You are on page 1of 42

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA FIRMEI

1.1. Scurt istoric Ropharma este o companie continuatoare a tradiției farmaceutice românești, având în componența unele farmacii înființate de peste un secol, care activează și acum în locațiile inițiale. Provine din Întreprinderea de stat "Oficiul Farmaceutic Iași", înființată în anul 1952, prin înglobarea tuturor farmaciilor din zona Iași și Vaslui. La data de 07.03.1991 se înregistrează la Oficiul Registrul Comerțului Iași, sub nr. J22/335/1991 cu denumirea de S.C. Iassyfarm S.A., cu sediul în Iași, str. Smardan, nr. 19, având ca unic proprietar Statul Român. În baza Hotărârii de Guvern nr. 55/1998, statul, prin entitatea sa FPS, vinde pachetul majoritar de acțiuni prin licitație publică, câștigătorul licitației fiind ADD Pharmaceuticals Ltd. din Cipru, care devine acționarul majoritar al societății, cu un procent de 50,756% din capitalul social. În anul 2007 are loc schimbarea denumirii din S.C. Iassyfarm S.A. ȋn S.C. Ropharma S.A., iar sediul social se mută la Brașov, str. Iuliu Maniu, nr. 55. La începutul anului 2009, S.C.Ropharma S.A. fuzionează cu alte trei societăți comerciale de profil farmaceutic, respectiv:
• • •

S.C. Farmaceutica Aesculap S.A. Tg. Mureș, (fosta Întreprindere de Stat - Oficiu farmaceutic); S.C. Medica S.A. Bacău, (fosta Întreprindere de Stat - Oficiu farmaceutic); S.C. Global Pharmaceuticals S.R.L. Brașov. (ȋnființată pe baza inițiativei private în anul 1997).

Ca urmare a fuziunii, capitalul social al societății S.C.Ropharma S.A. s-a majorat cu 8,714 milioane lei, ajungând la 12,652 milioane lei.
1

În septembrie 2010, Adunarea Generală a Acționarilor S.C. ROPHARMA S.A. aprobă

majorarea de capital cu suma de 16.448.139,80, de la valoarea de 12.652.415,20 la valoarea de 29.100.555 lei, prin ȋncorporarea în capitalul social a rezervelor ȋn suma de 16.448.139,80 şi emiterea unui număr de 164.481.398 acțiuni nominative, în forma dematerializată.
1

www.ropharma.ro 3

S.C ROPHARMA S.A (2010) Nr. acțiuni emise: Valoare nominală lei/acț: 291.005.550 1,10

Capitalizare bursieră(mil.lei): 320.106.105 În prezent, S.C. Ropharma S.A., persoană juridică de drept român, este societate pe acțiuni, de tip deschis, cu capital mixt și își desfășoară activitatea conform prevederilor Actului constitutiv și în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, modificată prin Legile 441/2006 si 297/2004 privind piața de capital. Ropharma desfășoară următoarele activități principale:
• • • • • • • •

comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate; comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate; comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie în magazine specializate; comerț cu ridicata al produselor farmaceutice; depozitări; transporturi rutiere de mărfuri; închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; servicii de reprezentare media. 1. 2. Produsele și serviciile principale Ropharma dispune de un portofoliu de produse bogat, având pe piaţă mai mult de 170 de

produse comercializate ȋn sediul central şi ȋn celelalte filiale. Aproximativ 120 sunt produse cu prescripţie şi 80 sunt disponibile ca substanţe active farmaceutic, produse farmaceutice, cosmetice, suplimenţi alimentari, Ropharma producând de asemenea şi ingredienţi activi farmaceutici. Ȋn prezent societatea acordă o atentie sporită ȋn fabricarea preparatelor dermatologice ( creme, unguente, 2geluri).

CAPITOLUL 2
2

http://www.bursa.ro/ropharma-mai-cumpara-cinci-distribuitori-de-medicamente

142587&s=piata_de_capital&articol=142587.html 4

ANALIZA MACRO-MEDIULUI

2.1. MEDIUL ECONOMIC:
A. Evoluţia PIB:

PRODUSUL INTERN BRUT AL ROMÂNIEI 2008-2010 2008 6,3 2009 5,9 2010 5,6 Ritm Mediu 2008-2010 5,93

Tabelul 2. A1. PIB România 2008-2010

Figura 2. A1. Evoluţia PIB a României 2008-2010 Produsul intern brut (prescurtat PIB) este un indicator macroeconomic care reflectă suma valorii de piață a tuturor mărfurilor și serviciilor destinate consumului final, produse în toate ramurile economiei în interiorul unei țări în decurs de un an. Se observă că PIB-ul României a scăzut de la 6,3 procente ȋn 2008 la 5,6 procente ȋn 2010, cu o diferenţă de 0,7 procente iar ritmul mediu de evoluţie al acestuia s-a ȋncadrat ȋntr-un procentaj de 3aproximativ 6%.

3

Banca Mondială, indicatori de dezvoltare mondială http://mdrl.ro/_documente/dialog_Ro_UE/Strategie %20Lisabona/anexa1.pdf 5

MODIFICAREA DEFLATORULUI PIB
15% 10% 5% 0% 2008 2008 2009 2009 2010 2010

Figura 2.A2. Modificarea deflatorului PIB Deflatorul PIB este procentul obținut din PIB-ul nominal și cel real. Se folosește pentru a descoperi proporția de dezvoltare economică influențată de inflație într-o perioadă anume de timp. Deflatorul PIB este o măsură a schimbării prețurilor tuturor produselor noi şi se bazează pe un "coș al pieței" fix. Mărimea coșului se modifică în funcție de consumul oamenilor și de modelele de investiții. Datele arată că ȋn 2010 Deflatorul PIB a scăzut la un procentaj de aproximativ 4% ȋn timp ce ȋn 2008 procentajul era de aproximativ 13%, deci a scăzut de aproximativ 10 ori.

B. Ritm de dezvoltare al domeniului farmaceutic:

Farmaciile sunt societăţi comerciale organizate cu scopul de a furniza servicii de vânzare cu amănuntul a medicamentelor şi a altor materiale sanitare. Numărul unităţilor sanitare pe principalele categorii de unităţi Unitãţi sanitare Farmacii şi puncte farmaceutice sau drogherii http://www.insse.ro/ Tabelul 2. B1. Numărul unităţilor sanitare pe principalele categorii de unităţi Faţă de anul 2008, numărul farmaciilor şi cel al punctelor farmaceutice sau drogheriilor a crescut cu 597 unităţi, iar numărul depozitelor farmaceutice a scăzut cu 45 unităţi. EVOLUŢIA FORMEI DE PROPRIETATE PRIVATĂ UNITĂŢI FARMACEUTICE 2009
6

2008 7215

2009

2010

Anul 2010 faţã de 2008 diferenţe (+/-) +642

7586 7857

INDICATORI Macroregiunea 1 Nord-Vest Bihor Bistriţa-Năsăud Cluj Maramureş Satu Mare Salaj Centru Alba Braşov Covasna Harghita Mureş TOTAL

TOTAL 1574 834 231 75 227 127 118 56 740 98 186 49 105 199 4619

URBAN 1137 595 175 43 160 99 81 37 542 76 147 35 55 141 3323

RURAL 437 239 56 32 67 28 37 19 198 22 39 14 50 58 1296 http://www.insse.ro/

Tabelul 2. B2. Evoluţia formei de proprietate privată unităţi farmaceutice 2009

Din totalul de 4619 unități farmaceutice existente pe piaţa romanească în 2009 ponderea cea mai mare a fost înregistrata de Macroregiunea 1 cu un total de 1574 de unități, urmată de regiunea Nord-Vest cu un total de 834 unități și de regiunea Centru cu un total de 740 unitati. La nivel national cea mai slab dotata regiune în unități farmaceutice a fost Covasna cu un total de numai 49 unități.4

C. Evoluţia ratei inflaţiei:

INFLAŢIA ŞI DEFICITUL DE CONT CURENT Indicatori Inflaţia (%) Deficit de cont curent (% din PIB) 2008 2009 2010

3.5 3 2.5 -8.2 -8 -7.8 Tabelul 2. C1. Inflaţia şi deficitul de cont curent

Inflația este un dezechilibru major prezent în economia oricărei țări, reprezentat de o creștere generalizată a prețurilor și de scăderea simultană a puterii de cumpărare a monedei naționale.

