KERTAS KERJA MENAIKTARAF BILIK OPERASI PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2013

1.0 PENDAHULUAN PBS merupakan satu bentuk pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah. PBS dirancang, ditadbir, diskor, direkod dan dilaporkan secara terancang mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan. PBS dikendalikan oleh pihak sekolah dan pentaksirannya dilaksanakan oleh guru-guru mata pelajaran secara berterusan dalam pengajaran dan pembelajaran. Komponen PBS terdiri daripada Pentaksiran Sekolah, Pentaksiran Pusat, Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum, dan Pentaksiran Psikometrik. 2.0 MATLAMAT Kemudahan fizikal merupakan satu aspek penting untuk menjalankan aktiviti berkaitan PBS. Setiap sekolah perlu menyediakan sebuah bilik khas untuk menjalankan operasi yang melibatkan PBS. Fail, Rekod dan Dokumentasi adalah merupakan pengesanan kepada keberkesanan pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah. Oleh itu, fail, rekod dan dokumentasi aktiviti-aktivti perlulah diurus dan disimpan dengan sempurna dan mudah dikesan bila diperlukan. Penubuhan Bilik Operasi PBS lebih fokus kepada penyebaran maklumat berhubung dengan PBS. Bilik operasi tersebut akan digunakan sebagai pusat pengumpulan evidens, pusat pendokumentasian bahan PBS dan fail-fail yang berkaitan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). Selain daripada itu, bilik operasi yang berkesan juga haruslah mempunyai bahanbahan rujukan seperti buku, risalah dan bahan maklumat yang lain. Secara tidak langsung ia bertindak sebagai ”one stop centre” bagi melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah.

1

00 KOS (RM) 80.5 Tempat menyebaran maklumat mengenai PBS.0 OBJEKTIF 3.0 ANGGARAN PERBELANJAAN YANG DIPERLUKAN BIL PERKARA 1.00 3400.00 30.4 Menyimpan Fail Induk Pengurusan PBS.2 Tempat penyimpanan Fail Perkembangan Murid 3.  Kain Langsir  Railing  Ropol Laminate maklumat-maklumat PBS Dokumentasi DSP setiap mata pelajaran Buku log Papan tanda bilik Kunci padlock Rak besi KUANTITI/SAIZ 7 meter 3 meter 36 meter 20 meter 40 meter 15 buah 3 buah 1 unit 2 unit 10 unit JUMLAH BESAR 100.00 30. 6.00 100. 9.00 30.3 Menyimpan Dokumen Standard Prestasi bagi setiap mata pelajaran 3. 4. Tikar Getah Alas Meja Langsir 3. 5.1 Memberi ruang dan keselesaan kepada guru-guru semasa menyempurnakan evidens pelajar. 8. 3.00 430.3.00 100. 2 .00 2500.00 4. 3. Skirting meja 2. 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful