In secolele XV-XVII,stiintei i se deschis noi perspective o data cu elaborar ea teoriei heliocentrice si fundamentarea sa prin observatii astronomice,calcule

matematice si experiete de dinamica.Transformarile produse de incadreaza intr-u n amplu proces istoric important pentru viitorul omenirii,numindu-se revolutia s tiintifica. Revolutia stiintifica din sec.XVII-XVII consta in afirmarea gandirii stiintif ice moderne care se desprinde de stiinta scolastica medievala( acea tendintã din f ilosofie si teologie care, începând din perioada tardivã a Evului Mediu, a încercat sã exp lice si sã facã întelese fenomenele supranaturale ale revelatiei crestine cu ajutorul ratiunii umane),insiprata de conceptiile aristotelice. Nevoia unor observatii si calcule exacte a impus construirea a noi intrumente de cunoastere ,pentru largirea campului vizual si multiplicarea puterii vizuale au fost construite,luneta si microscopul.Usurarea calculelor a fost obtinuta pr in elaborarea a noi formulte de calcul si elaborarea primelor tabele de logaritm i. Stiinta in plin avant si-a gasit formule de organizare carei lipsisera pana a tunci.Asa s-au infiintat primele academii:Academia del Lincei la Roma si Academi a del Cimento la Florenta,iar apoi se infiinteaza noi societati:Societatea Regal a din Londra,Academia Regala Franceza si observatoarele regale de la Paris si Gr eenwich.infiintare acestora intre 1603-1734,au marcat momentul institutionalizar ii cercatarilor stiintifice. Isaac Newton 1642-1727, a sintezat cercetari de pana atunci,sustinand teroria gravitatiei universale.Fizician si matematician englez,a pus bazele fizicii mec anice si a formulat cele trei principii ale dinamicii,a descopertit Lega atracti ei universale,si a invetata telescopul ,si a descoperit calculul infinitezimal. Galileo Galilei 1564-1642,savant italian, a efectuat numeroase studii in dome niul astronomeiei si fizicii,a sustinur teoria heliocentrica a lui Copernicus,a descoperit petele de pe soare,patru sateliti ai planetei Jupiter,a descoperit le gile caderilor corpurilor. Blaise Pascal 1623-1662,filosof,matematician si fizician francez,a descoperit Legea lui Pascal in fizica statica si a formulat teorema lui Pascal in geometri e. Alte descoperiri precum descoperirea electromagnetismului si a electicitatii ca sursa de energie permite construirea generatorului electric si a primului mot or electric,precum si descoperirea din chimie,au determinat intemeierea chimiei moderne,Chimia a fost dominata de personalitatea lui Antoine Lurent Lavoiser car e a definit elementul chimic si a enuntat legea conservarii masei.Mai tarziu Men delev,realizeaza prima clasificare stiintifica a elementelor chimice,reprezentat a apoi in tabloul periodic al elementelor chimice. Aplicarea noilor metode stiintifice in biologie si medicina a insemnat uun pr oces in domeniul anaotmiei,fiziologiei si medicinei umane.Prin cercetare medical a,corpul uman a devenit un obiec de studiu,iar primul pas in aceasta directie a fost obtinut prin decoperirea mecanismului circulatiei sangelui,de catre William Harvey.Aceste descoperiri ale medicinei,au adus omului numeroase beneficii,ce s -au materializat in progresul chirurgiei,experimentarea injectiilor medicamentoa se si a anastezicelor,descoperirea primului vaccin(1796),inventarea primului ste toscop si aparitia si impunerea primelor notiuni de igiena. Primul vaccin se datoreaza medicului englez Edward Jenner,care in timpul unei epidemii de variola ,prin observatie si experiment a inteles,raportul dintre bo ala si imunitate. Viata bolnavilor de diabet devine mai sigura o data cu prepararea si administ ratrea insulinei(pancreina),iar cel care descopera insulina este fiziologul roma n Nicolae Paulescu.Se perfectioneaza de asemenea si chirurgia si medicina preven tiva. Prin inventiile care au urmat s-a facut trecerea de la tehnica bazata pe util izarea lemnului,a fortei manuale si a fortei hidraulice,la o tehnica bazata pe u tilizarea fierului si a carbunelui,si in cele din urma,a formulei aburului.Acest e conditii au stat la baza producerii intre 1740-1740,a unui important proces,si anume ,revolutia industriala. Revolutia industriala reprezinta procesul prin care munca manuala este inlocu