7

Este un indicator final, care arată la sfârşit de an fiscal dacă politicile guvernamentale monetare, fiscale, legislative, etc., alături de politicile Băncii Centrale, se coordonează și conduc la o stabilitate a prețurilor de consum. Pentru perioada 2008-2010 rata inflaţiei a ȋnregistrat o scădere de 1% de la 3,5% in 2008 la 2,5 ȋn 2010.

EVOLUŢIA INFLAŢIEI ŞI A DEFICITULUI DE CONT CURENT

DEFICIT DE CONT (%DIN PIB)

INFLATIA (%)

-10

-8

-6 2010

-4

-2 2009

0 2008

2

4

6

Figura 2.C1. Evoluţia inflaţiei şi a deficitului de cont curent 2008-2010 În anul 2010 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 5.158 milioane euro, în creştere cu 5,0 % faţă de anul 2009, datorită majorării soldurilor negative de la venituri şi servicii
4

şi diminuării excedentului transferurilor curente. Deficitul contului curent în anul 2010 a fost finanţat în proporţie de 50,3 la sută prin investiţii

directe ale nerezidenţilor în România, care au înregistrat 2.596 milioane euro (comparativ cu 3.488 milioane euro în anul 2009), din care participaţiile de capital au însumat 2.040 milioane euro, iar creditele intra-grup 3.556 milioane euro.
D. Evoluţia ratei şomajului şi a forţei de muncă

FORŢA DE MUNCĂ INDICATORI Populaţia activă Populaţia ocupată Salariaţi
4

2008 0.2 0.4 0.4

2009 0.2 0.4 0.3

2010 0.3 0.4 0.1

RITM MEDIU 2008-2010 0.23 0.4 0.26

http://www.insse.ro/ 8

Rata de activitate Rata de ocupare Rata şomajului

62.7 58.3 6.7

62.8 58.6 6.5

63 62.83 58.8 58.56 6.4 6.53 Tabelul 2.D1. Forţa de muncă

Figura 2.D1. Evoluţia forţei de munca 2008-2010 şi ritmul mediu al evoluţiei SITUAŢIA OPERATIVĂ A ŞOMAJULUI Ȋ NREGISTRAT LA DATA DE 31.12.2010
SOMAJ Total persoane Medie persoane %

2008 2009 2010

4349.15 362.43 3.62 6875.68 572.97 5.73 8320.89 693.41 6.93 Tabelul 2. D2. Situaţia operativă a şomajului ȋ nregistrat la data de 31.12.2010

9

http://www.anofm.ro Figura 2.D2. Evoluţia ratei şomajului 2008-2010 Datele statistice arată că numărul şomerilor s-a dublat ȋn 2010 ajungând la 8320.89 persoane faţă de 2008 când numărul şomerilor era de doar 4349.15, situaţie care afectează ȋn mod vizibil atât consumul cât şi forţa de cumpărare a consumatorilor ȋn toate domeniile. Această situație s-a datorat în primul rând impactului crizei economice mondiale.
E. Evoluţia ratei dobânzii de politică monetară a BNR

RATA DOBÂNZII DE POLITICĂ MONETARĂ (% p.a.) Indicatori 2008 2009 2010 Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie 10.25 10.25 10.25 10.25 8.00 8.00 8.50 8.53 6.25 6.25 6.25 6.25 Tabelul 2. E1. Rata dobânzii de politică monetară (% p.a.)

Politica monetară reprezintă un ansamblu de acțiuni prin care autoritățile monetare ( banca centrală, trezoreria etc.) influențează asupra cantității de monedă în circulație, nivelul ratelor 5 dobânzii, cursurile de schimb valutar și alți indicatori economico-monetari în vederea realizării obiectivelor generale ale politicii economice (de stimulare a activității economice, ocupare a forței de muncă, stabilitate a prețurilor etc.).
5

http://www.anofm.ro

10

EVOLUŢIA RATEI DOBÂNZII DE POLITICĂ MONETARĂ ( % p.a.)

2010

2009

2008 0 2 Decembrie 4 Noiembrie 6 8 Octombrie 10 Septembrie 12

Figura 2. E1. Evoluţia ratei dobânzii de politică monetară ( % p.a.)

F. Evoluţia ratelor de schimb valutar:

CURSUL DE SCHIMB AL PIEŢEI VALUTARE – SERII ANUALE INDICATORI EUR USD sfârşitul perioadei sfârşitul perioadei (RON/EUR) (RON/USD) 3.9852 2.8342 4.2282 2.9361 4.2848 3.2045 Tabelul 2. F1. Cursul de schimb al pieţei valutare – serii anuale

2008 2009 2010

EVOLUŢIA CURSULUI DE SCHIMB AL PIEŢEI VALUTARE -- SERII ANUALE
4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 EURO USD

2008

2009

2010

Figura 2. F1. Evoluţia cursului de schimb al pieţei valutare – serii anuale

11

Constatăm că, moneda EURO a evoluat ȋn 2010 cu aproximativ 0,30 Ron faţă de 2008 iar moneda USD a urcat din 2008 ȋn 2010 cu 0,37 Ron. Diferenţele sunt relativ mici dar acest fapt a dus la ridicarea tuturor preţurilor şi la scăderea puterii de cumpărare a consumatorilor ȋn absolut toate domeniile. EUR / USD MEDIU ŞI LA SFÂRŞITUL PERIOADEI ANUL 2008 2009 2010 EUR-mediu EUR-sf.perioadă USD-mediu USD-sf.perioadă 36.827 39.852 25.189 28.342 42.373 42.282 30.493 29.361 42.099 42.848 31.779 32.045 Tabelul 2. F2. EUR / USD mediu şi la sfârşitul perioadei

EVOLUŢIA CURSULUI DE SCHIMB MEDIU - ANUAL

2010

2009

2008

0

5

10

15

20

25

30

35 EUR-m ediu

40

45

USD-sf.perioada

USD-mediu

EUR-sf.perioada

http://www.bnr.ro

Figura 2. F2. Evoluţia cursului de schimb mediu - anual 2.2. MEDIUL SOCIO-CULTURAL:
6

Segmentarea clientelei ȋn funcţie de: Puterea de cumpărare:

6 7

http://www.bnr.ro PaginaFarmacistilor.ro 12

Piaţa de medicamente a crescut cu 6,2% (5,6% in euro) ȋn primele şapte luni ale anului 2011, până la 6,1 miliarde lei (1,45 miliarde de euro). Desi piaţa s-a menţinut pe creştere, 2011 a marcat o ȋncetinire comparativ cu anii precedenţi, când industria de medicamente vedea aprecieri de 15-20%. Totodată scăderea puterii de cumpărare a afectat vânzările medicamentelor care se eliberează fără prescripţie medicală, acestea au avut un plus de 4,9% (in euro) ȋn primele şapte luni, sub evoluţia pieţei .7 Vârstă: Grupe de vârstă 0-4 ani 5-14 ani 15-19 ani 20-24 ani 25-59 ani Peste 60 Total Populaţia stabilă la 01.07.2010 11419 17852 12651 24037 158588 52367 276914 http://www.brasovcity.ro

Se observă că grupa de vârstă peste 60 de ani este ȋn număr de 52.367, ceea ce favorizează creşterea retelor compensate acordate de către farmaciile din Braşov.8 2. 3. MEDIUL TEHNOLOGIC Tehnologii folosite ȋ n domeniul farmaceutic: Inovarea tehnologică la nivelul industriei farmaceutice din România este un important aport profesional mediului ştiinţific de cercetare din România. În cadrul unităţii de cercetare dezvoltare din cadrul fabricii HELCOR s-a pus la punct pentru prima oară în România.
1. tehnologia de obţinere a comprimatelor filmate – acoperite – 1996 ; 2. tehnologia de obţinere a comprimatelor retard - cu eliberare prelungită - CORZEM 120 mg -

formulă brevetată – 1998;

13

3.

