You are on page 1of 27

Universitatea "Politehnica" din Timişoara

Facultatea de Construcţii
Specializarea : Măsurători Terestre şi Cadastru

Geodezie Spaţială

Student : Ciobanu Alina,
An IV ,Gr. 1b
Coordonator: As. dr. ing Bălă Alina Corina

Timişoara
2012-20013

PLANIFICAREA UNEI SESIUNI GPS
Când o determinare este făcută cu ajutorul tehnologiei GPS, vizibilitatea dintre receptoare
nu constituie o cerinţă a măsurătorii întrucât aceste receptoare nu transmit şi nu recepţionează
semnale între ele , ci le primesc de la sateliţii care se mişcă în jurul Pământului. Singura condiţie
ce trebuie îndeplinită pentru a putea recepţiona aceste semnale se referă la obţinerea unui orizont
liber spre cer.
Semnalele emise de sateliţii GPS sunt asemenea razelor solare, astfel încât, orice obstacol aflat
în calea acestora reduce considerabil intensitatea semnalului putând chiar împiedica
recepţionarea lui.
O sesiune GPS se defineşte ca fiind perioada de timp când două sau mai multe receptoare
colectează simultan date furnizate de sateliţi. Începutul acestei "sesiuni" depinde de mai mulţi
factori, cel mai important fiind legat de disponibilitatea satelitului, adică de perioada lui optimă
de emisie.
Pentru obţinerea unor rezultate bune ale determinărilor trebuie să se ţină cont de :
 selectarea corectă a perioadelor de observaţii, aceasta însemnând ca 4 sau mai mulţi
sateliţi să poată fi exploataţi simultan.
 verificarea contelaţiilor sateliţilor ( dacă constelaţia a fost modificată, satelitul respectiv
devine, indisponibil şi nu emite nimic).
 verificarea PDOP-ului, reprezentând un paramatru al geometriei satelitului, pentru
determinări statice, un PDOP<5 indică o bună geometrie satelitară.
Un alt criteriu de alegere a perioadei optime de lucru se referă la influneţa refracţiei atmosferice,
care, noaptea este mai mult redusă decât ziua.
La stabilirea sesiunilor de lucru în poziţionarea relativă trebuie luaţi în considerare 4 factori :
lungimea bazei
numărul sateliţilor vizibili
geometria constelaţiei satelitare (PDOP)
raportul semnal/zgomot(SNR) pentru semnalul satelitar.
distribuirea receptoarelor la echipe şi programarea punctelor pentru fiecare echipă.

Unele valori informative pentru durata sesiunilor de lucru , când se doreşte o precizie ridicată
sunt date în tabelul de mai jos:
Lungimea bazei (km)
0-1
1-5
5-10
10-15

Durata sesiunii (minute)
10-30
30-60
60-90
90-120

Durata sesiunilor se diminuiază în funcţie de precizia care se doreşte să fie atinsă, dar nu
trebuie omis nici factorul economic. Foarte importantă este şi dimensionarea justă şi optimă a
timpului dintre sesiuni, cînd receptoarele sunt reinstalate în alte puncte ale reţelei. De asemenea
trebuie prevăzut cel puţin un punct de legătură între sesiuni, pentru a putea reduce rezultatele la
cel puţin un punct de referinţă, care să asigure interconectarea bazelor GPS din diferite sesiuni.
A doua fază a planificării pentru măsurătorile satelitare se referă la distribuirea receptoarelor
la echipe şi programarea punctelor pentru fiecare echipă. De regulă se întocmeşte un tabel, în
care se prevede ce echipă, în ce sesiune trebuie să staţioneze într-un punct.
Numărul minim de sesiuni s într-o reţea cu p puncte şi la folosirea a r receptoare se determină
cu relaţia:

unde n reprezintă numărul punctelor de legătură între sesiuni.
Relaţia are sens numai pentru n 1 şi r n. Dacă raportul nu oferă un număr întreg, se va
rotunji în plus la valoarea întreagă superioară.

