You are on page 1of 11

Farmaceutsko-Zdrastveni Fakultet Predmet:Higijena

Mikrobiologija
-seminarski rad-

Mentor: Prof.Dr. Eržika Antić

Student:

Novi Pazar,2013.
1

.................SADRŢAJ UVOD.............................................4 2 ....................3 1...............Ešerihija koli (Escherichia coli)...................................................................................................

nauka o životu) je jedna od nauka koja je imala i ima veoma važnu ulogu u društvu. Organizmi i objekti manji od jednog milimetra u prečniku se ne mogu videti golim okom.UVOD Mikrobiologija (od grčkog mikron . Bolesti izazvane mikroorganizmima su bile od značaja u nekoliko navrata. enzima. tj. vina. Crna smrt je harala Evropom. Zahvaljujući njima postoje azotni i ugljenikovi ciklusi koji se odvijaju duboko u zemljištu i u dubokim vodama. Mikroorganizmi su takoĎe pravili puno problema u istoriji čovečanstva. 3 . Mikrobiologija je često definisana kao nauka koja proučava organizme koji su premali da bi se videlu golim okom. na primer pad Rimskog carstva i osvajanje Novog Sveta. Mikroorganizmi su od velikog značaja. sira. nauka koja proučava mikroorganizme. piva. 1/3 populacije je umrla.mali i biologos . te su mikroskopi naišli na ogromnu primenu u mikrobiologiji. i do 1351. 1347. vakcina. Mikroorganizmi su neophodni za pravljenje hleba. samo četiri godine kasnije. Mikroorganizmi su neophodni za ekološki sistem. vitamina i mnogih drugih bitnih produkata. antibiotika.

Merenjem broja ovih bakterija u vodi. Na osnovu antigena O. Infekcije ovom bakterijom mogu biti intestinalne (crevne) ili ekstraintestinalne: infekcije urogenitalnog trakta. tako da energiju može dobijati i u prisustvu kiseonika. koji je prvi otkrio i opisao ovu bakteriju 1885. Voda za piće ne sme da u 100 mL vode poseduje ove bakterije.je gram-negativna bakterija.Ešerihija koli je gram negativna (metoda identifikacija bakterija bojenjem po Gramu) bakterija. sepsa. koja naseljava creva čoveka i životinja. RazgraĎuje laktozu. ali i u uslovima bez prisustva kiseonika. sepsu. Predstavlja deo crevne flore i neophodna je za proces varenja i sinteze nekih supstaci (npr. štapićastog oblika. Može izazvati infekcije gastrointestinalnog. zapaljenje pluća itd. Poseduje treplje.Naziv rodu Ešerihija dat je u čast Teodora Ešeriha. 1.1. meningitis (kod novoroĎenčeta). godine. jer se velike količine (trilioni) izbacuju dnevno fecesom samo jednog čoveka. 4 . često kod osoba sa oslabljenim odbrambenim sistemom-fakultativni patogenitet. podeljena je na više serovara (tipova). urogenitalnog trakta. Vode u kojima je dozvoljeno kupanje na smeju da sadrže više od 1002000 (kako se uzme) ovih bakterija u 100 mL vode. H je antigen treplji). pomoću kojih se kreće. zapaljenje pluća itd.Ešerihija koli (Escherichia coli) .2. Pripada fakultativno anaerobnim bakterijama. veliki broj bakterijskih infekcija čoveka upravo je izazvano ovom bakterijom. 1. K. Iako pripada normalnoj crevnoj flori. pedijatra i bakteriologa. H (npr. Ešerihija koli je i indikator zagaĎenosti voda fekalijama. Jedan je od najčešćih uzročnika bakterijskih infekcija čoveka.1. može se utvrditi njen nivo zagaĎenosti fecesom. Prirodno stanište ove bakterije je crevni sistem čoveka i životinja. štapićastog oblika. vitamin K).

Ovakve infekcije obično nastaju usled širenja ešerihije koli ushodnim putem.1. ETEC Njen patogenitet počiva na enterostoksinima koje oslobaĎa. EHEC Izaziva hemoragični kolitis (zapaljenje creva) i hemolitiči uremijski sindrom (HUS). čime se stvara cAMP i cGMP usled čega se stimuliše sekrecija i blokira reapsorpcija nekih jona u lumenu creva. Može da se uz pomoć adhezivnog faktora EAF (EPEK adhezivni faktor) zakači za epitelne ćelije creva i tu sekretuje toksične supstance u ćelije creva (enterocite). odnosno guanil ciklaze. dok je drugi stabilan. uropatogena 5 . Ove bolesti su izazvane adhezijom bakterija za enterocite i lučenjem posebnih toksina. od otvora uretre.  enteroagregativna ešerihija koli engl. vero toksina.  enteroinvazivna ešrrihija koli engl. mokraćne bešike (cistitis). bubrežne karlice i bubrega (pijelonefritis). pod čijim uticajem se inaktiviše. Posebna grupa ešerihije koli tzv. EaggEC Može da izazove kod novoroĎenčadi dijareju. što dovodi do dijareje. što dovodi do jednog oblika dizenterije.3. Opstruktivne anomalije mokraćnih puteva olakšavaju prodor ove bakterije. Čest je uzročnik dijareja na putovanjima. do ostalih struktura.  enterotoksična ešerihija koli engl.  Infekcije mokraćnih puteva: uretre (uretritis). EIEC Ovaj tip ešerihije koli može da prodre kroz sluzokožu creva i da na taj način izazove njeno zapaljenje uz pojavu krvarenja i defekata sluzokože creva. Jedan tosin je osetljiv na temperaturu.Infekcije creva su najčešće izazvane jednim od sledećih pet tipova (serovara) ešerihije koli:  enteropatogena ešerihija koli (EPEK) engl. EPEC Izaziva dijareju novoroĎenčadi pretežno u zemljama u razvoju.  enterohemoragična ešerihija koli engl. Ovi toksini stimulišu aktivnost adenil ciklaze.

Nisu svi serotipovi jednako osetljivi na istu vrstu antibiotika. odnosno mešavine biljaka koje pomažu u lečenju ove bolesti. Čaj se pije nedelju dana.ešerhija koli (engl. Zbog prekomerne upotrebe antibiotika danas postoji sve više mikroorganizama koji su otporni na postojeće lekove. Biljka koja se najviše preporučuje i daje rezultate je uva ili medvedje groždje. 6 . Postoje razni biljni preparati.Infekcije E. djumbir. kopriva.4. neven itd. te se takve infekcije teže leče. namirnica i preko zagadjene vode. vode. 1. Pravi se čaj od uve koji se pije više puta na dan. meningitis itd. Kiselost u organizmu je i inače pogodno tlo za razvoj bolesti. prljavih ruku itd. pirevina. Prenošenje ovih bakterija dešava se putem namirnica. Preporučuje se šargarepa i geršla u ishrani. To je jedan od uslova za efikasno delovanje. peršun. jasno je koliko je lična higijena bitna. Izbegavati treba slatku i kiselu hranu. Oprez nikad nije na odmet pa treba povremeno davati urin na analizu. s toga nemojte započeti lečenje sami . Koristiti više povrće u ishrani. Efikasno delovanje nije moguće ako je pH vrednost mokraće <7.  Sepsa. odnosno ako je kisela.na svoju ruku. Razlog za kiselost je zagadjena sredina i loša ishrana. Bitno je da se za čaj koriste celi listovi uve i da se pravi po uputstvu.coli uspešno se leče antimikrobnim lekovima. odnosno da li je neka tečnost kisela ili bazna. te gazirana pića. odnosno one namirnice koje će odkiseliti vaš organizam. Važno je piti dovoljne količine vode. Ako se utvrdi da je kisela mokraća onda treba promeniti i ishranu. UPEC) može izazvati infekcije mokraćnih puteva i bez pomenutih anomalija. apendicitis (zapaljenje slepog creva). Kao podrška urogenitalnom traktu i izmokravanju preporučuju se i brusnica. Lakmus papir kada se stavi u tečnost pokazuje na osnovu boje kolika je pH. infekcije žučnih puteva. kineska andjelika. To su uglavnom biljke koje su diuretici i deluju korisno na urinarni trakt. Ako znamo da se ešerihija može prenositi preko prljavih ruku. Ne preporučuje se za trudnice i malu decu. jer ukoliko nema dovoljno tečnosti. organizam je podložniji urinarnim infekcijama.