7

ambalarea medicamentelor în blistere – 1996 - a fost realizată pentru prima oară în

România în fabrica HELCOR, renunţând la ambalarea în flacoane - asigurarea bunei conservări a medicamentelor, mod de prezentare modern, igienic, uşor de utilizat;
4. formule farmaceutice originale – trei brevete de invenţie, două în curs de brevetare; 5. prima staţie pilot GMP de cercetare a medicamentului – pentru transfer tehnologic – scalare.

În mod continuu fabrica HELCOR dezvoltă studii de biofarmacie, siguranţă şi eficacitate clinică, de calitate şi siguranţă farmaco-toxicologică în colaborare cu cele mai importante unităţi de cercetare universitare, ce au fost subiectul unui număr important de lucrări ştiinţifice, comunicate la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale, publicate în reviste de profil, precum şi proiecte de doctorat şi licenţă, având în prezent licitaţie şi în derulare pentru 2010 un număr de 5 proiecte de cercetare farmaceutică. 9 Ȋn urmă cu zece ani, revista "Formula As" lansa ipoteza unui "medicament" de excepţie: petrolul, ca antidot reumatic şi anticancerigen. Sub forma de unguent şi gaz distilat (micogenil), el era produs la Ploieşti, la o rafinărie care a dispărut ȋn convulsiile tranziţiei. Tema n-a fost, ȋnsă, abandonată. Cercetătorii de la Institutul de Tehnologie Chimică Brazi relansează actualitatea petrolului ca remediu cu ȋnsuşiri de excepţie. 10 Ropharma dispune de un portofoliu de produse bogat, având pe piaţă mai mult de 170 de produse comercializate ȋn sediul central şi ȋn celelalte filiale. Aproximativ 120 sunt produse cu prescripţie şi 80 sunt disponibile ca substanţe active farmaceutic, produse farmaceutice, cosmetice, suplimenţi alimentari, Ropharma producând de asemenea şi ingredienţi activi farmaceutici. Ȋn prezent societatea acordă o atenţie sporită ȋn fabricarea preparatelor dermatologice ( creme, unguente, geluri). 2. 4. MEDIUL LEGISLATIV: Autorizarea farmaciilor şi drogheriilor: - Legea Farmaciei nr. 266/2008, republicată în monitorul oficial al României, partea I, nr.448 din 30.06.2009; - Legea Farmaciilor: articol unic - articolul II din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 130/2010 pentru
modificarea Legii Farmaciei nr.266/2008, publicată în monitorul oficial al României, partea I, nr. 890 din 30 decembrie 2010;
78

http://www.brasovcity.ro
14

Autorizaţie pentru furnizare de medicamente pentru nevoi speciale: - ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 962/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor art. 699 alin. (1) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale; - 8ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 962/2009 pentru aprobarea normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea farmaciilor şi drogheriilor, publicat în monitorul oficial al României partea I, nr. 538/3 august 2009; - regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al comisiei din 4 decembrie 2007 privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a consiliului privind introducerea pe piață a produselor biocide text cu relevanță pentru SEE; - ordin nr. 1301/500 din 11 iulie 2008 – partea I-a şi a II-a pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008*) - ordin nr. 1941/872 din 5 decembrie 2008 pentru modificarea ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui casei naţionale de asigurări de sănătate nr. 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin hotărârea guvernului nr. 720/2008; Autorizaţie de liberă practică: - ordin 979/2004 instituţia implicată direcţia generală politici, strategii şi managementul calităţii în sănătate; Aviz de preţ pentru medicamentele de uz uman: - ordinul nr. 612/2002 pentru aprobarea normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, modificat şi completat cu: - ordinul nr. 569/2003 publicat ȋn: monitorul oficial nr. 427 din 18 iunie 2003; - ordinul nr. 141/2005 publicat ȋn monitorul oficial nr. 207 din 11.03.2005; - ordinul nr. 924/2005 publicat ȋn monitorul oficial nr. 801/2.08.2005; Notificare a suplimentelor alimentare : - ordonanţa 1069/2007;
8

9.http://www.achelcor.ro/portofoliu 10.http://www.formula-as.ro/2007/764/medicina-naturista-25/medicamente-din-petrol-7878 15

Aviz sanitar obiectiv : - ord. M.S.F. 117/2002 Autorizaţie sanitară: - ord. M.S.F. 117/2002 Autorizaţie sanitară - H.G. 573/2002 Autorizaţie pentru efectuarea de studii clinice în domeniul medicamentului : - ord. 912 / 2006 Cerere autorizaţie supefiante: - H.G. nr. 1915/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope; Certificat oficial de import/ export de produse şi substanţe stupefiante şi psihotrope: - Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope; - H.G. nr. 1915/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope.

16

CAPITOLUL 3 ANALIZA MICRO-MEDIULUI
Societatea își desfășoară activitatea pe piața de retail care reprezintă 87% din piața de medicamente. 3. 1. Furnizorii O situație a principalilor furnizori de aparatură și echipamente ai Ropharma, aduce în prim plan societatea croată Pharmalab, care deține o pondere de 48,4% din totalul echipamentelor achiziționate. Pharmalab oferă o gamă eterogenă de produse industriale: cuve și rezervoare de diferite capacități pentru depozitare, malaxoare, sisteme de purificare a apei și pompe și sisteme de distribuire a preparatelor medicamentoase, etc. Lista celorlalț i furnizori se prezintă astfel: •
• • • •

PALL, New York – sisteme de filtrare; SC Europharm Trading 7 SA Ploiești; SC Bioef SRL Brașov; SC Bioterra SRL Alba; SC Plantago SRL Iași; Tooltronics, Texas – echipamente pentru linia de capsule gelatinoase; IMA Industria Macchine Automatiche Spa., Italia – sisteme de ambalat substanțele; Precision Gears, Noua Zeelanda – mașini de ambalat în cutii de carton; Maschinpex, Germania – sisteme de sortare automatică; CMC Machinery Co., India – alte echipamente.

• • • • •

Ropharma colaborează cu următorii furnizori de ambalaje:
17

• • •

Polirom Co. – hârtie ș i folii adezive, ambalaje din carton simplu ș i ondulat, funii de legat; Argo-Rom Plastics S.A. – flacoane din PE, PVC, flacoane din PP pentru soluții injectabile Stirom S.A. Bucuresti – recipiente din sticlă de diferite capacităţi; Pe fondul diminuării considerabile a activității industriei chimice din țara noastră,

sterilizabile la 120 °C, flacoane cu picurător;

aprovizionarea cu materii prime se realizează prin importuri de la firme străine (80%), restul necesarului fiind acoperit prin achiziţii de la firmele româneș ti (19%) incluzând la această categorie ș i reprezentanţele firmelor străine, iar circa 1% reprezintă materii prime produse chiar în incinta societății Ropharma (o mare parte a extractelor de origine animală). Lista furnizorilor de materii prime grupaţi după produsele oferite se prezintă astfel:
• •
• • • • •

Colorcon, Anglia – vitamine; S&D, Anglia – estradiol, hidrocortizon; Dolner, Elveţia – acetoftalat de celuloză; Loba, Spania – clorhidrat de naftoză, dimetil sulfoxid; Aarhus Olie, Danemarca – cebao; Diosinth, Danemarca – efedrină HCI, heparină, oxitocină; Medchim, România – atropina sulfat. Lista colaboratorilor Ropharma, clasificați în funcţie de natura serviciilor oferite este

următoarea:
• •

GO-Trans SRL – comisionar vamal; Institutul pentru Tehnica de Calcul (ITC) – furnizor al sistemului de gestiune a resurselor Serviciile financiare sunt oferite de ABN AMRO Bank pentru operaţiunile de import-export