Aplicaţia numărul 1
Pentru realizarea reţelei geodezice de îndesire prin măsurători satelitare în localitatea Braniştea
se cere planificarea sesiunilor de măsurători GPS.
În vederea obţinerii unor rezultate bune ale determinărilor trebuie să se ţină cont de:
 selectarea corectă a perioadelor de observaţii, aceasta însemnând ca 4 sau mai mulţi
sateliţi să poată fi exploataţi simultan
 verificare constelaţiilor sateliţilor ( dacă constelaţia a fost modificată, satelitul respectiv
devine, indisponibil şi nu emite nimic).
 verificarea PDOP-ului, reprezentând un paramatru al geometriei satelitului, pentru
determinări statice, un PDOP<4 indică o bună geometrie satelitară (sateliţii sunt dispuşi
în poziţie optimă).
 perioada sesiunilor depinde de distanţe.
 identificarea sesiunii se face prin numerotarea zilelor în care se execută.
 verificarea integrităţii echipamentului de teren.
Pentru a se ţine cont de factorii de mai sus menţionaţi se va proceda astfel: pe o hartă la scara
1: 50000 se vor alege minim patru puncte din Reţeau Geodezică Naţională, astfel încât acesta să
încadreze punctele noi din cadrul reţelei geodezice de îndesire. Pe acestă hartă se vor citi
coordonatele elipsoidale ale celor patru puncte alese din Reţeaua Naţională.

Cele patru puncte alese sunt date în tabelul de mai jos :
Denumire punct

Coordonatele elipsoidale

Dealul Coştieni
Punctul de cotă 236.4
Punctul de cotă 233.5
Punctul de cotă 164.7

Cota
H
211.4
236.4
233.5
164.7

Aceste coordonate geografice se vor introduce în soft-ul Trimble_Setup_Planning în vederea
realizării acesteia în fiecare punct din Reţeaua Geodezică Naţională. Se va introduce GMT-ul
(după echinoxiul de iarnă GMT-ul României este de +2h, iar la echinoxiul de vară avem GMT-ul
României de +3h).
Se va alege elevaţia pe care o face receptorul cu orizontul a căror valori pot fi de 100, 150 şi 200.
În proiect am folosit unghiul de elvaţie de 100. După introducerea acestor date se selectează
almanahul valabil pentru o perioada de 14 zile din momentul alegerii sesiunii de lucru.
Proiectarea acestor observaţii se caracterizează printr-un număr suficient de mare de sateliţi
comuni vizibili în fiecare punct din Reţeaua Naţională, şi o valoare PDOP cât se poate de mică
(între 1 şi 4) şi susţinută prin reprezentări grafice şi tabele.

Verificarea constelaţiilor sateliţilor pentru cele patru puncte:
Dealul Coştieni

Punctul de cotă 236.4

Punctul de cotă 233.5

Punctul de cotă 164.7

Numărul de sateliţi pentru fiecare punct în parte:
Dealul Coştieni

Punctul de cotă 236.4

Punctul de cotă 233.5

Punctul de cotă 164.7

Diagrama vizibilităţii sateliţilor pentru cele patru puncte:
Dealul Coştieni

Punctul de cotă 236.4

Punctul de cotă 233.5

Punctul de cota 164.7

Aceste reprezentări se bazează în esenţă pe calcularea azimutului şi elevaţiei ( unghiul făcut de
sateliţi cu orizontul) pentru fiecare satelit în funcţie de timpul şi locul unde se fac observaţiile.
Diagrama elevaţiei sateliţilor pentru cele patru puncte:
Dealul Coştieni

Punctul de cotă 236.4

Punctul de cotă 233.5

Punctul de cotă 164.7

Sateliţii care au elevaţia mai mare de 150 oferă o poziţionare mai exactă şi o limitare a erorilor
determinate de un traseu prea lung prin atmosferă al semnalului GPS.
Din tabelul de planificare a observaţiilor satelitare se vor alege sesiunile de măsurători pentru
determinarea punctelor noi.

Diagrama cu valorile PDOP si GDOP pentru cele patru puncte :
Dealul Coştieni

Punctul de cotă 236.4

Punctul de cotă 233.5

Punctul de cotă 164.7

Poziţia în lume a celor patru puncte:
Dealul Coştieni

Punctul de cotă 236.4

Punctul de cotă 233.5

Punctul de cotă 164.7

Planificarea observaţiilor satelitare în fiecare din cele patru puncte:
Dealul Costieni
Station name

Dealul Costieni

Latitude

44° 48'

Longitude

28° 01'

Height

211 [m]

Time span

11/6/2012/12:00:00 AM - 11/7/2012/12:00:00 AM

Time zone

(UTC+02:00) Athens, Bucharest

Offset UTC

+2.0 [h]

