uralaltji nyelvszet tern. Thomsen megfejtsnek ismertetse. Nyelvtudomnyi Kzlemnyek. 1894. 1. 1.) 152. Sindoneusok vrosa,felrovott szk 43. Singalez irs 150. SINKAI GYUOV s KLEIN (MiCL) SMUEL (Elemeiita linguae Daco-Romanae si ve Valachicae. Bcs 1780) 14. Sirki Teleki Knyvtr 84. Sjir, sur, ir", szavak etymologija 135. Skandinv arany bractetk rni 41. rna naptrak 18, 35. 39, SLESITA (I. Szulejman) szultn 79. Societas Poliltistorum Transilvanica 65. Sogdiai irs 152. SOMBORY SNDOR 82. Somogyi-Knyvtr hamistvnyai S/.egeden 19. SOMOGYI ANTAL hamistvnyai 1, 17. 19, 25, 66. (lgi magy. nekek, 1-I1I. fz. Arad, 1873.) 10, 18, 19, 66. STEIN ArnL (Romvrosok zsia sivatagjaiban. Az angol eredeti nyomn tdolgozta HALASZ GYULA. Kiadja a Kir. M. Termszettudomnyi Trsulat. Budapest 1913. 288., 434., 444., 446. 1. s 124. kp. 3. 22.) 154. STOEGER (Seriptores, 365.) 57. STRAHLBNBKKQ FCLP.JANOS (Das Norduml Ostlirhis Theil von Eurpa und sia. Stockholm, 1730.) 17, 62, 151, 157. Strandi sirk rni 148. Straubingi Oroszln" gygyszertr Dernchwam-rme. 69. Svjzban rekedt hunok tulajdonjegyei s betkkel 17. Svdek rovsnaptrai 35.

NV-

S TRGYMUTAT

171
hitelessgt vizsgl bizottsgban. Akadmiai rtest, 1903. XIV. 193210. Somogyi A. hamistvnyairl) 10. Szr irs 84, 96, 143, 150. nyelv 6. nyelv s irs 111. Szittya betk' 20. irs 19. Szkytha betk 1. scytha 85. Szlvok 3, 61. Szlv betk 62. egyhzi nyelv 3. nyelv 15, 23. S/.OLI\IAN szultn 1. SZULEJMAN 79. Sztag-irs 152. -jegy 130, 131. Siolasit pontozs 4, 5, 21, 64, 68, 107, 120, 138, 142, 143, 154. Szis GZA, nagyszebeni tanr 19. SZULBJMN szultn 71, 79, 80. Szumerek rsa 144.

sz.
SZAB JZSKV (FNYKEBES) (A CSik-

szent-miklsi templomon lev rgi felrsrl. Tudomnyos Gyjtemny, 1840. V. 99102. 1.) 63. SZAB KROLT 10, 16, 120122. (Az enlakai egyhz s szkely brkkel irt felirata. Koszor. 1864. 22. sz.) 119. (A rgi hnn-szkcly rsrl. Bpesti Szemle, 1866. V VI.) 7, 10, 57, 58, 62, 63, 66, 91, 93, 119, 125, 129, 130. (Kisebb trtnelmi munki 1878 II. 189 196.) 119. (fordtsa a Bcsi kpes krnikhoz (l Tolcly Fcrencz : Marci chronica.) 32. SZDECZKY LAJOS conjeotiirja 74. (A Csiki Szkely Krnika. Budapest, 1905. 784.) 65. (Szamoskzy magyar historis neke az 1610-iki Kendy-fle sszeeskvsrl Szzadok, 1899. 211, 310.1.) 82. SZLAY LSZL (Veram-sics A. sszes munki, I. Monumenta Hungri bistork-a. Scriptores H. 145146 I.) 34. (Magyarorszg trtnete. III. k. Lipcse, 1853. 476. l ) 79. SZAMOSKOZY ISTVN 6, 11, 87. 121, 123, 131,135. 140, 141. Bocskay dv. trtnetirja 82. - - rovsrsos emlkei f>, 8290. Rudolf csszr ellen irott rovsirsos latin verse 8890, 139. (Analeeta l a p i d i m i vetustorum et nonmillorum in Dacia antiquitatiim. Patavii, 1593., msodik kiadsa LA/U-S mvhez csatolva) 4. 9. 10. 82, 85, 86. (De originibus Hun gariois, v. Oriyines Hungri elveszett kzirat) 11, 84, 86, 113. SZAMOTAZOI.NAI (Magyar Oklevl-sztr) 44. Szmrot 3, 1619, 2123, 136 138, 140, 144, 155. SZANCHI M. LSZL 95, 96. neve 104, 105. msolata Telegdi Rudimentjrl 95, 96, 104, 105. Szaniszl, felrovott sz 43. SZAPOLTAI JNOS, Szrnyi bn 81. Szrhegyi ferenczrendi kolostor 123, 124, 126, 128. SZARVAS GBOR czikke Somogyi Antal rgi magy. nekeirl. Reform, 1873. 287. sz. s Magy. Nyelvr, 1902. XXXI. 4553. 1. 19, 66. SZARVASSIMONVI (Magyar nyelvtrtneti Sztr, I. 1602. hasb.) 135. SZSZ ANDRS, enlakai asztalosmester 118, 120. Szavak feje, beszdfejek (capita dictionum) nev jegyek 103, 130. Szegcdi Somogyi-knyvtr 19. Szkeli Transalpini 6.

