You are on page 1of 32

UNGHIURI ADIACENTE

A

C

- au v¼rful comun - au o latur¬ comun¬ - celelalte dou¬ laturi sunt situate de o parte §i de alta fa@¬ de latura comun¬

O

B

m(ˆAOB) = m(ˆAOC) / m(ˆCOB)

BISECTOAREA UNUI UNGHI
A C

O

Este semidreapta cu urm¬toarele propriet¬@i: - are originea ”n v¼rful unghiului - este situat¬ ”n interiorul unghiului - formeaz¬ unghiuri congruente cu laturile unghiului

B

ˆAOC Á ˆ COB

A N M C

Un punct din interiorul unui unghi propriu apar@ine bisectoarei unghiului « distan@ele de la punct la laturile unghiului sunt egale

O

ˆAOC Á ˆ COB « [MN] Á [MP]
P B

UNGHIURI SUPLEMENTARE
B M A O N
Sunt dou¬ unghiuri proprii pentru care suma m¬surilor este egal¬ cu 180o

m(ˆAOB) / m(ˆMNP) = 180o
Unghiul MNP este suplementul unghiului AOB. Unghiul AOB este suplementul unghiului MNP. P Dac¬ laturile necomune a dou¬ unghiuri adiacente sunt semidrepte opuse, atunci unghiurile sunt suplementare.

B

m(ˆAOB) / m(ˆBOC) = 180o
Dac¬ dou¬ unghiuri sunt congruente, atunci §i suplementele lor sunt congruente.

A

O

C

C O B DREPTE PERPENDICULARE b a O Dreptele a §i b sunt perpendiculare dac¬ formeaz¬ un unghi drept. a ^ b « m(ˆO) = 90o .UNGHI DREPT Este unghiul congruent cu suplementul s¬u. A m(ˆAOB) = 90o Orice dou¬ unghiuri drepte sunt congruente.

C sunt coliniare §i ˆ AOB Á ˆ COD.O.UNGHIURI OPUSE LA VŠRF D A O C B Dou¬ unghiuri proprii se numesc opuse la v¼rf dac¬ au laturile ”n prelungire.O. O.D . O. ˆAOB Á ˆ COD ˆBOC Á ˆAOD Dac¬ punctele A.B ¤ C. ∠ AOB ≡ ∠ COD . D sunt coliniare. Unghiurile opuse la v¼rf sunt congruente. atunci §i punctele B. A.

Unghiul AOB este complementul unghiului MNP. atunci unghiurile sunt complementare. atunci §i suplementele lor sunt congruente. Unghiul MNP este complementul unghiului AOB. A O .UNGHIURI COMPLEMENTARE M P O A N Sunt dou¬ unghiuri proprii pentru care suma m¬surilor este egal¬ cu 90o. Dac¬ laturile necomune a dou¬ unghiuri adiacente sunt perpendiculare. B B C m(ˆAOB) / m(ˆBOC) = 90o Dac¬ dou¬ unghiuri sunt congruente.

A O B . m(∠ MON)= 2 C M N Bisectoarele a dou¬ unghiuri adiacente §i suplementare sunt perpendiculare. O C m(∠ AOB)+m(∠ BOC) .A M B N M¬sura unghiului format de bisectoarele a dou¬ unghiuri adiacente este egal¬ cu semisuma m¬surilor accestora. Perpendiculara dus¬ pe bisectoarea unui unghi este bisectoarea unghiului adiacent §i suplementar acestuia.

UNGHIURI ™N JURUL UNUI PUNCT B C D .reuniunea lor §i a interioarelor acoper¬ ”ntreg planul A A' Suma m¬surilor unghiurilor ”n jurul unui punct este egal¬ cu 360o.nu au puncte interioare comune .au v¼rful comun . F E m(ˆAOB) / m(ˆBOC) / m(ˆCOD) / / m(ˆDOE) / m(ˆEOF) / m(ˆFOA) = 360o .

o latur¬ comun¬ . atunci: m(ˆAOB) = m(ˆAOC) /m(ˆBOC).laturile necomune se afl¬ de aceea§i parte a laturii comune atunci: m(ˆNOP) = O P = m(ˆMOP) – m(ˆMON) . O B M N Dac¬ unghiurile MON §i MOP: .au v¼rful comun.OPERA`II CU UNGHIURI A C Dac¬ unghiurile AOC §i BOC sunt adiacente. .