Elevation cutoff

10°

Obstruction Editor

0%

GPS Satellites

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32

Time

GDOP

PDOP

GPS

Total

00:00

1.85

1.65

10

10

00:10

2.19

1.92

9

9

00:20

1.84

1.63

10

10

00:30

1.83

1.63

10

10

00:40

2.25

1.93

9

9

00:50

2.15

1.86

9

9

01:00

2.12

1.85

9

9

01:10

2.19

1.91

9

9

01:20

2.19

1.90

9

9

01:30

2.11

1.83

9

9

01:40

3.61

2.98

8

8

01:50

3.54

2.94

9

9

02:00

3.83

3.18

10

10

02:10

3.77

3.14

10

10

02:20

3.60

2.98

9

9

02:30

3.23

2.69

9

9

02:40

2.90

2.44

9

9

02:50

3.49

2.87

8

8

03:00

3.66

3.00

8

8

03:10

3.92

3.21

8

8

03:20

4.17

3.42

8

8

03:30

2.60

2.23

9

9

03:40

2.51

2.16

9

9

03:50

2.12

1.84

10

10

04:00

2.20

1.90

9

9

04:10

2.11

1.83

9

9

04:20

1.91

1.66

10

10

04:30

1.84

1.61

10

10

04:40

1.77

1.56

10

10

04:50

1.69

1.51

10

10

05:00

1.63

1.46

10

10

05:10

3.35

2.84

6

6

05:20

1.90

1.72

7

7

05:30

2.13

1.90

8

8

05:40

1.85

1.67

9

9

05:50

1.93

1.76

10

10

06:00

2.16

1.96

10

10

06:10

2.33

2.12

10

10

06:20

2.97

2.65

9

9

06:30

2.69

2.40

9

9

06:40

2.32

2.08

9

9

06:50

3.03

2.68

8

8

07:00

2.45

2.19

8

8

07:10

2.12

1.91

8

8

07:20

3.75

3.40

7

7

07:30

4.08

3.87

6

6

07:40

4.75

4.61

6

6

07:50

5.54

5.39

6

6

08:00

5.13

4.93

6

6

08:10

10.83

9.46

5

5

08:20

60.70

58.71

5

5

08:30

2.30

2.11

7

7

08:40

2.08

1.86

8

8

08:50

1.60

1.45

9

9

09:00

1.75

1.57

9

9

09:10

1.93

1.72

9

9

09:20

2.13

1.89

9

9

09:30

2.30

2.04

9

9

09:40

2.37

2.10

9

9

09:50

2.31

2.06

9

9

10:00

2.16

1.94

9

9

10:10

2.24

2.00

8

8

10:20

2.14

1.92

8

8

10:30

3.19

2.84

7

7

10:40

3.11

2.79

7

7

10:50

2.86

2.57

7

7

11:00

2.54

2.30

7

7

11:10

2.26

2.05

7

7

11:20

3.09

2.95

6

6

11:30

1.64

1.51

8

8

11:40

1.87

1.72

7

7

11:50

4.19

3.62

5

5

12:00

4.25

3.61

5

5

12:10

3.32

2.93

5