Szkely-krds 13, 24. az eredet krdse 27, 31, 156. a nv etymologija 156. tjszls. Szkely Oklevltr, II. 200. III. 168. IV. 40. V. 306. VII. 142. Enlaka nevnek vltozatai ) 118, 122. gyergyi elolhosodott szkelyek 14. SZKELT ISTVN, BBSCZDI (Chronica ez Yilagnac Yeles dolgairl. Krako, 1559.) G, 13, 33. SZKELY SMUEL 1. DOBAY Sz. S. 94. SZKELY TAMS : a konstantinpolyi felirat szerzje 1. KEDEI Sz. T. 26, 74-7G, 81. Szkeli/vsrhely (Marosvsrhely) 98. Szelenga foly vidki -trk feliratok 151. S/KI.IM (II) trk szultn 74 7981. SZENCZI MOLNR ALBERT Nova grammatica vngarica. Hanau. 1610. 10. 1) 6. Szentkereszl (feltallsa,Inventio Sctae Crucis) napja rva 47. (felmagasztaltatsa, Exaltatio Sctae Crucia) napja rva 51, 52.
S Z B N T K L A K A Y JEX 19.

T.
TACITUS (Annales, XI 14. l ) 145. (Germania, X.) 148, 149, 150. Tltos nekek hamistsa 18. Tams apostol napja rva 54. TAMS, BBCKET, cantcrbry pspk napja rva 56. Tams pspk napja rva 54. Tamttl irs 150. T'ang dinasztia vknyveinek ijgr adatai 151. Tangut rsjegyek 62. Tanj kun fejedelem, kzp-zsiai hun fejedelmek czime 85, 86. TAR MIHLY, omori (Temes vm ) fldmves 1821. fia ISTVAS 1820. az enlakai feliratrl (Magyar Sz, 1902. decz. 11. 292. sz.) 122. vallomsrl 66. TBLEGDI JNOS 12, 15, 57. letrajzi adatai 91. (Rvdimenta priscae Hvnnorvm linguae. 1598.) 91 - 117. 1. mg u. o 4, 5, 7, 8, 10, 11,14, 17, 24, 41. 55, 58, 67, 68, 74, 84, 85, 86, 88, 89, 111113. 119, 120, 123, 125. 130, 139143. Rudimentjnak ajnllevele. (1. Baranyai Decsi Jnos.) Rudimentjnak msolata a M. Tud. Akadmia knyvtrban 94. Rudimentjnak msolata a rmai Angelica Augustinorum" knyvtrban 113. Rudimentjnak giesseni msolata 64, 86, 94105. Rudimentjnak Schwartz-fle msolata a giesseni pldnyrl 107. Rudimentjnak giesseni s marosvsrhelyi msolata 8. Rudimn tjnak marosvsrhely i(TelekiKnyvtrhl val) msolata 60, 94, 107110. Rudimentjnak Uffenbacli-fle hamburgi msolata 94, 100, 105107. Rudimentjnak Lugossy Jzsef-fle mso22*

Szibriai rs 61. trk feliratok 17, 2^, 60, 62, 151. irsmutatvny 143. - - Szibriai rnk" 151. SZIKSZAI GYRGY 11. SZH.ACSEK PL 57. S/ILADY ROS 20. (Jelentse bolognai tjrl. M. Tud. Akadmia rtestje, 1868. H. 128142.) 36. SZILGYI FBBEXCZ (Klio. Histriai zsebknyv. III. 1836. 431. 1.) 5. SZILGYI SMUEL 58, 62, 64, 128. SZILAGYI SNDOR (Szamoskzy trtneti munki. I HI. Monumenta Hungri Hist. II. oszt. Scriptores XXI, XXVIII, XXIX. Budapest, 1877.) 82. - - (Szamoskzi trtneti maradvnyai. Monumenta Hungri Historifa. II. oszt. Seriptores. XXX. Budapest, 1880.) 82, 84, 87, 88. (A budapesti Egyetemi Knyvtr kziratainak czimjegyjegyzke II. 1894. 640. l ) 88. SziLAGYi-DF.zsKRiczKY-fle msolata a csiksztmiklsi feliratnak 59, 64. SZILASI MKICZ 20. Szilveszter ppa napja rva 54. SZILT KLMN (Jelentse 1. Akadmia) 19,20. (A rovsrs l-e a ma<*yar np kztt? 9-14) 21. SZINNYKI JZSEF IDSB (Magyar irk lete s munki. V. 802. Kjoni Jnos letrajza.) 123. SZINNYEI JZSEF IFJ. 10.19, 20, 66. (Magyar Tj sztr. I.II ) 135. 136. (Fejrpataky Lszlval s Sebestyn Gyulval a Karacsay-kdex

172
lata 94. Kudimentjnak m. nemzeti mzeumi msolata 94. Rudiuienljnak nem ltez leideni nyomtatvnyrl 93, 94. TELEGDI MIKLS, pcsi pspk, esztergomi rseki helynk 91. Teleki - Knyvtr a M. Tud. Akadmia knyvtrban 129. Marosvsrhelyt 84, 93, 115, 129. kzirata I. .Marosvsrhelyi" alatt is 59, 60. TEI.KKI JZSEF GRF sirki gyjtemnye 84. TELEKI DE SZK, COM. SAMUEUS Biblioteca. Pars III. Bcs, 1811. 256. I. 93. THALT KLMN 28, 35. Tliemsbl kihalszott rovks 41. TIIOMSEN VILMOS, koppenhgai egyetemi tanr 27, 70, 152, 154. megfejtsi ksrlete a konstantinpolyi magyar nyelvemlkrl 2(>, 71, 73, 75. - - Dchiffrement des Inscriptions de l'Orkhon et de l'Jnissi. Notice prliminaire. Kopenbga, 1894.) 151154. (Inscriptions de l'Orkhon dchiffres. Mmoires de la Socit FinnoOugricnne. V. Helsingfors, 1896.) 152. a szkely rovsrsrl (U. o. 54. 1.) 25. THKLY IMII 35. THDRCZI JNOS (Chronica Hungarorum. 1488. J. G. Selnvandtner: Seriptores rerum hangaricarum. Bcs, 1746. 40, 48, 78, 96. 1.) 13, 14, 15, 16, 21, 31, 32, 33, 40, 113, 135, 136. Thurz csald 69. Tibeti irs 150. TILLMANX FRIESEX (Muntz-Spiegel. Francofurt, 1529. III. 5. fej.) 17. TIMON SMIIKL (Imago novae Hungri. Cassoviae, 1734.) 13, 61 62. (Additamentum ad Imagines anti(|tiae t novae Hungri. Viennae Austr. 1754., 1762.) 11, 61. - (levele Apor Pterhez 1734. szept. 21.) 11. TUkos irs 4. Tizenkt apostol (Apostolok oszlsa Divisio apostolomul) napja rva 49. TOLDV FRRKNCZ 10, 94. - - (Corpva gramniaticorvni lingvae livngaricac vetervin. A rgi magyar nyelvszek Erdsitl Tstsiig. l'est, 186G. 114, (130 h.) 125, 293, 329, 341-842.) li, 7, 86. - - (Marci chronica de gi'stis Iliingaroruin. Pest, ^HfiT, XVII 1.) 32. Toi.uv LSZL (A rgi magyarok miveltsgnek trtnete. Trtnelmi Knyvtr, 30. f?..) 19, 20.

