You are on page 1of 9

CONTABILITATE FINANCIARĂ – Monografie contabilă

MONOGRAFIE CONTABILĂ
SC ALPHA SRL, având ca obiect principal de activitate producţia şi comercializarea de confecţii (costume bărbaţi) prezintă la 01.09.2009, următoarea situaţie extrasă din balanţa de verificare a lunii august 2009 (solduri finale):

ACTIV 208-2808 2111 212-2812 2131-2813 214-2814 261 301+308 303 345+348 4111 461 5121 5311

2.000 200.000 85.000 65.000 100.000 50.000 15.200 10.000 50.000 119.800 150.000 343.000 10.000

TOTAL ACTIV Informaţii iniţiale suplimentare:
I. Imobilizări Valoare intrare 208 = 10.000

1.200.000

CAPITALURI PROPRII 1012 1061 121 DATORII 1621 1682 401 404 421 4311 4312 4313 4314 4371 4372 4411 447 444 4423 4551 TOTAL CP. PR. + DATORII

380.000 22.800 40.200 180.000 28.000 138.000 280.000 30.000 7.000 4.000 2.000 1.700 500 500 7.000 1.000 3.500 3.800 70.000 1.200.000

Amortizare înregistrată aferentă 208 (ct.2808) = 8.000

Valoare intrare 212 = 130.000 Amortizare înregistrată aferentă 212 (ct.2812) = 45.000 Valoare intrare 2131 = 100.000 Amortizare înregistrată aferentă 2131 (ct.2813) = 35.000 Valoare intrare 214 = 150.000 Amortizare înregistrată aferentă 214 (ct.2814) = 50.000 II. Stocuri Materiile prime sunt reprezentate de stofă, cantitate iniţială = 400 ml, cost standard = 30 lei/ml, cost de achiziţie stofă = 38 lei/ml Produsele finite sunt reprezentate de costume bărbaţi, cantitate iniţială = 100 bucăţi, cost standard = 450 lei/bucată, cost de producţie = 500 lei/bucată

Titular curs (CIG): Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor www.econ.ubbcluj.ro/victor.muller Asistenţi: Drd. Dan Cuzdriorean, Lect. univ. dr. Răzvan Mustaţă, Asist. univ. drd. Victor Müller, Asist. univ. drd. Vasile Cardoş

09.2009 se dau în consum 500 ml de stofă. univ.500 lei de la SC REX SRL (furnizor neplătitor de TVA).09. drd. comisionul bancar aferent încasării fiind de 15 lei. avansurile salariaţilor în valoare de 2.200 lei.2009.2009 în sumă de 1. adaosul comercial practicat de magazinul de desfacere este de 50%. 654354/12. 9243/12.2009 se acordă angajatului Manea Ioan un avans pentru deplasare în sumă de 2. cheltuieli de transport 1. conform Raport Z nr.09. comisionul bancar aferent ridicării fiind de 1% din suma ridicată. Comisionul bancar aferent plăţilor este de 25 lei. 9.2009.2009 se acordă salariaţilor din casieria unităţii. 56/08.2009 se înregistrează Factura nr.500 lei.000 lei.2009 se transferă din contul bancar de lei în contul bancar de euro.econ.ro/victor.univ. conform Factură nr. 13.2009. conform Factură nr. cursul valutar aferent transferului fiind de 4. Vasile Cardoş . 7.2009 are loc primirea de la SC PC SERVICE SRL a facturii de reparaţie a unui calculator în sumă de 300 lei. în sumă de 2.09.2009 are loc transferul a 1/4 din stocul de produse finite la magazinul propriu de desfacere cu amănuntul. conform factură nr.CONTABILITATE FINANCIARĂ – Monografie contabilă În cursul perioadei au loc următoarele operaţiuni economice: 1.2009 are loc plata obligaţiilor datorate bugetului de stat şi bugetului de asigurări sociale şi fondurilor speciale. 19.09. 2. conform Dispoziţie de plată nr. cursul oficial BNR fiind de 4. 14/11.09. În data de 06. cunoscându-se faptul că dobânda anuală este de 10%.300 lei.500 lei.dr.09.2009 are loc încasarea unui debitor divers (SC MAXIM SA) în sumă de 50.2009. TVA 19%. 4. În data de 07. 3678753 în sumă de 1. Concomitent are loc descărcarea gestiunii privind mărfurile vândute. 57/12. 5.2009 se vinde 80% din stocul de mărfuri aflat în magazinul propriu de desfacere. În data de 08. care se recepţionează întocmindu-se Nota de recepţie şi constatare de diferenţe nr. care se recepţionează conform Notă de recepţie şi constatare de diferenţe nr. Dan Cuzdriorean. în acest sens achiziţionându-se piese de schimb în valoare de 3. conform OP nr.1 lei/euro.ubbcluj. 122.09.09. Asist. 15. În data de 01. drd. Adriana Tiron-Tudor www.09. conform Listei de avans chenzinal şi dispoziţii de plată. univ. Titular curs (CIG): Prof. dr. Asist.09. În data de 11. 35434254/09. TVA 19%. 10. 3.09.000 lei care cuprinde sistemul de operare Windows în valoare de 1.09. conform chitanţă ridicare numerar nr. În data de 04. În aceeaşi dată se plătesc salariile angajaţilor conform Dispoziţiilor de plată. În data de 07. În data de 10.2009. conform extras de cont. conform extras de cont. Victor Müller. 32/04. comisionul bancar aferent fiind de 10 lei. conform OP nr.2009.500 lei. TVA 19%.09. Tot în data de 03. TVA 19% emisă de SC ELECTRICA SA.2009 are loc plata unui furnizor restant (SC APOLLO SRL) de materii prime în suma de 30. 18.09.09.2009 se hotărăşte modernizarea unui utilaj. penalităţi de întârziere 50 lei. 14.2009 se înregistrează factura de energie electrică nr.2009.000 lei din casieria unităţii.2009. 17.09. În data de 15.2009 reprezentând chiria facturată de SC ALPHA SRL către SC EXPERT SRL.000 euro. se înregistrează dobânda lunară aferentă creditului bancar pe termen lung. lucrări de îmbunătăţire a parametrilor tehnici aferenţi utilajului supus modernizării în sumă de 1. 12. 6. 8.09.09. cost standard de 30 lei/ml.09. În data de 12. 56/02. 156/02. conform Bon de consum.2 lei/euro. 11. În data de 09. În data de 05. TVA 19%. Lect.000 lei conform extras de cont.09. TVA 19%.000 lei şi un program de contabilitate în valoare de 1. 7653567/11.09. TVA 19%.2009 se primeşte de la SC ROMTELECOM SA factura privind serviciile telefonice nr. 10. conform Factură nr. 16.09. Răzvan Mustaţă. univ. În data de 11.09.09. 120. 87456/10.2009 se transferă din bancă în casierie suma aferentă plăţii salariilor angajaţilor.09.2009.2009.09.500 lei. 54654/06. Se achiziţionează de la SC NEXT GENERATION PC SRL un calculator (PC) în valoare de 3. Tot în vederea modernizării utilajului se realizează de către atelierul de reparaţii SC STAR REPARATII SRL.09.200 lei. în acest sens primindu-se factura aferentă serviciului prestat nr.2009. În data de 03. TVA 19%. conform Scadenţar credit.muller Asistenţi: Drd.121 şi OP nr. Se achiziţionează de la SC TERRA COM SRL 300 ml stofă preţ de achiziţie de 31 lei/ml. În data de 08.

09.2009 se dau în consum 300 ml de stofă şi 3000 bucăţi de nasturi. 26.echipamentele de producţie au DNU = 10 ani .25% Fond concedii medicale – 0. 24.2009.000 acţiuni ale unei entităţi afiliate la preţul de 20 lei/acţiune în scopul obţinerii de venituri financiare pe termen scurt.2009 se cumpără de la Bursă 2. 124/21. 600 ml stofă. În data de 21. cost de achiziţie 25 lei/ml. conform Bon de consum.000 lei. 29.000 euro.09.5% Sănătate – 5. drd. În data de 20. univ. În data de 21.09. salar de încadrare = 3. Cărţile sunt date în consum conform Bon de consum. Victor Müller.ro/victor. TVA 19% (se împarte proporţional la valoarea bunurilor achiziţionate).2009.2009.75% Fond risc şi accidente – 0. 3/18.85% Contribuţii datorate de angajaţi CAS – 10. În data de 19.300 lei. 28. 58/16.4% Fond garantare creanţe salariale – 0.8% Şomaj – 0. Cursul BNR din data de 18. Plata se face conform OP nr. 765/16. În data de 18. 25. Dan Cuzdriorean.09.2009 se achită prin bancă furnizorului SC TICKET SRL un avans în sumă de 570. DNU = 4 ani 23.09.Balea Maria.09. 6554/18. conform Invoice (factură externă) nr. cost de achiziţie 1 lei/bucată.2009 şi BF nr.09. În data de 22. Titular curs (CIG): Prof.200 lei. DNU = 10 ani . cost standard 0.mobilierul are o valoare de intrare de 100.500 lei. 3/15. univ. Jumătate din acţiuni sunt achitate prin bancă la data achiziţiei conform OP nr.000 bucăţi nasturi. Comisionul bancar aferent operaţiunilor efectuate este de 70 euro.09. TVA 19%.2009 este de 4. În data de 16.12 lei/euro. cost standard 30 lei/ml. drd.000 euro. În data de 18. cursul BNR la data achiziţiei fiind de 4. recepţia realizându-se conform Notă de recepţie şi constatare de diferenţe nr. În data de 17. nu are persoane în întreţinere. conform OP nr. avans salar = 800 lei .Creţu Cosmin. salar de încadrare = 1. Adriana Tiron-Tudor www. 5.09.09.2009 se achiziţionează de la SC TEXTILE SA.500 euro.2009 se trimit spre prelucrare terţului SC CROITORUL SRL 300 ml stofă.5% Şomaj – 0. Asist.2009 se înregistrează statul de salarii aferent lunii septembrie. are 1 copil în întreţinere.ubbcluj.2009.400 lei.09.aparatura birotică are valoare de intrare de 50.200 lei . Răzvan Mustaţă.2009 se achită diferenţa neachitată a acţiunilor cumpărate.09.09. TVA 9%.construcţiile au DNU = 30 ani . În data de 15.8 lei/bucată.programele informatice au DNU = 3 ani . conform Factură nr.09.muller Asistenţi: Drd. cursul la data facturii este de 4. în acest sens cunoscându-se următoarele informaţii despre salariaţi: . univ.2009 se achiziţionează cărţi de specialitate în valoare de 100 lei.09. 21. avans salar = 500 lei. rate la bancă reţinute din salar 400 lei.5% Sănătate – 5.09.2009. 22.09. iar cealaltă jumătate se va achita ulterior.econ.000 lei. salar de încadrare = 2. Asist. 2345/18. Achiziţia bunurilor şi transportului s-a făcut conform factură nr.2% Comision ITM – 0.2009 se plăteşte către un furnizor extern (EXTRA SL) suma de 3.3 lei/euro.dr. 27. Transportul aferent materiilor prime şi materialelor este în sumă de 2. avans salariu = 1. 123/20. are 2 copii în întreţinere. 125/21.2009.2009 se înregistrează amortizarea aferentă imobilizărilor aflate în gestiunea unităţii.09.univ.2009 se achiziţionează din Germania un autoturism în valoare de 10.2009 de la SC LIBRARIA EXPRESS SRL.80 lei în vederea achiziţionării a 60 de tichete de masă. În data de 23.5% Impozit salarii – 16% 30. dr.CONTABILITATE FINANCIARĂ – Monografie contabilă 20. Contribuţii datorate de angajator CAS – 20.09. conform OP nr.2 lei/euro.Manea Ioan.09. Vasile Cardoş . în acest sens cunoscându-se următoarele informaţii: . cursul la data facturii este de 4.09. La aceeaşi dată are loc încasarea creanţei faţă de clientul extern MERK GMBH în sumă de 4.2009.1 lei/euro. Lect.