5

12:20

3.51

3.10

5

5

12:30

3.55

3.14

5

5

12:40

2.13

1.91

6

6

12:50

1.96

1.75

7

7

13:00

2.06

1.82

7

7

13:10

2.14

1.88

7

7

13:20

2.18

1.91

7

7

13:30

2.19

1.93

7

7

13:40

2.19

1.92

7

7

13:50

2.24

1.99

7

7

14:00

2.33

2.07

7

7

14:10

2.42

2.13

7

7

14:20

2.49

2.18

7

7

14:30

2.17

1.96

8

8

14:40

2.19

1.96

8

8

14:50

2.16

1.93

8

8

15:00

2.10

1.88

8

8

15:10

3.27

2.81

7

7

15:20

2.98

2.57

7

7

15:30

2.63

2.30

7

7

15:40

2.43

2.13

7

7

15:50

2.29

2.02

7

7

16:00

1.83

1.64

8

8

16:10

1.63

1.47

9

9

16:20

2.04

1.82

8

8

16:30

2.11

1.88

9

9

16:40

2.51

2.25

8

8

16:50

2.79

2.48

8

8

17:00

2.99

2.65

8

8

17:10

1.68

1.52

10

10

17:20

1.97

1.75

9

9

17:30

2.16

1.90

9

9

17:40

1.90

1.68

10

10

17:50

2.03

1.78

10

10

18:00

2.15

1.88

10

10

18:10

2.22

1.93

10

10

18:20

2.19

1.91

10

10

18:30

2.08

1.82

10

10

18:40

1.92

1.69

10

10

18:50

1.92

1.68

9

9

19:00

3.57

2.94

9

9

19:10

4.10

3.31

8

8

19:20

2.31

1.95

9

9

19:30

2.30

1.94

9

9

19:40

2.46

2.07

8

8

19:50

2.49

2.09

8

8

20:00

1.92

1.67

9

9

20:10

1.96

1.70

9

9

20:20

2.61

2.24

8

8

20:30

2.64

2.26

8

8

20:40

2.56

2.19

8

8

20:50

2.41

2.08

8

8

21:00

1.84

1.63

9

9

21:10

1.47

1.33

11

11

21:20

1.47

1.33

11

11

21:30

1.44

1.31

11

11

21:40

1.70

1.52

9

9

21:50

2.48

2.20

8

8

22:00

2.54

2.25

8

8

22:10

2.33

2.16

8

8

22:20

2.37

2.11

8

8

22:30

2.45

2.15

8

8

22:40

2.56

2.22

8

8

22:50

2.66

2.29

8

8

23:00

2.70

2.32

8

8

23:10

2.65

2.28

8

8

23:20

2.13

1.88

9

9

23:30

1.81

1.60

10

10

23:40

1.66

1.49

11

11

23:50

1.82

1.62

10

10

00:00

1.88

1.67

10

10

Punctul de cotă 236.4
Station name

236.4

Latitude

44° 48'

Longitude

28° 06'

Height

236 [m]

Time span

11/6/2012/12:00:00 AM - 11/7/2012/12:00:00 AM

Time zone

(UTC+02:00) Athens, Bucharest

Offset UTC

+2.0 [h]