ita cu cea a masinilor.care a atas Olanda intr-o serie de razboaie.este eliminata Olanda din competiti e si lupta pentru suprematie dintre Franta (cea mi mare putere continentala )si Angia.nglia si Franta pentru suprematie econimica in zona atlantica. Intre 1600-1675.Louis Pasteur. Porgresul tehnic a dus la dezvolatea serviciilor orasenesti de transport.Benz .Daimelr si Karl Benz.cinematograful fratii Lumiere. Sistemul mondial modern s-a format in contextul luptei dintre Olanda.pe baza p rincipiului lui Pascal.A fost creata Campania Indiile Orientale.a-si pastra o pozitie buna in societate.gaze naturale. a avut loc ..Suprematia economica a Olandei a fost de t erminata de pozitia strategica ce ii permitaea sa controleze comertul in mrea Br itanica.Henry Bassemer.Thomas Edison.industiala.formarea Provinciilor Unite ca stat independent. .inventata de Geroge Stephenson.pasteurizarea alimentelor.ce poseda loturi foarte mici de pamanat.a automobilelor. Principalele inventii:locomotiva.cel electric.s-a mentinut serbia.a doua revolutie industriala.Ernest von Siemens.Alexander Graham Bell.petrol).chimica .pe care il experimenteaza. Revolutia industriala a contribuit la progresul omenirii. Gugliemo Marconi.in care nobilimea .Lupta a fost castigata de Anglia care.si telegraful fara fir.rafinat..a suferit transformari pr ofunde.a devenit cea mai mare putere econimca a lumii.ca tegorie sociala formata din bacheri.proprietari de ferme.dinam ul .i ar pe domeniul feudal.care se impune acum in societatea.in c omun.Incoronarea lui Wilhem de Oraania ca rega al Anglei a pus capat ri valitatii anglo-olandeze.S-a format nobilimea de roba.se dezolvata etapa suprematiei Provinciilor Unite(Olanda).Samuel MOrse..Marea Nordului si Atlantic.A doua revolutie se bazeasza pe motorul cu ardere intern a.care contruiesc primul balon din p anza.si anume:prima rev.industria la .Lawson.datorita unor noi surs e de energie(electricitate.telegraful prin fir.ce se afirma odata cu ascensiunea economiei c apitaliste.ceea ce a permis dezvoltatea un or ramuri industriale precum industria electrotehnica.Darea in folosinta in 1769 a primului drum de fier pt transportul minier la care s-a folosit tractiunea animala.Lucratori salariati din manofacturi dupa revolutia industri ala se transforma in muncitori ce formeaza masa a proletariatului.si a contribui la impunerea unei noi atitudini fata de munca si r ezultatele ei.automobil ul G.bic ileta.la care au contribuit.si pt.Dominatia Olandei.H.nobilii angrenati in activitati economice.precum si Diesel.G.taranii legati de pamant erau vanduti sau lasati mostenire.campanie care se ocupa cu comertul Olande i cu diferitele destinatii de pe glob. Revolutia industriala este impartita de catre istorici in trei parti in funct ie de combustibilui folosit.dinamita.delcinul Spaniei.are loc la inceputul sec.telefonul. Societatea celor trei ordine.Burghezia.a fost obligata sa se adapteze noilor conditii.fotografie.si trecerea de la productia de manufactura la productia d e fabrica. In anul 1880.mari negustori.cu aer incalzit.dupa Revolutia industriala declansat a aici.convertizorul pt producerea otelului.Deimler.organizand mici expedtiii aeriene .iar a treia rev.Rezulta tele in domeniul zborului cu vehicule mai usoare decat aerul au stat la baza inv entiei fratilor Joseph si Jacques Montgolfier..becul electric Thomas Edison.Taranimea libera.aflata in sljba statului.a modifcat radical v iata oamenilor.specifica Evului Mediu.in care produce si exploateaza cel mai ieftin m otor.mizeaza pe combustibil solid.XX.fonograful.inventata de James Watt. Intre 1675-1889-alianta Angliei si Frantei pentru a inlatura hegemonia econom ica a Olandei. a fost obligata sa renunte la vechiile ocupatii militare si sa tinda sper un nou model.iar intre 1689-1763.ve incerca sa s e afirme in societate.a atras rivalitatea Anglei care a adoptat Actele de navigatie.in eventie a lui Niephore Niepce.datoria declinului relatiilor vasalice.si a Frantei.modelul omului cult.Alfred Nobel.a anticipat un nou tip de transport.dezoltand tehnologia motorului cu abur .menite sa stanjeneasca comertul olandez.ca re devenise o forta economica ca urmare a dizolvarii capitaliste in industrie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful