You are on page 1of 1

MAJLIS TERTINGGI PELATIH (MTP), PERSATUAN PELATIH PEMBANTU PERUBATAN SEREMBAN, KOLEJ PEMBANTU PERUBATAN SEREMBAN, JALAN RASAH

, 70300 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS Tel.:06 – 762 8796 or 06 – 763 6437 Fax:06 - 764 4906 Blog :www.mtpkppseremban.blogspot.com

Ruj. Kami Tarikh PENGARAH, Kolej Pembantu Perubatan Seremban, Jalan Rasah, 70300 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus. Tuan, MEMOHON PENGGUNAAN DEWAN Perkara diatas dirujuk,

: Ruj. Bil ( ) dlm. PPP/NS.36/77.PPPP.MTP.11-12.2 :

2. Biro Kerohanian bersama para pelajar Kolej Pembantu Perubatan bagi semester 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan mengadakan Tempat Hari Masa Pensyarah : : : :

Sehubungan dengan itu, kami ingin memohon penggunaan Dewan Sekian, terima kasih. ‘BERKHIDMAT DAN BERBAKTI’ Saya yang menurut perintah, ………………………………………………. (LUQMAN BIN MOHAMAD TAHER) Exco, Biro Kerohanian dan Agama Majlis Tertinggi Pelatih, Persatuan Pelatih Pembantu Seremban, Kolej Pembantu Perubatan Seremban.

s.k i) Penasihat MTP. ii) Yang Di Pertua MTP iii) Fail