09.09. Răzvan Mustaţă. şi 500 bucăţi nasturi care se impută gestionarului la preţul de 35 lei/ml pentru stofă şi 1. 37.muller Asistenţi: Drd.500 acţiuni achiziţionate de pe Bursă.2009.09. 17/28. Factura se achită conform Chitanţă nr.09. 56 emisă de SC HOTEL SELECT SRL în sumă de 400 lei. 965/26. 34/27.Diurnă în sumă de 100 lei . conform Notă de contabilitate şi se distribuie tichetele de masă angajaţilor conform Borderou de predare – primire. Se dau în consum piesele de schimb achiziţionate în vederea modernizării utilajului. În data de 24.Factură de avion nr.dr. Încasarea imputării se realizează prin casieria entităţii.CONTABILITATE FINANCIARĂ – Monografie contabilă 31. în acest sens acesta depunând la casieria unităţii Decontul de cheltuieli şi Ordinul de deplasare.2009 emisă clientului SC CENTRAL SA. 16/26.2009. la preţ de vânzare en-gros. 15/23. În data de 27. 39.2009 se primeşte Factura nr.60 bucăţi tichete de masă * 8. univ.2009 se mai achiziţionează de la SC REX COM SRL piese de schimb în vederea îmbunătăţirii parametrilor de funcţionare a utilajului (îmbunătăţirii utilajului) în sumă de 500 lei.2009 se contată o lipsă de 50 ml stofă. conform Factură nr. TVA 19%. 97647785/28. 42. se primesc înapoi materiile prime (stofa) trimise spre prelucrare la SC CROITORUL SRL. societatea este verificată de către Garda Financiară. preţul de vânzare fiind de 25 lei/acţiune. 845 emisă de SC TOURISM AGENCY SRL în sumă de 650 lei. 126/25. 87645/25.2009 are loc întoarcerea angajatului Manea Ioan din delegaţie.2009 în sumă de 1.72 lei/bucată . amortizare înregistrată = 8 ani şi 9 luni. Adriana Tiron-Tudor www. în acest sens terţul emiţând factura nr. conform chitanţă nr.2009 de la SC TICKET SRL.2009.09.09. TVA 19% .09. TVA 19%. Diferenţele de preţ aferente minusului la inventar se vor înregistra la finele perioadei (30. 36.Factură cazare nr.09. Asist. conform Factură nr. univ. 35.09.2009 are loc vânzarea unui utilaj către SC PROTECTOR SA la preţul de vânzare de 4. 40.2009. Vasile Cardoş . în baza Procesului verbal de control nr.09. În data de 26. conform Factură nr. Amenda este achitată prin OP nr.09.09.09.univ. Se întocmeşte Procesul verbal de recepţie nr. drd.2009 conform extrasului de bancă are loc vânzarea a 1.2009. Dan Cuzdriorean.2009 şi Notă de recepţie şi constatare de diferenţe.2009 se înregistrează modernizarea utilajului.000 lei. În data de 25. TVA 19% . Concomitent are loc regularizarea avansului plătit anterior. Victor Müller.09. cost standard 450 lei / bucată. TVA 19%. servicii restaurant 100 lei. respectiv costul salarial al angajatului Creţu Cosmin (salar de încadrare şi obligaţii salariale datorate de angajator). 9/30. 38. TVA 19%. În data de 26. Se vinde 2/3 din stocul de produse finite. 32.Factură de consumabile birotică nr.40 lei servicii tipărire tichete de masă. 35436/24. În data de 29. comisionul bancar aferent plăţii fiind de 10 lei. În data de 28. conform Bon de consum.2009.ro/victor. în urma controlului societatea fiind amendată cu suma de 1.2009. 34.09.000 lei. în baza acestuia realizându-se modernizarea utilajului. 678 emisă de SC BIROTICA SA în sumă de 100 lei. costul efectiv fiind format din costul de prelucrare al materiilor prime realizate de SC CROITORUL SRL.09. În data de 23. Lect. care cuprinde: . TVA 19%. 41. adaosul comercial fiind de 20%.2009 reprezentând 75 bucăţi produse finite. plus 70% din: Titular curs (CIG): Prof. 33. Concomitent are loc scoaterea din evidenţă a utilajului vândut. conform Chitanţă de depunere numerar nr. 34543/29. TVA 19%.2009. TVA 19% reprezentând manoperă. 10/28. În data de 28. cunoscându-se următoarele informaţii: Valoarea de intrare = 15. dr.2009. conform Bon de consum nr.09.5 lei/bucată pentru nasturi. factura conţinând următoarele elemente: .2009). 35/28. Suma încasată se depune la bancă.2009. 23/24. serviciul atelierului de reparaţii. Asist.2009.09.000 lei.econ.09. . drd.09. univ. 1023/26.09. durata normală de amortizare = 10 ani.09. conform Factură nr. Stofa primită se dă în producţie.200 lei.09.ubbcluj. în valoarea modernizării fiind incluse piesele de schimb achiziţionate şi date în consum.09. Se înregistrează Raportul de producţie nr.Diferenţa se depune la casierie în baza Chitanţei nr.09. reprezentând contravaloarea tichetelor de masă achitate anterior. Concomitent are loc descărcarea din gestiune a produselor finite vândute.2009. TVA 9%.

