You are on page 1of 6

Monitorizarea calitatii proceselor si a produselor/serviciilor

frunze etc.6 minute. •depozitarea de scurtă durată a sfeclei de zahăr în silozurile de ziale fabricii.Pregătirea sfeclei pentru industrializare Pregătirea sfeclei pentru industrializare reprezintă prima fază a procesului tehnologic de prelucrare a sfeclei de zahăr şi este importantă pentru că asigură eliminarea impurităţilor minerale şi organice din masa sfeclei. 2.etc. nisip. Cantitatea de apă utilizată la spălare este 40 . .Procesul tehnologic de obţinerea a zahărului „Coronita Procesul tehnologic de prelucrare a sfeclei de zahăr este un proces complex de extracţie. •gradul de decoletare. Principalele operaţii tehnologice ale acestei faze sunt următoarele: •descărcarea sfeclei din mijloacele de transport. •gradul de vătămare a sfeclei. iar recepţia calitativă constă în verificarea indicilor de calitate ai sfeclei: •conţinutul de zaharoză.Sfecla spălată este clătită în scopul dezinfectării epidermei rădăcinii. ). format dintr-un ansamblu de operaţii fizice. realizată cu ajutorul unui curent de apă de o anumită presiune 3. Conţinutul maximal admis de impurităţi este de 3% din care 1% impurităţi vegetale şi 2% impurităţi minerale.chimice.descărcarea hidraulică. •spălarea sfeclei. •dezinfectarea sfeclei spălate • tăierea sfeclei şi obţinerea tăiţeilor de sfeclă.1. chimice şi fizico . Spălarea sfeclei Prin spălare se asigură îndepărtarea impurităţilor aderente pe suprafaţa sfeclei (pământ. paie. •îndepărtarea impurităţilor minerale şi organice. Durata spălării este de4 .50 kg/100 kg sfeclă. Recepţia sfeclei de zahăr Recepţia cantitativă şi calitativă a sfeclei de zahăr de la cultivatori se face în baza prevederilor contractului de furnizare –livrare a sfeclei. minerale. Recepţia cantitativă constă în cântărirea sfeclei. •conţinutul de impurităţi vegetale. Descărcarea sfeclei poate fi realizată prin două procedee şi anume:descărcarea mecanică realizată de bascularea mijloacelor de descărcat. argilă) şi impurităţile care nu au fost eliminate înfazele anterioare (pietre de dimensiuni mici. care pot produce fenomene microbiologice cu efect negativ asupra procesului tehnologic. ETAPELE PROCESULUI TEHNOLOGIC DE OBTINERE A ZAHARULUI SUNT URMATOARELE: 1. •transportarea sfeclei din silozurile de zi la peretele exterior al haleide fabricaţie. care au ca scop asigurarea condiţiilor tehnice optime pentru extragerea şi cristalizarea cu un randament cât mai ridicat şi cu cheltuieli minime a zahărului conţinut în sfecla de zahăr.

5 l/m2 pe minut.90 minute până când în tăiţei mai rămâne 0.Cântărirea tăiţeilor de sfeclă de zahăr Înaintea introducerii în instalaţia de extracţie tăiţeii de sfeclă sunt cântăriţi cu ajutorul unui cântar automat montat sub banda care transportă tăiţeii de la maşina de tăiat. Pentru ca extragerea zahărului din sfecla de zahăr să se facă mai rapid şimai complet.Extracţia zahărului Extracţia zahărului din tăiţeii de sfeclă se realizează prin difuzie în contra curent. sfecla se taie în tăiţei cu maşini speciale dotate cu cuţite adecvate.5 .61%. Cântarul automat trebuie verificat foarte des.Concentrarea. zaharoza se află în stare dizolvată în sucul celular din vacuolele aflate în mijlocul celulelor ţesutului rădăcinii. centrifugareaşi condiţionarea zaharozei. Tăiţeii trebuie să aibă următoarele dimensiuni: lungimea 1 cm.Acid fosforic . fierberea. Difuzia are loc cu apă fierbinte (t= 70 .70%. Operaţia de difuzie are loc în baterii de difuzie construite din 8 – 16 difuzoare de construcţie specială.15% şi 2 .40g pudră de zahăr.0. Cea mai ridicată temperatură la care se supune zahărul în procesultehnologic de prelucrare a s feclei este în primul corp al instalaţiei de concentrare şi are valori cuprinse între 116-129 gradeC.fierberea zemei groase pana la suprasaturaţie. ceea ce permite economisirea apei şi a surselor de energie. cristalizarea. Din sfeclă în zeama de difuzie trec următoarele substanţe :Zaharoza . de aceea trebuie filtrată. 5.Tăierea sfeclei şi obţinerea tăiţeilor de sfeclă.900kg de borhot.Substanţe azotate neproteice 99%. 7.până ce în întreaga solutie repartizarea lor devine uniformă.Purificarea zemei de difuzie Zeama de difuzie este o soluţie apoasă şi impură de zahăr. 8. numit „zeamă groasa”.5 mm.65% de substanţe uscate.Substanţe nezaharate organice .25% de zahăr.pentru a se evita înregistrările eronate în gestiunea fabricii.5 mm.1200 kg de zeamăde difuzie şi 800 . lăţimea 3 . Trecerea moleculelorde zahăr prin membrana celulelor în mediul înconjurător este împiedicată de masa protoplasmatică mărginită de o pelicula. în care are loc concentrarea zemei groase. Concentrarea zemei prin evaporarea apei are loc până se obţine un concentrat ce conţine 60 .4 . mediu de extracţie fiind apa fierbinte. După 30 minute de fierbere în aparat se introduc 30 .98% . etc. 6. are gust specific de produs vegetal fiert. Zeama de difuzie se scurge prin site metalice cu diametrul orificiilor 1. Zeama groasă conţine suspensii insolubile.3 mm. iar borhotul se presează şi se înlătură din procesul tehnologic.Aparatele de difuzie se alimentează cu apă fierbinte obţinută în urma condensării vaporilor de apă din ultimul corp de fierbere a zemei subţiri şidin aparatele cu funcţionare sub vid. care asigură o funcţionare continuă în contra curent.79%.În sfecla de zahăr.Potasiu .2 .5 .74%.În procesul de difuzie substanţele solubile din sfeclă se dizolvă în apă.Zeama subţire purificată obţinută după operaţia de sulfitare se concentrează în instalaţii care funcţionează pe principiul efectului multiplu. cu viteza defiltrare de 2. ca centre de cristalizare pentru a mări viteza de cristalizarea zaharozei şi pentru a obţine cristale omogene după .0.1.5 % din masa tăiţeilor.80C) timp de 60 . Concentrarea din considerente economice şi de calitate a zahărului se realizează în două etape:concentrarea zemei subţiri şi obţinerea zemei groase.18% din care zaharoza constituie 13 .Filtrarea zemei groase se realizează la presiune de 0.Substanţe nezaharate anorganice .În urma prelucrării unei tone de sfeclă rezultă 1100 . grosimea 0.26 m şi rebutul nu depăşeşte 0. Această etapă este principala consumatoare de energie termică şi electrică a fabricilor de zahar.5 bar.care spumează uşor. Difuzia este un fenomen fizic prin care moleculele substanţelor dizolvate trec libere în acea parte a soluţiei în care concentraţia lor este mai scăzută.4.3% sunt substanţele nezaharate. Tăierea se consideră calitativă dacă 100 gr de tăiţei aranjaţi cap la cap au lungimea de 24 . de culoare brună.Concentraţia de substanţe uscate în zeama de difuzie este de 15 .

fiabilitate etc. decirca 70 gardeC şi tratarea cu abur suprasaturat cu temperatura 160oC pentru reducerea continutului de saruri minerale şi a coloraţiei zahărului.0. •conferă firmei o imagine de progres. demografice.8 . Creşterea numărului de consumatori prin: a) transformarea unor nonconsumatori în consumatori. Ca urmare caile de extindere ale pieţei firmei pot viza: A. polimeric sau de hartie. Siropul rămas se numeşte melasă şi conţine circa 50%zahăr necristalizabil. sau ambalat în saci din material textil. Astfel firma poate încerca să-i atragă pe cei care nu au consumat produsele până acum. Modificarea produsului Aşa cum rezultă din practica internaţională.acţionând asupra celor doi factori care determină volumul vânzărilor: Volumul vânzărilor = numărul consumatorilor X frecvenţa medie de cumpărare. d) multiplicarea utilizării produsului prin descoperireaşi promovarea de noi domenii deutilizare. Firma trebuie să încerce să-şi lărgeasca piaţa de desfacere. c) multiplicarea ocaziilor de consum.Operaţiile de fierbere. achiziţionarea unui sejur mai mare sau a unui pachet turistic care include un număr mare de serviciişi a consumului cu fiecare ocazie.8%) prin centrifugare. II. social-economice). Modificarea pieţei. b)Strategia îmbunătăţirii caracteristicilor presupune adăugarea de caracteristici noi care sporesc posibilitatea de utilizare. turn de construcţie specială. în care se conţin 8 10% din masacristalelor se reîntoarce în procesul tehnologic.Ciclul de viata al produsului Zaharul „Coronita” se afla in etapa de maturitate. b) pătrunderea pe noi segmente de piaţă(geografice. Apoi are loc spălarea zahărului centrifugat cu apă caldă. Zahărul uscat este depozitat în vrac în silozuri. După spălare zahărul este iarăşi centrifugat până la umiditatea cristalelor 0.Această etapă începe în momentul în care ritmul de creştere a vânzărilor începe să scadă. . În acest sens se recurge la următoarele strategii: a) Strategia îmbunătăţirii calităţii produsului vizează creşterea performanţelor funcţionale ale produsului (durabilitate. b) creşterea mărimii unei comenzi (de exemplu.dimensiuni. iar volumul acestora începe să se stabilizeze. 2. Creşterea frecvenţei medii de cumpărare prin: a) creşterea frecvenţei de cumpărare. Strategiilede marketing specifice acestei etape au la bază principiul: „cea mai bună apărare este atacul”.Zahărul evacuat din centrifugă cu temperatura 70oC este îndreptat la transportorul vibrator. B.Această strategie prezintă următoarele avantaje: •reprezintă un mijloc de publicitate gratuită pentru firmă.). I. c) atragerea şi câştigarea clienţilor concurenţei. unde se separă aglomerările (bulgării) de zahăr şi apoi se usucă cu aer cald până la umiditate standard. cristalizare şi centrifugare se repetă de mai multeori până când recuperarea zahărului din siropurile separate prin centrifugare devine nerentabilă. firmele încearcă să stimuleze vânzările modificând caracteristicile produsului.Siropul separat la centrifugare.5%. siguranţa şi folosirea uşoară a produsului .Cristalele obţinute sunt separate de apa pe care o conţin (5 .