umereno povišenje telesne temperature) ili naglo. aminokiselina. Izvor zaraze je oboleo čovek i kliconoša. 1. u zglobovima i malaksalosti. Šigele (shigellae) . vode. Šigele dospevaju u ljudski organizam oralnim putem. koji je istovremeno i somatski O-antigen. bolova u trbuhu. Nepokretni su i ne stvaraju sporu. Javlja se tokom leta i početkom jeseni a najosetljivija su deca.5. za koji se pretpostavlja da ima značaja u patogenezi crevnih poremećaja. 2. C i D). dysenteriae. odnosno grupe (A. 2. Sh. tanki.2. povraćanje i proliv. Kod naglog početka bolesti zapaža se jeza. drhtavica.Jedan od razloga nastupanja urinarne infekcije može biti upravo nedovoljan unos tečnosti.su striktno patogene crevne bakterije. Uzdržavanje od mokrenja isto tako može biti jedan od razloga. 2. Bol u trbuhu se pojačava. Na osnovu antigene strukture i biohemijskih osobina sve šigele se dele na 4 vrste. Sh.akutnu infektivnu bolest koja se karakteriše enterokolitičnim sindromom i patološkim promenama u distalnom delu kolona. proteina itd. To su Gram negativni.7 dana. Neki serotipovi Sh.40°C. dysenteriae stvaraju i egzotoksin (sa neurotoksičnim dejstvom). OslobaĎa se iz ćelijskog zida po lizi bakterijske ćelije. boydii i Sh. često je po tipu kolika i praćen nagonom za defekaciju. Prenosi se preko kontaminirane hrane. Kod dece se tokom ove faze zapaža gaĎenje. flexneri. B. Mehanizam prenošenja infekcije je fekalnooralni. sonnei. Pored toga dolazi do pojave g lavobolje. temperatura se povišava do 39 .Zahvaljujući genetičkom inženjeringu ešerihija koli se koristi za masovnu proizvodnju supstanci poput insulina. unutar kojih postoji više antigenski različitih serotipova. Bolest može da počne postepeno prodromalnim simptomima ( gubitak apetita. Stolice su kašaste i njihov broj se kreće 2 do 3 i 7 . pravi štapići.1. Poseduju fimbrije. prljavih ruku i kontaminiranih predmeta. Inkubacija se kreće od 1 . neraspoloženje. Šigele uzrokuju dizenteriju . kao i enterotoksin. To su: Sh. Sve šigele poseduju endotoksin.

Uzeti uzorak trebalo bi prvo pregledasti makroskopski (značajan je nalaz komadića sluzi i krvi u stolici) i mikroskopski (nalaz brojnih leukocita i eritrocita). Prisutna krv u stolici nije pomešana sa fekalijama već je u vidu žile ili kapi. zamena za plazmu i dr. pa se označava kao "dizenterični ispljuvak". teška forma bolesti). pad krvnog pritiska. srednje teška. S obzirom na veliku osetljivost šigela neophodno je uzeti materijal što brže transportovati u laboratoriju. smanjuje se intoksikacija i bolovi u trbuhu.3. Bolesnici se žale na osećaj prisustva stranog tela u rektumu. Bolest obično traje 4-5 dana kada dolazi do postepene normalizacije telesne temperature. Poseban entitet je postdizenterični sindrom koji se odlikuje poremećajem crevnih funkcija godinama posle preležane bacilarne dizenterije. Kod teških oblika daju se i plazma. prema stepenu ispoljenosti kliničkih manifestacija (subklinička. Pregledom ovakvih bolesnika zapaža se suv i obložen jezik. U cilju krajnje identifikacije izvode se biohemijski testovi i aglutinacija na pločici sa poznatim serumima. srčani tonovi su tihi i javlja se šum na srcu. laka. Lakši oblici bolesti se rešavaju se unosom tečnosti na usta. Bolesnici su uznemireni. Šigele ne prodiru u krv i ne diseminuju se do drugih organa i otuda su uzorci iz kojih se šigele mogu izolovati samo: sveža stolica bolesnika (posebno sluzavo krvavi delovi) i rektalni bris. a kasnije postaje afekulentna. Defekacije su količinski male pa bolesnici gube male količine tečnosti. u epidemiološkim studijama. konfuzni ili pate od nesanice. Lečenje se sastoji se od nadoknade tečnosti i elektrolita. Za iznalaženje izvora infekcije. podela je izvršena na osnovu kliničkih manifestacija (tipični i atipični). krvavo sluzava. Etiološka terapija se sastoji od primene ampicilina. dok teži unosom rehidromineralizacione terapije infuzijom (fiziološki rastvor. Stolica je u početku kašasta. cefalosporina 8 .više za 24 časa. albumini. Ringer rastvor. neophodno je izvoĎenje fagotipizacije i bakteriocinotipije. etiološke terapije i dijetetskog režima. fekulentna. 2. rastvor glikoze i dr.4. osećaj napetosti. 2. Klinički oblici mogu biti različiti.).