57/30. univ.amortizarea imobilizărilor. La 30.000 lei .valoarea dobânzii creditului bancar aferentă lunii septembrie. 49. Victor Müller.econ. 45.2009 se vând 25 bucăţi costume existente în magazinul de desfacere (5 costume din stocul dinaintea ultimului transfer din stocul de produse finite.09.09. univ. La 30.2009 are loc regularizarea TVA.2009 are loc calcularea şi înregistrarea impozitului pe profit. Dan Cuzdriorean. univ. la preţ de vânzare en-gros. Tot în data de 30. adaos comercial 20%. diferenţe care se includ în costul de producţie (pentru cota parte – 70%.muller Asistenţi: Drd.800 lei.costurile salariale ale angajaţilor Manea Ioan şi Balea Maria . Concomitent are loc descărcarea gestiunii de produse finite vândute.09.univ.2009 emisă clientului SC CRISS COM SRL.CONTABILITATE FINANCIARĂ – Monografie contabilă .valoarea materiilor prime şi materialelor date în consum .500 lei • Cheltuieli privind sponsorizările (cont 6582) = 5. Titular curs (CIG): Prof. 46. 18/30.dr. conform Notă contabilă.209. TVA 19%.energia electrică consumată .000 lei . Adriana Tiron-Tudor www.ubbcluj. Lect. mai puţin amortizarea utilajului vândut . 47. Informaţii suplimentare privind calcul impozit profit: . La 30.ro/victor.09. În data de 30.2009.09.Cifra de afaceri perioada ianuarie – august 2009 = 1. conform Raport Z nr.2009. drd.000 lei Cerinţe: Înregistrarea operaţiilor în ordine cronologică (Registrul .2009 are loc înregistrare producţiei în curs de execuţie care este cuprinsă din 30%: .Jurnal) Înregistrarea operaţiilor în mod sistematic (Cartea .valoarea dobânzii creditului bancar aferentă lunii septembrie. mai puţin amortizarea utilajului vândut . conform Notă contabilă. În acest sens se calculează şi diferenţele de preţ aferente stocurilor pentru care evidenţa se ţine la cost standard. În data de 30. conform Factură nr.Total venituri perioada ianuarie – august 2009 = 1.Total cheltuieli perioada ianuarie – august 2009 = 1. 50. din care: • Cheltuieli cu impozitul pe profit (cont 691) = 7. TVA 19%.Mare) Întocmirea Balanţei de verificare la sfârşitul lunii septembrie 2009 Întocmirea Bilanţului la sfârşitul lunii septembrie 2009. 48. Asist. Asist.energia electrică consumată .09.valoarea materiilor prime şi materialelor date în consum .09. Concomitent are loc descărcarea gestiunii de mărfuri vândute. iar restul din ultimul stoc transferat). Răzvan Mustaţă. 44. 43.amortizarea imobilizărilor. Se vând 30 bucăţi produse finite (costume).2009 are loc închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli. drd. care se include în costul de producţiei în curs de execuţie).09. care se include în costul de producţie). conform Notă contabilă.000. 8654352/30. la magazinul propriu de desfacere cu amănuntul. Banii încasaţi din vânzarea mărfurilor din Raportul Z nr.09. dr.2009 are loc transferul a 40% din stocul de produse finite existent în urma producţiei. Concomitent are loc închiderea contului de cheltuieli aferent impozitului pe profit. adaosul comercial practicat de magazinul de desfacere este de 40%.costurile salariale ale angajaţilor Manea Ioan şi Balea Maria .250. Vasile Cardoş . În acest sens se repartizează şi diferenţele de preţ aferente stocurilor pentru care evidenţa se ţine la cost standard (pentru cota parte – 30%. 57 se transferă la bancă conform chitanţă de depunere numerar nr.

Doc. Explicaţia D CONTURI C D SUME C . Data Crt.REGISTRUL JURNAL Nr.

REGISTRUL CARTEA-MARE D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C .

BALANŢĂ DE VERIFICARE Simbol Conturi Solduri iniţiale D C Rulaje curente D C D Total sume C Solduri finale D C TOTAL .

09.BILANŢ LA 30. + DATORII . PR.2009 ACTIV CAPITALURI PROPRII DATORII TOTAL ACTIV TOTAL CP.