Elevation cutoff

10°

Obstruction Editor

0%

GPS Satellites

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32

Time

GDOP

PDOP

GPS

Total

00:00

1.85

1.65

10

10

00:10

2.19

1.92

9

9

00:20

1.84

1.63

10

10

00:30

1.83

1.63

10

10

00:40

2.25

1.93

9

9

00:50

2.15

1.86

9

9

01:00

2.12

1.85

9

9

01:10

2.19

1.91

9

9

01:20

2.19

1.90

9

9

01:30

2.11

1.83

9

9

01:40

3.61

2.98

8

8

01:50

3.54

2.94

9

9

02:00

3.83

3.18

10

10

02:10

3.77

3.14

10

10

02:20

3.60

2.98

9

9

02:30

3.23

2.69

9

9

02:40

2.90

2.44

9

9

02:50

3.49

2.87

8

8

03:00

3.66

3.00

8

8

03:10

3.92

3.21

8

8

03:20

4.17

3.42

8

8

03:30

2.60

2.23

9

9

03:40

2.51

2.16

9

9

03:50

2.12

1.84

10

10

04:00

2.20

1.90

9

9

04:10

2.11

1.83

9

9

04:20

1.91

1.66

10

10

04:30

1.84

1.61

10

10

04:40

1.77

1.56

10

10

04:50

1.69

1.51

10

10

05:00

1.63

1.46

10

10

05:10

3.35

2.84

6

6

05:20

1.90

1.72

7

7

05:30

2.13

1.90

8

8

05:40

1.85

1.67

9

9

05:50

1.93

1.76

10

10

06:00

2.16

1.96

10

10

06:10

2.33

2.12

10

10

06:20

2.97

2.65

9

9

06:30

2.69

2.40

9

9

06:40

2.32

2.08

9

9

06:50

3.04

2.68

8

8

07:00

2.45

2.19

8

8

07:10

2.12

1.91

8

8

07:20

3.75

3.40

7

7

07:30

4.08

3.87

6

6

07:40

4.75

4.61

6

6

07:50

5.54

5.39

6

6

08:00

8.93

7.97

5

5

08:10

4.93

4.36

6

6

08:20

60.70

58.71

5

5

08:30

2.30

2.11

7

7

08:40

2.08

1.86

8

8

08:50

1.60

1.45

9

9

09:00

1.75

1.57

9

9

09:10

1.93

1.72

9

9

09:20

2.13

1.89

9

9

09:30

2.30

2.04

9

9

09:40

2.37

2.10

9

9

09:50

2.31

2.06

9

9

10:00

2.16

1.94

9

9

10:10

2.24

2.00

8

8

10:20

2.14

1.92

8

8

10:30

3.19

2.84

7

7

10:40

3.11

2.79

7

7

10:50

2.86

2.57

7

7

11:00

2.54

2.30

7

7

11:10

2.26

2.06

7

7

11:20

3.09

2.95

6

6

11:30

2.12

1.91

7

7

11:40

1.87

1.72

7

7

11:50

4.19

3.62

5

5

12:00

4.25

3.61

5

5

12:10

3.32

2.93

5

5

12:20

3.51

3.10

5

5

12:30

3.55

3.14

5

5

12:40

2.13

1.91

6

6

12:50

1.96

1.75

7

7

13:00

2.06

1.82

7

7

13:10

2.14

1.88

7

7

13:20

2.18

1.91

7

7

13:30

2.19

1.93

7

7

13:40

2.19

1.92

7

7

13:50

2.24

1.99

7

7

14:00

2.33

2.07

7

7

14:10

2.42

2.13

7

7

14:20

2.49

2.18

7

7

14:30

2.17

1.96

8

8

14:40

2.19

1.96

8

8

14:50

2.16

1.93

8

8

15:00

2.10

1.88

8

8

15:10

3.27

2.81

7

7

15:20

2.98

2.57

7

7

15:30

2.63

2.30

7

7

15:40

2.43

2.13

7

7

15:50

2.29

2.02

7

7

16:00

1.83

1.64

8

8

16:10

1.63

1.47

9

9

16:20

2.04

1.82

8

8

16:30

2.11

1.88

9

9

16:40

2.51

2.25

8

8

16:50

2.79

2.48

8

8

17:00

2.99

2.65

8

8

17:10

1.68

1.52

10

10

17:20

1.97

1.75

9

9

17:30

2.16

1.90

9

9

17:40

1.90

1.68

10

10

17:50

2.03

1.78

10

10

18:00

2.15

1.88

10

10

18:10

2.22

1.93

10

10

18:20

2.19

1.91

10

10

18:30

2.08

1.82

10

10

18:40

1.92

1.69

10

10

18:50

1.92

1.68

9

9

19:00

3.57

2.94

9

9

19:10

4.10

3.31

8

8

19:20

2.31

1.95

9

9

19:30

2.30

1.94

9

9

19:40

2.46

2.07

8

8

19:50

2.49

2.09

8

8

20:00

1.92

1.67

9

9

20:10

1.96

1.70

9

9

20:20

2.61

2.24

8

8

20:30

2.64

2.26

8

8

20:40

2.56

2.19

8

8

20:50

2.41

2.08

8

8

21:00

1.84

1.63

9

9

21:10

1.47

1.33

11

11

21:20

1.47

1.33

11

11

21:30

1.44

1.31

11

11

21:40

1.70

1.52

9

9

21:50

2.48

2.20

8

8

22:00

2.54

2.25

8

8

22:10

2.33

2.16

8

8

22:20

2.37

2.11

8

8

22:30

2.45

2.15

8

8

22:40

2.56

2.22

8

8

22:50

2.66

2.29

8

8

23:00

2.70

2.32

8

8

23:10

2.65

2.28

8

8

23:20

2.13

1.88

9

9

23:30

1.81

1.60

10

10

23:40

1.66

1.49

11

11

23:50

1.82

1.62

10

10

00:00

1.88

1.67

10

10

Punctul de cotă 233.5
Station name

233.5

Latitude

44° 45'

Longitude

28° 08'

Height

234 [m]

Time span

11/6/2012/12:00:00 AM - 11/7/2012/12:00:00 AM

Time zone

GTB Standard Time (DST)

Offset UTC

+3.0 [h]