cholerae uzrokuje koleru .cholerae se javlja u dva biotipa: biotip cholerae i biotip eltor. mada se mogu videti i nesavijeni bacilarni oblici. Početnih 3 .1. proteina i ugljenih hidrata.Rod Vibrio spada u porodicu Enterobacteriaceae i fakultativno su anaerobni.oralni preko vode. V. U većini slučajeva bolest počinje naglo sa osećajem težine. 3. Obično su rasporeĎeni pojedinačno. aminoglikozida. V. Sprovodi se 5-7 dana. Izvor bolesti je oboleo čovek i vibronoša. ali mogu formirati i grupacije od 2-3 vibriona koji imaju izgled slova C ili S ili kratkih spirala. Vibrion se izbacuje u spoljašnju sredinu preko povraćanih i prolivastih masa kojom prilikom se kontaminira okolina bolesnika.akutno infektivno oboljenje koje se odlikuje znacima gastroenteritisa.baznim poremećajima. koja obezbeĎuje tipski specifičnu zaštitu. prljavih ruku i kontaminiranih predmeta. elektrolitinim i acido . 3. sonnei. hranljivih namirnica. 3. Kao posledica toga češće se izoluje od biotipa cholerae u zemljama sa visoko razvijenom higijenskim standardom gde je uzročnik obično pojedinačnih slučajeva eltor kolere.2. Vibrio cholerae . U upotrebi je živa oralna vakcina pripremljena od streptomicin zavisnih mutanata Sh. Pri odreĎenim epidemiološkim indikacijama se sprovodi vakcinoprofilaksa. koji imaju vrlo slične morfološke i kulturelne osobine.5 dana. flexneri i Sh. Dijetetski režim podrazumeva adekvatan unos tečnosti. a kasnije stolice postaju 9 .5 stolica je fekulentno. Inkubacioni period se kreće od 1 . Mehanizam širenja je fekalno . Gram negativni bacili. Biotip eltor je manje osetljiv u spoljašnjoj sredini i duže preživljava u rečnoj i morskoj vodi. Nemaju kapsulu.treće generacije. Baketrije iz roda Vibrio su najčešće blago savijene tako da podsećaju na zarez. jačom peristaltikom creva i prolivima (enteritične faza). Imaju jednu flagelu koja je polarno postavljena. bolovima u trbuhu. a razlikuju se na osnovu nekih fiziološkobiohemijskih karakteristika.

supe od povrća. mleko. Koža na rukama je nabrana pa se opisuje kao koža pralja. Ova faza se označava kao algidna faza. tako da temperatura pada na 34 . Pri pregledu se zapaža da su oči halonirane. hladna. Koža je suva. sa ciljem nadoknade tečnosti i elektrolita. Koža gubi elastičnost. glas je disfoničan (vox cholerica). Dijetetski režim se sprovodi od momenta prestanka povraćanja (biljni sokovi.4. Gastrointestinalna faza se karakteriše povraćanjem koje nije praćeno mukom. kulturelnih. 3.6 dana dolazi do reaktivne faze sa ozdravljenjem. izoštren nos (facies Hipocratica).5 . sluzokože su suve. Sa terapijom treba početi što pre i energično. Kod srednje teških oblika bolesti posle 5 . Pored antibiotika daju se i hemioterapeutici (sulfonamidi). Ako se ne sprovede intezivna reanimacija bolesnik umire za 1 2 dana. Lečenje se obavlja se u specijalno opremljenim ustanovama.38 stepeni.tečne i podsećaju na pirinčanu vodu.3. fiziološki biohemijskih i antigenskih karakteristika (reakcija aglutinacije). U težim slučajevima prolivi i povraćanje dovode do narušavanja hemodinamike. Oko očiju se javlja taman krug.35 stepeni. Apetit je smanjen i javlja se jaka žeĎ. 3. Povraćanje i proliv se smiruju ali kliničkom slikom dominira hipovolemični šok. upale. modro prebojena. povraćani sadržaj) ili zasejavanjem materijala na hranljive podloge u cilju dobijanja bakterijske kulture koja će se identifikovati ispitivanjem morfoloških. Kauzalna terapija podrazumeva korišćenje antibiotika i to najčešće tetraciklin i hloramfenikol. bujoni) 10 . Temperatura je lako povećana 37. Mikrobiološka dijagnoza može se postaviti: direktnim dokazivanjem prisustva etiološkog agensa u materijalu uzetom od obolelih (feces. poremećaja termoregulacije. Povraćanje i proliv uslovljavaju jaku dehidromineralizaciju što se manifestuje grčevima u mišićima i gubitkom telesne mase.

LITERATURA:  Fritz H. Drago Batinić  SPECIJALNA MIKROBIOLOGIJA S.Duraković 11 . Kurt A.Duraković. Bienz Medizinische Mikrobiologie Thieme ISBN 3-13-444810-6  OPSTA MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA I IMUNOLOGIJA Zdenko Volner. L. Keyser.