TRIUNGHIURI CONGRUENTE A M B C N P † ABC Á † MNP «  [AB] ≡ [MN]  [BC] ≡ [NP]   [CA] ≡ [PM]   ∠A≡∠M  ∠B≡∠N   ∠C≡∠P .

U. L.L. A M B A C N M P  [BC] ≡ [NP]  † ABC Á † MNP «  ∠ B ≡ ∠ N  ∠C≡∠P  III.CAZURILE DE CONGRUEN`® A M I.  [AB] ≡ [MN]  † ABC Á † MNP «  [BC] ≡ [NP]  [CA] ≡ [PM]  P B C N . U.L.L.L.U. L. B C N P  [AB] ≡ [MN]  † ABC Á † MNP «  [BC] ≡ [NP]  ∠B≡∠N  II.

U. † ABC Á † MNP «  [AB] ≡ [MN]  [AC] ≡ [MP]  B N C.CAZURILE DE CONGRUEN`® ALE TRIUNGHIURILOR DREPTUNGHICE B N B N C M P A C M P C. † ABC Á † MNP «  [BC] ≡ [NP]   ∠C≡∠P I. [BC] ≡ [NP] † ABC Á † MNP «  [AC] ≡ [MP]   .U † ABC Á † MNP «  [AC] ≡ [MP]  ∠C≡∠P  B N A C M P A C M P I.C.C.

B A M .MEDIATOAREA UNUI SEGMENT d Este dreapta perpendicular¬ pe segment ”n mijlocul s¬u. A M B N Un punct apar@ine mediatoarei unui segment « este egal dep¬rtat de extremit¬@ile segmentului.

oarecare (scalene) .echilaterale (toate laturile congruente) F A BN P E .CLASIFICAREA TRIUNGHIURILOR C M D Dup¬ unghiuri -ascu@itunghice (toate unghiurile ascu@ite) -dreptunghice (un unghi drept) -obtuzunghice (un unghi obtuz) P E F A BN C M D Dup¬ laturi .isoscele (dou¬ laturi congruente) .

Mediana [BM] Á [MC] d A B D A' M C (segmentul ce une§te v¼rful cu mijlocul laturii opuse) .Bisectoarea ˆ BAA' Á ˆ AA'C (intersec@ia dintre bisectoarea unghiului §i interiorul triunghiului) .Mediatoarea [BM] Á [MC].LINII IMPORTANTE ™N TRIUNGHI -™n¬l@imea AD ^ BC ( perpendiculara din v¼rf pe latura opus¬ . d ^ BC (perpendiculara dus¬ prin mijlocul laturii) .

BISECTOARELE UNUI TRIUNGHI A ™ntr-un triunghi cele trei bisectoare sunt concurente. IE ^ AC. [IE] Á [IE] Á [IG]. IF ^ AB.  ∠ BAQ ≡ ∠ QAC   ∠ BCP ≡ ∠ PCA  ∠ ABS ≡ ∠ SBC  P F S ¤ AQ ÇBS ÇCQ = {I} I E B G Q C Punctul de intersec@ie al bisectoarelor este centrul cercului ”nscris ”n triunghi. IG ^ BC .

I .A B F C Punctul de intersec@ie al bisectoarelor exterioare a dou¬ unghiuri din triunghi se afl¬ pe bisectoarea interioar¬ a celui de-al treilea unghi. E D Punctul lor de intersec@ie este centrul cercului ex”nscris.

C B M A Centrul cercului circumscris unui triunghi dreptunghic este mijlocul ipotenuzei.MEDIATOARELE UNUI TRIUNGHI A P N Mediatoarele laturilor unui triunghi sunt concurente. B O C . Punctul de intersec@ie al mediatorelor laturilor unui triunghi este centrul cercului circumscris triunghiului.

MEDIANELE UNUI TRIUNGHI A M G P Medianele unui triunghi sunt concurente. Punctul de concuren@¬ al medianelor se nume§te centrul de greutate al triunghiului. . B N C Centrul de greutate al triunghiului se afl¬ pe fiecare median¬. la o treime de baz¬ §i dou¬ treimi de v¼rf Triunghiul MNP se nume§te triunghi median sau complementar.

.A este ortocentru ”n † HBC .C este ortocentru ”n † HAB .™N®L`IMILE UNUI TRIUNGHI A E F H ™n¬l@imile unui triunghi sunt concurente.B este ortocentru ”n † HAC . Punctul de concuren@¬ al ”n¬l@imilor se nume§te ortocentru. B D C -Triunghiul format din ortocentru §i dou¬ v¼rfuri are drept ortocentru cel de-al treilea v¼rf al s¬u.

A E F H Triunghiul av¼nd drept v¼rfuri picioarele ”n¬l@imilor se nume§te triunghi ortic. C B A B H C' .Ortocentrul unui triunghi dreptunghic se afl¬ ”n v¼rful s¬u drept.C D A' A B' . ™n¬l@imile triunghiului sunt bisectoarele triunghiului ortic. C B D .Ortocentrul unui triunghi obtuzunghic se afl¬ ”n exteriorul triunghiului.

a ½½b.nu au nici un punct comun.sunt coplanare. trece o singur¬ paralel¬ la dreapta dat¬.DREPTE PARALELE Dou¬ drepte sunt paralele dac¬: . . A × a b a ½½ b Axioma paralelelor (postulatul lui Euclid) Printr-un punct exterior unei drepte date. b ½½ c ¤ a ½½ c c . a b Dou¬ drepte distincte paralele cu a treia dreapt¬ sunt paralele ”ntre ele.

).unghiuri interne b 1 2 (de aceea§i parte a secantei) (ˆ1.i. .). ˆ 3 Á ˆ 7 (coresp. ˆ7) . (ˆ3. (ˆ4.unghiuri corespondente 5 6 (ˆ2. ˆ 2 Á ˆ 8 (a. (ˆ4. ˆ5). ˆ8) . (ˆ2.). (ˆ2. ˆ5). (ˆ3. ˆ6) . b) ˆ1 Á ˆ 7 (a.). ˆ6) . ˆ6). d) m(ˆ4) / m(ˆ5) = 180o(i. ˆ7).unghiuri alterne interne (ˆ1.i.DREPTE PARALELE T®IATE DE O SECANT® (ˆ3. ˆ 4 Á ˆ 6 (a. ˆ7) .unghiuri externe (de aceea§i parte a secantei) Dreptele a §i b sunt paralele « a) unghiurile alterne interne sunt congruente b) unghiurile alterne exerne sunt congruente c) unghiurile corespondente sunt congruente d) unghiurile interne sunt suplementare e) unghiurile exerne sunt suplementare a ½½ b « a) ˆ3 Á ˆ 5 (a. ˆ8) .).). ˆ8). e) m(ˆ1) / m(ˆ8) = 180o(e.). m(ˆ3) / m(ˆ6) = 180o(i.e. ˆ5).unghiuri alterne externe 8 7 a (ˆ1.i.).) c) ˆ2 Á ˆ 6 (coresp).unghiuri corespondente 4 3 (ˆ4. m(ˆ2) / m(ˆ7) = 180o(e.

a ½½ b ¤ c ^ b b .PERPENDICULARITATE ¦I PARALELISM a b Dou¬ perpendiculare pe aceea§i dreapt¬ sunt paralele c a ⊥ c ¤ a ½½ b b ⊥ c c O perpendicular¬ pe o dreapt¬ este perpendicular¬ pe orice paralel¬ la dreapt¬. a c ^ a.

[AD] Á [BC] b c A d B . a D C a ½½b. c ½½d ¤ [AB] Á [CD].PARALELE INTERSECTATE DE PARALELE Dou¬ drepte paralele sunt t¬iate de alte dou¬ drepte paralele dup¬ segmente congruente.