Elevation cutoff

10°

Obstruction Editor

0%

GPS Satellites

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32

Time

GDOP

PDOP

GPS

Total

00:00

2.71

2.33

8

8

00:10

2.69

2.32

8

8

00:20

2.58

2.23

8

8

00:30

1.81

1.61

10

10

00:40

1.67

1.50

11

11

00:50

1.65

1.48

11

11

01:00

1.85

1.65

10

10

01:10

2.19

1.92

9

9

01:20

1.84

1.63

10

10

01:30

1.83

1.63

10

10

01:40

2.25

1.93

9

9

01:50

2.15

1.86

9

9

02:00

2.12

1.85

9

9

02:10

2.19

1.91

9

9

02:20

2.19

1.90

9

9

02:30

2.11

1.83

9

9

02:40

3.61

2.98

8

8

02:50

3.54

2.94

9

9

03:00

3.83

3.18

10

10

03:10

3.77

3.14

10

10

03:20

3.59

2.98

9

9

03:30

3.23

2.69

9

9

03:40

2.90

2.44

9

9

03:50

3.49

2.86

8

8

04:00

3.66

3.00

8

8

04:10

3.92

3.21

8

8

04:20

4.17

3.42

8

8

04:30

2.60

2.23

9

9

04:40

2.51

2.16

9

9

04:50

2.12

1.84

10

10

05:00

2.20

1.90

9

9

05:10

2.11

1.83

9

9

05:20

1.91

1.66

10

10

05:30

1.84

1.61

10

10

05:40

1.77

1.56

10

10

05:50

1.69

1.51

10

10

06:00

1.63

1.46

10

10

06:10

3.35

2.84

6

6

06:20

1.90

1.72

7

7

06:30

2.13

1.90

8

8

06:40

1.85

1.67

9

9

06:50

1.93

1.76

10

10

07:00

2.16

1.96

10

10

07:10

2.33

2.12

10

10

07:20

2.97

2.65

9

9

07:30

2.69

2.40

9

9

07:40

2.32

2.08

9

9

07:50

3.04

2.68

8

8

08:00

2.45

2.19

8

8

08:10

2.12

1.91

8

8

08:20

3.75

3.40

7

7

08:30

4.08

3.87

6

6

08:40

4.75

4.61

6

6

08:50

5.54

5.39

6

6

09:00

8.92

7.97

5

5

09:10

4.93

4.36

6

6

09:20

60.71

58.72

5

5

09:30

2.30

2.11

7

7

09:40

2.08

1.86

8

8

09:50

1.60

1.45

9

9

10:00

1.75

1.57

9

9

10:10

1.93

1.72

9

9

10:20

2.13

1.89

9

9

10:30

2.30

2.04

9

9

10:40

2.37

2.10

9

9

10:50

2.31

2.06

9

9

11:00

2.16

1.94

9

9

11:10

2.24

2.00

8

8

11:20

2.14

1.92

8

8

11:30

3.19

2.84

7

7

11:40

3.11

2.79

7

7

11:50

2.86

2.57

7

7

12:00

2.54

2.30

7

7

12:10

2.26

2.06

7

7

12:20

3.10

2.95

6

6

12:30

2.12

1.91

7

7

12:40

1.87

1.72

7

7

12:50

4.19

3.62

5

5

13:00

4.25

3.61

5

5

13:10

3.32

2.93

5

5

13:20

3.51

3.10

5

5

13:30

3.55

3.14

5

5

13:40

2.13

1.91

6

6

13:50

1.96

1.75

7

7

14:00

2.06

1.82

7

7

14:10

2.14

1.88

7

7

14:20

2.18

1.91

7

7

14:30

2.19

1.93

7

7

14:40

2.19

1.92

7

7

14:50

2.24

1.99

7

7

15:00

2.33

2.07

7

7

15:10

2.42

2.13

7

7

15:20

2.49

2.18

7

7

15:30

2.17

1.96

8

8

15:40

2.19

1.96

8

8

15:50

2.16

1.93

8

8

16:00

2.10

1.88

8

8

16:10

3.27

2.81

7

7

16:20

2.98

2.57

7

7

16:30

2.63

2.30

7

7

16:40

2.43

2.13

7

7

16:50

2.29

2.02

7

7

17:00

1.83

1.64

8

8

17:10

1.63

1.47

9

9

17:20

2.04

1.82

8

8

17:30

2.11

1.88

9

9

17:40

2.51

2.25

8

8

17:50

2.79

2.48

8

8

18:00

2.99

2.65

8

8

18:10

1.68

1.52

10

10

18:20

1.97

1.75

9

9

18:30

2.16

1.90

9

9

18:40

1.90

1.68

10

10

18:50

2.03

1.78

10

10

19:00

2.15

1.88

10

10

19:10

2.22

1.93

10

10

19:20

2.19

1.91

10

10

19:30

2.08

1.82

10

10

19:40

1.92

1.69

10

10

19:50

1.92

1.68

9

9

20:00

3.57

2.94

9

9

20:10

4.10

3.31

8

8

20:20

2.31

1.95

9

9

20:30

2.30

1.94

9

9

20:40

2.46

2.07

8

8

20:50

2.49

2.09

8

8

21:00

1.92

1.67

9

9

21:10

1.96

1.70

9

9

21:20

2.61

2.24

8

8

21:30

2.64

2.26

8

8

21:40

2.56

2.19

8

8

21:50

2.41

2.08

8

8

22:00

1.84

1.63

9

9

22:10

1.47

1.33

11

11

22:20

1.47

1.33

11

11

22:30

1.44

1.31

11

11

22:40

1.70

1.52

9

9

22:50

2.48

2.20

8

8

23:00

2.54

2.25

8

8

23:10

2.33

2.16

8

8

23:20

2.37

2.11

8

8

23:30

2.45

2.15

8

8

23:40

2.56

2.22

8

8

23:50

2.66

2.29

8

8

00:00

2.70

2.32

8

8

Punctul de cotă 164.7
Station name

164.7

Latitude

44° 44'

Longitude

28° 01'

Height

165 [m]

Time span

11/6/2012/12:00:00 AM - 11/7/2012/12:00:00 AM

Time zone

GTB Standard Time (DST)

Offset UTC

+3.0 [h]

Elevation cutoff

10°

Obstruction Editor

0%

GPS Satellites

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32

Glonass Satellites

- none -

Galileo Satellites

- none -

Compass Satellites

- none -

Time

GDOP

PDOP

GPS

Total

00:00

2.71

2.33

8

8

00:10

2.69

2.32

8

8

00:20

2.58

2.23

8

8

00:30

1.81

1.61

10

10

00:40

1.67

1.50

11

11

00:50

1.65

1.48

11

11

01:00

1.85

1.65

10

10

01:10

2.19

1.92

9

9

01:20

1.84

1.63

10

10

01:30

1.83

1.63

10

10

01:40

2.25

1.93

9

9

01:50

2.15

1.86

9

9

02:00

2.12

1.85

9

9

02:10

2.19

1.91

9

9

02:20

2.19

1.90

9

9

02:30

2.11

1.83

9

9

02:40

3.61

2.98

8

8

02:50

3.54

2.94

9

9

03:00

3.83

3.18

10

10

03:10

3.77

3.14

10

10

03:20

3.59

2.98

9

9

03:30

3.23

2.69

9

9

03:40

2.90

2.44

9

9

03:50

3.49

2.86

8

8

04:00

3.66

3.00

8

8

04:10

3.92

3.21

8

8

04:20

4.17

3.42

8

8

04:30

2.60

2.23

9

9

04:40

2.51

2.16

9

9

04:50

2.12

1.84

10

10

05:00

2.20

1.90

9

9

05:10

2.11

1.83

9

9

05:20

1.91

1.66

10

10

05:30

1.84

1.61

10

10

05:40

1.77

1.56

10

10

05:50

1.69

1.51

10

10

06:00

1.63

1.46

10

10

06:10

3.35

2.84

6

6

06:20

1.90

1.72

7

7

06:30

2.13

1.90

8

8

06:40

1.85

1.67

9

9

06:50

1.93

1.76

10

10

07:00

2.16

1.96

10

10

07:10

2.33

2.12

10

10

07:20

2.97

2.65

9

9

07:30

2.69

2.40

9

9

07:40

2.32

2.08

9

9

07:50

3.03

2.68

8

8

08:00

2.45

2.19

8

8

08:10

2.12

1.91

8

8

08:20

3.75

3.40

7

7

08:30

4.08

3.87

6

6

08:40

4.75

4.61

6

6

08:50

5.54

5.39

6

6

09:00

5.13

4.93

6

6

09:10

10.83

9.46

5

5

09:20

60.70

58.71

5

5

09:30

2.30

2.11

7

7

09:40

2.08

1.86

8

8

09:50

1.60

1.45

9

9

10:00

1.75

1.57

9

9

10:10

1.93

1.72

9

9

10:20

2.13

1.89

9

9

10:30

2.30

2.04

9

9

10:40

2.37

2.10

9

9

10:50

2.31

2.06

9

9

11:00

2.16

1.94

9

9

11:10

2.24

2.00

8

8

11:20

2.14

1.92

8

8

11:30

3.19

2.84

7

7

11:40

3.11

2.79

7

7

11:50

2.86

2.57

7

7

12:00

2.54

2.30

7

7

12:10

2.26

2.06

7

7

12:20

3.09

2.95

6

6

12:30

2.12

1.91

7

7

12:40

1.87

1.72

7

7

12:50

4.19

3.62

5

5

13:00

4.25

3.61

5

5

13:10

3.32

2.93

5

5

13:20

3.51

3.10

5

5

13:30

3.55

3.14

5

5

13:40

2.13

1.91

6

6

13:50

1.96

1.75

7

7

14:00

2.06

1.82

7

7

14:10

2.14

1.88

7

7

14:20

2.18

1.91

7

7

14:30

2.19

1.93

7

7

14:40

2.19

1.92

7

7

14:50

2.24

1.99

7

7

15:00

2.33

2.07

7

7

15:10

2.42

2.13

7

7

15:20

2.49

2.18

7

7

15:30

2.17

1.96

8

8

15:40

2.19

1.96

8

8

15:50

2.16

1.93

8

8

16:00

2.10

1.88

8

8

16:10

3.27

2.81

7

7

16:20

2.98

2.57

7

7

16:30

2.63

2.30

7

7

16:40

2.43

2.13

7

7

16:50

2.29

2.02

7

7

17:00

1.83

1.64

8

8

17:10

1.63

1.47

9

9

17:20

2.04

1.82

8

8

17:30