N V - F.8 T R G Y M U T A T

TOMASCHEK 15.

TorpELTiNrs (Trr-ELT) LRINCZ, medgyesi szsz tuds (Origines t occasvs Transsylvanorvm. Leyden, 1667.) 11, 84, 9596. TTH BLA 19.
TPl'ELT 1. TOPPELTINS.

Trk klesnxzk 13, 24 nyelvek 6, 24, 25. az -trk np nyelve 135. hangtani sajtsgok 152 npek rsrendszerei 27, li, 154, 156 160, 158. -trk bustrophcdon 22, 37, 39 -trk, szibriai, kzpzsiai feliratok 17, 23, 26, 62, 70. 152. az -trk rovsrs s rendszere 4, 22, 25, 97, 143, 147, 157-160. Trkorszgi kvetsgek 79. szultnok s udvaraik 76, 70. terletek 150. uralom 98. TKAUSCB (Diplomatarium Transilvanico-Sioulicum ab anno 12511807., kzirat) 14. TRSTLER JNOS, nagyszebeni szsz tuds (Das Alt- und Neu-Tcutsche Dacia. Nrnberg, 1666.) 11. Tsakuli -trk felirat 153. TSTSI JNOS (Oberservationes orthographico-grammaticae.) 7, 8. TSULAI GYRGY 1. Csulai. 111. Tahutum - emlk feliratai Zilahon, Kadrusz Jnos mve 18. 20, 66. Tulajdonjegyek 14, 15, 1718, 21 24, 148. Tnl srk rni 148. Tunguz betk 61. Trkk Kzp-zsiban 150, 154, 156160. fejedelme, knja (Disabul) 156. 12. Turczi reycsirum 1391 - bi 8, 10, 66. Turczi fnknyv hamis rovsirsos szvege 10, 17, 6566. Tutajos-jegyek 14, 16. Trk s trk np 151.

Ural-altji rsrendszerek 151. UEECHEA SANDOK 14. r imdsga. Rovsirsos szvege Telegdi Rudimentjban 5. Telegdi Kudimentjnak giesseni msolatbl 103. a Telegdi Rudimentjnak hamburgi msolatbl 106. r szne vltozatja (Transfiguratio Domini) napja rva 50.

V, W.
Vadstenai brakteata 147, 148. Valachia Montana 80. Varg oroszok 27. VASS JZSEF (Adalkok Erdly kiadatlan trtnetrihoz. j Magyar Mzeum, 1854. I. 403 s 411 ) 65. Vg-k jegy (kkJ a magyar rovsrsban 141. Vgtelen szmrovs 22. VEIT GOLIEL, I. Ferdinnd kir. erdlyi hadseregnek titkra (Jalirbeher dr Literatur. Wien, 1825. Bd. XXIX. Anzeige-Bl. 9.) 3, 15, 33. Velcncze - - 7, 84. npe 80. betsora 113. VERANCSICS ANTAL esztergomi rsek 4. 13, 15, 21, 24, 33, 34, 72, 84, 135, 138, 140. sszes munki II. k. (Monumenta Hungri Historica. Sciptrs Hl. k. 14. -124.) 79, 80. trkorszgi kvetsgei 71, 79. VERESS ENDRE 28, 35. bolognai kutatsai (Magyar Knyvszemle, 1906.) 36. Vid (s Moiiest) napja rva 48. VIDOVICS GYRGY (Istvnfi-forditsa. Debreczen, 186771. I. 104.) Pl. Vincze napja rva 45. Vzkereszt (Szentkereszt, Keresztvz, Epiphania) napja rva 44. Vlachok 1. olhok 3, 14, 31. Vogulok 23. s osztrjkok ktsoros rovsrl 136. VrLCANirs BONA VENTURA (De literis et lingua Getarum sive Gothorum. Lugduni Batavorum, 1597.) 93. WALLASZKY l'AL (Conspectvs reipvblicae litterariae in Hungria. Pozsony s Lipcse, 1785. II. kiad. Buda, 1808.) 8, 92-94. WENXEL GUSZTV (A Fuggerek jelentsge Magyarorszg trtnetben. Bpest, 1882. Akad. rtek, a trt. tud. krbl. X. 4. az. Okmnytr. Bpest, 1883.) 70. Wiener Zeitscltrift fr die Kwnde des Morgcnlandcs, 1898. XII. 169. Kthnographia 1905. 119. Ibii Alu'i .l:i'(|ub.n Ndim feljegyzseirl 156.