întreprinderii BAAN ;

ș i de Banca Comercială. 3. 2. Clienț ii Ropharma În funcţie de statutul lor, clienţii cărora le se sunt adresate produsele se împart în firme distribuitoare, consumatori finali, iar o pondere de 5% din volumul vânzărilor se îndreaptă către spitale. Comercianț ii cu care Ropharma colaborează sunt
 Farmacom S.A. Braș ov;

 Biosfarm SRL Piatra Neamț
 Montero SRL București;  Pharma Distribution Group Cluj Napoca;
18

Cantitatea contractată determină procentul de discount acordată distribuitorilor precum și termenul de plată al comenzii, perioada medie a unui credit comercial acordat fiind de 30, 45 respectiv 60 de zile. Producția companiei este destinată în proportie de 70% farmaciilor, restul reprezentând livrările de produse cerute în mod constant de spitale. Spitalele deţin doar 30% din volumul de vânzări, datorită neatractivității acestui sector, amenințat permanent de blocajele financiare concretizate în neplata la termen a datoriilor către furnizorii de medicamente. Pentru produsele cu care Ropharma aprovizionează spitalele, se încasează contravaloarea acestora pe loc. Produsele Ropharma acoperă o mare varietate de clase terapeutice fiind destinate, în funcție de acestea, unei largi palete de consumatori, eterogenă atât din punct de vedere al categoriei de vârstă cât și al afec ț iunilor de care aceștia suferă. Ropharma și-a poziţionat produsele pe pia ț a medicamentelor ca având un pre ț inferior comparativ cu cele ale concurenței, de aceea printre clienții Ropharma se regăsesc segmentele de populație cu venituri medii și mici. Categoria suplimenților nutritivi se adresează, însă, și celor cu venituri peste medie, deoarece ei pot aloca sume de bani suplimentare în direcția achiziționării de produse care să le asigure o structură sănătoasă a elementelor nutritive din organism. 3. 3. Concurenț ii Principalii săi concurenți în domeniu sunt:
• • •

GSK Europharma; Pfizer ; Novartis compania bucureșteană Farmexpert care a realizat anul trecut o cifră de afaceri de 1,52 compania sibiană Polisano cu o cifră de afaceri de 1,04 miliarde lei; Fildas Trading (Pitești) cu o cifră de afaceri de 924,85 milioane de lei; Pentru a vizualiza poziționarea Ropharma pe piața farmaceutică românească am luat în

• •

miliarde de lei;

considerare trei dintre cei mai importanți concurenți după următorii indicatori: cifra de afaceri, cota de piață, rata rentabilității și capacitatea de autofinanțare Se consideră că fiecare dintre cei patru indicatori au aceeaşi importanţă pentru fiecare companie analizată și sunt evalua ț i pe o scală de la 1 la 5, unde 1 indică un nivel scăzut al indicatorului. Cifra de afaceri poziționează GSK Europharm în fruntea clasamentului, urmată de companiile Novartis, Pfizer.
19

Cota de piață în expresie volumetrică poziționează PFIZER pe primul loc , restul companiilor obținând 3 puncte. În privința ratei rentabilității GSK Europharm și Pfizer obțin scorul de 4 puncte, iar Novartis obține scorul de 3 puncte. Capacitatea de autofinanţare (cash-flow) se constituie în slăbiciune pentru majoritatea producătorilor de medicamente, datorită blocajelor de fonduri din sectorul sănătății, spitalele nerespectând termenele de plată pentru medicamentele livrate. Se ajunge astfel la situația unor grade de neîncasare a cifrei de afaceri de pâna la 60%. Din acest punct de vedere sunt avantajate companiile ale căror produse sunt destinate în ponderi mici spitalelor – cazul Ropharma. Trebuie menţionat că, piaţa de medicamente se află într-o continuă schimbare, datorită fuziunilor și achizi ț iilor care se pregătesc și care pot aduce modificări importante în clasament. 3. 4. Legiuitorii Principalele organisme sub a căror incidență intră activitatea Ropharma sunt:

asociaţiile profesionale înființate de către producătorii de medicamente pentru a-și putea Asociația Română a Producătorilor de Medicamente; Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente;

apăra interesele, luând astfel naștere:
  •

mediile de informare în masa: posturi de televiziune și de radio, presa scrisă ( în special

revistele specializate – Farmacist, Info Medica, Orizonturi Medicale, Viata Medicala Românească, British Medical Journal, dar și reviste care con ț in în structura editorială sec ț iuni de sănatate: SANA, Formula AS, Olivia, Ioana, etc.). Internetul capătă o importanță din ce în ce mai mare în spectrul media – există pagini Web specializate în domeniile farmaceutic și medical: www.farmaline.ro, www.farma.ro, www.naturalplant.ro, etc; trebuie considerată de asemenea, influența pe care o au portalurile românești în direcționarea utilizatorului către adresele companiilor, Internetul intervenind astfel ca un mediu ieftin, dar eficient pentru promovarea companiei și a produselor acesteia;

marele public – recepționează mesajele companiei prin intermediul mass-media.

Componenta acestui element de micromediu este dată de totalitatea segmentelor cărora compania li se poate adresa, împărțindu-se astfel în consumatori efectivi, potențiali și nonconsumatori. În funcție de poziţia lor față de produsele companiei, sunt elaborate strategii de comunicație potrivite fiecărui segment.

20

CAPITOLUL 4 ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ

Analiza economico-finaciară a firmei Ropharma este realizată pe baza bilanţului și contului de profit și pierdere din perioada 2008-2010 (Anexa 1).

4. 1. Analiza detaliată se poate efectua pe baza următorilor indicatori:
a) Indicatorii de lichiditate, solvabilitate şi îndatorare:

 rata curentă a lichidităţii

 rata „test acid”

21

120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 2008 2009 2010 Rata LICH Rata TA

Figura 4.a1. Reprezentarea ratelor de lichiditate şi „test acid” Se observă că firma poate, în condiţii de funcţionare normală a pieţelor şi a afacerii, să facă faţă în bune condiţii necesităţii de a plăti datoriile pe termen scurt, în schimb în condiţiile în care economia începe să funcţioneze sub presiune sau în condiţii de criză, ori firma va fi lichidată de urgenţă şi în condiţiile unor lichidări rapide de stoc pentru a acoperi debite pe termen scurt, aceasta va avea probleme în onorarea integrală a datoriilor pe termen scurt. Rata „test acid” este satisfăcătoare dacă este cuprinsă între valorile 0,65 şi 1.
 rata solvabilităţii patrimoniale

 rata globală de îndatorare

22

120.00% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 2008 2009 2010 Rata DAT Rata SOLV

Figura 4. a2. Reprezentarea grafică a ratei solvabilităț ii ș i a îndatorării globale

b) Indicatori ai managementului activelor:

 rata de rentabilitate a activelor

c) Indicatori de profitabilitate
23

 rata rentabilităț ii financiare

RataF IN
14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 2008 2009 2010 Rara FIN

Figura 4. c1. Evoluț ia ratei rentabilităț ii financiare Analizând performanțele firmei în anul 2010 față de 2009, și în anul 2009 față de 2008, se constată o majorare a ratei rentabilității financiare cu 4,72 puncte procentuale (pp), respectiv cu 2,82 pp, ceea ce reprezintă o situație favorabila pentru Ropharma S.A. Factorul care a avut o influență majoră asupra ratei rentabilității financiare a fost profitul net, acesta majorându-se de la an la an.

4. 2. Analiza trendului cifrei de afaceri
Cu ajutorul metodei celor mai mici pătrate s-au calculat valorile pentru parametrii a și b (calculați în EXCEL cu funcția Intercept și Slope) constatându-se faptul că această funcție estimează cel mai corect trendul afacerii evaluate.

24

Anii 2008 2009 2010 2011 A B

Cifra de afaceri(mil. lei) 82295 288285 351998 398544 280280,5 69621,1

Anu l (t) -2 -1 1 2

t2 4 1 1 4

y*t -164590 -288285 351998 797088

Y calculat (mil. lei) 141038,3 210659,4 349901,6 419522,7 280280,5

Diferenț e -58743,3 77625,6 2096,4 -20978,7 0

Tabelul 4. 2. 1. Trendul cifrei de afaceri După determinarea trendului cifrei de afaceri am trecut la pasul al doilea care a constat în determinarea ponderii elementelor de cheltuieli în cifra de afaceri și estimarea evoluției acestora în anul 2012.
Contul de profit și pierdere 8229485 1. CA 2. Ven.expl 3. Ch. expl chelt. mat chel. Pers 4. Rez. Expl 5.Rez. net 5 8416364 1 8989694 7 2448931 2412247 8 -5733306 720465 100 102,27 109,24 2,98 29,31 -6,97 0,88 288285152 289224650 282165018 4071748 26017766 7059632 4170096 100 100,33 97,88 1,41 9,03 2,45 1,45 351977844 354032435 341187273 6557325 30716699 12845162 10881737 100 100,58 96,93 1,86 8,73 3,65 3,09 398543558 415225187 387725244 7997645 31557856 27499943 13295534 100 104,19 97,29 2,01 7,92 6,90 3,34 2008 % din CA 2009 % din CA 2010 %din CA 2011 % din CA

Tabelul 4. 2. 2. Ponderea elementelor de cheltuieli în cifra de afaceri În continuare am construit bugetul de venituri și cheltuieli plecând de la ponderea procentuală a cheltuielilor în cifra de afaceri pe perioada precedentă, estimarea evoluției cifrei de afaceri și a ponderii cheltuielilor în cifra de afaceri în 2012.
Indicatorii pentru 2012 1. Cifra de afaceri 2. Venituri din exploatare 3. Cheltuieli din exploatare % 100 104,19 93,38 Mii lei
478252270 498270224 465270293 25

4.Cheltuieli materiale 5.Cheltuieli cu personalul 4. Rezultatul exploatarii 5. Rezultat net 2,06 394,59 87,14 48,35
9597174 37869427 32999932 15954641

Tabelul 4. 2. 3. Bugetul de venituri și cheltuieli previzionat

CAPITOLUL 5 MODELUL PORTER ȘI MATRICEA SWOT
5.1. Modelul Porter:

a) Nivelul şi intensitatea concurenţei
Pe piaţa din Braşov există o concurenţă acerbă ȋn domeniul farmaceutic. Se pot identifica atât concurenţii direcţi cât şi indirecţi ai companiei astfel: Concurenţi direcţi: • GSK Europharma: are o cifră de afaceri de 405 milioane lei (95,9 mil. euro)
• •

Farmexpert: În 1996 Farmexpert a fost înfiinţată ca o companie privată având capital 100% românesc, are o cifră de afaceri de 1,52 miliarde; Fildas Trading (Pitești) cu o cifră de afaceri de 924,85 milioane de lei;

• Profarma: care are o cifră de afaceri de 1,254,953 Lei;

SENSIblu: cu o cifră de afaceri de 87,1 milioane; este cea mai mare reţea de farmacii sub acelaşi brand din România, fiind singura cu acoperire naţională. Prezenţa ȋn toate localităţile de peste 50.000 de locuitori, reţeaua numără peste 210 farmacii. Prima farmacie Sensiblu a fost deschisă ȋn 1997 şi a adus un concept inovativ ȋn România: health and beauty pharmacy;

Catena: cu o cifră de afaceri de 200 milioane; reprezintă unul dintre cele mai moderne lanţuri de farmacii din România cu o largă acoperire pe teritoriul ţării, ȋn prezent existând 200 de unităţi deschise. Concurenţi indirecţi: A.D.N. Plafar

b) Ameninţarea noilor intraţi
26

Ȋn domeniul farmaceutic nu se poate pătrunde

uşor deoarece trebuiesc ȋndeplinite

numeroase cerinţe şi respectate numeroase legi, necesitatea obţinerii unui lung şir de autorizări şi drepturi de producere şi comercializare. Noii concurenţi vor trebui să aducă capacitate de producţie şi resurse suplimentare, care vor lupta pentru creşterea cotei de piaţă şi ȋmpărţirea profiturilor. Intrarea ȋn sector va fi uşurată dacă barierele de intrare şi tendinţa spre relaţii concurenţiale ȋntre competitorii existenţi sunt mai puţin evidente sau reduse.

c) Ameninţarea produselor de substituţie
Domeniul de activitate farmaceutic nu este atractiv dacă se caracterizează prin existenţa unor ȋnlocuitori actuali sau potenţiali. Aceşti ȋnlocuitori sunt dăunători mai ales dacă au un alt raport calitate/preţ. Ropharma nu are numeroase produse de substituţie. Dar ea trebuie sa urmărească ȋn permanenţă evoluţia preţurilor la produsele ȋnlocuitoare. O scădere a acestora determină o diminuare a cererii, şi ȋn funcţie de aceasta, a preţului şi profitului, pentru produsele sustituite.

d) Puterea furnizorilor
Pentru a-şi asigura furnizorii, compania Ropharma a stabilit relaţii de lungă durată reciproc avantajoase cu aceştia, fapt care nu le conferă acestora dreptul, capacitatea de a impune condiţii de preţ, cantitate, calitate, termene de livrare sau condiţii de plată. Furnizorul principal de echipamente si aparatură este societatea croată Pharmalab, care deține o pondere de 48,4% din totalul echipamentelor achiziționate. Pe fondul diminuării considerabile a activității industriei chimice din țara noastra, aprovizionarea cu materii prime se realizează prin importuri de la firme străine (80%), restul necesarului fiind acoperit prin achizitii de la firmele românești (19%) incluzând la această categorie și reprezentantele firmelor straine, iar circa 1% reprezintă materii prime produse chiar în incinta societății Ropharma (o mare parte a extractelor de origine animala).

e) Puterea cumpărătorilor:
Clienţii firmei Ropharma nu pot impune condiţii de preţ, doar dacă aceştia deţin reţete compensate, atunci firma este obligată să ofere clientului produsele de care are nevoie. Clientul nu poate să impună firmei calitatea produselor.

5. 2. Matricea SWOT

27

Puncte slabe - publicitate insuficientă; gratuite şi compensate; cererea este mare; - transportul medicamentelor către farmacii;

Ameninţări Tabelul 5. 2. Matricea SWOT - preţul materiilor prime a crescut fapt ce a farmaceutice; - inflaţia; - reduceri de preţuri impuse de către Ministerul Sănătăţii pentru produsele aflate în stoc, ceea a scăzut adaosul comercial al farmaciei şi implicit profitul farmaciei; există o cerere în creştere pentru medicamentele generice care sunt mai ieftine decât originalele; -contextul economic(criza economică); Oportunităţi - fondurile de care dispune societatea pot proveni fie de la Ministerul Sănătăţii ( pentru reţetele compensate) sau fonduri provenite din străinătate de la parteneri.

- fonduri insuficiente pentru acoperirea reţetelor determinat şi creşterea preţurilor la produsele - farmaciile nu au program non-stop, deşi - concurenţa ( MoldoFarm, Antibiotice Iaşi);

Puncte tari - în perioada analizată cifra de afaceri a companiei Ropharma a înregistrat o creștere semnificativă ajungând la valoarea de aproximativ 352 milioane de lei în 2010 față de 82,2 milioane lei în 2008. - aceași tendință de de creștere semnificativă s-a înregistrat și la valoarea veniturilor care au crescut de la 93 de milioane lei la începutul perioadei la 358 milioane lei în 2010. - firma poate în condiţii de funcţionare normală a pieţelor şi a afacerii să facă faţă în bune condiţii necesităţii de a plătii datoriile pe termen scurt - societatea are numeroase filiale ȋn ţară (Botoşani, Bacău, Piatra-Neamţ şi Vaslui, Târgu-Mureş, Braşov, Bucureşti etc.); - funcţionează legal; - este proprietara tuturor mijloacelor fixe existente şi folosite de către angajaţi; - există un număr semnificativ de clienţi fideli; - personal calificat; - gamă de produse farmaceutice mare; realizarea produselor sale;

28

- dispune de tehnologie performantă pentru

CAPITOLUL 6 STRATEGIA FINANCIARĂ
În contextul economic actual, pe piața farmaceutică din România se desfășoară o

competiție acerbă pentru păstrarea și atragerea clienților. Chiar și pe timp de criză, oamenii vor continua să cumpere însă vor deveni mai selectivi atât în privința produselor pe care le achiziționează cât și a serviciilor auxiliare. Multe companii vor fi tentate să limiteze din ce în ce mai mult activitatea de marketing pe timp de criză, acest lucru facând mai ușor posibil atacarea cotelor de piață ale competitorilor prin acțiuni de marketing puternice derulate într-o perioadă în care o parte din firmele concurente le vor reduce. Pentru a depăși cu succes perioada de recesiune, Ropharma trebuie să propună clienților soluții și idei noi, să fie aproape de aceștia, să-i înțeleagă și să le ofere atenția și sprijinul de care au nevoie. Exista companii care au succes chiar și în perioade nefavorabile economic, iar Ropharma poate fi una din aceste companii. Acest lucru poate fi realizat prin exploatarea resurselor umane, financiare, logistice de care dispune, prin identificarea nevoilor clienților, prin crearea și oferirea soluției adaptate acesteia. Rolul marketingului este esențial în dezvoltarea oricărei companii indiferent dacă este perioadă de criză sau nu. SISTEMUL ORGANIZATORIC ce are ȋn vedere ȋndeplinirea obiectivelor. Nivele ierarhice Firma Ropharma este condusă de o echipă formată din oameni competenţi,cu experienţă, care au pregătirea necesară, activează ȋn diverse grupuri şi sunt capabili să elaboreze planuri ȋn vederea dezvoltării activităţii, să inoveze ȋn acest domeniu. Ropharma este structurată pe cinci mari departamente:  Departament producţie;
29

S.C.″ROPHARMA″S.A.

Societatea Ropharma ȋşi desfăşoară activitatea ȋntr-un cadru organizat, alături de o echipă

 Departament marketing;  Departament financiar-contabil;  Departement resurse umane;  Departament de investiţii. Se poate sesiza faptul că cele cinci departamente sunt comune ramurilor de producţie diferite ale intreprinderii (cosmetice, suplimenti alimentari, substanţe activ farmaceutice, suplimenţi alimentari). Structura organizatorică se ȋntocmeste ca urmare a existenţei acestor departamente, compartimente şi posturi la nivelul organizaţiei. Nivelurile ierarhice se regăsesc ȋn structura funcţională de mai jos şi sunt determinate de poziţiile successive pe care le au faţă de directorul general al firmei, managerii diferitelor departamente de muncă, situaţi pe aceleaşi linii ierarhice. Aşadar, la Societatea Ropharma există 2 niveluri ierarhice: • • • Nivelul 0 reprezentat Directorul General; Nivelul 1 reprezentat de managerii pe departament; Nivelul 2 reprezentat de managerii de primă linie ai fiecărui department.

Figura 6.1. Organigrama firmei
DIRECTOR GENERAL

Director productie Programare a

Director marketing

Director finantecontabilitate

Director resurse umane Administrar e personal

Director Investitii

Sef vanzari

Trezorerie

Alocare fonduri

Distribuire Sef Control Promovare Analiza si Strategia de afaceri a firmei Ropharma este una de dezvoltare. Training fonduri al calitatii si reclama planificare financiara Achizitiistrategiei financiare este maximizarea valorii de piaţă a firmei şi ducerea la Scopul Cercetari de materii Sef marketing îndeplinire a următoarele obiective strategice şi financiare: prime si Contabilitat materiale e

productie Planificarea strategică

Obiectivele strategice
30

• •

scăderea costurilor cu 5% în următorii doi ani prin accelerarea vitezei de circulaţie perfecţionarea sistemului de conducere economică prin traininguri pentru creșterea loialității (fidelizarea) clientelei, creșterea achizițiilor efectuate de utilizarea într-o măsura sporită a producției autohtone de repere la standarde implementarea şi menţinerea unui sistem adecvat al calităţii; implementarea de metodologii şi proceduri de marketing privind comercializarea dezvoltarea activităţilor de promovare a investitiilor şi elaborarea unor programe implementarea unui activităţi fundamentate strategic: obiective, strategie, tactici, permanenta preocupare pentru creşterea calităţii serviciilor prin identificarea şi

a mărfurilor şi creşterea productivităţii factorilor de producţie; manageri;
• •

clienții existenți, atragerea de noi clienți și recuperarea investițiilor efectuate; europene;
• • • • •

produselor farmaceutice; operaţionale regionale; analiză şi interpretare rezultate, monitorizare şi evaluare performante; motivarea persoanelor capabile şi dispuse să trateze cu atenţia cuvenită fiecare client şi de a oferi cu promptitudine soluţii optime adaptate fiecăruia;
• • • • • • • • • •

dezvoltarea imaginii ROPHARMA ȋn piaţa farmaceutică: Corporate identity creşterea ȋncrederii pacienţilor ȋn produsele din portofoliu şi generarea cererii; dezvoltarea pieţei specifice lactoferina; dezvoltarea portofoliului ROPHARMA; creşterea gradului de conştientizare ȋn rândul pacienţilor a numelui ROPHARMA promovarea şi dezvoltarea brandurilor importante din portofoliul de produse dezvoltarea reţelei de farmacii ROPHARMA; campanii educaţionale la nivel de pacient; implicare socială; ȋmbunătăţirea gradului de diferenţiere a serviciilor (generale, financiare, tehnice)

producător – importator – distribuitor – farmacii retail;

ca producător; ROPHARMA;

proprii şi a ofertei de produse faţă de concurenţă – elemente inovatoare, servicii suplimentare – un pas ȋnaintea cerinţelor pieţei;

Sistem de distribuţie orientat către piaţă şi client.
31

Obiective financiare
• • •

creşterea vânzărilor mărcii într-un ritm lunar de 15%; creşterea segmentului de piaţă în următorii 5 ani, cu 50% (prin diversificarea ofertei, atragerea clienţilor micşti); alocarea eficientă a resurselor; Motivaţia alegerii strategiei: S-a optat pentru o strategie de dezvoltare a firmei ȋn primul rând datorită rezultatelor

pozitive şi ȋncurajatoare ale indicatoriilor economico-financiari ai companiei (cifra de afaceri, venituri şi profit net) care au avut un trend ascenent de-a lungul celor 3 ani analizaţi, ani dificili din punct de vedere al climatului economic datorită crizei mondiale actuale, și pe punctele tari identificate ȋn Matricea SWOT, pe care firma le are şi anume: o reţea foarte dezvoltată de puncte farmaceutice, un număr semnificativ de clienţi fideli, o gamă dezvoltată de produse şi nu ȋn ultimul rând o tehnologie performantă de realizare şi prezentare a produselor. Pe langă toate acestea se pot identifica pe piaţă şi alte noi oportunităţi de dezvoltare prin achiziţionarea de noi societăţi farmaceutice, lucru care ar contribui ȋn mod pozitiv la dezvoltarea cotei de piaţă, a numărului de clienţi sşi implicit a veniturilor firmei. Aceste achiziţii de noi societăţi farmaceutice se pot dovedi benefice datorită metodologiilor şi procedurilor de marketing privind comercializarea produselor farmaceutice pe care Societatea Ropharma se bazează, rolul marketingului fiind esenţial ȋn dezvoltarea acestor companii. Ȋn perioadele de recesiune este foarte important să se investească deoarece ″ în perioada crizei se nasc inven țiile, descoperirile și marile strategii″.