LINIA MIJLOCIE ™NTR-UN TRIUNGHI A M N Este segmentul care une§te mijloacele a dou¬ laturi din triunghi. [AN] Á [NC] ¤ MN ½½ BC. B C Paralela dus¬ prin mijlocul unei laturi a unui triunghi la alt¬ latur¬ a triunghiului trece prin mijlocul celei de-a treia laturi a triunghiului. Linia mijlocie este paralel¬ cu a treia latur¬ §i are lungimea egal¬ cu jum¬tate din lungimea acesteia. [AM] Á [MB]. MN ½½ BC ¤[AN] Á [NC] . MN = 1 · BC 2 [AM] Á [MB].

Unghiurile de la baza unui triunghi dreptunghic isoscel au m¬sura de 45o. Unghiurile de la baza unui triunghi isoscel sunt ascu@ite. . Unghiurile ascu@ite ale unui triunghi dreptunghic sunt complementare. † ABC ¤ m(ˆA) / m(ˆB) / m(ˆC) = 180o B C Un triunghi are cel mult un unghi de m¬sur¬ mai mare sau egal¬ cu 90o.SUMA M®SURILOR UNGHIURILOR UNUI TRIUNGHI A 1 3 Suma m¬surilor unghiurilor unui triunghi este egal¬ cu 180o.. Unghiurile unui triunghi echilateral au m¬sura de 60o.

UNGHI EXTERIOR UNUI TRIUNGHI A Este unghiul format de o latur¬ a triunghiului cu prelungirea altei laturi a triunghiului. B C B' m(ˆACB') = m(ˆA) / m(ˆB) . M¬sura unghiului exterior unui triunghi este egal¬ cu suma m¬surilor celor dou¬ unghiuri ale triunghiului neadiacente cu el .

liniile importante corespunz¬toare laturilor congruente sunt congruente. ˆA1Á A2.liniile importante corespunz¬toare bazei coincid. . B A C 1 2 B M A C N C' E P G I H M B' D B C . .AM ^ BC. .[BB'] Á [CC'] . [BM] Á [MC].are dou¬ unghiuri congruente. ([AB] Á [AC]) « -ˆB Á ˆ C . . † ABC iso. « [AB] Á [AC] Propriet¬@i Un triunghi este isoscel « . [BP] Á [CN].A TRIUNGHIUL ISOSCEL Este triunghiul cu dou¬ laturi conguente. † ABC iso. [BD] Á [CE].

. † ABC echi. ˆB1Á ˆ B2.liniile importante corespunz¬toare fiec¬rei laturi coincid. [AN] Á [NC]. ([AB] Á [BC] Á [CA]) « -ˆ A Á ˆB Á ˆ C.[AM] Á [BN] Á [CP].are toate unghiurile congruente. CP ^ AB. [BM] Á [MC]. [AP] Á [PB]. . † ABC echi. ˆC1Á ˆ C2 . BN ^ AC. . B A C B C A P O N B M C .liniile importante corespunz¬toare fiec¬rei laturi sunt congruente.AM ^ BC.A TRIUNGHIUL ECHILATERAL Este triunghiul cu toate laturile conguente. ˆA1Á ˆA2. « [AB] Á [BC] Á [CA] Propriet¬@i Un triunghi este echilateral « .

OB ½½O'B' ¤ ˆAOB Á ˆ A'O'B' sau m(ˆAOB) / m(ˆA'O'B') = 180o D O' A C O" O B O' B' A' . OA ½½O'A' .UNGHIURI CU LATURILE PARALELE A O" O B A' B' D C Unghiurile cu laturile paralele sunt congruente sau suplementare.

OA ^O'A' .UNGHIURI CU LATURILE PERPENDICULARE A O B O A' B' A A B' B B A' A Unghiurile cu laturile perpendiculare sunt congruente sau suplementare. OB ^ O'B' ¤ ˆAOB Á ˆ A'O'B' sau m(ˆAOB) / m(ˆA'O'B') = 180o Dou¬ unghiuri congruente cu dou¬ laturi perpendiculare au §i celalte dou¬ laturi perpendiculare. B O O' O A' O' B B' A' .