U.
udvarhelyi konvent jegyzknyve 58, 130. UFFKNBACH ZAKARIS KONRD gyjtemnye a hamburgi vrosi knyvtrban 106. e gyjtemnyben hamburgi msolata Telegdi Rudimentjnak 100, 107. Uibati -trk feliratos k 151, 153. Vj-grg nyelv 23. Ujgw irs 151, 154. jlatin betk 149. ULSZL (II) magyar kirly I. Lszl 78-81. UI.KII.AS gt pspk 14. gt bibliafordtsnak betsora 147.

XV- S TRGYMUTAT

173
ZIMMEBEB, H. (Eine Beise nach Amasia im Jahre 1555. Programra des k. Gymnasioms Lndwigshafen m Rhein. 1899.) 70. ZrvrsKA JEJ (A beszterczebnyai m. kir. erdgazdasg rgi okiratainak tartalomjegyzke. 1905.) 70. ZoLTii Jisos trkorszgi kvetsge 78. Zsid npek beti 6, 12, 125. rsrendszer 4, 7. 9, 23, 24, 83, 84, 96, 143. s magyar nyelvrokonsg 6. L. hber s smi. Zsidz kzrk 156. Zwfia asszony napja rva 47. ZSOMBOBY L Sombory.

WIMMEB, E. (Sammelblatter zr Geschiete dr Stadt Straubing. I. fz. Strassbnrg, 1882. 18. sz. 71.) 69. WmjusB, L. F. A. Die Runenschrift, ans dem Danischen bersetzt von Di. F. Holthausen, Berlin, 1887.) 137, 148, 149, 152. Winkler - kdex magyar naptra 44. Wolfenbtteli msolata a konstantinpolyi rovsirsos nyelvemlknek 27, 77, 78. nagyherczegi knyvtr 70, 78. Writan irni, karczolni, rni" angolszsz sz. 148.

X.
.5Tyfo</r<y>Ji-lenyomat 86, 87.

Z, Zs.
Zacvli (szkelyek) 32. ZAMOSIS STEPHAKUS. 1. Szamoskzy. ZAT FEKESCZ trkorszgi kvetsge 71. 79. Zeckdi (szkelyek) 96. Zeckler (szkelyek) 95, 96. Zeckuli (szkelyek) 31. Zend rsjelek 14. - nyelv 150. Zilahi Tuhntum-emlk 18, 20, 66.