2.11

1.88

9

9

17:40

2.51

2.25

8

8

17:50

2.79

2.48

8

8

18:00

2.99

2.65

8

8

18:10

1.68

1.52

10

10

18:20

1.97

1.75

9

9

18:30

2.16

1.90

9

9

18:40

1.90

1.68

10

10

18:50

2.03

1.78

10

10

19:00

2.15

1.88

10

10

19:10

2.22

1.93

10

10

19:20

2.19

1.91

10

10

19:30

2.08

1.82

10

10

19:40

1.92

1.69

10

10

19:50

1.92

1.68

9

9

20:00

3.57

2.94

9

9

20:10

4.09

3.31

8

8

20:20

2.31

1.95

9

9

20:30

2.30

1.94

9

9

20:40

2.46

2.07

8

8

20:50

2.49

2.09

8

8

21:00

1.92

1.67

9

9

21:10

1.96

1.70

9

9

21:20

2.62

2.24

8

8

21:30

2.64

2.26

8

8

21:40

2.56

2.19

8

8

21:50

2.41

2.08

8

8

22:00

1.84

1.63

9

9

22:10

1.47

1.33

11

11

22:20

1.47

1.33

11

11

22:30

1.60

1.44

10

10

22:40

1.70

1.52

9

9

22:50

2.47

2.20

8

8

23:00

2.54

2.25

8

8

23:10

2.33

2.16

8

8

23:20

2.37

2.11

8

8

23:30

2.45

2.15

8

8

23:40

2.56

2.22

8

8

23:50

2.66

2.29

8

8

00:00

2.70

2.32

8

8

Alegerea perioadei sesiunilor de măsurători mai depinde şi de lungimea bazelor( punct nou punct vechi, punct vechi - punct vechi); cu cât acestea sunt mai mari cu atât şi sesiunile sunt mai
de durată. Pentru lungimile mici (sub 10 km), campania dureaza cam 45 minute iar cele ce
depăşesc 20 km determină o durată aproximativă 1,5 ore sau chiar mai mult. Numărul minim de
sesiuni s într-o reţea cu p puncte şi la folosirea a r receptoare se determiă cu relaţia:

unde n reprezintă numărul punctelor de legătură între sesiuni.
Astfel pentru reţeau noastră: avem 12 puncte noi şi 5 receptoare.
, deci avem nevoie de 8 sesiuni + 4 sesiuni de măsurători ( n - numărul de puncte
lor vechi, în cazul nostru n= 4.
Aceste notaţii mai sus menţionate se fac pe formulare de tip, pe care se înregistrează şi
obesrvaţiile din ziua respectivă. Ele se vor regăsi în fişa de măsurători ataşată la finalul lucrării.
Distanţele între puncte sunt date în tabelul de mai jos:
Denumire punct
Ddealul Coştieni-236.4
D236.4-233.5
D233.5-164.7
D164.7-dealul Coştieni
Ddealul Coştieni-233.5
D236.4-164.7

Distanţa în cm
14.2
11.6
20.4
17.3
22.5
21.8

Distanţa în km
7.10
5.80
10.20
8.65
11.25
10.90

Distanţa cea mai mare dintre un punct nou şi unul vechi , în proiect este punctul nou 4 şi punctul
vechi de cotă 164.7. Distanţa este de D= 10.17 km.
Distanţa cea mai mică dintre un punct vechi şi unu nou, în proiect punctul vechi de cotă 236.4 şi
punctul nou 4. Distanţa este de D=1.05 km.

Aplicaţia numărul 2
Pornind de la cele patru puncte alese din Reţeaua Naţională şi a căror coordonate geografice
au fost determinate în cadrul aplicaţiei 1, planificarea sesiunii de măsurători o vom putea realiza
şi cu ajutorul unor programe online : www.ashtech.com_WEB MISSION PLANNING_GNSS
PLANNING. Cutoff-ul utilizat este 150.
GMT-ul ales este de +3h. La această aplicaţia vom avea doar pentru două puncte
planificarea online. Deci voi avea punctele : Dealul Coştieni şi Punctul de cotă 236.4
În continuare vor fi ataşate carateristicile fiecărui punct conform planificării online.