se poate aprecia si umiditatea zaharului. prin supunerea probei la presiune pana la sfaramare. captusite cu hartie rezistenta .Calitatea zaharului „Coronita” Zaharul trebuie sa indeplineasca o serie de caracteristici de calitate senzoriale si fizico – chimice. incolora. in interior hartie imitatie pergament. -pungi de folie de polietilena de joasa densitate. . respectiv fierul. prin uscarea probei la etuva la 105 grade C. abandonate sau realizate opţional în condiţiile unui preţ puţin superior. marcarea. c) Strategia îmbunătăţirii designului vizează creşterea atracţiei estetice a produsului. palete – lazi metalice cu role.zaharoza cu ajutorul zaharimetrului (polarimetrului). In aceasta situatie se analizeaza: . resturi de sfoara sau scame). prin calcinarea probei. si apoi cantarirea lor. uneori.Umiditatea zaharului este importanta. prin atragerea particulelor de fier cu un magnet.De cele mai multe ori se analizeaza calitatea zaharului si prin metode fizico –chimice. Aceste impuritati provin din aparatura si conductele fabricilor de zahar. prin metoda Bertrand.impuritati metalice. marcarea. Se apreciaza aspectul solutiei de zahar 10 % .Dezavantajul acestei strategii îl constituie faptul că ameliorările aduse caracteristicilor pot fi uşor de imitat. chiar ale liderilor de opinie. . ea contribuind la buna pastrare a acestuia. De asemenea. Nu se admite sa formeze conglomerate. Ambalajele de desfacere trebuie marcate astfel: . cutii de mucava. . Ca ambalaje de transport se folosesc saci din tesaturi liberiene. datorita coroziunii metalelor din care sunt confectionate.8 – 7. cu cristale de aceeasi marime si forma. Datorită diversităţii foarte mari de mărci şi modele existente pe piaţă la un moment dat. Zaharul „Coronita” are culoare alba lucioasa. -pungi de hartie rezistenta sulfat inalbita.umiditatea. Aprecierea calitatii zaharului Aprecierea calitatii zaharului se face cu ajutorul metodelor organoleptice si metodelor fizico – chimice.substantele reducatoare.3 mm. 3. . mirosul. care trebuie sa fie clara. particulele insa sa nu depaseasca marimea de 0.5.cenusa. -plicuri de hartie innobilata cu polietilena. Zaharul are gust dulce. cu ajutorul colorimetrului Stammer. PH –ul solutiei de zahar trebuie sa fie 6. se manifestă mai degrabă o concurenţă între stiluri decât între calităţi şi caracteristici tehnice.uscate si nelipicioase. în măsura în care caracteristicile produsului pot fi modificate. care la pipait trebuie sa fie uscat si afanat.rezistenta zaharului cubic.•poate determina interesul şi entuziasmul distribuitorilor şi. cutii de cartontriplex. Prin metoda organoleptica se apreciaza ambalarea. Se admit 3 mg la kg produs impuritati metalice.Aplicarea acestei strategii prezintă avantajul că ea facilitează crearea unei identităţi unice pe piaţă şi atragerea unor clienţi fideli.culoarea. . fara sediment si fara miros. pastrarea si transportul zaharului Zaharul tos pentru desfacere pentru consumatori se ambaleaza in: -pungi de hartie cu strat dublu. Ambalarea . .puritatea cristalelor. fara miros sau gust strain. aspectul. ele nefiind eficiente dacă nu se profită de întâietatea realizării acestora. fara impuritati mecanice (praf. •se caracterizează prin supleţe şi elasticitate. gustul.

uscate. -conditiile de pastrare.Pentru o buna pastrare a zaharului se va respecta vecinatatea admisa. sacii. -termenul de valabilitate. . -data ambalarii (luna si anul).denumirea si tipul de zahar.deratizate.In spatiile de pastrare . localitatea. curate. Pastrarea zaharului se face in spatii amenajate. denumirea producatorului. pentru a feri zaharul de o racire excesiva.Transportul zaharului se va face cu vehicule inchise.Zaharul pastrat in conditiile mentionate are termenul de valabilitate 12 luni de la data fabricarii. dezinfectate.-marca. -masa neta si abaterea admisa. curate aerisite si fara mirosuri patrunzatoare. Oscilatiile de temperatura din depozite nu trebuie sa depaseasca ± 5 gardeC. . In timpul iernii stivele se aseaza mai compact . cutiile sau lazile se aseaza pe gratare de lemn. astfel sa se asigure circulatia aerului. la o temperatura de maxim + 20 gradeC si o umiditate relativa a aerului de maxim75 %. -standardul.