SAJTHIBK.
lap 32. sorban ktete" helyett ktetben". . 27. s. 1931 h. 1831. . 6. s. KIRLYI h. KIRLY ; 14. s. rty h. rtyi. . alul 8. s. bnstroplienoktl h. bustrophedonoktl. . alul 4. s. ez ll ezt. . alul 14. s. kertennk h. kertettnk. . a czimben XV. h. XVI. ; alul 11. s. Pannoni . Pannni. 35. . 67. s. draganyossal h. dragonyossal. 39. . alul 5. s. fii" h. fiir". IX. mellklet czme : A bolognai msolat flbenmaradt utols lapja". 42. 1. alul 18. s. 181 h. 681. 45. 1. JLIA h. JLIA. 49. 1. PeTER_h. PTeR._ 50. 1. OZSVALT h. OZSVALT. 51. 1. 10. s. -bi h. -bi. 54. I. LZ.^. LZR h. L Z A . . . LZR. APRSZeNTEK h. APRSzeNTeK. . 1. 12. s. Danubiuc h. Danubius. 56. 1. alul 2. s. lappong h. lappang. 58. 1. 15. s. depromtum h. depromptura ; 19. s. notivo h. nativo. alul 7. s. gloriotissimam h. gloriosissiinara; 11. s. fl. 2. h. s 2.; 12. s. littariae h. litterariae ; 19. s. talltak... TELEGDY h. talltk . . . TELEODI. 59. 1. 10. s. bet h. bet ; 20. s. flirat h. felirat. 63. 1. alul 3. s. rudimentjnak h. Rudimentjnak. 70. 1. alul 9. s. Dernscham h. Dernschwam. 20. s. 8. h. 9. s igy tovbb javtand a szmozs. 71. 1. alul 2. s. Konstantinpolyi h. konstantinpolyi. 74. 1. 4. s. KIRLY h. KIRLY; alul 6. s. Rudinentjnak h. Rudi mentjnak. 79. 1. alul 12. 8. Prag h. pag. 80. 1. 22. s. akart h. akarta; alul 6. s expugmavit h. expug-navit. 82. 1. alul 15. s kanezellr h. kanczellr; 2. s. Dz. h. I)r. 84. l. alul 15. s. MANGINUS h. MAOINUS. 85. I. alul 2. s 1914. h. 1904 ; - - 21. s. DEGUINES h. DKOTIONES. 8. 9. 17. 22. 25. 27. 31. 1. 10. s. megbartkozhat! h. megbartkozhatott. 1. alul 21. s. 82. h. XII. sz. 1. alul 10. s. Syniagna h. Syntagma. I. alul 19. s. Lugdini h. Lugduni. 1. alul 8. s. 441 h. 449 ; 10. s. 339 h. 439 ; 13. s. 304 h. 404. 98. I. 15. s. dign h. digne. 99. 1. alul 6. s. o s h. o s v: 2021. s. f s ... egy . . . ej ... ely ... n ... ety . . . h. cesi... gi. .. ei ... eli. .. n, eni... t, ti. 100. 1. alul 12 s. j h. 1; 14. s. e ... cr, s... u ... ess h. n . . . r, s . . . z... ez, ess ; 15. s. e f . . . e / . . . em h. f... l. . . m. 101. 1. 9. s. e' h. c' ; 10. s. ZOLYOLYOM h. ZLYOM. 103. 1. a lapszm 10 h. 103 ; alul 3. s. tveds h. tveds. 105. 1. 6. s. ez h. ezt. 108. 1. alul 6. s. m trlend. 109. I. 21. s combinationesl utols betje trlend. 111. 1. alul 18. s. czeni trlend. 113. 1. alul 2. s. Jegyzetei... jelensgekrl h. Jegyzetei a . . . jelessgekrl. 22. s. JNOS h. ISTVK. 116. 1. alul 5. s. (!) helyett Ik (linguarum). 117. 1. alul 2. s. abreviatik h. abbreviatik. 122. 1. 13. s. hrhedt h. hirhedtt. 125. 1. 5. s. sikerit h. sikerlt. 127. 1. alul 22. s. mutatunk h. mutatjuk. 130. 1. alul 7. s. abreviatik h. abbreviatik. 135. 1. alul 4. s. meghli h. megbtli; 16. s. trksgnek h. -trksgnek. 139. I. alul 21. s. bustrophodonos h. bustrophedonos. 140. 1. 21. s. gy s ty h. ny s ti/; 25. s. hangrteknek h. hangrtknek. 144. 1. alul 9. s. babylon h. babilniai. 146. 1. 20. s. kzpflnmet h. kzpfelnmet. 148. 1. alul 9. s. Tat. h. Taf. 12. s. danisehen h. Diinischen. 150. 1. alul 10. s. rit h. rint. 151. 1. 15. s. megemlti h. megemlti, hogy. 87. 89. 92. !)3. 95.

NB. Ez a knyv a vilghbor idejn kszlt.