32

Tabelul 6. 1. Cifră de afaceri 2008-2010
C if r a d e a fa c e r i 2 0 0 8 -2 0 1 0

Tabelul 6. 2. Venituri totale 2008-2010
V e n it u r i t o t a le 2 0 0 8 - 2 0 1 0

4 0 0 .0 0 0 .0 0 0 3 5 0 .0 0 0 .0 0 0 3 0 0 .0 0 0 .0 0 0 2 5 0 .0 0 0 .0 0 0 2 0 0 .0 0 0 .0 0 0 1 5 0 .0 0 0 .0 0 0 1 0 0 .0 0 0 .0 0 0 5 0 .00 0.0 0 0 0 2008 2009 2010

400.000.000,00 350.000.000,00 300.000.000,00 250.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 0,00

2008 2009 2010

Tabelul 6. 3. Rezultat net 2008-2010
Rezultat net 2008-2010

Tabelul 6. 4. Total capitaluri proprii 2008-2010
Total capitalurii proprii 2008-2010

12.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 0,00

90.000.000,00 80.000.000,00 70.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Tabelul 6. 5. Calcul variaţie indicatori financiari Indicatori Cifră de Afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Rezultat net 2008 82294855 93.484.805 92.594.980 720465 2009 288285152 292.296.681 287.034.103 4170096
33

2009/2008 (%) 250,307 212,67 209,988 478,806

2010 351977844 358.056.565 344.725.078 10881737

2010/2009 (%) 22,093 22,50 20,098 160,946

Anul 2009 a reprezentat pentru societatea analizată un adevărat boom din punct de vedere al majorării veniturilor acestea înregistrând valori de 2 -3 ori mai mari. Și în anul 2010 acest trend ascendent a continuat, chiar dacă într-un rimt mai lent. Ipotezele de lucru: Pentru perioada următoare, 2012-2014, având în vedere continuarea trendului dificil al mediului economic mondial şi naţional, se asteaptă ca ritmul de dezvoltare al companiei să fie similar celor trei ani analizaţi. Astfel se aşteaptă o creştere a vânzărilor şi a numărului de clienţi într-un ritm similar, dar şi o scădere a costurilor prin mărirea vitezei de circulaţie a mărfurilor şi creşterea productivităţii factorilor de producţie şi prin diminuarea la nivel general a tuturor preţurilor. Valori estimative pentru perioada 2012-2014, avându-se în vedere ratele de creștere similare anului 2011-2010. ( 20% ) Indicator Cifra de afaceri Cheltuieli totale Venituri totale Rezultatul net 2011 2012* 2013* 2014* 398.543.55 47825227 57390272 8 370.279.33 7 402.139.64 2 13.295.534 0 44433520 4 48256757 0 15954641 4 688683268 53320224 5 639842694 57908108 4 694897301 19145569 22974683

Tabelul 6. 6. Estimare raport financiar 2012-2014 Având ȋn vedere aceste creşteri firma va fi capabilă să lupte ȋmpotriva factorilor ce o ameninţă , evidenţiaţi ȋn matricea SWOT și anume:

menţinerea sau chiar diminuarea preţului produselor farmaceutice, diferenţa putând fi suportată din profitul realizat; depăşirea concurenţei cu ajutorul noilor societăţi achiziţionate care duc la creşterea cotei de piaţă a firmei; investirea ȋn publicitate; investirea ȋn resursele umane pentru sigurarea programului de funcţionare prelungit şi chiar non-stop a unităţilor de lucru; Ipoteze financiare:

 

34

  

dezvoltarea sau măcar păstrarea aceleiaşi structuri şi volum de alocări de capital; diminuarea/ menţinerea costurilor de capital, a structurii şi a volumului; diminuare valorilor contractuale cu furnizorii datorită scăderii preţurilor produselor

35

CAPITOLUL 7 IDENTIFICAREA UNUI EVENIMENT

Ropharma este controlată indirect de omul de afaceri Mihai Miron. Firmele ADD Pharmaceuticals şi Rimia Investments, înregistrate în Cipru, deţin 23,4% din acţiuni şi, respectiv, 26,6% din titluri. În acţionariat se mai regăseşte Arrow Pharmaceuticals, firmă înregistrată în SUA, care are 31,31% din capital, în timp ce Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) deţine 0,33% din acţiuni. ADD Pharmaceuticals Rimia Investments 23,4 % acţiuni 26,6 % titluri

Total 50 % Mihai Miron 18,36 % Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) 0,33 % Arrow Pharmaceuticals 31,31 % Tabelul 7. 1. Acţionari Ropharma Compania braşoveană Ropharma, distribuitor de medicamente, intenţionează să îşi majoreze capitalul social cu 16,44 milioane de lei, de la 12,65 milioane de lei la 29,1 milioane de lei.

Figura 7. 1. Majorarea de capital a firmei Acţionarii au analizat propunerea într-o şedinţă care a avut loc pe 14 septembrie 2010, tot atunci au luat decizia în ceea ce priveşte suplimentarea unui credit de la ING Bank până la nivelul maxim de 15 milioane de euro.

36

Operaţiunea de majorare de capital presupune emiterea a 164,48 milioane de acţiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei. Rata de alocare a acţiunilor noi este de 1,3 acţiuni noi la o acţiune deţinută la data de înregistrare. Astfel, Fondul de Pensii Administrat Privat ING a cumpărat, 5,5% din acţiunile Ropharma Braşov, cu 9,2 milioane lei (2,1 milioane euro), de la omul de afaceri Mihai Miron, care deţinea anterior 44,9% din titlurile distribuitorului de medicamente. Miron a vândut prin intermediul a două firme înregistrate în Cipru un pachet de 6,7% din acţiunile distribuitorului de medicamente, pentru 11,2 milioane lei (2,6 milioane euro). Cumpărătorul celui de-al doilea pachet de acţiuni vândut de Miron nu a anunţat tranzacţia. În urma tranzacţiilor cu ING, participaţia lui Miron a scăzut la 38,2%. Prin Rimia Investments el mai deţine 20,23% din acţiunile Ropharma, iar prin ADD Pharmaceuticals are 17,97%.

Figura 7. 2. Pondere acţionariat investitor principal Ropharma Ȋn urma acestor acţiuni de majorare de capital, acţionarii companiei Ropharma Braşov au decis negocierea de către Consiliul de Administraţie, în cadrul unei Adunări Extraordinare, a unor eventuale fuziuni, preluări de societăţi, majorări de capital şi participaţii în alte companii. De asemenea, se ȋncearcă aderarea la Patronatul Distribuitorilor de Medicamente din România şi negocieea şi accesarea de fonduri prin intermediului Programului Operaţional Sectorial – Creşterea Competitivităţii pentru o companie din holding – Aesculap Prod SRL. Ropharma a preluat la începutul lui 2009 trei firme din domeniu : - Farmaceutica Aesculap Târgu Mureş, - Global Pharmaceuticals Braşov şi - Medica Bacău.

37

- Au aprobat majorarea capitalului social al companiei Teo Health, cea care administrează spitalul Sf. Constantin din Braşov, cu 2,9 milioane de lei. Ropharma va subscrie astfel acţiuni proporţional cu participaţia de 33,3% pe care o are la companie braşoveană. Ceilalţi acţionari ai companiei sunt Cristian Constantin Teodorescu, un om de afaceri braşovean cu afaceri în domenii precum alimentaţie publică, turism şi hotelier, imobiliare, industrie, tipografie şi mass-media, dar şi Floriean Firu, vicepreşedintele Consiliului de Administraţie al SIF Transilvania. Cei trei acţionari ai companiei deţin câte 33,33% din Teo Health.

Figura 7. 3. Acţionariat Compania Teo Health - Au aprobat achiziţia pachetelor majoritare de acţiuni de la cinci mici distribuitori de medicamente - Helios Braşov, Europharm Trading 7 Ploieşti, Plantago Iaşi, Ergo-farm Bacău şi Drops Farm Roman. - Au preluat şi 99,67% din acţiunile Europharm Trading 7 Ploieşti, societatea având ca obiect de activitate comerţul cu amănuntul al produselor produselor farmaceutice. Compania ploieşteană a fost înfiinţată în 1994 şi activează pe piaţa comerţului en-detail cu produse farmaceutice şi parafarmaceutice prin intermediul a patru farmacii situate în judeţele Vrancea şi Prahova. - S-a aprobat si fuziunea prin absorbţie cu cele cinci firme achiziţionate, dar şi cu alte companii Romaniţa-Farm şi Farmacia Tesa. Toate aceste acţiuni au fost posibile ȋn urma deciziei Consiliul de Administraţie, în cadrul unei Adunări Extraordinare, acţiuni care vor aduce pe viitor doar beneficii Socităţii Ropharma şi care vor asigura acesteia un loc important pe piaţa farmaceutică românească, prin sporirea cotei de piaţă.

38

CAPITOLUL 8 CONCLUZII
Din analiza efectuată se poate afirma că în perioada 2008-2010, S.C. ROPHARMA S.A. a desfăşurat o activitate, în general profitabilă, reuşind să se menţină pe piată, în pofida unor factori interni şi chiar internaţionali perturbanţi, cum a fost criza economică, evidenţiind capacitatea firmei de a se adapta riscurilor pieţei. Din studiul efectuat în Capitolul 4 se observă că firma poate, în condiţii de funcţionare normală a pieţelor şi a afacerii, să facă faţă în bune condiţii necesităţii de a plăti datoriile pe termen scurt, în schimb în condiţiile în care economia începe să funcţioneze sub presiune sau în condiţii de criză, ori firma va fi lichidată de urgenţă şi în condiţiile unor lichidări rapide de stoc pentru a acoperi debite pe termen scurt, aceasta va avea probleme în onorarea integrală a datoriilor pe termen scurt. În cele ce urmează vom prezenta referințe din Capitolul 6 în care s-a optat pentru o strategie de dezvoltare a firmei ȋn primul rând datorită rezultatelor pozitive şi ȋncurajatoare ale indicatoriilor economico-financiari ai companiei (cifra de afaceri, venituri şi profit net) care au avut un trend ascenent de-a lungul celor 3 ani analizaţi, ani dificili din punct de vedere al climatului economic datorită crizei mondiale actuale, și pe punctele tari identificate ȋn Matricea SWOT, pe care firma le are. Din calculele efectuate în acest capitol pentru perioada 2012-2014, având în vedere continuarea trendului dificil al mediului economic mondial şi naţional, se asteaptă ca ritmul de dezvoltare al companiei să fie similar celor trei ani analizaţi. Astfel se aşteaptă o creştere a vânzărilor şi a numărului de clienţi într-un ritm similar, dar şi o scădere a costurilor prin mărirea vitezei de circulaţie a mărfurilor şi creşterea productivităţii factorilor de producţie şi prin diminuarea la nivel general a tuturor preţurilor. Având ȋn vedere aceste creşteri firma va fi capabilă să lupte ȋmpotriva factorilor ce o ameninţă , evidenţiaţi ȋn matricea SWOT și anume:

menţinerea sau chiar diminuarea preţului produselor farmaceutice, diferenţa putând fi suportată din profitul realizat; depăşirea concurenţei cu ajutorul noilor societăţi achiziţionate care duc la creşterea cotei de piaţă a firmei; investirea ȋn publicitate;

39

investirea ȋn resursele umane pentru sigurarea programului de funcţionare prelungit şi chiar non-stop a unităţilor de lucru; În final recomandăm ca societatea să menţină un raport preţ-cost-calitate cât mai avantajos,

având în vedere preţurile de pe piaţă, adică concurenţa.

40

BIBLIOGRAFIE
1. Dincă M., „Sistemul de indicatori ai rezultatelor economico-financiare”, Editura Scrisul

Românesc, Craiova, 2002;
2. Nicolaescu O., Verboncu I., „Fundamentele managementului organizațional”, biblioteca

virtuală ASE, București, 2005;
3. Petcu Monica, „Analiză economico-financiară. Probleme, abordări, metode şi aplicaţii”,

Ediţia a doua, Editura Economică, 2009;
4. Sumedrea Silvia, „Management și Strategii Financiare”, Editura Universității Transilvania,

Brașov, 2006
5. www.insse.ro 6. www.bnr.ro 7. www.bvb.ro

41

ANEXE

ANEXA 1 INDICATORII DIN BILANŢ S.C.″ROPHARMA″S.A. Indicatori din Bilanț ai Ropharma SA Active imobilizate -Total Active circulante -Total Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de 1 an- Total Active circulante, respectv datorii curente nete Total active minus datorii curente Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 anTotal Venituri în avans Capital subscris vărsat Total capitaluri proprii Creanțe - Total Datorii - Total Cifra de afaceri netă Stocuri Venituri din exploatare -Total Cheltuieli din exploatare- Total Rezultat din exploatare Cheltuieli financiare Cheltuieli financiare Rezultat financiar 17.442,00 3.938.123,00 12.490.122,00 14.834.272,00 27.251.300,00 82.294.855,00 12.592.067 84.163.641,00 89.896.947,00 -5.733.306,00 9.321.164,00 2.698.033,00 6.623.131,00
42

2008 9.434.061,00 30.270.587,00 26.689.875,00

2009 35.501.240,00 152.200.270,00 137.519.229,00

2010 61.742.569,00 226.815.113,00 202.041.297,00

3.617.486,00

15.506.574,00

25.281.700,00

13.051.547,00 561.425,00

53.007.814,00 4.152.914,00

87.024.359,00 5.137.476,00

26.816,00 12.652.415,00 48.557.977,00 109.337.936,00 141.672.143,00 288.285.159,00 34.339.807 289.224.650,00 282.165.018,00 7.059.632,00 3.072.031,00 4.869.085,00 -1.797.054,00

33.829,00 29.100.555,00 81.736.819,00 188.228.668,00 207.178.778,00 351.997.844,00 28.634.063 354.032.435,00 341.187.273,00 12.845.162,00 4.024.130,00 3.537.805,00 486.325,00

Rezultat curent Venituri extraordinare Cheltuieli extraordinare Rezultat extraordinar Venituri totale Cheltuieli totale Rezultat brut Rezultat net Rezultat/acțiune Plăți restante- Total Furnizori restanți Obligații restante față de bugetul asigurării soc.

889.825,00 0,00 93.484.805,00 92.594.980,00 889.825,00 720.465,00 1.864.992,00 1.864.992,00 -

5.262.578,00 0,00 292.296.681,00 287.034.103,00 5.262.578,00 4.170.096,00 18.544.117,00 18.544.117,00 -

13.331.487,00 0,00 0,00 0,00 358.056.565,00 344.725.078,00 13.331.487,00 10.881.737,00 23.969.827,00 23.969.827,00 0,00

Pentru anul 2011 datele sunt următoarele:
Contul de profit și pierdere 1. CA 2. Ven.expl 3. Ch. expl chelt. mat chel. pers 4. Rez. expl 5.Rez. net 2011 398543558 415225187 387725244 7997645 31557856 27499943 13295534

ANEXA 2. INDICATORII DIN CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI S.C.″ROPHARMA″ S.A. 2008 Contul de profit și pierdere 1. CA 82294855
43

2009

2010

288285152

351977844

2. Ven.expl 3. Ch. expl chelt. mat chel. pers 4. Rez. expl 5.Rez. net

84163641 89896947 2448931 24122478 -5733306 720465

289224650 282165018 4071748 26017766 7059632 4170096

354032435 341187273 6557325 30716699 12845162 10881737

44